zaterdag 31 januari 2009

De Zoebr van Wit-Rusland

Zaterdag 31 januari 2009

Toen Oxcana met haar broer en haar moeder rond de jaarwisseling van 2005-2006 vanuit Wit-Rusland bij ons op bezoek waren, kwamen ze met een mooi kado: een houtsnijwerkstuk van de Zoebr.

De Zoebr is het grootste landdier van Europa. De Zoebr (Zubr) is de Europese bizon met de Latijnse naam "Bison bonasus". In de 18de eeuw was de Europese bizon bijna uitgestorven. Er resteerden nog slechts enkele kleine kudden. In 1919 werd de laatste in het wild levende bizon van Bialowieza gestroopt en in 1927 werd de laatste in het wild levende Zoebr van de Kaukasus gedood. De totale wereldpopulatie telde toen nog maar ongeveer 50 Zoebrs in dierentuinen en in het natuurreservaat Pszczyna in het Silezische Hoogland. Uit die populatie werden twaalf geselecteerd om er gecontroleerd mee te fokken. Dat namen Poolse wetenschappers op zich, op een beschermde locatie in Bialowieza.

In 1952 werden de eerste Zoebr uit gevangenschap bevrijd. Het eerste bizonkalf werd in het wild vijf later jaar geboren. Gelukkig begonnen deze bizons zich snel te reproduceren. Begin jaren 70 van de vorige eeuw waren er al meer dan 200 in het wild levende dieren, waarvan er 38 uit het doorgaande fokprogramma kwamen.

Een pasgeboren bizonkalf weegt zo'n 30 kilo. De volwassen mannetjes kunnen tot 1.000 kg wegen en zij kunnen per dag ongeveer 60 kilo voedsel eten. De Europese bizons leven in kudden van ongeveer twaalf dieren, maar in de winter vormen zij veel grotere groepen. Alleen de oude stieren geven er de voorkeur aan solitair te leven.

De gefokte bizons worden vervoerd naar gesloten reservaten of ze worden losgelaten in enorme bossen met voornamelijk breedbladige bomen. Vandaag kunnen we ze in elk geval in het wild weer aantreffen in Polen en in Wit-Rusland. Tegenwoordig zijn er zowel in Polen als in Wit-Rusland ongeveer 250 in het wild levende bizons. De nauwe bloedverwantschap is het grootste (inteelt)risico voor hun toekomst, vanwege de laag-genetische diversiteit.

Voor de Wit-Russische bevolking is de Zoebr (Wit-Russisch: ЗУБР) een nationaal symbool van kracht en trots geworden. Het lag dan ook min of meer voor de hand dat de Wit-Russische studentenbeweging, die oppositie voerde tegen het Wit-Russische regime, zich "Zubr" noemde.

vrijdag 30 januari 2009

New Energy @ FC ROC

Vrijdag 30 januari 2009

Open Dagen op scholen zijn eigenlijk een feest voor iedereen. Voor alle mensen die eraan meewerken - zoals docenten, onderwijsondersteuners, vakspecialisten en coaches -, omdat die graag vertellen over hun vak. Het is ook feest voor leerlingen, omdat zij graag aan belangstellenden laten zien wat ze op school doen en geleerd hebben, waar ze ook terecht trots op zijn. En Open Dagen zijn ook een feest voor alle bezoekers.

Vandaag en morgen bruist het van de energie op het Friesland College. Het thema van de beide Open Dagen is: "Waar krijg je energie van?" Behalve dat je tijdens de open dag in gesprek kunt gaan met medewerkers en leerlingen, gebeurt hier veel meer. Er wordt gekokkereld; en natuurlijk kun je er proeven! Er zijn diverse shows, met bijvoorbeeld muziek, dans en mode. Daarnaast maken cursisten ter plekke werkstukken, al dan niet met machines. En er vinden tal van presentaties plaats. Eigenlijk dus teveel om hier op te noemen.

Vandaag wil ik wel eens weer zo'n open dagen in het Middelbaar BeroepsOnderwijs (MBO) meemaken. Daarom rijd ik tegen het avonduur vanaf mijn werk naar de FC-Campus van het Friesland College in Leeuwarden, aan de Julianalaan. Ondanks het feit dat het voor velen toch etenstijd is, blijkt het parkeerterrein nagenoeg vol te zijn. Ik wandel om de bouwplaats van de in aanbouw zijnde sportaccommodatie heen en ga het hoofdgebouw de Triangel binnen.

Mijn bezoek richt ik voornamelijk op de afdelingen "MBO-Handel & MBO-Zakelijke Dienstverlening", de afdelingen waarvan Durkje stafdirecteur is. In hun C1-vleugel word ik vriendelijk welkom geheten door een leerling van deze unit. Bij de entree van de C2-vleugel word ik evenzo verwelkomd door Durkje en haar naaste collega Sabine. Rondgeleid door Durkje maak ik kennis met een aantal docenten van haar unit en is er alle gelegenheid om met enige toelichting kennis te nemen van alle onderwijsleerplekken. Best wel een aanrader om de tijd te nemen de werkomgeving van elkaar eens nader te bekijken.

Dan is voor Durkje het moment aangebroken om samen andere medewerkers en leerlingen - tussen het middag- en avondprogramma door - even rustig te genieten van het gereedstaande buffet, dus we lopen naar het Atrium van de Triangel, waar we nog even langs de bakkerijwinkel en enkele informatiestands wandelen.

donderdag 29 januari 2009

Wees iemand op de Samenscholingsdag 2009 in Emmen

Donderdag 29 januari 2009

Om onze jaarlijkse Samenscholingsdag voor alle medewerkers van alle Stenden hogeschool-locaties bij te kunnen wonen, worden we vanmorgen met bussen vanuit Leeuwarden, Heerenveen, Drachten, Meppel, Groningen en Assen naar Emmen gereden. In Hotel Eden worden we welkom geheten door Robert Veenstra, voorzitter van ons College van Bestuur. Daarna verzorgt onze voorzitter van de Raad van Toezicht, Cees Bijl, als burgemeester van Emmen het openingswoord.

Na het ochtendprogramma wandelen we naar Dierenpark Emmen, waar we lunchen, workshops bijwonen en rondleidingen krijgen langs de dieren.

Het thema van de Stenden Samenscholingsdag 2009 is: "Wees iemand!" - over naäpen en cultuurdragen in het onderwijs.
Patrick van Veen is vanmorgen de eerste spreker. Zijn perfect verzorgde lezing gaat over "Ape Management". Van Veen zet ons op grond van een grote hoeveelheid beschreven en gefilmde voorbeelden van apengedrag aan het denken over ons individueel en groepsgedrag, over onze cultuur, over wie we (willen) zijn binnen onze onderwijsgemeenschap.

Direct daarna volgt als spreker prof. dr. Maarten van Rossem, cynisch, ogenschijnlijk slecht voorbereid, maar ook spraakmakend met uitspraken als:
- We lopen op een doodlopende weg met al die educatiegeleerden;
- Studenten moeten minder met elkaar vlooien en meer studeren, meer leren en meer lezen;
- De mens leeft bij verhalen;
- De essentie van Obama, is dat hij ging spréken; Obama is een goede leraar;
- Slechte docenten in het onderwijs worden niet op tijd uitgewied;
- Een goede docent is zijn gewicht in goud waard;
- De Powerpoint-presentatie is het invalidenwagentje van een slechte spreker.
Van Rossem spreekt weliswaar onderhoudend, maar weet m.i. niet de goede snaar te raken om ons op effectieve wijze een spiegel voor te houden, laat staan dat hij met acceptabele alternatieven komt. De eerste spreker - Patrick van Veen - oogst beduidend meer waardering.

Vice-voorzitter van het College van Bestuur, Klaas-Wybo van der Hoek, sluit met een korte, reflectieve toespraak het ochtendprogramma af. Aan zijn slotwens hoef ik geen woord toe te voegen, die is uit het hart gegrepen:

"Wees iemand!
Ik hoop dat wij de goede voorbeelden zullen zijn voor onze studenten".

woensdag 28 januari 2009

Visitatie Diploma Christelijk Basis Onderwijs van Stenden

Woensdag 28 januari 2009

Studenten van de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (OLB, in de volksmond nog steeds Pabo genoemd) van Stenden hogeschool worden in de gelegenheid gesteld om gedurende hun vierjarige HBO-opleiding bij het afstuderen behalve de Bachelor degree ook het zogenoemde "Diploma Christelijk Basis Onderwijs" (DCBO) te behalen. Dertig jaar geleden, toen ik dit diploma zelf behaalde, heette het nog het "Diploma Bijbels Onderwijs". Met het DCBO-diploma op zak kan de afgestudeerde, startbekwame basisschoolleerkracht bij sollicitaties aantonen dat hij zich met succes extra inspanningen heeft getroost om zich bovengemiddeld goed voor te bereiden op het functioneren als leerkracht in het christelijk basisonderwijs.

Alleen Pabo's met een DCBO-accreditatie mogen dit DCBO-diploma uitreiken. Elke zes jaar wordt het DCBO-programma op kwaliteit beoordeeld. Bij voldoende resultaat mag de Opleiding tot Leraar Basis Onderwijs vanaf dat moment weer zes jaar het erkende diploma uitreiken aan studenten die het hele DCBO-programma met succes hebben doorlopen.

De accreditatie wordt verleend door de Besturenraad voor het Christelijk Onderwijs. De Besturenraad vertegenwoordigt onderwijsinstellingen bij overheden en organisaties en verleent hun diensten rondom de thema’s onderwijs & identiteit, personeel & organisatie, financiën, huisvesting, communicatie & kwaliteit en maatschappelijk draagvlak. Bij de Besturenraad zijn 650 schoolbesturen aangesloten, met zo’n 2.250 onderwijsinstellingen en ruim 800.000 leerlingen, deelnemers en studenten, in de sectoren primair en voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, en hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs.

Vandaag wordt de OLB van Stenden hogeschool door een visitatiecommissie van de Besturenraad bezocht. College van Bestuur, Opleidingsmanagement, Docenten, Studenten en Werkveldvertegenwoordigers zijn om de beurt in gesprek met het visitatiepanel om op basis van een geschreven Zelfevaluatie met allerlei andere documenten en onderwijsproducten te vertellen hoe het DCBO-programma is verweven in het hele OLB-onderwijsprogramma van Stenden hogeschool te Emmen, Groningen en Leeuwarden. Ik begeleid alle (de)briefings gedurende deze dag en heb daarmee wederom een buitengewoon boeiende werkdag.

Aan het eind van de visitatie komen we in het Ontmoetingscentrum van de hogeschool bijeen voor een terugkoppeling van de voorlopige bevindingen van dit visitatiepanel. Het is interessant om aan het eind van zo'n hoogtijdag van een extern panel van deskundigen een eerste, mondelinge terugkoppeling te krijgen over de aangetoonde kwaliteit van het onderwijsprogramma, van de medewerkers, de voorzieningen, de gehanteerde kwaliteitszorg en de indrukken van en over studenten en werkveldvertegenwoordigers. Wat mij bijzonder aanspraak in de eerste indrukken van dit deskundigenoordeel was het prijzen van de kwaliteit van onze studenten.

dinsdag 27 januari 2009

Ook boze boeren op Zakynthos

Dinsdag 27 januari 2009

"Protesterende boeren in Griekenland gaan door met hun acties tegen de regering, die al een bijna een week duren. Met tractors hebben ze grensovergangen geblokkeerd naar Bulgarije en Turkije. Al snel stonden daar files van tientallen kilometers lengte. Als teken van goede wil gingen twee overgangen naar Macedonië tijdelijk open om vrachtverkeer door te laten. De boeren willen ook de brug over het Kanaal van Korinthe blokkeren om het schiereiland Peloponnesos te isoleren van de rest van Griekenland. De boeren eisen steun van Athene omdat de prijzen van hun producten sterk zijn gedaald, waardoor ook hun inkomen is gekelderd. De Griekse regering heeft een half miljard euro toegezegd, maar dat vinden de boeren te weinig."

Zomaar een berichtje in de pers. Zoals je ze zo vaak leest in de krant of op internet. Maar dat het ook direct gevolgen heeft voor mensen die je kent, daar weet je meestal niet van of daar sta je vaak niet bij stil.

Vanavond krijgen we bericht van vrienden van ons, die al enige jaren op het Griekse eiland Zakynthos wonen. Ze zijn al jaren onze privé-verslaggevers, daar, op dat mooie Mediterrane eiland, waar we enkele jaren geleden zo genoeglijk vakantie vierden. Een persoonlijk verslag in woord en beeld van vandaag, vanaf dit Griekse eiland:

"Ze blokkeren vele wegen en vanmorgen op Zakynthos kon niemand met de auto de stad in of de veerboot op....
Ik moest helemaal aan het andere eind van de stad zijn en ik ben dus weer eens ouderwets Nederlands doorweekt van de regen thuisgekomen...
Want het regent pijpestelen....winter...."

Boeren en burgers, kop op, want na regent komt zonneschijn!

maandag 26 januari 2009

Alles op syn tiid

Moandei 26 jannewaris 2009

"De tiid fljocht as it spoar;
wy binne 't spoar faak bjuster,
want hjoed wie juster moarn,
mar moarn is hjoed wer juster."

Sa begjint de nije dichtbondel fan Atze Bosch. As bestjoer fan 'e Kristlik Fryske Folks Bibleteek (KFFB) binne wy der wiis mei dat wy op sneon 17 jannewaris 2009 dizze dichtbondel publisearre hawwe, mei de oanbieding fan it earste eksimplaar oan ús Fryske skriuwer-dichter Atze Bosch (sjoch dêrta myn weblogberjocht fan dy dei).

Atze Bosch - berne yn 1927 - begûn syn dichterlik wurk as oersetter fan koarlieten foar it Kritekoar yn Hilversum, dêr’t er doe syn wurk hie. By ferskate gelegenheden oppenearre er him as dichter fan geastige en geastlike teksten. Sûnt syn pensjonearring hat er hiel wat teksten skreaun, sawol oersette as frije, û.o. lietteksten foar de oratoaria ‘Mozes’, ‘Ruth’ en ‘It Ljocht fan de wrâld’.

Yn oparbeidzjen mei syn sweager dr. Bernard Smilde kaam yn 1993 de bondel ‘Sjonge by de Bibel’ út, dêr’t Atze Bosch mear as hûndert lietteksten foar oersette of skreau op tema’s út it Alde en Nije Testamint.
Foar de bondel ‘Tuskentiden’ (2006) levere Bosch 54 teksten.
Yn 2008 ferskynde by ús Fryske Boekeklub - de KFFB - de Ionabondel ‘Wylde Goes, mei lieten út Glasgow en Iona’, yn in oersetting fan Atze Bosch (sjoch dêrta myn weblogberjocht fan 1 novimber 2008).

De nije dichtbondel "Alles op syn tiid" befettet 44 Frysktalige fersen en de 45e is in Hollânske oersetting fan it Frysktalige fers "De Pylger". Dizze fersen binne oardere yn sân tema's. Oan de ein is noch in tal oantekens oer de 45 fersen skreaun. It boek hat KFFB-nûmer: 451 en ISBN-nûmer: 978 90 74918 6951. Yn 'e boekhannel èn by de KFFB kinne jo dizze moaie dichtbondel keapje foar € 14,50. Foar KFFB-leden is de priis by de KFFB € 12,50.

Faaks wolle jo ek lid wurde fan ús feriening de Kristlik Fryske Folks Bibleteek (KFFB). It lidmaatskip fan 'e KFFB kostet mar € 27,00 yn 't jier. Dêrfoar krije jo mar leafst trije kear yn 't jier (yn febrewaris, maaie en septimber) in nije roman-útjefte; en de Frysk literêre krante "De fleanende krie" krije jo der dan ek noch trije kear mei op ta. Fia ynternet kinne jo fuortendaliks lid wurde op 'e side: http://kffb.nl/nijlid.html

zondag 25 januari 2009

Afscheidsdienst dominee Bart Ramaker

Zondag 25 januari 2009

Ruim zes jaar geleden mocht ik samen met de andere leden van de Stienser Beroepingscommissie als voorzitter van deze delegatie dominee Bart Ramaker uit Heerde voorstellen aan de gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk te Stiens. Jarenlang was hij onze predikant in Stiens. Afgelopen vrijdagavond was er een feestelijke afscheidsavond en vanmiddag zijn afscheidsdienst in De Hege Stins. Dominee Ramaker gaat ons helaas verlaten. Hij heeft een beroep aangenomen van de PKN-gemeente van Ugchelen, nabij Apeldoorn. Het is hem en zijn nieuwe gemeente van harte gegund!

De afscheidsdienst vandaag is geheel in zijn eigen stijl: een co-productie met groepen gemeenteleden, ds. Ramaker zingt mee in de zanggroep "Hege Stins" èn hij schenkt aandacht aan pastorale en diakonale werken.

Aan het begin en eind van de dienst zingen we uitsluitend uit de bundel Tussentijds. Ons eigen gemeentecombo en onze zanggroep o.l.v. Take Beukema verzorgen i.s.m. organist Han Giesing de complete (her)uitvoering van het muziekstuk "De keunst fan it libben", een productie van Eppie Dam & Hindrik van der Meer. Zoiets is dominee Ramaker uit het hart gegrepen, want veel gemeenteleden leveren een bijdrage en de hele gemeente doet mee met de wisselzang in dit geheel friestalige muziekstuk. Het is met zijn eigenschap dan ook niet zo verwonderlijk dat ds. Ramaker een warm pleitbezorger is geweest van de Stienser Gemeentediensten, waaraan zoveel gemeentegroepen in de afgelopen 6 jaar hun positieve bijdrage hebben geleverd.

In zijn uittredepreek gaat ds. Ramaker kort in op het laatst gezongen lied: "As in bern yn 'e wrâld". Hij vertelt dat je als predikant in bv. pastoraat & gemeenteopbouw (soms letterlijk) door de knieën moet om je gemeenteleden eens goed in de ogen te kunnen kijken, zoals je dat ook doet om echt contact te krijgen met kleine kinderen ("bern"). Als je door de knieën gaat, ontmoet je je medemens pas echt en ontstaat een echt (oog)kontakt. Daarna sta je weer op en ga je weer verder.

En zo gaat dominee Ramaker ook weer verder, naar Ugchelen, met de op hem van toepassing zijnde woorden van de verteller in het zojuist uitgevoerde muziekstuk:

"Dit wie de Preker syn einbeslút.
Hij hat net allinne sels in wiis man west,
hy woe ek, mei gâns wurden en spreuken,
de minsken ûnderrjochtsje
yn 'e keunst fan it libben -
freechjendewei,
iepen as in bern."

Er volgen nog enkele korte afscheidstoespraken en na afloop is er gelegenheid om afscheid te nemen van ds. Bart en mevr. Wil Ramaker èn van hun beide zonen. Maar voordat ds. Ramaker ons nog eenmaal de Zegen meegeeft, zingen wij elkaar toe:

"Voor alle mensen hier in ons dorp:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!"

zaterdag 24 januari 2009

En wat is jouw Calvijn-factor?

Zaterdag 24 januari 2009

Op 10 juli 2009 is het 500 jaar geleden dat de reformator Johannes Calvijn is geboren. Het jaar 2009 is dan ook uitgeroepen tot het Calvijn-jaar. Er is al een Calvijn-glossy verschenen, de Amsterdamse Westerkerkgemeente presenteerde afgelopen zondag haar Calvijn-cantate, er is een speciale Calvijn 500 jaar-website, de Vrije Universiteit te Amsterdam (VU) heeft haar Calvijn-week en via de website van Trouw kun je middels het digitaal invullen van een enquêteformulier je eigen Calvijn-factor laten berekenen. Je krijgt onmiddellijk de uitslag met een korte toelichting, zodra je alle vragen hebt ingevuld.

We zullen in dit jaar nog veel meer over Calvijn krijgen te horen en te zien. Omdat de Nederlandse cultuur zo is beïnvloed door het Calvinisme, is het m.i. een goede zaak om je daar middels al die activiteiten van dit jaar (meer) bewust van te worden.

Afgelopen week hoorde ik op het werk dat enkelen hun Calvijn-factor al hadden laten berekenen via de Trouw-website; anderen waren dat nog van plan te gaan doen. Ik ben er ook maar eens even voor gaan zitten, ook benieuwd waar dit meetinstrument mijn Calvijn-factor op bepaalt. Hoe hoog zou nu de score worden van die vijftiger die in het begin van de zestiger jaren zijn eerste lagere schooljaar doorbracht op de Johannes Calvijn School van Drachten?

Het is om meerdere redenen interessant om aan deze meting deel te nemen, t.w.:
> Ten eerste wordt je door de gestelde vragen een spiegel voorgehouden. Je gaat nadenken over wie je bent en waar je staat in je leven & werken.
> Ten tweede is het een openbaring om in de tussentijds geleverde informatie te ontdekken hoe jij jezelf verhoudt tot de persoon en tot het leven & werken van Calvijn. Daar zaten voor mij toch nog een aantal nieuwe zaken bij,
> Ten derde ben je benieuwd hoe hoog je scoort op de afzonderlijke categorieën die als een soort gewogen gemiddelde je Calvijn-factor uiteindelijk gaan bepalen.
> Maar de vierde reden is voor mij toch wel de belangrijkste: waar staan jij en ik als mens, als samenlever, als samenwerker, als vrijwilliger, als .... (vul zelf maar in) ten opzichte van de mensen waarmee jij en ik in de directe invloedsfeer regelmatig te maken krijg(t).

Daarom nodig ik je uit om hieronder kennis te nemen van mijn (deel)scores op de Calvijn-factor, om vervolgens zelf je eigen Calvijn-factor te bepalen en om tenslotte via de reactiemogelijkheid hier onderaan dit weblogbericht publiek te maken wat jouw Calvijn-factor is en wat jouw afzonderlijke Calvijn-deelscores zijn.

Mijn deelscores zijn:
* 33% op Soberheid
* 100% op Relaties
* 20% op Rechtlijnigheid
* 100% op Geloof
* 71% op Arbeid
Dat maakt mijn Calvijn-factor: 56%

En nu ben ik benieuwd naar jouw score(s), dus reageer hieronder eens, als je wilt.

vrijdag 23 januari 2009

Stilte is de Zendtijd van de Heilige Geest

Vrijdag 23 januari 2009

Het Stiltecentrum in het Ontmoetingscentrum van Stenden hogeschool in Leeuwarden is weer opnieuw ingericht. Het Leeuwarder studentenpastoraat "Expect" heeft bij de driedimensionale presentatie een tekstbord met daarop het gedicht "Stilte" geplaatst; om de stilte te benadrukken; om het in stilte te lezen.

De mijns inziens bijpassende titel van dit weblogbericht van vandaag vond ik in een stilte-oefening voor christelijke leiders, bij Leidraad, van Driestar Educatief, onze collega-hogeschool in Gouda. De oefening heet: "Mag ik even stilte? - over stilte in de omgang met God".

Onderstaand gedicht, waarmee Expect onze hogeschoolgemeenschap het "eenzaam avontuur" van de stilte in wil leiden, is van de dichter-theoloog Willem Barnard, geboren in 1920, één van de belangrijkste dichters van het Liedboek van de Kerken. Deze emeritus-gemeentepredikant schreef onder zijn welbekende pseudoniem "Guillaume van der Graft" het volgende:

Stilte

Zolang er nog ergens iemand bestaat
met wie ik als mens kan spreken
vind ik ook wel een stilte midden op straat
een stilte die niet kan breken.

Een kostbare stilte van zuiver glas
dat ik zelf met mijn stem heb geslepen.
Als ik er niet was en die stem er niet was
had niemand die stilte begrepen.

Maar als Hij er niet was en Zijn stem was er niet
dan was er van stilte geen sprake.
Alleen maar van zwijgen, zo hard als graniet
en dat kan je doodeenzaam maken.

Maar de stilte, dat is een tweestemmig lied,
waarin God en de mens elkaar raken.

Guillaume van der Graft

donderdag 22 januari 2009

Live@edu presentation@Stenden Leeuwarden

Donderdag 22 januari 2009

Sinds dit lopende collegejaar is Stenden hogeschool voor haar studenten overgestapt op de Live@edu -omgeving van Microsoft. Vanmorgen verzorgt Remco Ploeg van Microsoft een presentatie voor studenten en medewerkers van de Leeuwarder vestiging in het kader van de Live Edu-tour langs alle Nederlandse Stenden sites.

Studenten hebben nu de beschikking over een emailbox van 10 GB en kunnen hiermee attachments versturen met een maximale omvang van 20 MB. De site wordt gehost in Ierland, maar de omgeving is gecustomized naar Stenden-huisstijl. Agenda-items in Outlook kunnen ermee ook per mobiele telefoon zichtbaar worden gemaakt.

In de Office Live Workspace kunnen studenten gelijktijdig online met elkaar samenwerken in meerdere werkruimtes. De geheugenruimte per map is 500 MB, waarin samengewerkt kan worden aan documenten in bijvoorbeeld Word en waarin bijvoorbeeld ook foto's gedeeld kunnen worden. Het biedt het gemak van documentenversiebeheer en er kan naar behoefte worden gekozen uit een aantal templates (om bv. samen een essay te schrijven). Er is tot 50 GB geheugenruimte om foto's en filmpjes te plaatsen en die hierin individueel of gezamenlijke te beheren.

Via de startpagina kunnen extra kleinere softwarepakketten worden gedownload. Er is een ruimte om weblogs te openen en er is een sociale web applicatie "Groepen", waarin bijvoorbeeld online gediscussieerd kan worden. Die applicatie kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt door groepen alumni. Skydrive biedt online dataopslag. Per groep kan hier 5 GB en individueel kan hier 25 GB aan bestanden worden geplaatst en gedeeld.

Kortom, een virtuele wereld ligt hier open voor studenten. We constateren dat het op dit moment nog wel een handicap is dat alleen studenten en nog niet medewerkers gebruik kunnen maken van Live @ Edu, hetgeen de directe sturing door docenten op het (ook gezamenlijk) gebruik door studenten van deze "workspace" onmogelijk maakt. Maar ook dat zal op termijn evenals allerlei andere startproblemen allicht worden opgelost. Er is in elk geval alles aan gedaan om onze studenten de web based tools te geven om binnen en buiten het onderwijs ook in uiteenlopende virtuele onderwijsruimtes naar hartelust te werken en te leren.

woensdag 21 januari 2009

Tjitske de Jong exposeert in Stiens

Woensdag 21 januari 2009

Tot 3 april 2009 exposeert Tjitske de Jong schilderijen in de Openbare Bibliotheek in Stiens.

Tjitske de Jong is geboren in Leeuwarden, maar groeide op in de gemeente Het Bildt, dichtbij de Waddenzee. Een aantal jaren geleden studeerde ze af aan de opleiding Kunst & Design en ging daarna werken als docent Beeldende vakken en Beeldend Kunstenaar. Tjitske de Jong richt zich op schilderen, beeldhouwen en sinds kort op het schrijven van columns. Haar werk kenmerkt zich door het intuïtieve proces en de vrije manier van schilderen. Wat haar bezig houdt, vindt zijn neerslag in haar schilderijen. Met een grote gevarieerdheid aan technieken worden emoties in kleur, vorm en beweging vertaald tot een abstracte compositie. Soms is het een spontaan fysiek gebaar die de contour van het schilderij vorm geeft.

Eén van de geëxposeerde schilderijen is een Acryl en gemengde techniek op doek (70x100 cm) met een mat-zwarte houten baklijst.

dinsdag 20 januari 2009

Moderne mythen in vreemde verhalen

Dinsdag 20 januari 2009

Emeritus predikant dr. Jan Ridderbos verzorgt vanavond in kerkelijk centrum de Schakel te Leeuwarden een lezing met als thema: "Hoe vreemd zijn moderne mythen?" Deze lezing wordt alle belangstellenden aangeboden in het kader van het Toerustingsprogramma van de PKN-kerk in Camminghaburen, met als seizoensthema: "Vreemde verhalen".

Met Jan Ridderbos heb ik in de afgelopen jaren regelmatig samengewerkt in de context van de Vereniging VU-Windesheim. Omdat Jan Ridderbos in het jaar 2002 landelijke bekendheid verwierf toen hij als predikant een kerkdienst wijdde aan de verhalen omtrent de door schrijfster Joanne Rowling in het verhaalleven geroepen Harry Potter èn omdat Jan Ridderbos zich in de afgelopen jaren heeft gespecialiseerd in de moderne mythen in oude en nieuwe verhalen, schatte ik in dat het een interessante avondlezing zou kunnen worden. Het blijkt inderdaad een boeiende avond te zijn.

Aan de hand van diverse filmbeelden uit "The Lord of the Ring" van Tolkien en uit Harry Potter-films kijken we gericht of we in die fragmenten christelijk beeldmateriaal herkennen. Kunstenaars zoals schrijvers, filmmakers en kunstschilders laten zich al dan niet bewust in meer of mindere mate inspireren en leiden door verinnerlijkte, christelijke beelden. We zien vanavond filmbeelden die onomstotelijk zijn afgeleid van bijbelse beelden, maar we constateren ook dat we door ons onderzoekend kijken samen in staat zijn om christelijke symboliek aan te wijzen die hoogstwaarschijnlijk niet uitdrukkelijk als zodanig in die filmbeelden zijn gecreëerd.

Bij het bekijken van de filmfragmenten letten we behalve op de personages, ook op de getoonde dieren en voorwerpen die er toe doen. In de personages zien we het goede en het kwade, we herkennen Maria en Epifanie, we zien een teken op het voorhoofd en een scène op een schedelplaats, in de beelden zien we overduidelijk de Doortocht door de Rietzee, we zien de feniks, een draak, zwarte & witte paarden en slangen, we zien tranen die helen en een zwaard als kruis; kortom zoveel christelijk beeldmateriaal dat je voortdurend aandachtig moet kijken om niets te missen, zo dat al mogelijk is.

Dat Joanne Rowlings Harry Potter-boeken als parallel met veel uitdrukkelijk christelijke literatuur toch óók zeker een moralistische inslag hebben, blijkt vanavond uit een passage uit een interview met Rowling waarin ze aangeeft dat ze met haar verhalen ook wil laten zien dat wij als mensen hier op aarde onze stoffelijkheid zouden moeten gedenken. Je kunt als kunstenaar of als hedendaagse wereldburger dan wel de kerk hebben verlaten, maar daarmee verlies je niet automatisch ook je geïnternaliseerde christelijk beeldmateriaal. De kunstenaar verwerkt ze al dan niet bewust in zijn/haar werk en de kunstkijker herkent in diens kunstwerk ook al dan niet bewust eigen-cultuurgebonden visualisaties, of je het wilt of niet.

maandag 19 januari 2009

5e Landelijk Beraad van het NBG in Eemnes

Maandag 19 januari 2009

We komen als leden van het Landelijk Beraad van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) bijeen in hotel De Witte Bergen in Eemnes. Bij aanvang van dit overleg blikken we kort terug op de resultaten van ons vorig overleg m.b.t. intern gevoerde correspondentie en omtrent onze input voor de verschillende NBG-reglementen die momenteel in (her)ontwikkeling zijn. Dan bespreken we de komende vijf Regiodagen die in de maanden februari en maart 2009 verspreid over het land worden georganiseerd voor alle leden & vrijwilligers van het NBG.

Het grootste gedeelte van ons beraad van vandaag besteden we aan de planning en invulling van de in ontwikkeling zijnde NBG-notitie over Vrijwilligersbeleid. Een buitengewoon geanimeerde discussie over allerlei aspecten van structuur & cultuur van vrijwilligerswerk van het NBG brengt ons in ons denken & schrijven over nieuwe strategie & beleid een behoorlijke stap in de goede richting. Het is mooi om te zien hoe we elkaars expertise delen en zo komen tot gedeelde visie & beleid.

Tenslotte bespreken we de diverse signalen die we uit onze regio's ontvingen en beoordelen welke acties en/of aandachtspunten hieruit voor het NBG voortvloeien. Als we onze vergaderplanning hebben vastgesteld en ons overleg van vandaag hebben geëvalueerd, sluit voorzitter Hans van Loon het beraad met een zegenbede, waarna iedereen zijns weegs gaat.

zondag 18 januari 2009

Sing In met Our Choice in Stiens

Zondag 18 januari 2009

Vanavond hebben we de eerste Gemeentedienst van 2009 in De Hege Stins te Stiens. De Gereformeerde Evangelisatiecommissie organiseert een Sing In. De Gospelgroep Our Choice uit Lauwersoog en dominee J.F. Kroon uit Beetgumermolen zijn uitgenodigd om er samen met de Evangelisatiecommissie - zoals te doen gebruikelijk - weer iets moois van te maken.

Boodschap: "Shine your light!"
Het thema van de dienst is "Op weg naar het licht". Centraal staat de evangelielezing van Johannes over de blinde die door Jezus weer ziende wordt gemaakt en die daarna wordt gestuurd naar het badhuis van Siloam om zich daar te gaan wassen. Dominee Kroon begint zijn meditatie met een aantal opsommingen van wat wij liever niet zien en van wat wij graag wel zien. De voortdurend vriendelijk glimlachende jonge predikant sluit zijn verkondiging af met een kort verhaaltje waarmee hij duidelijk maakt dat een vriendelijke blik, enkele vriendelijke woorden en een vriendelijk gesprek voor veel mensen die zich in het duister wanen, het licht in hun leven kunnen betekenen.

Eén van de vanavond ook gezongen liederen van Our Choice "Niemand leeft alleen maar voor zichzelf", is een daarbij perfect passende titel. Onder de enthousiasmerende leiding van dirigente Jannie Struiksma komt het koor - ook gebruik makend van solo's en duetten - tot een stevige performance. De overgrote meerderheid van de zangeressen ten opzichte van het veel kleiner aantal zangers geven de koorzang een stevige vrouwentoon, die sommige nummers vanwege de toonzetting sterk doen lijken op Afrikaanse georiënteerde koorzang, en dan zeker ook met een bijpassend enthousiaste uitstraling.

zaterdag 17 januari 2009

74e Jiergearkomste fan de KFFB yn Ljouwert

Sneon 17 jannewaris 2009

Us middei begjint fan 'e middei om tolve oere foar ús as bestjoer fan de Kristlik Fryske Folks Bibleteek (KFFB) yn 'e Fenixtsjerke fan Ljouwert. De boekediskes wurde klear set en mei in koarte bestjoersgearkomste mei sop & broadsjes rinne wy alle saken fan de kommende middei nochris by del.

Om 13.15 oere komme in tweintichtal KFFB-leden foar de Húshâldlike Ledegearkomste, dy't wy alle jierren hâlde. Nei de iepening folget fan ús skriuwer Dick Eisma it Bestjoers Jierferslach 2008 en it Finansjeel Jierferslach 2008: de Jierrekken mei Balâns & Eksploitaasjerekken. Dan folget de bestjoersferkiezing: nei 30 jier is Coby Laanstra mei hulde ôfgeand, wurde foarsitter Minne Vis en skriuwer Dick Eisma wer keazen en wurdt Corry Boelens-Rozendal beneamd as nij bestjoerslid, hja is no ús nije skathâlder. Nei it omfreegjen wurdt dizze statutêre gearkomste sletten.

Om 14.00 oere begjint yn de oerfolle grutte seal de Middeisgearkomste mei it mienskiplik sjongen fan "Sjong bliid en woltemoede, o folk fan God, dyn liet". Nei de iepeningstaspraak fan foarsitter Minne Vis folget it ferslach fan ús Karkommisje troch Wim van der Schaaf. Trije kear tusken de programmadielen sjongt in Kwintet út it koar "Koarbizznizz" fan De Jouwer prachtige sangen yn it Ingelsk en Frysk. Ek in tal lieten út ús eigen KFFB-Ionabondel "Wylde Goes". Harren moaie sang - fan Bach oant Randy Newman - wurdt tige wurdearre.

Foar en nei it skoft is de lêzing fan dûmny Pieter Boomsma fan Nijverdal. Boomsma syn lêzing "In opstap nei it Ferhaal" giet oer it KFFB-boek "Under de sinne fan de Ivige" fan Anders Rozendal. Boomsma: "Dit knappe boek fan Rozendal kin foar in soad lêzers in opstap wêze nei it grutte Ferhaal fan ús Heit yn de taal fan ús mem".

Yn it skoft wurde in soad boeken ferkocht. Fral ek de nije dichtbondel "Alles op syn tiid", dêr't wy as útjouwer fan 'e middei it earste eksimplaar útrikke oan dichter-skriuwer Atze Bosch. Dizze dichtbondel is in gouden kroan op al syn fersen. Nei it Boekepraatsje en it KFFB-Utjefteplan 2009 fan Dick Eisma, folget de priisútrikking fan 'e Puzzelaksje fan de Fleanende Krie en sjonge wy meiinoar ta beslút: "Fan Him, de iene Hear, joech it ferline blyk; it hjoed sprekt fan Syn trou, de takomst is Syn Ryk". Der wurdt noch lang neipraat en it docht bliken dat it programma troch ús leden tige wurdearre wurdt.

En no geane wy -- Klim Fleurich Fierder Berch-op -- op nei it 75-jierrich bestean fan de KFFB op 29 desimber 2009!

vrijdag 16 januari 2009

Bestuursvergadering Stichting Jabikspaad Fryslân

Donderdag 15 januari 2009
De eerste bestuursvergadering in dit nieuwe kalenderjaar van de Stichting Jabikspaad Fryslân hebben we vanavond in Bolsward. We blikken tevreden terug op een geslaagde bijeenkomst met onze Routebeheerders van afgelopen zaterdag (zie mijn weblogbericht van 10 januari 2009). Het was goed om als bestuur en route-ambassadeurs een aantal routegerelateerde aspecten van het Jabikspaad gezamenlijk door te nemen.

Vorige keer spraken we in de bestuursvergadering over de statuten van de stichting. In het verlengde daarvan evalueren we vanavond de registratie van alle stichtingbestuursleden bij de Kamer van Koophandel. Alle wijzigingen worden (na) vanavond schriftelijk vastgelegd, waarbij we bij de taakverdeling van de bestuursleden er uiteindelijk op uit komen dat ik voor de komende periode tot voorzitter wordt benoemd van het stichtingsbestuur. Alzo gaan alle mutaties nu naar de Kamer van Koophandel om daar ingeschreven te worden in het Stichtingenregister.

We zijn bijzonder ingenomen met het feit dat de gemeente Het Bildt - mede in het kader van het tienjarig bestaan van het Jabikspaad in 2010 - het Jabikspaad structureel wil gaan inzetten als één van de toeristische speerpunten van Het Bildt. Wij werken daar uiteraard van harte aan mee. Het Jabikspaad is ook bij uitstek geschikt voor Het Bildt-promotie, immers, het Jabikspaad begint in deze gemeente in Sint Jabik (Jacobiparochie).

Voorts spreken we ondermeer over de uitgave van onze eerste Nieuwsbrief, over het pelgrimsmonument dat we in Jirnsum gaan bouwen, over de kascommissie 2008 en de jaarbegroting van 2009, over de beursstandbezetting van de Fiets- en Wandelbeurs 2009 in de RAI op 28 februari en 1 maart 2009 en we bewonderen de originelen van de heraldische schilderingen van de wapens van de dorpen die je passeert als je het Jabikspaad bewandelt.

Het is mooi om te zien hoe het Jabikspaad steeds intensiever gaat leven in Friesland bij de Friezen en bij haar buiten de provincie wonende bewandelaars. Steeds meer organisaties organiseren een activiteit langs en over een deel van de route van het Jabikspaad. Kortom, het gaat goed met het Jabikspaad.

woensdag 14 januari 2009

С новым годом

Woensdag 14 januari 2009

Zomaar een doordeweekse dag, zo lijkt het althans. Maar niet voor iedereen. Zoals altijd zal ook deze dag weer een dag zijn met lief voor de één en leed voor de ander. Zomaar een dag in de winter, waarop het laat licht wordt en waarin de schemer aan het eind van de middag al weer vroeg aanvangt, zij het vandaag met hele mooie kleuren van de zonsondergang.

Toch is het ook een bijzondere dag. De Orthodox-Christenen in Oost-Europa vieren vandaag het Nieuwe Jaar. Voor de inwoners van Bosnië en Herzegovina, Servië, Georgië en Oekraïne is het vandaag zelfs een Nationale Feestdag.

Ook bij Sveta, die wij afgelopen zomer bezochten in Wit-Rusland (zie mijn weblogberichten van 27 t/m 30 augustus 2008), is het feest. Voor Sveta is het dubbel feest, want zij viert vandaag ook nog haar verjaardag. Het is jammer dat de afstand tussen ons zo groot is; zomaar even op verjaardagsvisite gaan, is er dus niet bij. Vorige week hoorden we van hen dat de kredietcrisis ook in Wit-Rusland toeslaat, veel Witrussische bedrijven zijn al en/of worden verkocht aan grote Russische ondernemingen. Dat gaat veelal gepaard met onbetaalde werktijdverkorting en serieuze ontslagdreiging. Wereldwijd delen we zo dezelfde zorgen van deze wereldomvattende kredietcrisis.

Desalniettemin, hopelijk wordt het voor Sveta en haar naaste familie, vrienden en kennissen toch ook een Gelukkig Nieuwjaar, ofwel: С новым годом.

dinsdag 13 januari 2009

Rob Stavast exposeert in Stiens

Dinsdag 13 januari 2009

Tot 31 maart 2009 vinden we in het Gemeentehuis van Leeuwarderadeel te Stiens momenteel de foto-expositie van het werk van Rob Stavast. De heer Stavast heeft de winnende foto gemaakt die is gebruikt voor de nieuwjaarskaart van 2009 van de gemeente Leeuwarderadeel. Rob Stavast is amateurfotograaf en tevens secretaris van de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel. (SML).

Hij vindt het interessant om een object, dat zijn oog streelt, of het nu antiek is, of monumentaal, of ook wel modern, met zijn fototoestel vast te leggen, daarbij ruimte latend voor het toeval en het daarmee tevens de waardigheid te geven voor een expositie.

De tentoonstelling is gewijd aan de aanstaande restauratie van de St. Vitustoren te Stiens, maar ook aan de nog prille monumentenzorg van de SML. Speciaal voor deze tentoonstelling heeft Rob Stavast een aantal rijksmonumenten in de gemeente Leeuwarderadeel op de gevoelige plaat vastgelegd. De expositie toont onder andere een vierluik van de Sint Vituskerk in de winter, lente, zomer en herfst.

zondag 11 januari 2009

Schaatsen op de Kletsefeart in Stiens

Zondag 11 januari 2009

Afgelopen week was het eindelijk zover dat ook de brede en diepe Kletsefeart. die rondom het schiereiland waarop onze woning staat, een voldoende dikke ijslaag heeft, dat er op geschaatst kan worden. Onder de bruggen is het nog lang open geweest en op de kruising richting 't Aldlân heeft de grote eendenpopulatie het ijs lang open gehouden.

Zodra de ijsvloer sterk genoeg is, kun je vanaf onze woning over de Kletsefeart, via de Stienservaart naar de Dokkumer Ee en daar aangekomen in noordelijke richting naar Birdaard en Dokkum en in zuidelijke richting naar Leeuwarden. Maar zover is het nog niet, want de Dokkumer Ee ligt helaas nog open.

Maar nu is het ijs bij ons wel sterk genoeg en wordt er door de wijkbewoners ook dankbaar gebruik van gemaakt. Omdat de vaart laag ligt ten opzichte van de aanliggende kavels kun je op de delen die haaks op de windrichting liggen bij deze aangename winterzon heerlijk schaatsen. Jong en oud is dan ook op het ijs. Ook Pieter, Baukje en Durkje hebben hun streken op het ijs van de Kletsefeart inmiddels gezet. Behalve het sportieve element telt natuurlijk ook het sociale aspect voor alle ijsfanaten die elkaar alhier op de ijsvloer ontmoeten.

zaterdag 10 januari 2009

Routebeheerders Jabikspaad Fryslân in Jirnsum

Zaterdag 10 januari 2009

Als bestuur van de Stichting Jabikspaad Fryslân hebben we vanmorgen alle Routebeheerders van het Jabikspaad uitgenodigd voor een werkoverleg in de parochiezaal te Jirnsum. Elk deel van het Jabikspaad van het Friese Sint Jacobiparochie tot het Overijsselse Hasselt heeft een Routebeheerder. Het Jabikspaad heeft een wandelroute en een fietsroute en kent vanaf Sint Jacobiparochie tot aan Jirnsum een oostelijke en een westelijke routevariant. Routebeheerders houden in hun rayon in de gaten of er wijzigingen in de route moeten/kunnen worden aangebracht en zorgen voor een adequate bewegwijzering met richtingwijzers, borden en stickers, teneinde wandelaars en fietsers ongestoord te kunnen laten genieten van het hele traject.

Als bestuur zijn we blij dat deze betrokken vrijwilligers zich zo verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van de trajecten(beschrijvingen). Ze zijn de ogen en oren voor het bestuur en behartigen in hun rayon in overleg met het bestuur ook de belangen van een optimale doorgang door hun rayon. Aan de orde komen vanmorgen onder andere: mogelijke routevarianten, nieuwe bewegwijzering, de onlangs gepubliceerde 5e uitgave van de wandelgids Jabikspaad, het 10-jarig bestaan van het Jabikspaad, de Sint Jacobsappelbomen die langs de route staan, financiering van nieuwe initiatieven, routebeoordelingscriteria, een nieuw te bouwen pelgrimsmonument en - hoe kan het anders - diverse wandel- en fietservaringen worden ook gedeeld.

Onze bestuursnestor Syb Zeinstra draagt vandaag zijn coördinatie van het rayonbeheer over aan ons medebestuurslid Peet Luehof. Bestuurslid Janneke Schievink komt met een primeur: de eerste exemplaren van de eerste "Nieuwsbrief Jabikspaad Fryslân", die op korte termijn wordt gepubliceerd. Na de broodmaaltijd gaan alle Routebeheerders weer met aanvullend bewegwijzeringsmateriaal naar huis. De bijeenkomst is een prima gelegenheid om zo aan het begin van een nieuw wandelseizoen alle ins en outs van de routering af te stemmen.

De Vrijdagochtend Taart Bak Club

Vrijdag 9 januari 2009

Gedurende de resterende looptijd van een accreditatieproject dat zal leiden tot de start van een nieuwe HBO-Bacheloropleiding van Stenden hogeschool heb ik vanmorgen mijn wekelijks voortgangsconsult bij het projectmanagementteam van deze nieuwe opleiding in wording. We bespreken de voortgang van de afgelopen week en stellen de detailplanning voor de komende 7 weken bij.

Na afloop van deze consultancy-sessie word ik door de project-Dean uitgenodigd om nog even koffie met taart te nuttigen in de koffiehoek van de opleidingen Vrijetijdsmanagement (VM) & Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs (HTenRO). Daar ga ik graag op in. Dan volgt een gezellige koffiepauze met docenten en andere medewerkers van deze twee opleidingen.

Deze koffie met taart-pauze is exclusief bedoeld voor de leden van de Taartbakclub van VM & HTenRO. Elke vrijdagochtend zorgt één van de clubleden voor een taart. Vandaag is dat collega Jeroen van Vliet. De plicht om om de beurt een taart te leveren, garandeert het recht om elke week aan te schuiven aan de taarttafel van deze Taartbakclub; "a good deal!". Het resultaat is een gezellig koffiekwartier, waarna iedereen - met vandaag dank aan Jeroen - weer uiteengaat naar ieders werkplek. Volgende week volgt weer een nieuwe verrassingstaart.

Rayoncoaches & Regioteam NBG-Noord in Drachten

Donderdag 8 januari 2009

In deze vorstweek, waarin de media elke dag aandacht schenken aan de Elfstedentocht en waarin de interviews met de Rayonhoofden van de Friese Elfstedenvereniging weer in aantocht lijken, komen ook de NBG-Rayoncoaches van Rayon Noord-Nederland samen met de leden van NBG-Regioteam Noord van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) bijeen. Als lid van het Regioteam woon ik dit overleg vanavond bij in De Oase te Drachten.

In deze eerste vergadering van het kalenderjaar 2009 evalueren we alle rayonontmoetingen die onze Rayoncoaches met alle plaatselijke werkgroepen in hun rayons hebben georganiseerd. Ook blikken we met grote tevredenheid terug op het aanzienlijk aantal (meer dan 100) activiteiten dat we gezamenlijke in Noord-Nederland hebben georganiseerd in het kader van de Nationale Bijbelzondag en de Bijbel10daagse, van 24 oktober tot en met 3 november 2008 (zie ook mijn weblogbericht van de Leeuwarder Bijbelleesweb-avond met burgemeester Crone van 27 oktober 2008).

Omdat ik ook in het Landelijk Beraad van het Nederlands Bijbelgenootschap zit, is dit een geschikte gelegenheid om terug te rapporteren met welke aspecten van de vrijwilligersorganisatie van het NBG wij op nationaal vlak aan het werk zijn geweest in het afgelopen jaar en wat we gaan doen in het komende jaar.

NBG-regiocoördinator Henk Ruiter presenteert de stand van zaken omtrent de aanstaande Regiodag 2009, het Werkplan 2009 en de eerste ideeën die zijn geopperd omtrent de vorm & inhoud van de Bijbel10daagse 2009. De vele positieve ervaringen en complimenten van buiten van het afgelopen kalenderjaar blijken vanavond een goede motivator om ook in dit kalenderjaar weer enthousiast te werken aan bijbelverspreiding en bijbelgebruik om daarmee ook te bereiken dat de Bijbel mensen steeds meer gaan aanspreken. De rayoncoaches van Friesland, Groningen en Drenthe zullen ook in het komende kalenjaar weer hard aan weg timmeren in samenwerking met alle plaatselijke en regionale werkgroepen van Noord-Nederland.

vrijdag 9 januari 2009

Refugio met aanbeveling van Michelin Gids

Woensdag 7 januari 2009

Wie als Nederlandse pelgrim vanuit Nederland naar het pelgrimsoord van het Spaanse Santiago de Compostela wil wandelen, behoort mijns inziens te starten in het Friese Sint Jacobiparochie. Diens Sint Jacobuspad loopt dan van St. Jabik (de Bildtse naam voor Sint Jacobus) naar St. Jacobus (de Nederlandse naam van Santiago, Sant-Yago).

Het eerste traject van dit Nederlandse pelgrimspad hebben we het "Jabikspaad" genoemd, de Fries-Bildtse aanduiding voor "St. Jacobuspad". Dit Jabikspaad brengt je vanuit Sint Jacobiparochie naar het Overijsselse Hasselt. Vanuit Hasselt loop je dan via het Hanzestedenpad en vervolgens het Pieterpad door Nederland naar België.

Het Jabikspaad leidt je eerst naar de zee, de Waddenzee bij o.a. Zwarte Haan. Veel pelgrims die in Santiago de Compostela arriveren, lopen in Noordwest-Spanje door naar Cap de Finisterra, waar ze uiteindelijk dan ook weer bij zee uit komen, bij de Atlantische Oceaan. Daar verbrandt de pelgrim zijn pelgrimskleren en zijn wandelschoenen.

De pelgrim overnacht zoveel mogelijk in eenvoudige onderkomens, in Spanje in zogenoemde "refugio's". Het Spaanse refugio betekent zoiets als schuilplaats, onderdak, uitwijkplaats.
In Friesland hadden we vroeger ook uitwijkplaatsen, de zogenoemde terpen, waarop je vluchtte voor de dreiging van het opkomende zeewater. Eén van die terpen is Fiswerd (Wiswerd), waarnaar later het hotel van de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland (CHN) werd genoemd: Wyswert. Inmiddels heet de CHN al Stenden hogeschool en Hotel-restaurant Wyswert heet nu Stenden University Hotel.

De Stichting Jabikspaad Fryslân, waarvan ik bestuurslid ben, wilde enkele jaren geleden een aantal stempelposten langs de route van het Jabikspaad. Uit historische overwegingen achtte ik het voor de hand liggend dat de "refugio" van de CHN - Hotel Wyswert - één van die stempelposten zou worden. Sinds enkele jaren kan elke pelgrim nu bij dit hotel van Stenden hogeschool een pelgrimsstempel halen en eventueel eten, drinken en overnachten. Ook kan een bezoek worden gebracht aan het Stiltecentrum van de hogeschool, zie daartoe mijn 2008-weblogberichten van 19 mei, 1 & 2 juli en 12 december.

Het luxueuze Stenden University Hotel lijkt op het eerste gezicht geenszins op de eenvoudige Spaanse refugio's, maar wat ze wel gemeen hebben, is het feit dat "gastvrijheid" er hoog in het vaandel staat. De Michelin Gidsen van 2007, 2008 en 2009 bevelen Stenden University Hotel van harte aan. Het zou best eens zo kunnen zijn dat onze Friese refugio op de hele route van Sint Jabik naar Santiago de Compostela hedentendage de enige geregistreerde refugio is met een "drie op een rij"-aanbeveling van de Michelin Gids.

dinsdag 6 januari 2009

Hello World: "Happy New Year!"

Dinsdag 6 januari 2009

Aan het eind van de middag komen de medewerkers van Stenden hogeschool vanuit alle vestigingen naar de campus in Leeuwarden. Samen met de andere, extern genodigden wonen we hier gezamenljk de Nieuwjaarsreceptie bij.

Iedereen wordt met een hapje en een drankje ontvangen in de centrale ontvangsthal. Om 16.00 uur wandelt iedereen door de Kennisboulevard naar het Atrium, waar alle drie leden van het College van Bestuur in een wisselend programma van toespraken, korte films en interviews terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitblikken op het komende jaar.

Na ongeveer een uur komen we allen weer bijeen in de centrale ontvangsthal, waar een heerlijk aanbod van allerlei hapjes en drankjes voor ons klaar staat. We kunnen hier kiezen uit allerlei gerechten, die afkomstig zijn uit de landen waar Stenden hogeschool een hogeschoolvestiging heeft.

Nederlandse erwtensoep (snert) wordt geserveerd door een Chinese student, even verderop liggen de Nederlandse pannenkoeken. Maar zeker ook alle andere heerlijke gerechten uit Zuid-Afrika, Thailand, Bali en Qatar worden door onze internationale studentenpopulatie geserveerd aan de gasten, die deze culinaire hoogstandjes enthousiast in ontvangst nemen. De geuren van het eten, de live muziek van de band en vooral ook de ontmoeting en de geanimeerde gesprekken van de vele aanwezigen, maken dit deel van de Nieuwjaarsreceptie tot een geliefd deel van deze Nieuwjaarsbijeenkomst.

zaterdag 3 januari 2009

Tanzania èn de Jandurkspolder als paradijs op aarde

Zaterdag 3 januari 2009

Nog steeds winter, zij het dat de dooi vandaag weer is ingevallen. Dat weerhoudt Jan Wijbe en Baukje er niet van om vanmorgen toch nog te schaatsen op de Stienser ijsbaan. Vanavond komt het NOS-achtuur-Journaal met een reportage over de eerste schaatstoertocht op natuurijs in de nieuwe Jandurkspolder nabij het Friese Oudega (Smallingerland).

Maar vanavond ontvangen we via de email ook een totaal andere rapportage, die in contrast staat met bovenstaande. Mijn zwager Eelke & schoonzus Ike rapporteren daarin met woorden en foto's over hun recente reis naar Tanzania. Ze zijn daar (samen met haar Duitse vriend Florian) op bezoek geweest bij hun dochter (en vriendin) Alise, die daar enige weken geleden heen reisde voor een onderzoeksproject in het Ifakara Health Institute in het Tanzaniaanse Ifakara.

Onze nicht Alise studeert Geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) en is in het ziekenhuis van Ifakara als onderzoeksmedewerker om mee te helpen aan een onderzoek dat als doel heeft het verbeteren van de zorg voor zwangeren. Bij elke zwangere vrouw die overlijdt of ernstige complicaties ondervindt, gaat ze de komende maanden onderzoeken wat er is gebeurd; in het ziekenhuis, thuis of op de reis van thuis naar het ziekenhuis. Het is de bedoeling dat een audit commissie aan de hand van haar gegevens een problemenlijst opstelt en daartoe mogelijke oplossingen aandraagt. Deze oplossingen gaan ze dan proberen in te voeren om te bekijken of die tot verbetering leiden. Inmiddels loopt het vooronderzoek al zo'n 3-6 maanden, maar de audit commissie is nog nooit bij elkaar gekomen. Dat hoopt Alise ook voor elkaar te krijgen.

Voordat haar werkzaamheden aanvangen, zijn ze in de afgelopen dagen gevieren op reis geweest door Tanzania, om het land, de bevolking en hun gebruiken ook beter te leren kennen. Zo waren ze bijvoorbeeld enkele dagen in Paje, aan de oostkust van Tanzania. Hun zomerse fotobeelden lijken geenszins op de winterse fotobeelden die wij momenteel in Nederland gelijktijdig maken. Ze beschrijven Paje als paradijslijk.

Zo kunnen we constateren dat de ene Fries het paradijs ervaart op een warm zandstrand in het Afrikaanse Tanzania, terwijl de andere Fries zijn paradijs vandaag schaatsend aantrof in de winters koude, bevroren Jandurkspolder in het Friese Oudega.

vrijdag 2 januari 2009

100 jaar Elfstedentocht

Vrijdag 2 januari 2009

Eind 1908 werd de eerste Elfstedentocht als wedstrijd uitgeschreven op een nog nader te bepalen datum. Aanvankelijk zou tot 5 januari 1909 gelegenheid zijn om je daarvoor in te schrijven. Toen het echter stevig bleef vriezen en het ijs eerder dan verwacht goed werd geacht, werd besloten de Elfstedentocht te vervroegen. De nieuwe deadline voor inschrijving werd verschoven naar 1 januari 1909. Uiteindelijk hadden 48 personen zich tijdig ingeschreven.

Op de dag van de eerste Elfstedentocht - 2 januari 1909 - viel plotseling de dooi in. Een meerderheid van de deelnemers hield het dan ook voor gezien. Verrassend was de boodschap die de voorzitter van de IJsbond de 23 overgebleven deelnemers nog meegaf vóór de wedstrijdstart: "U dient de tocht eigenlijk niet te beschouwen als een wedstrijd, alleen de flink getrainde jongelui onder u mogen denken aan het winnen van een prijs."

Bij Harlingen tekenden zich twee grote favorieten af: Minne Hoekstra uit Warga
en Gerlof van der Ley uit Marrum. De voorsprong van deze twee Friezen groeide tot drie kwartier. In de kopgroep ontstond ongeveer vijf kilometer vóór de finish een discussie over hoe de strijd zou moeten eindigen. Hoekstra zag een sprint vlak van tevoren wel zitten, terwijl Tiete Solke Rooseboom liever gewoon zo hard mogelijk naar de finish wilde. Hoekstra en Van der Ley leek dit na zo'n lange tocht een gevaarlijke zaak, maar Rooseboom drukte zijn zin door. Rooseboom sprintte er dan ook vandoor.

Maar Minne Hoekstra bleek nog voldoende reserve te hebben en wist gemakkelijk te winnen. Hoekstra kwam binnen met een tijd van 13 uur en 50 minuten. Van der Ley kwam drie minuten later aan en Rooseboom werd - vijf minuten na Hoekstra -derde.


Vandaag is het honderd jaar later. Nog steeds is het meedoen aan de Elfstedentocht een must voor fervente natuurijsschaatsers. De medaille - het Elfstedenkruisje - is een felbegeerd prestatiebewijs. Met diverse activiteiten wordt dit jaar (2009) het eeuwfeest van de Elfstedentocht gevierd.

donderdag 1 januari 2009

Veel Heil & Zegen in 2009

Donderdag 1 januari 2009

Ondanks de dreigende weersvoorspelling van dichte mist en ijzel zijn we gisteravond toch maar naar mijn ouders in Drachten gereden om daar met hen en met alle broers en zusters de jaarwisseling door te brengen. Iedereen is er en later op de avond komen ook Dolph & Diana met hun dochter er nog onverwacht bij. De handgemaakte wenskaart van 2009 die hait & mem hebben gemaakt, hangt al in de woonkamer.

Dolph & Diana zijn onlangs teruggekomen van een zendingsproject in Suriname en Frans-Guyana, dus het is buitengewoon interessant om van hen te horen hoe vanuit hun Amsterdamse migrantengemeente het evangelie in het grensgebied van deze beide landen bij de lokale bevolking wordt gebracht. Zending bedrijven in een gebied waar natuurgodsdienst, afgoderij, satanisme, Voodoo en het brandofferen van dieren en zelfs ook van kinderen nog gemeengoed is, blijkt niet mee te vallen. Toch blijken durf, doorzettingsvermogen, blijde (liefdes)boodschap en aanhoudend gebed bij deze moderne zendelingen tot veel positieve resultaten te hebben geleid.

En dan is het middernacht: 2008 wordt nu 2009! Tijd voor nieuwjaarswensen binnen en vuurwerk buiten. De kinderen bellen uit alle delen van het land om ons een gelukkig nieuw jaar te wensen. Ook komen er verschillende telefoontjes vanuit Suriname, Aruba en Curacao voor Dolph & Diana. Alhoewel hun overzeese families aan de andere zijde van de oceaan nog enkele uren moeten wachten alvorens het nieuwe jaar ook daar aanvangt, komen alle hartelijke nieuwjaarswensen vanuit Zuid-Amerika nu alvast telefonisch over.

Twee uur na de jaarwisseling rijden we zonder weers- en verkeersproblemen weer terug naar Stiens. De voorspelde mist en ijzel blijken gelukkig niet gekomen; de temperatuur ligt zelfs anderhalve graad Celcius boven het vriespunt. Zonder vertraging komen we dan ook veilig en wel weer in onze woonplaats aan.