dinsdag 26 februari 2013

Best of M&EM ~ Music Productions ~ Volume 1

Dinsdag 26 februari 2013
De muziek-CD-cover van Media en Entertainment ManagementMade by Students
Enkele weken geleden presenteerde de Stenden HBO-Bachelor-opleiding 'Media en Entertainment Management' haar eerste muziek-CD getiteld: 'Best of M&EM Music Productions'.
De CD-cover vermeldt in de linker onderhoek het Stenden zwaluw-beeldmerk: 'Made by Students', hetgeen aangeeft dat het hier gaat om een onderwijsproductie van studenten van Stenden Hogeschool.
Rechtsonder staat 'Volume I', wat er op duidt dat ook de uitgave van een volgende, tweede deel van deze serie voor de hand ligt.

Muziek-CD
Studenten van de opleiding Media en Entertainment Management kregen de praktijkopdracht om er in verschillende muziekprojectgroepen voor te zorgen dat een kwalitatief goede muziekproductie zou worden gerealiseerd. Het muziekstuk moest op professionele wijze worden opgenomen in de muziekstudio, en vervolgens geschikt worden gemaakt om op te worden genomen op de tracklist van deze muziek-CD.

Tracklist
Die studenten-muziekproducties leverden voor deze muziek-CD samen een tracklist van 12 muzieknummers, te weten:
 1. 01. Zie Het Voor Je - van - Spotrockers;
 2. 02. Fucking Enjoyed - van - Lucky Dog;
 3. 03. Old Roads - van - Devace;
 4. 04. Liquor Store- van - Smack the Apple;
 5. 05. Nothing to Loose - van - Tim Bakker;
 6. 06. Zuid Amerikaans - van - Fresh;
 7. 07. Hope - van - Shawn Buckles;
 8. 08. Doe Rustig - van - Falus;
 9. 09. Summerground - van - A la Din;
 10. 10. Joy - van - Red Karpet;
 11. 11. Curiousity - van - Profile;
 12. 12. Burn All The Evidence - van - Tree.

Zitten op de Bali-bank @ Stenden

Maandag 25 februari 2013 
De Bali-bank in Stenden Hogeschool Leeuwarden


Stenden University Indonesië
Stenden Hogeschool heeft momenteel vijf Nederlandse vestigingen (in Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden en Meppel) en vier internationale vestigingen. Onze buitenlandse hogeschoolvestigingen bevinden zich in Zuid-Afrika, in Thailand, in Qatar en op Bali in Indonesië.

Voortdurend bewust
Als medewerker en als student van Stenden Hogeschool in Nederland ben je je er voortdurend van bewust dat we zijn verbonden met onze buitenlandse sites.
Tekenen daarvan zie je bijvoorbeeld op onze website, op ons intranet, tijdens Samenscholingsdagen, in Marketing-campagnes, tijdens de jaarlijkse International Day en bijvoorbeeld ook in de aankleding van onze hogeschoolgebouwen.

De bank van Bali
Onlangs is aan deze verwijzingen naar onze internationale hogeschoolvestigingen weer een aantal mooie inrichtingscomponenten toegevoegd.
Her en der in ons hogeschoolgebouw in Leeuwarden zijn vier lange zitbanken geplaatst, waarvan de prints van de bankstoffen verwijzen naar één van de vier buitenlanden waarin Stenden Hogeschool is gevestigd.
Boven die bank is op de muur aangegeven naar welke buitenlandse vestiging deze zitbank verwijst. Boven de bank zie je namelijk een muurschildering van de geografische ligging van de betreffende buitenlandse Stenden-vestiging, met daarbij enkele fotobeelden van dat land.

Realiseer je droom
Zo staat tegenwoordig de prachtige Bali-bank tussen de beide ingangen van de Canteen en van Stenden University Hotel.
Neem even plaats op de bank en denk er eens serieus over na om een deel van je werktijd of van je studietijd op Bali door te brengen.
Bij Stenden Hogeschool kan zo'n dagdroom zomaar werkelijkheid worden.

maandag 25 februari 2013

The WoodcarverZondag 24 februari 2013
Cover van de DVD

Waarom Kerst?
'Waarom Kerst?' is vanaf het jaar 2005 een jaarlijks terugkerend initiatief van: Alpha-cursus Nederland, van Agapè en van de Evangelische Omroep (EO). Ieder jaar doen ongeveer 100.000 mensen mee aan deze actie. Rond de feestdagen zijn veel mensen op zoek naar de betekenis van Kerst en naar de zin en betekenis van hun leven.
Het doel van deze evangelisatie-actie is om mensen in Nederland de ware betekenis van Kerst uit te leggen. In het jaar 2012 was de DVD-film “The Woodcarver” in het kader van die aktie het kado van kerken en christenen om te geven aan bijvoorbeeld buren, vrienden en kennissen, om onder andere in gesprek te komen over Kerst.
Naast deze aktie-DVD is er elk jaar ook een website, ter inspiratie en met tips en downloads.

Speelfilm met een boodschap
Na het succes van voorgaande jaren zijn de initiatiefnemers van ‘Waarom Kerst?’ vorig jaar wederom met een mooi product gekomen, bedoeld als uitnodiging om verder te praten over God en het christelijke geloof.
De DVD ‘The Woodcarver’ was het 'Waarom Kerst?'-geschenk van 2012. Deze speelfilm werd speciaal voor 'Waarom Kerst?' in Nederland uitgebracht. Mirjam van der Vegt schreef een boekje bij deze DVD, waarin ze op een aansprekende manier vertelt wie Jezus Christus is en wat Zijn leven voor ons kan betekenen.

Rust vinden
Het thema van 'Waarom Kerst?' 2012 is ‘rust vinden’. Kerst is het feest van vrede, maar hoe vind je vrede in deze tijd van economische en politieke onrust en onzekerheid?
'Waarom Kerst?' wijst mensen op Jezus. Die boodschap klinkt ook door in de film.
De speelfilm ‘The Woodcarver’ gaat over een gezin dat geen tijd en aandacht meer voor elkaar heeft en dat daar de wrange vruchten van plukt. Matthew en ook zijn vader en moeder; één voor één vinden ze hun weg naar het huis van de oude houtsnijder Ernest. Deze ‘woodcarver’ laat zijn leven en werken niet beheersen door dreigementen en deadlines. Het zijn daarentegen de liefde voor de mens en de aandacht voor zijn vak die bij hem voorop staan.

Verhaal
Matthew Stevenson is een onrustige tiener uit een gebroken gezin. Als hij doelbewust het lokale kerkgebouw beschadigt, wordt Matthew gedwongen de schade te repareren, om zo de jeugdgevangenis te ontlopen. Terwijl hij bezig is met het overschilderen van zijn graffiti op de kerkmuur, ontmoet hij Ernest, een professionele houtsnijder, die het door Matthew vernielde houtwerk van de kerk gemaakt had. Deze ‘woodcarver’ Ernest leeft sinds het overlijden van zijn echtgenote als een kluizenaar. Ernest besluit te helpen om het houtwerk van het kerkgebouw weer te herstellen. Matthew en Ernest gaan dan samenwerken om de kerk weer mooi te maken, waarbij ze beiden ook de waarden van het leven herontdekken.

WWJD?
Voor wie de film heeft gezien, is wel enig denkwerk nodig om de link tussen Kerst en de film te leggen. De geboorte van Jezus, wat wij vieren met Kerst, heeft namelijk geen plaats gekregen in deze film.
Met de komst van Jezus vinden we als christenen een innerlijke rust en vrede in ons leven, wat wij anderen ook gunnen. Kerst is in wezen dus ook een feest van vrede en rust. Die rust vinden we bij Jezus, en dat is wat deze film je duidelijk wil maken.
Maar eerst speelt de onrust hoogtij: bij Matthew, bij zijn vader en moeder en bij Ernest. Er is nog wel heel wat voor nodig om die onrust om te zetten in rust. De ‘woodcarver’ helpt Matthew daarbij, onder andere door Matthew enkele malen met de welbekende ‘WWJD’-vraag te confronteren. ‘What Would Jesus Do?’

Daarom Kerst!
De gedachte aan wat Jezus zou hebben gedaan als Hij bij mijn onrust in mijn schoenen had gestaan, kan je op heilzame gedachten brengen en kan je tot vreedzame daden aanzetten, die de ander en jezelf een weldadig gevoel van rust en vrede kunnen geven.

zaterdag 23 februari 2013

Bildtse Soete Grouwe Ortefergadering 2013

Zaterdag 23 februari 2013 
Gerhard Bakker bedankt Bas Brouwer in woord & geschenkPelgrimsinformatiecentrum Sint Jacob 
In het Jabikshuus van De Groate Kerk te Sint-Jacobiparochie komen we vandaag bijeen voor de jaarlijkse 'Bildtse Soete Grouwe Ortefergadering'Het is inmiddels traditie dat deze bijeenkomst in februari van elk jaar wordt gehouden. Aan dit overleg nemen deel: de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT), Stichting De Groate Kerk (SDGK), het Nederlands Genootschap van Sint Jacob (NGvSJ; landelijk en de Regio Fryslân (RCP) en het Pelgrimsinformatiecentrum (PICSJ)) en de Stichting Jabikspaad Fryslân (SJF). Deze vier partijen hebben in nauwe samenwerking een mooi Pelgrimsinformatiecentrum gerealiseerd in het voorportaal van De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie. 

Snert fan Bildtse Soete Grouwe Orten
Eerst evalueren we gezamenlijk het afgelopen jaar en blikken we vooruit op het komende seizoen. En als alles is gezegd wat er moet worden gezegd, sluiten we af met een heerlijke maaltijdsoep van 'Bildtse Soete Grouwe Orten', waarbij roggebrood met spek wordt geserveerd, bereid door Griet Hoekstra, bestuurslid van Stichting De Groate Kerk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze vergadering goed wordt bezocht; met vandaag zelfs 16 deelnemers. Als goede gastheer en gastvrouwen hebben Tjipke Bloemhof, Eelkje Hilarides, Griet Hoekstra en Margriet Bree om 9.30 uur de vergaderzaal gereed om alle gasten uit Fryslân en uit het midden van het land gastvrij te ontvangen.

SAFT en PICSJ
De vergadering wordt voorgezeten door Gerhard Bakker, directeur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, die wordt vergezeld door Jan Doede Niemeijer, die als bestuurder dezelfde stichting ook als kerkverhurende organisatie vertegenwoordigt. Van het bestuur van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob is de vandaag van ons afscheidnemende penningmeester Bas Brouwer met zijn echtgenote Sonja aanwezig. Bas introduceert bij het begin van onze vergadering Sjaak van der Worp, het nieuwe Hoofd Vrijwilligerszaken van ons pelgrimsgenootschap.
Namens de andere twee coördinatoren Marten Visser en Frans Hofstra presenteert mede-coördinator van het Pelgrimsinformatiecentrum Agnes Dubelaar de activiteiten en de resultaten van het eerste jaar dat ons nieuwe voorlichtingscentrum in Sint-Jacobiparochie heeft gefunctioneerd. Een inmiddels grote groep vrijwilligers heeft in het afgelopen seizoen veel meer belangstellende pelgrims in spe voorlichting gegeven, dan aanvankelijk was ingeschat. Het Pelgrimsinformatiecentrum voorziet dus duidelijk in de ingeschatte behoefte. We spreken af dat we met name ook de gemeente Het Bildt een goed overzicht zullen geven van een groot aantal activiteiten die we in het afgelopen jaar als vier organisaties rond het pelgrimsinformatiecentrum hebben georganiseerd. De gemeente heeft dit voorlichtingscentrum voor een belangrijk deel mede mogelijk gemaakt, dus we zien het ook als onze taak om de gemeente daarover als dank voor die steun terug te rapporteren. Bij grotere evenementen zullen we de gemeente ook uitnodigen.

SDGK en SJF
Namens het bestuur van Stichting De Groate Kerk vertelt ook bestuursvoorzitster Eelkje Hilarides over de ervaringen omtrent onze samenwerking in het afgelopen seizoen. Nu meerdere samenwerkende partijen hun activiteiten in De Groate Kerk organiseren is het een uitdaging geweest om alle evenementen goed op elkaar af te stemmen, hetgeen we in het afgelopen seizoen tot tevredenheid op de kaart hebben gezet. Zolang we blijven doorgaan onze activiteiten op elkaar af te stemmen, zien we dat we elkaar in onze verschillende doelstellingen en activiteiten heel mooi aanvullen en samen kunnen we meer realiseren dan iedere organisatie voor zich. Eelkje spreekt ook haar waardering uit voor de mooie invulling die we aan het Pelgrimsinformatiecentrum hebben gegeven. Tjipke Bloemhof geeft nog een beknopt overzicht van de culturele activiteiten die in het afgelopen seizoen door deze 60 vrijwilligers tellende stichting zijn georganiseerd. 
Daarna geef ik mede namens de twee andere aanwezig  Jabikspaadbestuurders Klaske Wijbenga en Elly Koopman aan wat wij als Stichting Jabikspaad Fryslân in het afgelopen jaar in en vanuit het Pelgrimsinformatiecentrum hebben georganiseerd op en rond het 150 kilometer lange Fries-Overijsselse pelgrimspad: het Jabikspaad. Een nieuwe routegids, nieuwe bewegwijzering, drie nieuwe Jabiksrûntsjes, begeleiden van enkele bussen vol wandelende pelgrims, beurzen en expositie en het beheren van ruim 80 stempelposten; zomaar een greep uit een jaar actief zijn op en rondom het Jabikspaad.

Huishoudelijke zaken
Tijdens onze vergadering komen onder andere de lopende activiteiten van de komende maanden aan de orde en we blikken ook alvast vooruit op de Zomerexpositie die we gezamenlijk willen organiseren in het jaar 2014. De Regiocontactpersonen van Fryslân van het Nederlands genootschap Klaske Scholte en Elly Koopman delen mee dat ook de genootschapsregio Fryslân een werkgroeplid voor deze expositie zal leveren. 
Naar aanleiding van de evaluatie van vanmorgen beoordelen we gezamenlijk nog of het wenselijk is dat we nu of op termijn aanpassingen invoeren in de Huurovereenkomst en/of in de Gebruiksovereenkomst van verhurende en hurende partijen, maar dat blijkt niet nodig te zijn. Alles staat goed op schrift en het functioneert naar wens. 
Een aantal praktische zaken komen nog aan de orde, zoals: beamerpresentaties tijdens openingsuren, tochtgordijnen, lekkage in de kerktoren, voordeur, verwarming, verbruikscijfers van van nutsvoorzieningen en afschrijvingen van in gebruik zijnde faciliteiten.

Dankjewel Bas
Dan is aan het eind van onze vergadering het moment gekomen om afscheid te nemen van de penningmeester van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Bas Brouwer is vandaag voor het laatst in die functie in ons midden en wij hebben als organisaties en als vertegenwoordigers de behoefte om Bas heel hartelijk te bedanken voor het vele en het goede werk dat Bas Brouwer voor en met ons heeft gedaan. Achtereenvolgens wordt Bas toegesproken door Eelkje Hilarides (voorzitter SDGK), Elly Koopman (regiocontactpersoon NGvSJ-Fryslân), Wiep Koehoorn (voorzitter SJF) en Gerhard Bakker (directeur SAFT), waarna Bas als waardering en dank welverdiend wordt beloond met afscheidskado's. Bas Brouwer beantwoordt al die lovende woorden met een aangename afscheidsspeech, waarin hij terugblikt op onze grote gezamenlijke uitdaging om een Pelgrimsinformatiecentrum in Sint-Jacobiparochie te realiseren, en waarin hij zijn trots en waardering uitspreekt voor de plezierige wijze waarop we dat samen tot een groot succes hebben gebracht.

Orten met spek op roggebroad
En dan is it sofeer dat wy an'e orten kinne.
De sopkommen met overheerlijke ortesop worre serveerd en elkeneen gaat der even lekker by sitten om fan Griet hur Bildtse Soete Grouwe Ortesop & roggebroad met spek te genieten.
It is in moaie tradysjonele ôfslúting fan deuze jaarfergadering en wy binne allegaar fansels nag lang niet útpraat metnander, dat it duurt nagal even foordat we saad binne en it praten deen.
Folgend jaar febrewary komme wy weer bynander, hier in it Jabikshuus fan 'e Groate Kerk fan Sint Jabik. Wat is it moai dat we dut metnander soa doen kinne. 
Ant kikes!

vrijdag 22 februari 2013

Van Schagen naar Bergen, tussen Wad & IJ

Vrijdag 22 februari 2013 
Het parochiestempel van Sint Jacobus in de Mariakapel van TuitjenhornSchagen
Even na 9.00 uur starten Durkje en ik onze dagtocht bij de rooms-katholieke Christoforuskerk op de Markt van Schagen. Dit is ons derde dagtraject in deze Voorjaarsvakantie van de meerdaagse langeafstandwandeling van Den Oever naar Amsterdam. Van de wandelgids ‘Van Wad tot IJ’ bewandelen we vandaag het traject van Schagen naar Bergen, over een afstand van ongeveer 23 kilometer. 
Als we van start gaan, is het evenals gisteren prachtig winterweer. De zon schijnt aangenaam, maar de temperatuur stijgt tot slechts iets boven het vriespunt. We wandelen Schagen uit ter hoogte van de Schagerwiel.

Sint Jacobus de Meerdere in Tuitjenhorn
We lopen via de dorpen Valkkoog, Groenveld en Stroet naar Tuitjenhorn. In Tuitjenhorn gaan we op zoek naar de van 1856 daterende rooms-katholieke kerk Sint Jacobus de Meerdere. We bewandelen de Noordhollandse aanlooproute van het pelgrimspad naar Santiago de Compostela, en als rechtgeaard pelgrim bezoek je dan onderweg alle 'Jacobalea' die je langs het pelgrimspad vindt. Dit is de eerste kerk op dit Noordhollandse pelgrimspad waar Jacobalea zijn te vinden, dus we hopen hier een open kerk aan te treffen. We hebben pech, want de kerk is gesloten, dus het Jacobusbeeld op het altaar, een afbeelding van Sint Jacobus de Meerdere op de rugkant van de preekstoel en een pasteltekening van Sint Jacobus bij de ingang van de kerk kunnen we nu niet bekijken. Wel zien we de Jacobsschelp tegen de buitenmuur van de kerk. De Mariakapel van deze kerk is gelukkig geopend en als we die bezoeken, zien we dat het parochiestempel met daarop de afbeelding van Sint Jacobus wel beschikbaar is voor gebruik. We plaatsen het parochiestempel in onze routegids, ten teken dat we deze Sint-Jacobskerk hebben bezocht.

Van Eenigenburg, via Krabbendam naar Schoorldam
Het volgende dorp waar we doorheen wandelen, is Eenigenburg. Voorbij Eenigenburg gaan we de Westfriese Omringdijk op, om over deze meer dan 700 jaar oude zeedijk naar Krabbendam te lopen. De route gaat daarna ook verder over de Westfriese Dijk, tot aan Schoorldam. Bij Schoorldam steken we de N9 over, om dan direct het dorp Schoorl binnen te wandelen.

Pauze bij de klimduin van Schoorl
In Schoorl gaat de route door het bosperceel langs de rand van het dorp. We hebben vanwege de lage temperatuur nu zonder pauzeren bijna vier uren gelopen, dus het wordt wel tijd om een lunchpauze te organiseren. Daarom wijken we in Schoorl nabij het dorpscentrum even af van de wandelroute. We lopen naar de klimduin van Schoorl, omdat we weten dat daar enkele horecagelegenheden zijn. Aan de voet van de klimduin genieten we van een aangenaam warme lunchpauze. Vlak voordat we vanuit dit restaurant weer vertrekken, ontmoeten we hier nog een collega van Stenden Hogeschool, die hier met zijn gezin op vakantie is.

Aagtdorp en Bergen
We wandelen weer terug naar de Omloop, waar onze wandelroute verder gaat. Van Schoorl lopen we naar het dorpje Aagtdorp. Inmiddels is de bewolking over dit mooie duingebied getrokken en we zien zowaar hier en daar enkele fijne sneeuwvlokjes rondom ons naar beneden dwarrelen. Daar blijft het ook bij, dus geen neerslag van enige betekenis vandaag. 
Voorbij Aagtdorp volgt een mooi geasfalteerd wandelpad door de beboste duinzoom, iets hoger gelegen dan het naastliggende fietspad en de veel drukkere Postweg en Duinweg. Na een mooie wandeling arriveren we iets na 14.00 uur bij ons eindpunt voor vandaag: restaurant Duinvermaak aan de rand van Bergen, tegenover het Noorhollands Duinreservaat. 
Met de auto rijden we naar Schagen, waar we de andere auto afhalen, waarna we huiswaarts keren naar Stiens. We hebben nu drie dagen aaneengesloten gewandeld van Den Oever naar Bergen, over een totale afstand van ongeveer 60 kilometer. Een mooie begin van deze Noordhollandse wandelroute 'Van Wad tot IJ'.

Van De Haukes naar Schagen, tussen Wad & IJ

Donderdag 21 februari 2013 
Aan de voet van de Westfriesedijk tussen Keinse en SchagenSchitterend winterweer
Durkje en ik rijden van Schagen naar De Haukes. Vanuit de jachthaven van De Haukes vertrekken we om 9.15 uur voor ons tweede dagtraject van de meerdaagse langeafstandwandeling van Den Oever naar Amsterdam. Van de wandelgids ‘Van Wad tot IJ’ bewandelen we vandaag het traject van De Haukes naar Schagen, over een afstand van ongeveer 22 kilometer. 
Als we van start gaan, is het schitterend winterweer. De zon schijnt aangenaam, maar de temperatuur blijft vandaag rond het vriespunt en vanwege de straffe noordwesten wind is de gevoelstemperatuur vandaag min 9 graden Celsius, aldus de weermannen. Warm aangekleed en met voornamelijk de wind in de rug hoeft dat geen enkel probleem te zijn. Integendeel, het is heerlijk fris wandelweer.

Vanuit De Haukes rond het Amstelmeer
We verlaten De Haukes over het jachthaventerrein. Voorbij de Haukersluis klimmen we naar de top van de Amstelmeerdijk, die hier rond het Amstelmeer ligt. Dit Amstelmeer is in 1925 ontstaan door de afsluiting van het Amsteldiep. Kilometers ver lopen we over de graskruin van deze brede dijk. Een groot aantal ganzen zit in verschillende groepen op en tegen de dijk. Als we te dichtbij komen, nemen ze de wijk en strijken neer in het Amstelmeer.

Van de Ulkesluis naar Wieringerwaard
Bij de Ulkesluis gaan we de brug over, om dan verder te wandelen over de kruin van de kanaaldijk langs het Waardkanaal. Wederom volgt een kilometerslang grasdijktraject, totdat we bij de molen en de gemaalsluis arriveren bij het dorp Wieringerwaard. Daar ontmoeten we bij de molen een Fries uit Kollum, die hier druk aan het werk is om de bliksembeveiliging van de oude molen te inspecteren. 

Kleine Sluis bij Anna Palowna
Vanuit Wieringerwaard wandelen we richting Anna Palowna. Als we daar aankomen, is het al bijna 11.45 uur. Omdat het te koud is om zomaar ergens te gaan zitten en we nu al tweeëneenhalf uur hebben gelopen, zou het mooi zijn hier een horecagelegenheid te vinden, waar we even binnen kunnen pauzeren. We hoeven niet door Anna Palowna, maar zien op de wandelkaart dat in Kleine Sluis-Anna Palowna wel een horecagelegenheid is. Op goed geluk verlaten we even de wandelroute om te zien of we vlak over het Oude Veer wellicht ergens binnen kunnen zitten. Dat lukt gelukkig direct al bij het eerste eetcafé van Kleine Sluis, direct over de brug aan de overzijde van het Oude Veer.

Oude Sluis en Keinse
Na een aangenaam warme lunchpauze gaan we weer terug over het Oude Veer, om over de Kneeskade onze route te vervolgen. Langs het water lopen we naar het dorpje Oude Sluis. We passeren het oude sluiswachtershuisje en gaan over de klapbrug het dorp in. 
Langs de Grote Sloot en de Keinsmerweg lopen we dan naar Keins(e). In het buurtschap Keinse staat de Keinskapel, die gewijd is aan Onze Lieve Vrouw van de Keins. Omstreeks het jaar 1510 spoelde hier in de buurt een houten Mariabeeldje aan op de Westfriese dijk, vermoedelijk afkomstig van de voorsteven van een Portugees schip. Dat houten beeldje is hier niet meer in de kapel, maar wel een keramiek beeld van Maria, gemaakt door Jules Rummens uit Roermond.

Over de Westfriese dijk naar Schagen
Voorbij deze kapel gaan we verder over de geasfalteerde kruin van de Westfriesedijk. Eerst lopen we om de Keinser wiel heen en verderop dalen we af naar de voet van de Westfriesedijk, om door een klaphekje en over een houten bruggetje op een graspad te komen. Vóór ons ligt Schagen, onze bestemming voor vandaag. 
Het is vandaag al behoorlijk kouder geworden, want de zon is enkele uren geleden al verdwenen achter een dik wolkenpak en de koude wind waait onophoudelijk. 
We lopen over de havenkade van Schagen en steken verderop de N245 over, om dan door te lopen naar de Markt van Schagen, waar ons hotel staat, tegenover de rooms-katholieke Christoforuskerk. Hier arriveren we rond 14.00 uur, na een wandeling van 5 uur en een kwartier.
Met de auto - die hier in Schagen staat - halen we de andere auto uit De Haukes, waarna we direct door rijden naar Bergen, waar we één van de auto's parkeren, zodat we morgen vanuit Schagen naar deze auto in Bergen kunnen wandelen.

Van Den Oever naar De Haukes, tussen Wad & IJ

Woensdag 20 februari 2013
Op de Waddenzeedijk nabij Den Oever
Noordhollandse aanlooproute naar Santiago de Compostela
Tegen 8.00 uur rijden we Stiens uit, op weg naar De Haukes, over de Afsluitdijk. De ene auto laten we achter in de jachthaven van De Haukes en dan rijden we met de andere auto naar de zeehaven van Den Oever. Hier beginnen we vanmorgen om 9.15 uur aan een meerdaagse langeafstandwandeling van Den Oever naar Amsterdam, of – zoals de wandelgids dat noemt – ‘Van Wad tot IJ’. Dit is de Noordhollandse aanlooproute voor pelgrims op weg naar Santiago de Compostela, die vanuit Amsterdam het ‘Pelgrimspad’ (LAW7) naar het Belgische Visé kunnen bewandelen.
Deze Noordhollandse aanlooproute heeft een lengte van 135 kilometer, waarvan we vandaag een eerste, korte, traject van ongeveer 15 kilometer zullen wandelen, van Den Oever naar De Haukes.

Den Oever en Oosterland
Op het brede havenparkeerterrein zijn twee vissers bezig hun netten te boeten, als we vanuit deze vissershaven vertrekken. Door de havenmuur wandelen we binnendijks naar de Waddenzeedijk, die we oversteken, om aan de zeekant langs de zeedijk in de richting van het dijkdorpje Oosterland te lopen. Over de Waddenzeedijk zien we links van ons de binnendijks gelegen spitse kerktoren van de 12e eeuwse Michaëlskerk, één van de oudste kerken van Noord-Holland.

Stroe en Noordburen
We lopen om de Kleiput Vatrop van Oosterland heen en gaan dan binnendijks verder in de richting van het dorpje Stroe.  Het is behoorlijk fris bij een temperatuur van 2 graden Celsius en een straffe oostenwind, maar ingepakt in onze winterwandelkleding is die temperatuur en wind voor Durkje en mij geen probleem.
In Stroe passeren we eerst het eeuwenoude kerkhof op een kleine ronde heuvel en verderop de Museumboerderij Jan Lont, die later op de dag geopend zal zijn voor bezoekers.
We lopen daarna door naar het dorpje Noordburen. Het valt ons op dat hier in deze dorpjes bijzonder veel huizen te koop staan.

Hippolytushoef en Wieringen
We gaan verder en komen al spoedig in Hippolytushoef. De hoogste tijd voor een kop koffie. De eerste café’s die we passeren, zijn gesloten, maar achter de Hippolytuskerk vinden we een dorpscafé dat wel open is voor gasten. In dit warme, bruine café genieten we van de versgezette koffie. Als we naar buiten kijken, zien we dat de zon inmiddels behoorlijk is doorgebroken, dus die schijnt nu volop. Een mooi vooruitzicht om straks verder te kunnen in de heerlijke winterzon.
Vlak buiten Hippolytushoef gaan we door een fietsers- en voetgangstunnel onder de autoweg van Den Oever naar Den Helder door. We lopen door een glooiend landschap, dat door immense ijsmassa’s al in de IJstijd in deze vorm is ontstaan. Het gebied waar we nu doorheen lopen, was vroeger een eiland, bestaande uit met zand afgedekte keileemgronden. Het is een prachtig open heuvelachtig landschap om doorheen te lopen.

Hoelmer Wierdijk en De Haukes
Buiten Hippolytushoef volgen enkele lange rechte asfalttrajecten. Via een doodlopend weggetje komen we op de Hoelmerdijk. Hooggelegen via een schelpenpaadje op de Hoelmer Wierdijk lopen we langs de brede poldervaart in de richting van onze bestemming voor vandaag. Deze Hoelmerdijk is een eeuwenoude Wierdijk, als zeekering aangelegd en opgehoogd met zeegras (wier), volgens een methode van waterkering die al in de 14e eeuw hier in deze kustregio werd toegepast. Op de plaatsen waar de grasbegroeiing door weersinvloeden is verdwenen, zie je dikke lagen zeewier als toegepast dijkmateriaal. Aan de gedroogde bovenzijde is het krijtachtige zeewier duidelijk zichtbaar.

Jachthaven tussen De Haukes en het Amstelmeer
Aan het einde van de Hoelmerdijk arriveren we in het dorpje De Haukes, ons eindpunt voor vandaag. Via een smal voetpad langs de poldervaart lopen we aan de voet van de oude zeekering naar de jachthaven van De Haukes, die hier in verbinding staat met het Amstelmeer.
Het is bijna 12.30 uur als we de jachthaven van De Haukes binnen wandelen. Met onze ene auto halen we de andere auto uit Den Oever en dan rijden we door naar Schagen, waar we twee nachten zullen overnachten.
Vanavond moet ik nog even naar de Vrije Universiteit in Amsterdam/Amstelveen, waar we als leden van de Benoemingsadviescommissie van de Ledenraad van de VU-Vereniging in gesprek gaan met twee kandidaat-leden voor de Raden van Toezicht van de Stichting VU-VUmc en van Stichting Windesheim, en dan gaan Durkje en ik morgen verder op dit Noordhollandse pelgrimspad.

dinsdag 19 februari 2013

Vervolg Bestuursvergadering Jabikspaad

Dinsdag 19 februari 2013 
Het Jabikspaad heeft ruim 80 stempelposten

 
Vergadering deel 2
Omdat we op 30 januari 2013 van start zijn gegaan met een groot aantal bespreekpunten op de vergaderagenda van het bestuur van de Stichting Jabikspaad Fryslân gaan we vanavond verder met de resterende - toen nog niet besproken - agendapunten.
Eerst passeren een aantal ingekomen stukken, waaronder ook een bericht van een wandelend echtpaar, dat het hele Jabikspaad heeft bewandeld en dat langs deze weg de bestuursleden bedankt voor de goede verzorging van de bewegwijzering van het Jabikspaad, dat van het Friese Sint-Jacobiparochie tot aan het Overijsselse Hasselt loopt.

Acties 2013
Naar aanleiding van de meest recente notulen, de besluitenlijst en de actuele actielijst passeert een groot aantal van onze activiteiten de revue, zoals bijvoorbeeld het beheer van de Jabikspaad-stempels en Jabikspaad-stempelposten, de Zomerexpositie van het jaar 2014 in De Groate Kerk, Pelgrimeren met kinderen, de nieuwe routegids van het Jabikspaad, de Jabiksrûntsje, en enkele binnengekomen meldingen met betrekking tot route & bewegwijzering, die onze bestuurlijke aandacht vragen.

Interbestuurlijk overleg 2013
Verder bereiden we de jaarlijkse 'Bildtse Soete Grauwe Orten Fergadering' voor, die aanstaande zaterdag samen met de Stichting Alde Fryske Tsjerken, het Nederlands Genootschap van Sint Jacob en Stichting De Groate Kerk zal worden gehouden in het Jabikshuus van De Groate Kerk te Sint-Jacobiparochie.

maandag 18 februari 2013

Nieuwe beelden

Maandag 18 februari 2013 
Nieuwe beelden van CT-studentenCreatieve therapeuten in opleiding
Stenden Hogeschool heeft een voltijdse vierjarige HBO-Bachelor-opleiding 'Creatieve Therapie' (CT).
In een vitrine langs de wandelgang van de Kennisboulevard in de Leeuwarder hogeschoolvestiging is momenteel een expositie te zien van eigen werk van studenten van deze opleiding.

Eigen werk van CT-studenten
De titel die deze tentoonstelling heeft gekregen, is volgens het informatieblad: 'Nieuwe beelden'.
Het betreft hier examenwerk van de CT-studenten van deze voltijdse opleiding.
De studenten geven richting, vorm en kleur aan hun persoonlijke ontwikkeling.

zondag 17 februari 2013

Jona in Stiens

Zondag 17 februari 2013 
Het verhaal van Jona, verteld door de basiscatechisantenGemeentedienst van Catechese Stiens
De Gemeentedienst van vanavond in de Stienser Sint-Vituskerk wordt georganiseerd door het Catecheseteam van de Protestantse Gemeente van Stiens, in samenwerking met hun catechisanten. Voorganger is dominee Desirée Scholtens en pianist Age de Vries zorgt voor de muzikale begeleiding. Het thema van deze avondkerkdienst is 'Jona', naar het gelijknamige bijbelboek. 

Jona in de Sint-Vituskerk
Jona staat bekend als de bijbelse profeet die aanvankelijk niet wilde doen wat God van hem vroeg. Maar is het zo verwonderlijk dat hij niet wilde gehoorzamen? Wat zou jij doen als je Jona was geweest? En (hoe) spreekt dit verhaal over Jona jou aan? 
Vier catechesegroepen geven op hun eigen creatieve manier vorm aan dit bijbelverhaal, in een veelzijdige kerkdienst. De catechisanten en de catecheten hopen dat iedere aanwezige vanavond na deze kerkdienst zijn of haar eigen weg kan vinden en gaan met dit verhaal, op een vergelijkbare wijze zoals deze tieners dat vanavond doen. We laten ons als kerkgangers vanavond daartoe inspireren en hebben daartoe aan de uitnodiging gehoor gegeven om deze Gemeentedienst samen met de catechisanten en catecheten te vieren.

Basiscatechese 7 en 8
De jeugddienst wordt geopend door Durkje, als coördinator van de catechese in onze kerkelijke gemeente van Stiens. Daarna komen achtereenvolgens alle catechesegroepen naar voren om een deel van deze kerkdienst te verzorgen.
Nadat dominee Scholtens het bijbelverhaal vanuit een kinderbijbel heeft voorgelezen, volgt een vertolking van dit verhaal van de Basiscatechisanten van groep 7 en van groep 8 van de basisschool, zulks aan de hand van een Powerpoint-presentatie met tekeningen over het bijbelverhaal van Jona. Zij sluiten dat af met het samen zingen van een mooie lied over deze welbekende profeet.

Huiscatechese 1&2 en 3&4
Daarna zijn de catechisanten van de Huiscatechese van de klassen 1 & 2 van het voortgezet onderwijs aan de beurt. Zij hebben in de afgelopen weken een heel groot bord beschilderd met een kanjer van een walvis, met op de achtergrond de huizen van de stad Ninevé, waar Jona van God op bezoek moet gaan. Tijdens hun performance schilderen twee kunstschilders verder op dit grote schilderij in het koor van de kerk.
De laatste presentatie wordt verzorgd door de Huiscatechisanten van de klassen 3 & 4 van het voortgezet onderwijs. Ook zij geven op hun creatieve wijze vorm en inhoud aan het mooie Jona-verhaal. Deze groep heeft het aloude bijbelverhaal geheel vertolkt naar de huidige tijd en naar Stiens. Jona is ongehoorzaam als hij opdracht krijgt van God om orde op zaken te stellen in het Stienser Waling Dykstrapark. Jona gaat voor God op de vlucht in een bus, maar wordt uiteindelijk uit die bus gegooid. De dan tot inkeer gekomen Jona gehoorzaamt God in tweede instantie wel, alhoewel Jona aan de hand van zijn mobieltje met een lege batterij nog wel een tweede les gelezen krijgt.

Met dank aan catechisanten & catecheten
Alle presentaties van de catechisanten oogsten lof en krijgen een welverdiend applaus vanuit de goed gevulde kerkzaal van de Sint-Vituskerk. Tussen deze bedrijven door wordt er vanzelfsprekend ook gebeden en gezongen en luisteren we ook naar een gedicht over Jona.
Aan het eind van deze geslaagde kerkdienst blijven velen nog even napraten, waarbij de catecheten en catechisanten van de aanwezige gemeenteleden waarderende woorden in ontvangst nemen over hun mooie avondkerkdienst.
Als gemeenteleden bedanken we de catecheten en de catechisanten en alle andere medewerkers voor het vele en goede werk dat zij hebben verricht om deze kerkdienst tot een mooi gevarieerde en geslaagde avondviering te maken.