donderdag 31 december 2015

Bijbelleesrooster 2015 van het NBG

Donderdag 31 december 2015 - Oudejaarsdag
Cover van het Bijbelleesrooster 2015

Jaarlijkse uitgave
Elk jaar geeft het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een Bijbelleesrooster uit. Met ingang van het nieuwe kalenderjaar - morgen dus op 1 januari 2016 - beginnen we thuis met het Bijbelleesrooster van 2016.
In het afgelopen jaar hebben we tot en met vandaag aan tafel de Bijbel gelezen volgens het 'Bijbelleesrooster 2015'. Dominee Klaas Touwen, Evangelisch-Luthers predikant in Arnhem, is de samensteller van dit leesrooster. Dit Bijbelleesrooster 2015 is een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap.
Dit leesrooster wordt jaarlijks als klein Bijbel-inlegboekje uitgegeven, en het kan ook worden gevonden op en gratis gedownload via de website van het NBG. En je kunt het Bijbelleesrooster ook volgen als RRS-feed, via Twitter en via Facebook.

Oecumenisch Leesrooster 
Het Bijbelleesrooster bood in 2015 elke dag een korte bijbellezing. Voorheen was dat ook met een dagelijks thema, maar dat is voor het jaar 2015 weggelaten. De bijbeltekstkeuze is gebaseerd op het kerkelijk jaar, zoals dat in verschillende kerken in Nederland wordt gevierd. Dit Bijbelleesrooster heeft voor de dagelijkse lezingen de zondagse bijbellezingen van het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken als uitgangspunt gekozen. Zo sluiten de doordeweekse bijbellezingen optimaal aan bij de brede variëteit aan bijbellezingen die in verschillende kerkelijke tradities op zon- en feestdagen aan de orde komen.

B-jaar 
Het afgelopen (kerkelijk) jaar 2015 was een zogenoemd 'B-jaar'. Dat wil zeggen dat in het afgelopen jaar het Evangelie volgens Marcus centraal stond. Daarnaast besteedde dit Bijbelleesrooster 2015 extra aandacht aan het boek Jesaja en aan de brief van Jacobus. Verder besteedde dit leesrooster aandacht aan de christenen in Kolosse, aan het boek Hooglied, en aan de eerste brief van Johannes.

Bijbelboeken en dagthema's
Behalve de bovengenoemde bijbelboeken, is in het afgelopen kalenderjaar volgens het Bijbelleesrooster 2015 ook gelezen uit de bijbelboeken: Psalmen, Handelingen, 2 Korintiërs, Exodus, Jozua, Micha, 1 Johannes, Daniël, Jesaja, Ezechiël, Leviticus, Maleachi, Spreuken, Numeri, Sefanja, en 1 Tessalonicenzen.

Nederlands Bijbelgenootschap
Voorin het boekje wordt informatie gegeven over het binnenlands en het buitenlands bijbelwerk van het NBG. Al meer dan 200 jaar vertaalt het NBG Bijbels, stelt ze beschikbaar, geeft uitleg en achtergronden over de Bijbel en laat mensen de relevantie van de Bijbel ervaren. Leden, vrijwilligers, donateurs, en medewerkers dragen allemaal hun steentje bij aan dit zo belangrijke bijbelwerk.
Over de wijze waarop het NBG dat doet, wordt in dit boekje kort uitleg gegeven over vijf bijbelprojecten, zoals: Bijbels voor China, Kinderbijbels voor Bulgaarse weeskinderen, de Bijbel in Gewone Taal als luisterboek, het Grow and Learn-zondagschoolproject in Guatemala en de in 2015 gepubliceerde Samenleesbijbel voor gezinnen in Nederland.

DEBIJBEL.NL
Het Bijbelleesrooster verwijst inmiddels ook naar de NBG-website debijbel,nl, waar veel informatie kan worden gevonden over allerlei onderwerpen die met de Bijbel te maken hebben. Op die site kun je ook De Nieuwe Bijbelvertaling lezen. En als je lid bent van het NBG heb je de beschikking over heel veel extra's op deze bijbelsite, zoals uitleg, foto's, veel verschillende bijbelvertalingen (ook de Friese), filmpjes, kaarten, tijdlijnen, enzovoort. Iedereen mag daar dertig dagen lang gratis gebruik van maken, en daarna kun je er gebruik van blijven maken als je lid wordt van het NBG. Alle leden zorgen er door hun ledenbijdrage voor dat deze website en alle andere bijbelwerk steeds verder wordt uitgebreid en verbeterd.
Het Bijbelleesrooster 2015 laat op de onderzijde van alle maandenpagina's zien wat je zoals kunt met deze uitgebreide website van DEBIJBEL.NL

dinsdag 29 december 2015

Zuiderzeepad van Amsterdam CS naar Muiderberg

Dinsdag 29 december 2015
Bij het Muiderslot in MuidenRond het Gouden Hart van Nederland
In juli 2013 kreeg Durkje bij haar afscheid van de ROC-unit MBO-Zakelijke Dienstverlening onder andere de Lange Afstandswandelgids 'Zuiderzeepad' van haar collega's kado. De subtitel van deze wandelgids is 'Wandelen rond het Gouden Hart van Nederland', waarbij met het gouden hart de voormalige Zuiderzee, en nu het huidige IJsselmeer wordt bedoeld. Deze routegids beschrijft de lange afstandswandeling rondom de voormalige Zuiderzee, te beginnen in Enkhuizen, om dan onder andere via Amsterdam, over de Veluwe en via Kampen naar Stavoren te lopen, over een afstand van ongeveer 400 kilometer.
Vandaag wandelen Durkje en ik ons vijfde traject van het Zuiderzeepad, namelijk van het Centraal Station (CS) van Amsterdam naar Muiderberg, over een afstand van 23,6 kilometer. Het duo-thema van dit traject is ‘Amsterdam (De Gouden Eeuw van Amsterdam)’ en ‘Amstel en Vecht (Natuur is de afstand tussen twee steden)’.

Purmerend > Muiderberg > Weesp > Amsterdam CS
Tijdens ons vroege ontbijt in het Hampshire Golfhotel Waterland in Purmerend (we zijn vanmorgen de eerste ontbijtgasten) is het buiten nog donker, maar in het oosten breekt het licht in prachtige kleuren het duister van de nacht. Het is nog licht schemerig als we vertrekken vanuit Purmerend. De temperatuur is vanmorgen vroeg iets lager dan gisteren, namelijk 7 graden Celsius, en die stijgt vandaag nog licht tot zo’n 10 graden Celsius. Het waait zacht, het is op een enkele regendruppel na de hele dag droog, en de zon laat zich pas aan het eind van de middag heel even – maar wel mooi - zien, dus we genieten ook vandaag – de laatste dag van deze wandeldriedaagse – weer van schitterend wandelweer.
We rijden eerst van Purmerend via de ring van Amsterdam naar Muiderberg, en parkeren onze auto daar om 9.00 uur bij een bushalte. Daarna nemen we de bus van Muiderberg naar het bus-NS-station van Weesp, en vanuit Weesp nemen we dan de trein naar Amsterdam CS. Hier begint onze etappe vandaag om 10.20 uur. Voor een wandeldag wel een beetje een late start, maar nu hebben we wel bereikt dat we aan het eind van de middag bij onze auto uit komen, om dan direct weer naar huis te kunnen rijden.

Stadswandelen door Amsterdam
Vanaf de voorzijde van het Centraal Station van Amsterdam lopen we naar het Damrak, om dan via de Zeedijk naar de Waag te lopen, Verderop steken we de Prins Hendrikkade weer over om langs het Oosterdok naar het wetenschapsmuseum Nemo te lopen. Op de kade van de Museumhaven is men druk in de weer om voor de komende jaarwisseling het vuurwerkspektakel boven het IJ voor te bereiden. 
Jaarwisseling 2015-2016 met vuurwerk op tv
Nogmaals kruisen we de Prins Hendrikkade, om verderop door en langs het Entrepotdok en langs Artis naar de Sarphatistraat te gaan. Daar gaan we door het poortgebouw van de voormalige Oranjekazerne naar de Dapperstraat, waar we over de lange dagmarkt lopen naar de Javastraat.
Via de gezellig drukke Javastraat doorkruisen we de Indische Buurt om over het Javaplantsoen het Flevopark binnen te kunnen wandelen. Buiten het Flevopark gaan we op de Zeeburgerdijk de Zeeburgbrug op. Aan de overzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal gaan we ter hoogte van Camping Zeeburg via de trap vanaf de Zeeburgbrug naar beneden. In het campingrestaurant nemen we onze koffiepauze alvorens we buiten de bebouwde kom van Amsterdam verder gaan. We horen dat er in de komende dagen nota bene 800 gasten op deze camping zullen verblijven in huisjes, caravans, campers en tenten, opdat ze de komende jaarwisseling in de hoofdstad kunnen en zullen doorbrengen.

Diemerzeedijk
Het Zuiderzeepad gaat nu verder over de Diemerzeedijk, over de smalle landstrook tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het moderne IJburg. Voorbij IJburg en de Diemerdammersluis passeren we enkele forten van het voormalige verdedigingswerk van de Stelling van Amsterdam. Over het PEN-eiland lopen we langs de Electrische Centrale.
Daarna gaat de route verder over de IJsselmeerdijk ten zuiden van het IJ-meer. Het graspad bovenop de lage dijk is nogal drassig, waardoor we grotendeels over het fietspad aan de voet van deze grasdijk verder gaan in oostelijke richting.
We lopen om de Noorder- of Rietpolder heen naar Muiden. Hier zie je dat de grondwerkzaamheden van start zijn gegaan om de polder bouwrijp te maken voor een nieuwe woonwijk van Muiden. De leden van de volkstuinvereniging hebben langs onze route een groot aantal protestborden opgehangen, waaruit blijkt dat zij tegen hun wil al hun volkstuinen moeten afstaan aan de projectontwikkelaar van de nieuwe woonwijk in aanleg. Dat de emoties hier hoog bij zijn opgelopen, blijkt wel uit de heftige teksten van de volkstuiniers.

Muiden
We wandelen Muiden binnen over de Zeestraat, en steken daar via sluisbrug bij de drie schutsluizen van de ‘Grote Zeesluis’ de Vecht over. Aan de overzijde van het water vinden we het Eethuys Graaf Floris V, waar we ons genoeglijk nestelen bij de open haard. Gesterkt door een portie erwtensoep en roggebrood met spek kunnen we het laatste deel van onze dag-etappe aanvangen.
Eerst lopen we langs de havenkade van de Herengracht naar het Muiderslot. Het is hier een drukte van belang. Veel ouders en grootouders zijn hier naar het Muiderslot gekomen, om dit beroemde kasteel te bezichtigen. We lopen over de verdedigingswal van Muiden in zuidelijke richting, om dan aan de overzijde van het water over de drassige graskade verder te glibberen langs de vestinggracht, op weg naar de veel hogere Dijkweg, die we volgen richting Muiderberg. Aan de overzijde van de vestinggracht staat het Muiderslot, in de steigers.

Muiderberg
Je kunt aan de bemodderde grasdijk langs de vestinggracht zien dat die in de afgelopen dagen veelvuldig is bewandeld. De Dijkweg langs het IJsselmeer is veel hoger en droger, en het graspad boven op deze grasdijk is ook veel beter te bewandelen. Langs de klifkust lopen we richting Muiderberg. Langs de oever van het IJsselmeer staan hier veel bomen, waarvan er veel zijn omgewaaid, omdat die in de drassige oever-ondergrond niet stevig wortelen. Als we hier zo langs de IJsselmeerkust lopen, begint de late middagzon nog prachtig door te breken, met als gevolg dat de bomen en het riet langs het IJsselmeer in een prachtige roodgouden gloed veranderen. Een heel mooi gezicht met het weidse IJsselmeer op de achtergrond.
Bij het Groot Krabbenhoofd komen we Muiderberg binnen. We lopen langs het meerstrand naar het strandpaviljoen, waar onze route vandaag eindigt. Hier gaan we landinwaarts Muiderberg in, om weer terug te wandelen naar de bushalte waar we vanmorgen onze auto parkeerden.

Driedaagse variatie langs het IJsselmeer
Vanuit Muiderberg rijden we dan weer terug naar Stiens, terugkijkend op een schitterende wandeldriedaagse over het Zuiderzeepad, waarbij we in de afgelopen drie dagen totaal 73,2 kilometer hebben gewandeld, deels langs het IJsselmeer, over Marken, door schilderachtige kustplaatsen, over drassige paden over de veenweidegrond van diepliggende polders, door onze hoofdstad, die qua historie een echte Zuiderzeestad is, en tenslotte door het land van Amstel en Vecht.


Zuiderzeepad van Monnickendam naar Amsterdam CS

Maandag 28 december 2015
Over smalle planken de poldersloten overstekenRond het Gouden Hart van Nederland
In juli 2013 kreeg Durkje bij haar afscheid van de ROC-unit MBO-Zakelijke Dienstverlening onder andere de Lange Afstandswandelgids 'Zuiderzeepad' van haar collega's kado. De subtitel van deze wandelgids is 'Wandelen rond het Gouden Hart van Nederland', waarbij met het gouden hart de voormalige Zuiderzee, en nu het huidige IJsselmeer wordt bedoeld. Deze routegids beschrijft de lange afstandswandeling rondom de voormalige Zuiderzee, te beginnen in Enkhuizen, om dan onder andere via Amsterdam, over de Veluwe en via Kampen naar Stavoren te lopen, over een afstand van ongeveer 400 kilometer.
Vandaag wandelen Durkje en ik ons vierde traject van het Zuiderzeepad, van Monnickendam naar het Centraal Station (CS) van Amsterdam, over een afstand van 30,4 kilometer. Het duo-thema van dit traject is ‘Waterland (Wazig en onvast)’ en ‘Amsterdam (De Gouden Eeuw van Amsterdam)’.

Monnickendam
Tijdens ons ontbijt in het Hampshire Golfhotel Waterland in Purmerend wordt het buiten snel licht. Het is dan ook al licht als we vertrekken vanuit Purmerend. De temperatuur is vanmorgen vroeg evenals gisteren weer 11 graden Celsius, en die stijgt vandaag door de aangename zon nog enigszins. Het waait veel minder hard dan gisteren; het is droog en de zon laat zich vandaag van haar beste kant zien, dus we genieten vandaag van schitterend wandelweer.
We rijden van Purmerend naar Monnickendam, en parkeren onze auto daar om 9.00 uur op het grote parkeerterrein tegenover de Grote Kerk van Monnickendam. Hier begint onze etappe vandaag. We lopen op het voetpad over de Vesting, en daarbij komen we ook langs de oude ommuurde Joodse begraafplaats.
Aan de rand van de bebouwde kom gaan we het smalle voetpad van de IJsselmeerdijk op, en dan gaan we over dit dijkpad langs De Poel, een oude molenkolk, die momenteel bemalen wordt door een gemaal.

Zuiderwoude
Ongeveer drie kilometer blijven we de Waterlandse Zeedijk volgen, met aan onze linkerzijde voortdurend de Gouwzee, met uitzicht op het eiland Marken. Bij Dijkseinde verlaten we de IJsselmeerdijk, om dan over een polderweg af te buigen naar Zuiderwoude. Daar woont onze voormalige predikante van Stiens, dominee Charlotte Kremer, met haar echtgenoot en twee dochters. Toen Charlotte enkele maanden geleden via Facebook vernam dat Durkje en ik waren begonnen met het Zuiderzeepad, meldde ze direct dat we toch vooral ook even bij hen langs moesten komen in de pastorie van Zuiderwoude, want de route van het Zuiderzeepad gaat immers door haar dorp, waar ze nu gemeentepredikant is van Zuiderwoude en Uitdam. Omdat we niet precies weten waar ze met haar gezin in Zuiderwoude woont, bellen we haar bij de rand van de bebouwde kom, en dan worden we enthousiast uitgenodigd om vooral direct door te lopen naar haar pastorie, want ze zijn allemaal thuis, en we kunnen daar gezellig even een kop koffie drinken. Het wordt een plezierig weerzien, en een aangenaam verpozen in de pastorie.
Maar ja, het is wel heel gezellig, maar we halen de ruim dertig kilometers alleen maar als we onze etappe weer vervolgen, dus we bedanken de familie Kremer en gaan weer verder; langs de kerk en over de ophaalbrug het dorp uit, en verderop de polder Rijperweeren in.

Uitdam en Holysloot
De Rijperweg door de waterrijke polder voert ons naar het dorpje Uitdam, dat deels tegen de IJsselmeerdijk en aan de voet van de IJsselmeerdijk is gebouwd. We gaan ter hoogte van Uitdam de Uitdammerdijk op, om ten zuiden van de Uitdammer Die de drassige veenpolder in te gaan, want we moeten door die laaggelegen polder oversteken naar het dorpje Holysloot. Een ander wandelend duo komt met hoge laarzen aan uit tegenovergestelde richting. De vrouw vond het bijna niet te doen om de polder door te steken, maar de man relativeert dat het hier vooraan wel erg drassig is, maar dat het verderop wel meevalt. We hebben goede wandelschoenen, dus we durven het wel aan om de natte polder te doorkruisen. Dan blijkt dat er inderdaad een aantal stukken erg drassig is, maar het gaat wel. Over grasland, over smalle paadjes met links schrikdraad en rechts de sloot gaan we voorzichtig verder, daarbij regelmatig voorzichtig balancerend via twee naast elkaar liggende steigerplanken de brede poldersloten overstekend. Het verloopt allemaal prima, en na dit uitdagende traject komen we heelhuids aan in Holysloot. Hier nemen we een pauze bij de dorpskerk, om wat te eten en te drinken.

Durgerdam
Ten zuiden van Holysloot steken we het onvoltooide kanaal (1826) over, en dan nemen we een smal voetpad en verderop een graspad over het hoger gelegen polderdijkje om de nogal laag gelegen Blikmeerpolder heen.
Daarna gaat het verder over de hoge Uitdammerdijk, met links het IJsselmeer en rechts het Kinselmeer.
Dan komen we aan in het streekdorp Durgerdam, waar we in De Oude Taveerne - een dijkcafé - een koffiepauze nemen.

Van Boven-IJ naar Het IJ
Voorbij Durgerdam lopen we over de IJ-dijk langs het Buiten-IJ. Eerst kruisen we de Zeeburger tunnel, en dan komen we in Schellingwoude. Na Schellingwoude komen we door Nieuwendam, en vervolgens doorkruisen we het Vliegenbosch, om dan langs de Akzo-fabriek naar en door de Amsterdamse Vogelbuurt verder te gaan. Vanuit de Vogelbuurt lopen we naar de kade van Het IJ, en dan lopen we langs Het IJ naar het IJpleinveer. Als we bij de aanlegplaats van de veerpont aankomen, arriveert de veerboot, waarmee we direct Het IJ oversteken naar het Centraal Station van Amsterdam.
We lopen in het nieuwe station naar boven, naar de busterminal, en daar staat dan al onze bus klaar, die ons naar Monnickendam brengt. We stappen in, en dan vertrekt hij ook direct, dus deze combinatie van veerboot en bus is wel heel snel. Ongeveer twintig minuten later stappen we al weer uit bij de Grote Kerk van Monnickendam, en dan rijden we met ons auto direct door naar het Hampshire Golfhotel Waterland in Purmerend, waar we vanavond dineren, en vannacht overnachten. Morgen willen we onze Zuiderzeeroute dan vervolgen vanuit het centrum van Amsterdam. 

Zuiderzeepad van Edam naar Monnickendam en op Marken

Zondag 27 december 2015
Bij Vuurtoren 'Het Paard' op MarkenRond het Gouden Hart van Nederland
In juli 2013 kreeg Durkje bij haar afscheid van de ROC-unit MBO-Zakelijke Dienstverlening onder andere de Lange Afstandswandelgids 'Zuiderzeepad' van haar collega's kado. De subtitel van deze wandelgids is 'Wandelen rond het Gouden Hart van Nederland', waarbij met het gouden hart de voormalige Zuiderzee, en nu het huidige IJsselmeer wordt bedoeld. Deze routegids beschrijft de lange afstandswandeling rondom de voormalige Zuiderzee, te beginnen in Enkhuizen, om dan onder andere via Amsterdam, over de Veluwe en via Kampen naar Stavoren te lopen, over een afstand van ongeveer 400 kilometer.
Vandaag wandelen Durkje en ik ons derde traject van het Zuiderzeepad, van Edam naar Monnickendam, met aansluitend  nog een rondje op het eiland Marken, over een afstand van totaal 13,2 + 6 = 19,2 kilometer. Het duo-thema van dit traject is 'Zeevang (Rechts de zee, links en land)’ en ‘Waterland (Wazig en onvast)’.

Edam
Het is nog donker als we om 7.30 uur vertrekken uit Stiens. Het is evenals de afgelopen weken en dagen te warm voor de tijd van het jaar. De temperatuur is vanmorgen vroeg 11 graden Celsius, en die stijgt gedurende deze dag nog met één graad.
We rijden van Stiens naar Monnickendam, en kunnen daar aansluitend direct de bus nemen van 9.02 uur van Monnickendam naar Edam. Bij het busstation van Edam stappen we uit, en dan lopen we over een hooggelegen kastanjelaan over de Zuidervesting. Door de Gevangenpoortsteeg moeten we naar en over de Constabelbrug, maar twee Edammers maken ons duidelijk dat die brug is weggehaald, om na groot onderhoud weer te worden teruggeplaatst, nadat een naastgelegen brug enige tijd geleden spontaan was ingestort. Op hun advies lopen we iets verder door om dan bij de volgende brug de doorgaande route van het Zuiderzeepad door Edam weer op te pakken.
Het is miezerig weer, net te veel motregen om droog te blijven, en te weinig neerslag om een paraplu of regenkleding te gebruiken. Een paraplu zou sowieso geen optie zijn, want het waait de hele dag nogal hard. Maar omdat het niet koud is, is het toch prima wandelweer, in elk geval als het gedurende langere perioden niet motregent.
Voorbij de Kettingbrug lopen we ter hoogte van de Edammersluis de plaats Edam uit.

Volendam
Voorbij Edam gaan we de IJsselmeerdijk op, waarop we over een verhard dijkpad naar Volendam kunnen lopen. Niet alleen hier op de IJsselmeerdijk, maar ook gedurende de hele dag komen we regelmatig andere wandelaars en runners tegen, dus het ogenschijnlijk vieze weer weerhoudt velen niet om naar buiten te gaan voor een frisse wandeling.
In de bebouwde kom van Volendam stap je op deze vroege zondagochtend een heel andere wereld binnen. Ineens sta je in een winkelstraat vol met horeca en detailhandel, waaronder heel veel souvenirshops. Je waant je hier in Azië, want overal lopen grote en kleine groepen Aziatische toeristen. Kennelijk is er een groot aantal Aziatische toeristen in één of meer touringcarbussen naar Volendam gereden, waar ze nu naar hartenlust kunnen lopen en kopen. We gaan bij een café op de havenkade naar binnen om daar onze koffiepauze te houden. Het is er gezellig druk, en het hele interieur ademt door de grote hoeveelheid kerstversiering nog de kerstsfeer van (eer)gisteren.

Katwoude
Na deze koffiepauze wandelen we ter hoogte van de molen van Katham Volendam uit, om dan binnendijks aan de voet van de IJsselmeerdijk naar de Jan Hagelhoek te lopen. Links van ons achter de hoge dijk ligt het IJsselmeer, hier ook wel Gouwzee genoemd, en rechts hebben we het uitzicht over de laaggelegen en waterrijke Polder Katwoude.
Bij de Hoek van Noord bij Jan Hagelhoek veranderen we van richting, om dan binnendijks naar Katwoude te lopen. Na Katwoude komen we langs de Jacob Hoeve, een grote kaasboerderij die ook is ingericht op grotere groepen bezoekers. We lopen nu trouwens aangenaam in de luwte, uit de harde wind, met de windbeschermende IJsselmeerdijk aan onze zuidzijde.

Monnickendam
Bij de Rietvinksbrug vervolgen we onze route over het fietspad langs de N247, en draaien we al heel snel Monnickendam binnen, bij de sluis in de Purmer Ee. Langs de binnen(jacht)haven en langs de Speeltoren doorkruisen we de plaats, totdat we arriveren bij de Grote of Sint-Nicolaaskerk van Monnickendam. Die is helaas gesloten, zodat het bezichtigen van deze kolossale 16e eeuwse laatgotische kerk nu niet mogelijk is.
Tegenover deze kerk staat onze auto op het grote parkeerterrein. We eten daar even een broodje, stappen in en rijden vervolgens naar Marken.

Marken
Vanuit Monnickendam rijden we om de Gouwzee heen. Via de IJsselmeerdijk rijden we vanaf het vasteland door het IJsselmeer naar het eiland Marken, waar we de auto vlakbij het centrum van Marken-dorp kunnen parkeren.
We wandelen het dorp binnen om dan door de Havenbuurt naar de haven te lopen. Daar bezoeken we eerst de VVV, alvorens we het beoogde rondje over Marken gaan lopen. De route door Marken voert ons ook langs de Hervormde kerk aan de Kerkbuurt. Daar bellen we aan bij en goede kennis, die hier woont, maar hij en zijn echtgenote blijken niet thuis te zijn. Dan gaan we nog even een steegje door, naar een hofje, dat uitbundig is versierd met allerlei kerstversiering, inclusief een kerststal, en daarbij ook nog een aantal scheepsmodellen. De tachtigjarige maker van dit alles komt naar buiten – en later haalt hij ook zijn echtgenote er nog bij - en hij vertelt ons dan uitgebreid wat hem beweegt in het leven en in zijn werk hier buiten in het hofje. De plannen voor volgend jaar zijn al klaar, dus dan wordt het nog weer mooier dan dit jaar, zo is de bedoeling. Kerstmuziek zal dan het hofje ook vullen. We bedanken de beste man en gaan weer verder op onze wandelroute.

Vuurtoren Het Paard
Eerst door het oude centrum van Marken, en daarna door de nieuwbouwwijk van Marken, gaan we, om dan de IJsselmeerdijk op te gaan, waarover we dan zo’n twee kilometer met de wind in de rug over een smal pad naar de Markense vuurtoren Het Paard te lopen.
Bij deze karakteristieke vuurtoren vinden we ook het keerpunt op onze Marken-route.
Aan de zuidzijde gaan we over een bijzonder glibberig klinkerpaadje over de IJsselmeerdijk weer terug naar het dorp Marken. Bij Rozewerf verlaten we het klinkerpaadje, om dan door de smalle straatjes van de werf Rozewerf verder landinwaarts te gaan.
Daarbij passeren we eerst Grotewerf, en dan Wittewerf. Alle drie werven zijn verhogingen in het landschap, waarop dicht op elkaar een flink aantal woningen met hier en daar een bijbehorend bedrijfsgebouw is gebouwd. Het zijn alle drie de voor Marken zo karakteristieke gebouwencombinaties op opgeworpen aarden hoogten. In Fryslân en in Groningen kennen we deze ‘werven’ ook, maar daar noemen we ze respectievelijk ‘terpen’ en ‘wierden’. Ze werden opgeworpen voor bebouwing, die bij het wassende zeewater dan werden behoed voor overstroming.
Voorbij Wittewerf komen we weer langs het parkeerterrein waar onze auto staat. We lopen nogmaals het dorpscentrum van Marken binnen om daar in een havencafé nog even een kop koffie te drinken, alvorens we naar het Hampshire Golfhotel Waterland in Purmerend rijden, waar we vanavond dineren, en vannacht overnachten. Morgen willen we onze Zuiderzeeroute dan vervolgen vanuit het nabijgelegen Monnickendam.


zaterdag 26 december 2015

Om voor elkaar te zijn

Zaterdag 26 december 2015 - 2e Kerstdag
Cover van de Adventskalender 2015Meditatieve tekst met leessuggestie


Op weg naar Kerst
In de afgelopen vier weken hebben we thuis de Adventskalender 2015 van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) op tafel gehad. Deze Adventskalender getiteld ‘Om voor elkaar te zijn’ ging dag in dag uit mee op weg in de Adventstijd, op weg naar Kerst. De kalender biedt voor elke dag een bijzonder beeld en tekst voor wie op enig moment van de dag een moment van bezinning of meditatie zoekt.
Deze kalender sluit thematisch aan bij ‘Goede buren’, het thema dat de Protestantse Kerk aanreikte voor de jaarlijkse Startzondag. Dit seizoensthema is in veel PKN-gemeenten momenteel het jaarthema.

Achterzijde van de tekstkaart
Ook na Kerst goed bruikbaar
Deze Adventskalender is gebonden in een ringband, en kan als tafelkalender ergens worden neergezet.
Alle 27 kalenderbladen kunnen uit de kalender worden gehaald, om dan te worden verstuurd als ansichtkaart. Dat kan ook als Kerstkaart, met aan elke kaart dan eventueel een meditatieve tekst en een leessuggestie gehecht. De achterzijde van het aangehechte tekstkaartje bevat een diffuus detail van de ansichtkaart op de voorzijde van de dagelijkse kalenderkaart. Dit tekst- en fotokaartje kan worden losgehaald van de ansichtkaart en afzonderlijk met bijvoorbeeld een wenskaart worden verzonden, of worden bijgevoegd aan een geschenk, en/of te gebruiken als boekenlegger.
Vier weken lang hadden we dus een mooie kalender in huis, waarvan de afzonderlijke delen na afloop op diverse manieren goed bruikbaar zijn.


Kerstfeest in De Hege Stins van Stiens

Vrijdag 25 december 2015 - Kerstfeest
Het koperensemble van de Nije Bazún verwelkomt alle gasten met KerstliederenKerst met koper

Vanmorgen komen we met zijn allen tezamen in De Hege Stins te Stiens om als gemeenteleden samen met alle gasten vrolijk het Kerstfeest te vieren.
Als ik vanmorgen met Durkje en mim het kerkgebouw binnen wandel, komen de kopermuziekklanken ons al tegemoet. In de ontvangsthal van de kerk zit een koperensemble van de Christelijke Brassband de Nije Bazún uit Britsum om alle gasten te verwelkomen met de warme klanken van bekende Kerstmuziek. De Kerststemming zit er dan meteen al goed in. Het feest kan beginnen.

Als de hemel de aarde raakt
Vóórin de kerkzaal, op het podium, staat het liturgisch bloemstuk, op een wit kleed, dat is gedrapeerd over de viertafel. Onze voorganger van vanmorgen, dominee Desirée Scholtens, zegt dat het liturgisch bloemstuk op de viertafel met het wit van de witte rozen op het witte kleed vertelt over het feit dat de komst van Gods Zoon naar deze wereld het teken is dat met deze liefdesdaad van God de hemel de aarde aanraakt. Daarom vieren we vandaag het Kerstfeest.
En dat doen we vrolijk met zang, met muziek van het koperensemble en begeleid door organist Han Giesing.

Een herbergier heeft het ook niet gemakkelijk
In de verkondiging staan van het Kerstverhaal nu eens niet Jozef & Maria met Jezus, en ook de engelen en de herders niet centraal. Wel is de focus gericht op de herbergier, die het ook niet gemakkelijk had in die drukke dagen, met al die mensen die overal vandaan vandaag naar Bethlehem kwamen. En allemaal willen ze een bed.
Wij kennen vandaag de dag allen de beelden - ook hier in Nederland - van vluchtelingen, die eveneens overal vandaan komen, en die ook allemaal op zoek zijn naar 'bed, bad, brood. Wanneer zullen deze landverhuizers - nu nog om de haverklap reizend van sporthal naar sporthal - ooit eens hun kinderen in een nieuw 'thuis' in hun eigen bed kunnen leggen, en zich dan ook zelf rustig kunnen neervleien in een eigen bed. Eindelijk (een) thuis. Is er plaats voor mij? Wanneer? Waar? Komt het goed?
Ook in de herberg van de herbergier was op de vooravond van Kerst alles al vol.
Wat zeg je dan: 'Bethlehem is vol'
Los je daar het probleem mee op? 
Is dat humaan? 
Toch was hij zo vindingrijk en zo gastvrij om dat jonge stel Jozef & Maria nog een onderkomen te gunnen.

Wij mogen samen met alle andere gelukszoekers, 
met ontheemden, met vluchtelingen, 
met ieder ander erin geloven, erop vertrouwen en weten 
dat God zich níet afkeert van de mensen die zich weerloos voelen. 

Die laatste woorden van de Kerstpreek van dominee Scholtens blijven hangen, en die nemen we mee naar buiten, want ... de kerk begint ... als de kerk uit gaat; niet alleen vandaag, ook morgen, en ook volgend jaar blijft dat zo. Vast en zeker!

donderdag 24 december 2015

Kerstzangdienst op Kerstavond in De Hege Stins

Donderdag 24 december 2015 
Een volle kerk geniet van de muziek van United en StudioVeel muziek en zang op de vooravond van Kerst
Zoals elk jaar wordt vanavond de Kerstzangdienst in De Hege Stins te Stiens georganiseerd door het Interkerkelijk Kontakt Werk (IKW), namens de gezamenlijke kerken van Stiens. Ook dit jaar betekent dat weer volop belangstelling met een geheel volle kerk, waarbij de laatste kerkgangers nog een zitplaats vinden op het podium van de bijzaal. Iedereen kan er zo toch bij zijn om deze bijzondere Kerstavond met elkaar te beleven. 
Voorganger van deze zangdienst is de Stienser kerkelijk werker Tine de Vries, en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door de Stienser fanfarekorps Studio, onder leiding van Jan Geert Nagel. Ook onze gemeenteband United zorgt voor enkele mooie muzieknummers tijdens deze dienst. Met zo'n sterke muzikale combinatie van Studio en United is het ook geen wonder dat zoveel honderden mensen deze Kerstzangavond bij (willen) wonen.

Zien, horen en opmerken
Het thema van deze dienst is 'Zien, horen en opmerken'. 
Heb je het al gezien? 
Heb je het al gehoord? 
Heb je het al opgemerkt dat vanavond de hemel open is? 
Weet je wel dat op deze Kerstavond de hemel en de aarde elkaar aanraken, waarbij het voelt alsof de aarde even in de hemel is, en de hemel op aarde.
Jet de Vries van de IKW-commissie heet alle aanwezigen hartelijk welkom, opent dan met een gedicht, en daarna neemt Tine de Vries het over met een inleiding en gebed, waarna we 'Hoor, de engelen zingen de eer' met elkaar zingen.
Het geboorteverhaal uit het Lucas-evangelie wordt gelezen. We zingen veel bekende en graag gezongen Kerstliederen. We luisteren naar de voordracht van een gedicht door Sytse Brouwer, en tussen twee optredens van United verzorgt de voorganger een korte overdenking over het thema van deze avonddienst.

Eer aan de Vader, de in deze nacht geboren Zoon en de Heilige Geest
Na een vraag- en antwoordlied, de gebeden, twee collectes voor het werk van het IKW en van het algemeen vluchtelingenwerk, zingen we met volle borst het lied 'Eer zij God in onze dagen' en na de zegen ook nog krachtig en luidkeels het 'Ere zij God'.
Op zo'n geslaagde zangavond realiseer je je weer eens terdege hoe belangrijk muziek in de kerk is. Mensen houden van muziek, en zingen graag. Wie er hier vanavond bij was, heeft gezien, heeft gehoord en heeft opgemerkt hoe goed het is om in zo groten getale met muziek jubelend het Kerstfeest te vieren.
Het Interkerkelijk Kontakt Werk
wenst iedereen
een gezegende Kerst 
en een voorspoedig 2016.

woensdag 23 december 2015

Van een stil Advent naar een uitbundig Kerstfeest

Woensdag 23 december 2015 
Kaartjes met Adventsteksten op het altaar van het Stiltecentrum @ Stenden


Uitzicht op Kerst

Ook bij Stenden Hogeschool in Leeuwarden leven we in de Adventsweken met uitzicht op het Kerstfeest. De kerstbomen staan al geruime tijd her en der in de hogeschoolgebouwen, en inmiddels wordt in het Stiltecentrum op bescheiden wijze ook aandacht gevraagd voor de periode van de Adventsweken, de eerste weken van het kerkelijk jaar.

Stiltecentrum
In de eerste week van Advent was het stil en leeg in het Stiltecentrum in het Ontmoetingscentrum van Stenden Hogeschool te Leeuwarden. De deuren van deze bezinningsruimte staan uitnodigend open, maar een teken van Advent en een verwijzing naar het Kerstfeest ontbreekt dan nog. Het altaar van het Stiltecentrum is dan nog leeg.

Om er voor elkaar te zijn
Op dit moment liggen er losse kaartjes op de stenen plaat die is ingelegd in het altaarblad. Het zijn verschillend gekleurde tekstkaartjes, waarop teksten staan die te maken hebben met het actuele jaarthema 'Buren' van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Deze tekstkaartjes zijn afkomstig uit de PKN-Adventskalender 2015. Deze Adventskalender is uitgegeven met de bijpassende titel 'Om voor elkaar te zijn'.
Op de achterzijde van de tekstkaartjes staan diffuse beelden van een detail van de foto's, die op de bijbehorende fotokaarten staan, die bij de hier aanwezige tekstkaartjes horen.
De teksten op de afzonderlijke tekstkaartjes kunnen afzonderlijk van elkaar worden gelezen, en voor wie de verdieping zoekt in de bijbehorende bijbeltekst, is onderaan het tekstkaartje vermeld welke passende bijbeltekst erbij gelezen kan worden.

Kerst = feest
Vanuit de verstilde Memoriazondag zijn we dus de Adventsweken in gegaan, die ons in de loop van deze vier weken naar het Kerstfeest voeren, dat wij over enkele dagen uitbundig kunnen vieren met ook veel vrolijke Kerstklanken, want dan is het Kind ons geboren, en is de Zoon ons gegeven.
Alle reden dus om het Kerstfeest weer te vieren.

Kerstgeschenkenkboekje 2015

Dinsdag 22 december 2015 
Cover & codekaart van 't Kerstgeschenkenboekje

Stenden - NHL Hogeschool
De maand december is elk jaar voor veel werkgevers en werknemers de maand van het geven en ontvangen van kerstpakketten in allerlei soorten en maten. Zo ook bij Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool.
Op de weg van deze twee Leeuwarder hogescholen naar een nieuwe toekomst als één hogeschool hebben de beide colleges van bestuur van Stenden en NHL ervoor gekozen om gezamenlijk hun kerstpakketten aan te bieden aan alle medewerkers van deze beide hogescholen.

Voorwoord van de bestuurders
Beide colleges schrijven in hun Kerstgeschenkenboekje dat de huidige periode in het teken staat van bezinning en viering, een moment om stil te staan bij het afgelopen jaar en bij de toekomst.
Vanaf september 2015 zijn we als twee hogeschoolgemeenschappen een periode van beraad ingegaan om te bekijken op welke wijze we het proces van de beoogde fusie in het licht van zorgvuldigheid en kwaliteit vervolgen. De beide bestuurscolleges spreken uit dat ze alle vertrouwen hebben in deze nieuwe fase, en doen daarbij een beroep op ieders professionaliteit, innovatiekracht en energie.
De vier collegeleden bedanken alle medewerkers voor hun grote inzet en sterke betrokkenheid, en wensen alle collega's een mooie, feestelijke afsluiting van het jaar en een energiek en inspirerend 2016.

Geschenken met spelregels
In het aan ieder toegezonden Kerstgeschenkenboekje wordt informatie gegeven over de spelregels (een inlog-codekaart is meegezonden) en over de keuze die iedere collega kan maken uit het aanbod van tien verschillende thema's bij mijnpersoonlijkenoot.nl.
We kunnen deze keer een keus maken uit de volgende thema's:

 • Belevenissen, zoals een Natuurtocht door een Fries veengebied;
 • Goede doelen, om bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan het werk van Edukans;
 • Home & Living, zoals het bestellen van een foto op canvasdoek;
 • Keukenbenodigdheden, met ook een Messenstandaard als optie;
 • Leker lezen, waarbij je ook een Boeken Cadeaukaart kunt bestellen;
 • Multimedia, met de mogelijkheid om te kiezen voor een Philips Powerbank;
 • Sport & Bewegen, om bijvoorbeeld vijf keer te gaan schaatsen in de 11 Stendenhal;
 • Verantwoord, voor wie ervoor kiest om bijvoorbeeld in de winter vogels te voeren met een Design Vogelhuisje;
 • Vrije tijd, waarbij je kunt kiezen voor een Trolley die als handbagage mee mag in het vliegtuig;
 • Wellness & Care, met de mogelijkheid om te kiezen voor een Walra Badgoed-set.

Wie uit dit Kerstgeschenkenboekje een keus wenst te maken, logt vóór 1 februari 2016 in op mijnpersoonlijkenoot.nl, plaatst daar dan zijn of haar bestelling, en wacht bij een gekozen kerstpakket op het moment dat het geselecteerde pakket thuis wordt bezorgd.

dinsdag 22 december 2015

Het boek en het badwater

Maandag 21 december 2015 
Cover van het boek over het boek

Papieren boeken versus e-books
Al jaren rommelt het op de Nederlandse boekenmarkt. Grote boekhandelsketens zien zich gedwongen om fors te saneren, en menig boekhandelaar gooit de handdoek in de ring. Niet alleen de financiële crisis is de reden voor de teloorgang van de boekhandel. We lezen met zijn allen minder en kopen ook minder boeken. En voor degenen die dat nog wel doen, is het online bestellen van boeken en zeker het (ook wel illegaal) downloaden van e-books natuurlijk veel gemakkelijker.
Wat willen we eigenlijk in deze tijd en in de toekomst nog met papieren boeken? Het digitale boek biedt immers zoveel voordelen. Maar inmiddels is er ook aardig wat onderzoek beschikbaar over de nadelen van e-books, en kunnen we het papieren boek de welverdiende plaats geven die het toekomt. 

Het boek van Sint & Piet
Lisa Kuitert (1960) is sinds 2001 hoogleraar Boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Afgestudeerd op een onderzoek naar boekwinkels, promoveerde zij in 1993 op een onderzoek naar literaire uitgevers in de negentiende eeuw.
Lisa Kuiters publiceerde dit jaar (2015) haar nieuwe boek 'Het boek en het badwater', met als subtitel 'De betekenis van papieren boeken'. In dit boek beschrijft Lisa de stand van zaken met betrekking tot boeken, en geeft ze met veel voorbeelden en saillante details uit heden en verleden de ware boekenliefhebber de instrumenten in handen om zich door deze nog lang niet verloren discussie heen te slaan.
Het is ook Lisa's hartstochtelijk pleidooi voor het papieren boek. Dit boek is een ideaal cadeau voor iedereen die het papieren boek een warm hart toedraagt. Het was dan ook alleszins gepast dat Sinterklaas mij op pakjesavond van 5 december 2015 dit mooie boek kado gaf.

Wanneer is een boek een boek?
Maar wat is eigenlijk een boek, dus waar hebben we het hier over?

 • Is een boek, soms een 'Begripsmatige Organisatie Eenheid van Kennis'? (BOEK);
 • Of zien we - zoals de 'Van Dale' het boek als 'een samengebonden of genaaid aantal bedrukte bladen'?
 • De Unesco definieerde het boek in 1950 als volgt: 'een niet-periodieke publicatie van 49 pagina's of meer'.
 • Het boek is een object, een eindig, tastbaar, ruikbaar, voelbaar ding.
 • Boeken zijn meer dan alleen tekst; het gaat ook om de verpakking.

Inleiding
De lezer mag het best weten: haar boek is ontstaan uit ergernis, omdat het papieren boek langzaam maar zeker moedwillig en/of uit onwetenheid (niet weten, en niet weten dat je niet weet) uit het openbare leven verdwijnt. De trend van 2014 om 'boeken weg te gooien' zegt immers al genoeg. Kuitert geeft overigens - in haar hele boek - zowel voorbeelden van waar het goed gaat en waar het fout gaat met het boek als papieren erfgoed. Lisa geeft aan dat we een krachtig tegengeluid moeten geven tegen de mogelijke teloorgang van het papier boek. Daarom is haar boek een strijdschrift om het papieren boek in ere te houden. We mogen natuurlijk het e-book met open armen ontvangen, maar dat mag niet ten koste gaan van het papieren boek.

1. Het zichtbare boek

 • Door boeken te zien, word je geprikkeld ze te lezen, en als je ze gelezen hebt, zal het zien van dat boek je de kennis ervan weer in herinnering brengen. Er zijn dus goede redenen om een boek in het zicht te zetten. Zo werkt ook de ideale bibliotheek; Zien doet kiezen; je ziet iets leuks en denkt: hé, dat ga ik eens lezen. De zichtbaarheid en de tastbaarheid van papieren boeken vergroten het vinden van iets onverwachts.
 • Werken tussen de boeken is een stimulerende omgeving. Schoolbibliotheken bijvoorbeeld hebben een gunstig effect op het leesgedrag van scholieren; hun leerprestaties gaan erop vooruit, maar ook het leesplezier neemt toe. Zien wekt leeslust op en zien doet lezen, alhoewel het belangrijk blijft dat scholieren worden geholpen door een bekwame bibliotheekmedewerker. Een bibliotheek als fysieke plek vol met boeken zet studenten in die studieuze sfeer aan tot (vrij) lezen, tot geconcentreerd lezen, tot 'deep reading'.
 • De beschaving van een samenleving kunnen we aflezen aan de boekenplank.
 • Je boekenverzameling is een stukje van je hersenpan.
 • Boeken dwingen respect af.
 • Papieren boeken moeten we koesteren, want ze leggen een verband met ons verleden, en ze leggen een verband met de werkelijkheid.

2. Een boek is meer dan tekst

 • De handeling van het lezen leidt tot een intieme, fysieke relatie waaraan alle zintuigen meewerken.
 • Zo gemakkelijk komen we niet van papieren boeken af; dat heeft te maken met de positieve eigenschappen van papieren boeken.
 • Papieren boeken hebben iets te bieden wat e-books niet kunnen overnemen. Dat zit hem deels in het lezen zelf, en ook in het boek als object.
 • Meer dan de helft van de e-bookgebruikers zijn vijftigplussers. Verstokte lezers zijn vaak vijftigplussers.
 • Bij e-books kun je niet meerdere boeken tegelijk openleggen of erin bladeren.
 • Hoe meer men aan papieren boeken is gehecht, des te meer wijst men het e-book af.
 • Het boek als ding heeft veel te bieden dat vooralsnog niet gedigitaliseerd kan worden.
 • Boeken zijn van organische materialen gemaakt. Nieuwe boeken ruiken naar inkt, oude boeken ruiken rijper, zoeter, en ook de boekband kan een specifieke geur hebben. 
 • Tussen de boeken komt de boekenliefhebber tot meer diepere inzichten over de kwaliteiten van het papieren boek. 
 • Dingen die uit boeken vallen, geven je een besef van tijd.
 • Mensen zijn zuinig op boeken; ze hebben een element van schaarste om zich heen.
 • Papieren boeken zijn ruimtevreters.
 • Zijn het niet juist de inefficiënte dingen in het leven die ons gelukkig maken?
 • Mensen hebben geen behoefte aan innovatie als ze tevreden zijn met de situatie zoals die is.
 • Mensen willen een papieren boek voelen, om daar informatie uit te halen en om het vast te houden.
 • Studenten staan positiever tegenover boeken dan tegenover computers. Ze gaan ervan uit dat ze meer van boeken opsteken, dan van computers. Men vindt het boek betrouwbaarder als informatiebron.
 • Boekenliefhebbers willen hun boekenbezit tastbaar om zich heen hebben.
 • Jonge boekenliefhebbers kopen en lezen een boek om kennis op te doen, maar hoe ouder een boekengek is, hoe minder hij eraan hecht om er nog iets uit te leren.
 • Boekenliefhebbers staan meer open voor ervaringen, ze zijn meer menslievend, en hebben gevoel voor tradities. 
 • De idee bestaat dat een lezende man intelligenter is, fijngevoeliger en attenter.
 • Boekenverzamelaars zijn over het algemeen conservatieve mensen met een sterk ontwikkeld bezitsinstinct.

3. De waarde van boeken

 • Boeken roepen een begeerte op.
 • Mooie boeken waar lang aan is gewerkt, zijn veel waard.
 • De verzamelaar wil het echte werk hebben.
 • Wanneer is men een knecht van zijn boeken geworden?
 • Werken (in de gevangenis) werd gezien als heilzaam, maar ook lezen was een middel om de gevangene tot een beter mens te maken. Tegenwoordig zijn boeken uit de categorie 'true crime' in de gevangenis het meest in trek. 
 • Lezers zijn empatischer dan niet-lezers, en lezen heeft een beschavende werking.
 • De aanwezigheid van boekhandels, bibliotheken en antiquariaten verbetert het woonklimaat.
 • Je moet wel betalen voor het e-book, maar je koopt toegang tot het bestand.
 • De boeken die je niet gelezen hebt, zijn belangrijker/waardevoller dan de boeken die je al gelezen hebt.

4. Kinderboeken

 • De liefde voor boeken bij de jeugd is niet louter de liefde voor de tekst, maar ook de liefde voor het boek als object.
 • Het leesniveau is belangrijk voor latere ontwikkeling en studie.
 • Veellezers schoppen het maatschappelijk verder, maar zijn ook gezonder, en zijn vaker sociaal actief.
 • Prentenboeken hebben een positief effect op de taalontwikkeling en ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen.
 • Meisjes lezen dikwijls om hun stemming te beïnvloeden, ze gaan zich lekker voelen door het lezen.
 • Jongens lezen omdat ze het rustgevend vinden, en ze zo even aan wat anders kunnen denken.
 • Een tekst op papier is beter te doorgronden dan op een scherm.
 • Boeken cadeau geven en boeken cadeau krijgen, bezorgt mensen een geluksgevoel.
 • Belonen helpt wel, maar het is niet altijd degene die de hoogste cijfers behaalt die ook het hardst gewerkt heeft.
 • Een papieren boek is uniek en strikt persoonlijk.
 • Op dit moment zijn kleurboeken voor volwassenen in.
 • Ook informatieboeken worden gekoesterd als papieren vrienden.
 • Verrijkte e-kinderboeken (met bv. filmpjes) zijn aantrekkelijk, maar verstoren het leesritme.
 • Kinderen zijn serie-lezers.
 • Het tekstbegrip en het leesniveau van Nederlandse kinderen loopt inmiddels jaar na jaar terug.
 • De woordenschat van kinderen neemt door het lezen van een boek sterk toe. Moeilijke woorden vormen geen beletsel voor leesplezier.

5. Boeken om te verzamelen

 • Er worden tal van verwoede pogingen gedaan om toch het digitale aan het tastbare te verbinden.
 • Met een unieke boek-formule kun je in de boekwetenschap een specifiek exemplaar benoemen.
 • De onderscheidende details van een boek hebben op boekenliefhebbers een meer dan gemiddelde aantrekkingskracht. Het detail (bv. 1e druk) is zelfs voorwerp van grotere begeerte.
 • Sommige boekenliefhebbers zoeken hun verzamelplezier in de uiterlijke afwerking van het boek, anderen hangen aan heel specifieke onderwerpen.
 • Verzamelen heeft met liefde en bezetenheid te maken.
 • Verzamelen draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde.
 • Verzamelen kan het gevoel geven je eigen sterfelijkheid te overwinnen.
 • Bewaardwang en verzamelwoede staan bekend als moeilijk behandelbaar.
 • Verwoede verzamelaars ziet men als iemand die problemen heeft met het verwerken van informatie, die moeilijk kan plannen en organiseren, en die het lastig vindt om spullen weg te doen.
 • Sommige verzamelaars beginnen heel plotseling iets te verzamelen, vaak is de aanleiding curieus.

6. Waarom we van boekwinkels houden

 • De opkomst van het online verkoopkanaal knaagt aan de fysieke verkoopplaats.
 • Wat is het ons waard dat er in Nederland goede boekhandels zijn?
 • Degenen die de meeste boeken kopen, oudere vrouwen, komen het vaakst in de boekhandel.
 • Boeken kopen geeft een geluksgevoel.
 • Winkelen haalt mensen uit hun dagelijkse routine. het kan je humeur verbeteren. Je voelt dat je iets kunt ontdekken, winkelen prikkelt de zintuigen. Dit geldt ook voor het bezoek aan een boekhandel.
 • Boekwinkels zijn niet zelden verbonden aan een groep, afkomst of overtuiging; ze trekken gelijkgestemden en fungeren als een ontmoetingsplaats. De boekwinkel geeft je identiteit.
 • Het bezoek aan een boekwinkel versterkt ons besef dat we bezig zijn met iets zinvols. Je bent er voor je gevoel met een hoger doel.
 • Boekwinkels zijn ingericht op impulsaankopen. Je gaat naar de winkel om je te laten verrassen.
 • Het kópen van een boek is minstens zo fijn als het lezen ervan.
 • Boekwinkels zijn sfeervol.
 • De liefde van de boekverkoper voor het boek is meestal groter dan dan de liefde voor de klant. Het gaat er niet om jou als boekenkoper, het gaat er om de boeken.
 • In sommige boekwinkels lijkt de winkel een verlengde van de huiskamer van het boekwinkelpersoneel.
 • Je eigen boekwinkel beginnen staat voor iets anders. Het staat voor een aan boeken en lezen gewijd bestaan, waarbij het voortaan uitsluitend om de inhoud gaat.
 • De boekwinkel maakt voor menigeen deel uit van 'de derde plek' (dat deel van de openbare ruimte waar men zich prettig voelt), naast huis en werk.

7. Lezersrevolutie

 • Medium een leescultuur zijn nauw verbonden.
 • In de loop van de tijd heeft zich een verschuiving voorgedaan van intensief lezen van slechts enkele werken (bijvoorbeeld de Bijbel), naar extensief, vluchtiger lezen (skimming, oppervlakkig lezen) van meerdere boeken. Lezen werd hoe langer hoe meer een individuele handeling, op basis van eigen smaak en keuze.
 • Volgens hersenonderzoeker Nicholas Carr raken we gewend aan de snelle afwisseling van informatie en amusement op internet en maakt het ons verstrooid, lui en gemakzuchtig zodat we op termijn geen (dikke) boeken meer kunnen lezen.
 • Ontlezing is niet alleen maar 'niet meer willen lezen'; het is misschien wel evenzeer 'niet meer kunnen lezen'.
 • De tablet blijkt funest voor het lees-uithoudingsvermogen. E-booklezers laten zich sneller afleiden en ze onderbreken hun lezen vaker.
 • De verkoop van de e-reader is al weer op zijn retour.
 • Boeken geven vaker aanleiding tot een nieuws-item, dan websites en blogs. Het verhaal dat de boekauteur ervan maakt, gecombineerd met de eeuwigheidswaarde van een boek, maakt de betrokkenen nerveus.
 • Het verhaal achter de complexiteit van alle gegevens moet worden verteld; daarvoor is tijd nodig. 
 • Fictie heeft lange tijd gefungeerd als uitlaatklep, om taboes mee te slechten. 
 • Deep reading is nodig om echt iets te doorgronden. Dat lukt studenten niet bij een e-book, maar wel bij een papieren boek.
 • Lezers achten een papieren boek niet alleen helderder, maar ook betrouwbaarder dan een digitale tekst.
 • Papieren boeken dwingen respect af. 

8. Schrijvers en hun boeken

 • Lezen is denken met andermans hoofd.
 • Elk boek is weer meer dan zijn voorgangers.
 • De boekenverzameling krijgt betekenis in het licht van de degene die verzamelt. 
 • Niet alleen de auteur, maar de lezer bepaalt de betekenis. 
 • Wat gratis is, verliest zijn waarde.
 • Niet de omvang van een boekenverzameling telt, maar de samenhang.
 • Streepjes bij treffende passages in boeken zijn voor een onderzoeker fantastisch.
 • Als een schrijversbibliotheek niet beschreven wordt, gaat veel kennis verloren.
 • Papieren boeken zijn tastbare dragers van de leesherinneringen.
 • Naarmate boeken meer uit het openbare leven dreigen te verdwijnen, worden ze als objecten interessanter.

9. Boekenfamilie

 • De introductie van de typemachine heeft een emanciperende werking gehad op vrouwen, die nu in kantoorfuncties terecht konden.
 • Lompenpapier is van stevig papier dat met gemak vijf eeuwen doorstaat.
 • Het stripboek werd gezien als serieuze bedreiging voor onze boekcultuur. Het zou de lezers dommer maken.
 • Ook het pocketboek was zo'n bedreiging, dat waren geen echte boeken. 
 • Op dit moment doen juist relatief dure en bijzondere boeken het opvallend goed.
 • Het papieren boek is de smaakmaker. Dat uitnodigende, het zichtbare en tastbare, 'eeuwig' bewaarbare, dat hebben nu eenmaal uitsluitend de papieren boeken.

Een e-book heeft een lang verleden, 
en papieren boeken hebben een toekomst. 
Beide verdienen een plek in ons boekenlandschap.

Geen Stille Nacht in Stiens

Zondagavond 20 december 2015 
Kerstverhalendienst met Kees van der Zwaard in De Hege Stins In het spoor van Jozef & Maria
Kees van der Zwaard is theoloog, schrijver, scenarist, theatermaker en verhalenverteller. Op de avond van deze vierde Zondag van Advent komt hij op uitnodiging van de Evangelisatie- en Zendingscommissie van de Protestantse Gemeente van Stiens 'aanwaaien' in De Hege Stins te Stiens. Kees sjouwt rond met de koffer van de Kerstgeschiedenis. Hij dwaalt door het paleis van het geheugen en diept verhalen op uit de bron van de verbeelding. Die verhalen nodigen je uit om te luisteren; en voor je het weet, vliegen de woorden in het rond, fladderend als een vliegende vlinder, op de adem van de wind.
Eén ding is alvast zeker: wat het vanavond ook wordt; in elk geval 'Geen Stille Nacht in Stiens'. Zeker niet, en al helemaal niet als er ook nog een lied klinkt; of twee. En, o ja, iedereen is welkom: herders, wijzen, dwazen, soldaten, vluchtelingen en ook alle andere zoekers in het spoor van Jozef & Maria. Om te kijken, te luisteren, te lachten, om stil te zijn, en om (mee) te zingen,

Kerstverhalendienst
De Gemeentedienst van vanavond wordt door de plaatselijke Evangelisatie- en Zendingscommissie nu eens niet als Kerst 'Sing In' georganiseerd, maar als een een zogenoemde 'Kerstverhalendienst'.
Aan het begin van de dienst wordt Kees van der Zwaard door de organiserende commissie geïntroduceerd. Nadat we het lied 'Komt allen tezamen' hebben gezongen, steekt Kees met enkele begeleidende woorden achtereenvolgens de vier Adventskaarsen aan op het podium. Daarna zingt Kees met veel expressie het mooie lied 'Adem'. Daarna bidden we.

Wat moet er worden van mijn Kind?
Het eerste verhaal waarnaar wij luisteren, gaat over de maagd Maria, die wij even meemaken op een voor haar drukke en nogal bewogen dag. Dan zingen we het lied 'De mensen die gaan in het duister', en dan leest de voorganger het Kerstevangelie volgens Lucas. Na het lied 'Stille Nacht' volgt ook een verhaal over de stille nacht. Het Kerstverhaal speelt zich af in oorlogstijd. De jonge moeder Maria vraagt zich af wat er van haar Kind moet worden in deze bezettingstijd. En, komt er in deze wereld echt verandering door dat Kind van mij?

Beslist géén stille nacht in Bethlehem
Daarop volgt het verhaal van die onvergetelijke avond en nacht in Bethlehem, in die bewuste herberg, over die vermoeide herbergier, die na een drukke dag en avond, als al zijn gasten in de herberg zijn gaan slapen, ook naar boven gaat en op zijn bed in een diepe slaap valt.
Het wordt allesbehalve een stille nacht voor deze herbergier, want om de haverklap staat er weer iemand op de deur van zijn herberg te kloppen. Eerst Jozef, die met zijn vrouw nog plek zoekt, dan moeten ze ook nog dekens voor de nacht, en even later ook nog een klein dekentje erbij, en dan wordt de herbergier weer wakker, nu van het felle licht van een heldere ster boven de stal van zijn herberg; en alsof dat nog niet genoeg was, komen er dan ook nog allemaal herders en een groep wijzen/koningen; en allemaal zoeken ze een kind in of bij deze herberg. De herbergier verliest zijn geduld, en schreeuwt het uit: "Om de hoek, daar is iedereen, bij dat 'kanjer van een kind', in de stal!"
Mensen, wat een feest midden in de nacht, wat een herrie in mijn stal, ik doe geen oog meer dicht, niks geen stille nacht!
We sluiten dit verhaal zingend af met het lied 'Midden in de winternacht'.
Kees leest voor uit zijn grote verhalenboek
Nooit meer Kerst!? Of toch wel?
Dan komt het grote verhalenboek van Kees op schoot, en luisteren we naar zijn kerstverhaal 'Nooit meer Kerst'.
Dat verhaal sluiten we af met het zingen van 'Nu zijt wellekome', en daarna zingt Kees van der Zwaard een eigen tekst op de melodie van het lied 'Hallelujah' van Leonard Cohen.
Na het slotgebed met het samen bidden van 'Het Onze Vader' en de collecte, zingen we staande het slotlied 'Eer zij God in onze dagen'.
Na deze Kerstverhalendienst krijgt iedereen bij de uitgang van de kerkzaal een kerstdecoratie voor de kerstboom, en dan staat er voor iedereen Glühwein en warme chocolademelk klaar in de ontvangsthal van de kerk. Kortom, volop tijd om elkaar te ontmoeten en om nog even na te praten over bijvoorbeeld deze boeiende Kerstverhalendienst met Kees van der Zwaard.