zaterdag 18 november 2017

Explore @ NHL Stenden HogeschoolZaterdag 18 november 2017 
Introductie van ons nieuwe merk NHL Stenden Hogeschool

Eerste Open Dag 
Misschien heb jij het ook al gezien in het straatbeeld en/of online: de promo-campagne rond de Open Dag van de nieuwe NHL Stenden Hogeschool is opgezet met een grote X èn met de woorden ‘Visit – Explore – Meet’.
Tijdens de Open Dag van vandaag wordt voor het eerst het nieuwe merkconcept van NHL Stenden Hogeschool gebruikt; het 'image' dat je de komende tijd vast nog veel gaat tegenkomen.


Wat houdt dit nieuwe concept in?

Explore
In het merkconcept van onze nieuwe hogeschool - die volgend jaar ontstaat door de fusie van NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool - is gekozen voor het steeds terugkerende thema 'Explore’. In dit thema komen onze hogeschoolvisie en -missie samen met de vijf kernwaarden van de nieuwe hogeschool, te weten:

  • grensverleggend, 
  • ondernemend, 
  • verbindend, 
  • vindingrijk en 
  • doordacht. 

In elke uiting zie je het woord ‘Explore’ gecombineerd met twee andere werkwoorden.
< Ervóór staat een werkwoord dat staat voor een ambitie, gedachte, droom of idee.
> Erná volgt een werkwoord dat een actie, doel of resultaat in zich heeft.
De werkwoorden zijn altijd in het Engels, om ons internationale karakter te benadrukken.
Explore is de basis, en de werkwoorden eromheen zijn variabelen, die voor ieder evenement en elke opleiding anders ingevuld kunnen worden.

X
Niet alleen het woord ‘Explore’ is een terugkerend onderdeel, ook de overige opmaakelementen worden telkens in aangepaste vorm gebruikt.
De X van het woord is belangrijk en wordt uitgelicht. Bij een X denk je aan een kruispunt in je leven, of ook wel een plaats waar je naartoe wilt op een kaart.
Het accent ligt op de linkerhelft van de letter, dus de >, om de beweging vooruit te benadrukken.
In de campagne voor de Open Dag zie je ook iemand door de X heen stappen. In de fotografie hiervoor poseerden studenten, die hiermee laten zien dat ze de wereld gaan ontdekken.

Flexibele invulling
Het is dus een breed concept. Telkens anders, maar de verbindende elementen zijn duidelijk door het herkenbare kleur- en vormgebruik.
De inspirerende uitdaging is dat iedere opleiding en afdeling zijn of haar creativiteit in het nieuwe merk kwijt kan. Samen maken we zo het nieuwe merkconcept.
Door dit consequent toe te passen in de promotie-uitingen, wordt voor onze stakeholders duidelijk waar NHL Stenden Hogeschool voor staat en gaat, namelijk:

vernieuwend onderwijs 
dat studenten stimuleert 
grenzen te verleggen.vrijdag 17 november 2017

Marja de Ruiter-Divendal exposeert in Stiens

Vrijdag 17 november 2017 
Schilderij van Marja de Ruiter-DivendalMysterieuze sfeer
Tot en met 1 december 2017 exposeert Marja de Ruiter-Divendal een aantal van haar schilderijen in het gemeentehuis van de gemeente Leeuwarderadeel in Stiens.
Haar voorkeur gaat uit naar het schilderen van lege landschappen, naar verlate plekken in de natuur, met een beetje mysterieuze sfeer; niet glad en gaaf, maar ruw, ruig en grillig. Zo heeft ze afgelopen jaar een bomenserie gemaakt en schilderijen van oude, verweerde of kapotte vensters en luiken. Verder maakt ze graag schilderijen met als them: strand, zee, wad en lucht.

Marja de Ruiter-Divendal: 
"Ik haal mijn inspiratie veelal uit de natuur. 
Bomen, bloemen, weidse vergezichten, de stilte en vooral de leegte van het landschap. 
Vermoedelijk heeft de plek waar ik woon hiermee te maken, want als ik vrij werk maak, moet er altijd een platte horizon in. 
De invloed van veel lucht boven die horizon is in mijn schilderijen te zien. 
Het figuratieve werk maak ik aan de hand van foto’s. 
De lege landschappen ontstaan uit mijn fantasie.“ 

Materiaal en kleur
De Ruiter-Divendal werkt hoofdzakelijk met acrylverf op doek of op MDF. Ze brengt reliëf aan door zand, zaagsel, verdikkingsmiddel en dergelijke toe te voegen. Marja vindt het ook spannend om dit met metaal - zoals zink, koper of lood - te combineren; toegevoegd aan het schilderij, of als lijst. Ze gebruikt graag natuurkleuren. Je ziet veel bruine en grijze tinten in Marja's werk.
Marja: “Vijf jaar geleden ben ik gestart met een paar workshops, en vervolgens met cursussen tekenen en schilderen bij het Frysk Skildershûs, 'Kunstacademie Friesland'. Ik geniet van deze hobby en vind het erg leuk om nu het een en ander in het gemeentehuis te kunnen laten zien.”

donderdag 16 november 2017

Voor offreren, visiteren en accrediteren naar Stenden Emmen

Donderdag 16 november 2017 
Kleimaskers van OLB-studenten van Stenden Hogeschool in Emmen
TI
Door langzaam verdwijnend duister en mist rijd ik vanmorgen vroeg naar Stenden Hogeschool in Emmen, voor een werkdag die in het teken staat van offreren, visiteren en accrediteren van onze opleidingen, die Stenden onder andere in het Drentse Emmen nabij de Nederlands-Duitse landsgrens aanbiedt.
Samen met de Stenden-afdeling Inkoop ga ik eerst in gesprek met de directeur van een onderwijsevaluatiebureau over elkaars inkoopvoorwaarden en algemene leveringsvoorwaarden.
Daarop vindt een offertegesprek plaats over een pas opgestart visitatietraject, met het management van de HBO-Bachelor-opleiding Technische Informatica (TI), en aansluitend voer ik met dat opleidingsmanagement ook nog het maandelijkse Voortgangsconsult, waarin we de de voortgang op het accreditatieproject bespreken, in de aanloop naar de opleidingsvisitatie van mei 2018.

ITEps en ITEss
Tenslotte stel ik mij nog op de hoogte van de voortgang op het accreditatieproject van de beoogde nieuwe HBO-Bachelor-opleiding International Teacher Education for secondary schools (ITEss), die al in een vergevorderd projectstadium is, in opvolging van onze inmiddels geaccrediteerde en populaire HBO-Bachelor-opleiding International Teacher Education for primary schools (ITEps), die we reeds aanbieden in onze Stenden Hogeschoolvestiging te Meppel.
In de gemeenschapsruimte van de Opleiding tot leraar Basisonderwijs van Stenden Emmen valt mij de presentatie op van studentenwerk, bestaande uit enkele tientallen kleimaskers in allerlei maten, vormen en kleuren, het mooie resultaat van creatief studentenwerk.

woensdag 15 november 2017

Proefvisitatie van Master Polymer Engineering in Zwolle

Dinsdag 15 november 2017
Terugkoppeling van de auditbevindingen in de proefvisitatiekamer van MPE


Joint degree course
Stenden Hogeschool en Christelijke Hogeschool Windesheim bieden al enkele jaren hun HBO-Master-opleiding Polymer Engineering (MPE) gezamenlijk aan in onze beide hogeschoolvestigingen te Emmen en Zwolle.
Aanvang volgend jaar willen we deze opleiding voor de periodieke keuring laten opgaan, teneinde deze zogenoemde joint degree-opleiding voor de komende zes jaren te laten accrediteren door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie.

Kritische Reflectie
Daartoe hebben we als gezamenlijke hogescholen voor deze gemeenschappelijke opleiding in de afgelopen weken de kwaliteit van deze opleiding nader geëvalueerd aan de hand van de vier kwaliteitsstandaarden, zoals die in ons land worden gehanteerd bij de keuring van de opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland.
En vandaag komen we met vertegenwoordigers van beide hoger onderwijsinstellingen bijeen in de Christelijke Hogeschool Windesheim om in een soort generale repetitie te bekijken of we er met zijn allen klaar voor zijn om deze opleiding te laten keuren.

Auditgesprekken
Deze zogenoemde proefvisitatie wordt uitgevoerd door een auditpanel dat is samengesteld uit auditoren van Stenden Hogeschool en Saxion Hogescholen. Dit proefvisitatiepanel wordt vanmorgen vroeg ontvangen door het opleidingsmanagement en gaat dan in intern beraad om deze auditdag verder voor te bereiden.
In een naastgelegen kamer ontvangen wij achtereenvolgens de groepen die vandaag in gesprek zullen gaan met het auditteam, in eerst een briefingsessie vooraf en tenslotte een debriefingsessie nadien.
Na de documentenstudie en het intern beraad van het panel verzorgen een vertegenwoordiger van de studenten, van de samenwerkende bedrijven en van de opleiding een pitch voor het panel, om de opleiding bij het auditteam te introduceren.
Vervolgens vinden er achter elkaar allerlei beoordelingsgesprekken plaats met onder andere het opleidingsmanagement, met studenten en afgestudeerden, met lectoren en docenten die ook verantwoordelijk zijn voor de toetsing en voor het borgen van de kwaliteit van de opleiding, en aan het eind van de middag gaat ook het opleidingsmanagement voor een vraaggesprek bij het beoordelingspanel op bezoek.

Terugkoppeling van auditbevindingen
Als alle auditgesprekken hebben plaatsgevonden, komen we met zijn allen bijeen in de proefvisitatiekamer, waar de voorzitter van het proefvisitatiepanel een terugkoppeling verzorgt van de eerste bevindingen van deze auditdag.
Over enkele dagen zal het auditteam dan ook nog een proefvisitatierapport publiceren, dat daarna door ons zal worden gebruikt om de laatste voorbereidingen voor de visitatie te treffen, zodat deze opleiding aanvang volgend kalenderjaar gereed is voor de officiële visitatie, die in maart 2018 zal worden uitgevoerd door de Netherlands Quality Agency.

zondag 12 november 2017

De Heer zal je beschermen

Zondagavond 5 november 2017
Alles staat klaar voor de Taizé-viering in de Sint-VituskerkJe leven lang

Vanavond komen we met een groep gemeenteleden bijeen in de Sint-Vituskerk van Stiens, voor het periodieke Avondgebed volgens de liturgie van Taizé.
Het thema van deze viering is: 'De Heer beschermt je, overal, waar je ook gaat, je leven lang'.
Na de inleidende muzikale klanken zingen we als aanvangslied 'Wait for the Lord'.
Daarna zingen we 'Nada te turbe', in het Spaans, in het Fries en in het Engels.
Het Psalmgebed van Psalm 121 wordt afgewisseld met het zingen van het 'Alleluja'
Voordat we naar de bijbellezing over Jezus en de Kananese vrouw luisteren, zingen we eerst 'De Hear sil dy altyd hoedzje', en de bijbellezing sluiten we af met het 'Laudate omnes gentes'.
De stilte die daarop valt, wordt gevolgd door voorbeden, en afgewisseld gezongen door het zingen van 'Kyrië Eleison'.

Voorbij het duister gloort liefde en vrede voor ons allen
Daarna bidden we het 'Onze Vader' en zingen aansluitend 'Nothing can ever come between us', en ook de Friestalige versie: 'Neat kin ús oait skiede van leafde'.
Nadat we zongen 'Als alles duister is' wordt aan elkaar met kaarsen het licht van de Paaskaars doorgegeven, en ondertussen zingen we 'Christus resurrexit'.
Tot slot bidden we dan nog zingend 'Bless the Lord my soul' en dan worden onze kaarsen weer gedoofd en verlaat iedereen in stilte de kerk.
De orde van dienst geeft ons als spreuk voor deze week nog mee:

'De God van de liefde en de vrede zij met ons allen'.

Huiswerk voor de kerk

Zondagochtend 5 november 2017 
Aandacht voor de oogstdienst op het liturgisch centrum van De Hege Stins3-in-1-viering

Ochtendkerkdienst in De Hege Stins van Stiens; een uitdagende opdracht, want drie elementen verdienen in deze viering eerlijk verdeelde aandacht. We vieren vandaag namelijk het begin van de Reformatie van 500 jaar geleden, na de dankdag van afgelopen woensdag vieren we vandaag ook de jaarlijkse oogstdienst, en bovendien - last but not least - vieren we vanmorgen ook het Heilig Avondmaal.
In onze Protestantse Gemeente van Stiens, waarin zaaien en oogsten centraal staan, kan dit allemaal, omdat velen er hier graag aan meewerken om er iets moois van te maken. We gaan er dus voor vanochtend, voor deze 'drie-in-één'-dienst.

Ken uw geschiedenis
Ouderling van dienst Ronald Ars heet alle kerkgangers in de kerkzaal en via internet hartelijk welkom, en introduceert onze voorganger dominee Jaap Overeem.
Gemeentelid Sjoerd Bakker wijst ons op de aloude spreuk: 'Ken uw geschiedenis', en hij vertelt ons dat we vandaag in deze viering stil staan bij de geestelijke oogst die ook de Reformatie ons als kerken en als gelovigen heeft gebracht.
Daarna vertelt gemeentelid Sietse Brouwer ons op hoofdlijnen over de ins en outs inzake de Reformatie en over wat het voor onze en voor zijn persoonlijke geloofsbeleving heeft gebracht. 

Vijf Sola's
In zijn overdenking gaat dominee Overeem onder andere in op vijf stellingen die de Reformatie ons als protestanten heeft gebracht, over geloof en redding, ofwel over:

  • Sola fide: Alleen door geloof;
  • Sola gratia: Alleen door genade;
  • Sola scriptura: Alleen door de Schrift;
  • Solus Chistus: Alleen Christus;
  • Soli Deo Gloria: Alle eer komt alleen God toe.

De winst van de Reformatie zit hem voor ons vooral ook in de verkregen Vrijheid (ik mag het nu zelf weten), in mijn Geloofsbeleving, en in het Debat, bijvoorbeeld over het interpreteren van de Bijbel naar de letter òf naar de geest. Hierin schuilt Anno 2017 voor ons nog altijd het 'Huiswerk voor de kerk'.

zondag 5 november 2017

Jubileumconcert in De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie

Zaterdag 4 november 2017 
Concert van Roon Staal in De Groate Kerk 
25 jaar in dienst van CHN & Stenden 
In augustus 2017 was ik 25 jaar in dienst van Stenden Hogeschool en van haar rechtsvoorgangers. Als dank voor het vele en het goede dat in die jaren is gedaan en bereikt, wil ik dat graag vanavond met de Stenden-collega’s die nauw met me samenwerken op feestelijke wijze delen. Tijdens deze avond staan de passie voor muziek, internationalisering, pelgrimage en onderwijs centraal.
Ter gelegenheid van mijn dienstjubileum bied ik deze naaste collega's met hun partner een uniek concert aan van composer-songwriter-singer Roon Staal. Zijn gevarieerde mooie muziek en de aanwezigheid van alle genodigden dragen er vanavond toe bij dat we met zijn allen een mooie avond beleven.


Concert van Singer Songwriter Roon Staal 
Zanger en componist Roon Staal zingt, begeleidt zichzelf daarbij op de piano of vleugel. Hij heeft daarin een authentieke performance. Hij woont en werkt zowel in Nederland als in het Russische Vladivostok, waar hij ook geregeld concerten geeft. In eerdere jaren heeft Roon Staal een rijk musical-verleden opgebouwd, en inmiddels heeft hij zes albums, een dvd en een verzamelalbum met 50 eigen composities op zijn naam staan.
Op deze avond van mijn speciale jubileumconcert besteedt Roon Staal ook aandacht aan zijn nog maar net in oktober 2017 uitgegeven album ‘Promise’. En ook enkele bekende werken van zijn oom Ede Staal en de populaire covers en composities van eerdere cd’s van Roon Staal zitten deze avond in het concertprogramma.Cultuur op Het Bildt
Tussen 19.30 uur en 20.00 uur arriveren de gasten in de concertzaal van De Groate Kerk in het Fries-Bildtse Sint-Jacobiparochie. De Groate Kerk van Sint Jabik - zoals de Bildtkers dit dorp noemen - wordt tegenwoordig succesvol geëxploiteerd als Cultureel Centrum. De vleugel op het grote podium, in de schijnwerpers van de concertzaal en onder de plafondproject van de vliegende zwaan tegen een sterrenhemel vormen vanavond het decor van dit gelegenheidsconcert.
Als de ongeveer 70 genodigden zijn voorzien van koffie en thee open ik de avond met woorden van welkom en met informatie over het programma van deze feestelijke avond.

Introductie van Nasir zijn presentatie over Ma'laap
Ma'laap gaat 80 kinderen sponsoren in Pakistan
Daarna geef ik het woord aan Nasir, die als vertegenwoordiger van het kindsponsorprogramma 'Ma'laap' de aanwezigen in het kort vertelt waar deze Stienser vrijwilligersorganisatie zich met grote passie voor inzet. Ma'laap betekent en staat voor 'Verbinding', zo vertelt de Pakistaanse Nasir. De uit Stiens afkomstige diakonale hulporganisatie Ma'laap heeft als doel 80 kinderen in een zeer arme wijk van de Pakistaanse stad Lahore te ondersteunen, zodat deze kinderen in elk geval tot en met hun 16e jaar naar een christelijke school kunnen gaan. Inmiddels worden door Ma'laap en hun sponsoren inmiddels 60 van de beoogde 80 kinderen al gesponsord. Daarvan zijn er tien kinderen wees; zij ontvangen behalve onderwijs ook onderdak en zorg.
De Pakistaanse hapjes die deze avond worden geserveeerd, zijn gemaakt door Nasir zijn echtgenote Shabana, en in de pauze en na afloop van het concert kan iedereen meer informatie over Ma'laap krijgen bij de informatiestand van Ma'laap in de zaal, waar de vrijwilligers Nasir, Tine, Pieter, Jitty en Pieter herkenbaar in de traditionele Pakistaanse kledij 'Salwar Kameez' klaar staan om de gasten antwoord te geven op hun vragen.

Zoete Pakistaanse hapjes worden geserveerd in de pauze
Pelgrims vertellen hun verhaal
En in de pauze en na afloop van het concert is er nog meer te beleven. Achter in de concertzaal staat een lange rij tafels met daarop een expositie van allerhande items die op een of andere wijze te maken hebben met de pelgrimstocht vanuit De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie naar het meer dan 3300 kilometer verderop gelegen Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela. De vier ervaren pelgrims Ytje & Simon en Tineke & Eeuwe staan bij deze pelgrimage-tentoonstelling om te vertellen over hun eigen pelgrimservaringen, wandelend door Nederland, België, Frankrijk en Spanje.
Een lichtgewicht tent voor onderweg, rugzakken, pelgrimshoeden, wandelkaarten, fotoboeken, pelgrimsansichtkaarten, gps-systeem, wulk en Jacobsschelp, en pelgrimspaspoorten, en natuurlijk heel veel pelgrimsverhalen brengen vanavond het verhaal van ook onze pelgrimstocht naar Santiago de Compostela.

De pelgrims-expositie, plek om naar verhalen te luisteren

Dawid
Verrassende Mystery Guest
Ma'laap zorgt vanavond ook nog voor een verrassende act, want tijdens de pauze en na het concert voegt zich de van origine Russische Dawid zich tussen de gasten om hen te vermaken met enkele onverwachte maar grappige goochel-acts. Dawid gaat bij groepjes gasten staan, vraagt even de aandacht en verrast dan de aanwezigen met verschillende speelkaartentrucs. Met zijn performance voegt Dawid graag en vaak iets bijzonders toe aan de aanwezigheid van Ma'laap, waar Ma'laap haar kindsponsorprogramma presenteert.

Concert van tweemaal zeven keer mooi
Hoofdact op het podium is vanavond het prachtige concert van Roon Staal. Na een korte introductie neemt Roon plaats achter de mooie concertvleugel, en dan volgt in twee bedrijven voor en na de pauze een indrukwekkend concert van tweemaal zeven songs, afkomstig van zijn vorige cd's, en van zijn in oktober 2017 nog uitgegeven cd.
Zijn fijne performance achter de vleugel, met zijn mooie klanken van de vleugel, en zijn zo expressief stemgebruik maken dit concert tot een alom gewaardeerd succes.
Roon Staal speelt enkele nummers van zijn nieuwe cd, en ook het geliefde repertoire van zijn oom Ede Staal wordt niet vergeten, zoals bijvoorbeeld het indrukwekkende nummer 'Help me trough the night'.

Luisteren naar mooie muziek en kijken naar de expressieve performance
Naar het slotakkoord
Enthousiast worden ook de alom bekende nummers ontvangen en met welverdiend applaus beloond, zoals bijvoorbeeld 'Stay with me till the morning' en 'Vincent'. Veel indruk en lof ontvangen ook zijn laatste twee songs van vanavond: het indringende 'Pie Jesu' en afsluitend met power zijn 'Like a bridge over troubled water'. Na het slotakkoord is het heel even stil, en dan volgt een welverdiende staande ovatie voor Roon Staal.

Einde van een een bijzondere avond, met drankjes, Pakistaanse Samosa's, en aangename gesprekken tot slot.

Dankbaar zie ik terug op deze bijzondere avond, 
met zoveel goede mensen om me heen.

Temidden van het Stenden team Quality Assurance

vrijdag 3 november 2017

Najaarsvergadering 2017 van Dorpsbelang Feinsum

Vrijdag 3 november 2017 
De traditionele sjoelcompetitie na afloop van de najaarsvergaderingPrima opkomst voor vergaderen en sjoelen
Dorpsbelang Feinsum organiseert vanavond voor haar leden de najaarsvergadering in de consistorie van de Sint-Vituskerk te Feinsum. Als de vergadering door voorzitter Jitze Grijpstra wordt geopend, blijkt uit een snelle telling dat vanavond 37 leden deze ledenbijeenkomst bijwonen, hetgeen ruim 20% van alle Feinsumers is. De vergaderzaal zit daarmee nagenoeg vol, dus een prima opkomst vanavond. En al die leden komen niet voor niets, want er is vanavond veel te bespreken, en voor wie dat nog niet voldoende reden is om erbij te zijn, geldt misschien wel de traditionele sjoelcompetitie na afloop van de jaarvergadering als belangrijke reden om er vanavond ook bij te zijn.

Korps, Kerk en Klaas
Bij de ingekomen stukken komen zaken aan de orde zoals de sponsoring van Crescendo, de subsidie-aanvraag van Monumentenzorg Leeuwarderadeel voor de restauratie en het onderhoud van de kerktoren en het torenuurwerk van de Feinsumer Sint-Vituskerk, en het opnieuw bepalen van de bewaarplaats van de kleding van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten, die dan ook de uitvalsbasis is van de Sint en zijn Pieten.

Mededelingen van het bestuur
Het bestuur van Dorpsbelang geeft daarna informatie over de vanavond in het leven geroepen werkgroep die initiatieven gaat ontplooien rondom het thema Kunst, zulks in het kader van 'Culturele Hoofdstad 2018 Feinsum'. Daarna wordt over subsidiebeleid gesproken.
Als in 2017 gerealiseerde dorpsprojecten van Feinsum worden vanavond genoemd: de vlinderbestrating vóór onze woning, de nieuwe dimbare verlichting in de consistorie van de kerk, de onthulde driehoek in de Feinsumer jachthaven, het plaatsen van een informatiebord over de voormalige Holdingastins, de uitgereikte 30-kilometerstickers die je al veelvuldig in Feinsum zag verschijnen, en verder worden ook nog de dorpsfoto, de recente bloembollenplantactie, de dorpsschoonmaakdag en de verlichting van de plaatselijke jeu des boules-baan genoemd.
Het magazine ter gelegenheid van het opheffen van en het afscheid van onze huidige gemeente Leeuwarderadeel wordt genoemd, en voordat ook de wenselijkheid van de Buurtapp van Feinsum wordt besproken, wordt meegedeeld dat Crescendo aanvang december een Kerstconcert organiseert.

Mededelingen en Bestuur
Daarna volgen enkele mededelingen over en van de dorpscommissies, zoals de Verfraaiingscommissie, de Havencommissie/havenmeester, de website, en de Energiewerkgroep Feinsum.
De vanavond aftredende verenigingssecretaris Emmy van der Berg wordt met hartelijk applaus bedankt voor haar gewaardeerde inzet, en daarna gaat de vergadering van harte akkoord met het benoemen van Barbara de Jong als nieuwe verenigingssecretaris.
Bij de Rondvraag worden nog kort de komende activiteiten van Sint Maarten, de Kerstavond en het Carbidschieten genoemd en besproken.

Sjoelen in de 'sjoel'
En dan is het na de pauze de hoogste tijd voor de inmiddels traditionele sjoelcompetitie, met de felbegeerde beker als inzet.
De enthousiaste sjoelers worden ingedeeld in vier groepen, waarvan de leden allen tegen elkaar ten strijde trekken aan één van de vier op de tafels gelegde sjoelbakken. De sjoelers doen vooral hun best om hoge scores te behalen, en wie niet aan de beurt is of niet meesjoelt, kan onder het genot van een hapje en een drankje nog volop met elkaar in gesprek over allerlei dorps- en aanverwante zaken. En zo blijft het nog lang gezellig in de consistorie van de eeuwenoude Feinsumer kerk.

Industry Fair van Stenden Hotel Management School in Leeuwarden

Donderdag 2 november 2017 
Druk met elkaar in gesprek tijdens de Industry Fair 2017 @ StendenZesde Industry Fair
Gistermiddag en gisteravond werd al met man en macht gewerkt aan de voorbereiding van de inmiddels al weer zesde Industry Fair van de Stenden Hotel Management School. Voor gastvrijheidsbedrijven en voor onze studenten van de dit jaar reeds 30 jaar bestaande hogere hotelschool wordt vandaag de jaarlijkse Industry Fair georganiseerd in het gebouw De Haak van onze hogeschoolvestiging in Leeuwarden.

Hotelschoolvestigingen van Emmen & Leeuwarden
De Industry Fair is de informatiemarkt waar alle hospitality-studenten van de Stenden-vestigingen Leeuwarden en Emmen kennismaken met verschillende stagebedrijven. Tweedejaars studenten gaan vandaag de Industry Fair op om de informatiestands van 43 bedrijven uit de gastvrijheidssector te bezoeken, en ze nemen vandaag deel aan zogenoemde 'company presentations'. De derdejaars studenten voegen daar dan ook nog speed date-sessies aan toe.
Aan deze beurs werken ongeveer 200 medewerkers mee, die vandaag ongeveer 700 studenten zullen gaan ontvangen, om hen van de gewenste informatie te voorzien met het oog op de toekomstige stages.

Stagebieders in de hospitality industry
De bezoekende studenten en ook de ontvangende hospitality-ketens maken van deze bijzondere gelegenheid dankbaar gebruik om kennis te maken, en om elkaar vandaag door te vragen over de vraag naar en het aanbod van stagebedrijven in de hospitality sector.

woensdag 1 november 2017

Proefvisitatie van Associate degree Creative Media Professional in Leeuwarden

Woensdag 1 november 2017
De (de)briefingskamer is gereed voor de proefvisitatie van CMPBekostiging en accreditatie
Nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs moeten om overheidsbekostiging te verkrijgen een zogenoemde doelmatigheidstoets ondergaan, en om een door de overheid erkend getuigschrift bij afstuderen te mogen uitreiken, moet zo'n nieuwe opleiding de zogenoemde Toets Nieuwe Opleiding ondergaan teneinde door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie te kunnen worden geaccrediteerd.
Stenden Hogeschool heeft voor een in ontwikkeling zijnde opleiding daartoe inmiddels de aanvraag voor een doelmatigheidstoets ingediend, teneinde over enkele weken een positief bekostigingsbesluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te verkrijgen.
Om die opleiding als geaccrediteerde opleiding open te stellen voor belangstellende nieuwe studenten, wordt momenteel gewerkt aan het indienen van het aanvraagdossier voor de Toets Nieuwe Opleiding.

Proefvisitatie
Alvorens alles daartoe in het werk is gesteld, beoordelen we intern binnen onze hogeschool altijd of de kwaliteit van de beoogde nieuwe opleiding aan de maat is. Die beoordeling doen we aan de hand van een zogenoemde Proefvisitatie, waarbij de in oprichting zijnde opleiding haar concept-aanvraagdossier laat beoordelen door een proefvisitatiepanel, dat is samengesteld uit deskundigen vanuit onze hogeschool en vanuit het werkveld waarvoor deze opleiding studenten gaat opleiden.
Vandaag vindt in onze hogeschoolvestiging te Leeuwarden zo'n proefvisitatie plaats voor de in ontwikkeling zijnde Associate degree-opleiding 'Creative Media Professional', die volgend jaar als hogere beroepsopleiding zal worden aangeboden.

Briefing en intern beraad
Vanmorgen wordt het proefvisitatiepanel door het managementteam van de nieuwe opleiding ontvangen in één van de zalen van het Stenden Hotel aan de Rengerslaan te Leeuwarden. De Head of School heet de auditoren hartelijk welkom en vertelt in het kort wat het auditpanel in de proefvisitatiekamer aantreft om haar audit-werkzaamheden vandaag te kunnen verrichten.
Daarna verzorg ik een briefing voor het auditteam om hen een en ander te vertellen over de opdracht en over het object van deze proefaudit. In het tweede deel van deze startsessie beraadt het panel zich op de vandaag te hanteren werkwijze.

Panelgesprekken
Na de documentenstudie begint dan het eerste panelgesprek, met het college van bestuur. Daarna verzorgen twee opleidingsdocenten een zogeheten Showcase, waarin in kort bestek een en ander wordt gepresenteerd over de beoogde nieuwe opleiding. Gedurende de rest van deze dag voert het auditpanel gesprekken met verschillende groepen opleidingsvertegenwoordigers, zoals het management en de projectleider, de ontwikkelaars van het kernteam, een groep aspirant-studenten en een delegatie van enkele borgingscommissies, zoals de onderwijscommissie, de curriculumcommissie, de examencommissie en de toetscommissie.
In een nevenliggende vergaderzaal ontvangen we de hele dag vooraf alle gespreksgroepen voor een korte briefing in de (de)briefingskamer, en na elk auditgesprek komen de deelnemers van de gespreksgroepen nog twintig minuten voor de debriefingsessie bij ons terug om ons te vertellen over de inhoud van het zojuist gevoerde auditgesprek. De resultaten daarvan gebruiken we hierna voor het verder optimaliseren van deze nieuwe opleiding.

Voorlopige bevindigen
Na een intern beraad van het proefvisitatiepanel gaat het management nog een keer op bezoek bij het auditpanel, waar een terugkoppeling wordt gegeven door het auditpanel van de bevindingen van deze auditdag. Daarin geeft het auditpanel tekst en uitleg over de voorlopige resultaten van deze opleidingsbeoordeling. Binnenkort zal het proefauditteam dan nog komen met haar schriftelijke rapportage in het zogeheten Proefvisitatierapport.
Daarmee - en met alle andere bevindingen van deze auditdag - kan de opleiding dan nog de laatste puntjes op de i zetten, om zich goed voor te bereiden op de officiële visitatie, die aanvang volgend kalenderjaar zal gaan plaatsvinden.

dinsdag 31 oktober 2017

Proefvisitatie van Master Content & Media Strategy in Leeuwarden

Dinsdag 31 oktober 2017 
De Head of School heet de leden van het proefvisitatiepanel welkomBekostiging en accreditatie
Nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs moeten om overheidsbekostiging te verkrijgen een zogenoemde doelmatigheidstoets ondergaan, en om een door de overheid erkend getuigschrift bij afstuderen te mogen uitreiken, moet zo'n nieuwe opleiding de zogenoemde Toets Nieuwe Opleiding ondergaan teneinde door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie te kunnen worden geaccrediteerd.
Stenden Hogeschool heeft inmiddels voor haar nieuwste HBO-Bachelor-opleiding een positief bekostigingsbesluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gekregen, en om die opleiding nu als geaccrediteerde opleiding open te stellen voor belangstellende nieuwe studenten, wordt momenteel gewerkt aan het indienen van het aanvraagdossier voor de Toets Nieuwe Opleiding.

Proefvisitatie
Alvorens alles daartoe in het werk is gesteld, beoordelen we intern binnen onze hogeschool altijd of de kwaliteit van de beoogde nieuwe opleiding aan de maat is. Die beoordeling doen we aan de hand van een zogenoemde Proefvisitatie, waarbij de in oprichting zijnde opleiding haar concept-aanvraagdossier laat beoordelen door een proefvisitatiepanel, dat is samengesteld uit deskundigen vanuit onze hogeschool en vanuit het werkveld waarvoor deze opleiding studenten gaat opleiden.
Vandaag vindt in onze hogeschoolvestiging te Leeuwarden zo'n proefvisitatie plaats voor de in ontwikkeling zijnde opleiding 'Master Content & Media Strategy', die volgend jaar als zogenoemde 'professional master' zal worden aangeboden.

Briefing en intern beraad
Vanmorgen wordt het proefvisitatiepanel door het managementteam van de nieuwe opleiding ontvangen in één van de zalen van het Stenden Hotel aan de Rengerslaan te Leeuwarden. De Head of School heet de auditoren hartelijk welkom en vertelt in het kort wat het auditpanel in de proefvisitatiekamer aantreft om haar audit-werkzaamheden vandaag te kunnen verrichten.
Daarna verzorg ik een briefing voor het auditteam om hen een en ander te vertellen over de opdracht en over het object van deze proefaudit. In het tweede deel van deze startsessie beraadt het panel zich op de vandaag te hanteren werkwijze.

Panelgesprekken
Na de documentenstudie begint dan het eerste panelgesprek. Gedurende de rest van deze dag voert het auditpanel gesprekken met verschillende groepen opleidingsvertegenwoordigers, zoals het college van bestuur, het management en de projectleider, de ontwikkelaars van het kernteam, een groep aspirant-studenten en een delegatie van enkele borgingscommissies, zoals de onderwijscommissie, de curriculumcommissie, de examencommissie en de toetscommissie.
Na een intern beraad van het proefvisitatiepanel gaat het management nog een keer op bezoek bij het auditpanel, waar een eerste terugkoppeling wordt gegeven door het auditpanel van de bevindingen van deze auditdag.

Terugkoppeling van auditbevindingen
Aan het eind van de middag volgt dan ook nog een plenaire terugkoppeling van de bevindingen van de proefvisitatiecommissie aan alle deelnemers, waarin de voorzitter van het auditpanel tekst en uitleg geeft over de voorlopige resultaten van deze opleidingsbeoordeling. Binnenkort zal het proefauditteam dan nog komen met haar schriftelijke rapportage in het zogeheten Proefvisitatierapport.
Daarmee - en met alle andere bevindingen van deze auditdag - kan de opleiding dan nog de laatste puntjes op de i zetten, om zich goed voor te bereiden op de officiële visitatie, die aanvang volgend kalenderjaar zal gaan plaatsvinden.

zondag 29 oktober 2017

Op de 5e Jaardag van Nijkleaster naar het Westerhûs

Zondag 29 oktober 2017 
De eerste kuier-groep arriveert vanuit het veld bij het Westerhûs
5e Jaardag 2017 van Nijkleaster
Vandaag vieren we de gebruikelijke Jaardag van Stifting Nijkleaster in het Friese Jorwert. In de afgelopen jaren werd de Jaardag ingevuld met onder andere workshops, maar dit jaar heeft het stichtingsbestuur ervoor gekozen om het programma anders in te vullen. Daar is ook alle reden voor, en daarover hieronder meer.

Van Jorwert via Fûns naar het Westerhûs
Aan het eind van deze stormachtige zondagochtend arriveren Durkje en ik bij de Sint-Radboudkerk van Jorwert, waar Nijkleaster al enkele jaren haar thuisbasis heeft. Als lid van het stichtingsbestuur kan ik dan tussen twaalf uur en half één de eerste Nijkleastergasten verwelkomen, die zich in deze kloosterkerk verzamelen voor de kuier naar het Westerhûs.
We hebben vandaag namelijk een primeur, want we gaan onze donateurs, de vrienden van Nijkleaster en alle andere belangstellende gasten voor het eerst onze beoogde kloosterlocatie laten zien. Als de eerste twintig gasten in de kerk zijn gearriveerd, gaan we wandelend de kerk uit. Buiten maken we eerst even een korte kennismakingsronde, om in elk geval te weten met wie we het eerste deel van de middag naar het Westerhûs zullen gaan. Daarna wandelen we Jorwert uit, krachtig wandelend tegen de stormachtige wind richting buurtschap Fûns. Voorbij Fûns komen we op een betonnen fietspad, dat we volgen, totdat we over een smal bruggetje het veld in kunnen lopen naar de monumentale boerderij It Westerhûs.

It Westerhûs
Door het drassige weiland komen we steeds dichter bij de eeuwenoude kloosterboerderij, die we als stichting graag willen aankopen om daar de kloostergemeenschap van Nijkleaster te stichten.
Bij de boerderij aangekomen wordt in grote lijnen uitgelegd hoe de boerderij met de landerijen rondom erbij liggen, en op welke manier Nijkleaster het bestaande gebouw wil gaan restaureren en aanpassen voor het beoogde klooster, waarin begrippen als Stilte, Bezinning en Verbinding centraal staan. Daarna krijgen alle gasten de gelegenheid om binnen en buiten de boerderij te bekijken hoe boerderij en erf er momenteel bij liggen.
Eeuwenoude landkaarten laten zien dat hier op deze locatie heel lang geleden al een klooster heeft gestaan, en oude historische bronnen vertellen dat hier 30 nonnen in het jaar 1287 zijn verdronken bij de Sint-Luciavloed die dit deel van Fryslân toen overstroomde. We zijn hier dus niet alleen bij een monumentale boerderij, maar het gebied rond deze kloosterboerderij is ook historisch-archeologisch van bijzondere betekenis. Dat alles maakt het ook zo bijzonder dat Nijkleaster op deze 'gewijde' grond voortborduurt op de vroegere verwante bestemming van dit perceel.

Nieuwe lijnen in een oud landschap
Als iedereen de oude kloosterboerderij heeft bekeken, en weer terug is gewandeld naar Jorwert, gaan we in de Jorwerter Sint-Radboudkerk verder met het middagprogramma van deze Jaardag. Zo'n honderd gasten volgen dan het plenaire programma in de kerkzaal. Medebestuurslid Sietske Visser heet alle gasten hartelijk welkom en licht na enkele inleidende bewoordingen toe hoe het middagprogramma verder vorm en inhoud zal krijgen.
Eerst beleven we met zijn allen de première van de 15 minuten durende film die cineast Dio van Maaren heeft gemaakt ter gelegenheid van het lanceren van onze plannen om op afzienbare termijn een kloostergemeenschap te stichting in het Westerhûs. Prachtige filmbeelden laten ons iets moois zien van de droom van een in oprichting zijnd protestants pioniersklooster op het stille Friese platteland. Sprekende titel van deze bijzondere film: Nieuwe lijnen in een oud landschap.

Van droom naar werkelijkheid
Na het applaus van deze filmpremière krijgt stichtingsvoorzitter Henk Kroes de gelegenheid om een toelichting te geven op de passie, de droom en de ambitie van Nijkleaster. Hij maakt ook van de gelegenheid gebruik om mee te delen dat hij zijn voorzitterschap zal gaan overdragen aan een nog te zoeken nieuwe voorzitter, zodra die actief kan worden, zodat Henk Kroes zich als stichtingsbestuurslid daarna volledig en nog meer kan richten op de realisatie van het kloostergebouw in en rond het Westerhûs. Hij roept iedereen op om bij ons vooral met goede voordrachten te komen van kandidaten die bij uitstek geschikt zouden zijn om Nijkleaster bestuurlijk naar en door deze nieuwe pioniersfase te leiden.
Over het Westerhûs benadrukt Henk het bijzondere van deze vervallen boerderij als rijksmonument, de archeologische waarde van dit terrein en de agrarische natuurbeschermingsfunctie die rust op de landerijen rondom het Westerhûs, een functie die Nijkleaster vooral ook wil blijven koesteren. De huidige gemeente Littenseradiel werkt van harte mee, de nieuwe herindelingsgemeente Leeuwarden is positief gestemd over de nieuwe functie van het Westerhûs, en op grond van de reeds gevoerde gesprekken met de provincie zijn we hoopvol gestemd dat de herbestemming gerealiseerd wordt op termijn. Voorwaarde is wel dat we de vergunningen rond krijgen en dat het ons ook tijdig gaat lukken om voldoende financiële middelen ter verkrijgen.
Presentatie van Nijkleaster-stichtingsvoorzitter Henk Kroes

Bidbook om van droom realiteit te maken
Om het mogelijk te maken dat we tijdig over de benodigde financiële middelen gaan beschikken, hebben we als Nijkleaster een zogenoemd Bidbook op gesteld, waarin we vertellen en laten zien wat er nodig is om de missie van Nijkleaster - een modern protestants klooster in Friese context - realiteit te laten worden. Iedereen hier aanwezig wordt opgeroepen om vanmiddag één of meer Bidbooks mee te nemen, om daarmee als ambassadeur van Nijkleaster met ons mee te denken en te handelen om over ongeveer een jaar over voldoende financiële middelen te beschikken om de boerderij met de omliggende gronden te kopen voor de vestiging van Nijkleaster. Om de waardering uit te spreken over de opbouwende rol die de kerkelijke gemeente Westerwert in verleden, heden en toekomst speelt om van de Nijkleaster-droom werkelijkheid te maken, overhandigt Henk Kroes het eerste exemplaar van het Bidbook aan de voorzitter van het College van Rentmeesters van Westerwert, de heer Barend Spliethoff.

Van 'pine yn 't liif' naar onbeschaamde fondsenwerving
Na een koffiepauze wordt deze Jaardag afgesloten met de gebruikelijke Nijkleaster-viering. Voorganger is pionierspredikant Hinne Wagenaar.
Na het zingen van 'Bless the Lord' en 'Zomaar een dak boven wat hoofden', en de bijbellezing en het zingen van het lied 'Lit ús in hûs van stilte bouwe' door een kwartet uit het Kwartettekoor van Hindrik van der Meer (vanmiddag op piano) volgt een korte preek van de voorganger van Nijkleaster.
Dat velen van ons buikpijn - pine yn't liif - zouden hebben van de financieringsbehoefte van Nijkleaster is heel begrijpelijk, maar met de gedachtengang van Henri Nouwen in onze gedachten, over de spiritualiteit van fondsenwerving - zouden we ons toch minder bezwaard moeten voelen om anderen een financiële bijdrage te vragen voor Nijkleaster, en nodigt Hinne Wagenaar ons allen uit om toch maar onbeschaamd al het nodige in het werk te stellen om op deze verantwoorde wijze onze droom van een nieuwe kloostergemeenschap in het Westerhûs waar te maken.
Niet voor niets zongen we aan het begin van deze Nijkleaster-viering dan ook de woorden:

Westerhûs-gevelsteen Anno 1625
Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt,
als wij er binnen gaan,
om recht voor God te staan.

zondag 22 oktober 2017

Feinsum sjocht it ljocht boppe de kime

Sneon 21 oktober 2017 
Sinneûndergong yn Feinsum

As de sinne ûnder de kime giet,
sjocht in Feinsumer it ljocht noch boppe de kime.

De skimer préludearret yn Feinsum

Freed 20 oktober 2017 
Sinneûndergong yn Feinsum


Oan de ein fan de dei
préludearret de skimer fan de jûn 
op de nacht.

Radiofraachpetear oer it NBG yn Tsjerke yn Beweging fan Radio Middelsé

Donderdagavond 19 oktober 2017 
De radiostudio van Radio Middelsé te StiensNBG yn Tsjerke yn Beweging
Even vóór 18.00 uur word ik verwacht in de studio van Radio Middelsé te Stiens. Deze radiostudio die verscholen ligt achter de overige bebouwing aan de Stienser Wythústerwei oogt als een moderne bunker, maar op deze verstilde plek vind je in het gebouwtje een ware radiostudio, met op de begane grond een ontvangstruimte, een techniekruimte en de radiostudio van waaruit de live-opnames worden gemaakt en via de techniekruimte uitgezonden in de ether en via internet.
Bij tijd en wijle word ik door een radioreporter weer eens uitgenodigd voor een radio-interview over een of ander onderwerp dat raakvlakken heeft met het wekelijkse radioprogramma 'Tsjerke yn beweging'. Joukje Deelstra heeft me voor de live-uitzending van vanavond en de herhaling van aanstaande zondagochtend uitgenodigd om als NBG-bestuurslid iets te komen vertellen over het bijbelwerk van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

Het bijbelwerk van het NBG
De radio-interviewster heeft zich terdege voorbereid op dit radiovraaggesprek, want ze is heel goed op de hoogte van allerlei actualiteiten rondom het werk van het NBG. Dat stelt ons in de gelegenheid om in ongeveer 20 minuten heel veel NBG-items de revue te laten passeren. Zo spreken wij bijvoorbeeld over het doel en de missie van het NBG, over de samenwerking van de werkorganisatie in Haarlem en al die vrijwilligers in het land, over de populaire website www.debijbel.nl van het NBG, en bespreken we enkele uitgaven van het NBG zoals de Nieuwe Bijbelvertaling, de Groene Bijbel, de nieuwe paperback-Bijbel, het kindermagazine Alef, en dat er vele wijzen zijn waarop mensen die het bijbelwerk een warm hart toedragen financieel kunnen bijdragen aan het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap, immers het NBG kan haar werk alleen goed (blijven) doen als al die mensen het NBG steunen met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, met hun lidmaatschap, donaties, giften, schenkingen, erfenissen en legaten. Daarmee gaat het belangrijke bijbelwerk in binnen- en buitenland voort, de wijde wereld in. Het NBG zorgt ervoor dat de Bijbel mensen bereikt, en óók aanspreekt.

donderdag 19 oktober 2017

Regionale informatiemiddag van NVAO in Zwolle

Woensdag 18 oktober 2017 
Plenaire terugkoppeling van één van de workshops over Zelfevaluatie


Drie regionale informatiemiddagen
De NVAO organiseert dit najaar drie informatiemiddagen over het Nederlandse accreditatiestelsel en over de geldende beoordelingskaders van 2014 en 2016. Met name in het kader van het meest actuele beoordelingskader 2016 spreken we vanmiddag over het proces in de praktijk van het hoger onderwijs. Deze drie informatiesessies zijn een vervolg op de interactieve workshops die vorig jaar plaatsvonden rond de ontwikkeling van het nieuwe beoordelingskader.
Dit jaar zijn de informatiemiddagen vooral bestemd voor die medewerkers van opleidingen uit het hoger onderwijs, die komend najaar of in 2018 starten met de voorbereiding op het accreditatieproces, ofwel de opleidingen in de visitatiegroepen met inleverdata van 1 november 2018, 1 mei 2019 en 1 november 2019. Maar ook kwaliteitszorgmedewerkers van instellingen en vertegenwoordigers van koepel- en evaluatieorganisaties en de deelnemers aan eerdere bijeenkomsten zijn van harte welkom.

Uitgangspunten van de strategie
Dat deze bijeenkomsten door de instellingen voor hoger onderwijs bijzonder worden gewaardeerd, blijkt wel uit het feit dat alle drie bijeenkomsten al vóór aanvang van de eerste sessie waren volgeboekt. Vandaag in de Christelijke Hogeschool Windesheim zijn er ongeveer 80 deelnemers, en van onze Stenden Hogeschool zijn we prima vertegenwoordigd met zes collega's.
Vanaf 12:00 uur worden alle deelnemers ontvangen met een lunch en om 12:45 uur wordt deze middagbijeenkomst geopend door René Hageman, Afdelingshoofd Nederland van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).
Hageman vertelt in zijn openingstoespraak dat de focus vanmiddag zal liggen op de uitgangspunten van de strategie van het nu geldende beoordelingskader voor opleidingen in het hoger onderwijs. Hij benoemt daarbij zaken als: Vertrouwen en zelfvertrouwen; Autonomie en eigenaarschap; Verantwoording en transparantie.
Deze drie identieke informatiemiddagen passen in bovengenoemde strategie, want vanmiddag vormen we hier een platform ter inspiratie, leren we van elkaar, anticiperen we op werkvragen en informeren we elkaar over specifieke procedures.

Openingstoespraak van René Hageman van de NVAO
Beoordelen versus ontwikkelen
De oplettende luisteraar zal zijn opgevallen dat René Hageman consequent de term 'verbetergesprek' noemt, waar hij - denk ik - eigenlijk het 'ontwikkelgesprek' bedoelt. Ik ontvang dat begrip toch elke keer maar als 'ontwikkelgesprek', want nu beoordelen en ontwikkelen in het nieuwe, huidige accreditatiestelsel in de visitatie als afzonderlijke items worden beschouwd, is het wel zo zuiver om te spreken over en het te interpreteren als ontwikkelgesprek. Vanmiddag horen we overigens in de workshops ook hele mooie voorbeelden van de verschillende wijzen waarop hogescholen/opleidingen nu al vorm en inhoud (hebben ge)geven aan motiverende ontwikkelgesprekken. Met daarnaast ook de toegenomen vormvrijheid in het huidige accreditatiestelsel in ogenschouw genomen, blijkt visiteren behalve functioneel ook 'leuker' te worden.

Deelsessie 1 Locatiebezoek
Na deze opening gaan we in groepen uiteen naar de parallelle deelsessies over de Zelfevaluatie, over het Locatiebezoek en over de Toets Nieuwe Opleiding.
De eerste deelsessie die ik bijwoon, wordt verzorgd door Nancy Van San, Thomas de Bruijn en Ilse van der Lans van de NVAO, met Mark Fokkema van de NQA die een pitch over het Ontwikkelgesprek verzorgt. We gaan in wisselende samenstellingen langs enkele statafels, waar we spreken over het visitatiedagprogramma, het ontwikkelgesprek en tops & tips inzake het locatiebezoek.

Deelsessie 2 Zelfevaluatie
Mijn tweede deelsessie gaat over de Zelfevaluatie. Die wordt verzorgd door Lieve Desplenter, Frank Wamelink en Gijs Kremers van de NVAO, en nu wederom ook Mark Fokkema, die hier een pitch verzorgt over zelfevaluaties. Fokkema vertelt dat het aantal inspirerende voorbeelden van zelfevaluatiereapporten tot nu toe nog wel tegenvalt, en dat de studentenhoofdstukken van Kritische Reflecties veelal veel munitie bevatten voor de gesprekken op visitatiedagen. Studenten willen graag gehoord worden, en de personeelscomponent komt er in een zelfevaluatierapport nogal eens bekaaid van af. Toch groeit de vormenrijkdom, want eens kreeg een visitatiecommissie de Kritische Reflectie met alle onderliggende documenten voor de visitatiedag op een Ipad aangeboden, en Mark Fokkema heeft zelfs al eens een Kritische Reflectie in de vorm van een film gezien. Dat was voor de visitatiepanelleden even wennen, maar het kan wel, als je er als opleiding maar voor zorgt dat het visitatiepanel er goed mee aan de slag kan. De boodschap aan ons is: Doe wat jezelf prettig vindt als opleiding.
Tijdens deze deelsessie spreken we voornamelijk over zaken als: het beperkt aantal bijlagen van een Kritische reflectie, het Studentenhoofdstuk, en de vormvrijheid van de Kritische Reflectie.

Informatiemarkt
Na de twee rondes deelsessies komen we weer bijeen in de grote zaal, voor de Informatiemarkt en Café. We worden in de gelegenheid gesteld om in een meer informele setting kennis te nemen van alle posterpresentaties van de NVAO en van de aanwezige Evaluatieburo's. Dan is er ook volop gelegenheid om de vertegenwoordigers van NVAO, van Evaluatieburo's, en van de de collega-instellingen uit het hoger onderwijs vragen te stellen over kwesties waar je meer over zou willen weten. Van die gelegenheid wordt goed gebruik gemaakt, en bovendien is het ook een mooie gelegenheid om elkaar en elkaars werk beter te leren kennen.
Alles overziend kan worden gesteld dat dergelijke informatiebijeenkomsten goede gelegenheden zijn om je op de hoogte te stellen van alle ins en outs inzake het geldende accreditatiestelsel in het hoger onderwijs.

zondag 15 oktober 2017

Oktoberconcert van Roon Staal in de Julianakerk van Oude Bildtzijl

Zaterdag 14 oktober 2017 
Concert van singer-songwriter Roon Staal in de Julianakerk van Oude Bildtzijl
Oktobertour 2017
Momenteel loopt de 'Oktobertour 2017' van 'singer and composer' Roon Staal. Deze tournee is al weer de vijfde. De Tour doet in totaal 15 locaties aan in Nederland, van Aarle-Rixtel tot Breede, en tussen Noordwijk en Sellingen.
Roon Staal presenteert tijdens deze tour zijn nieuwe album 'Promise' met in totaal 17 tracks, waaronder veel nieuwe covers, en zeker ook eigen werk zoals de titelsong 'Promise'. Kaarten voor de tour zijn nu nog steeds verkrijgbaar en ook het nieuwe album is online te bestellen via de site van Roon Staal.

Concerteren op Het Bildt
Vanavond zijn Durkje en ik te gast bij het oktoberconcert in de Julianakerk in Oude Bildtzijl, de geboorteplaats van mijn moeder. Onder de twintig gasten zijn ook Bildtkers, dus dat geeft mij de gelegenheid om in de pauze in de Aerden Plaats weer even volop te converseren in de Bildtse taal, mijn moedertaal.
Vanavond wordt tijdens het concert veel werk van het nieuwe album live gebracht, maar er zijn ook zeker weer enkele eigen oudere nummers van Roon Staal bij, en ook een aantal welbekende covers, kortom gevarieerd en wederom heel mooi gebracht.

Verbinden
Vóór de pauze volgen na een instrumenteel intro op piano muziekstukken zoals 'De wereld stond heel even stil', Stay with me till the morning', 'Als je mij zoekt', en 'Help me through the night'. 
Tussen de nummers door vertelt Roon korte verhaaltjes die het volgende stuk inleiden, en door de nummers af en toe met pianospel mooi aan elkaar te verbinden, stelt hij op gestelde plaatsen het handgeklap op passende wijze uit, maar als de laatste klanken van een muziekblokje hebben geklonken, neemt hij zichtbaar dankbaar het welverdiende tussenapplaus in ontvangst.

"Amazing tenor vocal performance", volgens Art Garfunkel
Na de pauze luisteren we naar nummers als 'I am sailing', Perhaps Love', en 'Kathy's song' van zijn pas uitgekomen cd.
'Forever young' doet het ook erg goed in de zaal, en dan volgt een niet-uitgesproken, maar voor insiders wel herkenbare 'ode aan Ede', aan zijn oom Ede Staal, die Roon muzikaal groots voorging. In die ode hoor ik pianoklanken van 't Het nog nooit zo donker west', en Roon zingt mooie oude teksten van zijn te jong overleden oom Ede.
Nieuw is de verfijnd gebrachte song 'Pie Jesu', veelal gezongen in de Latijnse mis, en derhalve ook geheel passend bij de akoestiek van zo'n oud dorpskerkje zoals hier in Oude Bildtzijl.
Zoals we dat van Roon Staal gewend zijn, sluit hij af met een wederom grandioos gepassioneerde uitvoering van de welbekende 'Bridge over troubled water'.
Aan de overzijde van die 'brug' volgt een hartelijke staande ovatie, met een stevig applaus voor zijn manager, de geluidsman en voor zanger-pianist Roon Staal.

Nijkleasterlingen ontmoeten Nijkleaster-bestuur

Vrijdagavond 13 oktober 2017 
In het koor van de kloosterkerk staat alles klaar voor de avondsluitingKloostercomplex in ontwikkeling
Bij Nijkleaster in Jorwert wordt hard gewerkt om de droom van een nieuw protestants klooster in Fryslân werkelijkheid te laten worden.
Nadat de kloosterkerk van Jorwert in de afgelopen jaren geschikt is gemaakt voor gebruik in de trits van Kerk, Kroeg, Klooster, is een logische vervolgstap de realisatie van een kloostercomplex, met daarin ook een kloostergemeenschap, bestaande uit een binnenschil van vaste bewoners-medewerkers, met daarom heen schillen van Nijkleaster-vrijwilligers die op eigen passende schaal een bijdrage zullen leveren aan de instandhouding van dit Friese klooster, waarin dan ook gelegenheid is voor gasten die voor een dag, een weekend, een week of meerdere dagen in het klooster deel zullen gaan nemen aan het ritme van de woon- en werkgemeenschap van dit nieuwe klooster.

Kloostergemeenschap in oprichting
Tot verrassing van ons als Nijkleaster-stichtingsbestuur zijn we binnen de vijfde verjaardag van dit bijzondere klooster in oprichting al in gesprek met een groep kloosterlingen in spé, die in de loop van de afgelopen jaren hebben aangegeven graag te willen intreden in dit klooster, dat op moderne leest wordt geschoeid, dat een open plek zal zijn voor allen die op zoek zijn naar Stilte, Bezinning en Verbinding.

Nijkleasterlingen
Al geruime tijd zijn deze zogenoemde 'Nijkleasterlingen' met elkaar in gesprek, om elkaar goed te leren kennen, om elkaar te vertellen van eigen dromen en van de eigen ambitie om een positieve bijdrage te leveren, die de droom van een nieuw klooster bewaarheid laat worden.
Als stichtingsbestuurders is nu het moment gekomen dat wij nader met deze groep potentiële Nijkleasterlingen kennis gaan maken. Daartoe komen we vanavond met zijn allen bijeen in de voorkerk van de Sint-Radboudkerk van Jorwert. En dat doen we op de gebruikelijke wijze van de Nijkleasterlingen. Vanaf 17.30 uur wandelt iedereen binnen, en in het eerste uur is er volop gelegenheid om persoonlijk (nader) kennis met elkaar te maken.
Daarna gaan we met zijn allen rond de grote kloostertafel zitten, en krijgt iedereen het woord om iets over zichzelf te vertellen. Na deze kennismakingsronde openen we de avondmaaltijd door het zingen van het openingslied 'Nim en yt mei-elkoar':

Kom, fernij it ferbûn,
God hat it libben jûn,
bring mei mûle_en hert Him ear,
Hy ropt ús ta leafde gear.

Een hoopgevende ontmoeting
En dan genieten we allen van een gevarieerde maaltijd, die is samengesteld uit alle componenten die door de kleasterlingen en door de bestuursleden zijn meegenomen naar deze avond. Zelfs zonder regie blijkt er volop te zijn aan voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Op tafel staan brood, water en wijn, we genieten van pompoensoep en van vandaag geperste druivensap, er zijn veel warme maaltijdcomponenten, diverse soorten fruit, en overheerlijke zoete nagerechten.
En als alles is gegeten, gedronken en nadat we ook plenair een langdurig tafelgesprek hebben gehad over onze vragen, verwachtingen en antwoorden inzake klooster en gemeenschap in oprichting, is het tijd om deze waarde(n)volle avond in passende stijl af te sluiten.
Daartoe verkassen we naar het koor van onze kloosterkerk, waar we een korte viering beleven, ter afsluiting van deze hoopgevende ontmoeting van lieve mensen die Nijkleaster een warm hart toedragen.

Workshop Privacy voor NHL Stenden Hogeschool

Vrijdag 13 oktober 2017 
Workshop van Ivonne Verkes over privacy

Hogeschool als datawarehouse

Vanaf 1 januari 2018 gaan NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool verder als één nieuwe hogeschool: NHL Stenden Hogeschool. De nieuwe hogeschool staat niet alleen voor gezamenlijke onderwijskundige uitdagingen, maar moet ook voorbereid zijn op de Algemene verordening gegevensbescherming, een bijzonder groot wetgevingsproject in Europees verband.
Wel beschouwd is een instelling voor hoger onderwijs een soort datawarehouse, die als zodanig op grote schaal te maken krijgt met alle consequenties van deze nieuwe Europese regelgeving, die al vanaf 25 mei 2018 van kracht zal zijn.

NHL en Stenden werken samen aan privacy
Onder begeleiding van een extern deskundige (Ivonne Verkes van Zeddicus Procesdraperie) gaan wij vandaag als medewerkers van NHL en van Stenden in het nieuwe Auditorium van Stenden Hogeschool met elkaar in gesprek over hoe wij vanuit onze verschillende startposities gezamenlijk toe kunnen werken naar wat de nieuwe wetgeving allemaal van ons vraagt.
Op een interactieve manier laat Verkes ons aan de hand van een schriftelijke quiz ontdekken dat privacy niet alleen een kwestie van regels is, maar ook van gedrag; dat privacy de hele organisatie en al haar afdelingen en opleidingen raakt, en dat privacy niet alleen iets is wat moet, maar vooral ook iets wat wij zelf (zouden moeten) willen.
De gezamenlijke colleges van bestuur van onze twee met elkaar fuserende hogescholen hebben ons genodigd om hier vandaag bij te zijn, om samen na te (gaan) denken over deze uitdagende taak.

Jubileumfeest voor 25 jaar Small Business en Retail Management

Donderdagavond 12 oktober 2017 
Academic Dean Ralph Ferwerda opent het jubileumfeestSBRM 25 jaar

De HBO-opleiding Small Business en Retail Management (SBRM) van Stenden Hogeschool bestaat in Leeuwarden nu 25 jaar. Om dit te vieren organiseert SBRM vandaag een congres voor haar relaties in retail-organisaties en wordt het jubileum vanavond afgesloten met een spetterend feest voor huidige studenten, alumni en (oud)-medewerkers.

Retailcongres
De eerste editie van het nieuwe congres Human Capital in Retail wordt door Stenden-SBRM georganiseerd in samenwerking met RetailTrends Media, die deze maand oktober de uitgave van het 150e nummer van het tijdschrift RetailTrends viert.
Door technologische innovaties en vanwege nieuwe krachtenvelden in de retail ontstaat de behoefte aan nieuwe functies en competenties. De rol en de eisen van personeel binnen het werkveld van de retail verandert vliegensvlug. Tijdens dit jubileumcongres worden deze boeiende ontwikkelingen verder verkend en wordt nagedacht over wat dit betekent voor de banen in de retailsector van de toekomst.

Jubileumfeest
Om 20:00 uur worden alle gasten voor het jubileumfeest ontvangen in het hogeschoolgebouw aan de Rengerslaan te Leeuwarden.
Om 20:30 uur opent de Academic Dean van SBRM - Ralph Ferwerda - de jubileumavond met woorden van welkom. Daarna geeft hij een kort resumé van de opleiding door de jaren heen, en benadrukt hij daarbij het belang van de afzonderlijke stakeholders van de opleiding, waaronder in eerste instantie onze studenten en alumni, en daarbij uiteraard ook het werkveld waarvoor zij zijn en worden opgeleid, en last but not least ook de medewerkers van de opleiding SBRM, die er met zijn allen voor hebben gezorgd dat deze jubilerende opleiding na al die jaren nog steeds innovatief en ondernemend is. In september 2017 opende de duale onderwijsvorm van SBRM bijvoorbeeld een nevenvestiging in Amsterdam.

Verleden, heden en toekomst
Na deze avondopening worden studenten, alumni, docenten, stafmedewerkers en alle andere betrokkenen van de opleiding in de gelegenheid gesteld om onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar terug te kijken op de afgelopen jaren, en vooruit te blikken op wat de inhoud van studie en werk in de toekomst van de retailsector ons zal brengen.
Herinneringen worden opgehaald, er wordt verteld over en geluisterd naar de werkervaring van alledag, en er wordt ingeschat wat de retail van de toekomst ons nog gaat schenken en van ons zal gaan vragen.
 

Visitatie van Logistiek en Economie in Emmen

Donderdag 12 oktober 2017 
Terugkoppeling van de bevindingen van de visitatie van Logistiek en EconomieKeurmerk voor kwaliteit

Eenmaal in de zes jaar wordt elke graadverlenende opleiding in het hoger beroepsonderwijs uitgebreid gekeurd, om er zeker van te zijn dat het niveau en de oriëntatie van zo'n opleiding aan de maat zijn. Bij een goed resultaat krijgen de door de overheid bekostigde opleidingen voor de komende zes jaar overheidsvergoeding, hebben studenten recht op studiefinanciering als ze aan een geaccrediteerde opleiding studeren, en mogen de hogescholen en universiteiten voor hun geaccrediteerde opleidingen aan afgestudeerde studenten een door de overheid erkend diploma uitreiken voor het bewezen nivo van Associate degree, Bachelor en/of Master.

Nivo en oriëntatie goed
Vandaag vindt zo'n periodieke keuring plaats bij de HBO-opleiding Logistiek en Economie die wij als Stenden Hogeschool op de nivo's van Associate degree en Bachelor aanbieden op onze hogeschoolvestiging in Emmen.
Vandaag komt een visitatiecommissie van de Netherlands Quality Agency (NQA) bij ons op audit-bezoek, om met een panel van onafhankelijke en gezaghebbende auditoren de kwaliteit van deze opleiding met haar Associate degree-programma te toetsen.

Visiteren is verifiëren
Het visitatiepanel heeft een zelfevaluatierapport van de opleiding ontvangen, en ook een aantal andere opleidingsdocumenten bestudeerd. Op locatie wordt nog het nodige aanvullende bronnenonderzoek gedaan, en daarna gaat het auditteam in auditgesprek met onder andere studenten, alumni, docenten (waaronder curriculumcommissieleden), lector, assessoren, borgingscommissiesleden (examencommissie, opleidingscommissie, werkveldadviesraad) en met de leden van het managementteam.

Bijzonder kenmerk Green Logistics
Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan zaken zoals Green Logistics (een bijzondere kenmerk van deze opleiding), en aan Supply Chain; Innovation and Change (SCIC).
Na intern beraad door de visitatiecommissie aan het eind van de middag worden we met zijn allen verwacht bij het panel, en dan verzorgt de voorzitter van het visitatiepanel een korte presentatie, waarin hij aangeeft dat deze opleiding voldoet aan alle kwaliteitsstandaarden die door de overheid zijn gesteld aan opleidingen in het hoger beroepsonderwijs.

Doorontwikkelen
Zoals inmiddels te doen gebruikelijk is bij Stenden Hogeschool gaan we daarna nog ongeveer een uur met elkaar in gesprek met het auditteam om met de panelleden af te stemmen op welke lijnen deze mooie opleiding zich in de komende zes jaar nog verder zou kunnen ontwikkelen op bijvoorbeeld positionering en profilering, op vorm en inhoud, kortom op alles waar de opleiding nog mooier en steeds beter kan worden. Zulke 'peer to peer'-gesprekken kunnen - mits goed voorbereid - een stimulerende werking hebben op de doorontwikkeling van zo'n opleiding. We willen het immers steeds beter gaan doen, om onze studenten optimaal voor te bereiden op (samen)werken en (samen)leven.

Nijkleaster-bestuur bijeen in de Sint-Radboudkerk

Dinsdag 10 oktober 2017
Liturgische schikking van Nijkleaster in Jorwert

Vieren en vergaderen

Vanavond vindt de maandelijkse bestuursvergadering van Stifting Nijkleaster weer plaats in de Sint-Radboudkerk van Jorwert.
We beginnen zoals te doen gebruikelijk met een korte viering in het koor van de kerk.

Kloosterhuisvesting
Eerst kijken we vooruit naar de vijfde jaardag van Nijkleaster, die we eind 29 oktober 2017 zullen gaan vieren. De beoogde nieuwe locatie van het kloostercomplex zal dan volop aandacht krijgen, dus wie benieuwd is naar de huisvestingsplannen van Nijkleaster is dan van harte welkom.
Na enkele bestuurszaken bespreken we de voortgang op het uitdagende proces om over enkele jaren een eigen kloostercomplex te realiseren op 'It Westerhûs', gelegen tussen Hilaard en Jorwert.

Bidbook en film
Eén van de zaken die vooral aandacht en inzet behoeft, is het opstellen, vaststellen en uitzetten van het Bidbook, waarmee we de missie, visie en strategie van Nijkleaster koppelen aan de beoogde huisvesting, om dan te laten zien welke investeringen en exploitatie nodig zijn om de droom van Nijkleaster in Fryslân op redelijke termijn te realiseren.
In het kader daarvan is ook een mooie korte film over Nijkleaster gemaakt, die we graag op de vijfde Jaardag van Nijkleaster in première zullen laten gaan. Wie dat mee wil maken, wie zich verbonden voelt met dit goede doel, is van harte welkom op de Jaardag van Nijkleaster.