donderdag 15 juli 2010

De Japanse tuin van Stenden hogeschool

Vrijdag 16 juli 2010

Bij de nieuwbouw van de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland (CHN) in het begin van de negentiger jaren van de vorige eeuw is ervoor gekozen om het hotel van het leerbedrijf van de toenmalige Hotel Management School Leeuwarden te bouwen op de noordwestzijde van de hogeschoolcampus en de restaurants en het vergadercentrum te bouwen op de zuidwestzijde van de campus. Tussen deze beide gebouwen werden onder andere de onderwijsruimtes, de docentenwerkkamers en de centrale voorzieningen in deze nieuwbouw geplaatst.

Uit eigen financiële middelen - die werden verkregen uit de verkoop van diverse afgestoten hogeschoolgebouwen her en der in de provincie - werd ten oosten van het CHN-hotel Wyswert een mooi Ontmoetingscentrum gebouwd, waarin ook het Stiltecentrum een plaats kreeg.

Omsloten door het huidige Stenden University Hotel, het hogeschoolgebouw en het Ontmoetingscentrum werd in de daar gecreëerde binnenruimte een Japanse tuin aangelegd. Door vakkundig onderhoud van de gestaag groeiende planten is deze tuin inmiddels een waar lustoord geworden voor wie tussen de bedrijven door even wil genieten van de mooie Japanse cultuurtuin van Stenden hogeschool in Leeuwarden.

Twee Master-opleidingen van Stenden hogeschool met excellente beoordelingen

Donderdag 15 juli 2010

De opleidingen "Master International Leisure and Tourism Studies" en "Master International Service Management" van Stenden hogeschool zijn ‘excellent’ beoordeeld op het gebied van het onderwijsprogramma, de voorzieningen en van de interne kwaliteitszorg. Dit heeft de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) besloten en bekendgemaakt.

De NVAO bewaakt als onafhankelijke, toezichthoudende overheidsorganisatie de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en in Vlaanderen door middel van het (laten) beoordelen van opleidingen. Op grond van het hier van toepassing zijnde Accreditatiekader voor bestaande HBO-Master-opleidingen zijn de twee opleidingen van Stenden hogeschool beoordeeld aan de hand van zes onderwerpen. De twee internationale Master-opleidingen van Stenden hogeschool voldoen aan alle kwaliteitscriteria en scoren op bepaalde onderdelen zelfs excellent.

Klaas-Wybo van der Hoek, vice-voorziiter van het College van Bestuur van Stenden hogeschool, vindt de excellente beoordeling ‘een bevestiging van de richting die Stenden te pakken heeft. We streven naar hoogwaardige opleidingen, zowel op Bachelor- als op Master-niveau. Deze beide masters passen heel goed in het aanbod van Stenden, dat zich vooral ook richt op hoogwaardige opleidingen op het gebied van Service Management (voor Hoger Hotelonderwijs, Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs, Vrijetijdsmanagement en Smal Business en Retail Management). We hebben voor deze internationale Masters - en dat is in ons land bijzonder - de toetsing van de opleidingen laten uitvoeren door de Duitse Visiterende en Beoordelende Instantie FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation). Afgestudeerden verdienen met deze Master-opleiding daarnaast een Double Degree in het Nederlandse èn in het Engelse onderwijssysteem. Over de hele wereld zijn er juist daardoor veel kansen voor onze afgestudeerde Stenden Masters!’

De NVAO vindt de focus van Stenden hogeschool op "interculturele en strategische aspecten" en op "persoonlijk leiderschap" bij de Master International Leisure and Tourism Studies sterk onderscheidend ten opzichte van andere internationale Masteropleidingen. Dat geldt ook voor de Master International Service Management, die zich focust op service-organisaties, op hun structuur, strategie, processen en cultuur.

woensdag 14 juli 2010

Bruidsvlucht boven Stiens voor mierenmannen & mierenvrouwen

Woensdag 14 juli 2010

Het is vandaag een warme dag. De temperatuur is aan het eind van de middag opgelopen tot zo’n 31 graden Celcius. Het is benauwd. Vanuit het zuidwesten trekt volgens de weersberichten een front van onweer, harde wind en zware regenval naar ons, in noordwestelijke richting.

Voor alle mierenvolken in onze omgeving is dit een belangrijk moment. Vruchtbare mieren van verschillende stammen moeten namelijk allemaal tegelijk uitvliegen. Een teken van het weer is hiervoor een passende oplossing van de natuur. Vanavond is voor de mieren zo’n belangrijke avond. Het weer zal omslaan en instinctief “weten” de mieren dat dit de avond is om hun nesten te verlaten.

Tegen 19.00 uur merk je nadrukkelijk dat het weer gaat veranderen. In enkele minuten verschijnen op verschillende plaatsen in de tuin rondom het huis grote hoeveelheden mieren. Werkmieren en gevleugelde mieren. In de afgelopen dagen kregen de mannetjesmieren en een deel van de vrouwtjesmieren vleugels.

De openingen van de verspreid liggende mierennesten zijn inmiddels door werkmieren groter gemaakt. Er ligt dan ook veel zand op de bestrating. Dan is het grote mierenmoment aangebroken. De gevleugelde koninginnen en mannetjes onder de mieren vliegen nagenoeg tegelijk uit om in de lucht te gaan paren. Hun bruidsvlucht vangt aan.

Het is de gebruikelijk gang van zaken dat de gevleugelde mieren in juli uitvliegen. In de wijde omgeving vliegen de mieren nu tegelijk uit. Zo wordt de kans vergroot om te paren met mieren uit andere, nabijgelegen mierennesten. De mannetjes bevruchten de vrouwtjes in de lucht en sterven kort daarna. De bevruchte vrouwtjes zoeken al vliegend een nieuwe woonplaats om te nestelen. Als ze die nestplaats hebben gevonden, werpen of bijten ze hun vleugels af en gaan daarna verder ongevleugeld door het leven.

De mieren zijn inmiddels uitgevlogen. Enkele werkmieren lopen nog druk heen en weer. Geleidelijk wordt het weer rustig rond de openingen van de verschillende mierennesten.
Het begint nu harder te waaien. Het koelt snel af. Donkere luchten trekken over. De eerste regendruppels vallen. Even later regent het.

dinsdag 13 juli 2010

Brainstormsessie voor Pelgrimscentrum Sint Jacob

Dinsdag 13 juli 2010

In de Jacobshoeve te Sint-Jacobiparochie komt vanavond het bestuur van de Stichting Jabikspaad Fryslân bijeen. Vanavond geen reguliere bestuursvergadering, maar een thema-avond. We hebben nu namelijk eens een brainstormsessie met het oog op de uiteenlopende, beoogde functies, bouw en inrichting van het in oprichting zijnde Pelgrimscentrum Sint Jacob, dat we van plan zijn komend najaar te openen in het grote voorportaal van de Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie.

Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob gaat de komende jaren dit voorportaal van de Groate Kerk huren van de Stichting Alde Fryske Tsjerken om samen met de Stichting Jabikspaad Fryslân op aantrekkelijke wijze vorm en inhoud te geven aan een gemeenschappelijk pelgrimscentrum, waar wandelaars en fietsers op zaterdagen terecht kunnen voor allerlei zaken die te maken hebben met het pelgrimeren van het Friese Sint-Jacobiparochie (St. Jacob) naar het Spaanse Santiago (St. Jacob) de Compostella. Als de provincie Fryslân in de komende weken de laatste, nog benodigde, gelden beschikbaar stelt, kan ons pelgrimscentrum worden gerealiseerd.

Ons plan is om de begane grond van het portaal in te richten als ontvangstruimte, waar met onder andere vitrines algemene informatie wordt verstrekt over wandelen en fietsen in het algemeen en pelgrimeren in het bijzonder.
De westelijke ruimte van de 1e verdieping is geschikt om in te richten als stiltecentrum, waar gelegenheid wordt geboden tot bezinning, stilte, meditatie. Kortom een ruimte die bedoeld is voor spiritueel en/of religieus gebruik.
De oostelijke ruimte van de 1e verdiepeing is geschikt als themaruimte voor het Jabikspaad, het Fries-Overijsselse pelgrimspad, dat loopt van Sint-Jacobiparochie naar Hasselt.

De nieuw te bouwen tweede verdieping die over de gehele breedte van het voorportaal komt, is in zijn geheel het meest geschikt om als themaruimte te dienen voor allerhande over het pelgrimspad naar Santiago de Compostela; nog nader in te vullen door het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.
Met deze indeling brengen we de bezoekers van het Pelgrimscentrum Sint Jacob van beneden naar boven "in the mood" om ooit als wandelaar in Sint-Jacobiparochie het pelgrimspad te gaan betreden, teneinde hen uiteindelijk als gelouterd en dankbaar pelgrim te laten arriveren in Santiago de Compostela.

Met bovenstaande opzet kunnen we als Stichting Jabikspaad Fryslân in nauwe samenwerking met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob een overzichtelijk en goed beheersbaar centrum voor bijvoorbeeld informatie, bezinning, verkoop, beleving en gezondheid realiseren, waarbij aangetekend dat we in de zomermaanden in het kader van de Friese activiteiten van het "Tsjerkepaad" (zomer-openstelling van kerken op zaterdag) op grotere schaal willen en kunnen opereren, als we in samenwerking met de Stichting Groate Kerk ook mede invulling geven aan de thematische inrichting van de jaarlijkse zomerexpositie in de grote kerkzaal van de Groate Kerk.

Zo wordt het in het voorjaar en het najaar, maar ook in het zomerse hoogseizoen voor alle belangstellenden een aangenaam verpozen in de Groate Kerk. En we hopen natuurlijk dat deze activiteiten velen ertoe zullen aanzetten om ook de beslissing te nemen om als wandelaar op afzienbare termijn het pelgrimspad op te gaan, om enkele maanden of jaren later als pelgrim met een schat aan ervaringen te arriveren in Santiago de Compostella.
Met deze brainstormsessie van vanavond is die droom weer een stapje dichterbij gekomen.

maandag 12 juli 2010

Studeren is als een fietstocht

Maandag 12 juli 2010

In het Stiltecentrum van Stenden hogeschool te Leeuwarden staat een fiets vóór het altaar. Verder zie ik onder andere een wereldbol, wegenkaarten, een primus, een tas en een paraplu. Materiaal voor onderweg. Het is allemaal een vingerwijzing naar studeren. Bij de balie van het Studentenpastoraat van Expect wordt de volgende uitleg gegeven:

Je studie: een tour

Aan het begin van je studie: opstappen en gang maken. Zo gaat het. In de eerste weken maak je kennis met degenen die met jou op weg gaan. Je weet dat je elkaar nodig zult hebben.

De route wordt bekend gemaakt en je gaat samen op het doel af. In het begin loopt het vanzelf; maar het kan ook anders. Af en toe merk je dat het zwaar wordt en dat je wind tegen krijgt. Je zult zien dat je dan taken gaat verdelen. Iemand neemt de kop en sleurt anderen mee en dan wissel je elkaar af. Zeker, het gebeurt ook dat mensen altijd maar in het wiel rijden van een ander. Je zult zien dat ze wachten op het moment om er alleen vandoor te gaan. Meerijders als meelopers.

Als student ben je van dag tot dag op weg. Er zijn ogenblikken dat je een tandje bij moet zetten om op gang te blijven of vaart te maken. Soms maak je zelfs een tussensprint: een tentamen, een opdracht. Dat kost energie en je moet soms even naar adem happen.

Onderweg kan het gebeuren dat iemand lek komt te staan. Hij zit stuk. Wat doe je? Help je elkaar om de boel op te lappen? Wacht je elkaar op of laat je iemand die kapot zit achter? Zeker, het kan even duren voordat het lek boven is. Maar geduld en zorgvuldigheid wordt beloond.

Hoe ga je als student om met de anderen uit je groep? Wat denk je: "Samen uit, samen thuis?" Of de kop nemen, en gaan voor de overwinning en als eerste aankomen?

Studeren is ook een kwestie van het juiste tempo aanhouden. Ga je te langzaam, dan val je om. Ga je te snel, dan vlieg je uit de bocht.

Maar in ieder geval: houd de gang erin. Soms heb je de wind tegen en soms heb je wind mee. Sommige stukken rijd je in je eentje, maar je komt gemakkelijker vooruit als je ook regelmatig met anderen samen op weg bent.

Een goede studiereis gewenst.

zondag 11 juli 2010

Predikantenborden van de Sint Vituskerk te Stiens

Zondag 11 juli 2010

De kerktoren van de Sint Vituskerk in Stiens is gerestaureerd. De klokken hangen er weer in en dat mocht natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Daarom is op vrijdag 21 mei 2010 de voltooiing van de restauratie van de Sint Vitustoren feestelijk gevierd.

Voormalig hoofdmeester Ate Brinksma uit Stiens verzorgde buiten voor het publiek een geschiedenisles over de Reformatie. Veel dorpsgenoten maakten daarbij kennis met Eco (Ecke) Eckius, eerst pastoor van de Sint Vituskerk, later de eerste Hervormde dominee van dezelfde kerk.

Daarna gingen de toeschouwers de kerk binnen voor een aantal toespraken. Daar bood Gerrit van der Meulen als voorzitter van de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel ter gelegenheid van het eind van dit langdurige torenrestauratieproject twee predikantenborden aan. In veel kerken hangen predikantenborden. Hierop staan alle voorgangers vermeld, die in de betreffende gemeente werkzaam zijn geweest en/of op dit moment nog verbonden zijn aan de kerkelijke gemeente. De Stienser Sint Vituskerk had nog geen predikantenbord, dus in die leemte is nu voorzien.

De twee predikantenborden zijn opgehangen tegen de kerktorenmuur in de hal van de kerk. Het houtwerk van deze beide predikantenborden is gemaakt door koster Cees Buisman. Het schilderwerk is verricht door Gerrit van der Meulen uit Stiens en de letterschilder is Frits Kleefstra uit Akkrum.

Het linker bord vermeldt wie de predikanten waren van de Hervormde Gemeente te Stiens in de periode van 1567 tot 1896. Het rechter bord vermeldt de predikanten van de Nederlands Hervormde kerk vanaf 1897 tot en met het in 2009 nog beroepen predikantenechtpaar Scholtens & Overeem, waarbij aangetekend dat deze twee predikanten nu zijn verbonden aan de Protestantse Kerk van Stiens, nadat de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente van Stiens eind 2009 fuseerden in het verband van de Protestantse Kerk in Nederland.

In het jaar 1381 is de Sint Vituskerk afgebouwd, inmiddels dus 629 jaar geleden. Eerst draaide deze kerk 186 jaar onder rooms-katholieke vlag en vanaf de overgang naar de Hervormde kerk hebben getuige deze predikantenborden in de afgelopen 443 jaren al weer 43 protestantse predikanten de kerkelijke gemeente van Stiens gediend.

zaterdag 10 juli 2010

De olijven van Goedgedacht

Zaterdag 10 juli 2010

In het Kerstpakket 2009 van Stenden hogeschool zat het boek “De olijven van Goedgedacht”, geschreven door mijn ex-(freelance)collega Fokko Bosker. Fokko is tekstschrijver, journalist en publicist. Hij schreef ook een boek over wijnmakers en is tevens de auteur van de driedelige wandelgidsenserie “Friesland voor lanterfanters”, waarin totaal 30 routebeschijvingen zijn opgenomen, waarvan Durkje en ik inmiddels 19 hebben gelopen.

In “De olijven van Goedgedacht en 21 andere verhalen over Zuid-Afrika van Fokko Bosker” laat Fokko een aantal Zuid-Afrikanen aan het woord over hun idealen en dromen. In hun bezigheden laten zij zich inspireren door mogelijkheden en kansen op verbetering en vooruitgang. Of het nu is door voetbal, als startende ondernemer, hotelier, verkoper van zonnepanelen, progressieve rooibosboer, organische wijnmaker, varkenshouder, onderwijzer of ambtenaar in waterzaken. Het zijn aanpakkers, rolmodellen, aansprekende voorbeelden van veranderingszin. Dit is dus een gekleurd reisverslag, waar het perspectief op een betere toekomst overheerst.

Het boek over opbeurende initiatieven op het terrein van voetbal, gezondheidszorg, watergebruik, sanitatie, duurzame energie, onderwijs, toerisme, sociale integratie en microfinanciering wil een steentje bijdragen aan een beter begrip van Zuid-Afrika. Een voorschot op veranderingen die de komende jaren moeten beklijven. Alle bezochte projecten zijn mogelijk gemaakt door steun van Nederlandse organisaties, bedrijven of overheden, waaronder: Baarsma Wine Group, Stenden hogeschool, Waterschap Groot Salland, Wetterskip Fryslân, Friese wateralliantie, onderzoeksinstituut Wetsus, Vitens/VEI International, Landustrie/gemeente Sneek, Unie van Waterschappen, Nuon, Triodos Bank/Hivos, Nelson Mandela Kinderfonds, KNVB, Score en Max Havelaar.

Dit boek is op 11 november 2009 gepresenteerd tijdens het symposium “How fa(i)r is South Africa?”. Dat symposium werd georganiseerd door het lectoraat “Service Studies” van onze Stenden hogeschool, in samenwerking met KIT Publishers, de uitgever van dit boek. Gastsprekers vertelden toen over wat het Wereldkampioenschap Voetbal in 2010 betekent voor een duurzame ontwikkeling van en voor de bevordering van eerlijke handel in Zuid-Afrika.

De hoop op verbetering en kansen voeren de boventoon in dit boek. Elk verhaal heeft zijn eigen steunkleur ter opfleuring en/of verduidelijking, bevat een of meer kaders en een toeristisch intermezzo. De 200 kleurenfoto’s geven een goede impressie en ondersteunen de verhalen. Het Voorwoord gaat over “Reizen op de wind van verandering” en de daaropvolgende Inleiding gaat over het “Perspectief bieden op een betere toekomst”.

De twaalf hoofdstukken gaan over:
1. De heilzame werking van voetbal; over de voetbalclinic voor zwarte jongeren van Score-ambassadeur Foppe de Haan.
2. Zo nu en dan een blij gezicht; over de mobiele toiletcontainers Mobisan van Landustrie en Vitens-Evides in de sloppenwijken.
3. Olijven met pit van Goedgedacht; over de olijfboomgaard van Goedgedacht van Annie en Peter Templeton als sociaal ontwikkelingsproject.
4. Een land van druiven en most; over druiventeelt en wijnproductie als testcase voor duurzame ontwikkeling, gecertificeerd door Fairtrade Labelling Organizations.
5. Boeren met gezond verstand; over fruitteelt en Rooibosbereiding waarbij medewerkers medebestuurders zijn van de onderneming.
6. Een kwestie van water; over de export van de democratische Nederlandse waterschapsaanpak door Wetterskip Fryslân.
7. Nederlandse hogeschool wortelt aan de Afrikaanse kust; over de “Grand Tour” van studenten van Stenden hogeschool, die studeren op de hogeschoolcampus van Stenden hogeschool in het Zuid-Afrikaanse Port Alfred.
8. Militante emigrantenzoon vindt thuis in Zuid-Afrika; over de Friese emigrantenzoon Paul Miedema die onder zijn vlag het Friese echtpaar Douwe en Gerry Helfrich eem school liet bouwen en meer dan 116 containers schoolmeubilair uit Nederland liet overkomen.
9. Zonnestroom opent venster naar de wereld; over het zonnestroombedrijf NuRa dat met zonnepanelen het platteland van stroom voorziet.
10. Nieuwe stookmethode verkleint CO2-uitstoot in sloppenwijken; over de nieuwe stookmethode “Basa njongo” met minder uitstoot, met hogere warmteafgifte bij een lager kolenverbruik.
11. Uitweg uit de misére dankzij mikrokrediet; over het sociaaleconomisch opbouwwerk van de Small Enterprise Foundation uit Tzaneen.
12. Voetballers binden de strijd aan met aids; over voetballers die als rolmodel als jongerenwerker het welzijn van kinderen nauwlettend in de gaten houden.

De tien tussendoorlopende toeristische intermezzo’s gaan over:
a. Gastvrij onderkomen in het hart van Soweto; over het backpackershotel van Lebo Malepe & Maria Westlund in een township.
b. Friese zussen geven townshiptoerisme een zetje; over de guesthouses in townships van mijn collega Monique Medema en haar zus Jeannette
c. Natuurreservaat De Hoop wemelt van verrassingen; over het wandelpad door wildreservaat De Hoop.
d. Hel en blijdschap op Route 62; over Paul Miedema die informatieve excursies organiseert naar townships.
e. Een hotel om te zoenen; over het droomhotel van Andy Fermer en Debbie Reynecke waarin ook zwarte omwonenden als medewerker hún eigen droom realiseren.
f. De “missing link” tussen toerisme en eerlijke handel; over het duurzaam Fairtrade-toerisme van Lolla Meyer.
g. Aan het einde van de wereld; over Dave Martin die toerisme en plattelandsontwikkeling in elkaar over laat vloeien.
h. Slapen in de wieg van de mensheid; over de belangrijke rol van Zuid-Afrika als de geboorteplaats van de moderne mens.
i. Chagrijnige olifant krijgt het op de heupen; over de rijke diversiteit in het planten- en dierenleven van het Krugerpark.
j. Met uitzicht op massief werelderfgoed; over de goddelijke schoonheid van de natuur-architectuur van de Drakensbergen.

vrijdag 9 juli 2010

De Stenden-retailers wensen je een goede zomer

Vrijdag 9 juli 2010

Als ik vanaf de derde verdieping van het hogeschoolgebouw na het Voortgangsconsult bij de in oprichting zijnde opleiding "Humanitarian Assistance" terugwandel naar mijn werkplek, kom ik een verdieping lager door het deel van het schoolgebouw waar de collega-opleiding "Small Business en Retail Management" is gehuisvest.

Altijd als ik deze afdeling passeer, let ik als ex-Retailer vanzelfsprekend even op de retail-display in deze gang. Met de seizoenen (bv. Kerst) en met diverse uiteenlopende gebeurtenissen (bv. Open Dag) wisselt deze creatieve product- of themapresentatie periodiek.

In deze warme periode (ik meet vandaag 34 graden Celcius) in de aanloop naar de zomervakantie is hier en nu gekozen voor een zomerse display. De presentatie is een toespeling op vakantie, op zon, zee en strand èn - heel passend - met een oranje hoofddeksel, als visuele vingerwijzing naar het actuele Wereldkampioenschap Voetbal 2010 in Zuid-Afrika.

Naast de zomerdisplay hangt een poster met de tekst: "Een goede zomer gewenst". Als Nederland aanstaande zondagavond wereldkampioen voetbal wordt en als het zomerse weer zo ng enkele weken doorgaat, zal het met die goede zomer wel lukken, toch? Maar ja, als Nederland overmorgen van Spanje verliest en/of als het de rest van de zomer dan ook nog slecht weer wordt, zullen we zelf wellicht wat meer inzet moeten plegen om er zelf toch nog een mooie zomer van te maken. Hoe het ook zij, aan de retailers van Stenden hogeschool zal het niet liggen met hun boodschap: "Een goede zomer gewenst".

donderdag 8 juli 2010

Nieuw fundament voor zwaar transport op de campus

Donderdag 8 juli 2010

Van vorige week maandag tot en met volgende week vrijdag is de toegangsweg tussen het hoofdgebouw en het Haak-gebouw van Stenden hogeschool te Leeuwarden afgesloten voor doorgaand verkeer.

Na alle bouwactiviteiten van de afgelopen jaren is op onze campus de laatste fase aangebroken, namelijk het op orde brengen van het terrein rondom de hogeschoolgebouwen. Het parkeerterrein is inmiddels gereed. Met de aanpassing van de weg tussen het Haak-gebouw en het hoofdgebouw is gewacht totdat een wat rustiger periode aanbreekt qua aantal verkeersbewegingen. Nu de onderwijsvrije weken zijn aangebroken, wordt het rustiger in en rond de gebouwen en is de luwe periode aangebroken waarin verkeersbelemmerende werkzaamheden het beste kunnen worden verricht.

Deze doorgangsweg wordt momenteel geschikt gemaakt voor het zware bevoorradingsverkeer dat gebruik maakt van deze weg. Zodra het nieuwe straat-fundament is gestort, wordt er opnieuw gestraat. Als in het huidige tempo wordt doorgewerkt, kunnen we deze weg over enkele werkdagen weer gebruiken en zal het binnenparkeerterrein ook weer via deze doorgang toegankelijk zijn.

woensdag 7 juli 2010

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek & Chemie gevisiteerd

Woensdag 7 juli 2010

Vandaag hebben we in onze vestiging van Stenden hogeschool te Emmen de Visiterende en Beoordelende Instantie "Certiked VBI" op bezoek voor de visitatie van twee technische HBO-bachelor-opleidingen, te weten: "Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek" en "Chemie". Vanaf 8.30 uur tot 17.15 uur voert dit visitatiepanel auditgesprekken met representanten van het Docententeam en van de Examencommissie, met Studenten, met vertegenwoordigers uit het Werkveld en met Afgestudeerden.

Met andere groepen van deze twee opleidingen zijn tijdens de eerste, techniekbrede visitatiedag reeds de nodige gesprekken gevoerd. Tussen de auditgesprekken door verzorgt een student een rondleiding langs de onderwijs-werkplekken van deze beide Life Science-opleidingen en aan het eind van de middag verzorgt het visitatiepanel een eerste terugkoppeling van de bevindingen van deze twee visitatiedagen.

De groepen die deze dag worden bevraagd door het visitatiepanel worden vooraf en na afloop bij ons team van management & stafmedewerkers gebracht voor een briefing en een debriefing. Die beide sessies zijn bedoeld om de tussenliggende panelgesprekken optimaal te laten verlopen, opdat de visitatiecommissie zich tijdens de twee visitatiedagen een goed beeld kan vormen van alle ins en outs van deze beide gevisiteerde opleidingen.

In de terugkoppeling van de vooreerst nog voorlopige bevindingen geeft het visitatiepanel aan dat deze twee Techniekopleidingen de afstemming tussen vormgeving en inhoud van het onderwijsprogramma goed neer hebben gezet en dat de kwaliteit van het personeel ook goed is. Ook de materiële voorzieningen en de studiebegeleiding zijn goed op orde en de wijze waarop de verbetermaatregelen door de opleidingen worden genomen, komt goed uit de bus. Het beoordelingspanel vindt dat beide opleidingen een positief accreditatieadvies verdienen.

Na deze eerste terugkoppeling bedankt Dean Ingrid Janssen het visitatiepanel en de vertegenwoordigers van de opleiding voor ieders bijdrage aan deze visitatiedagen. Daarna is er tenslotte gelegenheid om in een meer informele setting nog even met elkaar terug te blikken op deze enerverende visitatiedagen.

dinsdag 6 juli 2010

COQA-team zeilt op 't Lauwersmeer

Dinsdag 6 juli 2010

Tussen Dokkum en Anjum rijd ik vanmorgen een dreigende lucht met donkere regenwolken tegemoet. Even later rijd ik de regenbui in. Bij de afslag Anjum/Esonstad is het wegdek behoorlijk nat; teken dat het hier al flink heeft geregend. In Oostmahorn aangekomen, breekt de zon echter door de wolken. Dan begint een aanhoudend weerbeeld van flinke zonnige perioden tegen een oerhollandse blauw-witte wolkenlucht. Een frisse wind van zo'n windkracht vier completeert het weerbeeld tot een ware zeildag.

Met ons personeelsteam Quality Assurance van het Corporate Office van Stenden hogeschool arriveren we rond 9.30 uur op de aanlegsteiger van Esonstad, nabij Oostmahorn, aan de kust van het Lauwersmeer. We monsteren aan op de Volendam 99 (VD-99), een voormalig zeilend vissersschip van de Zuiderzee. Het type is een zogenoemde "Volendammer kwak". Het oorspronkelijke schip is ooit in hout gebouwd, maar vaart nu als stalen schip rond. Het schip is waarschijnlijk rond 1897 gebouwd. De tuigage is robuust, dus voor wie ermee wil zeilen - en dat is wat we vanmiddag gaan doen - betekent het een behoorlijke klus. De VD-99 zeilt vanuit de binnenhaven van Esonstad onder de rook van Oostmahorn.

Schipper-eigenaar Douwe Idzinga verwelkomt ons met koffie en wijst ons de weg naar binnen, waar we gedurende de ochtend onze teamvergadering hebben. Na deze bijeenkomst, aan het begin van de middag, varen we door de Lauwersmeerdijk het Lauwersmeer op. We worden door de schipper allemaal aan het werk gezet om mee te zeilen en dan wordt het zeil gehesen. Een eind verderop in het Lauwersmeer leggen we het zeilschip aan de wal van een eilandje, waar we gezellig met elkaar lunchen.

Daarna begint het serieuze zeilwerk. De zeilen worden gehesen en dan zeilen we gedurende enkele uren over het Lauwersmeer, enkele malen langs de kust van Oostmahorn, dan ook overstag gaand bij de Clevering(spui)sluizen van Lauwersoog. Even na 16.00 uur varen we op de zachtronkende motor de binnenhaven van Esonstad weer binnen, waar we nog een uur met een hapje en een drankje in de zon op het dek van de Volendam 99 aangenaam terugblikken op een genoeglijke teamdag.

maandag 5 juli 2010

Visitatie van Informatica & Technische Informatica in Emmen

Maandag 5 juli 2010

Vandaag worden van Stenden hogeschool te Emmen onze technische opleidingen "Informatica" en "Technische Informatica" gevisiteerd door de Visiterende en Beoordelende Instantie "Certiked VBI". Van 8.30-17.00 uur voert het visitatiepanel auditgesprekken met vertegenwoordigers van het Docententeam en van de Examencommissie, met Studenten, met vertegenwoordigers uit het Werkveld en met Alumni. Twee internationale Informatica-studenten die momenteel in Indonesië verblijven, voeren een extra panelgesprek via Skype.

Met de andere stakeholders van deze twee opleidingen zijn tijdens de eerste, techniekbrede visitatiedag reeds de nodige gesprekken gevoerd. Tussen de auditgesprekken door verzorgt een student een rondleiding langs de ICT-werkplekken en aan het eind van de middag verzorgt het visitatiepanel een eerste terugkoppeling van de bevindingen van deze twee visitatiedagen.

De groepen die deze dag worden bevraagd door het visitatiepanel worden vooraf en na afloop bij ons team van management & stafmedewerkers gebracht voor een briefing en een debriefing. Die beide sessies zijn bedoeld om de tussenliggende gesprekken optimaal te laten verlopen, opdat het visitatiepanel zich een volkomen beeld kan vormen van alle ins en outs van deze beide gevisiteerde opleidingen.

In de eerste, nog voorlopige bevindingen geeft het het visitatiepanel aan dat deze twee Techniekopleidingen de relatie tussen de onderwijsdoelstellingen en de inhoud van het onderwijsprogramma goed neer hebben gezet en dat er ook sprake is van een goede afstemming tussen de vormgeving en de inhoud van het curriculum. Ook de kwaliteit van het personeel komt goed uit de bus. Het beoordelingspanel is van mening dat beide opleidingen een positief accreditatieadvies verdienen.

Deze eerste reactie van het visitatiepanel wordt bijzonder gewaardeerd door de bij deze terugkoppeling aanwezige vertegenwoordigers van de studenten, de alumni, het werkveld en van de hogeschoolmedewerkers.

zondag 4 juli 2010

Contact met alles en iedereen

Zondag 4 juli 2010

De meesten mensen om ons heen onderhouden een breed scala aan contacten. Een emailbericht is tegenwoordig zó verstuurd en komt ook direct aan. In de speciale PIT-kerkdienst van vandaag gaan we terug naar de Bijbelse tijd, waarin contact op afstand via geschreven brieven verliep. We gaan lezend en luisterend terug in de tijd, naar twee van Jezus zijn apostelen, te weten: Paulus en Timotheüs. In één van zijn brieven schrijft Paulus over het gebed. Bidden is ook een vorm van contact. Je brengt jezelf en anderen door je gebed in contact met God.

Contact is "in beweging komen", met hart en ziel. Mede daarom kunnen we in deze kerkdienst niet stil blijven zitten. Samen denken we na over wat het onderhouden van contact betekent en ook wat het betekent om géén contact te hebben. Zo zijn we vanmorgen bijeen gekomen in de Sint Vituskerk van Stiens om te groeien, om te geloven en om te vieren. Het thema van deze contact-geöriënteerde kerkdienst is: "Alles en iedereen".

Voorganger is vanmorgen onze Stienser predikant Desirée Scholtens. Niemand van onze predikanten wil deze mooie kerkdienst kennelijk missen, want ik zie ook alle andere drie predikanten van onze Stienser PKN-gemeente in de kerkzaal. Het orgel wordt vandaag bespeeld door Gryt Talsma. Lector Tine Bakker verzorgt de Evangelielezing uit de eerste brief van Timotheüs. En vanmorgen genieten we tijdens de kerkdienst ook enkele malen van de opzwepende percussie, die wordt verzorgd door de djembé-spelers van Dunekpoe, onder leiding van de Ghanese percussiedocent Richard (Yao Norbu) Amana.

We schenken in dit uur aandacht aan de contacten die we onderhouden met ons gemeentelid Yvonne van Meeuwen in Oeganda. We luisteren naar de contacten die ons gemeentelid Akke Haagsma onderhoudt met gehandicapte weeskinderen in India. En we horen hoe belangrijk ons gemeentelid Jan de Jager het contact met onze kerkdiensten via de kerktelefoon waardeert nu hij niet meer elke zondag bij de kerkdiensten aanwezig kan zijn.

Ook brengt gemeentelid Wiebe Nieuwsma onze warme groeten vanuit de kerkzaal over naar de kinderen van de Kinderkerk buiten de kerk, door een wenskaart met een groot hart en vele groeten erop bij de kinderen te brengen, die op het pleintje voor het Sint Vitushûs hun Kinderkerkdienst vieren. Wiebe komt met een brief van de kinderen voor ons weer terug in de kerkzaal en leest voor wat de kinderen ons toewensen.

Aan het eind van deze kerkdienst krijgen we de gelegenheid om zelf contact te leggen met iemand die we nog niet kennen: een gevangene waarvan Amnesty International het wenselijk acht dat wij acht slaan op de precaire situatie waarin dezen zich momenteel bevinden. Met een klein gebaar van onze zijde - het verzenden van een ansichtkaart uit Stiens, Leeuwarden of Friesland - leggen we over grote afstand contact, door deze vier gevangenen een hart onder de riem te steken in de hoop en verwachting dat zij moed putten uit dit postaal contact, hoe gering ons gebaar in dezen dan ook is. Maar alle beetjes helpen, zo ook dit contact.

zaterdag 3 juli 2010

Nederlandse postzegels krijgen voortaan een cijfer

Zaterdag 3 juli 2010

Op 30 juni 2010 stuurde Theo van Aalst – directeur Marketing van TNT Post – me een brief met de mededeling dat TNT Post vanaf eergisteren – 1 juli 2010 – alle postzegels van een nieuwe waardeaanduiding voorziet. TNT Post beoogt daarmee het frankeren gemakkelijker te maken. Voortaan staat er geen Euro-aanduiding meer op de postzegels, maar een cijfer.

Op postzegels voor brieven en kaarten tot en met 20 gram – momenteel te frankeren met € 0,44 - komt voortaan een “1” te staan. Afhankelijk van de bestemming staat op elke postzegel voortaan de aanduiding: “Nederland” of “Europa” of “Wereld”. Voor zendingen van 20 tot en met 50 gram binnen Nederland – momenteel te frankeren met 2 x € 0,44 - zijn er voortaan ook postzegels met een “2” erop afgebeeld. Maar je kunt dan ook wel twee postzegels met een “1” op de enveloppe plakken.

De postzegels met de nieuwe waardeaanduiding blijven voor lange tijd geldig. Bijplakken met bijplakpostzegels is met deze nieuwe postzegels niet meer nodig. Postzegels met de oude waardeaanduiding in Euro’s blijven ondertussen nog bruikbaar.

De nieuwe waardeaanduiding verkleint de kans dat een poststuk met een verkeerde frankeerwaarde wordt verstuurd. Omdat de waarde van de aanduiding “1” of “2” geldig blijft, is bijplakken met bijplakpostzegels in het vervolg niet meer nodig.

De postzegels met de nieuwe waardeaanduiding worden vanaf 1 juli 2010 geleidelijk ingevoerd. De nieuwe zegels zijn te koop bij de postkantoren van TNT Post en bij de overige postzegelverkooppunten. Hier zullen eerst nog wel de bestaande voorraden postzegels met Euroaanduiding worden uitverkocht. Naar verwachting zullen alle postkantoren eind juli 2010 uitsluitend postzegels met nieuwe de waardeaanduiding verkopen. Voor de postzegelverkooppunten zal dit naar verwachting half augustus 2010 zijn.

Voor de jaarlijkse Decemberzegels voor Kerstkaarten en Nieuwsjaarskaarten blijft een speciaal, lager tarief gelden. Decemberzegels tonen vanaf eind dit jaar wel de nieuwe waardeaanduiding, maar in plaats van de waardeaanduiding “1” of “2” staat hier dan het woord “December” op. Deze nieuwe Decemberzegels zijn evenals in de afgelopen jaren geldig voor Kerst- en Nieuwjaarskaarten van 0-50 gram.

vrijdag 2 juli 2010

Stienser Pieter Jelles kleurt oranje

Vrijdag 2 juli 2010

Als ik tegen vier uur vanmiddag het dorpscentrum van Stiens binnen rijd, is het al druk op het hoog opgaande terras van Eatcorner Pieter Jelles. Oranje overheerst. Een oranje auto. Een oranje spandoek en oranje vlaggetjes. De meeste terrasgasten zijn al naar binnen gegaan om daar straks de kwartfinale van het Wereldkampioenschap (WK) voetbal van Nederland tegen Brazilië op groot televisiescherm te bekijken.

Op het moment dat ik even later bij het plein vóór het gemeentehuis arriveer, is dat nagenoeg leeg. Dat is bijzonder, want op vrijdagmiddag is het hier altijd een drukte van belang door al het winkelend publiek. Over het plein komt een groep puberende meisjes op fietsen. Overwegend oranje gekleed, door gezichtsbedekkende oranje en rood/wit/blauwe schmink zijn ze onherkenbaar “verschminkt”. Gillend en brullend fietsen ze met grote snelheid het plein af en de Langebuorren op, in de richting van “Pieter Jelles”.

Getuige mijn autoradio is de wedstrijd zojuist begonnen. Bijna niemand meer op straat. Ook op het grote parkeerterrein van het Vitusplein staan maar enkele auto’s; nog geen tien. De deuren van de beide aanliggende supermarkten staan open, maar niemand loopt in of uit. Als ik bijna thuis ben, hoor ik op de autoradio dat Nederland in de tiende minuut van de eerste helft door de Braziliaanse aanvaller Robinho op een 0-1 achterstand komt te staan. Tot overmaat van ramp moeten ze met deze stand de rust in.

Maar in de tweede helft keren de kansen. Nederland weet in deze tweede speelhelft in de 53e minuut gelijk te komen door een doel-gericht schot van Sneijder. De bal wordt dan door de onfortuinlijke Braziliaan Felipe Melo nog geraakt, waardoor het 1-1 wordt.

En dan volgt de doorslag. In de 68e minuut kopt Kuyt vlak voor het Braziliaanse doel een hoekschop door, die vervolgens hard wordt ingekopt door Sneijder. Dat brengt de uiteindelijke eindstand op 2–1. Nederland wint deze kwartfinale in het Zuidafrikaanse Port Elisabeth en gaat door naar de halve finale van het WK 2010.

donderdag 1 juli 2010

De ridder van Emmen met het wapenschild van Stenden

Donderdag 1 juli 2010

Toen ik afgelopen maandag tijdens de lunchpauze even door het hogeschoolgebouw van Stenden hogeschool te Emmen wandelde, kwam ik in de gemeenschapsruimte van de Christelijke Opleiding tot Leraar Basisonderwijs oog in oog te staan met de Ridder van Stenden.

Het gaat om een studentenwerkstuk van een van blik gemaakte ridder. Deze ridder draagt een groot wapenschild met daarop de logo-zwaluw van Stenden hogeschool. Een vindingrijk idee om op deze creatieve wijze een modern logo van een 21e eeuwse hogeschool terug te projecteren in de historie van de riddertijd.