zondag 31 december 2017

Einde jaar 2017 = Einde gemeente Leeuwarderadeel

Zondag 31 december 2017
Knallend kleurrijk vuurwerk als slotakkoord van de gemeente
Gedenkwaardige dag
Een historische dag, omdat dit de laatste dag is van het bestaan van onze gemeente Leeuwarderadeel.
In de komende nacht in het middernachtelijk uur houdt de gemeente Leeuwarderadeel op te bestaan, om op datzelfde moment samen verder te gaan met en als gemeente Leeuwarden.
Ter gelegenheid van dat gedenkwaardige feit organiseert de gemeente Leeuwarderadeel vanavond een grootse vuurwerkshow op het dorpsplein vóór het gemeentehuis te Stiens.
Het heeft vanmorgen heel hard gewaaid, en vandaag ook veel geregend, maar zo tegen het moment dat de vuurwerkshow om 21.00 uur begint is het rustig weer en nagenoeg droog, dus het vuurwerk komt volop tot haar recht.

Frysk Folksliet as útsetter
De bezoekers van dit eindejaars- en eindegemeentevuurwerk worden getrakteerd op een nu eens sprankelend, dan weer luid knallend vuurwerk, gepaard gaand met veel kleur of soms intens wit, en ondertussen stevige muziek.
Aan het eind van het slotakkoord van deze vuurwerkshow wordt het Fries volkslied ingezet, dat door velen op het gemeentehuisplein luidkeels wordt meegezongen.
En dan wordt iedereen tenslotte via de luidsprekers een goede jaarwisseling gewenst en een gelukkig nieuw jaar in onze nieuwe gemeente Leeuwarden.


donderdag 28 december 2017

deSmaakvanNHLStendenHogeschool

Donderdag 28 december 2017 
De kerstpakketwenskaart 2017 van NHL Stenden HogeschoolCelebrate
De dagen voorafgaand aan het kerstreces zijn in veel organisaties de periode waarin een kerstpakket wordt gegeven aan alle medewerkers, en in sommige gevallen ook aan de medewerkers die aan het eind van hun loopbaan wegens bijvoorbeeld het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van hun werk en werkgever hebben genomen.
Veelal gaat het om de traditionele kerstpakketten met geschenkartikelen of om het schenken van waardebonnen, waarmee werknemers iets naar eigen gelieven kunnen kopen, en/of waarmee ze een goed doel financieel kunnen steunen. Ook allerlei andere en mengvormen worden toegepast.
Diaconieën van kerken en voedselbanken doen in die tijd oproepen om hele of gedeeltelijke inhouden van kerstpakketten aan hen te schenken, opdat ook de minderbedeelden van onze gemeenschap delen in de vreugde van een kerstpakket.

Share
Werknemers waarderen het doorgaans dat de werkgever zelf het kerstpakket overhandigt, of dat bij grotere organisaties laat doen door de direct leidinggevenden. Op de radio hoorde ik twee weken geleden dat werkgevers in veel gevallen meer geld aan kerstpakketten besteden naarmate het moment van bestellen dichter op de kerstdagen ligt, dus kennelijk hangen de hoogte van het budget en het voorgevoel van kerst met elkaar samen.

Explore
Enige dagen voor kerst wordt er aangebeld. Een bode aan de deur met een doos die hij bij ons thuis afgeeft.
Daarin blijkt het kerstpakket te zitten van onze in oprichting zijnde nieuwe NHL Stenden Hogeschool. Een wenskaart zit in de doos, met daarop bijpassende kerst(pakket)thema's genoemd als: Celebrate & Explore & Share.
Het pakket van 'de Knegt & Leeflang' bevat artikelen van culinaire aard, met gebruiksvoorwerpen van onder andere Leeff, en Spaanse olijfolie. Kortom, goederen die in combinatie met elkaar gebruikt en verbruikt kunnen worden.
De wenskaart meldt dat, waar en hoe we alvast inspirerende recepten op een receptensite van de nieuwe hogeschool kunnen vinden; en daar kun je als collega ook je eigen tip/top-recept op plaatsen, opdat ook al je collega's zich kunnen storten op je warm aanbevolen culinaire suggesties.

Terugblik & vooruitblik
In deze wenskaart worden alle hogeschoolcollega's door de drie leden van het nieuwe College van Bestuur i.o. van de in de startblokken staande NHL Stenden Hogeschool bedankt voor het feit dat we ook in het afgelopen jaar weer "keihard hebben gewerkt: voor onze studenten, aan ons onderwijs én onze nieuwe hogeschool", en als verwijzing naar de strekking van het kerstpakket en naar de aanstaande hogescholenfusie schrijven ze ook: "Samen bepalen we de ingrediënten van onze nieuwe hogeschool".

woensdag 27 december 2017

Laat een crisis niet nodig zijn

Woensdag 27 november 2017 
Cover de essay-publicatie van Eelke de Jong

Van fors meningsverschil tot goed besluit 
Op veel beleidsterreinen bestaat onenigheid over de te volgen koers. Zo overheerst binnen Europa de mening dat de Europese schuldencrisis verkeerd is aangepakt. 
Over de oplossing daarvan bestaat echter geen eenstemmigheid. De ene groep pleit voor verdere Europese integratie, zoals een minister van Financiën voor het eurogebied. Anderen vinden dat de integratie te ver is gegaan en willen deze juist verminderen. Brexit is van het laatste een extreem voorbeeld. 
Ook op terreinen als de migratie- en klimaatproblematiek, bestaat overeenstemming over de noodzaak van fundamentele veranderingen. Tegelijk heerst er grote onenigheid over de aard van de te nemen maatregelen. 

Hoe kan men in een situatie met aanzienlijke meningsverschillen tot een goed besluit komen? 

Pleidooi voor een open debat
Hiervoor is het van belang te weten welke factoren ertoe kunnen leiden dat een goed idee wel of niet wordt uitgevoerd.
Mijn zwager, Eelke de Jong, heeft de handschoen van bovenstaande vraagstelling opgepakt, en schreef daarover het essay 'Laat een crisis niet nodig zijn', dat vorige maand in boekvorm werd gepubliceerd door uitgeverij Valkhof Pers. Eelke geeft de insteek van zijn boek alvast mee aan de lezer, met zijn ondertitel 'Pleidooi voor een open debat'.
Prof.dr. Eelke de Jong is hoogleraar Internationale Economie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zijn onderzoek beweegt zich vooral op het terrein van de internationale monetaire en financiële economie.
In zijn essay behandelt hij aan de hand van enkele cases de factoren die zorgen voor het aanvaarden of het afwijzen van beleidsadviezen op economisch gebied.
De belangrijkste twee daarvan zijn:

 • (Politieke) wil of onwil en 
 • Groepsdenken (cognitieve afwijking). 

Een open debat (waarvoor Eelke de Jong pleit) - open staand voor beleidsadviezen uit verschillende hoeken - kan de negatieve invloed van deze factoren volgens hem beperken en bijdragen aan de vorming van weloverwogen besluiten.
Zijn boodschap luidt:

 • Laat een crisis niet nodig zijn! 
 • Sta - (ook) in de huidige tijd met veel nepnieuws - open voor andere meningen.

Kritiek als trigger
De kritiek op economen en (andere) beleidsadviseurs dat zij economische problemen zoals de afgelopen kredietcrisis niet hebben voorzien, en dat zij vooraf en tijdens die crisis geen goede beleidsadviezen hebben gegeven, doet de betreffende experts die hun werk wel en ook goed hebben gedaan uiteraard pijn. Nu kun je die kritiek stilzwijgend over je heen laten komen, maar het kan ook anders. Voor Eelke werkte deze kritiek als een trigger, als aansporing om dit essay vorige zomer te schrijven.
Daarin informeert hij de lezer eerst over de geschiedenis van de advisering op een aantal beleidsterreinen, en daarna analyseert hij wat de oorzaken zijn geweest binnen en buiten de economische wetenschap, die ervoor hebben gezorgd dat het ene advies wel werd opgevolgd en het andere niet. Daarbij behandelt Eelke de Jong in hoofdstuk 2 achtereenvolgens:

 • (Het ontstaan van) de kredietcrisis;
 • De invoering van de euro (en de Europese schuldencrisis);
 • De Nederlandse problemen, zoals de depositogarantieregeling en de renteaftrek.

Interessant - niet alleen voor economen - in dit essay is de bespreking van de succesfactoren die ervoor zorgen dat een boodschap (zoals een waarschuwing / beleidsadvies) wel wordt gehoord, en wat (academische) beleidsonderzoekers en (andere) adviseurs zouden kunnen doen als zij merken dat hun gegeven adviezen worden genegeerd.

Kortom, 
een interessant essay met nuttige tips,
ook voor iedereen die adviseur is in bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg, de industrie, bij de diverse overheden, in de milieubeweging, de visserij en in de agrarische sector.

Eelke de Jong:

 • Kritiek werkt als een trigger.
 • Nuances zijn in de praktijk belangrijk.
 • Het negeren van adviezen heeft vaak verstrekkende gevolgen gehad.
 • Het is niet verstandig te veel bezittingen van dezelfde soort in portefeuille te hebben.
 • Een correlatie (het vinden van een verband) geeft nog geen causaliteit (oorzaak) aan.
 • Op de huizenmarkt drijft een hypotheekrenteaftrek de prijs van huizen op.
 • Een gevolg van de afwijzing door mede-wetenschappers, en het feit dat het verschijnsel dat men voorspelt zich nog niet heeft voorgedaan, kan bij de boodschapper twijfel doen ontstaan.
 • Veel beleidsadviezen (uit de wetenschap) betreffen mogelijke ontwikkelingen voor een langere periode, terwijl politici juist met een korte tijdshorizon (bv. een kabinetsperiode) en met actuele ontwikkelingen werken. Oorzaken van politieke onwil kunnen gevonden worden in het verschil in termijn tussen de voorstellen en de politiek.
 • Uiteindelijk is internationale politiek altijd lokaal.
 • Mensen wegen iets negatiefs veel zwaarder dan een positieve gebeurtenis.
 • Door de ontwikkelingen in de tijd wordt men ontvankelijk voor andere gedachten.
 • Een voortdurend herhalen van argumenten kan ertoe bijdragen dat de overheersende mening verandert.
 • Omstandigheden kunnen ertoe leiden dat men de noodzaak van maatregelen inziet, of dat de kosten van de te nemen maatregelen zo sterk dalen, dat men bereid is maatregelen te nemen.
 • Wat voor zin heeft het een al afgesloten discussie weer te openen?
 • Vaak is een conclusie al getrokken voordat een discussie is begonnen.
 • Het alleen luisteren naar een dominante of politiek gewenste mening is een vreselijk gevaarlijke strategie met mogelijk grote maatschappelijke gevolgen.
 • Beter is het eerder maatregelen te nemen en het dak te repareren als de zon schijnt.
 • Politiek en wetenschap zijn niet op een waardevrije manier te bedrijven, maar zonder rationele analyse kunnen beide niet.
 • Cultuur samenvatten in een beperkt aantal dimensies die in principe wereldwijd relevant zijn, is volgens antropologen onmogelijk.


Kerst onder de regenboog

Dinsdag 26 december 2017 - Tweede Kerstdag
Feinsum onder de dubbele regenboog op Tweede Kerstdag 2017Dubbele regenboog
Dit jaar geen witte kerst, maar een grijze kerst.
Toch breekt vanmorgen hier en daar de bewolking en laat de zon even iets van zich zien.
En gedurende enkele minuten komen we dan in het Friese Feinsum onder een kleurrijke heldere regenboog, zelfs een dubbele regenboog.

dinsdag 26 december 2017

The Nativity Story

Dinsdag 26 december 2017 - Tweede Kerstdag
De DVD-cover van The Nativity Story

Kerstfilm
Kerstfilms behoren al vele jaren tot de Nederlandse en ook buitenlandse traditie tijdens of rond de kerstdagen. Er bestaat een breed scala aan kerstfilms, alle met een eigen insteek en boodschap.
Vroeger ging je naar de bioscoop op bijvoorbeeld Tweede Kerstdag, en in de loop der jaren zijn de mogelijkheden om een kerstfilm thuis te bekijken nogal uitgebreid, want videofilms en films op DVD en ook te bekijken via internet bieden volop mogelijkheden om een gewenste kerstfilm thuis te bekijken.
Bij ons thuis was het er nog nooit van gekomen om de film 'The Native Story' eens te bekijken. Deze film kwam elf jaar geleden al uit, en hij lag thuis al enkele jaren te wachten op een passend kijkmoment, dat gisteren aanbrak toen de kerstvisite was vertrokken, dus wij op de bank om deze film te bekijken.

Waardevol voor de Kersttijd
Deze film gaat vooral over de (ook innerlijke) reis van Maria (gespeeld door actrice Keisha Castle-Hughes), een eenvoudig meisje dat door God op miraculeuze wijze wordt uitverkoren om moeder te worden en zijn van Jezus, Gods eniggeboren zoon. Als film geeft het een vrij getrouw beeld van de bekende bijbelse verhalen rond de geboorte van Jezus Christus.
Regisseuse Catherine Hardwicke gaf eens aan dat ze zich bij het maken van deze film niet wilde vastklampen aan de kerkelijke doctrine rondom het geboorteverhaal van Jezus. Ze wilde met haar Jezus-film vooral een menselijk verhaal vertellen.
Opmerkelijk is dat dit de eerste Hollywoodfilm is die indertijd in het Vaticaan in wereldpremière is gegaan, in aanwezigheid van ongeveer zevenduizend genodigden. Hans Geybels, de woordvoerder van kardinaal Danneels, noemde de film eens "waardevol voor de Kersttijd". Er mag dan ook wel worden gesteld dat deze Jezus-film ook in rooms-katholieke kringen in goede aarde viel, om het maar eens op zijn bijbels uit te drukken.


Dramatische en fascinerende verfilming
De film biedt een mooi evenwicht tussen de verschillende actoren van het geboorteverhaal van Jezus.
De spanning van de Romeinse bezetting van Israël ervaar je; lenig wordt toegewerkt naar het vertrek van de goedaardige Jozef, die zijn zwangere vrouw meeneemt op een gevaarlijke reis naar de volkstelling in Bethlehem; heel mooi is de lange aanloop die de zogenoemde Wijzen uit het Oosten nemen om op het moment van de waarheid bij de pasgeboren Jezus te arriveren, en schitterend zijn de filmbeelden van deze magiërs als ze te midden van de outlaws van de toenmalige samenleving - de schaapherders - het kindje Jezus aanschouwen. Heel bijbels waren daaraan voorafgaand al de beelden van één van die herders in het veld, die de vermoeide Maria en Jozef even bij zich op adem laat komen, waarna de geboden gastvrijheid van deze 'laatste' resulteert in het als 'eerste' mogen aanschouwen van het pasgeboren kindje Jezus. Zo werd de laatste de eerste.
De verschrikkelijke kindermoord in Bethlehem in opdracht van koning Herodes zie je al vanaf het begin met dreiging aankomen, die is niet te meer te vermijden en trekt dood en verderf door het geboortedorp, ondanks het feit dat de magiërs geen gehoor hebben gegeven aan de oproep van Herodes om de geboorteplek aan te wijzen.
Het laatste visioen, lange tijd na het visioen van Zacharias in de tempel, geeft Jozef opdracht om met zijn vrouw samen met het kindje Jezus voor deze kindermoord te vluchten naar buurland Egypte, waar zij aan het eind van de film als vluchtelingen arriveren, getuige de piramiden die in de verte in beeld komen.

Trailer
Einde van het filmisch verhaal over liefde en lotsbestemming, over onheil en onderdrukking, en over dat Kind, dat de geschiedenis van onze wereld - en daarmee van ons - een geheel andere wending heeft gegeven.maandag 25 december 2017

Vrolijk Kerstfeest Iedereen in Stiens

Maandag 25 december 2017 - Kerstfeest
Kerstverhaal voor de kinderen bij de kerststal in de Stienser Sint-Vituskerk

Kerstintentie: van de V(v)ader naar de Z(z)oon
Het Kerstfeest vieren we vanmorgen in de Stienser Sint-Vituskerk. Vorig jaar gingen we tot de vader, vanmorgen gaan we tot de zoon. Evenals vorig jaar is vader, dominee Evert Overeem tijdens de ochtenddienst de voorganger in De Hege Stins te Stiens, en is zoon, dominee Jaap Overeem tijdens de ochtendviering de voorganger in de Sint-Vituskerk.
Omdat het ter gelegenheid van het Kerstfeest voor een ieder een goede Kerst-intentie zou zijn om van de Vader naar de pasgeboren Zoon te gaan, ligt het ook wel een beetje voor de hand om vanmorgen naar de Sint-Vituskerk te gaan, naar de Kerstviering met de kinderen op deze vroege Kerstochtend.

United zingt prachtige songs en begeleidt alle gezangen
Folle gjin genôch
Veel, zoniet alles is er aan gedaan om van deze Kerstfeestviering een ware belevenis te maken. Al weken zijn Ciska Haijma-Vis, Gert-Jan Zuidema en Jaap Overeem bezig om een kinderkoor van zo'n 30 kinderen goed voor te bereiden op hun inbreng in deze feestelijke ochtendviering voor jong en oud.
Er is ook een vertelster, Hiltsje Groendijk-Cuperus, de kerk is prachtig versierd in Kerst-stijl, onze gemeenteband United zingt prachtige songs en begeleidt ook de samenzang, de jeugd van Peper & Zout heeft een knappe film gemaakt - waarmee wij in gebed gaan - waarin zij bidden voor de nood in de wereld dichtbij en veraf,  en in het koor van onze dorpskerk - waar het Kerstfeest al vele eeuwen is gevierd - staat een immense kerststal, met daarin twee forse schapen, die met hun geblaat een niet geplande doch perfect getimede bijdrage leveren tijdens het aansteken van de Kerstkaars.
Het kinderkoor steelt verschillende malen de show tijdens hun zangstukken. Ze zingen hun liedjes expressief, zachtjes waar het kan, enkele malen in wisselzang, krachtig waar het er uit moet springen, en als we in samenzang aan het eind van de viering het 'Go, tell it on the mountains' nogmaals zingen, klinken helder en klaar de kinderstemmen super-enthousiast vrolijk boven de gemeentezang uit.

Wat we hier vanmorgen dan ook beleven, is hartverwarmend.

Vrolijk Kerstfeest voor Iedereen!

Twee schapen in de Kerststal van de Sint-Vituskerk te Stienszondag 24 december 2017

Kerstsamenzang 2017 in Feinsum

Zondag 24 december 2017 
Kerstsamenzang in Feinsum met fanfarekorps Crescendo uit Hijum/FeinsumDorpsbelang Stiens
De jaarlijkse kerstsamenzang op de Kerstavond vindt vanavond wederom plaats in de Sint-Vituskerk van Feinsum, die voor deze gelegenheid bij aanvang om 19.30 uur nagenoeg vol zit.
De aanwezigen worden verwelkomd door de vice-voorzitter van het organiserend Dorpsbelang Feinsum, secretaris Klaas Hoekstra. In zijn openingswoord schenkt hij onder andere aandacht aan het feit dat twee weken geleden een groep dorpsbewoners de hele dorpskerk schoon heeft gemaakt tijdens de jaarlijkse grote schoonmaakbeurt; we zitten er vanavond dan ook schoon en warmpjes bij.

Fanfarekorps Crescendo van Hijum/Finkum
Daarna begint het fanfarekorps Crescendo uit Hijum/Finkum te spelen, onder leiding van dirigente Hilda Wiersma. Het korps begeleidt evenals in voorgaande jaren vanavond ook de samenzang.
Begonnen wordt met een medley, waarin ook het gezang 'Komt allen tezamen' een plaats heeft. Dat wordt opgewekt gespeeld, zodat je het gevoel krijgt dat er iets staat te gebeuren. Geen wonder, het Kerstfeest staat voor de deur.
Daarop volgt een Frozen-medley, en dan is het tijd voor samenzang met het wereldberoemde Kerstlied 'Stille nacht, heilige nacht!'

Ook dit jaar weer prachtige tekstborden in de kerk
Kerst in koperklanken
Voordat de spreker het woord krijgt, volgt een muzikaal intermezzo in drie delen van Crescendo. Eerst spelen ze 'You raise me up', waarin de kerstklokken helder klinken, en dat wordt ingezet en vervolgd in het slotstuk met een stevige inzet van de drummer van het korps.
Tweede muziekstuk is 'Fairytale of New York', waarin duidelijk de Ierse folk-stijl doorklinkt.
De drieluik wordt afgesloten met 'It's beginning to look a lot like Christmas'.

Hendrik Liemburg op de preekstoel
Verteller Hendrik Liemburg
Daarna komt verteller Hendrik Liemburg uit Britsum aan het woord. Hij vertelt onder andere over de smartphone, alhoewel hij zich realiseert dat de smartphone evenveel (of eigenlijk niets) te maken heeft met het Kerstfeest als de kerstboom. In een Kersttijd waarin de behoefte aan wereldvrede altijd iets meer dan gemiddeld wordt gemist, geeft hij aan dat het geloof ook heden ten dage nog steeds zowel ten goede als ten kwade wordt ingezet.
Hendrik Liemburg geeft ons mee: 'Kinderen zijn van nature nooit de veroorzakers van het kwaad, maar in de praktijk wel de slachtoffers'. Gelukkig het kind dat in Fryslân wordt geboren en opgroeit - ten opzichte van bijvoorbeeld Soedan - want als kind moet je wel het geluk hebben dat je geboren wordt en opgroeit in een regio waar het goed leven is.

Kerkraam Sint-Vituskerk Feinsum
Kerstkransje plus
We beantwoorden deze kerstoverdenking met het lied 'Komt allen tezamen'.
Daarna volgt weer een muzikaal intermezzo van Crescendo met 'Merry Christmas Everybody' van Slade, 'Happy Christmas (War is over)' van John Lennon en Yoko Ono, en 'We all stand together' van Paul McCartney. De kerkgangers beantwoorden deze drieluik met een lang applaus als dank.
Staande zingen we tenslotte met zijn allen het 'Ere zij God'.
Daarna worden alle medewerkers van deze kerstbijeenkomst bedankt door Klaas Hoekstra, en tijdens het slotstuk van Crescendo wordt iedereen getrakteerd op warme chocolademelk of Glühwein, met het welbekende kerstkransje erbij. Dan is er nog volop gelegenheid om als dorpsgenoten en gasten met elkaar na te praten tijdens deze vooravond van Kerst 2017.

zaterdag 23 december 2017

Let op: Bietencampagne

Zaterdag 23 december 2017
Langzaam door de bocht bij de entree van Feinsum

Bietentransport
We zitten hier in het noorden van Fryslân nog in de jaarlijkse bietencampagne. Her en der worden - op diverse voor grote vrachtwagens goed toegankelijke opslagplaatsen - hoge bulten suikerbieten opgeworpen, in afwachting van transport naar de suikerfabriek.
Maar om het op die opslagplaatsen te krijgen, moet het eerst worden gerooid, van het land gehaald, en naar die opslagplaatsen gebracht.

Let op gevaarlijk wegdek
Dat is wat gisteren en ook vandaag gebeurt op een akker aan de Hege Hearewei, ten westen van het Friese Feinsum. De suikerbietenrooimachine is vandaag de hele dag bezig om de laatste bieten te rooien. Grote tractoren rijden de hele dag af en aan om de suikerbieten vanaf het land over de Hege Hearewei richting Hallumerhoek te transporteren.
Dat transport door die tractoren met hun hoge aanhangers - met beide die enorme wielen - brengt vanzelfsprekend met zich mee dat het wegdek over de volledige lengte van het transporttraject onder een gladde laag klei komt te liggen. Dat alle andere voertuigen die daar over heen moeten vuil worden, ligt wel voor de hand, maar dat het wegdek door die klei erop gevaarlijk glad wordt, is een niet te verwaarlozen risico voor de verkeersveiligheid.

Zorgvuldige boer
Daarom zorgt de plaatselijke bietenboer er vandaag voor dat één van de medewerkers de hele dag op een andere tractor over het transporttraject heen en weer rijdt om zo grondig mogelijk alle klei van het wegdek te schrapen met schuivers vóór- en achterop de tractor.
Ook op de splitsing van de Hege Hearewei en de Holdingawei waar het verkeer in een nu gladde bocht vanuit de Friese Bildthoek het dorp Feinsum in rijdt, wordt zo goed als mogelijk alle klei van het wegdek verwijderd.

Goed spoelen
En als aan het eind van de middag de rooimachine klaar is, en de laatste vracht suikerbieten van het land is gehaald, doet de tractor weer zijn best om de laatste kleikluiten van het wegdek te verwijderen, waarna een tweede grote tractor met een enorme giertank volgt, die het hele wegdek met een grote hoeveelheid water naspoelt, om vervolgens de laatste resten klei zo goed als mogelijk van de doorgaande wegen te halen.
Petje af voor deze suikerbietenboer, die al het mogelijk er aan doet om zijn partij suikerbieten zo snel mogelijk van het land te halen, en er dan ondertussen de hele dag en ook na afloop van zijn rooiwerk er nog voor te zorgen dat de wegen zo schoon mogelijk worden achtergelaten.

Wederzijdse verantwoordelijkheid
Omdat het wel even zal duren voordat alles door regen en berijden van het wegdek zal verdwijnen en het wegdek niet meer zo glad zal zijn, blijft het voor het overige verkeer opletten in verband met de gladheid. Laten we hopen dat alle verkeersdeelnemers hun snelheid hier aanpassen, opdat ongelukken worden voorkomen.
En zo heeft iedereen ook hier - zoals overal en altijd - zijn eigen verantwoordelijkheid te dragen voor een zo veilig mogelijk verkeer.

woensdag 20 december 2017

Burgemeester & Wethouder op werkbezoek in Ultreia in Feinsum

Woensdag 20 december 2017 
Burgemeester Joop Boertjens, Durkje Koehoorn-de Jong en wethouder Gelly Visser met de Feinsumer kerst-oranjekoek van Ultreia  
Werkbezoek B&W Leeuwarderadeel
Dat het Anno 2017 ook in de Friese gemeente Leeuwarderadeel nog zo is dat een burgemeester en de wethouders dicht bij de gemeenschap staan, blijkt als wij eind november 2017 bericht krijgen van het gemeentelijk bestuurssecretariaat dat burgemeester Joop Boertjens en wethouder Gelly Visser in december 2017 graag eens bij ons thuis op bezoek komen in onze nieuwe woning 'Ultreia' te Feinsum.
Met de oplevering van onze nieuwbouwwoning is het kleine nieuwbouwplan van het dorp voltooid, en toen de bouw van onze nieuwe woning voltooid was, is de laatste bouwkavel benut, is het laatste huis van Feinsum gebouwd, en is het dorp 'af en klaar'.

Afscheid van de gemeente Leeuwarderadeel
Om dat luister bij te zetten komen burgemeester en wethouder vanmiddag bij ons op bezoek, op de dag dat later vanmiddag in De Skalm te Stiens informeel afscheid zal worden genomen van alle inwoners van de gemeente Leeuwarderadeel, immers op 31 december 2017 wordt onze gemeente Leeuwarderadeel opgeheven, en zal verder gaan als combinatie met de nabuurgemeente Leeuwarden.

Refugio Ultreia aan het Jabikspaad in Feinsum
Bij aanvang van dit werkbezoek schenken we eerst aandacht aan de prachtige locatie van onze nieuwe woning, gelegen aan de dorpsrand van Feinsum, met panoramisch uitzicht over de weidse akkers, graslanden en over de Feinsumer Feart, richting Onze Lieve Vrouwenparochie en Oude Leije, ten westen van Feinsum.
Bij een bezichtiging van de woning komen we ook in de Fryslân-kamer en in de Sint-Jacobskamer, beide met uitzicht op het Friese Jabikspaad; de kamers waarin respectievelijk de thema's Fryslân en Pelgrimeren centraal staan.

Gelly Visser, Wiep Koehoorn, Joop Boertjens aan de koffie met Friese oranjekoek

Ljouwerteradiel, tige tank!
Met een gezellige koffie met oranjekoek-sessie sluiten we dit B&W-werkbezoek af. De Friese oranjekoek met daarop de Feinsumer pelgrimsfoto die ook is gepubliceerd in de gemeentelijke afscheidsglossy 'Tegearre oer' gaat mee naar het gemeentehuis, bestemd voor de ambtenaren van onze gemeente Leeuwarderadeel, die zich gedurende hun werkzame leven met hart en ziel hebben ingezet voor een goed functioneren van onze gemeente, waaronder ook de gemeentemedewerkers die betrokken waren bij bijvoorbeeld de grondverkoop en de vergunningverlening voorafgaande aan de bouw van onze mooie woning.


Nijkleastervergadering in Adventstijd

Maandag 18 december 2017 
In het koor van de kerk begint het Nijkleaster-bestuur haar vergaderingStilte & bezinning voorafgaand aan verbinding
De laatste bestuursvergadering van dit jaar van de Stifting Nijkleaster vindt vanavond plaats in de Voorkerk van de Sint-Radboudkerk te Jorwert, de vestigingsplaats van het Friese Nijkleaster.
Als bestuurders beginnen we zoals te doen gebruikelijk in het koor van de kloosterkerk met een meditatief moment van stilte & bezinning, onder leiding van de pionierspredikant van Nijkleaster: Hinne Wagenaar.

Naar een permanente kloostervestiging
Daarna volgt de zakelijke vergadering, waarin we terugblikken op enkele zaken van het afgelopen kalenderjaar, en vooruitblikken op bestuurszaken die in het komende jaar ter bestuurstafel zullen komen, waarbij veel tijd wordt besteed aan de plannen om op termijn iets ten noorden van Jorwert het Westerhûs als permanente kloostervestiging te realiseren.

zondag 17 december 2017

De muzikale weg naar kerstmis 2017

Zondag 17 december 2017 - 3e Zondag van Advent
Auke de Boer op vleugel & Folkert-Hans Tolsma op trompet in De Hege Stins
Kerst-traktatie
De Evangelisatiecommissie van de Protestantse Gemeente van Stiens organiseert vanavond in De Hege Stins te Stiens het jaarlijkse Kerstconcert. Het is haar muzikale weg naar kerstmis, verzorgd door twee muzikanten, in samenwerking met een vertelster.
Onze gemeente-organist Auke de Boer vormt voor dit Kerstconcert een gelegenheidsduo met de populaire blaasmusicus en zanger Folkert-Hans Tolsma. Met wisselende instrumentele samenstellingen van kerkorgel, vleugel, saxofoon, klarinet en trompet worden alle aanwezigen in de kerkzaal vanavond getrakteerd om prachtige Kerstmuziek.

Maria & Jozef met Jezus
Toegezongen op papa-dag
Op het liturgisch centrum staan nog steeds de twee beeltenissen van Maria & Jozef, waarvan stiefvader Jozef het kindje Jezus op zijn armen heeft. Vanmorgen werd uitgeroepen dat Jozef vandaag zijn Papa-dag heeft, en welverdiend, want Jozef verdwijnt na de geboorte van Jezus nogal (te) snel uit beeld. Maar vanavond zijn Jozef & Maria er met hun kindje helemaal bij.

Volop Kerst-variatie
Nu eens luisteren we naar de instrumentele intermezzo's, dan weer worden we uitgenodigd om vooraf geselecteerde Kerstliederen in samenzang mee te zingen; en er is tweemaal gelegenheid voor de mensen in de kerkzaal om uit een lijst van tien graag gezongen Kerstliederen een tweetal verzoeknummers te roepen, en na het Kerstverhaal wordt door Folkert-Hans Tolsma het welbekende lied 'Mag ik dan bij jou' solo gezongen, met begeleiding op vleugel door Auke de Boer.

Vertelster Wiepie Tolsma
Eind goed, al goed in Bolivia
Vertelster vanavond is Wiepie Tolsma, die een kerstverhaal vertelt, handelend over een straatkind in Bolivia, die terechtkomt in een opvang voor dakloze kinderen, en die daar met de nodige zorg wordt opgevangen. Het is een waar Kerstverhaal, met een happy end, want mede door de de zorg die aan dit straatkind is verleend, is deze kansarme jongen nu - meer dan twintig jaar later - advocaat.
Eind goed, al goed!

Folkert-Hans Tolsma speelt de kerststerren van de hemel

Kerst beleven
Dat deze zondagavond van de 3e Advent een top-avond wordt, had je kunnen weten, want als twee zulke topmuzikanten het beste van toetsen & blazen bij elkaar brengen, kan het niet anders of het moet behalve inhoudelijk ook in muzikaal opzicht een belevenis worden. En een belevenis is het zeker, vooral als onder de speelse klanken van de vleugel en de stevige noten van ons kerkorgel de spetterende klanken van de drie verschillende blaasinstrumenten - met zelfs ook die snelle wisselingen tijdens de muziekstukken - de boventoon voeren. Kortom een ware muzikale belevenis, ofwel een vrolijke muzikale weg naar kerstmis 2017, op deze derde zondag van Advent.

Drie kaarsen branden vandaag
donderdag 14 december 2017

Afscheid Officier Leendert Klaassen van Stenden Hogeschool

Donderdag 14 december 2017
Leendert Klaassen, Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Afscheid als voorzitter van het College van Bestuur
Vandaag neemt Leendert Klaassen afscheid als voorzitter van het College van Bestuur van Stenden Hogeschool. Op de dag dat NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool op 1 januari 2018 fuseren tot NHL Stenden Hogeschool gaat Leendert met pensioen. Vandaag zijn alle notariële fusiedocumenten ondertekend, dus deze dag is bij uitstek een natuurlijk moment om officieel en welverdiend afscheid te nemen van onze hogeschool.
Na zijn voorgaande functies als burgemeester, griffier van de Eerste Kamer en bestuurder van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie sloot Leendert Klaassen zijn professionele loopbaan bij onze hogeschool af als voorzitter van het College van Bestuur, na de succesvolle bestuursperiode waarin Leendert ook een ware ambassadeur is geweest voor internationalisering van het hoger (beroeps)onderwijs. Dat is dan ook de reden dat zijn afscheid vandaag met name in het teken staat van Internationalisering van het het hoger onderwijs.

Internationalisering en Kwaliteit
In de volle nieuwe en grootste collegezaal van Stenden Hogeschool worden alle aanwezige genodigden uit binnen- en buitenland hartelijk welkom geheten door Erica Schaper, onze nieuwe voorzitter van het College van Bestuur in oprichting van NHL Stenden Hogeschool. Zij roemt Leendert Klaassen als één van de 'founding fathers' van onze aanstaande, nieuwe fusiehogeschool en meldt dat de aan Leendert gelabelde thema's Internationalisering en Kwaliteit vandaag centraal zullen staan tijdens deze afscheidsbijeenkomst.

Celebrate your legacy!
Dan volgt Wayne Johnson, 'Head of (international) Sites', die vanmiddag als presentator de afscheidsspeeches aan elkaar verbindt. Wayne attendeert eerst de aanwezige familieleden van Leendert op het feit dat zij vanmiddag veel zullen horen over de impact die Leendert in de afgelopen jaren heeft gehad op de internationalisering van het hoger onderwijs. En Leendert roept hij op tot: "Celebrate your legacy". Tijdens zijn speech toont hij tussen de bedrijven door enkele filmfragmenten waarin onze collega's en studenten van de vier internationale campus sites in Zuid-Afrika, Qatar, Thailand en op Bali waarderende woorden spreken en zingen ten afscheid van Leendert.

Kind, warm and gratious
Dan volgt de afscheidsspeech van professor Stephen Dunnett, vice provost at State University of New York at Buffalo in de Verenigde Staten, tevens voorzitter van onze Raad van Advies van de Global Campus Sites. Dunnett roemt de insteek van Stenden Hogeschool om onze focus op 'Global Competences', immers de 'Global labour market' vraagt tegenwoordig om afgestudeerden die 'global competent' zijn.
Stenden Hogeschool noemt hij 'a highly internationalised institute', en haar voorzitter Leendert Klaassen karakteriseeert hij als: 'kind, warm and gratious'.
Stephan Dunnett over internationalisering heden ten dage: "There is no going back!"

Burgemeester van het HBO
Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen is de volgende spreker. Hij betitelt Leendert Klaassen als de 'special envoy' (afgezant, ambassadeur) van Stenden Hogeschool, en ook van het hele HBO. En in deze tijd van verregaande netwerkvorming in de internationalisering kun je dan eigenlijk niet stellen dat Leeuwarden het centrum van de wereld is, maar je mag Leeuwarden in het algemeen en Stenden Hogeschool in het bijzonder wel met recht een internationale hotspot noemen.
Thom de Graaf:

 • We hopen dat onze nieuwe onderwijsminister een stimulans wil geven aan internationalisering van het hoger onderwijs.
 • Studenten krijgen een ruimere blik in 'international classrooms'
 • Er is geen andere hogeschool in Nederland die het met haar Global Campus Sites zo structureel en grondig heeft aangepakt als Stenden Hogeschool.
 • Stenden Hogeschool is een mooi rolmodel voor hoe internationalisering van hoger onderwijs kan worden vormgegeven.

Behalve zijn buitenland-aanpak roemt Thom de Graaf ook de binnenlandse inzet van Leendert Klaassen in het hoger beroepsonderwijs. Daarbij roemt hij zijn prestaties met betrekking tot het realiseren van de nog recente conversie-operatie in het Hoger Economisch Onderwijs, en geeft daarbij aan dat de kracht van Leendert ligt in het feit dat hij iedereen wel de ruimte geeft om te handelen, en dat hij dan toch uitkomt waar hij wil. Thom de Graaf: '"Je was een burgemeester in het HBO" en "NHL Stenden Hogeschool is mede dankzij jou, Leendert, nu klaar voor de volgende stap".

Naam met respect uitgesproken
Dan volgt een verrassend deel van de middag.
Eerst krijgt Cees Bijl het woord om Leendert Klaassen toe te spreken vanuit zijn functie van voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Stenden Hogeschool. Hij roemt Leendert ook om zijn goede begin binnen de hogeschool jaren geleden, toen hij met een luisterende houding zijn werk begon en Leendert de nadruk vanaf dat moment heeft gelegd op onderwijskwaliteit.
Cees Bijl:

 • Waar haalt de man de tijd en de energie vandaan?
 • De naam van Stenden Hogeschool wordt met respect uitgesproken.

En dan geeft hij het woord door aan Ferd Crone, de burgemeester van de gemeente Leeuwarden, die met de eerst omgehangen ambtsketen aangeeft dat hij nu officieel in functie als burgervader spreekt. Hij begint met de mededeling dat hij vanmiddag Leendert niet de onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau kan uitreiken, want die onderscheiding heeft Leendert al. Dan volgt zijn toespraak, waarin hij met klem benadrukt dat het Leeuwarder hoger onderwijs een hoge waarde toevoegt aan de stad. Burgemeester Crone wijst op de bijdrage die Leendert Klaassen in meerdere opzichten leverde aan de stad en aan de organisaties in de regio, en wijst ons op het groot aantal nevenfuncties dat Leendert naast zijn voorzitterschap van ons College van Bestuur vervult. En dan komt de grote verrassing als Crone meedeelt dat het onze koning heeft behaagd om Leendert Klaassen vandaag koninklijk te onderscheiden als 'Officier in de Orde van Oranje-Nassau'. Leendert krijgt de versierselen daartoe opgespeld, met een stevig applaus van de zaal, waarmee de aanwezigen in de zaal deze welverdiende onderscheiding van harte onderschrijven.

Kwaliteit in relatie tot missie, visie en strategie
En dan aan het eind van deze sessie maakt Leendert Klaassen van de gelegenheid gebruik om tot slot zijn afscheidsspeech te houden. Hij begint te vertellen dat alle loftuitingen van vanmiddag wel heel erg ver gaan, maar dat hij er wel heel dankbaar voor is.
In zijn toespraak staan items centraal zoals: Internationalisering, Publiek bestel, Rechtmatigheid en Doelmatigheid, Transparantie, en Kwaliteit in relatie tot missie, visie en strategie.
Leendert Klaassen: "Ik heb mogen ervaren dat je van het hoger onderwijs gaat houden".
Dan roemt hij de kwaliteiten en de inzet van onze hogeschoolmedewerkers, van het management, en van de leden van de medezeggenschapsraden, en zegt dat hij veel heeft gehad aan de professionaliteit van alle mensen met wie hij dagelijks werkte.
Tenslotte bedankt hij alle sprekers van vanmiddag en sluit dan af met de stelling: "Maatgevend is de kwaliteit van wat we willen bieden".


woensdag 13 december 2017

Opening van de nieuwbouw van Stenden Hogeschool in Leeuwarden

Woensdag 13 december 2017 
Internationale studenten verzorgen een presentatie bij de openingsplaquetteFeestelijke opening
Na een periode van nieuwbouw en verbouw hebben de studenten, medewerkers en gasten van Stenden Hogeschool in Leeuwarden direct al dankbaar gebruik gemaakt van alle nieuwe faciliteiten die Stenden biedt. Na de afgelopen zomervakantie werden al deze nieuwe faciliteiten intensief in gebruik genomen.
Het is altijd goed om afgeronde bouwprojecten of het gereedkomen van belangrijke fasen in grotere bouwprojecten met enige luister aandacht te geven, en dat is wat er vandaag bij Stenden in Leeuwarden ook gebeurt. We vieren vandaag namelijk de officiële opening van deze nieuwbouw van het hoofdgebouw, in de nieuwe centrale ontvangsthal van ons hogeschoolgebouw.

Speeches
Stendens teamleider Huisvesting en Projecten Siebrith Hoekstein heet vanmiddag alle interne en externe gasten van Stenden Hogeschool welkom bij aanvang van deze feestelijke opening, die vooraf al werd ingeleid met live muziek.
Eerste spreker is de architect Erik van Wel, die in zijn speech met name de aspecten Verbinding, Ontmoeting en Internationalisering met betrekking tot de nieuwbouw benoemt.
Tweede spreker is Klaas-Wybo van der Hoek, lid van het College van Bestuur van de hogeschool, die in zijn toespraak aangeeft dat we hier vandaag vieren dat we 3.300 vierkante meter uitbreiding officieel openen en als onderwijsfaciliteit aan onze studenten en collega's aanbieden. Ook benadrukt hij daarbij de toegevoegde waarde van 'de architect als kunstenaar'.

Plaquette
En dan nodigt Klaas-Wybo ons allen uit om een eindje verderop te gaan in het gebouw, waar drie van onze Stenden-studenten de openingshandeling zullen gaan verrichten. Zij leggen de verbinding van hun positie als student met de nieuwbouw die vandaag officieel in gebruik wordt genomen, en ter gelegenheid van die opening onthullen zij dan een meters brede plaquette.
Na alle toespraken wordt dit heuglijke feit gevierd onder het genot van een hapje en een drankje voor alle aanwezigen, waaronder ook de aanwezige buren van onze hogeschool, die voor deze openingsceremonie ook zijn uitgenodigd.

dinsdag 12 december 2017

Alie Riemersma exposeert in De Hege Stins

Dinsdag 12 december 2017 
Schilderij van Alie Riemersma
Mens & dier
Vanaf 4 december 2017 exposeert Alie Riemersma uit Menaam enkele van haar schilderijen in De Hege Stins te Stiens.
Riemersma was al langer van plan te gaan schilderen. Toen er ongeveer 15 jaar geleden een schilderscursus voor beginners werd opgestart in Menaam, heeft ze die kans gegrepen. Ze begon te werken met houtskool, acryl, aquarel, krijt en olieverf, maar al spoedig ging haar voorkeur uit naar olieverf. Alie: "Ik vind dat het fijnste materiaal om mee te werken."
De laatste tien jaar volgde ze schilderlessen bij Tjeerd Landman in Leeuwarden.
Bij voorkeur schildert Riemersma mens en dier. Vooral bij hondenportretten kan ze zich helemaal
uitleven.
Maar ook mensen in hun alledaagse omgeving, zoals bijvoorbeeld in stadstaferelen, en mensen op straat of op een terrasje, vindt ze leuk om te schilderen.
Schilderen is voor haar een vorm van ontspanning en ze hoopt het nog jaren te kunnen doen.

maandag 11 december 2017

Wit Advent @ Stenden

Maandag 11 december 2017 
De entree van De Haak van Stenden Hogeschool

Nog geen sneeuw van betekenis
Waar een groot deel van Nederland gisteren door een stevige sneeuwval werd bedekt met een laag sneeuw, is dat het noorden van Fryslân gisteren bespaard gebleven.
In de vroege ochtend van deze maandagochtend zijn dan toch de eerste tekenen van een laagje sneeuw over natuur en wegdek zichtbaar geworden ten noorden van Leeuwarden.
Als ik vanmorgen in alle vroegte in het donker de campus van Stenden Hogeschool betreed, is het golvende gazon vóór De Haak van Stenden bedekt met een dunne laag sneeuw, en in de grote ontvangsthal van De Haak zie ik bij de receptie de weelderig versierde kerstboom direct ook staan te pronken.

Sjippeglêde diken en snie
Of we dit jaar een witte Kerst zullen krijgen, weten we nog niet, maar een wit Advent is het in elk geval wel.
Vanmiddag wordt de sneeuwval heviger, en wel zo intensief dat onder andere ROC Friese Poort en ROC Friesland College veiligheidshalve haar leerlingen en medewerkers om 15:00 uur in de gelegenheid stellen alvast huiswaarts te gaan, teneinde door een besneeuwd Fryslân veilig thuis te komen.
Vlak na het avonduur geeft het KNMI 'code rood' (ga niet op reis als het niet hoeft) aan voor Fryslân en een half uur later meldt Arriva dat alle busverkeer in Fryslân is stilgelegd.

zondag 10 december 2017

Mooi is - dat - God je nooit loslaat

Zondag 10 december 2017 - 2e Zondag van Advent
De tweede Adventskaars brandt nu ook in De Hege Stiuns
2 Adventskaarsen branden
De ochtendkerkdienst van deze 2e Zondag van Advent in De Hege Stins van Stiens onder leiding van dominee Jaap Overeem wordt opgeluisterd door de vocale klanken van onze eigen VituStins Cantorij.
Voorafgaand aan deze dienst, waarin ook Martin Jansen Klomp wordt bevestigd tot ouderling-kerkenraadsvoorzitter, repeteert de gemeente samen met de cantorij één van de liederen die later in deze dienst als refrein en in canon zal worden gezongen.

Stoet van mensen
Na de eerste voorgelezen schriftlezing gevolgd door een muzikaal intermezzo volgt namelijk de tweede schriftlezing, maar dan gezongen door onze cantorij.
De VituStins Cantorij zingt 'Stoet van mensen'
En daarmee hebben de cantorij en haar dirigent Olchert Clevering het zichzelf en elkaar niet gemakkelijk gemaakt, want dit is een alleszins moeilijk stuk om te zingen. Enkele keren wordt een inleidende tekst gezongen, die dan wordt gevolgd door een in het begin zacht gezongen opsomming van het geslachtsregister van Jezus, zoon van Jozef en Maria. De stemmen zwellen aan naarmate de namen van recenter datum zijn, en de gemeente zingt enkele malen het refrein als antwoord, en aan het slot van dit prachtige zangstuk sluit de gemeente dit mooi gebrachte lied met het refrein in canon. De cantorij oogst lof met dit bijzondere lied.

De kinderen van de Kindernevendienst brengen ons de engelen in de kerk
Die eerste keer
In de verkondiging staat het fenomeen 'De eerste keer' centraal: de eerste zoen, de eerste vrijage, de eerste zwangerschap en het eerste kind.
Maria ontvangt van de engel van God de boodschap dat ze zwanger zal raken en haar eerste Kind mag verwachten. Advent is dan ook niet voor niets de tijd van Verwachting & Hoop.
Wat je van het leven mag verwachten, ook bij die eerste keer, en wat je hoopt dat er ooit zal gebeuren, en hoe onzeker en hoe bang je ook kunt zijn voor wat je in je toekomst te wachten staat, en ook al wekt het onzekerheid, angst, woede of verdriet, vergeet dan niet, God vergeet je niet. In Maria mogen wij weten dat God ons nooit loslaat.

God, zij met ons
Maar hoe onzeker is de toekomst, en hoe schraal zijn de hoop en de troost, als we er voorafgaand aan het slotgebed van deze kerkdienst door onze voorganger weer bij worden bepaald dat onze Stenden-student Remon Bruinsma uit het Friese De Westreen nog steeds spoorloos is, na een avondje stappen afgelopen donderdag in de Leeuwarder binnenstad, ruim een week voorafgaand aan zijn 19e verjaardag. Familie, vrienden, dorpsgenoten, medestudenten en medewerkers van de Stenden-opleiding Small Business en Retail Management, ja heel veel mensen in Fryslân en ook ver daarbuiten, maken zich grote zorgen over het lot van Remon.

Geen woorden zijn te vinden
dat ik begrijpen zal
(uit: LB 480:2)

Zo bidden wij en hopen wij ....
Advent mag dan voor de een wel een tijd zijn van zoete hoop en verwachting, we moeten onder ogen zien dat het voor een ander ook een tijd kan zijn van ingehouden woede en van de verzuchting over de nood in de wereld, of het ooit weer vrede zal zijn, of het ooit weer goed zal worden op aarde.
In het slotgebed van vanmorgen staat dan ook het lot van Remon en van zijn naasten centraal, en ook al moeten we elke dag weer iets meer onder ogen zien dat de kans dat Remon levend en wel weer onder ons is steeds kleiner wordt, tóch mogen we God aanroepen om Hem te vragen om Remon en zijn geliefden genadig te zijn, dus bidden wij en hopen wij ....
Zo bidden wij U ...
(schilderij van Alie Riemersma in De Hege Stins)

Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?
(LB 462:2)


Wolkom yn Feinsum

Zaterdag 9 december 2017
Kerstsfeer bij de entree van FeinsumFeestdecoratie
Zodra Sinterklaas het land heeft verlaten voor zijn terugreis naar Spanje, verdwijnen alle bijbehorende tekenen in het straatbeeld, en maakt men zich in Nederland ook in decoratief opzicht klaar voor de komende feestdagen, zoals de kerstdagen en de daaropvolgende jaarwisseling.
Binnen verschijnen de kerstbomen en kerstkransen, en buitenshuis wordt elk jaar meer aan decoratie gedaan om de komende feestdagen steeds uitbundiger aan te kondigen.

Wolkom yn Feinsum
Ook in het Friese Feinsum zet die lichttrend door. Vooral in de donkere uren zie je her en der steeds meer licht(jes) verschijnen van tuindecoraties, deurversieringen, bonte slingers kerstlichtjes hangend aan dakgoten, en bijvoorbeeld bij binnenkomst in Feinsum gaat wie vanuit de Friese Bildthoek Feinsum binnenkomt als het ware door een poort licht, van links en rechts staande lichtbomen, getuigend van een gastvrij: Wolkom yn Feinsum.

Afscheid met The American Dream

Vrijdag 8 december 2017 
Roy Lichtenstein, Andy Warhol en John Ahearn in het Drents Museum te Assen Liefde voor recht
Ter gelegenheid van haar afscheid van Stenden Hogeschool komen we aan het eind van de middag bijeen in het Drents Museum te Assen. Irene Janssen, manager Legal Affairs, zal na 26 jaar gewerkt te hebben bij Stenden en bij haar rechtsvoorgangers eind van dit kalenderjaar afscheid nemen van onze hogeschoolgemeenschap.
Irene biedt ons tijdens haar afscheidsbijeenkomst aan om onder deskundige museumbegeleiding in Assen de internationale kunsttentoonstelling 'The American Dream - Amerikaans Realisme 1945-2017' te bekijken, waarvan momenteel het ene deel in Assen en het andere deel in het Duitse Emden te bekijken is.

Belangstelling voor kunst
De museumgids geeft ons tijdens haar mooie rondleiding een uitgebreid overzicht van de naoorlogse figuratieve kunst, waarin wij een prachtig visueel overzicht krijgen van kunstwerken van diverse Amerikaanse kunstenaars, zoals Roy Lichtenstein, Edward Hopper, Andy Warhol en John Ahearn.
Na deze boeiende rondleiding komen we met zijn allen bijeen in de Drentse Statenzaal, voor een hapje en drankje, en voor de afscheidsspeech voor Irene, die wordt verzorgd door Leendert Klaassen, onze voorzitter van het College van Bestuur. Leendert wijst onder andere op de karakteristieken van Irene, waaronder Liefde voor Recht & Belangstelling voor Kunst.
Aan het begin van de avond is dan het moment aangebroken waarop wij persoonlijk afscheid kunnen nemen van onze gewaardeerde collega, die wij alle goeds toewensen in de komende tijd.

donderdag 7 december 2017

Eigenaarschap van docenten over kwaliteit onderwijs

Donderdag 7 december 2017
NNK-Platform HBO bijeen in Cursus- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht


Eigenaarschap bevestigd
“Het (accreditatie)stelsel beoogt, binnen het geldende wettelijke raamwerk van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), het eigenaarschap van docenten en studenten over de opleidingen te bevestigen en de administratieve lasten rond accreditatie bij de opleidingen en instellingen te verminderen”.  
Deze passage is afkomstig uit de inleiding van het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland (september 2016) van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie.

 • Vorig jaar hebben we een bijeenkomst van ons Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) gewijd aan de positie van de Opleidingscommissie in het kader van het accreditatiestelsel. 
 • In de bijeenkomst van vandaag van ons NNK-Platform HBO willen we de nadruk leggen op hoe docententeams de kwaliteit van de ontwikkeling en uitvoering van hoger beroepsonderwijs kunnen borgen, en hoe zij zich eigenaar van dit proces willen en kunnen voelen. 

Casuïstiek
De 26 aanwezigen worden verwelkomd en krijgen een toelichtende introductie op het programma van Frits Kamps, lid van de agendacommissie van het platform HBO. Hij komt met de vraagstelling wat we er met zijn allen aan kunnen doen om er mee voor te zorgen dat docenten eigenaar zijn van het onderwijs.
Met twee presentaties van Joost Kirkels, docent HTRO en tevens als communicatietrainer betrokken bij Teamfocus traject Inholland en van Annerie Zalmstra, teamleider opleiding Ergotherapie bij Zuyd Hogeschool, worden enkele praktijkcases ingebracht.
Kirkels en Zalmstra gaan in hun presentaties onder andere in op de volgende items:

 • Welke taken en verantwoordelijkheden liggen bij het team ten aanzien van  de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs?
 • Wat betekent dit voor individuele leden van het team?
 • Wat betekent dit qua rollen, taken en verantwoordelijkheden voor de teamleiders? 
 • Wat zijn de kritische succesfactoren voor een goed functionerend team?
 • Wat moet je ‘centraal’ doen of wellicht laten, zodat teams zich eigenaar voelen van de borging van de kwaliteit van onderwijs?

Bij die laatste vraag kun je je ook afvragen hoe kwaliteitszorgfunctionarissen kunnen bijdragen aan het verminderen van de administratieve lasten (rond bijvoorbeeld accreditatie), waarmee ze wellicht ook het proces van het eigenaarschap van docenten nog verder kunnen bevorderen.

Wat maakt een team succesvol?
We beginnen met een presentatie van Joost Kirkels, die vertelt over de ervaringen uit het Teamfocus-traject van Inholland. Hij gaat daarbij vooral in op wat een team eigenlijk succesvol maakt.
Aan de hand van de site menti.com begint hij bij de deelnemers in de zaal de mening te peilen over twee verschillende vragen inzake samenwerking in kwaliteitszorg en over de invloed die je daarop kunt hebben.
Teamleiders moeten in elk geval als een hitteschild werken tussen enerzijds bestuur en management en anderzijds de docenten. Kirkels adviseert:
- Ga uit van de docent als professional
- Zorg voor een goede afstemming tussen teams.
- Zorg voor een goede balans tussen de modellen voor onderwijs en organisatie.
Daarna benoemt hij de belangrijkste frustraties voor teams en formuleert van daar uit enkele succesbepalende factoren voor teams, t.w.: Vertrouwen, Productieve conflicten, Betrokkenheid, Verantwoordelijkheid en Resultaten.
Teamcoaches moeten zich bezig houden met kritische succesfactoren, waarvan Joost benoemt: Context, Meetlat, Eigenaarschap, IJsberg en Hier en nu
Zingevend werk is de belangrijkste drijfveer van docenten. Een goed functionerend team kenmerkt zich dan wel door haar collectieve taakstelling, maar daar moet wel iets in zitten dat tegemoet komt aan de individuele doelen van haar teamleden. Er is wel gelegenheid voor professionele ruimte van docenten en van teams, maar dan wel binnen de kaders van de teamtaakstelling.

Ervaringen uit het Teamfocus-traject van Inholland
Vervolgens gaat Joost Kirkels in op teamontwikkeling binnen Inholland. Eerst schetst hij de aanleiding, die gelegen is in het ‘zware weer’ waarin Inholland geruime tijd heeft gezeten.
‘Pitstop’ kwam binnen Inholland, een vrijwillig teamontwikkelingstraject, over: wat wil je bereiken en tot slot ‘wat zijn de resultaten van dit traject’.
Daarbij bleken er allerlei hobbels en frustraties te zijn, bijvoorbeeld achterdocht, traagheid, uitval, boterzachte resultaten, remmende contextfactoren zoals verkeerd samengestelde teams of al te gedetailleerde takenplaatjes die de gezamenlijkheid remden.
In de praktijk blijkt het niet te werken dat teams zelf gaan formuleren wat ze moeten gaan doen. Een teamleider daarentegen moet helder zijn over wat er van het team wordt verwacht. Je kunt wel in zelfsturing geloven, maar er moet iemand – een teamleider - zijn die de lead neemt.
Pitstop bracht een verandering in denken. Er is nu meer helderheid over randvoorwaarden en context. Pitstop leverde een bijdrage aan de verandering in denken. De rol van teamleider en diens leidinggevenden werd duidelijker.
Er kwam teamfocus voor alle teams, inmiddels met hulp van geselecteerde externe bureau’s.
Een intake met de teamleider en diens manager is van belang, evenals een heldere opdracht. Er moet sprake zijn van meetbare en toetsbare resultaten, en ook van keuzevrijheid.
De teamleider moet zijn gedrag richten op de mate van teamvolwassenheid van diens team.
Eigen invloed van teams op het vertalen van teamtaakstelling naar eigen doelstellingen is voorwaarde voor eigenaarschap. De teamleider stimuleert daarbij het team meer bewust te worden van en aan te spreken op taakoverstijgende teamverantwoordelijkheden op het gebied van samenhang in het curriculum, studiesucces, studenttevredenheid en zelfs medewerkerstevredenheid (MTO).
Een gedragen gemeenschappelijke onderwijsvisie geeft richting. Maar een goed draagvlak en sterk beleefde gemeenschappelijkheid ontbreekt nogal eens, en dat staat het succes van zo’n team in de weg.
De gedeelde en ervaren gezamenlijke verantwoordelijkheid is van doorslaggevende betekenis voor succesvolle resultaten van een team.
Op de vraag welke rol onder andere kwaliteitsfunctionarissen hierin zouden kunnen hebben, zegt Joost Kirkels onder andere:
- Zij moeten benoemen wat hen opvalt in het hier en nu
- Laat ze erop toezien dat wordt vermeden om te werken in een vacuüm
- Laat ze doorvragen naar (de effectiviteit van) overlegstructuren
- Schakel hulp in.

Hoge werkdruk en curriculumvernieuwing; het roer gaat om!
Na de pauze volgt de tweede presentatie, van Annerie Zalmstra, over hoge werkdruk en curriculumvernieuwing, dus het roer gaat om. Ze vertelt over teamontwikkeling bij de opleiding Ergotherapie van Zuyd Hogeschool, gericht op leiderschap en eigenaarschap in het hart van de organisatie.
De te hoge werkdruk in de organisatie was de aanleiding om hiermee als teamleiders aan de slag te gaan. Er was te weinig tijd voor alle werk, docenten hadden teveel (verschillende) taken, er was te vaak een mismatch tussen expertise en taak en over al deze kwesties werd te weinig met elkaar gecommuniceerd. Wel kon worden voortgeborduurd op de bestaande expertgroepen, vanwege de behoefte aan beroepsinhoudelijke specialismen. Een deel van de docenten participeerde al in deze expertgroepen waarin kennis werd ontwikkeld en waarin de onderzoeksvaardigheden van docenten werden vergroot.
Wat volgde was de ontwikkeling van een nieuw curriculum, met de focus op ergotherapeuten in opleiding, voor wat betreft bijvoorbeeld: innovatie, ondernemen, technologie, evidence based werken en internationalisering. Docenten moesten in de curriculumontwikkeling een modelrol vervullen.
Er moest voortaan effectiever worden samengewerkt in teams, met teamcoaches en met aandacht voor de proceskant. Maar het werken met ‘Integrale Procesbegeleiding van Groepen’ mocht worden behouden als leidend model. In dat model is aandacht voor: Wat zijn we aan het doen, de procedure, interactieniveau en het bestaansniveau.
De prioritering van teams ging in op zaken als: expliciteren van het teamconcept, Het verhelderen van communicatielijnen en van procedurele zaken, Het bouwen aan een open cultuur en Het benutten van alle kwaliteiten in de samenwerking.
Aandacht voor teamcultuur richtte zich op het bestendigen van de krachtige aspecten en op het (willen) veranderen van verhinderende aspecten; voorts was het gericht op meer gedelegeerd vertrouwen.
En tegelijkertijd was daar die curriculumvernieuwing met haar nieuwe missie en met een nieuwe visie op inhoud en onderwijs. Langzamerhand verschoven de veranderingsinitiatieven naar het team, waarbij een aantal voortrekkers voorop liepen.

Nieuwe dimensie van verandering en vernieuwing
Zo ontstond de dimensie van verandering en vernieuwing. Elke docent is lid van een expertteam dat naar inhoud is georganiseerd. De aanvankelijke situatie van ‘taken hebben’ verschoof naar ‘verantwoordelijkheden hebben’. Zo ontstond een community van docenten, studenten, cliënten en werkveld.
Het teamconcept werd als het hart van de organisatie, doorvertaald naar verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijsinhoud, netwerk, onderwijsprojecten, levenlangleren, een bijdrage aan de positionering van het beroep; en met oog voor samensturing en zelforganisatie, aansluitend bij roldifferentiatie, in vertrouwen en betrouwbaar, in een open en veilige samenwerking, resultaatgericht. Zo leren teamleden van en met elkaar, ondersteund door de teamcoaches.
Deze expertteams worden vanaf komend jaar gefaciliteerd met zogenoemde ‘bulk-uren’, die ze onderling gaan verdelen.
Teamleiders moeten de missie levend houden, moeten kaders geven, tonen een lerende houding, ondersteunen en faciliteren, ze verbinden, vertrouwen op resultaten, laten best practices delen en spreken teamleden aan in o.a. constructieve conflicten.
Teamontwikkeling moet wel doelgericht zijn en vraagt reflectie op proces en resultaat.
Je moet helderheid houden in rollen en daarmee ook in communicatie.
Drie categorieën vragen kun je als team aan je teamleider stellen: als collegiale Consultatie, voor collegiaal Advies of ter collegiale Toetsing.
Je bent een succesvol team als je een gezamenlijk doel hebt, als je eigenaarschap krijgt en leiderschap neemt, met heldere rollen, een open communicatie (waaronder ook ‘schuren’), met vaardigheden in teamprocessen, betrouwbaarheid, met wederzijds respect en erkenning, zowel intern als ook door de omgeving.

Je moet wel eerst afscheid nemen van het verleden,
voordat je over gaat naar iets nieuws.

Neem er voldoende tijd voor, want teams van lerende organisaties hebben voor dit soort veranderprocessen veel tijd nodig.
Het is een voortdurend proces van leren en veranderen.

maandag 4 december 2017

Sinterklaasdiner in Westerbork

Zondag 3 december 2017


Diggels diner
Na alle verhuizingen van de afgelopen periode hebben we er als gezin dit jaar eens niet voor gekozen om het Sinterklaasfeest in huiselijke kring te vieren.
Mede door die verhuizingen van de afgelopen weken en maanden is het er aan het eind van de zomer niet van gekomen om ons jaarlijkse gezinsdiner te organiseren.
Dat gaan we derhalve vanavond goed maken met een Sinterklaasdiner in Drenthe. Derhalve komen we vanavond met zijn allen vanuit Fryslân, Groningen en Drenthe voor een genoeglijke avond samen in Brasserie Diggels in het Drentse Westerbork, gevestigd aan de voet van de sfeervol verlichte eeuwenoude kerktoren van de Stefanuskerk.
Onder het genot van een goede maaltijd kijken we met zijn allen in een gezellige entourage terug op alle drukte en op de zegeningen van het afgelopen jaar, en blikken we verwachtingsvol alvast enkele maanden vooruit naar wat het komende kalenderjaar ons als gezin kan brengen.