zaterdag 31 december 2011

Vaarwel Kalenderjaar 2011

Zaterdag 31 december 2011 - Oudjaarsdag 
Russische Kloosters - Kalender 2011


Kloosters op het pelgrimspad
Op onze pelgrimstocht van Sint-Jacobiparochie naar Santiago de Compostela passeren Durkje en ik regelmatig kapellen, kerken en klooster, als een lang snoer met parels van 'vroomheid in hout en steen'. Met ons zijn duizenden andere pelgrims op gezette tijden zo ook onderweg naar één van de pelgrimsoorden die Europa kent; zo ook de van oorsprong Russische Valja.

Russische kloosters
Toen Valja met een Russische vriendin Sveta eind vorig jaar hun pelgrimage van Portugal naar het Spaanse Santiago de Compostela voorbereidde, kregen we van haar een uit Rusland afkomstige kalender voor het kalenderjaar 2011. Deze kloosterkalender toont per maand een Russisch klooster. Het zijn kloosters van Istra, Khotkovo, Moskou, Pechory, Sergiyev Posad, Sint-Petersburg, Solovki, Valaam, Volokolamsk en Zvenigorod.

Vaarwel 2011
De in de kalender afgebeelde kloosterfoto's zijn gemaakt en/of geselecteerd op het seizoen waarin de foto's zijn gemaakt. Zo zie je op de foto's bijvoorbeeld ook het frisse groen bij de voorjaarsmaanden, mensen in zomerkleren bij de zomermaanden, het verval in de herfst en vooral sneeuw in de wintermaanden rond de jaarwisseling. In de maand december 2011 zagen we een winterfoto met warm geklede mensen in de sneeuw bij het klooster van Sint Alexander Nevsky, gesticht in het jaar 1710. Met deze winterprent sluiten we de maand december en daarmee ook het kalenderjaar 2011 af.

vrijdag 30 december 2011

Bronzen plaquette van Dr. Abraham Kuyper


Vrijdag 30 december 2011
Bronzen plaquette van Dr. Abraham Kuyper (1837-1920)

Veelzijdig leider
Abraham Kuyper leefde van 1837 tot en met 1920. Kuyper was theoloog, predikant, journalist en staatsman. Hij was de oprichter van de eerste politieke partij in Nederland: de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), die in de jaren 1973-1980 samen met de CHU en de KVP opging in het Christen-Democratisch Appèl (CDA). Abraham Kuyper was ook de stichter van de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. En hij leverde een belangrijke bijdrage aan de vorming van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Velen beschouwden Kuyper als hun voorman en woordvoerder van de orthodoxe vleugel van het Nederlands protestantisme. Gereformeerden kregen onder zijn leiding een steeds belangrijker rol binnen de Hervormde Kerk en in de politiek. Voor de zogenoemde ‘kleine luyden’ (de eenvoudige mensen) was Kuyper hun leider.

Hotzo Spanninga
Nadat Dr. Abraham Kuyper in november 1920 stierf, bracht de Friese goud- en zilverwarenfabriek Hotzo Spanninga te Joure een jaar later (1921) een bronzen plaquette in de handel, met daarin de voorstelling van Kuyper. Voor zijn bijzondere werk ontving Hotzo Spanninga indertijd van koningin Wilhelmina het predikaat 'Koninklijk" op persoonlijke titel. De bronzen plaquette bestaat uit het borstbeeld van Abraham Kuyper, met daaronder zijn geboortedatum (29 oktober 1837), zijn sterfdatum (8 november 1920) en zijn naam. De beeltenis en de tekst zijn gestanst. Aan de achterzijde zijn zowel een standaard als een ring bevestigd, zodat de plaquette zowel kan worden neergezet als opgehangen. De plaquette is bruin gepatineerd en heeft een afmeting van 24x18,5 cm.

Johannes Cornelis Wienecke
De plaquette is in de afsnede (in de kraag) van de beeltenis gesigneerd en gedateerd met ‘JWC 1921’. Dat is het monogram van ontwerper-medailleur Johannes Cornelis Wienecke. Wieneke werkte indertijd als ontwerper van ‘s Rijks Munt in Utrecht. Als ’s Rijks stempelsnijder ontwierp Wieneke ook de Nederlandse gulden van 1910, het gouden vijfje en de herinneringsmedaille van de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam. Dat Wienecke een meester-medailleur en stempelsnijder is, blijkt onder andere uit de uitstekende gelijkenis van de beeltenis.

Meesterstuk van penningkunst
Het ontwerp (Wienecke) en de productie (Spanninga) van deze plaquette was in 1921 een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de Nederlandse penningkunst, want met een diagonaal van 30 centimeter was deze plaquette aanmerkelijk groter dan de grootste penningen die indertijd werden geslagen; met een maximale diameter van 12 cm. De plaquette van Wienecke en Spanninga mag in alle opzichten dan ook worden beschouwd als een meesterstuk van die tijd.

donderdag 29 december 2011

Woorden van geloof, hoop en liefde


Donderdag 29 december 2011
Boekomslag van  'Woorden van geloof, hoop en liefde'

Missionair Werk van de PKN
Als Kerk hebben we een missie in deze wereld. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft dat in haar visienota ‘Leren van de verwondering’ als volgt verwoord: ‘De gemeente is [...] missionair. Zij is er om het Woord over de grenzen van kerk en christendom heen te vertalen en vorm te geven.’
Om deze taak zo goed en zo getrouw mogelijk vorm en inhoud te geven, heeft de PKN de programmalijn ‘Missionair Werk & Kerkgroei’ in het leven geroepen. Sinds de start van deze programmalijn is een traject ingezet van enerzijds nieuwe kerkelijke gemeentevorming en anderzijds revitalisering van bestaande kerkelijke gemeenten.

Missionaire actie
In ons PKN-verband willen we ons geloof, onze hoop en onze liefde graag delen met anderen. Binnen de Protestantse Kerk in Nederland staat daarom het missionaire werk hoog op de agenda. We willen graag doorgeven wat voor onszelf kostbaar is. Daarom heeft de PKN onder andere ’30 kansrijke modellen voor de missionaire gemeente' ontwikkeld, waarover ik op 24 april 2010 reeds schreef. Het gaat ons om het zoeken van aansluiting bij mensen die het geloof nog niet kennen. We willen als Protestantse Gemeenten dàt wat van binnen zit, uitdragen naar buiten. We willen zo het geloof op een aantrekkelijke manier naar buiten brengen. We willen laten zien dat de kerk er voor de mensen in de buurt is; als een plek van zingeving, als een plaats om elkaar te ontmoeten en om in de buurt, in de wijk, in stad en dorp om te zien naar elkaar.

Missionaire publicatie
Een andere actie van het Missionaire Werk van de PKN is de uitgave van het boekje ‘Woorden van geloof, hoop en liefde’. Gemeenteleden van de Protestantse Gemeenten kunnen het boekje gratis bestellen, maar dit boekje wordt ook gratis weggegeven aan mensen die niet lid zijn van de PKN, omdat we het belangrijk vinden ook die mensen te inspireren. Dit boekje is dus niet alleen voor mensen die naar de kerk komen, maar zeker ook voor degenen die de aansluiting met de kerk in de loop van de tijd verloren zijn en/of nog nooit op enige wijze aangesloten zijn geweest bij een plaatselijke kerkelijke gemeente. Iedereen kan het boekje dus gratis bestellen bij de Protestantse Kerk in Nederland.

Publicatie met een missie voor de wereld
Het boekje is niet alleen voor eigen inspiratie, maar je kunt het dus ook doorgeven aan iemand in je omgeving, die je wilt laten delen in wat voor jou van waarde is. Zo hebben wij als gezin bijvoorbeeld een mooie tekst uit dit boekje gebruikt voor de door ons verzonden Kerst- en Nieuwjaarskaarten van dit jaar. Warme woorden van geloof, hoop en liefde verspreid(d)en zich zo ook in binnen- en buitenland.

Geloof, hoop en liefde
Het boekje 'Woorden van geloof, hoop en liefde' bevat citaten uit de Bijbel (uit de Nieuwe Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap), uitspraken van ‘mensen van naam en faam’, gebeden en gedicht- en liedteksten van bekende schrijvers. Het boekje is mooi geïllustreerd met prachtige foto’s en ander decoraties. Enkele voorbeelden van tekstgedeelten uit dit boekje zijn:
-          ‘Christus Jezus, U was altijd in mij en ik wist het niet. U was er, en ik zocht U niet (uit: U bleef mij liefhebben);
-          Blij zijn betekent in alles God zien en Zijn liefde (Dietrich Bonhoeffer);
-          Ik geloof dat ik de verplichting heb iets moois van deze aarde te maken, speciaal ook voor anderen (uit: Ik geloof);
-          Ik ben gaan inzien dat het geloof een organisme is  dat groeit met de tijd (Godfried Bomans);
-          Zolang er nog hoop is, zolang is er ook bidden, en zolang zal God je in Zijn handen houden (Henri Nouwen).

woensdag 28 december 2011

Nieuw afstudeerwerk van CT @ Stenden

Woensdag 28 december 2011
Expositie van afstudeerwerkstukken van de opleiding Creatieve Therapie

Expositie afstudeerwerkstukken
Op 21 november 2011 schreef ik over de tentoonstelling van afstudeerwerk in de vitrine van HBO-opleiding Creatieve Therapie (CT) van Stenden Hogeschool te Leeuwarden. De hier en nu geëxposeerde examenwerken van de studenten die bij deze opleiding een verkort opleidingstraject volgen, is nog steeds te bezichtigen.

Nieuwe afstudeerwerkstukken
De tentoongestelde werkstukken in de vitrine langs de Kennisboulevard zijn gemaakt in de afstudeerfase. In november 2011 schreef ik reeds dat na elk medium-examen van de studenten nieuw afstudeerwerk zou worden toegevoegd aan deze afstudeer-expositie. Die uitbreiding van de expositie heeft inmiddels plaatsgevonden, waarvan het resultaat tijdens de openingstijden van het hogeschoolgebouw kan worden bezichtigd.

dinsdag 27 december 2011

Adventskalender - Bijbel in Gewone Taal


Dinsdag 27 december 2011
Omslag van de Adventskalender van het Nederlands Bijbelgenootschap

Adventskalender 2011
In de laatste week van oktober 2011 heeft de Evangelische Omroep bij haar magazine ‘EO Visie’ een belangrijke bijlage meegezonden. Dat was een Adventskalender met teksten van de Bijbel in Gewone Taal (BGT). De kalender is een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Het was voor het eerst dat het NBG in zo’n grote oplage van 130.000 exemplaren zoveel teksten van de BGT verspreidde. Uiteraard is in deze Adventskalender 2011 het kerstverhaal ook opgenomen.

Advent
De vier weken die voorafgaan aan het Kerstfeest heet ‘advent’. Dat woord is afgeleid van het Latijnse woord ‘advendus’, dat ‘komst’ betekent. In de vier weken vóór Kerst hebben we ons voorbereid op het Kerstfeest, het feest waarbij we de geboorte van de Here Jezus gedenken en vieren.

BGT
De teksten van deze adventskalender komen uit de Bijbel in Gewone Taal. Dat is een geheel nieuwe Bijbel, die in het jaar 2014 zal verschijnen, het feestjaar waarin het NBG 200 jaar bestaat. In deze nieuwe Bijbel, die momenteel wordt geschreven, worden vooral gewone woorden uit onze hedendaagse taal gebruikt. De zinnen zijn eenvoudig. Daardoor zal de BGT voor iedereen goed te lezen zijn.

25 dagelijkse lezingen
Deze adventskalender hielp ons thuis bij de voorbereiding op het Kerstfeest. De kalender bestaat uit 25 Bijbelteksten met een bijpassende foto. Die prachtige kleurenfoto’s laten heel gewone, dagelijkse dingen en situaties zien. Deze foto’s maken je duidelijk dat Bijbelteksten alles te maken hebben met ons dagelijkse leven. Wie vanaf 1 december 2011 elke dag één pagina las, arriveerde lezend op 25 december 2011 tijdens het Kerstfeest bij de laatste tekst van de kalender.

Persoonlijke vragen
Alle teksten in deze adventskalender sluiten af met een persoonlijke vraag. Die vragen nodigen je uit om daarmee even stil te staan bij je eigen leven en ze laten je nadenken over de betekenis van de gelezen Bijbeltekst voor jezelf. Deze vragen helpen je om de Bijbelteksten beter te begrijpen. Enkele van deze vragen waren bijvoorbeeld:
- bij de lezing ‘De Heer zal je beschermen’: Wanneer heb ik bescherming nodig?
- bij de lezing ‘Jezus vertelt over het echte geluk”: Wat is het echte geluk voor mij?
- bij de lezing ‘Er zal een tijd van vrede komen’: Wat doe ik voor de vrede?
- bij de lezing: ‘Zing een nieuw lied voor de Heer”; Wat zou ik tegen God willen zeggen?
- bij de lezing: ‘Herders horen het goede nieuws’: Wat betekent Kerst voor mij?

Je antwoorden?
Lezen en nadenken over zo’n vraag kon je alleen doen, maar ook in een groep, zoals bijvoorbeeld in gezinsverband. Zo is de adventskalender ook voor ons een uitnodiging geweest om bewust naar het Kerstfeest toe te leven en om daarbij stil te staan bij wat ons dag in dag uit beweegt.

maandag 26 december 2011

Krystmiel yn Drachten op Twadde Krystdei

Moandei 26 desimber 2011 - 2e Krystdei
Krystbeam 2011

Femyljebarren
Lykas alle jierren komme wy hjoed byinoar as femylje fan Durkje om yn de rûnte fan ús femylje it Krystfeest mei-inoar te fieren. Fan alle acht húshâldings binne fan 'e middei en jûn femyljeleden presint. Wy binne gearkommen by Pieter & Berinda yn Drachten, mei 29 minsken, út fjouwer geslachten fan de Broekster femylje De Jong.

Krystbuffet
Ek dit jier hawwe alle húshâldings in út trije parten besteand diel fan it Krystbuffet makke. Foar jong en âld binne der bygelyks fjouwer foargesetsjes, in haadgerjocht fan achttsjin soarten en ta beslút dan ek noch sân neigesetsjes. Dat der is iten by 't soad. Noflike petearen. Allegearre binne wy sûn. Soks stimt allegearre ta tankberens. It binne de yngredyïnten fan in lokkige Kryst yn 2011.

zondag 25 december 2011

Want een Kind is ons geboren


Zondag 25 december 2011 – Kerstfeest
Een ontloken roos en drie lelies bij de viertafel van Kerst in De Hege Stins

Twee Kerstvieringen
Twee Kerstdiensten hebben we vanmorgen in De Hege Stins van Stiens. Dominee Jaap Overeem is voorganger van beide kerkdiensten. De beide ochtenddiensten hebben echter een verschillende inhoud. De tweede dienst die aanvangt om 10.30 uur gaat over het Bijbelboek Johannes 1, terwijl de eerste kerkdienst die wij vanaf 8.45 uur bijwonen, gaat over Immanuël. Of eigenlijk gaat het vanmorgen over vijf verwijzingen, vijf aanduidingen, vijf namen die zijn gegeven aan Jezus Christus, de Zoon van God, voor wie wij vandaag het geboortefeest vieren. Han Giesing is de organist en Geertje Sijtsema en Wietske Visser zijn de koperblazers die de muzikale begeleiding en de instrumentale muziekstukken verzorgen.

Immanuël
Wij richten ons dus in de eerste kerkdienst op Immanuël. Wie is Immanuël? En wat zegt de Bijbel over Immanuël? Om daarover iets te vertellen, heeft dominee Overeem ervoor gekozen om Gezang 125 de rode draad van deze kerkdienst te laten zijn. De kerkdienst is ingedeeld in meerdere delen. In elk deel staat een vers van Gezang 125 centraal. In elk vers wordt in de eerste regel met steeds een nieuwe naam verwezen naar Immanuël; en wel als volgt:
- Vers 1: Immanuël;
- Vers 2: wortel Isaï;
- Vers 3: Oriënt;
- Vers 4: sleutel Davids;
- Vers 5: onze Heerser.

Oude Testament verwijst naar Nieuwe Testament
Vijf maal zingen we een vers van Gezang 125. Elke keer volgen dan enkele schriftlezingen vanuit de Bijbelboeken Jesaja, Samuël, Deuteronomium, Jesaja en Maleachi naar de geboorteverhalen van Jezus in de Bijbelboeken Mattheüs en Lukas in het Nieuwe Testament, waarin je ziet dat in het Oude Testament steeds al wordt verwezen naar de geboorte van dit Koningskind van het Nieuwe Testament. Aansluitend op de schriftlezingen van lector Piet Smit zingen we steeds een lied, waarna dominee Jaap Overeem een korte uitleg geeft over de aan de dan orde zijnde naam van Jezus. Zo zie je maar weer: (de geboorte van) Jezus komt niet zomaar uit de lucht vallen.

Licht en donker
Op het liturgisch centrum van De Hege Stins staat de viertafel. Elke Adventsweek hebben we een extra kaars aangestoken. Vandaag branden alle kaarsen. Teken dat het Kerstfeest is. Het Licht heeft vandaag het donker overwonnen.
Maar ….. er staat nog iets tussen ons en de viertafel in: vier vazen met vier bloemen. Het zijn drie lelies en één roos.
Bij de bloemen vóór de viertafel vertelt dominee Overeem ons over driemaal donker en eenmaal licht. In de afgelopen week zijn twee oudere gemeenteleden op een gezegende leeftijd overleden en één baby is in onze gemeente afgelopen week dood geboren. Driemaal intens verdriet, driemaal donker. Maar die ene rode, ontloken roos geeft licht, want er is ook een baby geboren in het gezin van Jacob en Christina van der Meulen. Vreugde in dit gezin. Zo dicht staan leven en dood, ofwel licht en donker dicht bij elkaar.

Een geboorte is niet meer te stuiten
Zo is het ook met de geboorte van Jezus Christus. Zoals het Oude Testament al vooruitwijst naar het Nieuwe Testament, wijst ook de geboorte van Jezus al vooruit naar het latere lijden en sterven van Jezus. Zo wijst Kerstfeest al vooruit naar Pasen en Pasen naar Pinksteren. Maar vandaag is het Kerstfeest, ‘want’ – om met de woorden van de dichter Gerrit Achterberg te spreken – ‘een geboorte is niet meer te stuiten; hoe ook de wolf verslindt het lam.’

zaterdag 24 december 2011

Kerstavond in De Hege Stins

Zaterdag 24 december 2011 - Kerstavond
Muzikale begeleiding Stienser Fanfarekorps Studio in De Hege Stins te Stiens


Kerstavonddienst
Om 19.30 uur zit De Hege Stins vol. Extra stoelen worden de kerkzaal nog binnengedragen om zoveel mogelijk kerkgangers in de gelegenheid te stellen de kerkdienst hier op Kerstavond mee te beleven. Deze Kerstavonddienst wordt - zoals elk jaar - georganiseerd door de Commissie Interkerkelijk Kontakt Werk van Stiens en omstreken. Ook vanavond wordt de muzikale ondersteuning zoals te doen gebruikelijk verleend door het Stienser fanfarekorps Studio. De voorganger is onze Stienser predikant, dominee Jaap Overeem. Hij excelleert vanavond door het complete Bijbelse kerstverhaal uit het hoofd voor te dragen, met op de achtergrond bijpassende tekeningen, door de beamer op het projectiescherm gelijktijdig geprojecteerd. Er wordt veel en goed gezongen; oude en nieuwe songteksten op vertrouwde kerstmelodieën, voortreffelijk ondersteund door de koperblazers van Studio.

Vooruitwijzingen naar het Kerstkind
Aan het begin van de kerkdienst wordt 'Niemand zoals jij' voorgelezen, het verhaal van Max Lucado over de houtsnijder Eli en zijn Nerflanders. Het verhaal is een mooie metafoor over de Schepper, over God, waar ook de blijde Bijbelse boodschap van Kerst naar verwijst. Tijdens de verkondiging van dominee Jaap Overeem vertelt de predikant over een aantal belevenissen rond de aankondiging van de geboorte van Jezus en rond zijn handel en wandel op aarde, verteld vanuit het perspectief van Jozef, de aardse vader van Jezus Christus. De woorden die vanavond worden gesproken, zijn toegankelijk, óók voor de bezoekers die er vanavond als gast bij zijn, waaronder ook gasten uit Rusland. De symbolen, de woorden en de muziek van vanavond dragen er alle toe bij dat we een feestelijke viering beleven, die onmiskenbaar vooruitwijst naar het Kerstfeest dat we morgen allemaal zullen gaan vieren, in kerken, thuis, in kloosters, in ziekenhuizen, op vliegvelden, in gevangenissen, in de sneeuw tijdens wintersport, in binnen- en buitenland, overal, 'It will be Christmas, all over the world'.

A Child is born
Wij sluiten de Kerstavonddienst af met het gezamenlijk gezongen 'Ere zij God'. En als bijzondere toegift speelt fanfarekorps Studio nog krachtig en indrukwekkend het welbekende kerstlied uit de Messiah van Händel: 'For unto us a Child is born',

Nádine, The Magic Of Christmas


Vrijdag 23 december 2011
Kerstconcert 2011 in Martiniplaza te Groningen
Muzikaal kerstkado van Stenden Hogeschool
Onze kerstvakantie begint vandaag met een kerstpresentje van Stenden Hogeschool. Durkje en ik beginnen de kerstdagen in een feestelijke stemming tijdens de kerstshow van de Zuid-Afrikaanse zangeres Nádine in Martiniplaza in Groningen. Alle Stenden-collega’s en de andere gasten die Nádines kerstconcert ‘The Magic of Christmas’ bijwonen, genieten van deze fantastische avond. Special guest stars zijn de Friese topzanger Syb van der Ploeg en de vakvrouw-zangeres Anita Meyer. Samen met het uitgebreid Brussels CBS Orchestra verzorgen zij een gevarieerde kerstshow met onder andere gevoelige en wervelende kerstklassiekers en met hun grootste hits.

Nádine
Nádine is inmiddels uitgegroeid tot de hitmachine van Zuid-Afrika. Met haar eerste CD-release in Europa en nu met dit exclusief kerstconcert ‘The Magic of Christmas’ is haar entree ook in Nederland een feit. Haar kristalheldere, soms ontroerende, dan weer krachtige stemgeluid valt direct al in het begin in de smaak.
In 2010 won Nádine het gerenommeerd World Peace Song Festival. Met haar verbluffende live performance maakt ze furore. Na haar eerste concerten in Den Haag en Breda van enkele dagen geleden verovert ze vanavond de harten van velen hier in Groningen. Tijdens haar concert brengt ze ook enkele songs uit haar op komst zijnde album op het podium.

The Magic of Christmas
In ‘The Magic of Christmas’ zingt Nádine in een Winter Wonderland-décor mooie kerstliedjes, zoals ‘Little Drummer Boy’, ‘White Christmas’, ‘Last Christmas’, maar ook het flitsende ‘Feliz Navidad’ en de rockversie van ‘Jinglebells Rock’. Ze presenteert en zingt met haar eigen Zuidafrikaanse touch bijvoorbeeld ‘The First Noel’. Nádine vertelt over het Kerstfeest in haar eigen land en ontroert het publiek met haar adembenemend mooie stem. Prachtig is ook haar Zuidafrikaanse versie van ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’; zo bijzonder om dit oude kerstlied ook eens in het Zuidafrikaans te horen.


Syb van der Ploeg en Anita Meyer
Vóór de pauze komt Syb van de Ploeg, de Friese leadzanger van De Kast, op het podium. Syb zingt samen met Nádine, maar zingt solo ook ‘In Nije Dei’ en ‘Overal was vrede’ en ook ‘Het allergrootste feest’. Na de pauze komt Anita Meyer op de bühne. Anita zingt samen met Nádine, maar zingt solo ook ‘Why tell me why’ en ‘They don’t play our love song anymore’. Samen zingen Syb en Anita de welbekende song ‘Run to me’. Tijdens de kerstshow zingen Syb en Anita ook nog samen met Nádine. Aan het begin van de avond zit iedereen nog, maar aan het eind van de show wordt mee gezongen, mee geklapt en gedanst bij opzwepende ritmes; een waar feest in de concertzaal.

This Time I Know
Nádine zingt ook haar schitterende ballad Kaapse Draai’, waarmee ze al in 2003 één van de grootste hits uit de Zuid Afrikaanse muziekgeschiedenis scoorde. En natuurlijk ontbreken vanavond niet de succesnummers van haar in Zuid-Afrika bekroonde album ‘This Time I Know’. Zo zingt ze haar mooie song ‘Made up my mind’ en natuurlijk ook haar topsong This time I know it’s for real’ van haar met de felbegeerde Vonk Award bekroonde album voor het ‘Best Crossover Album’. Nádine bewijst ook vanavond dat ze met haar adembenemend mooie stem een breed muzikaal repertoire op de kaart zet; van haar gevoelige, ontroerende luisterliedjes tot de full power songs, die met behulp van het stevig spelende podiumorkest de balkonvloer van Martiniplaza doet resoneren.

Comeback? Yes!
Zuid-Afrika groet Noord-Nederland in het algemeen en Stenden Hogeschool in het bijzonder hier en nu met Nádine vanavond: 'Merry Christmas!' Aan het eind van de avond vraagt Syb van der Ploeg aan de zaal: "Moet Nádine volgend jaar weer terugkomen?" Een enthousiast ‘Ja!’ wordt luidkeels als antwoord overal vanuit de zaal naar het podium geroepen. Syb: "En komen jullie dan allemaal weer?". De zaal roept luidkeels: "Ja!”

donderdag 22 december 2011

Een troon voor een geliefd persoon

Donderdag 22 december 2011
COLB-expositie van tronen in de Kennisboulevard van Stenden Hogeschool

Tronen-expositie
Wandelend door de lange, brede gang van de Kennisboulevard van Stenden Hogeschool passeer ik een expositie van allerlei stoelen. Bij nader onderzoek blijken het niet zomaar stoelen te zijn. Het zijn tronen. Hier staat een tentoonstelling van tronen in allerlei uitvoeringen, in deze huidige onderwijsmoduulperiode gemaakt door tweedejaars studenten van de Christelijke Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (COLB) van Stenden Hogeschool te Leeuwarden.

Tronen-opdracht
De studenten krijgen de opdracht een troon te maken voor de door hem of haar meest geliefde persoon, de persoon waarvan je het meeste houdt. Van die persoon moeten de hobby's of andere persoonlijke zaken in de vormgeving van de troon worden verwerkt. Het moet een schaalmodel zijn van 1 op 4. De materiaalkeus is vrij en tijdens de productie van de troon moet een fotografisch procesverslag worden gemaakt.

Onderwijsdoelen
Deze opdracht dient voor de student tot meerdere leerdoelen, te weten:
- Algemeen vormende doelen, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van beeldend vermogen;
- Vakoverstijgende doelen, zoals bijvoorbeeld het proces omschrijven in beschrijvende en in verklarende teksten;
- Specifieke beeldende doelen, zoals bijvoorbeeld de toegepaste functionele, decoratieve en samengestelde vormen;
- Technische doelen, zoals bijvoorbeeld de materiaaleigenschappen, de constructietoepassingen en het werken met gereedschappen.

Evaluatiecriteria
Bij het ontwerpen, produceren, evalueren, toetsen en beoordelen van deze tronen worden twee soorten evaluatiecriteria gehanteerd, te weten:
- Productgerichte criteria, zoals bijvoorbeeld: heeft de troon de uiterlijke kenmerken van een troon, bijvoorbeeld: stijlvol, verheven, en ook functioneel?
- Procesgerichte criteria, zoals bijvoorbeeld: is de gevolgde werkwijze in het procesverslag voldoende inzichtelijk gemaakt in woord en beeld (in teksten en met foto's)?


woensdag 21 december 2011

72 geboorte-engelen; 72 kwaliteiten


 Woensdag 21 december 2011
72 engelen in het Stiltecentrum van Stenden Hogeschool Leeuwarden72 flessen
In het Stiltecentrum van het Ontmoetingscentrum van Stenden Hogeschool te Leeuwarden staat een altaar. Over dat altaar hangen blauwe kleden, één daarvan met kleine sterren. Op dat kleed staan flessen. Ik tel 72 flessen. Waarom 72 flessen?

72 engelen
In die 72 flessen staan rechtopgaande ijzerdraden. Aan de bovenzijde van die ijzerdraden zijn geboortesterren bevestigd; in verschillende kleuren. De Kerstster, de Ster van Bethlehem prijkt boven al die geboortesterren uit. Op die 72 flessen staan engelen afgebeeld. 72 engelen. Maar waarom 72 engelen?

Kabbalah
De Kabbala(h) is een Joods, religieus, filosofisch systeem. De Kabbalah pretendeert inzicht te geven in de goddelijke natuur. De term ‘Kabbalah’ komt uit het Hebreeuws, betekent zoiets als: ‘ontvangst’ of ‘openbaring’ of ‘traditie’. De Kabbalah geeft je inzicht in het ontstaan van de kosmos en over de wijze waarop de hogere regionen bevolkt worden door Aartsengelen, Engelen, Machten en Krachten. De filosofie van de Kabbalah heeft invloeden die zowel uit de Islam als uit het Christendom afkomstig zijn. De leer van de Kabbalah kwam tot bloei in Zuid-Frankrijk en bereikte in de 13e eeuw in Spanje haar hoogtepunt.

72 namen
De 72 engelen van de Kabbalah vertegenwoordigen alle namen van God. Elke engel heeft namelijk een eigen naam, een eigen kwaliteit en een eigen functie. Elke engel is volgens de leer van de Kabbalah werkzaam op bepaalde dagen en op gestelde tijden. Deze engelen zijn jouw beschermers, die je helpen om greep te krijgen op jezelf en op je leven. Hierin bevindt zich het mysterie van de 72 ‘namen’ van God. Maar in plaats van ‘namen’ mag je ook lezen: ‘kwaliteiten’; ofwel de 72 kwaliteiten van God. 

3 geboorte-engelen
Volgens de Kabbalistische Engelenleer ben je door de dag en het uur van je geboorte verbonden met drie van die 72 engelen. Met jouw drie van die 72 engelen, of 72 namen, of 72 kwaliteiten laat je als mens dus in deze wereld iets zien van de identiteit van het Goddelijke, of – zo je wilt - van God.

dinsdag 20 december 2011

Zonwering voor De Haak

Dinsdag 20 december 2011
Aanbrengen van zonwering tegen de glasgevel van De HaakBescherming tegen felle zon
In de afgelopen werkdagen zijn enkele werklieden met een hoogwerker aan het werk geweest om zonwering aan te brengen tegen de glazen gevelpartij van de centrale hal, die is gelegen tussen De Globe en De Haak van Stenden Hogeschool aan de Rengerslaan te Leeuwarden. De medewerkers van de receptie zaten vooral in de hete zomermaanden onaangenaam onbeschermd tegen de volle zon, zodra die haar felle, warme schijnsel over de westgevel van dit gebouwencomplex liet vallen.

Permanente zonwering
Om ze met name op dergelijke zonrijke dagen tegen het genadeloze licht en de bijkomende warmte te beschermen, was al wel een tijdelijke oplossing gevonden door de plaatsing van een grote parasol tussen de glazen gevel en de daar vlak achterliggende balie van de receptionisten. Inmiddels is nu een permanente zonwering tegen het glazen geveldeel gemonteerd, bestaande uit zwarte lamellen, die qua kleurstelling goed aansluiten bij de zwarte sponningen waarin de grote ramen van deze ontvangsthal zijn bevestigd. Voor onze collega's van de receptie zal deze vaste zonwering allicht een adequate oplossing zijn.

maandag 19 december 2011

Pieter's got a new Portfolio Website @ Wordpress.com

Maandag 19 december 2011
Vliehors op Vlieland - foto van Pieter Koehoorn - 19 augustus 2011Reviseren of innoveren?
De oude website van Pieter was al geruime tijd aan vervanging toe. Een website grondig reviseren is een fikse klus; een nieuwe website aanmaken gaat nòg een stap verder, vooral als je er iets moois van wilt maken. Beide kwam er niet van; tot gisteren! Want gisteren is Pieter enkele uren achter de computer gaan zitten om een nieuwe Portfolio Website te maken.

Portfolio Website
Een Portfolio Website is je visitekaartjes. Veel fotografen maken van zo'n digitaal portfolio gebruik om te laten zien wat ze kunnen doen met fotografie. Het is de kunst bij een digitaal fotografieportfolio om met zo weinig mogelijk visuele middelen zoveel mogelijk van jezelf te laten zien. Het perfect categoriseren van je topfoto's met bijvoorbeeld drie indelingscriteria (bv. chronologisch, thematisch, fototechniek) is moeilijker dan je in eerste instantie zou denken. We zeggen vaak 'schrijven is schrappen'. Zo geldt voor een fotoportfolio iets dergelijks als 'visualiseren is weglaten'.

Pieter zijn Portfolio Website 
Pieter heeft zijn Portfolio Website gemaakt bij Wordpress.com. De huidige homepage is een fotocollage op een onderliggende foto. De weblink 'Wie is Pieter' voert je naar zijn profiel, een beknopt overzicht van wie hij is, waar hij voor staat en gaat en waar hij zich in de reële en in de virtuele wereld beweegt. Vanuit die profielpagina kun je ook visuele uitstapjes maken naar de recent geposte foto's en/of naar het foto-archief van Pieter. Je bent van harte welkom om een bezoek te brengen aan Pieter zijn site, via bovenstaande weblink.

zondag 18 december 2011

Meer dan 2.000 winters geleden

Zondag 18 december 2011
Vurig muzikaal onthaal bij het Kerstconcert in De Hege Stins
Jaarlijks kerstconcert
Dit jaar verzorgt gospelkoor Reflection uit Tollebeek het jaarlijkse kerstconcert voor de Evangelisatiecommissie van onze Protestantse Gemeente van Stiens. Het concert vangt aan om 19.00 uur in ons kerkelijk centrum De Hege Stins in Stiens. Het thema van deze Gemeentedienst is 'Meer dan 2.000 winters geleden', verwijzend naar de geboorte van de Here Jezus, ruim 2.000 jaar geleden in een stal te Bethlehem. Als Durkje en ik naar de kerk wandelen, horen we van verre al kerstmuziek van blaasinstrumenten. Bij De Hege Stins aangekomen, zien we dat drie jonge gemeenteleden bij een vuurkorf bij de ingang van de kerk staan om alle gasten te verwelkomen met hun instrumentale kerstmuziek. Een hele mooie, warme ontvangst is dit, met dank aan dit muzikale trio.

Gospelkoor Reflection
Tijdens de avondkerkdienst wordt de gemeente uitgenodigd om op gezette momenten actief mee te doen in de vorm van samenzang. De schriftlezingen en de declamatie worden verzorgd door enkele koorleden. Het koor zingt een variëteit aan liederen, waaronder afzonderlijk als koor en ook samen met de gemeente een aantal traditionele kerstliederen. Tijdens deze Gemeentedienst wordt gecollecteerd voor de nieuwe Stichting Voedselbank Leeuwarderadeel–Ferwerderadiel. Het gospelkoor staat onder leiding van dirigent Jan Bode. Eén van de koorleden verzorgt af en toe op voortreffelijke wijze de muzikale begeleiding op ons kerkorgel.

Kerstzang
Gospelkoor Reflection verzorgt de hele dienst. Het concert bestaat uit een aantal kerstliederen uit het oude en het nieuwe repertoire van het koor. Het gospelkoor zingt zowel zonder muzikale begeleiding als ook met ondersteunende achtergrondmuziek. Enkele liederen worden deels solo gezongen. Op het vooraf ingediende verzoek van één van onze gemeenteleden zingt Reflection ook het welbekende en populaire lied van de bioscoopfilm 'As it is in Heaven', in hun Nederlandstalige vertolking met als titel 'Een nieuw begin'. Niet alleen deze muzikale uitvoering, maar ook veel van de andere vocale registraties oogsten succes met hartelijk applaus vanuit de bijna volle kerkzaal. Na afloop worden de gasten verrast met warme chocolademelk, Glühwein en kerstkransjes.

Historische Ledenraadsvergadering VU-VUmc-Windesheim

Zaterdag 17 december 2011
Pauze Ledenraad in het hoofdgebouw van de VUEen gedenkwaardige dag
Met een delegatie van drie personen van het Regiocomité Fryslân van de Vereniging VU-Windesheim rijden we vanmorgen vroeg de Afsluitdijk over richting Amsterdam. Vandaag komt de landelijke Ledenraad van de Vereniging VU-Windesheim bijeen in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit aan de Boelelaan in Amsterdam. Het wordt een gedenkwaardige dag, want we gaan als Ledenraad vandaag de Vrije Universiteit, het VU-medisch centrum en de Christelijke Hogeschool Windesheim naar twee nieuwe stichtingen afsplitsen van de Vereniging VU-Windesheim. Alles overwegend zijn we met zijn allen tot de conclusie gekomen dat het voor de toekomst van de Vereniging en voor de instellingen die van haar uitgaan, wenselijk en verantwoord is om de VU en het VU-mc onder te brengen in een stichting en om Windesheim weer onder te brengen onder een eigen Stichting Windesheim. Vandaag moeten we daartoe belangrijke beslissingen nemen, die een gedenkwaardige wending in de geschiedenis van onze Vereniging zullen betekenen.

Geldige besluitvorming
De Ledenraadsvergadering wordt voorgezeten door René Smit, één van de beide voorzitters van ons Verenigingsbestuur, tevens voorzitter van het College van Bestuur van de VU. In de vergaderzaal zijn aanwezig: Verenigingsbestuurders, leden van de Raad van Toezicht, Ledenraadsleden, Regiocomitéleden, stafmedewerkers van de instellingen en van de Vereniging en een notaris van Allen & Overy. Wie niet aanwezig kan zijn, laat vandaag zijn of haar stem gelden via een volmacht. Aan het begin van de vergadering stellen we vast dat er vandaag voldoende Ledenraadsleden aanwezig zijn om middels stemming tot geldige besluiten te kunnen komen. Voordat we tot besluitvorming over gaan, stellen we eerst het concept-verslag van de Ledenraadsvergadering van 10 september 2011 vast, waarin we een aantal voorgenomen besluiten hebben genomen, op basis waarvan we vandaag vervolgbesluiten zullen nemen.

Voorbereiding Besluitvorming splitsing Vereniging
Het Verenigingsbestuur geeft nog een toelichting op de voorliggende voorstellen tot splitsing van de Vereniging VU-Windesheim. Daarna geeft Alexandra Schaapveld, lid van de Raad van Toezicht, een toelichting op de beoogde toedeling van de vermogensbestanddelen bij de aanstaande splitsing van de Vereniging. Vervolgens geeft Pieter Bouw als voorzitter van de Raad van Toezicht een toelichting op de voordracht van de kandidaten voor de drie verschillende Raden van Toezicht, waarna ik als voorzitter van de Benoemingsadviescommissie van de Ledenraad aan de Ledenraadsleden rapporteer op welke wijze wij als Benoemingsadviescommissie zijn gekomen tot een advies aan de Raad van Toezicht en aan de Ledenraad om de vandaag voorgedragen kandidaten van de drie Raden van Toezicht te benoemen. De Ledenraad stemt unaniem aansluitend in met deze voordracht, waarmee alle elf kandidaten statutair worden benoemd.

Besluitvorming splitsing Vereniging
Na een introductie van het Verenigingsbestuur en van de aanwezig notaris Visser besluiten we unaniem dat we de VU en het VU-mc per 1 januari 2012 afsplitsen van de Vereniging VU-Windesheim en onderbrengen in een Besloten Vennootschap, waarna op dezelfde dag deze BV wordt omgezet in de nieuwe Stichting VU-VUmc. Tevens besluiten we unaniem dat we Windesheim per 1 januari 2012 afsplitsen van de Vereniging VU-Windesheim en onderbrengen in een Besloten Vennootschap, waarna op dezelfde dag deze BV wordt omgezet in de nieuwe Stichting Windesheim. De nieuwe statuten van de beide nieuwe stichtingen en van onze Vereniging worden door de Ledenraad vastgesteld, waarmee de Vereniging VU-Windesheim per 1 januari 2012 transformeert in de zogenoemde VU-Vereniging.

Remuneratievoorstel Raden van Toezicht
Na deze historische beslissingen geeft Pieter Bouw als voorzitter van de Raad van Toezicht een toelichting op het voorstel met betrekking tot de remuneratie van de pasbenoemde leden van de drie verschillende Raden van Toezicht, waarna ik als voorzitter van de Benoemingsadviescommissie van de Ledenraad aan de Ledenraadsleden rapporteer op welke wijze wij als Benoemingsadviescommissie zijn gekomen tot een advies aan de Raad van Toezicht en aan de Ledenraad om de het nu ter besluitvorming voorliggende remuneratievoorstel aan te nemen. De Ledenraad stemt unaniem aansluitend in met dit remuneratievoorstel, waarmee de bruto-vergoeding van alle leden van de Raden van Toezicht voor de komende drie jaren zijn vastgesteld. Dan is het tijd voor felicitaties en pauze.

Identiteit en Meerjarenbeleidsplannen
De splitsing tussen de Vereniging en haar instellingen zal ertoe leiden dat de Vereniging zich gaat concentreren op identiteit in brede zin en op maatschappelijke interactie. De Vereniging en haar drie afzonderlijke instellingen zullen samen Meerjarenbeleidsplannen opstellen en bij de uitvoering zal opnieuw vorm en inhoud worden gegeven aan VU-connected, als alliantie van de Vereniging en van de beide Stichtingen en haar instellingen voor hoger onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Het Verenigingsbestuur presenteert een korte kenschets van het Meerjarenplan Identiteit van onze Vereniging. De fasering wordt beschreven. Daarna worden een aantal elementen gepresenteerd en besproken, die vanuit de afzonderlijke instellingen zullen worden opgenomen in het meerjarenbeleid. De volgende drie presentaties worden verzorgd, gevolgd door plenaire reacties en interacties:
 • Vrije Universiteit: 'Academische Kern', verzorgd door René van Woudenberg, decaan van de Faculteit der Wijsbegeerte en voorzitter van de VU-Werkgroep Academische Kern. In de toekomst volgt elke bachelor-student van de VU het semester Academische Kern;
 • VU-medisch centrum: 'Zingeving en verbinding - Wat VU-medisch centrum uniek maakt', verzorgd door Reina Steenwijk, van de VU-mc-dienst Pastoraat en Geestelijke Verzorging. De kleurrijke aanpak in het kader van één van de negen VU-mc-projecten, te weten: Interculturalisatie;
 • Windesheim: 'Identiteitsontwikkeling binnen opleidingen van Windesheim', verzorgd door Jan Willem Meinsma, lid van het College van Bestuur van Windesheim. Windesheim wil haar studenten opleiden tot Normatieve Professionals. Tijdens de lunch denken we na over welke invulling wij als Ledenraadsleden graag zouden willen geven aan die normatieve professionaliteit.
Lidmaatschap van de Vereniging
Na de lunch volgt een plenaire gedachtewisseling over de gerezen dilemma's rond beoogde vormen van lidmaatschap van de onze Vereniging. Hoe aantrekkelijk is onze Vereniging voor nieuwe leden? Op welke wijze kunnen en willen jonge mensen zich middels bijvoorbeeld sociale media binden aan onze Vereniging? Welke technische infrastructuur hebben we nodig om ledenwerving en ledenorganisatie optimaal vorm en inhoud te geven? Welke vormen van lidmaatschap wensen we in de toekomst in ons Verenigingsverband? Het zijn allemaal dilemma's en principiële vragen, die om een nadere overdenking en eigentijdse keuzes vragen. De Commissie Herstructurering van de Ledenraad zal hierover in de komende maanden nadenken, om hierover in juni 2012 met voorstellen te komen naar de Ledenraad.
Christmas @ Small Business en Retail Management

Vrijdag 16 december 2011
Kerstimpressie Small Business en Retail Management


Kerstsfeer
Op diverse plaatsen binnen Stenden Hogeschool zijn inmiddels kerstbomen opgesteld. Onze studenten, medewerkers en gasten worden daarmee zo geleidelijk in kerststemming gebracht. Hier en daar worden de boomversieringen ondersteund en/of aangevuld met andere kerstdecoraties, zo ook bij de opleiding Small Business en Retail Management in onze hogeschoolvestiging te Leeuwarden.

Visitatiedag voor Creatieve Therapie

Donderdag 15 december 2011
Expositie CT in Ontmoetingscentrum van Stenden HogeschoolZesjaarlijkse cyclus
In het hoger onderwijs is het gebruikelijk dat de door de overheid al dan niet bekostigde opleidingen op het nivo van Associate degree, Bachelor degree en Master degree eenmaal in de zes jaar worden gekeurd op met name de kwaliteit van het onderwijs en op het gerealiseerde nivo van haar afgestudeerden. De opleiding schrijft daartoe een zogenoemde Kritische Reflectie, waarna de opleiding wordt gevisiteerd door een externe Visiterende en Beoordelende Instantie, die op grond van een aantal door de overheid vastgestelde kwaliteitsstandaarden controleert of een opleiding aan de maat is. Als dat het geval is, vraagt de hoger onderwijsinstelling met het Visitatierapport opnieuw accreditatie aan bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. Op grond van het verdiende keurmerk mag de onderwijsinstelling in de volgende zes collegejaren de door de overheid erkende diploma's uitreiken, worden de bekostige opleidingen door de overheid bekostigd en hebben de ingeschreven studenten van die geaccrediteerde opleiding in principe recht op studiefinanciering.

Creatieve Therapie gevisiteerd
Vandaag is het weer zover dat onze opleiding Creatieve Therapie (CT) van Stenden Hogeschool wordt gevisiteerd. Een onafhankelijk en gezaghebbend visitatiepanel is gisteren gestart met haar kwaliteitsonderzoek en is daarmee vandaag ook de hele dag aan het werk. Gedurende deze dag verzorgt de opleiding presentaties voor het visitatiepanel en gaat het panel in opeenvolgende sessies in vraaggesprek met vertegenwoordigers van de opleiding, waaronder studenten, docenten, management en vertegenwoordigers van het werkveld van de creatieve therapie, waarvoor de betreffende studenten worden opgeleid. De groepen waarmee het visitatiepanel vandaag spreekt, worden begeleid door een klein team van management en stafmedewerkers kwaliteitszorg. Vandaag woon ik een groot aantal sessie bij, waarin de diverse groepen zich voorbereiden en terugblikken op hun panelgesprek.

Onderwijsexpositie
Gisteren en vandaag bevindt zich in een ruimte van het Ontmoetingscentrum een uitstalling van allerlei materialen, die het visitatiepanel anderhalve dag ter beschikking staan om zich een beeld te vormen van de hoedanigheden van de opleiding CT.. Hier vindt het visitatiepanel een keurig verzorgde expositie van bijvoorbeeld onderwijsmoduulblauwdrukken, moduulboeken, toetsen, beleidsnota's, kwaliteitsonderzoeksrapporten, studentenportfolio's en van uiteenlopende onderwijsproducten van de CT-studenten, voor wat betreft de drie door Stenden Hogeschool aangeboden therapiemedia: Drama, Beeldend en Muziek.

Nieuwe Raden van Toezicht voor VU&VUmc en CHW en VV

Woensdag 14 december 2011
Schildering van Floor van Keulen in 't Exposorium van de VUGevaarlijke avondspits
Onderweg op de A7 van Leeuwarden naar Amsterdam geraak ik ter hoogte van Wognum plotseling op een spiegelglad wegdek. Ineens is het wegdek wit van de zojuist plaatselijk gevallen winterse neerslag. Gas loslaten en vooral niet afremmen voorkomt een glijpartij. Geleidelijk minder ik snelheid om door te rijden met een snelheid van rond de 80 kilometer per uur. Sneller is hier niet verantwoord. Dat blijkt ook al snel aan de andere zijde van de vangrail. De automobilisten vanuit de richting Amsterdam in noordelijke richting krijgen het nu zwaar te verduren tijdens deze avondspits. Vanaf Wognum tot voorbij Purmerend passeer ik drie verkeersongevallen.Lange spitsfiles op de oostelijke rijstroken zijn het resultaat.

Verkeerschaos op de A7
Het is al mis gegaan bij Wognum, vlak boven Hoorn. Enkele personenauto's zijn hier met elkaar in botsing gekomen. De rechterrijstrook van de A7 is volledig afgesloten. Een zes kilometer lange file tot aan Avenhorn is het resultaat. Verderop, bij Purmerend-Zuid, passeer ik een ander, ernstiger ongeval. Vier personenauto’s en een vrachtwagen veroorzaakten een aanrijding. Ook hierachter groeit een lange file. Verderop wordt de chaos nog groter, want nòg een keer is het verkeerd afgelopen bij Purmerend-Zuid. De autoradio meldt dat er voor de Verkeersdienst niets anders op zat dan de zuid-noord-rijbaan geheel af te sluiten. Een kilometerslange file reikt tot op zowel de westelijke als de oostelijke Amsterdamse stadsring van de A10. Op de oostelijke rijbaan van de A7 staat van Amsterdam tot Wognum alle verkeer stil, alleen een groot aantal voertuigen van de diverse hulpdiensten rijdt over de vluchtstrook.

Floor van Keulen in 't Exposorium
Zonder file arriveer ik toch nog tijdig in de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ik heb zelfs even tijd over om een bezoek te brengen aan het Exposorium, de expositieruimte van de VU, op de begane grond. Hier bezoek ik de expositie 'Hetzelfde, Anders' van Floor van Keulen. Het is een tentoonstelling over de schetsboeken en tekeningen van de verdwenen muurschilderingen van Floor van Keulen, uit de jaren 1965-2011. Het gaat hier om monumentale schilderingen, gebaseerd op intuïtieve bewegingen, voortbordurend op het beeldarchief in het hoofd van deze kunstenaar.

Benoemingsadviescommissie
Om 17.30 uur komen we als Benoemingsadviescommissie van de Ledenraad van de Vereniging VU-Windesheim bijeen in de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tot 19.00 uur hebben we een voorbespreking met Pieter Bouw, de voorzitter van de huidige Raad van Toezicht, en met Albert Cornelissen, de voorzitter van het College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim (CHW). We bespreken de gevolgde en te volgen procedure waarmee de huidige Raad van Toezicht en wij als Benoemingsadviescommissie aan het eind van deze week tot respectievelijk een voordracht en een advies zullen komen met betrekking tot de kandidatuur van de drie nieuwe Raden van Toezicht, waarover aanstaande zaterdag door de landelijke Ledenraad van de Vereniging zal worden gestemd.

3 nieuwe Raden van Toezicht
Vanavond voeren we als Benoemingsadviescommissie kennismakingsgesprekken met drie beoogde, nieuw te benoemen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Windesheim, van de Raad van Toezicht van de Stichting VU-Windesheim en van de VU-Vereniging (VV), die we als Ledenraad aanstaande zaterdag zullen stichten, met 1 januari 2012 als ingangsdatum. Van zeven tot acht maken we kennis met de eerste kandidaat voor de Raad van Toezicht van Windesheim en van acht tot tien achtereenvolgens met de tweede kandidaten voor de Raad van Toezicht van VU-VU-mc, waarvan één van de kandidaten tevens beoogd voorzitter is van de Raden van Toezicht van de Stichting VU-VUmc en van de VU-Vereniging. Daarna evalueren we samen met de secretaris van de Benoemingsadviescommissie de drie kennismakingsgesprekken, teneinde te komen tot een benoemingsadvies dat we in eerste instantie zullen uitbrengen aan de huidige Raad van Toezicht van de Vereniging en in tweede instantie aan de Ledenraad van de Vereniging.

zaterdag 17 december 2011

Evaluatie Debatcafé's Fryslân 2011

Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert
Dinsdag 13 december 2011

Jaarevaluatie 2011
Na een gezamenlijke maaltijd in de Canteen van Stenden Hogeschool begint vanavond om 18.30 uur in Stenden University Hotel te Leeuwarden de extra ingelaste vergadering van ons Regiocomité Fryslân van de Vereniging VU-Windesheim. We evalueren in deze bijeenkomst de door ons Regiocomité in samenwerking met het Friesch Dagblad, Tresoar en VU-connected georganiseerde Debatcafé's van het afgelopen kalenderjaar. Ter voorbereiding op dit overleg heeft onlangs een evaluatiesessie plaatsgevonden tussen een delegatie van ons Regiocomité en de directeur-hoofdredacteur Lútzen Kooistra van het Friesch Dagblad. De resultaten van die evaluatie worden door ons vanavond meegenomen in onze eigen evaluatie.

Evaluatie-items 2011
Enkele onderwerpen die vanavond de revue passeren, zijn onder andere: de keuze van de onderwerpen, de keuze en de kwaliteiten van de sprekers, de opkomstcijfers, de samenwerking met het Friesch Dagblad en Tresoar, de locatie van Tresoar te Leeuwarden, de publiciteit vooraf en nadien, de ondersteuning vanuit het bureau van VU-connected te Amsterdam en de tot nu toe gekozen vaste werkvorm van het zogenoemde Debatcafé.

Programmering 2012
Een aantal zaken waar we volgend jaar aan willen werken, betreffen onder andere de actualiteit en de aantrekkelijkheid van de onderwerpen, de optimalisering van de samenwerking van de genoemde drie partners, de flexiblisering van de te kiezen werkvormen en de gewenste uitbreiding van de ondersteuning door het Amsterdamse bureau van VU-connected. Over de samenwerking van ons Friese Regiocomité met de staf van VU-connected zullen we in de maand januari 2012 in gesprek gaan met de directeur van VU-connected. Ons doel is dat we daarna met vernieuwd élan het nieuwe seizoen van het Debatcafé Fryslân in onze provincie nieuwe vormen en nieuwe inhouden zullen geven.

Nieuwe Raad van Toezicht voor Stichting Windesheim

Maandag 12 december 2011
Gebouw X van Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle

Benoemingsadviescommissie
Om 17.30 uur komen we als Benoemingsadviescommissie van de Ledenraad van de Vereniging VU-Windesheim bijeen in de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tot 19.00 uur hebben we een voorbespreking met Pieter Bouw, de voorzitter van de Raad van Toezicht van onze Vereniging. We bespreken de gevolgde en te volgen procedure waarmee de huidige Raad van Toezicht en wij als Benoemingsadviescommissie aan het eind van deze week tot respectievelijk een voordracht en een advies zullen komen met betrekking tot de kandidatuur van de drie nieuwe Raden van Toezicht, waarover aanstaande zaterdag door de landelijke Ledenraad van de Vereniging zal worden gestemd.

Raad van Toezicht voor Stichting Windesheim
Vanavond voeren we als Benoemingsadviescommissie een kennismakingsgesprek met twee beoogde, nieuw te benoemen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Windesheim, die we als Ledenraad aanstaande zaterdag zullen stichten, met 1 januari 2012 als ingangsdatum. Van zeven tot acht maken we kennis met de eerste kandidaat en van half negen tot half tien met de tweede kandidaat. Daarna evalueren we samen met de secretaris van de Benoemingsadviescommissie de beide kennismakingsgesprekken, teneinde te komen tot een benoemingsadvies dat we in eerste instantie zullen uitbrengen aan de huidige Raad van Toezicht van de Vereniging en in tweede instantie aan de Ledenraad van de Vereniging.

Walnoten van Sint Jacob

Opengesneden en originele Franse walnoot
Zondag 11 december 2011
Boomvruchten
Tijdens de pelgrimstocht van Durkje en mij afgelopen zomer over het Sint Jacobspad door Zuid-Frankrijk passeerden we langs de diverse wandelpaden een groot aantal vruchtbomen. Appels, Kiwi's, Nectarines, Hazelnoten en Walnoten, allemaal vruchten die daar in de zomer rijp of bijna rijp aan de bomen hingen.

Walnoten
Twee walnoten (ook wel okkernoten genoemd) hebben we onderweg meegenomen. De walnoot zoals wij die in de winkel kopen, is gegroeid in een ronde, groene vrucht, die aan de takken in de boom hangt. Van één van de beide walnoten heb ik 's avonds na de wandeling de helft van het heldergroene vruchtvlees rondom de noot met een mesje weggesneden.  Daarna hebben we die aangesneden vrucht (links op de foto) en de complete vrucht (rechts op de foto) vier maanden laten drogen.

Vruchtvlees
Het aanvankelijk heldergroene vruchtvlees van de walnoten verschrompelde en werd bruin. De noot kleurde langzaam tot de welbekende doffe notenkleur. Vandaag hebben we de beide noten opengebroken. Beide noten waren goed gevuld met het welbekende vruchtvlees van de walnoot. De smaak was prima.

zaterdag 10 december 2011

Het Jabikspaad

Cover van de wandelgids van het Jabikspaad
Zaterdag 10 december 2011

Wandelen en/of fietsen

Het Jabikspaad is zowel een wandelroute als een fietsroute; vanuit het Friese Sint-Jacobiparochie naar Hasselt, in de kop van Overijssel. Het traject voert je eerst over de vette klei op Het Bildt, dan door de wijde verten van de Fryske Greidhoek in Mid-Fryslân, door de romantische bossen bij Oranjewoud en dan tenslotte door de waterrijke wereld van Noordwest-Overijssel. Het landschap kent hier veel gezichten en op dit 150 kilometer lange traject hoor je zelfs vier verschillende talen.

Van St. Jacob naar St. Jacob
Het Jabikspaad is de Friese aanlooproute voor – als je dat ook wilt – je indrukwekkende pelgrimstocht naar het Spaanse Santiago de Compostela!
 • Je loopt dan vanuit Nederland van Sint Jacob (St.-Jacobiparochie) naar Sint Jacob (Santiago (de Compostela)) in Spanje.
 • Je loopt dan van (Wadden)zee naar zee (Atlantische Oceaan).
 • Je neemt een Friese wulk mee uit de Waddenzee en je haalt een Atlantische Jacobsschelp uit de Atlantische Oceaan.
 • Je loopt dan van het begin van de wereld (Zwarte Haan in Fryslân) naar het einde van de wereld (Cap Finisterre in Galicië).
 • Je begint als wandelaar in het noorden van Europa en door de verandering die je onderweg gegarandeerd doormaakt, arriveer je als pelgrim in het zuiden van Europa.
 • Je kunt er elke dag mee beginnen, vandaag nog? ….. of morgen? ….. of …..?
Start in Sint-Jacobiparochie
Je pelgrimstocht begint dus in het Friese Sint-Jacobiparochie. Daar hebben het Nederlands Genootschap van Sint Jacob en de Stichting Jabikspaad Fryslân (waarvan ik bestuursvoorzitter ben) een prachtig Pelgrimsinformatiecentrum in De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie. Zo’n honderd meter vanaf dit startpunt vind je ook de Jacobshoeve, de pelgrimsherberg van Douwe & Klaske Wijbenga, waar je de Wandel- en Fietsgids van het Jabikspaad kunt kopen, maar bijvoorbeeld ook Jacobsschelpen, textielemblemen en stempelkaarten voor onderweg. De routegids van het Jabikspaad bevat veel informatie over het Jabikspaad: over de geschiedenis, over de route, met tips voor onderweg, informatie over Sint Jacob, over Friese elementen zoals de landschappen, de talen, over symboliek, de cultuur en de natuur.

De route
De routegids biedt kaartmateriaal en de routebeschrijving naast elkaar in een smalle ringband. Het routeboekje biedt ook keus. Je kunt de route bewandelen of fietsen. Beide routes kennen een oostelijke variant (van Sint-Jacobiparochie via Zwarte Haan en Leeuwarden naar Jirnsum) en een westelijke variant (van Sint-Jacobiparochie via Franeker naar Jirnsum), maar in Jirnsum komen de routes bij het pelgrimsmonument de ‘Jirnsumer Moeting’ bij elkaar en dan gaat het als één pelgrimspad op naar Hasselt, in Overijssel. De wandel- en fietsroute gaan soms uit elkaar, maar verderop gaan ze dan weer over hetzelfde pad verder. De route is dubbel beschreven: van het noorden naar het zuiden, maar ook van het zuiden naar het noorden. De route is onderweg goed bewegwijzerd met als symbool de gele wulk (Friese schelp) op een donkerblauwe ondergrond.

Wandeldagen
In het jaar 2005 hebben Durkje en ik het Jabikspaad van noord naar zuid bewandeld via de oostelijke route. Hieronder staat op welke dagen we welk traject liepen, over het daarbij aangegeven aantal kilometers:
Routevarianten
In het jaar 2006 hebben we nog de westelijke variant van het Jabikspaad in het noorden van Fryslân gelopen, en wel als volgt:
 • op 5 juni 2006 van Sint-Jacobiparochie via Franeker naar Tzum (22 km);
 • op 27 augustus 2006 van Tzum naar Jorwert (14 km);
 • op 10 september 2006 van Jorwert naar Jirnsum (13 km).
Op 10 juni 2007 hebben we van de 15e etappe vanaf de rivier de Linde bij de Sasweg/Gapenburg nog even de oostelijke variant via Oldemarkt naar de Paasloër Allee bewandeld en toen via de westelijke route direct weer terug door Oldemarkt naar onze startplek aan de Linde, totaal zo’n 13 kilometer.

De routegids
Wegens het grote succes van het Fries-Overijsselse Jabikspaad is inmiddels ook de 5e druk van de routegids al bijna uitverkocht, dus er wordt momenteel druk gewerkt om in 2012 een 6e druk uit te geven. Daarin zijn dan weer alle routewijzigingen verwerkt.
Wie nog gebruik wil maken van de 1e tot en met de 5e druk van de routegids, kan op de website van het Jabikspaad de beschrijvingen van de diverse routewijzigingen vinden.
Wandelen is helemaal in. Het wordt van Fryslân tot aan het Spaanse Santiago de Compostela steeds drukker op de schitterende Europese pelgrimspaden.

vrijdag 9 december 2011

Felicitatieactie van het NBG

Vrijdag 9 december 2011

NBG-Vrijwilligers feliciteren je
Eén van de doorlopende acties van het Nederland Bijbelgenootschap (NBG) is de Felicitatieactie. Vaste vrijwilligers van het NBG feliciteren iemand binnen uw en mijn kerk namens het Nederlands Bijbelgenootschap. De aanleiding tot zo’n felicitatie kan heel verschillend zijn, namelijk bij feestelijke aangelegenheden zoals bij doop, belijdenis, benoeming in een kerkelijk ambtsfunctie, bruiloft, verjaardag of een andere bijzondere gebeurtenis binnen je kerkelijke gemeenschap. De kerkelijke gemeente is een prachtige plek om het werk van het NBG onder de aandacht te brengen.

Felicitatieactie
De felicitatieactie van het NBG bestaat uit een felicitatiekaart met daarom een cadeaubon van 5 Euro, die online is te verzilveren bij de aanschaf van één van de vele uitgaven van het Nederlands Bijbelgenootschap. In de felicitatiekaart zit daartoe ook een uitgavenfolder, met daarin een overzicht van de uitgaven van het NBG. Uit dit grote aanbod kan de ontvanger van de felicitatiekaart zelf een keus maken, om kennis te maken met de (bijbel)uitgaven van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Waarom doen we dit?
Er zijn talloze mensen in de wereld voor wie het bezitten van een eigen Bijbel in de eigen taal nog altijd een droom is. Het Nederlands Bijbelgenootschap zorgt ervoor dat die mensen in Nederland en in het buitenland een Bijbel kunnen krijgen. En het NBG zorgt er tevens voor dat mensen die dat willen, ook worden geholpen om hun Bijbel zèlf te lezen. Om met dat goede Bijbelwerk door te kunnen gaan, heeft het NBG jouw en mijn steun nodig.

Help je mee?
Om met haar bijbelwerk door te kunnen gaan, is het Nederlands Bijbelgenootschap afhankelijk van de steun van haar leden en donateurs. Met die giften realiseert het NBG haar missie om ‘ervoor te zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt’. Dankzij al die leden en donateurs is het NBG in al bijna 200 jaar uitgegroeid tot hèt toonaangevende expertisecentrum op het gebied van de Bijbel. Behalve haar eigen bijbelwerk maakt het NBG met alle giften die binnenkomen ook het werk van collega-bijbelgenootschappen in het buitenland mogelijk.

Bijbel per Maand-Club helpt
Met behulp van het feestelijke tintje van deze Felicitatieactie vraagt het NBG ook aan de ontvanger van de felicitatiekaart om het bijbelwerk van het NBG enige tijd te steunen met een structurele bijdrage via de zogenoemde ‘Bijbel per Maand-Club. Daartoe kan de ontvanger van de felicitatiekaart de ingesloten lidmaatschapskaart die aan de felicitatiekaart vast zit, gratis via het antwoordnummer naar het NBG in Haarlem sturen.

Alle leden van de Bijbel per Maand-Club zorgen er samen voor dat:
- Mensen een Bijbel in hun moedertaal kunnen lezen;
- Vertalers wereldwijd aan nieuwe vertalingen kunnen werken;
- Mensen die hun Bijbel zijn kwijtgeraakt door een ramp, weer een nieuwe Bijbel krijgen;
- Analfabeten leren lezen en schrijven aan de hand van Bijbelboekjes in alfabetiseringsprojecten van het NBG;
- Analfabeten en blinde mensen kunnen, dankzij de geschonken luisterbijbels en de braillebijbels van het NBG, nu zelf Gods Woord horen en lezen.

donderdag 8 december 2011

Poiesz Supermarkten in Stiens

Donderdag 8 december 2011

Poiesz
Poiesz Supermarkten B.V. is nog het enige zelfstandige regionale grootwinkelbedrijf in Noord-Nederland. Poiesz is een familiebedrijf; opgericht in 1923, toen de heer L. Poiesz in de Friese Elfstedenstad Sneek een groentewinkeltje opende. De achternaam ‘Poiesz’ is afkomstig uit Duitsland. Bijna 200 jaar geleden zijn de voorouders van de huidige Poiesz-familie als zogenoemde 'Lapkepoepen' vanuit het Duitse Ibbenbüren naar Nederland gekomen. Snekers spreken in hun stadsfries de naam Poiesz uit als ‘puis’, maar in de rest van Nederland wordt de naam uitgesproken als ‘pois'.

Familiebedrijf
In 1962 werd in Sneek de eerste ‘Poiesz Supermarkt’ geopend. Daarna volgden filialen in Franeker, Bolsward en Workum. Inmiddels telt het winkelbedrijf 62 supermarkten en 59 slijterijen, verspreid over Fryslân, Groningen, Drenthe en Flevoland. Alle winkels worden gerund in eigen beheer. Het hoofdkantoor en het distributiecentrum staan in Sneek, waar het bedrijf begon. Bij dit familiebedrijf werken op dit moment zo’n 4.600 medewerkers.

Filiaal in Stiens
Ook in Stiens is al jarenlang een filiaal van Poeisz. Voorheen was de supermarkt met slijterij gevestigd in de Langebuorren, het winkelcentrum waar het kernwinkelapparaat van Stiens is gevestigd. Toen de woninginrichter Snijder het winkelpand aan de Uniawei verliet, waar vroeger het Stienser zwembad in was gevestigd, zijn alle opstallen gesloopt en zijn op dat bouwterrein aan de Uniawei twee nieuwe supermarkten – een Lidl en een Poiesz – gebouwd, met ruime parkeergelegenheid rondom de beide winkelpanden. Aan de Uniazijde - vlakbij Molen De Hoop - wordt de Poiesz op dit moment bevoorraad.

Roetfilters
Alle vrachtwagens van Poiesz Supermarkten zijn inmiddels uitgerust met een roetfilter. Roetfilters zorgen voor een forse (50-90%) reductie van de uitstoot van schadelijke stoffen. Poiesz heeft gekozen voor de 90%-roetfilter, waarmee 90% van de uitstoot van schadelijke deeltjes wordt opgevangen in de filters.

woensdag 7 december 2011

Wandelen met passie

Woensdag 7 december 2011

Focus op wat je doet
Als je wandelt, verbeter je je bloedsomloop en verbrand je lichaamsvet. Maar is dat het allemaal, of doet regelmatig wandelen ook iets met je geest? De Amerikaanse dagbladjournalist en wandelaar Carolyn Scott Kortge adviseert haar lezers om zich geheel te focussen op wat men doet. Als je dus gaat wandelen, wandel dan met aandacht en passie. Evenals yoga wordt wandelen dan een vorm van bewegende meditatie, waarvan je zowel fysiek, mentaal als spiritueel opknapt.

Wandel met passie
Bij het schrijven van een artikel ontwikkelde Carolyn Scott Kortge haar passie voor wandelen. Ze ging aan wedstrijden meedoen en ze ontdekte al wandelend dat meditatietechnieken èn de atletische aspecten van het wandelen elkaar positief beïnvloeden. Zo ontwikkelde ze voor zichzelf het concept van ‘wandelen met passie’. Daarover schreef ze vervolgens haar boek ‘The Spirited Walker’ met als ondertitel ‘Fitness Walking for Clarity, Balance and Spiritual Connection’. De Nederlandse vertaling van Peter van der Kaay kreeg als boektitel: ‘Wandelen met passie’, met als ondertitel: ‘een eindeloos stappenplan naar harmonie en geluk’.

Wandeladviezen
Volgens Caroly Scott Kortge maakt het niet uit hoe je wandelt. Je kunt alleen of in een groep wandelen, over korte of lange afstanden. In haar boek schreef ze een groot aantal oefeningen, waarmee je het wandelen een nieuwe dimensie kunt geven. Zo beschrijft ze bijvoorbeeld strek- of ademhalingsoefeningen en biedt ze instrumenten om door te zetten wanneer je eigenlijk van plan bent om te stoppen. Ze biedt in haar boek persoonlijke anekdotes en geeft wandeladviezen. Een boek dat je kan inspireren en je op weg helpt naar gezonder leven.

Inleiding
In haar inleiding op het boek schrijft Carolyn Scott Kortge hoe ze van fitness via conditiewandelen haar passie voor wandelen creëerde.
- Ik werd een ijverige conditiewandelaar en begon aan een reis die mij veel meer heeft opgeleverd dan de fysieke training waarop ik had gehoopt;
- beweging in het lichaam brengt beweging in de geest.
- Ik had niet in de gaten dat de fysieke stappen een innerlijke ontdekkingstocht in gang zetten.

Opbouw van het boek
Alle tien hoofdstukken zijn ingedeeld volgens een vast stramien, dat bestaat uit:
- de doorlopende tekst van het betreffende hoofdstuk;
- één of meer ‘Zijpaadjes’, waarin bijvoorbeeld fysieke wandeloefeningen worden beschreven;
- korte intermezzo’s, die meer mentaal en spiritueel van aard zijn, met als steeds terugkerend thema: ‘Van bewegen naar beleven’.

Citaten voor je handel & wandel
Enkele citaten uit dit boek van Carolyn Scott Kortge, die – als je ze isoleert van de boektekst - niet alleen van toepassing zijn op het wandelen, maar ook op je hele dagelijkse ‘handel & wandel’ thuis, of op je werk en in andere maatschappelijke contexten:
- Het nieuwe maakt je zintuigen extra alert.
- Iedere stap is een kans om de strijd aan te gaan met de praatjes in je hoofd die je tegenhouden.
- Maar in termen van psychische ontspanning en spirituele verbondenheid geldt dat je verder komt als je je aandacht niet verdeelt.
- Kies een tempo waarbij je hart harder moet pompen en je ademhaling sneller gaat.
- Wanneer je psychische aandacht en lichamelijke inspanning in elkaar kunt laten opgaan, wordt conditiewandelen wandelen met passie.
- Concentreer je op dagelijkse en wekelijkse doelen die met duidelijke, concrete acties naar je doel leiden.
- Redeneren heeft weinig effect als je aan jezelf twijfelt.
- de manier waarop je denkt en tegen jezelf praat bepaalt vaak wat je bereikt.
- Daardoor besef ik weer dat ik dankbaar moet zijn voor een sterk en gezond lichaam en voor de vrijheid waarmee ik me kan bewegen.
- Maar als we ons bewust worden van de beelden die ons gedrag sturen, krijgen we de macht om te kiezen.
- De natuur is een trouwe bondgenoot voor hen die op zoek zijn naar verbondenheid, bewustzijn en een gevoel van verbazing in hun leven.
- Veel gevechtskunsten zien het lopen als een natuurlijke manier voor de mens om zich te oefenen in evenwicht, kracht en concentratie.
- De taal van het lichaam heeft veel te bieden, maar als je niet weet hoe je moet luisteren, interpreteer je de boodschap heel gemakkelijk verkeerd.
- Een goede training is iets wat erkenning verdient.
- Ontdekken begint met een houding, niet bij een bepaalde plek.
- Je moet de kracht van het geschreven woord niet onderschatten.
- Een persoonlijk contract heeft de kracht om je naar je doel te brengen.
- Als je er met een soort openheid opuit trekt, heb je daar profijt van.
- Door allerlei verschillende benaderingen te proberen blijf je fris en psychisch actief.
- Weerstand doorbreken vergt gerichte aandacht en oplettendheid.
- Het is veel gemakkelijker om jezelf over een grens heen te krijgen als je de steun van iemand naast je voelt die hetzelfde doet.
- Door jezelf een ‘wandelaar’ te noemen maak je het wandelen tot iets wat bij je identiteit hoort.
- Wanneer je op een andere manier over wandelen gaat praten, ga je je ook anders gedragen.
- in perioden van crisis en stress is wandelen een geneeskrachtig pad.
- Door te gaan wandelen komen er in de hersenen chemische stoffen vrij die letterlijk verandering brengen in hoe wij ons voelen.
- Gedichten, gebeden en zegeningen concentreren die psychische beweging in helende woorden.
- Bedenk onder het lopen wel dat je werkelijke reis in je innerlijk plaatsvindt.
- Het heilige ligt eenvoudig te wachten tot het door ons wordt opgemerkt.
- Gemoedsrust is een stille bestemming.
- Het is niet waar je naartoe gaat dat van het leven een pelgrimage maakt, maar hoe je er komt.