zondag 4 juli 2010

Contact met alles en iedereen

Zondag 4 juli 2010

De meesten mensen om ons heen onderhouden een breed scala aan contacten. Een emailbericht is tegenwoordig zó verstuurd en komt ook direct aan. In de speciale PIT-kerkdienst van vandaag gaan we terug naar de Bijbelse tijd, waarin contact op afstand via geschreven brieven verliep. We gaan lezend en luisterend terug in de tijd, naar twee van Jezus zijn apostelen, te weten: Paulus en Timotheüs. In één van zijn brieven schrijft Paulus over het gebed. Bidden is ook een vorm van contact. Je brengt jezelf en anderen door je gebed in contact met God.

Contact is "in beweging komen", met hart en ziel. Mede daarom kunnen we in deze kerkdienst niet stil blijven zitten. Samen denken we na over wat het onderhouden van contact betekent en ook wat het betekent om géén contact te hebben. Zo zijn we vanmorgen bijeen gekomen in de Sint Vituskerk van Stiens om te groeien, om te geloven en om te vieren. Het thema van deze contact-geöriënteerde kerkdienst is: "Alles en iedereen".

Voorganger is vanmorgen onze Stienser predikant Desirée Scholtens. Niemand van onze predikanten wil deze mooie kerkdienst kennelijk missen, want ik zie ook alle andere drie predikanten van onze Stienser PKN-gemeente in de kerkzaal. Het orgel wordt vandaag bespeeld door Gryt Talsma. Lector Tine Bakker verzorgt de Evangelielezing uit de eerste brief van Timotheüs. En vanmorgen genieten we tijdens de kerkdienst ook enkele malen van de opzwepende percussie, die wordt verzorgd door de djembé-spelers van Dunekpoe, onder leiding van de Ghanese percussiedocent Richard (Yao Norbu) Amana.

We schenken in dit uur aandacht aan de contacten die we onderhouden met ons gemeentelid Yvonne van Meeuwen in Oeganda. We luisteren naar de contacten die ons gemeentelid Akke Haagsma onderhoudt met gehandicapte weeskinderen in India. En we horen hoe belangrijk ons gemeentelid Jan de Jager het contact met onze kerkdiensten via de kerktelefoon waardeert nu hij niet meer elke zondag bij de kerkdiensten aanwezig kan zijn.

Ook brengt gemeentelid Wiebe Nieuwsma onze warme groeten vanuit de kerkzaal over naar de kinderen van de Kinderkerk buiten de kerk, door een wenskaart met een groot hart en vele groeten erop bij de kinderen te brengen, die op het pleintje voor het Sint Vitushûs hun Kinderkerkdienst vieren. Wiebe komt met een brief van de kinderen voor ons weer terug in de kerkzaal en leest voor wat de kinderen ons toewensen.

Aan het eind van deze kerkdienst krijgen we de gelegenheid om zelf contact te leggen met iemand die we nog niet kennen: een gevangene waarvan Amnesty International het wenselijk acht dat wij acht slaan op de precaire situatie waarin dezen zich momenteel bevinden. Met een klein gebaar van onze zijde - het verzenden van een ansichtkaart uit Stiens, Leeuwarden of Friesland - leggen we over grote afstand contact, door deze vier gevangenen een hart onder de riem te steken in de hoop en verwachting dat zij moed putten uit dit postaal contact, hoe gering ons gebaar in dezen dan ook is. Maar alle beetjes helpen, zo ook dit contact.

Geen opmerkingen: