vrijdag 3 juli 2009

Bêste Bildtse Borgers

Vrijdag 3 juli 2009

Ze zijn er weer: de bêste Bildtse Borgers, het door Bildtkers en andere Friezen zo geliefde aardappelras. Voor hen geen Bintje, zandaardappel of enig buitenlands ras. Nee, gewoon de Friese, eigen aardappel van de Friese klei: de Borger.

Elk jaar was het vroeger ook bij ons thuis feest als de "nije Borgers" dampend op tafel kwamen te staan. Daar werd over gesproken, daar werd van gesmuld. Vooral nieuwe aardappelen bevatten veel vitamine C. Hoe langer de aardappelen in opslag bewaard worden, hoe minder de hoeveelheid vitamine C wordt.

Vandaag passeer ik tussen Stiens en Vrouwbuurt (Onze Lieve Vrouwenparochie) aan de Stienzer Hegedyk een in onze regio zo welbekend aardappelverkoopbord, veelal - zoals ook hier - met de wapperende Friese vlag erbij.

donderdag 2 juli 2009

Expositie na werkweek Creatieve Therapie Beeldend

Donderdag 2 juli 2009

Tijdens de vierde moduulperiode zijn de tweedejaars studenten van de opleiding Creatieve Therapie Beeldend van Stenden hogeschool naar het Italiaanse Toscane geweest om daar een hele week te beeldhouwen in marmer.

Tijdens het beeldhouwen was het belangrijk om stil te staan bij vragen, zoals:
* Wat doet het met je als je lang met één werkstuk bezig bent?
* Zou je het materiaal "steen" kunnen inzetten in je creatieve therapie?

Na eerst het zelf uit de rivier halen van de stenen en vervolgens na het schoonbeitelen van de steen (het zogenoemde "schillen"), was het de bedoeling om de vormen die in de stenen zaten te accentueren en naar voren te brengen.

Een aantal van die bewerkte stenen worden momenteel geëxposeerd in de vitrine van Creatieve Therapie aan de Kennisboulevard van Stenden hogeschool te Leeuwarden.

woensdag 1 juli 2009

Startbijeenkomst Project Jabikspaad

Woensdag 1 juli 2009

De eigenaar van De Groate Kerk in Sint Jacobiparochie - Stichting Alde Fryske Tsjerken - is van plan De Groate Kerk in 2010 te restaureren. In elk geval het dak, de toren en de vloer worden gerestaureerd. Dat biedt op dit moment de gelegenheid om gelijktijdig ook de actuele functie en de mogelijke functieveranderingen van De Groate Kerk onder de loep te nemen. Daartoe zijn we vanavond met een aantal belanghebbende organisaties bijeen in het Jabikshuus achter De Groate Kerk, op uitnodiging van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en de gemeente Het Bildt.

Als respectievelijk bestuurslid en voorzitter van de Stichting Jabikspaad Fryslân wonen Peet Luehof en ik de Startbijeenkomst van het Project Jabikspaad bij. De leiding is in handen van burgemeester Aucke van der Werff van Het Bildt en directeur Gerhard Bakker van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Daarnaast zijn diverse andere vertegenwoordigers aanwezig van bijvoorbeeld Stichting De Groate Kerk, Uytland Recreatie Ondernemers, Provincie Fryslân, Stichting Plattelandsprojecten en beroepskrachten, zoals bijvoorbeeld ambtenaren, een consultant en een architect.

Reeds bij aanvang van deze startbijeenkomst blijkt bij de aanwezigen een grote betrokkenheid bij dit majeure project betreffende de mogelijke functieveranderingen van De Groate Kerk. Voor onze Stichting Jabikspaad Fryslân biedt dit project hoogstwaarschijnk eindelijk de mogelijkheid om in De Groate Kerk een permanent Informatiepunt over "pelgrimeren over het Jabikspaad naar Santiago de Compostella" te realiseren. Vanavond pleit ik er voor om bij aanvang van het project te inventariseren welke landelijke, provinciale en locale belangengroepen vergelijkbare belangen hebben, opdat we niet hoeven te volstaan met alleen een Informatiepunt, maar dat het op termijn mogelijk uit kan groeien tot een incidenteel en/of regelmatig geopend bezoekerscentrum.

Aan het eind van deze startbijeenkomst wordt een Stuurgroep geformeerd, waarin ook een vertegenwoordiger van onze Stichting Jabikspaad Fryslân zitting zal nemen. De initiërende partijen hebben reeds een projectmedewerker aangesteld, die voor optimale voortgang en resultaatbereik zorg zal dragen. Inmiddels heb ik ook de toezegging van de opleiding Vrijetijdsmanagement van Stenden hogeschool dat we per aanvang september 2009 tenminste twee projectstudenten in dit project zullen laten deelnemen. Een uitdagend onderwijsproject voor onze studenten en tegelijk een flinke formatieve en inhoudelijke impuls voor dit mooie Friese project met landelijke en wellicht ooit ook internationale uitstraling.

Ultieme doel is dat het vanzelfsprekend is dat pelgrims, die vanuit bijvoorbeeld Nederland willen wandelen naar het Spaanse Santiago (St. Jacob) de Compostela, hun pelgrimstocht zullen starten in De Groate Kerk van Sint Jacobiparochie, om dan via de Friese waddenkust bij Zwarte Haan naar Santiage de Compostela te wandelen (en wellicht nog even door te lopen naar Cap Finisterre aan de Spaanse westkust). Je loopt dan eigenlijk van St. Jacob naar St. Jacob; van het begin van de wereld naar het eind van de wereld; immers, van kust naar kust.

De Stuurgroep is geïnstalleerd, het project is begonnen, de deelnemende partijen zijn betrokken en enthousiast, we hebben meerdere mooie subdoelen voor ogen en de restauratie en functieverandering van De Groate Kerk zal volgens verwachting volgend voorjaar kunnen starten. Als volgend jaar - in 2010 - het Jabikspaad officieel 10 jaar bestaat, is er alle reden om het werk van Stichting Jabikspaad Fryslân enthousiast voort te zetten.