zaterdag 22 juli 2017

Ultreia @ Feinsum @ dag 158

Zaterdag 22 juli 2017
Ultreia @ Feinsum @ dag 158

Peren in de lusthof

Vrijdag 21 juli 2017 
Peren in de boomgaard van de boerderijPeren als parel
Zoals zoveel oude boerderijen in Fryslân heeft ook de boerderij waarop wij wonen een oude boomgaard met fruitbomen.
In dergelijke hoven staan vaak ook perenbomen van verschillende perenrassen, veelal zijn het peren om te stoven, stoofperen.
Het stemt elke dag weer tot dankbaarheid om de prachtige peren te zien groeien.
Vooral als de zomerzon zo mooi op het jonge fruit schijnt, pronkt ook de perenboom met recht met haar prachtige parels.

Zwarte kip solo

Donderdag 20 juli 2017
De zwarte kip als solo buitenkipBuitenkip
Als je zo aan het eind van de middag over het erf van de boerderij even een ommetje maakt rondom de boerderij kom je af en toe en hier en daar één van de scharrelende kippen tegen.
Zo langzamerhand is me wel duidelijk geworden dat als je maar één kip buiten het kippenhok aantreft, dan is het deze zwarte kip.
Ik noem hem dan ook maar de buitenkip, want net zoals mensen ook voorkeur hebben voor binnen of buiten, heeft ook deze kip een uitgesproken voorkeur voor buiten, ook al betekent het dat hij solo zijn scharrelgang rond de boerderij moet maken.

woensdag 19 juli 2017

Appels in de lusthof

Woensdag 19 juli 2017
Appels in de boomgaard van de boerderij

Appel als sieraad
Zoals zoveel oude boerderijen in Fryslân heeft ook de boerderij waarop wij wonen een oude boomgaard met fruitbomen.
Daar staan ook bomen tussen van verschillende appelrassen.
Het is elke dag weer een prachtig gezicht om de mooie frisse kleuren van de nu nog kleine appels te zien.
Vooral als de zomerzon zo mooi op het jonge fruit schijnt, pronkt de appelboom met recht met haar prachtige sieraden.

zondag 16 juli 2017

Overstappen in Stiens van Kindernevendienst naar Tienerdienst

Zondag 16 juli 2017 
Dominee Overeem zegent de kinderen van de Kindernevendienst één voor één
Ouders staan achter hun kind
In De Hege Stins van onze Protestantse Gemeente van Stiens hebben we vanmorgen een zogenoemde 'overstapdienst'. De kinderen van groep acht van de basisschool nemen vanmorgen afscheid van de Kindernevendienst en stappen vandaag over naar de Tienerdienst.
Dat de ouders van deze kinderen achter hen hebben gestaan tijdens het bijwonen van de Kindernevendienst en dat ze als ouders achter hun kind blijven staan als ze na de komende zomervakantie voortaan de Tienerdiensten zullen bijwonen, wordt gevisualiseerd door de ouders op het liturgisch centrum achter hun kinderen te gaan staan.
Groep 8 van de Kindernevendienst
Dominee Jaap Overeem, die vanmorgen onze voorganger is, bevraagt alle kinderen naar hun schoolplannen voor het komende schooljaar, en daarna worden alle kinderen door onze predikant met een mooie zegenbede één voor één gezegend, opdat zij als gezegende brugklassers na de komende zomervakantie een goede start mogen beleven en dat zij zich ook in de nieuwe fase in hun toekomstige school gedragen mogen weten door Gods liefde en zegen.
Alle overstappers krijgen van de predikant een brief overhandigd, waarmee dominee Jaap Overeem zich tot deze kinderen persoonlijk richt met een groot aantal opbouwende bespiegelingen, die ook de basis vormen van de overdenking van vanmorgen tijdens de preek.

Klas 1 van de Tienerdienst
De leiding van de Kindernevendienst en ook één van de kinderen van een lagere groep van de Kindernevendienst spreken de overstappers met hartversterkende woorden toe, en daarna overhandigen de jongere kinderen en daarna ook de leiding van de Kindernevendienst alle achtste groepers een persoonlijk kadootje.
En zoals er bij een overstap in het openbaar vervoer ook altijd sprake is van een volgende, nieuwe bestemming, worden de kinderen van groep 8 van de Kindernevendienst tenslotte nog toegesproken door de leiding van de Tienerdienst, waarna enkele tieners van de huidige Tienerdiensten de aanwezige overstappers van groep acht een witte steen overhandigen waar de namen van deze achtstegroepers op staan, die zij mee kunnen nemen naar de eerstvolgende Tienerdienst, om die te leggen bij alle andere witte stenen die alle voorgaande tieners indertijd al hebben gelegd in vroegere Tienerdiensten. Zo zullen ook de nieuwe brugklassers hun steen leggen bij alle andere stenen, en zullen zij ook hun eigen steentje gaan bijdragen aan de geloofsopbouw van zichzelf en van alle andere huidige en toekomstige deelnemers van de Tienerdiensten.

Welkom van de Tienerdienst aan de nieuwe tieners

Ultreia @ Feinsum @ dag 151

Zaterdagmiddag 15 juli 2017
Ultreia @ Feinsum @ dag 151

Ald & nij spul nei Aldlân & nij lân

Zaterdagochtend 15 juli 2017 
Het begin van de rommelmarktpartij is binnenBazaar / Rommelmarkt
Om de bazaar/rommelmarkt van onze Protestantse Gemeente van Stiens ook dit jaar weer tot een succes te maken doet de organiserende werkgroep een beroep op ons allen. 
Het is in voorjaar en zomer de periode dat velen hun overbodige spullen de deur uit willen doen.
Daarom worden we eraan herinnerd dat veel van de nog nette spullen goed gebruikt kunnen worden voor de jaarlijkse ‘rommel'markt. 
Boeken, platen, dvd’s en cd’s zijn bijvoorbeeld ook van harte welkom. 
En misschien hebben we thuis in een kast of op zolder ook nog nieuwe en/of ongebruikte spulletjes staan, bijvoorbeeld uit een kerstpakket of van een miskoop. Dan heeft de organisatie daar ook belangstelling voor. 

Twee goede bestemmingen
Net als alle voorgaande jaren houden we als kerkelijke gemeente deze bazaar/rommelmarkt niet zomaar. Een deel van de opbrengst gaat dit jaar naar de kinderboerderij Doniastate in Stiens. Bij deze kinderboerderij zijn een groot aantal mensen met een verstandelijke beperking aan het werk. 
Om daar een zo groot mogelijk publiek te trekken zijn er allerlei activiteiten voor kinderen beschikbaar, onder andere een kabouterbos, een speelweide, speeltoestellen, en natuurlijk vooral ook een groot aantal verschillende dieren. 
Er is nu behoefte aan een mogelijkheid om in deze kinderboerderij ook de jongere kinderen bezig te houden met digitale apparatuur. Dit kost uiteraard geld en dat wil de bazaarcommissie van harte ondersteunen met een deel van de opbrengst van de komende rommelmarkt/braderie.
Een ander deel van de opbrengst zal worden gebruikt voor het kerkenwerk van de Protestantse Gemeente te Stiens. Beide bedragen vinden dus een prima bestemming.

Ald en nij spul yn Aldlân en nij lân
Vanmorgen rijd ik het Stienser Aldlân in, waar we bij de boerderij van gemeentelid Hemeltjen onze overtollige spullen kunnen brengen. De ingebrachte goederen worden daar globaal gesorteerd. Een deel blijft hier achter in de boerderij van Hemeltjen, en alle dozen met spelletjes en boeken worden vervoerd naar de boerderij van gemeentelid Tilma, in het Stienser nijlân, waar deze goederen verder zullen worden gesorteerd, ten behoeve van een succesvolle verkoop op 9 september 2017 in het dorpscentrum van Stiens.

Celebrate at Church

Vrijdag 14 juli 2017
Geef elkaar de hand

Drie dagen feest
Voor het bruidspaar en hun familie en vrienden is het vandaag een feestelijke dag, omdat Karinus & Janneke trouwen. Eerder vandaag is het burgerlijk huwelijk al gesloten, en vanavond komen we in een bijna volle kerkzaal van de Salvator in Leeuwarden bijeen, waar hun huwelijk zal worden ingezegend door oud-Stienser Jelmer Woudstra, pastor van de Salvator.
Een grote groep van tientallen gemeenteleden van onze Protestantse Gemeente van Stiens is afgereisd naar Leeuwarden om hier vanavond de huwelijksinzegening bij te wonen van Janneke en Karinus, die als actief jong gemeentelid in onze kerkelijke gemeente van Stiens opgroeide.

Pieter heet alle bruiloftsgangers welkom in de Salvator
Celebrate at Church
Als ceremoniemeester heet Pieter alle kerkgangers om 19.30 uur van harte welkom, en dan gaat alle aandacht uit naar de binnenkomst van bruidegom Karinus en naar de bruid Janneke, die door haar vader door het tussenpad naar voren wordt gebracht, naar het liturgisch centrum, waar haar bruidegom op zijn bruid wacht.
Een muziekband verzorgt de muzikale begeleiding, pastor Woudstra leidt de gehele huwelijksinzegening, en wij luisteren tijdens deze viering ook naar de woorden die bruidegom en bruid achtereenvolgens aan elkaar uitspreken, waarbij zij elkaar eren en elkaar onvoorwaardelijke trouw beloven. Een mooi moment van deze huwelijksdienst.

De liefde beschermt altijd,
heeft altijd vertrouwen,
verwacht het altijd van God
en houdt stand.
(I Korintiërs 13:7)

Coffee & Sweets
Na de kerkdienst staan 'Coffee & Sweets' op het programma. Er is onderwijl volop tijd om het bruidspaar te feliciteren en hen Gods onmisbare Zegen toe te wensen, en om daarna elkaar te ontmoeten en het nieuwe huwelijk met elkaar te vieren.
Aan het eind van de avond gaat het bruidspaar met naaste familie en vrienden naar Bakkeveen, waar het trouwfeest wordt voortgezet tot en met aanstaande zondag.

zondag 9 juli 2017

Ultreia @ Feinsum @ dag 145

Zondagmiddag 9 juli 2017 
Ultreia @ Feinsum @ dag 145


Wil je het meemaken?

Zondag 9 juli 2017
Koffiedrinken in de lusthof op zondagochtend 


Van handelen naar reflectie
Nu de verhuizing ruim een week achter de rug is, is de tijd aangebroken om iets minder nadruk op allerlei handelen te leggen, om weer wat meer aandacht te geven aan zaken van reflectieve aard.
Nu leent de lusthof van onze boerderij zich daar ook 'tige by tige' (zoals Friezen zeggen) toe, dus na de ochtendkerkdienst zoeken we een plekje op het zonovergoten terras bij de woonkeuken, met een prachtig uitzicht over het uitgestrekte boerderijerf, met daarop de kas met daarin de mini-wijngaard met druivenstruiken.
De hele oude porseleinen koffiekopjes van pake & bep 'fan'e feugeltsies'  - die voor deze gelegenheid weer eens uit de kast worden gehaald - komen op het deksel van de regenwaterput, en worden nog tweemaal bijgevuld, dus voldoende tijd om na te praten over de avondmaalskerkdienst van zojuist.


Een mooie plaats en een mooi moment om eens even stil te staan bij specifiek de laatste woorden uit de preek van vanmorgen van dominee Jaap Overeem, die zijn overdenking eindigde met de woorden:

"Je wilt het toch niet meemaken dat God aan het werk is,
en jij stond aan de kant?"

Van reflectie naar handelen
Een uitnodigende oproep aan alle arbeiders in de wijngaard om voor de eenheid in en van de gemeente de schouders eronder te zetten, om een actieve bijdrage te leveren met woorden van gebed en/of door biddend handelen, waar wenselijk en waar nodig.
En over die wenselijkheid en over die noodzaak hoeven we het niet te hebben, want die is er wel, kijk maar om je heen, jij bent in de wereld niet alleen.

Lekker op de trekker ter kerke in Stiens

Zondagochtend 9 juli 2017 
Trekker-parkeerplaats bij De Hege Stins te Stiens
trekkerplak.frl
Als al die volwassen kerkgangers hun grote auto's 's morgens vroeg op het parkeerterrein vóór De Hege Stins van Stiens parkeren, dan mag ik als jonge kerkganger hier toch ook wel mijn mooie tractor parkeren bij de ingang van de kerk?

Ja hoor, ook tractor-rijders zijn van harte welkom bij de Protestantse Gemeente van Stiens.
Kom dus maar lekker op de trekker ter kerke in Stiens.

vrijdag 7 juli 2017

Doorgang

Vrijdag 7 juli 2017 
De Kennisboulevard is weer openKennisboulevard
Wegens de werkzaamheden in het kader van de nieuwbouw van Stenden Hogeschool moeten we qua routes wel eens improviseren om van de ene kant naar de andere kant van het gebouw te gaan.
Aangezien dat over meerdere verdiepingen kan, is daar meestal wel een mouw aan te passen.
Als ik vandaag van het hoofdgebouw naar collega's in het voormalige F-gebouw moet, kan dat voor het eerst weer over de begane grond.
Wat voorheen de Kennisboulevard was met aan beide zijden wanden van steen en glas, is nu een prachtige centrale doorgang door het centrum van de grote centrale ontvangsthal van het hogeschoolgebouw.

dinsdag 4 juli 2017

Gezellig samen foerageren

Dinsdag 4 juli 2017
De haas in het frisse groen tegen de rietkraagFris groen
Aan het begin van de avond komt de ons inmiddels welbekende haas vanuit de achtertuin in de voortuin van de boerderij.
In de beschutting van de rietkraag van de sloot rond de boerderij vindt de haas een veilig plekje om te genieten van al het frisse groen dat deze tuin rijk is.
Ondertussen komt één van de rondscharrelende kippen ook even voorbij, en omdat deze twee niet voor elkaar hoeven te vrezen, gaan ze op luttele afstand van elkaar rustig door met foerageren.
De kip scharrelt verder, en vanuit onze woonkamer zien we dat de haas tot ongeveer 21.30 uur in de voortuin blijft. Dan vertrekt de haas weer naar de achtertuin en verdwijnt uit het zicht.
Haas en kip foerageren samen in de voortuin van de boerderij

zondag 2 juli 2017

Ultreia @ Feinsum @ dag 138

Zondag 2 juli 2017 
Ultreia @ Feinsum @ dag 138

Te plak

Zaterdagavond 1 juli 2017 
út en thús
Weer op volle toeren
Na al het inpakken, laden, lossen, uitpakken en inrichten kunnen we vanavond vaststellen dat we over zijn.
De verhuizing is achter de rug, het meubilair heeft weer een nieuwe plaats gevonden in de boerderij en de meeste dozen zijn al uitgepakt, waarmee de huishouding weer op volle toeren kan draaien.
Om het op zijn Fries te zeggen: "Wy binne der út, en no te plak, thús".

Ultreia @ Feinsum @ dag 137

Zaterdagmiddag 1 juli 2017
Ultreia @ Feinsum @ dag 137