woensdag 30 juni 2010

Beeldhouwen in Italiaans marmer

Woensdag 30 juni 2010

De tweedejaars studenten van de opleiding Creatieve Therapie van Stenden hogeschool in Leeuwarden zijn in de maanden april-mei van 2010 op werkweek geweest in Italië.

Eén van hun opdrachten was om in een stromende rivier een brok marmer te zoeken, om daar vervolgens zes dagen mee te gaan beeldhouwen.

In de vitrine van de Kennisboulevard van Stenden hogeschool te Leeuwarden trof ik de resultaten van dit beeldhouwwerk aan.

dinsdag 29 juni 2010

Afscheid voor Robert Veenstra van Stenden hogeschool

Dinsdag 29 juni 2010

De vice-voorzitter van het College van Bestuur van Stenden hogeschool Klaas-Wybo van der Hoek voert vanmiddag het woord ter gelegenheid van het afscheid van Robert Veenstra, tot 1 september 2010 nog Voorzitter van het College van Bestuur van Stenden hogeschool. Klaas-Wybo refereert daarbij aan de Joods-Christelijke traditie, waarin het getal 7 een belangrijk getal is. Dat getal 7 wordt in die traditie verbonden aan begrippen als volmaaktheid en volkomenheid. Dat in ogenschouw nemend, is dit jaar een goed moment voor Robert Veenstra om na zeven jaar onze hogeschool te gaan verlaten.

Doorgaand in die traditie wordt met het getal 7 ook wel "de hele wereld" aangeduid; immers op de zevende dag rustte God nadat hij de aarde - en al wat daarbij hoort - had geschapen. Robert Veenstra heeft gedurende zijn dienstverband bij Stenden hogeschool de hele wereld ook als zijn werkgebied beschouwd, dus ook in dat opzicht zou het passen om na 7 jaar afscheid te nemen. In de Bijbel komt het getal 7 ook veelvuldig voor. In dat geval is er dan sprake is van een gering aantal. Dat zeven jaar lidmaatschap van het College van Bestuur van Robert in de ogen van velen als een te gering aantal jaren wordt beschouwd, blijkt wel uit de afscheidstoespraken van o.a. Cees Bijl (voorzitter van de Raad van Toezicht van Stenden hogeschool), van de voorzitter van een studentenvereniging, en van een medewerker en een student van de Hogeschoolraad en de Medezeggenschapsraad.

Collega Wayne Johnson, de Dean van de Stenden university Campus in Doha (Qatar) - roemt Robert Veenstra in zijn afscheidsspeech om zijn insteek van het opsporen van talent in studenten en medewerkers, om dat talent vervolgens in ontwikkeling te laten komen in kansrijke werksettings. Het Atrium zit vol met interne en externe belangstellenden; door de lengte van de vele speeches loopt het formele programma bijna een uur uit, maar de toespraken vervelen geenszins vanwege de variatie en de rake, herkenbare typeringen en lovende huldeblijken.

Na de toespraken gaan we in optocht achter de Friese troubadour Pieter Wilkens aan, wandelend door de Kennisboulevard, naar de centrale ruimte vóór het Ontmoetingscentrum. Hier wordt de tussenwand onthuld met daarop de vier "Robert Veenstra Windows": vier grote beeldschermen waarop we via een webcam en internet zicht krijgen op de vier Stenden Campus Sites op Bali, in Zuid-Afrika, in Thailand en in Qatar. Met behulp van een webcam met microfoon hebben Robert en Wayne rechtstreeks contact met onze Qatarese Stenden-collega's in Doha.

Daarna is er gelegenheid om onder het genot van culinaire hoogstandjes van Stenden University Hotel persoonlijk afscheid te nemen van Robert Veenstra en om in een informele setting met een hoog reüniegehalte elkaar informeel te ontmoeten.

maandag 28 juni 2010

Visitatie van Werktuigbouwkunde in Emmen

Maandag 28 juni 2010

Als ik vanmorgen in onze vestiging van Stenden hogeschool in Emmen arriveer, wordt mij door een duidelijke bewegwijzering van ons Stenden-Congres- en Evenementenbureau MeetingU de weg naar de ontvangstbalie gewezen. Vandaag wordt hier onze technische opleiding Werktuigbouwkunde gevisiteerd door de Visiterende en Beoordelende Instantie Certiked VBI.

Het visitatiepanel voert tussen 8.30-17.00 uur auditgesprekken met vertegenwoordigers van het Docententeam en van de Examencommissie, met Studenten, met vertegenwoordigers uit het Werkveld en met Alumni. Met de andere stakeholders van de opleiding zijn tijdens de eerste, techniekbrede visitatiedag reeds de nodige gesprekken gevoerd. Tussen de auditgesprekken door verzorgt een student een rondleiding door de werkplaats van Werktuigbouwkunde en aan het eind van de middag verzorgt het visitatiepanel een eerste terugkoppeling van de bevindingen van de beide visitatiedagen.

De groepen die deze dag worden bevraagd door het visitatiepanel worden vooraf en na afloop bij ons team van management & stafmedewerkers gebracht voor een briefing en een debriefing. Die beide sessies zijn bedoeld om de tussenliggende gesprekken optimaal te laten verlopen, opdat het visitatiepanel zich een compleet beeld kan vormen van alle ins en outs van deze gevisiteerde opleiding.

De conclusie van het visitatiepanel luidt dat een positief accreditatieadvies zal worden gegeven met daarbij de vermelding dat vier van de 21 facetten waarop de opleiding is beoordeeld, een "goed" zullen scoren. Dat is de verdiende kroon op het werk van allen die in de afgelopen jaren hun best hebben gedaan om deze technische opleiding nu zo goed uit de verf te laten komen.

zondag 27 juni 2010

Zon op Zondag

Zondag 27 juni 2010

Al vroeg in de ochtend schijnt de zon en is het aangenaam warm. Na de vroege ochtendkerkdienst in De Hege Stins kunnen we in de tuin nog wel in de volle zon koffiedrinken. In onze tuin tekent de pracht en praal van de feestelijk bloeiende Kamperfoelie tegen de blauwe lucht. Vanuit Britsum horen we bij ons in Stiens nog de muzikale klanken van de openlucht-kerkdienst.

Later in de ochtend neemt de zon aan kracht toe en wordt het nog warmer. Dan is het zaak om aangenaam te verpozen in de schaduw van een muur, een boom of een parasol. Aan het eind van de middag komen Jan Wijbe & Gaby nog even bij ons langs om de kampeerspullen weer terug te brengen. Met twee volleybalteams hebben ze in het afgelopen weekend de eer van Stiens verdedigd tijdens het Beach-volleybaltoernooi op Ameland.

Tijdens de avond volgt de verkoeling en voor morgen verwachten we al weer een warme dag. Nog geen week geleden passeerde 21 juni 2010, de langste dag.
Het is alleszins "hartje zomer".

zaterdag 26 juni 2010

4e Triathlon Friesland in Stiens

Zaterdag 26 juni 2010

Evenals voorgaande jaren wordt ook vandaag weer de jaarlijkse Triathon Friesland georganiseerd in Stiens, nu al weer voor de vierde keer. Met medewerking van de gemeente Leeuwarderadeel en met de inzet van ongeveer 100 vrijwilligers wordt dit Noord-Nederlands Kampioenschap georganiseerd door Sportvereniging Friesland. Meer dan 300 deelnemers telt deze triathlon. Meer dan 50 sponsoren maken dit sportevenement financieel mogelijk. Voor het eerst wordt gewerkt met een electronische tjdregistratie en uitslagverwerking.

's Morgens wordt begonnen met de jeugdtriathlon voor individuen, verdeeld over drie leeftijdsgroepen met hun eigen afstanden van 100 of 250 meter zwemmen, 3 of 9 kilometer fietsen en 800 of 2200 meter hardlopen.

Vanmiddag volgen dan achtereenvolgens de kwart-triathon voor individuen en de kwart-triathlon voor trio-teams, over afstanden van 1 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen. Tenslotte starten de achtste-triathons voor individuen en als laatste groep de achtste-triathlons voor trio's. De trio-teams bestaan uit een zwemmer, een fietser en een loper.

Het zwemonderdeel vindt vóór onze woning plaats in de Kletsefeart. Het fietsonderdeel heeft een parcours van 10 kilometer door het Stienser Aldlân. Het looponderdeel bestaat uit een parcours van 2,5 kilometer rond het centrum van Stiens. De start en finish zijn aan de Griene Leane in onze Stienser woonwijk Aldlân.

vrijdag 25 juni 2010

Vergadering Ledenraad Vereniging VU-Windesheim

Vrijdag 25 juni 2010

De halfjaarlijkse vergadering van de Ledenraad van de Vereniging VU-Windesheim vindt vandaag plaats in de Almazaal van het OZW-gebouw op de Campus van de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. De vergadering staat onder leiding van de twee Verenigingsvoorzitters René Smit en Elmer Mulder. Na de eerste openingshandelingen staan eerst een benoeming en een aantal herbenoemingen van leden van de Raad van Toezicht geagendeerd. Eerst benoemen we prof. dr. Willem van Tilburg voor de eerste zittingstermijn en daarna volgen de herbenoemingen van ir. Rein Willems, mr. drs. René Paas en Leendert Bikker.

Daarna keuren we de Jaarrekening 2009 van de Vereniging goed en volgt kwijting voor de bestuurders en toezichthouders. Daartoe gebruiken we de Verantwoording en Jaarrekening van de Vereniging 2009, de Aanvullende informatie van de Instellingen en het Verslag van de Raad van Toezicht over 2009. Aansluitend passeren schriftelijke mededelingen van de Vereniging en van haar instellingen.

Een belangrijk deel van de agenda wordt ingevuld met het onderwerp "Toekomst van de Vereniging en VU-connected". Aan de hand van de Oplegnotitie bespreken we de inhouden van de Tussentijdse evaluatie van het Meerjarenplan 2008-2012, het Adviesrapport van de door de Ledenraad geïnstalleerde Commissie Regio's en de notitie van het Algemeen Bestuur, getiteld: "De Vereniging maakt het verschil." Vanwege de lengte van deze discussie wordt besloten om het Discussiegesprek tussen de Ledenraad en het Algemeen Bestuur over "Selectie in het hoger onderwijs" geen doorgang te laten vinden. Na de Rondvraag wordt het eerste deel van de Ledenraadsvergadering afgesloten.

Na een borrel in de The Basket volgt een diner met lezingen en discussie in The Basket, op de VU-Campus.
De eerste inhoudelijke bijdrage wordt verzorgd door prof. dr. Enno Masurel, lector Duurzaam ondernemen bij Windesheim, hoogleraar duurzaam ondernemen bij de VU en directeur van het Amsterdam Center for Entrepreneurship bij de VU. Zijn presentatie en aansluitende discussie gaat over "Maatschappelijk verantwoord ondernemen en samenwerking met het Midden- en Kleinbedrijf.

De tweede en laatste bijdrage wordt verzorgd door prof. dr. Henk Vroom, directeur van het Centrum voor Islamitische Theologie van de VU, tot maart 2010 nog hoogleraar Godsdienstwijsbegeerte aan de faculteiten Godgeleerdheid en Wijsbegeerte van de VU. Zijn presentatie en discussie gaat over "Diversiteit & Islam".

donderdag 24 juni 2010

Samenscholen en Sport & Cultuur in Groningen

Donderdag 24 juni 2010

Dit jaar vindt onze jaarlijkse Samenscholings-/Sport-/Cultuurdag plaats in de stad Groningen. Het jaarthema van deze dag voor alle medewerkers van Stenden hogeschool is: "Cultuur als werkwoord". Vanaf kwart voor acht rijden van Leeuwarden, Emmen, Meppel, Assen, Drachten en Heerenveen bussen naar De Oosterpoort in Groningen. Na ontvangst en registratie begint het ochtendprogramma, dat in het teken van Samenscholen staat.

Na een flitsend optreden van jongeren van een Groninger dansstudio verschijnen ook de collega's Onno Sprey en Klaas-Wybo van der Hoek achtereenvolgens in de boksring in het midden van de grote zaal van De Oosterpoort om ons welkom te heten en ons te enthousiasmeren. Het resultaat is een uitzinnige boksarena.

De eerste spreker is professor Charles Hopkins, Chair Unesco aan de York University in het Canadese Toronto. Hopkins legt het verzoek aan ons voor om ons te heroriënteren op de vraag wat onze verantwoordelijkheid als onderwijsaanbieders is nu we weten dat de wereldwijde bevolkingsgroei de druk op de aarde (de "footprint") doet toenemen. Hij spreekt zijn waardering uit over het feit dat wij binnen Stenden hogeschool niet alleen stilstaan bij wàt we willen onderwijzen, maar dat we ook goed nadenken over hóe we goed onderwijs willen geven. Hopkins wijst ons erop dat overheidsorganisaties zeker niet uit hun comfortzone zullen komen als het gaat om de ware omslag naar duurzame ontwikkeling, maar dat de verantwoordelijkheid voor een belangrijk deel bij het onderwijs ligt om grote sprongen voorwaarts in die "sustainable development" te realiseren. Het onderwijs zal zijn "handprint" in moeten zetten in de strijd tegen de alsmaar groeiende footprint, waarmee professor Hopkins bedoelt dat we ook echt iets moeten "dóen" op de weg naar voortgaande duurzaamheid.

Tweede spreker is Arnold Vanderlyde, meervoudig Europees kampioen en Olympisch medaillewinnaar boksen. Vanderlyde: "Bij alles wat je doet, gaat het vooral om het gevoel dat je eraan overhoudt. Je moet daarbij ook rekening houden met jezelf èn met de mensen om je heen." Hij spreekt vooral in metaforen, die hij ontleent aan zijn bokssport. Arnold Vanderlyde: "Zolang je in beweging bent, is de kans dat je geraakt wordt het kleinst". Behalve dergelijke vergelijkingen, rollen ook afkortingen als TEAM en VIP vanuit de boksring door de zaal, die hij nader toelicht als: Teamwork, Educatie, Associatie, Management (TEAM) en Vertrouwen, Integriteit, Passie (VIP).

Na de lunch is het tijd voor Sport & Cultuur. In onze Stenden-locatie aan de Phebenstraat kun je deelnemen aan een workshop creatief & muziek. Door het oude centrum van de stad Groningen verzorgen twee gidsen de stadswandeling "Groningen te voet", waarin onder andere een bezoek wordt gebracht aan het Pepergasthuis. Er is een looptraining en in-line-skating in het Stadpark. Een grote groep collega's gaat naar Plaza Sportiva Euroborg voor workshops spinning, zumba, yoga, krachttraining, boksen met Arnold Vanderlyde, Tai-Bo, klaverjassen en een rondleiding door de Euroborg. Anderen kanoën door de stadsgrachten of maken vanuit het Europapark een rondvaarttocht. En op het Strand Euroborg zijn workshops beachvoetbal en beachvollebal. Voor de enkele honderden medewerkers van Stenden hogeschool is er dus volop keus om actief mee te doen.

Aan het eind van de middag komen we allemaal bijeen bij Strand Euroborg voor een hapje en een drankje en om 18.00 uur brengen alle bussen de medewerkers weer naar hun opstapplaats waar deze dag vanmorgen voor hen begon. Een prima organisatie van collega's en van de studenten van ons Stenden-Congres- en evenementenbureau MeetingU, een goed gevarieerd programma, enthousiaste collega's, mooie locaties en schitterend weer dragen allemaal bij tot deze succesvolle personeelsdag.

woensdag 23 juni 2010

Honderd jaar aap - noot - mies

Woensdag 23 juni 2010

De Kultuerried Ljouwerteradiel heeft het initiatief genomen om dit jaar aandacht te besteden aan de 100e verjaardag van de leesmethode van meester M.B. Hoogeveen. Eén van de activiteiten in dit kader is de expositie van de in onze gemeente Leeuwarderadeel wonende kunstschilders, die op hun eigen manier een interpretatie hebben gegeven aan het “Leesplankje AAP, NOOT, MIES”, dat het resultaat is van de leesmethode die het hoofd van de openbare lagere school van Stiens honderd jaar geleden ontwikkelde. Over die expositie in de Openbare Bibliotheek van Stiens schreef ik reeds op 23 april 2010.

In een ander dorp van onze gemeente – in Koarnjum – is in het kader van dit eeuwfeest een schoollokaal ingericht op een wijze die je terugbrengt naar het jaar 1910. En in het gemeentehuis van Leeuwarderadeel is momenteel een expositie te zien van de kunstschilder Douwe Mattheus Hoogeveen, de zoon van meester Hoogeveen die het leesplankje ontwikkelde. Over die expositie in het gemeentehuis te Stiens schreef ik reeds op 19 mei 2010.

De vierde actie in het kader van dit Aap Noot Mies-jubileum is de uitgave van een boekje over onder andere de geschiedenis van het leesplankje en over de familie Hoogeveen. Het jubileumboek van de Kultuerried Ljouwerteradiel kreeg als titel “Honderd jaar aap – noot – mies” met als boventitel “M.B. Hoogeveen-leesmethode” en met als ondertitel “Een ‘uitgelezen’ begrip”. Burgemeester Eric ter Keurs van de gemeente Leeuwarderadeel schreef het Voorwoord van deze publicatie, die in april 2010 verscheen.

Het boekje gaat dan achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen:
a. Mattheus Bernhard Hoogeveen – bedenker van het leesplankje. Geboren in 1862 en van 1888-1894 schoolhoofd te Stiens. Rond 1892 testte meester Hoogeveen in Stiens zijn voorloper van het leesplankje.
b. Cornelis Jetses, de man van de tekeningen en de illustraties. Jetses kreeg van uitgeverij J.B. Wolters te Groningen de opdracht om samen met Jan Ligthart en Hendricus Scheepstra een nieuwe versie van de klassikale leesplank van meester Hoogeveen te maken en die aan te kleden met bijbehorende leesboekjes en met een bijpassende grote vertelselplaat voor klassikaal gebruik. Die verbeterde versie van het leesplankje verscheen honderd jaar geleden, in 1910.
c. Het leesplankje van Hoogeveen in historisch perspectief. De eerste versie dateert van ongeveer 1892 en de tweede en derde versie die door uitgeverij Brinkgreve te Deventer werd uitgegeven, verschenen respectievelijk in 1898 en 1902. Daarna volgden achtereenvolgens de verbeterde versies van uitgever Wolters in de jaren 1910, 1931, 1940, 1961 en 1967. In de loop van de jaren verschenen ook een joodse, een katholieke, een Zuid-Afrikaanse en een Oost-Indische versie.
d. Een moderne variant op het bekende leesplankje en de vormgevers van de moderne variant op het leesplankje.
e. Dr. Douwe Mattheus Hoogeveen classicus en kunstschilder, de zoon van meester Hoogeveen, die in 1931 trouwde met zijn nicht Neeltjes Boelstra. De gemeente Leeuwarderadeel heeft een groot aantal schilderijen van hem in bruikleen van de Boelstra Olivier Stichting, waarvan een deel momenteel wordt geëxposeerd in het Stienser gemeentehuis.

Bestuursvergadering van de Stichting Jabikspaad Fryslân

Dinsdag 22 juni 2010

Het bestuur van de Stichting Jabikspaad Fryslân komt vanavond bijeen in de Jacobshoeve te Sint-Jacobiparochie. Zoals te doen gebruikelijk staat ook ons rondje Lief & Leed bij de opening op het vergaderprogramma. We staan dan lang stil bij het voor ons allen veel te snel en te vroeg overlijden van onze medebestuurder Syb Zeinstra. Als de geschiedenis van de afgelopen tien bestaansjaren van het Jabikspaad in vogelvlucht de revue passeert, realiseren we ons nogmaals hoeveel Syb Zeinstra ook voor het Jabikspaad heeft betekend, wat hij er allemaal voor heeft gedaan om er iets moois van te maken en hoeveel andere mensen hij met zijn tomeloze inzet en inspiratie in zijn voetsporen heeft laten lopen. Ook vanavond missen we Syb zijn aanwezigheid en zijn altijd zo waardevolle inbreng in ons overleg.

Tegenover dat verdriet staat ook weer het lichtpunt dat we vanavond een belangstellende pelgrim voor het eerst in ons bestuurlijk midden hebben om zich te oriënteren op een positie in ons bestuur. Hoe typerend dat het Syb was die deze kandidaat-bestuurder voordroeg en uitnodigde voor deze avondvergadering. Enkele andere bestuursmutaties komen vervolgens ook ter sprake.

Dan volgen een aantal inhoudelijke zaken. Eerst de Routezaken omtrent het Jabikspaad. Daarna evalueren we de afgewikkelde feestelijke onthulling van de Jirnsumer Moeting. Wat hebben we daar met alle andere gasten van genoten. Vervolgens maken we werkafspraken over de wijze waarop we mede vorm en inhoud zullen gaan geven aan de geplande bouw, inrichting, opening en exploitatie van het Pelgrimscentrum Sint Jacob, dat we eind november 2010 in het voorportaal van de Groate Kerk te Sint-Jacobiparochie beogen te starten. Ook de inbreng die wij zullen leveren voor een jubileumboek van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob over alle Nederlandse Jacobswegen komt vanavond aan de orde.

maandag 21 juni 2010

Kamelen in Stiens

Maandag 21 juni 2010

Circus Solero is gearriveerd in Stiens. Morgenmiddag en overmorgen tijdens de middag en de avond wordt de gelegenheid geboden om de drie circusvoorstellingen bij te wonen aan de Truerderdyk te Stiens. Circus Solero is van origine een Duits circus, dat al weer een aantal jaren door Nederland reist en dat onder leiding staat van de familie Renz/Köllner. Het is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een middelgroot circus.

Vanmiddag wordt op de grote parkeerplaats aan de Truerderdyk hard gewerkt om de grote circustent op te bouwen. Deze nieuwe circustent met een doorsnede van 30 meter biedt plaats aan zo’n 800 toeschouwers. De combinatie van de circustent met de kleurrijke foyertent, een staltent en een behoorlijk wagenpark met grote circuswagens vormt in ons dorp een minidorp op zich.

In het afgelopen jaar is ook in Nederland het protest gegroeid tegen circussen die gebruik maken van circusacts waarbij circusdieren worden ingezet. Circus Solero kiest ervoor om ondanks deze groeiende weerstand toch te werken met circusdieren. Zo werkt dit circus onder andere met tijgers, kamelen, paarden, pony's en lama's. Circus Solero verklaart echter qua inzet van circusdieren te werken volgens de (inter)nationaal geldende regelgeving en dat de dieren regelmatig worden gecontroleerd door dierenartsen.

Vanmiddag liggen de kamelen op het grasveld tussen de boomwal en de skatebaan te genieten van de aangename zon. De kinderen van het circuspersoneel spelen ernaast op de skatebaan. Vanaf morgenmiddag kunnen de toeschouwers kijken naar optredens van alle dieren en ook genieten van het optreden van de acrobaten, de jongleurs, de trapezewerkers en de clowns van Circus Solero.

zondag 20 juni 2010

Vaderdag op vaderdag

Zondag 20 juni 2010

De Gemeentedienst die vanavond in De Hege Stins te Stiens wordt gehouden, is georganiseerd door het gospelkoor Dabar uit Stiens. De gospelgroep heeft op deze vaderdag gekozen voor het actuele thema: "Vaderdag". Voorganger is dominee Desiree Scholtens en de muzikale begeleiding van de samenzang wordt vanavond verzorgd door de muziekband van Dabar. De dienst wordt mede aangeboden in het kader van het 20-jarig bestaan van dit jubilerende gospelkoor.

De koorleden verschijnen vandaag in het wit, met twee vrolijke kleur-accenten. Het gospelkoor staat onder leiding van een enthousiast dirigerende Loekie Roosdorp. Het 22 zingende leden tellende koor wordt begeleid door de eigen band met keyboard, drums en gitaar. De optredens tijdens deze kerkdienst bestaan steeds uit sets van twee muziekstukken.

Dominee Scholtens werkt in haar verkondiging het thema "Vaderdag" uit aan de hand van een verhaal van God, die de Vader schept. Deze vaderdag is een passende gelegenheid om in de preek parallellen te trekken tussen enerzijds de rol die vaders voor kinderen hebben en de rol die onze Vader (God) heeft voor de kinderen van zijn wereldomvattende koninkrijk. Ze wijst er in haar preek onder andere op dat het hebben van een gemene vader die niet goed voor je is, het moeilijk voor je maakt om onze God als je liefhebbende Vader te zien. Elementen van je Godsbeelden ontstaan daarmee dus ook al heel vroeg gedurende je opvoeding, waarmee je rol als vader extra aandacht en verantwoordelijkheidsbesef verdient.

Dit thema en dit gospelkoor lenen zich er goed voor om het gebed dat Jezus ons leerde - het "Onze Vader" - tijdens deze dienst zingend te bidden. Met de stevige zangondersteuning van Dabar klinkt dit gezongen gebed mooi. Ook het "Abba, Vader, U alleen" zingen we onder begeleiding van het koor en de band. De opwekkende muzikale klanken van Dabar maken van het lied een vrolijk geheel met zonnige klanken. Direct na de dienst krijgen we van het gospelkoor nog een mooie toegift, waarin Dabar ook weer laat zien dat men er genoegen in schept om niet alleen muzikaal en verbaal, maar ook non-verbaal variatie in expressie te bieden.

Het slotlied is op deze vaderdag en bij deze Gemeentedienst ook goed gekozen:

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

(Lied 488B:1 uit Liedboek voor de Kerken)

zaterdag 19 juni 2010

Familiedag 2010 in het Nederlands Openluchtmuseum

Zaterdag 19 juni 2010

De jaarlijkse familiedag van de familie van Durkje wordt vandaag gehouden in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. Ouders, broers, zusters en hun kinderen verwelkomen elkaar vanmorgen om 10.30 uur. Een groep van 37 familieleden komt hier bij elkaar in het Entreegebouw van het museum. Eerst drinken we samen koffie, daarna bezoeken we het openluchtmuseum en op het moment dat een deel van de groep de WK-wedstrijd op een groot scherm in het Entreegebouw volgt, wordt een ander deel van de groep rondgeleid door een deel van het park.

Dit jaar vertelt het Openluchtmuseum de "Verhalen van immigranten, Nieuwe buren door de jaren heen". In het kader van dit thema wordt op verschillende plaatsen in het museum getoond hoe groot de invloed van migratie op de ontwikkeling van onze samenleving is. Zo zijn er persoonlijke filmportretten van hedendaagse immigranten uit Turkije, Marokko, Slowakije, Angola en Suriname. In de Friese kop-hals-romp-boerderij wordt informatie gegeven over de grote emigratiegolf van Friezen die voor en na de Tweede Wereldoorlog vanuit Friesland een nieuw bestaan opbouwden in Canada.

Naast deze Friese boerderij uit Midlum is ook de voormalige stoomzuivelfabriek "Freia" uit het Friese Veenwouden weer opgebouwd en in oude luister hersteld, om zo de oude functie van deze Kaas- en Roomboterfabriek aan bezoekers uit binnen- en buitenland te tonen. Ook vandaag wordt het museum door een mix van allerlei Nederlandse en buitenlandse gasten bezocht. Jong en oud kan zich hier prima vermaken. Aan het eind van de middag gaan we naar restaurant Den Strooper nabij Schaarsbergen om daar vanavond met elkaar te eten.

vrijdag 18 juni 2010

Expositie Van binnenuit in Museum Martena te Franeker

Vrijdagmiddag 18 juni 2010

Vanmiddag is de opening van de tentoonstelling "Van binnenuit, Kerkinterieurs van Loppersum tot Wier" in Museum Martena te Franeker. Deze dubbeltentoonstelling met schilderijen van kerkinterieurs van Henk Helmantel en Douwe Elias vindt plaats in het kader van het 40-jarig bestaan van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De kerkinterieurs van Henk Helmantel en Douwe Elias hangen deze zomer in de Coba de Grootzaal; een prachtige plek voor de virtuoze en stijlvolle schilderijen van deze twee meesterkunstenaars.

Aan het eind van de middag worden alle genodigden welkom geheten door Manon Borst, directeur van Museum Martena. Daarna volgt een toespraak van de directeur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, Gerhard Bakker. Ter gelegenheid van de opening van deze jubileumexpositie volgt een lezing over architectuurschilders en architectuurschilderijen, verzorgd door Peter Karstkarel. Na een muzikaal intermezzo is er volop gelegenheid om te genieten van de grovere schilderstijl van Douwe Elias en van het fijnschilderwerk van Henk Helmantel.

Pelgrim-bestuurder Syb Zeinstra overleden en begraven

Vrijdagmorgen 18 juni 2010

Op zaterdag 5 juni 2010 beleefden we samen met een grote groep gasten als bestuurders van de Stichting Jabikspaad Fryslân een gedenkwaardige dag. In dit tiende bestaansjaar van het Jabikspaad hebben we een pelgrimsmonument gebouwd en onthuld in Jirnsum. Dit monument heet de "Jirnsumer Moeting" (de ontmoeting in Irnsum). Een prachtige dag was het voor een bijzonder monument, waarbij vooral ook de ontmoeting in Jirnsum van pelgrims uit alle windstreken centraal stond.

Enkele dagen daarna werden we opgeschrikt door het bericht dat ons bestuurslid Syb Zeinstra als gevolg van een herseninfarct was opgenomen in het ziekenhuis en dat de toestand van Syb kritiek was. Afgelopen weekend kwam het droevige bericht dat Syb Zeinstra was overleden. Het overlijden van zo'n beminnelijk man betekent een groot verlies voor allen die hem liefhebben. Familie, vrienden en kennissen verliezen in Syb een veelzijdig uitvinder, fietser, schaatser, Jabikspaad-uitdenker, tekenaar, pelgrim, ontwerper, bouwer, leraar en Fries. Ook binnen en buiten onze kring van de Stichting Jabikspaad Fryslân wordt dit als een groot gemis ervaren.

Syb Zeinstra heeft zich meer dan tien jaar met hart en ziel ingezet voor al het werk dat nodig was om het Fries-Overijsselse pelgrimspad "Jabikspaad" letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten. Syb fietste naar Rome en naar Santiago de Compostela en deze Friese pelgrim liep met zijn geliefde echtgenote Atsje in 160 dagen van Sint-Jacobiparochie naar Santiago de Compostela. Samen reisden en wandelden ze veel en elke keer als Syb weer terug kwam, was daar die zorg en toewijding aan zijn Jabikspaad.

Vanmorgen zijn we met velen bijeen bij de rouwmis voor Syb Zeinstra in de Leeuwarder Dominicuskerk. Ons bestuurslid - teven pastoor te Bolsward - Jan Romkes van der Wal is de voorganger bij deze uitvaartdienst en daarna bij de begrafenis op het Vitushof van Leeuwarden. In zijn preek benadrukt pastoor Van der Wal tijdens de rouwmis het feit dat Syb een groot vertrouwen moet hebben gehad in de ander, in zichzelf en in de Ander (God), omdat je als pelgrim alleen maar op weg kunt gaan in het volle vertrouwen dat het op je reis in en naar het onbekende in alle voorspoed en tegenslag uiteindelijk toch wel goed zal komen.

Ook tijdens onze ontmoeting in Nij-Andringastate te Marssum na de begrafenis blijkt dat Syb Zeinstra voor de hier aanwezigen een geliefd medemens was. Je hoort hier hoeveel Syb voor zijn familie, vrienden en kennissen heeft betekend tijdens zijn levenswandel. Nu aan deze aardse pelgrimstocht van Syb Zeinstra een eind is gekomen, rest ons als vrienden van het Jabikspaad om dankbaar te zijn voor wie Syb voor ons was en voor wat Syb Zeinstra heeft gedaan voor zijn Friese aanlooproute naar Santiago de Compostela. Dankbaar mogen wij nu voortwandelen in de voetsporen van zijn pad.

donderdag 17 juni 2010

Algemene visitatiedag voor Unit Techniek in Emmen

Donderdag 17 juni 2010

Vanmorgen vroeg starten de vier visitatiedagen van de vijf Techniek-opleidingen van Stenden hogeschool te Emmen. De Visiterende en Beoordelende Instantie (VBI) is Certiked BV. De vijf technische HBO-bachelor-opleidingen die dit jaar worden gevisiteerd, zijn: Biologie en Medisch Laboratoriumtechniek (BenML), Chemie (C), Informatica (I), Technische Informatica (TI) en Werktuigbouwkunde (WTB). De vier visitatiedagen beginnen vandaag met een algemene, Unit Techniek-brede visitatiedag, die na vandaag in de komende weken wordt gevolgd door een dag voor "BenML & C", een dag voor "I & TI" en een dag voor "WTB".

Een beoordelingscommissie van maar liefst elf visitatiepanellleden gaat in plenaire sessies vandaag achtereenvolgens in gesprek met het College van Bestuur & de Dean, de Didactische Staf, de Studentenbegeleiders/Studieloopbaancoaches, de Opleidingscommissie & de Unitcommissie van de Medezeggenschapsraad, twee collega's van de afdeling Human Resource Management van het Corporate Office & de collega van het Quality Center van het Educational Support Office (ESO) en tenslotte nog met het Unit Management. Voorafgaand aan alle gesprekken vinden briefings plaats en na afloop van elk panelgesprek woon ik de debriefingssessies bij.

Aan het eind van de middag zijn alle gesprekken afgerond en blikken we met medewerkers en een student samen terug op de resultaten van deze eerste visitatiedag. De resultaten van deze tien uren durende visitatiedag vormen een goede basis voor de hierna nog volgende drie visitatiedagen, die in de komende drie weken zullen worden gehouden in de hogeschoolvestiging van Stenden hogeschool te Emmen.

woensdag 16 juni 2010

De appel valt niet ver van de school

Woensdag 16 juni 2010

Op 9 december 2009 schreef ik dat het op die dag vijf jaar geleden was dat de heer Piet A. Bijman - toen nog gedeputeerde van de provincie Fryslân - op de campus van Stenden hogeschool te Leeuwarden een Notarisappel-boom plantte. Dat was ter gelegenheid van de opening van het bedrijvenstarterscentrum "Stable" op de Leeuwarder campus van Stenden hogeschool. De Notarisappelboom werd op 9 december 2004 geplant in een groenperk van het parkeerterrein tegenover het Bedrijfsrestaurant SAM.
Wegens de verbouwing en uitbreiding van de Salle à Manger (SAM) - tegenwoordig "Canteen" geheten - is deze Notarisappelboom verplaatst. Na de verplaatsing heb ik hem lange tijd niet meer gezien, dus ik was toen van plan om in het voorjaar na de herinrichting van hele campusterrein eens even te onderzoeken waar deze "provinciale startersboom" herplant zou zijn.

Inmiddels is het centrale buitengebied van de campus van Stenden hogeschool nagenoeg heringericht. Op 17 maart 2010 schreef ik dat de oorspronkelijke plaats van de appelboom inmiddels was overgenomen door een slagboom. Maar waar was die appelboom gebleven?

Welnu, die appelboom van Stable is weer getraceerd. Enkele tientallen meters ten westen van de hoofdingang bij de receptie staat deze Notarisappelboom - ook weer compleet met het Stable-informatiepaneel - op enkele meters afstand van de zuidgevel van het oorspronkelijke F-gebouw. De appelboombloesem is inmiddels uitgebloeid en het eerste vruchtbeginsel van een aantal Notarisappels is al duidelijk zichtbaar. Als deze appels rijp zijn, zullen ze niet ver van de boom vallen, en dus ook niet ver van de school. Waarschijnlijk zal er over enige maanden een student of medewerker zijn die de eerste Notarisappel uit het gras opraapt en van die appel eet.

dinsdag 15 juni 2010

De Gogo-gigant van Stiens

Dinsdag 15 juni 2010

Sinds 25 mei 2010 zijn de Gogo’s weer in het land. In de aanloop naar het Wereldkampioenschap Voetbal kon je ze al buiten en binnen de C1000-supermarkten vinden. De supergrote Voetbalgogo bij de C1000-supermarkt van de familie Kooistra aan het Sint-Vitusplein in Stiens is een opvallende verschijning. Als je nog niet van het bestaan van de Voetbalgogo’s wist, brengt een bezoek aan deze supermarkt daar wel verandering in. Letterlijk kun je dan nog wel om deze Gogo-reus heen, maar in figuurlijk opzicht in elk geval niet.

Tot 19 juni 2010 ontvang je Voetbalgogo’s met een sticker in een zakje bij elke tien euro aan boodschappen bij C1000. Je kunt ze sparen van de negen beste voetballanden. Ook Nederland heeft uiteraard een Voetbalgogo-team. De stickers kun je in een speciaal Voetbalgogo-stickerboek plakken. In enkele zakjes zitten de zeldzame bronzen Voetbalgogo’s. Daarmee wordt de verzameldrift extra aangewakkerd.

En zoals dat een totale marketingaktie betaamt, is er natuurlijk ook een blitse website met daarop alles over alle Voetbalgogo’s, een Gogo-game en andere spelletjes, een interactieve plek, je kunt daar de tv-commercial bekijken, de site leidt je naar de bijbehorende Hyves-pagina en er is speciaal aandacht voor de actie omtrent de zeldzame bronzen Gogo’s.

maandag 14 juni 2010

Emmen kleurt oranje

Maandag 14 juni 2010

Aan het eind van de ochtend vertrek ik vanuit de Leeuwarder vestiging van Stenden hogeschool voor een rit naar onze vestiging in Emmen. Tegen 13.30 uur arriveer ik in Emmen, op het moment dat het Nederlands elftal in de eerste voorronde van het Wereldkampioenschap Voetbal in Zuid-Afrika haar eerste wedstrijd aanvangt tegen Denemarken.

Als ik nabij Stenden hogeschool in Emmen over de minirotonde van de Van Schaikweg rijdt, valt mij de oranje versiering op in de Emmalaan. Tussen de Anna Palownastraat en de Dordsestraat is de Emmalaan over de volle lengte oranje gekleurd. De bewoners van de parallelle straten van Het Meerveld hebben ook zichtbaar hun best gedaan om de woonstraten geheel oranje te versieren. Eén van de voortuinen van Het Meerveld is ingericht om de wedstrijd Nederland-Denemarken buiten op een televiseischerm te volgen. De groep voetballiefhebbers zit hier aandachtig televisie te kijken naar de eerste verrichtingen ons Nederlands voetbalteam.

In onze hogeschoolvestiging wordt door velen gewoon doorgewerkt, maar voor de studenten en docenten die niets willen missen van deze voorronde, is in de kantine een groot beeldscherm geplaatst waarop de wedstrijd kan worden gevolgd. Als ik de kantine passeer, zit men rustig te kijken. Spannend is het kennelijk (nog) niet. Na mijn eerste Voortgangsconsult bij de Unit Techniek hoor ik dat de stand inmiddels 1-0 is voor Nederland. Een kopbal in eigen doel is de Denen noodlottig geworden. Kennelijk heeft deze goal niet voor veel emotie gezorgd, want tijdens ons overleg hebben we geen gejuich gehoord ter gelegenheid van dit eerste doelpunt.

Tussen de eerste en tweede bijeenkomst ben ik aan het werk in de directiekamer van de Unit Economie. Op een gegeven moment klinkt een luid gejuich door de gangen. Dat kan maar één ding betekenen: Nederland heeft gescoord. Na de wedstrijd hoor ik dat dat ook het geval was. Het was de tweede goal van de wedstrijd - deze keer van Nederlandse zijde - die het begin was van de eindstand 2-0. Als de wedstrijd is afgelopen, hoor ik verderop in de kantine een enthousiast applaus en fluitserenade. Nederland wint van Denemarken. Feest in een oranje Emmen!

zondag 13 juni 2010

Aak in Stiens

Zondag 13 juni 2010

De Aak is een straat in de woonwijk It Aldlân te Stiens. Deze straat is één van de kleinste woonstraten van Stiens. Aan weerszijden van deze straat staan zes woningen, waarvan twee aan de noordzijde van de Kletsefeart, waarvan één de huisartspraktijk van dokter Woudstra is.

De hoofdtoegang ligt aan de oostzijde als aansluiting op het Skûtsje (de straat die als het ware een ring vormt door de hele woonwijk) en aan de westzijde is de Aak met een fietspad en een naastliggend voetpad verbonden met de kruisende Griene Leane en met de in het verlengde liggende Pim Mulierwei. De woningen staan aan de noordzijde en aan de zuidzijde langs deze voor auto’s doodlopende straat.

Een aak is meestal een groot vaartuig zonder steven, dat veelal gemaakt is voor vervoer op binnenwater en op de grote rivieren. In Friesland daarentegen is een aak doorgaans een klein roeivaartuig of zeilvaartuig, oorspronkelijk voor de visserij bedoeld. Je herkent de aak aan de platte bodem, die zowel voor als achter omhoog is gebogen en die in die buiging nauwelijks smaller wordt. Het zijn betrekkelijk lange vaartuigen met een brede boeg.

De aak is in haar oorspronkelijk vorm niet geschikt om op te wonen, maar de onderbouw van de uit de vaart genomen aken werd later wel gebruikt om ze op te bouwen tot woonboot en later ook als basis voor pleziervaartuigen.

zaterdag 12 juni 2010

Friese Hofjes

Zaterdag 12 juni 2010

Verspreid door de hele provincie Fryslân staan huizen, die gebouwd zijn uit liefdadigheid. Vanaf de late Middeleeuwen tot in de 20e eeuw bouwden bijvoorbeeld rijke Friezen en kerkbesturen als “goed werk van barmhartigheid” woningen voor armlastige ouden van dagen en voor zogenaamde proveniers. Proveniers zijn ouderen, die - als een soort van oudedagsverzekering - een verzorgd leven voor zichzelf “kochten” door voortijds een bedrag te schenken of te legateren. Ze woonden in onder andere gasthuizen, hofjes, diaconiehuizen en armenhuizen. Vaak waren deze gasthuizen gebouwd rond een tuin, ook wel “bleek” genoemd. Armen woonden daarin – zoals dat destijds werd genoemd – “om Godswil”, ofwel: gratis. De veelal strenge regels van arbeid, bezinning, kerkgang, gebed en andere huisregels namen de gasthuisbewoners doorgaans volgzaam en voor lief op de kost toe.

In 2007 publiceerde de Friese Pers Boekerij het boek “Friese Hofjes” met als ondertitel “Gasthuizen, Diaconiehuizen en Armenhuizen”. De twee architectuurkenners Peter Karstkarel en Leo van der Laan bespreken in dit boek zo’n 50 – doorgaans nog steeds bestaande - liefdadigheidswoningen en -wooncomplexen in Fryslân. Speciale aandacht schenkt het boek ook aan de her en der nog terug te vinden resten van andere, inmiddels verdwenen hofjes. De vele illustraties en de grote aandacht voor de ontstaansgeschiedenis èn het architectonische belang van deze Friese wooncomplexen maken van dit boek een uniek standaardwerk over de gasthuizen in Fryslân. Het boek laat de lezer veel zien en lezen over de geschiedenis van de woonzorg voor de medemens, zoals weduwen & weduwnaars, minderbedeelden & welgestelden en alleenstaanden & oudere echtparen en voor “oververmoeide vrouwen”.

Karstkarel en Van der Laan beschrijven in dit boek met als architectuurhistorisch perspectief onder andere:
- Gasthuizen van particuliere stichtingen;
- Jonge gasthuizen;
- Diaconale stichtingen en stichtingen van vergelijkbare organisaties;
- Armenhuizen, gesticht door de plaatselijke overheid.

Na een inleidend hoofdstuk nemen de auteurs de lezer mee door de provincie naar de volgende hofjes, gasthuizen, diaconiehuizen en armenhuizen in:
- Akkrum: Coopersburg en Welgelegen;
- Arum: Diaconiehuizen;
- Beetsterzwaag: Diaconie Armenhuis en Van Teylens Fundatie;
- Bolsward: Hendrik Nanneshof, Huize Martinus en Sint-Anthonygasthuis;
- Damwoude: Talmahoeve;
- Dokkum: Laurentiusgasthuis;
- Dronrijp: Armenhuizen en Gasthuis Vredenhof;
- Franeker: Stadsarmhuis en Armenhuisjes van de diaconie, Westergasthuis, Gast- en Weeshuis Godsacker;
- Hallum: Diaconiewoningen;
- Harlingen: Hervormd Rusthuis en Sint-Annahof;
- Kollum: Bethesda en Oostenburg;
- Leeuwarden: Bollemanskamers, Boshuisengasthuis, Fundatie Fribourg, Gabbemagasthuis, Gosen hofje, Hillemakamers, Hofwijck, Liefdes- of Sint-Frederikusgesticht, Luilekkerland, Marcelis Govertsgasthuis, Nieuw Sint-Anthonygasthuis, Oude Sint-Anthonygasthuis, Poptakamers, Ritske Boelemagasthuis en Stadsarmhuis;
- Marssum: Poptagasthuis;
- Menaldum: Armhuis;
- Noardburgum: Armhuis;
- Oudeschoot: Julia Jan Woutersstichting;
- Pingjum: Diaconiegebouw en –huisjes;
- Sint-Annaparochie: De Vlaswiek;
- Sint Nicolaasga: Wilhelminaoord;
- Sloten: Van der Wal’s Rusthuis;
- Sneek: Armhuis, Cruysebroederhof en Nieuw Frittemahof;
- Swichum: Aytta Godshuis;
- Tytsjerk: Stichting op Toutenburg;
- Veenwouden: Talmahuis;
- Vlieland: Armhuis of Diaconiehuis;
- Vrouwenparochie: Armhuis;
- Warten: Armhuis;
- Wergea: Popmagasthuis;
- Workum: Huisjes aan het Skil.

Ledenraad en Bestuur van het Nederlands Bijbelgenootschap in Haarlem

Vrijdag 11 juni 2010

Dit is de dag waarop de beschermvrouw van het Nederlands Bijbelgenootschap - koningin Beatrix - een lange vergaderdag heeft, verdeeld over veel sessies. Alle fractievoorzitters van de politieke partijen bezoeken vandaag onze koningin om terug te blikken op de verkiezingen van afgelopen woensdag en om vooruit te blikken naar de formatie van een nieuw kabinet.
Ook het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) organiseert op deze dag een lange vergaderdag, in het NBG-hoofdkantoor aan de Zijlweg te Haarlem. Om 11.00 uur begint onze jaarlijkse voorjaarsvergadering van de Ledenraad van het NBG. Met ongeveer 30 Ledenraadsleden, beroepskrachten en medewerkers zijn we van 11.00-15.00 uur - met een driekwartiersonderbreking voor de lunch - in beraad om een groot aantal zaken van de vrijwilligersbeweging en de organisatie van beroepskrachten met elkaar te bespreken. Eén van de Ledenraadsleden treedt vandaag statutair af, drie benoemingen voor de Ledenraad passeren de revue en twee zittende leden van de Ledenraad worden vanmorgen herbenoemd voor een tweede termijn.

Daarna passeert het aftreden van een bestuurslid, word ik op voordracht van het Landelijk Beraad door de Ledenraad benoemd tot lid van het Bestuur van het Nederlands Bijbelgenootschap en volgt ook de herbenoeming van een zittend Vlaams bestuurslid voor een tweede termijn. Voor mij dus een bijzondere bijeenkomst, want ik verlaat vandaag de Ledenraad, een groep betrokken en kundige vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor de operatie, de taktiek, de strategie en bovenal de missie van het NBG, te weten: "Zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt".
Vóór de lunchpauze staat ook nog de jaarverslaglegging over het jaar 2009 op de agenda. We bespreken het inhoudelijk Jaarverslag en de Jaarrekening en gaan met inachtneming van een aantal kleine aanpassingen akkoord met de inhoud van deze uitgebreide jaarverslaglegging.

Na de pauze bespreken we de voortgang van de Metadiscussie over de Nota Vrijwilligersbeleid. Het initiatiedocument voor de Metadiscussie wordt besproken opdat deze metadiscussie - gedragen door de Ledenraad - kan doorstarten om in het komende jaar te resulteren in een nog vast te stellen nieuwe nota voor het vrijwilligerswerk èn voor de werkorganisatie van het NBG. Nadat dit agendapunt is afgehandeld, krijgen we een toelichting op de nieuwe Ledenwerfcampagne van 2010.

In het laatste deel van de Ledenraadsvergadering wordt informatie verstrekt over diverse internationaliseringsactiviteiten van het NBG. Eerst bespreken we de World Assembly van de United Bible Society, die in september 2010 zal worden gehouden in het Koreaanse Seoul. Daarna wisselen we van gedachten over de actuele nota van de United Bible Society, die een review betekent voor het vertaalbeleid van de UBS wereldwijd. Tenslotte volgen twee presentaties in woord, beeld en geluid over het werkbezoek van NBG-manager Joyce van de Veen aan China en daarna van haar werkbezoek aan Benin, Burkina Faso en Togo dat ze samen met NBG-directeur CeesJan Visser aflegde aan deze westafrikaanse staten, waar ook nationale bijbelgenootschappen zich enthousiast inzetten voor Bijbelwerk.

Mijn laatste vergadering van de Ledenraad sluit ik af met de uitgesproken friestalige zegenbede: "Hear, wês mei ús oant in oare kear"; immers, in ons afscheid ligt - ongeacht tijd of plaats - altijd de belofte van een nieuwe ontmoeting.

Het tussenuur van 15.00-16.00 uur gebruik ik samen met Joyce van de Veen - Manager Fondsenwerving & Communicatie - om de mogelijkheden voor het NBG te onderzoeken om volgend jaar met een Bijbelproject te participeren in een landelijke manifestatie van de Stichting Rusland Kinderhulp voor Wit-Rusland, die in het teken zal staan van het feit dat het volgend jaar 25 jaar geleden is dat we werden geconfronteerd met de kernramp in de kerncentrale van Tsjernobyl. Als medelid van de initiërende SRK-stuurgroep probeer ik ook andere organisaties te interesseren om mee te doen aan deze landelijke manifestatie die waarschijnlijk volgend jaar in 2011 zal worden georganiseerd in de maand april.

Van 16.00-18.00 uur woon ik als pasbenoemd bestuurslid de Bestuursvergadering bij. Eerst bespreken we de Kwartaalrapportage van het eerste kwartaal van 2010. Daarna passeren de internationale UBS-activiteiten de revue, die eerder vandaag ook in de Ledenraad werden besproken. Ook de voortgang op de hierboven reeds genoemde Metadiscussie komt ter tafel. Nadat we ook de contacten met de aan de NBG gerelateerde Heerenveense uitgever en Bijbeldrukker Jongbloed hebben besproken, zoeken we naar een goede invulling voor de vacature in de NBG-Commissie voor Financieel Economische Zaken (FEZ). Aansluitend genieten we tot 19.00 uur een warme maaltijd ten kantore van het NBG.

Van 19.00-21.00 uur vindt de laatste bijeenkomst van vandaag plaats, namelijk de ontmoeting tussen de leden van het NBG-Bestuur en de leden van de NBG-commissie FEZ. In het eerste uur bespreken we de Fondsenwerving van het NBG, die in het najaar van 2010 de Wervingscampagne van donateurs en leden als speerpunt heeft. In het laatste vergaderuur krjigen we een presentatie van een extern marketingburo, dat in opdracht van het NBG is gestart met de marketingcampagne van het NBG, die in 2014 grotendeels in het teken zal staan van de nieuwe uitgave van het NBG, de "Bijbel in Gewone Taal" (BGT). Over de BGT en over de vermarkting van deze nieuwe NBG-publicatie ontstaat een interessant gesprek over het maken van verstandige keuzes.

Zo'n dag in het NBG-hoofdkantoor te Haarlem laat maar weer eens zien dat er hard wordt gewerkt om het Bijbelwerk in binnen- en buitenland zo goed mogelijk te organiseren. Vrijwilligers, beroepskrachten en externe relaties zetten hun beste beentje voor om ervoor te zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt.
Als ik rond 22.00 uur door de kop van Noord-Holland rijd op weg naar de Afsluitdijk, geniet ik van de prachtige zonsondergang, die de lucht boven de noordhollandse velden in het westen prachtig kleurt.

donderdag 10 juni 2010

Expositie van Atteljee bij Talant in Stiens

Donderdag 10 juni 2010

Atteljee is een kunstgroep met kunstuitleen in Leeuwarden. Het werk wordt gemaakt door volwassen mensen met een verstandelijke beperking èn met een creatief talent. Met professionele begeleiding ontwikkelen deze kunstenaars hun talenten. In hun eigen stijl maken ze kunstwerken voor de uitleen, om te exposeren èn voor de verkoop.

Kunstuitleen Atteljee heeft een ruime collectie kunstwerken. Variatie kenmerkt het aanbod, want men heeft grote werken, kleinere schilderijen, er wordt werk gemaakt met acrylverf of in olieverf en men maakt grafiek en pentekeningen. De collectie wisselt regelmatig.

Bedrijven en particulieren kunnen werken van Atteljee huren of kopen voor respectievelijk hun kantoor of woning. Ook huurkoop is mogelijk. De schilderijen van Atteljee zijn doorgaans expressief en eigenzinnig. Ruim twintig kunstenaars werken in het atelier te Leeuwarden.

Op dit moment exposeert Atteljee in de vestiging van Talant aan de Ieleane in Stiens. Eén van de geëxposeerde schilderijen is van Marleen Bosman. Dit kunstwerk is een acryl op doek. Het is in 2009 geschilderd en is te koop. Marleen maakt doorgaans schilderijen met acrylverf, maar ze maakt ook linoleumsnedes. Haar onderwerpen worden teruggebracht naar eenvoudige vormen. Je kunt haar werk herkennen aan het gebruik van sjablonen, de herhalingen van vormen en in een vrolijk kleurenspel.

woensdag 9 juni 2010

Tweede Kamerverkiezingen 2010

Woensdag 9 juni 2010

Dit is de dag waar velen naar hebben uitgekeken en waarover in de afgelopen weken al veel is gesproken en geschreven. Dit is de dag van de Tweede Kamerverkiezingen 2010. Van 's morgens vroeg tot vanavond 21.00 uur kan door de stemgerechtigden hun stem worden uitgebracht in een stembureau in de buurt van het gemeentelijk woonadres. Eén van de vaste stemlocaties van Stiens is het stembureau in de sportzaal van Talant aan de Ieleane.

Vandaag staan 19 politieke partijen op het stembiljet.
Om te beginnen zijn dat de partijen die momenteel zitting hebben in de Tweede Kamer, te weten: CDA, CU, D66, GL, PvdA, PvdD, PVV, SGP, SP, TON en VVD.

De andere partijen die nog geen zetels hebben verworven in de Tweede Kamer zijn:
- Evangelische Partij Nederland;
- Heel Nederland;
- Nieuw Nederland;
- Lijst 17;
- Partij één;
- Partij Voor de Mens en alle overige aardbewoners;
- Partij voor Mens en Spirit;
- Piratenpartij.

Vanavond wordt met spanning uitgekeken naar de uitslagen en vanaf morgen zullen de politieke beschouwingen over elkaar heen rollen.

dinsdag 8 juni 2010

Smaaktest van Arla in de Canteen van Stenden hogeschool

Dinsdag 8 juni 2010

Arla Foods is een Zweeds-Deens gefuseerde zuivelcoöperatie van melkveeboeren. Vanwege de kartelwetgeving moesten de in Nederland gefuseerde zuivelfabrikanten Friesland Foods en Campina op grond van de geldende Europese regelgeving een aantal activiteiten afstoten. Arla heeft in dat kader toen een zuivelfabriek, een aantal zuivelmerken en een tien jaar durende licentie van het merk Friesche Vlag overgenomen. Arla Foods beschouwt Nederland momenteel als één van haar kernmarkten op het gebied van zuivelproducten. Het motto van Arla is: "Dichter bij de natuur".

Tijdens de lunchpauze staat vanmiddag bij de ingang van de Canteen van Stenden hogeschool een medewerker van Arla met een smaaktest. Hij heeft twee soorten drinkyoghurt in de aanbieding. Het zijn twee puur milde biologische drinkyoghurts, gemaakt van zuivere biologische zuivel. Deze drinkyoghurts zijn op smaak gebracht met een scheut echte vruchtensap van de beste biologische vruchten. Op zijn presentatietafel staan twee smaken, te weten: Sinaasappel/Banaan en Zwarte bes/Framboos.

De deal is als volgt: je mag één van deze bekers drinkyoghurt gratis meenemen om die in de Canteen te consumeren. Daarbij beoordeel je dan het nieuwe product. Als je daarna de Canteen verlaat, lever je de lege drinkbeker weer in en deponeer je die in het krat waarvan het opschrift correspondeert met je bevindingen. Je kunt daarbij kiezen uit: "Yes, I like it!" of "No, I don't like it ...".

De drinkbekers vinden gretig aftrek en worden ook conform afspraak geretourneerd. Het krat met "Yes, I like it!" is overtuigend voller. Als ik de beker inlever, arriveren ook twee andere collega, die hun beker beiden in "No, I don't like it ..." deponeren, met als verantwoording: teveel caloriën en te zoet. Waarschijnlijk zijn er ook testkandidaten die niet konden of niet wilden kiezen, want toen ik de drinkbeker bij binnenkomst mee kreeg, stonden twee drinkbekers op de scheiding van beide kratten.

maandag 7 juni 2010

Alumnibijeenkomst van de VU in de Fryske Akademy

Maandag 7 juni 2010

Jaarlijks organiseren we als Regiocomité Fryslân van de Vereniging VU-Windesheim een alumnibijeenkomst voor afgestudeerden van de Vrije Universiteit (VU) die woonachtig zijn in de provincie Fryslân. Eén van deze alumni is dan gastheer en ontvangt de afgestudeerden op zijn of haar werkplek.

Vandaag zijn we te gast bij VU-alumnus Hans Mol, werkzaam bij de Fryske Akademy te Leeuwarden als onderzoeker, tevens als bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen verbonden aan de Universiteit Leiden. In It Aljemint van de Fryske Akademy worden we ontvangen door Hans Mol en door Reinier Salverda, directeur van de Fryske Akademy, óók alumnus van de VU. Bijna 40 belangstellenden wonen deze interessante bjeenkomst bij.

Hans Mol studeerde aan de VU geschiedenis en historische geografie en vond mede op basis van zijn promotieonderzoek over de middeleeuwse Friese kloosters al in de 80er jaren werk als onderzoeker bij de Fryske Akademy als specialist op het gebied van de historie van Friesland in de Middeleeuwen. Toen was hij ook op het terrein van naamkunde en Friese taal & grammatica werkzaam bij het Friese Woordenboek-instituut van de Fryske Akademy.

Na ontvangst van alle VU-afgestudeerden verzorgt Hans Mol een presentatie over zijn werk binnen de Fryske Akademy, waarin hij in het bijzonder in gaat op zijn werk omtrent het HIStorisch Geografisch Informatie Systeem, afgekort HISGIS. In zijn presentatie benadrukt Hans Mol het belang van dit perceelsgestructureerde historisch geografisch informatie systeem voor het onderzoek naar mens en landschap in de tijd vóór het jaar 1850. Dit systeem maakt het mogelijk om vanuit historisch kaartmateriaal informatie te verkrijgen uit gekoppelde gegevenssystemen, en andersom is dat ook mogelijk. Het HISGIS maakt het mogelijk om bijvoorbeeld de transformatie van het landschap door onder andere bedijking of door veenontginning te bestuderen.

Na deze presentatie worden we in twee groepen verdeeld en verzorgen Hans Mol en Reinier Salverda een rondleiding door de gebouwen van de Fryske Akademy. Daarbij bezoeken we onder andere de werkbibliotheek, de Friese Woordenboek-kamer en de Bestuurskamer van de Fryske Akademy, waarin nog steeds het oude op leer beschilderde behang de wanden siert.

Na de rondleiding wandelen we naar de nabijgelegen Brasserie, waar de VU-alumni tijdens een maaltijd in de gelegenheid worden gesteld om elkaar te ontmoeten in een informele setting. Vanuit de eetzaal hebben we uitzicht op het aan de voet van de Oldehove met partytenten volgebouwde Oldehoofsterkerkhof, waar de honderden bezoeker van het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een sociaal-informeel programma ook de avond doorbrengen.

zondag 6 juni 2010

Passies van het brein

Zondag 6 juni 2010

“Hoe komt het toch:
- dat het soms zo moeilijk is om het zondigen te laten?
- dat we ons allemaal wel eens laten verleiden tot gedrag dat nadelige gevolgen heeft voor onszelf of voor anderen?
Hoe is het mogelijk dat er krachten lijken te zijn waar we geen weerstand aan kunnen bieden? Krachten die ons verleiden tot het onmiddellijk bevredigen van onze behoeften ook al kunnen we voorspellen dat er een moment komt dat we die onmiddellijke behoeftebevrediging zullen berouwen?
Waarom blijven we ons - tegen beter weten in - bezondigen aan bepaald gedrag?”


Op dergelijke vragen zoekt cognitiewetenschapper Margriet Sitskoorn wetenschappelijk verantwoorde antwoorden. Sitskoorn (1966) is neuropsycholoog en hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Ze verricht onderzoek naar de relatie tussen hersenen en gedrag. Sitskoorn houdt zich vooral bezig met de vraag hoe we onze hersenen en hersenprocessen kunnen ontwikkelen door ons gedrag en onze omgeving te veranderen. Ze kijkt naar mensen die problemen ondervinden door een hersenbeschadiging of aandoening, maar ook naar gezonde mensen.

In het nieuwste boek “Passies van het brein. Waarom zondigen zo verleidelijk is” (2010) van Margriet Sitskoorn beschrijft ze aan de hand van (ten 1e) intrigerende verhalen, (ten 2e) fascinerende wetenschappelijke bevindingen en (ten 3e) controversiële dilemma’s hoe de “zeven zonden” zijn verankerd in ons menselijk brein en hoe ze op slinkse wijze de nobele en minder nobele passies in ons leven bepalen. Onderwerpen als ontrouw, verslaving, manipulatie en macht, maar ook genot, motivatie en doorzettingsvermogen passeren de revue. Gaandeweg het boek wordt duidelijk hoe we invloed op de zonden kunnen uitoefenen en zo hun kracht constructief kunnen gebruiken.

Op het boekomslag zie je de titel van het boek in de afbeelding passend verbeeld: de hersenen (het Brein) in de vorm van een hart (Passie), ofwel de passies van het brein. Een mooie vinding van omslagontwerper Johny Van de Vyver. Achter in het boek is per hoofdstuk (en daarmee ook per zonde) een uitgebreide literatuurlijst opgenomen, ingedeeld in wetenschappelijke artikelen, boeken, websites en columns. Achterin het boek is een woordenlijst opgenomen met daarin anatomische termen en schetsen van een doorsnee van de hersenen met daarin de plaatsen in de hersenen aangegeven die betrokken zijn bij genot en pijn.

In dit boek gaat Margriet Sitskoorn in op de relatie tussen onze hersenen en de verleidelijke kracht van onze zonden. Ze vraagt zich af waar de mens zich door laat leiden, zelfs als het bedrijven van de zonden voor de “zondaar” tot negatieve sociale gevolgen leidt zoals sociale uitsluiting en justitiële opsluiting. Achtereenvolgens komen de zeven zonden aan de orde, zoals: Hebzucht, Afgunst, Trots, Luiheid, Woede, Lust en Vraatzucht.

De eerste zonde die wordt beschreven, is Hebzucht.
Nu is het zo dat verzamelen als evolutionair oude eigenschap zeer nuttig was om in tijden van schaarste de kans op overleven te vergroten, maar je kunt je afvragen wanneer de grens van nog acceptabele verzamelzucht tegenwoordig wordt overschreden. En het lijkt er zelfs op dat onze tegenwoordige overvloed onze hebzucht op hol doet slaan. Kan de hebzucht die leidt tot meer, meer, meer (veelal ook ten koste van de ander) worden beperkt? Sitskoorn: “Rechtvaardig handelen gaat hebzucht tegen en bevordert rechtvaardigheid, bij jezelf en bij anderen.”

De tweede zonde is Afgunst.
Waar je bij jaloezie bang bent om iets wat je als je bezit beschouwt te verliezen, gaat het bij afgunst om iets te willen dat een ander heeft en dat je de ander het begeerde niet gunt als je het zelf niet kunt krijgen. Afgunst schaadt de ander, maar ook jezelf. Sitskoorn over het vechten tegen afgunst: “… kies het constructieve pad … laat je uitdagen tot ontwikkeling van jezelf in de richting die jij voor ogen hebt … en … voel je terecht trots”.

Dan komt de derde zonde: Trots
Deugdzame trots is aan positieve waarden van het zelf gerelateerd en het bevordert prosociaal gedrag. Maar bij een al te overmatige positieve waardering van het zelf, slaat het om naar vervelende hoogmoed, zelfingenomenheid, ijdelheid en arrogantie. Mensen met een leidende positie lopen het gevaar in die asociale richting door te slaan. Sitskoorn geeft remediërende tips: “je macht verliezen … bescheidenheid … het blijven inwinnen van informatie bij anderen … en controles inbouwen om je op het recht pad te houden”.

Bij de vierde zonde van Luiheid bedoelt Margriet Sitskoorn eigenlijk: sociale Luiheid.
Sociale luiheid definieert ze als de onverschilligheid om het leed van anderen. Als je moreel nergens meer heen gaat, eist dat uiteindelijk toch de persoonlijke tol van pijnlijke eenzaamheid. Pijnlijk, omdat onze hersenen sociale hersenen zijn. Pijnlijk ook omdat het leidt tot negatieve effecten op je gezondheid. Machtige mensen lopen gevaar, want macht maakt minder empatisch voor het lijden van anderen. Sitskoorn is heel duidelijk in haar advies: “Wacht dus niet af, maar handel … Kies je doel en ga ervoor … Vecht voor de mooie dingen in het leven … en/of … vecht tegen de ellendige dingen in het leven … en … Een minder hectisch leven”.

De vijfde zonde is wat heftiger: Woede.
Sitskoorns aanname is dat onze hersenen niet in staat zijn tot objectieve waarneming; een gewaarschuwd mens telt dus voor twee. Woede is gevaarlijk, want het brengt je van de pijn in jezelf al snel op de gevaarlijke gedragskant van schadelijke agressie, mede omdat woede je minder gevoelig maakt voor de informatie om je heen. Alhoewel woede genetisch is bepaald, kun je het volgens Sitskoorn verminderen door: “niet alleen maar te blijven denken aan de dingen die je woede hebben opgewekt … en … datgene wat je woede heeft opgewekt in een ander daglicht plaatsen … en … Vergeven … en … actief proberen empathie voor degene die je woedend maakt op te brengen”.

De zesde zonde in dit boek is de: Lust.
Lust is aan de ene kant iets prachtigs en het kan veel goeds brengen, maar lust luistert vaak niet naar rede, lust ken geen grenzen en als het besmet is geraakt met agressie, egoïsme, ongelijkheid en gebrek aan respect, vernedering en dwang, verwordt lust tot een zonde. Naast lust kennen we ook nog genot, als datgene wat je ervaart aan je gevoel van lust of aan de bevrediging van je lust. Sitskoorn over besmettelijke lust: “Zoek professionele hulp … en … probeer je lust van de schadelijke gevolgen vrij te maken”.

En als zevende zonde beschrijft ze de: Vraatzucht.
Vraatzucht noemt Sitskoorn de vleesgeworden zonde in onze maatschappij, die het lichaam belangrijker vindt dan de geest. Vraatzucht leidt tot verhoogde gezondheidsrisico’s en gaat gepaard met hoge kosten en veel persoonlijk leed. De voedingsindustrie zorgt voor een grotere genotswaarde van etenswaren door bijvoorbeeld toevoeging van optimale combinaties van vet, suiker en zout, door kauw-arm voedsel te maken waar vezels uit zijn gehaald en waar geur en visuele aantrekkingskracht hun werk effectief (lees: destructief) doen. Volgens Sitskoorn kunnen we onze hersenen in de strijd werpen tégen vraatzucht: “Stel duidelijke regels voor jezelf … en richt je op sociale interactieverhogende gedragingen en op lichamelijke activiteit .. en Train je hersenen … en … Je nieuwe gedachten en gedrag zullen nieuwe hersennetwerken vormen en stimuleren, waardoor je weer meer controle over je gedrag kunt krijgen” … of … Wat vind je er eigenlijk van om via hersenchirurgie in te grijpen in het gevoel, de gedachten en het gedrag van mensen? Vind je dit geoorloofd bij vraatzucht?”.

Door lichamelijke en sociale gebeurtenissen wordt het genots- en pijnsysteem in onze hersenen geprikkeld. Genot (1) en pijn (2) zijn twee krachten die onze motivatie en gedrag heel geraffineerd sturen. Omdat ons hersensysteem evolutionair gezien nog niet perfect is, moeten we die imperfectie nog opvangen met de derde kracht, die van de wijsheid. Onder wijsheid (3) vallen adequate gedragingen als:
- het vermogen je te verplaatsen in de ander;
- goede beslissingen nemen;
- emotie en kennis integreren;
- jezelf kunnen inschatten;
- prosociaal gedrag vertonen.
Hiermee moeten we het vooralsnog doen, want met deze drie krachten kunnen we een “neurobiologisch netwerk van wijsheid” creëren.

Onze grote uitdaging is een balans te vinden tussen de verschillende passies van het brein, die ons ingegeven worden door evolutionair oude en nieuwe krachten in onze hersenen. Dus laat ons met het oog op geluk en gezondheid maar aan de slag gaan om die balans te zoeken en te vinden.

Friese gedeputeerde Hans Konst onthult de Jirnsumer Moeting

Wiep Koehoorn, Hans Konst en Jan Romkes van der Wal
Zaterdag 5 juni 2010


In veel opzichten is het vandaag voor de Stichting Jabikspaad Fryslân een zonnige dag. Niet alleen vanwege het schitterende zomerse weer, maar ook omdat we vandaag stilstaan bij het feit dat het vorige maand tien jaar geleden was dat op 12 mei 2000 het Jabikspaad officieel werd geopend. Mede ter gelegenheid van dat tweede lustrum vieren we vanmiddag in het Friese Jirnsum (Irnsum) de onthulling van ons unieke pelgrimsmonument, de "Jirnsumer Moeting". Ruim 55 genodigden hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging van ons bestuur van de Stichting Jabikspaad Fryslân om deze feestelijke middag bij te wonen. Om 14.00 uur mag ik als bestuursvoorzitter onze gasten welkom heten in de vergaderzaal van de Rooms Katholieke kerk van Sint Marcus te Jirnsum.

Het middagprogramma vangt aan met een lezing van professor dr. Hans Mol, werkzaam bij de Fryske Akademy als vakgroepshoofd (middeleeuwse) Geschiedenis, Letterkunde en Naamkunde. Hans Mol is tevens bijzonder hoogleraar "Geschiedenis van Friesland in de Middeleeuwen" aan de Universiteit Leiden. In zijn interessante lezing met als titel "Fryslân en de Ridders van de Duitse Orde" schetst hij de rijke middeleeuwse streekhistorie van Nes en Jirnsum in het stroomgebied aan de rivieren de Boorn en de Tjonger en gaat nader in op de kloosters langs de toegangswegen van dit gebied, specifiek met de focus op de lokale kloosters van de Ridders van de Duitse Orde. Het Jabikspaad loopt door dit gebied van waaruit duizenden Friezen in de Middeleeuwen onder begeleiding van de Ridders van de Duitse Orde voor kruistochten en pelgrimages vertrokken naar Jeruzalem en naar Santiago de Compostela.

Voorafgaand aan de pauze presenteert directeur Gerhard Bakker van de Stichting Alde Fryske Tsjerken onze gemeenschappelijke plannen van de Stichting Jabikspaad Fryslân om in samenwerking met diverse andere partijen in de gemeente Het Bildt en met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob het "Pelgrimscentrum Sint Jacob" op te richten en te vestigen in het nog te verbouwen toegangsportaal van de Groate Kerk te Sint Jacobiparochie, waarmee ook wordt benadrukt dat dit het noordnederlandse startpunt wordt voor alle pelgrims die hun pelgrimstocht naar Santiago de Compostela aanvangen, zodat zij pelgrimeren van het Nederlandse "Sint Jacob" naar het Spaanse "Sint Jacob". Gerhard Bakker memoreert dat bijna alle gelden binnen zijn om onze plannen en de restauratie van de Groate Kerk doorgang te laten vinden. Als over enkele weken ook de provincie Fryslân de aangevraagde financiële bijdrage toekent, kunnen alle plannen nog dit kalenderjaar worden gerealiseerd.

In de pauze rijden we met enkele bestuurders snel even naar het pelgrimsmonument de "Jirnsumer Moeting", dat we straks officieel zullen laten onthullen. Daar staat een filmploeg van Omrop Fryslân Televyzje klaar om een korte nieuwsreportage op te nemen voor "Koart Nijs" dat vanavond vanaf 18.00 uur elk uur in de nieuwsuitzending "Hjoed" zal worden vertoond.

Daarna wordt het programma in de zaal vervolgd met een boeiende lezing over de geschiedenis van het pelgrimeren vanuit Fryslân naar Santiago de Compostela en over de oorsprong, het ontwerp en de symboliek van het pelgrimsmonument de Jirnsumer Moeting, waarvoor we hier vanmiddag bijeen zijn. Dit pelgrimsmonument is gemetseld van middeleeuwse kloostermoppen, die gedurende vele jaren zijn verzameld door de in Jirnsum geboren Loadewyk Damsma (1921-2010). Deze zogenoemde "Alde Friezen" zijn voornamelijk afkomstig van zo'n 350 Friese kloosters en kerken die tussen 1200 en 1500 in deze regio zijn gebouwd.

De Jirnsumer Moeting symboliseert verschillende ontmoetingen (Fries: moetings) in Jirnsum, namelijk:
- de ontmoeting van de oostroute en de westroute van het Jabikspaad, die vanuit Jirnsum gezamenlijk hun weg vervolgen in zuidelijke richting naar Hasselt;
- de ontmoeting van de pelgrims en de andere wandelaars/fietsers die hier vanuit het Friese Oostergo en Westergo bijelkaar komen om samen verder naar Overijssel te wandelen of te fietsen;
- de ontmoeting van de meer dan 500 kloostermoppen, die hier in één monument zijn verenigd.

Dan is het zover om tot de onthullingsceremonie over te gaan. Eerst krijgt de Friese gedeputeerde Hans Konst het woord alvorens hij als Gebiedsgedeputeerde van Plattelânsprojecten Mid-Fryslân straks buiten de onthullingshandeling zal verrichten. Gedeputeerde Konst roemt het doorzettingsvermogen van de bestuurders en de vrijwilligers van de Stichting Jabikspaad Fryslân in hun al meer dan tien jaar pogen en slagen om het Jabikspaad op diverse manier van onderop een toonaangevende positie te laten verwerven in het Friese landschap en in de Friese samenleving. "Oanhâlde as storein", zo typeert de heer Konst het succes van de afgelopen tien jaar van de Stichting Jabikspaad Fryslân.

Na zijn toespraak gaan we met de Friese gedeputeerde Hans Konst en met stichtingsbestuurder-pelgrim Jan Romkes van der Wal voorop in een korte pelgrimage van de roomskatholieke kerk door de hoofdstraat naar het monument aan de andere (zuid)zijde van het dorp Jirnsum. De meeste genodigden zijn op grond van het kledingadvies als wandelaar of in vol ornaat als pelgrim in pelgrimstenue gekleed, dus onze pelgrimstocht door het dorp trekt veel bekijks. Over het monument ligt een groot wit kleed met het opvallend blauwe kruis van Jirnsum. Samen met een aantal opvallend geklede pelgrims verwijdert gedeputeerde Konst dan de kleden van het pelgrimsmonument en van het informatiepaneel dat naast de Jirnsumer Moeting staat. Direct na de onthulling volgt een korte toespraak en felicitatie van de Friese gedeputeerde.

Daarna klimt pelgrim Jan Romkes van der Wal op het nieuwe Friese monument om boven op de Jirnsumer Moeting staand aan de genodigden een mythisch pelgrimsverhaal te vertellen. Het is een bijzonder moment van deze ceremonie. Tenslotte worden de aanwezigen bedankt voor hun komst en voor hun inhoudelijke bijdrage en dan worden in het bijzonder ook de drie metselaars letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet. Het zijn deze bouwers, die door gebruik te maken van een traditioneel-historisch metselprocedé ervoor hebben gezorgd dat dit kloostermoppenmonument hier in Jirnsum verrees. Na het uitspreken van de pelgrimswens "Ultreia" gaan we allen naar "It Kattehûs" tegenover het pelgrimsmonument om elkaar daar onder het genot van een hapje en een drankje op informele wijze nog te ontmoeten.

Voor de meeste pelgrims zijn ontmoetingen verrassend, onverwacht, inspirerend, stimulerend en nog zoveel meer. De Jirnsumer Moeting is nu de gemarkeerde plaats waar de twee wandel- en fietspaden van het Jabikspaad bijelkaar komen; in steen, in tijd en in ruimte de belofte van al die ontmoetingen die de pelgrimerende wandelaars en fietser op de hierna nog zo'n 3.000 kilometer te volgen wegen en paden zullen beleven. Vanaf hier volgen zeker nog veel vóór je liggende ontmoetingen (Fries: moetings) van wegen en paden, van wandelaars/fietsers en pelgrims, van gelukszoekers en padvinders en van mensen die òf de eindbestemming òf de weg ernaar toe als hun persoonlijk doel zien. Voor al die mensen is het Fries-Overijsselse Jabikspaad bedoeld. Voor veel van die mensen is het Jabikspaad al de springplank geworden voor hun lange, maar bovenal inspirerende pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Na vandaag zullen nog velen letterlijk en figuurlijk in die internationale voetsporen treden.

vrijdag 4 juni 2010

Karretjesrace 2010 op Open Dag @ Stenden Emmen

Vrijdag 4 juni 2010

Stenden hogeschool organiseert vanmiddag op haar hogeschoollocaties een Open Dag. Als ik vanmorgen voor een Voortgangsconsult voor het accreditatietraject van de vijf Techniek-opleidingen arriveer op de hogeschoolvestiging in Emmen, wordt daar hard gewerkt aan de voorbereidingen van deze Open Dag.

In de centrale ontvangsthal is het een drukte van belang. Zojuist is hier de jaarlijkse "Karretjesrace" begonnen. Studententeams van eerstejaars Werktuigbouwkunde gaan hier met elkaar de competitie aan.

Opdracht was om een duurzaam karretje te maken dat op stroom rijdt en dat een lange afstand kan afleggen op een gladde vloer. Elk jaar houdt Stenden hogeschool op haar locatie Emmen zo'n race met kleine wagentjes, die door de studenten zijn ontworpen en gebouwd. Eerder al hadden deze wagentjes als aandrijving onder meer samengeperste lucht, een opgewonden veer, warmte en zwaartekracht en vorig jaar was dat waterstof. Dit jaar is "vliegwielenergie" de bron waarmee de wagentjes een zo groot mogelijke afstand af moeten leggen. De studenten moeten alle onderdelen zelf ontwerpen en fabriceren of bestellen. Er is zichtbaar creatief nagedacht, gezien de verscheidenheid van de ontwerpen. De studenten moeten dit jaar zelf de energie opwekken.

Collega Jos Zoer verzorgt de presentatie van dit uitdagende studentenevenement. Hij interviewt de studenten voordat ze hun karretje in de race brengen. Over de volle lengte van de lange gang zijn links en rechts houten latten gelegd die als een geleiderail zorgen voor het raceparcour. Aan beide zijden staan de studenten en de medewerkers als toeschouwers van deze spannende race. Welke groep laat haar karretje dit jaar de langste afstand afleggen?

Eén van de studenten neemt plaats in een ligfiets, die met het achterwiel op een rollenbank staat. Een andere student zet het karretje van de groep achter de ligfiets op een andere rollenbank. Door te fietsen op deze ligfiets mag dan gedurende één minuut electriciteit worden opgewekt in het karretje en direct na die minuut wordt het karretje op de lange racebaan gezet en losgelaten. Dan begint het karretje een spannende tocht.

Het eerste karretje schiet al vrij snel tollend over een van de geleiderails en legt daardoor helaas maar een betrekkelijk kleine afstand af. Een tweede karretje schiet al direct tegen en óver de geleiderail en brengt het dus ook niet zover. Jammer!
Maar dan komt de derde. De student die het karretje nu op de baan zet, heeft geleerd van de eerste twee, want hij heeft gezien dat een karretje dat in het midden op de baan wordt losgelaten, door zijn beginsnelheid al snel over de geleiderail heen rijdt. Hij zet zijn karretje dan ook tégen de geleiderail en laat hem dan los. Het karretje rijdt keurig langs de geleiderail en legt uiteindelijk maar liefst 52 meter af.

De rest van de race kan ik niet meer bijwonen, omdat het de hoogste tijd is om ons Voortgangsconsult aan te vangen.

donderdag 3 juni 2010

Be trendy? Get Stendy!

Donderdag 3 juni 2010

Stenden hogeschool introduceert haar eigen, trendy, sportieve kleding- en geschenkenlijn in diverse frisse kleuren. Daartoe wordt vandaag om 12.00 uur èn om 13.00 uur een "fashion moment" op het podium van de centrale ontvangsthal georganiseerd om deze nieuwe lijn letterlijk in de schijnwerpers te zetten. De kleding- en geschenkenlijn wordt geshowd door een groep van ongeveer 15 studenten en medewerkers. Studenten en medewerkers zijn uitgenodigd om deze fashion show bij te wonen.

Enige jaren geleden introduceerde Stenden hogeschool de inmiddels veel gedragen grijze hooded sweater. Sinds vandaag zijn poloshirts, joggingbroeken, t-shirts, en hooded sweaters verkrijgbaar in een mannen- en vrouwenlijn in de huisstijlkleuren van Stenden hogeschool: fuchsia, heather grey, navy blue en white.

Naast deze kledinglijn is vandaag ook een begin gemaakt met de relatiegeschenkenlijn. Het assortiment bestaan vooreerst uit een USB-stick, een paraplu en een houten pennenset met het Stendenlogo op de pen gelaserd. Daarnaast wordt de blauwe tassenlijn gepresenteerd, bestaande uit een rugtas, een schoudertas en een sporttas.

Het is de bedoeling dat deze Stenden-collectie in de toekomst wordt uitgebreid. Studenten en medewerkers van Stenden hogeschool worden opgeroepen om daartoe hun ideeën en/of wensen kenbaar te maken.
Sinds vandaag zijn de kleding en de geschenken te koop in de Stenden shop op alle vestigingen in Nederland, te weten: Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden en Meppel.
Het assortiment wordt gepresenteerd in een dubbelzijdige drieluikfolder met als slogan: "Be trendy? Get Stendy!".

woensdag 2 juni 2010

Ontruimingsoefening @ Stenden Leeuwarden

Woensdag 2 juni 2010

Tegen tien uur loopt een bedrijfshulpverlener in het opvallende hesje door het brede gangpad van onze werkplek in het Haakgebouw van Stenden hogeschool te Leeuwarden. Haar boodschap is duidelijk en resoluut: onmiddellijk het pand verlaten en verzamelen op het parkeerterrein achter het Haakgebouw.

De aanwezige collega's volgen de aanwijzingen op. Ze verlaten al dan niet met jas en/of tas hun werkplek en gaan via de trap naar beneden, waar ze naar de uitgang worden verwezen. Bij de uitgang en een eindje verder op het parkeerterrein staan weer andere collega-bedrijfshulpverleners om ons te wijzen waar we ons dienen op te stellen in afwachting van nadere berichtgeving.

Het is prachtig weer, dus het is ook beslist geen straf om even buiten te verblijven. Als we zo'n tien minuten buiten hebben gestaan, horen we dat in het Haakgebouw het ontruimingsalarm vervaarlijk klinkt. Ons wachten in de open lucht wordt veraangenaamd door een bedrijfshulpverlener die met een doos vol Raket-waterijsjes bij de collega's langs loopt om hen te trakteren op een ijsje. Die traktatie wordt door de wachtende collega's zichtbaar gewaardeerd.

Na zo'n twintig minuten wordt het sein gegeven dat we weer naar binnen mogen. Dat betekent het einde van de ontruimingsoefening. Gedurende de hele oefening heb ik geen wanklank gehoord, integendeel, ik heb de stellige indruk dat men dit wel als een gezellige onderbreking van het werk heeft ervaren, gezien het feit dat er bij het uitgaan, het wachten en het terugwandelen een gezellige sfeer hangt, waarin je ook weer eens even met collega's pauzeert, die je anders niet of soms af en toe even ontmoet en spreekt. Zo is de oefening niet alleen een nuttige, maar ook een sociale happening.

Ongeveer tien minuten later hebben we het werk weer hervat en keert de rust weer terug op de werkvloer.

dinsdag 1 juni 2010

Gebr. v/d Heide in Stiens

Dinsdag 1 juni 2010

De percelen op het bedrijventerrein Middelsee van Stiens zijn in de afgelopen jaren in meerdere fasen als bouwgrond aangeboden aan belangstellende ondernemingen. Op het in de eerste fase in exploitatie genomen deel van dit bedrijventerrein staat aan de Seeduker het bedrijfspand van het Bouw- en Loodgietersbedrijf Gebroeders Van der Heide.

Op het pand en op de Peugeot-bedrijfswagen van Gebr. v/d Heide staat het bedrijfslogo. In de hoofdletter "H" van dit logo zijn de twee divisies van deze onderneming afgebeeld.
> Links zien we de hamer, als verwijzing naar de divisie van het Bouwbedrijf;
> Rechts zien we de Engelse sleutel, als verwijzing naar de divisie van het Loodgietersbedrijf. Deze Engelse sleutel is ook wel bekend als de zogenoemde "Bahco", de verstelbare moersleutel waarvan zijn Zweedse merknaam de afkorting is van "Bernt August Hjort & Company".