woensdag 30 augustus 2017

De scholen zijn begonnen en gaan weer beginnen

Dinsdag 29 augustus 2017 
Ook Feinsum heeft de bekende sandwichborden al aan de rand van de bebouwde komVeilig naar school
Velen kennen ze wel: de spandoeken en sandwichborden langs de weg met daarop de aankondiging: 'De scholen zijn weer begonnen'. Ze moedigen automobilisten en andere weggebruikers aan rekening te houden met kinderen die na de zomervakantie weer naar school gaan. De boodschap is dat kinderen veilig naar school moeten kunnen gaan, ongeacht of ze nu bijvoorbeeld zes of zestien jaar oud zijn.
Uit ervaring weten we dat direct na de zomervakantie het risico op een ernstig verkeersongeluk bij kinderen van twaalf jaar bijna twee keer zo groot als in de rest van het jaar.

Campagne van Veilig Verkeer Nederland
'De scholen zijn weer begonnen' is één van de bekendste campagnes van Veilig Verkeer Nederland. Voor schooljaar 2017-2018 werd deze campagne op maandag 21 augustus 2017 al gelanceerd. De inzet van bijbehorende materialen loopt in elke regio een week voorafgaande aan de start van de scholen, tot twee weken daarna. Zo ook in ons dorp Feinsum, van waaruit de basisschoolkinderen en de tieners van het voortgezet onderwijs vanaf aanstaande maandag weer naar hun school buiten ons dorp zullen gaan.

Wees alert

Aan het begin van het schooljaar zijn kinderen nog vol van vakantieverhalen en daarbij toch ook wel van de spanning van een nieuw schooljaar. Veel kinderen lopen of fietsen dan een nieuwe route naar school. En wij zien dan na een lange rustige vakantieperiode in het verkeer weer schoolgaande kinderen op de weg. Met de actie 'De scholen zijn weer begonnen' maakt Veilig Verkeer Nederland met name automobilisten extra alert op scholieren in het verkeer.
Hoe beter iedereen in het verkeer rekening houdt met elkaar, hoe beter het is voor ieders verkeersveiligheid.

Naar een kloostergemeenschap van Nijkleaster

Maandag 28 augustus 2017 
De kerktoren van de Sint-Radboudkerk te Jorwert
Realiseren van een droom
Na het afgelopen zomerreces komen we vanavond voor het eerst weer in voltallige bezetting bijeen als bestuur van de Stifting Nijkleaster. We vergaderen - zoals te doen gebruikelijk - in de Sint-Radboudkerk in het Friese Jorwert, waar Nijkleaster is gehuisvest.

In deze extra, ingelaste vergadering spreken we vanavond vooral over de beoogde huisvesting van ons klooster met kloostergemeenschap.
Nu de plannen steeds concreter worden, is ook het moment gekomen om op korte termijn wereldkundig te maken waar we het klooster met de kleine gemeenschap willen gaan huisvesten.

Onze ambitie en plannen willen we graag delen met iedereen die geïnteresseerd is om daar kennis van te nemen, en met iedereen die ook een bijdrage wil leveren aan het realiseren van onze droom.