dinsdag 28 oktober 2008

Lucy Schaaphok exposeert in Stiens

Dinsdag 28 oktober 2008

Tot en met eind december 2008 zijn een aantal schilderijen van Lucy Schaaphok te zien in de hal van het Gemeentehuis van Stiens.

Lucy Schaaphok is in 1974 geboren in Leek en woont momenteel in Wirdum. Na haar aanvankelijk figuratief tekenen en schilderen is ze grotendeels overgegaan op abstracte schilderijen. Hier kan ze haar passie en vrijheid in kwijt. Ze maakt schilderijen en tekeningen vanuit haar intuïtie. Daarbij laat ze het denken zoveel mogelijk los en laat alles ontstaan op het doek of papier. Voor haar is het spel met de kleuren en de technieken een ontdekkingsreis, een innerlijke reis.

Eén van haar in Stiens geëxposeerde schilderijen is een in 2007 geschilderd acryl op doek, getiteld "Much". De technieken die Lucy Schaaphok gebruikt, zijn voornamelijk olieverf en acrylverf; sporadisch gebruikt ze gemengde technieken.

maandag 27 oktober 2008

NBG brengt De Barmhartige Samaritaan in Stenden hogeschool

Maandag 27 oktober 2008

Gisteren was het Nationale Bijbelzondag, de 1e zondag in de Bijbel10daagse van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Vandaag - maandag - staat Noord-Nederland in het teken van het Bijbelleesweb. Op meer dan 100 plaatsen in Friesland, Groningen en Drenthe wordt in het kader van de Bijbel10daagse een Bijbelleesavond georganiseerd door de plaatselijke werkgroepen van het NBG in regio Noord.

Vanmorgen word ik gebeld door de voorzitter van de NBG-werkgroep Leeuwarden met het verzoek of ik als lid van het Regioteam Noord van het NBG in verband met haar ziekte vanavond de leiding op me wil nemen van de Bijbelleesweb-avond die zij organiseren in het Auditorium van Stenden hogeschool te Leeuwarden. Ze hebben een prachtig programma georganiseerd, dus ik zeg van harte toe dat programma vanavond te leiden.

Het programma begint met de Bijbellezing: burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden leest de gelijkenis van De Barmhartige Samaritaan voor. Daarna vertelt hij kort wat dit verhaal voor hem betekent in zijn politieke werk als burgemeester van Leeuwarden. We zijn vereerd met zijn aanwezigheid en inbreng, vooral ook omdat we weten dat de heer Crone op dat moment eigenlijke zijn gemeenteraadsvergadering had moeten voorzitten. Maar zoals ook ik vanavond vervang, vervangt de Leeuwarder loco-burgemeester tijdens zijn afwezigheid de heer Crone wel even. Na zijn voorlezing en persoonlijke toelichting, spoedt burgemeester Crone zich naar de gemeenteraadsvergadering.

Er wordt vanavond tussendoor samen ook gezongen, onder pianobegeleiding van de Stienser organist/pianist Han Giesing. Stenden-collega Giny Lettinga verzorgt de hele avond alle audio-visuele ondersteuning op voortreffelijke wijze. Met muziek, Powerpointpresentaties, geluidsweergave, podiumgebruik en film zorgen Han en Giny samen voor een aantrekkelijke presentatie, in dit avondprogramma waarin heel veel variatie zit.

Dr. Bernard Smilde leest dezelfde gelijkenis nu in de Friese taal voor en verzorgt daarna met zijn grote kennis en inzicht een mooie meditatie over de betekenis van dit bekende Bijbelverhaal.

Vervolgens zijn de studenten van Stenden hogeschool van de opleiding Creatieve Therapie aan de beurt. Zij hebben in samenwerking met de studentenpastores Rein Veenboer en Eerde de Vries van Expect Leeuwarden een mooie dramaproductie gemaakt, waarin ze in een tv-setting van De Lama's uitbeeldingen tonen van (on)barmhartigheid en van (on)juist omgaan met je naaste. Direct daarna groeit achter in de zaal een Babylonische spraakverwarring, waarbij de gelijkenis nogmaals wordt gelezen, maar dan simultaan in het Nederlands, Chinees, Fries, Duits, Gronings, Indonesisch en het Engels.

Het programma wordt afgesloten met een film van het NBG over het nieuwe NBG-project tot Bijbelverspreiding in China. Chinezen kunnen tegenwoordig in sommige Chinese kerken in enkele grotere steden wel een Bijbel kopen, maar die zijn voor de miljoenen christenen in China - vooral voor de bewoners van het platteland - veel te duur. Het NBG sponsort deze Bijbels, zodat ook de niet kapitaalkrachtige christenen in China inmiddels een eigen Bijbel kunnen kopen. Voor hen een groot(s) bezit!

Aan het eind van de avond hoor ik dat één van onze Chinese studentes die ook meewerkt vanavond, vertelde dat zij in China precies zo'n op deze NBG-film vertoonde Bijbel had en thuis gebruikte. Daarmee onderstreept ze dat het werk van het NBG in China nu al zichtbaar wordt en is.

Dan is het ook heel passend als iets later op de avond blijkt dat we gezongen het programma afsluiten met het prachtige Gezang 330 in de bewoordingen van onze Friese dichter Fedde Schurer, waarin onder andere staat:

"Gemeente, aan wier aardse handen dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen, vermenigvuldigd duizendvoud".

zondag 26 oktober 2008

Oikocredit geeft kansarmen een kans

Zondag 26 oktober 2008

De Gezamenlijke Diaconieën van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente van Stiens organiseren vanavond in de Sint Vituskerk in Stiens een Gemeentedienst met als thema: "Oikocredit, investeren in mensen". Voorganger is ds. Bart Ramaker, de pianobegeleiding is van Johanna van Dijk en als gastspreker is ons gemeentelid Willem van Beem uitgenodigd, die als lid van het Promotieteam Friesland van Oikocredit Nederland een inhoudelijke bijdrage levert.

In de dienst wordt een gebed gebeden van Dom Helder Camara, waarin hij ons er bij leven op wees dat we voor alle mensen op aarde moeten streven naar een welvaartsnivo "waarbij gerechtigheid heerst".

Aan de hand van een Powerpointpresentatie en een korte film vertelt de heer Van Beem wat microkredieten zijn en hoe Oikocredit aan deze vorm van investeren in ondernemende mensen werkt. Onze twee Stienser Diaconieën hebben ongeveer de helft van onze diaconale middelen belegd in Oikocredit Nederland, om dit diakonale werk van Oikocredit mede mogelijk te maken.

Tijdens de dienst zingen we uit het Liedboek voor de Kerken ook Lied 350 met de hierop zo van toepassing zijnde tekst:
1. God, die leven hebt gegeven in der aarde schoot, alle vrucht der velden moeten w'U vergelden, dank voor 't daaglijks brood.
2. Niet voor schuren, die niet duren, gaaft Gij vruchtbaarheid, maar opdat op aarde, in uw goede gaarde, niemand honger lijdt.
3. Maar wij rijken, ach, wij blijken hard en onverstoord. Open onze oren, Heer, opdat wij horen 't roepen aan de poort.
4. Wil dan geven, dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij. Laat in goede daden 't woord van uw genade opgaan, sterk en vrij.


Kofi Annan, die van 1991-2006 Secretaris-generaal was van de Verenigde Naties, was duidelijk over deze vorm van diaconale hulp, toen hij zei: "Microkrediet is de erkenning dat arme mensen de oplossing zijn, niet het probleem."

zaterdag 25 oktober 2008

De Bijbel: glossy, mp3, film of toch een boek?

Zaterdag 25 oktober 2008

Elk jaar organiseren we als Regiocomité Friesland van de Vereniging VU-Windesheim namens VU-podium en in samenwerking met de Friese Evangelisch Lutherse Gemeente twee of drie Lutherlezingen rondom Hervormingsdag. Vanmiddag is de eerste van deze tweeluik in de Lutherse kerk te Leeuwarden. Dit jaar organiseren we de beide lezingen in samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap(NBG)-Regio Noord(-Nederland). Namens het NBG-Regioteam Noord ben ik als dagvoorzitter daarbij aanwezig.

We hebben dr. R. Buitenwerf uitgenodigd om voor onze gasten te spreken over de geschiedenis en de grenzen van het huidige Bijbelgebruik. Dr. Rieuwerd Buitenwerf is Manager Vertalen en Bijbelgebruik bij het NBG. De heer Buitenwerf neemt ons in zijn lezing mee door de geschiedenis van het Bijbelgebruik: het situationeel schrijven van de eerste geschriften, het voorlezen en doorgeven in de eerste christelijke gemeenten, het bestureren / interpreteren / begrijpen van de oorspronkelijke teksten en het discussiëren over de ware betekenis van de grondteksten voor ook het leven van alledag.

Aan de hand van een aantal beeldfragmenten toont Rieuwerd Buitenwerf oorspronkelijk en hedendaags Bijbelgebruik: houtsnijwerk, fresco's, Delftse Bijbel, de film "Passion of the Christ", de Gespbijbel voor tienermeisjes, God op je Ipod en "Hemel", de actuele glossy van het NBG (zie daartoe mijn weblogbericht van 3 oktober 2008). Kortom, in zijn lezing staan de uitdagingen en de grenzen van Bijbelgebruik centraal.

Na de pauze gaan de aanwezige gasten in gesprek met dr. Riewerd Buitenwerf; over zijn lezing, maar omdat zijn expertise vooral ook ligt op bijbelvertalen, ontstaat af en toe even een stevige discussie over de rol die de keuzes tot bijbelvertalen hebben bij verantwoord Bijbelgebruik in deze tijd van secularisatie en nieuwe Bijbeluitgaven. Het is duidelijk dat het voor ons allen een uitdaging blijft om steeds weer nieuwe, verantwoorde en geaccepteerde keuzes te maken over hedendaags Bijbelgebruik.

vrijdag 24 oktober 2008

Juist of Onjuist gestald?

Vrijdag 24 oktober 2008

Voor haar studenten en medewerkers heeft Stenden Hogeschool Leeuwarden op twee verschillende plaatsen overdekte fietsenstallingen. Op diverse wijzen is aangegeven waar die beide fietsenstallingen zijn. Zo ook vóór de ingang van Stenden University Hotel.

Een aantal moduultoetsen van Stenden-opleidingen worden periodiek afgenomen met zogenoemde juist/onjuist-items. Kennis, inzicht en ook toepassing kunnen op deze wijze worden getoetst met een groot aantal vragen.

Toen ik vorige week donderdagavond ons hogeschoolgebouw verliet (zie mijn weblogbericht van 16 oktober 2008), zag ik dat iemand zijn/haar fiets had gestald bij de pijl op het bord "Fietsenstalling".

Even testen:
* Item: De fiets op de foto is correct gestald.
* Antwoord: Juist / Onjuist.

donderdag 23 oktober 2008

Herfstig Hortus Haren

Donderdag 23 oktober 2008

Durkje en ik rijden vandaag met Durkjes ouders naar de stad Groningen om met "pake & beppe" op visite te gaan bij onze twee oudste uitwonende studenten Jan Wijbe en Baukje. We lunchen eerst bij Baukje in haar studentenhuis.

Daarna rijden we naar de Hortus Botanicus in Haren, om deze botanische tuin ook eens in de herfst te bezoeken. Voor bloei moet je vooral in de lente en zomer zijn, maar de herfst is uiteraard dé tijd van het jaar om de vruchtendragende planten te bekijken. Vruchten zijn er in allerlei soorten en maten, zoals ook bijvoorbeeld een boom tjokvol geeloranje bessen.

We bezoeken in de Hortus achtereenvolgens de Chinese tuin met het Verborgen Rijk van Ming, de Rotstuin, de Agrarische Tuinen, de Floriade Tuinen, de Voedselarme Plas, de Engelse Tuin, het Rosarium en de Thema Tuinen. Daarna gaan we naar binnen, waar we in de Kassen ook langs het Insektarium, de Koi-karpers èn de Papegaaien (van de Stichting Papegaaienhulp) komen. Een kopje koffie met Chinese cake in het "Kreunen van de Draak"-paviljoen in de Chinese tuin, smaakt aan het eind van de middag ook prima.

Dan rijden we weer de stad Groningen in om bij Jan Wijbe in zijn studentenkamer op bezoek te gaan voor (hier & nu) een warme maaltijd. Voor Durkje en mij was dit wederom een mooie dag om op deze wijze pake & beppe even kennis te laten nemen van de twee studerende pake- en beppesizzers "in stad". Met dank voor de gastvrije ontvangst met lunch en diner!

woensdag 22 oktober 2008

Route 3 & 9 van "Leeuwarden. Natuurlijk!"

Woensdag 22 oktober 2008

De route die Durkje en ik vandaag wandelen uit de wandelgids "Leeuwarden. Natuurlijk", bestaat uit twee - deels samenvallende - lussen: route 3 (genaamd "Ritsumazijl en Deinum") van Leeuwarden naar Deinum v.v. en Route 9 (genaamd "Ritsumazijl en Marssum") van Leeuwarden naar Marssum v.v., over een afstand van 9+8=17 kilometer.

Route 3 gaat vanaf de Slauerhoffweg in Leeuwarden naar de brug over het Zijlsterrak bij Schenkenschans, de voormalige Leeuwarder vuilstort. Om Schenkenschans heen lopend, komen we voorbij het monument van de voorheen (1895-1978) hier staande steenfabriek bij het Van Harinxmakanaal, dat we in westelijke richting tot aan de brug onder Ritsumazijl volgen. Via de oude zeedijk - de Hegedyk - komen we uit in Deinum ("mei de sipel op 'e toer").

Vanaf Deinum gaat het dan terug langs de noordoever van het Zijlsterrak, door het buurtschap Ritsumazijl, langs de Schenkenschans en de Slauerhoffbrug weer naar de Slauerhoffweg in Leeuwarden. Bij het Frisian Expo Center (FEC) in Leeuwarden eindigt route 3.

Direct daarna gaan we verder met Route 9. Die start ook bij het FEC. We wandelen wederom langs de noordoever van het Zijlsterrak, naar Ritsumazijl. Bij de voormalige zijl (sluis) gaan we in noordelijke richting over de Hegedyk verder naar Marssum, óver de Harlingerstraatweg - de N383 - heen.

In Marssum lopen we eerst achter het Poptaslot langs, ook wel Heringastate genoemd. Heringastate werd achtereenvolgens gebouwd en bewoond door de families Heringa (vanaf de 15e eeuw), Eysinga (vanaf 1603) en Popta (vanaf 1687). Dr. Popta bouwde in 1712 nabij Poptastate ook nog het Vrouwengasthuis, waar behoeftige weduwen en alleenstaande oudere dames in konden wonen. Durkje en ik wandelen ook even door het hofje van dat Poptagasthuis. Daarna passeren we de voorzijde van het Poptaslot, alvorens we Marssum weer verlaten.

Via de oude Middelzeedijk (Hegedyk) en de Sylsterdyk wandelen we bij Crystallic Leeuwarden weer binnen. Bij het FEC eindigt ook deze route nummer 9. Het is prachtig zonnig herfstweer en behoudens het vele verkeerslawaai van de omringende verkeerswegen een aangename wandelroute.

dinsdag 21 oktober 2008

Expositie Quilts van Jelly Sloot in De Hege Stins te Stiens

Dinsdag 21 oktober 2008
Jelly Sloot uit Stiens is in 1983 begonnen met quilt-lessen. Sindsdien heeft ze bepaald niet stilgezeten. In de afgelopen jaren heeft ze veel quilts geproduceerd. In het winterseizoen verzorgt Jelly cursussen en workshops in verschillende quilt-technieken. Ze verzorgt ook wel quilt-demonstraties, zoals afgelopen zomer in Arnhem waar een quilt van Jelly Sloot werd geëxposeerd op de landelijke tentoonstelling van het Quiltersgilde.

Momenteel maakt ze nagenoeg alle quilts met de machine, zowel het patchen (het aan elkaar zetten van de gesneden lapjes) als het quilten (het aan elkaar bevestigen van de drie verschillende lagen). Haar inspiratie haalt Jelly uit boeken of uit lessen van gerenommeerde quilters. Ze maakt ook eigen ontwerpen.

Tot eind oktober 2008 exposeert Jelly Sloot een groot aantal van haar quilts in de ontvangsthal van kerkelijk centrum De Hege Stins aan de Gysbert Japicxstrjitte te Stiens. Daar hangt ook een groep kleine "dagboekquiltjes" bij. Eén van die dagboekquiltjes is de machinale applicatie "Banksia". Het is de afbeelding van de Banksia, de nationale bloem van Australië, van een kleine boom, die voornamelijk voorkomt langs de gematigde oostkust van Australië.

maandag 20 oktober 2008

Hedera en Vuurdoorn gaan samen door het leven

Maandag 20 oktober 2008

Mooi weer vandaag. Toch nog wel een stevige wind, maar met de zon er zo heerlijk bij, is de temperatuur aangenaam. Een prima tuinwerkdag dus.

Als erfafscheiding hebben we bij de tuinaanleg destijds gekozen voor een combinatie van klimplanten, waarbij vooral de Hedera veelvuldig en de Vuurdoorn sporadisch voorkomt. Inmiddels zo'n dan tien jaar later hebben de Hedera en de Vuurdoorn zich gemengd. Door de altijd groenblijvende Hedera komt in elk voorjaar de weelderig bloeiende Vuurdoorn tevoorschijn. En nu - in het najaar - is het genieten van het grote aantal bundels oranjerode bessen van de Vuurdoorn. Die bessen blijven meestal tot in het voorjaar hangen.

Concert van Katie Melua in Martiniplaza Groningen

Zondag 19 oktober 2008

Katie Melua is twee dagen in het land. Gisteren verzorgde ze een concert in de Amsterdamse Heineken Music Hall; vandaag wonen Durkje en ik haar concert bij in Martini Plaza in Groningen.

Katie Melua is in 1984 geboren in de Sovjet Unie (USSR), in het tegenwoordige Georgië. Voordat ze met haar ouders naar Belfast verhuisde, woonde ze in Tblisi. Als solo-zangeres is ze op dit moment de best verkopende artiest van Europa. Ze is ambassadeur voor "Save the Children", 's werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie

Om 20.15 uur vangt haar concert aan met een voorprogramma van zangeres, special guest, Andrea McEwan. Mooie muziek, maar de zaal reageert lauw op haar performance.

Rustig reageert de zaal aanvankelijk ook op het optreden van Katie Melua. Pas tegen het eind van de show - met name bij de toegiften - gaat de zaal los met opstaan, klappen, meezingen en juichen. Katie zingt goed en verzorgt met haar perfect samengestelde band een prima show met veel special effects in begeleidende filmanimaties op bewegende filmpanelen.

Vooral ook de solopartijen van de bandleden komen bij Katie's muziek goed uit de verf. De langere solo's van de basgitarist brengen me in gedachten even terug naar de concerten die ik eind 70er, begin 80er jaren bijwoonde van Herman Brood & His Wild Romance, waarin gitarist Dany Lademacher ook zo excellent soleerde.

Katie Melua brengt vanavond uit haar muzikale oeuvre talrijke nummers ten gehore: gevoelige luisterliedjes, jazzy nummers, hier en daar beetje bluesachtig, maar ook de veel hardere muziekstijlen met langdurige instrumentale interrupties staan vanavond in Groningen stevig op haar muzikale kaart.

Tenslotte nog een greep uit de vele nummers die Katie Melua gisteren ten gehore bracht:
- If you were a sailboat ("...If I was a telephone you'd ring me all day long...");
- Mary Pickford (inclusief een filmanimatie met Charlie Chaplin);
- Nine million bicycles (in Bejing);
- Spiders web ("...Cos the line between wrong and right is the width of a thread from a spider's web...");
- The closest thing to crazy ("...Feeling twenty-two, acting seventeen...");
- Two bare feet ("...all you need is two bare feet...").

zaterdag 18 oktober 2008

Hoe verder na de laatste gele Camino-pijl?

Zaterdag 18 oktober 2008

We hebben vandaag de provinciale Regiobijeenkomst van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob in de Refter van de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Op het programma staan een lezing, de pelgrimsparade, een stadswandeling met gids en Café Saint Jacques. Ruim 20 leden van de Regio Friesland wonen deze najaarsbijeenkomst bij, zijnde ongeveer 10% van het aantal Friese leden van dit landelijk genootschap.

De lezing wordt verzorgd door Tabitha Gerrets, cultureel antropologe. Tabitha schreef haar Master-thesis in Nijmegen met als titel: "De laatste gele pijl. Santiago de Compostela bereikt, en dan?". Rode draad van haar onderzoek is: "Welke (on)zichtbare impact heeft de Camino op het dagelijkse leven van (voormalige) pelgrims".

Tabitha wandelde vanaf 2006 tweemaal het 850 kilometer lange Spaanse traject vanaf Saint-Jean Pied de Port via Santiago de Compostela naar Finisterra. Daar ervoer ze welk een enorme indruk de pelgrimsweg (Camino) ook op hedendaagse pelgrims achter laat en hoe dit leidt tot innerlijke transformaties. De pelgrimage leidt veelal tot een "rite de passage" (overgangsrite), die zich kenmerkt met separatie van het vertrouwde, waarna in de liminaliteitsfase de oude identiteit plaatsmaakt voor een nieuwe, waarmee de pelgrim bij thuiskomst in de reïntegratiefase weer wordt opgenomen in de samenleving ..... als het allemaal goed gaat, tenminste.

De langdurige, fysieke inspanning in combinatie met een op de Camino ervaren gevoel van gemeenschapszin (communitas) zetten alle zintuigen op scherp en maken dat emoties sterker en intenser en bewuster worden ervaren. Dat is de bewustwording die leidt tot nieuw begrip van en nieuwe perspectieven op het leven. Alhoewel de terugkeer naar huis van de pelgrim een essentieel onderdeel is van de pelgrimage, blijft de impact van de Camino op het dagelijkse leven onderbelicht. Juist daarop richtte Tabitha Gerrets haar desk & field research.

Tabitha maakt in haar onderzoek onderscheid tussen mensen die met kleine of met grote levenswonden de camino op gaan. Ze wijst op de genezende werking op vooral sociaal en psychisch vlak. Een door de Camino vergroot zelfbewustzijn leidt doorgaans tot daadkrachtiger en meer weloverwogen beslissingen in het dagelijks leven na de pelgrimage.

Na thuiskomst moet de pelgrim op korte termijn eerst fysiek en mentaal "landen", maar de camino blijft een belangrijke plaats in het leven van de teruggekeerde houden. Dat positieve caminogevoel is vaak de reden om de camino nogmaals te bewandelen.

Een enkeling wil zelfs het grootste deel van de resterende levenstijd op deze inspirerende route slijten. Voor pelgrims met grote levenswonden is het veelal een "continuing search for healing". Anderen die in positieve zin zijn "geraakt" door de camino willen zelf een steentje bijdragen aan een goede pelgrimstocht voor anderen. Zij worden bijvoorbeeld voor langere tijd of voor korte duur hospitalero: pelgrimsverzorger in bijvoorbeeld een Spaanse refugio (pelgrimsherberg). Bij de laatste, derde categorie speelt veelal het vluchtmotief een rol: vluchten voor thuis vanwege de daar te vervullen verplichtingen en sociale rollen. Dit zijn veelal mannen, voor wie het eenvoudige leven van de camino hen een optimale individuele vrijheid biedt. Dit zwerversbestaan gaat vaak toch nog wel gepaard met een gekoesterde wens om ooit ergens (weer) thuis te komen.

Tabitha Gerrets concludeert dat de camino een heel belangrijke rol kan vervullen bij het (weer) "thuiskomen" op een vaste verblijfplaats, in een vaste baan, bij een partner of in een gezin. Maar dat is het niet alleen. Tabitha Gerrets: "Thuiskomen in de volledige zin van het woord gebeurt vooral op gevoelsniveau".

vrijdag 17 oktober 2008

Route 2 & 6 van "Leeuwarden. Natuurlijk!"

Vrijdag 17 oktober 2008

Het is al weer vier maanden geleden dat Durkje en ik begonnen met de wandelingen uit de wandelgids "Leeuwarden. Natuurlijk" (zie mijn weblogbericht van 20 juni 2008). Voor vandaag hebben we de routes 2 & 6 geselecteerd, over een afstand van 9 + 9 = 18 kilometer.

We beginnen met route 2 bij het Leeuwarder Tenniscentrum De Molen. Voorbij de Anne Vondelingweg doorkruisen we het noordelijke deel van de Leeuwarder woonwijk Camminghaburen. Bij de Hoge Brug van de Groningerstraatweg steken we het Ouddiep over om aan de oostzijde het Alddiel op te gaan.

Daar verlaten we tijdelijk route 2 om iets oostelijker op route 6 onze weg te vervolgen. Dat pad brengt ons in De Groene Ster, het stadpark dat we vanaf hier in oostelijke richting doorkruisen. Bij Aqua Zoo staat de oldtimer-Ford van de familie Groen uit Hantum; zo te zien wordt die vandaag gebruikt als trouwauto.

Vervolgens wandelen we achtereenvolgens langs de camping, de golfbaan, De Himrikmole (een spinnekop-molen). Vanaf de vogelkijkhut gaan we dwars door het waterrijke gebied van de Kleine Wielen, de Grote Zwemplas en de Kleine Zwemplas weer terug naar de ingang van De Groene Ster. Tot hier hebben we de lus van route 6 helemaal gelopen, om iets westelijk weer op onze eerdere route nummer 2 weer verder te gaan.

Route 2 brengt ons dan over het Alddiel, over het Bastion en tussen de Nieuwe Wielen en het Ouddiep door naar De Kurkemeer. Parallel aan De Kurkemeer en de NS-spoorlijn Groningen-Leeuwarden, gaan we tot voorbij ROC De Friese Poort, waarna we door Kalverdijkje Noord & Zuid weer arriveren bij het eindpunt van route 2, bij het tenniscentrum De Molen.

Onze koppeling van de stadsroute "2: Rondom Camminghaburen" en de parkroute "6: Groene Ster" blijkt een prima combinatie, met afwisselend wandelen door de bebouwde kom en door de natuur.

donderdag 16 oktober 2008

2e Sminia-lezing: Kerkverval en Kerkgroei

Donderdag 16 oktober 2008

Aan het eind van de middag komt het Regiocomité Fryslân van de Vereniging VU-Windesheim in vergadering bijeen in Stenden University Hotel te Leeuwarden. We bespreken allerlei landelijke & regionale verenigingszaken en evalueren & plannen de activiteiten van VU-podium die wij in Friesland organiseren.

Na het diner komen de Friese leden van de Vereniging VU-Windesheim erbij om de jaarlijkse Ledenvergadering bij te wonen. Als voorzitter van Regio Fryslân van de Vereniging VU-Windesheim loods ik deze statutaire ledenvergadering door een terugblik op de activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar en een vooruitblik op de komende Friese activiteiten. Tenslotte vinden de verkiezingen plaats met als resultaat dat dr. Gerben Stavenga & drs. Joop Bouma worden herbenoemd als Regiocomitélid, dat ir. Hans Capel wordt gekozen als lid van de landelijke Ledenraad en dat drs. Ines Jonker wordt benoemd tot lid van ons Regiocomité Fryslân. We zijn als comité daarmee op volle sterkte.

In het tweede deel van de Ledenvergadering presenteert de heer drs. René Smit, onze bestuursvoorzitter van de Vereniging VU-Windesheim (tevens voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit en van de Christelijke Hogeschool Windesheim), de ontwikkelingen binnen onze vereniging en binnen haar drie instellingen (waaronder ook VU-medisch centrum).

Om 20.00 uur begint de openbare VU-podium-lezing, waar behalve leden ook alle andere belangstellende welkom zijn. We organiseren vanavond de 2e Sminia-lezing, genoemd naar de met zijn echtgenote ook aanwezige prof. dr. Taede Sminia, voorheen rector magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Samen met de heer Sminia hebben we uitgenodigd: prof. dr. Martien Brinkman, momenteel Hoogleraar Interculturele Theologie en directeur van VISOR (the VU-Institute for the Study of Religion, Culture and Society).

Professor Brinkman zijn Sminia-lezing draagt de titel: "Kerkverval en Kerkgroei: Communicerende Vaten?". Hij toont in welke sectoren sprake is van afname en toename van kerkbezoek & kerklidmaatschap, presenteert nieuwe ontwikkelingen en vertelt waar sprake is van de winst en het verlies van de secularisatie. Brinkman omschrijft de cultuuromslag vanaf plusminus 1990 en bekritiseert de eenzijdige boodschap van de huidige kerk.

Aan het eind van zijn lezing geeft prof. Brinkman toelichting op zeven redenen om toch naar de kerk te gaan, te weten:
- vanwege het bezinningsmoment enerzijds of de theatervoorstelling anderzijds;
- om daar hoogte- en dieptepunten te delen;
- om er samen te zingen en te bidden;
- vanwege het daar aanwezige netwerk van normen en waarden;
- als de broedplaats van medemenselijkheid en naastenliefde;
- als de plaats van Godsontmoeting;
- het is de vindplaats bij uitstek van troost en inspiratie.

Na de pauze krijgen alle deelnemers ruim de gelegenheid om uiteenlopende vragen te stellen en om hierover uitgebreid in gesprek te gaan met professor Brinkman. Na afloop blijven de aanwezigen nog lang napraten over het vele en het goede dat vanavond werd gepresenteerd.

woensdag 15 oktober 2008

Wintersokken van het Vrouwenzendingsthuisfront Stiens

Woensdag 15 oktober 2008

Op uitnodiging van de twee Stienser kerkenraden van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente zijn Durkje en ik vanavond aanwezig bij één van de 38 éénuurs-informatiesessies die onze kerkenraden organiseren om alle gemeenteleden in gemengde subgroepen informatie te geven over het voornemen van beide kerkenraden om onze beide kerkeljke gemeenten in 2009 te laten fuseren.

Het is druk in de ontvangsthal van het Gereformeerd kerkelijk centrum De Hege Stins, want bijna gelijktijdig begint in de grote bijzaal ook de Ledenavond van Passage Stiens, waar vanavond de welbekende oud-voorzitter van de Elfstedentochtvereniging Henk Kroes gaat vertellen over zijn afgelegde fietstocht met als eindbestemming Ghana.

Twee dames van het Stienser Vrouwenzendingsthuisfront (VZT) zijn zo verstandig geweest om deze drukbezochte avond in de ontvangsthal een verkooptafel in te richten met zelfgemaakte handwerkproducten. Er ligt voornamelijk eigen breiwerk, haakwerk en veel handgemaakte wenskaarten.

Sinds onze vier "beppes" (Friese grootmoeders) niet meer leven, is bij ons thuis de jaarlijkse verjaardagsstroom van zelfgebreide wintersokken gestopt. Dat is dan ook de reden dat ik de afgelopen jaren zo mogelijk elk jaar één of twee paar gebreide wintersokken koop van deze gemeentezusters, zo ook vanavond.

Deze dames doen goed werk, want ik ben prima geholpen met een paar warme wintersokken, in de wetenschap dat de opbrengst door de VZT-dames zal worden besteed aan het realiseren van hun periodieke zendingen van o.a. hulpgoederen naar ons VZT-zendingsproject in Brazilië.

"Wij geholpen, zij geholpen" en "Wij blij, zij blij"!

dinsdag 14 oktober 2008

It Stienser Achterbosk Anno 1721

Dinsdag 14 oktober 2008

Onze woonplaats Stiens is al honderden jaren oud. De oudst bekende vermelding van de naam van het dorp dateert van het jaar 1399. Aan de noordzijde van de Langebuorren staat de oude Sint Vituskerk op de terp (zie ook mijn weblogbericht van 22 juni 2008).

Aan de zuidzijde van de Langebuorren is ook een terp. De zuidelijke opgang van deze terp begint op het huidige kruispunt van de Petterhústerdyk, It Achterbosk, de Wythústerwei en het Hynstewaed.

In de hoek die gevormd wordt door de Petterhústerdyk en It Achterbosk staat aan It Achterbosk een uit het jaar 1721 daterende woning. Het is een voor het dorp markante woning, op een druk kruispunt, daar aan de voet van de terp. Een oude regenwaterput naast de voordeur. Aan de zuidzijde van het huis lag tot voor enkele jaren nog een behoorlijke groententuin, maar die heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een gazon met een conifeer in het midden. Hoe achteloos je er soms ook voorbijrijdt, het is een mooi stukje Stiens.

maandag 13 oktober 2008

Paddestoelen horen er ook bij

Maandag 13 oktober 2008

Het Stienser Aldlân blinkt bepaald niet uit qua aantal (soorten) paddestoelen. Onze tuin, aangelegd in een gebied dat eeuwenlang bouwland op zeeklei was, vertoonde dan ook de eerste woonjaren geen enkele paddestoel.

Om daar verandering in aan te brengen, heb ik bij de tuinaanleg gekozen voor een variatie aan loof- en naaldbomen en daartussen allerlei soorten struiken en bodembedekkende planten. Enkele jaren aaneen is de border vóór de winter steeds bedekt met een klein laagje compost van groente-, fruit- en tuinafval en daarover heen kwam een laagje snippers van houtachtig tuinafval, dat eerst door de hakselaar ging. En dan maar wachten op wat er gaat gebeuren.

Twee jaar geleden, kwamen de eerste paddestoelen op. Vorig jaar werd dat aantal al groter. En dit jaar is toch overduidelijk dat bovenstaand beleid succes heeft gehad. Het aantal paddestoelen spant dit jaar de kroon. En nu maar afwachten of het aantal variëten zich in de komende jaren zal uitbreiden. De natuur zorgt goed voor ons, maar we moeten af en toe wel geduld oefenen; op zich een schone zaak.

zondag 12 oktober 2008

Lanterfanten over Route 1.10 van Dokkum naar Buitenpost

Zondag 12 oktober 2008

Twee weken geleden (zie mijn weblogbericht van 28 september 2008) wandelden Durkje en ik van Holwerd naar Dokkum. De route die we vandaag wandelen, ligt in het verlengde daarvan, nl. van Dokkum naar Buitenpost, over een afstand van 21 kilometer.

Voor het eerst bewandelen we een route uit de wandelgids "Friesland voor lanterfanters, deel 1", geschreven door mijn ex-freelance-CHN-collega Fokko Bosker. We kiezen uit deel 1 route nummer 10, die begint waar we twee weken geleden eindigden: Dokkum.

In een lichte mist rijden we vanmorgen met de auto eerst naar het NS-station van Buitenpost. Daarvandaan fietsen we door de optrekkende mist over de Dokkumer Trekweg langs de Stroobosser Trekvaart naar het busstation van Dokkum.

We verlaten Dokkum via het Dokkumer Grootdiep, dat ter hoogte van de voormalige steenfabriek al behoorlijk begint te meanderen. We nemen een veldweg langs een woning waar de bewoners aan het palingroken (ielrikjen op z'n Fries) zijn en komen zo aan in Ee.

Ten zuiden van Ee steken we het Dokkumer Grootdiep over, waarna we over de Wâlddyk - een oude zeedijk - en langs het Mâllegraafsgat richting Oudwoude lopen. Het Mâllegraafsgat is een wiel, een 9-12 meter met water volgelopen diep gat, dat is ontstaan bij de dijkdoorbraak van de Sint Pietersvloed in 1651. Op de Wâlddyk loop je over de scheiding van kleigrond aan de noordzijde en zandgrond aan de zuidzijde. Zodra je iets zuidelijker de Nieuwe Zwemmer bent overgestoken, begint onmiskenbaar ineens het Friese Woudenlandschap.

Bij de Hervormde Kerk van Oudwoude passeren we de Van Heemstraschool, naar verluid de oudste basisschool van Friesland. Ons neefje Bram en nichtje Anouk zijn twee leerlingen van deze historisch bijzondere school. Op 12 juli 1775 hebben twee kleinkinderen van Jonkheer Willem Hendrik van Hiemstra de eerste steen gelegd. Van Hiemstra was toen Grietman van o.a. Kollumerland. Het schoolgebouw heeft drie gevelstenen, die beknopt de bouwgeschiedenis van deze school vermelden: de eerste bouw in 1775, de nieuwbouw in 1898 en tweemaal een verbouwing: in 1953 en in 1986.

Ten zuiden van Oudwoude steken we de Stroobosser Trekvaart over, waarna we nabij Triemen via een zandpad naar Veenklooster lopen. Daar maken we een ommetje door het mooie parkbos van het statige Fogelsanghstate. Het is aangenaam licht zonnig weer; het park in herfsttooi wordt druk bezocht door zondagmiddagwandelaars.

Via de onverharde Fogelsanghloane wandelen we naar het treinstation van Buitenpost, waarna we met onze daar geparkeerde auto de fietsen weer in Dokkum afhalen en vervolgens huiswaarts keren.

zaterdag 11 oktober 2008

Nazomeren met geel op blauw

Zaterdag 11 oktober 2008

Een heerlijke nazomerse dag; geschikt om weer in de tuin aan het werk: snoeien, compost opbrengen, hakselen en daarvan de snippers als winterdek over de compostlaag strooien. Zo is de border klaar voor de komende winter.

De hele week heb ik geduldig gewacht op een helderblauwe lucht, want de klimplant op onze pergola is inmiddels prachtig geel gekleurd. Elk jaar is het dan een prachtig gezicht: het geel van de herfst tegen het blauw van de lucht.

vrijdag 10 oktober 2008

Visitatie van IBandMS in Leeuwarden

Vrijdag 10 oktober 2008

Om de zes jaar wordt de kwaliteit van elke bekostigde opleiding in het Nederlands hoger onderwijs beoordeeld door een onafhankelijk, extern panel. Op zo'n visitatiedag wordt op basis van een Zelfevaluatierapport en aanvullende documenten gesproken met het bestuur en management, met studenten en docenten en met afgestudeerden en (andere) werkveldvertegenwoordigers. Vandaag is onze opleiding International Business and Management Studies (IBandMS) aan de beurt.

IBandMS is een HBO-Bachelor-opleiding die in een nauw samenwerkingsverband wordt aangeboden door alle drie Leeuwarder hogescholen: de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL), Van Hall Larenstein (VHL) en Stenden hogeschool. De opleiding wordt in het Engels aangeboden en heeft veel internationale studenten.

Vandaag verzorg ik de briefings en debriefings voor alle groepen die achtereenvolgens geïnterviewd worden door het visitatiepanel van de visiterende en beoordelende instantie Certiked. Aan het eind van de visitatiedag verzorgt het visitatiepanel een korte terugkoppeling over de voorlopige bevindingen van deze IBandMS-visitatie. Het is vanmiddag wel duidelijk dat we het beoordelingsrapport over enkele weken met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

donderdag 9 oktober 2008

MenEM-Getuigschriften-uitreiking in de Leeuwarder Harmonie

Donderdag 9 oktober 2008

Een feestelijke dag voor ons gezin en voor de opleiding Media en Entertainment Management (MenEM) van Stenden hogeschool Leeuwarden. Vanmiddag vindt de uitreiking plaats van de HBO-getuigschriften van onze opleiding MenEM. Jan Wijbe is vanmiddag ook onder de laureaten. Ruim 300 (groot)ouders, broers & zusters, vrienden & vriendinnen, enz. wonen deze feestelijke bijeenkomst voor de 55 nieuwe Bachelors of Business Administration (BBA) bij in stadsschouwburg De Harmonie te Leeuwarden.

De regie is in handen van Stenden-SPH-dramadocent Onno Sprey. MenEM-Dean Patrick Bemelmans en werkveldadviesraadslid Dick Ahles spreken achtereenvolgens de nieuwe alumni toe. Patrick Bemelmans vertelt met gepaste trots dat deze opleiding Media en Entertainment Management van Stenden hogeschool is geaccrediteerd met de uitzonderlijk hoge score van 18 uit 21 maal "Goed". De kroon op het werk van alle studenten, medewerkers en werkveldvertegenwoordigers, die er door hard en kundig werken in een aantal jaren in zijn geslaagd om een kwalitatief hoogstaande opleiding op de kaart te zetten. Deze groep studenten kan dus met trots het werkveld in, ze zijn er helemaal klaar voor.

De getuigschriften worden in de schouwburgzaal plenair uitgereikt. Voor elke afgestudeerde is persoonlijke aandacht voor de prestaties van de afgelopen jaren en voor de nieuwe uitdagingen die deze alumni al weer zijn aangegaan. Ze komen prima terecht in het werkveld van media en entertainment of studeren - zoals Jan Wijbe - door op bijvoorbeeld een universiteit. De Leeuwarder muzikant Ed Lip verzorgt met "Ik bin su eil" een hilarisch muzikaal intermezzo omringd door twee lonkende, dansende dames. Daarna krijgt Jan Wijbe van MenEM-stagecoördinator Deike Schultz zijn getuigschrift uitgereikt.

Nadat MenEM-alumnus Orno Brocaar is gelauwerd als "Student of the Year" wordt de feestelijke uitreiking afgesloten met muziek en filmisch vuurwerk. In de foyer van de Harmonie is dan nog ruim een uur de gelegenheid om even na te praten onder het genot van een drankje en een hapje. Daarna verplaatst het feest zich naar "thuis thuis" (in Stiens), zoals dat onder uitwonende studenten momenteel wordt genoemd.

woensdag 8 oktober 2008

KFFB-gearkomste yn de Kurios-tsjerke fan Ljouwert

Woansdei 8 oktober 2008

In mânske wurklist leit hjoed op tafel foar de bestjoersgearkomste fan ús Kristlik Fryske Folks Bibleteek (KFFB). Wy sjogge werom op wat sûnt de foarige gearkomste troch ús bestjoersleden allegearre dien is, lykas it wurk fan ús karkommisje, it oanfreegjen fan subsydzje om ús nije Iona-lietebondel publisearje te kinnen, in nije dichtbondel dy't yn jannewaris 2009 ferskynt en ek ús KFFB-bydrage oan & de evaluaasje fan de Breinstoarmdei oer Fryske Oekumene fan ôfrûne sneon yn Stiens.

Wy prate ek oer it publisearjen fan KFFB-harkboeken yn 'e mande mei in oare organisaasje, oer de ôfsluting fan de Sutelaksje yn Drachten op 18 oktober 2008, oer ús útjefteprogramma fan 2009 en oer de KFFB-jiergearkomste fan 17 jannewaris 2009. En as redaksje presintearje Corry Rozendal, Tialda Dijkstra en ik ús ynhâldlik útstel ta in KFFB-tinkboek dat ferskine sil by gelegenheid fan it 75-jierrich bestean fan 'e KFFB yn desimber 2009.

dinsdag 7 oktober 2008

What would Abraham Kuyper say?

Dinsdag 7 oktober 2008

De Raad van Toezicht van onze Vereniging VU-Windesheim had onlangs drie vacatures. Twee ervan zijn inmiddels weer ingevuld met nieuwe leden. Voor de laatste vacature heeft de Raad van Toezicht een kandidaat op het oog. Aan het eind van de middag rijd ik naar de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam om als voorzitter van de Benoemingsadviescommissie samen met de andere leden van dit adviesorgaan in gesprek te gaan met de voorgedragen kandidaat.

Na een voorbereidend intern beraad volgt een buitengewoon interessant gesprek met de kandidaat voor deze openstaande toezichtsfunctie. We sluiten af met een intern beraad, waarin we het zojuist gevoerde kennismakingsgesprek evalueren, teneinde te komen tot een advies aan de Raad van Toezicht van de Vereniging VU-Windesheim.

Even na 22.00 uur wandel ik door de inmiddels stille gangen van de VU en passeer het standbeeld van Abraham Kuyper, de stichter van de Vrije Universiteit (Anno 1880). Met het zo karakteristieke aangezicht van Kuyper nog in gedachten, denk ik verderlopend: wat zou Abraham Kuyper nu eigenlijk van deze voorgestelde kandidaat hebben gevonden?

maandag 6 oktober 2008

Wateroverlast in Stiens e.o.

Maandag 6 oktober 2008

Gisteren heeft het bijna onophoudelijk geregend. Omrop Fryslân Radio meldde halverwege de middag al dat de wateroverlast in het Noordwesten van Friesland groot was. In Harlingen, Sint Annaparochie en in Stiens stonden een aantal straten onder water, zo ook grote delen van de Griene Leane ten noorden van de Stienservaart in Stiens. Het oppervlaktewaterpeil steeg tot meer dan een halve meter boven normaal peil. Een storing aan het nabij Stiens gelegen gemaal van Zwarte Haan leidde mede tot deze hoge waterstand. Het monumentale Wouda(stoom)gemaal in Lemmer is vannacht zelfs ingezet.

Dat ook de sloten de afvoer van het water niet aan kunnen, blijkt wel als ik vanmorgen via de oostelijke brug de Stienservaart oversteek. Ten zuiden van de Stienservaart is de sloot langs de Griene Leane buiten haar oevers getreden.

Ondanks het feit dat Wetterskip Fryslân in het Noordwesten van de provincie extra pompen heeft geplaatst, is de wateroverlast ook aan het eind van de middag nog niet opgeheven. In de sloot langs de Stienser Griene Leane staat nog steeds teveel water. De smalle sloot wordt doorgaans omzoomd door een rietkraag langs beide oevers. Vanmiddag staan beide rietkragen echter nòg troosteloos midden in de sloot, met aan beide buitenzijden het nog via Zwarte Haan naar de Waddenzee af te voeren hemelwater.

zondag 5 oktober 2008

Us Wylde Goes fan de KFFB fljocht út yn Drachten

Snein 5 oktober 2008

As bestjoer fan de Kristlik Fryske Folks Bibleteek (KFFB) binne wy tige wiis dat wy hjoed in nije sjongbondel útjouwe. Dat is it Fryske Iona-lieteboek mei de titel "Wylde Goes". It is in bondel mei 53 geastlike lieten út Glasgow en Iona, dy't troch Atze Bosch oerset binne.

Jierliks organisearret de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE) in sjongmiddei yn ús provinsje. Hjoed is it in bysûndere sjongmiddei: mei de oanbieding fan ús nije Iona-lieteboek sintraal yn it middeiprogramma. De sjongmiddei hâlde wy hjoed yn de Oase-tsjerke fan Drachten. Der wurde lieten song út it Lieteboek foar de Tsjerken, út Tuskentiden, út Tusken rein en sinne, út Tachtich lieten út Taizé, út Zingend geloven èn fansels ek út de nije KFFB-bondel Wylde Goes.

De bern fan it bernekoar Sinnestrielen komme ûnder lieding fan Durk de Vries sjongend de tsjerke yn mei: "Kom, lit ús fleurich sjonge". Nei it wolkom fan YKFE-foarsitter Tytsje Hibma en de liturgyske iepening fan de Drachtster dûmny H.J. de Groot, nimt muzikus Jan Breimer de lieding fan it programma op him. As kantorijs werke ek de sjonggroep Eigenwize en it fokaal ensemble Trial and Error ûnder lieding fan Egbert Klazenga mei. De oargelbegelieding is fan Auke de Boer, mei Muriël Seinen op hamboai en Sjirk Seinen op trompet. Moaie muzyk!

Yn in yntermezzo nimt KFFB-foarsitter Minne Vis it wurd. Hy fertelt wat der allegearre dien is om it safier te krijen dat wy hjoed dit weardefolle Iona-lieteboek presintearje kinne. In soad minsken - dy 't allegearre net neamd wurde, maar wol in soad dien hawwe - hawwe yn 'e ôfrûne jierren allegearre dien wat nedig en winsklik wie. It earste eksimplaar wurdt troch Minne Vis oanbean oan Atze Bosch, de oersetter fan de Iona-lieten. It twadde eksimplaar wurdt oanbean oan dûmny J.P. Boomsma fan 'e Rie fan Tsjerken yn Fryslân. En dan kinne we genietsjend sjonge fan de rispinge: in tal moaie lieten út de nije meartalige Iona-bondel.

Nei it skoft wurdt der in grut ferskaat oan Frysktalige lieten songen út de ferskate sjongbondels dy 't Fryslân - en de Friezen - ryk is. Nei de sluting fan Tytsje Hibma jout dûmny De Groot in Fryske seine mei nei hûs. Mei de kompliminten oan alle meiwurkers: in tige slagge sjongmiddei! Der wurde ek in soad nije bondels ferkocht en meinommen, dat wy kinne mei rjocht sizze dat de Wylde Goes útflein is.

zaterdag 4 oktober 2008

Breinstoarmdei KFS-Platfoarm foar Fryske Oekumene

Sneon 4 oktober 2008

As Opstartgroep fan boppesteand platfoarm hawwe wy allerhande groepen en yndividuen dy't harren ynsette foar Fryske oekumene útnoege foar de Breinstoarmdei fan hjoed yn De Hege Stins fan Stiens. Wy ferwachten sa'n 30 minsken, mar de opjefte rûn op ta 38 dielnimmers. In soad Frysk-religieuze organisaasjes binne yn harren fertsjinwurdige. Dat liket mar op!

Om tsien oere iepene wy mei de hiele groep dielnimmers liturgysk ûnder lieding fan ús foarsitter dû. Hinne Wagenaar en muzikus Jan Breimer. Trije kear geane alle dielnimmers ûnder myn lieding hjoed yn trije groepen útinoar yn de bysealen ta breinstoarmjen oer ús trije haadfragen.

De earste haadfraach is wêr de Fryske Oekumene ferlet fan hat. Sintraal steane Produksje & Utwikseljen fan Ynformaasje & Materiaal ta Ynspiraasje & Spiritualiteit & Besinning en dêrby foar hokfoar doelgroepen dat wêze kin. Ek giet it yn dizze earste sesje oer Ynformaasje & Materiaal ta Foarming & Tarissing & Oplieding & Leare & Diskusje & Debat.

De twadde haadfraach is fan hokfoar Ynformaasje & Materiaal de Fryske Oekumene ferlet hat. Wy prate dan troch oer op hokfoar wize oanbieders dat oanbiede kinne èn op hokfoar wize fragers dat freegje kinne.

De tredde haadfraach is fan hokfoar organisaasje de Fryske Oekumene ferlet hat. Wy prate oer Yndividuele leden & Organisaasjeleden & Stipers. Wurdt it in selstânnige Stifting, in Feriening of wolle wy in Platfoarm ûnder de hoede fan bygelyks it Kristlik Frysk Selskip (KFS) of fan de Rie fan Tsjerken yn Fryslân. En no al freegje wy ek nei een passende namme, dy't seit wa't wy binne en wat wy betsjutte foar Fryslân en de Friezen. En hoe komme wy oan eigen jild en fûnsen foar dit mienskiplik wurk?

Oan de ein fan 'e middei komme wy nochris byinoar yn de grutte byseal fan De Hege Stins om koart gear te fetsjen wat wy hjoed dien hawwe en op hokfoar wize wy no mei inoar fierder geane. Us liturgyske ôfsluting is wèr yn de tsjerkeseal, wêr't wy inoar ta beslút it prachtige nije Fryske liet as seine inoar tasjonge, dat moarn yn de nije Iona-sjongbundel "Wylde Goes" fan ús KFFB publisearre wurdt yn de Oase fan Drachten. Nei it sûpke, hapke en ôfskie geane dizze och sa belutsen dielnimmers wèr op nei hûs, faaks mei noch de seine fan ús einliet yn 'e holle: "De frede fan 'e greiden wês oer dy, de frede fan mar en lân. Djippe frede mei komme oer dy. Mei Gods frede no groeie yn dy."

vrijdag 3 oktober 2008

De HEMEL is Nu op aarde

Vrijdag 3 oktober 2008

Van 24 oktober tot 3 november 2008 is de Bijbel10daagse. Thema dit jaar is: “De Bijbel tussen Trend en Traditie”. Als Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) organiseren we in die week overal in het land activiteiten rondom dit jaarthema. Als je wilt weten wat er in jouw regio en plaats gebeurt, kun je dat vinden op de NBG-website van de Bijbel10daagse.

Maar er is meer. Deze week heeft het NBG voor het eerst een glossy magazine uitgegeven met als titel: “Hemel, Glossy die verder kijkt”. “HEMEL” is een fullcolour magazine van 148 pagina’s. HEMEL is een eenmalige Bijbelglossy. In HEMEL vind je alles wat je in andere glossy’s ook vindt: lifestyle, liefde, bekende Nederlanders, boeken, mode, koken, verrassende beeldreportages, films en nog veel meer. Maar in HEMEL heeft alles een subtiele link met de Bijbel. En dat is heel mooi gedaan. Met de glossy HEMEL brengen we een glimp van de Hemel op aarde. Even genieten, wat lezen, er doorheen bladeren. HEMEL kun je ook zien als een prettige kennismaking met de Bijbel.

Laat je verrassen en koop HEMEL nu! Lees daarin bijvoorbeeld de interviews met spraakmakende bekende Nederlanders, zoals Arie & Pieter Boomsma, Ruben Fernhout, Linda Wagenmakers, Kew Jaliens, Johan Cruyff en de column van Nico ter Linden. Verder reportages en artikelen over bijvoorbeeld Groenland, Gsus, terminale drugsverslaafden en waar je de Bijbel elke dag op straat tegenkomt. HEMEL is vanaf 1 oktober 2008 te koop bij: Albert Heijn, AKO en Bruna. HEMEL kost € 5,- (incl. verzendkosten) en je kunt het magazine ook hier bestellen, zolang de voorraad strekt.

Tip
Koop direct twee en geef één exemplaar kado als verjaardagsgeschenk, als Sinterklaaskado of gewoon omdat je een ander de HEMEL ook gunt.

donderdag 2 oktober 2008

Proefvisitatie ML&I in Zwolle

Donderdag 2 oktober 2008

Reeds twaalf jaar bieden Stenden hogeschool en Christelijke Hogeschool Windesheim samen de huidige Master-opleiding "Special Educational Needs" (SEN) aan. Die nauwe samenwerking gaan we nu uitbreiden met het gezamenlijk aanbieden van nog een Master-opleiding, de zogenoemde "Master of Learning & Innovation" (ML&I). Deze nieuwe opleiding gaat Stenden aanbieden in Leeuwarden en Windesheim in Zwolle.

Teneinde de opleiding binnenkort geaccrediteerd te krijgen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) is de accreditatieaanvraag ingezonden aan de NVAO en verwachten we binnenkort de NVAO op visitatiebezoek om alle 21 facetten van deze nieuwe opleiding te beoordelen en goed te keuren.

Ter voorbereiding op dat visitatiebezoek hebben we vandaag in Zwolle een proefvisitatiedag. Tijdens deze generale repetitie passeren allerlei interne en externe participanten een proefvisitatiepanel om te verantwoorden welke keuzes onze twee hogescholen samen hebben gemaakt bij het ontwerp en voor de aanstaande ontwikkeling van deze nieuwe samenwerkingsopleiding. Ik verzorg voor al die groepen vandaag in Zwolle de debriefings, waarin we de proefvisitatiegesprekken en de organisatie ervan evalueren en analyseren.

Aan het eind van de dag hebben we in beeld waar we nog enige verbeteringen kunnen aanbrengen in de beoogde opleiding en in de organisatie van de aanstaande visitatiedag. Daartoe maken we ook gebruik van een gedetailleerd proefvisitatierapport - dat vanaf volgende week beschikbaar zal zijn - om een goed actieplan voor de komende periode tot de visitatie op te stellen en uit te voeren. Dan zien we binnenkort het visitatiebezoek met vertrouwen tegemoet.

woensdag 1 oktober 2008

Proefvisitatie in Emmen

Woensdag 1 oktober 2008

Stenden hogeschool heeft vergevorderde plannen om een nieuwe opleiding te starten in Emmen. Het is een juweeltje van een opleiding, die eerst nog wel moet worden geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) en waarvan daarna nog de zogenoemde Doelmatigheidstoets zal worden doorlopen bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap teneinde ook voor overheidsbekostiging in aanmerking te komen.

De nieuwe opleidingsplannen zijn klaar om gepresenteerd te worden aan de NVAO. Om de opleiding te accrediteren, zal de NVAO binnenkort bij ons op bezoek komen voor een zogenoemd visitatiebezoek. Vandaag vinden in Emmen de voorbereidingen plaats tijdens een daartoe georganiseerde proefvisitatiedag.

De hele dag begeleid ik de te interviewen groepen docenten, management, bestuur, werkveldvertegenwoordigers en curriculum-ontwikkelaars, voordat ze met een proefvisitatiepanel van interne en externe inhoudsdeskundigen in gesprek gaan. Na alle panelgesprekken verzorg ik ook de debriefings, waarin we van elkaar horen waar we nog enige aandacht aan dienen te besteden.

Het is mooi om te zien hoe kundig, betrokken en enthousiast de geïnterviewde groepen achtereenvolgens de revue passeren. Tegen de avond kijken we in een plenaire sessie met tevredenheid terug op de resultaten van deze dag. We zijn weer een belangrijke stap dichter bij het aanbieden van deze nieuwe HBO-Bachelor-opleiding, waarvan de werkveldvertegenwoordigers ook vandaag weer verklaren dat zij het bijzonder op prijs zouden stellen als Stenden hogeschool samen met het werkveld het nieuwe opleidingsplan realiseert.