donderdag 31 december 2015

Bijbelleesrooster 2015 van het NBG

Donderdag 31 december 2015 - Oudejaarsdag
Cover van het Bijbelleesrooster 2015

Jaarlijkse uitgave
Elk jaar geeft het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een Bijbelleesrooster uit. Met ingang van het nieuwe kalenderjaar - morgen dus op 1 januari 2016 - beginnen we thuis met het Bijbelleesrooster van 2016.
In het afgelopen jaar hebben we tot en met vandaag aan tafel de Bijbel gelezen volgens het 'Bijbelleesrooster 2015'. Dominee Klaas Touwen, Evangelisch-Luthers predikant in Arnhem, is de samensteller van dit leesrooster. Dit Bijbelleesrooster 2015 is een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap.
Dit leesrooster wordt jaarlijks als klein Bijbel-inlegboekje uitgegeven, en het kan ook worden gevonden op en gratis gedownload via de website van het NBG. En je kunt het Bijbelleesrooster ook volgen als RRS-feed, via Twitter en via Facebook.

Oecumenisch Leesrooster 
Het Bijbelleesrooster bood in 2015 elke dag een korte bijbellezing. Voorheen was dat ook met een dagelijks thema, maar dat is voor het jaar 2015 weggelaten. De bijbeltekstkeuze is gebaseerd op het kerkelijk jaar, zoals dat in verschillende kerken in Nederland wordt gevierd. Dit Bijbelleesrooster heeft voor de dagelijkse lezingen de zondagse bijbellezingen van het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken als uitgangspunt gekozen. Zo sluiten de doordeweekse bijbellezingen optimaal aan bij de brede variëteit aan bijbellezingen die in verschillende kerkelijke tradities op zon- en feestdagen aan de orde komen.

B-jaar 
Het afgelopen (kerkelijk) jaar 2015 was een zogenoemd 'B-jaar'. Dat wil zeggen dat in het afgelopen jaar het Evangelie volgens Marcus centraal stond. Daarnaast besteedde dit Bijbelleesrooster 2015 extra aandacht aan het boek Jesaja en aan de brief van Jacobus. Verder besteedde dit leesrooster aandacht aan de christenen in Kolosse, aan het boek Hooglied, en aan de eerste brief van Johannes.

Bijbelboeken en dagthema's
Behalve de bovengenoemde bijbelboeken, is in het afgelopen kalenderjaar volgens het Bijbelleesrooster 2015 ook gelezen uit de bijbelboeken: Psalmen, Handelingen, 2 Korintiërs, Exodus, Jozua, Micha, 1 Johannes, Daniël, Jesaja, Ezechiël, Leviticus, Maleachi, Spreuken, Numeri, Sefanja, en 1 Tessalonicenzen.

Nederlands Bijbelgenootschap
Voorin het boekje wordt informatie gegeven over het binnenlands en het buitenlands bijbelwerk van het NBG. Al meer dan 200 jaar vertaalt het NBG Bijbels, stelt ze beschikbaar, geeft uitleg en achtergronden over de Bijbel en laat mensen de relevantie van de Bijbel ervaren. Leden, vrijwilligers, donateurs, en medewerkers dragen allemaal hun steentje bij aan dit zo belangrijke bijbelwerk.
Over de wijze waarop het NBG dat doet, wordt in dit boekje kort uitleg gegeven over vijf bijbelprojecten, zoals: Bijbels voor China, Kinderbijbels voor Bulgaarse weeskinderen, de Bijbel in Gewone Taal als luisterboek, het Grow and Learn-zondagschoolproject in Guatemala en de in 2015 gepubliceerde Samenleesbijbel voor gezinnen in Nederland.

DEBIJBEL.NL
Het Bijbelleesrooster verwijst inmiddels ook naar de NBG-website debijbel,nl, waar veel informatie kan worden gevonden over allerlei onderwerpen die met de Bijbel te maken hebben. Op die site kun je ook De Nieuwe Bijbelvertaling lezen. En als je lid bent van het NBG heb je de beschikking over heel veel extra's op deze bijbelsite, zoals uitleg, foto's, veel verschillende bijbelvertalingen (ook de Friese), filmpjes, kaarten, tijdlijnen, enzovoort. Iedereen mag daar dertig dagen lang gratis gebruik van maken, en daarna kun je er gebruik van blijven maken als je lid wordt van het NBG. Alle leden zorgen er door hun ledenbijdrage voor dat deze website en alle andere bijbelwerk steeds verder wordt uitgebreid en verbeterd.
Het Bijbelleesrooster 2015 laat op de onderzijde van alle maandenpagina's zien wat je zoals kunt met deze uitgebreide website van DEBIJBEL.NL

Geen opmerkingen: