vrijdag 4 juli 2014

Help ons klussen bij Nijkleaster in Jorwert

Vrijdag 4 juli 2014
De verbouwing van de Voorkerk van Nijkleaster in Jorwert is begonnen


Klussen tijdens de verbouw
Als bestuur & medewerkers van de Stifting Nijkleaster zijn wij verheugd u te kunnen meedelen dat de verbouwing van de Jorwerter (voor)kerk is begonnen op maandag 23 juni 2014.
De financiële sponsoractie 'Help ons bouwen' voor de Verdieping in de Voorkerk van de Sint-Radboudkerk van Nijkleaster in Jorwert heeft tot nu toe ongeveer € 80.000,-opgeleverd.
Daar moet nog € 20.000 bij, dus uw bijdrage is nog wel gewenst, maar als stichtingsbestuur van Nijkleaster hebben we alvast besloten om de verbouwing te laten doorgaan.
In deze Klus-brief vragen wij u: 'Help ons klussen'.

Schuren, verfkrabben en grondverven
Om subsidie te krijgen van Europa en van de Provincie Fryslân (die al eerder was  toegekend) moet er ook altijd voor een aanmerkelijk deel vrijwilligerswerk worden verricht. Wij hebben in de komende weken vrijwilligers nodig die willen helpen met het schilderwerk. Een professionele schilder voert het definitieve schilderwerk uit, en wij vragen vrijwilligers voor het schuren, het verfkrabben en voor het grondverven. In de periode van 24 juli tot 9 augustus 2014 wordt er elke ochtend geschuurd, gekrabd en geschilderd in de Jorwerter kerk.

Werken in de zomervakantie
Wij roepen u hierbij op om mee te doen aan deze klus, want er moet in korte tijd veel gebeuren. U kunt in deze periode met uw hulp elke ochtend om 9.00 uur (tot 13.00 uur) in de Sint-Radboudkerk van Jorwert terecht. Materiaal en begeleiding zijn dan aanwezig.
U kunt op de bonnefooi komen of - nog beter, en voor de zekerheid - u vooraf opgeven bij Teake Posthuma (lid van de Kleasterried van Nijkleaster). Dan kan Teake een rooster maken. Vier vrijwilligers per ochtend zou al heel mooi zijn.
Mathieu van den Boogaard uit Jorwert coördineert het schilderwerk op de locatie in de kerk.


Kortom

Klus: Helpen bij schilderwerk

Periode: donderdag 24 juli - zaterdag 9 augustus 2014 (of zoveel eerder als het werk klaar is).

Opgave bij: Teake Posthuma, (058-2551355 of via teake.posthuma@hetnet.nl

Meer info: www.nijkleaster.nl  of https://www.facebook.com/nijkleaster.jorwert

Dank je wel
Bij voorbaat veel dank uw voor uw hulp, en graag tot ziens in de Sint-Radboudkerk te Jorwert.

Henk Kroes (voorzitter, namens alle bestuurders)
Hinne Wagenaar (pionier-predikant, namens de medewerkers)

Bedevaart

Donderdag 3 juli 2014
Cover van Bedevaart

 
Een dichter op pelgrimstocht
In zijn poëziebundel ‘Bedevaart’ gaat de dichter Atze van Wieren (1943) op ‘pelgrimstocht’. Hij blijft echter dichtbij huis. Zijn tocht voert hem langs enkele op terpen gebouwde kerken in het noorden en westen van Fryslân, en hij trekt langs de op de wierden torenende godshuizen van het Hoogeland in Groningen.
Maar een pelgrimage voert veelal ook naar binnen. Zijn gedichten als pelgrim-dichter getuigen vooral daarvan.
 
Kerkgedichten en Bedevaart
De poëzie van Atze van Wieren klinkt muzikaal en robuust, zonder opsmuk, hoe gevoelig het onderwerp ook is. In de kerkgedichten brengen simpele details - zoals een vlinder, een witte spin en een grafschrift - in de poëet Van Wieren het schrijfproces op gang, waarmee hij verleden, heden en toekomst verbindt en voor zichzelf een betekenis zoekt, of op zijn minst daarop wellicht hoopt.
De 28 kerkgedichten omsluiten 32 andere (bedevaarts)verzen, waarin de focus zich verbreedt tot niet louter godshuizen, en waarin het thema van het leven als zoektocht naar zin en verdieping duidelijk blijft klinken.
Het is een gedichtenbundel om te koesteren en wellicht mee te dragen op je eigen bedevaart van het leven.


Schrijver, pelgrims en lezers
Atze van Wieren (1943) schrijft poëzie en proza. De dichter is een kijker en een zoeker tijdens zijn twee pelgrimages, waarbij hij Friese en Groninger kerken observeert, en hun schilderingen, opschriften of andere kenmerken weergeeft. Van Wieren speurt naar wat de tijd heeft weggenomen of heeft behouden op de weg tussen geloof en werkelijkheid. Zijn reflecties stimuleren de reiziger op zijn of haar leestocht. Vergankelijkheid en hoop krijgen onverwachte betekenissen en leiden tot nieuwe ontdekkingen, die ineens verrassend zijn verdicht ofwel verklankt in muzikale poëzie. Het is een inspirerende bundel, vooral voor de kerkgangers in het noordwesten of noordoosten van ons land, en voor mensen die hun verdieping zoeken en willen vinden bij wat zichtbaar is gebleven van het verleden, en of wat qua verleden vandaag de dag nog wordt herkend in het heden.

Kerkgevoel
Op zijn bedevaart door Fryslân passeert Atze van Wieren de kerken van Bornwird, Raard, Foudgum, Waaxens, Jouswier, Hantumhuizen, Paesens, Hollum, Wierum, Wier, Jorwert, Wiuwert, Boazum en (over) Britswert:
Denk je dat een kerk geen verdriet kent,
dat de tand des tijds aan hem niet vreet,
dat verzakkingen geen pijn doen?”

Opzichtig rood
Op zijn bedevaart door Groningen passeert Atze van Wieren de kerken van Dorkwerd, Aduard, Fransum, Leens, Middelstum, Stedum, Huizinge, Westeremden, Zeerijp, Thesinge, Garmerwolde en Groningen.
In Zeerijp dicht hij over de Jacobuskerk, die je ook passeert als je bijvoorbeeld als pelgrim het Jacobspad hebt gekozen als aanlooproute naar het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela. Over deze kerk als ‘femme fatale’ dicht de poëet:
“Zij pronkt met arabesken
en guirlandes om haar rondingen,
Heeft zich opzichtig rood geverfd.”

Waar de stilte leesbaar wordt
En tussen Fryslân en Groningen lees je de ingeklemde overige bedevaartsgedichten, met titels als: Wachters bij Westerbork, Nachtlokaal, Pasen in Buchenwald, Fundament, Einder en Op de Boschplaat.
In deze tussenliggende gedichten staat ook het gedicht ‘Dijklichaam’, bij het beroemde kunstwerk van Ids Willemsma boven op de Waddenzeedijk bij het Friese Marrum.
En ik lees daar ook een kritisch dichtwerk over de ‘Nieuwe Bijbelvertaling’, dat aanvangt met: “Het moest hedendaags en niet te moeilijk graag,”
En aangrijpend vind ik het gedicht van een eenzaam mens, verlaten door zijn/haar partner, staande bij de boom waar in de bast van de boomstam nog herinneringen uit betere tijden staan gekerfd:

“Mijn vingertoppen raken haar gebied,
gaan langs haar naam, het half verweerde hart.
Ik maak me van je los, zo vreemd verward,
zoveel nog hier, alleen wij samen niet.”
 

woensdag 2 juli 2014

De Hofwijck kleurt oranje

Woensdag 2 juli 2014
WK-voetbal-promo bij De Hofwijck in Leeuwarden

Nederland kleurt oranje
Ons land raakt zo langzamerhand in de ban van Keizer WK Voetbal.
Nederland kleurt oranje.
Steden, straten, huizen, auto's, ja zelfs mensen kleuren oranje.

Nationale passie
Om iets van je belangstelling te tonen.
Om te dromen van overwinning.
Om iets van je passie te tonen.
Om verbonden te tonen met ons nationaal team.

Voetbal is oorlog
Aanstaande zaterdag is het weer zover.
Dan zal Nederland 'ten strijde' trekken tegen Costa Rica, in Salvador, de oude Braziliaanse stad waartegen de Nederlanders al in de 17e eeuw ten strijde trokken, maar toen tegen de Brazilianen, en veel bloeddorstiger.
Voetbal mag dan 'oorlog' worden genoemd, maar gelukkig is deze strijd tamelijk gereglementeerd, en wordt de venijnige beet van een voetballer voor het oog van de wereld al terecht afgestraft.
Voetbal als spel is geen oorlog, wel strijd, wedstrijd, met spelregels.

Voetbal op oranje veld
Jong en oud gaat zaterdag weer voor de buis, voor de monitor, of voor het grote scherm.
De meesten thuis, enkelen op hun werk, en grote groepen in cafés en op pleinen, op campings en op vliegvelden, overal en allen zullen ze weer kijken.
Jong en oud, dus ook 'oud'. Daarvan getuigt al enkele weken ook de grote voetbal boven de ingangspartij van woonzorgcentrum-verpleeghotel De Hofwijck in Leeuwarden.
Als we de grote zwart-witte voetbal op de oranje-omlijste ingangspartij van De Hofwijck mogen duiden als teken van de aanwezige passie voor dit populaire balspel, dan zal ook aanstaande zaterdag in De Hofwijck wellicht de  vuvuzela worden geblazen bij elke prestatie van ons nationaal voetbalteam.

dinsdag 1 juli 2014

Dankdienst in Stiens voor het 200-jarig bestaan van het NBG

Zondag 29 juni 2014


Afscheid nemen van de kinderen van de Basiscatechese in Stiens


Van het Bijbelfestival naar de Dankdiensten
Na het feestelijke Bijbelfestival van gisteren in Utrecht-Maarssen ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) nemen Durkje en ik het echtpaar Patty & Erle Deira mee naar Stiens. Het jubileumfeest is nog lang niet afgelopen, want vandaag - zondag - worden er in het hele land Dankdiensten gevierd in 22 kerken in Nederland, omdat het vandaag precies 200 jaar geleden is dat het NBG werd opgericht op 29 juni 1814.
De gasten van het NBG die in de afgelopen week de conferentie van de United Bible Societies bijwoonden in Egmond aan Zee, zijn in de gelegenheid gesteld door verschillende kerkelijke gemeenten in Nederland om tijdens de zondagse kerkdiensten van vandaag op een of andere wijze een bijdrage te leveren aan de NBG-Dankdiensten die vandaag in Nederland worden gevierd.
De Protestantse Gemeente van Stiens heeft op mijn initiatief de heer Erle Deira en zijn echtgenote Patty uitgenodigd om vanmorgen aanwezig te zijn bij de kerkdienst in De Hege Stins te Stiens.

Nog een tweede verjaardagsfeest
Maar voordat we gisteren - zaterdag - na het NBG-Bijbelfestival terug rijden naar Stiens, rijden we naar Amsterdam om daar nog een bijzondere verjaardag te vieren in de Maranathakerk van Maranatha Ministries te Amsterdam. De oud-voorganger van het echtpaar Deira krijgt als ware verrassing van zijn familie en van de kerkelijke Maranatha-gemeenschap een groots verjaardagsfeest aangeboden.
De kinderen zingen voor de jarige

De 90-jarige 'oom Harry' - zoals hij door velen wordt genoemd - is geboren en getogen in Indonesië, en later geëmigreerd naar Suriname, waar hij in Paramaribo jarenlang ook van het echtpaar Deira in hun jeugdjaren voorganger is geweest. Omdat het een unieke kans is om dit bijzondere verjaardagsfeest hier bij de nu in Nederland wonende pastor 'oom Harry' bij te wonen, rijden we dus via Amsterdam naar Stiens.
Aansnijden van de verjaardagstaart

In de Maranathakerk wordt de jarige een prachtig verjaardagsfeest aangeboden, met toespraken, (koor)zang en een warm buffet. De verjaardagsgasten zijn van heinde en verre gekomen, en voor velen betekent dit na vele jaren een feestelijk weerzien, nadat men elkaar voor het laatst in Nederland of Suriname heeft ontmoet. Dankbaar ontmoet men elkaar hier en nu, feestelijk gaan we de avond in.

Dankdienst in Stiens voor de 200e verjaardag van het NBG
In goede samenwerking met de Stienser voorganger van de kerkdienst van vanmorgen - dominee Jaap Overeem - heb ik in de afgelopen maanden samen met de leden van de plaatselijke NBG-werkgroep en met de heer Deira de NBG-Dankdienst van vanmorgen in Stiens voorbereid. De heer Erle Deira heeft 24 jaar gewerkt bij het Surinaams Bijbelgenootschap, waarvan 8 jaar als directeur. Momenteel werkt de heer Deira al weer acht jaar bij de American Bible Society (ABS) als managing director voor alle internationale bijbelwerk van dit Amerikaanse Bijbelgenootschap, met Afrika als werkterrein in eigen portefeuille.
Met dominee Jaap Overeem is afgesproken dat hij als voorganger vanmorgen het eerste deel van de ochtendkerkdienst zal leiden, en dat pastor Erle Deira vanaf de 'Dienst van het Woord' als voorganger de kerkdienst verder zal leiden.
De huisband United van Stiens

Begin van een feestelijke dankviering
Deze ochtenddienst wordt ingeleid met een korte videofilm over bijbelwerk in Afrika.
Deze kerkdienst wordt muzikaal begeleid door onze huisband 'United', deze keer met extra muzikale ondersteuning van dominee Jaap Overeem op de vleugel; een hele mooie combinatie, zo blijkt vanmorgen.
Nadat ouderling van dienst Ronald Ars alle gemeenteleden, alle gasten - en in het bijzonder ook het echtpaar Deira - welkom heeft geheten, begint de Dankdienst onder leiding van dominee Overeem.
Na het intochtslied, bemoediging & groet, het in samenzang gezongen gebed om de nood in de wereld wordt de Friestalige Lofprijzingstekst van Psalm 126 gelezen door de lector van vandaag.

Introductie van de voorganger en zijn bijbelwerk
Na het gebed bij de opening van de Bijbel wordt ik als bestuurslid van het NBG uitgenodigd om de feestelijke context van deze Dankdienst te schetsen, in verband met het vandaag precies 200 jaar bestaande Nederlands Bijbelgenootschap. Die opening sluit ik af met het introduceren van onze buitenlandse gastvoorganger van vandaag, pastor Erle Deira.
De heer Deira betreedt dan het liturgisch centrum om de kerkdienst als voorganger verder te leiden. Eerst vertelt hij iets over zichzelf en over zijn vorige werk bij het Surinaams Bijbelgenootschap (SBG) en over zijn huidige werk bij de American Bible Society. In zijn opening benadrukt hij de waardevolle band die het NBG en het SBG al vanaf de oprichting van het SBG (in 1966) hebben.
Daarna nodigt hij de kinderen in de kerk uit om naar voren te komen, voor een kort gesprek met deze groep kinderen, alvorens zij voor een halfuurtje vertrekken naar de Kindernevendienst.

Pastor Erle Deira als voorganger

Dezelfde Bijbel, maar steeds verrassend nieuwe inzichten
De lector vervolgt dan met de schriftlezing uit Handelingen 8: 26-40 over de engel van de Heer, die Filippus opdracht geeft om de reizende Ethiopische 'minister van financiën' te helpen bij het lezen en het verstaan van de Bijbel. Deze toelichting op het Bijbelverhaal leidt tot de doop van de hoge Ethiopische ambtenaar door Filippus.
Na het zingen van een prachtig lied ( .... Het bruist van leven in Gods rivier ....) volgt de verkondiging van voorganger Deira, waarin hij vanuit verschillende perspectieven uit ook zijn eigen ervaringen met bijbeluitleg en bijstand reflecteert op de waarde van het bijstaan van je medemens bij het bijbellezen. Voor velen is de Bijbel een moeilijk boek, maar met enige uitleg van een helpende naaste kan een ogenschijnlijk moeilijke Bijbeltekst ineens een verrassend positieve wending geven aan een mensenleven.

Afscheid van de Basiscatechese
Na deze mooie preek luisteren we naar het lied 'Houd mij dicht bij u', gezongen door United. Dominee-pianist Jaap Overeem zorgt op de vleugel voor een verrassende muzikale overgang naar de aansluitende samenzang van het alom bekende lied 'Wat de toekomst brengen moge'.
De Dankdienst was al bijzonder, maar daar wordt nu nog een mooie dimensie aan toegevoegd, omdat vandaag ook de aanwezige kinderen van groep 8 van de basisschool afscheid gaan nemen van de Basiscatechese. Op dit kruispunt van hun leven worden de kinderen in het midden van de gemeente toegesproken door dominee Overeem, en zingen we aansluitend het lied 'De Heer doorgrondt en kent jou .... de Heer is altijd bij je .... Hij is voor je en naast je en om je heen, elke dag!'
Voor de kinderen is het heel bijzonder dat hierna ook onze gastvoorganger Erle Deira hen kort toespreekt, om hen op het hart te drukken dat God altijd heel dichtbij is, ook als je het in je leven heel moeilijk hebt. Ademloos luisteren de kinderen naar deze overzeese boodschap, zo nabij gebracht.

Insigne als grote dank voor verdienstelijk werk als catecheet
Catecheet Martje Roerdink wordt vanuit de kerkzaal door dominee Overeem uitgenodigd om deze kinderen van groep 8 namens de gemeente een geschenk aan te bieden, bij dit afscheid van de Basiscatechese. Met de geschenken gaat Martje de kring rond, om alle kinderen een blijvende herinnering te geven aan deze belangrijke vormingsperiode van de basiscatechese.
Maar ..... dan krijgt deze cadeau-aanbieding een onverwachte wending, want Martje Roerdink wordt uitgenodigd om even mee te komen op het liturgisch centrum, waar zij te midden van de beide voorgangers en twee meisjes van de Basiscatechesegroep wordt toegesproken door Ronald Ars, in de hoedanigheid van voorzitter van de Jeugdraad van onze protestantse gemeente.
Tot ieders grote verrassing - en zeker ook voor Martje - wordt verteld dat Martje Roerdink een insigne van de Protestantse Kerk in Nederland is toegekend, wegens haar bijzondere verdienste van het meer dan 25 jaar lang verzorgen van catechese in onze kerkelijke gemeente van Stiens.
Felicitaties en dank voor Martje Roerdink

Ga met God
Daarna gaan we naar de afronding van deze feestelijke dankviering. Het Dankgebed en de Voorbeden worden verzorgd door de beide voorgangers, waarbij pastor Deira dankt en bidt voor de leden en het werk van onze kerkelijke gemeente van Stiens, en dominee Overeem bidt en dankt voor het waardevolle bijbelwerk van Erle Deira, het Amerikaans en het Nederlands Bijbelgenootschap, en voor alle bijbelwerk nationaal en internationaal.
Na de collecte zingen we elkaar ten afscheid toe: 'Voor al wie kwamen onder dit dak: Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!'.
En dan is er koffie, thee en limonade met iets lekkers erbij in de ontvangsthal van De Hege Stins, en is er volop de gelegenheid om met elkaar als gemeenteleden en met onze Surinaams-Amerikaanse gasten Patty & Erle Deira een goed gesprek te voeren over deze feestelijke dienst, en over allerlei andere koetjes en kalfjes.

De Kerk begint als de kerk uitgaat
In de ontvangsthal staan twee informatiestands: één van het Nederlands Bijbelgenootschap, bemand door twee van de leden van de lokale NBG-werkgroep, Wiebrand van der Meer en Albert Pasterkamp; en de andere stand wordt bemand door Nasir Emanuel, die alle belangstellenden informeert over ons gemeentelijk Empowerment Project betreffende de hulp aan christelijke Pakistaanse kinderen in Lahore.
In het bezoek van het echtpaar Deira, en in beide informatiestands realiseren we ons terdege dat de verspreiding van het evangelie als blijde boodschap ook vandaag de dag onze aandacht, tijd en donatie nog altijd vraagt.
Het Nederlands Bijbelgenootschap zorgt er al 200 jaar voor dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. Ook in de komende jaren wil het NBG zich met uw hulp blijven inzetten voor 'Wij een Bijbel, zij een Bijbel".
 
Hoe kunt u, en hoe kun jij ons daarbij helpen?