vrijdag 31 december 2010

Snert en oliebollenbeslag met een lach

Vrijdag 31 december 2010

Sinds jaar en dag hebben we hier in Stiens een actieve Stichting Hulp Oost-Europa (SHOE), waarvan het bestuur en een groot aantal vrijwilligers zich inspannen voor de nog steeds gewenste humanitaire hulpverlening aan de armen in Roemenië. Na enkele malen binnen Stiens verhuisd te zijn, was het in de afgelopen maanden nog spannend of de Kringloopwinkel van SHOE op de huidige locatie nabij het voormalige treinstation van Stiens mag blijven. Gelukkig heeft de NS na lange en spannende onderhandelingen besloten dat de Kringloopwinkel vooralsnog mag blijven in één van haar onderverhuurpanden aan de Lutskedyk te Stiens.

Opgelucht, met een vrolijke lach en zo energiek als altijd zijn de vrijwilligers dan ook weer van start gegaan met de jaarlijkse eindejaarsverkoopactie. In de garage van de familie Spoelstra was het gistermiddag en is het vandaag de hele dag een drukte van belang. Dit is de tijd van snert en van oliebollen. Zoals gebruikelijk worden er behalve oliebollen ook appelflappen gemaakt en natuurlijk wordt in grote kookpannen ook de welbekende snert gekookt.

Als ik vanmorgen onze jaarlijkse portie afhaal, is het in deze garage een drukte van belang. Hier wordt serieus en hard gewerkt, maar men neemt ook de tijd voor een kort gesprek tussen de bedrijven door. Zo kun je door hard werken met hart en liefde voor de zaak van zo'n belangrijke verkoopdag ook een gezellig evenement maken, voor en door bakkers, kokers en kopers.

Wie in Stiens vanwege gladheid of anderszins niet in staat is om zelf snert of oliebollen af te halen, hoeft alleen maar even te telefoneren om een bestelling thuis te ontvangen. Zo kan iedere Stienser zijn of haar bijdrage leveren om tot een maximaal verkoopresultaat te komen, alles ten behoeve van de hulp aan onze medemensen in Roemenië.
Wij blij, zij blij!

donderdag 30 december 2010

Fragmentatie en Compositie

Donderdag 30 december 2010

In de vitrine van de opleiding Creatieve Therapie (CT) van Stenden hogeschool te Leeuwarden worden momenteel twee composities geëxposeerd. Deze twee werkstukken zijn het resultaat van een samenwerkingsopdracht van twee groepen tweedejaars CT-studenten, die studeren in de zogenoemde verkorte route van de voltijdse CT-opleiding van onze hogeschool.

Beide groepen studenten kozen voor deze onderwijsopdracht een kunstwerk uit het Fries Museum in Leeuwarden. Een foto van deze twee originelen wordt op de voorgrond getoond. De CT-studenten kregen daarna allen een fragment van dit schilderij, om dat op eigen wijze uit te vergroten. Toen alle fragmenten gereed waren, werden ze als een puzzel weer aan elkaar verbonden, waardoor een geheel nieuwe compositie ontstond. Die twee composities worden hier nu tentoongesteld.

In deze twee werkstukken worden de onderlinge verschillen in vormen, kleuren, en materiaalkeuzes zichtbaar. In de afzonderlijke fragmenten komen de daarmee corresponderende persoonlijke eigenschappen van de betreffende Creatieve Therapie-studenten in beeld.

woensdag 29 december 2010

Puzzelstikjes

Woansdei 29 desimber 2010

De Kristlik Fryske Folks Bibleteek (KFFB) publisearre koartlyn it boekje ”Puzzelstikjes" fan dûmny Tytsje Hibma út it Fryske Winsum. Tytsje Hibma (1958) is dûmny fan ‘e Grifformearde Tsjerke fan Winsum en omkriten. Hja folge de postakademyske oplieding “Geastlike Begelieding” fan de Protestanske Teologyske Universiteit.

De 26 ferhaaltsjes en de kleurige fotobylden yn dit boekje binne in soarte fan puzzelstikjes. De measte ynhâlden krigen foarm yn in tsjerketsjinst, mei it each op bern en grutte minsken dy't harren yn de Bibel ferdjipje. Se sprekke meiinoar fan de rykdom dy't ús yn Gods Wurd yn 'e mjitte komt. Alle teksten en foto’s yn dizze bondel binne fan dûmny Tytsje Hibma. Alle 26 puzzelstikjes begjinne mei in foto en in Bibelfers en krije dan op ‘e rjochter side in praatsje by it plaatsje en oer de Bibeltekst.

De puzzelstikjes hawwe moaie wurden om ek nei it lezen nochris te wjerkôgjen, lykas:
- Mar wat fan God komt, makket ien en hiel;
- Sa is it minskebestean yn de hân fan God;
- Krekt yn it djipste tsjuster wurd it ljocht berne;
- Mar wy kinne ek oefenje om mei goede eagen te sjen, mei Gods goede eagen;
- Mei syn leafde ropt God ús út de skulp: Kom mar foar it ljocht!;
- Elk plak kin hûs fan God wurde;
- Ik leau, hieltyd as ik my omkear, my nei Jezus takear, komt it ljocht my yn ‘e mjitte;
- Sa kinne wy ek yn tsjerke komme, mei alle dingen dy’t ús fan ’t sintrum bringe;
- Pas as ik ferjaan kin, kin ik loslitte;
- Allinnich troch gebed, troch ús ta te kearen nei God, kinne dy doarren iepengean;
- Wy geane net it tsjuster temjitte, mar it ljocht;
- Ferwachting freget om geduld en hope;
- Want it hiele evangeelje is dat wy ús heil net hegerop sykje moatte, yn wat grut en machtich is, mar yn wat lyts en warleas is;
- En falle wy, dan binne ûnder ús dy ivige earmen. It is wier, de ivige God is in taflecht.

Dit earste boekje dat Tytsje Hibma foar de KFFB skreau, befettet treflike puzzelstikjes oer bygelyks omkear, oer foar it ljocht komme, oer losllitte, oer ferwachting en oer ienfâld. Moaie wurden om sels te lêzen, mar wis ek moaie wurden om oan in oar kado te skinken.
Om ris oer nei te tinken!

dinsdag 28 december 2010

Alleen maar stilte, sneeuw en ijs

Dinsdag 28 december 2010

Het is al wel mogelijk: "op redens oer fan Alde Leie nei Feinsum", ofwel schaatsen van Oude Leije naar Finkum. Schaatsen over delen van de Elfstedenroute is mogelijk. Maar een Elfstedentocht op de schaats zit er beslist nog niet in.

Het waterschap "Wetterskip Fryslân" houdt de gemalen in de Friese polders deze ijswinter zo lang mogelijk buiten werking. Het lozen van het water uit de Frieze boezem in het IJsselmeer en in de Waddenzee is stopgezet. Omdat er de afgelopen dagen geen neerslag van betekenis is gevallen en de vorst na lichte dooi steeds terugkeert, blijft het waterpeil in de Friese boezem op acceptabele hoogte.

Door het stopzetten van de watergemalen wordt voorkomen dat het natuurijs schade zou oplopen. Door de iets hogere temperatuur (rond het vriespunt) van de afgelopen dagen moet het waterschap echter hier en daar en af en toe even de gemalen in werking stellen, om het door de incidentele dooi opkomende grondwater uit de ondergrond af te voeren waar dat nodig zou zijn. Zo wordt wateroverlast voorkomen en houden de bewoners in de Friese polders hun voeten droog. Voor Wetterskip Fryslân is het elke ijswinter weer een kwestie van het vinden van een acceptabel evenwicht tussen maximaal waterpeil en maximale ijsdikte. Een wankel evenwicht, waarbij veel ogen zijn gericht op de beslissingen die het waterschap in dezen neemt.

Maar nu weer terug naar de Elfstedenroute. Ik sta op de brug van de Langedyk tussen Alde Leie en Feinsum, vlakbij Stiens. Vanuit het westen en het noorden komt de Feinsumer Feart, om hier onder de brug door te duiken en in zuidelijke en verderop in oostelijke richting verder te gaan naar Feinsum, om uiteindelijk bij Bartlehiem uit te monden in de Dokkumer Ee. Het is hier ijzig stil op de Feinsumer Feart. In de verre omtrek geen auto, geen fietser, geen wandelaar en geen schaatser.
Alleen maar stilte, sneeuw en ijs.

Hoe anders zal het op deze plek zijn als hier weer eens Elfstedentochtschaatsers deze smalle vaart zullen passeren. Duizenden schaatsers zullen ooit weer hun heroïsche tocht starten en misschien volbrengen, op één dag over meer dan 200 kilometer ijs, door 11 Friese steden en tientallen dorpen, gehuchten en buurtschappen, met links en rechts op ijs en oever de honderdduizenden toeschouwers, die door hun enthousiasmerende aanwezigheid de schaatsers over het ijs stuwen, zoals het boezemwater binnenkort weer via molens en gemalen door de Friese polders stroomt. Voorwaarts, altijd maar voorwaarts. Maar vandaag dus niets van dat alles.
Alleen maar stilte, sneeuw en ijs.

maandag 27 december 2010

Tsjernobyl volgend jaar 25 jaar later

Maandag 27 december 2010

Als "Landelijk Comité Tsjernobyl 25 jaar later" komen we vanmiddag wederom bijeen in Steenwijk. Aan de hand van een steeds verder groeiend Ontwikkeldocument bespreken we de voortgang op de door ons gemaakte werkafspraken, om vervolgens vooruit te blikken naar de vervolgstappen die we nog willen zetten.

De landelijke herdenkingsdag van april 2011 in de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle krijgt steeds beter vorm en inhoud. VUconnected is inmiddels opgestart met de flankerende programmering van aanverwante publieksactiviteiten. Het fondswervingsproject van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) voor Bijbelverspreiding in Wit-Rusland krijgt al een duidelijk gezicht en het Friesch Dagblad loopt landelijk voorop om de berichtgeving over de internationale IBB-themaconferentie van 2011 in het Witrussische Minsk vanuit Wit-Rusland naar Nederland te verzorgen.

Vanmiddag bespreken we naast de eerste headline (lezing over de impact van vrijwiligerswerk in Nederland, door prof. dr. Lucas Meijs) de tweede headline, zijnde een paneldiscussie over het leven in het besmet gebied van de Tsjernobyl-regio. In dat interactieve programmadeel komen experts aan het woord over veilige en/of gevaarlijke voeding, over de gevolgen van straling op je immuunsysteem en over de gevolgen van Tsjernobyl op psychische gezondheid. Met alle andere programmadelen belooft dit een gevarieerd en vooral ook interessant programma te worden.

Inmiddels is bekend dat we 25 dagen vóór de rampdatum lokaal, regionaal en landelijk de aandacht zullen vragen middels allerlei klein en groot opgezette kaarsenacties her en der in het land. Het Landelijk Platform Hulp aan Tsjernobyl-kinderen en de Stichting Rusland Kinderhulp activeren momenteel hun werkgroepen overal in het land om zo mogelijk allemaal door één of meer activiteiten een bijdrage te leveren in het jaar 2011, waarin we 25 jaar later terugblikken op die vreselijke kernramp in Tsjernobyl van 26 april 1986.

Stefanus, Paulus, Mendelssohn en Scholtens in Stiens

Zondag 26 december 2010 - 2e Kerstdag

De Protestantse Gemeente van Stiens viert vandaag met een ochtendkerkdienst de Tweede Kerstdag in De Hege Stins. Organist is Take Beukema en voorganger is dominee Desirée Scholtens. Het bijzondere, gewaagde thema voor deze 2e Kerstdag is: Stefanus. "Stefanus, de martelaar, uit het voorprogramma van Saulus (later Paulus genoemd)", aldus dominee Scholtens. Vandaag brengt ze Stefanus niet alleen verbaal via de Bijbel, maar ook vocaal via muziek van Mendelssohn. Meer dan voldoende elementen om er een bijzondere liturgische viering van te maken.

Enkele muziekstukken van componist Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) vormen de uitgelezen componenten van deze themadienst. Mendelssohn is voor ons muzikaal niet alleen bekend als de componist van bijvoorbeeld de Kerstmuziek van Gezang 135 (Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer), maar ook als componist van het oratorium "Paulus" (1837), handelend over de vroege christenvervolger, die later een zo prominente rol ging spelen in de wereldwijde verbreiding van het evangelie van Jezus Christus.

De Bijbellezingen worden verzorgd door lector Sytse Brouwer en de muziekstukken van Mendelssohn worden gezongen door dominee Desirée Scholtens, onder subtiele pianobegeleiding van haar echtgenoot, dominee Jaap Overeem. Muisstil luistert de hele gemeente bijvoorbeeld naar haar vertolking van het muziekstuk "Jeruzalem" uit Mendesssohns oratorium Paulus. Thuis kunnen de radioluisteraars meegenieten via Radio Middelsee, die deze kerkdienst rechtstreeks uitzendt via de ether.

> Moedig is het om op Tweede Kerstdag niet te blijven steken bij de Herders in het veld, of bij de Wijzen uit het oosten, maar om een grote sprong voorwaarts te maken in de tijd, namelijk naar de steniging van Stefanus, één van de volgelingen van Jezus.
> Moedig, maar toch ook heel logisch; immers na het Kerstfeest gaat het leven weer gewoon door, ook het gebroken leven van moord en doodslag, zoals ook toen al bij de martelaar Stefanus.
> Moedig, maar ook hoopgevend; immers, het Kerstfeest, het Paasfeest, het Pinksterfeest en alle latere werk van zending en evangelisatie vloeien allemaal voort uit de Eerste Kerstdag. En dan is elke Tweede Kerstdag dus de eerstvolgende van alle heilswerkbare dagen die nog zullen volgen.

Tijdens de afgelopen Kerstdiensten stond het doorgeven van het licht centraal. Woorden vragen om daden. Daarom gaan we aan het eind van deze kerkdienst met zijn allen in een hele grote kring staan. Schouder aan schouder passen we zo nog net in de kerkzaal. Bij binnenkomst in de kerkzaal hadden we allemaal reeds een kaars ontvangen. Dominee Scholtens steekt haar kaars aan bij de grote Paaskaars en dan wordt het licht doorgegeven, van kaars naar kaars, als een lopend vuurtje gaat het licht door de kerkzaal, totdat aan alle aanwezigen in onze kring het licht is doorgegeven. We ontvangen de zegen en luisteren tot slot nog naar de majestueuze slotklanken van Mendelssohn.

En nu is het aan ons om het licht de wereld in te brengen, in woorden en in daden. Want na die Eerste Kerstdag komt de Tweede, en de Derde, en de Vierde, en .........

zaterdag 25 december 2010

Het Kerstfeest van het doorgegeven Licht

Zaterdag 25 december 2010 – 1e Kerstdag

Al jaren heeft de Gereformeerde Kerk te Stiens een actieve Evangelisatiecommissie. Bij de fusie van de Gereformeerde Kerk te Stiens en de Hervormde Gemeente van Stiens werd deze Evangelisatiecommissie onderdeel van de nieuwe Protestantse (PKN) Gemeente van Stiens. Deze commissie houdt zich onder andere bezig met het organiseren van de Sing In-evangelisatiediensten en het organiseren van Evangelisatiezondagen. Een andere taak die deze commissie elk jaar uitvoert, is het huis-aan-huis doen verspreiden van de speciale Kersteditie van de Elisabethbode.

De Elisabethbode is een tweewekelijks magazine, dat christenen wil opbouwen en bemoedigen in hun dagelijks leven. Het wil de mensen kennis laten maken met het christelijk geloof. Het tijdschrift werd in de jaren dertig van de vorige eeuw nog gratis aan gezinnen en personen toegestuurd. Zo wilde de weduwnaar van de in 1929 overleden Elisabeth Mijnhardt-Keller het levenswerk van de evangelie-getuigenis van zijn overleden echtgenote voortzetten. De Elisabethbode werd het grootste evangelisatieblad van Nederland.

De Stienser Evangelisatiecommissie zorgt ervoor dat enkele weken voorafgaand aan het Kerstfeest stapels - op woonstraten geordende - Kerstedities van de Elisabethbode klaar liggen, met het vriendelijk verzoek aan de gemeenteleden van onze Protestantse Gemeente van Stiens om deze Kerstmagazines huis aan huis te verspreiden in de aangegeven straten. Ook dit jaar zijn de Elisabethbodes weer verspreid.

In dit tijdschrift is altijd een inlegvel gestoken, waarop aan de ene zijde een Kerstmeditatie staat van een Stienser predikant en waar op de andere zijde alle kerkdiensten staan die in en rond Stiens in de Protestantse, in de Doopsgezinde en in de Rooms-Katholieke kerken worden georganiseerd. Dit jaar was de overdenking van onze wijkpredikant dominee Jaap Overeem. Deze Kerstmeditatie kreeg als titel: “Voorprogramma van het Kerstdiner”.

Vanmorgen was dominee Overeem de voorganger van de beide Kerstochtenddiensten in De Hege Stins te Stiens. Bij aanvang van de eerste ochtenddienst vertelde ds. Jaap Overeem dat hij vanmorgen al heel vroeg samen met een groep andere gemeenteleden in de vroege vrieskou op stap was gegaan om hier en daar in ons dorp Stiens de blijde Kerstboodschap zingend te verkondigen. Dominee Overeem vertelt enthousiast dat het mooi was om te zien dat tijdens hun Kerstzang op het dorpsplein hier en daar in de aanliggende woningen lampen aan gingen en dat de omwonenden toen kennis namen van de vroege Kerstboodschap. Ook die vorm van evangelisatie is een initiatief van onze Evangelisatiecommissie.

Van Ria Borkent staat in de Kersteditie 2010 van de Elisabethbode een passend vers, in de volgende woorden:
"Laat alle lichten schijnen,
de hemelse gordijnen gaan open in de nacht.
Laat engelen nu loven
het heilig Kind van boven.
God heeft aan ons gedacht."

Bij het licht van de sterren op Kerstavond

Vrijdag 24 december 2010

Als we de eeuwenoude Sint-Vituskerk van Stiens betreden, komen de klanken van de VituStinscantorij ons tegemoet. De cantorij zingt onder leiding van hun dirigent Take Beukema de muziekstukken nog even voorafgaand aan de Kerstnachtdienst, om straks tijdens de kerkdienst zo goed mogelijk voor de dag te komen met haar vocals.

Deze Kerstnachtdienst in de goed gevulde dorpskerk staat onder leiding van dominee Desirée Scholtens en wordt muzikaal begeleid door de vaste organist Gryt Talsma. Het koor van de kerk is prachtig gedecoreerd in kerststalstijl en ook op veel andere plaatsen is hier met zorg aandacht besteed aan een passende decoratie met veel kerstgroen.

Het kerkvolk komt allen tezamen en zingt daar ook van, jubelend van vreugde. Na het vierde lied van de inleidende samenzang, waarin we met het "Nu zijt wellekome" onze "Jesu, lieve Heer" welkom hebben geheten, vangt de verwachtingsvolle avonddienst om 22.15 uur aan.

Lector Ate Brinksma wijst ons bij aanvang van de lezing van het Mattheüs-evangelie op het feit dat gelijktijdig de kerkklokken worden geluid. De kerkklokken hebben niet geluid als oproep vóór deze dienst, maar ze worden vanavond dus wel geluid tijdens het lezen van het geboorteverhaal van Jezus. Binnen klinkt de lezing, buiten klinkt dus gelijktijdig het klokgelui als aankondiging van de geboorte van Jezus Christus. Dat klokgelui is bijzonder, want vóór en tijdens de restauratie van de kerktoren en van de luidklokken hebben deze kerkklokken jarenlang in ons dorp niet geklonken. Maar vanavond op Kerstavond kondigen ze de geboorte van Jezus dus wel aan.

De meditatie heeft als thema: "Bij het licht van de sterren". Daarna wordt de dienst vervolgd met zang en gebed. De lector sluit bij dit thema aan, als hij de volgende woorden voorleest:
"Ik wil Mijn ster voor je uitzenden - zegt God,
tot ze blijft stilstaan boven de plaats
waar je Mij kunt ontmoeten."

donderdag 23 december 2010

Kerstdecoratie van Small Business en Retail Management

Donderdag 23 december 2010

De Sinterklaas-display van de opleiding Small Business en Retail Management van Stenden hogeschool te Leeuwarden is vervangen door weer een andere. Momenteel staat op de afdeling van deze opleiding nabij de coffee corner wederom een eigentijdse display: een kerstdecoratie, bestaande uit een ruim en kleurrijk gevulde kerstboom, tegen een achtergrond in kadostijl.

Goeie Korsttyddagen
Deze sprekende decoratie is een stille Kerstgroet aan allen die voorbijwandelen, zoals uitgesproken in de Kerstkaart van Stenden hogeschool in de in de Nederlandse vestigingen doorgaans gebruikte voertalen van onze hogeschool:
> Prettige Kerstdagen;
> Noflike Krystdagen;
> Goie Karstdoagen;
> Prettige Kerstdaogen;
> Merry Christmas.

woensdag 22 december 2010

Kerstkransje op de koffie

Woensdag 22 december 2010

Het is deze week stil op de werkvloer in het Haak-gebouw van Stenden hogeschool te Leeuwarden. Veel collega's genieten al van hun Kerstvakantie, anderen werken deze week nog één of meer dagen, alvorens ook zij van het jaarlijkse Kerstreces gaan genieten. Wie nog aan het werk is, verricht doorgaans de eigen werkzaamheden, in combinatie met een aantal taken ter waarneming van de naaste collega's die reeds op vakantie zijn.

De lagere werkplekbezetting, het geringer aantal aanwezige collega's, de naderende Kerstdagen, het aflopende kalenderjaar en de aanblik van en de verhalen over sneeuw, ijs en schaatsen zorgen voor een andere sfeer op de werkplek. Een aardige collega verrast ons vanmorgen met kerstsnoep en een kerstkransje bij de koffie. Niet omdat ze jarig is, maar voor de gezelligheid, omdat het bijna Kerst is. Dat joviale gebaar wordt bijzonder gewaardeerd!

dinsdag 21 december 2010

Witte Advent in Stiens

Dinsdag 21 december 2010

Afgelopen nacht heeft het meer dan tien graden gevroren. Een klein laagje sneeuw bedekt nog steeds ons dorp en omgeving. Inmiddels heeft het zo lang en stevig gevroren, dat het mogelijk is om in en rond Stiens op de ijsbaan en op het natuurijs te schaatsen. De ijsbaan is open en er wordt volop geschaatst. Ook op de Stienser Feart zie ik de eerste schaatsers tussen Stiens en Britsum. In de Kletsefeart is het een groep van tientallen eenden gelukt om de Kletsefeart nabij de oostelijk gelegen brug van de Brêgeleane voor een aanmerkelijk deel open te houden. Maar aan de westzijde en aan de zuidzijde van deze grote open plek in de Kletsefeart wordt toch ook al geschaatst.

Het is schitterend weer en daarmee ook een gelegenheid bij uitstek om een serie winterfoto's te maken van ons licht besneeuwde dorp en van ijspret in Stiens. De Stienser molen De Hoop torent hoog uit boven de omliggende bebouwing en steekt schitterend af tegen de helderblauwe winterlucht. Een mooie serie winterfoto's van Durkje is dan ook het resultaat van een middagwandeling door het dorp.

In het zuidwesten van Nederland ligt veel meer sneeuw. Hier in Noord-Friesland kunnen we nog net met recht spreken over een witte Advent. Maar, of we komend weekend ook een witte Kerst krijgen? De tijd zal het leren.

maandag 20 december 2010

It logo fan Krúspunt

Moandei 20 desimber 2010

Op inisjatyf fan de Rie fan Tsjerken yn Fryslân hawwe in grut tal organisaasjes dy’t harren rjochtsje op it befoarderjen en it brûken fan it Frysk yn tsjerke, yn earetsjinsten en dêr bûten, yn 2008 in wurkgroep yn it libben roppen. Oan’t en mei de oprjochting wie ik lid fan dizze oprjochtinggroep. Dizze groep moast der yn foarsjen dat der in nij “Frysk Oekumenysk Platfoarm” oprjochte wurde soe. Dat platfoarm bringt allerhande ynformaasje en materiaal byinoar foar eltsenien dy’t mear witte wol fan wat der allegearre beskikber is en dêrmei ek foar elts dy’t al it beskikbere Frysktalige materiaal brûke wol yn en bûten tsjerke.

Sa is op 2 juny 2009 “Krúspunt” it moetingsplak wurden foar organisaasjes en persoanen dy’t mear wolle en kinne mei it Frysk yn en om tsjerke hinne. Sûnt de oprjochting sammelet Krúspunt, oan ‘e digitale snelwei fan it ynternet, alle ynformaasje, nijs en ûntwikkelings, dy’t raakflakken hawwe mei tsjerke/religy en de Fryske taal/streektalen. Mei help fan de webside fan Krúspunt ûntwikkelje de frijwillige meiwurkers in databank mei relevante ynformaasje oer it brûken fan it Frysk yn lieten en gedichten, yn liturgy, tsjinsten en diskusjerûnten, mei weblinks en aktualiteiten, mei fideo, foto’s en muzyk.

Matthijs Mol fan Nyegea hat it logo fan Krúspunt makke. Dit sprekkende logo is keazen as winnend logo fan in priisfraach dy’t Krúspunt dêrta útskreaun hie. It ûntwerp fan Matthijs Mol wie it winnend logo, dat presintearre is yn de earste jiergearkomste fan Krúspunt.

• Yn it logo sjogge jo de ûnderskate paden byelkoar kommen yn it “chi-ro”-teken. Dat lit jo sjen dat Krúspunt foar eltse kristen in iepen moetingsplak is, dêr’t elk syn eigen ynbring ha kin.
• De letter “T” is it krús. Foar eltsenien bekend as kristlik symboal.
• Oer dit alles hinne sjogge jo it reade Pompeblêd. Dat stiet foar it Fryske karakter fan Krúspunt.

zondag 19 december 2010

Wonder boven Wonder

Zondag 19 december 2010

Het Bijbels Museum in Amsterdam presenteert tot en met 30 januari 2011 de tentoonstelling “Wonder boven Wonder – Outsiderkunst en Bijbelverhalen”. Deze tentoonstelling laat Bijbelverhalen zien door de ogen van 44 kunstenaars met een verstandelijke beperking, van de zorgorganisatie Amerpoort te Amersfoort. Het resultaat daarvan is intuïtieve en creatieve kunst. Bijbelverhalen zijn door deze kunstenaars vertaald naar kleurrijke en verrassende schilderijen; persoonlijk getint en raak getroffen; geschilderd op doek, hout of papier.

In hun atelier “Jans Pakhuys” in Amersfoort zijn deze kunstenaars dagelijks aan het werk. Een half jaar lang vormden voorgelezen Bijbelverhalen en beroemde Bijbelse schilderijen van de grote meesters zoals Leonardo da Vinci en Rembrandt hun inspiratiebron. De Amerpoort-kunstenaars schiepen een rijk palet aan verfrissende interpretaties van verhalen uit het Oude en het Nieuwe Testament van de Bijbel. Een selectie van ruim 180 werken is momenteel te zien in bijna alle zalen van het Bijbels Museum. In de tentoonstelling maken museumbezoekers op bijzondere wijze kennis met de voor velen nog onbekende wereld van mensen met een verstandelijke beperking en met hun unieke kijk op Bijbelverhalen. Alle schilderijen uit deze expositie zijn te koop.

Bij deze tentoonstelling verscheen ook de “Amerpoort Kunstagenda 2011”, getiteld “Wonder boven Wonder”. De tentoonstelling èn de Amerpoort Kunstagenda 2011 zijn tot stand gekomen in samenwerking met zorginstelling Amerpoort, het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en Studio Berry Slok. De agenda wordt verkocht door Amerpoort. Op de omslag aan de voorzijde staat het schilderij “Maria met Kind”, geschilderd door Piet Schopping. In deze bijzondere jaaragenda schreef de directeur van het Bijbels Museum – Judikje Kiers – een voorwoord, getiteld “Geen wonder”. Kiers schrijft dat de schilderijen van deze tentoonstelling in het Bijbels Museum en in deze jaarkalender zowel kijkplezier als gespreksstof opleveren. Ik heb de kunstwerken bekeken en ben het met haar eens. Het is geen wonder, het is “Wonder boven Wonder” mooi!

zaterdag 18 december 2010

Paul Christiaan Bos exposeert in Stiens

Zaterdag 18 december 2010

Paul Christiaan Bos is een meester-schilder, die de afgelopen jaren weinig kon exposeren, aangezien zijn schilderijen direct na productie aan de afnemende opdrachtgevers werden verkocht. Veel werk maakte hij namelijk in opdracht; vooral voor kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. Rond de jaarwisseling van 2007-2008 werd echter een overzichtstentoonstelling van zijn werk gehouden, waar enkele van zijn meesterwerken waren te zien. Toen werd nieuw werk geëxposeerd, maar ook oudere werken die in bruikleen waren gegeven, teneinde een zo compleet mogelijke overzichtstentoonstelling te presenteren, waarmee een beeld werd gegeven van deze kunstenaar, die wel eens de “Rembrandt van de 21e eeuw” wordt genoemd.

Tot en met eind december 2010 worden enkele fine art prints van zijn werken geëxposeerd in de Openbare Bibliotheek van Stiens. Soms is Bos enkele maanden met één schilderij bezig. Tot op de millimeter nauwkeurig schildert hij de details, die met een vergrootglas bekeken moeten worden om het resultaat goed te kunnen bekijken. Het aantal in de verkoop aangeboden werken van zijn hand is dan ook laag. Om tòch werk van Paul Christiaan Bos in huis te kunnen halen, maakt hij in beperkte oplages ook Fine Art Prints van zijn werk, Daardoor is het ook mogelijk om tegen betaalbare prijzen iets van Paul Christiaan Bos aan te schaffen. De oplagen daarvan zijn beperkt, waardoor elke genummerde, gesigneerde kunstdruk zijn exclusiviteit behoudt.

Paul Christiaan Bos is een eigentijds kunstenaar, die naast het schilderen in opdracht ook de tijd neemt voor werk dat hij zelf belangrijk vindt om te maken. Dat zijn dan doorgaans schilderstukken, gebaseerd op herinneringen uit zijn eigen verleden en ervaringen. Van deze kunstwerken is nog een beperkt aantal werken beschikbaar voor de verkoop. Het werk van Bos wordt nu al beschouwd als mogelijk toekomstig cultureel erfgoed.

Eén van de Fine Art Prints die momenteel in Stiens wordt geëxposeerd, is het schilderij 'Sir Walther op avontuur' (40x80 cm; 2010). Het is de afbeelding van de kleurrijke haan, die in de tuin van Bos de leiding heeft over de kippen, die voor de eieren zorgen waarmee de kunstenaar zijn eigen schilderverven maakt. Het originele schilderij, waaraan maanden is gewerkt, is nu voor de verkoop nog beschikbaar. Dit schilderij is gemaakt in acryl. Daarnaast heeft Paul Christiaan Bos eigen verven, kleurmengsels en experimentele technieken toegepast.

Stamppot Zelle in de kathedraal van Lollum

Vrijdag 17 december 2010

Terwijl we op de autoradio dreigende berichten horen over zwaar winterweer met ernstige verkeershinder (er staat in Flevoland een file van 53 kilometer) in het westen en het zuidwesten van Nederland, rijd ik met Durkje haar vader in het donker door een winters Fries landschap, over de landwegen van Franeker naar Lollum. We zijn op weg naar de “Katedraal fan'e Greidhoeke”, ofwel de “Grifformearde Tsjerke fan Lollum”, waar we vanavond zullen kunnen genieten van “Stamppot Zelle”. In deze markante kerk van Lollum aangekomen, ontmoeten we acteur Freark Smink, die ons vertelt dat we voor het theaterdiner worden verwacht in het dorpshuis van Lollum, een eindje terug in het dorp. Daar voegen we ons bij Durkje, haar moeder en Berinda. Rond 18.00 uur zit de grote zaal behoorlijk vol. We schuiven aan bij de lange tafels in de hiertoe omgetoverde eetzaal.

Initiator van dit Fries-culturele evenement dorpspredikant Liuwe Westra opent het programma. Hij vertelt dat maar liefst 130 gasten vanavond aanschuiven aan de maaltijd en dat er straks in de kerk nog veel meer mensen zullen komen om alleen de theatervoorstelling bij te wonen. Maar wij gaan hier eerst genieten – geheel in de culinaire stijl van wijlen dominee Zelle – van een buffet met bruine bonensoep, twee soorten stamppot, rookworst, gebakken spekjes, kruidige jus, met als nagerecht vier soorten kookpudding met een flinke schep slagroom erop. Want, zo vertelt Liuwe Westra, “Zelle hield van een goede maal van stamppot boerenkool, met pudding (in een visvormpje) als nagerecht”. De aanwezigen laten het zich allemaal goed smaken in een gezellige entourage aan de lange dinertafels.

Rond 20.00 uur zit de kerkzaal bomvol; zelfs enkele stoelen worden nog bijgeplaatst om iedereen een goede zitplaats te bieden rond het houten kerkpodium tussen de preekstoel en de kerkbanken. Onze gastheer dominee Westra heet iedereen hartelijk welkom en laat de voorstelling “Zelle” van start gaan. Dan volgt een schitterende voorstelling over de eigenaardige dominee Zelle, die in en rond Fryslân aanleiding heeft gegeven tot de meest fantastische verhalen, die tot op de dag van vandaag in Fryslân nog steeds de ronde doen. Tryater-acteur Freark Smink speelt Zelle (1907-1983). Smink kruipt in de huid van deze markante Leeuwarder, om te weten en te vertonen wat deze opvallende kanseltijger ons ook vandaag de dag nog heeft te zeggen.

De muzikale ondersteuning wordt verricht door de in Fryslân ook welbekende organist-componist Hoite Pruiksma. Hij bespeelt tussen de bedrijven door twee harmoniums, waaronder de “gereformeerde psalmenpomp”, een Liebig, die vroeger vooral voor huiselijk gebruik werd bespeeld. Natuurlijk passeren Zelles favoriete Psalm 42 (’t Hijgend hert der jacht ontkomen …) en het door Zelles moeder zo geliefde “De Heer is mijn Herder”. Maar niet alleen het muzikale talent van Pruiksma schittert; ook zijn acteertalenten komen aan bod in de uiteenlopende tegenspelers, die in dit stuk de revue passeren.

De materiaalverzameling en het vooronderzoek van Bearn Bilker en Freark Smink leiden ertoe dat hier en nu in het theaterlicht op het liturgisch centrum zichtbaar wordt wat enerzijds de triomfen en anderzijds ook de tragiek van deze buitengewone prediker zijn geweest. Vanzelfsprekend komen vanavond de verhalen op de bühne van Zelle, zoals bijvoorbeeld: zijn sportmentaliteit, het extreme eetgedrag, zijn wijze van communiceren, diens kanselboodschap over hel en verdoemenis, zijn zuinigheid, de wijze van “fraachleare” tijdens catechesatie, zijn stemvolume tijdens spraak en zang, zijn eigengereidheid omdat hij zich de wet niet liet voorschrijven, en zo rijgen de verhalen zich in de voorstelling aaneen. Het is schitterend om te zien hoe Freark Smink - samen met Hoite Pruiksma – steeds van vertel- en acteerperspectief wisselen. Uniek mooi zijn de snelle rol- met taalwisselingen, waar Zelle, zijn zorgbehoeftige moeder en de bezorgde buren zo snel in spelen en tegenspelen. Knap gedaan en voortdurend boeiend bovendien!

Na vanavond volgen nog negen vervolgvoorstellingen, waarvan de voorlaatste plaatsvindt in Rockanje, waar Zelle op latere leeftijd gemeentepredikant werd. Zelle preekte na zijn vertrek uit Rockanje veel in Fryslân, soms wel vijf keer op een zondag. ’s Zomers fietste hij dan wel in korte broek van dorpskerk naar dorpkerk, want – zo zou Zelle desgevraagd verklaren – “er staat nergens in de Bijbel dat God verbiedt dat je op zondag in je korte broek naar de kerk fietst”. Regisseur Hans Man in’t Veld droeg ertoe bij dat het een theatervoorstelling vol dramatiek is geworden, vol begrip en onbegrip, vol tragiek, maar ook humor. Voor de kijker is het een uitdaging om dwars door al die dramatische expressie heen iets van het ware karakter van deze buitengewone evangelist te vangen. En hoeveel zouden we daar niet van kunnen leren als wij - geholpen door deze voorstellingsoefening - proberen om in onze huidige tijd ook het ware gezicht en karakter te leren te verstaan van hedendaagse beroepsbeoefenaars, zoals bijvoorbeeld predikanten, politici, leraren, medici, ambtenaren, boeren, kunstenaars en captains of industry.

donderdag 16 december 2010

Kerstborrel van Stenden hogeschool

Donderdag 16 december 2010

Het is even na 15.00 uur als we in vergadering zijn op de derde verdieping van Stenden hogeschool te Leeuwarden. Buiten, in de gang, horen we het geluid van een rinkelende bel steeds dichterbij komen. Dan verschijnt de kerstman met zijn bel in de deuropening. Hij vraagt ons of we er wel van op de hoogte zijn dat de kerstborrel beneden in de Canteen reeds is aangevangen. Ja, dat weten we, maar zaken gaan hier en nu nog even boven de borrel. We handelen eerst onze gesprekspunten af en gaan daarna naar beneden, om ons daar in het feestelijk gedruis te voegen.

De hele dag zijn studenten van de opleiding Hoger Hotelonderwijs met de medewerkers van Stenden University Hotel aan het werk geweest om de Canteen om te toveren in de op zijn Hollands gezellige kerstborrelsfeer. Er is een klein podium gebouwd. Bij de entree van de Canteen staan pallets vol met kerstpakketten, die na afloop van de kerstborrel door de hogeschoolmedewerkers kunnen worden afgehaald. En er is doorlopend muziek. Af en toe is er een optreden van drie zangeressen in rode kerstkledij. Er is Glühwein en allerhande hapjes en drankjes.
Folle gjin genôch, sizze wy dan yn Fryslân.
Debatcafé Fryslân over Biodiversiteit

Woensdag 15 december 2010

“Door menselijk handelen is het tempo van uitstervende diersoorten met een factor duizend toegenomen. Sinds 1600 zijn wereldwijd 1033 soorten uitgestorven”, zegt VU-hoogleraar Dierecologie Van Straalen. Professor dr. Nico van Straalen is bioloog en verbonden aan de faculteit der Aard- en Levenswetenschappen bij de subafdeling Dierecologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

De belangen voor natuur en biodiversiteit gaan niet hand in hand met die van de boeren, volgens Eerste Kamer-lid Benedictus. Dr. Geart Benedictus is lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer, voorheen Provinciale Statenlid in Fryslân èn dierenarts en directeur van het Gezondheidscentrum voor Dieren in Noord-Nederland; momenteel ook voorzitter van de Bond van Friese Vogelwachten.

Waarom zouden we moeite doen om Biodiversiteit te behouden? Aan het einde van het ‘Jaar van de biodiversiteit’ discussiëren vanavond wetenschapper Van Straalen en politicus Benedictus in het Debatcafé Fryslân over het belang van Biodiversiteit. Om 20.00 uur open ik dit avondprogramma in het bijzijn van zo’n 25 betrokken debatdeelnemers in Tresoar te Leeuwarden. Deze debatavond wordt georganiseerd door VU-connected in samenwerking met het Friesch Dagblad en Tresoar. Zoals gebruikelijk is onze gespreksleider vanavond Siem Jansen, directeur van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij.

Tijdens de inleiding op het debat vertelt Nico van Straalen ons dat we bij Biodiversiteit bijvoorbeeld moeten denken aan de volgende elementen:
- de variatie aan landschappen;
- hoeveel biologische soorten erin voorkomen
(een recente schatting voor Nederland kwam op 47.800 soorten, waarvan meer dan de helft insecten, waarvan een heel groot aandeel kevers);
- de genetische variatie binnen die biologische soorten.

Debatleider Siem Jansen krijgt het voor elkaar om middels een mix van scherp doorvragen, de nodige kwinkslagen en het zoeken van de verbale confrontatie van de argumenten van de wetenschapper, de politicus en de enthousiaste deelnemers uit de zaal een stevig debat op de kaart te zetten, waarbij goed wordt geluisterd naar elkaars argumenten en waarin meningen aan elkaar worden gescherpt. Dit debat boeit van de eerste tot de laatste minuut.

Prof. Dr. Nico van Straalen:
* Grote zoogdieren (zwaarder dan 40 kilo) in het wild verdragen zich heel slecht met de mens; * Naarmate een volk rijker is, zou men zich bewuster moeten zijn van Biodiversiteit;
* Opvoeding en onderwijs moeten een beroep doen op jongeren, om het gevoel voor de natuur aan te wakkeren, om vanuit de liefde voor de natuur die natuur te gaan beschermen;
* We hebben de plicht alle dieren te beschermen;
* Een roedel wolven zou – misschien ook in een natuurgebied in Fryslân – een stimulans voor natuurbeleving kunnen geven;
* Het morele beroep op mensen om soorten te beschermen, moet je stimuleren;
* De biodiversiteit is hier in Nederland al geleidelijk verschraald; wij overleven hier nog dankzij de biodiversiteit in alle landen om ons heen; ook door de Biodiversiteit van de Tropen; * Biologen vinden dat agrarisch natuurbeheer niet goed werkt;
* Het soortenbestand groeit door de activiteiten (onderzoek/tellingen) van biologen;
* Het verstand is op zijn retour bij het huidige kabinet. Het CDA zou daartegen te keer moeten gaan, vanuit hun eigen identiteit, namelijk die van het rentmeesterschap;
* Nu we het DNA-materiaal in de bodem onderzoeken, gaat er nog een wereld voor ons open. Als biologen weten we dus nog maar heel weinig over het op lange termijn functioneren van ecosystemen. Dat pleit voor enige voorzichtigheid qua handelen;

Dr. Geart Benedictus:
* Als de wolf aan onze landsgrens staat, hoop ik dat ze hem doodschieten; ze passen niet in onze urbane omgeving; laat ze maar in Oost-Europa blijven;
* Biodiversiteit hebben we in de toekomst hard nodig om te overleven, maar je hoeft niet overal evenveel biodiversiteit;
* Er komen ook soorten weer terug, die lang weg zijn geweest;
* Een kwart van de Europese grutto’s komt hier in Fryslân; we zijn daartoe internationale verplichtingen in Europees verband aangegaan, en dat kan ten koste gaan van andere soorten;
* Sommige diersoorten hebben baat bij de afwezigheid van ecologische verbindingen (zie het Regeerakkoord), want die hebben baat bij het leven in geïsoleerde gebieden;
* Natuurorganisaties zijn kwalitatief lui geworden; ze moeten zich herbezinnen;
* Nederland heeft een voortrekkersfunctie te nemen qua onderzoek;
* Een derde deel van ons voedsel wordt verspild. Laten we eens naar onszelf kijken. We kunnen zelf veel meer bijdragen aan Biodiversiteit.

Ik ben benieuwd wat de wetenschapper Van Straalen vanavond als hartenkreet en oproep aan de politicus Benedicuts mee wil geven, en ik vraag hem daar naar. Aan het eind van het debat doet professor Van Straalen op dat verzoek zijn oproep aan de politiek: “Die 250 miljoen Euro bezuinigen op de Biologische Hoofdstructuur; is dat nog langer te verdedigen door de CDA-fractie in de Eerste en Tweede Kamer? Laat de Regering de ecologische verbindingen tussen grote natuurgebieden alstublieft behouden en verder uitbreiden!”

dinsdag 14 december 2010

Kraampakket in de tijd & ruimte van Stille Verwachting

Dinsdag 14 december 2010

Het Stiltecentrum in het Ontmoetingscentrum van Stenden hogeschool te Leeuwarden is in deze Adventsweken ingericht met het oog op de Stille Verwachting. Advent is dromen dat Jezus zal komen. We zijn ook in onze onderwijsgemeenschap in deze laatste weken vóór Kerst in afwachting van de geboorte van het Kerstkindje. Want ook dit jaar zal het weer Kerstfeest zijn.

En zoals dat bij aanstaande moeders en vader te doen gebruikelijk is, worden ook in onze hogeschool de voorbereidingen getroffen voor de aanstaande geboorte. Eén van de elementen van voorbereiding is de aanschaf van het kraampakket. Alles moet immers gereed zijn als de geboorte van het kindje zich aandient.

En Stenden is er klaar voor. Kijk één dezer dagen maar eens even in het Ontmoetingscentrum. Daar zul je het vinden. Het kraampakket in het Stiltecentrum. Alles lijkt gereed. Een uitgebreid babypakket van bijvoorbeeld handdoeken, sokjes, rompertjes, schoentjes, een mutsje en een zuigfles liggen keurig geordend klaar voor gebruik. Hier en daar enkele kerstboomballen en hulstbladeren, als vertegenwoordigers van andere symbolen waaraan wordt gedacht bij de feestdagen rond kerst.

Over de kleuren van de gedrapeerde liturgische kleden is goed nagedacht, zie ik. Het kraampakket ligt op een paars kleed. Paars, de kleur van Advent. De feestkleur rood vraagt aandacht tegen de achtergrond van het wit. Wit, de kleur van Kerst. En wie heel goed kijkt, ziet een kinderkledinghanger met een heel klein rond houten blokje rond de metalen ophanghaak. Op dat ronde houtblokje zie ik een figuurtje: een koningskroon. Het is dus een kledinghanger voor een koningskind. We verwachten immers het Koningskind.

Boven het kraampakket hangt de ster van Bethlehem. Het is de ster, die ruim 2.000 jaar geleden opkwam in het Oosten, en die de drie Wijzen uit het Oosten duidelijk maakte dat er iets groots ophanden was.

"Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen van vrede voor mensen van heden.
Advent is dromen dat Jezus zal komen.
"

maandag 13 december 2010

Leeuwarden. Natuurlijk!

Maandag 13 december 2010

In het jaar 2002 ontstond de “Wandelpool55+ Leeuwarden” vanuit de activiteit “Sportief Wandelen voor Senioren” van BV Sport. Enkele deelnemers van deze wandelgroep namen het initiatief om maandelijks wandeltochten te organiseren. Een aantal van die wandelroutes zijn gebundeld in een boekje, om ook andere wandelliefhebbers van deze wandelingen te laten genieten. De initiatiefneemster van deze wandelgids is Anneke Oosterman, de moeder van een collega van Durkje.

Deze wandelgids is met financiële steun van de Stichting Old Burger Weeshuis uitgegeven met als titel “Leeuwarden. Natuurlijk!”, met als ondertitel: “Wandelingen in en rond Leeuwarden”. Mooi is dat het grafisch ontwerp, de opmaak en de tekstredactie zijn uitgevoerd door studenten van het Leerbedrijf Communicatie van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden; een prima samengestelde opdracht voor zo’n groep HBO-studenten.

De wandelgids bevat twaalf wandelroutes van elk 8, 9 of 10 kilometer lengte, alle in en/of nabij de stad Leeuwarden. Elke route heeft een wandelkaart, een routebeschrijving en een beschrijving van enkele bezienswaardigheden langs de route. Voor dat laatste is ook de medewerking gezocht bij het Historisch Centrum Leeuwarden. Waar mogelijk is aangegeven waar onderweg eventueel een consumptie kan worden genuttigd. Omdat een aantal routes elkaar overlappen of raken, is het goed mogelijk om bijvoorbeeld twee of drie van deze routes aansluitend op één dag te wandelen, hetgeen Durkje en ik in vijf van de zeven dagtochten ook hebben gedaan. Alle routes hebben eenzelfde begin- en eindpunt, hetgeen door veel wandelaars op prijs wordt gesteld, aangezien je dan geen aanvullend vervoer hoeft te regelen van het eindpunt naar het beginpunt.

We liepen de volgende routes in onderstaande combinaties op de hieronder vermelde data:
Route 1: Leeuwarder Bos en Dekemastate (in combinatie met route 12) op 20 juni 2008 [8+8=16 kilometer];
Route 2: Rondom Camminghaburen (i.c.m. route 6) op 17 oktober 2008 [9+9=18 km];
Route 3: Ritsumazijl en Deinum (i.c.m. route 9) op 22 oktober 2008 [9+8=17 km]
Route 4: Rondom Wirdum (i.c.m. route 8) op 27 december 2008 [9+10=19 km]
Route 5: Snakkerburen en Lekkum op 8 februari 2009 [10 km];
Route 6: Groene Ster;
Route 7: Zuiderburen en Hempens (i.c.m. route 10 èn route 11) op 18 februari 2009 [8+8+8=24 km]
Route 8: Boksumerdijk en Zwettepad
Route 9: Ritsumazijl en Marssum;
Route 10: Potmargeroute;
Route 11: Rondom Goutum;
Route 12: Park en stadsroute.

De totale lengte van alle twaalf routes is 104 kilometer.

zondag 12 december 2010

Stenden Kerstconcert met een lintje

Zondag 12 december 2010

Het jaarlijkse Kerstconcert van het Stenden Koor & Orkest van Stenden hogeschool wordt vanavond uitgevoerd in Leeuwarden. Op het programma staat het eerste deel van de Messiah van G.F. Händel, aangevuld met enkele Kerstliederen. Durkje en ik wonen dit bijzondere Kerstconcert bij in een volle Sint-Bonifatiuskerk te Leeuwarden. Het Stendenkoor en het Studentenorkest staan zoals te doen gebruikelijk onder leiding van onze oud-CHN-collega en dirigent Harm Witteveen. Verder verlenen alt Carina Vinke, tenor Rein Kolpa en pianist-organist Johan Bijhold hun medewerking.

Het concert wordt na het Intrada van het koperkwartet en orgel met samenzang (Angels, from the Realm of Glory) geopend door Klaas-Wybo van der Hoek, vice-voorzitter van ons College van Bestuur van Stenden hogeschool. Met solisten, koor en orkest zingen we samen het refrein van "O come, all ye faithful".

In het eerste deel van dit Kerstconcert genieten we van de uitvoering van het eerste deel uit de Messiah van componist Georg Friedrich Händel. Daarin luisteren we naar de prachtige nummers, zoals: "Comfort ye my people; Every valley; And the glory; But who may abide the day of His coming; And He shall purify; Behold, a virgin shall conceive and bear a son en O thou that tellest good tidings to Zion". Daarna volgt het mooi gepassioneerd gezongen "For unto us a Child is born". De recitatieve spreekstemmen worden achtereenvolgens als verbale intermezzo's in steeds verschillende talen uitgesproken. De laatste drie muziekstukken beginnen met het knallende koper, solo en koorzang van het "And Suddenly", gevolgd door "Glory to God in the highest" en wordt afgesloten met het "He shall feed His flock like a shepherd", waarin prominent solospel rustgevend wordt gespeeld, passend bij de inhoud van het "Kom tot Hem en Hij zal u rust geven". Met "His yoke is easy" wordt het eerste concertdeel afgesloten.

Daarna volgt het tweede deel van dit concert, met uiteenlopende Kerstliederen. Vooraangekondigd was dat het een waar internationaal concert zou worden. Met onder andere de multitalige spreekstemmen in het eerste deel en de uiteenlopende muziekstukken van het tweede deel wordt die belofte alleszins nagekomen. Begonnen wordt met het schitterende "Leise rieselt der Schnee", waarvan ik me herinner dat het koor dat vorig jaar ook al zo prachtig uitvoerde. Datzelfde geldt overigens ook voor "The three Kings" en "Minuit Chrétien". Na het "Cantique de Jean Racine" volgt een hele mooie muzikale uitstap naar het zo geheel andere "Navidad Nuestra" van Ariel Ramírez. Vooral de stevige drums in "Los Pastores" en "Los reyes magos" zorgen voor de "backbones" in het muzikale corpus.

Het Kerstconcert wordt afgesloten met het majestueus gespeeld en gezongen "Hallelujah!", uit het tweede deel van de Messiah van G.F. Händel. Als je dit hoort, weet je weer even heel goed waarom we als Stenden hogeschool met recht zo trots mogen zijn op ons Stendenkoor en -orkest. Een groots en langdurig applaus valt koor en orkest verdiend ten deel.

Klaas-Wybo van der Hoek sluit het concert af met lovende woorden van dank. Hij kondigt aan dat bij de uitgang gecollecteerd wordt voor de wederopbouw van de Ebule Primary School in Oeganda en daarna nodigt hij de ook in het publiek aanwezige Leeuwarder burgemeester Ferd Crone uit om het podium te betreden om enige woorden tot ons allen te richten. Mij valt direct op dat hij zijn ambtsketting draagt. Zou dat betekenen dat .....? En ja hoor, na zijn inleidende woorden volgt de officiële mededeling dat het Hare Majesteit Koningin Beatrix heeft behaagd om Stenden-dirigent Harm Witteveen te onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Een geweldig applaus met gejuich van het koor en orkest volgt. De burgemeester speldt het lintje op bij de aangenaam verraste inspirator en motivator van het Stendenkoor, Harm Witteveen. Nogmaals volgt een daverend applaus voor de alleszins verdiend gelauwerde.

Even later zie ik dat de medewerker van de gemeente Leeuwarden de verpakking van het lintje overhandigt aan onze oud-collega Freek Haan. Navraag leert mij dat het Freek was die het initiatief heeft genomen om Harm Witteveen te onderscheiden. Wat is het mooi om te zien dat de ene collega het de andere collega zo van harte gunt dat diens jarenlange verdiensten zo publiek in het zonnetje worden gezet. Dat is zo geheel passend bij het Kerstfeest, immers: in het duister verschijnt een helder licht.

zaterdag 11 december 2010

Oer de Goddeloaze Singel fan it Goddeloas Tolhûs nei de Skillige Piip

Zaterdag 11 december 2010

Omdat de voorheen in Brabant wonende familie Brouwer tijdens één van hun autotochten onlangs tijdens het invallen van het duister arriveerde bij het Goddeloos Tolhuis en ons bij navraag bleek dat zij de oude Friese volksverhalen van dit tot de verbeelding sprekende Friese veengebied nog niet kenden, was een deal snel gemaakt. Hun Indische kookkunst combineren Durkje en ik vanavond met onze kennis van de eeuwenoude Friese volksliteratuur en streekhistorie.

Uit mijn verzameling Friese literatuur heb ik ter voorbereiding op deze verhalenavond de Friese sagen en legenden bestudeerd over het eeuwenoude kloosterpad van de "Goddeloaze Singel" tussen het "Goddeloas Tolhuis" en de "Skillige Piip". Vanavond nemen we onze goede vrienden in enkele volksverhalen mee van de "Goddeloaze Brêge" naar de Skillige Piip; een "wandeling" door een literair landschap, temidden van moerassige gronden, schatgraven, spoken en duivels, verdrinkende paarden, zwevende meisjes en een visserslijk naast zijn sterfbed met het hoofd omgekeerd op het lichaam.

Na het aperitief worden we verwend met een overheerlijke Indische maaltijd; het ons inmiddels bekende culinaire hoogstandje, waar we volop van genieten. Ook de bijbehorende verhalen over Nederlands Indië, Japan en Nederland in oorlogstijd missen vanavond niet. Aansluitend is het mijn beurt om het eerste deel van deze Friese volksverhalenavond te verzorgen. Ik vertel over de historie van dit vroeger zo onheilspellende natuurgebied tussen de "Ikkerwâldster Broek" en "Feanwâlden". Daarna leg ik uit waar de naam Goddeloas Tolhûs, Goddeloaze Brêge en Goddeloaze Singel hun herkomst vinden en daarna is het tijd voor enkele Friese volksverhalen die in en over dit gebied al eeuwenlang van mond tot mond worden overgeleverd.

Na het nagerecht met koffie volgt later op de avond mijn tweede deel van deze literaire "wandeling" over het voormalige kloosterpad. Daarin maken we kennis met de norse, rijke vrek die - omgekeerd zittend op een ezel - zijn tragische dood vond bij de Skillige Piip. Het laatste volksverhaal begint ook bij de Skillige Piip en brengt ons temidden van een groep van zeven duivelsbanners en een spook op een wagen met een op hol geslagen span paarden naar de bodemloze poel bij Roodkerk. Van het hier toen verdronken spook is gelukkig nooit meer een teken teruggezien. Een geruststellende gedachte zo aan het eind van de avond, want we weten dat we niet meer door spoken zullen worden opgeschrikt als we ons bij nacht en ontij wagen op de Goddeloze Singel.

vrijdag 10 december 2010

Andries de Vries exposeert in Stiens

Vrijdag 10 december 2010

Tot en met 31 december 2010 exposeert de Gemeente Leeuwarderadeel in de ontvangsthal van haar gemeentehuis te Stiens een aantal schilderijen van Andries de Vries. Deze in 1955 te Terzool geboren kunstschilder woont sinds 1990 in het eveneens Friese Jelsum, gelegen tussen Stiens en Leeuwarden. De Vries denkt dat hij het gevoel voor tekenen van zijn vader heeft meegekregen.

Andries de Vries is een realist in denken en schilderen. Hij ziet op grond van zijn levenservaring de dingen in het leven niet mooier dan ze zijn. Abstracte kunst mag dan volgens hem soms best leuk in een ruimte staan, maar De Vries ziet daar de zin niet van in. De bijzondere realistische beelden uit het leven weergeven en benadrukken; dàt heeft zijn voorkeur.

Hij schildert met olieverf op doek of op paneel zowel stillevens, portretten, dieren, natuur als taferelen. Andries de Vries is het type van: “wat zijn ogen zien, maken zijn handen”. Voor de moderne variant van het welbekende leesplankje “aap–noot–mies” maakte hij het schilderij “schapen”.

In 1985 heeft een oude kunstenaar hem enige basislessen bijgebracht. Als autodidact heeft Andries de Vries zichzelf de techniek van het olieverfschilderen aangeleerd. In 2008 heeft hij van een fijnschilder les gehad voor het fijnere schilderwerk. Vervolgens had De Vries les van Jaap van Dijk voor het meer lossere werk. Door deze leermeesters weet hij inmiddels voor zijn eigen schilderwerk de juiste mix te realiseren. “Het mooie van schilderen is dat je op diverse manieren uit eigen interpretatie kúnt weergeven wat je ziet”, aldus Andries de Vries.

donderdag 9 december 2010

Einde werkbezoek Stenden University Qatar

Donderdag 9 december 2010

Het werkbezoek aan Stenden University Qatar is achter de rug. Tijd om weer terug naar Nederland. Vanmorgen gaat de wekker even na 5.00 uur (ofwel 3.00 uur Nederlandse tijd). Opstaan en ontbijt in het hotel om 6.00 uur. Om 7.00 uur staan we als Stenden-collega's klaar voor de taxi, waarmee we naar het vliegveld van Doha vertrekken. Om 8.45 uur vertrekt ons vliegtuig vanuit een warm Doha voor ons eerste deel van de terugreis, op weg naar een winters München. We arriveren hier in het winterse zuiden van Duitsland rond 13.15 uur.

Vlak voor 15.00 uur vertrekt onze tweede vlucht: van München naar Schiphol. Na een voorspoedige reis zonder vertraging arriveren we om 16.30 uur op Schiphol Airport. In twee deelgroepen gaan we met verschillend vervoer weer terug naar huis. Om 19.30 uur arriveer ik in Stiens na een reis van ruim 14 uren. Nog voordat we de Afsluitdijk bereikten, kwamen we onderweg terecht in winterse buiten; zo geheel anders dan het hoogzomerse weerbeeld waarin we de afgelopen dagen verbleven. We kijken terug op een geslaagd werkbezoek, waarbij de ontmoetingen met onze Qatarese studenten en collega's in Doha ook bijzonder aangenaam en doeltreffend waren.

woensdag 8 december 2010

Afsluiting van de audit in Qatar

Woensdag 8 december 2010

Aan het begin van de ochtend word ik samen met de panelleden van het Proefvisitatieteam van Stenden hogeschool afgehaald bij ons hotel in Doha, om van daaruit naar de Qatarese campus van Stenden hogeschool te rijden. Daar starten we met een briefing-sessie voor een groep studenten van de drie opleidingen, die hier worden aangeboden op deze Stenden campus site in Doha. Daarna gaat de studentengroep in gesprek met het proefvisitatieteam van deze tweedaagse quality audit.

Daarna start het auditteam met een uitgebreide documentenstudie en gaat het tussen die bedrijven door nog in gesprek met een aantal stakeholders, zoals docenten, staf en management van deze global campus site. Aan het eind van de middag worden de eerste resultaten van deze audit globaal gerecapituleerd in het bijzijn van het management en van het opleidingenteam.

Na een korte tussenstop in het hotel vertrekken we aan het begin van de avond voor het avondprogramma, dat we doorbrengen in de souk van Doha. In een sfeervolle entourage van deze Arabische marktplaats van winkeliers, ambachtslieden, dienstverleners en horecagelegenheden brengen we als collega’s uit Nederland en Qatar deze gezellige, afsluitende avond samen door. Beide partijen spreken uit dat het waardevol is geweest om als collega’s van twee van onze Stenden Global Campus Sites met elkaar in gesprek te zijn over het voortdurend verder optimaliseren van de kwaliteit van ons internationaal hoger onderwijsaanbod.

dinsdag 7 december 2010

Start Proefvisitatie in Qatar

Dinsdag 7 december 2010

Aan het begin van de ochtend word ik samen met de panelleden van het Proefvisitatieteam van Stenden hogeschool afgehaald bij ons hotel in Doha, om van daaruit naar de Qatarese campus van Stenden hogeschool te rijden. Daar worden we ontvangen en welkom geheten door het management team van Stenden University Qatar. Na mijn korte briefing aan het auditteam beginnen we met de proefvisitatie van de drie opleidingen van Stenden hogeschool, die hier al enkele jaren worden aangeboden.

We beginnen met een rondleiding door het drie verdiepingen tellende onderwijsgebouw van deze hogeschool. Daarbij bezoeken we onder andere de onderwijsruimtes en alle faciliteiten - waaronder de bibliotheek - ten behoeve het hier gegeven hoger beroepsonderwijs. Gedurende de hele dag verzorg ik eerst de briefings en later de debriefings voor de panels die voor de audit worden voorgeleid aan het audit team. Achtereenvolgens passeren de volgende stakeholder groups de revue: managementteam, docenten, werkveldvertegenwoordigers en alumni. Rond 18.30 uur worden we teruggebracht naar het hotel voor een korte pauze.

Een uur later worden we weer bij ons hotel afgehaald voor een diner in een Egyptisch restaurant. Dit pas geopende restaurant is gelegen in een geheel nieuw gebouwde “cultural village”, waarin je – als je er doorheen loopt - van de ene verbazing in de andere valt. Zo heeft men hier bijvoorbeeld een kolossaal amfitheater gebouwd. Je krijgt het gevoel dat je hier door een virtual reality world wandelt. Volgens mij was het “Bob de Bouwer” die in zijn kinderliedje vragend zingt: “Kunnen we het maken?”. In Qatar zeggen ze dan als het ware “Yes, we can”; en dan voegen ze ook de daad bij het woord.

maandag 6 december 2010

Naar het land van WK 2022

Maandag 6 december 2010

Tegen 5.00 uur vertrek ik met de Schipholservice vanuit Stiens naar Schiphol, waar we ondanks de gladheid door de ijzel binnen twee uren heelhuids arriveren. Met twee collega’s van Stenden hogeschool vertrek ik vanaf Schiphol rond 9.30 uur voor een enigszins vertraagde vlucht naar München. Daar stappen we tegen 12.00 uur over in het vliegtuig naar Doha in Qatar.

Om 19.30 uur lokale tijd arriveren we op het vliegveld van Doha. Dan volgt met de taxi een betrekkelijk lange rit door deze imposante hoofdstad van Qatar, met haar prachtig verlichte skyline langs de Perzische Golf. Qatar is zichtbaar nog in de feestroes, nadat vorige week het besluit is genomen door de FIFA dat Qatar in het jaar 2022 het Wereldkampioenschap Voetbal mag organiseren en huisvesten.

Op enkele plaatsen in de stad zien we immense muurschilderingen met als thema: “Bidding Nation Qatar”. Eén van die kolossale gevels is nog niet geheel klaar qua schilderwerk. De bouwsteigers staat nog vóór de muur. Waarschijnlijk nog even en dan zal ook deze gevel alle passanten eraan herinneren dat Qatar zich gelukkig mag prijzen met het feit dat zij in 2022 het in het oog springende WK-gastland zal zijn.

Bij ons hotel worden we gastvrij ontvangen; ook door drie andere Stenden-collega’s, waarmee we vanavond genieten van een aangenaam ontvangstdiner. Morgen gaan we hier met zijn allen aan de slag.

zondag 5 december 2010

Radiogids van Stienser Radio-Centrale-Exploitant Dijkstra

Zondag 5 december 2010

Zoals zoveel Nederlandse gezinnen waren wij vroeger ook lid van de NCRV, de Nederlandse Christelijke Radio-Vereniging. De NCRV is in 1924 opgericht en is de oudste publieke omroep van Nederland. In het begin van haar bestaan was de NCRV heel erg bewust van de protestants-christelijke achtergrond van de NCRV, en haar leden eveneens.

Elke week kreeg je als lid van de NCRV haar programmagids thuisgestuurd: de radio- en televisiegids. De nieuwe gids werd dan bij ons thuis in een bordeaurode omslag geschoven. In de binnenrug zat een koordje, waar je de omroepgids bij het middenblad achter kon schuiven. Zo bleef de omroepgids aan het koord hangen in de harde omslag.

Vorige week kreeg ik van de heer Douwe Bosma uit Drachten zo'n omslag. Een bijzondere, want behalve dat de omslag al oud is, blijkt het een omslag te zijn die is uitgegeven door en aangeboden door A. Dijkstra, vroeger Radio-Centrale-Exploitant en Radio- en Electro-installateur te Stiens. Het is een hardkartonnen omslag met een grijze stofomslag. Op de voorzijde staat een opsomming van 22 items, die samen het artikelenassortiment van Dijkstra uit Stiens promoot. Op de achteromslag staat een advertentie van H. de Vries, verzekeringsagent der R.V.S. te Stiens.

In de binnenkant staat een groot aantal advertenties van ondernemers in en rond Stiens. Een aantal van die advertenties zijn van:
- B. Hiemstra, je adres voor alle Kruideniers- en Grutterswaren;
- H.W. Bakker, schilder, behanger en meubelhandel;
- J.H. Dijkstra & Zn., o.a. manufacturen, beleefd aanbevelend;
- M. Polet, Nearne yn Stiens lekkerder Fleisspillen;
- Y. de Jong, Levering van nieuwe modellen schoenen; zeer concurreerende prijzen;
- Centrale Bakkerij, Alle dagen versch gebakken witte- en roggebrood en diverse koeksoorten; aanbevelend;

Ook op de linkerzijde van de binnenomslag staan handelsadvertenties. Onderaan staat: Bovenstaande adressen worden in de bijzondere aandacht der Radio-luisteraars aanbevolen.

zaterdag 4 december 2010

Schoentje opzetten bij AH in Stiens

Zaterdag 4 december 2010

Van 22 tot en met 30 november 2010 konden kinderen hun schoen zetten bij de supermarkten van Albert Heijn. Op de website van Albert Heijn (AH) kon je je postcode invullen om te weten bij welke dichtstbijzijnde AH-supermarkt je je schoentje kon zetten. In de nacht van 30 november op 1 december 2010 is Sint met zijn Pieten op bezoek geweest bij alle deelnemende AH-winkels om alle gezette schoentjes te vullen met iets lekkers. Tussen 1 en 5 december 2010 kun je dan je gevulde schoen weer afhalen uit de winkel.

De schoenen worden allemaal gezet in een opvallende Sinterklaasdisplay op een rolcontainer. Nadere beschouwing van al dat schoeisel leert je wat het gangbare kinderschoeisel Anno 2010 is. Zo zag ik in de AH-supermarkt te Stiens bijvoorbeeld: sloffen, voetbalschoenen, gympies, klompen, gymschoentjes, crocs, regenlaarzen, sneakers en sandalen.

Maar de AH-supermarkten hebben meer gedaan in deze Sinterklaastijd, want op woensdag 1 december 2010 konden alle kinderen van 12.00 tot 15.00 uur meedoen aan de pietentest. Je beleefde dan een gezellige middag en haalde ook nog een heus pietendiploma!

vrijdag 3 december 2010

Jaarbezoek van Sinterklaas en Zwarte Pieten @ Stenden

Vrijdag 3 december 2010

De rust op de werkvloer in het Haak-gebouw van Stenden hogeschool te Leeuwarden wordt vanmorgen met vrolijke klanken "verstoord". Als de toegangsdeur open gaat, treden Sinterklaas en drie Zwarte Pieten binnen.

Hier en daar blijven ze bij de verspreid zittende groepjes collega's even staan, om daar een kort gesprek met de aanwezige medewerkers te voeren en hen daarna allen te verrassen met een handvol lekkernijen: pepernoten en ander snoepgoed.

Als iedereen met dit bezoek van Sint en zijn Pieten is vereerd, verlaten de goedheiligman en zijn pieterbazen onze afdeling weer. Op de werkbladen ligt dan het gemixte strooigoed, waar de collega's tijdens hun werk af en toe iets van nemen.

"Dank u Sinterklaasje!"

donderdag 2 december 2010

Teamkwaliteit en Onderwijskwaliteit

Donderdag 2 december 2010

Voor de bijeenkomst van het Platform HBO van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) zijn we vandaag in Utrecht te gast bij de Faculteit Educatie van Hogeschool Utrecht. Tijdens deze netwerkbijeenkomst wordt ingegaan op de relatie tussen teamkwaliteit en onderwijskwaliteit. Het thema van de beide lezingen van vandaag is kort maar krachtig: "Teamkwaliteit en Onderwijskwaliteit". Ruim 20 kwaliteitszorgmedewerkers van hogescholen en verwante organisaties wonen deze lezing en aansluitende plenaire discussie bij. De bijeenkomst wordt geopend door Paul Nieuwenhuis, voorzitter van het NNK Platform HBO. Ben van Schijndel is de “thuisspelende” collega. die vandaag de inleidende presentatie verzorgt.

Ben van Schijndel is “Senior Beleidsmedewerker Kwaliteit” en onderzoeker bij de Hogeschool Utrecht. In de afgelopen twee jaren heeft hij onderzoek gedaan binnen docententeams, naar managementstijl en naar de organisatorische setting bij twee excellente opleidingen. Ben was vanaf 2003 mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van de kwaliteitssystemen voor bachelor- en masteropleidingen en voor lectoraten. In die functie maakte hij in bijvoorbeeld audits kennis met excellente en met minder goed presterende opleidingen binnen de Hogeschool Utrecht.

Daarbij werd zijn aandacht vooral getrokken door de excellente opleidingen. Hierbij kwamen meerdere vragen naar voren; vragen die te maken hebben met de veronderstelde relatie tussen docentkwaliteit, teamkwaliteit en onderwijskwaliteit. Kwaliteitssystemen met bijbehorende audits werpen hier, volgens Ben, onvoldoende licht op. Vanuit de concepten “Kwaliteit is Mensenwerk” en “Kwaliteit in Drie Dimensies” heeft hij toen onderzoek gedaan naar docententeams van twee zeer goede, maar totaal verschillende opleidingen, te weten: “Personeel en Arbeid” en “Technische Bedrijfskunde”.

In zijn presentatie van vandaag gaat Ben van Schijndel eerst in op zijn onderzoeksvragen, waarin hij op zoek is naar wat goede docententeams onderscheidt van andere docententeams:
1. Wat zijn de kenmerken van hoge teamkwaliteit?;
2. Wat is hierbij de rol van het opleidingsmanagement?;
3. Wat is de invloed van de organisatorische context op teamkwaliteit?;
4. Is er een relatie tussen teamkwaliteit en onderwijskwaliteit?
We beginnen met een individuele inventarisatie van wat wij zelf als succesfactoren beschouwen voor teamkwaliteit. Op twee flaps worden de resultaten daarvan verzameld. Die spiegelen we aan de uitkomsten van het onderzoek van Ben.

Eerst vertelt Ben wat de verschillen en daarna wat de overeenkomsten zijn tussen de beide excellente opleidingsteams. Van met name die overeenkomsten is het interessant om te onderzoeken of hier de kwaliteitsbepalende factoren tussen zitten, die van een team een excellent docententeam maken.
Daarna gaat Ben in op de rol die het opleidingsmanagement kan spelen om tot teamkwaliteit te komen. Eén van de aanwezigen vult aan dat hij ook de stabiliteit van het opleidingsmanagement van doorslaggevende betekenis acht voor teamkwaliteit. In het onderzoek viel trouwens ook op dat eigenlijk niemand van de docenten het opleidingsbeleid exact kon benoemen, maar dat de eigen bewoordingen daarvan toch wel de lading ervan dekten. Goede teams werken kennelijk doelgericht.

Na de pauze gaan we in een meer interactieve, plenaire sessie dieper in op wat de resultaten van Ben zijn onderzoek betekenen voor onze ondersteuning en advisering als kwaliteitsdeskundigen. Onze werkrelaties met vooral ook het opleidingsmanagement en met de afdeling Human Resource Management zijn daarin essentieel, volgens de aanwezigen. We constateren dat vaak ook het relationele element in/van docententeams het punt is waarop moet worden ingezet, alhoewel dat alleen maar succesvol kan worden als teams dat zelf ook erkennen en accepteren en ze daar ook op in willen zetten.

Iemand geeft de tip om voortaan kwaliteitsbeleid te schrijven vanuit de beoogde teamkwaliteit. Ook moet je het aandurven om jezelf en elkaar in een hogeschool de vraag te stellen waar en/of hoe in onze eigen instellingen voor hoger onderwijs het leren van opleidingsteams wordt verhinderd, in de weg wordt gestaan. Een boeiende discussie ontstaat.

Aan het eind van de middag wordt Ben van Schijndel door onze netwerkvoorzitter Paul Nieuwenhuis bedankt voor zijn bijdrage aan deze interessante bijeenkomst. Tenslotte blikken we nog even vooruit naar het thema van onze volgende bijeenkomst in januari 2011, waarin de nieuw vorm en inhoud te geven relatie tussen VBI’s, NVAO en opleidingen ter tafel komt, als rond te komende jaarwisseling wordt gestart met de implementatie van het nieuwe accreditatiestelsel in het hoger onderwijs.

woensdag 1 december 2010

O kom er eens kijken bij Small Business en Retail Management

Woensdag 1 december 2010

Thuis, op straat, in de winkels, bijna overal is onmiskenbaar te zien dat we het Sinterklaasfeest naderen. Zo ook in Stenden hogeschool. Niet alleen in de Canteen zijn Sinterklaas & Zwarte Piet en pakjesavond in aantocht. Ook bij de opleiding Small Business en Retail Management wordt op eigen wijze aandacht besteed aan dit gezellige familiefeest voor jong en oud.

Zoals dat een retailopleiding betaamt, is het thema Sinterklaas & Zwarte Piet op passende wijze verbeeld. Diagonaal tegenover de coffee corner zien we op een opvallend zichtlocatie de kleurrijke display. Het is alsof je naar binnen kijkt in de woonkamer van Sinterklaas & Zwarte Piet. Links en rechts van de haard een grote fauteuil; alsof Sinterklaas en Zwarte Piet zo weer terug kunnen komen om plaats te nemen op hun witte stoel, temidden van Zwarte Pieten, schoenen, snoepgoed, sinterklaasgedicht, jutezak en de staf van Sinterklaas.

O, kom er eens kijken .....

Bestuursvergadering Stichting Jabikspaad Fryslân in Sint Jabik

Dinsdag 30 november 2010

De laatste bestuursvergadering van dit kalenderjaar van de Stichting Jabikspaad Fryslân vindt vanavond plaats in de Jacobshoeve te Sint-Jacobiparochie. We blikken terug op de afhandeling van de gemaakte werkafspraken en maken nieuwe plannen en afspraken voor de komende weken. Zo evalueren we bijvoorbeeld onze inbreng bij de jubileumbijeenkomst van het Vlaams Genootschap van Sint Jacob in het Belgische Mechelen en kijken we vooruit naar onze deelname aan bijvoorbeeld de Fiets- en Wandelbeurs 2011, die in februari 2011 zal worden gehouden in te RAI te Amsterdam.

Een groot aantal routezaken omtrent het Jabikspaad passeert de revue, zoals veranderingen op Zwarte Haan, de Camino der Lage Landen, een nieuw pelgrimsstempel voor Jirnsum, onze vermelding op de website van Wandelsport Friesland, de plannen voor een Nijkleaster in Jorwert en de wandeladvertentie betreffende tien wandelingen op het Jabikspaad, die aanstaande donderdag in het Nederlands Dagblad zal verschijnen.

Een aanmerkelijk deel van deze vergadering wordt besteed aan het majeure project in de gemeente Het Bildt, waar ook door onze stichting veel activiteiten worden uitgevoerd in het kader van de restauratie van de Groate Kerk te Sint-Jacobiparochie, de bouw en inrichting van het Pelgrimscentrum Sint Jacob in het voorportaal van deze kerk en de driedaagse feestelijkheden, die zullen worden georganiseerd rondom de opening van de gerestaureerde Groate Kerk en het zich daarin dan bevindende Pelgrimscentrum Sint Jacob, waarin het Nederlands Genootschap van Sint Jacob en de Stichting Jabikspaad Fryslân een informatiecentrum zullen openen en in standhouden voor wandelaars en fietsers, die op of rond het Jabikspaad op pad gaan.

Landelijk Comité Tsjernobyl 25 jaar na dato in Steenwijk

Maandag 29 november 2010

Aan het eind van de middag en in het begin van de avond komen we als "Landelijk Comité Tsjernobyl 25 jaar na dato" bijeen in Steenwijk, om de volgende stappen in de voorbereiding van de landelijke herdenking "Tsjernobyl 25 jaar na dato" te zetten. In dit nationale project werken de volgende vier organisaties samen: Landelijk Platform Hulp aan Tsjernobylkinderen, Nederlands Bijbelgenootschap, Stichting Rusland Kinderhulp (SRK) en VUconnected. Samen willen we aandacht besteden aan en aandacht vragen voor het feit dat het op 26 april 2011 al weer 25 jaar geleden is dat we werden geconfronteerd met de dramatische kernramp van Tsjernobyl, waar tot op de dag van vandaag in Oekraïne en in Wit-Rusland nog de wrange vruchten van worden geplukt; en daarvan is het einde nog lang niet in zicht.

Eerst bespreken we de organisatie omtrent de landelijke herdenking die we op zaterdag 23 april 2011 gaan organiseren in de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Twee van de drie SRK-vertegenwoordigers in ons Landelijk Comité verhalen over de voorbereidende internationale bijeenkomst, die vorige week werd gehouden in het Duitse Dortmund. In veel Europese landen zal volgend jaar uitgebreid worden stilgestaan bij de positieve en de negatieve gevolgen van deze kernreactorramp. In Dortmund kon alvast als primeur de uitgebreide IBB-tentoonstelling worden bezichtigd, die wij volgend jaar ook in Nederland zullen exposeren.

Dan komt ook Joyce van de Veen, de manager Fondsenwerving en Communicatie van het Nederland Bijbelgenootschap, bij ons aan de vergadertafel. Ze presenteert haar plannen om een Bijbelverspreidingactie in het radioactief besmette zuiden van Wit-Rusland te organiseren, in samenwerking met het Witrussisch Bijbelgenootschap. Met dit mooie gezamenlijke project van de United Bible Societies kunnen we geloof, hoop en liefde schenken aan heel veel Witrussen en Oekraïners, die respectievelijk hun geboortestreek en moederland tijdelijk of permanent moesten verlaten, om niet nog langer te worden blootgesteld aan de vrijgekomen radioactieve straling. We hopen dat de nu te organiseren fondswerving veel geld zal opleveren, omdat we weten dat het Witrussisch Bijbelgenootschap al vele jaren goed werk verzet in deze getroffen zône, zowel op het gebied van Bijbelwerk als in de vorm van de nog steeds gevraagde humanitaire hulpverlening.

Daarna bespreken we de wijze waarop VUconnected haar inhoudelijke aansluiting zal vinden op deze thematiek, opdat VUconnected handen en voeten kan en gaat geven aan de maatschappelijke programmering van flankerende publieksactiviteiten met impact in onze Nederlandse samenleving. Daarbij komen ook onderwerpen aan de orde als: media, communicatie, lesbrief, programmering, thematiek en samenwerking met de andere partners.

Overige onderwerpen die vanavond nog aan de orde komen, zijn: herdenkingsviering, motie van de Raad van Europa, kaarsenactie, concerten, financiën & sponsoring, internationale initiatieven, buitenlandse gasten, SRK-bussen, conferentie in Minsk en de sprekers en hun presentaties.