woensdag 19 mei 2010

Expositie van Douwe Mattheus Hoogeveen in gemeentehuis Stiens

Woensdag 19 mei 2010

In het kader van honderd jaar “Aap, Noot, Mies” worden door de Kultuerried Ljouwerteradiel verschillende activiteiten ontplooid rondom het welbekende leesplankje.

Al in 1892 bedacht de Stienser meester (Mattheus Bernhard) Hoogeveen (1863-1941) de voorloper van de Aap Noot Mies-leesplank. Deze werd op zijn lagere school uitgetest in Stiens, waar hij toen hoofd der school was. De latere versie die uitgever Wolters vanaf 1910 op de markt bracht, wordt daarom ook wel aangeduid als “de verbeterde versie” van Hoogeveens leesmethode.

Op dit moment is in het gemeentehuis van Leeuwarderadeel te Stiens een expositie van schilderijen van de zoon van deze meester Hoogeveen te zien. Zijn zoon Douwe Mattheus Hoogeveen was classicus en werd later kunstschilder. Van hem heeft de gemeente Leeuwarderadeel veel schilderijen in bruikleen van de Boelstra Olivier Stichting.

In de ontvangsthal en in de expositieruimte van het Stienser gemeentehuis is deze tentoonstelling van schilderijen van M.D. Hoogeveen momenteel tot 1 augustus 2010 te bezichtigen. De tentoonstelling bestaat uit een brede variatie aan werk van onder andere stillevens, een keukeninterieur, van stad & platteland en een portret.

Geen opmerkingen: