donderdag 19 juli 2012

Enjoy your trip to Stenden

Donderdag 19 juli 2012 

Trip to Stenden
Van harte gefeliciteerd als je in de afgelopen weken je examen hebt gehaald en je diploma hebt verdiend. Als je je nog niet hebt ingeschreven voor een vervolgopleiding in het hoger onderwijs, kan dat nog. In de maanden juli en augustus 2012 kun je je nog inschrijven voor een hogere beroepsopleiding (HBO) van Stenden Hogeschool in Leeuwarden, Groningen, Emmen, Assen of Meppel. Hoe eerder je je aanmeldt en inschrijft, hoe groter de kans is dat je alles nog mooi op tijd klaar hebt, voordat de Studiestartweek op 27 augustus 2012 in alle hogeschoolvestigingen van Stenden begint.
Voor de laatste studenten die nog geen keus hebben gemaakt, organiseert Stenden Hogeschool een 'Last Minute Open Dag ' op donderdag 23 augustus 2012 van 15.00-17.00 uur..

Have a Great Summertime
Als je je al wel hebt aangemeld en ingeschreven voor een HBO-opleiding van Stenden Hogeschool, kun je nu alvast lekker genieten van je vrije tijd, je vakantiebaan, de zon en je vakantie. In Stenden Hogeschool wordt de komende weken doorgewerkt om ons goed voor te bereiden op het nieuwe schooljaar. Als je al bij ons staat ingeschreven, krijg je binnenkort van ons een informatiepakket met daarin alle ins en outs over de start van je nieuwe studie, over je studieboeken, over je onderwijsprogramma en nog veel meer. Als we weten dat jij komt, krijg jij alles wat je nodig hebt om over enkele weken goed van start te gaan.

CU Next Year!
Na je Studiestartweek gaat jouw nieuwe leven als Stenden-student beginnen. Reken er maar op dat dit voor jou een hele nieuwe, spannende en vooral ook leuke uitdaging zal worden. Je leert dan heel veel nieuwe mensen kennen uit Nederland en uit veel andere landen. Je zult na de zomer nòg meer op eigen benen gaan staan, dan voorheen. Je zult het gezellige studentenleven ook ontdekken en je stapt in de verrassende, internationale wereld van Stenden Hogeschool. Wist je bijvoorbeeld dat er binnen Stenden studenten en medewerkers van zo'n 100 nationaliteiten studeren en werken?
Wij weten het zeker .... jij gaat het enorm naar je zin hebben @Stenden.
Welcome to Stenden!

Extra kennismaking met Stenden Hogeschool voor iedereen
Als je nog niet weet of je bij Stenden Hogeschool gaat studeren .....
Als je het besluit al hebt genomen om bij Stenden te gaan studeren .....
Als je al bij Stenden staat ingeschreven als student .....

..... dan kunnen wij het ons best voorstellen dat je het leuk vindt om je ouders en/of je andere familie en/of je vrienden en vriendinnen je nieuwe school te laten zien.

Dat kan!
Dan zijn jullie allemaal van harte welkom op de Last Minute Open Dag van Stenden Hogeschool op donderdag 23 augustus 2012 van 15.00-17.00 uur.

Next stop @  Stenden
New start @ Stenden!
Enjoy student life @ Stenden


dinsdag 17 juli 2012

Atteljee exposeert in Stiens


Dinsdag 17 juli 2012
Zomerexpositie van Atteljee in de Openbare Bilbliotheek StiensKunstgroep Atteljee
Tot en met 28 september 2012 exposeren acht kunstenaars van de Leeuwarder kunstgroep ‘Atteljee’ van Talant hun kunstwerken in de Openbare Bibliotheek van Stiens. Vier van deze acht kunstenaars wonen in Stiens. Twintig Atteljee-kunstenaars werken in het atelier in Leeuwarden in hun eigen stijl. Zij maken kunstwerken voor uitleen, voor exposities en voor de verkoop. Naast deze geëxposeerde kunstcollectie is er in de Openbare Bibliotheek ook nog een kleine selectie voorwerpen van keramiek te zien, gemaakt door medewerkers van Talants Partoer uit Franeker.

Kleurrijke zomerexpositie
Deze kleurrijke zomerexpositie in de Stienser Openbare Bibliotheek toont kunstwerken van Willeke Slump uit Stiens, Kees de Haan uit Sint-Annaparochie, Rianna Bak uit Oude Bildtdijk, Marjanka de Leeuw uit Stiens, Josin Hoevenagel uit Stiens, Vera Heslinga uit Stiens, Erwin Plaisier uit Leeuwarden en Edward Jager uit Leeuwarden. De onderwerpen van deze werken zijn divers: van animatiefimpjes en stripfiguren tot andere culturen, bijvoorbeeld Egyptisch. De kunstwerken zijn kleurrijk, verrassend en hebben soms fraaie titels, zoals ‘Vissende nacht-zeemeermin’ (van Edward Jager). De kunstwerken zijn veelal gemaakt met acrylverf, op doek of op papier en in groot of klein formaat. Rianna Bak laat in Stiens ook één van haar lino-drukken zien.

Atelier en kunstuitleen
De Kunstgroep Atteljee is gevestigd in een dagbestedingslocatie van Talant in Leeuwarden, waar mensen met een verstandelijke beperking onder professionele begeleiding tekeningen, schilderijen en grafiek maken. Deze kunstwerken worden regelmatig geëxposeerd op verschillende plaatsen in de provincie. Daarnaast heeft kunstgroep Atteljee een kunstuitleen met wisselende werken. Het atelier en de kunstuitleen bevinden zich aan de Wijnhornsterstraat in Leeuwarden en zijn alleen op werkdagen geopend. Meer informatie over Atteljee staat op hun website: www.atteljeekunst.nl.

maandag 16 juli 2012

Zeg het met bloemen

Maandag 16 juli 2012 
Bloeiende HortensiaAfgelopen zaterdag schreef ik over de verschillend bloeiende Hortensia's in onze tuin en plaatste ik bij dat weblogbericht een foto van een Hortensia in bloei.

Daar voeg ik vandaag nog een foto aan toe ...

... voor iedereen die vandaag ((nog) niet) op vakantie is en die had gehoopt op een zomerse dag ...


... voor iedereen die (nog niet) van bloemen houdt ...

... voor iedereen die vandaag (nog niet) een top-prestatie leverde en daarvoor eigenlijk een bloemetje verdient ...

... voor iedereen die (nog niet) kan genieten van een mooie tuin ...

... voor iedereen die zich (nog niet) afvraagt of een Hortensia ook zou passen in de eigen tuin ...

... voor iedereen die (nog niet) goed heeft gekeken hoe mooi-geschapen een enkele bloem kan zijn ...


... voor iedereen die vandaag (nog niet) opgewekt was en wel wat fleur kan gebruiken ...


... voor iedereen die .... (vul zelf maar in) ...


... bijgaand deze pracht-bloeiende Hortensia.

Reisverhalen in de bijbel

Zondag 15 juli 2012
Cover van het Reisverhalenboek


Op reis
Al eeuwenlang zijn mensen op reis, op zoek naar de geheimen van het leven, op zoek naar nieuwe werelden, nieuwe mensen en nieuwe klanken. Ook de aartsvaders, de profeten en de apostelen trokken er op uit.
Waarom gingen ze op weg? Hoe reisden ze? En waarheen?
De reizen die in de Bijbel beschreven worden, hebben vaak geen droombestemming.
Maar het zijn wel intrigerende verhalen van mensen die door God op pad zijn gestuurd. Gewone mensen, met herkenbare zwakheden en twijfels, maar ook vol doorzettingsvermogen en Godsvertrouwen.

Reisverhalen
Het Nederlands Bijbelgenootschap bood in het jaar 2006 een thematische reeks aan met uitgaven die direct betrekking hebben op Bijbelverhalen, waaronder liefdesverhalen, verkoopverhalen, misdaadverhalen en reisverhalen. Van Jelke & Aagje kreeg ik in 2006 het boek “Reisverhalen in de bijbel’, geschreven door Sipke van der Land. Dit boek bevat reisverhalen. Dit boek is een bron van inspiratie voor mensen die onderweg zijn, ver van huis of dichtbij.

Plaats en bestemming
Sipke van der Land is bekend geworden als auteur en verteller. Hij reisde talloze keren door alle bijbelse landen, van bijvoorbeeld Irak tot Egypte en van Israël tot Griekenland. In dit boek vertelt hij over zijn reis-belevenissen, als een inleiding op de verhalen in de Bijbel. Sipke van der Land maakt in zijn boek onderscheid tussen enerzijds het willekeurig trekken van plaats naar plaats en anderzijds het reizen in de richting van een bestemming. Volgens Van der Land word je aan het denken gezet als je de oude oosterse wereld betreedt met je westerse schoenen en gedachten.

Pelgrims
In het boek wordt regelmatig het woord ‘pelgrim’ gebruikt. In de katholieke traditie gaat het dan veelal om bedevaartsgangers, die op reis gaan om boete te doen, om troost en genezing te vinden of om ergens (bijvoorbeeld in Lourdes) te gaan bidden. Voor protestanten wordt het woord pelgrims meer gereserveerd voor mensen die een geestelijke reis maken, een reis door het leven. Altijd gaat het om beproevingen en ontberingen, meestal komt het allemaal uiteindelijk wel goed.
Van vroeger kennen we verder dan ook de kruistochten, veelal gebaseerd op politieke en religieuze motieven, ook met agressie tegenover andersgelovigen.

Opdracht en doel
Dit boek gaat vooral over reizen die van hogerhand werden geleid, reizen met een goddelijke opdracht. De Bijbel verhaalt over enerverende tochten, ondernomen door mensen met geloof en doorzettingsvermogen, mensen die ons Anno 2012 nog steeds kunnen inspireren en die onze eigen pelgrimsreis – onze reis door ons leven – verrijken. Die Bijbelverhalen laten ons (in)zien dat ook wij in ons leven een opdracht en een doel hebben, dat ook wij ons van hogerhand (kunnen) laten leiden, op hoop van Zegen.

Bijbelse reisverhalen
De volgende reisverhalen worden in dit boek beschreven:
 • De reddingsboot van Noach; het eerste grote reisverhaal in de Bijbel; een geloofsdocument over de God die zijn wereld wil redden van de morele ondergang.
 • Sjeik Abram en zijn geloof; over de aartsvader die – geroepen door een persoonlijke God – alles vol vertrouwen achter zich laat, op reis gaat naar Kanaän.
 • Abraham en de stem uit de hemel; waarin God ons leert dat Hij niet wil dat wij voor hem als een offer sterven, maar dat we voor Hem léven.
 • De veelbelovende Jozef; het verhaal dat ons laat zien dat God het kwade ver van huis uiteindelijke ten goede keert, waardoor je ziet dat de strijd in je leven niet voor niks hoeft te zijn, maar dat het een doel en een belofte in zich kan hebben.
 • Mozes de bevrijder; door wie God zich aan de mensheid openbaart als de God-die-helpt, ook bij al teveel omwegen en als de (levens)weg die je moet gaan te lang en te zwaar lijkt te zijn.
 • David in de oase, op de vlucht voor de overspannen Saul die David naar het leven staat.
 • De raadselachtige koningin van Seba, die rond het jaar 900 vóór Christus op bezoek gaat bij koning Salomo in Jeruzalem.
 • Jona, wat een profeet!; die nog moet leren dat het geen zin heeft om weg te vluchten van de Heer.
 • De vernieuwer Ezra, die de godsdienst van het Joodse volk hervormde, toen en nadat hij de Joden uit hun ballingschap in Babylon terug liet keren naar Jeruzalem.
 • Jezus als vluchteling, reeds vlak na zijn geboorte al met zijn ouders op de vlucht naar Egypte, om te ontsnappen aan de kindermoordende tiran Herodes.
 • Jezus naar Jeruzalem, als twaalfjarige op de gebruikelijke pelgrimstocht, onderweg pelgrimspsalmen zingend..
 • De twaalf en de tweeënzeventig, enzovoort; over de leerlingen die door Jezus naar de uiteinden van de wereld worden gezonden om het koninkrijk van God te verkondigen en om zieken te genezen.
 • De vreemde wandelaar naar Emmaüs. Als Bijbellezer weten we direct al wie die vreemde wandelaar is, terwijl de Emmaüsgangers tijdens de wandeltocht door hun teleurstelling en ontmoediging niet eens zien dat Jezus tijdens deze onvergetelijke wandeling hun reisgezel is.
 • De reiziger uit Ethiopië, die ontdekt dat onbekende streken en onverwachte ontmoetingen je een andere kijk op de mensen en op jezelf en op het leven en op het geloof kunnen geven.
 • Paulus op weg naar Damascus, te voet onderweg, indrukwekkend grote afstanden afleggend; een vervolgverhaal vol spannende wendingen.
 • De eerste christenen, die op de vlucht voor de vijandschap van hun vervolgers op reis gingen naar andere landstreken, waar(door) zij het evangelie, de Blijde Boodschap verbreidden.
 • Allemaal zendingsreizen, uitgezonden door Jezus, met de kracht van de Heilige Geest, het goede nieuws verkondigend tot aan de uiteinden van de aarde.
 • Met dokter Lucas mee, naar grote en machtige steden, om het evangelie daar te brengen.
 • De grote zeereis; het reisverslag van een stormachtige zeereis, leidend tot een schipbreuk, maar wat er ook gebeurde, het evangelie van Jezus Christus ging de wijde wereld in.
En hoeveel toeristen zijn in bijvoorbeeld Jeruzalem, in Rome, in Santiago de Compostela al pelgrim geworden, toen ze reizend onderweg ontdekten dat ze uiteindelijk verder reisden dan hun aanvankelijke geografische bestemming, toen ze inzagen dat ze feitelijk op reis gingen en waren naar hun eigen bestemming.

zaterdag 14 juli 2012

Mooi weer dag in Fryslân

Zaterdag 14 juli 2012 


Ochtend bewolkt
Op de dag dat een zwaar regenfront over de lijn van Amsterdam naar Zwolle over Nederland trekt, blijft het noorden van Nederland verschoond van de zware regenval, die het midden van Nederland treft.
Vanmorgen is het nog zwaar bewolkt, maar als Durkje en ik halverwege de ochtend naar Oudebildtzijl rijden, zien we in het noordwesten boven de Bildtse klei de wolkenlucht lichter worden en zich langzaam openen.

Middag zonnig
Als we weer terugkomen in Stiens, schijnt de zon en dat blijft de hele middag aanhouden.
Het wordt zelfs aangenaam warm in de zon.
De mensen genieten hier zichtbaar van het mooie weer.

Tuinpracht
Regelmatig passeren wandelaars en fietsers en ook in de tuinen rondom wordt volop gewerkt: onkruid wieden, snoeien en grasmaaien.
In onze tuin staan ook de Hortensia's prachtig in bloei.
Verschillende vormen en verschillende kleuren zorgen ervoor dat de grote bloemen van de Hortensia's in het oog springende kleurenaccenten aanbrengen in de tuin.vrijdag 13 juli 2012

Wylpstrjitte in Stiens

Vrijdag 13 juli 2012
De Wylpstrjitte gezien vanaf de Tjirkstrjitte

Wylp tusken Tjirk en Ljip 
De Wylpstrjitte is een woonstraat in de Stienser woonwijk Stiens-West. Het is een doorgaande straat, met woningen en bedrijfspanden aan beide zijden van de straat. Aan de zuidkant van de straat ligt de Tjirkstrjitte. Als je vanaf de Tjirkstrjitte de Wylpstrjitte in rijdt in noordelijke richting, kom je aan het eind van de straat uit op de Ljipstrjitte.

Bedrijvigheid in de straat
Als je op de Tjirkstrjitte - met de rug naar het kaatsveld - in noordelijke richting kijkt, zie je op de achtergrond de zadeldaktoren van de oude Sint-Vituskerk van Stiens. De kerktoren wordt aan het zicht onttrokken door het hoge pleinafsluitende gebouw, waarin op de begane grond winkels en op de etages appartementen zijn. Diezelfde combinatie van winkels met bovengelegen wooneenheden vinden we ook in het nieuwe pand rechts op de voorgrond, het appartementencomplex Zuiderpoort. Er is veel bedrijvigheid in deze straat, waar behalve twee banken bijvoorbeeld ook een notariskantoor, een assurantiekantoor en een makelaarskantoor zijn gevestigd. Halverwege de straat staat de bedrijfswagen van de familie Atema, bekend van het warenhuis 'Atema Byld & Lûd", dat tot enkele jaren geleden was gevestigd in het winkelcentrum van Stiens aan de Langbuorren.

Wylp
De benaming 'wylp' is de Friese naam voor de weidevogel 'wulp'. Een wulp is een grote steltloper, behorende tot de familie van de strandlopers en de snippen. Deze grootste steltloper van West-Europa broedt meestal in open agrarisch gebied of in open natuurgebieden. De wulp is ook herkenbaar aan de lange, omlaaggebogen snavel, vandaar dat de wulp ook wel wordt gekarakteriseerd als 'de wulp wijst met zijn snavel naar zijn gulp'. 'Wulp/Wylp' betekent zoiets als 'schreeuwende vogel', afgeleid van het Oudsaksische woord 'hwelp'.

donderdag 12 juli 2012

Hanzestedenpad

Donderdag 12 juli 2012
Cover van de wandelgids Hanzestedenpad

Pelgrimeren over het Hanzestedenpad
Tijdens onze pelgrimage van het Friese Sint-Jacobiparochie in de richting van het Spaanse Santiago de Compostela hebben Durkje en ik een aanzienlijk deel van het Hanzestedenpad gebruikt om de verbinding van het Fries-Overijsselse Jabikspaad te maken naar het zuidelijke traject van het Pieterpad, richting Maastricht. Daartoe bewandelden we in 2005 en 2006 van Zwolle - via Deventer - tot aan Zutphen het Hanzestedenpad.

Resterende trajecten
Omdat het hele Hanzestedenpad zeker de moeite waard is om te bewandelen, hebben we daarna de toen nog resterende delen van deze langeafstandswandeling gelopen. Zo wandelden we in 2006 al eens van Kampen naar Zwolle en in 2008 van Zutphen naar Brummen. Daarna resteerde nog het laatste traject van het Hanzestedenpad, het deel van Brummen, via Dieren, naar Doesburg, dat we elf dagen geleden nog liepen. Daarmee sloten we het Hanzestedenpad af, aangezien we nu de hele route van Kampen tot aan Doesburg hebben gelopen.

Hoofdroute met varianten
Het Hanzestedenpad is de langeafstandswandeling langs de IJssel van Kampen naar Doesburg over een afstand van 116 kilometer. De route kent twee aanlooproutes èn een oostvariant van het traject van Zutphen naar Deventer. Als je die drie trajecten ook loopt, breid je de afstand uit tot 164 kilometer. De route is in de routegids van het Hanzestedenpad in twee richtingen beschreven, dus je kunt het pad ook prima bewandelen van Doesburg naar Kampen. De wandelgids bevat een beknopte routebeschrijving, gekleurde topografische kaarten en achtergrondteksten over de Hanzesteden en over de directe omgeving van de wandelroute. De routegids bevat ook informatie over het openbaar vervoer en over een aantal overnachtingsadressen langs de route. Opvallend is het aantal treinstations langs de route, hetgeen het combineren van (bijvoorbeeld heen) wandelen en (terug) treinreizen goed mogelijk maakt. Het Hanzestedenpad is Streekpad nummer 11, dat onderweg bewegwijzerd is met een geel-rode markering.

Van Hanzestad naar Hanzestad
Onderweg maak je kennis met de rijkdom van zes Hanzesteden (Kampen, Zwolle, Hasselt, Deventer, Zutphen en Doesburg); of zeven, als je ook de aanlooproute vanuit Hattem bewandelt. Deze steden worden afgewisseld door de natuurlijke pracht van uiterwaarden en landgoederen. Nu eens loop je dicht langs de rivier de IJssel met zijn prachtige vergezichten, en dan loop je van het rivierenlandschap naar de hoger liggende zandgronden of door een open polderlandschap. Onderweg zie je oude rivierlopen, rivierduinen, knotwilgen, heggen en rietvelden. De extra aanlooproute van Hattem naar Windesheim vormt de verbinding van het westelijk gelegen Maarten van Rossumpad (de LAW4-route) met het Hanzestedenpad (Streekpad 11).

Acht wandeltrajecten
We liepen het Hanzestedenpad op de volgende wijze:
 • Op 15 oktober 2006 van Kampen via Wilsum naar Zwolle, over een afstand van 23 kilometer;
 • Op 9 oktober 2005 liepen we de aanlooproute van Hasselt naar Berkum over een afstand van 21,5 kilometer;
 • Op 27 oktober 2005 liepen we van Berkum, via Zwolle en Windesheim naar Wijhe, over een afstand van 24 kilometer;
 • Op 15 januari 2006 liepen we van Wijhe via Olst naar Deventer, over een afstand van 23 kilometer;
 • Op 22 februari 2006 liepen we van Deventer naar Zutphen, over een afstand van 16 kilometer;
 • Op 29 december 2008 liepen we de oostelijke variant van Deventer via Eefde naar Zutphen, over een afstand van 25 kilometer;
 • Op 30 december 2008 liepen we van Zutphen naar Brummen, over een afstand van 14 kilometer;
 • Op 1 juli 2012 liepen we van Brummen via Dieren naar Doesburg, over een afstand van 20 kilometer.woensdag 11 juli 2012

Expositie Groen van Toen


Woensdag 11 juli 2012
Wâldspultsje út de Fryske WâldenGebouwde en groene monumenten
Het thema van de Open Monumentendag van dit jaar is: ‘Groen van Toen’. Met dit thema wordt de relatie gelegd tussen de Nederlandse monumenten en de in het verleden daarbij ontworpen en aangelegde tuinen en parken, begraafplaatsen, landgoederen en buitenplaatsen. Deze zogenoemde ‘groene monumenten’ leverden vroeger en leveren nog steeds een belangrijke bijdrage aan de identiteit en diversiteit van een stad of streek. In dat opzicht is de groene ‘om-geving’ minstens zo waardevol als het gebouw. Het gebouwde èn het groene monument vormen samen een geheel, zoals een buitenplaats wordt omringd door een park en een kerk wordt omringd door een kerkhof.

Groen van toen op het platteland
De Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel heeft in het kader van het thema ‘Groen van Toen’ een expositie ingericht in het gemeentehuis van Leeuwarderadeel te Stiens. Deze tentoonstelling is te bezichtigen tot eind september 2012. Deze expositie besteedt onder andere aandacht aan het groen op het platteland. Oude schoolplaten/wandplaten laten daar bijvoorbeeld iets zien van het platteland van vroeger. Wandplaten van bijvoorbeeld Cornelis Jetses tonen op idyllische wijze hoe het leven op het platteland er toen uit moet hebben gezien. Die oude schoonheid, samen met de pracht van de natuur, waar planten en bomen in kleur en glans de seizoenen volgen, wordt tijdens de expositie in het gemeentehuis te Stiens gepresenteerd.

Gebouwen op het Friese platteland
Op de tentoonstelling in het Stienser gemeentehuis worden ook enkele modellen van gebouwen op het platteland getoond. Zo staat er een opengewerkt model van een grote boerderij en een Friese kop-hals-romp-boerderij met een gat in het rieten dak en in de muur, waardoor je ook in de boerenschuur kunt kijken. Ook staat hier een model van een zogenoemd ‘Wâldspultsje’.

Wâldspultsje
Een ‘wâldspultsje’ is een woonhuis met een kleine stal, waarin enkele koeien en geiten konden worden ondergebracht. Deze ‘woudhuisjes’ staan nog steeds volop in de Friese Wouden. De bewoner was doorgaans in dienst van een plaatselijke werkgever, bijvoorbeeld als boerenknecht op een grote boerderij. De opbrengsten van de eigen koeien en geiten vormden een welkome aanvulling op het vaak onzekere gezinsinkomen. Als zo’n arbeider ook nog enige opbrengsten had van een eigen groentetuin, van eigen fruitbomen en/of van enkele kippen en eventueel een varken, dan konden de vaak kinderrijke families het hoofd financieel wel boven water houden.

Houtwallen en boomsingels
Ook karakteristiek voor de Friese Wouden zijn de vele houtwallen, die werden gebruikt om de percelen af te bakenen.
Op het vlakke en open Friese platteland zie je vaak flinke bomensingels langs de zuidkant en de westkant van de boerderijen, om daarmee de woningen te beschermen tegen de harde zuidwestenwinden. Deze singels bestaan vaak uit hoge bomen, om de hoogopgaande - met riet en/of pannen gedekte - daken van de boerderijen te beschermen tegen harde wind en zware stormen. Het hout van deze bomen werd trouwens ook wel gebruikt voor de productie van hekken, dampalen, veeschotten, gereedschap en voor wagenonderdelen.
Ook zie je bij oude boerderijen veelal leilinden op zo’n anderhalve meter vóór de zuidgevel van het woonhuis staan, die destijds dienden als zonwering tegen het felle zonlicht.

Kijk nu eens met de ogen van toen
Het groen van toen wordt tegenwoordig veelal beschouwd als landschapsbepalend en is het waard om zorgvuldig te worden behandeld, om de decoratieve waarde en de idylle in stand te houden.
Een expositie als ‘Groen van Toen’ in het gemeentehuis van Stiens laat je echter ook even stilstaan en nadenken bij de oorspronkelijke functie die al dat groen vroeger had, namelijk die van bijvoorbeeld inkomensverkrijging, functionaliteit en bescherming.

dinsdag 10 juli 2012

Interne verhuizing in de zomerweken

Dinsdag 10 juli 2012 
Verhuisdozen staan klaar voor de interne verhuizingDynamiek binnen Stenden Hogeschool
Een onderwijsgemeenschap zoals Stenden Hogeschool is voortdurend in beweging. Een groeiend studentenaantal, fluctuerende omvang van instroom, doorstroom en uitstroom van studenten, nieuwe medewerkers komen en anderen beëindigen hun aanstelling, veranderende onderwijswerkvormen stellen andere eisen aan onderwijsruimtes, verbouw en nieuwbouw van het hogeschoolgebouw, modernisering van werkplekken van studenten en medewerkers, reorganisaties van opleidingen en diensten en veranderende wensen van studenten en medewerkers voor wat betreft hun werkplekken. Stuk voor stuk zijn het veranderingen die voortdurend andere en nieuwe wensen en eisen stellen aan het ruimtegebruik van onze hogeschool.

Herschikking van afdelingen en werkplekken
Af en toe vraagt die bovenstaande dynamiek een grondige herschikking van werkruimtes voor studenten en medewerkers. Kantoorruimtes worden veranderd in onderwijsruimtes, onderwijsruimtes worden heringericht als kantoortuinen, algemene ruimtes worden heringericht om voortaan te worden gebruikt als laboratoria en andere onderwijswerkplaatsen. Inmiddels hebben we de 'Schoolvorming' achter de rug. Aanvankelijk zelfstandig opererende opleidingen zijn nu geclusterd in zogenoemde Schools. Lectoren en hun kenniskringen zijn daaraan toegevoegd. Innovatiecentra ontstaan en groeien binnen die Schools. Medewerkers initiëren en volgen deze ontwikkelingen, onder andere door intern te verhuizen naar de School, die voortaan hun 'thuisbasis' zal zijn.

Stapels verhuisdozen
De naderende zomervakantie is een geschikt moment om dergelijke interne verhuizingen voor te bereiden. De start van de zomervakantie is dan het moment bij uitstek om de interne verhuizing plaats te laten vinden. Medewerkers ruimen op wat kan worden afgevoerd en archiveren en bewaren conform geldende bewaartermijnen wat voor korte of lange termijn moet worden bewaard. Werkkamers worden opgeruimd en wat mee moet naar de nieuwe werkplek wordt in verhuisdozen gedaan om intern te worden getransporteerd naar de nieuwe werkplek. Eén van de opleidingsteams die deze zomer een nieuwe werkplek krijgt, is de opleiding Media en Entertainment Management. Verhuisdozen staan vanmorgen klaar om te worden verhuisd naar de andere kant van het hogeschoolgebouw, waar met ingang van het nieuwe collegejaar het betreffende opleidingsteam zal zijn gehuisvest.

Interne logistieke uitdaging
Het is een megaoperatie want als alle interne verhuizingen achter de rug zijn, moeten alle medewerkers en moet al hun werkmateriaal op de juiste plaats zijn. Alvorens de nieuwe werkplekken kunnen worden heringericht, moeten de ruimtes worden schoongemaakt en hier en daar de nodige aanpassingen en vernieuwingen in het interieur krijgen. Dit intern logistieke project vraagt een duidelijk protocol, correcte uitvoering van alle verhuisbewegingen en een vertrouwde behandeling van alle verhuisdozen, machines, werkmateriaal en inventaris, teneinde bij aanvang van het nieuwe collegejaar een optimale start te kunnen maken. En na de zomervakantie zullen we dan enige tijd extra oplettend moeten zijn om snel en trefzeker onze studenten, docenten en overige medewerkers weer te kunnen vinden op hun nieuwe werkplek.

maandag 9 juli 2012

Driemaal Santiago

Maandag 9 juli 2012
Cover van het reisverslag

Reisverslag
Het zal zo rond de millenniumwisseling zijn geweest dat ik van Janderk Slothouber het door hem geschreven boekje 'Driemaal Santiago' kreeg. Zijn publicatie van het jaar 1995 is het verslag van een reis, de reis naar Santiago de Compostela. Janderk droeg het boekje op aan zijn moeder, aan wie hij graag had verteld over zijn bezoek voor de Leprastichting aan Santiago de Compostela. Ik las het boekje indertijd en bewaarde het. Tijdens opruimwerkzaamheden vond ik het boekje enkele weken geleden weer in een doos op zolder. Inmiddels pelgrimeren Durkje en ik al zeven jaar op weg naar Santiago de Compostela. Nu, na meer dan 2.500 kilometer pelgrimservaring, las ik het boekje onlangs nogmaals, met evenveel, maar wel met een andere belangstelling; namelijk die van een pelgrim, een pelgrim die graag leest over pelgrimeren.

De weg is het doel
Janderk Slothouber begint in zijn eerste hoofdstuk met het verhaal dat vooraf gaat aan zijn reisverhaal, namelijk de legende van 'Santiago de Compostela', ofwel 'Sint Jacobus van het Veld der Sterren', ook wel 'Jacobus de Meerdere' genoemd, waarmee we de geliefde apostel van Jezus Christus bedoelen. Slothouber schrijft over de Jacobsschelp, het teken van de pelgrim en over Jacobus de Morendoder, de mysterieuze, legendarische ruiter op het witte paard.
Met de 'eerste maal Santiago' bedoelt Janderk zijn zomervakantie aan de Oostzee, waar hij het boek 'De omweg naar Santiago' van Cees Nooteboom las. Dit boek - dat gaat over een lange omweg naar Santiago - is zo meenemend, aldus Janderk, dat je - waar je ook bent - door auteur Nooteboom als het ware wordt meegenomen op weg naar Santiago de Compostela.

Muchas Gracias
De 'tweede maal Santiago' gaat over een groep van zes mannen, die in 1995 in 23 dagen een ongeveer 3000 kilometer lange sponsortocht fietsen naar Santiago de Compostela, om daarmee geld in te zamelen voor de Nederlandse Leprastichting. Mink van Rijsdijk schreef er een boek over en professor Smalhout presenteerde de reisfilm van een meereizende Hollandse filmploeg.

Wij roepen u aan
Het derde deel van dit boekje is de vliegreis van Janderk Slothouber naar Santiago de Compostela. Hij reist af naar Santiago als vertegenwoordiger van de Leprastichting om een toespraak te houden voor Spaanse en Nederlandse officials ter gelegenheid van de aankomst van de Nederlandse Santiago-fietsers, die arriveren in het Spaanse Santiago de Compostela. "Ik lees mijn toespraak alsof de leprabestrijding ervan af hangt" en "De aanwezigen luisteren beleefd", zo schrijft Slothouber. Hij woont de mis bij in de wereldberoemde kathedraal van Santiago, de kathedraal die zo bekend is vanwege het fascinerende slingeren van de botafumeiro, het geweldig grote rookvat, dat hoog in het booggewelf van de kathedraal een spoor van wierook achter laat. Je leest hier wat een gereformeerde jongen ervaart vóór het altaar van de Heilige Jacobus.

zondag 8 juli 2012

Het zaad in die stronk is heilig


Zondag 8 juli 2012
Muzikale begeleiding van Overeem & Scholtens

Heerlijk bomen
In de laatste drie kerkdiensten die onze Stienser dominee Jaap Overeem nog voorgaat vóór de komende zomervakantie, leek het hem aardig om die drie ochtenddiensten in een serie te plaatsen, met als thema ‘Heerlijk bomen’.
De boom, zijn wortels, vruchten, schaduw en zijn soms imposante verschijning zijn belangrijk in de Bijbel, dus reden genoeg om er een aantal keren aandacht aan te geven.

Elementen van de miniserie
Deze miniserie ochtendkerkdiensten heeft een aantal eigenschappen, die in elke dienst herkenbaar terug zullen komen, zoals:
 • De exegetische prediking, vertrekkend bij wàt er in de Bijbel staat en de betekenis dáárvan;
 • Elke preek heeft een excurs - een uitstapje - naar iets wat vandaag speelt;
 • Elke preek heeft een pakkende slotzin, waar je een week op kunt kauwen en herkauwen;
 • In elke dienst wordt het lied ‘Leven als de bomen’ - een gedicht van Hans Bouma – gezongen;
 • Elke dienst heeft een subthema.
Vorige week
Vorige week was het subthema: ‘Uit en thuis in het paradijs’.
Toen ging het vooral over de levensboom in de bijbelboeken Genesis, Ezechiël en Openbaring.
De slotzin was vorige week: "De kerk is de enige plek waar de bomen tot in de hemel mogen groeien."

Deze week
Vanmorgen is in De Hege Stins te Stiens de tweede kerkdienst in deze serie ‘Heerlijk Bomen’.
Deze keer is het subthema: ‘Snoeiseizoen’. Het gaat vandaag in de kerkdienst met name over dat wonderlijke verhaal van de vervloeking van de vijgenboom door Jezus, zoals dat is geschreven en te lezen in het bijbelboek Marcus 11 van vers 12 tot en met vers 25.
Omdat het buiten en binnen warm is, blijven de grote kerkdeuren aan de straatzijde open, dus wie tijdens de dienst voorbij wandelt of voorbij fietst, kan in het voorbijgaan even genieten van de vrolijke klanken die van binnen naar buiten klinken.
In zijn preek vertelt dominee Overeem wat er in de Bijbel staat over de vijgenboom en wat dat betekent. Zijn slotzin aan het eind van de preek luidt: “Liever een heilig zaad, dan een oorvijg”.
Tijdens de dienst zingen we gezamenlijk het prachtige lied ‘Leven als de bomen’, daarbij begeleid door onze organist Han Giesing, dominee Jaap Overeem op piano en zijn echtgenote dominee Desirée Scholtens op contrabas.
Aan het eind van de kerkdienst vieren we gezamenlijk en lopend het Heilig Avondmaal. We delen brood & wijn en daarmee delen we (in) de liefde van God.

Volgende week zondag 15 juli 2012
Volgende week gaat het over ‘De appel en de stam’.
Benieuwd wat er dan gaat gebeuren?
De kerkdienst begint dan om 9.30 uur in De Hege Stins aan de Gysbert Japicxstrjitte in Stiens.
Na afloop staat er koffie, thee en frisdrank klaar voor iedereen en is er volop tijd om nog even gezellig na te praten.
Je bent van harte welkom!

Pieter Bouw - Liber amicorum

Zaterdag 7 juli 2012
Liber amicorum voor Pieter BouwAfscheid van een toegewijd toezichthouder
Op de dag dat we Cees Veerman op 17 december 2011 benoemden tot lid en  tevens beoogd voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting VU-VUmc èn van de Raad van Toezicht van de VU-Vereniging was al bekend dat de toen zittende voorzitter Pieter Bouw in het voorjaar van 2012 zijn voorzitterschap zou overdragen aan Cees Veerman. Op 20 april 2012 was het zover: Pieter Bouw droeg de voorzittershamer over aan Cees Veerman en Pieter Bouw nam afscheid als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting VU-VU-mc èn van de Raad van Toezicht van de VU-Vereniging. Als dank voor het vele en het goede werk dat Pieter Bouw in zijn functies binnen onze Vereniging heeft gedaan, werd hem onder andere een 'liber amicorum' - een vriendenboek - aangeboden, getiteld: 'Pieter Bouw'.

Vriendenboek
Ruim elf jaar heeft Pieter Bouw het voorzitterschap bekleed van de Raad van Toezicht; een lange periode waarin hij op zijn kenmerkende betrokken wijze toezicht hield op onze instellingen de Vrije Universiteit, het VU-medisch centrum, de Christelijke Hogeschool Windesheim en GGZ inGeest èn op onze VU-Vereniging. De bestuursvoorzitters van bovengenoemde instellingen René Smit, Elmer Mulder en Albert Cornelissen hebben een aantal personen die in zijn functies nauw met Pieter Bouw hebben samengewerkt gevraagd een bijdrage te leveren voor dit liber amicorum. Toen mij enkele maanden geleden werd gevraagd daaraan ook een bijdrage te leveren, was ik daar graag toe bereid, teneinde samen met de 31 anderen een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van Pieter Bouw als toezichthouder en als integer mens achter deze wijze toezichthouder. Mijn bijdrage bestond uit een korte tekst met daarbij een aantal foto's van Pieter Bouw, waarvan ik een aantal maakte op de plaatsen en de momenten waarop wij in de afgelopen jaren samenwerkten in ons Verenigingsverband.

Betrokken toezicht op gepaste afstand
In zijn werkzame leven is Pieter Bouw vooral ook bekend geworden als de President-Directeur van de KLM en later als voorzitter van de Raad van Bestuur van Swiss International Airlines en als voorzitter van de Bankraad van de Nederlandsche Bank.
In het eerste hoofdstuk van dit lilber amicorum schetst Jan Siersma de rol van Pieter Bouw in de ontwikkeling van onze Vereniging en haar instellingen gedurende de periode van 1990-2012. Daarna volgen drie hoofdstukken van Bart Voorsluis, Wouter Hobbelen en Jan Hoogland over de betrokkenheid van Pieter Bouw op allerlei zaken zoals respectievelijk de publieksactiviteiten van VUSA, VU-podium en VU-connected, de identiteitszoektocht van Windesheim en het bijzondere van de bijzondere Vrije Universiteit.

Persoonlijke bijdragen
Het tweede deel van dit vriendenboek bestaat uit persoonlijke bijdragen van:
 • (Ex)-Toezichthouders: Willems, Leijnse, Van Tilburg, Schaapveld, Weijsenveld, Rijsdijk, De Wit-Nieuwenhuizen, Bikker en Meijerink;
 • (Ex)-Bestuurders: Smit, Mulder, Bouter, Langius, Stalman, Van Ewijk, Cornelissen, Meinsma, Noomen, Rutten, Roeters, Brinkman en Herstel;
 • Leden van de Ledenraad en van de Benoemingsadviescommissie: Koekoek, Hamberg en Koehoorn;
 • Bestuurssecretarissen: Vunderink, Van der Beek en Noorda.
In mei 2012 ontving ik één van de 75 exemplaren die van dit liber amicorum zijn gemaakt, met daarbij een vriendelijke brief van Pieter Bouw, als dank voor mijn persoonlijke bijdrage.

Dag Pieter,
Je grote mate van betrokkenheid op onze Verenigingszaken
en de wijze waarop je ook de verantwoordelijkheid
voor onze instellingen en voor hun studenten en medewerkers hebt genomen,
heb ik gezien en bijzonder gewaardeerd.
Grote dank voor de plezierige wijze 
waarop we in de afgelopen jaren hebben samengewerkt.
Veel Heil & Zegen gewenst in je komende levensjaren
en  graag weer eens tot ziens.

Still on track?

Vrijdag 6 juli 2012
Academic Calender 2012-2013 van Stenden HogeschoolNieuw collegejaar in zicht
Over ruim acht weken begint binnen Stenden Hogeschool het nieuwe hogeschooljaar 2012-2013. Na de aanstaande zomervakantie komen studenten en medewerkers uit alle windstreken, vanuit alle werelddelen weer bijeen om samen een nieuw collegejaar op te starten. Niet alleen de lesroosters dienen dan tijdig beschikbaar te zijn, maar ook de overall jaarkalender voor het nieuwe collegejaar. Een nauwgezet proces van plannen en afstemmen heeft er ook dit jaar weer toe geleid dat de "Academic Calender 2012-2013" voor het komende collegejaar tijdig beschikbaar is.

Academic Calender 2012-2013
De Academic Calender van Stenden University of Applied Sciences verschijnt in diverse uitvoeringen, waaronder deze kleine kalender op zakformaat. Deze kleine kalenders liggen op veel plekken in de hogeschool, om ze mee te nemen voor gebruik in het komende hogeschooljaar. En uiteraard is de meer gedetailleerde versie van deze jaarkalender tijds- en plaatsonafhankelijk ter inzage via ons intranet IStenden. Het is voor alle studenten en medewerkers een onmisbaar document om je studie en/of werkzaamheden zo goed en efficiënt mogelijk te plannen.

Content
In een oogopslag vind je voor alle vijf moduulperiodes onder andere welke de onderwijs-, studie- en toetsweken zijn, wanneer het hogeschoolgebouw gesloten is of gewijzigde openingstijden heeft, wanneer de moduulroosters gepubliceerd worden, wanneer de bijzondere hogeschoolactiviteiten zijn en ook de lestijdentabellen van alle vijf Nederlandse hogeschoolvestigingen zijn overzichtelijk vermeld.

Still on track
Vorige week is de nieuwe Academic Calender gepubliceerd. Deze Academic Calender 2012-2013 van Stenden Hogeschool kreeg voor het komende collegejaar als passende titel mee: 'Still on track?'

vrijdag 6 juli 2012

Lunch @ Brasserie.nl @ Stenden University Hotel

Donderdag 5 juli 2012 
Brabantse tomatensoep als voorgerecht in Brasserie.nlInnoveren
Op de Kenniscampus Leeuwarden  is Stenden University Hotel gevestigd in Stenden Hogeschool aan de Rengerslaan te Leeuwarden. Stenden University Hotel is een prachtig leerbedrijf, waarin de studenten van de hogere beroepsopleiding Hoger Hotelonderwijs in een 'Real World Learning'-setting worden opgeleid voor de gastvrijheidssector. Nog geen twee maanden geleden kende de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie aan deze HBO-bachelor-opleiding in het kader van de opleidingaccreditatie ook het gerenommeerde keurmerk 'Bijzonder Kenmerk" toe voor het concept 'Real World Learning', met een kwalificatie 'Goed' voor het onderscheidende karakter van Real World Learning.
Dat is geenszins reden om nagenietend stil te gaan zitten. Integendeel, Stenden University Hotel ging - zoals we dat van dit leerberdrijf gewend zijn - door met innoveren.

Brasserie.nl
Vanaf vorige week maandag heeft Stenden University Hotel een nieuw lunchconcept. Tijdens lunchtijd wordt het restaurant omgedoopt tot 'Brasserie.nl', hetgeen de naam is van dit nieuwe lunchconcept.
Brasserie.nl  beoogt informeel, laagdrempelig, alleszins betaalbaar en persoonlijk te zijn en zal staan en gaan voor vernieuwend en full service lunchen.
Studenten en medewerkers van Stenden University Hotel nodigen alle belangstellenden van binnen en buiten onze hogeschool uit om dit nieuwe lunchconcept te ervaren. Brasserie.nl is aan de Leeuwarder Rengerslaan 8 geopend op maandag tot en met vrijdag van 12.00-14.00 uur. Je kunt als gast zo binnenlopen bij Stenden University Hotel, maar je kunt ook van tevoren een tafel reserveren via telefoon 058-2441188 of via hotel@stendenhotel.com. De studenten van onze hogere hotelschool zullen je graag begroeten in hun prachtige restaurant, om je dan te laten genieten van de 'Nieuwe Nederlandse Keuken' van onze meesterkok Albert Kooy.

Nieuw lunchconcept
Durkje en ik gaan deze week graag op de uitdagende uitnodiging in en reserveerden voor deze week een tafel in Brasserie.nl. Tijdens de lunch buiten op het terras van Stenden University Hotel zien we dat Brasserie.nl een veelzijdige menukaart voert, die is samengesteld met de derdejaars studenten van onze hogere hotelschool, die het management vormen van dit bijzondere leerbedrijf. Voor de lunch serveren de studenten eenvoudige Nederlandse gerechten. Daarbij worden uitsluitend natuurlijke ingrediënten gebruikt, zonder kunstmatige E-nummers. Alles wordt vers bereid.
De ingrediënten voor de lunch worden geleverd door:
 • De biologische boerderij 'de Lindenhoff';
 • 'Ida's visservice', voor wat betreft vis uit de Waddenzee;
 • De Biologische groothandel 'de Zaai-ster';
 • Het 'Vlaamschbroodhuys'.
Lunch-menukaart
De menukaart biedt deze week zes Voorgerechten (€ 2,50), zes Hoofdgerechten (€ 5,-) en zes Toetjes (€ 2,50). De 6 voorgerechten variëren van 'Rauwkost salade' tot 'Brabantse Tomatensoep'. De 6 hoofdgerechten lopen uiteen van 'Kalfs pasteitje' tot 'Biefstuk brood'. En voor de 6 toetjes kun je ook rijk kiezen uit een assortiment variërend van 'Warme geitenkaas' tot 'Sabayon met kersen'.
Op een zonnige, warme dag genieten we van een overheerlijke lunch op dit schaduwrijke buitenterras van Stenden University Hotel. De buitenlandse en Nederlandse studenten die ons bedienen hier in Brasserie.nl doen hun best om ons een prima lunch te serveren. Het is aangenaam vertoeven in Stenden University Hotel en zeker een aanrader om snel eens in te gaan op de uitnodiging van onze studenten en collega's om ook te genieten van een top lunch in Brasserie.nl


donderdag 5 juli 2012

Zomervergadering Bestuur Stichting Jabikspaad Fryslân

Woensdag 4 juli 2012 
Wegwijzer van het JabikspaadWarme vergaderavond
Nog eenmaal komen we dit werkseizoen bijeen als bestuur van de Stichting Jabikspaad Fryslân. Op deze warme avond in juli vergaderen we in de Jacobshoeve te Sint-Jacobiparochie. In het koffiekwartier voorafgaand aan de vergadering spreken we zoals te doen gebruikelijk over elkaars lief & leed en wel & wee. De kandidaat voor onze bestuursvacature woont dit overleg in verband met zijn zomervakantie vanavond niet bij; hem hopen we de volgende keer wel te ontmoeten.We inventariseren elkaars beschikbaarheid en bereikbaarheid in de komende zomerweken.

Ingekomen
We nemen kennis van het heuglijke feit dat de nieuwe parochie die zal ontstaan door de fusie van de huidige parochies van Harlingen & Franeker, Sint-Annaparochie, Dronrijp en Terschelling & Vlieland als naam zal krijgen: 'Heilige Jacobus de Meerdere', een mooie naam voor de parochie waar het Jabikspaad doorheen loopt.
Voorts bespreken we ingekomen stukken met betrekking tot een fondsenlijst, de Hasselter bedevaart, het pelgrimeren met jongeren, het Pelgrimsinformatiecentrum en het zogenoemde Waddenwandelen.

Routegids Jabikspaad
Nadat we de notulen van de vorige keer hebben vastgesteld, bespreken we onze in herdruk zijnde routegids van het Jabikspaad. We zijn blij dat al over twee weken de herdruk van de routegids van het Jabikspaad klaar zal zijn. De gids kan dan snel in de verkoop, want van diverse kanten kregen we al signalen dat er vraag is naar de heruitgave. Veel wandelaars willen het Jabikspaad bewandelen en dat kan over twee weken dus al met de nieuwe uitgave van de routegids, die op afzienbare termijn via diverse verkoopkanalen weer in de handel is. Omdat de financiering van de herdruk nog niet rond is, laten we eerst 750 exemplaren drukken, zodat er in de komende zomerweken en maanden in elk geval met het nieuwe routeboekje kan worden gewandeld.

Routezaken Jabikspaad
Voorts bespreken we ons routebewijzeringsproject in en in samenwerking met de gemeente Steenwijkerland. Ook onze werkzaamheden rondom de Kapelle van Dodo bij Haskerdijken passeren de revue. Daarna bespreken we de resultaten van ons bestuurlijk overleg met de Kerngroep Tsjerkepaad, met wie we in gesprek zijn om zogenoemde Jabiksrondjes/Jabiksrûntsjes te ontwikkelen, waarbij een combinatie wordt gezocht van wandelrondjes langs kerken van het Tsjerkepaad Fryslân en deels over het Jabikspaad. Doel is om elk jaar drie van die Jabiksrûntsjes letterlijk en figuurlijk op de kaart te gaan zetten.
Mede op signalen van wandelaars hebben we onderzoek gedaan naar ontbrekende wegwijzers langs de Jabikspaad-route. We besluiten - ondanks het feit dat we krap bij kas zitten - een aantal nieuwe routepalen en routeborden aan te schaffen en te plaatsen op die locaties waar bewegwijzering essentieel is voor het volgen van de juiste route. Na de zomervakantie zullen we wegen moeten vinden voor financiering van onze komende werkzaamheden van de Stichting Jabikspaad Fyslân, want een goed beheerd en onderhouden wandelroute als het Jabikspaad vraagt de nodige financiële armslag.

dinsdag 3 juli 2012

TeamTime @ Stenden Samenscholingsdag 2012

Dinsdag 3 juli 2012
Keynote Speaker Foppe de Haan op de Stenden Samenscholingsdag 2012Samenscholingsdag in Meppel
Onze jaarlijkse Samenscholingsdag van Stenden Hogeschool wordt vandaag georganiseerd in Meppel. Met bussen worden we vanmorgen vroeg vanuit de hogeschoolvestigingen Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden naar de vijfde hogeschoolvestigingsplaats Meppel gereden. Om 8.15 uur arriveren we bij de Meppeler schouwburg Ogterop, waar we vandaag een groot deel van de dag met zo'n 500 collega's de dag door zullen brengen. Om 9.15 uur worden we in de grote zaal van de schouwburg welkom geheten door Stenden-collega Onno Sprey. Daarna wordt de Samenscholingsdag in wissellezing officieel geopend door het Team van Bestuurders van onze hogeschool: Leendert Klaassen en Klaas-Wybo van der Hoek.

Burgemeester Jan Westmaas
Eerste spreker vandaag is Jan Westmaas, burgemeester van Meppel. Hij prijst de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs als een Meppeler hogeschoolopleiding met een lange historie in Meppel, immers, het is de oudste opleiding van de huidige Stenden Hogeschool. Burgemeester Westmaas benoemt onderwijs als het middel tegen alle kwalen, terwijl onderwijs doorgaans eenzaam in hoog aanzien staat. Vooruitwijzend op de komende zomervakantie constateert Westmaas dat de moderne mens tegenwoordig niet meer in staat is om nergens betekenis aan te geven en hij wenst ons in deze vakantietijd alvast een 'zwerven in onze gedachten'. Burgemeester Westmaas heet ons allen hartelijk welkom in Meppel.

CEO Ruben Wegman
Tweede spreker is Ruben Wegman, CEO van Nedap, de Nederlandse Apparatenfabriek, onder andere leverancier van security systems voor bijvoorbeeld de Parijse Eiffeltoren en voor Schiphol Airport. Wegman vertelt over hun ondernemingsplan in de huidige crisistijd. Eén van de keuzes die Nedap heeft gemaakt, is het selecteren van alleen de beste medewerkers. Nedap wil(de) de transitie maken van 'een ondernemende organisatie' naar 'een organisatie van ondernemers'. Daarbij werd de overstap gemaakt van 'economies of scale' naar 'economies of brains'.
Voorafgaand en na afloop van deze presentatie - en ook later tussen de andere presentaties door - presenteren alle Schools van Stenden zich met film, muziek, drama en gesproken woord.

Trainer-Coach Foppe de Haan
Derde spreker is Foppe de Haan. Hij spreekt over Teamprocessen, over het gevoel te hebben dat je elkaar helpt en over het nemen van verantwoordelijkheid voor je team(genoten).
Enkele van de wijze meester-lessen van Foppe de Haan voor de medewerkers van Stenden Hogeschool:
 • Je bent nooit te groot om klein te zijn; en als je klein bent, ben je groot.
 • De kunst is om die kop vrij te krijgen.
 • Als het proces goed is, wordt het product alleen maar beter.
 • Je moet vakkennis hebben, èn je moet aandacht voor mensen hebben.
Stenden Deputy Manager Alroy Taai
Vierde spreker is onze collega Alroy Taai, Deputy Manager van onze Stenden Hogeschoolvestiging te Port Alfred in Zuid-Afrika. Hij vertelt over wat er in de afgelopen 20 jaar in Zuid-Afrika en met hem gebeurde, waaronder zijn overstap van het ANC naar Stenden Hogeschool. Dat doet hij aan de hand van het Afrikaanse begrip 'Ubuntu', met uitspraken als:
 • I am with you; I am because of you.
 • Als je snel wilt lopen, loop dan alleen; maar als je ver wilt lopen, loop dan met ons.
 • Gebruik geen macht, maar luister (naar aanleiding van de leiderschapsstijl van Nelson Mandela).
 • Gekwalificeerde studenten zijn een bijproduct; wij moeten namelijk betere mensen maken, want daarmee maak je een betere groep.
 • Ons probleemgestuurd onderwijs (PGO) past bij Ubuntu.
 • Internationalisering is geen strategie, maar is je plicht.
 • Zie de wereld als een geheel van onderling gerelateerde systemen.
De Verdwijning
Na de lunch komen we weer bijeen in de schouwburgzaal. Daar begint een buitenspel dat we vanmiddag spelen, genaamd: 'De Verdwijning'. In 50 groepen van zo'n 10 collega's wandelen we vanmiddag door een zonnig Meppel om op gestelde plaatsen en tijden groepsopdrachten uit te voeren. Aanleiding is de gefingeerde ontvoering van Klaas-Wybo van der Hoek, onze vice-voorzitter van het College van Bestuur van Stenden Hogeschool. Het is aan ons om als Team in de opeenvolgende spelronden zo hoog mogelijk te scoren, teneinde zoveel mogelijk geld te verdienen, waarmee we aan het eind van de middag het losgeld kunnen betalen om Klaas-Wybo van der Hoek vrij te kopen uit gevangenschap. Aan het eind van de middag blijkt dat onze collega's geen moeite hebben bespaard om zoveel mogelijk losgeld te verdienen om onze vice-voorzitter van het College van Bestuur weer in ons medewerkersteam terug te krijgen. Dit Crime Scene-teamspel is ondertussen een mooie werkvorm om elkaar als collega's van alle Stenden Hogeschoolvestigingen (nog beter) te leren kennen.

Team Time ervaren we als Quality Time.

Jumbo in de etalage

Maandag 2 juli 2012
Jumbo Supermarkten in de SBenRM-etalage


Opleidingen presenteren zich
Een groot aantal opleidingen van Stenden Hogeschool heeft langs de centrale gangen op de benedenverdieping van het hogeschoolgebouw in Leeuwarden een locatie waar men de eigen opleiding aan voorbijgangers kan presenteren.

Retail Experience Center
Zo heeft de opleiding ‘Small Business en Retail Management’ van Stenden Hogeschool een "Retail Experience Center" met daarin een dubbele, open etalage. Studenten van de opleiding SBenRM krijgen in deze praktijkruimte onder andere de gelegenheid om hun vaardigheden met betrekking tot etaleren & presenteren te oefenen.
Op dit moment zet de opleiding de Jumbo Supermarkten-keten in de etalage, als een voorbeeld uit het Retail-werkveld, waarvoor deze management-opleiding intrapreneurs opleidt.

maandag 2 juli 2012

Hanzestedenpad van Brummen naar Doesburg

Zondag 1 juli 2012 
Veerpont 'Steeds Voorwaarts' in de IJssel bij Dieren
Bed & Breakfast in Doesburg
Na een heerlijk ontbijt op de vroege zondagochtend in de ontbijtkamer van ons gastenverblijf 'Huis op den Bergh' te Doesburg fietsen Durkje en ik om 9.30 uur vanuit Doesburg via Dieren en Leuvenheim naar het treinstation van Brummen. Vanuit Brummen zullen we vandaag terug wandelen naar het Hanzestadje Doesburg, over een afstand van 20 kilometer.

Hanzestedenpad 2005-2012
Tijdens onze pelgrimstocht van Sint-Jacobiparochie richting Santiago de Compostela hebben we een deel van het Hanzestedenpad gebruikt om de verbinding van het Fries-Overijsselse Jabikspaad te maken naar het zuidelijke traject van het Pieterpad, richting Maastricht. Daartoe bewandelden we in 2005 en 2006 van Zwolle via Deventer tot aan Zutphen het Hanzestedenpad. Omdat het hele Hanzestedenpad zeker de moeite waard is om te bewandelen, hebben we ons voorgenomen om ook de toen nog resterende delen van deze langeafstandswandeling te lopen. In 2006 wandelden we al eens van Kampen naar Zwolle en in 2008 van Zutphen naar Brummen. Daarmee resteert nog het laatste traject van het Hanzestedenpad, het deel van Brummen, via Dieren, naar Doesburg.

Van Brummen naar Dieren
Om 10.15 uur wandelen we Brummen uit. Bij de Hammelerweg vervolgen we onze route over het Hanzestedenpad, vanaf het punt waar we op 30 december 2008 onze dagtocht van Zutphen naar Brummen beëindigden. Langs de Leuvenheimsche Beek en via de Leuvenheimse Straat wandelen we door het bosperceel van Lichtenbelt. Omdat het pad hier nauwelijks gemarkeerd is met de geel-rode LAW-strepen, is het ondanks de routebeschrijving en de wandelkaart tamelijk lastig om in dit bosperceel de goede weg te vinden. Met enig kaartlezen en padvinden komen we toch goed uit ten zuiden van de Leuvenheimsche Heide, om vervolgens door de Soerensche Broek onze weg in zuidelijke richting te vervolgen naar de oever van het Apeldoornsch Kanaal. Aan de overzijde van het kanaal ligt Dieren

Steeds Voorwaarts in Dieren
Langs het Apeldoornsch Kanaal passeren we het dorpje Spankeren en vlak vóór de plaats waar het kanaal uitmondt in de IJssel steken we via een brug bij de sluis het Apeldoornsch Kanaal over, om dan om 12.00 uur de plaats Dieren in te wandelen. Als we bij de IJssel arriveren, ligt de veerpont 'Steeds Voorwaarts' aan onze oever en kunnen we direct met de pont de rivier over steken. Aan de overzijde nemen we op een zitbank op de rivieroever onze eerste rustpauze. Achter ons is men druk in de weer om een grote feesttent in gereedheid te brengen voor een bruiloft die hier later vandaag zal worden gevierd. Het is druk op de veerpont. Opvallend veel motorrijders maken op dit moment gebruik van de mogelijkheid om hier de rivier over te steken.

Het Zwarte Schaar
We genieten van het zonnige weer bij een aangename temperatuur en een stevige, verkoelende wind; prima wandelweer dus. Vlak vóór het dorpje Olburgen buigen we af naar de rivierdijk van de IJssel. Het wandel-fietspad boven op de rivierdijk voert ons langs enkele campings aan de voet van deze dijk. We lopen hier langs een oude meander van de IJssel, hier 'Het Zwarte Schaar' genoemd. Vanaf deze Hoogluurse Dijk krijgen we een mooi uitzicht over de Fraterwaard, een groot uiterwaard-schiereiland, dat is omgeven door de oude en nieuwe loop van de rivier. We komen uiteindelijk ter hoogte van een bedrijventerrein aan Het Zwarte Schaar aan in Doesburg.

Vesting van Menno van Coehoorn
In een stadsparkje in Doesburg nemen we een kort pauze. Daarna gaat de wandeling verder door het oude stadscentrum van Doesburg, langs ons overnachtingsadres van afgelopen nacht, over de kermis bij de kerk en langs het karakteristieke Waag-gebouw en stadhuis. We komen dan aan de zuidzijde van Doesburg weer uit op de IJsselkade met haar pasgebouwde, moderne wooncomplexen langs de IJssel. Voorbij de Doesburgse haven zouden we dan de Wallen van Menno van Coehoorn op moeten. Het eerste deel van dit vestingstelsel is wegens werkzaamheden afgesloten, dus we kunnen pas enkele honderden meters verder de vestingwerken op. Op advies van de - oorspronkelijk uit het Friese Britsum afkomstige - beroemde vestingbouwer Menno van Coehoorn zijn deze Doesburgse vestingwerken in de jaren 1701-1730 aangelegd volgens de principes van het Nieuwnederlandse fortificatiestelsel. We lopen over de vijfhoekige bastions van deze oude vestingstad. Het eerste deel van het pad over deze bastions is overwoekerd door plantengroei. Kennelijk komen niet veel wandelaars door dit stedelijke natuurreservaat van Staatsbosbeheer.

Einde Hanzestedenpad
Op de Kraakselaan in Doesburg eindigt het Hanzestedenpad. We wandelen om 15.15 uur vanaf dat punt door naar onze auto, die we hier gisteravond vlakbij parkeerden. Daarna gaan we op visite bij Gaby haar ouders in het - ten zuiden van Doesburg liggende - dorp Angerlo. Aan het eind van de middag rijden we vanuit Angerlo via Dieren naar Brummen, waar we onze beide fietsen weer afhalen van het NS-station, waar we ze vanmorgen stalden. Vandaag hebben we de 20 kilometer in precies vijf uren gelopen. Met dit laatste traject sluiten we op deze prachtige wandeldag het Hanzestedenpad af.

Gelders Malden en Doesburg

Zaterdag 30 juni 2012 
Kunstwerk op de IJsselkade van Doesburg


Feest in Malden
Halverwege de ochtend nemen Durkje en ik haar ouders mee in de auto naar het Gelderse Malden, iets ten zuiden van Nijmegen. Samen met onze familie vieren we daar de verjaardag van Eelke èn het heuglijke feit dat Gina met succes haar schoolexamens passeerde en haar diploma in ontvangst mocht nemen. Na de ontvangst bij Eelke & Ike wandelen we naar de manege van Malden om de middag daar gezamenlijk door te brengen bij de pasgebouwde paardenstal. Gina showt haar Fries paard en wie van alle familieleden wil en durft, krijgt de gelegenheid om op haar 'Frysk hynder' te rijden op het veld tegenover de stal en de manege. Na het avondeten rijden Durkje en ik noordwaarts door Gelderland.

Feest in Doesburg
Rond 21.30 uur arriveren we in het Gelderse Doesburg. We parkeren onze auto buiten de oude stadskern en fietsen dan dit oude stadje in. We hebben in het centrum een gastenverblijf geboekt voor de komende nacht. In het centrum van het Hanzestadje Doesburg is de drukbezochte jaarlijkse kermis. Bij aankomst vertelt onze gastvrouw dat later op de avond vuurwerk zal worden ontstoken bij de IJssel. Als we ons hebben geïnstalleerd in ons gastenverblijf wandelen we over de kermis door het stadscentrum naar de IJsselkade van Doesburg. Daar vinden we een mooi plaatsje op een loungebank op het terras van Hotel Doesburg aan de rand van de IJsselkade. Als we de ober vragen waar het vuurwerk zal worden ontstoken, vertelt hij dat dit om 23.00 uur zal zijn, hier aan de overzijde van de IJssel. "U ziet hier op de eerste rang", vertelt hij. Tegen elf uur wordt het druk op het hotelterras en op de promenade van de IJsselkade, en inderdaad kunnen we op dit terras vanaf 23.00 uur genieten van een mooi vuurwerk, dat ons allen hier wordt aangeboden door de kermisexploitanten, in samenwerking met de gemeente. Een feestelijke afsluiting van een evenzo feestelijke dag.