vrijdag 31 januari 2014

Stenden Grand Tour op Samenscholingsdag 2014

Maandag 27 januari 2014

Stenden-Samenscholingsdag in DeLaMar Theater Amsterdam (Foto Sikkens)
Grand Tour
Vandaag vindt de jaarlijkse Samenscholingsdag voor alle medewerkers van Stenden Hogeschool plaats in Amsterdam. Het thema van deze dag is: 'Grand Tour', enerzijds verwijzend naar de welgestelde jongvolwassen studenten die in de 18e eeuw voor educatieve doeleinden door Europa reisden, en anderzijds verwijzend naar onze huidige studenten en collega's die voor onderwijsdoeleinden voor korte of langere tijd naar de vijf Nederlandse en de vier buitenlandse Stenden Hogeschoolvestigingen afreizen. Deze Samenscholingsdag vindt plaats in onze hoofdstad, die ook in de Gouden Eeuw al een belangrijk punt van internationaal vertrek en aankomst was, waar ook kunst en cultuur bewonderd kon worden, en nog steeds kan worden.

Samen scholen en samen leren
Zoals elk jaar belooft het weer een prachtige, afwisselende dag te worden, en evenals in voorgaande jaren steeds weer verrassend anders. Nu we in de afgelopen jaren alle vijf Nederlandse hogeschoolvestigingsplaatsen tijdens Samenscholingsdagen hebben bezocht, zoeken we het dit jaar iets verderop. We gaan met zijn allen - zo'n 550 Stenden-collega's - rond 7.00 uur vanuit alle hogeschoolvestigingen in bussen naar Amsterdam. Nieuwsgierig geworden door alle vooraankondigingen worden we vandaag geprikkeld en geïnspireeerd, kijken we over de grenzen van cultuur en eigen beelden, kortom: we gaan samen scholen en samen leren.

Rembrandt in Amsterdam
In de aanloop naar deze dag hebben de 7 Schools van Stenden zich in de afgelopen weken met korte promofilmpjes via ons intranet gepresenteerd.
Tijdens de busreis worden alle passagiers uitgedaagd om mee te doen aan een korte schriftelijke 'Grand Tour Quiz'. De prijsuitreiking vindt vanavond plaats.
Het ochtendprogramma hebben we in het Amsterdamse DeLaMar Theater. 'Rembrandt' en zijn vrouwelijk gezelschap leiden ons door een veelzijdig programma.

Ochtendprogramma
De beide leden van het College van Bestuur heten alle aanwezige Stenden-collega's hartelijk welkom. Eerste spreekster is Fleur Moonen La Bastide, de Director Strategy and Corporate Development Stage Entertainment.
Eerste keynote speaker is de - van Amerikaanse oorsprong - historicus professor dr. James Kennedy, met zijn presentatie: 'What the Dutch can expect the coming years'.
Daarna volgen twee duo-sprekers, te weten: dr. Egge Knol (Conservator van het Groninger Museum) en dr. Rudy Folkersma (Lector Duurzame Kunststoffen van Stenden Hogeschool), die spreken over duurzame stoffen in verleden, heden en toekomst.
Na de pauze volgt een boeiende presentatie van onze Stenden-student Nieck Slikker, die in het kader van zijn onderzoek voor zijn Stenden-opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs een deel van zijn opleiding op Grand Tour ging naar en verbleef in het Indiase Mumbai (voorheen Bombay). Titel van zijn knappe presentatie: 'Exploring humanity; confronting your own safe and comfortable Western lifestyle'.
Cultuurhistoricus professor dr. Herman Pley sluit het ochtendprogramma af met 'Vijf eeuwen welvaart'.

Cultural Grand Tour door Amsterdam
Na de lunch in het DeLaMar Theater gaan we een Amsterdams museum naar keuze bezoeken. Uit het aanbod van het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum, het Van Gogh Museum, het Anne Frank Museum en de Hermitage, kies ik voor het nog niet zo lang geleden heropende Rijksmuseum Amsterdam. We krijgen daar in zo'n tien verschillende groepen allen een gids toegewezen, die ons een informatieve rondleiding aanbiedt.
Middels een aansluitende rondvaart door de Amsterdamse grachten worden we naar restaurant Undercurrent gebracht, aan de oever van het Amsterdamse IJ. Daar genieten we vanavond van een internationaal dinerbuffet, en is er ondertussen volop gelegenheid om elkaar als Stenden-collega's van alle hogeschoolvestigingen - onderwijl aangenaam verpozend - te ontmoeten.
's Avonds staan alle bussen gereed bij het restaurant, en worden we allen weer keurig terug gereden naar alle opstapplaatsen van Stenden, onderweg tevreden terugblikkend op een buitengewoon geslaagde Samenscholingsdag.

zaterdag 25 januari 2014

Chemins de Compostelle: Le Puy-en-Velay > Saint-Jean-Pied-de-Port

Zaterdag 25 januari 2014
Cover van de Michelin-pelgrimsgids

Michelingids voor pelgrims
Tijdens onze pelgrimage van zomer 2013 bezochten Durkje en ik in juli 2013 de Kapel van Saint Michel, bovenop de hoge vulkaanrots in het Franse Le Puy-en-Velay. Onderweg zijn we altijd op zoek naar mooie pelgrimsansichtkaarten of naar ander mooi drukwerk betreffende de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. In de kiosk van deze hooggelegen kapel vond ik de Franse Michelin-wandelgids van de 'Via Podiensis', één van de vier klassieke Franse pelgrimspaden naar het Spaanse Santiago de Compostela, die nabij de Frans-Spaanse grensplaats Saint-Jean-Pied-de-Port de Pyreneeën oversteekt.
Het is de routegids voor de pelgrims die als wandelaar van Le Puy-en-Velay naar Saint-Jean-Pied-de-Port lopen.

Handige wandelgids
Deze zestalige wandelgids is uitgegeven in een handzaam (wandelaars)formaat en geeft in een beknopt overzicht een mooi beeld van deze Franse aanlooproute naar de Frans-Spaanse passage over de Pyreneeën. Na de legenda volgen 32 pagina's met dagtrajecten. Per dagtraject is een routekaart afgedrukt, met daarboven een dwarsdoorsnede van een gestileerde hoogtekaart. In een klein inzetkaartje kun je aflezen hoeveel van de 745 Chemin-kilometers je na zo'n dagtraject al hebt afgelegd en nog hebt te gaan. Deze wandelgids bevat geen routebeschrijving, maar die heb je op dit zuidelijke deel van de pelgrimsroute ook niet nodig, want de bewegwijzering van dit Franse hoofdtraject is bijna overal goed.
Van de plaatsen die je onderweg passeert, wordt in deze gids aangegeven welke faciliteiten daar op die plek zijn, zoals winkels, herbergen, stations en medische voorzieningen.
Achterin de wandelgids staan enkele stadsplattegronden van Le Puy-en-Velay, Figeac, Cahors, Moissac, Condom en uiteraard van de beroemde pelgrimsplaats Saint-Jean-Pied-de-Port.

745 kilometer in 31 dagtrajecten
Durkje en ik hebben deze 'chemin' 'Via Podiensis' in 31 dagen gelopen, in de periode van 14 augustus 2011 tot en met 7 augustus 2013, in respectievelijk de zomervakantie 2011 (6 dagen), de herfstvakantie 2011 (4 dagen) en de zomervakantie 2013 (21 dagen).
Hieronder staat op welke dagen we de volgende 31 dagtrajecten hebben gelopen:

donderdag 23 januari 2014

Bestuur Stifting Nijkleaster bijeen in Jorwert

Dinsdag 21 januari 2014
Een prima opkomst op de eerste Kleaster-snein in Jorwert 

Een goed begin van 2014
Vanavond komen we als bestuur van de Stifting Nijkleaster bijeen ten huize van de familie Wagenaar te Jorwert. Het is de eerste bestuursvergadering van dit jaar. In dit nog jonge kalenderjaar hebben al weer de eerste Nijkleaster-activiteiten plaatsgevonden, waarvan drie Kleaster-ochtenden op de wekelijkse woensdag en de allereerste Kleaster-snein in de nog jonge geschiedenis van Nijkleaster. De activiteiten zijn dus alweer volop in werking, en dan mag uiteraard ook het bestuur niet achterblijven. We blikken terug op 2013 en kijken en besturen vooral ook vooruit naar 2014, en naar wat daarop volgt.

Mooie brochures over Nijkleaster
Door de enthousiaste inzet en deskundige inbreng van een productieteam is in de afgelopen weken een 36 pagina's tellende kleurenbrochure geproduceerd en gepubliceerd over het werk van Nijkleaster. Deze prachtige brochure is voor vijf euro te koop via info@nijkleaster.nl, en wie één of meer van deze brochures bestelt, draagt met die aankoopprijs ook financieel bij aan de opbouw van dit nieuwe Friese klooster, dat op protestantse leest wordt geschoeid.
Ook de nieuwe landelijke brochure van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), over 'Pionieren vanuit de Protestantse Kerk' besteedt in beeld en tekst veel aandacht aan Nijkleaster in Jorwert. Op de omslag staat een prachtige foto van een Kleaster-kuier door het karakteristieke landschap nabij Jorwert.

Oanhâlde as storein
In de bestuursbijeenkomst van vanavond spreken we onder andere over het bijgewoonde seminar met de Britse bisschop Graham Cray, over de goede samenwerking met de kerkelijke gemeente Westerwert, over de Stiftingsbegroting van 2014, over subsidies en overige fondsenwerving, over religieuze kunst, over de tweede bouwfase in de Sint-Radboudkerk, over de benoeming van een nieuwe secretaris en op termijn van de nieuwe penningmeester, over de laatste twee overige bestuursvacatures, en - zoals elke vergadering - ook over de eerste plannen voor de realisatie van een nieuw klooster in hout & steen. De bouw van een nieuw klooster is dè grote uitdaging waarvoor we ons als bestuur momenteel zien gesteld. Alle materiële en immateriële hulp van mensen en organisaties om ons heen zullen we moeten aanwenden om deze droom eens werkelijkheid te zien worden. We houden goede moed en 'hâlde oan as storein'.

woensdag 22 januari 2014

Op zoek naar zingeving in de Nederlandse gemeenschap

Maandag 20 januari 2014
Cover van Op zoek naar zingeving

Zingeving en zinbeleving
Hoe staat het met de bezieling van de Nederlandse samenleving en zijn burgers?
Uit een persoonlijke zorg van Adriaan Bekman vloeide de vraag voort of het de Nederlandse gemeenschap - welvarend als nooit tevoren - tegenwoordig mogelijk aan zingeving en aan zinbeleving ontbreekt.
En het is ook een vraag naar de zingeving in ons eigen persoonlijke leven, en in ons huidige bestaan in een druk en georganiseerd Nederland.

Geen antwoord
Onze samenleving is doortrokken van 'organisatie'. Op alle levensgebieden zijn indrukwekkende infrastructuren aangelegd, waar wij dankbaar gebruik van kunnen maken. Werkvoorziening, vervoer, verzorging, ze zijn beschikbaar.
De georganiseerde inrichting van onze samenleving en van ons leven kan volgens Bekman op een oeroude vraag echter niet het beslissende antwoord vinden: Wat is de zin van ons leven? Wat is de vrucht van ons bestaan? En wie geeft antwoord op mijn levensvragen?

De weg tot zingeving
Nu voor velen God de natuurlijke gemeenschap verlaten heeft, en daar voor deze God-loze geen antwoorden meer te vinden zijn, kunnen we ons afvragen waar zij en wij in Gods-naam met hun en met onze zingevingvragen naar toe moeten.
Hoe kunnen we in ons georganiseerde leven deze vragen inbrengen en verzorgen?
In dit boek onderzoekt auteur Adriaan Bekman deze vraagstelling.
Daarmee beoogt de auteur een inspirerende verkenning aan te bieden, die de lezer zou kunnen inspireren bij het vinden van zijn of haar weg tot zingeving, in een druk georganiseerd - en voor voor velen onvoorspelbaar - bestaan.

Op zoek naar zingeving
In het jaar 2007 publiceerde mijn collega Adriaan Bekman, de toenmalige lector van onze hogeschool - toen nog Christelijke Hogeschool Nederland, tegenwoordig Stenden Hogeschool - zijn boek 'Op zoek naar zingeving in de Nederlandse gemeenschap', waarin hij antwoorden wil formuleren op bovengenoemde vragen. Daartoe hanteert Bekman de volgende vijf aanknopingspunten:
 1. 1. De ontwikkeling van een individueel procesbewustzijn;
 2. 2. Het vormen van nieuwe zingevingsgemeenschappen;
 3. 3. Het vinden van een persoonlijke weg tot zelfsturing;
 4. 4. Het zoeken naar een voortdurende persoonlijke geestelijke scholing;
 5. 5. Het brengen van de zondag in de maandag: zingeving als wezenlijk bestanddeel van het dagelijkse praktische leven in onze georganiseerde samenleving.
Citaten:
 • De zondag hebben we afgeschaft. De pauzes zijn weg georganiseerd. Onze geplande vakantie is een welkome georganiseerde veilige vlucht uit het drukke bestaan.
 • We doen er alles aan om ergens bij te horen. Wie niet mee mag doen, is de sigaar.
 • Professionals verbinden hun werk niet meer met God en zijn engelenscharen. De oplossingen moeten hier gevonden worden, tussen ons.
 • We zijn in alles verdeeld, en willen dat graag ook zo houden.
 • We zijn van God vervreemd, en verlangen naar zingevende bescherming.
 • We vernieuwen de religie, en verlaten daarna de kerk.
 • Nederlanders zijn bereid iets nieuws te proberen en grenzen te verleggen, als het eigen belang daar mee gediend wordt.
 • De individuele mens komt op zichzelf te staan.
 • We willen een wetenschappelijke onderbouwing van ons leven.
 • Politici beijveren zich het maatschappelijk verzet te kanaliseren, en onschadelijk te maken, door steeds perfectere infrastructuren te bouwen.
 • We zijn onthecht van de zingevende inspiraties.
 • Is er in de kerken gebrek aan leiderschap, dat bruggen kan slaan naar anderen?
 • Nederland heeft geen stem meer die klinkt en opvalt.
 • De minister van financiën is eigenlijk de minister-president.
 • Het bedrijfsleven verliest vernieuwend imago.
 • Slechts een beperkt financieel denken is in topbestuurders gevaren. Geen eigen originaliteit en scheppend creatief denken en handelen is meer te bekennen.
 • De geïnspireerde werkgemeenschap is op het spel gezet.
 • Topbestuurders hebben een grote morele verantwoordelijkheid. Zij geven de ruimte en de grenzen aan.
 • De universiteiten worden steeds meer theoretisch. De universiteiten drogen op; de hogescholen verhogen hun ambities.
 • De doelstelling en waarden van universitair leven en werken zijn verloren gegaan en opgelost in een bedrijfstakachtig bestaan.
 • Sport is een leerschool voor omgaan met winst en verlies, confrontatie en samenspel met de ander, het verleggen van grenzen.
 • Familie - de krachtige hoeksteen van de samenleving - staat op de tocht. Ouderen zijn aan hun lot overgelaten.
 • We zijn met alles in contact, maar hebben daarmee niet direct verbinding.
 • We leven in een virtuele wereld, waarin het onderscheidende verloren gaat.
 • We raken ondergesneeuwd door een gigantische hoeveelheid entertainment. We raken het innerlijke spoor bijster, door de vele verleidingen in het dagelijkse bestaan.
 • De werkende mensen raken gestresst en gefrustreerd over de alsmaar complexer wordende samenhangen, waarin het werkproces gedaan moet worden.
 • Ieder spoor van onzekerheid en onveiligheid moet beantwoord worden met maatregelen; beschikbare middelen moeten toenemen, en capaciteiten moeten beschikbaar gesteld worden.
 • We kunnen ons nog veilig terugtrekken in ons gezin en familiebastion, totdat de vreemdeling zelf binnen komt, en daar deel van gaat uitmaken.
 • We leven in meervoudige verhoudingen in een variëteit aan gemeenschappen met geheel verschillende doelstellingen.
 • We hebben geen religie meer als vaste behuizing van onze ziel. We zijn wel op zoek naar zingeving en waardestelling, maar we weten niet goed waar ons op te oriënteren.
 • We zijn een volk van berekening geworden en we hebben, zo lijkt het, onze passie voor de toekomst verloren. Het goede willen doen, de ander willen helpen, het delen met de ander wordt ondergeschikt gemaakt aan het eigen belang.
 • De kern van ons verlangen is vandaag: we willen zekerheid en dat willen we hier en nu.
 • Levend in deze menselijke wereld zoeken wij wegen om weer in verbinding te komen met de Goddelijk geschapen, natuurlijke wereld. Dat doen we met behulp van wetenschap, onze kunst en religie.
 • Het mooie van een organisatie is dat de organisatie haar betekenis, haar zingeving ontleent aansluitend aan het feit dat ze voor mensen buiten de organisatie iets doet. Je moet steeds weer de verbinding naar buiten vinden. Dat vraagt leiderschap.
 • In de werkprocessen realiseren mensen hun visie, hun vakmanschap en hun opgave. Veranderingsprocessen geven aan mensen de meeste kans tot persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.
 • Horizontaal leiderschap is niet de baas zijn, maar is eigenlijk een proces inrichten, waarin anderen de dialoog aan kunnen gaan.
 • Soms moet ik mijn strevingen en verlangens opgeven om ruimte te scheppen voor die ander. Wij leren van onze mislukkingen als wij daarop reflecteren, en wij groeien als mens als wij bereid zijn tot een offer voor de ander.
 • Zingeving valt niet te organiseren, maar kan ontstaan tussen mensen die elkaar inspireren.
 • We zullen de zondag opnieuw moeten uitvinden. We zullen de zondag in iedere weekdag moeten integreren.
 • Laten we elkaar bemoedigen, en elkaar helpen de zingeving in ons leven te integreren.

zondag 19 januari 2014

De eerste Kleastersnein van Nijkleaster in Jorwert

Zondag 19 januari 2014
Gesprek rondom de Tafel van Verhalen in de VoorkerkNieuw! Kleastersnein!
Aan het activiteitenprogramma van Nijkleaster in het Friese Jorwert voegen we vandaag een nieuwe activiteit toe. In ons eerste bestaansjaar zijn we kleinschalig begonnen met het wekelijkse woensdagochtendgebed met Kleasterkuier, met de Nijkleaster-zaterdagen, met het Nijkleaster Pinkster Paad en met overige maatwerkprogramma's. Wegens het succes van de activiteiten van vorig jaar breiden we dit jaar ons kloosterprogramma uit met de maandelijkse 'Nijkleastersnein'.

Westerwert & Nijkleaster
Op de derde zondag van de aangekondigde maanden van het jaar beginnen we de zondag om 9.30 uur met een korte viering in de Sint-Radboudkerk van Jorwert. Het is een gezamenlijke dienst van de plaatselijke kerkelijke gemeente Westerwert en van de Stifting Nijkleaster.
Voorganger is onze pionierspredikant Hinne Wagenaar, die vanmorgen een vijftigtal mensen - jong en oud - welkom heet in het koor van de eeuwenoude dorpskerk van Jorwert. De verhouding van plaatselijke kerkgangers en van Nijkleasterlingen is ongeveer 'fifty fifty'; een heel mooie opkomst voor deze allereerste gezamenlijke Kleastersnein.

Zingen, lezen, bidden en luisteren
We openen - na de voorzang - in samenzang met: "Iepenje my foar jo goedens, en reitsje my oan."
Daarna leest de voorganger psalm 138 uit de bewerking van Huub Oosterhuis; en aansluitend zingen we achtereenvolgens drietalig het mooie Iona-lied: "Take, o take me as i am".
Na de nieuwtestamentische Bijbellezing volgt een korte preek over het pas gelezen verhaal uit het Mattheüs-evangelie over Jezus, die zich in de Jordaan laat dopen door Johannes de Doper.

Twee parallelle verhalen
Dominee Wagenaar toont ons daarbij onder andere de parallel tussen dit verhaal en het oudtestamentische verhaal van het volk Israël dat vanuit Egypte door het water van de Schelfzee gaat, om dan 40 jaar door de woestijn te trekken. Het volk van God en ook de Zoon van God komen beiden vanuit het land Egypte. In beide bijbelverhalen komt ook een grootschalige kindermoord voor, immers de farao liet in de tijd van Mozes alle pasgeboren jongens doden, en ook Herodes liet na de geboorte van Jezus alle pasgeboren jongens doden. Net zoals Gods volk Israël door het water trok om de woestijn in te gaan, gaat ook Gods Zoon - Jezus Christus - in het verhaal van vanmorgen door het (doop)water, om daarna ook voor een lange periode (40 dagen) de woestijn in te gaan.

En waar sta jij?
"En waar sta jij nu vandaag in je leven", vraagt Hinne Wagenaar aan de aanwezigen in de kring, en "Voor welke keuze zien wij ons vandaag gesteld, waar moeten wij doorheen in ons leven" en - met een vooruitwijzing naar de bijbellezing van volgende week zou je ook de vraag kunnen stellen - door welke woestijn in ons leven zullen wij voor wellicht lange tijd moeten gaan?
Nadat de voorganger ons heeft ingeleid in en uitgeleid uit dit Bijbelverhaal, mogen we in een moment van eerst stilte en daarna pianospel meditatief stilstaan bij de vraagstelling wat dit oude Bijbelverhaal hier en nu met ons doet.
Dat stille, meditatieve moment sluiten we af met het samen gezongen Taizé-lied: "Laudate omnes gentes, laudate Dominum".
Na enkele mededelingen en een collecte volgt het slotgebed, dat we afsluiten met het samen gezongen Friestalige 'Onze Vader': "God fan fier en hein ús Heit".
Na de zegenbede zingen we elkaar zegenend toe:"Frede foar dy; Vrede voor jou".

Een kuier of een goed gesprek na de Kleasterkoek
En dan staat er voor iedereen koffie, thee en vruchtensap klaar; met het inmiddels welbekende stuk 'Kleasterkoeke", speciaal voor Nijkleaster gebakken.
Dit is een gezellig moment van ontmoeten, als doorgang naar - voor wie dat wil - een tweede programmadeel van deze Kleastersnein. Voor de wandelliefhebbers is er de gelegenheid om in het veld rondom Jorwert een 5 kilometer lange Kleasterkuier van een uur te maken. Als de wandelgroep de kerk verlaat, gaan Durkje en ik met de resterende Nijkleaster-gasten naar de voorkerk van de Sint-Radboudkerk, waar we onder gespreksleiding van Hinne Wagenaar ongeveer drie kwartier napraten over de tekst en thema's van de Bijbellezing en van de preek van vanmorgen. In een aangenaam gesprek luisteren we naar elkaars bevindingen, ervaringen en gedachten, om zo de betekenis van deze Blijde Boodschap voor ons leven te delen.

Derde zondag van de maand Nijkleastersnein
Het is prachtig dat we met zo'n mooie openingsbijeenkomst de nieuwe Nijkleastersneinen mogen openen. In de komende maanden van februari tot en met juni 2014 zullen we op de ochtend van elke derde zondag van de maand vanaf 9.30 uur hier in de Sint-Radboudkerk van Jorwert weer bijeenkomen voor de Kleastersnein van Nijkleaster, het nieuwe Friese klooster in Jorwert. Iedereen is welkom!

zaterdag 18 januari 2014

Over verandering en persoonlijke groei

Zaterdag 18 januari 2014
Cover van de publicaties-brochure

Spelend leren met gedrag
Verandering is een element dat voor de mens onvermijdelijk bij het leven hoort. We leren bijvoorbeeld lopen, gaan naar school, gaan aan het werk en op reis, gaan naar de kapper, en kopen nieuwe kleren.
Om van je plannen te komen tot resultaat, zul je doorgaans in actie moeten komen. Je gedrag in acties en in reacties vormen de schakel tussen je plan en het resultaat ervan.
Tijdens je kinder- en jeugdjaren leer je al je eigen gedrag te 'managen'; niet alleen om eigen successen te boeken, maar ook om je invloed uit te oefenen op anderen. Of je als kleuter bij je ouders nu een ijsje wilt 'scoren', of als student je medestudenten ertoe aanzet om samen een onderwijsproject tijdig en succesvol af te ronden; steeds speelt jouw gedrag een belangrijke succesbepalende rol.

Resultaat door Zelfsturing & Beïnvloeding
Als je in je eigen omgeving iets wilt veranderen en/of wilt verbeteren, is het belangrijk dat je inzicht hebt in de uitwerking van jouw gedrag op het gedrag van anderen. Daarbij helpt het je om kennis te hebben van èn vaardigheid te hebben in effectieve technieken voor doelgerichte zelfsturing en beïnvloeding.

Bewust gedrag is duurzaam gedrag
Menselijk gedrag is voor zo'n 95% doorgaans automatisch gedrag, en vaak ook nog door je omgeving bepaald. Slechts ongeveer 5% van je gedrag is bewust en gepland gedrag. Mede daardoor is het voor individuen, groepen en organisaties zo moeilijk om succesvol als persoon, als groep en/of als organisatie te veranderen. We houden doorgaans het resultaat voor ogen, maar hebben te weinig oog voor ons gedrag dat ons naar dat doel kan voeren. Vaak zijn we geneigd om ongeduldig te zijn, en werken we ongestructureerd en niet-gefaseerd. Dan heb je dus geen oog voor de kleine stappen, die je voortdurend moet zetten om je doelstelling te behalen.
Ook in je persoonlijke leven zie je dat je in ongeveer 4 van de 5 gevallen na twee jaar weer terugvalt in je oude gedrag als je tijdens je veranderproces voornamelijk oog hebt gehad voor je resultaat, in plaats van ook voor de weg die leidt tot succes. Je gedrag veranderen met betrekking tot bijvoorbeeld gezonder eten, meer bewegen, vermageren en niet alleen in de vakantie, maar ook in de waan van je werkdagen een goed boek uitlezen, vraagt van jou vast en zeker meer aandacht voor planmatig gedrag.

Dromen + Durven +  Doen = Verandering & Persoonlijke Groei
De Britse filosoof Herbert Spencer beweerde dat het ware doel van onderwijs niet de kennis is, maar de actie.
De Nederlandse leiderschapstrainer Ben Tiggelaar hanteert in zijn publicaties over persoonlijke groei en verandering begrippen als: Dromen, Durven en Doen:
 1. 1e. Dromen: Als eerste stap formuleer je doelgerichte en concrete gedragsvoornemens. Dromen vanuit positieve ervaringen zorgen voor positieve verandering en voor groei. Zo mobiliseer je je eigen kracht.
 2. 2e. Durven: Als tweede stap bereid je je moeilijkste verandermomenten gedegen voor. Houd vol, ook als stress en vermoeidheid toeslaan. Val vooral niet terug in oude, ineffectieve gewoontes. Herinner jezelf op die moeilijke momenten aan je voornemens, beloon jezelf om stapjes voorwaarts aantrekkelijk te maken, en verzin vooraf of tijdens een moeilijk moment gedragsalternatieven die je goed voort laten gaan. 
 3. 3e. Doen: Als derde stap begin je met het gewenste gedrag. Je meet en beloont gewenst gedrag en houdt het vooral consequent en voortdurend vol. Bereid je start ook goed voor en heb als je eenmaal in actie bent gekomen ook oog voor je leerproces. Het helpt je om langdurig - eventueel enkele jaren - voortdurend te meten en te registreren of je nog het doelgerichte, gewenste gedrag vertoont.

vrijdag 17 januari 2014

Tijd om te omhelzen

Vrijdag 17 januari 2014 
Welkom in de Fermanje bij de Iona avondviering in Stiens
Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen,
een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren.
Prediker 3 vers 5

Wel-kom in de kring
De buitendeur van de Fermanje van de Doopsgezinde Gemeente van Stiens staat uitnodigend open. Aan weerszijden van het toegangspad naar de ingang staan windlichten met brandende kaarsen. 
Ik wandel naar binnen en neem plaats in de grote kring in het midden van de kerkzaal. De aanwezigen zitten in de kring en luisteren naar de muziek die bij binnenkomst speelt. Als alle gasten om 19.30 uur binnen zijn en plaats hebben genomen in de kring, wordt de viering geopend met het aansteken van de grote kaars in het midden van de kring.
Ik neem vanavond deel aan de Iona-avondviering in de Fermanje van Stiens. Zeven maal per jaar wordt zo'n Iona-viering georganiseerd, om en om in Hallum en Stiens. Vanavond dus in mijn woonplaats Stiens.

In stilte bezinnen
Stilte staat centraal in deze Iona-avondvieringen. Geen pijnlijke stilte, maar een aangename, warme stilte, waarin een ieder in de gelegenheid wordt gesteld om zich in alle rust persoonlijke te bezinnen. De drukte van de werkweek en van deze dag is voorbij; deze viering is de stille overgang van werk naar weekend, van creatie naar recreatie.
Thema van deze viering is 'Tijd om te omhelzen', naar de bijbeltekst van de Prediker. Vóór, tussen en ná de stiltemomenten wordt naar muziek geluisterd, wordt gezongen, gelezen en gebeden.

Zingen, bidden en stil zijn
Voordat we Iona-lied 20 zingen, wordt de viering geopend met openingsresponsies, en na het lied spreken voorganger en alle aanwezigen wisselend een deel van het avondgebed uit. Na Iona-lied 25 wordt uit Psalm 36 gelezen, in een bewerking van Huub Oosterhuis:
"..... Maak een gemeente van vriendschap,
die het verlangen voedt naar Uw komende wereld......"
Een brandende kaars geven we aan elkaar door, waarbij we elkaar toewensen dat het licht de ander mag leiden op zijn of haar levensweg. Dan wordt het even stil in de kring.
Het gesproken woord wordt heropend met een bewerking van 'Het Onze Vader, Onze Moeder'.
Voordat we de slotresponsies uitspreken, zingen we Iona-lied 49 uit 'De Wylde Goes":
Meitsje in fjoer, yn 'e tsjustere nacht,
en nim alle bangens wei.

Behouden in de palm van Zijn hand
Dan sluiten we de kring en spreken elkaar de zegenbede toe, die we zingend beantwoorden met de zegenbede "Vrede, Liefde, Zegen en Aandacht wens ik je toe".
Nadat we elkaar toewensen dat onze goede God ons allen - tot wij elkaar weerzien - mag behoeden in de palm van Zijn hand, verlaten we de kring en praten we nog even na, onder het genot van een kop koffie of thee.

100.000 Bijbels ingeleverd bij NBG-Recycle-Bijbelactie

Donderdag 16 januari 2014
Oude Bijbels, gefotografeerd door NBG-medewerkster Sandra Haverman
Werkgroepen in het hele land actief
Ruim 100.000 Bijbels zijn er in 2013 ingezameld in het kader van de Recycle-bijbelactie. Veel plaatselijke en regionale werkgroepen van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) hebben aan deze Bijbel-inzamelactie meegewerkt. Het NBG is bijzonder blij met het mooie resultaat.

Inzamelactie oude Bijbels
Oude, vaak ook stukgelezen en/of onbruikbare Bijbels konden worden ingeleverd op diverse plaatsen in Nederland. De Bijbels werden dan tijdelijk opgeslagen in bijvoorbeeld kerken, garages of in boekhandels. Bijbels konden worden meegenomen naar NBG-bijeenkomsten, en regelmatig werden ook Bijbels ingeleverd bij het kantoor van het NBG in Haarlem. De NBG-medewerkers verpakten de ingeleverde Bijbels in dozen en stuurden ze vervolgens door naar Royal Jongbloed in Heerenveen.

Staphorst spant de kroon
Een toonaangevend record werd gevestigd door de plaatselijke NBG-werkgroep van de gemeente Staphorst. In totaal zijn hier meer dan 2.300 oude Bijbels, liedboeken en psalmboeken ingeleverd.
De actie is van start gegaan in januari 2013 en was een samenwerkingsactie van het NBG met haar uitgeefpartner Royal Jongbloed te Heerenveen. Het ingeleverder dundruk-papier zal gerecycled worden, waardoor op dit hergebruikte papier een nieuwe speciale bijbeluitgave zal worden gedrukt. Welke uitgave dat zal zijn, is nu nog niet bekend.

Hartelijk dank voor ieders medewerking
Als Nederlands Bijbelgenootschap willen we graag iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het grote succes van deze Bijbel-recycle-actie. Het ingeleverder oude dundrukpapier kan door middel van het beoogde hergebruik weer vele tientallen jaren mee in nieuwe Bijbels, die te zijner tijd zullen verschijnen.

donderdag 16 januari 2014

Reguliere Bestuursvergadering voor het Jabikspaad

Woensdag 15 januari 2014 
Het Fries-Overijsselse pelgrimspad vanuit Sint-JacobiparochieVergader-tweeluik
Tussen twee themavergaderingen (over de nieuwe website) door komen we vanavond in de Jacobshoeve te Sint-Jacobiparochie bijeen voor een reguliere bestuursvergadering.
Er gebeurt veel op en rond het Jabikspaad, dus we hebben zeker twee avonden nodig om de agenda voor deze bestuurssessie af te wikkelen.
We parkeren de onderwerpen over de PR, de Routezaken en de Financiën aangaande het Jabikspaad naar een tweede vergadering, waardoor we vanavond in elk geval een aantal andere zaken af kunnen wikkelen, zoals alle ingekomen stukken en de acties die voortvloeiden uit onze voorgaande bestuursvergaderingen van augustus en oktober 2014.

Gespreksonderwerpen
Enkele onderwerpen die vanavond ook de revue passeren, zijn:
 1. 1. De cursus Geschiedenis & Cultuur van de Camino Franchés gaat door; er zijn al 60 deelnemers;
 2. 2. We stemmen in met het verzoek van een Friese kerkelijke gemeente, die graag de beeltenis van één van onze stempels wil gebruiken voor haar officiële kerkzegel;
 3. 3. We gaan de jaarlijkse Bildtse Soete Grouwe Ortefergadering weer organiseren;
 4. 4. Ervaringen van pelgrims, die het Jabikspaad recent bewandelden;
 5. 5. Bestuurssamenstelling voor de komende jaren;
 6. 6. De actuele plannen voor de Zomerexpositie van 2014 in De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie;
 7. 7. Voorlichtingsactiviteiten om het Fries-Overijsselse Jabikspaad bij pers en publiek zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen.

Bert Magermans exposeert in Stiens

Dinsdag 14 januari 2014

Detail van een architectuurfoto van Bert Magermans

Affiniteit met fotografie 
Tot eind maart 2014 is in de Openbare Bibliotheek van Stiens een expositie te bezichtigen van foto's van Bert Magermans (57 jaar).
Vanaf zijn 16e jaar is Magermans bezig met fotografie; in het begin nog met een pocket camera en zonder pretenties. Vanaf zijn 24e jaar heeft Bert tien jaar bij een fotograaf gewerkt.
Bert Magermans: "Ik ben er begonnen in de doka, alles zwart wit, het echte handwerk, dagelijks heel veel afdrukken gemaakt. Gelukkig kwamen er ook professionals foto’s om bij ons te laten afdrukken. Dat heeft er bij mij destijds voor gezorgd dat ik heb geleerd hoe een zwart-wit foto technisch goed moet zijn. Aansluitend heb ik een aantal jaren in de winkel van de fotograaf gestaan. Dat was een mooie tijd!"

Pelgrimage met fotografie
Tijdens zijn werk bij deze fotograaf heeft Bert Magermans een juridische HBO-opleiding afgerond en in die sector werk gevonden. De fotografie raakte in die tijd op de achtergrond. Kinderen en werk eisten de aandacht op en maakten dat hij een tijd lang uitsluitend nog familiefoto's maakte.
Bert Magermans vertelt over zijn pelgrimage: "In het jaar 2004 - tijdens mijn wandeling naar Santiago de Compostela - heb ik de fotografie weer opgepakt. Ik vind het mooi om mensen, architectuur, landschappen en af en toe macrofoto's te maken.” 

Vier fotothema's 
Bert Magermans is lid van de Fotoclub Leeuwarden: “Bij deze fotoclub hoop ik naast gezelligheid ook beter te leren kijken naar dingen die ik zie en die ik wil fotograferen.” 
Hij exposeert momenteel 12 foto’s op formaat 50 x 70 cm. Het gaat om nachtfotografie, foto’s van de Tweede Maasvlakte, architectuurfoto's; en zes foto’s van 40 x 50 cm met daarop mensen uit Vietnam.

zondag 12 januari 2014

Het Jacobspad van Ruinen naar de Wijk

Zondag 12 januari 2014
Rijp en ochtendnevel in het Oldenhaverveld


Etappe 7
Klokslag acht uur rijden Durkje en ik met Pieter in beide auto's naar Leeuwarden, waar we Karinus afhalen. Eerst brengen we deze beide reizigers naar het NS-station in Meppel, vanwaar zij per trein verder reizen naar Wageningen. Durkje en ik rijden door van Meppel naar de Wijk, waar we de ene auto parkeren. Met de andere auto rijden we verder naar Ruinen, waar we de auto bij de kerkbrink parkeren. Vanuit de kerk klinkt orgelmuziek, en de kerkgangers wandelen over de brink naar de ingang van de Ruiner Mariakerk. Het is 1 graad Celsius als Durkje en ik rond 9.30 uur vanuit het centrum van Ruinen vertrekken voor onze 7e etappe van het Gronings-Drents-Overijsselse pelgrimspad.
Vandaag wandelen we verder op het Jacobspad, vanaf de plaats waar we de vorige keer onze dagtocht stopten. We zijn van plan vandaag van de Mariakerk van Ruinen naar de molen van de Wijk te lopen, over een afstand van 23 kilometer. 

Van Ruinen via Hees door Boswachterij Ruinen naar Westerbergen
Ten zuiden van Ruinen steken we de Ruiner Aa over, en dan komen we in het buurtschap Hees. Voorbij de Heeser weide gaan we door het Heeser veld in zuidelijke richting naar de N375. Die autoweg steken we over, om dan het Oldenhaverveld van de Boswachterij Ruinen te betreden.
De temperatuur blijft vandaag iets boven het vriespunt, en de winterzon schijnt gedurende onze hele dagwandeling aangenaam. Weer heerlijk winterwandelweer. Hier en daar ligt een dun laagje ijs (in Friesland noemen we dat 'bomiis') op stilstaand water; hier en daar ligt een laagje rijp over schaduwrijke lage plantengroei, en over het Oldenhaverveld hangt een lage ochtendnevel.
Ten zuiden van de Boswachterij Ruinen steken we de spoorlijn Hoogeveen-Meppel over.
Als we ongeveer twee uren gelopen hebben, passeren we Park Westerbergen. Het restaurant van dit recreatiecentrum is geopend, dus hier scoren wij een heerlijke kop koffie+. Onze eerste rustpauze.

Van Westerbergen via Eemten en Haalweide naar de Wijk
Na de Traandijk lopen we over de hooggelegen Noorderkanaalweg enkele kilometers langs de Hoogeveensche vaart naar de Ossesluis. Hier steken we de Hoogeveensche vaart over, waarna we bij het naastgelegen gemaal onze tweede pauze hebben, om in het winterzonnetje op een picknickbank wat te eten en te drinken.
Direct daarna wandelen we onder de autosnelweg A28 door, om onze weg te vervolgen naar achtereenvolgens de buurtschappen Eemten en Haalweide.
Een eindje voorbij deze plaats verlaten we het fietspad langs de Commissieweg, om dan over de onverharde Haalweidigerweg het laatste stuk naar De Wijk te lopen. We wandelen het dorp de Wijk binnen en arriveren in de Dorpsstraat dan al spoedig bij de molen van de Wijk. Om 14.00 uur zijn we aangekomen bij de molen, na een wandeling van 4,5 uur.
De zevende wandeldag over dit Gronings-Drents-Overijsselse pelgrimspad zit erop. Totaal hebben we in de eerste zeven dagen nu de eerste 188,5 van de 208 kilometers gelopen. We zijn nu gearriveerd in de Wijk, nog steeds in de provincie Drenthe.

donderdag 9 januari 2014

Kijken met andere ogen

Donderdag 9 januari 2014 
De cover van de laatste Missie-Zendingskalender 2013MZK 2013
De Missie-ZendingsKalender (MZK) is een gezamenlijke uitgave van "Mensen met een Missie" en de "Nederlandse Zendingsraad". Met deze jaarkalender wilde men vele jaren laten zien hoe medechristenen in het zuidelijk halfrond van de wereld hun geloof in samenleving & cultuur ter sprake brengen.
In 2013 verscheen de laatste MZK van deze kalenderreeks. Einde van een tijdperk van vele jaren een MZK aan de muur; voortaan helaas geen MZK meer in huis.
Enkele thema's van voorgaande jaren waren:
 1. MZK 2010 - India: Dialoog met het penseel;
 2. MZK 2011 - Afrika: Reiken naar licht;
 3. MZK 2012 - Peru: Ziel van de Andes.
De Missie-Zendingskalender 2013 kreeg als titel "Kijken met andere ogen" en bevat schilderijen van drie Indonesische kunstenaars, die werkzaam zijn op het Indonesische eiland Bali. Het gaat om de christelijke kunstenaars: Nyoman Darsane en het echtpaar Ne Ketut Ayu Sri Wardani & Erland Sibuea. In hun werk verenigen deze drie kunstenaars elementen uit de oude traditionele cultuur met hun nieuwe christelijke geloof van de 21e eeuw.

Dialoog in Indonesië
Indonesië is met meer dan 13.000 eilanden 's werelds grootste eilandenrijk. Mede daardoor is het een land met veel volken, culturen en godsdiensten. Slechts 8% van de Indonesiërs is christen. Deze Indonesische christenen voelen zich meer en meer bedreigd, met name door steeds meer radicale moslimgroepen, die van Indonesië een islamitische eenheidsstaat willen maken. Van de meer dan 260 miljoen tellende bevolking noemt ongeveer 88% zich moslim. De christenen vinden dat de overheid te weinig voor hen opkomt, vooral inzake het recht om de eigen christelijke godsdienst te beleven en te vieren zoals zij dat graag zouden willen.
Indonesische religieuze leiders en christelijke kunstenaars roepen herhaaldelijk op tot dialoog en samenwerking, om zo de traditionele harmonie weer te herstellen. Wie in dialoog gaat met de ander, en kijkt met de ogen van die ander, zal verrassingen ervaren en er innerlijk door worden verrijkt. Kunst kan daar een belangrijke rol bij vervullen.
De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) draagt met haar programma 'Kerk in Actie' in Indonesië bij aan het proces, waarin de 'traditionele' kerken en de (neo-)charismatische beweging elkaar beter leren kennen, van elkaar leren, om nóg beter dienstbaar te zijn. In deze interchristelijke dialoog worden met respect voor elkaars verschillen de wederzijdse vooroordelen en conflicten bespreekbaar gemaakt. Als zij in dit proces vrienden worden, is dat een belangrijk teken van eenheid van de christelijke Kerken van Indonesië.

Kijken met andere ogen
De drie kunstenaars van deze Missie-Zendingskalender 2013 zijn op zoek naar de sporen van de scheppende God in hun cultuur en traditie. Met hun schilderijen laten zij ons kijken naar ons geloof, met beelden uit hun cultuur en traditie. Zo gaan ze niet alleen met Indonesiërs, maar ook met ons de dialoog aan.
Door te leren met andermans ogen te kijken, boren wij aan wat voor ons verborgen was, leggen wij nieuwe betekenissen bloot, waarvoor wij voorheen minder oog hadden.

De dialoog van Sriwardani & Erland Sibuea
Het kunstenaarsechtpaar Sriwardani & Sibuea - geboren in 1966 & 1968 - is jong en betrokken.
Sriwardani is gefascineerd door de lijdende Christus, die ze heel realistisch, met hartstocht en emotie schildert. In deze lijdende God-mens ziet ze ook het lijden van Indonesische vrouwen onder ogen, die vaak miskend en onrechtvaardig behandeld worden. Zij schilderde 'Opgesloten vrijheid" voor april.
Haar echtgenoot Sibuea focust meer op het afbeelden van verlossing (verzoening & vergeving in maart en 'Maak je geen zorgen, ik geef hoop' in november), op liefde (Kasih, februari) en hoop (zoals in december de 'Geboorte' van Jezus, in alle eenvoud, als aansporing voor vrede & verzoening). Hij schilderde voor januari 'Jezus onderwijst' en voor juli 'Vijf broden en twee vissen'.

Het woord wordt dans bij Nyoman Darsane
Darsane - geboren in 1939 - is een oudere kunstenaar, die ook wel de aartsvader van de Indonesische christelijke kunst wordt genoemd, die zijn sporen al heeft verdiend. Hij is behalve kunstenaar ook een traditionele muzikant, danser en poppenspeler.
De stijl van zijn schilderijen is verfijnd en bijna mystiek, vol symboliek. Zijn bijbelse taferelen situeert hij steeds alsof ze in Indonesië plaatsvonden, zoals bijvoorbeeld voor augustus zijn schilderij 'Kort voor de zondeval' en voor september 'De vrouw en de draak'.
Ook de dans neemt een belangrijke plaats in zijn werk in. Zijn geschilderde dans is meer een vorm van eredienst dan entertainment. Zijn dans verbindt hemel & aarde, ofwel het goddelijke & de mens. Dat zie je bijvoorbeeld bij oktober in de Balinese dansbewegingg van 'Maria en Marta'.
Hij schilderde voor juni de 'Lege blik', verwijzend naar de Tsunami.

Levensweg
Op de voorplaat van de Missie-ZendingsKalender 2013 zien we Nyoman Darsane zijn schilderij 'De schepping van de dieren', die hij verbeeldt in de kikker. God heeft alle schepselen met veel zorg geschapen, ook de kikkers met hun gekwaak.
'De schepping van zon en maan' schilderde hij voor mei.

woensdag 8 januari 2014

Tweemaal koninklijk

Eén koningslepeltje bij twee vellen koningszegels
Woensdag 8 januari 2014 

Oud en nieuw
Met ingang van 1 januari 2014 zijn de posttarieven alweer verhoogd. In het tijdsbestek van een half jaar zijn de posttarieven tweemaal verhoogd. Zo ging bijvoorbeeld het aanvankelijke standaardtarief van een brief van € 0,54 per 1 augustus 2013 omhoog naar € 0,60 en dat tarief is vorige week - per 1 januari 2014 - weer verhoogd, naar het actuele tarief van € 0,64. Dat basistarief is in een half jaar tijd dus verhoogd met 18,5%.
Een andere verandering is dat er per 1 januari 2014 geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen briefpost binnen of buiten Europa. Het basistarief van bijvoorbeeld de verzending van een ansichtkaart binnen Europa was in december 2013 nog € 0,96 en buiten Europa € 1,-. Met ingang van januari 2014 is er nu sprake van één internationaal tarief, dus het verzenden van een ansichtkaart naar het buitenland kost nu sowieso € 1,05.

Koninklijk
Inmiddels heeft Post.nl ook de nieuwe koningszegels uitgegeven, met daarop de beeltenis van onze nieuwe koning Willem-Alexander. Deze zelfklevende postzegels worden uitgegeven met de standaardwaarden 1 en 2. Een vel met basiswaarde 1 bevat tien postzegels en op een vel met waarde 2 zitten vijf koningszegels.
Voor de koningsgezinden onder ons geeft Post.nl ook een zegelvel met daarop de initialen W en A van Willem-Alexander uit in de kleuren rood en blauw op wit, conform onze nationale driekleur 'rood-wit-blauw'.
Op dit moment geeft Post.nl haar klanten ter gelegenheid van het historische moment van deze nieuwe koningszegels bij aankoop van twee vellen koningszegels gratis een theelepeltje met daarop ook de postzegelbeeltenis van onze nieuwe koning.
Kijk, zo'n koninklijk kado is ten tijde van die 'sneldubbele' tariefsverhoging dan toch ook wel weer een aardig gebaar van meneer Post.

dinsdag 7 januari 2014

Stenden on Tour

Dinsdag 7 januari 2014 
De Stenden on Tour-bus op de hogeschoolcampus


Stenden Hogeschool goes on tour
Het Stenden on Tour-promotieteam bezoekt ook dit collegejaar weer scholen en evenementen in binnen- en buitenland om de studiekiezende, aanstaande student optimaal te helpen bij het maken van de juiste studiekeuze.
De Stenden-studenten en -medewerkers van dit promoteam ondersteunen daarnaast ook de schooldecanen en/of de begeleidende mentoren van leerlingen bij de begeleiding van het studiekeuzeproces van hun leerlingen.

Voorlichting en begeleiding
Het Stenden on Tour-team neemt tevens studiekeuzetests af, geeft de nodige voorlichting en verzorgt naar behoefte en op verzoek een voorlichtings- en/of begeleidingsprogramma op maat.
Uiteraard zijn leerlingen van alle vooropleidingen van harte welkom tijdens onze voorlichtingsactiviteiten in de verschillende vestigingen van Stenden Hogeschool, tijdens bijvoorbeeld Open Dagen, meeloopdagen, selectiedagen en andere studiekeuze-evenementen, en daarnaast gaat het promotieteam van Stenden-medewerkers en Stenden-studenten het land in of uit om ook op andere locaties zoals in scholen en tijdens studiekeuzebeurzen studiekeuze-voorlichting en -begeleiding te geven.

De Stenden on Tour-bus komt naar je toe
Daartoe staat het promoteam een Stenden on Tour-bus ter beschikking, om op locatie ook voldoende en goed voorlichtingsmateriaal bij zich te hebben op die plaatsen en momenten waarop belangstellende leerlingen zich oriënteren op hun aanstaande studiekeuze.

maandag 6 januari 2014

De Wulk wijst de weg op het Jabikspaad

Maandag 6 januari 2014 
Op het Jabikspaad in 't veld tussen Jorwert en Leons wijst de wulk de wegPelgrimeren van Sint Jacob naar Sint Jacob
Wie vanuit Nederland richting Santiago de Compostela pelgrimeert, vindt in het Fries-Overijsselse Jabikspaad een prachtige aanlooproute. Het Jabikspaad begint in Sint-Jacobiparochie en eindigt ongeveer 150 kilometer zuidelijker in het Overijsselse Hasselt. Daarna kunnen andere wandelroutes worden gevolgd om achtereenvolgens door Nederland, België, Frankrijk en Spanje ongeveer 100-150 dagen later te arriveren in de Spaanse bedevaartsstad Santiago de Compostela. Je loopt (of fietst) dan van Sint Jacob naar Sint Jacob, of - wat hetzelfde is - van Sint-Jacobi(parochie) naar Sant-iago (de Compostela).

Wegwijzers voor pelgrims
Van elk afzonderlijk traject van deze ongeveer 3.300 kilometer lange pelgrimsroute is een routegids te koop, waarin de route in woord en kaart staat beschreven, met daarbij meestal veel informatie over de ins en outs omtrent die route. Ook de routegids voor fietsers en wandelaars van het Jabikspaad is via de boekhandel verkrijgbaar.
De meeste pelgrimsroutes zijn onderweg bewegwijzerd met uiteenlopende wegwijzer-symbolen. Zo hebben Durkje en ik op onze pelgrimage naar Santiago de Compostela ons bijvoorbeeld de weg laten wijzen door rood-witte strepen, door Jacobsschelpen, en in Spanje op de camino door gele camino-pijlen.

Gele wulk op blauwe ondergrond
Op het Fries-Overijsselse Jabikspaad wordt de route bewegwijzerd met een gele wulk op een helderblauwe ondergrond.
De 'wulk' is een schelp van één van de grootste huisjesslakken in de Noordzee, die op de Friese Waddenzeekust kan worden gevonden. De wulk wordt ook wel 'kinkhoorn' genoemd; en in het Fries noemen we deze schelp een 'hulk'.  De wulk is een roofslak, een weekdier dat kwetsbaar is bij vervuiling van het zeewater.

De wulk en de Melkweg
Een Scandinavische legende vertelt dat een reusachtige slak de Melkweg als een slijmspoor langs de hemel achterliet. De dieren gingen op zoek naar de berg van God. Ze kenden de weg niet. Onderweg ontmoetten ze een grote slak. Deze wilde hun wegwijzer zijn. Een glanzend slijmspoor wees de dieren de weg, dag en nacht. Tenslotte zagen ze de berg. De slak kon niet verder. Door de slijm af te geven had hij zichzelf verteerd. Toen God zag dat de slak zijn leven gegeven had voor zijn vrienden, plaatste hij als herinnering de Melkweg aan de hemel. Dit hemels spoor is nog steeds een wegwijzer voor mens en dier.

De wulk als Joods symbool
De Wulk is een sprekend pelgrimsteken voor de pelgrims naar en van Sint Jabik in Fryslân.  
In de kabbala (de Joodse geheimleer) is de hoornvormige schelp het beeld van de verschillende niveaus in de werkelijkheid, die als een slakkenhuis met elkaar verbonden zijn.
Deze Joodse symboliek is op de pelgrim als volgt toe te passen:
 • De onderste winding is het lichamelijke niveau. Een mens kan alleen de pelgrimstocht voltooien als hij daartoe lichamelijk in staat is. De kleinste handicap kan het einde van de reis betekenen.
 • De middelste winding is het morele niveau. De pelgrim ontmoet onderweg voortdurend andere mensen. Met al deze mensen moet hij/zij goed contact hebben. De pelgrim moet ook bestand zijn tegen alle verleidingen onderweg. Als een pelgrim onderweg voortdurend moeilijkheden heeft met zijn reisgenoten of met andere mensen die hij ontmoet, zal zijn tocht als pelgrimsreis mislukken.
 • De bovenste winding is het geestelijk niveau. De pelgrim moet geestelijk opgewassen zijn tegen de uitdagingen van de reis, zoals bijvoorbeeld de eenzaamheid, of allerlei ander menselijkheden, zoals angsten, depressies, en/of een veelheid aan emotie. Hij/zij wordt onderweg geconfronteerd met zichzelf, vooral als de reden van de pelgrimage verwerking van eigen problemen is. Een godsdienstig mens kan onderweg een religieuze crisis doormaken. Menigeen heeft vanwege een geestelijke inzinking al de trein of het vliegtuig terug naar huis moeten nemen.    

De wulk elders
Op het wapen van de Friese Waddenzeekustgemeente 'Het Bildt' vinden we de wulk ook. Uit de wulk steken graan-aren. Bildtkers spreken over de 'Aren út skelpen'. De schelp is hier ook het symbool van de 'Hoorn van Overvloed'.
In de heraldische literatuur is de wulk het symbool van de Zwijgzaamheid.
Het gelijkvormige slakkenhuis in je oor is het orgaan waarmee je je evenwicht bewaart

zondag 5 januari 2014

Bijbel in Gewone Taal - folder

Zondag 5 januari 2013 
Cover van de folder over de Bijbel in Gewone Taal

Vertaling van de hele Bijbel
Medewerkers van het Nederlands Bijbelgenootschap werken al sinds 2006 aan een nieuwe Bijbel: de 'Bijbel in Gewone Taal' (afgekort: BGT). Het gaat hierbij om een vertaling van de hele Bijbel, die in het najaar van dit jaar zal worden gepubliceerd. Het is een vertaling in gewone taal, met gewone woorden, met overzichtelijke zinnen die niet te lang zijn. De tekst is duidelijk opgebouwd en ingedeeld in korte stukken, alle met een eigen opschrift, dat de kern noemt van het tekstgedeelte dat daaronder volgt.

Een Bijbel die iedereen aanspreekt
Het zal een Bijbel zijn voor iedereen die het nut inziet van een begrijpelijke Bijbel. De BGT is er ook voor iedereen die behoefte heeft aan een duidelijke Bijbel, die daar plezier aan beleeft, voor iedereen die op bepaalde momenten behoefte heeft aan duidelijke taal.
Insteek is dat de Bijbel in Gewone Taal iedereen direct zal aanspreken. Juist daarom zullen de teksten van de BGT leesbaar en duidelijk zijn. De kracht van de Bijbel in Gewone Taal is de begrijpelijkheid.

De Bijbel weer eens anders beleven
Bij de Bijbel in Gewone Taal gaat het wel om een echte, nieuwe, complete vertaling, gemaakt vanuit de oorspronkelijke Hebreeuwse en Griekse teksten van de Bijbelboeken. Er is door het team van 12 ervaren bijbelvertalers vooraf goed nagedacht over de wijze waarop deze grondteksten vertaald zouden worden. Eerst zijn de uitgangspunten van gewone taal op een rij gezet. Vooral de regels van de gewone taal en de eis van duidelijkheid staan bij deze vertaling voorop. De winst van deze nieuwe vertaling is dat je de Bijbel weer op een nieuwe manier gaan beleven. Het opnieuw, eigentijds ervaren van de Bijbel, zoals die in deze tijd klinkt in gewone taal, zal bij de nieuwe Bijbel in Gewone Taal voorop staan.

Eerste 9 teksten van 7 bijbelboeken
Ruim een jaar geleden heeft het NBG voor haar vrijwilligers alvast een folder gegeven, waarin een voorproefje werd getoond van de eerste proefteksten van de Bijbel in Gewone Taal. Met deze brochure konden we allen kennis maken met de Bijbel in Gewone Taal aan de hand van negen teksten, die speciaal voor deze brochure zijn gekozen.
In deze folder staan bijbelteksten in gewone taal van zeven bijbelboeken: Exodus, Deuteronomium, Psalmen, Ezechiël, Het evangelie volgens Matteüs, De handelingen van de apostelen en De brief aan de christenen in Rome.
Achterin de folder staat als extra service en voor alle duidelijkheid een korte uitleg van enkele bijbelse woorden, die in deze nieuwe teksten worden gebruikt.

Buitengewoon waardevol kado: 37 teksten van 19 bijbelboeken
Inmiddels is ook al een uitgebreid boek verschenen met de eerste teksten van de Bijbel in Gewone Taal. Dit nieuwe boek bevat 37 bijbelteksten, afkomstig uit 19 verschillende bijbelboeken. Dit mooie boek van 136 pagina's met eerste teksten van de Bijbel in Gewone Taal is via de boekhandel en via bijvoorbeeld bol.com nu al verkrijgbaar voor een kennismakingsprijs van € 7,50 per boek.
Voor jezelf, maar vast en zeker ook voor een ander is deze kennismakingsbundel van de Bijbel in Gewone Taal een buitengewoon waarde(n)vol kado.

vrijdag 3 januari 2014

Winnie-de-Poeh on Problem Solving

Vrijdag 3 januari 2013 
Cover van de LOS-OP-Methode-gids

Problemen
Winnie-de-Poeh was verrukt over het succes van 'Winnie-de-Poeh en management'. Niet alleen bevestigde dit succesvolle boek zijn status van 'Zeer Belangrijke Beer', maar het wees managers ook de weg naar de top van de boom (waar de honing zit).
In het daaropvolgende boek van Robert & Stephen Allen komt 'De Vreemdeling' terug naar het 'Honderd-Bunders-Bos' om Poeh (en natuurlijk ook de welbekende Knorretje, Teigetje, Uil, Kanga en alle anderen) kennis te laten maken met een nieuwe 'Zeer Belangrijke Uitdaging', waar elke manager - en eigenlijk iedereen, dus jij ook - mee te maken heeft, namelijk: 'Het Oplossen van Problemen'. 

Problem Solving
En zie daar is hun boek, met de titel 'Winnie-de-Poeh en het Oplossen van Problemen', waarin Poeh, Knorretje en hun vrienden ontdekken hoe je problemen oplost met de zogenoemde 'LOS-OP-Methode'.
In dit boek maakt 'De Vreemdeling' weer gebruik van de bekende avonturen van Poeh en zijn vrienden bij zijn introductie van en zijn uitleg over de de unieke LOS-OP-Methode, een systeem om problemen stap voor stap te identificeren, te analyseren en op te lossen. 
De oorspronkelijke titel van dit boek luidt: "Winnie-de-Poeh on Problem Solving'. Voor het Nederlandstalige taalgebied werd dit boek in het Nederlands vertaald door Hilde Bervoets.

LOS OP
In dit boek leer je als lezer - samen met Poeh - de principes van het oplossen van problemen, die even gemakkelijk kunnen worden toegepast bij het redden van Teigetje uit een hoge boom, als bij de vele uitdagingen, waar we als manager van ons leven & werken elke dag weer mee geconfronteerd worden, in een voor ons mensen steeds doorontwikkelende, veranderende en ingewikkelder wordende samenleving.

Lokaliseer of kies het probleem of de situatie.
Observeer, orden, definieer het probleem of de situatie.
Stel vragen over alle onderdelen van het probleem.
Opper mogelijke oplossingen, kies er één en verfijn deze.
Pas de oplossing toe en controleer de resultaten.

En als de oplossing dan nog niet voldoet, 
begin dan nog eens opnieuw met L>O>S>O>P.
Gebruik daarbij dan alle informatie 
die je in de voorgaande oplossingsronde hebt verkregen.
Houd moed en houd vol!

donderdag 2 januari 2014

Bijbelleesrooster 2013 van het NBG

Donderdag 2 januari 2014 
Cover van het Bijbelleesrooster 2013

Jaarlijkse uitgave
Elk jaar geeft het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een Bijbelleesrooster uit. Met ingang van het nieuwe kalenderjaar zijn we  gisteren op 1 januari 2014 thuis begonnen met het rooster van 2014.
In het afgelopen jaar hebben we gelezen uit het 'Bijbelleesrooster 2013'. Dominee Klaas Touwen, Evangelisch-Luthers predikant in Arnhem, is de samensteller van dit leesrooster. Dit Bijbelleesrooster 2013 is een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap.
Dit leesrooster wordt jaarlijks als klein Bijbel-inlegboekje uitgegeven, en het kan ook worden gevonden op en gratis gedownload via de website van het NBG. En je kunt het bijbelleesrooster ook volgen via Twitter en via Facebook.

Oecumenisch Leesrooster
Het Bijbelleesrooster biedt elke dag een korte bijbellezing met een dagthema. De bijbeltekstkeuze is gebaseerd op het kerkelijk jaar, zoals dat in verschillende kerken in Nederland wordt gevierd. Dit Bijbelleesrooster heeft voor de dagelijkse lezingen de zondagse bijbellezingen van het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken als uitgangspunt gekozen. Zo sluiten de doordeweekse bijbellezingen optimaal aan bij de brede variëteit aan bijbellezingen die in verschillende kerkelijke tradities op zon- en feestdagen aan de orde komen.

C-jaar
Het afgelopen jaar 2013 was een zogenoemd “C-jaar”. Dat wil zeggen dat in het afgelopen kalenderjaar het Evangelie volgens Lucas centraal stond. De discipel-apostel Lucas grijpt in zijn boek terug op de Samuël-boeken uit het Oude Testament van de Bijbel.  Het is dan ook niet toevallig dat voor het jaar 2013 tevens is gekozen voor een stevige doorgaande lezing uit de boeken 1 en 2 Samuël en 1 en 2 Koningen: de profetische geschiedschrijving, waarin de profeten centraal staan.
Zo liet het bijbelleesrooster ons vorig jaar heen en weer bladeren tussen Samuël en Jezus. Vergelijk bijvoorbeeld eens de verhalen van Samuël en Jezus; beiden als twaalfjarige jongen in de tempel. Jezus wordt in het Nieuwe Testament ook de 'Zoon van David' genoemd. Jezus is geboren in de stad van David. Door zo heen en weer te lezen in deze twee Bijbelboeken, leerden we iets over het Messiaanse leven.

Bijbelboeken en dagthema's
Behalve de bovengenoemde boeken, is in het afgelopen kalenderjaar volgens het Bijbelleesrooster 2013 ook gelezen uit de Bijbelboeken: Psalmen, Habakuk, 1 Korintiërs, Hebreeën, Johannes, Spreuken, Galaten, Genesis, Amos, 2 Timoteüs, Romeinen, Titus en Jeremia.
Enkele dagthema's waren in 2013 bijvoorbeeld: Respect, Plaats maken en je plaats weten, Een nieuwe koning, Mild en doelbewust, Blijf vertrouwen en Mijn hart is gerust.

Vlammende jaarwisseling in Broeksterwâld

Woensdag 1 januari 2014 - Jaarwisseling
Metershoge vlammen van het traditionele nieuwjaarsvuur in Broeksterwâld


Muziek
Nog een half uur tot de jaarwisseling; op de grens van het oude en het nieuwe jaar.
Om 23.30 uur gaat de volumeknop omhoog, en dat schalt de muziek over de brink en door de straten van Broeksterwâld.
Een duidelijk teken dat het bijna zover is met de aanstaande jaarwisseling.
Tijdens deze jaarwisseling zijn we met de familie van Durkje bijeen bij haar ouders thuis, in Broeksterwâld.
Dat betekent traditioneel: vuurwerk, muziek en een groot vreugdevuur.

Traditie
Al jaren lang is het te doen gebruikelijk dat er een groot nieuwjaarsvuur wordt georganiseerd op het grote dorpsplein, gelegen tussen het dorpshuis en de Gereformeerde kerk.
De jongeren van het dorp waren dan op de Oudejaarsavond druk aan het werk om een grote hoeveelheid hout te verzamelen op deze brink.
Met een tractor werden dan aanhangwagens met hoog opgestapelde partijen hout over de Kavelweg naar de brink gereden
In de afgelopen jaren werd dat brandhout gestort op een dikke onderlaag van zand, zodat het wegdek van het dorpsplein werd beschermd tegen de hitte onder de enorme brandstapel.

Brandhout
Inmiddels is de drukke aanvoer van brandbaar materiaal tijdens de Oudejaarsavond al weer verleden tijd. Als wij aan het begin van de avond over de Kavelweg langs de brink rijden, zien we dat de enorme partij brandhout al keurig opgestapeld op het midden van het dorpsplein ligt, en dat de brink uit veiligheidsoverwegingen met rood-wit lint al is afgesloten. Alles ligt dus al klaar voor de vurige jaarwisseling.

24.00 / 00.00
En dan is het 23.30 uur uur. Het volume van de geluidsinstallatie op de brink gaat om hoog. Vlak vóór de jaarwisseling staat de brandstapel al in vuur en vlam, dus klaar voor 24.00 / 00.00 uur.
Het is prachtig weer om vanavond rond de jaarwisseling buiten te zijn. Vlak na 12.00 uur komen de bewoners van Broeksterwâld en hun gasten dan ook in grote getale bijeen rond het enorme kampvuur op de brink.
Mensen wensen elkaar een gelukkig nieuw jaar, blijven in groepen bijelkaar staan praten, en kijken naar het metershoog oplaaiende vuur van dit imposante nieuwjaarsvuur.

Ik wens je .....
En af en toe hoor je tussen de uitbundige muziek van de geluidsinstallatie door allerlei beste wensen, zoals:
- Segend Nijjier;
- Gelukkig Nieuwjaar;
- Folle Lok en Seine yn't Nije Jier;
- De beste wensen (voor het nieuwe jaar);
- Lokkich Nijjier;
- ensafh./enz.