woensdag 31 januari 2018

Bestuursvergadering Nijkleaster januari 2018

Dinsdag 31 januari 2018
Een kaars brandt in de Sint-Radboudkerk van Nijkleaster in JorwertKerk en klooster

De eerste vergadering van het stichtingsbestuur van Nijkleaster vindt vanavond plaats in de voorkerk van de Sint-Radboudkerk van het Friese Jorwert.
Voordat het zakelijke deel van de vergadering aanvangt, komen we als bestuurders en medewerkers eerst in de kring bijeen in het koor van deze eeuwenoude dorpskerk.

Avondgebed
Onder leiding van pionierspredikant Hinne Wagenaar vieren we in een korte sessie het Avondgebed. We worden stil, kaarsen worden aangestoken, de Bijbel gaat open en wordt gelezen, en na gebed, zang en zegen hebben we de doortocht van de hectiek van de dag gemaakt op weg naar de bestuursvergadering in de voorkerk.

Stilte, bezinning, verbinding
Er is van alles te bespreken, over dromen en plannen, financieren en bouwen, samenwerken met elkaar binnen en buiten Nijkleaster, en we willen blijven geloven en hopen dat al onze inspanningen op termijn leiden tot de vestiging van een eigentijds protestants klooster in dit stille midden van Fryslân, waar een warme plek is voor wie hier wil wonen, werken, stil zijn, bezinnen en verbinden.

Lichter en warmer
Nijkleaster is enkele jaren geleden begonnen als die ene kaars in de koude en donkere dorpskerk, die eerst nog maar een beetje licht en warmte geeft, maar geleidelijk wordt het lichter en lopen we warm.

dinsdag 30 januari 2018

StudieStartWeek medio collegejaar 2017-2018

Maandag 29 januari 2018 
Studenten Hotel Management in de Canteen van Stenden Hogeschool in LeeuwardenFebruari-instroom
Het hogeschooljaar van Stenden Hogeschool en van andere hogescholen in Nederland vangt elk jaar per 1 september aan. De grootste groep instromende studenten start op dat moment met de hogere beroepsopleiding.
Stenden hogeschool biedt voor een aantal opleidingen daarnaast ook halverwege het collegejaar - in de overgang van het eerste naar het tweede semester - de mogelijkheid om met een nieuwe studie te beginnen. We noemen dat in onze hogeschool ook wel de februari-instroom, omdat deze groep studenten officieel de studie aanvangt met ingang van 1 februari.

StudieStartWeek 
Vanmorgen zijn enkele honderden nieuw-ingekomen studenten van deze zogenoemde februari-instroom met hun opleiding begonnen.
Vandaag is dat een grote groep studenten van de opleiding Hotel Management en van de tijdelijke  uitwisselingsstudenten van collega-instellingen, ook wel 'Exchange Students' genoemd, die veelal voor een half jaar vanuit het buitenland naar onze hogeschool komen, die we dan uitwisselen tegen onze studenten, die in ruil daarvoor zo'n half jaar op de buitenlandse hogeschool of universiteit gaan studeren.

Warm welkom
De nieuw ingekomen studenten worden vanmorgen door een deejay met enthousiaste muziek warm welkom geheten in een daarvoor in de centrale hal opgebouwd ski-dorp. Bij de ontvangst worden ze getrakteerd op warme chocolademelk met Apfelstrudel.
Daarna volgt een uitgebreid introductieprogramma, waarmee de nieuwe studenten kennis maken met Leeuwarden als studiestad, met de hogeschool als hun nieuwe onderwijslocatie en met de opleiding die zij als thuisbasis binnen onze hogeschool hebben gekozen.
Na vandaag zullen ook de nieuwe studenten van de opleidingen International Business & Management Studies, Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs en Media en Entertainment Management hun studie aanvangen met introductiedagen.
Al deze nieuwe studenten wensen we vooral veel succes en ook plezier toe tijdens hun studie.

zaterdag 27 januari 2018

Pilaren in het donker

Zaterdag 27 januari 2018 
De cover van 'Pilaren in het donker'

Nieuwjaarsgroet
In de maand december verschijnt jaarlijks een nieuw deeltje in de Nieuwjaarsreeks van Noordhoff Uitgevers. Met deze reeks literaire juweeltjes over het onderwijs, geschreven door grote namen uit de Nederlandse literatuur, bedankt deze Groningse uitgeverij als nieuwjaarsgroet elk jaar haar relaties voor de goede samenwerking.
De reeks bestaat al sinds 1995. Het eerste boek van deze reeks kwam uit in 1984, geschreven door Pierre Janssen, en daarna passeerde publicaties van onder andere Adriaan van Dis, Herman Koch, Kader Abdolah, Manon Uphoff, en in 2016 Aaf Brandt Corstius.
Eind 2017 publiceerde Noordhoff in deze reeks het boek 'Pilaren in het donker', geschreven door Ronald Giphart (1965).

Tegengas
Het verhaal speelt zich af in en rond de Altrechtse Scholengemeenschap. De school heeft het blad 'Geschrift' als officieel orgaan, maar een besloten groepje leerlingen uit de onderbouw vond dat maar een 'aandoenlijk plichtsgetrouw vod', dus was het tijd voor een tegenhanger, die onder de naam van 'Tegengas' wordt uitgegeven.
Tegengas zou de plek worden waar leerlingen zouden mogen schrijven wat hen echt bezig hield, waarbij werd gedacht aan zaken als punk, kruisraketten, sex, feesten, verlangen, grappen over de Amerikaanse president, en over drugs.

Verzetskrant
In het begin gaat het nog goed en krijgen de redacteuren Yvette, Gunnar en Kasper nog medewerking van hun school, maar na het tweede nummer gaat het al fout, en worden de redactieleden door de rector op het matje geroepen voor een uitbrander.
Omdat ze het niet met elkaar eens worden, wordt door de school alle medewerking geweigerd en moeten ze het verder zelf maar uitzoeken.
Het conflict met de rector weerhoudt de redactie niet van voortgang, dus nu het blad illegaal is, krijgt het onder scholieren de status van verzetskrant. En onder leerlingen wordt werken voor Tegengas steeds populairder.

"Op een dag zag hij tot zijn verbazing in een flits,
een kort moment van inzicht,
dat leraren ........... mensen waren.
Daar had hij nooit bij stilgestaan."

De jongen met de bril
De spanning stijgt, en de mening heerst dat ze de rector maar voor eens en altijd moeten laten weten  dat hij geen invloed kon laten gelden op de vorm en inhoud van Tegengas, want 'aan de vrijheid van meningsuiting kon nimmer worden getornd'.
Meerdere leerlingen leveren hun bijdrage aan het blad, zoals Milan en Robin, en ook een 'jongen met een bril'.
Op zeker moment raakt de redactie in tweestrijd of een ingediend artikel al dan niet geplaatst zou moeten worden. De onenigheid kan er zelfs toe leiden dat er een tweede alternatieve schoolkrant zou komen.

"Woorden steken geen mensen neer.
Woorden kunnen niet oproepen tot geweld."

Er komen twee nieuwe tegenbladen: 'Lulkoek' en de 'Che-Guevara-gids', maar beide alternatieve bladen zijn geen lang leven beschoren.
De redactieleden vinden jaren later hun positie in de maatschappij, en van die redactieleden schrijft 'de jongen met de bril' tegenwoordig romans en verhalen.
Wie zou dat dan toch zijn?


Expositie Examenwerk Creatieve Therapie in Stenden Hogeschool

Vrijdag 26 januari 2018 
Examenwerk van studenten Creatieve Therapie in Stenden HogeschoolAfstudeerfasewerk
Momenteel exposeren enkele studenten van de HBO-Bachelor-opleiding Creatieve Therapie van Stenden Hogeschool hun examenwerk in de vitrine langs de Kennisboulevard van Stenden Hogeschool te Leeuwarden.
Deze werkstukken zijn gemaakt in de afstudeerfase van de verkorte route die deze opleiding CT aanbiedt.
In de laatste fase van hun studie geven studenten vorm aan hun eigen thema's, en toetsen ze de relevatie van hun beeldend werk voor de beroepspraktijk van de vaktherapeut.

Studenten aan 't woord over 't werk:

 • Rita exposeert tweedimensionaal en driedimensionaal werk, met als thema: Zelfbeeld. Rita haar perfectionisme heeft steeds meer plaats gemaakt voor experiment. Gevoelens kunnen zo op speelse wijze worden gevoeld en verwerkt.
 • Linda's thema is: Wie ben ik in relatie tot de ander? Ze maakte een sculptuur op sokkel, van hout, want dat materiaal daagt haar door de weerstand van het materiaal uit om meer in beweging en tot handelen te komen. De ontstane vorm vertelt over de beleving van de maker.
 • Lisolot haar creatieve bron was dicht, en ging weer open. Haar thema luidt dan ook niet voor niets: Er doorheen. Door haar ruimtelijk werk in klei en steen werd haar tastzin weer geactiveerd, en daarmee ook haar gevoelsleven.
 • Voor Anja, en voor haar therapeutschap, was het belangrijk om de verwachtingen die ze van zichzelf had. los te laten en zich meer te richten op het proces (zoals op ervaren, beleven en plezier hebben), dan op het product.

Nationale Studenten Enquête 2018

Donderdag 25 januari 2018
Ook Stenden Hogeschool doet weer mee aan de Nationale Studenten EnquêteVan NSE 2017 naar NSE 2018
Medio januari 2018 ontvingen alle studenten een uitnodiging om de Nationale Studenten Enquête (NSE) in te vullen.
Binnen Stenden Hogeschool werd daaraan voorafgaand al een vooraankondiging hierover gestuurd naar onze studenten, met daarin de verbeteringen vermeld, naar aanleiding van de NSE-evaluatieresultaten van 2017.
We roepen ook dit jaar weer alle studenten op om mee te stemmen, om zo (weer opnieuw) een oordeel over hun studie te geven.

Wat is de Nationale Studenten Enquête?
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarin jaarlijks alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Deze resultaten worden gebruikt voor landelijke ranglijsten van hogescholen in de media en voor de publicatie van onder ander de Keuzegids HBO. Er wordt een benchmark (vergelijkend onderzoek) gedaan onder hogescholen en er worden kwaliteitszegels toegekend aan top-opleidingen.

Waarom invullen?
Omdat je als student waardevolle informatie kunt geven over en aan je opleiding.
Elke student herinnert zich vast nog wel het moment waarop hij of zij een keuze voor diens studie moest maken. Als huidige student heb je uiteindelijk gekozen voor bijvoorbeeld onze hogeschool. De studie-informatie van deze nu studerende studenten vinden we belangrijk voor de nieuwe studiekiezers, voor de opleiding waar je nu studeert, en is ook van belang voor de hele hogeschool.
In de NSE kun je bijvoorbeeld aangeven wat je als student waardeert aan je onderwijs, en wat er volgens jou als student toch nog beter kan.
De nieuwe NHL Stenden Hogeschool vindt de kwaliteit van het hoger onderwijs van haar hogeschool belangrijk en daarom vragen zowel Stenen Hogeschool als ook NHL Hogeschool momenteel de mening van al hun studenten om van alle studies van de nieuwe hogeschool - die ontstaat op 1 september 2018 - top-opleidingen te maken. Het kan altijd nog wel iets beter, en daar willen we met zijn allen voor gaan bij de start van onze nieuwe hogeschool.
En bovendien maken studenten die meedoen aan de NSE landelijk kans op leuke prijzen zoals een Kilroy reisvoucher; en ook Stenden Hogeschool verloot bijvoorbeeld de gele Fatboy die bij de ingang in onze hogeschoolvestiging staat.

Wat gebeurt er met de resultaten?
De onderzoeksresultaten worden over enkele maanden gebruikt voor een benchmark tussen de verschillende hogescholen en opleidingen, en daarmee ook ten behoeve van de profilering van elke opleiding.
Met deze evaluatieresultaten wordt in kaart gebracht welke aspecten door onze studenten worden gewaardeerd en welke aspecten nog wel iets beter kunnen.
De verbeteringen naar aanleiding van de NSE-resultaten van afgelopen jaar zijn geformuleerd in drie beloftes van elke 'School' binnen Stenden Hogeschool. Als student en als medewerker leest je deze beloftes in het hogeschoolmagazine 'Quality Matters', en verder zijn er ook al de terugkoppelingen daarop in de NSE-flyers die binnen onze hogeschool-Schools zijn en worden verspreid tijdens de nu lopende NSE-afnameperiode.
Er wordt dus vooral goed geluisterd naar de stem van studenten. Daarom roepen we onze studenten ook weer op om vooral hun actuele mening te geven over hun huidige studie!

Goed idee in de Ideeënbox bij de Fatboy-zitzak!
Tijdens of na afloop van hun onderwijs-moduul kunnen studenten hun evaluatieformulieren invullen, en/of vinden er evaluatie-panelgesprekken plaats, en daarnaast zijn er veel andere mogelijkheden waarin studenten hun feedback kunnen geven op hun genoten onderwijs.
De NSE-enquête is bedoeld om een algemeen oordeel te geven over de studie.
En voor alle studenten die heel specifike een goed idee voor hun opleiding en/of voor hun hogeschool hebben, bestaat de kans om hun suggestie in de ideeënbox in de NSE-loungehoek bij de ingang van de hogeschoolvestiging te doen. Probeer dan ook alvast die gele Fatboy, vul als student de NSE-enquête in, en wie weet, win je als student dan ook nog die mooie gele Fatboy-zitzak!

donderdag 25 januari 2018

Inspiratiebronnen van de pelgrim

Woensdag 24 januari 2018
 
Lezing van dr. Charles van Leeuwen in Institutio Cervantes te Utrecht


Wat beweegt de pelgrim?
Ook in 2018 organiseert de Werkgroep Geschiedenis & Cultuur van ons Nederlands Genootschap van Sint Jacob weer een cyclus van vijf lezingen, met dit jaar als centraal thema ‘Wat beweegt de pelgrim?’
 • ·         Wat inspireert hem of haar? Het gaan naar een heilige plaats? Of naar een bijzonder persoon, een heremiet bijvoorbeeld, waarvan naam en faam van verre lokt?
 • ·         Is ‘t het avontuur tegemoet te gaan, naar vreemde landen, naar verre streken?
 • ·         Lokt de wildernis?
 • ·         Of is het de roem van kunst en cultuur: het zien van mooie steden; oude, roemrijke kloosters, grootse kathedralen?
 • ·         Misschien is het slechts de uitdaging, het sportieve gebeuren?
 • ·         Of het innen van persoonlijk belang: boetedoening, het verkrijgen van een aflaat, het oplossen van een conflict, of eenvoudigweg een zakelijk belang?
 • ·         Wellicht ook spelen meerdere motieven tegelijkertijd?

In een vijftal lezingen zullen gerenommeerde sprekers, ieder vanuit de eigen deskundigheid en met casuïstiek, de beweegredenen van de pelgrim nader belichten.

Charles van Leeuwen
Vanavond is de eerste lezing in het Institutio Cervantes te Utrecht.
Titel van deze avondlezing is: Inspiratiebronnen van de pelgrim’.
Deze lezing wordt verzorgd door dr. Charles van Leeuwen.
Charles van Leeuwen is historicus en verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Eerder werkte hij aan de universiteiten van Bologna, Padua, Namen, Nijmegen en Louvain-la-Neuve. Zijn belangrijkste publicaties bewegen zich op het snijvlak van geschiedenis, literatuur en spiritualiteit. In zijn artikelen over kloostergeschiedenis, monniken en woestijnvaders komen heel wat pelgrims voor.

Inspiratiebronnen van de pelgrim
Pelgrimeren is van alle tijden, van alle culturen. Pelgrimeren omvat meer dan ons traditionele Santiago de Compostela. Ook in vroegere tijden en andere culturen pelgrimeerden mensen naar heilige plaatsen: een afgelegen plek met een bijzondere natuurlijke gesteldheid, een hermitage of een klooster rondom een bijzonder persoon of leefgemeenschap. Vanaf de vroeg-christelijke tijd hebben bijvoorbeeld de woestijnvaders een grote aantrekkingskracht gehad. Hun levenswijze, ver weg van het dagelijks gebeuren, kunnen we als een voorbeeld zien van de vele inspiratiebronnen, die mensen in de loop van de eeuwen op pelgrimspad hebben doen gaan. Spreker Charles van Leeuwen gaat vanavond op enkele voorbeelden daarvan nader in.

Het fenomeen pelgrimeren
De lezing van vanavond gaat over de veelkleurigheid, veelzijdigheid en de enorme verbreiding van het fenomeen ‘pelgrimeren’ in de oudste christelijke tijd.
De betekenis van je pelgrimstocht 
wordt mede verdiept 
door wat je er later over hoort, ziet en leest. 
Daarom spreekt Van Leeuwen vanavond over inspiratie’bronnen’. Daarmee wordt (het verhaal van) je eigen pelgrimstocht een breder, gedeeld verhaal, met daarin de ervaringskennis van een grote pelgrimsgemeenschap. Daarom zijn ontmoetingen met andere pelgrims en ook met andere culturen en tradities belangrijk.
Het fenomeen pelgrimeren is nooit verworden tot een dogmatische geheel. Het verschijnsel pelgrimeren viel namelijk niet te reguleren en niet vast te leggen in beperkende bepalingen.

Waarom op bedevaart?
Op de vraag wat de pelgrim beweegt om op bedevaart te gaan, geeft Van Leeuwen enkele antwoorden, waaronder:
 • ·         In het bewegen ligt een diep verlangen verborgen;
 • ·         De verhalen en ontmoetingen van onderweg;
 • ·         De liederen die worden gezongen en de gebeden die worden uitgesproken;
 • ·         Op grond van tradities, en wellicht ook (in de oudheid althans, zie Deuteronomium) gebaseerd op verplichtingen van de gelovige;
 • ·         Vooral ook de herhaling, want pelgrimeren werkt absoluut verslavend.

Waarom gingen mensen in de vroeg-christelijke tijd op bedevaart? Volgens Theodoretus (5e eeuw) was dat: om zich geestelijk te voeden, om te aanschouwen, te kijken, te zien, en om spiritueel te genieten.
In de eerste eeuwen van onze jaartelling ging het de pelgrim meer om op de heilige plek aan te komen, maar tegenwoordig is het (avontuur van het) ‘op weg zijn naar’ belangrijker dan het aankomen op het eindpunt.

Wat is een bedevaart?
Aan de hand van een algemene definitie van Alan Morinis wijst de spreker ons op enkele aspecten die van de reis naar een heilige plaats een bedevaart maken, zoals: het is (1) een reis (2) op zoek (3) naar een plaats die (4) een bepaald ideaal belichaamt. Je kunt thuis niet pelgrimeren, maar het heeft voor jou thuis wel betekenis.
Het gaat bij een bedevaart om een transformatie, van je identiteit. Je komt als een ander mens aan en terug, dan dat je op weg ging.

Het weerhouden van het pelgrimeren
Er waren vroeger ook wel degelijk aarzelingen jegens het pelgrimeren, want – zo werd beweerd - je kunt niet naar God gaan, want God komt naar jou toe als je ziel een ruimte van gastvrijheid heeft waar God in kan rondtrekken). Verder bestond er vroeger een rem op het pelgrimeren; er waren zelfs preken tegen het pelgrimeren, en – werd geadviseerd - het was verstandig je testament op te maken voordat je op weg ging. Het was immers alleszins onzeker of je weer levend terug zou keren van je pelgrimage.
Het begin van het pelgrimeren in de vierde eeuw was tamelijk explosief, met name naar Jeruzalem (naar Het Heilige Land, van Abraham, Jacob en Jezus), naar Egypte (op bezoek bij de woestijnvaders en -moeders), naar Syrië (naar plaatsen van heiligen), en naar Rome (naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus).

Lineair en circulair pelgrimeren
Je kunt onderscheid maken tussen lineair (westers) en circulair (veelal oosters, ook boeddhistisch) pelgrimeren. Circulair pelgrimeren in rondtrekkende routes was belangrijker in de vroeg-christelijke tijd dan het lineaire pelgrimeren, zoals wij dat bijvoorbeeld doen naar (alleen) Santiago de Compostela. Onze actuele lineaire Santiago-traditie komt dus niet overeen met het vroeg-christelijk circulaire pelgrimeren.
In de vroege pelgrimages was het gebruikelijk om in de voetsporen van voorgaande, beroemde pelgrims te lopen, zoals bijvoorbeeld Hiëronimus en Keizerin Helena (haar legendarische reis naar de sporen van het leven van Jezus, naar Jeruzalem), zoals de adellijke vrouw Egeria (die behalve dat ze naar Jeruzalem ging, ook trendsettend was door eveneens Egypte en Syrië ‘nog even’ mee te nemen in haar (daardoor circulaire) pelgrimage). Zo volgden onder ander ook monniken en veel bisschoppen de beschreven paden ‘in de voetsporen van …’.
Je bereidde je er als vroege pelgrim wel goed op voor, door bijvoorbeeld de klassieke bronnen (zoals oude reisverhalen en de Bijbel) te raadplegen. Interessante vraag is bijvoorbeeld of de Wijzen uit het Oosten (in de Bijbel) wellicht ook pelgrims op weg naar Jeruzalem zijn geweest.
De eerste pelgrims waren vooral ‘deftig publiek’, met velen in hun gevolg om die voorname pelgrim onderweg goed te verzorgen.

Pelgrimage als reiservaring en leeservaring
Karakteristiek voor de oud-christelijke bedevaarders was hun bijbelse referentiekader. De Bijbel hadden ze onderweg (deels) fysiek bij zich of hadden ze paraat in hun geheugen.
Pelgrimeren had indertijd dus ook al een literair karakter (en voor velen ook nu nog steeds), gestuurd door teksten van de Bijbel en van andermans verhalen. Het zijn teksten die je blik sturen en verdiepen, zonder dogmatisch te zijn.

Het boek/Boek dat je meeneemt
(ook vandaag de dag)
bepaalt enorm de tocht die je gaat.

Hoe beleefde men de pelgrimage?
Veelal begon de bedevaart met rondreizen, om alle plaatsen te zien, met een brandend enthousiasme. Men kuste, aanbad, wachtte, kwam aan, en huilde. In al die zaken krijg je te maken met het zintuiglijke karakter van de pelgrimstocht.
De plaats van bestemming wil je zien; het is de plek waar je offert en bidt, waar je anderen ontmoet, waar je ‘hèt’ ziet, een plek voor allerlei rituele handelingen.
Pelgrimsplaatsen zijn heel fysieke plaatsen, maar dat niet alleen, want evenals vroeger is het bedevaartsoord ook plaats van ontmoeting.

Rijk versus arm
Arme pelgrims hadden het geld niet om te pelgrimeren, maar rijken daarentegen waren volop in de gelegenheid om de lange bedevaart te ondernemen.
In de Bijbel kom je die tegenstelling van arm en rijk - bijvoorbeeld van de herders en de wijzen uit het oosten - in het geboorteverhaal van Jezus ook tegen.
Op oud-christelijke mozaïeken zie je veelal rijke pelgrims, met goed schoeisel, in keurige gewaden, met veel sieraden, die ook zeker mee gingen op hun pelgrimstocht.
De middeleeuwse symboliek van barrevoets gaan, de staf, engelen nabij, en schelpen zie je op die vroeg-christelijke afbeeldingen niet.

Charles van Leeuwen
Let op: gevaar!
Charles van Leeuwen vertelt ons van de 8 gevaren die pelgrims toen liepen, namelijk: honger, dorst, vermoeidheid, de weg kwijtraken, drijfzand en moeras, gevaarlijke oversteken van rivieren, onbetrouwbare boten die kapseizen, rovers die je te lang en te ver lieten rennen voor je leven, geen overnachtingsplaats kunnen vinden, en wilde dieren zoals bijvoorbeeld de krokodillen op drinkplaatsen.
Voor elk van die gevaren is er een psalmvers dat je daartegen kunt bidden.
Niet alle gevaren staan hier bij, want zo onderscheiden we bijvoorbeeld ook nog de depressie die je onderweg kon oplopen, en het donker waarin je gevaar liep, en waar(in) je de weg kwijt kon raken.

De pelgrim op weg
We onderscheiden voor de pelgrim verschillende middelen van transport, zoals: te paard, per boot, en op kamelen.
Wat nam je indertijd onderweg mee?
Wij menen tegenwoordig heel goed te weten wat we tijdens onze pelgrimstocht allemaal mee moeten en willen meenemen. Natuurlijk veel te veel, dus je moet vooral op het mee te dragen gewicht letten.
Pelgrims konden in de tijd van de vroege bedevaarten niet veel (geld) meenemen. Maar in de vroeg-christelijke traditie was het noemen van je naam of van iemand die je kende al voldoende om een overnachtingsplek te vinden.
En hoe kwamen pelgrims van hun bedevaart terug?
Van Leeuwen gebruikt bij de beantwoording daarvan het bijbelse beeld van de goede en de slechte verspieders van Jericho, want er zijn zowel goede als verkeerde manieren om terug te komen van je pelgrimstocht.
Souvenirs die je vanuit Het Heilige Land mee moest of mee wilde meenemen, waren bijvoorbeeld relieken (zoals een stukje van Jezus’ houten kruis) en kruikjes met gezegende olie, om er op belangrijke momenten een lampje mee te laten branden, Later nam men ook wel pelgrimskoeken en –broden mee naar huis.

Infrastructuur voor de reiziger
Onderweg op je pelgrimstocht passeerde je grote en kleine pleisterplaatsen; waar je gastvrijheid genoot, zoals bijvoorbeeld in het ‘xenodocheio’. En er waren plaatsen waar je water kon krijgen voor jezelf en voor je dieren.
Je moest je overigens noodgedwongen wel aan de vaste etappeplaatsen houden, want er tussenin vond je vrijwel niets.
In die toevluchtsoorden voor pelgrims was de opvang bij aankomst, kon je baden, rusten & overnachten, kon je eten en ook souvenirs kopen; je kreeg de nodige reisinformatie en kon er offeren. Niet alleen voor toen, maar ook allemaal nog heel herkenbaar in de tijd waarin wij tegenwoordig pelgrimeren.
Als pelgrim kwam je terug, thuis, met (ook geschreven) verhalen van grote dingen, van merkwaardige dingen, zelfs wonderen.

Tradities
De christelijke traditie combineerde verschillende eeuwenoude tradities, bijvoorbeeld van Joodse en Griekse oorsprong. En er ontstonden ook nieuwe tradities, van kluizenaars en van het bezoeken van graven. Als pelgrim was je op naar heiligdommen en heiligen, zocht je de plaatsen van (verwachte/gehoopte) genezing en heling.
Zo kent de Joodse traditie bijvoorbeeld drie pelgrimage-momenten per jaar (Pasen, Pinksteren, Loofhuttenfeest). Grote aantallen pelgrims gingen op weg en kregen aan het eind van hun bedevaart tijdelijk opvang in Jeruzalem. Ook je reiniging hoorde erbij, met veel baden.

In de woestijn
Essentieel voor de pelgrimstochten naar en in de woestijn waren de ontmoetingen met de woestijnvaders en/of woestijnmoeder. Daar mocht je ongeveer drie dagen blijven, en als je langer wilde blijven, moest je er aan het werk, iets doen voor de kost.
Pelgrims gingen op zoek en op bezoek bij hen voor een woord, een vraag, voor iets essentieels, als godsverlangen en op zoek naar een godservaring. Daar, bij die kluizenaars en in die woestijngemeenschappen, dáár gebeurt ‘het’.
Zo werd de pelgrimstocht een ware ervaring. De reis was en is op zich al een vorm van ascese. Men ervoer diep de stilte (van de woestijn en in de bergen), die op zich al helend en stimulerend is.
Centraal stonden begrippen als barmhartigheid, nederigheid, en ook gastvrijheid, want het aantal gasten van deze woestijnvaders en –moeders was nogal aanzienlijk
Woestijnpelgrims waren op zoek naar bekering, genezing, bevrijding, met verlossing op langere termijn. Deze gezochte reiniging en genezing waren veelal gebaseerd op de bekende bijbelse verhalen.

Verhalen over pelgrimstochten
stimuleren ons
om zelf weer op reis te gaan.


zaterdag 20 januari 2018

Wês in webstriel; in oar hat der ferlet fan

Zaterdag 20 januari 2018 
Eerste zonnestralen bij zonsopgang in Castrojeriz
Nieuwe columnist
De redactie van Twaklank - het informatie- en opinieblad van de Protestantse Gemeente te Stiens - vroeg me enige tijd geleden om enkele malen per jaar een column voor Twaklank te schrijven. Omdat schrijven één van mijn passies is, hoefde ik daar niet lang over na te denken, dus het ja-woord was snel gegeven. Hieronder mijn eerste column, die werd gepubliceerd in de Twaklank van december 2017.

Sinnestrielen fan PG Stiens
Daarbij introduceer ik een nieuw woord, waarvan ik in Google nog geen betekenis kon vinden, namelijk: ‘Webstriel’. Voor de titel van deze column speel ik leentjebuur bij een Fries spreekwoord over de ‘sinnestriel’, de ‘zonnestraal’, waaraan we allen behoefte hebben.
Er is al zoveel negatief nieuws in onze wereld, dichtbij en van ver, maar veel mensen hebben (on)bewust behoefte aan positief nieuws, aan een ‘sinnestriel’, om je goed te voelen. Als Protestantse Gemeente van Stiens kunnen wij daar een bijdrage aan leveren. Binnen onze kerkelijke gemeente gebeuren dagelijks en wekelijks mooie positieve dingen, dus alle reden voor ons om dat ook buiten onze gemeente uit te stralen. En juist het internet is daarbij een medium dat daar geschikt voor is. Veel van onze gemeenteleden doen dat al, getuige de vele tweets, de videosites en de Instagram- en Facebook-berichten die wij dagelijks via het internet verspreiden. Ook onze website en met daarop wekelijks de Nieuwsbrief en maandelijks de Twaklank is een mooi voorbeeld van elkaar en anderen vertellen wat we in Stiens doen. Wij hoeven ons voor onze goede werken en voor onze blijde boodschap van het evangelie niet te schamen, dus laat maar zien wat we doen.

Webstriel
Uit alle beschikbare social media-kanalen heb ik bijna tien jaar geleden één geselecteerd, en wel de weblog, met het voornemen om er een ‘sinnestriel op het internet, dus op het wereldwijde web, van te maken. Daarom noem ik de weblogberichten die ik regelmatig schrijf ook wel een ‘Webstriel’, een ‘sinnestriel op het web’. Positief nieuws over waar ik kom, over mijn werk, over onze passie voor wandelen en pelgrimeren, over mijn vrijwilligerswerk in besturen, en ook over wat wij hier in de kerk van Stiens aan goede werken verrichten. Dat mogen anderen best weten, want wij mogen trots zijn op het vele en het goede dat binnen onze Protestantse Gemeente van Stiens wordt gedaan.
In de wereld van public relations wordt vaak gezegd: ‘Be good and tell it’, dus vertel maar en laat maar zien waar we goed in zijn als kerkelijke gemeente, net zolang tot anderen over ons gaan vertellen dat wij goed bezig zijn in onze Stienser geloofsgemeenschap. Daar wil je dan toch bij horen, en daar wil je toch ook een steentje aan bijdragen?

Van Stiens tot de uiteinden der aarde
We mogen ons terdege realiseren dat juist het voor ons zo heel gewone voor anderen buiten onze kerkelijke gemeente best wel bijzonder, mooi en positief is, waar veel en graag kennis van genomen wordt. Enkele voorbeelden: mijn blog over het huiskamerconcert van dominee Jaap Overeem van juni 2017 was in oktober al 416 bekeken. Het bericht over onze Evangelisatiezondag van april 2017 is al 632 gelezen. De blog over de huwelijksinzegening van onze gemeenteleden Wilma Hoekstra & Stiena Otte in de Sint-Vituskerk is al 711 keer geopend, en mijn blog over de kerkdienst in De Hege Stins waarin dominee Desirée Scholtens werd verbonden aan de Protestants Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht was in oktober al 1026 keer bekeken.

Uitstraling is gewoon doen
Als ik naar de Top 10 kijk van landen waar mijn weblog wordt bekeken en gelezen, dan vermeldt het statistiekprogramma van mijn weblog als toplanden: Nederland, Verenigde Staten, Duitsland, Rusland, Frankrijk, België, Oekraïne, Spanje, Litouwen en Ierland. En vandaag, deze week en deze maand oktober had ik ook al bloglezers uit Peru, Singapore, Curacao, Algerije, Maleisië, China, Canada en Brazilië. Er is dus wel degelijk behoefte aan een goed praatje bij een mooi plaatje. Misschien dat u, dat jij vandaag of anders morgen al kunt beginnen om ook iets moois van onze Protestantse Gemeente van Stiens naar buiten uit te stralen.

Gewoon doen, 
wees dus ook zo’n ‘Webstriel’, 
want ‘in oar hat der ferlet fan’.

donderdag 18 januari 2018

Pelgrims, waarom gaan jullie?

Woensdag 17 januari 2018
Lezing van Jur Leinenga over pelgrims in mirakelboeken Pelgrims in mirakelboeken
Vanavond verzorgt dr. Jur Leinenga in het Hannemahuis te Harlingen een lezing over pelgrims en middeleeuwse mirakelboeken.
Pelgrimstochten en bedevaarten zijn nog altijd actueel. Ze zijn na een lange periode weer populair. De oudste reisgids in Europa, de 'Liber Sancti Jacobi' , is de reisgids naar het Spaanse Santiago de Compostela. En je kunt Anno 2018 nog steeds over die eeuwenoude pelgrimswegen lopen. Durkje en ik hebben dat zelf mogen ervaren tijdens onze pelgrimages.
Maar, vanavond ook even terug tredend in de tijd:

 • Wat bracht en brengt mensen ertoe om op bedevaart te gaan? 
 • Was en is er, naast alle individuele motieven, sprake van bepaalde trends? 

Historicus Jurjen Leinenga uit Emmen zocht het antwoord op deze vragen in de Middeleeuwen, en niet ver weg, namelijk in Nederland. Hij deed dat door het analyseren van zo’n 1300 middeleeuwse wonderverhalen in mirakelboeken met betrekking tot Maria-heiligdommen in Amersfoort, Bolsward, Delft en Den Bosch. Daardoor ontstond een helder licht op dit nog altijd actuele verschijnsel.

 • Sprongen bepaalde ziekten er bij wonderbaarlijke genezingen bovenuit? 
 • Maakte het wat uit of je man of vrouw was, en ging je liever naar een bedevaartsoord in de buurt, dan naar een heiligdom ver weg? 

Vanavond wordt ons hier in dit centrum voor Harlinger cultuur en historie ook duidelijk: de middeleeuwse Nederlander was verbazend nuchter, en bepaald niet zweverig!

Knipoogjes van God
Jur Leinenga schreef een doctoraalscriptie (1986) naar aanleiding van zijn promotie-onderzoek over de motieven en het gedrag van pelgrims in de Late Middeleeuwen, voornamelijk in Nederland. De vraag was aanvankelijk of je de beschikbare mirakelboeken over 14e-, 15e- en 16e-eeuwse wonderen hiertoe zou kunnen gebruiken.
Middeleeuwers begrepen van (ook positieve) gebeurtenissen vaak niet wat er gebeurde. Voor hen leek wat voor ons nu verklaarbaar is een wonder. Wat voor ons nu wel voor de hand ligt, zagen de Middeleeuwers in veel gevallen nog als toeval, soms als een soort knipoog van God.
Leinenga vertelt ons als voorbeeld enkele mirakelverhalen van Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort; verhalen die in dit geval overigens datering van de gebeurtenissen niet vermelden. Ook zie je in dergelijke mirakelverhalen dat - ondanks de hoge kindersterfte - in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, het affectieve gezin wel vaak voorkomt.

Trial and Error-bedevaart
We onderscheiden verschillende categorieën van mirakelverhalen, zoals bijvoorbeeld verhalen over niet-specifiek aangeduide kwalen en ziekten, over verlammingen, letsels, ontstekingen, etcetera.
Als je veel mirakelverhalen leest, zie je af en toe dat er in de Middeleeuwen ook sprake was van een soort 'trial and error-bedevaart', want als een pelgrimstocht naar bijvoorbeeld het Italiaanse Rome niet had gewerkt, ging je 'gewoon' nog eens op pelgrimstocht, maar dan bijvoorbeeld naar het Spaanse Santiago de Compostela. Kortom, de middeleeuwer zocht ook een alternatief, totdat iets wel werkte als oplossing van het gerezen probleem.

Motieven om op bedevaart te gaan
We onderscheiden twee soorten mirakelboeken, met enerzijds wonderverhalen uit prekenbundels van bijvoorbeeld de dominicanen, en anderzijds met mirakelverhalen over bedevaartsoorden.
Sommige verhalen in bepaalde mirakelboeken zijn historisch dateerbaar en dus controleerbaar, en soms met aanduidingen van sociale stand en/of plaats van herkomst van de hoofdpersoon.
Motieven om in de Middeleeuwen op bedevaart te gaan, kunnen onder andere te maken hebben met radeloosheid, het geen andere keus hebben, of geen arts kunnen betalen. Ook letsel als gevolg van ongelukken kon aanzetten tot bedevaart.
Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 2/3 deel van de pelgrim man was en dus maar 1/3 deel vrouw. Beide categorieën hebben een eigen soort reisgedrag. Vrouwen bijvoorbeeld pelgrimeerden vaker in gezelschap van anderen, hoogstwaarschijnlijk uit veiligheidsoverwegingen.

Wullen ende bervoets
Vrouwen mochten in die tijd wel degelijk zaken zelf beslissen, bijvoorbeeld om op pelgrimstocht te gaan.
Justitie liet zich in die tijd bepaald niet van de goede kant zien. Familieleden moesten bijvoorbeeld eten brengen bij gevangenen. Verder zie je geen rechtsvervolging van bijvoorbeeld ouders in geval van kindermishandeling. Volgens het toen geldende Romeinse recht was het kind het eigendom van de vader, hij mag met het kind doen wat hij wil, vandaar dat geen sprake was van rechtsvervolging bij wantoestanden.
Als in onze tijd beschouwd bizar pelgrimsgedrag zou je het toenmalig 'wullen ende bervoets' pelgrimeren kunnen noemen, ofwel in nogal hinderlijk jeukende wollen kleding en blootsvoets gaan. Bij nadere beschouwing is dat toch niet zo vreemd, want het toont ons het bewijs dat de pelgrim tijdens diens pelgrimstocht los was gekomen van aardse kwellingen.

Risico om naar de kerk te gaan
In de Middeleeuwen kwamen ziektes vaak voor als gevolg van bijvoorbeeld een slechte voeding, of er was ook wel sprake van psychosomatische klachten. Het werd in die tijd als een mirakel gezien dat je weer beter werd. Men begreep de genezing niet, dus voor de middeleeuwer leek het beter worden wel een wonder.
Veel werd wel in mirakelverhalen beschreven, maar de beschreven verschijnselen werden veelal niet begrepen. Zo lees je in dergelijke mirakelverhalen vaak dat mensen weer beter werden nadat ze een belofte (aan God of aan een heilige) hadden gedaan.
Pelgrims liepen van kerk naar kerk, en daarom was het eigenlijk ook wel een groot risico om naar een kerk in een bedevaartsoord te gaan; immers daar kwam een grote schare van mensen waarmee van alles aan de hand was qua ziektes en kwalen.

Het mirakel van Bolsward
Het tweede deel van deze avond na de pauze gaat alleen over Fryslân;  speelt zich af rond het jaar 1515, in de tijd van de 'Zwarte Hoop', in Bolsward en in 1517, de tijd van Grutte Pier, die in zijn gloriejaren enige tijd voor rust zorgde in deze regio.
Leinenga vertelt over verhalen uit het mirakelboek van Onze Lieve Vrouwe van Zevenwouden, waarin 97 verhalende beschrijvingen staan, met overigens een slechte (geen) chronologie, alsof het om een losbladig verhalenboek-systeem gaat. Het origineel van dit mirakelboek is verloren gegaan, maar er zijn in elk geval wel twee afschriften van, uit 1808 en 1890.
Hoge en lage adel-pelgrims komen niet voor in dit mirakelboek, dus de indertijd politiek-sociaal belangrijke groepen zijn de grote afwezigen in dit geschrift.
Het was in die tijd voor de hand liggend dat als er iets bijzonders gebeurde, de devotie daaromtrent aanving. Zo wordt in 1515 het eerste (Bolswarder) mirakel genoemd, en vervolgens in 1520 de eerste processie/ommegang. Nog vóór 1523 wordt vervolgens een kleine kapel gebouwd in Bolsward. Maar, in 1580 wordt alle openlijke verering niet meer toegestaan. Daarentegen zagen we in het jaar 2015 weer een processie in Bolsward, met ook bisschop Gerard de Korte als deelnemer, en met duizenden toeschouwers langs de route.

Devotie in Fryslân
Procentueel gingen er veel mensen met psychische stoornissen, met letsel en met onbekend gebleven ziektes op pelgrimstocht.
De pelgrims komen in dit Friese mirakelboek op vier na uit Fryslân, en voornamelijk van het Friese platteland.
Er was wel degelijk steun van de geestelijkheid in Fryslân, want wie meedeed aan de ommegang kreeg een aflaat op de dag van de ommegang, en er gold op zo'n dag ook een speciale vrede.
Het hoogtepunt van deze Friese devotie was waarschijnlijk al vóór de Reformatie voorbij.
Bedevaarten stonden overigens in het algemeen nu eens veel, dan weer minder in de belangstelling. Devotie bloedt dus ook wel weer eens leeg, zo blijkt.

Focus op eigen pelgrimsmotief
Spreker Jur Leinenga heeft zich in zijn promotie-onderzoek vooral gericht op de mensen die innerlijk de motivatie hadden om op bedevaart te gaan, in plaats van op de middeleeuwse mens die op bevel van een geestelijke of van een rechter op bedevaart-tocht moest gaan. Die laatstgenoemde verhalen komen in de door hem bestudeerde mirakelboeken niet voor, dus die zijn buiten beschouwing van zijn onderzoek en ook van deze lezing gebleven. De focus was en is hier dus op wie uit zichzelf wilde pelgrimeren. Daarmee kwam de focus van zijn onderzoek met name te liggen op pelgrimsgedrag en op pelgrimsmotivatie.

Zes mirakelverhalen van Harlingen
Leinenga sluit zijn presentatie af met zes verhalen van Harlingers die in dit mirakelboek worden genoemd. Over een kind dat drie dagen blind was, bij wie het gezichtsvermogen weer terug komt na een offer; over een kraamvrouw die gek wordt van de pijn en die daarvan verlost wordt als ze denkt aan Onze Lieve Vrouwe; over een jongen in razernij, met pest, die na een offer weer gezond wordt; over een volwassen maagd die beter wordt als haar moeder de mis voor haar laat opdienen; en tenslotte over over een schip dat los raakt door een niet functionerend anker, maar na een uitgesproken belofte aan Onze Lieve Vrouwe van Zevenwouden blijkt dat het anker weer functioneert.

Beschrijving is het begin van wijsheid
Aan het eind van de avond concluderen we dat mirakelboeken leuke bronnen zijn om het andere - middeleeuwse - wereldbeeld te leren kennen, over een tijd van veel minder wetenschappelijk bagage, en ook heel boeiend om door te nemen.
Leinenga: "Beschrijving is het begin van wijsheid"; Daar vinden we de grote waarde van de middeleeuwse mirakelboeken.

dinsdag 16 januari 2018

Bijbelleesrooster 2017 van het NBG

Dinsdag 16 januari 2018 
Cover van het Bijbelleesrooster 2017 van het NBG


Jaarlijkse uitgave voor iedereen toegankelijk
Elk jaar geeft het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een Bijbelleesrooster uit. Met ingang van het huidige, nieuwe kalenderjaar zijn we thuis al weer begonnen met het Bijbelleesrooster van 2018.
In het afgelopen jaar hebben we tot en met Oudejaarsdag aan tafel de Bijbel gelezen volgens het 'Bijbelleesrooster 2017'.
Dominee Klaas Touwen, Evangelisch-Luthers predikant in Arnhem, is de samensteller van dit leesrooster. Dit Bijbelleesrooster 2017 is een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap.
Dit leesrooster wordt jaarlijks als klein Bijbel-inlegboekje uitgegeven, en het kan ook worden gevonden op en gratis gedownload via de website van het NBG. En je kunt het Bijbelleesrooster ook volgen als RRS-feed, via Twitter, via www.debijbel.nl, en ook via email kun je dagelijks de bijbeltekst van de dag ontvangen.

Oecumenisch Leesrooster 
Het Bijbelleesrooster bood ook in 2017 elke dag weer een korte bijbellezing. Voorheen was dat al dan niet met een dagelijks thema. Voor het jaar 2017 is dat thema wel ingevoegd. De bijbeltekstkeuze is gebaseerd op het kerkelijk jaar, zoals dat in verschillende kerken in Nederland wordt gevierd. Dit Bijbelleesrooster heeft voor de dagelijkse lezingen de zondagse bijbellezingen van het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken als uitgangspunt gekozen. Zo sluiten de doordeweekse bijbellezingen optimaal aan bij de brede variëteit aan bijbellezingen die in verschillende kerkelijke tradities op zon- en feestdagen aan de orde komen.

A-jaar 
Het afgelopen (kerkelijk) jaar 2017 was een zogenoemd 'A-jaar'. Dat wil zeggen dat in het afgelopen jaar het Evangelie volgens Matteüs centraal stond. Daarnaast besteedde dit Bijbelleesrooster 2017 extra aandacht aan de eerste brief van Petrus en aan de profeten Jesaja en Ezechiël. Verder besteedde dit leesrooster aandacht aan het terugkijken op vijfhonderd jaar Reformatie.

Bijbelboeken en dagthema's
Behalve de bovengenoemde bijbelboeken, is in het afgelopen kalenderjaar volgens het Bijbelleesrooster 2017 ook gelezen uit de bijbelboeken: 1 Kronieken, Johannes, 2 Kronieken, 1 Korintiërs, Spreuken, Zacharia, Romeinen, Judas, 2 Johannes, Jeremia, Galaten, Exodus, Genesis, 2 Tessalonicenzen en Titus.
Enkele uitnodigende dagthema's van het afgelopen jaar waren bijvoorbeeld: Wijze wens, Rustgevend, Het komt goed, Huwelijk als metafoor, Wat is wijsheid, Keuzevrijheid, Goed regeren, Dat had je gedroomd, Schreeuw uit de diepte, Goede raad is duur, Gods moederliefde, en God vergeet Zijn volk niet.
Elke maand werden de gebruikers van het Bijbelleesrooster ook uitgenodigd om eens een uitstapje naar de NBG-website debijbel.nl te maken. Kijk bijvoorbeeld eens hoe de tempel van Salomo voor God er uit zag, of onderzoek hoe olielampen in de tijd van de Bijbel werden gebruik.

Nederlands Bijbelgenootschap
Met het uitgeven van dit Bijbelleesrooster wil het NBG het bijbellezen toegankelijker maken. Het rooster kan worden gebruikt als handvat om de Bijbel te lezen, om geïnspireerd te worden, waarbij de bijbelteksten je helpen om Gods aanwezigheid in je leven te ervaren.
Achterin het boekje wordt informatie gegeven over wat er op debijbel.nl allemaal is te ontdekken over de wereld van de Bijbel.

debijbel.nl
Het Bijbelleesrooster verwijst ook naar de NBG-website debijbel,nl, waar veel informatie kan worden gevonden over allerlei onderwerpen die met de Bijbel te maken hebben. Op die site kun je onder andere De Nieuwe Bijbelvertaling lezen. En als je lid bent van het NBG heb je de beschikking over heel veel extra's op deze bijbelsite, zoals uitleg, foto's, veel verschillende bijbelvertalingen, filmpjes, kaarten, tijdlijnen, enzovoort. Alle leden zorgen er door hun ledenbijdrage voor dat deze website en alle andere bijbelwerk steeds verder wordt uitgebreid en verbeterd.
Kijk maar eens op: debijbel.nl

vrijdag 12 januari 2018

Herdenkingsplek voor Remon Bruinsma in NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden

Vrijdag 12 januari 2018 
Remon Bruinsma herdenken in het Ontmoetingscentrum van NHL Stenden
Het ergste scenario een feit
Met meest verdrietige scenario werd helaas werkelijkheid. Onze eerste jaars student Remon Bruinsma, die al enkele weken werd vermist na een uitgaansavond, is gevonden in een stadsgracht van Leeuwarden.
In de afgelopen kerstvakantie bereikte ook onze hogeschoolgemeenschap het droevige bericht dat het lichaam van Remon Bruinsma is gevonden bij de Prinsentuin in het centrum van Leeuwarden.
Daarmee is na een maand van hoop en vrees voor allen een einde gekomen aan de onzekerheid, maar de uitkomst is diep triest en heel verdrietig.

Herdenken in stilte
Om Remon Bruinsma te gedenken heeft zijn opleiding Small Business & Retail Management naast het organiseren van een herdenkingsdienst ook een herdenkingsplek ingericht in het Ontmoetingscentrum van Stenden Hogeschool te Leeuwarden.
Momenteel kan iedereen hier terecht om Remon te gedenken en om een boodschap achter te laten voor de familie Bruinsma in het condoleance-register dat daar ook ligt.
De gebundelde reacties van dit register en ook alle ingezonden online condoleances op de intranetomgeving van onze hogeschool zullen worden overhandigd aan de familie Bruinsma.

woensdag 10 januari 2018

Kennis Maken Dag 2018 van NHL Stenden Hogeschool

Dinsdag 9 januari 2018 
Openingsact van de Kennis Maken Dag 2018

Openingsact in vuur en vlam

Dit jaar vervalt de gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst van Stenden Hogeschool, want met het oog op de bestuurlijke fusie tussen de stichtingen van NHL Hogeschool en van Stenden Hogeschool tot nieuwe Stichting NHL Stenden Hogeschool hebben de oorspronkelijke colleges van bestuur afgelopen voorjaar besloten om in plaats van deze nieuwjaarsbijeenkomst aan het begin van het nieuwe kalenderjaar en aan het begin van haar eerste bestaansjaar een zogenoemde Kennis Maken Dag te organiseren.
Deze dag is bestemd voor alle medewerkers van onze nieuwe hogeschool, die vanuit alle locaties vanmorgen met bussen naar het Kalverdijkje te Leeuwarden zijn afgereisd, om daar in de grote sporthal de openingsceremonie bij te wonen, die gepaard gaat met een indrukwekkend zangstuk omlijst met verrassende projecties op doek, waarbij langzamerhand de namen van Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool samen in elkaar overvloeien in het nieuwe logo van onze nieuwe hogeschool.

Presentatoren interviewen College van Bestuur
Opening met College van Bestuur
De presentatoren - onze collega's Nants Schilstra & Jos Zoer - heten aan het begin van de middag zo'n duizend hogeschoolcollega's welkom.
De leden van ons nieuwe College van Bestuur worden uitgenodigd om op het podium te komen, waar Jan van Iersel en Klaas-Wybo van der Hoek en Erica Schaper achtereenvolgens kort worden geïnterviewd, opdat zij iets van hun dromen, wensen en bijdragen met betrekking tot onze nieuwe hogeschool kunnen presenteren.

Burgemeester Ferd Crone
Burgemeester Ferd Crone
Daarna wordt de Leeuwarder burgemeester Ferd Crone uitgenodigd om ons vanaf het podium toe te spreken. Crone relateert daarin de nieuwe hogeschool aan Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 en prijst de vele studenten van onze hogeschool die nu al volop eraan meewerken dat mensen zich in het kader van dit 2018-project met elkaar verbinden, dat zij zich inzetten op het gebied van maatschappelijk problemen zoals bijvoorbeeld armoede. Crones boodschap is duidelijk: als Leeuwarden, Fryslân en als NHL Stenden Hogeschool zijn wij nu al overal in beeld, en daar mogen we trots op zijn.

Professor Michael Shanks
Professor Michael Shanks
Dan volgt Michael Shanks als spreker. Shanks is professor aan het Stanford Archeology Center, spreekt vandaag over 'The way of design and the future'. Twee items die Michael Schanks aanduidt als taak van een hogeschool zijn: 'Reaching out' & 'Building bridges'. 
Ook gaat hij nader in op het begrip 'T-thinking' waarbij de horizontale lijn staat voor Connectie en de vertikale lijn voor Expertise. Management ziet hij in dat opzicht als het verbinden van de verschillende beschikbaar zijnde expertises.

Professor Trudy Dehue
Professor Trudy Dehue
Volgende spreekster is Trudy Dehue, emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze houdt zich bezig met wetenschapsonderzoek en haar lezing kreeg als thema mee: 'Over feiten en alternatieve feiten'. 
Trudy Dehue:

 • Materiële (technologische) en talige ontwerpen maken werkelijkheden, en die twee verstrengelen ook nog met elkaar.
 • Wetenschapsonderzoek draagt zorg voor meer wetenschapsdemocratie, verbetert de wetenschap en resulteert in meer vertrouwen in de wetenschap.


Fotograaf Jimmy Nelson
Fotograaf Jimmy Nelson
Jimmy Nelson wijst ons bij aanvang van zijn presentatie op het feit dat de drie items van deze Kennis Maken Dag - Meet & Explore & Connect - bij uitstek passen bij de inhoud en boodschap van zijn presentatie hier en nu.
Hij begint met een anekdote van een belevenis in Soedan, om dan met een flash back naar zijn kinderjaren terug te gaan, waar en hoe alles begon.
Tussen de regels door maakt hij ons duidelijk dat anderen al heel snel over je heen vallen als je iets bijzonders doet of iets bijzonders hebt gedaan. De vraag is dan of je ermee stopt en het verbergt, of dat je doorgaat met wat je doet. Nelson kiest dan voor het laatstgenoemde scenario. Doorgaan met waar je aan bent begonnen.
Met veel expressie en met ondersteunend beeld & geluid laat hij zien waar zijn passie zit, en op welke wijze hij vaak toch gedaan krijgt wat hij beoogt.
Op blote voeten, druk heen en weer lopend op het podium en vóór het podium, stills creërend op het podium met collegeleden en andere collega's, op zijn knieën en met steeds weer nieuwe foto's en filmpjes boeit hij ons als publiek, met als eindresultaat een lang en welverdiend applaus.

Workshop van Henk Wolf
Workshops in Leeuwarden
Dan is het moment aangebroken om ons op te delen in subgroepen, uiteengaand in een groot aantal workshops her en der in de Friese hoofdstad.
Zo kun je in de sporthal aan yoga doen, of gaan schermen.
In de Leeuwarder binnenstad staan rondleidingen op het programma in de Blokhuispoort en in het Fries Museum.
En je kunt ook naar Aqua Zoo of voor het thema 'Fossylfrij Fryslân' naar ons Stenden Hotel.
Bussen rijden ook richting WTC Leeuwarden, waar ik met een groep collega's de presentatie bijwoon van onze taalkunde-collega Henk Wolf, die vertelt en voorleest over zijn botsing met een meerkoet, waardoor hij het zicht van zijn rechteroog verloor, en dat in de jaren daarna op wonderlijke wijze toch weer voor vijftig procent terug kreeg.
De geslaagde Kennis Maken Dag 2018 wordt aan het begin van de avond afgesloten met een diner in Wokpaleis Leeuwarden.

Een karakteristieke foto van spreker-fotograaf Jimmy Nelson


maandag 8 januari 2018

Winterse zonsondergang in Feinsum

Maandag 8 januari 2018 
Zonsondergang in FeinsumDraaien van west naar oost
Na enkele weken zware bewolking met heel veel regen en af en toe stormachtige wind vanuit het westen is er een kentering gekomen in het weer.
De wind komt al enkele dagen uit het oosten, veel kouder dan we in de afgelopen weken gewend waren, en de temperatuur is veel lager met nu zo'n 2 graden Celsius, die overigens bij deze koude oostenwind voor een gevoelstemperatuur zorgt van iets beneden het vriespunt.

Oranje-geel onder blauw
Resultaat van dit alles is in elk geval dat de grijze wolkenlucht passé is, want we beleven deze winters ogende dag onder een stralend blauwe hemel.
Die helder blauwe lucht staat er ook garant voor dat aan het eind van deze dag evenals gisteren de zon als een warm-oranje bol achter de horizon verdwijnt, en dat er nog geruime tijd een prachtige oranje-gele gloed van de al lang verdwenen zon als een langgerekte deken over de horizon ligt.