vrijdag 30 juni 2017

Terug naar die boerderij

Donderdag 29 juni 2017 
Laden van de inboedelVan Aldlân naar nij lân
Vanmorgen vroeg draaien twee grote vrachtwagens onze Stienser woonwijk Aldlân in.
De mannen van het verhuisbedrijf melden zich om onze inboedel vandaag te verhuizen.
Na bijna twintig jaar als gezin gewoond te hebben aan de Boeier is het dan zover dat we dit mooie huis verlaten, om het te verruilen voor een boerderij nabij Stiens.
Uren lang zijn de verhuizers met zijn vieren bezig om de complete inboedel van alle drie verdiepingen in de verhuiswagens te laden.
Onze grote boekencollectie van de zolder wordt samen met veel andere zaken met een verhuislift door het zolderraamkozijn naar beneden getransporteerd, hetgeen de verhuizers gelukkig al die zware afdalingen van twee verdiepingen bespaart.

Passant wordt bewoner
Aan het eind van de middag wordt de inboedel naar de boerderij aan de voormalige schelpenweg vlak buiten Stiens verhuisd, waar het lossen direct begint. Aan het begin van de avond zitten we met zijn allen rond de lange tafel in de achterkamer van de boerderij, terugblikkend op een gezellige dag, waarin deze fantastische verhuisploeg de (z)ware klus heeft geklaard. We zijn over.
Wie had in de zestiger jaren ooit kunnen bevroeden dat ik bijna vijftig jaar later zou gaan wonen in die boerderij vlak buiten Stiens, waar ik als kind met mijn ouders vele keren langs ben gereden, op weg naar de boerderij van mijn pake & bep Wijbe & Baukje Koehoorn-Kingma, die altijd hebben gewoond aan de Nieuwe Bildtdijk in de Friese Bildthoek. Talloze malen passeerde ik deze boerderij aan de oude weg van Stiens naar Ouwesyl (waar mijn andere grootouders Jan & Renske de Vries-Brouwer woonden) en Nijediek, maar vandaag maakten we het verschil, want vandaag reden we het erf op om hier te gaan wonen.
Lossen van de inboedel

Expositie Beeldaspecten van Creatieve Therapie

Maandag 26 juni 2017 
Beeldaspect van een CT-student

Studentenwerk

Langs de Kennisboulevard, in de vitrine van de HBO-bacheloropleiding Creatieve Therapie van Stenden Hogeschool krijgen we momenteel een indruk van het studentenwerk van de voltijdse eerstejaars studenten, die in het kader van de eindpresentatie van hun derde onderwijsmoduul een en ander laten zien van hun werk omtrent zogenoemde 'Beeldaspecten'.

Dark & Light
Het onderschrift van één van de werken - hier op de foto - luidt:
'Is she dark enough, 
enough to see your LIGHT?'

Ready to go

Zondag 25 juni 2017 
Dozen in een werkkamer - Een werkkamer in dozenDozen Dozen Dozen
Overal in huis staan dozen: platte, lege, deels gevulde, volle en gesloten dozen.
We zitten midden in de voorbereiding van onze verhuizing, die aanstaande donderdag zal plaatsvinden.
Waar we de komende dagen hoogstwaarschijnlijk niet iets mee hoeven te doen, zit ingepakt in afgesloten dozen, opgestapeld in nagenoeg alle vertrekken van onze Stienser woning.
De werkkamer is daarop een uitzondering, want hier staan nog veel dozen waarvan we verwachten dat we van de inhoud daarvan in de nog komende dagen nog gebruik moeten maken. Deze dozen zullen woensdag dan toch moeten worden gesloten, om donderdagochtend al vroeg ook klaar te staan voor de verhuizing.

Gedenken in stilte

Donderdag 22 juni 2017 
Youri Wijngaarden gedenken wij in stilteSchrik en verdriet
Maandag werden we als Stenden Hogeschoolgemeenschap opgeschrikt door het verdrietige nieuws dat één van onze studenten in de nacht van zondag op maandag bij een verschrikkelijk woningbrand in Leeuwarden om het leven is gekomen. De andere Stenden-studenten die ook in deze woning wonen, hebben de brandende woning nog tijdig kunnen verlaten, maar student Youri Wijngaarden werd door de brandweer bewusteloos gevonden in de gemeenschapelijke woonkamer. Alle inspanningen van de brandweer mochten helaas niet meer baten, en met de ambulance aangekomen in het ziekenhuis kon alleen maar zijn overlijden worden geconstateerd.

We worden er stil van
Bij Stenden Hogeschool ging de vlag halfstok en in het Stiltecentrum van ons Ontmoetingscentrum is een stille herdenkingsplek ingericht naast het altaar in de kapel. Daar ligt een condoléanceregister, dat door alle medestudenten en hogeschoolmedewerkers en anderen die dat ook wensen kan worden getekend.
In de kapel heerst de stilte, stille tijd om de tijd even stil te zetten, om te herdenken, om het nog veel te jonge leven en overlijden van de joviale, spontane en sociale Youri Wijgaarden te gedenken.

Ultreia @ Feinsum @ dag 127

Woensdag 21 juni 2017 
Ultreia @ Feinsum @ dag 127


Zeilen voor stuurlui

Dinsdag 20 juni 2017
De beste stuurlui met elkaar in het zelfde schuitje

Vergadering met maaltijd

Als bestuur van de Stifting Nijkleaster sluiten we vanavond het seizoen af.
Nijkleaster ziet terug op een waarde(n)vol jaar, een jaar waarin veel vrijwilligers en heel veel kloostergasten met elkaar bijzondere uren en dagen hebben beleefd, waarin evenals in de voorgaande jaren elementen als Stilte, Bezinning en Verbinding centraal hebben gestaan.
Als bestuur vergaderen we voorafgaand aan de zomervakantie nog eenmaal, in 'Rufus aan het water' nabij Broek.

Zeilen met Staversje Jol
Na de vergadering met maaltijd schepen we in in een Staverse Jol, om zeilend het ruime sop te keizen.
Vanuit Rufus aan het water gaan we door de Noarder Âlde Wei naar en over de Goaiingarypster Puollen om dan langs de Lytse Griene het Sneekermeer op te gaan.
We genieten van een prachtige zeilavond met een stevige wind op het meer. Met de zeilvaardige medebestuurders Bert Hummelen en Henk Kroes krijgen we de wind behoorlijk in de zeilen en worden enkele andere bestuurder en medewerkers van Nijkleaster in de gelegenheid gesteld om - door deze twee ervaren zeilers begeleid - het roer ter hand te nemen.\
Langzaam gaat de zon onder. De lucht toont haar prachtige zomeravondkleuren.
In de Noarder Âlde Wei worden zeilen gestreken en dan meren we met enige hulp van de boordmotor in de kleurrijke schemering de Staverse Jol weer aan bij Rufus aan het water.
Nog even een afscheidsdrankje en dan is al weer het einde gekomen van deze mooie avond.

Aankomst bij Rufus aan het water

Nieuwbouw Stenden vordert

Maandag 19 juni 2017 
Doorkijkje op de begane grond van de nieuwbouw in LeeuwardenZicht op resultaat

De nieuwbouw van Stenden Hogeschool in Leeuwarden vordert.
Inmiddels zijn de barrières tussen het bestaande hoofdgebouw en de nieuwbouw weg gehaald, zodat je nu zicht hebt op de eerste resultaten van die nieuwbouw.
Op de foto is de nieuwe entree aan de zuidzijde van binnen uit te zien.

zondag 18 juni 2017

Ultreia @ Feinsum @ dag 124

Zondag 18 juni 2017 
Ultreia @ Feinsum @ dag 124


Huiskamerconcert voor zon op en energie in de kerk

Vrijdag 16 juni 2017 
Dominee Jaap Overeem begeleidt saxofoniste Annebeth Ars op pianoBenefietconcert
In het kader van de zonnepanelenactie van onze Protestantse Gemeente van Stiens heeft onze predikant dominee Jaap Overeem het plan opgevat om een benefietconcert in de huiskamer van familie Overeem-Scholtens te organiseren, waarbij de opbrengst van dit huiskamerconcert is bestemd als bijdrage aan de inzamelingsactie om zoveel mogelijk geld bijeen te brengen ten behoeve van de aanleg van 60 zonnepanelen op het dak van ons Stienser kerkgebouw.
Met zijn twaalven zijn we vanavond als concertgangers bijeen in huize Overeem-Scholtens, waar dominee Jaap vanavond zijn muzikale talenten zal inzetten, daartoe bijgestaan door ons jonge gemeentelid Annebeth Ars met haar saxofoon en door de echtgenote van Jaap, dominee Desirée Scholtens die vanavond als gastvrouw ook de catering verzorgt. In deze gezellige huiskamersfeer genieten we vanavond van een aangenaam muzikaal programma.
Het muzikale avondprogramma is ingedeeld in de volgende vier afdelingen:

Afdeling I: Studeren op de Pianoforte
Alle afdelingen worden ingeleid door Jaap Overeem. Deze eerste afdeling krijgt als motto: 'Pianisten worden beter als je ze plaagt' (naar Rik Venekamp).
Dominee Jaap vertelt dat hij al sinds december 1992 zijn geliefde Grotrian Steinweg-piano bespeelt. We krijgen onder andere uitleg over het pianomechaniek van zijn geliefde piano.
We luisteren naar 'Arioso moderato' uit de bundel '60 Etüden für Klavier' van componist Johann Baptist Cramer (1771-1858). Dit muziekstuk zet de piano in als ware het een strijkkwartet.
Daarna volgt een pittig stuk, getiteld 'Adagio con molta expressione', uit 'Etuden op. 70', Nr. 20, ook een 19e eeuws muziekstuk, gecomponeerd door Ignaz du Mocheles (1794-1870).
Dan volgt een stuk in een 'vervelende' vijfkwartsmaat. getiteld: 'Arhytmic Jazz', mooi gebracht door Annebeth Ars op haar saxofoon, samen met Jaap Overeem op piano.
Inmiddels voelt het publiek zich zo vrijmoedig om de muziekstukken met applaus te bekronen.

Afdeling II: Sonate
'Ik wil de regels bestuderen om het beste middel te vinden om ze te overtreden'. Met dat citaat van Ludwig van Beethoven begint Jaap zijn tweede deel van dit concert. Hij trekt een muzikaal vergelijk tussen de karakteristieken van klassieke en de romantische muziek. Illustratief speelt hij dan de 'Grande sonate pathétique', Opus 13, no 8, het eerste deel, van Ludwig van Beethoven (1770-1827). In dit stuk komt de muzikale kunstenaar als persoon waarlijk in beeld, karakteristiek voor de Romantiek.
Dat is een expressief stuk, maar houd je vast, want ook het laatste stuk van de tweede afdeling gaat met veel expressie gepaard, namelijk: 'Aria pour Soxophone alto et Piano', uit 1936, prachtig vertolkt door Annebeth op saxofoon, daarbij dienstbaar begeleid door Jaap op piano. Hun frequent tussentijdse oogcontact toont dat ze er alles aan doen om optimaal op elkaar afgestemd dit muziekstuk van Eugène Bozza (1905-1991) tot een hulderijk einde te brengen.

Goed observeren en spelen voor een optimaal samenspel
Afdeling III: Van binnen naar buiten, of van buiten naar binnen
In deze afdeling na de pauze met hapje en drankje wordt de brug van de 19e naar de 20e eeuw gelegd, met als motto: 'Muziek is de stilte tussen de noten' (naar Claude Debussy).
We luisteren naar 'Claire de lune' uit de 'Suite Bergamasque' van Claude Debussy (1862-1918), een stuk dat afwisselend ingetogen en opgetogen is, met een verkwikkende tinteling gespeeld en eindigend met een lage slottoon.
En dan volgt Alexander Scriabin (1872-1915) zijn 'Préludes op. 11',, en dan achtereenvolgens de verschillende karakters van de nummers 6 en 10 en 13.
Sviatoslav Richter (1915-1997) zei al van Scriabin dat deze componist geen dagelijks brood is, maar wel de stevige borrel die je flink raakt, of een poëtische drug, en zelfs ook een breekbaar kostbaar kristal. Wij luisteren naar de verschillende karakters van de drie opeenvolgende muziekdelen.
Het voorlaatste concertstuk is 'Vallée d'Aoste' van Ferre Fennan (1966). Daarin is weer een belangrijke rol weggelegd voor Annebeth Ars, die dit muziekstuk afrondt met een superlang adembenemende slottoon. Applaus van allen (publiek); verdiend voor beiden (saxofonist en pianist).

Afdeling IV: Toegift
De toegift wordt verzorgd door dominee Jaap Overeem, met de 'Novelette in F', Opus 21, No 1 (daterend van 1838), van componist Robert Schumann (1810-1856).
Dit is een tamelijk verhalend muziekstuk, waarbij je al luisterend zomaar je eigen verhalen verbeeldt, als een film op de geluidsgolven van de gevarieerde muziekdelen.
Het onderliggende motto van deze toegift is: 'De roeping van een kunstenaar is licht te brengen in de diepten van het menselijk hart', naar Robert Schumann.
Vanavond hebben Annebeth op saxofoon, Jaap op piano, Desirée met haar hapjes en drankjes, en het publiek van de avond ieder op eigen wijze een positieve bijdrage geleverd aan het succes van deze aangename avond. En na afloop bleef het nog lang gezellig in huize Overeem-Scholtens.
Dank zij alle aanwezigen.

Daar bij die molen

Donderdag 15 juni 2017 
De oude oliemolen op de Kenniscampus Leeuwarden krijgt een nieuwe toekomst
Industrieel erfgoed
Nog steeds staat op de Kenniscampus van Stenden Hogeschool de niet meer en nog niet weer in gebruik zijnde restanten van de oude Leeuwarder oliemolen. Bij de brand van twee jaar geleden bleef de romp van de oliemolen staan, en van de bijbehorende loods resteert nog slechts de markante gevel. Meer dan een ruïne kon je het niet noemen. Maar het is ook het bijzondere restant van Frieslands industriëel erfgoed.

Van molen naar hogeschool
Stenden Hogeschool wilde de restanten van deze Leeuwarder oliemolen met haar aanbouw voor de toekomst behouden. Maar dan moest er wel een eigentijdse bestemming voor worden gezocht en gevonden, die past bij de core business van onze hogeschool.
En het is al begonnen, want deze voor veel oude Leeuwarders nog van grote betekenis zijnde ruïne is inmiddels de basis geworden van restauratie en nieuwbouw. Op afzienbare termijn zullen daarin enkele moderne voorzieningen komen, waarvan studenten en medewerkers van Stenden Hogeschool hopelijk nog vele jaren zullen profiteren.

Schoon en nieuw
Inmiddels is eerst ten behoeve van nieuwbouw de vervuilde grond van de directe omgeving gesaneerd. Een hele diepe kuil is enige tijd geleden rond de ruïne gegraven. De vervuilde grond daarvan is afgevoerd om te worden gezuiverd, en de kuil is weer volgestort met schone grond, met zand, dat nu inmiddels de ondergrond vormt voor de huidige nieuwbouw.
We blijven met belangstelling uitzien naar het resultaat van al die grondige en bovengrondse inspanningen van de afgelopen maanden en van de restauratie en nieuwbouw die in de komende maanden gaan plaatsvinden.

Horizontaal en vertikaal planten aan de gevel

Woensdag 14 juni 2017 
Geen stenen maar planten sieren hier binnenkort de gevel van Stenden Hogeschool


CHN
Toen het Leeuwarden hogeschoolgebouw van de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland in het begin van de negentiger jaren aan de Rengerslaan te Leeuwarden werd gebouwd, werd een groot deel van het dak voorzien van dakvegetatie. Een flinke oppervlakte aan vetplanten werd op het hogeschooldak geplant, met als gevolg dat we in het zomerseizoen konden genieten van de prachtige kleuren van de bloeiende dakvegetatie.

Stenden
Ruim 25 jaar later wordt dit hogeschoolgebouw wederom uitgebreid en verbouwd. Inmiddels is de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland na een fusie met Hogeschool Drenthe qua naam veranderd tot Stenden Hogeschool.
Over daken van grote gebouwen wordt na al die jaren nog steeds nagedacht. Inmiddels is dakvegetatie gemeengoed geworden, en in dit tijdsgewricht wordt er meer dan vroeger ook over nagedacht om zonnepanelen op grote dakvlakken aan te brengen om zo energieneutraal mogelijk te werken.

Groene hogeschool
Bij de nieuwbouw van onze Stenden Hogeschool te Leeuwarden is ook nagedacht over de toe te passen materialen van de gevel van het hogeschoolgebouw.
Stenden werkt momenteel aan het aanbrengen van de gevelbeplanting tegen de zuidoosthoek van het hogeschoolgebouw, opdat we over enige tijd een groene hoog opgaande hoekgevel krijgen aan de Dokkumer Ee-zijde.
Geen metselaars, maar planters zijn bezig om deze grote hoekgevel te beplanten met groen, Deze mannen zorgen ervoor dat Stenden Hogeschool op termijn een bijzondere - groene - uitstraling zal krijgen.

Groen werk aan de gevel

Dinsdag 13 juni 2017 
Men @ green work @ Stenden University of Applied ScienceGroene hoek van Stenden
Bij Stenden Hogeschool in Leeuwarden wordt deze week onder andere gewerkt aan het aanbrengen van de gevelbeplanting van onze nieuwe uitbreiding van het hogeschoolgebouw aan de Dokkumer Ee-zijde.
Op afzienbare termijn zal de hoog opgaande gevel van het hogeschoolgebouw een groene hoek krijgen.

maandag 12 juni 2017

Nieuwbouw met gevelbeplanting voor Stenden Hogeschool Leeuwarden

Maandag 12 juni 2017 
Contouren van nieuwbouw van Stenden Hogeschool zijn al zichtbaar Bouwen
Ook vandaag wordt er weer met man en macht op de bouwplaats van Stenden Hogeschool te Leeuwarden gewerkt om de nieuwbouw zo spoedig mogelijk in gereedheid te brengen, zodat studenten en medewerkers gebruik kunnen maken van deze mooie uitbreiding.

Planten
Vandaag wordt onder andere gewerkt aan het aanbrengen van de gevelbeplanting, om er op termijn voor te zorgen dat de hoog opgaande gevel van het hogeschoolgebouw letterlijk en figuurlijk groen wordt.

zaterdag 10 juni 2017

Kerk, Muziek en Zonnepanelen geven energie

Zondag 11 juni 2017 
PGStiens gaat voor zonnepanelen

Kerk en energie
De kerk geeft energie.
Ook de Protestantse Gemeente van Stiens geeft energie.
Maar geven wij de kerk ook energie?

Zonnepanelen op de kerk
Met die insteek ging in mei 2017 in onze kerkelijke gemeente de zonnepanelen-actie van start.
De dakbedekking van ons mooie kerkelijk centrum De Hege Stins in Stiens wordt dit jaar vervangen.
Na deze renovatie wil de zonnepanelen-werkgroep met inzet van sponsoring 60 zonnepanelen aanbrengen op het dak van onze kerk.

Waarom zonnepanelen?

  • Zonnepanelen dragen bij aan een duurzame toekomst.
  • De kerk - ook in Stiens - heeft een voorbeeldfunctie, door onder andere verantwoord om te gaan met de schepping. 
  • Onze kerk gaat voor 'groen'.
  • We verhogen het bewustzijn om zuinig om te gaan met energie.
  • De betrokkenheid bij de kerk wordt groter als we dit met elkaar realiseren.
  • Eigen energie opwekken is geweldig, en bovendien financieel aantrekkelijk.
  • Onze bijdrage heeft een rendement van minimaal 25 jaar voor de Protestantse Gemeente te Stiens, met een verwachte jaarlijkse besparing van ongeveer € 3.500,-

Tussenstand
De gulle gevers hebben de kerk nu zeker al energie gegeven, want er is inmiddels al een bedrag van € 11.765,- binnen; een prachtig tussenresultaat.
Alle sponsoren - bekend of anoniem - worden hiervoor hartelijk bedankt.

Meedoen kan nog
Maar de actie loopt nog wel door.
Je kunt nog steeds meedoen, want we zijn er nog niet.
In de hal van De Hege Stins in Stiens liggen bij de tafel met daarop het zonnepaneel nog deelnameformulieren waarop je je financiële bijdrage kenbaar kunt maken.

Benefietconcert 
Onze predikant dominee Jaap Overeem doet hiertoe ook een muzikale duit in het zakje.
Op vrijdagavond 16 juni 2017 verzorgt hij thuis een huiskamerconcert.
Voor een bijdrage van tenminste € 25,- per persoon krijg je anderhalf uur pianomuziek, met verhalen over muziek.
Aan een hapje en een drankje wordt ook gedacht.
Vanaf 20:00 uur staat de koffie bij de familie Overeem klaar en het concert begint om 20:30 uur.
De opbrengst van dit huiskamerconcert is voor de Stienser zonnepanelenactie.
Er zijn maximaal twaalf plaatsen beschikbaar, dus als je je hiervoor wilt aanmelden, moet je niet te lang wachten, want er is dus maar beperkt plaats voor dit benefietconcert in huiselijke kring.
"Dat, net stinne, der hinne!"

Ultreia @ Feinsum @ dag 116

Zaterdag 10 juni 2017 
Ultreia @ Feinsum @ dag 116

Pakistaans diner voor sponsoren van Ma'laap

Vrijdagavond 9 juni 2017 
Pakistaanse muziek tijdens het Pakistaanse diner in De Hege Stins

Ma'laap verbindt
In de grote bijzaal van de Hege Stins te Stiens komen we vanavond als sponsoren van het project Ma'laap bijeen voor het inmiddels traditioneel geworden jaarlijkse Pakistaanse sponsordiner.
De leden van de Stienser werkgroep Ma'laap willen met deze gezellige avond hun waardering uiten naar de sponsoren, omdat er inmiddels al tientallen sponsoren zijn die bereid zijn om maandelijks een sponsorbedrag te doneren teneinde nu al meer dan 50 Pakistaanse kinderen uit christelijke gezinnen een schoolloopbaan aan te bieden in de Pakistaanse stad Lahore.
De Pakistaanse gezinnen uit Stiens en omstreken hebben samen met de andere leden van de Ma'laap-werkgroep hun uiterste best gedaan om voor hun gewaardeerde sponsoren een Pakistaanse driegangenmaaltijd aan te bieden. De jongeren van de Peper en Zout-jeugdgroep van onze Protestantse Gemeente van Stiens hebben ook gehoor gegeven aan de oproep van de werkgroep om vanavond te helpen met het bedienen van de sponsoren in het voor deze gelegenheid Fries-Pakistaans ingerichte 'Pakistaanse restaurant'.

Hum Shukar Krain
Om 19.00 uur worden alle gasten verwelkomd met een openingstoespraak van Pieter, en nadat de avond met een tafelgebed is geopend, wordt een verrukkelijk kruidige kerriesoep - gemaakt door Tine - geserveerd.
Tussen de eerste en tweede dinergang komen de Pakistaanse families op het podium om onder muzikale begeleiding van een Pakistaans duo in de Urdu-taal twee Pakistaanse christelijke liederen te zingen, te weten: 'Rabb Khudavand Badshah hai' (Psalm 24) en 'Hum Shukar Krain' (God, wij danken U).

God heeft de bloemen gemaakt
Na het heerlijke hoofdgerecht van een rijstgerecht met bief en met chappaties volgt de tussenzang van Psalm 136 ('Shukar Yahawa Da Hi Karo') en 'Kisnay banaya pholoon ko?', "Wie heeft de bloemen gemaakt? God heeft de bloemen gemaakt", waarbij de Pakistaanse gezinnen ons vanaf het podium laten zien hoe wij in de coupletten de bloemen, de vis, de vlinder, de sterren, ons allen en Jezus kunnen uitbeelden.

Resultaten van Verbinding (Ma'laap)
Na het nagerecht van kheen en gekruide fruitsalade komen Nasir en Pieter nog aan het woord, waarbij Nasir vertelt over het kindersponsorproject. over de geschiedenis, over de huidige stand van zaken, en over de plannen voor de komende jaren, waarbij onder andere wordt verteld dat inmiddels ook wordt nagedacht over het blijven sponsoren van enkele kinderen die komende zomer de basisschool verlaten, om daarna onderwijs te blijven volgen, maar dan in het voortgezet onderwijs.
Deze rapportage van de werkgroep wordt beantwoord met applaus, waarmee we als sponsoren willen uitdrukken dat we heel tevreden zijn over de goede keuzes en de prima uitwerking van het project Ma'laap (Verbinding) in het Pakistaande Lahore.

Onderwijs als krachtig middel
We zien na het slotwoord van Riet terug op een fijne avond, waarin we niet alleen hebben genoten van de heerlijke Pakistaanse maaltijd, maar waarin we elkaar ook weer eens hebben ontmoet en hebben kunnen zien en horen welke goede werken er door de Stienser werkgroep Ma'laap worden gedaan voor de kinderen en hun families in Lahore, want Nasir vertelde het al in zijn toespraak: één van de meest opbouwende middelen om iets goeds voor kinderen te doen, is hun goed (christelijk) onderwijs aan te bieden, want onderwijs is één van de krachtigste middelen om positief bij te dragen aan kind & school & samenleving.
Het past ons om de Ma'laap-werkgroepleden grote dank te zeggen voor hun inspanningen om deze belangrijke bijdrage te leveren aan goed christelijk onderwijs in Pakistan, om de aanvankelijk kansarme kinderen een goede kans te bieden voor hun toekomst.

Ultreia @ Feinsum @ dag 115

Vrijdag 9 juni 2017 
Ultreia @ Feinsum @ dag 115

Tweede proefvisitatiedag voor Leisure Management van Stenden Leeuwarden & Emmen

Vrijdag 9 juni 2017 
De debriefing van de organiserende studentengroepPanelgesprekken met briefings en debriefings
Na de boeiende start van de tweedaagse proefaudit van gisteren, gaan we vandaag in het Stenden Hotel van Stenden Hogeschool te Leeuwarden verder met de proefvisitatie van het Associate degree-programma en de Bachelor-opleiding Leisure Management van Stenden Hogeschool te Leeuwarden en Emmen.
De diverse groepen opleidingsvertegenwoordigers worden eerst 20 minuten ontvangen voor registratie en welkom in de lobby van ons Stenden Hotel, waarna ze in de briefingkamer worden ontvangen door het managementteam van de opleiding, dat deze groepen in 20 minuten nog de laatste informatie geeft om goed voorbereid aansluitend te kunnen beginnen met het panelgesprek.
Nadat zo'n auditgesprek met het proefvisitatiepanel heeft plaatsgevonden, komen de groepen wederom bijeen in de debriefingkamer, waar ze dan een korte rapportage geven over hun ervaringen in het afgelopen panelgesprek.
In de (de)briefingruimte zorgen we er voor dat we alle afgelopen en komende panelgesprekken op passende wijze aaneenschakelen, waarmee we het proefvisitatiepanel helpen om zich in deze twee dagen een compleet beeld te vormen van de kwaliteit van beide onderwijsprogramma's.

Met ambitie van proefvisitatie naar visitatie
Nadat we alle briefings en debriefings hebben gehad komt ook de groep organiserende studenten met hun docenten bij ons in de debriefingkamer, om samen met ons terug te blikken op hun en onze ervaringen van hun uitdagende tweedaagse event. Mij valt op hoe gedegen onze organiserende studenten tijdens deze sessie reflecteren op hoe een en ander gisteren en vandaag is verlopen, vergeleken met hoe ze dit alles hadden beoogd en verwacht. Deze ambitieuze groep studenten geeft aan dat ze in korte tijd van dit evenement al heel veel heeft geleerd, en dat zij het helemaal zien zitten om na deze generale repetitie de officiële visitatie van november 2017 nog beter voor te bereiden en uit te voeren. En we zijn nu natuurlijk al benieuwd of de visitatiecommissie van november evenzo bijzondere dagen gaat beleven als het proefauditteam van de afgelopen twee dagen. Met zoveel elan van studentenzijde zal dat vast wel lukken, daar heb ik alle vertrouwen in.

Terugkoppeling van auditbevindingen
Aan het eind van deze tweede proefvisitatiedag geeft het proefpanel een korte terugkoppeling aan de leden van het managementteam, en tot slot worden dan alle betrokkenen van deze beide proefvisitatiedagen uitgenodigd in de panelkamer, waar de voorzitter van het auditteam een presentatie verzorgt over de bevindingen van deze tweedaagse audit.
Behalve een korte terugblik op de organisatie van dit tweedaagse event, wordt alle betrokkenen ook verteld wat de tops en tips zijn, die het team van studenten en medewerkers in de komende maanden nog kunnen gebruiken ter voorbereiding op de officiële visitatie, die in november van dit jaar zal plaatsvinden.

Ultreia @ Feinsum @ dag 114

Donderdag 8 juni 2017 
Ultreia @ Feinsum @ dag 114

Eerste proefvisitatiedag voor Leisure Management van Stenden Leeuwarden & Emmen

Donderdag 8 juni 2017 
De panelkamer gereed voor de start van de proefvisitatie van Leisure ManagementAccreditatie voor zes jaar

In principe elke zes jaar dient elke graadverlenende opleiding in het hoger onderwijs opnieuw accreditatie aan te vragen bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. Voor de overheidsbekostigde opleidingen betekent de verlening van een accreditatie dat studenten in de komende accreditatieperiode in aanmerking komen voor studiefinanciering, de overheid zorgt dan voor de bekostiging van de geaccrediteerde opleiding, en de hoger onderwijsinstelling is in die zes jaar dan gerechtigd om een door de overheid erkende degree uit te reiken, zoals wij die momenteel in het hoger onderwijs kennen: de Associate degree, Bachelor degree en Master degree.

Zelfevaluatie
Om die accreditatie te verdienen, moet de opleiding aantonen en bewijzen dat zij dat overheidskeurmerk met recht verdient.
Daartoe stellen opleidingen in het hoger onderwijs - van universiteiten en hogescholen - eerst een zogenoemde Kritische Reflectie op, waarin zij zichzelf evalueren op grond van de beoordelingsstandaarden die gelden voor het beoogde accreditatieresultaat.
Daarna komt een externe visitatiecommissie op bezoek bij de opleiding om aan de hand van diezelfde vier beoordelingsstandaarden de kwaliteit van de opleiding te beoordelen.
Om daar goed op voorbereid te zijn, organiseren opleiding doorgaans een zogenoemde Proefvisitatie, die je zou kunnen beschouwen als een soort generale repetitie.

Proefvisitatie
Vandaag en morgen hebben we bij Stenden Hogeschool in Leeuwarden weer zo'n Proefvisitatie voor twee van onze opleidingen voor Leisure Management. Een proefvisitatiepanel dat is samengesteld uit interne en externe panelleden komt op bezoek om aan de hand van de Kritische Reflectie van het Associate degree-programma en van de Bachelor-opleiding Leisure Management documentenonderzoek te doen naar de kwaliteitsbewijzen van de opleiding.
Daarnaast voert de proefvisitatiecommissie gesprekken met specifieke doelgroepen van deze opleiding.

Events in Neushoorn en Klanderij
De opleiding Leisure Management van Leeuwarden en Emmen heeft in dezen gekozen voor een heel eigen visitatiedagenprogramma, waarbij haar studenten er een waar event van hebben gemaakt, met vandaag onder andere een TEDx-programma in de Leeuwarder Neushoorn, en een sessie met mini-vloggers en speeddate-sessies in de Leeuwarder Klanderij.
Daaraan voorafgaand verzorg ik een briefing voor het proefvisitatiepanel, waarin het voor deze gelegenheid samengestelde auditteam nader wordt voorbereid op de komende twee dagen.
Tegen de avond kom ik in een laatste sessie met het managementteam nog een halfuur bijeen in de Klanderij, om samen met de vertegenwoordigers van het werkveld en met enkele alumni van deze opleiding hun laatste middagsessie te evalueren. We beleefden allen een enerverende dag en zien met belangstelling uit naar het vervolg dat morgen plaats zal vinden.

woensdag 7 juni 2017

Ultreia @ Feinsum @ dag 113

Woensdag 7 juni 2017 
Ultreia @ Feinsum @ dag 113

Zij aan Zij zingen in de Feinsumer Sint-Vituskerk

Dinsdag 6 juni 2017 
Zij aan Zij zingen in de Feinsumer Sint-VituskerkSmûk konsert
Door twee leden van het dameskoor 'Zij aan Zij' zijn Durkje en ik genodigd om vanavond aanwezig te zijn bij haar zomerconcert in de sfeervolle Sint-Vituskerk van Feinsum. In de uitnodiging wordt het 'een klein concert' genoemd, omdat het drie kwartier duurt, en voor de dames de afsluiting betekent van het afgelopen koorseizoen. Familie, vrienden en kennissen zijn naar de Feinsumer kerk gekomen om te genieten van dit - op zijn Fries - 'smûk konsert'.

Kleurrijke klanken
In de goed gevulde kerkzaal worden de gasten welkom geheten door een koorlid, en dan treden de koorleden de concertzaal binnen en vangt het zangfestijn aan.
Begonnen wordt met twee Friestalige songs, waarbij het tweede lied over het 'tiidleas eilân, sûnder tiid' afwisselend eenstemmig en meerdimensionaal meerstemmig wordt gezongen.
Het dameskoor 'Zij aan Zij' staat onder leiding van dirigent Lars Mulder, die ook de verbindende teksten spreekt tussen de vlot opeenvolgende zangstukken, en die bovendien alle songs begeleidt op keyboard.
Het derde lied is 'De speeltuin', bekend van Marco Borsato, en het vierde lied - 'Verlangen' - heeft een songtekst van de Friese schrijfster Margryt Poortstra.
De spirit komt er al aardig in bij het zingen van 'Love, shine your light', waarbij de akoestiek van deze Feinsumer kerk het mogelijk maakt dat alle klankkleuren van de koorpartijen goed worden gehoord. Het klapsalvo van het publiek dat daarop volgt, is welverdiend.

Spelen met muziek en publiek
Het koor waagt het ook om een veel moeilijker muziekstuk te zingen, zoals bijvoorbeeld filmmuziek van 'An officer and a gentleman'; wel mooi gezongen.
En met het daarna uitbundig gezongen 'Qe sera, sera' van Doris Day solliciteert het dameskoor ondeugend in een moment van stilte naar een verdiend applaus, maar als het handgeklap nog maar net op gang is gekomen, zet het koor ineens het vrolijke refrein nóg eens in, maar daarna mag het publiek het applaus dan toch voleinden.
Daarop volgen 'As long as I have music' en het 'Hallelujah' van Leonard Cohen in het arrangement van de film Shrek.

Zang met djembé
Zingend door de wereld
Daarna gaan we over van popmuziek naar muziek uit Suriname en daarna in het Maleis, door koorlid Aukje begeleid op djembé.
Met elke keer weer een ontwapenende verstrooidheid verbindt dirigent Lars Mulder song aan song. zo ook onze muzikale reis naar Afrika, met een Afrikaans lied over marcheren in het licht van God. De Afrikaanse muziek, met een heel mooi jazzy deel daarin doet het super goed bij het publiek in de kerkzaal.
Een Nederlandstalige medley met alom bekende en meegezongen liedjes als 'Brandend zand' en 'Tulpen uit Amsterdam' brengen je door het het op muzikale geluidsgolven meedeinende koorleden in shanty-sferen, maar ik hoor toch ook klanken die we nog kennen van de revue uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Noem het maar muzikaal veelzijdig, want dat zijn ze, de dames van het koor.
En als slot en toegift zoekt dirigent Lars Mulder nog even naarstig naar een hier en nu passend slotlied, en dan eindigt het dameskoor met het lied 'Singing the night away'.
Een enthousiast staande ovatie neemt het dameskoor 'Zij aan zij' dankbaar en welverdiend in ontvangst. Vrolijk einde van een 'smûk konsert'.

zondag 4 juni 2017

Ultreia @ Feinsum @ dag 110

Zondag 4 juni 2017 

Gods Geest waait door Gods Boek

Pinksterzondag 4 juni 2017 
De wind waait op het sportveld door de bladzijden van de Kanselbijbel op stroFeest in de sportkathedraal van Stiens
In groten getale zijn vanmorgen de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente van Stiens met hun gasten naar de sportkathedraal van Stiens gekomen, op het sportveld dat in de winter ijsbaan is en dat in het buitenseizoen in gebruik is als het kaatsveld van Stiens.
We komen onder een strakblauwe lucht vanmorgen bijeen om onder het stralende zonneschijnsel het Pinksterfeest te vieren op het kaatsveld.
Twee kleine feesttenten zijn omgebouwd tot muziekpodium, waar Harmonie Da Capo uit Leeuwarden heeft plaatsgenomen om de muzikale begeleiding en de instrumentale omlijsting van deze Pinksterdienst in de open lucht te verzorgen. Da Capo wordt gedirigeerd door Jan Hibma.
Voorgangers van deze feestelijke kerkdienst zijn onze pastoraal werkster Tine de Vries en onze gemeentepredikant dominee Jaap Overeem. Tot onze verrassing - maar eigenlijk hadden we dat ook wel kunnen verwachten - speelt dominee Overeem met zijn fagot ook mee in het harmonie-orkest.

Dominee Jaap Overeem speelt mee als gast-fagottist
Geast fan hjirboppe
Nadat ouderling van dienst Lubbert Tilma iedereen heeft verwelkomd, speelt Da Capo en zingen we na de groet van God het Friestalige lied 'Geast fan hjirboppe', geheel passend bij dit zo 'Frysksinnige doarp'.
Na weer een muzikaal intermezzo van Da Capo en gebed volgt een kindermoment, waarop dominee Overeem de Geest vergelijkt met het veertje tussen het ene houtje (Vader-God) en het andere houtje (de Zoon) van een wasknijper. Met het achtereenvolgens laten vallen van antieke weegschaalgewichten in een plastic zak die met een wasknijper aan een wasrek hangt, toont hij aan dat dit veertje (de Heilige Geest) in staat is om meer dan 250 keer het eigen gewicht aan ballast te dragen. Over de kracht van de Heilige Geest gesproken!
Wij zingen het lied 'Almachtige, verheven Heer, aan U behoort de lof en eer', naar een tekst van Franciscus van Assisi.

Pinksterfeest op het zonovergoten kaatsveld van Stiens
Krachtig getuigen
Daarna spreekt Tine de Vries beschouwende woorden over 'De Geest beweegt' en na tussenzang over 'De Geest is dynamisch'. 
Lector Eveline Rianne Boonstra vertolkt ook een hoofdrol door alle drie schriftlezingen tussen de bedrijven door voor te lezen.
'Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen
en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria
tot aan de uiteinden van de aarde.'

Samen Amen
In zijn verkondiging staat de dynamiek van de Heilige Geest centraal.
Dominee Jaap Overeem maakt ons duidelijk:
De Heilige Geest is de kracht die je van God krijgt.
Je kunt het eind van de wereld alleen maar bereiken als je hier (ook op het kaatsveld van Stiens) begint.
God geeft jou een taak die je kunt volbrengen.
De Geest geeft levensplezier.
De Geest werkt waar we samenzijn, ... samen, ... Amen.

De collectezakken, niet in doeken gewikkeld, maar wel op stro gelegd
Nu wij uiteen gaan
We luisteren aansluitend naar een mooi muzikaal intermezzo, en ook tijdens de inzameling van de gaven, speelt Da Capo met passie, terwijl onderwijl de collectezakken steeds zwaarder worden.
Ook de kinderen zijn weer terug van de Kindernevendienst, dus we kunnen met zijn allen deze Pinksterviering afsluiten met gebed en slotzang.

Tijdens deze dienst waait het voortdurend, 
niet al te hard, 
maar net genoeg om voortdurend de bladzijden van de op het stro opengelegde kanselbijbel op te waaien en om te slaan. 

Gods Geest waait ook door ons dorp, 
beweegt ons,
zet ons aan, 
om op weg te gaan.

Voordat wij met zijn allen lopend over het kaatsveld opgaan naar koffie met zelfgebakken en meegenomen cake en koek, krijgen we van dominee Overeem Gods Zegen mee, om gedragen door Gods Geest en Zijn liefde van hier te gaan, tot aan de uiteinden van de aarde.

Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor iedereen verstaan.
Ultreia @ Feinsum @ dag 109

Zaterdag 3 juni 2017 
Ultreia @ Feinsum @ dag 109