zondag 29 september 2013

Het Jacobspad van Rolde naar Westerbork

Zondag 29 september 2013
Slalommend tussen de doorgezaagde boomstammen doorEtappe 5
Het is nog maar 8 graden Celsius als Durkje en ik vanmorgen om 7.30 uur vanuit Stiens via Westerbork naar het Drentse Rolde rijden. Om 9.10 uur parkeren we onze auto bij de Jacobuskerk op de kerkbrink van Rolde. Vanaf hier wandelen we verder over het Drentse Jacobspad, vanaf de plaats waar we de vorige keer onze dagtocht stopten. We zijn van plan vandaag van de Jacobuskerk van Rolde naar de Stefanuskerk van Westerbork te lopen, over een afstand van 25 kilometer. 

Van Norg via Nijlande naar Amen
Over de Nijlanderstraat lopen we het dorp Rolde uit, in de richting van het dorp Nijlande. Als we Nijlande weer verlaten, lopen we al spoedig in zuidelijke richting onder de N33 door, om dan het Westersche Veld in te wandelen. Nadat we det bosperceel doorkruist hebben, gaan we verder over het heideveld. Hier en daar zien we op de heide grote bomen vol met rijpe lijsterbessen. De helderrode lijsterbessen steken prachtig af tegen de helderblauwe lucht. Het is onbewolkt en de zon schijnt de hele dag.
Via een brug in de Holtenweg steken we het Amerdiep over. Daarna gaan we verder door de Houtesch, waar we langs een prachtig meanderend beekje lopen, die aan het zuideind uitmondt in het Amerdiep. Over een mooi zandpaadje lopen we onder de Houtesch door naar het dorp Amen, waar we voor onze koffiepauze terecht kunnen in het Cultureel (muziek)café De Amer. 

Door Boswachterij Hooghalen en over de Holmers
Na deze koffiepauze lopen we vanuit Amen de Boswachterij Hooghalen in. Daar passeren we eerst de Radiosterrenwacht Hooghalen, en - op enige afstand van onze route - ook het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.
Voordat we over de Westerbroeken het heideveld van de Holmers doorkruisen, genieten we van een aangename lunchpauze aan de voet van de hoge uitkijktoren van de Holmers. De zon schijnt volop, en ondanks de harde wind loopt de temperatuur vandaag op tot 17 graden Celsius.

Slalommen in het Elper Noorderveld
De website het Jacobspad adviseert om niet door het bosperceel van het Elper Noorderveld te lopen, maar er aan de zuidzijde onderdoor te lopen, omdat in het Elper Noorderveld omgevallen bomen de doorgang zouden versperren. Desalniettemin kiezen we voor dit bospad door het Elper Noorderveld, want als er omgevallen bomen over het pad liggen, zal er toch allicht een mogelijkheid zijn om om die bomen heen te lopen.
Als we op de bewuste boslocatie komen, zien we dat hier in een lange strook een groot aantal flinke bomen door een stormwind zijn geveld, en dat ze inderdaad nagenoeg allemaal nog steeds over het wandelpad liggen. Als we dichterbij komen, zien we echter dat men een smalle doorgang tussen de boomstammen door heeft gemaakt, door boven het pad een meter boomstam uit de lange boomstammen weg te zagen. Zo kunnen we dus slalommend tussen de boomstammen door, en onder de dikke takken door, toch ons wandelpad vervolgen. Het is trouwens wel een spectaculair gezicht om zoveel dikke bomen allemaal op een lange rij over het bospad te zien liggen. Dat zegt genoeg over de kracht van de stormwind, die dit heeft veroorzaakt.

En Mars van Elp langs het Oranjekanaal over de Westerborker Stroom
Het volgende dorp waar we door komen, is Elp. Voorbij Elp gaan we over de Zwiggelterweg naar het Oranjekanaal. Aan de zuidzijde van het kanaal lopen we over het zandpad in de richting van Het Timmerholt. Het jaagpad langs het kanaal wordt versperd door een dikke tak, die hier uit een oude eik is gevallen. De wind waait de hele dag stormachtig, dus we vermoeden dat deze zware eikentak vandaag hier van de boom af is gewaaid.
Nog voordat we de Westerborker Stroom oversteken, krijgen we beiden van een pauzerend fietsechtpaar een Mars-reep aangeboden, om met extra energie onze voettocht te vervolgen. We wisselen elkaars fiets- en wandelervaringen even uit en wandelen dan door naar Westerbork, onze bestemming voor vandaag.

You never walk alone in Westerbork
Door het bosperceel van de Noorderesch wandelen we naar het centrum van Westerbork. Daar komen we tot onze verrassing terecht in het Westerborker Keienfestival, dat dit jaar voor de 25e keer wordt georganiseerd. We wandelen even over de braderie in de Hoofdstraat van Westerbork, en luisteren enige tijd naar een aantal liedjes van de Borckerstroomzangers, het shanty-koor van Westerbork. De Borckerstroomzangers staan tegen de kerkmuur van de Stefanuskerk uit de frisse wind en volop in de zon te zingen. Eén van de songs die dit mannenkoor - voor ons heel toepasselijk - zingt tijdens onze muzikale pauze alhier, is het lied: 'You never walk alone'.
De vijfde wandeldag over dit Gronings-Drents-Overijsselse pelgrimspad zit erop. Totaal hebben we in de eerste vijf dagen nu de eerste 135,5 van de 208 kilometers gelopen. We zijn nu gearriveerd in Westerbork, in de provincie Drenthe.

vrijdag 27 september 2013

Anneke Hoekstra exposeert in Stiens

Vrijdag 27 september 2013 
Fotoportret van een marktvrouw in China

Foto-expositie in de Openbare Bibliotheek van Stiens
In de Openbare Bibliotheek van Stiens hangt tot en met 30 september 2013 een foto-expositie van Anneke Hoekstra. Deze fotografe uit Joure heeft in het voorjaar van 2010 een fietstocht gemaakt in de Chinese provincie Yunan, gelegen in het zuidwesten van China, onder Tibet.
Het was voor haar een bijzondere ervaring om te fietsen in een land, waarvan je de taal niet kunt verstaan en waarvan je de Chinese karakters niet kunt lezen. Daardoor zijn bijvoorbeeld de plaatsnamen op richtingwijzers raadselachtig 'abracadabra' voor je.

Een fietsende fotografe in China
Anneke Hoekstra heeft tijdens haar fietstocht onderweg veel contact gehad met de plaatselijke bevolking. Ze benaderde de mensen onderweg met respect, maakte met hen een praatje in het “Grunnings of het Frysk”; ze liet haar belangstelling blijken voor de mensen en voor hun leefomgeving en vroeg dan of ze een foto van hen mocht maken.
Een uitgebreide fotosessie zit er doorgaans niet in, dus met één of twee klikken met de camera moest ze het veelal stellen.

Na India nu China
Eén van de fotoportretten die nu in deze tentoonstelling hangt, is de foto van een marktvrouw voor haar groentekraampje.
Het is overigens niet de eerste keer dat Anneke Hoekstra foto's exposeert in de Openbare Bibliotheek te Stiens. In het jaar 2009 hing hier al eens een tentoonstelling van haar fotografisch werk, dat ze had gemaakt tijdens haar reis door de Indiase deelstaat Orissa.

donderdag 26 september 2013

It Paad Bjuster in het Stienser Maïsdoolhof

Donderdag 26 september 2013
De ingang van het Maïsdoolhof 'It Paad Bjuster' aan de Goadyk bij Stiens


Dolen voor KiKa aan de Goadyk in Stiens
Wegens het grote succes in 2008 is er dit jaar aan de Goadyk ten noordwesten van Stiens weer een Maïsdoolhof gerealiseerd. Dit Stienser Maïsdoolhof is bedacht en uitgevoerd door Astrid Hiemstra van de Slachtedyk bij Stiens. Het doolhof kreeg de passende Friese naam 'It Paad Bjuster'. 
Het entreegeld van het Maïsdoolhof komt ook dit jaar weer volledig ten goede aan de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Jong en oud mogen voor € 1,50 het Maïsdoolhof deze maand nog betreden. Het doolhof is tot en met 30 september 2013 geopend tussen 10.00-19.00 uur. Kinderen onder de tien jaar mogen het Maïsdoolhof alleen betreden onder begeleiding van een volwassene. Wanneer er niemand aanwezig is bij de ingang van dit doolhof, kun je het toegangsgeld in de gele bus bij het hek doen, opdat je financiële bijdrage in elk geval ten goede komt aan het goede doel.

Minimale kosten voor een maximale opbrengst
Het Maïsdoolhof is mede tot stand gekomen met hulp van een aantal ondernemers en bedrijven uit de omgeving van Stiens. Zij hebben het een en ander beschikbaar gesteld, waardoor de organisatiekosten minimaal zijn en de opbrengsten voor KiKa maximaal zullen zijn.
Bij de ingang van het Maïsdoolhof is een kleine kantine, waar je koffie, thee, limonade en lekkere KiKataartjes kunt kopen. Hier worden ten behoeve van de Stichting KiKa ook beren en sleutelhangers verkocht.

Speur in het doolhof en win de KiKa-beer
Voor wie dat leuk vindt, is er ook een speurtocht door het Maïsdoolhof. Bij de kantine liggen briefjes waar je acht letters (die in het doolhof zijn verstopt) op kunt schrijven. Als je alle letters onderweg hebt gevonden, kun je daar een woord van maken. Het briefje met de oplossing kun je dan bij de ingang/uitgang in de gele bus doen, of in de doos bij de kantine. Zodra er weer duizend euro aan entreegelden binnen zijn gekomen, wordt uit alle ingeleverde briefjes het briefje van een prijswinnaar getrokken. De winnaar krijgt een grote KiKabeer!

Reitsje jo ek it paad bjuster?
Wie dit mooie initiatief nog wil steunen en hier 'it paad bjuster' wil raken, is daartoe nog tot en met het komende weekend in de gelegenheid, dus 'net stinne, der hinne!'

woensdag 25 september 2013

Ontbijtsessie Instellingstoets Kwaliteitszorg @ Stenden

Woensdag 25 september 2013
De IK-ontbijtsessie in Stenden University Hotel @ Stenden Leeuwarden


Instellingstoets Kwaliteitszorg @ Stenden
Op 17 & 18 oktober 2013 en op 11 tot en met 13 november 2013 neemt Stenden Hogeschool op haar initiatief deel aan de Instellingstoets Kwaliteitszorg (IK). Op die vijf dagen komt een visitatiecommissie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) bij ons op bezoek om met ons in gesprek te gaan over de wijze waarop we binnen onze hogeschool zaken als kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsmanagement 'in control' hebben. Ter voorbereiding op deze visitatie hebben we een zogenoemde 'Kritische Reflectie' geschreven, waarin we positief-kritisch reflecteren op de wijze waarop we binnen de hogeschool de kwaliteit hebben georganiseerd, waar we trots op zijn èn welke verbeteringen we toch ook nog zien voor de komende maanden en jaren.

Goed voorbereid
Om alle studenten en medewerkers te betrekken bij deze voor ons allen belangrijke visitatie, en om alle deelnemers van deze Instellingstoets Kwaliteitszorg goed voor te bereiden op deze visitatie, zijn en worden binnen onze hogeschoolgemeenschap allerlei zaken georganiseerd. Zo hebben we bijvoorbeeld een Intranetpagina, waarop relevante informatie over deze Instellingstoets staat. In de wandelgangen van alle hogeschoolvestigingen in Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden en Meppel staan informatiepanelen, waarop onze collega's kort verwoorden op welke wijze zij bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs, van ons onderzoek en van de organisatie; en iedereen heeft de beschikking over de Kritische Reflectie, die in samenspraak met alle geledingen binnen onze hogeschool is geschreven. Vorige week organiseerden we ook nog een voorbereidingsdag voor alle deelnemers van de Instellingstoets, om iedereen goed toe te rusten voor de vijf komende visitatiedagen.

Ontbijtsessies op alle Stenden Hogeschool-locaties
Een andere activiteit die in het kader van de voorbereiding op de Instellingstoets Kwaliteitszorg wordt georganiseerd, is de 'Ontbijtsessie Instellingstoets Kwaliteitszorg'. Het College van Bestuur heeft alle medewerkers van Stenden Hogeschool uitgenodigd voor zo'n ontbijtsessie, die op verschillende dagen in de maand september en in alle vijf Nederlandse hogeschoolvestigingen wordt gehouden. Tijdens die sessies gaat het College van Bestuur met de deelnemers van de opeenvolgende ontbijtsessies in gesprek over allerlei zaken die met kwaliteit en met de instellingstoets te maken hebben. Deze ontbijtsessies vormen een welkome aanvulling op de werkbezoeken en op de reguliere medewerkersbijeenkomsten die ons College van Bestuur periodiek organiseert in en voor alle opleidingen en dienstenafdelingen binnen Stenden Hogeschool.

Een goed gesprek over kwaliteit
Vanmorgen neem ik deel aan één van die Ontbijtsessies, in het restaurant van Stenden University Hotel van Stenden Hogeschool in de vestiging Leeuwarden. Met 22 collega's nemen we plaats aan een lange ontbijttafel, om hier onder gespreksleiding van de directeur van het Cluster 'Expertise, Services & Research' als collega's samen in gesprek te gaan met de leden van ons College van Bestuur.
In dit gemeenschappelijk ontbijt-uur ontstaat een positief-kritisch en bovenal geanimeerd gesprek aan deze mooi verzorgde ontbijttafel over onderwerpen zoals: de herkenbaarheid van de Kritische Reflectie, de kwaliteit van ons Probleemgestuurd Onderwijs (PGO), de wijze waarop we het afstudeerniveau van onze studenten borgen en vaststellen, en de wijze waarop de afdeling HRM (personeelszaken) zorg draagt voor de kwaliteit van onze medewerkers.

Over ambities, resultaten en verbeteringen
Veel collega's aan tafel geven aan op welke wijze zij actief zijn op het gebied van kwaliteitszorg voor het gegeven hoger beroepsonderwijs, waarbij niet alleen de ambitie en de resultaten worden genoemd, maar men zich ook vrij voelt om te vertellen waar nog verbeteringen nodig en gewenst zijn. Het mooie van zo'n interdisciplinaire ontbijtsessie is, dat collega's elkaar direct handreikingen bieden over hoe je samen een volgende stap in die doorontwikkeling van kwaliteit(szorg) kunt maken.
Voordat we het in de gaten hebben, worden we er door de gespreksleider op gewezen dat er nog maar één minuut van dit uur resteert om deze sessie af te ronden. Die minuut blijkt veel te kort te zijn, want er is nog zoveel met elkaar te delen. Om 9.30 uur wordt deze geslaagde ontbijtsessie gesloten en dan keert iedereen weer terug naar zijn of haar werkplek in de hogeschool, om - geïnspireerd door dit goede gesprek over de kwaliteit van ons werk - ook vandaag weer een eigen bijdrage te leveren aan kwalitatief goed onderwijs, onderzoek en dienstverlening @ Stenden.

dinsdag 24 september 2013

De swietrook fan it sipellân op 'e klaai

Tiisdei 24 septimber 2013 
Grouwe sipels klear foar de rispinge, oan de Goadyk by Stiens


Rispinge
De rispmoanne (augustus) hawwe wy al wer hân, mar de tiid fan de rispinge is noch lang net oer.
As jo tsjintwurdich tusken de ikkers ride op'e Fryske klaai, dan sjogge jo noch in soad stikken lân, dêr't de fruchten fan it lân noch yn of op lizze. Sa is it ek oan wjerssiden fan 'e Goadyk tusken Froubuorren en Stiens.
Sûkerbiten en jirpels, hjir en dêr moat it noch út de grûn helle, dat it sil hjoed of moarn net misse of jo sjogge dêr wol boeren mei grutte trekkers, masjinen en weinen op it lân om harren produkten fan it lân te heljen.

Grouwe sipels
Hjoed ryd sa'n trekker op in stik sipellân oan de Goadyk. De grouwe sipels sjogge jo foar it grutste part boppe de grûn. It ûnderste woartelstikje stekt noch yn 'e klaai, en it sloppe lôf leit al foar it grutste part oer de sipels en op it lân; de punten fan it lôf wurde al giel en grau fan it ôfstjerren.
De boer hellet fan'e middei mei de trekker de sipels út de grûn; de masjine hellet it lôf der ôf en dan rûgelje de dikke sipels wêr werom oer it lân. No noch in tal dagen de sinne oer de sipels dy't op 'e klaaigrûn lizze, en dan kin de sipels fan it lân, ferkocht en ôflevere.

Swietrook
Dernei wurdt de ikker wer tared foar de winter en giet de klaaigrûn yn de kommende moannen yn 'e winterrêst.
Mar safier is it no noch net.
Oerdeis sjogge jo de sipels op it lân te droegjen, en sels as jo dêr yn it tsjuster fan jûn en nacht by del komme, dan mist it jo net, of jo rûke de swietrook fan de droegjende sipels op it sipellân neist jo.

maandag 23 september 2013

Wijs met de Bijbel 2013 - Wijze woorden van Paulus

Maandag 23 september 2013 
Cover van de Paulusbrochure van het NBG


Wijs met de Bijbel
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) voert een drie jaar durende Bijbelcampagne met als titel 'Wijs met de Bijbel'. Elk jaar heeft een eigen seizoenthema. Vorig jaar (2012) was het thema 'Wijze woorden uit de Psalmen', en in het jaar daarvoor (2011) was het thema 'Wijze lessen van Jezus'.
De Bijbel is een boek vol wijsheid. We moeten wijs omgaan met de Bijbel. Je wordt wijs van de Bijbel, en je kunt ‘wijs zijn’ met de Bijbel. Ook moeten we wijs omgaan met het bijbelwerk en met het daarvoor bestemde geld dat door giftgevers voor alle vormen van bijbelwerk aan het NBG wordt toevertrouwd.

Wijze woorden van Paulus
In 2013 staat de Bijbelcampagne in het teken van de brieven van de apostel Paulus. De brieven van Paulus zijn relevant voor gelovigen van vandaag! Paulus raakt ook vandaag de dag de mensen. Hij zet mensen in beweging; heel dichtbij, maar ook ver weg!
Voor het werkseizoen 2013-2014 heeft het NBG gekozen voor het Bijbelcampagne-thema 'Wijze woorden van Paulus'. Dit derde en laatste thema van deze driejarige Bijbelcampagne is de opmaat naar het jubileumjaar 2014, het jaar waarin het NBG 200 jaar bestaat, en het jaar waarin de nieuwe 'Bijbel in Gewone Taal' wordt gepubliceerd. De opbrengst van de Bijbelcampagne-collectes is bestemd voor de uitgave van de 'Bijbel in Gewone Taal', maar ook voor de drie nieuwe bijbelvertalingen die het NBG in West-Afrika zal doen uitgeven in Benin, in Burkina Faso en in Togo.

Paulusbrochure
In het kader van de Bijbelcampagne 2013 heeft het NBG onlangs de Paulusbrochure uitgegeven. In deze nieuwe brochure wordt een overzicht gegeven van vier verschillende uitgaven van het NBG, zoals:
 1. De Bijbel in Gewone Taal (uitgave volgt in 2014), de nieuwe vertaling die de mensen persoonlijk zal raken en in beweging zal zetten. De tekst in deze brochure komt uit de brief van Paulus aan de Galaten (5:13-6:10), met als thema 'Luisteren naar de Geest'.
 2. De Jeugdbijbel (uitgave volgt in 2014), die 72 hervertellingen van bijbelse verhalen zal bevatten voor kinderen van 9-12 jaar. De tekst in deze brochure komt uit het bijbelboek 'Handelingen' (27), met als thema 'Vreemden worden vrienden'.
 3. De Nieuwe Bijbelvertaling (uitgegeven in 2004), die trouw is aan de Hebreeuwse en Griekse bronteksten, en die gericht is op hedendaags Nederlands. De tekst in deze brochure komt uit de brief  van Paulus aan de Korintiërs (12:4-27), met als thema 'Vorm een gemeenschap'.
 4. De Prentenbijbel, voor kinderen van 4-7 jaar, met daarin korte verhalen met grote heldere illustraties. De tekst in deze brochure komt uit een reisverhaal van Paulus.
Paulus zet je in beweging
Bij de eerste drie bijbelteksten is een korte toelichting gegeven, die activerend werkt, die de lezer en de luisteraar in beweging zet. Elke keer komen de volgende drie toelichtingen terug:
 1. Bericht verzonden!, waarin een korte toelichting op de tekst wordt gegeven; bijvoorbeeld over de verzender en de ontvanger van de brief;
 2. Bericht ontvangen?, met daarin bijvoorbeeld enkele vragen, die je aanzetten tot nadenken en die activeren;
 3. Bericht doorgeven..., aanzetten die je uitnodigen tot een activiteit, bijvoorbeeld om een maaltijd te organiseren of een Twitter-bericht te sturen.

zondag 22 september 2013

Franse St-Jacobsroute van Le Puy tot de Pyreneeën

Zondag 22 september 2013 
Cover van de ANWB-wandelgids

Pelgrimeren van Sint Jabik naar Sint Jabik en van zee naar zee
Al sinds de Middeleeuwen lopen pelgrims naar Santiago de Compostela. Het meest voor de hand liggend was en is het om je pelgrimage te beginnen bij de voordeur van het huis waarin je woont.
Op 16 mei 2005 begonnen Durkje en ik in Sint-Jacobiparochie aan onze lange pelgrimstocht. Zeven jaar later - op 21 oktober 2012 -  kwamen we aan in Santiago de Compostela. De 3.276 kilometer lange tocht voerde ons van het Friese Sint Jacob (Sint-Jacobiparochie) naar het Spaanse Sint Jacob (Santiago de Compostela); en we liepen van zee naar zee, van de Waddenzee naar de Atlantische Oceaan.
Na onze tocht door Nederland en België - richting Spanje - liepen we in Frankrijk via de pelgrimsstad Vezelay.

Vier Franse bedevaartsroutes
Vezelay is één van de Franse steden die worden beschouwd als een officieel startpunt van de bedevaart naar het graf van de apostel Sint Jacobus in de kathedraal van Santiago de Compostela. Frankrijk kent al eeuwenlang vier van deze startplaatsen, die het startpunt zijn van de bedevaart naar Santiago de Compostela. Elke route heeft een eigen naam. Zo kennen we bijvoorbeeld:
 1. De 'Via Podiensis' vanuit de stad Le Puy (Le Puy en Velay);
 2. De 'Via Lemovicensis' vanuit de stad Vézelay;
 3. De 'Via Tolosanad' vanuit de stad Arles;
 4. De 'Via Turonensis' vanuit de stad Parijs (naar Tours via Chartres of via Orléans).
Durkje en ik hebben er indertijd voor gekozen om onze pelgrimstocht te lopen over de 'Via Podiensis', dus via de stad Vezelay. Vanuit Vezelay liepen we naar Saint-Jean-Pied-de-Port via het stadje Montréal-du-Gers.
Alle vier genoemde Franse pelgrimsroutes komen samen in het noord-Spaanse stadje Puente-la-Reina, genoemd naar de Koninginnebrug. Vanaf die prachtige middeleeuwse stenen brug gaan de vier routes samen verder over de Camino Francès richting Santiago de Compostela.

Na de Via Lemovicensis volgt de Via Podiensis
In de afgelopen zomervakantie hebben Durkje en ik de Via Podiensis bewandeld. Op 14 juli 2013 begonnen we in Le-Puy-en-Velay, en na 21 pelgrimsdagen arriveerden we op 7 augustus 2013 (524 kilometer vanaf ons startpunt) in Montréal-du-Gers.
Montréal-du-Gers is de plaats waar de Via Lemovicensis en de Via Podiensis samen komen. Omdat we de route van Montréal-du-Gers naar Saint-Jean-Pied-de-Port over de Via Lemovicensis al hebben gelopen, zijn we afgelopen zomer tijdens onze tweede pelgrimage in Montréal-du-Gers gestopt.

De Franse St. Jacobsroute
De ANWB heeft enkele jaren geleden een wandelgids uitgegeven van de Franse St. Jacobsroute, van Le Puy tot net over de Pyreneeën, dus van de Via Podiensis.
Deze wandelgids heeft de Via Podiensis opgedeeld in 30 opeenvolgende dagroutes, waarvan de afstanden van de dagetappes variëren tussen de 15 en 35 kilometer. Deze route voert je door het schilderachtige bergland van de Aubrac, door de landstreek Gascogne en door Frans-Baskenland over de Pyreneeën naar Spaans-Baskenland.
Hieronder geef ik een overzicht van de 30 routes van de Via Podiensis, zoals die in deze wandelgids zijn beschreven en aanvullend gedocumenteerd met onder andere hoogteprofielen, routekaarten en stadsplattegronden.

773 kilometer Via Podiensis in 30 etappes
Door op onderstaande weblink te klikken, verschijnt ons verslag (met een foto) van die etappe:
 • Route 1 op 14 juli 2013 van Le Puy naar Saint-Privat-d'Allier (24 kilometer);
 • Route 2 op 15 juli 2013 van Saint-Privat-d'Allier naar Saugues (20 kilometer);
 • Route 3 op 16 juli 2013 van Saugues naar Saint-Alban-sur-Limagnole (33 kilometer);
 • Route 4 op 17 juli 2013 van Saint-Alban-sur-Limagnole naar Aumont-Aubrac (15 kilometer);
 • Route 5 op 18 juli 2012 van Aumont-Aubrac naar Nasbinals (28 kilometer);
 • Route 6 op 19 juli 2013 van Nasbinals naar Saint-Chély-d'Aubrac (17 kilometer);
 • Route 7 op 20 juli 2013 van Saint-Chély-d'Aubrac naar Espalion (22 kilometer);
 • Route 8 op 22 juli 2013 van Espalion naar Golinhac (28 kilometer);
 • Route 9 op 23 juli 2013 van Golinhac naar Conques (21 kilometer);
 • Route 10 op 24 juli 2013 van Conques naar Livinhac-le-Haut (24 kilometer);
 • Route 11 op 25 juli 2013 van Livinhac-le-Haut naar Figeac (25 kilometer);
 • Route 12 op 26 juli 2013 van Figeac naar Cajarc (30 kilometer);
 • Route 13 op 27 juli 2013 van Cajarc naar Varaire (25 kilometer);
 • Route 14 op 29 juli 2013 van Varaire naar Cahors (32 kilometer);
 • Route 15 op 30 juli 2013 van Cahors naar Lascabanes (23 kilometer);
 • Route 16 op 1 augustus 2013 van Lascabanes naar Lauzerte (23 kilometer);
 • Route 17 op 2 augustus 2013 van Lauzerte naar Moissac (28 kilometer);
 • Route 18 op 3 augustus 2013 van Moissac naar St-Antoine (30 kilometer);
 • Route 19 op 5 augustus 2013 van St-Antoine naar Lectoure (24 kilometer);
 • Route 20 op 6 augustus 2013 van Lectoure naar Condom (35 kilometer);
 • Route 21 op 7 augustus 2013 van Condom naar Montréal-du-Gers, en op 14 augustus 2011 door naar Eauze (33 kilometer);
 • Route 22 op 15 augustus 2011 van Eauze naar Nogaro (20 kilometer);
 • Route 23 op 16 augustus 2011 van Nogaro naar Costefort, en op 18 augustus 2011 door naar Aire-sur-l'Adour (30 kilometer);
 • Route 24 op 18 augustus 2011 van Aire-sur-l'Adour naar Matot, en op 19 augustus 2011 door naar Arzacq-Arraziguet (34 kilometer);
 • Route 25 op 19 augustus 2011 van Arzacq-Arraziguet naar Moundy, en op 20 augustus 2011 door naar Arthez-de-Béarn (30 kilometer);
 • Route 26 op 16 oktober 2011 van Arthez-de-Béarn naar Navarrenx (31 kilometer);
 • Route 27 op 17 oktober 2011 van Navarrenx naar Aroue (19 kilometer);
 • Route 28 op 18 oktober 2011 van Aroue naar Ostabat (23 kilometer);
 • Route 29 op 19 oktober 2011 van Ostabat naar St.-Jean-Pied-de-Port (22 kilometer);
 • Route 30 op 20 oktober 2011 van het Franse St.-Jean-Pied-de-Port over de Pyreneeën naar het Spaanse Roncesvalles (24 kilometer).

vrijdag 20 september 2013

NBG-bestuursvergadering in Haarlem

Vrijdag 20 september 2013 
Een oude poster over een nieuwe vertaling in hedendaags Nederlands
Bijbels in Hedendaags Nederlands
Vandaag komen we als bestuur van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) bijeen in het NBG-kantoor aan de Zijlweg in Haarlem. Als ik ten kantore vlakbij onze vergaderzaal langs een vitrine loop, zie ik een hele oude poster in de vitrine staan, waarop een (indertijd) nieuwe NBG-Bijbel in Hedendaags Nederlands wordt aangeboden.
Volgend jaar bestaat het NBG 200 jaar. In die twee eeuwen heeft het NBG er herhaaldelijk voor gezorgd dat de oude Hebreeuwse en Griekse bronteksten van de Bijbel steeds werden vertaald in de Nederlandse taal, die in die jaren hedendaags was. De laatste twee belangrijke vertalingen waren bijvoorbeeld de 'NBG-'51' uit 1951 en de 'Nieuwe Bijbelvertaling' (NBV) van 2004.
Sinds 2006 werkt het NBG aan een nieuwe vertaling van de hele Bijbel, op basis van de Hebreeuwse en Griekse bronteksten. Die zogenoemde 'Bijbel in Gewone Taal' (BGT) zal verschijnen in het jubileumjaar 2014, als we het 200-jarig bestaan van het NBG gaan vieren. Daarover spreken wij vandaag ook in deze bestuursvergadering.

De Bijbel in Gewone Taal verschijnt in het 200e bestaansjaar van het NBG
Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend, passeren - zoals te doen gebruikelijk - eerst de notulen van de vorige bestuursvergadering, en daarna de overzichten van verschillende mededelingen en externe contacten van de afgelopen zomerperiode.
Een groot deel van deze bijeenkomst wordt dan besteed aan de bespreking van de geplande jubileumactiviteiten van het jaar 2014, waarin we op feestelijke wijze het 200e bestaansjaar van het NBG zullen vieren. De projectleider van het NBG-jubileum presenteert alle beoogde activiteiten die we in 2014 willen organiseren voor iedereen die geïnteresseerd is in de Bijbel en haar Blijde Boodschap.
Deze projectleider presenteert ook de voortgang op haar project inzake de publicatie en promotie van de Bijbel in Gewone Taal, die in dit jubileumjaar zal verschijnen.
We voelen ons rijk gezegend dat we in het tweede eeuwfeest van het Nederlands Bijbelgenootschap weer een prachtige nieuwe vertaling van de Bijbel in Gewone Taal kunnen uitgeven.

Strategie en Fondsenwerving
Daarna spreken we over de voortgang op het traject van de implementatie van de nieuwe strategie voor het Nederlands Bijbelgenootschap, waarmee we het NBG in en na het jubileumjaar zo zorgvuldig en eigentijds mogelijk in een nieuwe fase van haar bestaan willen brengen.
Al ons bijbelwerk in Nederland (50%) en in het buitenland (50%) staat en valt met de fondsenwerving van het NBG, dus het genereren van inkomsten staat elke bestuursvergadering op de agenda. We krijgen de meest actuele cijfers van de fondsenwerving gepresenteerd. De werknemers en de vrijwilligers doen hun best om zoveel mogelijk inkomsten te verkrijgen om het huidige bijbelwerk in Nederland en daarbuiten op zo groot mogelijke schaal door te laten gaan. De productie van een nieuwe, eigentijdse Bijbel kost heel veel tijd en geld, en dat kan alleen maar mogelijk worden gemaakt door NBG-leden, vaste en incidentele donateurs en allerlei andere mensen die met hun financiële bijdrage het bijbelwerk van het NBG een warm hart toedragen. Alleen door hun giften kunnen wij doorgaan met ons waardevolle bijbelwerk.

Het IBAN in de SEPA
Omdat we ook tijdens en na de invoering van de 'Single European Payment Area' (SEPA) ons ervan willen verzekeren dat de fondsenwerving door het NBG zo vlekkeloos mogelijk zal blijven verlopen, bespreken we de gevolgen en de te volgen werkwijze bij de invoering van het nieuwe betalingsverkeer, als Nederland per 1 februari 2014 over zal gaan op het 'International Bank Account Number' (IBAN).
Voordat we over gaan tot de rondvraag, bespreken we nog enkele bestuurszaken over bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering voor bestuursleden, vacatures in de Ledenraad en de concept-vergaderagenda voor 2014.

donderdag 19 september 2013

Studententevredenheid als kwaliteitsmaat?Donderdag 19 september 2013
Presentatie van Annemieke Voets tijdens de netwerkbijeenkomstStartbekwaam en tevreden
Beroepsopleidingen in het hoger onderwijs staan en gaan voor het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs, dat studenten opleidt tot startbekwame beroepsbeoefenaars. Ten behoeve van de periodieke accreditatie van HBO-opleidingen dienen deze opleidingen te bewijzen dat de in de afgelopen jaren afgestudeerde studenten het vereiste eindniveau van de opleiding hebben behaald.
Randvoorwaarde daarbij is dat studenten en afgestudeerden tevreden zijn over de kwaliteit van hun opleiding, inclusief over alle voorzieningen die door hun hogeschool zijn geboden om de student binnen de nominale studieduur op de juiste wijze naar de te realiseren resultaten te leiden. 

Studententevredenheid en accreditatie
Hogescholen besteden veel tijd en geld aan een studeerbaar studieprogramma en ook aan de tevredenheid van studenten, van afgestudeerden, van docenten, en van het werkveld waarvoor de opleidingen opleiden. Hogescholen hebben de studententevredenheid ook meegenomen in hun Prestatieafspraken met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie onderschrijft dat tevredenheidscijfers in het publieke debat over de kwaliteit van het onderwijs een belangrijke rol spelen.
Een interessante vraag is om eens te onderzoeken of kwalitatief goed onderwijs altijd leidt tot tevreden studenten èn of tevreden studenten tevreden zijn omdat zij kwalitatief goed onderwijs genieten. Kortom, zegt een hoge studententevredenheid iets over de kwaliteit van het gegeven onderwijs? En zijn tevreden studenten de garantie voor het met positief resultaat doorlopen van een accreditatieproces? Welke rol spelen die studententevredenheidscijfers eigenlijk bij visitatie en accreditatie van opleidingen?
Vragen te over om hierover eens een netwerkbijeenkomst te organiseren van ons platform HBO van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement. 

Annemieke Voets van Avans Hogeschool
Vandaag komen we in Cursus- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht bijeen als leden van het landelijk netwerk voor kwaliteitszorgfunctionarissen in het hoger beroepsonderwijs.  Netwerkvoorzitter Paul Nieuwenhuis opent deze bijeenkomst en introduceert de sprekers van deze bijeenkomst.
Eerste spreker is Annemieke Voets, senior adviseur van het Leer- en InnovatieCentrum van Avans Hogeschool, die vertelt over de relatie tussen Studententevredenheid en Accreditatie binnen Avans.

 • We vragen studenten niet naar wat ze niet kunnen weten.
 • Studententevredenheid vertelt wel iets over de waardering voor de processen, maar het meet niet het niveau van de opleiding.
 • Studententevredenheid wordt beïnvloed door sfeer en door de docenten, en de studententevredenheid met betrekking tot docenten is een belangrijk element voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg.
 • Hoge scores op de studententevredenheidsmeting van de Nationale Studenten Enquête (NSE) garanderen niet dat je de Instellingstoets Kwaliteitszorg en de Beperkte OpleidingsBeoordeling met positief resultaat haalt, maar ze helpen je daar wel bij.

Paul Nieuwenhuis van Saxion Hogeschool 
Tweede spreker is Paul Nieuwenhuis, hoofd Bureau Kwaliteitszorg van Saxion Hogeschool, die ook vertelt over de relatie tussen studententevredenheid en accreditatie, maar nu binnen Saxion.

 • De NSE is een belangrijke kwaliteitsindicator, waar middels enkele kengetallen op wordt gestuurd en verbeterd.
 • NSE-cijfers worden ook gekoppeld aan studiesucces.
 • Het blijkt dat studenten – ook in de hoger leerjaren - veel meer structuur en ondersteuning wensen, dan we dachten.
 • Bij Saxion is er geen correlatie tussen Studententevredenheid enerzijds en expertoordelen en studierendement anderzijds.
 • In Kritische Reflecties krijgen Studententevredenheidscijfers veel aandacht, en in Visitatierapporten krijgen Studententevredenheidscijfers regelmatig aandacht, maar bij Accreditatiebesluiten spelen ze nauwelijks een rol.

Na deze inleiding gaan we in subgroepen uiteen, om een half uur met elkaar in gesprek te zijn over de vraag of Studententevredenheidscijfers al dan niet een maat zijn voor kwaliteit, en over welke kwaliteitsbegrip je dan hanteert en hoe je daar als hogeschool dan mee om gaat. Voordat we verder gaan met de volgende spreker, wordt hierover plenair kort teruggekoppeld. 

János Betkó van de Netherlands Quality Agency
De derde en laatste spreker is vandaag János Betkó, auditor van de Netherlands Quality Agency (NQA). Hij vertelt ons hoe audit panels ten tijde van een visitatie de studententevredenheid betrekken bij het beoordelen van de kwaliteit van een opleiding.

 • Studenten kunnen wèl iets zeggen over de didactische kwaliteit van docenten, over de kwaliteit van de voorzieningen, over de kwaliteit van toetsing en over hun betrokkenheid bij de kwaliteit. Toch kun je jezelf de vraag stellen of een student wel weet of de opleiding goed is, want studenten hebben zelden vergelijkingsmateriaal.
 • NSE-scores geven een indicatie voor kwaliteit, en kunnen een visitatiepanel een focus geven, maar hoge NSE-scores zijn geen garantie voor een positief oordeel bij visitatie, want bij visitaties gaat het (momenteel) vooral (ook) om het eindnivo van afstudeerwerken.
 • Bij het huidige open NVAO-kader maakt het echt wel uit welk visitatiepanel je hebt.
 • Bij een visitatie heeft een panel enorm veel informatie, waar de NSE-cijfers een onderdeel van uitmaken. NSE-cijfers worden gebruikt als contrôlemiddel in de panelgesprekken met studenten.
 • Een visitatiepanel kijkt in principe niet of er door de opleiding met opleidingsdocumenten wordt gesjoemeld.
 • Niet alle Kritische Reflecties zijn kritisch en reflectief. Als je als opleiding in je Kritische Reflectie beweert dat je alles op orde hebt, heb en krijg je als visitatiepanel niet het vertrouwen dat de opleiding de nodige verbeteringen zal realiseren.
 • Visitatiepanels vinden de kwaliteit van de afstudeerwerken doorslaggevend; alle overige informatie (dus ook studententevredenheidscijfers) zijn aanvullend, duiding en indicatie.
 • Bij de NSE-cijfers gaat het om gemiddelden, maar bij het eindnivo van eindwerken - en daarmee van een opleiding – gaat het om de ondergrens tussen onvoldoende en voldoende.
 • Het nu geldende accreditatiestelsel zou worden gebaseerd op Vertrouwen, maar bij de huidige Prestatieafspraken kun je je niet zomaar bloot geven. Daar komt dan nog bij dat visitatiepanels zich bij hun oordeelsvorming laten beïnvloeden door de harde (financiële) gevolgen, die hun ‘Onvoldoende’- oordeel voor een hogeschool zal hebben.

Na zijn presentatie is er nog enige tijd om over bovenstaande vragen te stellen en plenair in gesprek te gaan.
Aan het eind van de middag sluit Paul Nieuwenhuis met dank aan de sprekers deze netwerkbijeenkomst, vooruitwijzend naar de volgende netwerkbijeenkomst, die in november 2013 staat gepland.

woensdag 18 september 2013

Voorbereiding van de Instellingstoets Kwaliteitszorg @ Stenden

Woensdag 18 september 2013 
(De)briefing voor managers en docenten van Stenden-opleidingen

 

Oktober en november 2013
Evenals veel andere Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs neemt ook Stenden Hogeschool deel aan de zogenoemde 'Instellingstoets Kwaliteitszorg'. De instellingstoets kwaliteitszorg is het onderzoek, waarin wordt beoordeeld of de interne kwaliteitszorg èn de inzet tot verbetering van de resultaten van een hoger onderwijsinstelling - voor wat betreft de kwaliteit van haar opleidingen - voldoen aan de kwaliteitsstandaarden van de Nederlandse overheid.
De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie heeft geruime tijd geleden besloten dat ook Stenden Hogeschool - op haar verzoek - mag deelnemen aan deze Instellingstoets Kwaliteitszorg. Omdat deze instellingstoets in de maanden oktober en november van dit kalenderjaar zal plaatsvinden, zijn we binnen Stenden Hogeschool dit kalenderjaar ook bezig om daartoe de nodige voorbereidingen te treffen.

Documentatie en organisatie
Zo is er bijvoorbeeld een Kritische Reflectie op hogeschoolnivo geschreven en zijn alle te beoordelen instellingsdocumenten in een digitale kwaliteits'kast' klaargezet om het beoordelingspanel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in staat te stellen van de inhoud van die instellingsdocumentatie kennis te nemen.
Behalve het aanbieden van alle instellingsdocumenten, moet er veel meer worden georganiseerd om de vijf visitatiedagen van oktober en november 2013 vlekkeloos te laten verlopen. Zo moeten er bijvoorbeeld vergaderkamers worden gereserveerd, moeten alle zaken van huishoudelijk aard (bv. de catering) goed worden gepland en vinden we het ook van belang dat tijdens de voorbereiding en uitvoering van dit beoordelingsproces alle direct betrokkenen en alle andere studenten en collega's van onze hogeschool goed op de hoogte worden gehouden van de voorbereidingen en de resultaten van deze komende visitatie.

Panelgesprekken
Als je tientallen studenten en medewerkers van je hogeschool uitnodigt om deel te nemen aan zo'n instellingstoets, is het ook aan te bevelen al die deelnemers goed voor te bereiden op zo'n instellingsvisitatie. Dat is waar we gisteravond mee zijn begonnen, en waar we ook vandaag in onze hogeschoolvestiging te Leeuwarden mee bezig zijn. In een lange sessie van drie dagdelen passeren alle gespreksgroepen de revue. Alle groepen worden achtereenvolgens geïnterviewd door een klein team gezaghebbende experts, die afkomstig zijn uit het Belgische (Vlaamse) en Nederlandse hoger onderwijs. Dit audit team voert gesprekken van een half uur tot een uur met leden van de Raad van Toezicht en van het College van Bestuur, en daarna ook alle Heads of School, en een representatieve delegatie van Academic Deans, Teamleiders, Docenten, Studenten, Lectoren, Auditoren, en vertegenwoordigers van de stafafdelingen die onze opleidingen en ons College van Bestuur ondersteunen.

Zorgvuldig voorbereiden
Samen met collega's van het College van Bestuur en van de bestuursstaf ben ik vandaag in de (de)briefingsruimte aan het werk om alle deelnemende groepen eerst zorgvuldig voor te bereiden op de daaropvolgende panelgesprekken, en om na afloop van die interviews met de deelnemersgroepen na te bespreken waarover zij werden geïnterviewd, en tenslotte om met elkaar te onderzoeken wat we in de komende weken nog aan 'puntjes op de i' willen zetten om de aanstaande instellingstoets vlekkeloos te laten verlopen, teneinde het visitatiepanel van de NVAO optimaal te faciliteren, zodat zij hun kwaliteitsonderzoek in oktober en november aanstaande zorgvuldig kunnen verrichten.

dinsdag 17 september 2013

ITEPS-audit van Hobéon bij Stenden Hogeschool in Meppel

Dinsdag 17 september 2013 
Plenaire terugkoppeling van de auditresultaten in Meppel

Europese primeur in het Nederlandse HBO
Ruim een jaar geleden introduceerde Stenden Hogeschool officieel haar nieuw internationaal speciaal traject van de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (OLB) in Meppel. Het gaat hier om ‘ITEPS’, de 'International Teacher Education for Primary Schools', onze lerarenopleiding voor aanstaande leerkrachten in het basisonderwijs, waarin Nederlandse en internationale studenten worden opgeleid om wereldwijd te kunnen gaan werken in internationale scholen.
Bijna een jaar geleden vierden we feestelijk de start van dit internationale OLB-traject, en inmiddels zijn we zover dat het eerste cohort studenten is doorgestroomd naar het tweede leerjaar en dat er al weer een nieuw cohort studenten is toegelaten, die al weer enkele weken hun opleiding bij Stenden Meppel volgen.

Tussentijdse beoordeling
Nu we het eerste leerjaar van het speciale traject van deze HBO-bachelor-opleiding hebben aangeboden, geëvalueerd en doorontwikkeld, vinden we dat het moment is aangebroken om een extern audit team óók eens te laten beoordelen in hoeverre deze opleiding kwalitatief aan de maat is.
Daartoe hebben we de Visiterende en Beoordelende Instantie Hobéon Certificering verzocht om vandaag een externe audit te laten doen door experts op het gebied van hoger beroepsonderwijs, om te beoordelen in welke mate dit nieuwe OLB-traject voldoet aan alle criteria die gelden voor de accreditatie van een in Nederland erkende HBO-bachelor-opleiding.

Documentenstudie & panelgesprekken
Daartoe heeft de opleiding een kritische zelfreflectie geschreven en tegelijk met een groot aantal opleidingsdocumenten deze zelfevaluatie ter beoordeling aangeboden aan het audit panel van Hobéon, met het verzoek om de kwaliteit van deze opleiding te beoordelen.
Nadat de visitatiepanelleden de voorliggende opleidingsdocumenten hebben bestudeerd, gaan zij vandaag in onze Stenden Hogeschoolvestiging te Meppel achtereenvolgens in panelgesprek met alle belangengroepen van dit speciale traject van onze opleiding tot leraar basisonderwijs.
 
Terugkoppeling van eerste bevindingen
Zo spreekt het panel bijvoorbeeld met het management, met docenten, met 1e en 2e jaars studenten, met examencommissieleden en met vertegenwoordigers uit het werkveld van internationale basisscholen, om nader te verifiëren of het ontwikkelde en aangeboden onderwijs van dit speciale traject aan alle kwaliteitscriteria voldoet, zoals die zijn voorgeschreven voor HBO-bachelor-opleidingen.
Als het audit team alle documenten heeft bestudeerd en met alle afzonderlijke groepen heeft gesproken, rapporteert het visitatiepanel aansluitend op een intern beoordelingsberaad aan het eind van deze auditdag haar eerste bevindingen met betrekking tot de geconstateerde kwaliteit van dit internationale onderwijstraject. 
 
Kwaliteitscycli
Binnenkort zal Hobéon ons ook haar auditrapport aanbieden, waarin op alle afzonderlijke kwaliteitsstandaarden zal worden beschreven in welke mate het onderwijs en de organisatie van dit onderwijsprogramma aan alle kwaliteitsvereisten voldoet. Gezien de gedegen mondelinge terugkoppeling van de eerste onderzoeksbevindingen van vandaag, kunnen we dat auditrapport binnenkort met vertrouwen tegemoet zien, om daarna te bekijken hoe we dit speciale traject in haar volgende kwaliteitscyclus kunnen brengen. 

zondag 15 september 2013

Vroege Israëlzondag 2013

Zondag 15 september 2013 
Het mannen-ensemble zingt Susanne in de Sint-Vituskerk van Stiens


Vroeger door renovatie
Vandaag vieren wij in de Sint-Vituskerk van Stiens de jaarlijkse Israëlzondag. Maar, dat doen we dit jaar wat eerder dan de meeste kerken in Nederland, omdat op de Israëlzondag 2013 van 6 oktober 2013 ons andere kerkgebouw - De Hege Stins - feestelijk heropend zal worden, na de renovatie, die momenteel haar voltooiing nadert. 

Israël en Syrië
Tijdens de ochtendkerkdienst van vandaag staan we vooral stil bij Israël en haar omliggende gebieden, en dan met name Syrië. Je kunt deze week - gezien de actualiteit - immers niet over Israël spreken zonder Syrië daarbij te betrekken. Daarnaast is Syrië de bakermat van het christendom; tien procent van de bevolking is daar nu nog steeds christen. 

Kudaya, rahemkar
Voor deze themadienst is een speciaal gelegenheidsmannenensemble geformeerd, dat vanmorgen voor ons een tweetal mooie liederen zal gaan zingen. Zo zingen ze aan het begin van deze kerkdienst een gebed om ontferming uit Pakistan, omdat er zoveel plekken zijn waar geloven niet veilig is. De titel en de betekenis van deze gezongen aanroep om ontferming is: 
O Heer, geef ons vrede – ontferm u over ons. 
Heer Jezus, geef ons vrede – ontferm U over ons. 

Aansluitend is ons glorialied een Nederlandstalige bewerking van het welbekende Israëlische lied 'Shalom Chaverim'.

Suzanne

Later in deze kerkdienst zingt het mannenensemble nog het lied 'Suzanne' van Leonard Cohen, uit het Engels vertaald en bewerkt door Herman van Veen. Daarbij wordt het ensemble op piano begeleid door onze organist-pianist Han Giesing, en gedirigeerd door dominee Jaap Overeem.

donderdag 12 september 2013

Zoet en zonnig feestmaal voor insecten

Donderdag 12 september 2013
Vooral veel vliegen en wespen op het fruit

GFT
Een composthoop is een plek waar de natuur ongestoord zijn goede gang kan gaan. Door de juiste soorten Groente- Fruit- en Tuinafval (GFT) van huis, tuin en keuken op de hoop te deponeren, en door af en toe de composthoop eens even om te scheppen, is het voldoende om voor de rest de natuur zijn werk te laten doen.

Dierenhulp bij het composteren
Insecten spelen ook een belangrijke rol bij het composteren. Je ziet ze aan de oppervlakte niet altijd, maar bij enig roeren en scheppen kun je al snel een mooie variëteit aan insecten in het onderhanden composteerwerk zien.
Wormen zijn buitengewoon welkome gasten in zo'n hoop natuurlijk afval. Grote en kleine exemplaren zorgen voor een optimale doorvoer van water en zuurstof in de composthoop. Je hoeft soms ook maar één spade diep te steken om een dikke kluwen van meer dan honderd kleine wormen in het beginnende compost aan te treffen.

Fruithapjes
Aan het eind van de middag schijnt de zon aangenaam. Boven op de composthoop liggen schillen van diverse fruitsoorten. De flinke hoeveelheid fruitschillen van bijvoorbeeld meloen en appels zorgt voor een sterke aantrekkingskracht op allerlei insecten, die zich daarop tegoed doen aan al die lekkere fruitresten. Prachtig groen-glimmende vliegen zijn goed vertegenwoordigd, maar het zijn vooral de wespen die in hele grote aantallen in kleine groepjes smullen van het vruchtvlees achter de appelschillen.
En als je even aandachtig kijkt, zie je zo maar nòg eens een tiental andere, kleinere vliegende en kruipende insecten, allemaal genietend van dit zonnige feestmaal.

woensdag 11 september 2013

Proefvisitatie voor de Master Learning & Innovation

Woensdag 11 september 2013 
De plenaire terugkoppeling in het OntmoetingscentrumGenerale repetitie
Als generale repetitie voor de opleidingsvisitatie van de HBO-Master-opleiding Learning & Innovation van Stenden Hogeschool organiseren we vandaag in onze Leeuwarder hogeschoolvestiging in samenwerking met Hobéon Certificering een proefvisitatie.
Zo'n proefvisitatie is bedoeld om alle deelnemers zo goed mogelijk voor te bereiden op de opleidingsvisitatie van deze opleiding, die in oktober 2013 zal plaatsvinden. Tevens checken we op zo'n dag of we de organisatie van de dag op orde hebben en of alle benodigde documenten beschikbaar zijn en of ze inhoudelijk die informatie bevatten, die het visitatiepanel nodig heeft om zich een goed beeld van deze opleiding te vormen.

Panelgesprekken
Het proefvisitatiepanel van Hobéon voert - na een voorafgaande documentenstudie - gedurende de hele dag panelgesprekken met allerlei groepen deelnemers, die op een of andere wijze betrokken zijn bij deze opleiding. Deelnemers zijn bijvoorbeeld studenten, alumni (afgestudeerden), werkveldvertegenwoordigers, docenten, examinatoren, lectoren, leden van de Opleidingsexamencommissie, leden van de Toetscommissie en leden van het management team van de opleiding.
In een nabije vergaderzaal van het Stenden University Hotel ben ik de hele dag samen met de leden van het management team van de opleiding bezig om alle gespreksdeelnemers vooraf goed voor te bereiden en na afloop van het panelgesprek te debriefen over de uitkomsten van alle panelgesprekken.

Terugkoppeling
Aan het eind van deze proefvisitatiedag verzorgt het proefvisitatiepanel voor alle deelnemers en andere belangstellenden in het Ontmoetingscentrum van Stenden Hogeschool een plenaire terugkoppeling van de eerste bevindingen van deze proefvisitatiedag. In deze eerste mondelinge rapportage wordt door Hobéon-proefpanelvoorzitter Ruud van den Herberg verteld welke elementen van de opleiding vandaag aantoonbaar aan de maat waren, en welke aandachtspunten de opleiding nog mee kan nemen om hier en daar nog de laatste voorbereidingen te treffen om ook de kwaliteit van de nog resterende opleidingsaspecten onmiskenbaar te bewijzen. Op grond van een schriftelijke rapportage zal de opleiding dan nog de laatste voorbereidingen treffen ten behoeve van de opleidingsvisitatie, die over enkele weken zal plaatsvinden.

NBG-Rayonontmoeting 2013 in Appingedam

Dinsdag 10 september 2013 
Vertegenwoordigers van Westafrikaanse bijbelgenootschappenRuim 1.800 NBG-vrijwilligers
De ongeveer 1.800 vrijwilligers van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) hebben zich ook in het afgelopen jaar weer op heel verschillende manieren ingezet voor het bijbelwerk van het NBG. Mede daardoor kon het bijbelwerk in binnen- en buitenland doorgaan. Voor het nieuwe seizoen staan er op het gebied van alle bijbelwerk weer veel activiteiten op het programma. Zo gaat NBG bijvoorbeeld ook dit jaar weer verder met de bijbelcampagne met als titel 'Wijs met de Bijbel'. 
In het NBG-kantoor in Haarlem wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de Bijbel de mensen kan bereiken en dat de Bijbel de mensen ook kan aanspreken. De Regiocoördinatoren organiseren allemaal rayonontmoetingen - zoals vanavond in Appingedam - om de NBG-vrijwilligers te informeren en toe te rusten om in hun regio, rayon en woonplaats daartoe NBG-activiteiten te organiseren.

Terugblik op het bijbelwerk van 2012 en 2013
Om samen terug te kijken op de resultaten van vorig jaar, om elkaar te inspireren èn om vooruit te blikken op wat we het komende bijbelwerkseizoen gaan doen, worden in het hele land voor alle plaatselijke werkgroepen per NBG-rayon zogenoemde Rayonontmoetingen georganiseerd.
Vanavond ben ik als bestuurslid van het NBG te gast bij één van de rayons in NBG-regio Noord, in kerkelijk centrum Tjamsweerstee te Appingedam. 
De rayonavond wordt geopend door rayoncoach Sybolt Oudmans. NBG-regio Noord-coördinator Liesbeth Brinkema start met een Terugblik op de vele activiteiten van het NBG in het land en in de regio. Daarbij passeren bijvoorbeeld de volgende activiteiten te revue:
Bijbelcampagne 2012;
Regiodag in Leek;
Meesters- en Juffenbijbel;
Bijbel Recycle Actie;
Werving10daagse 2013;
Bijbelquiz 2012.

Bijbelwerk van het NBG in het buitenland
Daarna vertoont Liesbeth een korte film, waarin vertegenwoordigers van drie bijbelgenootschappen uit West-Afrika de gulle gevers onder donateurs en leden van het NBG hartelijk bedanken voor de Nederlandse bijdrage vanuit het NBG aan de bijbelvertaalprojecten in hun drie landen: Benin, Burkina Faso en Togo. Ze maakt ook bekend dat alle geplande bijbelvertalingen in 2014 volgens planning gereed zullen komen, zodat ook in deze drie Westafrikaanse landen de Bijbel in verschillende talen zal worden gepubliceerd en verspreid. Wij hebben onze Bijbel, en binnenkort hebben zij dus ook hun eigen Bijbel.
Het NBG heeft momenteel een geldwervingsactie lopen, met als doel dat aan Syrische vluchtelingen in Libanon voedselpakketten worden verspreid, met daarin bijbelboekjes voor jong en oud.
Het NBG gaat binnenkort ook evangelische boekwinkels in Egypte helpen om hun bijbelwerk in Egypte weer mogelijk te maken.

Bijbelwerk van het NBG in Nederland
Ook de Bijbel in Gewone Taal zal volgens plan in het jaar 2014 gereed zijn, om in dat jubileumjaar van het NBG te worden gepubliceerd. Die nieuwe Bijbel zal dan via diverse verkoopkanalen verkrijgbaar zijn.
Ook vertelt Liesbeth Brinkema over de Bijbelcampagne 'Wijs met de Bijbel'. Binnen dat thema is in het seizoen 2013-2014 het onderwerp 'Wijze woorden van Paulus' leidraad voor de bijbelwerkpromotie. 
Voor de Bijbelcampagne van 2013 is weer veel mooi materiaal gemaakt, zoals een animatiefilmpje over Paulus/Saulus, en ook dit jaar weer de Nationale Bijbelquiz. In het seizoen 2013/2014 wordt ook weer de jaarlijkse NBG-Bijbelquiz in het najaar van 2013 of in het voorjaar van 2014 georganiseerd door plaatselijke werkgroepen en/of gezamenlijk door een rayon. Aan de orde komen zaken als: locatie, quizmaster en het tijdstip waarop de NBG-Bijbelquiz het beste (de)centraal kan worden georganiseerd.
Ook de Nationale Bijbelzondag van de laatste zondag van oktober komt aan de orde. Vanavond worden met de aanwezige NBG-vrijwilligers van de verschillende werkgroepen werkafspraken gemaakt over de te ondernemen acties in de komende weken en maanden: NBG-Vrijwilligers in Actie.

NBG bestaat 200 jaar in 2014
Andere zaken die vanavond tevens aan de orde komen, zijn: de site 'meer over de bijbel.nl' en het 200-jarig bestaan van het NBG in het jaar 2014, het jubileumweekend dat dan voor vrijwilligers wordt georganiseerd, en de internationale gasten, die dan ook als sprekers het land in zullen trekken.
In februari 2014 zal voor alle vrijwilligers van het NBG in Utrecht een landelijke Vrijwilligersdag worden georganiseerd. In Museum Catharijneconvent te Utrecht zal een uniek tentoonstelling worden georganiseerd met als titel: 'Thuis in de Bijbel; grote verhalen in het dagelijkse leven'.
In juni 2014 organiseert het NBG centraal in Nederland een groot Bijbelfestival, voor gasten van alle leeftijden.
Volgend jaar zullen ook fondsenwervende activiteiten worden georganiseerd, waarvan de opbrengst wordt besteed aan het Jubileumproject 2014. Er zal een 'Meesters- en Juffenbijbel' verschijnen, en de NBG publiceert dan ook het Jubileumboek over 200 jaar Nederlands Bijbelgenootschap.
En na de zomer van 2014 zal dan na veel jaren voorbereiding de 'Bijbel in Gewone Taal' worden uitgegeven. 

NBG-regio Noord
In regio Noord heeft regiocoördinator Liesbeth Brinkema de rayonontmoetingen in Drogeham, Sneek, Baflo, Winschoten en Dokkum al achter de rug. Na vanavond volgen dan nog de noordelijke rayonontmoetingen in Menaldum, Zuidlaren, Heerenveen, Hoogeveen, Drachten, Emmen en Grijpskerk En dan zijn alle rayoncoaches en plaatselijke werkgroepleden geïnformeerd en toegerust om enthousiast hun bijbelpromotiewerk in de regio ten uitvoer te brengen. 

maandag 9 september 2013

Tegen Beter Weten 2000-2008

Maandag 9 september 2013 
De 9-delige poëzie-serie 'Tegen Beter Weten'
Dichten over Wetenschap
In het jaar 2000 schreef de Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam als onderdeel van het themaproject 'Dichter bij de waarheid' een prijsvraag uit om gedichten te schrijven waarin wetenschap een rol speelt.
De uitdaging was gelegen in de vraagstelling of dichtkunst en wetenschap niet te ver uiteen lagen om tot een zinvolle, kwalitatief aanvaardbare synthese te geraken.
Dat bleek niet het geval te zijn; integendeel!

Verrassingen en hoogtepunten
Vaak als de inzendtermijn sloot, overtrof het resultaat van deze prijsvraag de verwachtingen, zowel kwalitatief als kwantitatief. De oproep om gedichten in te zenden, leidde jaarlijks tot honderden nieuwe gedichten.Ook inhoudelijk leidden deze inzendingen tot verrassingen en hoogtepunten. De inzenders waren hoofdzakelijk studenten en andere beoefenaars van de wetenschap. De jaarlijkse bloemlezing bevatte steeds enkele tientallen gedichten van bijna evenzoveel dichters.

Jury
Elk jaar werd een jury van VU-podium geformeerd, met als opdracht een nieuwe poëziebundel samen te stellen, prijswinnende gedichten te selecteren, en om jaarlijks de VU-Podium-Poëzieprijs uit te reiken aan de dichter die het prijswinnende gedicht inzond. 
De samenstelling van de jury wisselde per jaar, maar Gert Jan Peelen (algemeen coördinator van VU-podium) bleef gedurende de eerste acht jaren de constante factor. In het laatste deel wordt deze algemeen coördinator niet meer genoemd.


Vormgeving toont veranderingen
De verscheidenheid aan uitgaven van de negen opeenvolgende publicatiejaren 2000-2008 zijn illustratief voor de wijzigingen, die het vroegere VU-Podium en het tegenwoordige VU-Connected in de loop der jaren hebben ondergaan:
 • De eerste drie bloemlezingen zijn uitgegeven in een harde omslag, en de laatste zes bundels als paperback;
 • De eerste van de drie hard covers heeft nog een transparant papieren omslag om de hard cover heen, maar die uitgave heeft daarentegen (nog) geen volgnummer (1) gekregen, wat wel weer het geval is bij de delen 2 tot en met 8, maar bij de negende - de laatste - editie is het volgnummer verdwenen;
 • Het formaat van de eerste drie delen wijkt af van het formaat van de laatste vijf delen;
 • De eerste acht delen kregen als boektitel mee: 'Tegen Beter Weten', maar bij het laatste deel is deze titel verdwenen;
 • De eerste vier delen kregen als ondertitel alle vier mee: 'Dichten over wetenschap', maar de laatste vijf delen kregen elk een unieke ondertitel, waarvan de 'ondertitel' van het laatste deel eigenlijk de titel is geworden;
 • De vormgeving op de delen 2 tot en met 8 is identiek, met uitzondering van de steunkleur, maar de vormgeving van het eerste en het laatste deel wijkt daar - en ook ten opzichte van elkaar - aanmerkelijk van af;
 • In de eerste acht bloemlezingen staan de gedichten centraal, maar in het laatste deel valt op dat het aantal gedichten kleiner is geworden, en dat er ineens ook zeven essays in de gedichtenbundel zijn opgenomen; 
 • Bij de eerste acht delen zie je nog een fragment van het logo van VU-Podium - en daarmee ook van het het beeldmerk van de VU (de griffioen) - maar op het laatste deel is dat fragment verdwenen en is de VU-griffioen daarentegen in zijn geheel afgebeeld op de cover;
 • Gedurende de eerste acht jaren was sprake van het uitreiken van de VU-Podium-Poëzieprijs voor het prijswinnende gedicht, maar in het laatste jaar heet die prijs ineens de VU-Poëzieprijs. 
Met alle veranderingen in deel 9 - getiteld 'Taalgrens voorbij' - is onaangekondigd ook de serie 'voorbij'. Na dit jaar 2008 verschenen er geen bloemlezingen meer. Einde van negen jaren (ge)dichten over wetenschap. 

De complete poëzieserie 
Deze negendelige poëzieserie “Tegen beter weten” is een uitgave van het toenmalige VU-podium, gelieerd aan de Vrije Universiteit (VU), het VU-medisch centrum en Christelijke Hogeschool Windesheim.
De afzonderlijke delen uit deze serie ‘Tegen beter weten’ zijn:

Gezinsweekend in HoltenZondag 8 september 2013
Katopoly-spelKatopoly
Ter gelegenheid van ons dertigjarig huwelijksjubileum van morgen bieden onze kinderen aan Durkje en mij dit gezinsweekend aan in een recreatiewoning nabij Holten. Vandaag beginnen we deze dag nog rustig, met een gezamenlijk ontbijt.
Na dit ontbijt is deze zondagochtendrust al snel vervlogen, want de vijf telgen storten zich op een nieuw spel, het zogenoemde Katopoly, een kattengeoriënteerde versie van het welbekende Monopoly. Het gezelschapsspel begint redelijk rustig, nog oriënterend op deze nieuwe versie van het wel bekende bordspel. Maar de spanning loopt op met de minuut; een time out in verband met de koffiepauze is derhalve goed getimed. Als de bordspelers na deze pauze weer aanschuiven aan het speelbord, is de rustherstellende werking van de afgelopen time out al snel voorbij, want er moet worden onderhandeld om het spel in de volgende ronde voort te zetten. Na dit verbaal rijke en intensieve onderhandelingsintermezzo wordt het spel in betrekkelijke rust voortgezet, totdat de winnaar van het spel bekend is.

Sport en spel
Omdat het regenachtige weer voor een buitenactiviteit nog niet optimaal is, wordt een tweede bordspel op tafel uitgespreid: de Kolonisten van Catan, inclusief een uitbreidingsversie.
Langzamerhand wordt het buiten mooi weer. De zon breekt door, het wordt warmer, waardoor ook het terras weer in gebruik kan worden genomen. Aan het eind van de middag wordt nog gezwommen in het zwembad van het recreatiepark, waarin we dit weekend verblijven.

Voor elkaars geluk geschapen zijn
We sluiten het gezinsweekend af met een warme maaltijd, die we beëindigen met het aan onze kinderen aanbieden van het nieuwe Liedboek (voor de Kerken), dat dit jaar is verschenen. De maaltijd sluiten we af met lied 788 uit dit nieuwe liedbundel, dat is opgenomen onder het thema ‘Trouw’, waarmee wij verwijzen naar ons 30-jarig huwelijksjubileum van morgen, met de woorden van de eigentijdse theoloog-dichter Huub Oosterhuis:

God die in het begin uit aarde, naar zijn beeld,
de mensen voor elkaars geluk geschapen heeft,
Hij doet u samen zijn, Hij maakt u man en vrouw,
elkanders brood en wijn, elkanders woord van trouw.

Zoals van meet af aan een mens geen antwoord vindt,
als hij niet door een mens ten diepste wordt bemind,
zo zult gij nu voortaan in liefde en in leed
elkaars antwoord zijn, één lichaam en één geest.

Zoals ten einde toe de mensen twee aan twee
hun lange wegen gaan, en God gaat met hen mee,
zo zal Hij met u zijn   in leven en in dood,
Hij wordt uw brood en wijn   en dit geheim is groot.