vrijdag 4 juli 2014

Help ons klussen bij Nijkleaster in Jorwert

Vrijdag 4 juli 2014
De verbouwing van de Voorkerk van Nijkleaster in Jorwert is begonnen


Klussen tijdens de verbouw
Als bestuur & medewerkers van de Stifting Nijkleaster zijn wij verheugd u te kunnen meedelen dat de verbouwing van de Jorwerter (voor)kerk is begonnen op maandag 23 juni 2014.
De financiële sponsoractie 'Help ons bouwen' voor de Verdieping in de Voorkerk van de Sint-Radboudkerk van Nijkleaster in Jorwert heeft tot nu toe ongeveer € 80.000,-opgeleverd.
Daar moet nog € 20.000 bij, dus uw bijdrage is nog wel gewenst, maar als stichtingsbestuur van Nijkleaster hebben we alvast besloten om de verbouwing te laten doorgaan.
In deze Klus-brief vragen wij u: 'Help ons klussen'.

Schuren, verfkrabben en grondverven
Om subsidie te krijgen van Europa en van de Provincie Fryslân (die al eerder was  toegekend) moet er ook altijd voor een aanmerkelijk deel vrijwilligerswerk worden verricht. Wij hebben in de komende weken vrijwilligers nodig die willen helpen met het schilderwerk. Een professionele schilder voert het definitieve schilderwerk uit, en wij vragen vrijwilligers voor het schuren, het verfkrabben en voor het grondverven. In de periode van 24 juli tot 9 augustus 2014 wordt er elke ochtend geschuurd, gekrabd en geschilderd in de Jorwerter kerk.

Werken in de zomervakantie
Wij roepen u hierbij op om mee te doen aan deze klus, want er moet in korte tijd veel gebeuren. U kunt in deze periode met uw hulp elke ochtend om 9.00 uur (tot 13.00 uur) in de Sint-Radboudkerk van Jorwert terecht. Materiaal en begeleiding zijn dan aanwezig.
U kunt op de bonnefooi komen of - nog beter, en voor de zekerheid - u vooraf opgeven bij Teake Posthuma (lid van de Kleasterried van Nijkleaster). Dan kan Teake een rooster maken. Vier vrijwilligers per ochtend zou al heel mooi zijn.
Mathieu van den Boogaard uit Jorwert coördineert het schilderwerk op de locatie in de kerk.


Kortom

Klus: Helpen bij schilderwerk

Periode: donderdag 24 juli - zaterdag 9 augustus 2014 (of zoveel eerder als het werk klaar is).

Opgave bij: Teake Posthuma, (058-2551355 of via teake.posthuma@hetnet.nl

Meer info: www.nijkleaster.nl  of https://www.facebook.com/nijkleaster.jorwert

Dank je wel
Bij voorbaat veel dank uw voor uw hulp, en graag tot ziens in de Sint-Radboudkerk te Jorwert.

Henk Kroes (voorzitter, namens alle bestuurders)
Hinne Wagenaar (pionier-predikant, namens de medewerkers)

Bedevaart

Donderdag 3 juli 2014
Cover van Bedevaart

 
Een dichter op pelgrimstocht
In zijn poëziebundel ‘Bedevaart’ gaat de dichter Atze van Wieren (1943) op ‘pelgrimstocht’. Hij blijft echter dichtbij huis. Zijn tocht voert hem langs enkele op terpen gebouwde kerken in het noorden en westen van Fryslân, en hij trekt langs de op de wierden torenende godshuizen van het Hoogeland in Groningen.
Maar een pelgrimage voert veelal ook naar binnen. Zijn gedichten als pelgrim-dichter getuigen vooral daarvan.
 
Kerkgedichten en Bedevaart
De poëzie van Atze van Wieren klinkt muzikaal en robuust, zonder opsmuk, hoe gevoelig het onderwerp ook is. In de kerkgedichten brengen simpele details - zoals een vlinder, een witte spin en een grafschrift - in de poëet Van Wieren het schrijfproces op gang, waarmee hij verleden, heden en toekomst verbindt en voor zichzelf een betekenis zoekt, of op zijn minst daarop wellicht hoopt.
De 28 kerkgedichten omsluiten 32 andere (bedevaarts)verzen, waarin de focus zich verbreedt tot niet louter godshuizen, en waarin het thema van het leven als zoektocht naar zin en verdieping duidelijk blijft klinken.
Het is een gedichtenbundel om te koesteren en wellicht mee te dragen op je eigen bedevaart van het leven.


Schrijver, pelgrims en lezers
Atze van Wieren (1943) schrijft poëzie en proza. De dichter is een kijker en een zoeker tijdens zijn twee pelgrimages, waarbij hij Friese en Groninger kerken observeert, en hun schilderingen, opschriften of andere kenmerken weergeeft. Van Wieren speurt naar wat de tijd heeft weggenomen of heeft behouden op de weg tussen geloof en werkelijkheid. Zijn reflecties stimuleren de reiziger op zijn of haar leestocht. Vergankelijkheid en hoop krijgen onverwachte betekenissen en leiden tot nieuwe ontdekkingen, die ineens verrassend zijn verdicht ofwel verklankt in muzikale poëzie. Het is een inspirerende bundel, vooral voor de kerkgangers in het noordwesten of noordoosten van ons land, en voor mensen die hun verdieping zoeken en willen vinden bij wat zichtbaar is gebleven van het verleden, en of wat qua verleden vandaag de dag nog wordt herkend in het heden.

Kerkgevoel
Op zijn bedevaart door Fryslân passeert Atze van Wieren de kerken van Bornwird, Raard, Foudgum, Waaxens, Jouswier, Hantumhuizen, Paesens, Hollum, Wierum, Wier, Jorwert, Wiuwert, Boazum en (over) Britswert:
Denk je dat een kerk geen verdriet kent,
dat de tand des tijds aan hem niet vreet,
dat verzakkingen geen pijn doen?”

Opzichtig rood
Op zijn bedevaart door Groningen passeert Atze van Wieren de kerken van Dorkwerd, Aduard, Fransum, Leens, Middelstum, Stedum, Huizinge, Westeremden, Zeerijp, Thesinge, Garmerwolde en Groningen.
In Zeerijp dicht hij over de Jacobuskerk, die je ook passeert als je bijvoorbeeld als pelgrim het Jacobspad hebt gekozen als aanlooproute naar het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela. Over deze kerk als ‘femme fatale’ dicht de poëet:
“Zij pronkt met arabesken
en guirlandes om haar rondingen,
Heeft zich opzichtig rood geverfd.”

Waar de stilte leesbaar wordt
En tussen Fryslân en Groningen lees je de ingeklemde overige bedevaartsgedichten, met titels als: Wachters bij Westerbork, Nachtlokaal, Pasen in Buchenwald, Fundament, Einder en Op de Boschplaat.
In deze tussenliggende gedichten staat ook het gedicht ‘Dijklichaam’, bij het beroemde kunstwerk van Ids Willemsma boven op de Waddenzeedijk bij het Friese Marrum.
En ik lees daar ook een kritisch dichtwerk over de ‘Nieuwe Bijbelvertaling’, dat aanvangt met: “Het moest hedendaags en niet te moeilijk graag,”
En aangrijpend vind ik het gedicht van een eenzaam mens, verlaten door zijn/haar partner, staande bij de boom waar in de bast van de boomstam nog herinneringen uit betere tijden staan gekerfd:

“Mijn vingertoppen raken haar gebied,
gaan langs haar naam, het half verweerde hart.
Ik maak me van je los, zo vreemd verward,
zoveel nog hier, alleen wij samen niet.”
 

woensdag 2 juli 2014

De Hofwijck kleurt oranje

Woensdag 2 juli 2014
WK-voetbal-promo bij De Hofwijck in Leeuwarden

Nederland kleurt oranje
Ons land raakt zo langzamerhand in de ban van Keizer WK Voetbal.
Nederland kleurt oranje.
Steden, straten, huizen, auto's, ja zelfs mensen kleuren oranje.

Nationale passie
Om iets van je belangstelling te tonen.
Om te dromen van overwinning.
Om iets van je passie te tonen.
Om verbonden te tonen met ons nationaal team.

Voetbal is oorlog
Aanstaande zaterdag is het weer zover.
Dan zal Nederland 'ten strijde' trekken tegen Costa Rica, in Salvador, de oude Braziliaanse stad waartegen de Nederlanders al in de 17e eeuw ten strijde trokken, maar toen tegen de Brazilianen, en veel bloeddorstiger.
Voetbal mag dan 'oorlog' worden genoemd, maar gelukkig is deze strijd tamelijk gereglementeerd, en wordt de venijnige beet van een voetballer voor het oog van de wereld al terecht afgestraft.
Voetbal als spel is geen oorlog, wel strijd, wedstrijd, met spelregels.

Voetbal op oranje veld
Jong en oud gaat zaterdag weer voor de buis, voor de monitor, of voor het grote scherm.
De meesten thuis, enkelen op hun werk, en grote groepen in cafés en op pleinen, op campings en op vliegvelden, overal en allen zullen ze weer kijken.
Jong en oud, dus ook 'oud'. Daarvan getuigt al enkele weken ook de grote voetbal boven de ingangspartij van woonzorgcentrum-verpleeghotel De Hofwijck in Leeuwarden.
Als we de grote zwart-witte voetbal op de oranje-omlijste ingangspartij van De Hofwijck mogen duiden als teken van de aanwezige passie voor dit populaire balspel, dan zal ook aanstaande zaterdag in De Hofwijck wellicht de  vuvuzela worden geblazen bij elke prestatie van ons nationaal voetbalteam.

dinsdag 1 juli 2014

Dankdienst in Stiens voor het 200-jarig bestaan van het NBG

Zondag 29 juni 2014


Afscheid nemen van de kinderen van de Basiscatechese in Stiens


Van het Bijbelfestival naar de Dankdiensten
Na het feestelijke Bijbelfestival van gisteren in Utrecht-Maarssen ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) nemen Durkje en ik het echtpaar Patty & Erle Deira mee naar Stiens. Het jubileumfeest is nog lang niet afgelopen, want vandaag - zondag - worden er in het hele land Dankdiensten gevierd in 22 kerken in Nederland, omdat het vandaag precies 200 jaar geleden is dat het NBG werd opgericht op 29 juni 1814.
De gasten van het NBG die in de afgelopen week de conferentie van de United Bible Societies bijwoonden in Egmond aan Zee, zijn in de gelegenheid gesteld door verschillende kerkelijke gemeenten in Nederland om tijdens de zondagse kerkdiensten van vandaag op een of andere wijze een bijdrage te leveren aan de NBG-Dankdiensten die vandaag in Nederland worden gevierd.
De Protestantse Gemeente van Stiens heeft op mijn initiatief de heer Erle Deira en zijn echtgenote Patty uitgenodigd om vanmorgen aanwezig te zijn bij de kerkdienst in De Hege Stins te Stiens.

Nog een tweede verjaardagsfeest
Maar voordat we gisteren - zaterdag - na het NBG-Bijbelfestival terug rijden naar Stiens, rijden we naar Amsterdam om daar nog een bijzondere verjaardag te vieren in de Maranathakerk van Maranatha Ministries te Amsterdam. De oud-voorganger van het echtpaar Deira krijgt als ware verrassing van zijn familie en van de kerkelijke Maranatha-gemeenschap een groots verjaardagsfeest aangeboden.
De kinderen zingen voor de jarige

De 90-jarige 'oom Harry' - zoals hij door velen wordt genoemd - is geboren en getogen in Indonesië, en later geëmigreerd naar Suriname, waar hij in Paramaribo jarenlang ook van het echtpaar Deira in hun jeugdjaren voorganger is geweest. Omdat het een unieke kans is om dit bijzondere verjaardagsfeest hier bij de nu in Nederland wonende pastor 'oom Harry' bij te wonen, rijden we dus via Amsterdam naar Stiens.
Aansnijden van de verjaardagstaart

In de Maranathakerk wordt de jarige een prachtig verjaardagsfeest aangeboden, met toespraken, (koor)zang en een warm buffet. De verjaardagsgasten zijn van heinde en verre gekomen, en voor velen betekent dit na vele jaren een feestelijk weerzien, nadat men elkaar voor het laatst in Nederland of Suriname heeft ontmoet. Dankbaar ontmoet men elkaar hier en nu, feestelijk gaan we de avond in.

Dankdienst in Stiens voor de 200e verjaardag van het NBG
In goede samenwerking met de Stienser voorganger van de kerkdienst van vanmorgen - dominee Jaap Overeem - heb ik in de afgelopen maanden samen met de leden van de plaatselijke NBG-werkgroep en met de heer Deira de NBG-Dankdienst van vanmorgen in Stiens voorbereid. De heer Erle Deira heeft 24 jaar gewerkt bij het Surinaams Bijbelgenootschap, waarvan 8 jaar als directeur. Momenteel werkt de heer Deira al weer acht jaar bij de American Bible Society (ABS) als managing director voor alle internationale bijbelwerk van dit Amerikaanse Bijbelgenootschap, met Afrika als werkterrein in eigen portefeuille.
Met dominee Jaap Overeem is afgesproken dat hij als voorganger vanmorgen het eerste deel van de ochtendkerkdienst zal leiden, en dat pastor Erle Deira vanaf de 'Dienst van het Woord' als voorganger de kerkdienst verder zal leiden.
De huisband United van Stiens

Begin van een feestelijke dankviering
Deze ochtenddienst wordt ingeleid met een korte videofilm over bijbelwerk in Afrika.
Deze kerkdienst wordt muzikaal begeleid door onze huisband 'United', deze keer met extra muzikale ondersteuning van dominee Jaap Overeem op de vleugel; een hele mooie combinatie, zo blijkt vanmorgen.
Nadat ouderling van dienst Ronald Ars alle gemeenteleden, alle gasten - en in het bijzonder ook het echtpaar Deira - welkom heeft geheten, begint de Dankdienst onder leiding van dominee Overeem.
Na het intochtslied, bemoediging & groet, het in samenzang gezongen gebed om de nood in de wereld wordt de Friestalige Lofprijzingstekst van Psalm 126 gelezen door de lector van vandaag.

Introductie van de voorganger en zijn bijbelwerk
Na het gebed bij de opening van de Bijbel wordt ik als bestuurslid van het NBG uitgenodigd om de feestelijke context van deze Dankdienst te schetsen, in verband met het vandaag precies 200 jaar bestaande Nederlands Bijbelgenootschap. Die opening sluit ik af met het introduceren van onze buitenlandse gastvoorganger van vandaag, pastor Erle Deira.
De heer Deira betreedt dan het liturgisch centrum om de kerkdienst als voorganger verder te leiden. Eerst vertelt hij iets over zichzelf en over zijn vorige werk bij het Surinaams Bijbelgenootschap (SBG) en over zijn huidige werk bij de American Bible Society. In zijn opening benadrukt hij de waardevolle band die het NBG en het SBG al vanaf de oprichting van het SBG (in 1966) hebben.
Daarna nodigt hij de kinderen in de kerk uit om naar voren te komen, voor een kort gesprek met deze groep kinderen, alvorens zij voor een halfuurtje vertrekken naar de Kindernevendienst.

Pastor Erle Deira als voorganger

Dezelfde Bijbel, maar steeds verrassend nieuwe inzichten
De lector vervolgt dan met de schriftlezing uit Handelingen 8: 26-40 over de engel van de Heer, die Filippus opdracht geeft om de reizende Ethiopische 'minister van financiën' te helpen bij het lezen en het verstaan van de Bijbel. Deze toelichting op het Bijbelverhaal leidt tot de doop van de hoge Ethiopische ambtenaar door Filippus.
Na het zingen van een prachtig lied ( .... Het bruist van leven in Gods rivier ....) volgt de verkondiging van voorganger Deira, waarin hij vanuit verschillende perspectieven uit ook zijn eigen ervaringen met bijbeluitleg en bijstand reflecteert op de waarde van het bijstaan van je medemens bij het bijbellezen. Voor velen is de Bijbel een moeilijk boek, maar met enige uitleg van een helpende naaste kan een ogenschijnlijk moeilijke Bijbeltekst ineens een verrassend positieve wending geven aan een mensenleven.

Afscheid van de Basiscatechese
Na deze mooie preek luisteren we naar het lied 'Houd mij dicht bij u', gezongen door United. Dominee-pianist Jaap Overeem zorgt op de vleugel voor een verrassende muzikale overgang naar de aansluitende samenzang van het alom bekende lied 'Wat de toekomst brengen moge'.
De Dankdienst was al bijzonder, maar daar wordt nu nog een mooie dimensie aan toegevoegd, omdat vandaag ook de aanwezige kinderen van groep 8 van de basisschool afscheid gaan nemen van de Basiscatechese. Op dit kruispunt van hun leven worden de kinderen in het midden van de gemeente toegesproken door dominee Overeem, en zingen we aansluitend het lied 'De Heer doorgrondt en kent jou .... de Heer is altijd bij je .... Hij is voor je en naast je en om je heen, elke dag!'
Voor de kinderen is het heel bijzonder dat hierna ook onze gastvoorganger Erle Deira hen kort toespreekt, om hen op het hart te drukken dat God altijd heel dichtbij is, ook als je het in je leven heel moeilijk hebt. Ademloos luisteren de kinderen naar deze overzeese boodschap, zo nabij gebracht.

Insigne als grote dank voor verdienstelijk werk als catecheet
Catecheet Martje Roerdink wordt vanuit de kerkzaal door dominee Overeem uitgenodigd om deze kinderen van groep 8 namens de gemeente een geschenk aan te bieden, bij dit afscheid van de Basiscatechese. Met de geschenken gaat Martje de kring rond, om alle kinderen een blijvende herinnering te geven aan deze belangrijke vormingsperiode van de basiscatechese.
Maar ..... dan krijgt deze cadeau-aanbieding een onverwachte wending, want Martje Roerdink wordt uitgenodigd om even mee te komen op het liturgisch centrum, waar zij te midden van de beide voorgangers en twee meisjes van de Basiscatechesegroep wordt toegesproken door Ronald Ars, in de hoedanigheid van voorzitter van de Jeugdraad van onze protestantse gemeente.
Tot ieders grote verrassing - en zeker ook voor Martje - wordt verteld dat Martje Roerdink een insigne van de Protestantse Kerk in Nederland is toegekend, wegens haar bijzondere verdienste van het meer dan 25 jaar lang verzorgen van catechese in onze kerkelijke gemeente van Stiens.
Felicitaties en dank voor Martje Roerdink

Ga met God
Daarna gaan we naar de afronding van deze feestelijke dankviering. Het Dankgebed en de Voorbeden worden verzorgd door de beide voorgangers, waarbij pastor Deira dankt en bidt voor de leden en het werk van onze kerkelijke gemeente van Stiens, en dominee Overeem bidt en dankt voor het waardevolle bijbelwerk van Erle Deira, het Amerikaans en het Nederlands Bijbelgenootschap, en voor alle bijbelwerk nationaal en internationaal.
Na de collecte zingen we elkaar ten afscheid toe: 'Voor al wie kwamen onder dit dak: Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!'.
En dan is er koffie, thee en limonade met iets lekkers erbij in de ontvangsthal van De Hege Stins, en is er volop de gelegenheid om met elkaar als gemeenteleden en met onze Surinaams-Amerikaanse gasten Patty & Erle Deira een goed gesprek te voeren over deze feestelijke dienst, en over allerlei andere koetjes en kalfjes.

De Kerk begint als de kerk uitgaat
In de ontvangsthal staan twee informatiestands: één van het Nederlands Bijbelgenootschap, bemand door twee van de leden van de lokale NBG-werkgroep, Wiebrand van der Meer en Albert Pasterkamp; en de andere stand wordt bemand door Nasir Emanuel, die alle belangstellenden informeert over ons gemeentelijk Empowerment Project betreffende de hulp aan christelijke Pakistaanse kinderen in Lahore.
In het bezoek van het echtpaar Deira, en in beide informatiestands realiseren we ons terdege dat de verspreiding van het evangelie als blijde boodschap ook vandaag de dag onze aandacht, tijd en donatie nog altijd vraagt.
Het Nederlands Bijbelgenootschap zorgt er al 200 jaar voor dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. Ook in de komende jaren wil het NBG zich met uw hulp blijven inzetten voor 'Wij een Bijbel, zij een Bijbel".
 
Hoe kunt u, en hoe kun jij ons daarbij helpen?

maandag 30 juni 2014

Bijbelfestival van 200 jaar Nederlands Bijbelgenootschap

Zaterdag 28 juni 2014 
H.K.H. Prinses Beatrix met de nieuwe Jeugdbijbel van het NBG (foto: NBG)Bijbelwerk in uitvoering
Ruim 2.500 bezoekers zijn vandaag naar DeFabrique in Utrecht-Maarssen afgereisd om in zo groten getale deel te nemen aan het feestelijke Bijbelfestival, ter viering van het 200-jarig bestaan van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Als Durkje en ik tegen 9.30 uur arriveren, wordt ons gevraagd de auto te parkeren op één van de parkeerplaatsen die tussen de fabrieksgebouwen van dit oude fabriekscomplex liggen.
Als rond 10.00 uur de meeste gasten zich hebben gemeld, gaan de deuren van de grote fabriekshal open, en kan iedereen plaats nemen voor het plenaire openingsprogramma.

Openingsprogramma
Als bestuur en medewerkers van het NBG voelen we ons buitengewoon vereerd met de komst en aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, die gedurende vele jaren de beschermvrouw van het Nederlands Bijbelgenootschap is geweest.
Nadat presentator Tijs van Brink het openingsprogramma heeft geopend, volgt een gevarieerd programma met medewerking van onder andere het Sint Bavo Schoolkoor, zangeres Pearl Jozefzoon en theatergroep Aluin.
NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf verzorgt een jubileumtoespraak en onze bestuursvoorzitter Marleen de Pater reikt aan het eind van het openingsprogramma de vandaag gepubliceerde nieuwe 'Jeugdbijbel' van het NBG uit aan H.K.H. Prinses Beatrix. Daarna wandelt Prinses Beatrix met haar gevolg naar de andere zijde van de fabriekshal, waar zij het Bijbelfestival officieel opent, door het eerste fragment van een bijbelpagina aan een immense wand te plakken, die later vandaag door de inbreng van velen verandert in de 'Grootste Bijbelpagina in Gewone Taal'.

Uitgebreid Jubileumfestivalprogramma
Dan is het Bijbelfestival geopend, en kan iedereen gedurende de hele dag naar hartenlust een keuze maken uit het uitgebreide jubileumprogramma, dat in de fabriekshallen de volgende programma's biedt:
 • In Het Circuit: Bijbelverhalen door de Zandkunstenaar Gert van der Vijver, het Nederlands Bijbelgenootschap Infopunt en Boekhandel Riemer.
 • In Loods 8: Het Hoogste Woord van Jacobine Geel, de Bijbelquiz van Bert van Leeuwen, en een Talkshow van Tijs van den Brink over het Dertigersdilemma.
 • In de Copraloods: Ken je Klassiekers van theatergroep Aluin, en de christelijke worldbeat-band Trinity.
 • In de Perserij: Elly & Rikkert, Prachtige Psalmen met het Vocaal Theologen Ensemble, en de Workshop Psalmen voor Nu.
 • In de Kalvermelkfabriek: een lezing van Fred van Lieburg over 200 jaar NBG, een Workshop Geloofsopvoeding van Danielle van de Koot-Dees, een Workshop Qumram van Jaap van Dorp, en de Workshop Ontdek de Bijbel in Gewone Taal van neerlandicus Clazien Verheul.
 • Op de Meelzolder: Een Workshop Achter de Schermen van de Jeugdbijbel door Roelien Smit, en de Workshop Proef de Bijbel door Wilma van de Veen.
 • In het Douchelokaal: de Masterclass Bijbel in Gewone Taal door Matthijs de Jong, en Craften bij de Bijbel met Harmieke van Eijk.
 • In het Magazijn: De Workshop Micha en Schrijvers voor Gerechtigheid, door Jan Wessels.
 • In Loods 5: Met Irene Goede en Marijke ten Cate tekenen aan de Grootste Bijbelillustratie.
 • In Silo 36: De presentatie van de zondagsschoolmethode 'Grow and Learn' in Zuid-Amerika.
 • Buiten de Deur: De Kids Express, en ook een Speurtocht, beide voor kinderen van 8-12 jaar.
 • In de Jutekelder is de Kinderopvang voor kinderen van 4-10 jaar.
 • In Silo 61: De Workshop Hoe vertaal je de Bijbel door vertaler Stefan van Dijk, de Workshop Rappen met Rivelino Rigters, en een Rap-optreden van Rivelino Rigters.
Feest voor jong en oud
Dat al die bezoekers een aantrekkelijk programma krijgen voorgeschoteld, blijkt wel uit het feit dat het tot aan het eind van het festivalprogramma een drukte van belang is. De fabriekshallen zijn voortdurend nagenoeg vol bij alle activiteiten, binnen en buiten zijn voldoende gelegenheden geschapen om tussen de sessie door elkaar te ontmoeten, te eten en te drinken, en de sfeer is helemaal top, want het buitengewoon gevarieerde gezelschap van festivalgangers, van heel jong tot heel oud, vermaakt zich de hele dag prima.

Enkele impressies
Ook Durkje en ik wonen een groot aantal aantrekkelijke sessies bij, en genieten van alle informatie, optredens, talkshows, en proeverij van smaken uit de Bijbel.
Een korte impressie uit het door ons gevolgde programma:
 • Sybolt Noorda in gesprek met Jacobine Geel: "De Bijbel is een ontroerend menselijk geschiedenisboek".
 • Dichter-criticus Rob Schouten (van Trouw): "Het Nieuwe Testament is voor mij een beetje glibberig, met dat verlossingsverhaal".
 • Senior-pastor Tom Marfo: In de laatste eeuw heeft de Kerk liggen slapen. "Be Christlike: Love with Passion & Compassion". De Kerk moet de leiding weer nemen tegen maatschappelijk onrecht."
 • Predikant Ruben van Zwieten in gesprek met Tijs van den Brink: "De Kerk hoort vaak niet meer bij de Levenswedstrijd van Succes. Dertigers hebben een gebrek aan roeping, omdat hun ouders minder over de samenleving zijn gaan nadenken. Dertigers zitten in zichzelf op slot, ze moeten naar buiten treden. De taken liggen voor het oprapen. Je kunt dus volop werken aan het Beloofde Land. En ... ga samen de Bijbel lezen!"
 • Pionierspredikante Janneke Nijboer: "Dertigers houden het liefst zo lang mogelijk alle opties open. Ze zijn vroeg mondig, maar laat volwassen. Ze kunnen moeilijk omgaan met levensvragen, maar hebben wel overal een mening over. De Kerk is nog de plek waar je je levensvragen kunt stellen. Zoek de verbinding tussen de bijbelse begrippen, de Bijbelverhalen en je leven." 
 • Geestelijk verzorger Tim van Iersel: "Als je niet weet wie je bent, heb je geen roeping. Tijdens het mediteren wordt je je bewust van je gedachten, en dan kun je ze loslaten."

Conferentie van de United Bible Societies in Egmond aan Zee

Donderdag 26 juni 2014
Zonsondergang in Egmond aan Zee

Building our Future together
Ongeveer 150 gasten van zo'n 70 buitenlandse bijbelgenootschappen zijn de hele week in Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee aanwezig als deelnemers van de conferentie van de 'United Bible Societes', de koepelorganisatie van alle Bijbelgenootschappen wereldwijd. Dit jaar organiseert ons Nederlands Bijbelgenootschap deze jaarlijkse conferentie in Nederland, omdat het NBG dit jaar haar 200-jarig bestaan viert. Het thema van deze 'UBS Roundtable Exchange 2014' is: 'Building our Future together'. De seminars die vandaag worden aangeboden, focussen op allerlei creatieve wijzen waarop Bijbelgenootschappen hun missie zo effectief mogelijk kunnen uitvoeren. De seminars zijn opgebouwd volgens de methodiek van: Present, Explore, Recommend, Pray and Review.

Roundtable dinner
Aan het begin van de avond van deze conferentiedag komen alle deelnemers voor het diner bijeen in het restaurant, waaraan ook enkele andere relaties van het NBG zullen deelnemen. Behalve alle bestuursleden van het NBG zijn hier enkele Nederlandse organisaties aanwezig, die in hun aan bijbelwerk gerelateerde werkzaamheden veel en nauw samenwerken met het NBG.
Als bestuurders verdelen we ons over de vier centrale tafels, waaraan behalve enkele NBG-relaties ook een aantal UBS-conferentiegangers aanschuiven. Daar omheen staan alle andere tafels met de UBS-gasten gegroepeerd, zodat het voor de bestuursleden en voor de samenwerkende organisaties gemakkelijk wordt gemaakt om ook met de andere UBS-gasten in contact te treden.

De zandbak van de Zandtovenaar
In het kader van haar jubileumactiviteiten biedt het NBG vanavond dit avondvullend programma aan. Na het buffet gaan we met elkaar naar een nevenliggende theaterzaal, waar we worden verrast met een optreden van Gert van der Vijver, die in Nederland bekend staat als de 'Zandtovenaar'.
NBG-directeur Roger Mullers verzorgt een presentatie over de geschiedenis, over enkele publicaties en over het jubileum van het NBG. Eerder vanavond en ook nu zijn de UBS-leden in de gelegenheid om aan het jubilerende NBG haar geschenken aan te bieden.
Daarna volgt de voor velen verrassende show van de Zandtovenaar, die ons met een indrukwekkende combinatie van voortdurend wisselende tweedimensionale zandfiguren en ondersteunende muziek verhalen uit de Bijbel visualiseert met zand en licht. Zo passeren bijvoorbeeld de welbekende verhalen van de Schepping van God, de Ark van Noach en het lijden en sterven en de opstanding van de gekruisigde Jezus Christus.

Bijbelse zandshow in Chili
Na deze half uur durende act blijkt uit de vragen en de feedback in de richting van Gert van der Vijver hoezeer deze show indruk heeft gemaakt op onze buitenlandse en binnenlandse gasten. Dat Gert van der Vijver zijn talenten, visualisaties en zijn bijbelse boodschap ook overzees worden gewaardeerd, blijkt uit de mededeling dat de Zandtovenaar in november van dit jaar met zijn zand- en lichtacts op uitnodiging van het Chileense Bijbelgenootschap zal afreizen naar Chili.

Pracht van een Schepping
Aan het eind van dit avondprogramma nemen we afscheid van elkaar, in de wetenschap dat we velen hier aanwezig aanstaande zaterdag in Maarssen weer zullen ontmoeten, tijdens het Jubileumfestival, waar het NBG haar 200-jarig bestaan zal gaan vieren met een buitengewoon gevarieerd en aantrekkelijk festivalprogramma.
Als ik het congreshotel verlaat, is bijna het moment aangebroken dat de ondergaande zon zal verdwijnen achter de horizon van de Noordzee. Voordat ik vanuit Egmond aan Zee weer terug rijd naar Stiens, wandel ik zo'n honderd meter verderop nog even over een duin, en heb ik vanaf een duintop een prachtig uitzicht over het strand, over de zee, met op de achtergrond de in een schitterend kleurenpalet ondergaande zon.
Als je in de show van Zandtovenaar Gert van der Vijver vanavond nog niet had gezien hoe schitterend God onze aarde en alles daar omheen heeft geschapen, dan zie je hier vanavond iets moois daarvan aan de kust van Egmond aan Zee.

donderdag 26 juni 2014

Voortgangsconsult voor ITEPS in Emmen

Woensdag 25 juni 2014

In het Studielandschap van de OLB van Stenden Hogeschool te Emmen 


Internationale lerarenopleiding
Vandaag komen we in de Stenden Hogeschool-vestiging in Emmen bijeen, om de voortgang op twee deelprojecten van ITEPS te bespreken. De Opleiding tot leraar Basisonderwijs (OLB) kent in onze Stenden-vestiging Meppel een speciaal traject 'International Teacher Education for Primary Schools', dat studenten opleidt voor een functie als leerkracht op internationale basisscholen in Nederland en/of in het buitenland.
De internationale lerarenopleiding voor het basisonderwijs is opgezet in samenwerking met buitenlandse lerarenopleidingsinstituten in Denemarken, Noorwegen en Zweden. In Nederland komen de studenten van dit speciale traject voornamelijk uit Nederland en Duitsland.

Speciaal traject
Nu dit speciale traject al enige jaren is aangeboden, is het moment gekomen om te onderzoeken of en op welke wijze dit traject kan doorgroeien naar een zelfstandige opleiding, die in samenwerking met onze Deense en Noorse partners kan worden aangeboden in Nederland, en in het buitenland.
Om dat op termijn te realiseren, worden ook gesprekken gevoerd met allerlei andere samenwerkingspartners in deze sector, en wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en naar de kwaliteitsvereisten waaraan zo'n internationale lerarenopleiding nationaal en internationaal moet voldoen in de ogen van bijvoorbeeld overheid, bedrijfsleven en internationaal opleidingsonderwijs.
Om te terug te blikken op wat er in de afgelopen maanden op dit gebied is gerealiseerd, waar we nu staan, en wat we op korte, middellange en lange termijn in het kader hiervan nu zouden moeten doen, komen we vandaag bijeen bij Stenden Hogeschool in Emmen.

Foto-expositie over de Grand Tour in Zuid-Afrika

Dinsdag 24 juni 2014
Drie van de foto's van studenten Creatieve Therapie van Stenden HogeschoolCT-stage in Zuid-Afrika
In het kader van de zogenoemde Grand Tour zijn studenten van de HBO-bachelor-opleiding Creatieve Therapie van Stenden Hogeschool naar Zuid-Afrika geweest. Ze hebben van november 2013 tot februari 2014 stage gelopen bij het 'Jehovah Jireh Children's Home' in het Zuidafrikaanse Alexandria.
tijdens deze stage hebben ze in dit weeshuis allerlei activiteiten ontplooid op het gebied van Drama en Beeldend vormen. Van die activiteiten en van die stage hebben ze een fotoserie gemaakt, waarvan momenteel een fotoreeks wordt geëxposeerd in de Expo-gang van Stenden Hogeschool te Leeuwarden.

Leven in een weeshuis
In dit Zuidafrikaanse weeshuis wonen ongeveer 100 kinderen in de leeftijd van 2 maanden tot 17 jaar. De meeste kinderen zijn door hun ouders of familie hier gebracht, omdat zij zelf niet voor deze kinderen kunnen zorgen. Andere kinderen zijn hier omdat ze als wees zijn geadopteerd door Molly & Neels Bom, die dit weeshuis leiden.
Veel van deze kinderen lijden aan lichamelijke en/of geestelijke klachten, die veelal door bijvoorbeeld verwaarlozing en kindermishandeling zijn veroorzaakt. Het groot aantal kinderen dat in dit weeshuis verblijft, maakt het moeilijk om deze kinderen voldoende aandacht of bescherming te geven.

Geslaagde stageperiode
Twee van de CT-stagiaires Ursula en Monika geven aan dat ze als CT-stagiaires in dit weeshuis verschillende activiteiten hebben aangeboden, die voornamelijk in het teken staan van zaken zoals: tolerantie, vertrouwen en respect; niet alleen gericht op de ander, maar ook op jezelf.
Het viel natuurlijk niet mee om met zulke grote groepen kinderen te werken, ook al omdat de leeftijden van de kinderen in de groepen nogal uiteenlopen. Toch zijn deze studentes er op grond van het gedrag van de kinderen van overtuigd dat hun werk in dit weeshuis bijzonder werd gewaardeerd door deze kinderen.

Stage-fotoreportage
De studenten hebben over deze periode een foto-tentoonstelling samengesteld, waarmee ze iets laten zien van de activiteiten die ze ontplooiden en/of waar met enkele spontane fotoshoots wordt getoond hoe het wonen in dit weeshuis eruit ziet. Het was uiteraard een uitdaging om uit de honderden beschikbare foto's een aantal voor deze expositie te selecteren, die een indruk geven van de kinderen, het weeshuis en van de stage-activiteiten van deze CT-studenten.

maandag 23 juni 2014

Un chemin de St-Jean-Pied-de-Port à Irún

Maandag 23 juni 2014
Cover van de wandelgids

Vier historische Franse pelgrimsroutes 
In de periode van 2005 tot en met 2012 hebben Durkje en ik de pelgrimstocht van het Friese Sint-Jacobiparochie naar het Spaanse Santiago de Compostela gelopen.
We hebben er indertijd voor gekozen om zoveel mogelijk de beschreven historische pelgrimsroutes te volgen.
Frankrijk kent van origine vier belangrijke startplaatsen of doorgangsplaatsen, waar pelgrims uit allerlei windtreken bij elkaar kwamen, om van daaruit verder te trekken naar Santiago de Compostela. Vanuit deze vier steden kon en kun je als pelgrim je pelgrimage aanvangen of vervolgen op de volgende Franse routes:
 • De Via Lemovicensis, die begint in Vézelay; dit is de route die wij hebben gelopen in de richting van de Pyreneeën, naar Saint-Jean-Pied-de-Port.
 • De Via Podiensis, die begint in Le Puy-en-Velay, ook in de richting van de Pyreneeën, naar Saint-Jean-Pied-de-Port. Het eerste traject van deze route tot Montréal du Gers liepen we in 2013, en het tweede deel van deze route al in 2011.
 • De Via Turonensis, die begint in Parijs.
 • De Via Tolosana, die begint in Arles.
Verlangen en terug naar de Camino
Na de Via Lemovicensis vervolgden Durkje en ik aan de overzijde van de Pyreneeën in het Noord-Spaanse binnenland de zogenoemde 'Camino Franchés' naar Santiago de Compostela.
Veel pelgrims die na deze vanuit Nederland ongeveer 3.000 kilometer lange pelgrimage zijn teruggekeerd in hun thuisland, lezen zoveel mogelijk wandelverslagen van anderen, wisselen tijdens pelgrimsdagen met andere pelgrims hun pelgrimservaringen uit, en verlangen terug naar de camino; naar dezelfde route, of naar een andere aanlooproute naar Santiago de Compostela.
Niets is ons vreemd, dus ook bovenstaande is op ons beiden van toepassing.
Wij wilden dus weer op pad, maar dan via een andere route.
Maar welke route kies je dan?

Via Podiensis
Na lang wikken en wegen hebben we ervoor gekozen om deze keer niet de andere noord-zuidroute te bewandelen, maar één van de beide oost-westroutes. We kozen voor de pelgrimsroute vanuit Le Puy-en-Velay over de 'Via Podiensis' en dan daarna over de 'Camino del Norte', de Noord-Spaanse kustroute voor pelgrims naar het bedevaartsoord Santiago de Compostela.
Om van de Franse Via Podiensis over te stappen op de Spaanse Camino del Norte moet je het tussenliggende traject van het Franse Saint-Jean-Pied-de-Port in de Pyreneeën overbruggen naar het Spaanse Irún, dat aan de Baskische Golf ligt.
Daartoe staan je drie wandelroutes ter beschikking. De eerste gaat aan de noordzijde laag door de Pyreneeën, de tweede gaat hoog door de Pyreneeën, en de derde gaat aan de zuidzijde laag door de Pyreneeën.

Pelgrimeren van Saint-Jean-Pied-de-Port naar Irún
Durkje en ik hebben gekozen voor de noordelijke Pyreneeën-route, genaamd 'Un chemin de St.-Jean-Pied-de-Port à Irún'. Deze route is in de gelijknamige wandelgids voor pelgrims beschreven in vier etappes, van Saint-Jean-Pied-de-Port via Bidarray, Pas de Roland, Espelette en Ascain naar Irún in Spanje. Deze 75 kilometer lange wandelroute door de noordzijde van de Pyreneeën hebben Durkje en ik eind april 2014 in de volgende vier pelgrimsdagen gelopen:
 1. Op 27 april 2014 van Saint-Jean-Pied-de-Port naar Bidarray, over een afstand van 22 kilometer;
 2. Op 28 april 2014 van Bidarray naar Espelette, over een afstand van 17 kilometer;
 3. Op 29 april 2014 van Espelette naar Ascain, over een afstand van 17,5 kilometer;
 4. Op 30 april 2014 van Ascain naar Irún, over een afstand van 18,5 kilometer.
Spoorzoeken als pelgrim
De routegids is Franstalig. Op internet vonden we een Nederlandstalige vertaling van deze routegids. Op internet vonden we ook vier plattegronden van de noordelijke Pyreneeën, met daar de vier etappes in getekend. Met die drie documenten zijn we meerdaags en op de bonnefooi op pad gegaan.
Deze tocht vraagt enige oplettendheid, want de route is beknopt beschreven, de routekaarten zijn globaal, en vanaf halverwege de eerste etappe tot aan de Frans-Baskische kust is de route niet bewegwijzerd. Met behulp van beschrijvingen, kaarten, zonnestand & boerenverstand, met hulp van de plaatselijke Baskische bevolking en met onze ruime ervaring als wandelende pelgrims hebben we deze uitdagende pelgrimsmeerdaagse nagenoeg conform de beoogde route kunnen bewandelen.
De routegids biedt de nodige informatie voor onderweg. Zo vind je in de gids de afstanden tussen de belangrijkste doorgangsplaatsen en van de meest markante plaatsen is ook aangegeven op welke hoogte deze locaties liggen. Deze wandelgids geeft beknopt ook enige informatie over de belangrijkste horecagelegenheden langs de route, zoals pelgrimsherbergen (refugio's), gîtes (d'etape), pensíons, hotels, café's, restaurants; en ook plaatselijke VVV's worden erin vermeld; veelal met adressen, telefoonnummers en met een prijsindicatie voor overnachtingen.

Maar nooit zoals je had gedacht
Ervaren wandelaars en pelgrims weten al die informatie op hun waarde te schatten. Mooi dat het er in staat, maar de vermelding is nooit een garantie dat het (nog) open is. Als je 's morgens vertrekt, weet je dus niet waar je vandaag zult eten, drinken, rusten en slapen, maar daarover hoef je je eigenlijk nooit zorgen te maken, want het komt eigenlijk altijd wel goed, al is het meestal niet zoals je het vanmorgen had gedacht. Maar ook dat hoort bij de aard van het altijd weer verrassende pelgrimeren.

zondag 22 juni 2014

So Amazing

Zondag 22 juni 2014

Concert van Joy for People in De Hege Stins te Stiens


Vandaag is zo verbazingwekkend anders dan gisteren
Vanavond treedt het 'Joy for People GospelChoir' uit Dokkum op in De Hege Stins te Stiens. Het gospelkoor komt met haar spetterende avondconcert ‘So Amazing’ naar Stiens. Dit concertprogramma van ‘So Amazing’ staat in het teken van hoop, verwachting, teleurstelling, acceptatie, en bovenal vreugde wanneer alles anders blijkt te zijn dan gedacht. Samen met mim woon ik dit concert bij. Op enkele tientallen stoelen na is de kerkzaal behoorlijk vol.
Nu heeft Joy for People enigszins een reputatie gekregen vanuit de Dokkumer wouden dat ze nogal luidruchtig optreden vanwege hun hoog volume-acts, hetgeen - zo blijkt vanmorgen na de kerkdienst - ook kerkgangers er helaas van weerhoudt om er vanavond bij te zijn. Maar die luide muziek valt alleszins mee, alhoewel er af en toe wel even met een hoog volume muziek wordt gemaakt, maar dat is veelal ook functioneel luid. Veel muziekstukken zijn geheel of deels ingetogen, en met name ook de solo's en het mannenensemble weten juist door het lagere volume de aandacht goed vast te houden en aangename muziek te brengen.
In een programma van ongeveer anderhalf uur volgt Joy for People enkele verschillende verhaallijnen. Hieronder volgen drie van die verhaallijnen.

Eerste verhaallijn
Eén van die verhalen is de kennismaking met drie bijzondere bomen. Deze bomen staan symbool voor de verschillende aspecten waar het binnen ons geloof om draait.
 • De ene boom wil later graag worden ingezet als hout waar een schatkist van wordt gemaakt. Tot verdriet van de boom wordt hij slechts een voederbak.
 • De tweede boom wil later graag worden gebruikt bij de bouw van een groot schip dat het ruime sop kiest, maar hij brengt het niet verder dan een nietig vissersbootje.
 • En de derde boom boven op een heuvel wil graag de hoogste boom van de wereld worden, maar hij wordt ook omgehakt en belandt ogenschijnlijk nutteloos op een stapel boomstammen.
Tweede verhaallijn
De tweede verhaallijn is de muzikale verbeelding van de levensweg van Jezus. In de opeenvolgende muziekstukken, in een combinatie van krachtige uptempo nummers, afgewisseld met ingetogen ballads - en begeleid door een live band - neemt Joy for People ons aan de hand van Jezus op een bijzondere wijze mee naar de kern van het geloof.

So Amazing
 • Tot verrassing van de eerste boom mag hij in de vorm van de kribbe (voederbak) het kindje Jezus in zich dragen, als bijzondere wieg in de stal van Betlehem.
 • En de tweede boom overleeft als vissersbootje de storm op het meer, omdat Jezus aan boord is.
 • De derde boom wordt als kruishout door Jezus gedragen, hij draagt daarna Jezus aan het kruis bovenop Golgotha, en hij gaat als symbool van de gestorven en opgestane Heer een verrassend onvergetelijke toekomst in.
Hoe veel beter kan je leven lopen, óók als je aanvankelijk denkt dat je leven mislukt en tot niets zal leiden.
God heeft misschien wel een veel groter, beter en/of nog mooier plan met jou ...... So Amazing!

Derde verhaallijn
En voor de oplettende concertbezoeker is er nog een derde verhaallijn, namelijk die van de setting van een liturgische viering.
Na een muzikale intocht volgt een ingetogen gezongen Votum & Groet. De muziekstukken volgen elkaar in een rap tempo op. Bijna alles wordt met muziek verteld. Het preekje wordt 'Boodschap' genoemd.
Naast ons hoor ik iemand zeggen: 'Jo kinne der neat fan ferstean'. Voor wie de Engelse taal niet beheerst, vormen de Engelstalige muziekstukken inderdaad handicaps voor een juist begrip, alhoewel op de beide beamerschermen wel in grote lijn in korte bewoordingen onder andere de titels en de strekking van de songs worden geprojecteerd. Voor de niet-Engelstaligen zal de muziek en de 'visual performance' de doorslag voor een aantrekkelijk programma moeten geven. En ook dat lukt 'so amazing'.

Total Praise & Blessing in the End
Na een heftige 'Total Praise' wordt met deze slotzang een liturgisch eind gevonden, maar nog is de viering niet voorbij.
Alle koorleden stellen zich in de wandelgangen tussen de stoelenblokken op in de vorm van een groot kruis, en dan zingen ze op aanraakbare afstand ons allen a capelle een indringende Zegenbede toe; voor je, achter je, naast je; een zegen héél dichtbij.
Daarna wandelen de koorleden in stilte de kerkzaal uit. Het blijft nog even stil, en dan staan de kerkgangers ook langzaam op en volgen het koor naar de ontvangsthal, en naar buiten.

zaterdag 21 juni 2014

Trouwfeest in De Vigilante in Makkum

Vrijdag 20 juni 2014

De boom hangt vol goede wensen voor het bruidspaar


Ja in Leeuwarden en feest in Makkum
Met een behoorlijke groep collega's van Stenden Hogeschool zijn we vanavond naar Beach Hotel de Vigilante in Makkum gekomen, om samen met collega Nienke & Joost-Jan hun trouwdag te vieren.
Ze hebben vanmiddag in het Stadhuis van Leeuwarden elkaar het plechtige ja-woord gegeven, en dat willen ze vanavond graag met alle genodigden feestelijk vieren.
Bij binnenkomst krijgen we de gelegenheid om naast de Wensenboom het bruidspaar te feliciteren en hen alle goeds te wensen, en uiteraard is dat ook het moment om de feestkledij van de stralende bruid & bruidegom te bewonderen.

"Wij proosten op dit heuglijk feit"
Weer en temperatuur zijn goed, dus de deur van de feestzaal naar het buitenterras - met uitzicht op het Makkumer strand - aan het IJsselmeer staat uitnodigend open.
Nadat we met zijn allen het bruidspaar feliciterend hebben toegezongen, krijgen wij als Stenden-collega's van de afdelingen 'Educational Service & Research' en 'Quality Assurance' de gelegenheid om het bruidspaar met een op hen toegepast gelegenheidslied toe te zingen op de wijze van 'Nederland, o Nederland', geheel in de passende sfeer van het huidige WK-voetbal.
Daarna volgt een knappe video-montage naar 'De Wereld Draait Door', waarin de vrienden van het bruidspaar en bovenal de thuispoes centraal staan, daarbij het bruidspaar uiteraard op de korrel nemend; want dat hoort natuurlijk zo bij een bruiloftsfeest, dus deze vriendengroep heeft zich goed van haar taak gekweten.

Dank bij middernacht
Daarna openen bruid & bruidegom samen de dansvloer, en dan is het hek van de dam, en kan er wisselend ingetogen en uitbundig worden gedanst.
Rond middernacht spreekt het bruidspaar de aanwezigen met enkele dankwoorden toe, en dan gaat het feest verder, tot in het nachtelijk uur.
Wat een pracht om dit feest zo met elkaar te kunnen vieren, op een dag en avond die voor hen hopelijk de start is van een lang, gezegend en gelukkig huwelijk.

HO-link conferentie 2014 over De student als klant

Donderdag 19 juni 2014
Presentatie van Keynote speaker Jorrit Snijder

De student als klant
Het thema van de HO-link-conferentie van 2014 is ‘De student als klant’.
Tijdens deze conferentie wordt vandaag en morgen ingegaan op vragen als:
Hoe bedienen we de student?
Wat halen studenten uit de keten?
Wat betekent dit voor de systemen?
 
Tweedaagse conferentie
De HO-link conferentie is een tweedaagse conferentie voor een breed publiek (dit jaar 530 deelnemers) van stafmedewerkers uit het hoger onderwijs, met een gevarieerd programma van 'strategie & beleid' tot 'uitvoering & implementatie'; over onderwerpen zoals toelating, inschrijving, studentenadministratie en onderwijslogistiek bij instellingen, bij de overheid en bij de ondersteunende organisaties. Daarnaast is er gedurende beide dagen ook volop ruimte voor ontmoeten, netwerken en bijpraten.
Deze conferentie vindt plaats in het NH Conference Centre Leeuwenhorst te Noordwijkerhout. Beide dagen zijn afzonderlijk te volgen. Ik woon alleen de eerste conferentiedag van vandaag bij.
 
Duo Keynotes
Het programma wordt geopend door dagvoorzitter Paul Rullmann, voorzitter van SURF, één van de organiserende partijen (i.s.m. SURF en de DUO).
De openingskeynotes van de eerste twee sprekers gaan in op het conferentiethema.
Maarten Derksen (bestuurslid van het Interstedelijk Studenten Overleg, ISO) en Jorrit Snijder (managing director van het University College Roosevelt, voorheen werkzaam bij de NVAO) verzorgen samen de openingskeynote. Ze gaan in op de vraag waar en hoe de Nederlandse hogescholen en universiteiten hun studenten meer als klant kunnen/moeten behandelen.
Hoe kunnen bijvoorbeeld DUO, Studielink, de hoger onderwijsinstellingen en leveranciers van ICT-diensten met elkaar samenwerken om de student beter te bedienen?
En is de student altijd en in alle opzichten klant?
 
Maarten Derksen:
 • In de ogen van studenten moeten in het hoger onderwijs alle informatiesystemen gewoon werken.
 • Alle systemen vragen afzonderlijk en in combinatie met elkaar om communicatie.
 • Studenten moeten mondiger worden, want daar schort het nu nog wel eens aan.
 • Informatiesystemen moeten vanuit de student worden ingericht.
 • Studenten weten in de ontwerpfase niet waar op moet worden gelet bij het ontwikkelen van informatiesystemen; zij hebben er immers nog geen ervaring mee opgedaan.
 • Wel is het verstandig om studenten te betrekken bij het opzetten en verbeteren van informatiesystemen.
Jorrit Snijder:
 • Haal als student het beste uit je talent, en word wie je bent.
 • Ons College in Middelburg is kleinschalig, internationaal, residentieel, een community, en stimuleert het verantwoordelijkheidsbesef.
 • Studiestarters willen er altijd echt iets van maken.
 • Ook grotere hogescholen zouden klein(er) kunnen organiseren.
 • Enkele gevolgen van het sociale leenstelsel zijn: studenten gaan serieuzer studeren, studenten gaan meer op de korte termijn focussen, de rol van hun ouders zal steeds groter worden, universiteiten zullen meer beroepsgericht gaan worden, particuliere instellingen zullen meer concurrerend worden, en studenten willen meer waar voor hun geld.
 • ICT-toepassingen bieden mooie kansen.
 • Studenten houden van krijtborden.
Enkele uitspraken uit de nabeschouwing op deze twee keynotes:
 • We hebben veel systemen en technieken en experts, en toch werkt het niet, maar dat moet wel.
 • Alle instellingen voor hoger onderwijs moeten binnen hun eigen organisatie primair werken aan de verbetering van hun eigen systemen.
Samenwerken in de keten
De volgende keynote wordt verzorgd door Hans van der Vlist, secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij spreekt over de noodzaak tot samenwerking in de keten, om de studenten beter te bedienen, om zo met elkaar de kwaliteit te leveren die onze studenten in het bijzonder en de samenleving in het algemeen van ons hoger onderwijs mogen verwachten. Het ministerie wil zich samen met hoger onderwijsinstellingen en met andere organisaties graag inzetten voor een verdergaande verbetering van die samenwerking.
Hans van de Vlist:
 • Ontwikkelingen gaan snel: we worden steeds beter bediend met een hoger voorzieningenniveau.
 • We moeten pro-actief zijn, en samenwerken.
 • Studenten verwachten van ons dat wij als instellingen mee gaan in alle ontwikkelingen.
 • Als het gaat schuren in onze samenwerking hindert dat niet als we onze gezamenlijke doelen maar in de gaten houden en behalen.
 • De administratieve last op studentenadministraties is behoorlijk verminderd, en de snelheid van werken is daar toegenomen.
 • Ambtenaren van het ministerie moeten af en toe eens in de keuken van een hoger onderwijsinstelling kijken, en het ministerie zet de deur open voor medewerkers in het hoger onderwijs die zich willen oriënteren op het werk van het ministerie.
 • Maatwerk is de toepassing van de standaard.
Stenden-student blij
Na de lunch ga ik samen met enkele andere deelnemers naar de workshop 'Investeren in mensen voor een hogere studententevredenheid', die zal worden aangeboden door de Politieacademie. Workshopleider Wim Olieman komt echter niet opdagen, dus deze eerste workshop gaat helaas niet door.
Dan komen enkele collega's van Stenden Hogeschool in de workshopzaal. Zij willen deze ongebruikte zaal graag gebruiken om hun workshop 'Stenden-student blij, helpt Xedule daarbij?' voor de tweede parallelsessieronde nog even te repeteren. Ik blijf bij mijn collega's in deze zaal om deze generale repetitie bij te wonen. In ons feedback-overleg worden de laatste aanpassingen nog in de presentatie aangebracht, en dan zijn mijn collega's klaar met het voorbereiden van hun interessante workshop over de momenteel binnen Stenden Hogeschool draaiende pilot voor een andere wijze van lesroosteren.

Eén Zweeds systeem voor aanmelden en inschrijven
Daarna volgt weer een plenaire keynote speaker: Per Zetterval van de Swedish Council for Higher Education. Hij vertelt over de succesvolle samenwerking tussen Zweedse universiteiten en hogescholen, in zijn presentatie: 'Admissions in Sweden - A story of legislation, systems and co-operation'.
De Zweedse hoger onderwijsinstellingen moesten er nog wel aan wennen dat buitenlandse non-EU-studenten heel kritisch gingen kijken naar de kwaliteit van het onderwijs, toen ze daar ineens (een hoog) collegegeld voor moesten gaan betalen.
Op het niveau van de Zweedse raad voor hoger onderwijs is men onder andere gaan samenwerken aan een gemeenschappelijk systeem van aanmelden en inschrijven voor het hoger onderwijs. Zo ontstond een collectief Zweeds systeem voor aanmelden, assessment, selectie, toelating en inschrijving. Door met gedetailleerde voorschriften te werken, heeft Zweden zoveel mogelijk onzekerheden in dit proces voorkomen, maar Zettervall zet nog zijn vraagtekens bij de vraag of al die voorschriften al dan niet een voorspellend karakter hebben voor het studiesucces van de student.

Onze ICT boeit studenten niet
Na een korte pauze volgt wederom een plenaire keynote presentatie, nu van Jacco Jasperse, Chief Information Officer (CIO) van de Hogeschool Zeeland, handelend over informatiestrategie in de 21e eeuw, met als dreigende titel ‘Onze ICT boeit studenten niet’.
Jasperse pleit voor een paradigmawisseling van onze i-strategie: niet de studenten moeten zich aanpassen aan de ICT-infrastructuur van de hogeschool/universiteit, maar die hoger onderwijsinstelling moet haar ICT-voorzieningen aanpassen aan de devices die de studenten (en medewerkers) vandaag de dag meenemen naar school. Een hogeschool of universiteit die de student niet op deze manier als serieuze klant beschouwt en hem of haar niet adequaat faciliteert, is voor de student van vandaag en morgen niet interessant genoeg.
Jacco Jasperse:
 • Je moet als hogeschool/opleiding de basis (van je faciliteiten) op orde hebben.
 • Zorg voor stabiliteit en consistentie in visie en beleid.
 • Volg je student (en de docent) in je innovatie.
 • Realiseer snel nieuwe functionaliteiten (op Bring Your Own Device) en monitor het gebruik daarvan.
 • Het onderwijsproces is een keten van bedrijfsprocessen.
 • Ga je informatievoorziening opsplitsen in losse componenten (ga ze 'verappen'), en personaliseer ze.
 • Studenten willen een app, in plaats van een portal.
 • We informeren onze studenten over het algemeen slecht.
 • Faciliteer niet wat studenten en docenten zelf al hebben.
Open en online hoger onderwijs in/vanuit Nederland
Vervolgens is er weer gelegenheid om één van de parallelsessies bij te wonen. Ik woon de presentatie 'Open en online hoger onderwijs' bij, verzorgd door Adrie Steenbrink, van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW).
In zijn presentatie zet hij het beleid van het ministerie van OCenW uiteen ten aanzien van open en online hoger onderwijs, zoals dat is opgenomen in de brief (d.d. 8 januari 2014) van OCenW-minister Jet Bussemaker aan de Tweede Kamer.
Over het vestigingsplaatsbeginsel (tenminste een kwart van bekostigd, geaccrediteerd, graadverlenend hoger onderwijs moet in Nederland worden genoten) vertelt de heer Steenbrink bijvoorbeeld dat een hoger onderwijsinstelling nu zelf mag kiezen of het minimum onderwijsdeel dat in Nederland moet worden aangeboden fysiek dan wel online in Nederland wordt aangeboden. Dat mag nu ook online, als de server van waaruit het onderwijs wordt aangeboden maar in Nederland staat. Uiteraard moet dat online onderwijs dan wel aan alle kwaliteitsstandaarden voldoen, die gelden voor NVAO-geaccrediteerd en door de overheid bekostigd onderwijs.

donderdag 19 juni 2014

Startbijeenkomst Culturele Wandelroutes op 't Bildt

Woensdag 18 juni 2014
Presentatie van Klaas Tijtsma over Belevingselementen in Leeuwarderadeel In 't spier foor 't Bildts aigene
Met een delegatie van drie bestuurders van de Stichting Jabikspaad Fryslân zijn we vanavond aanwezig in de raadszaal van de gemeente Het Bildt. Op uitnodiging van wethouder Boukje Tol zijn we samen met een groot aantal andere Bildtse organisaties en ondernemers aanwezig bij de Startavond voor een nieuw Bildts project, genaamd 'Culturele Wandelroutes op 't Bildt'.
In het kader van de Bildtse beleidsnota Cultuur 2014-2018 'In 't spier foor 't Bildts aigene' en met 'Kulturele Haadstêd 2018' in zicht, wil de gemeente Het Bildt een start maken met dit nieuwe meerjarenproject.
Vanavond komen we voor het eerst bijeen om te worden geïnformeerd en geïnspireerd, met als doel om na vanavond te gaan participeren in dit project.

Knooppuntennetwerk van Culturele Wandelroutes
De ideeën voor dit project zijn ontstaan tijdens vergaderingen over recreatie & toerisme in Noordwest-Fryslân. In navolging van de gemeente Leeuwarderadeel is nu ook gemeente Het Bildt gestart met dit project. Doel van dit multi-gemeenteproject is om in Noordwest-Fryslân in de komende jaren een intergemeentelijk knooppuntennetwerk van culturele wandelroutes te realiseren, om daarmee de aantrekkelijkheid van deze regio te verhogen.

Goed voorbeeld doet goed volgen
Het Bildt kent al verschillende wandelroutes, zoals bijvoorbeeld het Jabikspaad, WaddenWandelen en het Friese Kustpad. Het is de bedoeling dat ook op het nog te ontwikkelen Bildtse wandelknooppuntennetwerk van bestaande wandelroutes zogenoemde 'Belevingselementen' worden ontworpen.  Dat kunnen virtuele elementen zijn (met een app zichtbaar op een smartphone), of als tekst (zoals een gedicht), of in de vorm van beeldende kunst.
De gemeente Leeuwarderadeel heeft in samenwerking met haar werkgroep van vrijwilligers en met inzet van studenten van de NHL Hogeschool al enkele belevingselementen gerealiseerd. Als vertegenwoordiger (namens de Documentatiestichting Leeuwarderadeel) van die werkgroep is Klaas Tijtsma vanavond hier aanwezig om voor ons een presentatie te verzorgen over de wijze waarop zo'n werkgroep komt tot belevingselementen, zoals in Leeuwarderadeel bijvoorbeeld de intekening van een deels onzichtbaar deel van het fresco in de kerk van Britsum, en een 3D-animatie van een terpafgraving en van de voormalige Lettingastate.

Presentatie met good practice
Enkele elementen uit de presentatie van Klaas Tijtsma:
 • Zorg dat de wandelaars onderweg kort en bondig worden geïnformeerd (de rest kan op internet) over deze belevingselementen; vooral groepen wandelaars gunnen elkaar veelal weinig tijd om onderweg lang stil te staan.
 • Als jouw belevingselement wordt gekozen als opdracht, moet je er voldoende tijd voor vrijmaken.
 • Geef vooral sturing aan de studenten die jouw belevingselement uitwerken.
 • Dit project is een kwestie van een lange adem hebben.
 • De resultaten kunnen worden gevisualiseerd met een layer app op de smartphone.
 • Probeer aan te haken bij Leeuwarden Kulturele Hoofdstad.
 • Gebruik de knooppunten van het wandelnetwerk als basis.
Jabikspaad participeert in de werkgroep
Na deze presentatie in woord en beeld is er volop gelegenheid om aan de wethouder, aan de betreffende gemeenteambtenaar Paul van der Weg en/of aan de presentator vragen te stellen over alle ins en outs van dit in ontwerp zijnde Bildtse wandel-/cultuurproject.
Aan het eind van de avond blijkt dat er veel belangstelling is onder de aanwezige ondernemers, kunstenaars en organisaties om deel te nemen aan dit mooie nieuwe project.
Namens onze Stichting Jabikspaad Fryslân zal bestuurslid Klaske Wijbenga participeren in deze werkgroep 'Culturele wandelroutes op 't Bildt'.

dinsdag 17 juni 2014

De zwaluwen van Stenden vliegen uit

Dinsdag 17 juni 2014
Studenten en medewerkers vliegen als Stenden-zwaluwen uit


Jaarafsluiting
In de loop van deze dagen en weken werken we toe naar de afronding van dit collegejaar. Studenten leveren hun moduulopdrachten in, tentamens worden gemaakt, presentaties worden verzorgd en afstuderenden leveren hun afstudeeropdrachten in en zorgen ervoor dat ze laatste studiepunten nog verdienen om met vlag en wimpel af te studeren.
Ook de docenten werken zo langzamerhand toe naar het eind van het schooljaar. De laatste lessen worden verzorgd, de laatste hand wordt gelegd aan het nieuwe onderwijsmateriaal voor het komende collegejaar, opdrachten en presentaties worden beoordeeld en afstudeerwerken worden nauwgezet in tweetallen of in drietallen beoordeeld en besproken, teneinde te komen tot een letterlijk en figuurlijk verantwoorde beoordeling van afstudeerwerken.

Ver van (t)huis
Nagenoeg iedere student, docent, stafmedewerker, manager en bestuurder zal op enig moment in de komende weken de deur achter zich dicht trekken, om de hogeschool en het hogeschoolwerk tijdelijk achter zich te laten. Tijd voor vakantie, rust, re-creatie, her-schepping.
Buitenlandse studenten en medewerkers gaan in de vakantie meestal naar huis, naar hun thuis, in hun thuisland. Zij vliegen uit.
Nederlandse medewerkers en studenten verlaten meestal hun (t)huis, om enkele dagen of weken elders in het land of in het buitenland hun vakantie door te brengen. Ook zij vliegen uit.

Stiltecentrum van Stenden Hogeschool
Zo verlaten we binnenkort bijna allemaal onze studie- en werkplek om de weldaad van re-creatie elders te vinden, in rust, of in vakantiewerk, in stilte, of in de drukte van toerisme, in luieren en lezen, of in inspanning en beweging. Ieder op zijn of haar eigen wijze.
Voordat je als student of medewerker het hogeschoolgebouw in Leeuwarden verlaat, zou je eerst nog eens naar het Stiltecentrum in het Ontmoetingscentrum van Stenden Hogeschool kunnen wandelen, om daar even te gaan zitten, in stilte, al dan niet bij een brandend kaarsje, in stilte; om zo het overgangsmoment van school & werk naar vakantie & rust te markeren, in stilte.

Goed voor elkaar
Neem even plaats in deze kapel, kijk eens naar al die Stenden-zwaluwen, die alle met een briefje uitvliegen, met op die briefjes de namen van de tientallen landen waar onze studenten en medewerkers vandaan komen en naar toe gaan.
Ga even zitten, wees even stil; blik even terug op je collegejaar, zie je zelf hier en nu zitten, en denk een even na over de goede dingen die je in de komende dagen en weken zou kunnen gaan doen; goed voor jezelf, goed voor een ander, goed voor de Ander, goed voor elkaar.

maandag 16 juni 2014

Expositie Minor Beeldende Praktijken van CT

Maandag 16 juni 2014
Een werkstuk van de Minor Beeldende Praktijken

De Minor (een keuzevak) 'Beeldende Praktijken' van Stenden Hogeschool wordt aan het eind van de onderwijs-moduulperiode afgesloten met een presentatie van het gemaakte beeldende werk. Zo wordt ook nu in de vitrine van Creatieve Therapie aan de Kennisboulevard van Stenden Hogeschool in Leeuwarden een deel van dit beeldende werk gepresenteerd. Met deze expositie van werkstukken krijgen we een beeld van wat in de werkplaatsuren van dit keuzemoduul zoal is gemaakt.

De HBO-Bachelor-opleiding Creatieve Therapie van Stenden Hogeschool ontwikkelde de minor "Beeldende Praktijken". Dit keuzemoduul is bestemd voor alle studenten, die zich willen professionaliseren in de beeldende richting en die beeldende werkvormen willen inzetten binnen hun toekomstige beroepspraktijk van bijvoorbeeld Hulpverlening (SPH), Onderwijs (OLB), Therapie (CT), Vrijetijdsmanagement (VM) en Human Resource Management (HRM).

Door de associatieve werkwijze en door de speelse omgang met beeldende middelen vergroten de deelnemende studenten hun creativiteit en hun improvisatievermogen en ontwikkelen ze zich tot vindingrijke professionals, die creatieve processen weten te stimuleren bij diegenen die aan hun leiding en/of zorg worden toevertrouwd.

Gedurende deze minor worden workshops aangeboden op het gebied van:
- Schildertechnieken (zoals aquarel- en acrylverf, en gemengde technieken);
- Taal & Beeld (zoals eenvoudige druktechnieken, schrijfoefeningen en woord- en beeldcombinaties);
- Ruimtelijke Werkvormen (met bijvoorbeeld cement, hout en assemblage).

In de tweede helft van deze moduulperiode is er gelegenheid tot verdieping binnen één van deze richtingen.