zaterdag 20 januari 2018

Wês in webstriel; in oar hat der ferlet fan

Zaterdag 20 januari 2018 
Eerste zonnestralen bij zonsopgang in Castrojeriz
Nieuwe columnist
De redactie van Twaklank - het informatie- en opinieblad van de Protestantse Gemeente te Stiens - vroeg me enige tijd geleden om enkele malen per jaar een column voor Twaklank te schrijven. Omdat schrijven één van mijn passies is, hoefde ik daar niet lang over na te denken, dus het ja-woord was snel gegeven. Hieronder mijn eerste column, die werd gepubliceerd in de Twaklank van december 2017.

Sinnestrielen fan PG Stiens
Daarbij introduceer ik een nieuw woord, waarvan ik in Google nog geen betekenis kon vinden, namelijk: ‘Webstriel’. Voor de titel van deze column speel ik leentjebuur bij een Fries spreekwoord over de ‘sinnestriel’, de ‘zonnestraal’, waaraan we allen behoefte hebben.
Er is al zoveel negatief nieuws in onze wereld, dichtbij en van ver, maar veel mensen hebben (on)bewust behoefte aan positief nieuws, aan een ‘sinnestriel’, om je goed te voelen. Als Protestantse Gemeente van Stiens kunnen wij daar een bijdrage aan leveren. Binnen onze kerkelijke gemeente gebeuren dagelijks en wekelijks mooie positieve dingen, dus alle reden voor ons om dat ook buiten onze gemeente uit te stralen. En juist het internet is daarbij een medium dat daar geschikt voor is. Veel van onze gemeenteleden doen dat al, getuige de vele tweets, de videosites en de Instagram- en Facebook-berichten die wij dagelijks via het internet verspreiden. Ook onze website en met daarop wekelijks de Nieuwsbrief en maandelijks de Twaklank is een mooi voorbeeld van elkaar en anderen vertellen wat we in Stiens doen. Wij hoeven ons voor onze goede werken en voor onze blijde boodschap van het evangelie niet te schamen, dus laat maar zien wat we doen.

Webstriel
Uit alle beschikbare social media-kanalen heb ik bijna tien jaar geleden één geselecteerd, en wel de weblog, met het voornemen om er een ‘sinnestriel op het internet, dus op het wereldwijde web, van te maken. Daarom noem ik de weblogberichten die ik regelmatig schrijf ook wel een ‘Webstriel’, een ‘sinnestriel op het web’. Positief nieuws over waar ik kom, over mijn werk, over onze passie voor wandelen en pelgrimeren, over mijn vrijwilligerswerk in besturen, en ook over wat wij hier in de kerk van Stiens aan goede werken verrichten. Dat mogen anderen best weten, want wij mogen trots zijn op het vele en het goede dat binnen onze Protestantse Gemeente van Stiens wordt gedaan.
In de wereld van public relations wordt vaak gezegd: ‘Be good and tell it’, dus vertel maar en laat maar zien waar we goed in zijn als kerkelijke gemeente, net zolang tot anderen over ons gaan vertellen dat wij goed bezig zijn in onze Stienser geloofsgemeenschap. Daar wil je dan toch bij horen, en daar wil je toch ook een steentje aan bijdragen?

Van Stiens tot de uiteinden der aarde
We mogen ons terdege realiseren dat juist het voor ons zo heel gewone voor anderen buiten onze kerkelijke gemeente best wel bijzonder, mooi en positief is, waar veel en graag kennis van genomen wordt. Enkele voorbeelden: mijn blog over het huiskamerconcert van dominee Jaap Overeem van juni 2017 was in oktober al 416 bekeken. Het bericht over onze Evangelisatiezondag van april 2017 is al 632 gelezen. De blog over de huwelijksinzegening van onze gemeenteleden Wilma Hoekstra & Stiena Otte in de Sint-Vituskerk is al 711 keer geopend, en mijn blog over de kerkdienst in De Hege Stins waarin dominee Desirée Scholtens werd verbonden aan de Protestants Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht was in oktober al 1026 keer bekeken.

Uitstraling is gewoon doen
Als ik naar de Top 10 kijk van landen waar mijn weblog wordt bekeken en gelezen, dan vermeldt het statistiekprogramma van mijn weblog als toplanden: Nederland, Verenigde Staten, Duitsland, Rusland, Frankrijk, België, Oekraïne, Spanje, Litouwen en Ierland. En vandaag, deze week en deze maand oktober had ik ook al bloglezers uit Peru, Singapore, Curacao, Algerije, Maleisië, China, Canada en Brazilië. Er is dus wel degelijk behoefte aan een goed praatje bij een mooi plaatje. Misschien dat u, dat jij vandaag of anders morgen al kunt beginnen om ook iets moois van onze Protestantse Gemeente van Stiens naar buiten uit te stralen.

Gewoon doen, 
wees dus ook zo’n ‘Webstriel’, 
want ‘in oar hat der ferlet fan’.

Geen opmerkingen: