dinsdag 15 april 2014

Bollenbloei

Dinsdag 15 april 2014
Voorjaarspracht in perk en borderDonker
Maandenlang hebben ze heimelijk verborgen ondergronds de winter doorgebracht.
Niemand zag ze zitten.
De bollen.

Warmte
In het vroege voorjaar wordt het bovengronds en ondergronds steeds een beetje warmer.
Niemand ziet ze dan nog zitten.
De bollen.

Licht
Dan volgt het licht, en warmte, van de zonneschijn.
Ieder ziet ze dan verschijnen.
Het blad, de stengel en de knop.

Pracht
Tot volle wasdom komt het bolgewas dan bovengronds.
En kijk ze dan eens staan.
Blauw druifje, krokus, narcis, tulp en hyacint.

zondag 13 april 2014

De Larense bossen bij Noordlaren

Zondagmiddag 13 april 2014
Over het zandpad in Noordlaren naar het Oude VeerhuisDa's pas fit met Fitpas @ Stenden
Gezondheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Het vormt binnen Stenden Hogeschoool al sinds 2007 onderdeel van haar visie & missie, en heeft met ingang van het collegejaar 2010-2011 gestalte gekregen in het Stenden Gezondheidsbeleid. Dit hogeschoolbeleid is erop gericht je als medewerker het vertrouwen en de ondersteuning te geven duurzaam actief te zijn en te blijven. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het hebben en houden van werk met behoud van fysieke en mentale gezondheid in een omgeving die je daartoe in staat stelt en ondersteunt.
Maar hoe wordt met dat Stenden Gezondheidsbeleid handen en voeten gegeven aan de visie en de missie van onze hogeschool?
Welnu, medewerkers van Stenden Hogeschool krijgen bijvoorbeeld regelmatig een zogenoemde 'Fitpas Nieuwsbrief'. De nieuwsbrief van 5 november 2013 bevatte ook een item over herfstwandelingen, waarbij je van elke provincie van Nederland een wandelroute kon downloaden, om een mooie wandeling te maken in de kleurrijke natuur. De Groningse wandeling in deze novembernieuwsbrief was de 'Larense bossen', gelegen ten westen van Noordlaren.

Gevarieerd landschap
Letterlijk klokslag 12.00 uur stappen Durkje en ik nabij de kerktoren van Noordlaren uit de auto bij het Oude Veerhuis aan het kanaaltje dat naar het Zuidlaardermeer voert. Hier begint vanmiddag onze wandeling onder een puur-Hollandse wolkenlucht, met een frisse voorjaarswind en af en toe genoeglijke zonnige perioden, bij een temperatuur van ongeveer 13 graden Celsius. We gaan vanmiddag 14 kilometer wandelen in het eslandschap tussen Noordlaren en Midlaren in het oosten, en de Drentsche Aa in het westen. Voor wandelaars die genieten van gevarieerde landschappen is deze wandelroute een aanrader.

Es & Bos
Vanaf het haventje bij het Oude Veerhuis lopen we eerst naar de 12e eeuwse Bartholomeüskerk in Noordlaren. Via de Kerkstraat lopen we naar de Zuidlaarderweg. Voorbij de openbare basisschool gaan we een zandpad op, over de Noordlaarder Esch. Via de Duinweg en de Beslotenveenseweg komen we op de Pollsweg, die we verderop verlaten om het Noordlaarder Bosch in te gaan.
Ten zuiden van het Noordlaarder Bosch passeren we in het open veld een kleine kudde Schotse Hooglanders.
Via de Tolhuisweg en het bos -en heidegebied van De Vijftig Bunder komen we bij het Wijde Veen, waar we op een picknickbank genieten van een lunchpauze in de aangenaam verwarmende voorjaarszon.

Verrassend mooie route
Verderop komen we weer op de Tolhuisweg, om al spoedig via de Duinweg onze route te vervolgen over de Haasakkers. Dan komen we weer in het open veld van de Noordlaarder Esch, waar we in de bocht van het pad een hunebed passeren. Van dit Groninger hunebed resteert nog slechts één sluitsteen, vier draagstenen en twee dekstenen, maar het is onmiskenbaar een hunebed.
Voorbij dit hunebed wandelen we via het brede zandpad over de Noordlaarder Esch weer terug naar Noordlaren.
En ook in Noordlaren laat men de wandelaars niet zomaar over alleen plaveisel lopen, want via de Zuiderstraat en de Boenderstraat word je geleid naar het oude zandpad ten westen van Noordlaren, waarover je achter de Bartholomeüskerk weer terug loopt naar het Oude Veerhuis in Noordlaren.
Tot de laatste meters blijft deze wandelroute verrassend mooi.
Toevalligerwijs: letterlijk klokslag 15.00 uur arriveren Durkje en ik nabij de kerktoren van Noordlaren bij onze auto naast het Oude Veerhuis; exact drie uren na vertrek.

Palmpasenoptocht naar het Skilhiem in Stiens

Zondagochtend 13 april 2014
De kinderen stellen zich op voor de Palmpasen-optochtKlanken en kleuren
De kerkdienst vanmorgen in de Sint-Vituskerk is een superkorte kinderdienst. In het koor van de kerk staan en liggen tientallen prachtig versierde Palmpasenstokken, die in de afgelopen zondagen van de Veertigdagentijd door de kinderen in de kerk zijn versierd tijdens de Kindernevendiensten. De kerkzaal is behoorlijk vol en de omgevingsgeluiden zijn anders dan normaal, want er zitten vandaag heel veel kinderen in de kerk. Er heerst een vrolijk-gezellige sfeer, want het grote aantal kinderen & hun kleurrijk versierde Pampasenstokken klinken & kleuren als een bont palet van geluiden & tinten.

Vriendschap
Om 9.30 uur begint de korte viering. We zingen enkele liederen over het naderende Paasfeest, beluisteren de bijbellezing naar het evangelie van Matteüs en luisteren naar de mini-overdenking van dominee Jaap Overeem, die de kinderen en hun ouders en alle andere kerkgangers iets vertelt over vriendschap, over bij elkaar blijven, of elkaar in de steek laten. In de komende week zal deze thematiek actueel worden, als we zullen lezen, horen en ervaren dat Jezus aan de vooravond van zijn lijden en sterven in zijn doodsangsten in het nachtelijk uur geconfronteerd wordt met het nabij zijn van zijn leerlingen, zijn vrienden die Hem door hun slaap overmand Zijn eenzaamheid laten ervaren, en die ook later - als de nood nog hoger wordt - Hem jammerlijk in de steek laten.

Palmzondag
Maar voordat we de vandaag aangevangen Stille Week in gaan, vieren jong en oud vandaag nog vrolijk Palmpasen, ofwel de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Aan het eind van de korte viering worden de kinderen uitgenodigd om in het koor van de kerk te komen, en wordt aan de volwassenen gevraagd om zich buiten op te stellen, om daar de kinderen op te wachten, die straks met hun Palmpasen-kruisen naar buiten zullen komen.
Een lange rij kinderen komt naar buiten, allen met hun mooi versierde witte Palmpasen-kruis, met daar bovenop de haan.
De kinderen zullen straks samen met hun ouders en met de andere kerkgangers in een lange optocht door Stiens naar het woonzorgcentrum Skilhiem lopen. Eerst zullen ze in optocht helemaal om het Skilhiem heen lopen, om ook de bewoners van de gesloten afdeling hun mooie Palmpasenstokken te laten zien. En daarna zal de lange stoet het Skilhiem in te gaan, om in de grote zaal op bezoek te gaan bij de bewoners van dit Stienser woonzorgcentrum, met wie ze straks samen koffie & fris gaan drinken. Ook zal daar voor jong en oud een verrassing zijn.

Palmpasenoptocht
Buiten, nog bij de Sint-Vituskerk, staan de kinderen klaar voor de Palmpasenoptocht. Dan begint de zware kerkklok in de toren van de Sint-Vituskerk te luiden, en zet de optocht zich in beweging. Tussen de kinderen en de volwassenen lopen enkele koperblazers mee, die de optocht muzikaal begeleiden.
Als je hieronder op de illustratie klikt, zie je de Palmpasen-optocht bij de Sint-Vituskerk vertrekken, naar het Skilhiem.
video

zaterdag 12 april 2014

Voorjaarswandeling op Ameland

Zaterdag 12 april 2014
Albert de Hoop vertelt in de Kooiduinen over AmelandVoorjaarswandeling Regio Fryslân
Als Regiocontactpersonen van de Regio Fryslân van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob organiseren Elly Koopman & Klaske Scholte vandaag de jaarlijkse Voorjaarswandeling voor de Genootschapsleden. Dit jaar hebben de Friese mede-Genootschapsleden Ingrid Magré & Albert de Hoop (burgemeester van Ameland) aangeboden dat zij de organisatie van deze zonnige dag op zich nemen. En daar krijgt niemand spijt van, want we beleven een fantastische wandeldag op Ameland; goed georganiseerd, keurig verzorgd en een prachtige wandeling van ongeveer 15 kilometer over dit mooie Friese Waddeneiland.

Wadden, dijk en polders
Iets meer dan 30 Genootschapsleden melden zich vanmorgen tegen half tien op de pier van Holwerd, bij de veerboot, die om 9.30 uur van wal steekt richting Ameland. Om 10.15 uur staan Ingrid & Albert op de veerdam klaar om ons te verwelkomen en ons direct mee te nemen voor deze Voorjaarswandeling.
Bij de jachthaven gaan we buitendijks over de Waddenzeedijk in oostelijke richting, om ruim twee kilometer verderop de Waddendijk over te steken, om onze tocht in dezelfde richting binnendijks te vervolgen. Het zicht op de Waddenzee verruilen we dan dus voor het uitzicht over de Amelander polders, en over de duinen verderop in het noorden.

Caminopijlen op Ameland?
Door de Kooilanden lopen we naar de Kooiplaats, waar we om 11.45 uur arriveren, om daar met elkaar aangenaam te pauzeren en heerlijk te lunchen van voornamelijk Amelander streekproducten.
Daarna gaan we de Kooiduinen in. Albert de Hoop fungeert onderweg als gids, hier en daar even stoppend, om iets de vertellen over de cultuur, historie en natuur van Ameland, onder andere over de Eendenkooi in het midden van de Kooiduinen.
De pelgrims Albert & Ingrid hebben de hele wandelroute op originele wijze bewegwijzerd met gele caminopijlen, die de pelgrims onder ons op de Spaanse camino de pelgrimsweg naar Santiago de Compostela wezen.

Duinen, strand, zee en bos
Ten noorden van de Kooiduinen steken we de zeewering van de Buurderduinen over, waarna een lange strandwandeling volgt in westelijke richting. We hebben vandaag schitterend voorjaarsweer, met een stevige wind, maar wel een aangenaam schijnende zon, prima wandelweer dus.
Als we het strand verlaten, gaan we verder door het Nesserbos, om uiteindelijk uit te komen bij de dienstwoning van burgervader Albert de Hoop & Ingrid Magré. Aan de duinzijde van hun ambtswoning hebben ze een partytent opgezet, zodat de tientallen wandelaars in de luwte kunnen genieten van alle hapjes & drankjes in het gebruikelijk 'Café Saint Jacques', zoals we deze slotsessie in pelgrimskringen noemen. We toasten op onze gastvrouw Ingrid & gastheer Albert, en krijgen ruimschoots de tijd om met elkaar binnen en buiten nog gezellig na te genieten van deze schitterende en welverzorgde voorjaarswandeldag op Ameland.

Dag Waddendiamant Ameland
Bij het afscheid krijgen alle gasten nog een attentie mee van Ingrid & Albert: een gele caminopijl, met daarop een geschreven dankwoord en daarop en daarbij enkele uitingen van Ameland-promotie.
Voldaan en terugblikkend op een hele mooie eilandwandeling keren alle deelnemers met de voorlaatste of laatste veerboot weer terug naar de vaste wal.
Einde van een welgeslaagde wandelbelevenis op het 'Waddendiamant Ameland'.

vrijdag 11 april 2014

Afscheid in Wanswerd

Vrijdag 11 april 2014
De Petruskerk van Wanswerd

In Jezus ontslapen
Aanvang deze week is onze oud-CHN-collega Getie Muntinghe-Visser overleden. In de jaren dat ik Hoofd Opleiding SPH was, en daarna adjunct-Instituutsdirecteur M&M, was Getie daar Faculteitsdirecteur, en daarna Instituutsdirecteur van het Instituut Mens & Maatschappij (M&M). We hebben enkele jaren nauw en plezierig samengewerkt, en daarna is Getie wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd vertrokken uit de Christelijke Hogeschool Nederland (CHN). Getie overleed deze week op 75-jarige leeftijd.

Een lange staat van dienst
In een goed gevulde Petruskerk komen we vanmiddag bijeen in haar woonplaats Wanswerd, waar de Dienst van Woord en Gebed voorafgaat aan haar begrafenis. Een vijftiental oud-collega's zijn ook aanwezig om Getie de laatste eer te bewijzen. Drie daarvan zijn momenteel nog werkzaam aan de huidige Stenden Hogeschool, en de anderen zijn allen oud-medewerkers van Stenden Hogeschool en/of van haar rechtsvoorganger de CHN te Leeuwarden.
Getie had een lange staat van dienst bij de CHN, en ook nog bij haar rechtsvoorgangers de Prinses Marijkeschool en de Akademie Fiswerd, waar zij indertijd is begonnen als docente Gezondheidsleer bij de toenmalige opleiding HBO-Jeugdwelzijnswerk, de tegenwoordige HBO-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH).

75 jaren
De voorganger van deze rouwdienst in de eeuwenoude Petruskerk is dominee A. Bouman. Organist is Geert Tolsma. De schriftlezingen voorafgaande aan de overdenking zijn uit Psalm 139 en uit Openbaring: 'En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde'. Tijdens de overdenking en in de persoonlijke woorden van haar (klein)kinderen wordt haar levensloop beschreven; over haar geboorte op Ambon waar haar vader predikant was, over haar kampjaren als kind, over wonen en naar school gaan in Australië, haar studie geneeskunde in Groningen, haar werkzame jaren als arts, docente en directeur, en over enkele inhouden van haar levensloop, die Getie voor haar kinderen en kleinkinderen op schrift heeft gezet; haar zoon Friso leest ons daaruit een aantal fragmenten voor. We herkennen allen haar sterk ontwikkelde rechtvaardigheidsgevoel en haar oprechte aandacht voor haar naasten.

Haar psalmen wijden aan Zijn lof
Getie wordt en is begraven - in het licht van een warme voorjaarszon - op het kerkhof van de Petruskerk, in haar dorp Wanswerd, waar haar vader lang geleden predikant was, waar haar familie - en ook Getie - zovele jaren heeft gewoond, en waar zij zo betrokken was bij het wel en wee van de kleine dorpsgemeenschap en bij 'haar' Petruskerk, waarin zij ook vele jaren in ambten heeft gediend en als kerkganger heeft gezongen.
Wij zingen Anno 2014 rondom haar kist enkele woorden van de oude onberijmde Psalm 146, die hier ook in het bijzijn van Getie gedurende haar levensjaren al zo vaak zullen zijn gezongen:
Prijs den Heer' met blijde galmen;
gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof:
'k zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

Nieuwe Stenden-kledinglijn en Merchandise in de Stenden Shop

Donderdag 10 april 2014
Het Stenden-assortiment in de Stenden Shop

Stenden Merchandise
Stenden Hogeschool heeft inmiddels een nieuwe leverancier geselecteerd voor haar eigen Stenden-kledinglijn en Stenden Merchandise.
Voor de nieuwe kleding en voor alle andere artikelen kunnen we sinds kort terecht in de Stenden Shops van de hogeschoolvestigingen in Emmen en Leeuwarden.
Het Stenden-assortiment bestaat onder andere uit T-shirts, poloshirts, sweatshirts, petten, mutsen, paraplu's, sporttassen; en dat alles met de bekende woord- en beeldmerken van Stenden Hogeschool, in de verschillende Stenden-kleuren uitgevoerd.

Stenden Shop
Inmiddels ligt het standaard-assortiment in de Stenden Shop, en voor wie iets wil hebben ten behoeve van speciale gelegenheden zoals Open dagen, Personeelsactiviteiten, of Conferenties, bestaat ook de mogelijkheid om verschillende andere 'give aways' met daarop het Stenden-logo te bestellen.
Als je nu de geheel vernieuwde Stenden Shop in Leeuwarden binnenkomt, valt je direct de mooie nieuwe witte presentatiewand op, waarin het gehele standaard-assortiment van Stenden-kleding en Merchandise overzichtelijk is gepresenteerd.

woensdag 9 april 2014

Greg Officer exposeert in Stiens

Woensdag 9 april 2014

Blue Matter, mixed media op canvas (25 x 30 cm)


Aanloop naar fulltime schilderen
In het Stienser gemeentehuis van Leeuwarderadeel kan tot en met eind juni 2014 een solo-expositie van Greg Officer worden bezichtigd. De titel van deze schilderijententoonstelling luidt: 'Abstract Investigations'.
Greg Officer - geboren in 1947 in de Verenigde Staten - heeft altijd getekend en geschilderd. Hij is door de jaren heen kunstopleidingen en cursussen blijven volgen. Aanvankelijk wilde hij reclame-kunstenaar worden, maar uiteindelijk koos hij voor een studie Psychologie. Daarna studeerde hij Theologie in Groningen. Pas in 2006 ging hij fulltime schilderen.

Betekenis geven
Greg: “In mijn werk ben ik steeds op zoek naar authenticiteit, zo eerlijk mogelijk, en dichtbij mijzelf blijven. Ik schilder wat mij raakt. Het gaat mij niet om schoonheid of perfectie in een schilderij, maar om ideeën, emoties en betekenissen, zowel existentiële als associatieve betekenissen.”

Proces en materiaal centraal
Na jarenlang naturalistisch-figuratief te hebben geschilderd, volgde voor Officer een fase van puur abstracte en monochrome werken, vooral om het proces en de materialen van het schilderen verder te onderzoeken. Vandaar ook het expositie-thema 'Abstract Investigations'. 
Nu komt er - als resultaat daarvan - geleidelijk 'meer' op het doek tevoorschijn. Het werk in deze solo-expositie is een weergave van zijn ontwikkelproces.

dinsdag 8 april 2014

2.000 in 2014

Dinsdag 8 april 2014
Vandaag het 2.000e weblogbericht gepubliceerd

2.000
Dit is mijn 2.000e blogbericht op deze weblog.
Regelmatig wordt me de vraag gesteld hoeveel lezers deze weblog heeft. Op zo'n dag als vandaag is het interessant om weer eens een kijkje te nemen in de statistieken van de provider 'Blogger' om daar inzicht in te krijgen.
 
Statistiek
Het Statistiek-programma van Blogger meldt hierover het volgende:
-         In ruim 2.200 dagen schreef ik 2.000 blogberichten;
-         Tot en met vandaag werd:
o       mijn weblog 249.317 maal bezocht (in 2011 was dat nog 39.188 maal & in 2012: 137.958),
o       dat is over de hele looptijd gemiddeld 113 bezoekers per dag (in 2011: 35 & 2012: 84) en
o       gemiddeld werd elk blogbericht 125 maal bezocht (in 2011: 39 & 2012: 92);
-         In de afgelopen maand werd deze weblog 6.004 maal bezocht (in 2011: 4.818 & 2012: 8.088),
o       dat is gemiddeld 200 keer per dag (in 2011: 161 & 2012: 232);
-         Gisteren is deze weblog 195 maal bezocht (in 2011: 190 & 2012: 204);
-         Vandaag is mijn weblog al 228 keer bezocht (in 2011: 163 & 2012: 247);
-         Van die 228 bezoekers van vandaag waren:
o       133 afkomstig uit Nederland (in 2011: 144 & 2012: 195),
o       50 uit Duitsland (in 2011: 0 & 2012: 0),
o       9 uit Canada (in 2011: 0 & 2012: 0),
o       2 uit Singapore (in 2011: 0 & 2012: 0),
o       0 uit België (in 2011: 8 & 2012: 3),
o       0 uit het Verenigd Koninkrijk (in 2011: 3 & 2012: 2),
o       0 uit Frankrijk (in 2011: 3 & 2012: 18),
o       0 uit Luxemburg (in 2011: 2 & 2012: 0),
o       0 uit Turkije (in 2011: 1 & 2012: 0),
o       34 uit de Verenigde Staten (in 2011: 1 & 2012: 25),
o       0 uit Spanje (2011: 0 & 2012: 2),
o       8 uit Rusland (in 2011: 0 & 2012: 1) en
o       0 uit Oekraïne (in 2011: 0 & 2012: 1);
-         Van die 228 bezoekers van vandaag maakten (afgerond ongeveer)
o       32% van de bezoekers gebruik van de browser van Internet Explorer (in 2011: 64% & 2012: 49%),
o       36% van Firefox (in 2011: 16% & 2012: 29%),
o       11% van Safari (in 2011: 15% & 2012: 12%),
o       1% van Mobile Safari (in 2011: 0% & 2012: 0%),
o       15% van Chrome (in 2011: 6% & 2012: 11%),
o       1% van BingPreview (in 2011: 0% & 2012: 2%),
o       1% van Chromeframe (in 2011: 0% & 2012: 1%),
o       1% van GSA (in 2011: 0% & 2012: 0%) en
o       0% van Opera (in 2011: 0% & 2012: 1%);
-         Van die 228 bezoekers van vandaag maakte (afgerond ongeveer)
o       54% van de bezoekers gebruik van het besturingssysteem Windows (in 2011: 83 & 2012: 75%) ,
o       7% van Macintosh (in 2011: 16% & 2012: 5%),
o       7% van iPad (in 2011: 1% & 2012: 1%),
o       1% van iPhone (in 2011: 0% & 2012: 0%),  
o       23% van Linux (in 2011: 0% & 2012: 16%),
o       5% van Android (in 2011: 0% & 2012: 1%) en
o       1% van Other Unix (in 2011: 0% & 2012: 1%);
Inzicht door overzicht
Het statistiekprogramma is een bijzonder interessante optie van Blogger, want die verschaft je verder inzicht via allerlei overzichten van bijvoorbeeld:
- de zoektermen waarmee bezoekers via zoekmachines op mijn weblogberichten komen;
- hoe het spreidingspatroon van het aantal bezoekers per uur per dag is;
- via welke verkeersbronnen (bv. Google als zoekmachine) bezoekers bij mijn weblogberichten arriveren;
- welke weblogberichten het meest worden gelezen vandaag, en in de afgelopen week, in de afgelopen maand en gedurende de hele looptijd van deze weblog.

Reacties van lezers
Dat weblogs mogen worden beschouwd als 'social media' blijkt ook uit het groot aantal reacties, dat ik in de afgelopen 6 jaar ontving. Regelmatig komen er informatieve vragen, krijg ik aanvullende informatie, worden correcties doorgegeven (die ik na verificatie invoer), krijg ik inhoudelijke reacties uit binnen- en buitenland en komen er verzoeken binnen of mijn gepubliceerde foto's en teksten in andere media mogen worden gepubliceerd. Ook komt het regelmatig voor dat vanuit andere weblogs en websites wordt doorgelinkt naar specifieke weblogberichten van mijn weblog. Een overzicht daarvan kan ik inzien via het statistiekprogramma van Blogger.

Halen & brengen
Zes jaar webloggebruik heeft mij de gelegenheid gegeven anderen veel te geven, maar het heeft ook anderen in de gelegenheid gesteld veel terug te geven, waarvoor aan alle lezers hierbij mijn hartelijke dank!

maandag 7 april 2014

social media Praktijk voorbeelden uit het onderwijs

Maandag 7 april 2014
Cover van sociale media Praktijk voorbeelden uit het onderwijsSocial media in het onderwijs
Docent Ashwin Brouwer van het Friesland College te Leeuwarden en Trendmatcher-edublogger Willem Karssenberg verzamelden allerlei praktijkvoorbeelden van het gebruik van social media in het onderwijs, bundelden die, en maakten daarvan een kleurrijke hard copy publicatie met als titel: 'social media Praktijk voorbeelden uit het onderwijs'.
Docenten uit allerlei vormen van onderwijs delen in deze verzamelbundel praktijkvoorbeelden van hun eigen moderne momenten van onderwijs met behulp van sociale en nieuwe media.
Het boekje sluit af met een Tool-overzicht van de URL's van alle tools die in deze verzamelbundel worden genoemd.

Voorbeelden uit de onderwijspraktijk van 2013-2014
Hieronder volgt een overzicht van enkele praktijkvoorbeelden uit het onderwijs van de hierna genoemde docenten, zoals ze in deze publicatie kort worden beschreven:
 • Ashwin werkt met een student tijdens een Prezi meeting op afstand in een Prezi, onderwijl visueel en auditief contact onderhoudend met FaceTime op hun Ipads.
 • Henk start in havo 5 een besloten poëzieproject in Facebook, om met de klas een bloemlezing te maken, waarin gedichten gevisualiseerd worden met online tools, waarna de leerlingen elkaar via Facebook feedback geven op de door hen verfilmde gedichten.
 • Aukje laat cursisten tools als Smore, Glogster en Mindmeister gebruiken om een lesverslag te maken.
 • Marita stuurt de ouders van haar kleutergroep tweets zonder of met foto's, die als praatprikkels fungeren om ouders met hun kinderen in gesprek te brengen.
 • Petra zet een webinar op via Anymeeting, waarmee ze een thuis verblijvende zieke leerling de leerstof uitlegt en later ook zo de toets laat maken.
 • Rita zet laptops en telefoons in om via Mentimeter de voorkennis van leerlingen te testen, waarna tijdens de les via deze tool een discussie op gang wordt gebracht, en tenslotte met dezelfde tool ook de les wordt geëvalueerd.
 • Hanna laat haar klas in subgroepen brainstormen met een digitale mindmap in Mindmaster.
 • Irene laat haar klas via de app Socrative stemmen over een pakkende stelling.
 • Jeroen neemt via Screenleap een scherm over van een leerling die een oefening voordoet, om via de beamer dit scherm te delen met de klas, die zo ziet hoe een oefening kan worden gemaakt.
 • Een ROC-docent laat leerlingen met elkaar op afstand via Google drive gelijktijdig werken aan een opdracht in één document.
 • Marcel voorziet zijn leerlingen middels Flipping the classroom via Edmodo voorafgaand aan zijn les van allerlei tekstuele en audiovisuele bronnen, waarmee zij zijn les thuis alvast voorbereiden.
 • Rita spreekt instructies voor haar leerlingen in via Screencast-O-matic, waardoor de leerlingen haar video-uitleg steeds opnieuw kunnen bekijken, totdat ze de instructie begrijpen.

zondag 6 april 2014

CNV Onderwijs brengt ook in Zwolle Talent in beweging

Zaterdag 5 april 2014

Een deel van de Onderwijsmarkt tijdens het pauzeprogramma


Onderwijs, Ontmoetingen, Ontspanning en Ontdekkingen
Op uitnodiging van CNV Onderwijs ben ik als senior beleidsmedewerker Accreditatie van het stafbureau Quality Assurance van Stenden Hogeschool als workshopleider vandaag aanwezig bij de O-factordag 2014 in Landstede te Zwolle. Op twaalf plaatsen in twaalf Nederlandse provincies organiseert CNV Onderwijs deze O-factordag, met als thema: 'Talent in beweging'.
Honderden onderwijscollega's komen vandaag in beweging om elkaars talenten verder te ontwikkelen tijdens verschillende workshops en lezingen.
De O-factordag begint om 10.00 uur. Na een plenaire opening gaan de deelnemers driemaal in sessies van een uur uiteen naar workshops, lezingen en trainingen; met onderwerpen als: Werkdruk & werkplezier, De duurzame leerkracht, Talentontwikkeling en 21th Century skills. Tussendoor is een pauzeprogramma en kunnen de informatiestands van de Onderwijsmarkt worden bezocht.
Het wordt een ware O-dag, vol van Onderwijs, Ontmoetingen, Ontspanning en Ontdekkingen.

Toerustingsagenda voor Visitatie & Accreditatie in het HBO
De doelgroep van mijn workshop bestaat uit docenten en onderwijsondersteuners die werkzaam zijn in het Hoger Beroepsonderwijs (HBO), alhoewel ook medewerkers van andere onderwijsvormen heel goed iets zouden kunnen halen & brengen in dit programma, wat tijdens deze workshop ook blijkt.
Deze workshop bied ik mede namens de Sectorraad Hoger Onderwijs van CVN Onderwijs aan.
 • Eerst geef ik een beknopt overzicht van het Nederlandse accreditatiestelsel, waarbij ik specifiek in ga op de kwaliteit van HBO-medewerkers.
 • Daarna inventariseren we wat die beoogde en te realiseren kwaliteit betekent voor onze Kennis, ons Inzicht, onze Vaardigheden en onze Houding.
 • Aan het eind van deze workshop bespreken we wat de inhoudelijke bijdrage van een afdeling personeelszaken (HRM) van een hogeschool kan zijn, en welke bijdrage de onderwijsvakvereniging CNV Onderwijs kan leveren met het oog op een Toerustingsagenda voor HBO-medewerkers, gericht op Kwaliteit, Visitatie en Accreditatie.

Presentatie van De Kristlik-Fryske beweging yn de tweintichste ieu

Vrijdag 4 april 2014
Aanbieding van het 1e exemplaar aan Krúspunt-voorzitter Hinne WagenaarFries wel gewoon, maar nog niet vanzelfsprekend
Tientallen belangstellenden zijn vanmiddag naar het congres- en studiecentrum It Aljemint in de Fryske Akademy van Leeuwarden gekomen, om de presentatie van het nieuwe boek van Jan Popkema bij te wonen. Jan Popkema is frisist en neerlandicus, en onder andere auteur van het boek 'Mei it wiffe skip', dat hij samen met enkele anderen schreef ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Kristlik Frysk Selskip (KFS), in 2008.
In zijn nieuwe boek 'De Kristlik-Fryske beweging yn de tweintichste ieu' gaat Popkema de geschiedenis na van het KFS, het Roomsk Frysk Boun, het Grifformeard Frysk Selskip en de Kristlik-Fryske Mienskip op frijsinnige grounslach; waarbij hij vooral in gaat op hun doelstelling en hun resultaten, en specifiek op de wijze waarop de kerken in Fryslân hierop reageerden.
Na honderd jaar Friese beweging
is het Fries in de kerk dan wel gewoon geworden,
maar het is (nog steeds) niet vanzelfsprekend.  

Intro van vier toonzettende sprekers
Aan de boekpresentatie gaat onder leiding van Fryske Akademy-voorzitter dr. Hanno Brand een gedegen programma vooraf, met vier toonzettende sprekers, handelend over de volgende thema's:
 1. 1e. dr. Liuwe Westra, over de 'Funksje fan in kristlik-Fryske beweging yn tsjerke en maatskippy';
Stelling: "In de theologische vakopleiding moet Meertaligheid verplicht worden opgenomen."
 1. 2e. dr. Jasper Vree, over 'Persoonlijke en pastorale herinneringen van een kwartfriese predikant';
V: "Ik ben dankbaar dat ik van mijn Friese grootmoeder heb geleerd wat taal betekent op het gebied van geloof."
Stelling: "De afwijzende uitspraken van gereformeerde predikanten en kerkelijke vergaderingen aangaande het gebruik van het Fries in de eredienst getuigen meer van bezorgdheid voor het verlies van de eenheid binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland dan van begrip voor het verlangen van hen die de zondagse eredienst ook in hun moedertaal wensten te kunnen vieren."
V: "Als de taal een gave is, moet je elkaar in de gemeente ook met de taal dienen."
 1. 3e. dr. Johan Frieswijk over 'Ferpyldering yn de Fryske beweging';
P: "De representanten van de Friese Beweging hadden het bevorderen van de Friese taal & cultuur wel als gemeenschappelijk doel, maar over hoe dat dan moest, was men het oneens. Het KFS heeft daartoe de aanzet gegeven."
Stelling: "Met het wegvallen van de Verzuiling, is een belangrijk aspect van de Friese beweging weggevallen."
 1. 4e. mgr. dr. Gerard de Korte over 'De vragen van de christelijk-Friese beweging aan de kerk'.
dK: "Het hart van de Friezen wordt meer geraakt als de eigen taal wordt gebruikt. Over en met God spreken in je moedertaal raakt de diepere lagen in je ziel. Principieel is het bezigen van het Fries in de kerk geen probleem, maar praktisch stuit het nog wel op problemen. In het pastoraat heeft het Fries mijn voorkeur indien zowel de pastor als de begeleide beiden het Fries als moedertaal hebben."
Stelling: "Een volledig Friestalige liturgie is ongewenst omwille van de eenheid in de gemeente."

Forumdiscussie en Boekpresentatie
Na de pauze volgt een forumdiscussie onder leiding van Koen Zondag, waarin de vier genoemde sprekers met elkaar en met de aanwezigen in de zaal in gesprek gaan, naar aanleiding van een viertal stellingen, zoals die door de vier sprekers worden gepresenteerd en toegelicht.
Aansluitend biedt Hanno Brand het eerst exemplaar van het nieuwe boek van Jan Popkema aan, aan Hinne Wagenaar, de voorzitter van de Stifting Krúspunt.

Popkema: "In moai feestje! Tank!"
Hinne Wagenaar reageert kort op de aanbieding van dit eerste exemplaar, en dan besluit Jan Popkema deze boekpresentatie met een korte toespraak, alvorens Hanno Brand deze plenaire bijeenkomst sluit. In de benedenzaal van It Aljemint is dan iedereen welkom voor een informeel afsluitend uur, waarin de aanwezigen ook in de gelegenheid worden gesteld om het nieuwe boek van Jan Popkema in te zien en te kopen.

"Zie het Liedboek van 2013:
nu mag de gemeente zelfs in het Latijn, Spaans, Italiaans, Frans, Duits, Afrikaans en vooral Engels
de drieënige God eer bewijzen.
Waarom dan niet wat Fries erbij?"
(dr. Jasper Vree)

donderdag 3 april 2014

Het goede leven is ...

Donderdag 3 april 2014
De voorkant van de lustrumcassette

Lustrumcassette
Toen het Blaise Pascal Instituut van de Vrije Universiteit te Amsterdam in het jaar 2004 haar 25-jarig bestaan vierde, publiceerde dit jubilerende instituut van de VU een Lustrumcassette, met daarin vijf lustrumuitgaven.
De titel van deze Lustrumcassette luidt: 'Het goede leven is ...'.
  
Vijfdelige jubileumserie
Deze lustrumserie van vijf publicaties - voor elk jaar één boekje - bestaat uit de volgende delen:
 1. 1. Het goede leven is ... geluk(t) - van - Bert Musschenga;
 2. 2. Het goede leven is ... zonde? - van - Anton van Harskamp; 
 3. 3. Het goede leven is ... te weinig groen - van - Jan J. Boersema;
 4. 4. Het goede leven ... tegenover het kwaad - van - Bettine Siertsema;
 5. 5. Het goede leven is ... oninvoelbaar - van - Wim Haan.
Informatie over de afzonderlijke delen van deze jubileumcassette kan worden gevonden door met de muis op de vijf hier boven genoemde weblinks te klikken, of door die weblinks op een touch screen van bijvoorbeeld een tablet aan te raken. Dan wordt er doorgelinkt naar een korte beschrijving van die specifieke publicatie, die deel uitmaakt van deze lustrumcassette.

Jabikspaadbestuur bijeen in de Jacobshoeve

Woensdag 2 april 2014

Schilderij van De Groate Kerk, van Lize Marie van obs De Opstap 

Terugblikken in de Jacobshoeve
In de mooie gastenkamer van de Jacobshoeve in Sint-Jacobiparochie komen we vanavond als bestuur van de Stichting Jabikspaad Fryslân bijeen, om allerhande lopende en nieuwe zaken omtrent ons Fries-Overijsselse pelgrimspad met elkaar te bespreken.
Maar eerst blikken we even terug op de aangename avond, die wij vorige week vrijdag met elkaar beleefden, als waren wij toen pelgrims onderweg, tijdens de avondmaaltijd gezellig bijeen, verhalend over vervlogen en aanstaande pelgrimages.
Ook bespreken we de resultaten van de geslaagde jaarlijkse 'Bildtse Soete Grouwe Ortefergadering' van zaterdag 22 maart 2014 in het Jabikshuus van De Groate Kerk te Sint-Jacobiparochie.

De blik vooruit
En dan richten we onze blik vooral vooruit, op de activiteiten die wij in de komende weken en maanden zullen ontplooien.
Zo spreken wij onder andere over:
 • De voorbereiding en uitvoering van de Zomerexpositie 2014, die in De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie aanvang juli 2014 zal worden geopend, met als thema: 'Pelgrim, in gedachten onderweg'.
 • De beoogde publicatie van een boekje met daarin alle stempel van het Jabikspaad, inclusief een toelichting op die stempels; waarvan inmiddels een eerste proefdruk gereed is.
 • De voortgang met betrekking tot de nieuwe website, nu we een aanbieding van een websitebouwer en -hoster hebben.
 • Het plan om een pilotproject te starten teneinde een eerste App te ontwikkelen, als voorloper voor een App voor het gehele Jabikspaad.
 • De planvorming aangaande de nieuwe 'Jabiksrûntsjes' die dit seizoen zullen worden gepresenteerd aan belangstellende wandelaars en fietsers.
 • Allerlei Jabikspaad-routezaken, over bijvoorbeeld bewegwijzering, stempelposten, informatiepanelen, archivering en stempels.
 • Financiële zaken zoals de Kascontrôle 2013, ons nieuwe bankrekeningnummer wegens de fusie van onze Friesland Bank met de Rabobank, de opvolging van subsidieverzoeken bij de provincie Fryslân en bij de gemeenten waar het Jabikspaad doorheen loopt.
We hebben vandaag een voortvarend tempo bij het behandelen van alle agendapunten, en het resultaat is dan ook dat we nagenoeg alle agendapunten hebben afgewikkeld. Enkele items parkeren we tot nader order, want over enkele weken komen we wel eens weer bijeen, om dan die enkele resterende agendapunten met elkaar te bespreken.

dinsdag 1 april 2014

Derde visitatiedag van de OLB @ Stenden @ Groningen

Dinsdag 1 april 2014
Aandachtig luisteren naar de terugkoppeling van het visitatiepanelDrie visitatiedagen
De visitatie van de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (OLB) van Stenden Hogeschool duurt drie dagen. De eerste visitatiedag van de OLB vond op 19 maart 2014 plaats in onze hogeschoolvestiging te Leeuwarden. De tweede visitatiedag was gisteren in onze Stenden-locatie te Meppel. En vandaag is de derde visitatiedag in Stenden Hogeschool te Groningen.
Ik woon de briefings en debriefings van panelgesprekken bij, teneinde het opleidingsmanagement en de panelgroepen te ondersteunen bij het goed voorbereiden en nabespreken van de visitatiesessies die gedurende de hele dag plaatsvinden. Door deze voorbereidende gesprekken en na afloop het evalueren daarvan, trachten we ervoor te zorgen dat het visitatiepanel gedurende deze drie auditdagen zo goed mogelijk haar onderzoek kan doen naar de kwaliteit van deze HBO-bachelor-opleiding van Stenden Hogeschool. Op deze wijze willen we het panel en de interview-groepen zo goed mogelijk faciliteren, opdat het kwaliteitsonderzoek grondig kan worden uitgevoerd.

Panelgesprekken
Vandaag voert het panel onder andere een auditgesprek met een groep studenten die inmiddels in de afstudeerfase van hun studie zitten. Daarna volgt een gecombineerde groep van studenten en docenten, die zich bezig houden met een speciaal traject van de opleiding, die bekend staat onder de naam 'Academische Pabo': een samenwerkingsverband van de bachelor-opleidingen van de drie Friese en Groninger hogescholen met de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.
Rond het middaguur komt dan een groep afgestudeerden van de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs, voorheen studerend aan verschillende Stenden-locaties, en momenteel voornamelijk werkzaam in het basisonderwijs en/of actief in een wetenschappelijke vervolgstudie Onderwijskunde. Na de middagpauze gaat een samengestelde groep van een academic dean, enkele opleidingsdocenten en enkele afgestudeerden van de verkorte opleidingsroutes naar het visitatiepanel, om met elkaar te bespreken op welke wijze deze afgestudeerden met maatwerkprogramma's instroomden, doorstroomden en uitstroomden gedurende hun studie.

Plenaire terugkoppeling van bevindingen
Dan zijn alle gesprekken van de afgelopen drie visitatiedagen achter de rug en gaat het visitatiepanel in intern beraad, om de nodige documenten te verifiëren en om haar onderzoeksbevindingen met elkaar te delen, teneinde te komen tot een beoordeling omtrent de kwaliteit van deze opleiding, gebaseerd op de drie kwaliteitsstandaarden, die daartoe gelden in het Nederlandse hoger onderwijs.
Aan het eind van de middag sluiten we af met een plenaire zitting, waarin het visitatiepanel een mondelinge terugkoppeling geeft van haar bevindingen en beoordelingen gedurende de afgelopen drie visitatiedagen. Dat het panel gedegen onderzoek heeft verricht blijkt wel uit de voor de opleiding herkenbare aanbevelingen die zij geeft ten behoeve van de verdere doorontwikkeling van onze opleiding en hogeschool. Het panel spreekt ook haar waardering uit voor de pioniersrol die deze opleiding speelt voor wat betreft bijvoorbeeld de beide internationale en academische speciale trajecten van deze Opleiding tot Leraar Basisonderwijs van Stenden Hogeschool, en voor de wijze waarop deze opleiding die speciale trajecten en - meer in het algemeen - haar reguliere opleiding aanbiedt.

maandag 31 maart 2014

Tweede visitatiedag van de OLB @ Stenden @ Meppel

Bewijsdocumenten voor de visitatie in Meppel
Maandag 31 maart 2014

Accreditatie
De visitatie van de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (OLB) van Stenden Hogeschool duurt drie dagen. De eerste visitatiedag van de OLB vond inmiddels plaats in onze hogeschoolvestiging te Leeuwarden, op 19 maart 2014.
Morgen is de derde visitatiedag in Groningen, en vandaag zijn we hiertoe allen aanwezig in onze Stenden-OLB-vestiging te Meppel.
In de drie noordelijke provincies Fryslân, Groningen en Drenthe biedt Stenden Hogeschool haar opleidingsplaatsen tot leraar basisonderwijs aan in Leeuwarden, Groningen, Assen, Emmen en Meppel. Conform de geldende regelgeving wordt deze opleiding elke zes jaar grondig gekeurd, teneinde een nieuwe accreditatie voor de komende jaren te verkrijgen. Met zo'n toegekend keurmerk mag de opleiding in de komende jaren de lerarenopleiding voor het basisonderwijs aanbieden, zal de overheid deze opleiding bekostigen, hebben studenten recht op studiefinanciering en mag de hogeschool aan afgestudeerden het door de overheid erkende diploma uitreiken, waaraan de bevoegdheid tot het verzorgen van basisonderwijs is verbonden. Zo'n accreditatie is dus belangrijk voor de studenten, voor de hogeschool en voor het basisonderwijs.

Keurmerk hoger onderwijs geeft vertrouwen
Een opleiding in het hoger beroepsonderwijs schrijft ten behoeve van deze opleidingsbeoordeling eerst een zogenoemde 'Kritische Reflectie', waarin de opleiding zichzelf op grond van allerlei gegevens van studenten, docenten, overige hogeschoolmedewerkers, afgestudeerden en werkveldvertegenwoordigers evalueert voor wat betreft de kwaliteit van het gegeven onderwijs en van de gerealiseerde onderwijsresultaten.
Daarna komt een visitatiecommissie van externe, onafhankelijke en gezaghebbende panelleden bij de opleiding op bezoek (visitatie) om te verifiëren of de inhoud van dat zelfevaluatierapport in overeenstemming is met de aangeleverde bewijsdocumenten, en met de mondelinge verklaringen van de bovengenoemde betrokkenen.
Bij een voldoende resultaat, zendt de opleiding het visitatierapport in naar de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), en vraagt daarmee dan de heraccreditatie voor de komende jaren aan. De NVAO beslist dan als door de minister aangewezen accreditatieorganisatie op deze accreditatieaanvraag. Een opleiding die niet geaccrediteerd wordt, verdwijnt uit het Nederlandse onderwijsbestel, dus de belangen om zo'n accreditatie te behalen, zijn groot voor studenten, voor hogescholen en voor het werkveld waarvoor zo'n opleiding de beginnende beroepsbeoefenaars opleidt.

Speciaal opleidingstraject voor internationale basisscholen
Vandaag is dus de tweede van de drie visitatiedagen. Gedurende de hele dag gaat het visitatiepanel van het Evaluatiebureau Aequi in gesprek met studenten, docenten en management van de opleiding. Daarnaast neemt deze visitatiecommissie de tijd om de bewijsdocumentatie te bestuderen, en om tussen de bedrijven door ook in intern beraad zich een beeld te vormen van de kwaliteit van deze voor het werkveld zo belangrijke lerarenopleiding. Vandaag spreekt het visitatiepanel bijvoorbeeld met docenten- en studentenvertegenwoordigers van de propedeuse, van de hoofdfase en van de afstudeerfase van alle Stenden-OLB-vestigingen. Ook wordt gesproken met vertegenwoordigers van commissies, zoals de Studentenraad, de Opleidingscommissie en de Opleidingsexamencommissie. Omdat onze vestiging in Meppel ook het speciale traject van de internationale lerarenopleiding in huis heeft, wordt hier vandaag ook gesproken met studenten en docenten van dat internationale, speciale OLB-traject. Eén van deze panelgesprekken voert het panel via een groeps-Skype met Stenden-OLB-studenten van deze 'international stream', die momenteel in Duitsland in een onderwijs-onderzoeksproject actief zijn.
Zo vormt het visitatiepanel zich in de loop van deze dag, en van de andere twee dagen, een beeld van de kwaliteit van deze Stenden-opleiding.

zondag 30 maart 2014

2.1 Naar Buiten over Historische wandelpaden en ferme dijken

Zondag 30 maart 2014

In het voorjaar Schar drogen aan het linnen-droogrek op de zeedijk te Paesens


Peazemerlânnen
Mooi weer wordt voorspeld, met temperaturen die oplopen tot 20 - en zelfs 24 - graden Celsius. Durkje en ik gaan vandaag aan de wandel in Noordoost-Fryslân. We volgen route nummer 2.1 van de wandelgids 'naar buiten! - 25 wandel-weekenden". De titel van deze themawandeling is: 'Historische wandelpaden en ferme dijken'.
Om kwart over elf begint onze 12 kilometer lange wandeltocht op een kruispunt midden in het veld tussen Oosternijkerk en Paesens. We lopen over de Lytse Wei naar de zeedijk ter hoogte van de Peazemerlânnen. We genieten van het uitzicht over de kwelders van dit buitendijks gebied en de Waddenzee, maar we kunnen helaas Ameland, Engelsmanplaat en Schiermonnikoog niet zien, omdat het daarvoor onvoldoende helder is boven de Waddenzee.

Bantpolder en Alddyk
Binnendijks volgen we de dijkweg in oostelijke richting naar de Bantpolder. Als we bij de Bantpolder arriveren, gaan we rechtsaf over een binnendijk verder in zuidoostelijke richting. Links van ons zitten enkele duizenden ganzen druk te doen in de laaggelegen polder. Een enkele kievit vliegt er zenuwachtig klapwiekend tussendoor. Als we de Bantpolder voorbij zijn, wandelen we vlakbij het Lauwersmeer zuidwestelijk, richting Anjum.
Nog vóór Anjum gaan we na een korte pauze de Alddyk op, een oudere zeedijk landinwaarts, met rechts van ons akkers en weiden en links achter de dijk de oude boerderijen en arbeidershuisjes. Eén van die huisjes is grotendeels gebouwd van 'Alde Friezen', ofwel kloostermoppen, waarmee eeuwen geleden de Friese kloosters, stinsen en kerken werden gebouwd.

Schar drogen op de zeedijk in Paesens
Via de dijkdoorgang komen we op de Dyksterwei, die we volgen naar Paesens, waar we bij de 'Koffie en Tee Drinkerij Yke-Muoi' een kopje koffie drinken als tweede pleisterplaats vandaag.
In Paesens beklimmen we de zeedijk, waar op de kop van de dijk een opvallend lichtblauw 'rak' staat; een Fries linnen-droogrek, dat wij nog herkennen van onze kinderjaren. Ook in vissersplaatsen aan de Noordfriese kust was het te doen gebruikelijk om in het voorjaar platvis uit de Waddenzee in de voorjaarswarme zeewind te laten drogen. Hier op de dijk hangen drie rijen Schar aan metalen staven op de liggers van het droogrek te drogen in de heerlijke voorjaarszon, bij een temperatuur vanmiddag van 18 graden Celsius. Als de Schar hier zo een week kan drogen in de voorjaarszon, kan er volgende week worden gegeten van de zeewindgedroogde platvis, een ware lekkernij voor de liefhebber van vis.

Vogels altijd welkom
We gaan weer door over de kop van de zeedijk, langs Paesens, tussen de blatende schapen en lammeren door, langs museum 't Fiskershúske en langs Moddergat. Ter hoogte van het Bezoekerscentrum 'Het Garnalenfabriekje' (1924) - waar een grote groep ganzen rondjes vliegt boven een foerageergebied - buigen we af van de zeedijk, om naar het zuiden richting Nes te lopen. Dan komen we voorbij het bekende vogelopvangcentrum 'De Fûgelpits'. Aan het toegangshek hangt een informatiebordje met daarop de bezoekerstijden, maar met enige vanzelfsprekendheid staat daaronder de niet mis te verstane volgende tekst: "Vogels altijd welkom".

Langs de oever van de Paesens naar Paesens
We verlaten de Mosselbankweg, om links af te buigen naar het riviertje de Paesens. Een vrouw fietst ons voorbij, haar aangelijnde hond rechts aan de bagagedrager gebonden. Als de door de wegberm rennende hond stil wil houden om zijn behoefte te doen, geeft dat een remmende terugslag op de fiets, waardoor de vrouw op de fiets naar rechts in de berm wordt getrokken. Door snel te remmen, kan ze nog voorkomen dat ze niet met fiets en al via de smalle berm in de daarnaast liggende sloot terechtkomt.
Langs de Paesens lopen we richting Paesens. Vóór dit voormalige vissersdorpje buigen we af naar rechts, om dan langs molen De Hond door de berm van de Mounewei terug te lopen naar de auto, die recht vóór ons staat op de kruising van de Mounewei en de Lytse Wei. Rond drie uur zijn we weer terug bij de auto, waarna we huiswaarts keren door het weidse kleilandschap van Noord-Fryslân.