zondag 8 juli 2012

Het zaad in die stronk is heilig


Zondag 8 juli 2012
Muzikale begeleiding van Overeem & Scholtens

Heerlijk bomen
In de laatste drie kerkdiensten die onze Stienser dominee Jaap Overeem nog voorgaat vóór de komende zomervakantie, leek het hem aardig om die drie ochtenddiensten in een serie te plaatsen, met als thema ‘Heerlijk bomen’.
De boom, zijn wortels, vruchten, schaduw en zijn soms imposante verschijning zijn belangrijk in de Bijbel, dus reden genoeg om er een aantal keren aandacht aan te geven.

Elementen van de miniserie
Deze miniserie ochtendkerkdiensten heeft een aantal eigenschappen, die in elke dienst herkenbaar terug zullen komen, zoals:
  • De exegetische prediking, vertrekkend bij wàt er in de Bijbel staat en de betekenis dáárvan;
  • Elke preek heeft een excurs - een uitstapje - naar iets wat vandaag speelt;
  • Elke preek heeft een pakkende slotzin, waar je een week op kunt kauwen en herkauwen;
  • In elke dienst wordt het lied ‘Leven als de bomen’ - een gedicht van Hans Bouma – gezongen;
  • Elke dienst heeft een subthema.
Vorige week
Vorige week was het subthema: ‘Uit en thuis in het paradijs’.
Toen ging het vooral over de levensboom in de bijbelboeken Genesis, Ezechiël en Openbaring.
De slotzin was vorige week: "De kerk is de enige plek waar de bomen tot in de hemel mogen groeien."

Deze week
Vanmorgen is in De Hege Stins te Stiens de tweede kerkdienst in deze serie ‘Heerlijk Bomen’.
Deze keer is het subthema: ‘Snoeiseizoen’. Het gaat vandaag in de kerkdienst met name over dat wonderlijke verhaal van de vervloeking van de vijgenboom door Jezus, zoals dat is geschreven en te lezen in het bijbelboek Marcus 11 van vers 12 tot en met vers 25.
Omdat het buiten en binnen warm is, blijven de grote kerkdeuren aan de straatzijde open, dus wie tijdens de dienst voorbij wandelt of voorbij fietst, kan in het voorbijgaan even genieten van de vrolijke klanken die van binnen naar buiten klinken.
In zijn preek vertelt dominee Overeem wat er in de Bijbel staat over de vijgenboom en wat dat betekent. Zijn slotzin aan het eind van de preek luidt: “Liever een heilig zaad, dan een oorvijg”.
Tijdens de dienst zingen we gezamenlijk het prachtige lied ‘Leven als de bomen’, daarbij begeleid door onze organist Han Giesing, dominee Jaap Overeem op piano en zijn echtgenote dominee Desirée Scholtens op contrabas.
Aan het eind van de kerkdienst vieren we gezamenlijk en lopend het Heilig Avondmaal. We delen brood & wijn en daarmee delen we (in) de liefde van God.

Volgende week zondag 15 juli 2012
Volgende week gaat het over ‘De appel en de stam’.
Benieuwd wat er dan gaat gebeuren?
De kerkdienst begint dan om 9.30 uur in De Hege Stins aan de Gysbert Japicxstrjitte in Stiens.
Na afloop staat er koffie, thee en frisdrank klaar voor iedereen en is er volop tijd om nog even gezellig na te praten.
Je bent van harte welkom!

Geen opmerkingen: