zondag 31 januari 2010

In de nacht - als zorgen je plagen - houdt Hij over jou de wacht

Zondag 31 januari 2010

De avonddienst van vanavond in De Hege Stins te Stiens is een Gemeentedienst, die is georganiseerd door de Jeugdraad, in samenwerking met de jeugd van de Basiscatechese van basisschoolgroep 7. Het thema van deze jeugddienst is: "In de nacht". De dienst wordt geleid door dominee Desirée Scholtens, de muzikale begeleiding komt van pianist Age de Vries en ouderling van dienst Mirjam van Tellingen bedient de beamer. Het gaat vanavond over spoken en boze dromen, maar ook over kijken naar de sterren. Het gaat over mensen die 's nachts niet kunnen slapen èn over mensen die vanwege hun werk 's nachts niet mógen slapen.

Dominee Scholtens heeft nachtwerker Herman van Tellingen vooraf geïnterviewd over zijn werk als groepschef bij de politie. Ze vertelt ons over de antwoorden die hij haar gaf op onderstaande interviewvragen:
1. Wat voor nachtwerk doe je?
2. Ben je 's nachts alleen of met een collega?
3. Gebeurt er wel eens iets onverwachts?
4. Wat doe je als er niets gebeurt?
5. Voel je je wel eens eenzaam tijdens je nachtdienst?
6. Waar maar je je zorgen over of waar pieker je over tijdens je nachtdienst?
7. Wat denk je, als ik zeg dat God altijd nachtdienst heeft en over je waakt?
Daarna volgt een tweede interview. Joske Klatter geeft antwoord op de dezelfde vragen, over haar nachtwerk als arts bij de doksterswacht in het ziekenhuis en als ze met een chauffeur midden in de nacht het donker in moet om ergens in de provincie zieken te bezoeken.

De kinderen spelen een toneelstukje over: "In de nacht ..... als zorgen je plagen". Een meisje ligt op bed te slapen. Ze is onrustig, want er komen tijdens het vertellen van de spreekstem steeds meer zwarte spoken rond haar bed lopen, die af en toe met kussens op haar bed slaan.
Maar dan verschijnt een engel, die de spoken weg jaagt, die sterretjes over het slapende meisje strooit, zodat ze weer rustig kan slapen. De engel en God houden over haar de wacht in de nacht.

Dominee Scholtens leest uit de Dagboekbijbel het verhaal voor over Gods belofte aan Abraham; als Abraham midden in de nacht niet kan slapen vanwege zijn zorgen, als Abraham ligt te piekeren over dat hij en zijn vrouw Saraï geen kinderen kunnen krijgen. Daarna volgt een korte uitleg over het verhaal en het thema. Veel kinderen en volwassenen hebben een zaklamp meegenomen en schijnen ondertussen daarmee in het donker van de kerkzaal met hun lichtje bij.

We zingen af en toe bijpassende liederen over de nacht. Er wordt gecollecteerd en we bidden voor mensen die door alle zorgen in de lange nacht niet kunnen slapen en we bidden voor al die mensen die in de nacht hun werk moeten doen.

Aan het eind van de dienst leest Durkje ons nog een verhaaltje voor het slapen gaan voor, uit het boek "Kinst net sliepe, lytse bear?", over de kleine beer die in de nacht niet kan slapen, en over de grote beer die de wacht houdt en er alles aan doet om de angst van de slapeloze kleine beer weg te nemen, totdat de kleine beer in het schijnsel van de maan en de sterren in de armen van de grote beer eindelijk rustig in slaap valt.

Na een lied en de zegen gaan jong en oud weer naar huis, de nacht in....
Here, houd ook deze nacht, over ons getrouw de wacht!

zaterdag 30 januari 2010

Intimiteit in de ruimte

Zaterdag 30 januari 2010

Enige tijd geleden kreeg Durkje van haar naaste collega de dichtbundel “intimiteit in de ruimte”. De daarin gepubliceerde gedichten zijn van haar collega’s moeder, zo vertelde Durkje. De gedichten in deze bundel zijn geschreven door Berthe A. Zwama. Negen van de 27 gedichten zijn geïllustreerd met een schilderij (van Dick Oostra), een foto (van de schrijfster) of een tekening van Jan Giezen. Van de bundel zijn 500 exemplaren gedrukt en (uit)verkocht.

In deze gedichten van Berthe A. Zwama (geboren in 1942) zijn seizoenen, levensloop en levenskracht belangrijke thema’s. De schrijfster verbindt de binnen- en buitenwereld in toegankelijke, sobere taal; ritmisch gesteld en in heldere beelden verwoord. Het zijn haar persoonlijke observaties van gevoelens, van het leven van alledag.

De opbrengst van deze dichtbundel gaat naar de stichting TRO-TRO (een erkende niet-gouvernementele organisatie) en is bestemd voor de bouw en de inrichting van een kraamkliniek in Noord-Ghana. Met de opbrengst steunt deze stichting goed opgeleide, gekwalificeerde vroedvrouwen, die een centrale rol spelen in de gezondheidszorg op het Ghanese, arme platteland.

Berthe Zwama verstaat de kunst om mooie gedichten te schrijven. Als lezer maak je kennis met een bijzondere woordkeus, intiem geschreven, ook de ruimte scheppend voor eigen interpretatie en beleving. De titel “intimiteit in de ruimte” is representatief voor de inhoud van haar gedichten.

Ik lees Zwama’s welgewogen woorden in mooie tekstconstructen, zoals bijvoorbeeld hieronder een aantal representatieve citaten, door mij uit verschillende van haar gedichten geselecteerd:
- … panorama van stilte;
- … ik wil die stille buitenwereld binnen;
- … stralend liggen op een strand vol leven;
- … oktobervrouw, ze blijft nog zingen;
- … geeft ruimte aan wat broedt en hoedt;
- … en geef me over aan de vreugde van het zijn;
- … de nieuwe werkelijkheid van dit bestaan, ik moet er langs om bij mezelf te komen;
- … aan haar handen kleeft de draagbare herinnering;
- … onverhoeds en onderhuids …;
- … mijn eigen kletsica zingt daar brutaal door heen;
- … liefde een werkwoord;
- … en is het leven licht, de liefde levend;
- … de eenzaamheid, die scheurde door haar lijf;
- … laat me blijven in mijn verhalen, ook na mijn dood;
- … dag kind van mijn kind;
- … het geluk deelt uit;
- … het waas der onschuld vult de stille ruimte;
- … groot geluk kan klein zijn;

Stuk voor stuk zijn het taalpareltjes, aaneengeregen door en tot een bundeling van gedichten. Het kan niet anders of hier is een taalminnend schrijfster aan het werk geweest, die woorden weegt en overweegt, om zo na schrijven, schrappen en herschrijven te komen tot poëzie, dat vanuit de intimiteit van de binnenwereld van de dichteres in de ruimte van de buitenwereld het daglicht alleszins verdient.

vrijdag 29 januari 2010

A moment like this is a moment of truth (part 2)

Vrijdag 29 januari 2010

Op de dag dat onze Friese studente Kim Stolker van Stenden hogeschool onder de warme studiolampen met de popsong van Kelly Clarkson getiteld "A moment like this" haar eerste lied performt in de zinderende finale van SBS6-Popstar, wordt in het koude en natte winterse weer in Leeuwarden de nieuwe loopbrug van Stenden hogeschool te Leeuwarden op haar plaats gehesen.

Stenden's connected at a moment like this.

Vanmorgen vroeg bij het opstarten van mijn werkcomputer word ik evenals alle andere collega's via intranet gewezen op het feit dat onze studente Kim vanavond mogelijk de Nederlandse popsensatie van 2010 wordt. Medewerkers en studenten worden door onze afdeling Communicatie opgeroepen om via deze afdeling Kim nog een persoonlijke gelukwens te sturen om haar voor de spannende finale een hart onder de riem te steken.
"Stenden community connected"

En buiten zijn de bouwlieden een hele lange werkdag druk in de weer om het hoofdgebouw te verbinden met De Haak (zie mijn weblogbericht van 28 januari 2010). Eerst wordt het ene deel van de loopbrug op hoge poten verbonden aan het bedrijfsrestaurant (zie mijn weblogbericht van 27 januari 2010) en daarna komt het spannende moment van de waarheid waarop ook het tweede deel op de plaats moet worden gehesen tussen het eerste deel van de loopbrug en De Haak. Die past precies. De beide gebouwen zijn nu aan elkaar verbonden.
"Stenden community connected".

donderdag 28 januari 2010

Een loopbrug voor Stenden hogeschool in Leeuwarden (deel 1)

Donderdag 28 januari 2010

In 2008 werd nieuwbouw in de vorm van een haak rondom De Globe van Stenden hogeschool gebouwd. Daardoor ontstond een nieuw gebouwcomplex dat in de wandelgangen "De Haak" wordt genoemd (zie mijn weblogbericht van 22 augustus 2008).

Vanuit het hoofdgebouw van Stenden hogeschool aan de Rengerslaan te Leeuwarden kun je op diverse manieren naar De Haak wandelen, maar altijd moet je daarvoor naar buiten. Nu is dat bij mooi weer nooit een probleem, maar op bijvoorbeeld regenachtige herfstdagen en op dagen met ijzel, regen en sneeuw - zoals vandaag - is dat buiten-ommetje verre van prettig. Daar komt nog bij dat de afstanden tussen de diverse toegangen van het hoofdgebouw en De Haak betrekkelijk groot zijn.

Daar komt op afzienbare termijn echter verandering in. Al geruime tijd wordt gewerkt aan de voorbereiding, bouw en plaatsing van een loopbrug tussen De Haak en het hoofdgebouw (zie mijn weblogbericht van 28 augustus 2009). In De Haak zijn de voorbereidende werkzaamheden daartoe nagenoeg gereed en ook in het nieuwe bedrijfsrestaurant (zie mijn weblogbericht van 27 januari 2010) zijn de voorbereidingen daartoe gedaan. De loopbrug kan dus komen.

Dat gebeurt vandaag. De nieuwe loopbrug wordt vandaag in de smalle verkeersdoorgang tussen De Haak en het bedrijfsrestaurant op het wegdek geplaatst. De afzonderlijke rood-metalen delen van de loopbrug worden hier op locatie aan elkaar gelast en daarna tussen de beide gebouwen omhoog gehesen, om zo de doorgang tussen beide hogeschoolgebouwen mogelijk te maken. Daarna zal er nog wel het een en ander aan moeten gebeuren om over enkele weken de vrije doorgang door de lucht te realiseren. We hebben dan geen paraplu's, regen- en winterjassen meer nodig om snel even van het ene naar het andere gebouw te wandelen.

woensdag 27 januari 2010

Herinrichting Bedrijfsrestaurant Stenden hogeschool vordert

Woensdag 27 januari 2010

Reeds enkele maanden wordt binnen de Leeuwarder vestiging van Stenden hogeschool gewerkt aan de uitbreiding en herinrichting van het bedrijfsrestaurant voor studenten, medewerkers en gasten van onze hogeschool. In de periode dat het bestaande restaurant "La Salle a Manger" werd gestript, uitgebreid en verbouwd was dit horecadeel vanuit de centrale hal aan het oog onttrokken door een grote artist impression (zie mijn weblogbericht van 9 november 2009).

Inmiddels is de fikse uitbouw aan de zuidzijde gerealiseerd en wordt al enige tijd gewerkt aan de herinrichting van het vernieuwde bedrijfsrestaurant. Het is nog niet klaar, maar inmiddels is aan de contouren en aan de eerste inrichtingselementen wel te zien hoe een en ander er straks uit zal zien.

In de afgelopen maanden zijn we er al aan gewend dat we ter tijdelijke vervanging van het voormalige bedrijfsrestaurant her en der in het hogeschoolgebouw enkele horeca-corners hebben, zodat er toch voor iedereen op zijn of haar tijd lekker en gezellig gegeten en gedronken kan worden. Tijdens de verbouwing gaat de verkoop en consumptie dus door. Desalniettemin kijken we zo langzamerhand toch wel uit naar dat mooie bedrijfsrestaurant, dat ons allen binnenkort ten deel zal vallen.

Voor de bouwvakkers nog even doorwerken en voor ons nog even geduld oefenen en dan kunnen we over enkele weken "grazen" in een moderne en welvoorziene horecatieve entourage.

dinsdag 26 januari 2010

Stem lokaal in het stemlokaal

Dinsdag 26 januari 2010

De gemeenteraadsverkiezingen zijn weer in aantocht. Op 3 maart 2010 is het zover dat we wederom gebruik mogen en kunnen maken ons waardevolle stemrecht. Alhoewel hier en daar ook de nationale politiek bij de voorbereiding en bij het stemmen allicht een rol zullen spelen, gaat het in maart voornamelijk om lokale politiek. De lokale afdelingen van de deelnemende politieke partijen binnen de Nederlandse gemeenten doen momenteel meer dan gemiddeld hun best om op plaatselijk vlak de kiezers zoveel mogelijk te informeren over en te interesseren voor de lokale politiek en voor de naderende gemeenteraadsverkiezing. Zo ook in onze gemeente Leeuwarderadeel.

Eén van de politieke partijen die daarbij momenteel opvalt, is de FNP, de Frysk Nasjonale Partij. Door Leeuwarderadeel rijdt momenteel een oranje vrachtwagen met FNP-partijpromotie. Op de grote zijvlakken staat een groepsfoto van de eerste zes lokale FNP-kandidaten van de verkiezingslijst. Op de achterzijde staat nummer drie op de FNP-verkiezingslijst, de heer Jaap Keizer uit Jelsum, momenteel wethouder van Leeuwarderadeel en ook beschikbaar als wethouder voor de volgende raadsperiode die aanvangt na de komende verkiezingen.

De oproep op de auto is duidelijk: "Stim lokaal - Stim fnp".
De website van FNP-Leeuwarderadeel meldt: "De kampanje is los; Wy gean der foar - Jimme ek ..........".

Vergadering Regiocomité Fryslân van de Vereniging VU-Windesheim

Maandag 25 januari 2010

Als Regiocomité Fryslân van de Vereniging VU-Windesheim komen we vanavond voor de eerste vergadering van 2010 bijeen in een vergaderzaal van Stenden University Hotel. We prijzen ons gelukkig met het feit dat we een nieuw kandidaat-lid voor ons regiocomité in ons midden hebben als mogelijke opvolger van één van de twee regiocomitéleden van wie we afscheid hebben genomen in de statutaire jaarvergadering van 25 november 2009. Voor de tweede vacature bespreken we de voorliggende kandidatenlijst.

Op gebruikelijke wijze volgen daarna een aantal andere zaken, die momenteel binnen ons landelijk verenigingsverband spelen. Vooral de nieuwe invulling van VU-connected krijgt daarbij onze specifieke tijd en aandacht. Binnenkort beleggen we een extra bijeenkomst, waarin we met elkaar gaan bespreken op welke wijze we als regiocomité input willen geven aan onder andere de Commissie Regio’s, die zich bezint op de manier waarop we als samenwerkingsverband van Vrije Universiteit, VU-medisch Centrum, Windesheim en de Vereniging VU-Windesheim op eigentijdse wijze vorm en inhoud gaan geven aan onze positionering en profilering binnen en buiten het huidige verenigingsverband, VU-connected genoemd.

Nadat we onze meest recente publieksactiviteiten hebben geëvalueerd, blikken we vooruit op de activiteiten die we zullen aanbieden in het jaar 2010. Er staan al weer drie Debatcafé’s gepland in Leeuwarden, we bieden een lezing aan in Joure, zijn bezig met een alumnibijeenkomst bij een VU-alumnus, een symposium in Veenwouden, een excursie in Eernewoude en een themadiner in Leeuwarden en voor de langere termijn staan ook een aantal nieuwe ontwikkelingen op stapel. Zo bieden we ook het komende jaar weer een mooie mix van aantrekkelijke publieksactiviteiten aan als gevarieerde vormen van gesprek tussen wetenschap, levensbeschouwing en samenleving.

zondag 24 januari 2010

De poort van Elgersmastate in de rode kerk van Boer

Zondag 24 januari 2010

Op 10 oktober 2009 woonde ik de Najaarsbijeenkomst bij van de Regio Friesland van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob (zie mijn weblogbericht van 10 oktober 2009). Deze bijeenkomst werd gehouden in de rode kerk van Boer (zie mijn weblogbericht van 12 oktober 2009). Deze 12e eeuwse romaanse dorpskerk van Boer is eigendom van en gerestaureerd door de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

Bij het naderen en binnengaan van de dorpskerk viel mij de fraaie toegangspoort op van deze voorheen Hervormde kerk van Boer. De toegangsdeur van deze kerk wordt omlijst door de ingangspartij van de ongeveer honderd jaar geleden afgebroken Elgersmastate, een stins uit 1664, die vroeger oostelijk van de kerk stond. Uit dezelfde tijd (1664) dateert ook deze fraaie toegangspoort, die werd aangebracht in rode bakstenen kerk van Boer.

Het classicistische ingangsportaal bestaat uit pilasters met guirlandes van bloemen, vruchten en schelpen die aan beide zijden van de ingang staan. Deze pilasters dragen met consoles de kroonlijst met fronton, met een pijnappel in de top. Op de beide schouders staan wapendragende leeuwen.

zaterdag 23 januari 2010

Tinkskrift 75 Jier Kristlik Fryske Folksbibleteek 1934-1984-2009

Sneon 23 jannewaris 2010

“It kin hast net oars of elkenien dy’t dit Tinkskrift lêst, sil ûnder de yndruk wêze fan de krêft fan de 75-jierrige Kristlike Fryske Folksbibleteek."

Mei dizze wurden begjint Jannewietske de Vries – deputearre fan ’e Provinsje Fryslân – har Foaropwurd yn it op sneon 16 jannewaris 2010 publisearre “Tinkskrift 75 jier Kristlik Fryske Folksbibleteek 1934 – 1984 – 2009” (sjoch ek myn weblogberjocht fan 16 jannewaris 2010).

It Tinkskrift is makke mei help fan in grut tal skriuwers, fotografen en oare meiwurkers en is foarmjûn troch Miranda de Boer fan de printer Banda út It Hearrenfean (sjoch ek myn weblogberjocht fan 7 desimber 2009). Ik soarge foar de tekst- en fotorezjy, de einredaksje is dien troch Dick Eisma en fierders sieten yn ’e redaksje in tal oare bestjoersleden fan ’e KFFB, te witten: Tialda Dijkstra, Jacobus Knol, Corry Rozendal-Boelens en Wim van der Schaaf. De útjefte fan dit Tinkskrift waard mei mooglik makke troch de finansjele stipe fan ’e Wendelaar Bonga Stichting, fan it Anders Minnes Fûns en fan de provinsje Fryslân.

Foar it boek skreau ik artikels oer de 74e Jiergearkomste fan ’e KFFB, in Bestjoersgearkomste-fúljeton, in ferslach oer it ferfarren fan ’e KFFB-boekefoarrie, in stik oer de stipe fan it Mariënburgfûns oan de KFFB en dêrmei ek oan Stenden hegeskoalle en oan har Pabû-studinten, oer myn bydrage oan it oprjochtsjen fan Krúspunt (de nije Stichting foar Fryske Oekumene) en in korte oanset ta in fotopresintaasje fan allerhande âlde en nije foto’s fan KFFB-saken.

Yn it boek komme allegearre leden, lêzers, korrespondinten, skriuwers, in printer, in omslachûntwerper en oaren oan it wurd oer allerhande aspekten fan it wurk en oer de boeken fan ’e KFFB. It feestgedicht “Weromsjoch” fan KFFB-dichter Atze Bosch stiet ek yn it Tinkskrift. De artikels beskriuwe foar it grutste part allinne de ôfrûne 25 jier fan ’e skiednis fan ’e KFFB, omt de earste 50 jier al goed beskreaun binne yn it tinkboek “Slomjende krêften” fan 25 jier lyn. It nije Tinkskrift befettet ek artikels oer debuten, berneboeken, geastlike lektuer, muzykútjeften, dichtbondels, grutletterboeken, harkboeken en jout efteryn it boek in kompleet oersjoch fan alle 456 boeken dy’t de KFFB yn al dy 75 jier útjûn hat, wêrfan fan ’e boeken fan ’e lêste 25 jier ek alle omslaggen ôfbylde binne.

Der binne ek twa bydragen opnommen fan Kate Ashton en Elie Wiesel, bûtenlânske skriuwers, dêr’t de KFFB yn ’e ôfrûne jierren mei gearwurke. Ek de KFFB-boattochten út it ferline en de stipe dy’t de KFFB fan harren dochter-fûnsen krijt foar de publikaasjes wurde yn dit boek beskreaun. Sa jout it Tinkskrift in moai oersjoch fan it wurk en fan ’e boeken fan de KFFB.

It Tinkskrift hat KFFB-nûmer 459 en ISBN-nûmer: 978 90 74918 77-0. Yn ’e boekhannel èn by de KFFB kinne jo dit Tinkskrift keapje foar € 9,50. Foar KFFB-leden is de priis by de KFFB mar € 7,50 (dizze prizen binne ynklusyf ferstjoerkosten).

Faaks wolle jo ek lid wurde fan ús feriening de Kristlik Fryske Folksbibleteek (KFFB). It lidmaatskip fan ’e KFFB kostet mar € 27,00 yn 't jier. Dêrfoar krije jo mar leafst trije kear yn 't jier (yn febrewaris, maaie en septimber) in nije roman-útjefte; en de Frysk literêre krante "De fleanende krie" krije jo der dan ek noch trije kear mei op ta. En as nij KFFB-lid krije jo dit Tinkskrift der dan ek noch fergees by tastjoerd.

Fia ynternet kinne jo fuortendaliks lid wurde op ’e side: http://kffb.nl/nijlid.html

vrijdag 22 januari 2010

Wopke van der Heide exposeert in Stiens

Vrijdag 22 januari 2010

Tot 1 april 2010 exposeert kunstschilder Wopke van der Heide uit Hijum schilderijen in de Openbare Bibliotheek te Stiens. Van der Heide is in 1945 geboren in Britsum, nabij Stiens. Als kind was Wopke tijdens zijn lagere schoolperiode al veel aan het tekenen. Tijdens zijn maatschappelijke carrière is het schilderen er niet meer van gekomen, al bleef zijn belangstelling voor de schilderkunst en ook voor de natuur groot. Pas op latere leeftijd - na zijn 60e - is hij begonnen met het volgen van enkele beginnerscursussen schilderen.

Omdat Wopke van der Heide een natuurliefhebber is, hebben de meeste van zijn schilderijen de natuur en het landschap als onderwerp. Hierbij zijn kleur en sfeer een belangrijk uitgangspunt. De werkelijkheid zo realistisch mogelijk afbeelden, geeft hem de meeste voldoening. Meestal kiest hij zelf het onderwerp, maar hij werkt ook in opdracht. Wopke schildert zowel in acrylverf als in olieverf.

In de bibliotheek hangt momenteel een verscheidenheid aan schilderijen: een portret van een meisje, dieren (bv. Schotse Hooglanders), enkele landschappen en ook details van planten (bv. een ontluikende Magnolia). Eén van de geëxposeerde werken is het schilderij "Grove Den", een acryl op doek op een paneel van 54 bij 78 cm.

donderdag 21 januari 2010

Historie van Engelsma & Wynia in glas-in-lood

Donderdag 21 januari 2010

Elke keer als ik bij de werkplaatsreceptie van autobedrijf Engelsma & Wynia te Leeuwarden was, viel mijn oog op een mooi glas-in-lood-raam dat achter het raam van een kantoor hing tegenover de receptie van de werkplaats. Na de verbouwing verdween dit raam van deze plek en verhuisde naar een meer prominente plaats, namelijk bij de entree van de verbouwde showroom. Dit glas-in-lood-raam is het autobedrijf in 1959 aangeboden door het gezamenlijke personeel.

Dat was in de jaren dat Engelsma & Wynia nog niet was gehuisvest op de hoek van de Leeuwarder Gerbrandyweg en de Lekkumerweg. Het autobedrijf was toen nog gevestigd in een aantal panden op de hoek van de Groningerstraatweg en de Bleeklaan te Leeuwarden. Dat was de periode dat het bedrijf dealer was van de automerken Chevrolet, Buick en Opel. Vroeger reed ik als kind met mijn ouders vaak langs deze garage, omdat je toen op de route van Drachten naar de Friese Bildthoek nog door het centrum van Leeuwarden reed, waarbij je op de Groningerstraatweg dit autobedrijf dan ook passeerde. In die tijd stond op de hoek vóór de garage nog zo’n karakteristieke, kleine kiosk bij de Shell-benzinepomp.

Engelsma & Wijnia is momenteel nog steeds officieel Opel-dealer voor Leeuwarden en omstreken. Het autobedrijf heeft al meer dan 80 jaar ervaring op het gebied van verkoop en service van Opel en Opel-accessoires. De geschiedenis èn het (oud)personeel van dit bedrijf wordt mede gewaardeerd door dit bijzondere glas-in-lood-raam op zo’n markante publieksplek bij de ingang van de showroom tentoon te stellen.

woensdag 20 januari 2010

Haijma Tweewielercentrum & Haijma Witgoedspecialist in Stiens

Woendag 20 januari 2010

Zo'n 70 jaar geleden besloot grootvader Hotze Haijma een smederij te beginnen in het nabij Stiens gelegen dorp Britsum. In de jaren zeventig van de vorige eeuw nam vader Klaas Haijma de zaak over van zijn vader en inmiddels is de onderneming - die in 1981 verhuisde van Britsum naar Stiens - met nu al de derde generatie Haijma's uitgegroeid tot een veelzijdige onderneming en is een begrip in de regio geworden.

Naast het kopen van tweewielers (o.a. fietsen en scooters), kan iedereen bij "Haijma Tweewielercentrum" in Stiens terecht voor reparatie en advies, maar ook voor de aankoop van schaatsen en skeelers, accessoires, onderdelen en kleding. Met een speciaal door de bekende oud-schaatser Jan Bols (uit Hoogeveen) ontwikkelde slijpinrichting, is Haijma voor veel schaatsliefhebbers hèt aangewezen aanschaf- en service-adres in het noorden van het land.

De winkel aan de Langebuorren in Stiens is in 2002 flink uitgebreid en gemoderniseerd en Haijma is met zijn tweede divisie "Haijma Witgoedspecialist" ook een speciaalzaak geworden voor witgoed, met een uitgebreid assortiment huishoudelijke electrische apparaten.

Wie regelmatig vanaf de zuidzijde het Stienser winkelcentrum van de Langebuorren binnen rijdt of daar de langgerekte winkelstraat verlaat, zal zeker bekend zijn met de Mercedes die het "tweelingbedrijf" Hayma gebruikt. Deze bedrijfswagen van Haijma staat af en toe vóór de rij eigen winkelpanden te laden en/of te lossen.

dinsdag 19 januari 2010

Congres: Accreditatie, oud en nieuw

Dinsdag 19 januari 2010

Capgemini organiseert vandaag in haar Congresgebouw te Utrecht het congres "Accreditatie, oud en nieuw". Centraal staat enerzijds het oude, huidige accreditatiestelsel 2003 en anderszijds het nieuwe, toekomstige accreditatiestelsel 2010, waarvoor minister Plasterk inmiddels het wetsontwerp heeft ingediend bij de Tweede Kamer, waarover de Kamer op afzienbare termijn besluiten zal nemen. Het congres wordt geopend door Willy Egberink, onze gastheer van Capgemini.

De eerste spreker is Theo Douma, die zijn sporen heeft verdiend op het gebied van kwaliteitszorg in het hoger onderwijs, maar die zijn werk in het hoger onderwijs enkele maanden geleden verruilde voor de functie van Lid van het College van Bestuur van ROC Nijmegen. Theo publiceerde vorige jaar zijn nieuwste boek, getiteld "Accreditatie, oud en nieuw", waaraan het congres van vandaag haar naam ontleend. In zijn presentatie gaat Theo Douma in op de volgende aspecten:
- De beschrijving van wat we kunnen verstaan onder het begrip "kwaliteit", beschouwd vanuit diverse oriëntaties en dimensies;
- De karakteristieken van het oude - nog steeds geldende - accreditatiestelsel 2003, dat tekort schoot als oriëntatie op excellentie en verbetering;
- Dat we moeten opschuiven van kwaliteit door toezicht, naar kwaliteit als intrinsieke motivatie, gebaseerd op vertrouwen;
- Dat de toekomstige ontwikkelingen in het hoger onderwijs (bv. differentiatie, internationalisering, leven lang leren en afstandsleren) vragen om een eigen wijze van borging en toezicht en dat we derhalve een ander accreditatiestelsel nodig hebben;
- De eisen die hij stelt aan het nieuwe accreditatiestelsel gaan over kwaliteitsimpulsen, beoordelingen op verschillende aggregatienivo's, lagere kosten en het herwinnen van committment onder docenten;
- Wat de karakteristieken van het nieuwe stelsel zijn;
- Dat één van de risico's van het accreditatiestelsel is dat de politiek zich gaat bemoeien met de details van het beoordelen;
- De zorgen die hij heeft met betrekking tot het nieuwe acccreditatiestelsel;
- Dat het ook in het nieuwe stelsel een gemiste kans is dat niet zal worden gekomen tot gelijktijdige beoordeling van identieke, verwante opleidingen;
- Dat hij het nieuwe stelsel positief wil beoordelen, mits wordt voldaan aan een aantal operationele vereisten èn indien het stelsel zal leiden tot een paradigmashift;
- Dat hier geen sprake is van een stelselherziening, maar van het doorontwikkelen van het huidige stelsel.

Direct daarna volgt de reactie op bovenstaande door Karl Dittrich, de voorzitter van het bestuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Dittrich relativeert de overwegend analytisch-rationeel ingestelde Theo Douma, door eerst maar eens te stellen dat het nieuwe stelsel toch ook op een aantal heel opportunistische gronden is aangepast. Daarna gaat Karl Dittrich in op de volgende zaken:
- In zijn terugblik op het oude stelsel noemt hij de positieve elementen ervan, maar plaatst er ook een aantal kanttekeningen bij. Deze relativerende reflectie wordt wel gewaardeerd door de aanwezigen in de zaal;
- De uitgangspunten van het nieuwe stelsel worden besproken;
- Bij de hoofdlijnen van de nieuwe systematiek waarschuwt Dittrich ervoor dat een met succes doorlopen Instellingsaudit niet zal betekenen dat de opleidingsbeoordeling lichter wordt; die zal dan hooguit geringer van omvang zijn, maar wordt wel zwaarder dan op dit moment;
- Van de Instellingsaudit komen de 5 Standaarden aan de orde;
- Van de Opleidingsbeoordeling worden de 3 Standaarden benoemd;
- Als aandachtspunten voor de nieuwe praktijk van accreditatie noemt Karl Dittrich de panelsamenstelling, het materiaal & de bewijsvoering, het informatiegehalte dat omhoog moet en dat voortaan sprake is van bijzondere kwaliteit als je op enig aspect excellent scoort.

Na de pauze volgt een Forumdiscussie onder leiding van Theo Douma, met als forumleden:
- Gerard Oosterwijk, voorzitter van de Landelijk Studenten Vakbond (LSVB);
- Eus Schalkwijk, directeur van de Netherlands Quality Agency (NQA);
- Ben van Schijndel, voorzitter van het Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg HBO (LNKZ).
Er volgt een discussie over een aantal stellingen, waarbij ook de aanwezigen in de zaal worden betrokken.
Afsluitend krijgt Karl Dittrich nog het woord om te reageren op deze Forumdiscussie.

De middag wordt afgesloten door onze gastheer van Capgemini, Willy Egberink. Hij schenkt de bovengenoemde medewerkers van deze middag een beeldje, dat qua thematiek op perfecte wijze aansluit bij de transitie waarin wij ons in het hoger onderwijs Anno 2010 bevinden, tussen het oude en het nieuwe accreditatiestelsel.
Dat thema luidt:
"De geschiedenis leert ons de toekomst te waarderen".

Landelijk Beraad van het NBG vergadert in Eemnes

Maandag 18 januari 2010

Vanavond komt het Landelijk Beraad van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) bijeen in Hotel De Witte Bergen te Eemnes. Het Landelijk Beraad is het adviesorgaan dat de directie van het NBG adviseert op alle zaken die het werk van de vrijwililgersbeweging van het NBG betreffen.

Bij aanvang van het overleg blikken we evaluatief terug op de afgelopen periode en bespreken de voortgang van de acties die in de nog voor ons liggende periode zullen worden afgewikkeld. Daarna bespreken we in het licht van de actuele NBG-brede Metadiscussie over de Vrijwilligersbeweging de nieuwste versie van het Strategisch Kader van het NBG voor de jaren 2010-2014. We schenken specifiek aandacht aan het optimaliseren van de (NBG-)ledenwerving en de (niet-)ledenparticipatie, als mogelijke aanzet tot verdere uitbouw van onze Vrijwilligersbeweging. Vervolgens wordt de Begroting van de NBG voor het jaar 2010 besproken, voorzover het hierin gaat om de activiteiten die gerelateerd zijn aan het werk voor èn van de ruim 2.500 vrijwilligers van het NBG.

Het derde bespreekdoment van vanavond is de Notitie Landenproject 2010-2011, een notitie over verantwoorde keuzes voor het herziene landenproject. Deze notitie is bedoeld om daarmee te komen tot een voorstel voor verdere integratie van de inzet van NBG-werkmateriaal voor (1) de Bijbel10daagse, (2) de Ledenwervingscampagne 2010 en (3) het Landenproject. We schatten in dat het een verstandige keus is om middels de voorgestelde integratie de inzet van werkmateriaal van het NBG zo verantwoord mogelijk in te zetten. We adviseren tevens dat het voor de beheersbaarheid van alle werkzaamheden verstandig is om in de toekomst niet elk jaar een nieuw Landenproject op te starten, maar om de looptijd van een Landenproject te verlengen van één jaar naar twee jaar. Zo zullen de vrijwilligers in den lande meer tijd krijgen om hun activiteiten in het kader van zo'n landenproject beter in te zetten in bijvoorbeeld scholen, kerken en andere organisaties in de regio, in de rayons en in alle plaatsen waar het NBG actief is.

zondag 17 januari 2010

Verjaardagsconcert in de Tsjerke oan 'e Ie in Birdaard

Zondag 17 januari 2010

Van dominee Foekje Fink en voorganger Teun Simonides - beiden werkzaam binnen de Protestantse (PKN) Gemeente van Burdaard en Reitsum - kregen we de uitnodiging om een namiddagconcert bij te wonen in het "Tsjerkje oan 'e Ie" te Birdaard (zie ook mijn weblogbericht van 19 maart 2009). Ze vieren beiden hun 60e verjaardag en willen ter gelegenheid van dat heuglijke feit een concert van de muziekgroep "Miste Voci" aanbieden aan alle gemeenteleden en aan een aantal andere genodigden.

Als Durkje en ik bij de Burdaarder kerk arriveren, staan de beide toegangsdeuren aan de zijde van de Dokkumer Ee uitnodigend open. In de kerkzaal staat een lange stoet gasten te wachten om de gastvrouw en de gastheer van vanmiddag met hun kroonjaar te feliciteren. Foekje Fink en Teun Simonides prijzen zich gelukkig met hun nieuwe levensjaar, maar bovenal ook met de grote opkomst van deze middag, want de kerk zit bijna helemaal vol.

"Miste Voci" betekent "gemengde stemmen". Dit sextet bestaat uit drie dames en drie heren, met een breed muzikaal repertoir van zowel instrumentaal als vocaal, betreffende muziek die gemaakt is in de periode van de 15e eeuw tot en met heden. Onder leiding van Freerk Hofma wordt gezongen, zowel a capella als begeleid door verschillende instrumenten. De tenor van het sextet - Dictus Hoogsteen - ken ik nog van ruim 30 jaar geleden, uit de periode dat wij beiden studeerden.

Miste Voci begint met "A Welcome" van G.F. Händel. Daarna volgen drie muziekstukken uit de 16e eeuw, waaronder het "Cantate Domino" van Cl. Monteverdi. Dat wordt vervolgd met het "Praeambulum" van J. Haydn, gespeeld op het keyboard met de Spinet als (snaar)instrument. Daarna komen drie 20e eeuwse stukken.

Het volgende muzikale cluster is een Blokfluitconsort. Miste Voci speelt dan de "Aria del Gran Duca" en "A Fancy" van respectievelijk P. Philips en O. Gibbons, die beiden leefden in de 16e en 17e eeuw. Prachtige muziek!

Dan komt Figallo's wiegenlied "Shine", gevolgd door "The blue bird" en "Ride the morning winds". The blue bird wordt deels solo gezongen door sopraan Magda Jongstra, die vanmiddag in dit muziekstuk, maar ook in de andere stukken, buitengewoon mooi zingt. Een nieuw bijzonder stuk volgt dan: de Cantate "Willkommen" van V. Lübeck, gezongen door twee sopranen, begeleid met twee sopraanblokfluiten en orgel.

Na nog het 16e eeuwse "Sing en Rejoice" en het 20e eeuwse muziekstuk "Les compagnons de la Marjolaine" wordt het concert afgesloten met het 19e eeuwse stuk van A. Sullivan: "The long day closes". Ook de stemmen van sopraan Lokke Hofma, de alt Hannie Postmus en de bas Aan de Haan doen het goed in deze stukken.

Na de laatste klanken is het even - net iets te lang - héél stil in de kerkzaal en dán gaan de gasten en masse staan en volgt een lang en luid applaus! De leden van het sextet zijn zichtbaar opgelucht, want eerder tijdens het concert werd tussendoor niet geapplaudiseerd, maar nu volgt dan in meerdere golven het welverdiende en lang aanhoudende applaus! Hulde aan Miste Voci en met dank aan onze gastvrouw en gastheer van vanmiddag.

zaterdag 16 januari 2010

Feestlike 75e Jiergearkomste fan 'e Kristlik Fryske Folksbibleteek

Sneon 16 jannewaris 2010

De leden en oare gasten fan 'e Kristlik Fryske Folksbibleteek (KFFB) komme de grutte Panoramaseal op 'e âlfde ferdjipping fan it nije World Trade Center (WTC) fan Ljouwert yn mei de muzykklanken fan it fleurich spyljend instrumintaal duo Oct-Opus. De seal rint gau fol; de 220 gasten kinne krekt yn dizze moaie seal, dy't ús ek in wiids útsjoch oer in wyt, winters Ljouwert jout. Wy binne hjir hjoed mei safolle minsken om meiinoar it jubileumfeest te fieren fan 'e KFFB, ús Fryske Boekeklub, dy't op 29 desimber 2009 al 75 jier bestiet (sjoch ek myn weblogberjocht fan 29 desimber 2009). It wurdt in moaie middei; "in boppeslach", sa seit foarsitter Minne Vis oan 'e ein fan it programma, dat de hiele middei duorre.

Earste gastsprekker is Bert Looper, de direkteur fan Tresoar yn Ljouwert. Looper priizget de KFFB, om't dy yn al dy jierren safolle romans en oare boeken publisearre hat yn 'e Fryske taal. Ek pleitet Looper foar mear gearwurking fan allerhande organisaasjes, dy't wurkje op it mêd fan de Fryske taal en kultuer. Foar de rede fan Pieter Duijff is der muzyk fan it duo Grytsje Kingma (gitaar) & Rob du Jardin (fioele). Yn syn moaie feestrede rint Pieter Duijff mei grutte sprongen troch de lange literatuerhistoarje fan 'e KFFB. Hy wiist op de oarspronklike ferieningsdoelen, dêr't it KFFB-bestjoer yn dizze trijefearns ieu sa ticht by bleaun is, praat oer de fette jierren fan in KFFB mei sa'n 12.000 leden en praat oer de posysje fan 'e KFFB yn de hjoeddeistige sitewaasje, in tiid dy't freget om fernijing en meigean mei bygelyks de elektroanyske ynnovaasje. Dan is der wêr muzyk fan Oct-Opus.

Dêrnei rikt foarsitter Vis it earste eksimplaar fan it "Tinkskrift 75 jier KFFB" út oan Jannewietske de Vries, deputearre fan 'e provinsje Fryslân. Us deputearre wiist dêrnei op 'e kultuerwearde fan 'e KFFB, dy't no al safolle jierren alle jierren trije romans en ek noch oare publikaasjes útjout yn ús Fryske taal. It binne oan't en mei 2009 al 456 boeken, dêr't tûzenen leden en oare lêzers safolle lêsnocht fan hiene en noch hawwe. Nei dizze boekútrikking folget muzyk fan it duo Kingma & Du Jardin. Yn it skoft is der in mânske boeketafel mei ûnder oaren KFFB-útjeften tsjin gâns lege jubileumprizen.

Nei it skoft begjinne wy mei muzyk fan Oct-Opus, dy't slút mei in griemmank fan bekende Fryske lieten om ek mei te sjongen. Fansels is it Frysk Folksliet it lêste fan de searje lieten en dat wurdt meiinoar steande songen. Dêrnei folget it jierlikse boekepraatsje fan KFFB-karkommisjelid Wim van der Schaaf. Hy presintearret it útjefteplan foar 2010 en rikt de prizen út oan de winnende skriuwers Lieuwe Pietersen, Einte Prins en Anders M. Rozendal, fan wa't it kommende ferieningsjier nije boeken it ljocht sjen sille. Dit part wurdt ôfsletten mei muzyk fan Grytsje Kingma & Rob du Jardin.

Harren lêste liet is it gedicht "De útstrûper" fan ús KFFB-dichter Atze Bosch; prachtich op har eigen muzyk set troch Grytsje Kingma. En dan komt Atze Bosch nei foaren om twa gedichten en in yn it Frysk oerset Iona-liet foar te dragen; mei ûnder oaren it gedicht "Weromsjoch", dat Bosch yn 2009 skreau by gelegenheid fan it 75-jierrich bestean fan 'e KFFB. En dan komt in oare jubilaris. It is ús trouwe KFFB-skriuwer Anders M. Rozendal, dy't fan't jier al syn tsiende roman yn tsien jier útjout by de KFFB. Rozendal lêst syn ferhaal "Hoi man" foar út syn nije KFFB-ferhalebondel "Hupsakee en oare ferhalen". In moai ferhaal en de seal is dan ek sa stil as in mûs.

En dan folget de ôfsluting en kin elts nei it drankje mei in hapke. In soad minsken binne optein oer dizze moaie feestmiddei en genietsje fan de moeting fan al dy minsken hjir, dy't de Fryske folksliteratuer in waarm hert tadrage. Nije wike krije alle leden it fleurige Tinkskrift thússtjoerd, dat dan kin it sjen fan 'e plaatsjes en it lêzen fan allerhanne teksten oer de KFFB en har boeken begjinne. KFFB-boeknûmer 459 is dan ek teplak brocht.

vrijdag 15 januari 2010

Jezus? ..... Fan wa bisto ien?

Vrijdag 15 januari 2010

Als je als Fries nader kennis maakt met andere Friezen, is de kans groot dat je al heel snel twee vragen wordt gesteld:
1. De eerste - meer neutrale - vraag is: "Wêr komsto wei?"
2. De tweede - meer persoonlijke - vraag is: "Fan wa bisto ien?"
Het is in Friesland een effectieve manier om heel snel vertrouwd met elkaar te geraken.
Kennelijk heeft de mens er behoefte aan om de ander op enige wijze te kunnen plaatsen in een bekend en vertrouwd kader.

Toch is dat niet alleen iets van Friezen. Naarmate je verder van je geboorteplek komt, zal de tweede vraag over je (groot)ouders minder vaak worden gesteld, maar de eerste vraag over waar je vandaan komt, is toch overal wel een universele vraag.

Ook in de Bijbel wordt vaak over deze twee vragen geschreven. Mijn collega Jettie Holwerda van Stenden hogeschool wijst ons daar sinds deze week op, in haar verbeelding in het Stiltecentrum van het Ontmoetingscentrum in ons hogeschoolgebouw te Leeuwarden.
Jettie plaatste op grote doeken een Licht in een bijzonder vormgegeven schaal. De schaal staat op een voet, waarop een deel van het geslachtsregister van Jezus, het Licht, staat geschreven.

Niet voor niets begint het eerste hoofdstuk van het eerste Bijbelboek van het Nieuwe Testament met het stellen van die universele vraag waar je vandaan komt en van wie je er een bent. Het evangelie volgens Matteüs begint namelijk met een uitgebreid "Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham" (zie vers 1).

De eerste 14 generaties:
De stamboom begint met Abraham die Isaak verwekte en Isaak die vervolgens Jakob verwekte (zie vers 2). Als we de 14e generatie bereiken, zijn we bij koning David gearriveerd, die werd verwekt door Isaï (zie vers 6).

De tweede 14 generaties:
David verwekt dan Salomo en zo gaat dat wederom 14 generaties door, todat Josia zijn zoon Jechonja verwekte ten tijde van de Babylonische ballingschap (zie vers 11).

De derde 14 generatie:
En dan passeren er voor de derde maal wederom 14 generaties en dán zijn we aangekomen bij Jozef en zijn vrouw Maria, die "Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt" (zie vers 16).

Op de voet van de mooie schaal van aardewerk schreef Jettie Holwerda een aantal van die 3 * 14 = 42 generaties. De namen staan in een doorgaande cirkel rondom de schaal geschreven, als wil Jettie laten zien uit welke kring Jezus (het Licht) afkomstig is.

Als de voet, de schaal en het Licht je nieuwsgierig hebben gemaakt, kun je het hele geslachtsregister eens nalezen in Matteüs 1 vanaf vers 1, en dan wéét je: "Jezus, ..... dat is ien fan ........".

donderdag 14 januari 2010

Students @ Work @ Stenden @ Leeuwarden

Donderdag 14 januari 2010

Als je het kloppende hart van Stenden hogeschool te Leeuwarden zou moeten beschrijven, dan zou je vooral kunnen denken aan het Atrium van het Stenden hogeschoolgebouw aan de Rengerslaan op de Kenniscampus Leeuwarden. Dit is een geliefde plek voor studenten om te werken.

In de periode dat het hogeschoolgebouw werd verbouwd en uitgebreid, is aan de architect uitgelegd dat zaken als "zorg voor mens & wereld" en "ontmoeting" richtinggevende begrippen zijn in de missie & visie van onze hogeschool, waarin studenten & docenten met elkaar (samen)leven & (samen)werken. Het Atrium tegenover het Studielandschap - met in de directe nabijheid een aantal andere studentenvoorzieningen - zou een plek moeten worden waar studenten elkaar graag ontmoeten en waar zij in een aangename, gezellige gemeenschap van studenten en medewerkers graag een deel van hun studietijd doorbrengen.

De perfecte combinatie van onder andere de winkel, het restaurant, uitgebreide materiële voorzieningen, een welvoorzien Studielandschap en de bijzondere vormgeving (het Atrium is terrasvormig opgebouwd) draagt ertoe bij dat het huidige Atrium een buitengewoon geliefde plek is waar je elkaar in een aangename omgeving ontmoet, waar je tussendoor vlakbij lekker kunt eten en drinken en waar het groot aantal computers, werkplekken en overige materialen je het studeren comfortabel wordt gemaakt.

Het is dan ook alleszins te begrijpen dat van deze onderwijswerkplaats gedurende een groot aantal uren van de dag de capaciteit maximaal wordt benut. En elke keer weer is het een mooi gezicht om te zien dat er - naast alle eenzame uren die moeten worden besteed aan literatuurstudie - ook volop gelegenheid is om met elkaar af te spreken om op school in het Atrium (of op de andere werkplekken) een geschikte werkplek te vinden, waar je vooral ook samen met je medestudenten aan de slag kunt om bijvoorbeeld groepsopdrachten uit te werken.

woensdag 13 januari 2010

Twee Voortgangsconsulten op de Kenniscampus te Emmen

Woensdag 13 januari 2010

Halverwege de ochtend rijd ik vanaf de Kenniscampus Leeuwarden naar de Drentse vestiging van Stenden hogeschool op de Kenniscampus Emmen. De wegen zijn na alle sneeuwval van de afgelopen dagen weer goed berijdbaar, maar vooral op het traject tussen Drachten en Beilen wordt het verkeer hier en daar gehinderd door de grote hoeveelheid stuifsneeuw, die door de straffe wind over het wegdek waait en daar plaatselijk voor enige sneeuwduinvorming zorgt. Het valt eigenlijk wel mee, maar halverwege dit traject is er toch een auto van de weg geraakt en door de brede berm uiteindelijk in de sloot langs de autoweg gegleden. Op het parkeerterrein van Stenden hogeschool Emmen is de sneeuw hoog opgeworpen om zoveel mogelijk parkeerplaatsen sneeuwvrij te kunnen benutten.

In Emmen handel ik eerst een aantal kleine zaken af, waarna de twee Voortgangsconsulten aanvangen, waarvoor ik vandaag in Emmen werkzaam ben. Het eerste consult vindt plaats bij het projectmanagementteam dat momenteel hard werkt aan de komende visitatie van onze vijf techniekopleidingen in Emmen. Het tweede Voortgangsconsult is een bilateraal overleg met de enthousiaste projectleider van ons internationale project, dat ertoe moet gaan leiden dat Stenden hogeschool op termijn mag starten met een internationale Opleiding tot Leraar Basisonderwijs.

Beide zijn mooie projecten, waaraan ik door monitoring en advisering een bijdrage kan leveren om beide trajecten gezamenlijk tot een goed resultaat te kunnen brengen, dat kwalitatief aan de maat is en dat onze opleidingen techniek nationaal en lerarenopleiding internationaal goed op de kaart zetten, teneinde een positieve bijdrage te leveren aan de wereldwijde kennissamenleving van de toekomst.

Bestuur Stichtings Jabikspaad Fryslân vergadert in de Jacobshoeve van St. Japik

Dinsdag 12 januari 2010

De eerste bijeenkomst van het bestuur van de Stichting Jabikspaad Fryslân vindt vanavond plaats in de Jacobshoeve van bestuurslid Klaske Wijbenge te Sint-Jacobiparochie, op slechts enkele panden verwijderd van het startpunt van het Jabikspaad, en daarmee van de internationale pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Twee grotere projecten staan vanavond centraal en daarna komen een aantal andere bestuurszaken ter tafel.

Het eerste project dat haar afronding nadert, is het pelgrimsmonument dat we plaatsen in Jirnsum, onder de naam "Jirnsumer Moeting". We prijzen ons gelukkig met het feit dat we door financiële ondersteuning van een aantal sponsoren nu in staat zijn om ook het bijbehorende informatiepaneel te plaatsen. De officiële onthulling van het momument zullen we komend voorjaar combineren met het tienjarig bestaan van het Friese Jabikspaad. Ons tweede lustrum in mei 2010 zal grotendeels in het teken staan van dit bijzondere monument, dat geheel van kloostermoppen is gemaakt.

Het tweede project is een project van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, waarin we als stichting participeren. Dit project moet - mits daar de financiering voor wordt gevonden - ertoe leiden dat we in De Groate Kerk van Sint Jabik een drie verdiepingen hoog pelgrimscentrum realiseren in het grote voorportaal van deze monumentale kerk van architect Romein. Binnenkort zullen we een werkbezoek brengen aan een pelgrimshoeve in het zuiden van het land en aan het pelgrimshuis van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob te Utrecht. Alleen met een groot aantal partners van binnen en buiten onze provincie zullen we dit majeure project kunnen realiseren. Gewenst resultaat is dat ons Friese pelgrimscentrum voor (aanstaande) pelgrims de plek bij uitstek wordt voor met name informatie, bezinning, ontmoeting en start van ieders pelgrimage.

Nadat we een aanstaande bestuursmutatie hebben besproken, komt de volgende Nieuwsbrief van het Jabikspaad aan de orde en wordt besproken wie van het bestuur en desgewenst van onze routebeheerders onze promotiestand zullen gaan bemannen op de Fiets en Wandelbeurs, die op 27 en 28 februari 2010 zal worden gehouden in de RAI te Amsterdam. Deze jaarlijks druk bezochte beurs biedt ons de mogelijkheid om het Jabikspaad te promoten als de startplaats bij uitstek voor Nederlandse pelgrims, die op hun pelgrimsreis van het Nederlandse Sint Jacob naar het Spaanse Sint Jacob willen lopen, ofwel "van zee naar zee".

maandag 11 januari 2010

De Soefi

Maandag 11 januari 2010

“Naast het artikel was een foto van de professor te zien, gekleed in een gewaad dat bij soefirites wordt gebruikt. Speciaal voor Ad Valvas had hij het in zijn kamer aangetrokken. Hij stond erbij alsof hij met lichte tegenzin akkoord was gegaan met de foto. Tamara keek er een halve minuut naar en concludeerde dat ze verkocht was. Het was de laatste zin die haar deed besluiten zich in te schrijven voor zijn college. Het geloof als gebed zonder end. Ze wilde zien hoe zijn ogen bij de taal pasten.”

Bovenstaande is een citaat uit het boek “De soefi” van Abdelkader Benali. Het soefisme staat centraal in deze novelle, die zich afspeelt aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Het boek is niet in de reguliere boekhandel verkrijgbaar. Medewerkers en relaties van de VU kregen dit boek als speciaal kerstgeschenk van deze eerste “Schrijver Op Locatie” aan de Faculteit der Letterkunde van de VU. Als voorzitter van het Regiocomité Fryslân van de Vereniging VU-Windesheim (VVW) kreeg ik vlak voor Kerst 2007 ook een exemplaar van deze bijzondere uitgave toegezonden. Omdat Benali het belangrijk vond dat ook VU-studenten zijn boek konden krijgen, drukte de VU-uitgeverij nog vijfhonderd extra exemplaren, die per medio december 2007 verkrijgbaar waren in de VU-boekhandel.

“De Soefi” gaat over een Irakese vluchteling die aan de VU wordt aangesteld als Bijzonder Hoogleraar Soefisme. Maar verderop in het verhaal wordt het de lezer duidelijk dat deze man niet is wie hij zegt te zijn. Eén van zijn studentes ontdekt dat hij Nederland is binnengekomen met een vals paspoort. Het verhaal bevat veel verwijzingen naar de actualiteit, zoals bijvoorbeeld: integratie, het islamdebat en de oorlog in Irak.

Je zou het boek ook een relithriller kunnen noemen. De muzikaliteit, de rituelen en het niet-dogmatische van de godsdienstbeoefening, dat is wat Benali zo aanspreekt in het soefisme. Benali maakte nooit zo de indruk veel met religie bezig te zijn, maar het is wel zo dat zijn verblijf aan de VU - als wetenschapsinstelling met veel ruimte voor religie - het hem mogelijk maakte om tijdens zijn schrijven op locatie de Irakese vluchteling-hoofdpersoon in zijn novelle te creëren. Daartoe sprak Benali met VU-studenten, woonde in de VU islamdebatten bij en ontmoette in de VU de Syrische filosoof Sadik al-Azm. Abdelkader Benali fungeerde in de VU als schrijver op locatie in de periode van 1 februari 2007 tot 1 februari 2009.

zondag 10 januari 2010

Onophoudelijk Sneeuwschuiven & Zoutstrooien voor veilige wegen

Zondag 10 januari 2010

Door de combinatie van sneeuwval en harde wind zijn hier en daar in onze Noord-Friese regio de wegen slecht begaanbaar geworden. In Stiens valt het nog wel mee, zeker daar waar de sneeuwschuivers en de zoutstrooiers hun dankbare werk hebben verricht.

Even na half acht is de avondkerkdienst afgelopen in de Sint Vituskerk van Stiens. Durkje en ik hebben vanavond deze knusse Gemeentedienst bijgewoond, die is georganiseerd door onze Stienser Gespreksgroep van mensen met een verstandelijke beperking. Het onderwerp dat de gespreksgroep koos, is het verhaal van de tollenaar Zacheüs geworden. Met een licht-schaduwspel wordt het verhaal door de leden en de leiding van deze gespreksgroep gelezen en gespeeld in het koor van de kerk. We zitten - en lopen ook zingend - met elkaar gezellig in een kring, in een warme kerk, met buiten de snerpende sneeuwwind rondom deze oude dorpskerk.

Als Durkje en ik na afloop over de Langebuorren het plein vóór het gemeentehuis passeren, staan daar drie tractoren met sneeuwschuivers en een vrachtwagen met sneeuwschuiver en zoutstrooier keurig in het gelid op het midden van het Stienser gemeentehuisplein. Kennelijk hebben de chauffeurs van de tractoren en de vrachtwagen hier even pauze gehad, want op het moment dat we voorbijgaan, zetten de voertuigen zich weer in beweging, verlaten ze het plein en gaan de weg weer op om hun werk te vervolgen.

Het zijn momenteel drukke tijden voor de mensen die zich voor onze veiligheid bezighouden met de gladheidsbestrijding. Bij de huidige weersomstandigheden rijden de wagens nagenoeg onophoudelijk om de wegen - ook in onze gemeente - zoveel mogelijk sneeuwvrij te houden, waarvoor hartelijk dank!

zaterdag 9 januari 2010

Schaatsen en wandelen op de Kletsefeart in Stiens

Zaterdag 9 januari 2010

Het is zover. Er kan voor het eerst weer bij ons worden geschaatst op de Kletsefeart in Stiens. Gisteren zijn de eersten de abominabele ijsvloer van de vaart op gegaan om handmatig met sneeuwschuivers enige verbetering in de toplaag van het natuurijs te brengen.

Ook vanmorgen lopen enkelen over het ijs van de Kletsefeart om zo goed en zo kwaad als het gaat plaatselijk een acceptabele schaatsbaan te creëren. En dan is het aan het begin van de middag eindelijk zover dat een groep kinderen de schaatsen onder kan binden om te gaan schaatsen op de Kletsefeart in onze Stienser wijk Aldlân.

Later op de middag hoor ik dat schaatsen eigenlijk alleen maar goed te doen is op die plaatsen waar de aanwonenden iets aan verbetering van de ijsvloer hebben gedaan. Een eind verderop is zelfs een laag water over het ijs gespoten om ter plekke een nieuwe, gladde topijslaag te verkrijgen. Dat is mooi voor een beperkt deel van de vaart, maar het is geen afdoende oplossing voor het hele traject van de Kletsefeart, die vlak buiten Stiens uitmondt in de Stienserfeart. Schaatsen is verderop eigenlijk geen optie, maar voor een ijswandeling volstaat de huidige ijsdikte tenminste wel.

Martenastate in een winters Cornjum

Vrijdag 8 januari 2010

Door de combinatie van aanhoudende mist en vorst is Friesland veranderd in een sprookjesachtig landschap. Besneeuwde gebouwen en velden en berijpte bomen tekenen het landschap wit. Laat in de middag gaat de zon onder, daarbij de lucht in het westen zacht oranje-roze afstekend boven de witte ondergrond en horizon.

Op weg naar huis rijd ik door Cornjum.

Aan de voet van de deels afgegraven dorpsterp schaatst een twintigtal kinderen en volwassenen in het eerste schijnsel van de baanverlichting. Tegen de hoogopgaande terpwand staat een groepje schaatser met elkaar te praten; hier enige beschutting vindend tegen de koude oostenwind, die over het Aldlân de ijsbaan bereikt.

Ik wandel hier in Cornjum een eindje over het bevroren en besneeuwde wandelpad van de Swarte Singel, gaande in de richting van Martenastate (zie ook mijn weblogbericht van 11 mei 2009). De aanduiding "Swarte" in de naam "Swarte Singel" is tijdens deze winterdagen geen representatieve benaming, want de singel is sneeuwwit, dus eigenlijk is het vandaag meer een "Sniewite Singel".

Een eindje van de Swarte Singel af - voorbij de brug over de besneeuwde ijsvloer van de slotgracht - brengt Martenastate tenminste nog enige kleur in het witte wintersprookjestafereel. Vóór mij in het Cornjumerbos is het stil, achter mij hoor ik de door de sneeuw en de terpwand gedempte klanken van de Cornjumer ijsbaan.

Even later waarschuwt onze Friese weerman Piet Paulusma op Omrop Fryslân Radio voor de verwachte harde wind en sneeuwbuien, die morgen en overmorgen Friesland met onder andere sneeuwduinen letterlijk en figuurlijk nog dieper in de sneeuwwinter zullen brengen.

donderdag 7 januari 2010

IJsbaan gesloten, onbetrouwbaar ijs

Donderdag 7 januari 2010

Zoals zoveel dorpen in de provincie Fryslân heeft ook onze woonplaats een enthousiaste ijsclub. In Stiens is dat de "Koninklijke IJsclub "Stiens"".

Het bestuur en de vrijwilligers van onze ijsclub doen erg hun best om aan haar verenigingsleden en aan de andere, betalende bezoekers een gave ijsvloer aan te bieden, zodra de winterse temperaturen ons dat toestaan.

Door het wisselende weer met veel sneeuw is de kwaliteit van de ijsvloer op ijsbanen, sloten, vaarten, kanalen en meren ronduit slecht. Het Friese ingenieursburo Oranjewoud heeft gisteren al haar ingenieurs en andere enthousiastelingen aan het denken gezet over de wijze waarop op alle buitenwateren de ijsvloer weer snel in een acceptabele schaatsstaat kan worden gebracht. Op de radio werd vanmorgen vroeg het idee genoemd van een combinatie van een kleine hoovercraft met een dweilmachine. Het gekste idee dat binnen kwam, was de optie om de hele ijsvloer maar om te keren, waarmee de belabberde bovenkant onder en de mooie gladde onderzijde van de ijslaag boven zou komen. De bedenker had echter nog geen oplossing bedacht hoe dat dan gerealiseerd zou moeten worden, dus dat biedt voor de korte termijn in elk geval nog geen soelaas.

Bij de ingang van de Stienser ijsbaan hangt aan het eind van de middag een schoolbord met als opschrift: "IJsbaan gesloten, onbetrouwbaar ijs". Een moeder komt langs met drie kinderen om te kijken of de ijsbaan al weer open is. Nee dus.

Tenminste, nog niet.
De vorst zet immers door en als ik even op de baan kijk, dan zie ik achteraan, aan de zuidwestzijde, vijf mensen druk in de weer om de baan zo mooi mogelijk te maken. Twee zijn met kleine sneeuwschuivers bezig om de bevroren sneeuwlaag van het ijs af te schrapen en de andere drie flankeren de sneeuwschuivers om waar dat nog nodig is met handschuivers de optimale finishing touch aan te brengen.
Stiens heeft een fikse ijsbaan en met het tempo waarmee dit cosmetisch werk mogelijk is, betekent het dat het uren werk zal kosten voor meerdere vrijwilligers om de ijsvloer er zo goed mogelijk bij te laten liggen.

En laat dan de vorst nog maar een paar nachten komen.
Ik schat in dat het dankzij de gewaardeerde vrijwilligersinzet zeker in het komend weekend wel weer mogelijk is om menig baantje te trekken op deze gezellige ijsbaan, gelegen tegen het centrum van ons schaatsminnend dorp.

Driekoningen

Woensdag 6 januari 2010

Als je momenteel het Stiltecentrum in het Ontmoetingscentrum van Stenden hogeschool te Leeuwarden binnnen wandelt, zou je eerste reactie kunnen zijn dat de Kerst-presentatie in het Stiltecentrum alle actualiteit heeft verloren. Drie grote schilderijen staan vóór en naast het altaar. Dit drieluik verbeeldt het Kerstverhaal over de geboorte van Jezus, de Zoon van God. Maar het Kerstfeest vierden we toch al op 25 en 26 december jongstleden? En het Kerstfeest is nu dan toch al lang voorbij?

Ja en Nee!
Wij hebben inderdaad het Kerstfeest onlangs gevierd, maar wij zijn niet alleen op deze wereld.
Vandaag wordt namelijk het Kerstfeest en het vervolg erop hier en elders ook nog gevierd.
Vandaag is het immers "Driekoningen".
Driekoningen (of "Epifanie" of "Openbaring van de Heer") is een christelijke feestdag, die elk jaar op 6 januari wordt gevierd. Op deze dag vieren de christenen het kraambezoek van drie Koningen of Wijzen uit het Oosten aan het kind Jezus in Bethlehem. Een bijzondere ster heeft deze drie wijzen tot Jezus gebracht.

De oosters-orthodoxe christenen vieren op deze dag de volwassenendoop van Jezus in de Jordaan. Toen - bij deze openbaring van de Heer - maakte een stem vanuit de Hemel bekend, dat Jezus Christus onze Heer en Messias (verlosser) is. Vanaf dit moment begint Jezus zijn openbare optreden.

Met het feest van Driekoningen sluiten we nu vandaag de Kersttijd af.

woensdag 6 januari 2010

Warm Welkom nieuwe buren

Dinsdag 5 januari 2010

Tegenover het grote parkeerterrein, bij de ingang van de uitgebreide en verbouwde NHL Hogeschool aan de Rengerslaan te Leeuwarden staat een grote marktkraam met daarop de vlag van Stenden hogeschool. In en vóór de kraam zie ik collega's en studenten van Stenden University Hotel druk aan het werk om een groot aantal passerende studenten en medewerkers van de NHL Hogeschool te voorzien van een grote mok met warme chocolademelk met slagroom. In deze vrieskou, in de sneeuw een heerlijke en winterse traktatie. Op de verrassingmok die alle voorbijgangers mee mogen nemen, staat boven het logo met de zwaluw van Stenden hogeschool: "Welkom nieuwe buren".

Na jaren overleg, voorbereiden en bouwen is het dan eindelijk zover. Onze collega-hogeschool heeft na een lange periode van ver- en nieuwbouw haar prachtige hogeschoolgebouw geopend, zodat ook alle NHL-studenten & medewerkers samen met onze studenten & medewerkers van Stenden hogeschool naast en met elkaar aan de slag gaan om de goed gefaciliteerd samen te leren en samen te werken op de Kenniscampus Leeuwarden.

En als goede buur siert het je dat je je nieuwe buren bij aanvang van de "wendagen" warm verwelkomt. Het wordt deze week werkelijk een warm welkom, met warme winterthee, glazen bisschopswijn, heerlijke oliebollen en natuurlijk vandaag ook de warme chocolademelk met - om het extra feestelijk te maken - een dikke kop erop van slagroom. Velen genieten hier en nu van de warme drank, staande onder de terrasverwarmers bij de statafels, of de nieuwbouw ondertussen binnenwandelend, op zoek naar de nieuwe (onderwijs)werkplek(ken).

Onze nieuwe buren nemen hun welkomstgeschenk zichtbaar dankbaar in ontvangst, en mij valt ook op hoe enthousiast onze studenten en collega's van Stenden University Hotel hier zijn en hoe ook zij zichtbaar genieten van dit mooie staaltje gastvrijheid. Hospitality, dat is waar ze sterk in zijn: zelfs in de sneeuw en rond het vriespunt zorgen ze nog voor een warm welkom.

Welkom nieuwe buren!

Metadiscussie van start in het Landelijk Beraad van het NBG

Maandag 4 januari 2010

In het afgelopen jaar hebben we in het Landelijk Beraad van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) regelmatig gesproken over de nieuwe beleidsnotitie "Een Beweging in Beweging"; over het Vrijwilligerswerk van en binnen het NBG. Eén van de belangrijkste taken van ons Landelijk Beraad is het adviseren van de directeur van het NBG omtrent de efficiëntie en de effectiviteit van het vrijwilligerswerk binnen het Bijbelgenootschap. De hierboven genoemde beleidsnota is in dezen een belangrijk document, waaraan wij een bijdrage hebben geleverd.

Het Nederlands Bijbelgenootschap is een grote vereniging van mensen die het Bijbelwerk in en buiten Nederland een warm hart toedragen. Een flink deel van die vereniging - zo'n 2.500 leden - staan bij het NBG geregistreerd als vrijwilliger. Zij, en veel anderen, leveren allen op eigen wijze een essentiële bijdrage aan het verspreiden van Bijbels in binnen- en buitenland en zij dragen er ook in belangrijke mate toe bij dat de Bijbel steeds meer mensen gaat aanspreken.
Dat werk kunnen die vrijwilligers alleen goed doen als zij daartoe de juiste kaders en ondersteuning van de beroepskrachten van het NBG te Haarlem krijgen. Een goede samenwerking tussen de vrijwilligers en de betaalde medewerkers van het NBG is dan ook een succesbepalende factor.

Vooral vanwege het steeds prominenter geldende, uitdagende optimalisatievraagstuk van die samenwerking tussen vrijwilligers en medewerkers, hebben we afgelopen zomer besloten om daarover een zogenoemde metadiscussie te starten, waaraan ook ons Landelijke Beraad een essentiële bijdrage zal leveren. Om die interne discussie op gang te brengen, komen we vanavond als Landelijk Beraad van het NBG bijeen in Hotel De Witte Bergen te Eemnes.

We spreken over de kwalitatieve en kwantitatieve bijdrage die vrijwilligers leveren aan het realiseren van de NBG-doelen en over de strategieën die we daarbij (kunnen) hanteren om de vrijwilligersbeweging en de NBG-medewerkers zo efficiënt en effectief mogelijk tot optimale samenwerking te brengen. Daarbij maken we met name gebruik van de pull- en push-strategie, die we vanuit de marketing kennen. Als we in de volgende discussiesessies helder kunnen formuleren wat de bijdrage van de vrijwilligersbeweging en van het professionele apparaat kan zijn om die bijdrage van beide partijen te kunnen optimaliseren, zal de metadiscussie ons brengen tot de vraag welke aanpassingen in de NBG als beweging en organisatie gewenst zijn om die samenwerking naar een hoger nivo en naar een optimaal resultaat te brengen. Het is een boeiend vraagstuk en een uitdaging om daar in het komende halfjaar verstandige uitspraken over te doen die leiden tot verbetering van processen en resultaat.

zondag 3 januari 2010

Bijbelleesrooster 2009 van het NBG

Zondag 3 januari 2010

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stelt al sinds lang jaarlijks een Bijbelleesrooster beschikbaar, bedoeld als hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel. In 2008 begon het NBG ermee om naast de Bijbeltekst iedere dag ook een korte opmerking in de vorm van een kleine aantekening toe te voegen. Omdat de reacties daarop overwegend positief waren, werd die toevoeging ook in het Bijbelleesrooster 2009 van het Nederlands Bijbelgenootschap opgenomen. In 2009 heeft het NBG als bezuinigingsmaatregel deze lijn voor 2010 niet doorgezet. Het Bijbelleesrooster wordt door het NBG in 2010 wel beschikbaar gesteld, maar dit jaar zonder een korte aantekening bij de dagtekst.

Al jaren heeft dominee Klaas Touwen het NBG-Bijbelleesrooster met grote zorgvuldigheid en met respect voor de Bijbelleestraditie samengesteld. In het leesrooster van 2009 troffen wij op een aantal plaatsen teksten aan uit de deutero-canonieke boeken: Bijbelboeken die in de traditie van de Kerk o.a. gelezen worden door de Lutheranen, de oud-katholieken en de rooms-katholieken. Omdat dat respect naar beide kanten dient uit te gaan, is voor de dagen waarop de deutero-canonieke Bijbelteksten gelezen worden, ook een canoniek alternatief aangeboden.

Omdat Bijbellezen en bidden eigenlijk bij elkaar horen, troffen wij in het Bijbelleesrooster van 2009 per maand ook een aantal gebedsintenties aan over bijvoorbeeld: Bijbel(vertaal)werk, de productie van de Bijbel in Gewone Taal, het jongerenwerk, Bijbelgebruik, alle medewerkers van het NBG en over de Bijbel10daagse.

Dit Bijbelleesrooster volgt ook de doorgaande zondagse Bijbellezing, waarmee veel kerken in Nederland werken. Daardoor sluit de zondagse Bijbellezing in de kerk goed aan bij de doordeweekse lezingen, en andersom natuurlijk ook. In 2009 hebben we gelezen uit de volgende Bijbelboeken: Daniël, Deuteronomium, Ezechiël, Genesis, Handelingen, Hebreeën, Jesaja, Jona, (1, 2 en 3) Johannes, Judas, Koningen, Korintiërs, Leviticus, Lucas, Makkabeeën, Marcus, Matteüs, Openbaring, Petrus, Psalmen, Rechters, Romeinen, Timoteüs, Titus en Zacharia.

Op de omslag van het Bijbelleesrooster 2009 staat Genesis 1 afgebeeld uit de Delftse Bijbel, het eerste gedrukte Nederlandstalige boek. De Bijbel had daarmee de primeur, toen die als eerste boek in 1477 in Delft door Jacob Jacobszoon van der Meer en Mauricius Yemantszoon van Middelborch werd uitgegeven. Van deze Delftse Bijbel zijn waarschijnlijk zo'n 250 exemplaren gedrukt, waarvan nog maar ongeveer 50 exemplaren zijn getraceerd en waarvan het NBG er 3 exemplaren in haar Bijbel(bibliotheek)collectie heeft. De Bijbel heeft dus al een lange traditie, ook in Nederland. Het Bijbelleesrooster van het NBG gaat bij de tekstvermelding uit van de versnummering van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), uitgegeven in 2004 door het Nederlands Bijbelgenoootschap te Haarlem.

zaterdag 2 januari 2010

De Striid om de Sulveren Bal fan Tryater & Meeuw yn 'e Harmonie fan Ljouwert

Sneon 2 jannewaris 2010

Yn it Krystpakket fan Durkje har wurk by it Fryslân Kolleezje sieten weardebonnen, dy't ek foar yn teaterfoarstelling yn 'e Ljouwerter Harmonie brûkber binne. Dat wy giene jûn troch de farske laach snie op Ljouwert oan foar de útfiering fan Tryater & Meeuw, fan it stik "De striid om de Sulveren Bal". In wedstryd as in foarstelling, in foarstelling as in wedstryd. In fûle striid tusken romantyk en werklikheid, troch spilers fan Tryater yn moaie gearwurking mei de jonge talinten fan de Fryske jongereinteaterskoalle Meeuw. Wy sjogge nei in wiere striid, de striid om de Sulveren Bal!

De striid om de Sulveren Bal is basearre op trije boeken fan Nynke van Hichtum:
- De jonge priiskeatser, oer Jelle van Sipke Froukjes;
- Schimmels voor de koets;
- De tsien fan Martens Afke (ek bekind as: Afkes Tiental).
Skriuwster Wiske Sterringa hat dizze trije ferhalen fan Nynke van Hichtum meiinoar ferflochten ta in wedstryd foar twa ploegen:
- De read-swarte ploech oan de iene kant, dy’t stiet foar it romantyske fan de skriuwster Nynke van Hichtum en
- de blau-swarte ploech oan ‘e oare kant stiet foar de hurde werklikheid fan Nynke fan Hichtum har man, Piter Jelles Troelstra.
Hoewol’t it libben sawol yn de werklikheid as yn 'e ferhalen fan Van Hichtum net sûnder soargen wie, is de reade trie fan doe èn ek fan no: de kop derfoar!

It is in winterske foarstelling fol passy en fjoer. It stik spilet yn it ferline, oer it fêstsitten yn ellinde en giet oer de kânsen, dyst pakke kinst! En oer de krânsen, dyst as jonge priiskeatser - hjir is dat Jelle fan Sipke Froukjes - pakke kinst. Dúdlik wurdt yn dit stik: jo moatte net seure, mar dwaan en fral trochpakke!

Komponist en musikus Peter Sijbenga makke spesjaal foar De striid om de Sulveren Bal in ‘mikstaal’ fan Frysk en Nederlânsk. Dat is dien as in knypeach nei de skriuwtaal fan Nynke fan Hichtum. Hoewol’t se yn Fryslân berne waard en libbe, skreau se yn it Nederlânsk. Mar dat wie in Nederlânsk fol frisismen. It ynspirearre Sijbenga om te boartsjen mei de klanken en de wurden fan de tekst dy’t Wiske Sterringa oanlevere. Spilers stappe yn en út harren taal en ek yn en út harren rol, om de sitewaasjes yn in hjoeddeisk ljocht te setten.

It stik begjint mei de berte fan Nynke fan Hichtum har tsiende bern. It libben is swier, ek foar de âldere bern, dy't de leafste hûn ferkeapje om thús jild yn te bringen of as ien fan de jonges yn 'e stêd in skelk foar syn mem keapet fan alle sinten dy't hy by de petroaljehânnel fertsjinne hat. Mar der komt in kear yn it stik, want oan 'e ein wint ús priiskeatser de Sulverren Bal en dat net allinnich, want hy wint mei de krâns en de Sulveren Bal om 'e holle ek it hert fan syn âld-freondinne, dy't jierren earder ferfarre wie nei Frentsjer. De jongerein fan 'e teaterskoalle en de profesjonals fan Tryater soargje meiinoar foar in moai stik, mei in moai muzikaal en gefoelich ein.

vrijdag 1 januari 2010

Een vurige jaarwisseling in Broeksterwoude

Vrijdag 1 januari 2010

Aan het begin van de Oudejaarsavond rijden Durkje en ik langs de Brink van Broeksterwoude om in haar geboortedorp bij haar ouders de jaarwisseling door te brengen. Op de Brink zien we dan al een grote hoeveelheid zand, breed uitgespreid over het midden van de Brink. Uit ervaring weet je wat dat betekent: brand tijdens de jaarwisseling.

En je kunt inderdaad de klok er bijna op gelijk zetten, want ook vanavond zo tegen half twaalf horen we het zware geluid van de tractor naderbij komen. Boven op de aanhangwagen van deze passerende tractor staat een grote stacaravan. Bij de Brink draait de tractor naar rechts en daar wordt - bovenop de daartoe gecreëerde zandvlakte - de grote stacaravan gedumpt. Daarna is het slechts een kwestie van wachten op de klok van 00.00 uur.

Als direct na 24.00/00.00 uur buiten het eerste geluid van het zware vuurwerk klinkt en de lucht kleurrijk wordt van al het siervuurwerk, verschijnt ook het vuur in en buiten de stacaravan. Op de Brink aangekomen, horen we dat het de oude "zuipkeet" van de jeugd van Broeksterwoude is. Deze zuipkeet mocht door de Broekster jongeren niet meer worden gebruikt en was enige tijd geleden al naar een andere plaats vervoerd, naar nu blijkt, in afwachting van deze jaarwisseling.

Het duurt maar even en dan staat de zuipkeet in lichter laaie en dan duurt het ook maar even of er is weinig meer over van de brandende keet. Een grote menigte van jong en oud heeft zich rondom de brandende keet opgesteld om elkaar nieuwjaarswensen toe te roepen, om zich te warmen bij de gloeiende vuurzee en om daar gezellig bij elkaar te blijven, met op de achtergrond het geluid van een door de jongeren meegenomen muziekinstallatie.

Na een halfuur staat alleen nog een deel van het ijzeren geraamte van de keet overeind en heeft een naast de keet liggende stapel afvalhout ook vlam gevat. We gaan weer naar binnen om nog even bij elkaar te zitten, alvorens we huiswaarts keren.

Adieu 2009.
Welkom 2010.

Segend Nijjier
Gezegend Nieuwjaar

Folle lok en seine yn it nije jier.
Veel geluk en zegen in het nieuwe jaar.

Feul hail en segen in 't nije jaar.
Veel heil en zegen in 't nieuwe jaar!