zondag 25 december 2011

Want een Kind is ons geboren


Zondag 25 december 2011 – Kerstfeest
Een ontloken roos en drie lelies bij de viertafel van Kerst in De Hege Stins

Twee Kerstvieringen
Twee Kerstdiensten hebben we vanmorgen in De Hege Stins van Stiens. Dominee Jaap Overeem is voorganger van beide kerkdiensten. De beide ochtenddiensten hebben echter een verschillende inhoud. De tweede dienst die aanvangt om 10.30 uur gaat over het Bijbelboek Johannes 1, terwijl de eerste kerkdienst die wij vanaf 8.45 uur bijwonen, gaat over Immanuël. Of eigenlijk gaat het vanmorgen over vijf verwijzingen, vijf aanduidingen, vijf namen die zijn gegeven aan Jezus Christus, de Zoon van God, voor wie wij vandaag het geboortefeest vieren. Han Giesing is de organist en Geertje Sijtsema en Wietske Visser zijn de koperblazers die de muzikale begeleiding en de instrumentale muziekstukken verzorgen.

Immanuël
Wij richten ons dus in de eerste kerkdienst op Immanuël. Wie is Immanuël? En wat zegt de Bijbel over Immanuël? Om daarover iets te vertellen, heeft dominee Overeem ervoor gekozen om Gezang 125 de rode draad van deze kerkdienst te laten zijn. De kerkdienst is ingedeeld in meerdere delen. In elk deel staat een vers van Gezang 125 centraal. In elk vers wordt in de eerste regel met steeds een nieuwe naam verwezen naar Immanuël; en wel als volgt:
- Vers 1: Immanuël;
- Vers 2: wortel Isaï;
- Vers 3: Oriënt;
- Vers 4: sleutel Davids;
- Vers 5: onze Heerser.

Oude Testament verwijst naar Nieuwe Testament
Vijf maal zingen we een vers van Gezang 125. Elke keer volgen dan enkele schriftlezingen vanuit de Bijbelboeken Jesaja, Samuël, Deuteronomium, Jesaja en Maleachi naar de geboorteverhalen van Jezus in de Bijbelboeken Mattheüs en Lukas in het Nieuwe Testament, waarin je ziet dat in het Oude Testament steeds al wordt verwezen naar de geboorte van dit Koningskind van het Nieuwe Testament. Aansluitend op de schriftlezingen van lector Piet Smit zingen we steeds een lied, waarna dominee Jaap Overeem een korte uitleg geeft over de aan de dan orde zijnde naam van Jezus. Zo zie je maar weer: (de geboorte van) Jezus komt niet zomaar uit de lucht vallen.

Licht en donker
Op het liturgisch centrum van De Hege Stins staat de viertafel. Elke Adventsweek hebben we een extra kaars aangestoken. Vandaag branden alle kaarsen. Teken dat het Kerstfeest is. Het Licht heeft vandaag het donker overwonnen.
Maar ….. er staat nog iets tussen ons en de viertafel in: vier vazen met vier bloemen. Het zijn drie lelies en één roos.
Bij de bloemen vóór de viertafel vertelt dominee Overeem ons over driemaal donker en eenmaal licht. In de afgelopen week zijn twee oudere gemeenteleden op een gezegende leeftijd overleden en één baby is in onze gemeente afgelopen week dood geboren. Driemaal intens verdriet, driemaal donker. Maar die ene rode, ontloken roos geeft licht, want er is ook een baby geboren in het gezin van Jacob en Christina van der Meulen. Vreugde in dit gezin. Zo dicht staan leven en dood, ofwel licht en donker dicht bij elkaar.

Een geboorte is niet meer te stuiten
Zo is het ook met de geboorte van Jezus Christus. Zoals het Oude Testament al vooruitwijst naar het Nieuwe Testament, wijst ook de geboorte van Jezus al vooruit naar het latere lijden en sterven van Jezus. Zo wijst Kerstfeest al vooruit naar Pasen en Pasen naar Pinksteren. Maar vandaag is het Kerstfeest, ‘want’ – om met de woorden van de dichter Gerrit Achterberg te spreken – ‘een geboorte is niet meer te stuiten; hoe ook de wolf verslindt het lam.’

Geen opmerkingen: