zondag 28 november 2010

Micha: Ik zie, ik zie… waar ’t op lijkt

Zondag 28 november 2010

Ik zie ik zie wat jij kan zien,
al weet je het nog niet misschien.
Maar als je nu maar heel goed kijkt,
dan zie je waar ’t op lijkt.

Vanmorgen vieren we de “1e Zondag van Advent” in De Hege Stins te Stiens. Het woord 'Advent” is afgeleid van de Latijnse woorden “adventus (betekenis: komst, er aan komen) en “advenire” (betekenis: naar toe komen). Letterlijk betekent Advent: “God komt naar ons toe”.

De Advent heeft in de liturgie van de kerk een dubbel karakter. Enerzijds is het namelijk de voorbereidingstijd op het Kerstfeest: de geboorte van Jezus Christus, ruim 2000 jaar geleden. Anderzijds is de Advent de periode van verwachting van de wederkomst van Jezus Christus, vooruitblikkend op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

De Advent begint elk jaar op de zondag vier weken voorafgaand aan Kerstmis; dat is vandaag. De zondagen van de komende vier weken heten de 1e, 2e, 3e en 4e zondag van de Advent. In deze vier weken leven we naar het Kerstfeest toe, opdat Jezus (God-met-ons), ook in ons eigen leven geboren mag worden. In deze periode worden wij uitgenodigd een grondhouding van verwachting en openheid aan te nemen. Wij maken ons hart klaar om Hem te ontvangen en Hem (opnieuw) binnen te laten.

De liturgie van de ochtendkerkdiensten van de vier Adventszondagen wil die grondhouding ondersteunen en daar stapsgewijze gestalte aan geven. Daartoe maken we vanaf vandaag vier weken lang gebruik van het Adventsproject “Ik zie, ik zie…” van de methode “Kind op Zondag”, een uitgave van de Nederlandse Zondagsschool Vereniging.

In deze Adventstijd lezen we in de kerk met name uit het Bijbelboek Micha. Micha is een profeet, die goed om zich heen kijkt. Hij ziet dingen, hij brengt dingen aan het licht. De slechte plannen van mensen in de wereld om hem heen, maar ook de goede toekomst, die God aan zijn volk heeft beloofd. Micha heeft daar oog voor. In ons Adventsproject van dit jaar laat Micha ons verschillende dingen zien, zoals verdrietige & slechte dingen, maar ook leuke & mooie. Als je wilt zien waar Micha het over heeft, moet je wel goed kijken.

De kinderen gaan vanmorgen daarom in de kerkzaal op zoek naar een projectonderdeel. Achter de preekstoel op het liturgisch centrum vinden ze een Levensboom.
Er zal een dag komen waarop er geen oorlog en strijd meer is. Iedereen zal zitten onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt. Dit Bijbelse beeld is vertaald naar het visuele beeld van een grote boom. In de schaduw van de Levensboom kun je tot rust komen, je kunt er schommelen aan een stevige boomtak en spelen met een bal.

Ik zie ik zie wat jij kan zien,
al weet je het nog niet misschien.
Maar als je nu maar heel goed kijkt,
dan zie je waar ’t op lijkt.

zaterdag 27 november 2010

It nije Jabikspaad-stimpel fan de Jirnsumer Moeting

Sneon 27 novimber 2010

De tekener fan de Fryske Rie foar Heraldyk - de hear Jelle Terluin - hat op oanfraach fan ús âld bestjoerder Jan Aanstoot in moaie tekening makke foar it nije stimpel fan ús Stichting Jabikspaad Fryslân. Wy binne der tige wiis mei dat wy nochris wer in stimpel krigen hawwe by ús al grutte samling fan stimpels foar it Jabikspaad. Pylgers en oare rinners en fytsers dy't oer it Jabikspaad súdop geane binne der gâns wiis mei dat hja op ferskate plakken by it Jabikspaad efkes oanstekke kinne om in moai stimpel te setten op harren stimpelkaart fan it Jabikspaad. Us stimpels binne foar in grut tal minsken al saneamde "collectors items" wurden.

By it nijste stimpel fan de Jirnsumer Moeting skriuwt Jelle Terluin de útlis fan syn heraldyske tekening:

"By Jirnsum komme it eastlike en westlike part fan it Jabikspaad byinoar en gean dan as ien paad fierder nei it súden.
Sneon 5 juny 2010 is dêr in lyts monumint offisjeel ûntbleate, makke fan 500 kleastermoppen (âlde friezen), dy't sammele wiene troch de hear Loadewyk Damsma (1921-2010). Dit binne stiennen fan âlde Fryske kleasters en tsjerken út de midsieuwen (1200-1500).
It monumintsje is te fergelykjen mei in fûnemint fan in hûs of tsjerke yn 'e foarm fan in gaffel. Krekt als de twa paden dy't by inoar komme, slute dizze twa muorredielen ek op inoar oan.
Yn dit nije stimpel fan Jirnsum stiet dit mitsele muorke sintraal, wylst it Mauritiuskrúske út it wapen fan Jirnsum dêr boppe ôfbylde stiet. Tusken de beide muorredielen en dêrûnder de Sint Jabiksskulp en de wulk fan it Jabikspaad, as symboalen fan de pylgers of rinners.
Yn it râneskrift stiet: Jirnsumer Moeting. De fuotstappen yn 'e râne wolle oanjaan dat it in kuierpaad is, hoewolt ek op de fyts dit paad te gean is".

As bestjoer binne wy tige wiis mei dit moaie stimpel, dêr't ek in grut tal pylgers, rinners en fytsers yn Jirnsum ynkoarten graach in stimpel set hawwe wolle op harren stimpelkaart. Wy sille ynkoarten ris sjen dat wy yn Jirnsum in goed plak fyne wêr't foarbygongers it stimpel dan helje kinne.

vrijdag 26 november 2010

Sint & Piet surfen ook naar Stenden

Vrijdag 26 november 2010

"Sint is tegenwoordig heel wat tijd achter zijn computer kwijt,
surfen op het web vindt hij een relaxte bezigheid.
Check dit, check dat, en nog veel meer,
Sint is druk met Hyves en MSN in de weer.

Ook de nieuwste Sinterklaashits komen op zijn iPod,
Sint is helemaal ondersteboven van het vette aanbod.
De hoofdpiet vindt dat de Sint nu toch echt moet stoppen,
anders gaat het Sinterklaasfeest op Stenden helemaal floppen.

“Laat de Playstation staan en doe uw laptop uit,
dan gaan wij richting Stenden met onze schuit.
Op zaterdag 27 november moeten we bij Stenden in Leeuwarden en in Emmen arriveren,
waar we alle kids op cadeautjes gaan trakteren.”

Sint en zijn Pieten zijn de hele week al druk in de weer. 's Nachts wordt ook Stenden hogeschool bezocht door dit Spaanse team. Tijdens één van de afgelopen nachten is de stoomboot van Sinterklaas al gesignaleerd aan de kade van de Dokkumer Ee naast ons hogeschoolgebouw. Kado's worden alvast naar binnen gebracht om morgen in Stenden hogeschool het jaarlijkse Sinterklaasfeest te kunnen vieren. Het feest is voor alle kleine kinderen en kleinkinderen van medewerkers van onze hogeschool. Morgenochtend om 11.00 uur komen Sinterklaas en de Zwarte Pieten tot 13.00 uur bij elkaar in het hogeschoolgebouw om samen met de kinderen en hun ouders of grootouders het grote Sinterklaasfeest te vieren.

Bij de ingang van de Canteen staan reeds enkele dagen grote hoeveelheden zakken van Sinterklaas, vol met kleinere kado's. De grote kado's die niet allemaal in de jutezakken kunnen worden bewaard, staan erbij. Vannacht zullen Sinterklaas en Zwarte Piet hoogstwaarschijnlijk de laatste vracht kadootjes bezorgen, zodat zij morgenochtend helemaal klaar zijn om al die verwachtingsvolle kinderen te verrassen met muziek, lekkernijen en kado's. Maar eerst moeten we allemaal nog één nachtje slapen.

donderdag 25 november 2010

UItbreiding van het auditorenteam van Stenden hogeschool

Donderdag 25 november 2010

Binnen Stenden hogeschool houden we de kwaliteit van ons hoger beroepsonderwijs (hbo) goed in de gaten. Regelmatig worden bij alle opleidingen & diensten kwaliteitsmetingen gehouden, om te beoordelen waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Zo kennen we bijvoorbeeld: studententevredenheidsmetingen, interne en externe audits, medewerkerstevredenheidsonderzoeken, benchmarks, EFQM-metingen, proefvisitaties & visitaties, moduulevaluaties, medewerkers- en studentenpanels, enquêtes, exit-interviews en nog veel meer kwaliteitsonderzoeken met ons onderwijs, onderzoek en onze dienstverlening als onderzoeksobject. Zo houden we periodiek de vinger goed aan de pols om te reageren met verbeteringen en andere innovaties waar dat gewenst en mogelijk is.

Om te waarborgen dat deze kwaliteitsmetingen een verfrissende werking behouden, worden de kwaliteitsonderzoeken (audits) in steeds wisselende panelsamenstellingen gedaan. Auditpanels bestaan bijvoorbeeld uit interne en externe vertegenwoordigers, uit generalisten en specialisten, uit medewerkers vanuit opleidingen en stafdiensten en uit bijvoorbeeld ook studenten, afgestudeerden (alumni) en werkveldvertegenwoordigers.

Sinds het jaar 2007 biedt onze afdeling Quality Assurance van het Corporate Office van Stenden hogeschool elk jaar een auditcursus aan, teneinde medewerkers (bij) te scholen op het specifieke gebied van kwaliteitsonderzoek. Elk jaar voegen we zo tien tot vijftien medewerkers toe aan het hogeschoolbrede team van auditoren, die in staat zijn om op verantwoorde wijze betrouwbare uitspraken te doen over de kwaliteit van ons onderwijs, ons onderzoek en van onze dienstverlening. De resultaten daarvan leiden altijd tot (het monitoren van) verbetermaatregelen.

De belangstelling van onze hogeschoolcollega's om mee te doen aan deze auditcursus groeit. De belangstelling is inmiddels al groter dan het aantal beschikbare plaatsen. We zien dat als een compliment voor onze auditcursus, die we samen met de organisatie MANS (Management en Arbeid Nieuwe Stijl) hebben opgezet en aangeboden; en het is ook een belangrijke graadmeter voor het kwaliteitsbewustzijn onder onze collega's binnen Stenden hogeschool.
Ook dit jaar hadden we weer een volle cursusgroep voor onze auditcursus. Deze meerdaagse auditcursus bestaat uit een deel audittheorie en auditpraktijk en resulteert in de uitstroom van gecertificeerde auditoren.

Vanmiddag is het hogeschoolteam van gecertificeerde auditoren in periodiek overleg bijeen in Stenden University Hotel om terug te blikken op de audits van het afgelopen jaar en om de werkplanning van de audits die we volgend kalenderjaar zullen houden binnen onze hogeschool op te stellen.
De collega's die dit jaar hun auditcertificaat als resultaat van de Auditcursus 2010 hebben behaald, krijgen vandaag hun auditcertificaat als eerbetoon tijdens dit plenaire auditorenoverleg uitgereikt. Om aan onze studenten en collega's te laten zien wie dit jaar met succes hebben deelgenomen aan de auditcursus, wordt na afloop van het auditorenoverleg een foto gemaakt van de hier en nu acht aanwezige gelauwerde auditoren, teneinde deze foto met bijbehorende tekst binnenkort te publiceren in onze hogeschoolgemeenschap.

woensdag 24 november 2010

Creatieve Therapie in vragen & beelden

Woensdag 24 november 2010

De eerstejaars studenten van de opleiding Creatieve Therapie (CT) van Stenden hogeschool te Leeuwarden hebben een spannende ontdekkingsreis gemaakt door de beginselen van de creatieve therapie. In dit cohort zijn studenten "gek geworden" van klein en/of "verliefd geworden" op pastelkrijt. De CT-studenten hebben met veel verschillende materialen gewerkt, zoals: klei, hout en was. Ook hebben deze eerstejaars geëxperimenteerd met objecten, zoals objecten van verschillende grootte, naaktmodellen en beelden die ze in hun geheugen hebben opgeslagen.

Tijdens deze educatieve ontdekkingstocht speelde in het achterhoofd steeds de vraag: Kan ik - kijkend naar wat ik heb gemaakt - misschien iets afleiden over mijzelf als mens?

Andere vragen die deze startende studenten Creatieve Therapie kregen voorgelegd, waren:
- Hoe kan ik uitbeelden wat ik zie?
- Wat zie ik eigenlijk?
- Welke gevoelens komen daarbij bij mij boven?
- Kan ik daardoor "jou" als mens zien?

Een aantal werkstukken die het resultaat vormen van bovenstaande moduulperiode van de hier boven bedoelde studenten kunnen we momenteel bezichtigen in de CT-vitrine langs de Kennisboulevard van Stenden hogeschool aan de Rengerslaan te Leeuwarden. De werkstukken geven je visuele antwoorden op een aantal van bovenstaande werkvragen.

dinsdag 23 november 2010

Mierepaad in Stiens

Dinsdag 23 november 2010

Aan de verre oostzijde van Stiens ligt het Mierepaad. Dit geasfalteerde wandel- en fietspad is de verbinding tussen de Trijehoeksdyk aan de zuidzijde en de Truerderdyk aan de noordzijde. Als je vanaf de Trijehoeksdyk het Mierepaad in zuidelijke richting volgt, ga je met een S-bocht in een bosachtige entourage om kinderboerderij Donia State heen. Voorbij deze grote bocht ga je dan in zuidelijke richting tussen de nog jonge knotwilgen door, over het Mierepaad, met het zicht op de Truerderdyk en het verderop gelegen buurdorp Britsum.

Van oorsprong was het Mierepaad een kilometers lang voetpad, dat je vanuit Leeuwarden in noordelijke richting naar de Hallumermieden leidde. Het pad loopt parallel aan de enkele kilometers oostelijker gelegen Dokkumer Ee, de oude waterloop van Leeuwarden naar Dokkum. Het huidige Mierepaad heeft dezelfde zuid-noord-richting.

De naam Mierepaad is ontleend aan de “mieren”. Andere bekende aanduidingen voor mieren zijn: poepen, knoeten, moffen en hannekemaaiers; vroeger door de één als vreemd gespuis gezien, maar door de ander (h)erkend als welkome zomergast. Nederland werd vroeger overstroomd door zogenaamde “Hollandgänger”. Deze hannekemaaiers (mieren) waren vakbekwame “bovenlandsche” grasmaaiers, afkomstig uit het Duitse Ost-Friesland, Emsgebiet en Westfalen.

In de hooitijd hadden ook in Fryslân de boeren in de welvarende weidegebieden arbeiders te kort en de Duitse hannekemaaiers werden dan ook door de rijke boeren met open armen ontvangen en ingehuurd voor het maaien en voor het overige (seizoens)werk op de boerderij. Zodra de oogst achter de rug was, vertrokken ze doorgaans weer naar Duitsland. Slechts enkelen bleven in Nederland wonen. Erg geliefd waren deze gastarbeiders van eenvoudige komaf niet. Veel Nederlanders beschouwden hen als lomperds of botteriken; reden om hen aan te duiden met denigrerende bijnamen als “poepen” (in Fryslân) en “(gras)moffen” (in Holland). In de Friese literatuur kom je in een groot aantal romans en verhalen de belevenissen van en met deze Duitse landarbeiders tegen.

De “Hollandgängerei” – de emigratie van Duitse boerenarbeiders – is in onze huidige Nederlandse samenleving nog terug te vinden in familienamen, zoals bijvoorbeeld: Bisschop, Bruning, Kramer, Mulder, Pranger, Rosenmöller, Schelhaas, Wessels en (de) Witte.

maandag 22 november 2010

Sint Maarten en Sint Nicolaas verbinden jou en mij

Maandag 22 november 2010

We komen altijd ergens vandaag en we gaan altijd ergens heen, Transitie, ook in de tijd. Zo leven we vandaag tussen twee zondagen. Gisteren was het Memoriazondag: de zondag waarop we de overledenen gedenken. Aanstaande zondag is het eerste Adventszondag, de dag waarop we alvast vooruitblikken op het Kerstfeest, op de geboorte van Jezus Christus. Veel van onze feesten die we vieren, kennen een religieuze achtergrond. Dat geldt ook voor Sint Maarten en Sint Nicolaas.

In het Stiltecentrum van het Ontmoetingscentrum van Stenden hogeschool te Leeuwarden staat een altaar. Op dat altaar zie ik enkele voorwerpen, die te maken hebben met Sint Maarten en met Sint Nicolaas. We leven op dit moment tussen de feesten van Sint Maarten en Sint Nicolaas. Links zie ik de symbolen van Sint Maarten van 11 november, waaronder de uitgeholde, verlichte suikerbiet met snoepgoed op het gele kleed. Rechts zie ik de symbolen van Sint Nicolaas van 5 & 6 december, waaronder de mijter, de pakjes, de pepernoten en chocolademunten op het jutekleed.

De viering van Sint Maarten heeft een christelijke achtergrond. De elfde november is namelijk de naamdag van de heilige Sint Martinus. Martinus werd in 316 geboren in Hongarije als zoon van een Romeins legerofficier. Met zijn zwaard sneed hij in het Franse Amiens zijn rode soldatenmantel in tweeën en gaf de helft aan een bedelaar. In het jaar 372 werd hij gekozen tot bisschop van Tours. Hij stichtte in Frankrijk kloosters en stierf in het jaar 397. Hij wordt nog steeds vereerd vanwege zijn naastenliefde, speciaal voor de minderbedeelden. Het Vaticaan verklaarde Martinus in het jaar 650 heilig. Op zijn naamdag kregen de kinderen vrij van school en was het gebruikelijk de kinderen te trakteren, bijvoorbeeld door met lekkernijen te strooien.

Sint Nicolaas leefde in de vierde eeuw en was bisschop in het Turkse stadje Myra. Zijn sterfdag was 6 december. Sint Nicolaas was een populaire heilige. In de 15e en 16e eeuw kende men op de avond van 5 december zogenoemde “kinderommegangen”. Daarbij gingen kinderen in optocht door de straten en vroegen dan 'bisschopsgeld' aan voorbijgangers. In de zeventiende eeuw is dit straatfeest verboden en verhuisde het naar de huiskamer. Nadat het Sinterklaasfeest ook uit de kerk verbannen was, bleef het gebruik bestaan dat de geestelijke en de staatkundige overheid aan arme kinderen geschenken gaven, zoals kleren, nieuwe schoenen met geld erin en lekkernijen.

Wij zijn nu weer op weg van Sint Maarten naar Sint Nicolaas. Beide zijn het feesten voor jong en oud. Beide zijn tot op de dag van vandaag feesten waarbij kinderen door volwassenen worden verblijd met lekkernijen en geschenken. Schenken en ontvangen staan in dezen centraal. Twee begrippen die ook in religieus opzicht, in allerlei geestelijke stromingen, nog steeds centraal staan in onze huidige samenleving. In onze internationale hogeschool, waar zoveel religieuze culturen samen leven, samen leren en samen werken, is deze uitbeelding op het altaar in het Stiltecentrum van Stenden hogeschool een hele mooie verwijzing naar wat ons allen als studenten & medewerkers bindt.

zondag 21 november 2010

Van binnenuit

Zondag 21 november 2010

Op 18 juni 2010 was ik in het Franeker Museum Martena bij de feestelijke opening van de tentoonstelling "Van binnenuit, Kerkinterieurs van Loppersum tot Wier". Deze tentoonstelling was een idee van de Friese kunstenaar Douwe Elias. De tentoonstelling vond plaats in het kader van het veertigjarig bestaan van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De Groninger kunstschilder Henk Helmantel voelde er meteen voor om samen met zijn collega Douwe Elias een aantal van hun beider schilderijen van kerkinterieurs gelijktijdig in Museum Martena tentoon te stellen. Deze bijzonder gelegenheidsexpositie duurde tot 5 september 2010. Ter gelegenheid van deze expositie verscheen een tentoonstellingsbrochure getiteld": "Van binnenuit". De directeur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken - Gerhard Bakker - noemt in deze brochure zijn voorwoord "Een waardig eerbetoon".

Eén van de doelstellingen van de Stichting Alde Fryske Tsjerken is het behouden van monumentale kerkgebouwen, nadat ze hun religieuze functie hebben verloren. Een tweede doelstelling is het wekken van publieke belangstelling voor deze bijzondere kerkgebouwen. De kunstenaars Douwe Elias en Henk Helmantel zijn hartstochtelijke liefhebbers van historische kerken. Het is dan ook voor de hand liggend dat zij een aanmerkelijk deel van hun kunstwerken in het teken hebben gesteld van kerkinterieurs.

Het was de 17e eeuwse kunstschilder Pieter Janszoon Saenredam die in de eerste helft van de 17e eeuw een heel nieuw schildergenre introduceerde, namelijk die van de kerkinterieurs. Saenredams schilderijen zijn meesterwerken van religieuze kunst. Die traditie is in onze tijd voortgezet door Helmantel en Elias. Het standpunt, het perspectief, het ongelofelijke realisme en de fenomenale fijnschildertechniek van Henk Helmantel zijn de succesfactoren van deze meesterschilder. In de brochure schrijft Ruud Spruit over het bijzondere talent en de toewijding van de in Westeremden wonende Henk Helmantel. In de brochure staan afbeeldingen van zijn geschilderde kerkinterieurs van Amersfoort, Bozum, Huizinge, Leermens, Loppersum, Westeremden en Gernrode.

Zijn Franeker collega-schilder Douwe Elias schildert volkomen anders. Elias is een romantisch schilder, een realist, zo schrijft Peter Karstkarel in de tentoonstellingsbrochure. Manon Borst (directeur van Museum Martena) schrijft in deze brochure dat sfeer, kleurgebruik en lichtval in de kerk een belangrijke rol spelen in de geschilderde kerkinterieurs van Elias. In de brochure staan afbeeldingen van zijn geschilderde kerkinterieurs van Dordrecht, Dronrijp, Leermens, Wier en Bologna.

Frappant is het trouwens om te zien hoe groot de verschillen tussen de schilderstijl van Elias en Helmantel letterlijk aan het licht komen, vooral als je hun schilderijen vergelijkt van de kerkinterieurs die zij beiden schilderden. Bij nadere beschouwing blijkt dan tevens dat beide schilders zich ook enige artistieke vrijheden hebben gepermitteerd in die onderdelen van de identieke kerkinterieurs, die zij al dan niet aan hun schildersdoek toevertrouwden.

zaterdag 20 november 2010

Vaarwel studentenhuizen

Zaterdag 20 november 2010

Vanmorgen rijden Durkje en ik met de beide auto's met de aanhangwagen naar Groningen. Daar gaan we Baukje & Rauke verhuizen. Beiden zullen vandaag ieder hun Groninger studentenhuis verlaten om samen een nieuwe start te maken in hun prachtige nieuwe appartement "in stad". De verhuisploeg met ook de ouders en twee vrienden van Rauke is vandaag groot genoeg om de inventaris van de twee studentenkamers te verhuizen naar "de nieuwe woning in Groning".

Eerst verhuizen we alle huisraad van Baukje en na de middagpauze alle woninginrichting van Rauke. Aan het eind van de middag staat de inventaris van twee studentenhuishoudens bijelkaar in één appartement. Zelfs nadat al veel is weggegooid, verkocht en geschonken aan anderen, resteert hun uitdaging om met alle oude en nieuw aangeschafte goederen van twee huishoudens één samenhangend geheel te maken. Maar die uitdaging laten we graag aan dit jonge stel over.

Bestuursvergadering Nederlands Bijbelgenootschap in Haarlem

Vrijdag 19 november 2010

Onze bestuursvergadering van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) vindt vandaag wederom plaats in het NBG-kantoor te Haarlem. Een lange agenda met veel vergaderstukken passeert de revue. Geen wonder, want de vorige bestuursvergadering is al weer twee maanden geleden en er gebeurt veel in alle werk- en vrijwilligersverbanden van het NBG.

Eerst bespreken we de notulen van de vorige keer, de mededelingen, de ontvangen en verzonden correspondentie en de werkcontacten van de afgelopen weken. Daarna worden de strategische vraagstukken inzake onze relaties met onder andere de Katholieke Bijbelstichting en Jongbloed besproken. Later in deze bijeenkomst komen ook de werkcontacten met de United Bible Societies aan de orde. In dat kader blikken we terug op onze deelname aan de World Assembly in Seoul (Korea). Met betrekking tot UBS-aangelegenheden bespreken we ook de nieuwe methodiek van "Translation Assessment", het door ons mede ondertekende "Memorandum of Understanding" voor ons nieuwe, internationale Bijbelwerk in Benin, Burkina Faso en Togo. Ook de "UBS-Governance" wordt tenslotte besproken.

Ook de financiën krijgen vandaag weer uitgebreid aandacht. Aan de orde komen de "Management Letter" en de "Begroting 2011" en de "Meerjarenraming en Scenario's 2011-2014", beide besproken aan de hand van het Pre-advies van het bestuursadviesorgaan Financieel-Economische Zaken. De begroting voor 2011 stellen we als bestuur nu vast. Ook het "Strategisch Kader 2011-2014" wordt besproken.

Verrassend is de eerste, uitgebreide notitie over de viering van het 200-jarig bestaan van het NBG in 2014. Mooi om te zien dat de eerste stappen naar deze tweede eeuwviering globaal gestalte krijgen. Daarna wordt de nieuwe presentatiefilm van het NBG vertoond. Ziet er goed uit. Tot ieders tevredenheid stemt het ook dat in de vervolgens besproken voortgangsnotitie wordt gesteld dat de voortgang van de vertaling van de "Bijbel in Gewone Taal" volgens het vastgestelde tijdpad verloopt. Als het zo doorgaat, zal deze nieuwe Bijbel inderdaad in 2014 kunnen worden gepubliceerd, in het bijzondere jaar dat het NBG 200 jaar bestaat.

Tenslotte komen enkele bestuurszaken aan de orde, zoals voorziene wisselingen in de samenstelling van het bestuur, het landelijk beraad, de ledenraad en de werkorganisatie. Ook de aanstaande statutenwijzigingen komen aan de orde. In de afgelopen maanden is hard gewerkt; vandaag hebben we wederom veel besproken en afgesproken, hetgeen weer aanleiding is tot veel acties in de komende maanden. Het Bijbelwerk in binnen- en buitenland gaat gelukkig onverminderd voort!

donderdag 18 november 2010

Een nieuwe uitdaging voor Geiske Tol

Donderdag 18 november 2010

De historicus Arnold Toynbee stelde dat de hele geschiedschrijving kan worden samengevat in een kort basisprincipe; die van: Uitdaging > Reactie.
De Uitdaging wordt gecreëerd door de omgeving. Daarop volgt de Reactie van het individu, of van de instelling, of van de samenleving.
Daarop volgt weer een nieuwe Uitdaging, en daarop weer een Reactie.
Dit basisprincipe herhaalt zich alsmaar.

Onze collega Geiske Tol heeft een nieuwe uitdaging gevonden.
Geiske was tot voor kort directeur van onze Opleiding tot Leraar Basisonderwijs van Stenden hogeschool, voorheen Hogeschool Drenthe, voor wat betreft de hogeschoolvestigingen in Asssen, Emmen en Meppel.
Geiske heeft haar nieuwe uitdaging gevonden binnen onze collega-hogeschool, namelijk de NHL Hogeschool te Leeuwarden. Sinds enkele weken is Geiske Tol daar directeur van het Instituut Educatie en Communicatie.

Vandaag nemen we als Stenden-collega's samen met de extern genodigden afscheid van Geiske. Haar afscheid vindt plaats op een mooie, sfeervolle Drentse locatie, namelijk in Galerie Wildevuur te Hooghalen, temidden van de daar geëxposeerde schilderijen en beelden.

Voordat Geiske haar afscheidsspeech houdt, wordt zij met waarderende bewoordingen ten afscheid toegesproken door onze vice-voorzitter van het College van Bestuur, Klaas-Wybo van der Hoek, èn door Stenden-collega Petra Krajenbrink, de vestigingsmanager van de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs te Assen. Zoals dat te doen gebruikelijk is, wordt in deze toespraken teruggeblikt op de onderwijsloopbaan van de scheidende directeur en worden haar prestaties en die van haar opleidingsteam in lovende bewoordingen tot Geiske en tot alle genodigden gericht.

Het is alleszins waardevol dat je zo'n belangrijke periode in je loopbaan op zo'n eervolle wijze mag afsluiten in het bijzijn van collega's en relaties, waarmee je in de afgelopen jaren zo nauw hebt samengewerkt. We hopen van harte dat Geiske Tol een goede periode tegemoet mag zien bij onze Leeuwarder collega-hogeschool.

woensdag 17 november 2010

Afscheidssymposium voor Hans Otting

Woensdag 17 november 2010

Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd gaat onze gewaardeerde collega dr. Hans Otting zijn en onze hogeschool na een werkverband van 24 jaar verlaten. Om Hans te bedanken voor het vele en goede werk binnen Stenden hogeschool en bij al haar rechtsvoorgangers, wordt hem vandaag een welverdiend afscheidssymposium met aansluitende receptie aangeboden. Deze bijeenkomst heeft tevens een hoog reüniegehalte, aangezien ook oud-collega's gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging om samen met Hans terug te blikken op zijn belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs van onze hogeschoolopleidingen.

Het welkomstwoord en de algemene inleiding op dit symposium wordt verzorgd door één van onze ex-collega's: drs. Joris Paulussen, momenteel werkzaam als beleidsadviseur bij de HBO-raad te Den Haag. Het afscheidssymposium van vanmiddag heeft als titel: "Passie voor Probleem Gestuurd Onderwijs" (PGO).

Keynote speaker vanmiddag is professor dr. Wim Gijselaers, hoogleraar bij de "Department of Educational Development & Educational Research" van de "Faculty of Economics and Business Administration" van de "Maastricht University". Zijn lezing is getiteld: "Na het luwen van de storm: Nieuwe kansen voor PGO". Gijselaers geeft toe dat onderzoeksresultaten over pgo je nooit zullen overtuigen van het feit dat pgo de beste manier van leren is, maar wel is door onderzoek aangetoond dat de met pgo opgeleide studenten significant hoger scoren op bijvoorbeeld cognitieve, sociale en beroepsgerichte aspecten van beroepsmatig handelen. In zijn lezing komt hij tot een verdieping van de volgende 5 lessen met betrekking tot pgo:
1. Leadership;
2. Reform requires true understanding ("You have to live the innovation");
3. Change is constrained in many ways;
4. Faculty Development;
5. Culture drives innovation.
Gijselaers noemt nog eens wat velen van ons wel weten: "Hans Otting heeft ons geleerd te reflecteren op hoe wij onderwijs geven; zijn dataverzameling is daartoe van onschatbare waarde".

Tweede spreker is onze Stenden-collega drs. Wichard Zwaal, onderzoeker en docent bij de opleiding Hoger Hotelonderwijs van Stenden hogeschool. Wichard spreekt over: "The Power of PBL" (Problem Based Learning) en gaat daarbij onder andere in op de volgende drie aspecten: Conceptions of Education, Conceptions of PBL en Practice of PBL. Wichards lezing eindigt bij zijn pleidooi voor "Invest in Research & Innovation", waarbij je met name kunt denken aan de volgende vier elementen:
1. PBL Lab;
2. PBL Research Plan;
3. PBL Research & Development Budget;
4. PBL Lector.

Na de pauze presenteert onze Stenden-collega Frank Huser (werkzaam bij het Educational Support Office) zijn "pleidooi voor chaos", getiteld: "Nietzsche in New York". Chaos heeft veelal een negatieve klank in onze cultuur, maar chaos zorgt ook voor het verlangen naar verwondering, aldus Frank. Frank Huser: "Als je het overzicht kwijt bent, weet je wat zoeken is". In zijn reactie op het symposium (aan het eind van de middag) sluit Hans Otting hier mooi bij aan door te stellen dat chaos je leert om de essentiële vragen te stellen. Het stellen van de juiste vragen is iets wat we onze studenten ook graag willen leren, want daar ligt vaak het begin van de oplossing van de probleemstellingen in je eigen werk.

Laatste gastspreker is Robert Visser, één van de eerste lichting afgestudeerden van de Hogere Hotelschool van onze voormalige Christelijke Hogeschool Noord-Nederland (CHN). Robert is inmiddels Operations Director van Center Parcs en tevens lid van de Raad van Advies van onze Stenden-opleiding Hoger Hotelonderwijs. Hij memoreert hoe innovatief de invoering van probleemgestuurd onderwijs indertijd was hier in het noorden des lands en ook ten opzichte van de andere twee Nederlandse hotelscholen. In zijn presentatie vertelt alumnus Robert Visser ons over zijn persoonlijke ontwikkeling mèt pgo en dóór pgo, ook in zijn huidige werkkring. En één van de mooie dingen die hij ons vandaag teruggeeft, is dat de door hem aangeleerde aanpak van probleemgestuurd onderwijs nog steeds aantoonbaar in zijn management attitude zit.

Voordat dagvoorzitter Joris Paulussen het afscheidssymposium afsluit en voordat de afscheidsreceptie aanvangt, krijgt Hans Otting de gelegenheid om zijn afscheidswoorden tot ons te richten. Hans blikt daarbij terug op de sprekers en op hun speeches van vanmiddag; reflecteert daar ook kort op. Hij onderstreept nog eens het pleidooi van Wichard Zwaal om in Stenden hogeschool te komen tot een PBL Lab, omdat we vooral in die onderzoekssetting als docent-onderzoekers goed leren kijken en waarnemen hoe pgo optimaal kan functioneren in ons onderwijs. Hans Otting onderstreept tevens dat het belangrijk is om - ook met behulp van pgo - door te gaan om zoveel mogelijk de praktijk van het werkveld binnen te halen in ons beroepsonderwijs.

En dan is het afgelopen. We krijgen tijdens de receptie de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van onze buitengewoon gewaardeerde collega dr. Hans Otting.
- Ik hoor veel waarderende woorden over wat Hans voor ons onderwijs en voor ons als hogeschoolmedewerker heeft betekent.
- Ik zie hoe graag onze (ex-)collega's en de andere gasten nog even enige woorden met Hans Otting willen wisselen.
- En ik realiseer me dat we vandaag een belangrijke fase voor onze hogeschool afsluiten, omdat we een bijzonder deskundige medewerker niet langer in onze werkkring zullen hebben.
Maar gelukkig blijven er nog veel pgo-experts achter in onze hogeschoolgemeenschap en zullen zij - allicht nog wel eens in overleg met Hans - als het ware op de schouders van Hans Otting verder mogen werken aan de doorontwikkeling van probleemgestuurd onderwijs binnen Stenden hogeschool.

Bedankt, Hans, voor je bijkans tomeloze inzet voor pgo, voor onderzoek, voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en voor je bijdrage aan onze doorgaande onderwijsinnovatie.

dinsdag 16 november 2010

De Proefvisitatie van Hoger Hotelonderwijs

Dinsdag 16 november 2010

De opleiding Hoger Hotelonderwijs van Stenden hogeschool te Leeuwarden bereidt zich voor op de visitatie van deze HBO-opleiding. Nu de eerste editie van haar Zelfevaluatierapport gereed is, is ook het moment aangebroken om eens te testen in hoeverre deze kritische reflectie qua vorm en inhoud volstaat om als basis te dienen voor een verantwoord kwaliteitsoordeel met betrekking tot alle verschijningsvormen van deze opleiding.

Vandaag gaat een audit team daartoe in gesprek met vertegenwoordigers van het College van Bestuur, van het docententeam, van de studenten, van het opleidingsmanagement, van afgestudeerden en uit het werkveld waarvoor deze opleiding haar studenten opleidt. Ook een rondleiding langs de vele faciliteiten voor de studenten maakt deel uit van deze proefvisitatie. Vooraf worden alle participanten in groepen voorbereid op wat hen staat te wachten en na het auditgesprek met het proefvisitatieteam komen ze allemaal weer bij ons terug om even na te praten over de zojuist opgedane ervaring.

Een boeiende dag, waarin een groot aantal representanten van de opleiding Hoger Hotelonderwijs de revue passeert. Het stemt ons tot tevredenheid om te zien hoe betrokken alle partijen zich voelen en opstellen bij het boven tafel krijgen van alle ins en outs van deze opleiding, teneinde ervoor te zorgen dat de externe visitatiecommissie zich over enkele maanden een goed beeld kan vormen van de kwaliteiten van deze opleiding voor de gastvrijheidsbranche.

maandag 15 november 2010

Generale repetitie voor Hoger Hotelonderwijs

Maandag 15 november 2010

Na een lange periode van voorbereiden is de opleiding Hoger Hotelonderwijs van Stenden hogeschool te Leeuwarden klaar voor de generale repetitie voor de visitatie van deze HBO-opleiding. Een uitgebreide zelfevaluatie is achter de rug, alle bewijsdocumenten zijn verzameld en gerangschikt voor de komende visitatie en alle stakeholders van de opleiding staan klaar om deel te nemen aan deze zesjaarlijkse grootschalige, uitgebreide keuring van alle varianten van deze mooie beroepsopleiding.

Aan het begin van de middag wordt het audit team geïnstalleerd, dat vanmiddag, vanavond en morgen onder andere met allerlei belangengroepen van deze Stenden-opleiding in gesprek gaat om te verifiëren of we met elkaar alle ins en outs van deze Bacherlor-opleiding en van de daaraan verwante Associate degree volledig en correct in beeld hebben gebracht om tot een gedegen kwaliteitsoordeel te kunnen komen. De eerste groep die zich voor het audit team mag presenteren is het management team van de opleiding. Na een ontvangstsessie en het auditgesprek volgt een nabespreking met het management team om te evalueren in hoeverre de aangeleverde documenten en hun antwoorden op de door het audit panel gestelde vragen doeltreffend waren.

Aan het begin van de avond krijgt het audit panel een rondleiding door de hogeschool in het algemeen en langs alle faciliteiten van de Hogere Hotelschool in het bijzonder. Enthousiast komen de rondleiders na afloop weer bij ons als begeleidingsteam terug om te verhalen van hun geslaagde rondleiding. Zulke dagen zijn voor alle participanten niet alleen spannend, maar bovenal ook uitdagend, omdat je hier en nu weer eens de kans krijgt om in geuren en kleuren te verhalen waarom je zo trots bent op je mooie beroepsopleidingsprogramma.

zondag 14 november 2010

Met groep 8 naar Het Beloofde Land

Zondag 14 november 2010

De Gemeentedienst van vanavond in De Hege Stins van Stiens wordt georganiseerd door groep 8 van de Basiscatechesegroep van onze Protestantse Gemeente te Stiens. De Jeugddienstencommissie van de Jeugdraad van onze Stienser PKN-gemeente heeft de organisatie en uitvoering voor dit avonduur overgelaten aan de kinderen en de leiding van deze Basiscatechesegroep 8. Samen met dominee Desiréee Scholtens en pianist Age de Vries zorgen zij vanavond voor een prachtige jeugddienst.

In de dienst staat de woestijnreis van het volk Israël - onder leiding van Mozes - centraal. Er worden mooie bijpassende jeugdliederen gezongen, de lezingen worden door de kinderen zelf verzorgd, de hele groep is actief betrokken bij alle toneelstukjes die gedurende deze kerkdienst worden gespeeld en dominee Desirée zorgt voor de verbinding van alle losse delen van deze avondviering.

Het avondgebed aan het eind van deze jeugddienst begint met daden in plaats van met woorden. Tijdens pianospel komen alle kinderen, begeleiders, gezinsleden en alle andere kerkgangers naar voren op het liturgisch centrum om allen een kaarsje aan te steken en dat waxinelichtje in het "woestijn"zand te zetten. Deze kaarsjes branden voor alles waaraan wij denken en voor allen die in onze gedachten zijn tijdens ons avondgebed. Dit "geen woorden, maar daden-gebed" sluiten we af met het gezamenlijk zingen van Het Onze Vader, met de woorden van Opwekkingslied 436:

Onze Vader in de hemel,
heilig is Uw naam.
Laat Uw koninkrijk spoedig komen.
Laat Uw wil worden gedaan.
In de hemel, zo ook hier op aard'.

Onze Vader in de hemel,
geef ons daaglijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen.
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.

Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid,

Amen.

Voordat je het in de gaten hebt, is deze prachtige jeugddienst alweer voorbij. De jeugd krijgt een verdiend applaus voor al het moois dat zij met predikant, leiding en pianist boden en na afloop wordt er voorin de kerkzaal nog lang met elkaar gesproken over deze mooie bijeenkomst.

Bedankt, jongelui, dat we een uurtje met jullie op weg mochten zijn naar het Beloofde Land.


zaterdag 13 november 2010

SRK-werkgroepen van start met Tsjernobylproject

Zaterdag 13 november 2010

Stichting Rusland Kinderhulp (SRK) is één de van de initiatiefnemer van het project "Tsjernobyl 25 jaar na dato", zulks ter herinnering aan het feit dat het op 26 april 2011 al weer 25 jaar geleden is dat de wereld werd opgeschrikt door de kernreactorramp van Tsjernobyl. Samen met het Landelijk Platform hulp aan Tsjernobylkinderen, met VUconnected en met het Nederlands Bijbelgenootschap organiseert SRK een herdenking tijdens de landelijke manifestatie van 23 april 2011 in de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle.

Vanmorgen om 9.30 uur opent SRK-voorzitter Klaas Koops de landelijke ontmoetingsdag voor alle plaatselijke werkgroepen van deze humanitaire hulp-stichting. Deze projectstart-bijeenkomst wordt gehouden in kerkelijk centrum Trias te Meppel, waar we te gast zijn bij de SRK-werkgroep Meppel. Vandaag krijgen alle aanwezige SRK-werkgroepen informatie over met name de aanleiding, de doelen en de plannen met betrekking tot deze landelijke Tsjernobyl-herdenking in 2011. Als leden van het "Landelijk Comité Tsjernobyl 25 jaar na dato" wonen wij deze bijeenkomst bij om die informatie te verstrekken, teneinde landelijk en regionaal goed van start te kunnen gaan met dit bijzondere project. Volgend jaar willen we op nationaal niveau maximaal aandacht vragen voor de negatieve, maar zeker ook de positieve gevolgen van de Tsjernobyl-ramp. Ons accent komt te liggen op de ooggetuigen van de ramp, op de kracht van het Nederlandse vrijwilligerswerk in dezen en op de solidariteit(sgedachte) die Nederlandse en Witrussische gezinnen heeft doen verbinden en die (lands- en andere) grenzen heeft doen vervagen.

Het eerste deel van het programma is een presentatie van medecomitélid Geert Metselaar, adviseur van het SRK-bestuur. Geert vertelt over de plannen die in internationaal verband worden ontplooid door de Duitse organisaties "Internationales Bildungs- und Begegnungswerk Dortmund" en "Eustory AISBL Hamburg", het Geschiedenis Netwerk voor Europese Jongeren. Metselaar vertelt onder andere over een boekpresentatie, een herinneringstentoonstelling die we ook naar Nederland halen, een internationale conferentie in het Witrussiche Minsk, een seminar in Berlijn, de Dortmunder Erklärung, de Deutsche Kirchentag die in dit teken komt te staan, het concert van de Berliner Phylharmoniker, de bijeenkomst met de Deutsche Bundestag, de Vredesmars van Minsk naar Genève en over nog veel meer activiteiten.

Daarna verzorg ik een presentatie over mijn functie als lid van het Landelijk Comité Tsjernobyl 25 jaar na dato. Doel is dat de Nederlandse organisaties die ik in dezen vertegenwoordig optimaal aansluiting vinden op dit landelijke herdenkingsproject. Ik vertel over de participatie van VUconnected, het samenwerkingsverband van de Vereniging VU-Windesheim, de Vrije Universiteit, VU-medisch centrum, GGZ inGeest en de Christelijke Hogeschool Windesheim, die onder andere haar Zwolse locatie beschikbaar stelt voor deze landelijke herdenkingsdag. Behalve op deze herdenkingsdag in Zwolle zullen voor en na deze dag ook her en der in het land VUconnected-activiteiten in den lande worden georganiseerd. De andere organisatie die ik in dit landelijk comité vertegenwoordig, is het Nederlands Bijbelgenootshap, dat deze herdenkingsactiviteiten middels fondsenwerving mede verdieping zal geven met een bijbelverspreidingsproject in Wit-Rusland, in samenwerking met het Witrussische Bijbelgenootschap.

Tijdens het tweede gedeelte van deze bijeenkomst in Meppel inventariseren we wat de diverse SRK-werkgroepen inmiddels aan ideeën voor hun regio hebben gegenereerd om optimaal aan te sluiten bij deze landelijke herdenking. Daarbij proberen we zoveel mogelijk landelijke, regionale en lokale afstemming te realiseren en geven we elkaar tips en suggesties om de door ons verder uit te werken activiteiten optimaal op elkaar te laten aansluiten. Mooi is het om te constateren hoe gemotiveerd de aanwezige werkgroepsleden zijn om er met elkaar volgend jaar iets moois van te maken. We verwachten dat deze herdenkingsactiviteiten en het feit dat het dan precies 25 jaar na dato is, veel media-aandacht zal krijgen. Verwacht mag worden dat het enthousiasme van de vertegenwoordigers van alle deelnemende organisaties garant zal staan voor een indrukwekkende herdenking.

vrijdag 12 november 2010

Bernadette de Wachter exposeert in De Hege Stins

Vrijdag 12 november 2010

De Protestantse Gemeente te Stiens - aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland - heeft een zogenoemde Interieurcommissie in het leven geroepen, met als taak het ontwikkelen van plannen en ideeën om de diverse zaalruimten in bijvoorbeeld haar kerkgebouw De Hege Stins zodanig aan te kleden en in te richten, dat deze een fraaie uitstraling krijgen en het prettig is er te vertoeven. Hierbij kan gedacht worden aan de aanschaf van meubilair, maar vooral ook aan het houden van wisselexposities in de ontmoetingsruimte op het gebied van kunst, bij voorkeur vervaardigd door eigen gemeenteleden.

Op dit moment hangt in de ontvangsthal van De Hege Stins te Stiens een aantal schilderijen van Bernadette de Wachter-Verhoeven. In 2006 is ze met haar gezin verhuisd naar Stiens. Ze is afkomstig van het Belgische Antwerpen. Beroepshalve is ze docente Frans, maar sinds ze in Stiens woont, geeft ze geen les meer. Daardoor er tijd vrij gekomen om zich in andere interesses te verdiepen. Zo is ze in het kunstencentrum Parnas te Leeuwarden terecht gekomen, waar ze nu al weer vier jaar keramieklessen volgt en daarnaast ook deelneemt aan het open atelier-schilderen onder leiding van Jaap Ket.

Bernadette de Wachter schildert èn ze maakt keramische beelden, om expressie te geven aan wat haar bezighoudt en haar fascineert in de mens, zoals de kwetsbaarheid, de innerlijke kracht en de vertwijfeling. Dit jaar heeft ze emotie achter een masker trachten weer te geven aan de hand van collages in acryl. Acryl is het medium dat haar voorkeur heeft, maar het ontdekken van andere media en technieken inspireert haar ook bijzonder. Zo produceerde deze veelzijdige kunstenares inmiddels werk in het brede scala van aardewerk, acryl, aquarel, olieverf, pastel en raku (craquelé-glazuur).

donderdag 11 november 2010

De Kern in Stiens

Donderdag 11 november 2010

In het centrum van Stiens, aan de Langebuorren, is Café-Cafetaria De Kern gevestigd. Wie de gezelligheid van ons dorp zoekt, kan hiertoe ook in dit café terecht. Je kunt er op bezoek voor een drankje, maar een partij poolen, biljarten of darten is in de bovenzaal van het café ook mogelijk. De bovenzaal is tevens geschikt als vergaderlocatie. Maar ook als je een feest wilt organiseren, kun je hier terecht.

Voor de liefhebber van een snack heeft De Kern aangrenzend aan het café een cafetaria. De Kern is aangesloten bij de cafetaria-formule "De Smulwereld". Deze formule staat voor een frisse, vriendelijke en smaakvolle uitstraling. Smulwereld beoogt een kwaliteitscafetaria te zijn, met 1e klas producten. Zes keer per jaar presenteert Smulwereld een nieuwe snack-actie. Smulwereld is een cafetariaformule van "Franchise Friendly Concepts" (FFC), de grootste Nederlandse zelfstandige food franchise organisatie. FFC is de grootste formulebeheerder binnen de fastservice branche van Nederland. Ongeveer 180 fastfood restaurants zijn aangesloten bij FFC.

Café De Kern heeft eigen dart-teams, die in het café regelmatig komen trainen. Dartwedstrijden zijn hier elke dinsdagavond. Wie meer of ook belangstelling heeft voor biljarten, kan daartoe hier terecht op de woensdagavond en elke donderdagavond. De weekends zijn vooral voor allerlei feesten bedoeld. Op de eerste vrijdag van de maand kun je hier genieten van live muziek. En elke maand wordt een update van foto's van de activiteiten in De Kern op de eigen website gezet.

Aan de achterzijde van De Kern is een parkeergelegenheid, die met name buiten de winkelopeningsuren voldoende plaats biedt. Op dat parkeerterrein staat doorgaans ook de bedrijfswagen van De Kern, de witte Fiat Scudo, die ook wordt gebruikt ten behoeve van de bezorgservice van de catering-tak van De Kern.

woensdag 10 november 2010

Een goede Start met Reflectie op Nadenkendheid

Woensdag 10 november 2010

Mijn periodiek Voortgangsconsult van gisterochtend met Stenden-dean Ann Mannen hebben we ingevuld als Kick-off Meeting. Deze bijeenkomst vormde namelijk het begin van een nieuwe Business Case, die ten grondslag zal liggen aan een Programma dat bestaat uit een aantal Projecten en Deelprojecten.

Ann gaf aan die start haar eigen draai. Net zoals ze dat deze week doet bij veel docenten die deze week starten met een nieuw onderwijsmoduul, hield ze me een grote stapel kaarten voor. Daaruit moest ik één kaart trekken, die na afloop van deze bijeenkomst meenemen om één dezer dagen de tekst van die kaart uitgangspunt te laten zijn voor een reflectie op deze nieuwe start. Het lot zou wel bepalen welke kaart voor mij bedoeld zou zijn.

Welnu, dat werd de reflectiekaart Nadenkendheid.

De door mij getrokken kaart is één van de 100 reflectiekaarten van het kaartenset "Reflectiekaarten, 100 deugden om je te inspireren". Ze zijn opgesteld door Linda Kavelin Popov, directeur van het "Virtues International Project". Deze psychotherapeut en organisatieontwikkelaar is fulltime promotor van het beoefenen van deugden. De Verenigde Naties riep haar werk uit als de beste opvoedingsmethode voor alle gezinnen en culturen.

* Deugden zijn voor ons een essentie in leven en werken.
* Deugden worden in onze heilige traditie al eeuwenlang en overal ter wereld beschreven als de kwaliteiten van het Goddelijke èn als de eigenschappen van de menselijke geest.
* Deugden geven inhoud aan ons karakter.
* Deugden vormen de basis van werkelijk geluk.


De reflectiekaarten van Popov geven je de gelegenheid om over deugden na te denken en ze bewust toe te passen. Op de voorzijde staat een tekst om op te reflecteren.
Maar hoe geef je dat dan daarna handen en voeten?
Daarover reikt de achterzijde je enige suggesties, zoals met betrekking tot de deugd "Nadenkendheid" de volgende:
- Ik besteed zorg aan de behoeften en de gevoelens van andere mensen;
- Ik heb onderscheidingsvermogen bij mijn besluiten;
- Ik let op en ik denk na;
- Ik geef tedere aandacht;
- Ik doe kleine dingen die anderen gelukkig maken;
- Ik ben een zorgzame metgezel.
Het opvallende is dat deze suggesties allemaal zijn geschreven in de "ik-vorm". Daarmee zijn ze een moeilijk te ontwijken, directe uitnodiging voor jezelf om er direct mee aan de slag te gaan, ofwel ze direct hier en nu in de praktijk te brengen.

Reflecteer, denk er over na en ga ermee aan het werk.

dinsdag 9 november 2010

Tijdens de verbouwing gaat de evaluatie gewoon door

Dinsdag 9 november 2010

Na afloop van een Voortgangsconsult op locatie Leeuwarden van Stenden hogeschool rijd ik naar de locatie van onze hogeschoolvestiging in Emmen, om daar gedurende de tweede helft van deze werkdag mijn werk op het gebied van Quality Assurance voort te zetten. Vanmiddag vindt hier in Emmen de procesevaluatie plaats van het visitatieproject van onze vijf Techniek-opleidingen. Als ik bij aankomst de centrale ontvangsthal van Stenden hogeschool Emmen binnen komt, betreedt ik één grote overdekte bouwplaats.

De centraal in dit hogeschoolgebouw gelegen ruimten zijn inmiddels gesloopt om plaats te maken voor een ruime entree van dit gebouw. Het is hier een drukte van belang. Timmerlieden, installateurs en schilders zijn in deze langgerekte, nu brede hal allen op hun eigen werkplek aan het werk om er iets moois van te maken. Zo langzamerhand wordt zichtbaar hoe mooi het gaat worden. De collega's die ik hier spreek zijn allen enthousiast over de voortgang van het werk en over de eerste zichtbare resultaten.

Aan het eind van dit kalenderjaar zal naar verwachting deze verbouwfase gereed zijn. Ben benieuwd hoe mooi het dan zal zijn. Gezien de eerste indrukken die je nu al van het verbouwresultaat kunt zien, heb ik er alle vertrouwen in dat we over enkele weken over een schitterende centrale ontvangsthal van deze hogeschoolvestiging zullen beschikken.

maandag 8 november 2010

Ledenvergadering 2010 Sector Hoger Onderwijs CNV-Onderwijs

Maandag 8 november 2010

De jaarvergadering van de Sector Hoger Onderwijs van de divisie Onderwijs van het Christelijk Nationaal Vakverbond (OCNV) komt vandaag zoals te doen gebruikelijk weer bijeen in Restaurant Amershof te Amersfoort. Het is een bijzondere bijeenkomst, omdat vandaag de overdracht plaats gaat vinden van het tot 1 september 2010 nog functionerende Sectorbestuur, aan de vanaf die datum geïnstalleerde Sectorraad Hoger Onderwijs. Voorafgaand aan deze sectorbijeenkomst vergaderde de nieuwe Sectorraad en in de namiddag vangt onze Sectorledenvergadering aan, die wordt afgesloten met een diner in genoemd restaurant.

Na de vaststelling van het verslag van de sectorbijeenkomst van vorig jaar, bespreken we het Jaarverslag 2009-2010 van de Sector Hoger Onderwijs, teneinde die na afloop vast te stellen. Daarna volgende de financiële zaken van onze sector, betreffende de afrekening over 2009, de komende afwikkeling van 2010 en de begroting voor 2011. Vervolgens bespreken we enkele actuele ontwikkelingen in het (hoger) onderwijs, mede naar aanleiding van bespreekpunten die vooraf door de aanwezigen van dit overleg zijn ingebracht.

De nieuwe Sectorraad presenteert en bespreekt daarna met ons de "Concept-Visienota en het Activiteitenplan 2010-2014" van onze sector, dat wij ter voorbereiding op dit overleg kregen toegezonden ter feedback. Deze nota is gebaseerd op de volgende speerpunten van CNV-Onderwijs: Kwaliteit van het beroep, Kwaliteit van het onderwijs, Passend Onderwijs en Medezeggenschap. Daarna komen Missie & Visie aan de orde. De kernwaarden "vrijheid, rechtvaardigheid, hoop en vergeving" van CNV-Onderwijs zijn door onze Sectorraad uitgewerkt tot de volgende leidraad en inspiratiebron voor ons handelen: Solidariteit, Innovatie, Dienstverlening, Samenwerking en Daadkracht.

In twee opeenvolgende korte sessies gaan we daarna aan het werk met de gewenste prioritering op de aandachtsgebieden die voor de komende vier jaar in overeenstemming met de identiteit en met het beleid van onze Sectorraad zijn gekozen, zijnde:
1. Toekomst Hoger Onderwijs;
2. Internationale ontwikkelingen;
3. Kwaliteit Hoger Onderwijs;
4. Kwaliteit docenten Hoger Onderwijs;
5. Medezeggenschap op hogescholen;
6. Arbeidsvoorwaarden;
7. Diversiteit;
8. Dialoog.

Samen met een collega-kwaliteitszorgmedewerker zeg ik de vergadering toe dat we voor de nieuwe Sectorraad waar dat nodig is op afroep beschikbaar zijn om met onze expertise als klankbord te fungeren voor die zaken die de kwaliteit van ons hoger onderwijs betreffen, die raken aan de kwaliteit van het hoger onderwijs in het algemeen en van de docenten in het hoger onderwijs in het bijzonder. Met het oog op het aanstaande nieuwe accreditatiestelsel zal het in de komende jaren van belang zijn om in de gaten te houden hoe de kwaliteit van het (docerend) personeel in het hoger onderwijs borgt dat de kwaliteit van het onderwijs, van de opleidingen en van de hogescholen goed blijft, of zelfs nog beter wordt. Zaken die daarbij allicht de revue zullen passeren, zijn bijvoorbeeld: kennis- en innovatieagenda, deskundigheidsbevordering, lerarenbeurs, professionele ruimte, lerarenregister, zulks alles in relatie tot bijvoorbeeld ook Instellingstoets & Opleidingsaccreditatie.

Daarna volgen een aantal personele zaken aangaande onze Sector Hoger Onderwijs. Eerst stellen we vast wie onze stemgerechtigde vertegenwoordigers zullen zijn op de komende twee Algemene Vergaderingen van het CNV, daarna volgt de verkiezing van drie nieuwe leden van de ook nieuwe Sectorraad. Vervolgens wordt een jubileümspeld uitgereikt aan een aanwezig verenigingslid, wegens het feit dat hij nu 40 jaar lid is van het CNV. En tenslotte nemen we afscheid van de scheidende bestuurders van ons voormalig sectorbestuur, te weten: Karien van Vroonhoven, Nico Foppen en Jan Telleman, die zich alle drie jarenlang enthousiast hebben ingezet om onze belangen binnen en buiten de vakbond met verve te behartigen, waarvoor wij hen grote dank verschuldigd zijn en dat gelukkig ook niet onder stoelen of banken schuiven. Dankbaar zijn we vooral als we ons realiseren dat deze - maar ook andere - gewaarde collega's zich doorgaans jarenlang inzetten voor goede arbeidsvoorwaarden, die alle garant staan dat ons onderwijs - ook in internationaal opzicht - in hoog aanzien staat.

zondag 7 november 2010

Avondgebed in Stiens volgens de liturgie van Taizé

Oogstzondag 7 november 2010

De Gemeentedienst van deze jaarlijkse Oogstzondag vindt vanavond vanaf 19.00 uur plaats in de Sint Vituskerk van Stiens. De Taizéwerkgroep organiseert enkele malen per jaar in deze eeuwenoude dorpskerk een Avondgebed volgens de liturgie van Taizé; zo ook vanavond. Een inmiddels gegroeide achterban met een vrij constante omvang van zo'n 60 belangstellenden woont vanavond deze liturgische viering bij. De bijeenkomst wordt geopend door dominee Gerrit Wessels, die vooraf een korte toelichting geeft op de nu volgende liturgie, opdat ook gasten die voor het eerst een Taizéviering bijwonen, in grote lijnen weten wat er de komende drie kwartier zal worden gedaan. Enkele lectoren en muzikanten werken mee in de uitvoering van dit avondgebed.

Het eerste lied dat we zingen is: "Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen". Aansluitend zingen we ook repeterend het lied: "Kom tot ons, o heil'ge Geest, in ons ontsteekt Gij 't vuur van uw liefde". Daarna volgt Psalm 85 met een terugkerend "Alleluia".
Voordat uit Mattheüs 20 wordt gelezen, zingen we "Jesus, remember me when you come into your kingdom" en na die lezing van Mattheüs' verzen 1 tot en met 16 zingen we:
"Jezus, U bent het licht in ons leven:
laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven:
open mij voor uw liefde, o Heer".

Daarna wordt het stil in de kerkzaal ... het licht gaat uit ...
tijd voor meditatie, inkeer, gebed, stilte ..............................

Het licht gaat weer aan, de voorbeden worden afgewisseld met een gezongen Kyrië en afgesloten met het samen uitgesproken "Onze Vader" volgens de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBG, 2004).
Na het "Veni lumen" wordt in het koor van de kerk een kaars aangestoken aan de Paaskaars en wordt het licht via onze eigen kaarsen vanuit het koor naar achteren doorgegeven. Als al onze kaarsen branden, zingen we het bijpassend Friestalige lied:
"Hear, it tsjuster is gjin tsjuster troch jo ljocht,
de nacht is as de dei like helder".

Na het gebed zingen we eerst het "Wait for the Lord" en dan wordt ons Avondgebed afgesloten met het gezongen: "Nunc dimittis".
Dan wordt het weer stil in de kerk....
Wie dat wil, kan nog blijven zitten op zijn/haar stoel of op de knielbanken in het koor van de kerk.
En wie vertrekt, verlaat in stilte de kerk, met de afsluitende woorden:

"De God van de liefde en de vrede zij altijd met je".

zaterdag 6 november 2010

Lustrumconcert Christelijk Mannenkoor Pro Rege in Stiens

Zaterdag 6 november 2010

Dit jaar bestaat het Christelijke Mannenkoor Pro Rege 45 jaar. Al die jaren klonken hun liederen "Pro Rege", ofwel "Voor de Koning". Een evangelisatiekoor dus, uit Dokkum, bestaande uit "minsken út'e stêd, út de wâlden en fan'e klaai". Dit mannenkoor bestaat uit ongeveer 90 mannen en dat aantal groeit momenteel weer.

Ter gelegenheid van dit 45e bestaansjaar organiseert Pro Rege twee jubileumconcerten. De eerste was gisteravond in de Grote of Sint Martinuskerk te Dokkum. Het tweede concert is vanavond in De Hege Stins in onze woonplaats Stiens. Durkje haar vader is al vele jaren lid van dit koor en het ligt dan ook geheel voor de hand dat Durkje en ik vanavond met haar moeder dit bijzondere concert bijwonen. En daarin staan we niet alleen, want in De Hege Stins ontmoeten we ook onze dorpsgenoot Jan Veltman en mijn Stenden-collega Peter de Vries, wiens beider vaders ook lid van dit Dokkumer mannenkoor zijn. Om 20.00 uur trekt een lange mannenstoet onder aanhoudend applaus door de kerkzaal, naar het podium.

Pro Rege komt met een kwalitatief hoogstaande muzikale bezetting. Muziekdocente Rennie Veenstra verzorgt de presentatie. Het koor staat onder leiding van dirigent Dirk Norbruis. Muzikale medewerking wordt verzorgd door Ineke van Slageren op fluit, Machiel Keekstra op piano, Pieter Reitsma op cornet en de virtuoze Rotterdamse organist Martin Mans, die vanavond als gastorganist excelleert.

Het concert begint met het lied dat ook als concertthema is gekozen, namelijk: "Klink no ús liet", met als aanvangswoorden:
"Klink no ús liet fleurich fan tonge.
Rûzje no't spylark bliid der ta.
Wol no rûnom sizze en sjonge dat jim fan herte wille ha".
Een passend begin, want daar zit het gezongen lied, de muzikale begeleiding èn de beoogde evangelisatie in.

Er wordt gezongen in verschillende talen, zoals het Fries (Sjong op foar Jezus), het Nederlands (Ik zou wel eens willen weten), het Engels (In the land of Zion) en in het Russisch (Otsje Nasj; het gezongen Onze Vader). Behalve muzikale begeleiding bij de koorzang, luisteren we ook naar instrumentele intermezzo's van duo's als Keekstra & Van Slageren en van Mans & Reitsma. Nu kennen Durkje en ik het kerkorgel van De Hege Stins van de zondagse kerkdiensten door en door en nu zijn wij in Stiens gezegend met goede organisten, maar het is toch opmerkelijk dat deze welbekende professionele organist Martin Mans klankcombinaties en klankkleuren uit ons kerkorgel haalt die mij als nieuw in de oren klinken, zelfs na al die jaren onder het gehoor van ons prima kerkorgel.

Het mooie van de opstelling in deze kerkzaal is dat je als concertganger allemaal het volle zicht hebt op de organist linksboven het grote koor. Je hoort het orgel niet alleen, maar je ziet ook de intense bewegingen van de hardwerkende organist. En deze organist heeft ook tijdens de orgelbegeleiding van de koorzang frequent oogcontact met de dirigent, dus het samenspel van orgel en koorzang vliegt nauwelijks uit de bocht; toch een prestatie bij de vele en af en toe ook moeilijke muziekstukken.

Mooi is ook het compositieduo van enerzijds "Er is een God, die hoort" (ingetogen aangevangen en dan aanzwellend met de full power van zo'n 70 mannenstemmen) en anderzijds de meer eigentijdse vertolking van psalm 116: "God heb ik lief", een muzikale bewerking van onze tijdgenoot Johan Bredewout.

Het laatste koorlied is het alom bekende "Hallelujah" van componist Georg Friedrich Händel en in samenzang zingen we - door Pieter Reitsma uitstekend op cornet begeleid - de vier verzen van het slotlied "Glory Hallelujah", dat we inzetten met de vurige woorden van:
"Ik geloof dat God mij nooit alleen zal laten staan,
want Hij is mijn Vader die mij altijd bij zal staan.
Zo zal Hij ons leiden in de strijd van het bestaan,
dit is mijn geloof in God ..."

vrijdag 5 november 2010

NBG-Bijbelquiz van Bijbel10daagse 2010 ook in Stiens

Vrijdag 5 november 2010

In 2010 wordt de Bijbel10daagse gehouden van vrijdag 29 oktober tot en met zondag 7 november. De Nationale Bijbelzondag was op 31 oktober 2010. Het thema dit jaar is 'Toekomst'. Hiermee wil het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) benadrukken dat de Bijbel perspectief biedt, in verschillende situaties, voor nu en straks. In de Bijbel zelf is de toekomst - dichtbij of veraf - een belangrijk thema. Denk bijvoorbeeld aan de wederkomst van Christus.

Voor velen is de Bijbel een boek dat gaat over hún toekomst, een boek dat je moed geeft om verder te gaan, juist ook in moeilijke omstandigheden. Een andere vraag die boven komt bij dit thema is: heeft het Bijbelwerk toekomst? Is de Bijbel het waard om doorgegeven te worden? En hoe doen we dat dan?
Tegelijk met de viering van de Bijbel10daagse voert het NBG een wervingscampagne. Ook dat heeft te maken met toekomstvisie. Want om Bijbelwerk (vertalen en verspreiden van de Bijbel wereldwijd) ook in de toekomst mogelijk te maken, is de steun van leden en donateurs nu en in de toekomst hard nodig.

Sinds het verschijnen van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 organiseert het Nederlands Bijbelgenootschap de Bijbel10daagse. Het doel van deze 'Bijbelse boekenweek' is om de Bijbel blijvend onder de aandacht te brengen van de Nederlandse samenleving.

Het Nederlands Bijbelgenootschap gelooft dat:
• de Bijbel een boek is dat verrassend relevant is in de hedendaagse cultuur;
• de Bijbel betekenis kan geven aan levens van mensen;
• de Bijbel een brugfunctie kan vervullen tussen 'de kerk' en de samenleving.

Tijdens de Bijbel10daagse 2010 kunnen mensen van Peins in Friesland tot Nommer Een in Zeeland het hoofd breken over lastige en leuke vragen rondom de Bijbel en omtrent het Bijbelwerk. In het hele land worden namelijk bijbelquizzen georganiseerd. In de afgelopen jaren is gebleken dat de Bijbelquiz het meest populaire onderdeel van de Bijbel10daagse is. Om die reden zetten we als NBG tijdens deze Bijbel10daagse 2010 weer sterk in op het organiseren van quizzen.

Op de site van het Nederlands Bijbelgenootschap is een draaiboek te vinden hoe zo’n avond georganiseerd kan worden. Het bijbelgenootschap verzorgt de dvd met de quiz er op. Iedereen mag een Bijbelquiz organiseren. Graag zelfs!

Ook in Stiens vindt vanavond in De Hege Stins de NBG-Bijbelquiz 2010 plaats, georganiseerd door de NBG-werkgroep van Stiens en omstreken. Teams van vier tot zes deelnemers strijden vanavond om de eer van de Bijbelkenner van het jaar. Durkje neemt vanavond deel als teamlid van het Catecheseteam van de Protestantse Gemeente van Stiens. Ze behalen de derde prijs voor groepen. Tweede individuele prijs wordt behaald - met 32 goede antwoorden op 40 quizvragen - door één van onze jongeren, Annarein Dijkhuis; en de eerste individuele hoofdprijs wordt met 33 punten nipt gewonnen door onze gemeentepredikant, dominee Jaap Overeem.

Vanavond staat eens niet - zoals meestal wel het geval is - de persoonlijke geloofsbeleving centraal, maar sta je eens even stil bij je eigen feitenkennis van de Bijbel en realiseer je je door de gekozen wijze van vraagstelling ook dat je door close reading van de Bijbel nadrukkelijker stil gaat staan bij wat er nu echt staat. Deze avond in Stiens is gezellig, informatief, leerzaam en bovenal ook (ont)spannend.

Regiocomité Fryslân van de Vereniging VU-Windesheim bijeen in Leeuwarden

Donderdag 4 november 2010

Na de statutaire Regionale Ledenvergadering van het Regionaal Verband Fryslân van de Vereniging VU-Windesheim komt het Regiocomité Fryslân van deze vereniging voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen. Zoals te doen gebruikelijk bespreken we vanavond enkele algemene zaken, gevolgd door verenigingszaken en onze publieksactiviteiten in het kader van VU-connected, het samenwerkingsverband van de Vrije Universiteit (VU), het VU-medisch centrum, de Christelijke Hogeschool Windesheim en de Vereniging VU-Windesheim. Onze bijeenkomst vindt plaats in het vergadercentrum van Stenden University Hotel aan de Rengerslaan te Leeuwarden.

Na de terugblik op de afspraken van ons vorig overleg passeren enkele ingekomen stukken. Daarna evalueren we onze publieksactiviteiten, zijnde een symposium, een debatcafé, de recente statutaire regionale Ledenvergadering en de Sminialezing 2010. De resultaten van deze evaluatie nemen we mee in de planning en organisatie van onze komende publieksactiviteiten. Daarna bespreken we de stand van zaken en de voortgang op de voorbereiding van onze volgende publieksactiviteien in het werkseizoen 2010-2011, elke maand in principe één activiteit, waaronder enkele debatcafé's, een themadiner, de landelijke herdenking Tsjernobyl 25 jaar na dato en een kuier.

In het laatste deel van deze comitévergadering staan de verenigingszaken van de Vereniging VU-Windesheim centraal. Eén van de hot items is de wijze waarop de Vereniging, de Regiocomité's en de afzonderlijke instellingen voor hoger onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg zich (optimaal) tot elkaar (zouden kunnen/moeten) verhouden. Dat blijfkt een bijkans permanent zoekproces om in rapport met de actuele tijdgeest te blijven. Ook het afscheid van de twee vertrekkende regiocomitéleden en de werving en selectie van nieuw aan te trekken regiocomitéleden staan vanavond op de vergaderagenda.

woensdag 3 november 2010

Tiltsjepaad in Stiens

Woensdag 3 november 2010

Door de Stienser woonwijk het Aldlân loopt de Kletsefeart. Aan de noordzijde van de Kletsefeart ligt de woonstraat Brêgeleane en aan de overzijde van de Kletsefeart liggen de zuidelijke woonstraten Skûtsje en Boeier in elkaars verlengde. Op de plaats waar de Boeier afsplitst van het Skûtsje begint ook het Tiltsjepaad. Dit wandel- en fietspad gaat vanaf hier in noordelijke richting met een houten brug over de Kletsefeart. Als je aan de noordzijde van de Kletsefeart komt, kun je je weg nog vervolgen over het Tiltsjepaad. Je steekt dan namelijk de Brêgeleane over en dan kun je het Tiltsjepaad blijven volgen in noordelijke richting, totdat die eindigt bij de haaks erop liggende woonstraat Mienskar.

De aanduiding Tiltsjepaad kwam al voor in een 19e eeuwse, op verkoop gerichte advertentie. De nabij het toenmalige Aldlân liggende Tiltsjepaad lag indertijd in meer noordelijke richting, dichtbij de Feinsumer Feart, de vaart die vanuit Finkum naar de Dokkumer Ee stroomt.

De aanduiding "tiltsje" is het verkleinwoord van een "tille", wat een eenvoudig, hoog brugje is met aan beide zijden een brugleuning. De houten brug die nu deel uitmaakt van het Tiltsjepaad, is allesbehalve een "tiltsje" en ook geen "tille", maar veel eerder een "brêge", zoals we dat in Fryslân noemen. Bij de huidige omvang van deze brug over de Kletsefeart zou dit Tiltsjepaad dus eigenlijk "Brêgepaad" moeten heten, maar ja, we hebben hier ook al de Brêgeleane en Tiltsjepaad is een meer op historische gronden gewenste aanduiding, die daarmee verwijst naar de historie van deze streek.

Ledenbijeenkomst 2010 Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland

Dinsdag 2 november 2010

De jaarlijkse Ledenbijeenkomst van Rabobank Leeuwarden-Noord Friesland vindt vanavond plaats in Crystallic te Leeuwarden. Een grote opkomst; meer dan 400 leden wonen deze ledenvergadering bij. De bijeenkomst wordt geopend door Jan Zeinstra, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Nadat de secretaris en twee stemopnemers door de voorzitter zijn aangewezen, worden de notulen van de laatstgehouden kieskringvergadering door de aanwezigen vastgesteld.

Ledenraadslid Ytzen Strikwerda komt in zijn presentatie met het nieuws uit de Ledenraad. Hij vertelt over het speeddaten met andere Ledenraden van Rabobanken in den lande en meldt dat onze Ledenraad in gesprek is geweest met jongeren over de visie van deze jongeren op het coöperatieve gedachtegoed van de Rabobank. Daarna volgt de Terugblik en Toekomstverwachting van de bank, uitgesproken door directievoorzitter Klaas Evert Engelse.

Van onze kieskring St. Annaparochie/Stiens wordt mijn Stienser dorpsgenoot Klaas Elgersma herbenoemd als Ledenraadslid en dan wordt ook bekend gemaakt dat de Stienser Joost Zoethout met 46 stemmen nipt heeft gewonnen van de ook uit Stiens afkomstige Sikke Roosma, met zijn 41 verkregen stemmen. Joost Zoethout wordt nu derhalve benoemd tot Ledenraadslid. Na de verkiezingsronde van alle vier kieskringen wordt bekend gemaakt welke regionale projecten dit jaar een financiële bijdrage ontvangen uit het Rabobank Coöperatiefonds. Van de 60 ingediende aanvragen, zijn 29 genomineerd. Dit jaar hebben 1789 leden gestemd (in 2009 was dat nog 1285) op de genomineerde projecten.

Totaal wordt vanavond op grond van deze verkiezing door de ledenvergadering € 100.000,- uitgekeerd aan de uitverkoren organisaties, die met hun genomineerde project een bijdrage leveren aan de gemeenschap in ons werkgebied. Eén van de gelukkigen is mijn Stenden-collega, Jan Osinga, die vanavond ook aanwezig is als lid van de delegatie van de genomineerde muziekvereniging "De Bazuin" uit Tzummarum. Zij zijn de gelukkige eerste prijswinnaars van hun eigen kieskring en gaan vanavond met een cheque van € 2.500,- naar huis. Daarmee zal de kachel in hun oefenlokaal binnenkort weer branden en zitten ze er weer warmpjes bij.

Na de mededelingen en de vragenronde wordt de officiële kieskringvergadering gesloten en volgt een pauze in de grote noordhal van Crystallic.

Na de pauze verzorgt de bekende strafadvocaat Wim Anker - van Anker & Anker Strafrechtadvocaten - een buitengewoon boeiende lezing over "De advocaat in het strafproces". In zijn lezing staan de vijf uitgangspunten van het advocatenkantoor van de gebroeders Anker centraal, te weten:
1. Wij hebben een eenzijdige taak, namelijk: het bijstaan van de cliënt;
2. Wij staan een ieder bij, zonder uitzondering;
3. Wij hebben de regie, en nooit de cliënt;
4. De cliënt kiest ons; wij nooit de cliënt; we wachten tot we gebeld worden;
5. Wij vragen nooit aan de cliënt of hij ons kan betalen; we hebben een kantoor met een sociaal gezicht.

Enkele uitspraken, door Wim Anker vanavond uitgesproken:
a. Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen;
b. Het recht op verdediging is in de grondwet ver"Anker"d;
c. Ferdi E. (verdacht van ontvoering en moord op Gerrit Jan Heijn) heeft van onze regionale advocatenpraktijk een landelijke praktijk gemaakt;
d. In al die jaren hebben we maar één zaak geweigerd: die van de heren die met de middenstip van het Abe Lenstrastadion bij ons ten kantore verschenen;
e. De lastigste cliënten zijn de advocaten;
f. De Volendam-zaak was onze meest indrukwekkende zaak;
g. Leef niet als een monnik; Anker en Anker, voor al uw misdrijven;
h. Ons advocatenkantoor hoeft helemaal geen parkeerplaats, want 98% van onze cliënten zit vast en de overige 2% heeft een rijontzegging. En onze mooie wachtkamer?, daar zit dus nooit iemand.

Wim Anker sluit tenslotte af met een kort vragenrondje. Even humoristisch als hij zijn hele serieuze, indrukwekkende lezing heeft gelardeerd met zijn veelvuldige kwinkslagen, volstaat hij voor deze vragenronde met die ene vraag die hij zichzelf stelt, namelijk: "Wat zijn uw mooiste strafzaken". Welnu, dat zijn de principiële zaken, die grensverleggend zijn, zaken die wetswijzigingen tot stand brengen; waarbij je kunt denken aan: de zaak van Ferdi E., aan het rookverbod in de Wadloper-trein en aan de betrouwbaarheid van de snelheidsmeting door flitspalen.

maandag 1 november 2010

Bijeenkomst landelijk comité Tsjernobyl 25 jaar na dato

Maandag 1 november 2010

Rond het avonduur komen we als landelijk comité "Tsjernobyl 25 jaar na dato" weer enkele uren bijeen in Steenwijk om de landelijke herdenking van 23 april 2011 voor te bereiden, die in het teken zal staan van de gevolgen van de kernreactorramp van Tsjernobyl; op 26 april 2011 al weer 25 jaar geleden. Dit landelijk comité bestaat uit drie vertegenwoordigers van de Stichting Rusland Kinderhulp (SRK), één vertegenwoordiger van de Stichting Landelijk Platform hulp aan Tsjernobyl-kinderen (LPHT) en ik vertegenwoordig in deze stuurgroep de deelnemende organisaties VUconnected en het Nederlands Bijbelgenootschap.

Op de 23 april 2011 zullen we in de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle een bijzonder gevarieerd dagprogramma aanbieden. Als thema van de dag zal de kracht en het succes van het Nederlandse vrijwilligerswerk centraal staan; hier specifiek gericht op de kinderhulp aan het groot aantal Witrussische kinderen dat voor een herstelperiode gedurende enkele weken in de afgelopen jaren is opgevangen in Nederlands gastgezinnen, her en der in het land. Van 17 t/m 23 april 2011 exposeren we de tentoonstelling "25 jaar na Tsjernobyl", een productie van de Duitse partnerorganisatie "Internationalen Bildungs- und Begegnungswerk Dortmund". Vandaag is tevens bekend geworden dat onze keynote speaker professor dr. Lucas C.P.M. Meijs zal zijn, gepromoveerd op het managen van vrijwillersorganisaties.

De contacten met alle plaatselijke werkgroepen van SRK en LPHT zijn inmiddels gelegd, met als insteek dat al die werkgroepen in de gelegenheid worden gesteld een eigen inbreng voor deze dag te leveren. Het eerste fact sheet voor de pers is gereed. Een verzoek aan een organisatie voor onderwijsontwikkeling ligt klaar voor de productie van een lesbrief voor schoolkinderen, de voorbereidingsbijeenkomsten in Meppel en in Dortmund van november 2010 zijn gepland, we hebben de eerste ideeën gegenereerd voor een afsluitende liturgische viering en last but not least denken we een kansrijke richting te hebben gevonden voor de financiële sponsoring van deze landelijke manifestatie.

Vanavond staat centraal hoe onder andere VUconnected, het Nederlands Bijbelgenootschap, het Witrussich Bijbelgenootschap, de werkgroepen van LPHT en SRK en de landelijke en regionale pers aansluiting kunnen en zullen vinden bij de uiteenlopende elementen van deze landelijke herdenking. Er moet in het komende half jaar door veel medewerkers nog veel werk worden verzet, maar de grote lijnen zijn nu reeds bekend en de eerste successen zijn al geboekt, dus we hebben er alle vertrouwen in dat we op 23 april 2011 een buitengewoon boeiend programma-aanbod hebben.