zondag 31 mei 2015

Pelgrimsdag 7 pelgrimeren op Psalm 7

Zondag 31 mei 2015 
Via de de brug over het Zwarte Water arriveren we in Hasselt


7
De pelgrimstocht van Durkje en mij van Sint-Jacobiparochie naar Santiago de Compostela, en iets verder door naar Cabo Fisterra duurde 152 + 4 = 156 dagen. Met enige berekening had dat ook wel in 150 dagen gekund.
Wij zijn er op uit getrokken, naar buiten getreden, en ontdekten onderweg steeds meer dat je gaandeweg ook een reis naar binnen maakt, een innerlijke reis. Die reis naar binnen kun je sturen door elke dag een tekst ter bezinning mee te nemen, die je dan wandelend en/of rustend overdenkt. Durkje en ik hebben dat niet gedaan.
Maar daar hoeft het niet bij te blijven.
Ik ben opnieuw op reis gegaan.
Deze denkbeeldige tocht is een reis van Psalmen, van één Psalm voor elke pelgrimsdag. Een avontuur met de vraag wat het verbinden van de volgende Psalm aan de volgende Pelgrimsdag op je wandeling naar binnen van je vraagt, en wat het je heeft geschonken als je wandeling met God en met elkaar ten einde is.
Een inleiding op deze Psalmenpelgrimage schreef ik in mijn blog van 16 januari 2015.
Nog steeds nieuwsgierig naar onze bestemming en bovenal naar wat deze weg ons brengt, wandel ik vandaag verder op deze denkbeeldige Psalmenreis met Psalm 7 op Pelgrimsdag 7.

Leestip
Hieronder staat eerst een weblink naar ons wandelverslag van deze Pelgrimsdag.
Daaronder staat een weblink naar deze Psalm, met de bijbeltekst van de 'Nieuwe Bijbelvertaling' (NBG 2004).
Onder de Psalm staan altijd de tussenkopjes van de 'Bijbel in Gewone Taal' (NBG 2014).
Ultreia!
Van Genemuiden naar Berkum

Heer, bescherm mij
Straf mijn vijanden, Heer
God is een eerlijke rechter
Ik wil de Heer danken

Overstappen
Op deze zevende pelgrimsdag maken Durkje en ik een overstap. We bewandelen vanuit Genemuiden eerst nog de laatste kilometers van het Fries-Overijsselse pelgrimspad, het 'Jabikspaad', en dan stappen we in Hasselt over op het vervolg van onze pelgrimsroute richting Santiago de Compostela. In het bedevaartsoord Hasselt stappen we op deze zevende dag namelijk over op het 'Hanzestedenpad', dat ons verder zal brengen naar het zuiden.
Tijdens het bewandelen van de eerste etappes van het Jabikspaad hebben we al het besluit genomen om onze voorzichtig begonnen pelgrimage verder voort te zetten, met het meer dan drieduizend kilometer verderop liggende bedevaartsoord Santiago de Compostela als doel en bestemming.

Onder de hoede van goede mensen
Tijdens de eerste zes pelgrimsdagen hebben we al het een en ander beleefd, en zijn we ons er inmiddels wel bewust van geworden dat je zelf dan misschien tot betrekkelijk veel in staat bent, maar dat je onderweg toch zomaar, vaak onverwacht, afhankelijk kunt worden van de mensen die je onderweg ontmoet.
Je kunt je nog zo goed voorbereiden op je dagtocht, je kunt nog zo vitaal zijn, en je kunt nog zo voorzichtig zijn onderweg; toch zit het ongeluk veelal in een klein hoekje. Daar zijn de meeste pelgrims zich terdege van bewust.
Onze ervaring is dat je onderweg vooral goede mensen ontmoet. Mensen die je vriendelijk groeten, mensen bij wie je gastvrij onderdak krijgt, die een goede maaltijd voor je bereiden, mensen die je na een valpartij weer op weg helpen, en dan zijn er ook nog al die vriendelijke mensen langs het pelgrimspad, die je op belangrijke momenten voorzien van water als je drinkflessen onderweg leeg raken.

Op je hoede voor kwaadwillende mensen
Toch ben je als vreemdeling, als pelgrim onderweg ook altijd op je hoede, want het kwaad van kwaadwillende mensen kan je ook zomaar treffen. Een bedreigende situatie in een eenzaam bosgebied, een diefstal van je persoonlijke bezittingen in bijvoorbeeld een pelgrimsherberg; het zijn zomaar enkele zaken waarover je onderweg hoort of die je als pelgrim misschien zelf meemaakt.
Het pelgrimspad is eigenlijk een heel veilige route, immers, van ernstig bedreigende situaties onderweg hoor je niet of nauwelijks.
Toch kan het ook anders, helaas. Zo weten we bijvoorbeeld dat op de etappe van de Spaanse Camino tussen Astorga en Rabanal momenteel af en toe vrouwelijke pelgrims onbetamelijk worden bejegend door (twee) mannen. Twee mannen probeerden onlangs een vrouw te ontvoeren. En zo'n twee maanden geleden is daar in de buurt op de camino een Amerikaanse pelgrim spoorloos verdwenen, en nog steeds niet opgespoord.
Hoe sprekend zijn dan de eerste woorden van Psalm 7 uit het Liedboek voor de Kerken; lees maar eens waarover deze psalm zingt:
Heere mijn God, Gij hoedt mijn leven,
ik heb het in uw hand gegeven,
breid over mij uw vleugels uit,
de vijand is belust op buit:
hij wil mij als een leeuw verslinden.
Laat, Heer, zijn klauwen mij niet vinden,
niet slepen naar zijn woest gebied,
terwijl geen mens mij bijstand biedt.

Met een gerust hart verder
Een pelgrim leert onderweg zich over te geven aan de weg, aan wat en wie daar al dan niet wordt aangetroffen. Waar je je thuis nog bekommert om ontelbaar veel zaken, kom je er al snel achter dat je je als pelgrim - en misschien wel in de rest van je leven na de camino - over niet veel meer zaken druk hoeft te maken als: beschermt mijn kleding mij tegen al te heftige weersinvloeden, bewandel ik de juiste route, en waar vind ik met name eten & drinken en onderdak voor de komende nacht,
Zoals je je als pelgrim leert over te geven aan de weg, leer je onderweg ook je leven toe te vertrouwen aan God, om het vrijelijk in handen te leggen van de Heer. God zal je (leven) hoeden, Hij zal Zijn vleugels over je uitspreiden, en je behoeden voor veel gevaren onderweg. In dat (Gods)vertrouwen verlaat je iedere ochtend als pelgrim je overnachtingsaccommodatie, om het avontuur van de nieuwe dag met een gerust hart tegemoet te treden.

Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer
Leven onder Gods hoede wil niet zeggen dat je zonder verdriet en pijn je (levens)weg zult gaan. Het klaaglied van David in Psalm 7 spreekt niet voor niets zo nadrukkelijk over de vijanden die je als leeuwen achtervolgen, je meesleuren, verscheuren en je verslinden. Door de toorn en de razernij van zijn belagers roept ook de psalmist de hulp in van God, om onderscheid te maken tussen kwaad en onschuld, om recht te spreken over de booswichten die hun zwaarden scherpen en hun pijlen op ons afschieten. Ze zijn er dus wel degelijk, vandaag en morgen, hier en nu, en ook op de camino; die mensen met hun kwade harten en met hun slechte plannen.
De psalmist roept de Heer dan ook op om een eind te maken aan het kwaad van slechte mensen..

Dank U voor deze dag
Treed dus met een gerust hart de nieuwe dag tegemoet. Weet je op handen gedragen, voel je geborgen onder de vleugels van de Heer.
Dit is niet alleen een oproep aan pelgrims, maar aan allen die het lef hebben om de uitgestoken hand van God aan te nemen, om te (levens)wandelen met God.
Dan kun je aan het eind van je wandeldag en aan het eind van je levenswandel met de slotwoorden van Psalm 7 je dag en je leven als volgt bezingen:
God zal ik loven, den Gerechte,
Hij zal voor mij het pleit beslechten.
Nu looft mijn lied in eeuwigheid
des Heeren naam en majesteit.

Kijk, luister en zing mee: PSALM 7

vrijdag 29 mei 2015

Taal naar je hart

Vrijdag 29 mei 2015 
Cover van  'Taal naar je hart'

Hans Bouma in Stiens
Op 3 april 2011 woonden Durkje en ik de Gemeentedienst van de Commissie Erediensten bij in de Sint-Vituskerk van Stiens, waarin de theoloog-dichter Hans Bouma een inspirerend muzikaal-poëtisch programma presenteerde.
Na afloop van deze avondkerkdienst namen de heer en mevrouw Bouma plaats achter hun boekentafel, en kochten we van Hans Bouma het door hem geschreven boek 'Taal naar je hart', dat hij toen ook voor ons signeerde.

Kernmomenten van ons leven
De voormalige predikant Hans Bouma publiceerde veel succesvolle boeken. Dit boek maakt deel uit van zijn uitgebreide reeks. Het boek gaat - zoals de titel al aangeeft - over kernmomenten van het leven.
Het boek kan een verrijking zijn voor je eigen leven, en het biedt je geschikte woorden als je mensen bij gelukkige of ongelukkige momenten bijvoorbeeld geluk wilt wensen of hen wilt troosten.

Teksten over leven, liefde en dood
Hans Bouma gaf zijn bundel als ondertitel mee: 'Teksten over leven, liefde en dood'.
Op de linker bladzijden van dit boek is elke keer een tekst in proza afgedrukt en op de rechter bladzijde een daarbij behorend gedicht.
De proza-teksten gaan achtereenvolgens in op de verschillende levensfasen, zoals: geboorte, huwelijk, vriendschap, liefde, vitale beslissingen, geluk, ziekte, ouder worden, verdriet, werkeloosheid, het verlies van een beminde, en het sterven.
Bij dit alles wordt - op zijn zo geheel eigen wijze - benadrukt hoe je dit alles zoveel mogelijk positief kunt benaderen, en hoe je je ondanks alles toch kunt blijven verwonderen over het leven.

1. Droom die mens werd, bij een geboorte
- Wonderbaarlijk wordt je bestaan verrijkt.
- Dat is een groot moment: het moment dat je je kind een naam geeft.
- Vernoemd zijn is: doorklinken, ... weer bevestigd worden in je eigen bestaan.
- Breng als ouders voor je kind in de wereld die het verkent, oases van heelheid aan.
- Verstoor niet wat voor je kind opperste werkelijkheid kan zijn.
- Blijf je kind, ook later, in de eerste plaats waarderen op wat het is.
- Jullie kind is meer dan een bevestiging van wie jullie voor elkaar zijn.
- Spannend is het om in je kind iets nieuws te ontdekken.
- Laat de liefste ook de liefste blijven.
- Ouders die zich thuis voelen in de natuur, ouders die respect hebben voor de aarde, voor alles wat leeft ... je zult ze als kind maar hebben!
- Typerend voor echte ouders is dat ze ondanks allerlei onzekerheden onwrikbaar in hun kind geloven.
- In het mooiste, het gaafste dat het heeft, moet je kind tot z'n recht komen.
- Aan jullie als ouders de taak om je kind ervan te overtuigen dat dit leven de moeite waard is.
- Wat het kind opdoet aan indrukken, draagt het blijvend met zich mee, en zal van grote invloed zijn op zijn latere ontwikkeling.
- Waar een kind heel dringend behoefte aan heeft: aan ouders die bereikbaar zijn.
- Elke dag van je kind is een dag van z'n leven. Een dag die nooit meer terugkomt. Wat geweest is, blijft actueel.
- Verleden dat heden is. Verleden vol toekomst.
- Je kind heeft het recht zich in alle vrijheid te ontplooien; dat het authentiek zichzelf is.
- Perfect ouderschap bestaat niet.
- Ouders die er gewoon mens, feilbaar mens bij blijven - daar kijkt een kind naar uit.
- Met het oog op je kind kun je tot een diepgaand en verrijkend gesprek met jezelf komen.
- Je moet er vroeg bij zijn om je kind verhalen te vertellen, speciaal verhalen die voeden en inspireren, die recht doen aan de grote momenten in het menselijk bestaan.

2. Elkaars mens, bij een huwelijk
- Wat in liefde gebeurt, is onvergankelijk.
- Iedere dag weer reden tot vreugde zijn.
- Geluk is een gave, die meestal ook een opgave inhoudt.
- Om verkilling te voorkomen, is het zaak dat je telkens weer de tijd neemt voor elkaar.
- Bij alles wat je verder te doen staat, steeds weer prioriteit geven aan elkaar.
- Als het goed is, kan er altijd nog een afspraak bij.
- Samen stellen jullie iets voor waar anderen bepaald niet minder van hoeven te worden.
- want onuitsprekelijk - het hoogste en het diepste. 
Een man en een vrouw, twee mensen.
- Wat die ander overkomt aan pijn, aan verdriet, overkomt ook jou.
- Leven dat liefde is ... is dat niet de hoogste vorm van leven?
- Ontbreekt het huwelijk aan vriendschap, dan boet het huwelijk toch erg aan kwaliteit in.
- Als je trouwt, neem je een beslissing voor je leven. Ook voor het leven van die ander.
- De werkelijkheid van die ander is toch altijd weer rijker dan jij nu waarneemt.

3. Zomaar op je weg gekomen, over vriendschap
- Uiteindelijk is vriendschap iets dat jou en die ander zomaar ten deel valt.
- Zoals vriendschap zich niet stoort aan sekse, laat ze zich evenmin begrenzen door leeftijd, maatschappelijke positie, culturele of religieuze achtergrond.
- Vriendschap is: diepgaand en duurzaam op elkaar aangewezen zijn.
- In het huis van de vriendschap heerst een sfeer van omarming.
- Ook wanneer vrienden tegenover je staan, staan ze naast je.
- De kritiek van vrienden bouwt je liefdevol op.
- Wat je kracht is, is tevens je zwakte.
- Eén van de kenmerken van echte vriendschap is: volstrekte belangeloosheid.
- Waarachtige vriendschap is ongevoelig voor eventuele gevolgen.
- Vriendschap is een zaak van mensen die zich tot het laatst toe geaccepteerd weten.
- Vrienden weten wanneer ze moeten zwijgen; vrienden weten van wijken.
- Van vrienden mag je verwachten dat ze elkaar geboeid in hun ontwikkeling volgen.
- In het beeld dat mensen van elkaar hebben, zijn ze vaak erg conservatief, en daarmee erg onbarmhartig.

4. Een zeer menselijk gezicht, over liefde
- Heb je lief, dan ben je op je best, op je mooist.
- Liefde is zoiets persoonlijks, je wordt er ook kwetsbaar van.
- Weet wat je waard bent, 
dieper, veel dieper reikt je betekenis-
een zeer menselijk gezicht mag je zijn.
- Delen wij ons liefdevol mee aan die andere mens,, dan tonen wij ons ware gezicht.
- liefde is je duurzaam signalement.
- In alle religies leeft het besef dat de liefde van goddelijke oorsprong is.
- Zoals het een wonder is dat jijzélf de weg van de liefde gaat, zo is het ook een wonder dat een ander jóu in liefde opzoekt.
- Zo goddelijk is de liefde dat zij het ook zonder antwoord kan stellen.
- Wat zich in liefde voltrekt, is onvergankelijk, beklijft, heeft toekomst.
- Liefde is zoiets menselijks dat ze in alle menselijke verhoudingen van kracht kan zijn.
- Is het goed, dan blijven man en vrouw zich over elkaar verwonderen.
- Ook de mens die je liefhebt, is in beweging. Het is onbarmhartig iemand in een bepaalde fase op te sluiten. Echte liefde volgt de ander op de voet.
- Hoe innig de relatie van mensen die elkaar beminnen ook is, nooit worden ze elkaars bezit.
- Willen bezitten is altijd verliezen.
- De intensiteit en de kleur van je liefde kunnen verschillen.
- Het is de kritiek die de ander volkomen in z'n waarde laat.

5. Trouw aan jezelf, bij vitale beslissingen
- In wat jou zo kenmerkt en siert, kun je een sterke groei doormaken.
- Eén van onze grootste talenten is dat we vragen kunnen stellen.
- Je kunt je persoonlijk belang tegenóver, maar ook vanuit de gemeenschap formuleren.
- Betrokkenheid, engagement leidt altijd tot méér identiteit.
- Wil je in aanmerking komen voor vriendschap of ook voor liefde, dan zul je je diepgaand moeten laten kennen. Die ander moet weten wie je ten diepste bent.
- De enige manier om je biografie zinvol voort te zetten is: het gebeurde (bijvoorbeeld een zwarte bladzijde in je leven) een plek te geven in je bewustzijn.
- Iets waarmee je de kwaliteit van je bestaan toch wel heel sterk aantast, is nonchalance.
- Iedere dag kan de dag van je leven zijn.
- Je dagen. 
Glazen tot de rand gevuld. 
Drink leeg tot op de bodem.
- Leven is altijd weer een verrassend geschenk.
- Het is beslist de moeite waard de wereld om je heen ook eens door andermans ogen te bekijken. Dankzij al die andere ogen sta je midden in de werkelijkheid.
- Voor de kwaliteit van ons bestaan heeft het economisch zo waardevolle geen enkele relevantie.
- Ook al gedraag je je nog zo gewetensvol, altijd richt je weer schade aan.
- Je kunt er een erezaak van maken om bescheiden te zijn, inschikkelijk, mededeelzaam.
- mijn droom: 
een aarde waar mensen niets dan liefde doen.
- In poëzie ligt alles opgeslagen wat een mens maar vreugde en verdriet kan beleven.
- Gedichten die in je geheugen vastliggen, vormen een blijvende rijkdom.
- Eén van onze grootste talenten is dat we in alle nuchterheid de droom van die andere wereld kunnen dromen.

6. Volg het spoor, over geluk
- Weet wie je bent,
wie je mag zijn.
- Naarmate je dichter bij je bestemming komt, wordt je geluk intenser en omvattender.
- De kern van alle geluk is verbondenheid.
- Je zult de ander de kans moeten geven om in alle hevigheid tot je door te dringen.
- Ontvankelijk blijven vraagt creativiteit, uithoudingsvermogen, oefening.
- Vriendschap maakt je weerbaar.
- Een vriend. Een vriendin. Het betekent geluk hebben.
- Naarmate je verbondenheid met je medemensen toeneemt, groeit ook je geluk.
- Muziek brengt alles op een hoger plan.
- Als het vandaag geen feest is, wordt het nooit feest.
- Door je het lot van anderen aan te trekken, realiseer je je diepste bestemming.
- Je moet wel een gelukkig mens zijn wanneer je een bewogen médemens bent.
- Geluk is niet een kwestie van hebben, maar van zijn.

7. Een extra dimensie, bij ziekte
- Ziek zijn betekent onder meer: ontregeld zijn.
- Dat je er bent,
onherroepelijk, onmiskenbaar,
vier het uit alle macht.
- Leven. We weten niet half wat het is.
- Vitaliteit, gezondheid spreekt niet vanzelf.
- Ziek zijn kan een vervreemdend effect hebben. Langzaam drijf je weg van de werkelijkheid, het echte, volle leven.
- Laat je vinden voor wie je nabij wil zijn.
- Ziek zijn kan je bescheiden maken.
- Ziek zijn kan inhouden: tijd hebben.
- Lezen is: je verplaatsen, je inleven in nieuwe situaties, in andere mensen. Lezen voorkomt dat je kortzichtig wordt.

8. Rijk in jaren, bij het ouder worden
- Voordat je er erg in hebt, ben je oud.
- Ieder jaar ben je weer een jaar armer, maar ook een jaar rijker.
- Alles hangt met alles samen omdat alles een initiatief, een schepping is van een en dezelfde God.
- Geleefde tijd is nooit verloren tijd.
- Als het heden je minder opeist, gaan de luiken van je herinnering vrij gemakkelijk open.
- Het leven zoals je dat geleefd hebt, is een mozaïek van licht én donker, vreugde én verdriet.
- Het meest menselijke.
Het meest goddelijke.
Liefde.
- Tot het laatst toe kun je maximaal beschikken over het talent van de liefde.
- Zolang je leeft, mag je liefhebben. Zolang je liefhebt, leef je.
- Wonend in het huis van de tijd 
word ik steeds rijker.
- Liefde is warme, duurzame aandacht.
- Die ruimte moet je jezelf echt geven: om volop te genieten van wat het leven je óók te bieden heeft.
- Genieten mag je ook van jezelf. Vier maar dat je bestaat.
- Hoe ouder je wordt, hoe eenzamer je ook wordt.
- Als je sterft, dan als iemand die waarachtig heeft geleefd.
- Je bent méér dan je lichaam.
- Praat je enkel maar over wat je mankeert, dan sluit je een echt gesprek uit. Het werkt vervreemdend en het brengt je in een isolement.
- Je bent volkomen vrij om je laatste levensfase naar je eigen voorkeur in te richten.
- Ieder mens gaat zijn eigen weg, heeft z'n eigen kwaliteiten en z'n eigen grenzen.

9. Een hele kunst, bij verdriet
- Het is toch wel de bedoeling dat je in alle omstandigheden als mens van kracht blijft.
- Zijn we in onze dromen van vrede, onze hoop op een betere wereld niet op ons best, ons vitaalst?
- Iets dat je erg kwetsbaar maakt, is vriendschap, liefde.
- Léven moet je, 
doelgericht,
je bewust van je waarde.
- In je overgave aan die ander bereik je je hoogste bloei.
- Hoe intenser en completer je leeft, hoe groter je kans op teleurstelling, pijn, verdriet. 
- Geef je bloot,
zo machtig en zo kwetsbaar als je maar bent.
- Verdriet dat je wegduwt, wordt psychisch een steeds zwaardere belasting.
- Je moet met jezelf en met je verdriet leren leven.
- Door je niet groot te houden. groei je in humaniteit.
- Ga je op in je verdriet, dan ga je er in ónder.
- Je bent méér dan je verdriet. Een mens is altijd meer dan z'n omstandigheden. Je bent er mens voor om alles te boven te komen.
- Alles in je leven kan bijdragen tot je menswording.
- Geen mens hoeft echt eenzaam te zijn.
- Verdriet kan het gevolg zijn van: niet meer hebben, nóg niet hebben of nooit zullen krijgen.
- Bomen zijn bijzonder sterk in standvastigheid.
- Je minimale kansen kun je maximaal benutten.
- Je zou het niet volhouden wanneer je niet af en toe het wonder van heelheid mocht ervaren.
- Ook in allerlei vormen van kunst kun je tot een heelheids-ervaring komen.
- Méér ben je, zoveel méér dan je verdriet. Verdriet heeft niet het laatste woord.
- Op ieder hoofdstuk in je levensverhaal mag een nieuw hoofdstuk volgen. Leven strekt zich altijd uit naar wat nog komen gaat.

10. Tijd van leven, geen baan meer
- Iedere dag moet je eruit halen wat er in zit.
- Vriendschap werkt sterk relativerend.
- Waar je ook mee bezig bent, op een gegeven moment is het tijd.
- De tijd geeft ritme en structuur aan je bestaan.
- Met liefde is de tijd wel het beste besteed.
- Het is je zo gegund -
tijd van vriendschap,
tijd van liefde.
- Je bent ook iemand wanneer je vrijwilligerswerk doet. Maatschappelijk gezien is het van grote waarde.
- Vrijwilligerswerk heeft een dienend karakter. Het stoelt op een bepaald ideaal, het ontspringt aan sociaal besef, liefdevolle verbondenheid. Drijfveer is de zorg voor de ander.
- Met het werk dat je vrijwillig verzet, zeg je veel over jezelf. Je laat je van de meest menselijke kant zien.
- Door de eenzijdige belangstelling voor het materiële heeft de westerse cultuur een geesteloos karakter gekregen.
- Die onmogelijke wereld,
van recht en vrede,
moet er komen.
- Innerlijk kun je van een gedicht wél wijzer worden. Een gedicht kan grenzen verleggen, je inspireren. je weerbaar en creatief maken.
- Stappen van liefde zijn van blijvende aard.

11. Een mens was je rijk, bij het verlies van een beminde
- In je overgave aan die ander bereik je een hoge bloei.
- Liefde maakt je mooi. Maar ook kwetsbaar.
- Heb je niet lief, dan verwaarloos je je voornaamste talent.
- Mét dat je die ander ontloopt, onloop je jezelf.
- De stem van je hart is de enige stem die je de juiste weg wijst.
- Blijf uit alle macht,
de mens die je zo verheugend was.
- Liefde overwint alles. In de gestalte van de liefde ben je onaantastbaar.
- De liefde is onvergankelijk. Een perspectief over de dood heen.
- Je bent omringd door reisgenoten, maar wat je ook met hen mag delen, niemand gaat de weg die jij gaat.
- Ieder proces van rouw heeft zijn eigen agenda. Je legt een moeizame weg af door je innerlijk landschap; een eenzame weg. Niemand kan je volgen.
- Zoals die anderen jóu met aandacht omringen, kun jij ook hén omgeven met aandacht.

12. Wat alles omvat, bij het sterven
- Hoe pijnlijk sterven ook is, het is toch maar goed dat je sterft. Op een unieke wijze bewijst je dood dat je hebt geleefd.
- Sterven terwijl je nog volop onderweg bent of nog maar net op weg ... Het is onaanvaardbaar.
- Sterft je kind. Zelf sterf je mee.
- Wat in liefde gebeurt, is onvergankelijk.
- Ook al heb je weinig toekomst meer, je bent een mens met geschiedenis.
- De werkelijkheid van de dood is niet de laatste werkelijkheid. Je mag weer opstaan.
- Ook al heb je niet lang meer te leven, de korte periode die je nog rest, kan van grote betekenis zijn.
- De dood is geen punt, geen breekpunt, maar een komma.
- De werkelijkheid houdt aanmerkelijk méér in dan wat zij als reëel ervaren.
- Anders wordt de weg
voor wie hem niet meer alleen hoeft te gaan.
- De eeuwigheid zou ook de glorieuze collectie kunnen zijn van alle tijden die we in liefde hebben doorgebracht.
- Wat alles omvat.
Liefde.


donderdag 28 mei 2015

Koningspad

Donderdag 28 mei 2015
Cover van de reisgids Koningspad

Koningspad
De wandelgids 'Koningspad' die ik in 2013 al kreeg op Vaderdag, hebben Durkje en ik in de periode van 2 november 2014 tot en met 25 mei 2015 zes keer gebruikt, bij de zes wandelingen die in deze reisgids zijn beschreven. Deze langeafstandwandeling voerde ons in een lus van zes etappes door de benedenloop van beekdal de 'Boorne', ofwel het beekdal van het Koningsdiep, in het Fries ook wel Alddjip (Ouddiep) of Boarne genoemd. Deze rivier ontspringt bij Allardsoog nabij Bakkeveen, meandert in noordwestelijke richting door Fryslân, om vroeger uiteindelijk uit te monden in de voormalige Middelzee.


Lanterfanten door het beekdal Koningsdiep
De wandelgids waar we in de afgelopen maanden mee op pad zijn gegaan, is geschreven door mijn ex-collega, de landschapsjournalist Fokko Bosker, die ook de vierdelige wandelserie 'Friesland voor Lanterfanters' schreef. De wandelgids 'Koningspad' heeft als subtitel 'Lanterfanten door het beekdal Koningsdiep'.
De 120 kilometer lange wandellus begint in Lippenhuizen en doorkruist achtereenvolgens onder andere de volgende Friese dorpen in dit schitterende beekdallandschap van het Koningdiep: Gorredijk, Terwispel, Tijnje, Nij Beets, Oud Beets, Beetsterzwaag, Olterterp, Heidehuizen, Voorwerk-Siegerswoude, Bakkeveen, Duurswoude-Wijnjewoude, Moskou, om daarna weer terug te keren naar en in Lippenhuizen.

Reisgids met informatiepakket
Deze reisgids bevat naast de wandelroute ook nog een 180 kilometer lange twee- of driedaagse fietstocht door Zuidoost-Fryslân, met de twee etappes van Heerenveen naar Appelscha, en weer terug naar Heerenveen.
De Stichting Beekdallandschap Koningspad/Nije Boarn heeft een uitgebreid informatiepakket samengesteld voor mensen die belangstelling hebben om dit pad te bewandelen of te fietsen, of om er commercieel aansluiting bij te vinden.
Zo is er bijvoorbeeld een website van het Koningspad, en uiteraard ook de hier reeds genoemde reisgids. Maar daarnaast is er ook een informatieve toeristische kaart van dit mooie beekdallandschap gemaakt, waarop beide routes met aanvullende informatie zijn vermeld. En voor onder andere recreatieondernemers heeft de stichting een sfeerrijke placemat gemaakt, met daarbij ook nog een giftcard, met daarin informatie over de hoogtepunten in deze streek.
Kortom, een uitgebreid pakket informatie, voor wie zich vooraf, tijdens en/of na deze toeristische route nader wil informeren over alle ins en outs aangaande de routes en over de streek waar de beide route door lopen.

Wandelzesdaagse
Wij hebben de 120 kilometer lange wandelroute op de volgende dagen in deze zes etappes gelopen:

  1. 1e Etappe op 2 november 2014, van Lippenhuizen naar Tijnje, over een afstand van 14 kilometer;
  2. 2e Etappe op 22 maart 2015, van Tijnje naar Beetsterzwaag, over een afstand van 20 kilometer;
  3. 3e Etappe op 12 april 2015, van Beetsterzwaag naar Olterterp, over een afstand van 20 kilometer;
  4. 4e Etappe op 19 april 2015, van Olterterp naar Voorwerk-Siegerswoude, over een afstand van 20 kilometer;
  5. 5e Etappe op 27 april 2015, van Voorwerk-Siegerswoude naar Bakkeveen, over een afstand van 20 kilometer;
  6. 6e Etappe op 25 mei 2015, van Bakkeveen naar Lippenhuizen, over een afstand van 26 kilometer.


woensdag 27 mei 2015

Wendbaar door massa en focus

Woensdag 27 mei 2015
Informatiebijeenkomst in het Auditorium van Stenden Hogeschool
Informatiebijeenkomst van het College van Bestuur
Enkele tientallen medewerkers van Stenden Hogeschool maken vanmorgen van de gelegenheid gebruik om aanwezig te zijn bij de Informatiebijeenkomst die door ons College van Bestuur wordt georganiseerd in het Auditorium van onze hogeschoolvestiging in Leeuwarden.
Het College van Bestuur is deze week op tournee langs alle vijf vestigingen van Stenden Hogeschool in Leeuwarden, Meppel, Emmen, Assen en Groningen om de Stenden-medewerkers persoonlijk te informeren en met hen in gesprek te gaan over de voortgang met betrekking tot de beoogde fusie tussen de NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool.
In dit fusieproces zijn we inmiddels vanuit de Verkenningsfase gearriveerd in de Ontwerpfase, dus de hoogste tijd om een pas op de plaats te maken als bestuur, om de hogeschoolgemeenschap te informeren over wat er tot nu toe is gedaan, en over wat de stappen voor de komende weken en maanden zullen zijn.

Leendert Klaassen over strategie en organisatie
Het eerste deel van deze Informatiebijeenkomst wordt verzorgd door Leendert Klaassen, de voorzitter van ons College van Bestuur. De focus van zijn presentatie ligt vooral op strategie en organisatie.
Het Programmaregieteam van het fusievoorbereidingsproject heeft inmiddels allerlei inhouden van de afzonderlijke fusieprojectgroepen verzameld, en is nu druk bezig in het zogenoemde assemblageproces om van alles een samenhangend geheel te maken, dat in juli kan worden gepresenteerd aan de hogeschoolgemeenschappen.
Deze beoogde fusie vindt plaats in een snel veranderende wereld, zowel veraf als dichtbij, zowel in economisch als in demografisch opzicht. Het hoger onderwijs moet blijven anticiperen op de toekomst. We moeten wendbare professionals opleiden, ook voor de beroepen die nu nog niet eens bestaan. Daarbij moeten we ook voortdurend aandacht hebben voor en werken aan kwaliteitsverbetering.

Internationaal en toch ook regionaal
Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool zoeken naar mogelijkheden om elkaar hierin aan te vullen. Zo is Stenden bijvoorbeeld vooral internationaal geörienteerd en is de NHL veel meer regionaal verankerd in met name Fryslân. Zou het dan bijvoorbeeld lukken om een nieuwe hogeschool te creëren die internationaal is, maar die ook regionaal is ingebed?
Dat kan wel, maar daarvoor hebben we dan wel massa en focus nodig. Fusie zorgt voor massa en de focus moeten we zelf aanbrengen.
Als fusiehogeschool willen we onderscheidend zijn met ons onderwijsconcept, met onze multi-campus-structuur en met onderzoeksthema's zoals bijvoorbeeld: Vital region, Smart industry en Service economy.

Klaas-Wybo van der Hoek over de kerntaak onderwijs
Het tweede deel van deze Informatiebijeenkomst wordt verzorgd door Klaas-Wybo van der Hoek, de vice-voorzitter van ons College van Bestuur. De focus van zijn presentatie ligt vooral op ons onderwijs, dus op de kerntaak van de hogeschool.
We willen staan voor en gaan voor een uitdagende leeromgeving voor onze studenten, waarbij elementen zoals bijvoorbeeld Real life, Innovatie en Onderzoek centraal staan.
We denken aan een nieuw onderwijsconcept met items zoals bijvoorbeeld: atelier, multidisciplinaire workshops, co-creatie, design thinking, internationalisering en digitalisering. Dat concept gaan we zelf invullen, met de mogelijkheid dat opleidingen daarin hun eigen accenten kunnen aanbrengen. We gaan dan een stap verder dan ons huidig probleemgestuurd onderwijs, omdat bijvoorbeeld ook zaken als ontwerpen en testen van die ontwerpen meegenomen worden.
Ook hier speelt 'massa' weer een belangrijke rol, want voor een overtuigende doorontwikkeling op het gebied van digitalisering van het onderwijs moeten en kunnen we als beide hogescholen samen meer investeren dan elk voor zich. Fusie zorgt voor die massa en maakt daardoor wellicht meer mogelijk.

Follow up
Voorts krijgen we een doorkijkje in de mogelijke organisatie van de nieuwe hogeschool, met bijvoorbeeld 13 inhoudelijk verwante academies, 5 verbindingseenheden met een aanjaagfunctie, en enkele dienstverlenende afdelingen met bijvoorbeeld zogenoemde ster-teams, die qua dienstverlening dicht op het onderwijs zitten.
Deze Informatiebijeenkomst wordt afgesloten met een plenaire discussie. Er worden veel vragen gesteld, antwoorden gegeven, suggesties en voorstellen ingediend, die alle door Klaas-Wybo met dank en als input voor het vervolg in ontvangst worden genomen.

Bestuur Nijkleaster vergadert weer in Jorwert

Dinsdag 26 mei 2015 
De Nijkleaster-kerk ingericht voor de Kleasterkuier
Bestjoer
Het stichtingsbestuur van Nijkleaster komt vanavond bijeen in de Voorkerk van Nijkleaster in de Sint-Radboudkerk van Jorwert.
Nadat de notulen, actielijst en ingekomen stukken de revue passeerden, bereiden we de jaarlijkse zelfevaluatie voor, die we in de eerstvolgende bestuursvergadering zullen houden. Dan zullen we ook proberen invulling te vinden voor de vacature in ons bestuur van een bestuurder die de portefeuille van bouwzaken op zich zal gaan nemen.
Hoe vinden we een goed bestuurder met hart voor en met verstand van bouwzaken? Hier ligt een uitdagende, en een voor Nijkleaster o zo belangrijke klus.

Kleaster
Over de stand van zaken met betrekking tot de voortgang inzake het beoogde kloostergebouw en kloosterterrein worden we nader geïnformeerd.
Bij de inrichting van het kloosterterrein willen we al vanaf het genereren van de eerste ideeën vooral ook de inwoners van Jorwert betrekken, waarbij door ons in het bijzonder aandacht wordt gegeven aan de wensen van de omwonenden, die op termijn onze naaste buren zullen worden. Alleen als we als aanstaande buren goed met elkaar in gesprek zijn en ook blijven, kunnen en zullen we alle wederzijdse ideeën, behoeften, wensen en plannen zo goed mogelijk op elkaar afstemmen, om in en na overleg met elkaar zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven aan de de droom van velen om een nieuw klooster - hoe klein ook - te realiseren in Jorwert.

Keunst
We worden af te toe verrast door de genereuze gebaren in de richting van Nijkleaster, afkomstig van Friese kunstenaars. De mooie Schepping-panelen die we van de Friese beeldend kunstenaar Anne Woudwijk ontvingen, zullen een mooie plaats krijgen in Nijkleaster. Deze mooie zwart-wit-beelden helpen de kunstbeschouwer zijn of haar eigen beelden te scheppen met betrekking tot het Scheppingsverhaal van de Bijbel.
Ook de fantastische schenking van de Friese kunstenaar Jentsje Popma blijft ons verwonderen. We zijn blij dat we komend weekend tijdens het Fries Straatfestival aan het publiek in Leeuwarden kunnen laten zien in welk atelier de kunstenaar Jentsje Popma zijn werk produceerde, en wat daarvan de schittende kunstuitingen zijn. De opbrengst van de verkoop van dit nu te koop staande atelier, en van de door Popma aan Nijkleaster geschonken kunstwerken, zullen we conform de wens van de heer Popma aanwenden om onze droom van een nieuw Fries protestants klooster in Jorwert te realiseren. Komend weekend krijgen alle belangstellende kunstliefhebbers de kans om van deze beroemde Friese kunstenaar een uniek kunstwerk aan te schaffen.

Jild
We stellen vanavond het Jaarverslag 2014 van de Stifting Nijkleaster vast, Tot onze grote tevredenheid zien we dat de bezoekersaantallen onze verwachtingen blijven overtreffen. Alleen al tijdens de Kleaster-ochtenden met Kleasterkuier bijvoorbeeld hebben we vorig jaar al ruim duizend deelnemers mogen verwelkomen. Ook bespreken en beoordelen we het Financieel Jaarverslag 2014 van de stichting, die bij een positieve uitslag van het werk van de geïnstalleerde Kascommissie 2014 ook door het bestuur wordt vastgesteld.
Behalve achterom kijken, blikken we aan het eind van de vergadering vooral ook vooruit, want we willen voortdurend het gesprek blijven voeren en afspraken maken over de wijze waarop we Nijkleaster op korte, middellange en lange termijn doorontwikkelen. Dan gaat het om allerlei zaken als ideeën, kansen, randvoorwaarden, samenwerkingsconstructies en faciliteiten in formatie en/of geld. Voor niets gaat de zon op, dus we zijn ons er ook voortdurend van bewust dat we bij alles wat we willen gaan doen ook moeten voorzien in voldoende gelden om dat mogelijk te maken. Daarom zoeken we ook vanavond weer naar passende wegen om de nodige gelden binnen te krijgen voor specifieke doelen.

maandag 25 mei 2015

Koningspad 6 - Van Bakkeveen over de heide en langs de vaart naar Lippenhuizen

Pinkstermaandag 25 mei 2015 
Bij de trambrug van Weinterp over de Opsterlandse Compagnonsvaart


Koningspad
De wandelgids 'Koningspad' die ik in 2013 al kreeg op Vaderdag, gaan Durkje en ik vandaag voor de zesde maal gebruiken, namelijk voor de laatste van de zes wandelingen van deze reisgids. We gaan verder met de nog resterende etappe door de benedenloop van beekdal de 'Boorne', ofwel het beekdal van het Koningsdiep, in het Fries ook wel Alddjip (Ouddiep) of Boarne genoemd. Deze rivier ontspringt bij Allardsoog nabij Bakkeveen, meandert in noordwestelijke richting door Fryslân, om vroeger uiteindelijk uit te monden in de voormalige Middelzee.

Etappe 6 = Over de grote en stille heide van Duurswoude naar de Compagnonsvaart
De wandelgids waar we vandaag mee op pad gaan, is geschreven door mijn ex-collega, de landschapsjournalist Fokko Bosker, die ook de vierdelige wandelserie 'Friesland voor Lanterfanters' schreef. De wandelgids 'Koningspad' heeft als subtitel 'Lanterfanten door het beekdal Koningsdiep'.
Vandaag wandelen Durkje en ik de zesde etappe, over een afstand van 26 kilometer, van Bakkeveen naar Lippenhuizen. De wandelaar-auteur gaf deze route als titel mee: 'Over de grote en stille heide van Duurswoude naar de Compagnonsvaart'.

Door Boswachterij Bakkeveen naar de Duurswouder Heide
Op deze mooie Pinksterdag rijden Durkje en ik eerst naar Lippenhuizen, waar we de ene auto parkeren, om dan met de andere auto door te rijden naar Bakkeveen. Daar laten we de andere auto achter, om onze dagtocht van vandaag te beginnen op de vijfsprong bij de sluis in de dorpskern van Bakkeveen.
In de Boswachterij Bakkeveen lopen we diep in het bos achter de Slotpleats langs de uitkijkpost, die ons een mooi overzicht geeft over het voormalige Bakkeveense verdedigingswerk van de Sterrenschans.
Aan de overzijde van de Duerswâldmerwei wandelen we het bosgebied in dat ons toegang geeft tot de daar achter liggende Duurswouder Heide. Als we dit grote heideveld over zijn gestoken, buigen we af naar het noorden om met een langwerpige boog om het 13e eeuwse kerkje van Duurswoude heen te lopen. De toren van deze eeuwenoude dorpskerk staat nu in de steigers ter restauratie.

Moskou en Petersburg
Langs de boszoom krijgen we hier en daar even zicht op de grote tenten die nabij Wijnjeterp staan ter gelegenheid van het evenement van het Pinksterfeest van Wijnjeterp. Af en toe bereiken ons ook de vrolijke klanken van de gospelmuziek vanuit die feesttenten.
Ter hoogte van Moskou steken we de N381 over, om dan langs de zuidwaarts lopende Opsterlandse Compagnonsvaart naar Petersburg te lopen, waar we met de oude ijzeren ophaalbrug deze vaart over kunnen steken. Op een bankje aan de overzijde van het water nemen we onze eerste pauze.
Als we over de Peelrug in westelijke richting lopen, passeren we de plek waar in deze periode druk wordt gewerkt aan het nieuwe viaduct in de N381 in aanleg. Hier wordt momenteel een diepe tunnelbak gegraven, zodat je binnenkort onder de nieuwe N318 door kunt, die momenteel rechtdoor wordt getrokken vanaf het Wijnjeterperschar tot aan Donkerbroek. Je kunt aan beide zijden van de Peelrug al duidelijk de aanlegsporen zien van dit geheel nieuwe wegstuk, dat hier dwars door dit veengebied wordt aangelegd.

Over de Kappellepôlle naar de oude trambaan 
Via de Jan Hofswijk lopen we naar de Kappellepôlle, een prachtig klein en hooggelegen heidegebiedje van It Fryske Gea. We lopen over dit oude hoogveengebied en zien duidelijk dat de omliggende weiland door de voormalige afgraving van het veen veel lager zijn komen te liggen.
Aan de achterzijde van dit verrassend mooie heidegebiedje worstelen we ons even door het kreupelhout, omdat we aan de andere zijde van de boomwal verder moeten over de voormalige trambaan. Deze trambaan toont zich aan ons als een breed zandpad, dat ons voert naar de oude trambrug over de Opsterlandse Compagnonsvaart.
Bij het brugwachtershuisje kun je aan weerszijde van de trambrug in de bestrating van het wegdek zien dat men hier met de dubbele belijning in de bestrating heeft willen laten zien dat dit een trambrug is, als onderdeel van de trambaan aan weerszijden van de Opsterlandse Compagnonsvaart.

Een toevallige ontmoeting op een mooie Pinksterdag
Als we vanaf het brugwachtershuis van Weinterp over het jaagpad van de Opsterlandse Compagnonsvaart lopen, moeten we even aan de kant, want van voren nadert een auto op het zandpad en van achteren nadere twee fietsers over het smalle fietspad. Tijdens het passeren remmen de fietsers af en blijven ze bij ons stilstaan. Als we opkijken, zien we tot onze verrassing dat het de ons welbekende Martin & Ankie Jansen Klomp zijn uit ons dorp Stiens. We blijven geruime tijd bij elkaar staan, om even gezellig met elkaar te praten. Maar als het op zeker moment heel licht begint te regenen, nemen we afscheid en gaan we weer verder over het jaagpad. Gelukkig houdt de regen niet aan, en blijft het maar bij een heel lichte neerslag, en dan ook nog van korte duur, dus die hindert ons geenszins.
Bij Wijnjeterperverlaat laten we de Opsterlandse Compagnonsvaart achter ons.

Sparjebird en Hemrikerveld
Vlakbij Hemrik lopen we het Speelbos Sparjebird in, dat we geheel in de lengterichting doorkruisen. In dit bosperceel liggen voor mij de nodige positieve jeugdherinneringen, want in de zomervakanties gingen wij vroeger tijdens onze kinderjaren vanuit Drachten elk jaar een week naar dit speelbos voor een vakantiekamp, vol van sport en spel.
Vanuit Sparjebird gaan we verder over de Bûtenwei. Een prachtig uitzicht hebben we vanaf hier over de schilderachtig gekleurde graslanden ten noorden van de Bûtenwei. Over een zandpad gaan we tussen die kleurrijke weilanden door naar het beekdal van het Koningsdiep, door het Hemrikerveld.
Op het verste punt passeren we enkele grote grazers, die hier in een open boslandschap grazen.
We keren weer om over het Himrikerpaad, kruisen daarbij weer de Bûtenwei en de Binnenwei, om dan over het historische wandelpad van It Berchebosch weer terug te lopen naar de Opsterlandse Compagnonsvaart.

Op een mooie Pinksterdag
Nu volgt weer een stuk jaagpad langs de Opsterlandse Companonsvaart, van Hemrikerverlaat, via Vosseburen en Haneburen tot aan de zuidkant van Lippenhuizen. Hier verlaten we het jaagpad, om dan over een smal paadje tussen de weilanden door naar Lippenhuizen te lopen.
In het dorp lopen we via De Buorren naar de Trijehoek van Lippenhuizen, waar we vanmorgen onze auto achterlieten. Het is nu 17.15 uur, dus we hebben zeven uren gewandeld om de 26 kilometers van Bakkeveen naar Lippenhuizen af te leggen.
Vanuit Lippenhuizen rijden we weer terug naar Bakkeveen, waar we onze andere auto ophalen, om tenslotte met beide auto's weer terug te rijden naar Stiens. Bijzonder is dat we nog maar tussen Lippenhuizen en Wijnjeterp zijn als het al begint te regenen. Geen zware regen, maar net genoeg om er wandelend last van te hebben. We zijn dus mooi op tijd en droog aangekomen in Lippenhuizen.
Het was vandaag prima wandelweer. Vanmorgen enkele zonnige perioden, bij een temperatuur van ongeveer 13-14 graden Celsius, en pas aan het eind van de middag ging het iets harder waaien, en daalde te temperatuur daardoor enigszins vanwege de vrij koude wind die toen vanuit het noordwesten kwam.
We zijn vandaag na een zesdaagse wandelserie weer gearriveerd in Lippenhuizen, waar we op 2 november 2014 onze eerste schreden zetten op het 120 kilometer lange en prachtige Koningspad. Dit Koninsgpad heeft ons het schitterende landschap van het beekdal van het Koninsdiep getoond.

zondag 24 mei 2015

Actief Warm Wandelen in het Noordlaarderbos (1.03)

Pinksterzondagmiddag 24 mei 2015
Jan Wijbe, Durkje, Baukje & Rauke in het NoordlaarderbosWandelgids bij de krant
In februari 2015 kregen we als abonnee van de Leeuwarder Courant een winterwandelgids bij de krant thuisbezorgd. Dit handzame gidsje bevat 3 wandelroutes door Fryslân, 3 in Groningen en 3 door Drenthe. Deze routes voeren langs riviertjes, statige buitenplaatsen, uitgestrekte wei- of rietlanden en door stille bossen.
Abonnees vinden in deze wandelgids tevens enige informatie over de te bezoeken bijzondere natuurgebieden in Noord-Nederland, over haar planten, en over de dieren die daar leven. 
De gids is tot stand gekomen door de NDC-Mediagroep, in samenwerking met Gezondheid & Co en met Natuurmonumenten.
Vandaag bewandelen we de 6 kilometer lange route nummer 1.3 met als titel: Noordlaarderbos.

Noordlaarderbos
Vanmiddag gebruiken we één van de routes voor een boswandeling, die Durkje en ik vanmiddag in het Noordlaarderbos maken met Jan Wijbe, en Baukje & Rauke.
Deze boswandelroute begint iets ten noordwesten van het dorp Noordlaren in de noordoostelijke punt van het Noordlaarderbos. De route voert ons door een afwisselend bos, langs sporen uit het verleden en over de heide van het nabijgelegen natuurgebied 'De Vijftig Bunder'.
Natuurmonumenten zorgt ervoor dat dit reliëfrijke Noordlaarderbos een gemengd bos blijft, waardoor een variëteit aan roofvogels, zoals de sperwer, de havik en de ransuil, zich hier thuis voelt. Ook reeën, steenmarters en de das leven in dit Noordlaarderbos.

Diversiteit in en rond het bos
De graslanden rondom het Noordlaarderbos zijn het voedergebied voor reeën, vogels en insekten.
Aan de westzijde van het Noordlaarderbos zien we het riviertje de Drentsche Aa meanderen door de madelanden tussen het bos en de veel verderop gelegen spoorlijn tussen Assen en Groningen.
De zuidzijde van het Noordlaarderbos was voorheen landbouwgrond, maar Natuurmonumenten heeft hier inmiddels de heide laten terugkeren, waardoor er meer diversiteit in dit landschap ontstaat. Verderop in deze bosweide zien we enkele grote grazers. Bij de bosrand aan deze bosweide zien we een vrouw met een camera tussen een groot aantal bloeiende planten, Ze is druk bezig om de daar rondvliegende vlinders te fotograferen. Op deze open plek pauzeren we even bij het metalen hek dat toegang geeft tot deze bosweide.

Sporen van historie in De Vijftig Bunder
Ten zuiden van het Noordlaarderbos komen we op 'De Vijftig Bunder', een gemengd gebied van bos en heide. Het heideveld wordt doorsneden door de diepe tankgracht, die door de toenmalige plaatselijke bevolking in de Tweede Wereldoorlog op last van de bezetters moest worden gegraven om daarmee de vijandige tanks van de Geallieerden tegen te houden.
De veel oudere karrensporen die door dit heidegebied lopen, waren vroeger onderdeel van de middeleeuwse handelsroute tussen Groningen en Coevorden.
Als we vanuit De Vijftig Bunder in noordelijke richting het Noordlaarderbos weer in wandelen, passeren we ook het Galgenveld, een bosheuvel waarop in de Middeleeuwen mensen voor straf werden opgehangen. We pauzeren in een weiland aan de voet van dit Galgenveld, en daarna lopen we weer in noordelijke richting door het Noorlaarderbos terug naar onze auto's.
Deze wandelroute door het Noordlaarderbos heeft een lengte van 6 kilometer. In ongeveer anderhalf uur hebben we de route bewandeld op deze mooie, zonnige Pinksterdag.


Wat heeft dit toch te betekenen? (Handelingen 2:12b)

Pinksterzondagochtend 24 mei 2015
Nederlandse hagepreek op het kaatsveld van het Friese StiensAl 100 jaar Fries in de kerk gebruikt
Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat in Fryslân de eerste officiële Friese preek werd gehouden. Dat gebeurde in Tzum, waar dominee Geert Wumkes voorging in de kerkdienst. Zonder dat hij dat van te voren had bekendgemaakt, sprak hij zijn preek voor het eerst uit in het Fries. De meeste kerkgangers konden het wel waarderen, maar één vrouw liep de kerk uit en sprak de memorabele woorden: ‘Ha wy hjir no ek al komeedzje yn de tsjerke?’ (Doen wij nu ook al in de kerk aan toneel?).
Dominee Wumkes was een fervent voorstander van het gebruik van het Fries in de kerk, en ook in andere officiële bijeenkomsten. Hij was het ook die samen met de bekende Eeltje Folkertsma de eerste Friese bijbelvertaling het licht heeft doen zien.
Stiens eert deze voorman van het Fries in de kerk met een straatnaam: Dr. G.A. Wumkesstrjitte

Men hoorde ieder in zijn eigen taal spreken
In de afgelopen honderd jaar is er veel veranderd in de kerken. Het gebruik van het Fries is ook in de kerk ‘gewoon’ geworden. Toch spreekt het niet altijd voor zich om het Fries ook in de gewone kerkdiensten te gebruiken.
Daarom heeft het bestuur van de Stifting Krúspunt al in februari 2015 aan alle kerkenraden van kerkelijke gemeenten en aan alle parochiebesturen in Fryslân een brief geschreven met het verzoek om van deze Pinksterzondag 2015 van vandaag een Friese Pinksterzondag te maken.
Op deze Pinksterdag, waarop iedereen het evangelie in zijn eigen taal mag horen (zie: Handelingen 2: 6-8), is het een goede zaak als in zoveel mogelijk gemeenten en parochies in Fryslân de Friese taal of één van de streektalen in Fryslân een plaats zou krijgen.
Dat kan door bijvoorbeeld een compleet Friese dienst te houden, maar ook door bepaalde gedeelten van de liturgie, zoals de schriftlezingen en de gebeden in het Fries te lezen en uit te spreken.
Als de voorganger het Fries niet (goed) machtig is, dan zou ook iemand van de eigen gemeenteleden het Friestalige deel voor zijn rekening kunnen nemen.
In elk geval kunnen zoveel mogelijk liederen in het Fries gezongen worden, want in april 2015 is het nieuwe Liedboek voor de kerken ook al in het Fries beschikbaar gekomen.

Geen Fries in de kathedraal van Stiens
Vol verwachting gaan we vanmorgen dan ook naar het kaatsveld van Stiens, waar de Protestantse Gemeente van Stiens haar Pinksterzondagkerkdienst te velde - een hagepreek - zal houden.
De Pinksterfeestgasten zitten op banken en stoelen op het zonnige grasveld, dat in de winter als ijsbaan en in de zomer als kaatsveld wordt gebruikt.
Dit laaggelegen sportveld heeft rondom hoog opgaande bomen. We zitten als het ware in een eigentijdse sportkathedraal, en in deze natuurlijke kerkmuren hebben we tussen de hoge boomstammen door - als door hoge kerkramen - naar het zuiden, oosten en noorden zicht op het oude dorp, en naar het westen doorzicht over het nieuwe land.
Maar al wat er vandaag ook komt, geen enkel woord in het Fries. Geen Friestalige liederen, geen gebed in het Fries, en er wordt niet uit de Friese Bijbel gelezen. Kennelijk hebben de kerkenraad, de voorbereidingsgroep van deze Pinksterdienst en de voorgangster geen gehoor willen geven aan het appèl en het verzoek om een eeuw nadat dominee Wumkes de eerste Friestalige preek verkondigde dit Pinksterfeest op deze bijzondere zondag een Friestalige tint te geven. Een gemiste kans, helaas.

vrijdag 22 mei 2015

Stenden on Tour-camper

Donderdag 21 mei 2015

Stenden on Tour-camper op de Stenden Hogeschool-campus in Leeuwarden


Workshops Profielkeuze & Studiekeuze
De Stenden on Tour-camper; misschien heb je hem al eens zien rijden. Deze camper toert het hele jaar door (voornamelijk Noord-)Nederland.
Met deze camper bezoekt een team van Stenden-studenten allerlei scholen voor voortgezet en middelbaar (beroeps-)onderwijs om voorlichting te geven, om leerlingen daarmee te helpen bij het kiezen van een vervolgstudie in het hoger (beroeps)onderwijs.
Een Havo-leerling verklaart: “Door zo'n workshop kan ik beter inschatten of de door mij gekozen studierichting ook bij mij past”.


Ook op het schoolplein
Voor de leerlingen die (nog) geen workshop volgen, is er tijdens zo'n bezoekdag gelegenheid om bij de Stenden-camper op het schoolplein in gesprek te gaan met Stenden-studenten over hun toekomstige studiekeuze en over studeren in het HBO. Leerlingen worden zo gestimuleerd om te gaan netwerken, om daarna in gesprek te gaan met bijvoorbeeld vrienden, familie, docenten en studenten om zo uiteindelijk tijdig tot een verantwoorde keuze voor hun vervolgstudie te komen.
Stenden on Tour sluit hierbij laagdrempelig aan. De leerlingen gaan meestal liever eerst een gesprek aan met huidige studenten, om daarna ook met hun mentor, begeleidende docent en/of studieadviseur verder in gesprek te gaan over de uiteindelijke studiekeuze.

Open Dagen
Daarnaast organiseert Stenden Hogeschool ook Open Dagen.
Naast informatie over opleidingen en activiteiten op het gebied van de juiste studiekeuze is er dan ook aandacht voor het financieren van de studie in het licht van de invoering van de 'Wet Studievoorschot Hoger Onderwijs', die ook voor aankomende studenten geldt.
DUO (de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs) is tijdens Open Dagen ook aanwezig om allerlei mogelijke vragen te beantwoorden.
En men kan tijdens Open Dagen tevens terecht bij het Stenden-Informatiecentrum, waar Stenden-medewerkers werken, die volledig op de hoogte zijn van de nieuwe ontwikkelingen die voor studiekeuze en studeren van belang zijn.

De juiste student op de juiste studieplek

De juiste student op de juiste studieplek is belangrijk voor je motivatie en voor je studiesucces.
Een goede motivatie beperkt studie-uitval en studievertraging. Iets waar steeds meer waarde aan wordt gehecht door studenten, helemaal in het kader van het nieuwe sociaal leenstelsel.
Daarom is Stenden Hogeschool doorlopend bezig met het optimaliseren van al haar activiteiten die de studiekiezer goed kunnen helpen bij het maken van een verantwoorde studiekeuze.

woensdag 20 mei 2015

Pelgrimeren van Wijhe naar Deventer

Woensdag 20 mei 2015 
Bevroren ondergrond in de Duursche Waarden

De eerste 31 pelgrimsdagen
De eerste pelgrimstocht van Durkje en mij - van het Friese Sint-Jacobiparochie naar het Spaanse Santiago de Compostela - duurde 152 dagen, in de periode van 16 mei 2005 tot en met 21 oktober 2012. Daarna liepen we aansluitend nog vier dagen door naar het ultieme eindpunt van deze pelgrimage op Cabo Fisterra, op de West-Spaanse rotskust van de Atlantische Oceaan.
Van alle 156 pelgrimsdagen schreven we een verslag, dat in combinatie met de onderweg gemaakte foto's een bijzonder document is geworden van een al evenzo bijzondere pelgrimage. Vanaf dag 32 zijn alle dagverslagen in de loop van de jaren gepubliceerd op mijn (deze) weblog. De eerste 31 dagverslagen zijn hier nog niet gepubliceerd, omdat ik in die periode nog geen weblog bijhield.
Om toch het verslag van die hele pelgrimstocht op deze blog te kunnen lezen, ga ik met terugwerkende kracht nog de ontbrekende eerste 31 wandelverslagen op deze weblog plaatsen. Af en toe zal ik zo'n dagverslag hier publiceren. Vandaag ga ik daarmee verder, met het verslag van pelgrimsdag nummer 9, over het traject van Wijhe naar Deventer.

Van Sint-Jacobiparochie naar Santiago de Compostela
Hanzestedenpad van Wijhe via Olst naar Deventer
Zondag 15 januari 2006 – 23 km
Dag 9: 180 - 203 km

Wijhe
Na onze najaarsstop van november, december en rond de jaarwisseling 2005-2006 wordt het tijd om weer eens een wandeldag toe te voegen aan onze pelgrimage.
Alle weersvoorspellingen voor deze zondag waren lovend, nl.: nauwelijks tot geen bewolking, zonnig en een temperatuur rond het vriespunt. Ideaal dus voor een winterse wandeldag.
Om 10.00 uur vertrekken we met de auto uit Stiens en ongeveer 11.30 uur start onze wandeldag in Wijhe bij het NS-station.
Via de winkelstraat verlaten we al snel het dorp bij de Wijhese molen aan de Molenbelt.
Door Rankenberg wandelen we naar De Scherpenzeel, waarna we onze 8e etappe van het Hanzestedenpad afsluiten. De eerste 2 km laten we al achter ons.

Duursche Waarden
Hier steken we de verkeersweg tussen Wijhe en Olst over in westelijke richting en komen dan in het Natuurreservaat “Duursche Waarden”.
Nog maar net gearriveerd in dit mooie natuurgebied, horen we twee grote bonte spechten, en zien we er al snel één in een boom.
Het pad over een rivierdijk en langs een weiland voert ons naar een drassig bosgebied.
Omdat de vorst nog in de grond zit, wordt het lopen ons daar gemakkelijk gemaakt.
Daarna gaat het door een weiland waar ’s zomers o.a. Schotse Hooglanders lopen, langs een poel in de richting van de schoorsteen van een steenfabriek.
Daarna komen we over de Fortmonderweg door Fortmond en langs camping ’t Haasje, gelegen aan de IJssel.
Daarna pauzeren we even om wat te eten.

Olst
Vervolgens lopen we tussen de Lange Kolk en de Roetwaarden door naar het dorpje Den Nul. Voorbij Den Nul ontmoeten we een grote groep wandelaars, en even verder staat een lange rij auto’s onder aan de dijk geparkeerd.
Voorbij de bocht zien we dat daar bij een caravan- en kampeercentrum een groot aantal mensen rondloopt dat de open dag aldaar bezoekt.
We gaan ook even naar binnen, krijgen daar koffie aangeboden en eten hier wat.
Daarna gaan we door de Olsterwaarden, langs de rivier de IJssel tot aan de veerpont van Olst, om uiteindelijk het dorp Olst binnen te wandelen. 
Hier eindigt de 9e étappe. We hebben tot dan 9,5 km gelopen.

Groot Hoenloo
We lopen dan in oostelijke richting door Olst, passeren de spoorlijn tussen Wijhe en Deventer en lopen door tot de Zandwetering.
Daar gaan we verder in zuidelijke richting langs de stuw in de Zandwetering naar het statige landgoed Groot Hoenloo.
Aan beide zijden van de Diepenveenseweg - ten zuiden van Groot Hoenloo - zien we een lange rij rhododendrons.
In de bloeiperiode moet dat toch ook een prachtig gezicht zijn in de aanloop naar dit Groot Hoenloose landgoed.

Restanten van de Koude Oorlog
Bij de spoorlijn verlaten wij de Diepenveenseweg en vervolgen we onze weg over de Puinweg.
Op deze hoek bij de spoorlijn treffen we in de berm een kazemat aan, een kleine bunker met een uítstekende mitrailleurloop.
Deze kazemat blijkt - uit het infobord - één van de verdedigingswerken te zijn die deel uitmaakt van een verdedigingslinie, waarvan we in de nu volgende kilometers enkele elementen zien, her en der in het veld.
Het zijn restanten van de Koude Oorlog uit de 50er en 60er jaren van de 20e eeuw.
Deze kazematten boden toen 'zekerheid' in de angst voor een mogelijke inval van de Russen in Nederland.
Het was destijds een serieuze aangelegenheid waarvan wij in onze jeugd het één en ander mee hebben gekregen, maar als je nu ziet wat ervan zichtbaar is in het landschap, oogt het meewarig en tamelijk hopeloos, althans gezien in het huidige beeld van oorlogsvoering.

De Haere
Verderop komen we in een bosperceel, dat ons naar het landgoed De Haere voert.
Ook hier bevinden we ons nog op de bunkerroute, op een deel van de IJssellinie die na de Tweede Wereldoorlog werd ontwikkeld om het gevaar uit het Rode Oosten zo nodig te keren.
Hier eindigt onze 10e étappe, een traject van 5 km.
We hebben tot hier 14,5 km gelopen en zijn dan inmiddels over de helft van onze dagtocht.
Tijd om even te rusten, te eten en te drinken op dit landgoed, op een bankje, in de nog steeds stralende, warme zon.

Rande
Voordat we landgoed De Haere verlaten, passeren we nog een ruïne van een brede ronde toren.
Door een bosgebied komen we uiteindelijk bij twee lange rechte stukken weg, waarvan het Randerpad, de Sallandse weg en de Schapenzandweg ons uiteindelijk in Rande brengt. Alweer een – voor wandelaars - behoorlijk uitgestrekt bosgebied, waar we ook veel wandelaars ontmoeten.
Het is overigens opmerkelijk dat we nog nooit zoveel wandelaars zijn tegengekomen als vandaag, op zo’n (schitterende) winterdag. Wandelen is 'in', zo te zien.
Voorbij de buitenplaats Nieuw Rande steken we wederom de verkeersweg tussen Olst en Deventer over.
Hier eindigt ook de 4 km lange 11e étappe. We hebben nu ongeveer 18,5 km afgelegd.

Stobbenwaarden langs de IJssel
Daarna beginnen we aan de laatste (12e) etappe van vandaag.
De zon is inmiddels ver gedaald, en de temperatuur daalt al weer onder het vriespunt.
We lopen door de Stobbenwaarden in de richting van de IJssel.
En dan volgt een kilometerslange route door de Stobbenwaarden, langs de oostoever van de IJssel met tegenwind, totdat we bij de Jachthaven bij de rivierdijk van Deventer arriveren.
De zon gaat onder; we komen weer in de bebouwde en bewoonde wereld en voegen ons al wandelend tussen de mensen die aan het eind van de middag nog even een frisse wandeling maken over de uitgestrekte rivierboulevard.
Al met al een gezellige ontvangst in ons eindpunt van vandaag.

Deventer
Nadat we onder de spoorbrug door zijn gelopen, komen we op de kademuur van Deventer.
We lopen door tot aan het voetveer bij de oude stadsmuur nabij de Grote of Lebuïnuskerk.
Langs die grote kerk en door het winkelcentrum lopen we tenslotte naar het NS-station, waar we om ongeveer 16.45 uur arriveren.
In Deventer eindigt onze 5 km lange 12e etappe.
We hebben vandaag weer 23 km toegevoegd aan onze lange afstandwandeling; vandaag met een wandeling van ruim 5 uren.
Met de trein rijden we weer terug naar Wijhe, waar we om 17.30 uur onze terugreis naar Stiens vervolgen met de daar vanmorgen geparkeerde auto.
Dit was dan de eerste wandeldag in de winter.
Een mooie route, in steeds wisselend landschap, en met schitterend winterweer.

Afscheid van Jan Postma na 30 jaar dienstverband

Dinsdag 19 mei 2015
Afscheidsreceptie voor Jan Postma in Campus Café 3JO


Afscheidsreceptie in 3JO
Na een lang dienstverband van 30 jaar bij Stenden Hogeschool en bij haar rechtsvoorgangers, is onze gewaardeerde collega Jan Postma vorige week met pensioen gegaan. Om feestelijk kracht bij te zetten dat hij na zoveel jaren onze hogeschool gaat verlaten, bieden zijn collega's van de Stenden-afdeling Facilties & ICT Jan een afscheidsreceptie aan in het Campus Café 3JO op onze Leeuwarder Kenniscampus.

Lange staat van dienst
Jan Postma is zijn loopbaan in onze hogeschoolgemeenschap begonnen in 1985 bij de toenmalige Vereniging voor Protestants Christelijke Opleidingscholen voor Onderwijsgevenden te Groningen. Een jaar later kwam Jan als gevolg van een fusie in dienst bij de stichting van de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland (CHNN). In 1993 ging Jan in de CHN-winkel werken, waar hij vanaf dat moment nauw samenwerkte met collega Joan Klaver, die als oud-collega vandaag ook tijdens deze receptie voor Jan aanwezig is. Tot en met zijn pensionering heeft Jan gewerkt in de iShop van Stenden Hogeschool.

Afscheidsspeeches
Jan zijn Teamleider Jan Jensma zal straks een afscheidsspeech houden tijdens deze receptie, maar daarvoor moet hij enig geduld hebben, want een lange rij collega's, oud-collega's en externe relaties nemen hier persoonlijk afscheid van Jan Postma. En zoals dat altijd ook in de hogeschoolwinkel het geval was, heeft Jan voor iedereen ook een vriendelijk woord.
Als alle gasten plaats hebben genomen in het Campus Café, neemt Jan Jensma het woord, om Jan Postma ten afscheid toe te spreken. Aansluitend neemt Jan Postma de gelegenheid om zijn speech daarop te laten volgen. Hij bedankt ook alle aanwezigen voor hun komst en plezierige samenwerking en wijst onze collega's er in zijn slotwoord nog op dat wij allen vooral het belang van onze studenten voorop moeten stellen. Wij allen zijn immers de dienstverleners van onze studenten.

Receptie
Na deze afscheidswoorden is er volop de gelegenheid om in een gezellig samenzijn elkaar te ontmoeten. Omdat er ook veel oud-collega's naar deze receptie zijn gekomen, heeft dit afscheid deels ook het karakter van een reünie, wat voor oud-medewerkers en voor huidige collega's iets extra's toevoegt aan dit afscheid van Jan Postma.

maandag 18 mei 2015

Welkom in de vernieuwde bibliotheek van Stiens

Maandag 18 mei 2015 
Interieur van de verhuisde en vernieuwde bibliotheek van Stiens


Verhuisd
Op 28 april 2015 is de verhuisde en vernieuwde openbare bibliotheek van Stiens in gebruik genomen.
De bibliotheek van Stiens is verhuisd vanuit de voormalige bibliotheek, naar de overzijde van de weg, naar het multifunctioneel centrum 'De Skalm'. De verhuizing komt op een moment dat De Skalm de exploitatie moeilijk rond kan krijgen. De vaste medewerkers zijn helaas ontslagen en de gemeente wil dat De Skalm voortaan door vrijwilligers wordt gerund. De komst van de bibliotheek moet ervoor zorgen dat De Skalm in de toekomst open blijft. De gemeente heeft er vertrouwen in, want ze hebben voor tien jaar een huurcontract afgesloten met de bibliotheek

Vernieuwd
De nieuwe, kleurrijke inrichting is gebaseerd op een landelijk gehouden onderzoek naar de wensen van bibliotheekbezoekers. 
Hoewel de boeken, dvd’s, tijdschriften en alle andere informatiedrageres maar een klein stukje verhuisden (naar de overzijde van de Pyter Jurjensstrjitte), is het voor de bibliotheek en haar medewerkers wel een hele grote stap. 
Deze verhuizing maakte het mogelijk de nieuwe bibliotheek in te richten volgens de laatste trends in bibliotheekland. Met nieuwe presentatietafels en met een andere indeling in verschillende kleuren en qua thematiek van de collectie is de vernieuwde bibliotheek van Stiens klaar voor de toekomst, en klaar voor de bezoekers van vandaag en morgen.

Alvast in gebruik
Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen in de nieuwe bibliotheek aan de Pyter Jurjensstrjitte in Stiens. De inwoners van de gemeente Leeuwarderadeel maken met een huis-aan-huis verspreid geluksnummer tijdens hun kennismakingsbezoek bovendien kans op mooie prijzen. 
In het komende najaar worden De Skalm en de bibliotheek daarin nog officieel en feestelijk heropend.

zondag 17 mei 2015

'Op Ademen' bij Nijkleaster, tussen Hemelvaart en Pinksteren

Zondag 17 mei 2015 
De Kleasterkuier van Nijkleaster in het veld bij Jorwert

Hou me (niet) vast
vanaf hier
heb ik alleen te gaan
ik zal altijd
- ergens -
bij je zijn
we zijn tochtgenoten
maar hier neem ik afscheid
ik neem je lach en je speelsheid mee
je warmte en je liefde ook
maar hou me niet vast
want
ik wil zoals altijd
in vrijheid
mijn eigen weg kunnen gaan.


De kunst van het afscheid nemen
Met dit mooie gedicht van Claire vanden Abbeele uit haar boek 'De kunst van het afscheid nemen' begint vanmorgen de kloosterzondag in de Sint-Radboudkerk in het Friese Jorwert.
Deze Kleaster-snein van de Protestantse Gemeente 'Westerwert' in samenwerking met Stifting Nijkleaster in Jorwert staat vandaag in het teken van 'Op Ademen’, in combinatie met Hemelvaart. Vandaag is het de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. We denken vandaag dan ook na over de kerkelijke feestdag van Hemelvaart. Maar, iemands vertrek vieren met een jaarlijkse feestdag, is dat toch eigenlijk niet een beetje vreemd?
Toch vieren we elk jaar de Hemelvaart weer; en vandaag - drie dagen na Hemelvaartsdag - blikken we met deze terugblik op Hemelvaart ook alvast vooruit naar het Pinksterfeest van volgende week zondag.

Op Ademen
Nijkleaster - het nieuwe protestantse klooster in Fryslân - staat dit weekend in het teken van 'Op Ademen'. Gisteren heeft een grote groep gasten van Nijkleaster een kloosterprogramma gevolgd onder leiding van Trees van der Wal. 
In de gang van zaken van alledag komen we er vaak niet toe even stil te zijn en echt tot rust te komen. We gaan gewoon door, zeker in ons hoofd. Wandelen is dan een goede remedie. Bewust wandelen geeft ruimte, in lijf, hoofd en hart. Die ruimte, rust en leegheid, biedt weer kans voor iets nieuws. Want wanneer het lichaam zó in beweging komt, gaan je hersencellen op een gegeven moment vanzelf mee. 
Dit in beweging komen, maakt energie vrij. Deze energie kun je gebruiken om tot iets anders te komen. Of om iets anders te denken en te voelen. Tijdens het wandelen leer je te luisteren naar je lichaam, je hart en je gevoel. 
Gisteren hebben de Nijkleaster-gangers onderzocht of het je lukt om letterlijk een stap in je leven te zetten. Of al wandelend te ontdekken wat God met jou wil.

Ochtendviering
Voor en nadat bovenstaand gedicht is gelezen, zingen we vanmorgen tijdens de ochtendviering het lied 'Zolang wij ademhalen', naar gelieven in het Nederlands of in het Fries.
Nadat we de eerste negen verzen van hoofdstuk 1 van het bijbelboek Handelingen hebben gelezen, volgt een korte preek van onze voorganger Hinne Wagenaar, de pionierspredikant van Nijkleaster en Westerwert. 
Na een moment van stilte en aansluitend orgelspel roepen we zingend in het Latijn, in het Fries en in het Nederlands de Heilige Geest op om bij ons te komen om in ons het vuur van de liefde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te ontsteken. 
Daarna sluiten we af met gebeden, voorbeden en met het gezamenlijk in het Fries gezongen 'Onze Vader'.
De collecte-opbrengst van vandaag zal worden verdubbeld door de Diaconie van de kerkelijke gemeente Westerwert. De verdubbelde opbrengst van deze inzameling is bestemd voor noodhulp aan de slachtoffers van de recente aardbevingen in Nepal. 
Tenslotte zingen we elkaar enkele malen toe: 'Frede foar dy', 'Vrede voor jou ....'

Stilte, Bezinning en Verbinding
Nadat we de Zegen ontvingen en met zijn allen hebben genoten van de 'Kleasterkoeke' bij koffie, thee en limonade, kunnen we in twee groepen uiteen. De ene groep kan naar de Voorkerk van Nijkleaster om daar samen na te denken en met elkaar te spreken over de bezinningsvraag voor vandaag.
Durkje en ik nemen vanmorgen deel aan de andere groep. Onze groep maakt onder leiding van Jeltje Koopman een Kleaster-kuier in het veld ten noorden van Jorwert. 
Daarbij is het te doen gebruikelijk dat we eerst een eind allen in Stilte lopen. Dan krijgen we de Bezinningsvraag van deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren mee, met het vraagstuk wat Hemelvaart vandaag de dag voor mij betekent, wat het met me doet, hoe ik ermee om ga, en wat ik er mee doe. Tijdens het derde deel van deze kloosterwandeling zoeken we de Verbinding weer met elkaar, en gaan we wandelend in tweetallen op de terugweg naar Nijkleaster met elkaar in gesprek over onze overdenkingen bij de Bezinningsvraag van deze Kleaster-snein.
Voordat we Jorwert weer binnenwandelen, delen we als groep nog even wat we zojuist in tweetallen met elkaar hebben besproken, en wat we daarvan aan elkaar nog willen meegeven voor vandaag en voor de komende week. 

Zelfde gedicht anders beleefd
Jeltje leest dan tenslotte ook nog eens het gedicht waarmee we vanmorgen de viering begonnen. Het valt me op hoe anders dit gedicht nu binnenkomt. Er is kennelijk iets gebeurd en veranderd in de tijd tussen de lezing in het koor van de eeuwenoude dorpskerk vanmorgen vroeg, en hier en nu in het open veld, waar de frisse wind je na een goede veldkuier weer op adem laat komen.  
Het was goed om vanmorgen weer bij Nijkleaster in Jorwert te zijn, om mee te doen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor alle anderen die hier op eigentijdse wijze de stilte, bezinning en de verbinding met elkaar zoeken.