vrijdag 23 januari 2009

Stilte is de Zendtijd van de Heilige Geest

Vrijdag 23 januari 2009

Het Stiltecentrum in het Ontmoetingscentrum van Stenden hogeschool in Leeuwarden is weer opnieuw ingericht. Het Leeuwarder studentenpastoraat "Expect" heeft bij de driedimensionale presentatie een tekstbord met daarop het gedicht "Stilte" geplaatst; om de stilte te benadrukken; om het in stilte te lezen.

De mijns inziens bijpassende titel van dit weblogbericht van vandaag vond ik in een stilte-oefening voor christelijke leiders, bij Leidraad, van Driestar Educatief, onze collega-hogeschool in Gouda. De oefening heet: "Mag ik even stilte? - over stilte in de omgang met God".

Onderstaand gedicht, waarmee Expect onze hogeschoolgemeenschap het "eenzaam avontuur" van de stilte in wil leiden, is van de dichter-theoloog Willem Barnard, geboren in 1920, één van de belangrijkste dichters van het Liedboek van de Kerken. Deze emeritus-gemeentepredikant schreef onder zijn welbekende pseudoniem "Guillaume van der Graft" het volgende:

Stilte

Zolang er nog ergens iemand bestaat
met wie ik als mens kan spreken
vind ik ook wel een stilte midden op straat
een stilte die niet kan breken.

Een kostbare stilte van zuiver glas
dat ik zelf met mijn stem heb geslepen.
Als ik er niet was en die stem er niet was
had niemand die stilte begrepen.

Maar als Hij er niet was en Zijn stem was er niet
dan was er van stilte geen sprake.
Alleen maar van zwijgen, zo hard als graniet
en dat kan je doodeenzaam maken.

Maar de stilte, dat is een tweestemmig lied,
waarin God en de mens elkaar raken.

Guillaume van der Graft

Geen opmerkingen: