donderdag 11 juli 2013

Sjaloom - Vrede van God

Donderdag 11 juli 2013
Sjaloom uit Stiens; voor u, voor jou en voor mij

 

Kindernevendienst
Ook afgelopen zondag gingen de kinderen tijdens de kerkdienst in de Sint-Vituskerk van Stiens naar de Kindernevendienst.
Voorafgaand aan de verkondiging wandelen de kinderen van de basisschool met hun Kindernevendienstleiding de kerkzaal uit, om in een andere ruimte een speciaal kinderprogramma te volgen, dat parallel loopt aan de doorgaande kerkdienst in de kerkzaal.

Sjaloom
Na de preek komen de kinderen weer terug in de kerkzaal, om het laatste gedeelte van de kerkdienst samen met hun ouders nog bij te wonen. De Kindernevendienstkinderen wandelen tussen de rijen kerkbanken en stoelen naar voren, om weer plaats te nemen bij hun ouders.
Deze keer hebben de kinderen gekleurde briefjes in de hand. Tijdens het tussen de rijen naar voren lopen, delen deze kinderen die briefjes uit aan de volwassenen in de kerkzaal. Ook ik krijg zo'n briefje aangereikt. Alstublieft!
Dank je wel!
Het blijkt een vakantiegroet te zijn. De kinderen en de Kindernevendienstleiding wensen ons tijdens onze zomervakantieweken: 'Sjaloom; de Vrede van God'.

Vrede van God geef je door
De 'Vrede van God' is iets om vooral ook door te geven aan anderen.
De kinderen van onze kerkelijke gemeente gaven ons afgelopen zondag daartoe het goede voorbeeld.
En 'goed voorbeeld doet goed volgen', zo luidt het spreekwoord.
Dan kan en wil ik niet achterblijven, dus of je nu wel of niet op vakantie gaat:
ik wens je Sjaloom, de Vrede van God.

Bachelor of Laws

Woensdag 10 juli 2013 
Gerda van Lingen spreekt de drie afgestudeerde Honours-studenten toe

18 nieuwe Bachelors of Laws
Na de afstudeersessie van 20 juni 2013 besloot de Opleidingsexamencommissie van de HBO-Bachelor-opleiding 'Sociaal-Juridische Dienstverlening' (SJD) van de Hanzehogeschool Groningen dat Baukje is geslaagd voor het examen van deze opleiding.
Vandaag komen we als familie en vrienden van de 18 recent afgestudeerden van deze opleiding samen met een groep medewerkers van deze opleiding bijeen in het gebouw 'De Appel' op het Zernikecomplex te Groningen, ter gelegenheid van de aanstaande feestelijke uitreiking van de Getuigschriften aan deze 18 gediplomeerden.

Uitreiking van Getuigschriften
De grote groep gasten wordt ontvangen in de foyer van De Appel. Alvorens de getuigschriftenuitreiking aanvangt, worden buiten enkele groepsfoto's gemaakt van alle geslaagden. Daarna worden deze afgestudeerden met staande ovatie ontvangen in de grote zaal van De Appel, waar vanmiddag de getuigschriftenuitreiking plaats zal vinden.

Innovatieve professionals in de sociaal-juridische dienstverlening
Niek Roelfs - de Teamleider van de opleiding SJD - spreekt het welkomstwoord uit aan alle genodigden in de zaal.
Hij vertelt dat in de komende maanden augustus en september nog een behoorlijke groep later dan gepland zal afstuderen, in verband met de verzwaarde eisen die momenteel aan het afstuderen in het hoger onderwijs worden gesteld. Ook noemt hij dat deze nieuwe lichting afgestudeerden op grond van het vernieuwde curriculum van de opleiding nu als sociaal-juridische dienstverlener aan het werk gaat als 'innovatieve professional'. En de heer Roelfs sluit af met een goede raad aan deze afgestudeerden: 'Blijf je doorontwikkelen; zoek de randen van je kunnen'.

Share your talent
Tweede spreekster is mijn voormalige collega van de toenmalige Christelijke Hogeschool Nederland: Gerda van Lingen, reeds twee jaar bij Hanzehogeschool Groningen de Dean van het Instituut voor Rechtenstudies, het instituut waar ook de opleiding SJD toebehoort.
Na haar opening vertelt ze dat vandaag de eerste groep studenten hun diploma in ontvangst nemen, die ook hebben deelgenomen aan het Honours-programma van de de Hanzehogeschool, dat als motto draagt: 'Share your talent'. Drie van deze 18 afgestudeerden hebben in de afgelopen jaren deelgenomen aan dit Honours-programma voor excellente studenten. Van Lingen nodigt deze drie afgestudeerden - waaronder ook Baukje - uit op het podium, om hen met waarderende woorden toe te spreken omtrent de extra prestaties die zij tijdens hun studie hebben geleverd. Deze drie Honours-studenten hebben met succes deelgenomen aan een extra uitdagende 'Topstage' in het werkveld van de sociaal-juridische dienstverlening. Aansluitend reikt Gerda van Lingen de SJD-Award 2013 uit voor het beste afstudeeronderzoek.

Diploma-uitreiking
Nadat coördinator Tineke Ubbens-Elings de afgestudeerden heeft uitgenodigd om zich nu ook in te schrijven als lid van het Alumni-netwerk van de opleiding SJD, wordt overgegaan tot de diploma-uitreikingsceremonie.
Alle studenten komen één voor één of in kleine groepjes naar voren, om op het podium door hun docent-begeleider persoonlijk te worden toegesproken, waarna het Getuigschrift wordt uitgereikt aan en ondertekend door de 18 alumni.
Als alle 18 alumni hun Bachelor-getuigschrift in ontvangst hebben genomen, gaan we terug naar de foyer van De Appel, waar de alumni door familie en vrienden worden gefeliciteerd en waar we we tenslotte onder het genot van een hapje en een drankje nog gezellig kunnen napraten. 's Avonds vieren we thuis bij Baukje & Rauke feest ter gelegenheid van deze mooie dag.

dinsdag 9 juli 2013

Weg van Santiago - XACOBEO 93

Dinsdag 9 juli 2013 
Cover van de Weg van Santiago

Gelijk, maar toch anders
Waarschijnlijk ken je ze wel. De grote boekenstandaards bij top-toeristische plaatsen, zoals bijvoorbeeld Lourdes, Pisa, Barcelona, Venetië en Yellowstone National Park. In deze boekenstandaard staat een diep assortiment van een toeristenreisgids in een groot aantal talen: Engels, Duits, Spaans, Russisch en Chinees. Dergelijke boekwerken bieden in het kort allemaal dezelfde informatie over de lokale toeristische trekpleister, daarbij rijk geïllustreerd met veel mooie kleurenfoto's. In al deze boeken staat exact dezelfde informatie, met precies dezelfde foto's, maar per boek verschillend vanwege de taal waarin de informatie wordt gegeven. Meestal zijn het boeken die oorspronkelijk in de nationale taal zijn geschreven, en daarna door een een vertaler snel vertaald van die eigen taal naar de vreemde taal.

Weg van òf Wegen naar
Zo'n boek kocht ik enkele jaren geleden tijdens een pelgrims-informatiemarkt, van een pelgrim die een groot deel van zijn pelgrimageboeken van de hand deed. Dit boek draagt op de cover de titel: 'Weg van Santiago - XACOBEO 93'. Maar direct op de twee binnenbladen krijg je al enig vermoeden van de kwaliteit van de vertaling van het Spaans naar het Nederlands, als je daar ook de - andere - titel leest; hier niet 'Weg van Santiago', maar 'Wegen naar Santiago'. De vertaling naar het Nederlands is zo abominabel slecht, dat het je als lezer in je eigen taal hier en daar bijkans onmogelijk wordt gemaakt om te begrijpen wat er in je eigen taal staat geschreven. Maar als je daar even doorheen kijkt, biedt dit boek wel een uitgebreid inzicht in alle ins en outs omtrent het Heilige Sint-Jacobsjaar 1993.
Dit boek is geschreven door José Antonio Parrilla, in opdracht van de 'Xunta de Galicia', die dit fotoboek uitgaf in 1992, in de aanloop naar het voor pelgrims Heilige Jaar van de apostel Sint Jacobus in 1993. Alle jaren waarin het feest van de Apostel Sint Jacobus van 25 juli op een zondag valt, worden door pelgrims wereldwijd beschouwd als een Heilig jaar van Sint Jacob.

Antecedenten van het plan XACOBEO 93
Het Spaanse Galicië heeft indertijd besloten dat de pelgrimsstad Santiago de Compostela in het Heilige Sint-Jacobsjaar 1993 het cultureel en geestelijk middelpunt van het Westen zou moeten zijn. Om dat Heilige Jaar tot een succes te maken, heeft Galicië van alles georganiseerd, om vooraf en tijdens dat jaar de aandacht van de westerse wereld te vestigen op het Heilige Jaar van Sint Jacobus. Eén van die acties was het uitgeven van dit boek in meerdere vreemde talen.
In het eerste hoofdstuk worden de volgende inhouden beschreven:
 • Het Heilige jaar van Sint Jacobus 93, waarin beknopt de legende van de apostel Jacobus (Santiago) wordt beschreven. De Raad van Europa heeft de 'Camino de Santiago' (het pelgrimspad naar Santiago de Compostela) uitgeroepen tot de 'Belangrijkste Europese en Culturele Route'. Deze weg bracht als ontmoetingspunt van verschillende rassen en talen een geweldige geestelijke, culturele en economische vitaliteit in deze noordwestelijke landstreek van Spanje.
 • De Wegen naar Santiago worden in deze paragraaf opgesomd en kort beschreven, zoals bijvoorbeeld de Camino Francés (die Durkje en ik inmiddels hebben gelopen), de Camino del Norte, de Camino Finisterre (die Durkje en ik inmiddels ook hebben gelopen) en de Camino Portugués.
 • Het plan XACOBEO 93, waarin wordt uitgelegd dat Galicië samen met de stad Santiago de Compostela en met de landelijke overheid inzet op een feestelijk heilig jaar, dat verder reikt naar de volgende heilige jaren na 1993.

Inhoud van het plan XACOBEO 93
In dit tweede hoofdstuk staat met name de organisatie van het Heilige Jaar 1993 centraal, in de volgende vier paragrafen:
 • Infrastructuur, handelend over de pelgrimspaden naar Santiago, de monumenten langs deze camino's, het netwerk van herbergen en andere accommodaties onderweg, de boven de stad Santiago gelegen 'El Monte do Gozo' en tenslotte aandacht voor de infrastructuur in de stad Santiago de Compostela.
 • Socio-economische werkzaamheden, die zouden moeten worden verricht door de deelnemende bevolking van de gebieden waar de camino's doorheen lopen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan: plattelandstoerisme, kunstnijverheid en sport.
 • Culturele werkzaamheden, gericht op evenementen langs de camino's (bijvoorbeeld folklore), in grote steden (bijvoorbeeld audiovisuele shows) en in Santiago de Compostela (bijvoorbeeld een tenstoonstelling over de Camino's).
 • Horeca-sector, met taakstellingen op het gebied van de Galicische keuken en een Pelgrimsmenu-kookwedstrijd.

Andere services van XACOBEO 93
Het laatste hoofdstuk gaat kort in op zaken als: 
 • De Hygiënische verzorging en de Burgerbescherming: over sanitair toezicht tijdens de verwachte grote opkomst van pelgrims van over de hele wereld. Maar ook zaken als verkeers- en brandveiligheid krijgen hier aandacht.
 • Transport: over het aanleggen van grote parkeerplaatsen bij Santiago, en over het organiseren van extra openbaar vervoerslijnen en de opvang van reisbussen vol pelgrims en toeristen.
 • Inlichtingen: een speciaal voor dit jaar ingericht Informatiebureau wordt genoemd.
 • Bevorderende werkzaamheden, handelend over allerlei zaken van promotionele aard, zoals bijvoorbeeld: speciale uitgaven van munten en van postzegels, internationale beurzen en films.
Bijsluiter De Wegen
Achterin het boek is een losse bijsluiter gevoegd, in de vorm van een folder met de titel 'De Wegen'. Deze folder bevat een grote kaart van Galicië, met daarop de belangrijkste camino's getekend, en een stadsplattegrond van het centrum van Santiago de Compostela.
In tekst en foto's wordt ook een beknopt beeld gegeven van de belangrijkste Camino's van Santiago. Daarnaast wordt nog enige informatie gegeven over Santiago en Galicië, over de pelgrimstochten, het Heilige Jaar en over de kathedraal van Santiago de Compostela.

maandag 8 juli 2013

Het goed gevulde nest van Meppel

Maandag 8 juli 2013 
Drie ooievaars op het nest van Stenden Hogeschool in Meppel

De fraaie schooltuin van Stenden Meppel
Elk jaar is het weer een feest om ook in het voorjaar in onze vestiging van Stenden Hogeschool in Meppel te werken. Daar hebben we namelijk rond het hogeschoolgebouw op onze campus een bijzondere, 'wilde' tuin, waarin tijdens het voorjaar prachtige planten in bloei staan. Voor onze studenten van de Meppeler Opleiding tot Leraar Basisonderwijs is dat een mooi terrein om als student-natuurvorser onderzoek te doen naar de flora & fauna.

Het ooievaarsnest van Stenden Meppel
In die tuin staat op enige meters afstand van het twee verdiepingen tellende hogeschoolgebouw een mast met daarop een groot ooievaarsnest. Elk jaar nestelt daar een ooievaarspaar in, en dan is het na het leggen van de eieren een kwestie van tijd om de jonge ooievaars uit hun ei te zien komen.
Ook dit jaar heeft het ooievaarspaar weer voor welkome gezinsuitbreiding gezorgd.

Groeien in het nest
Vanmorgen ben ik enkele uren voor de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs aan het werk in deze Stenden Hogeschool-vestiging in Meppel.
Als ik vanaf de parkeerplaats de ingang van het hogeschoolgebouw nader, zie ik boven op de hoge schoorsteen van het schoolgebouw één van de ooievaars 'van het huis' staan, in een prachtig wit-zwart-rood contrast tegen de onbewolkte lichtblauwe lucht.
In het hogeschoolgebouw loop ik direct door naar de bovenste verdieping, om vanuit het lokaal tegenover het ooievaarsnest eerst de twee jongen en één van de volwassen ooievaars op het ooievaarsnest goed te kunnen bekijken. Evenals ook in voorgaande jaren, is het weer prachtig om te zien.

Uitvliegen
De ooievaarsjongen zijn al behoorlijke groot, dus het zal vast niet meer zo lang duren dat de jongen zullen uitvliegen.
Niet alleen deze ooievaarsjongen vliegen over enige tijd uit.
Ook onze studenten die pas zijn afgestudeerd en die nog in de komende zomerweken gaan afstuderen, zullen na hun afstuderen uitvliegen. Ze zijn allemaal toegerust om de wijde wereld in te gaan, om daar hun waarde(n)volle bijdrage te gaan leveren aan het basisonderwijs in Nederland en in internationale scholen in het buitenland.

Nog even wachten, dan vliegen alle ooievaars uit.

zondag 7 juli 2013

Bewaakte Rollator-stalling

Zondag 7 juli 2013 
De rollator-stalling bij de Sint-Vituskerk van Stiens

De terp op en de kerk in
De Hege Stins wordt momenteel verbouwd, dus alle kerkdiensten van de Protestantse Gemeente (PKN) van Stiens worden gedurende de zomermaanden gehouden in ons andere kerkgebouw: de Sint-Vituskerk.
Samen met Durkje en mem gaan we vanmorgen op deze zonnige zondagochtend ter kerke in deze eeuwenoude dorpskerk van Stiens. Gedrieën klimmen we de kerkterp op om door de oude kerkdeur het kerkgebouw te betreden.
Vanuit het hele dorp en van rondom Stiens komen de kerkgangers af op deze kerkdienst, die vanmorgen zal worden geleid door mijn Stenden-collega dominee Rein Veenboer, die in Leeuwarden studentpastor is voor alle drie Leeuwarder hogescholen. Jong en oud arriveert bij de kerk, op de fiets, in de auto of wandelend, de kinderen in behendige beweging en de oudere gemeenteleden voorzichtig manoeuvrerend over de veranderende ondergrond buiten (grind en steen) en binnen (stenen vloer) de kerk.

Kerkgang voor jong en oud
Buiten - bij de ingang van de kerk - staat een delegatie van onze kerkenraad en de koster om alle kerkgangers die de kerkdienst gaan bezoeken hartelijk welkom te heten. Naast de ingang van de kerk zie ik een rij van zes rollators staan, keurig in het gelid langs de oude kerkmuur. Onze oudere gemeenteleden die niet meer zo goed ter been zijn, zijn met hun rollator langzaam de kerk-terp op gelopen, en stalden hun rollator buiten, alvorens ze zonder deze loophulpmiddelen het kerkgebouw betraden.
Als ik de kerkenraadsleden en de koster erop wijs dat deze gelegenheidsparkeerplaats voor rollators toch ook wel een prachtig gezicht en een prima oplossing is, grapt één van de diakenen: 'Ja, dit is onze bewaakte rollator-stalling'.

zaterdag 6 juli 2013

Mollema Mechanisatie in StiensZaterdag 6 juli 2013
Bedrijfspand en bedrijfswagens van Mollema Mechanisatie in Stiens


Verhuisd naar de Truerderdyk
Reeds vele jaren is het bedrijf ‘Mollema Mechanisatie’ gevestigd in Stiens. In het jaar 2009 is dit mechanisatiebedrijf binnen Stiens verhuisd van de Lutskedyk naar de Truerderdyk, geleden naast de voormalige spoorbaan van het Dockumer Lokaeltsje, die Stiens vroeger doorsneed.
Met dit huidige, veel groter pand heeft men meer mogelijkheden om de klant beter van dienst te zijn. Mollema Mechanisatie beschikt nu over een ruime, goed uitgeruste werkplaats, een uitstekend magazijn, vakkundige monteurs en een prima 24-uurs service.

Constructie
Ook voor speciaal constructiewerk, voor fruitteelt-machines of voor bijvoorbeeld het testen van je tractor ben je bij Mollema aan het goede adres. Of je nu de goals van je waterpoloclub wilt laten repareren, of een speciaal op maat gemaakte hydraulisch bedienbare koeien-loopbrug wilt hebben; Mollema Mechanisatie maakt het allemaal.

Stalinrichting
Men biedt hier ook een compleet leveringsprogramma van Stalinrichting aan, waarin alle componenten de verdiende aandacht krijgen, zoals bijvoorbeeld: ligcomfort, voeren, cow handling, hygiëne en klimaat. Mollema adviseert je graag over de mogelijkheden voor stalinrichting, en helpt je graag om ervoor te zorgen dat je vee in een nieuwe, veilige omgeving komt te staan.

Reparatie en montage
Naast contructiewerk kun je bij Mollema Mechanisatie ook terecht als bijvoorbeeld je roosterschuifkabel of je touw- of kettingschuif defect is. Omdat deze apparatuur continu inzetbaar moet zijn, is een snelle reparatie gewenst, waarin Mollema voorziet.
En voorts, alles voor je stal - van lichtnok tot mestschuif – kan los worden geleverd of compleet worden gemonteerd.

vrijdag 5 juli 2013

Friesland voor lanterfanters

Vrijdag 5 juli 2013 
De vierdelige wandelgidsenserie Friesland voor lanterfanters


Fryslân, de provincie voor wandelaars
Fryslân is ook voor wandelaars een ideale provincie. Je kunt hier te kust en te keur voor wat betreft langeafstandwandelingen. Of je nu van een incidentele korte wandeling houdt of van een meerdaagse langeafstandwandeling; in Fryslân vind je vast en zeker een dagtocht of een meerdaagse tocht, die bij je past.
Ook voor wat betreft verschillende landschappen is Fryslân een wandelprovincie bij uitstek. Of je nu langs de kust wilt, of door de Friese Wouden, door uitgestrekte weidegebieden, of de provincie van noord naar zuid wilt doorkruisen; het kan allemaal.
* Bewandel het Friese Kustpad, dan volg je de zeedijken van het IJsselmeer en van de Waddenzee;
* Loop je het Friese Woudenpad, dan doorkruis je zeven Friese wouden;
* Kies je voor het Kloosterpad, dan wandel je van klooster naar klooster;
* Ga je op pelgrimstocht over het Jabikspaad, dan begin je bij de Friese noordkust en verlaat je Fryslân in het zuiden, waar je de grens naar Overijssel passeert.
* En kies je voor Leeuwarden Natuurlijk!, dan blijf je voortdurend dicht bij de Friese hoofdstad.
Zomaar een greep uit enkele wandelgidsen, die Fryslân rijk is.

Lanterfanten in Fryslân
Maar er zijn nog véél meer wandelopties in onze prachtige provincie. Eén van die uitdagende Friese wandelgidsen is de door Fokko Bosker geschreven vierdelige wandelgidsenserie 'Friesland voor lanterfanters'.
Deze wandelgidsenserie laat je nagenoeg alle hoeken van Fryslân zien. Wie er de tijd voor wil nemen om Fryslân in alle geuren en kleuren te leren kennen, doet er goed aan om de 40 langeafstandwandelingen van deze vierdelige serie routegidsen te lopen.
In de afgelopen vijf jaren zijn Durkje en ik als lanterfanters via alle veertig wandelingen door onze mooie provincie gelopen, elke dag genietend van al dat moois dat Fryslân aan wandelaars biedt.

Wandelserie in vier delen
De serie 'Friesland voor lanterfanters' bestaat uit de volgende vier wandelgidsen:
 • Deel 1 - tien wandelingen - voornamelijk door het noorden van Fryslân - totaal 244 kilometer;
 • Deel 2 - tien wandelingen - voornamelijk door het oosten van Fryslân - totaal 267 kilometer;
 • Deel 3 - tien wandelingen - voornamelijk door het westen van Fryslân - totaal 271 kilometer;
 • Deel 4 - tien wandelingen - voornamelijk rondom de Friese hoofdstad Leeuwarden - totaal 178 kilometer.
Wie alle veertig dagtochten heeft gelopen, heeft totaal 960 kilometer Friese wegen en paden bewandeld over zeedijken, door weilanden, door bossen, over heide, langs akkers, door de duinen en over het strand; langs sloten, meren en kanalen, en door karakteristieke Friese gehuchten, dorpen en steden.
Gemiddeld 24 kilometer per wandeldag, met dagtochten die variëren van 13 tot 34 kilometer; goed voor veertig mooie wandeldagen in Fryslân.

donderdag 4 juli 2013

IK & my personal quality quote @ Stenden

Donderdag 4 juli 2013 

Een banner van de IK-campagne @ Stenden

IK @ Stenden
Op een groot aantal plaatsen zie je ze staan in Stenden Hogeschool: de banners van de IK-campagne. Op die banners staan grote foto's van onze Stenden-collega's, met daarbij geschreven een 'personal quality quote' van die collega, met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijzen & leren binnen onze hogeschool.
Dezelfde collega's zien we ook terug komen in ons medewerkers magazine 'Stenden at Home', waaraan zij met een interview over kwaliteit hebben meegewerkt.

Rol van de individuele medewerker
Deze IK-campagne is een expressie van de kwaliteitscultuur binnen Stenden Hogeschool. De IK-campagne legt specifiek de nadruk op de rol die de individuele medewerker van Stenden speelt met betrekking tot het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs. Dat die bijdrage zowel door onderwijsgevend als door onderwijsondersteunend personeel wordt geleverd, blijkt duidelijk als je door onze hogeschoolgebouwen op de diverse locaties loopt, en daarbij afwisselend foto's met quotes van medewerkers van alle opleidingen en diensten ziet staan.

My Personal Quality Quote
Een aantal van dergelijke quotes zijn bijvoorbeeld:
 • Ik vraag mijn studenten vaak om feedback;
 • Ik gebruik feedback voor vernieuwing en verbetering van het onderwijs;
 • Competente en gemotiveerde professionals maken goed onderwijs.

woensdag 3 juli 2013

Wit-Rusland

Woensdag 3 juli 2013
Cover van het boek Wit-Rusland

Belarus
Wit-Rusland is voor velen nog ‘de grote onbekende’ (het Terra Incognita) in Europa. Belarus – want zo wordt het land ook wel genoemd – is pas sinds 1991 onafhankelijk. Het is een groot land, met circa tien miljoen inwoners en met een eigen taal. Het Witrussisch staat dichter bij het Pools dan bij het Russisch.
Vroeger was Wit-Rusland één van de meest westelijke deelrepublieken van de Sovjet Unie. Belarus heeft een woelig verleden, waarin het deel uitmaakte van verschillende landen en rijken, waardoor het ook aanmerkelijk verschilt van Rusland. Geen Europees land werd in de Tweede Wereldoorlog zo ernstig getroffen als Wit-Rusland.

Landenreeks
Geert Groot Koerkamp schreef voor de ‘Landenreeks’ een boek over Wit-Rusland. De Landenreeks is een gezamenlijke boekenserie van KIT Publishers & 11.11.11 & Oxfam Novib, over meer dan zestig landen in de wereld. De Landenreeks geeft een goed beeld van waar het in zo’n land nu werkelijk om draait. De auteurs schetsen het gewone èn het bijzondere van een land, waarbij ook het karakteristieke van de bevolking wordt beschreven.
Geert Groot Koerkamp is als correspondent voor onder andere de NOS en voor de Wereldomroep gestationeerd in Moskou. Vanuit Rusland komt hij al sinds 1992 regelmatig in Wit-Rusland. Hij kent het land door en door.

Het land: Terra incognita, de oostgrens van Europa
Het eerste hoofdstuk gaat over de nog onontdekte natuur van Wit-Rusland.
Uiteraard komen ook de gevolgen van de kerncentraleramp van (de vloek van) Tsjernobyl aan de orde.
Wit-Rusland is geen land van stedelingen. Alhoewel veel Witrussen in de grotere steden wonen, blijft de band met het platteland sterk.

De Bevolking: Mensen van hier
Omdat een nationaal bewustzijn bij de Witrussen eeuwenlang ontbrak, waren het voornamelijk de taal en vooral de religie die voor het identiteitsbesef van de ‘mensen van hier’ (zo noemden ze zichzelf) van cruciaal belang waren. De aanduiding ‘Witrus’ heeft meer een geografische, dan een etnische betekenis.
Het lidmaatschap van een kerk is hier meer een kwestie van nationale identiteit (erbij horen) dan van geloof. Bij dopen en trouwen speelt de kerk veelal een rol, maar regelmatige kerkgang is maar voor circa 6% van de bevolking een feit.
Een afnemende omvang van de landsbevolking wordt deels geweten aan de slechte economische situatie en de daaraan gerelateerde slechte gezondheid en toenemende niet-natuurlijke doodsoorzaken (bijvoorbeeld alcoholslachtoffers).

De Geschiedenis: Land van oorlogsmonumenten
Omdat één op de vier Witrussen in de Tweede Wereldoorlog stierf, is het begrijpelijk dat overal in het land indrukwekkende oorlogsmonumenten staan.
Ook de Eerste Wereldoorlog trof de Witrussen danig. Aangezien de frontlijn toen door dit land liep, werd het grondgebied van 1915-1918 in tweeën gesplitst.

De Politiek: Sovchoz-directeur grijpt de macht
Dit hoofdstuk gaat over de huidige president van het land: Aleksandr Loekasjenko. Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop deze voormalige Sovchoz-directeur uit Mogilov aan de macht kwam en hoe hij zijn positie handhaaft. Ook de verhouding van president Loekasjenko met zijn Europese en Russische collega-regeringsleiders wordt hier beschreven.

De Samenleving: Landleven zit in het bloed
De meeste inwoners hebben hun ‘roots’ op het platteland, en die band met het landleven zit de Witrussen in het bloed. De gastvrije bevolking spreekt met trots over hun datsja; enerzijds hun plek voor rust & reflectie, maar zeker ook van belang voor de eigen voedselvoorziening.
Koerkamp schrijft in dit hoofdstuk voorts over de stand van de emancipatie, de gezondheids(zorg)problemen en de staat van het onderwijs, dat meer op kennisverwerving dan op individuele ontplooiing is gericht.

De Economie: Planeconomie met kleine privésector
President Loekasjenko herintroduceerde de vijfjarenplannen uit de Sovjetperiode en riep de al op gang komende privatisering een halt toe. De torenhoge inflatie is een lastig probleem voor de Witrussen. De landseconomie is voor een groot deel afhankelijk van Rusland.

De Cultuur: Russificering bedreigt eigen taal
Een meerderheid van de Witrussen spreekt thuis Witrussisch, maar op het werk Russisch. Het onderwijs in het Witrussisch wordt niet gestimuleerd. Russisch is in het land de officiële omgangstaal.
De ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl werd een bron van inspiratie voor schrijvers, voor dramaturgen en voor regisseurs. Vroeger was de oorlog een belangrijke inspiratiebron in culturele producties.
Sport is in Wit-Rusland een belangwekkende zaak van nationale prestige, waaraan veel geld wordt besteed.

Worsteling met eigen identiteit
De Witrussische volksschrijver Vasil Bykov geeft aan dat het geringe identiteitsbesef van de Witrussen de verdergaande ontwikkeling van het land in de weg staat. Witrussen erkennen hun inschikkelijkheid.
Het snelgroeiende internetgebruik in het land en ook de toenaderingspogingen van de Westeuropese landen zullen er allicht op termijn toe bijdragen dat Wit-Rusland en de Witrussen in de komende jaren intensiever contacten zullen gaan onderhouden met hun Westeuropese (verre) buurlanden.

dinsdag 2 juli 2013

Rondje accreditatie rond het IJsselmeer

Dinsdag 2 juli 2013 
Hogeschoolvestiging van Inholland in Den Haag
Resonansgroep Inspectie Hoger Onderwijs
Vanmorgen zijn we voor de vierde en laatste maal bijeen als Resonansgroep voor de Inspectie van het Hoger Onderwijs. We vergaderen wederom in het kantoor van de Inspectie voor het Onderwijs in Utrecht. De Inspectie heeft een Resonansgroep geïnstalleerd, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende belangenorganisaties, zoals de Verenigingen van instellingen voor bekostigd en onbekostigd Hoger Onderwijs (universiteiten en hogescholen), Evaluatieburo's, het Interstedelijk Studenten Overleg, en ik vertegenwoordig de medewerkers(docenten)belangen namens CNV-Onderwijs.

Kwaliteit Nederlands Accreditatiestelsel
In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt de Inspectie van het Hoger Onderwijs toezicht op de kwaliteit van het Nederlandse Accreditatiestelsel in het Hoger Onderwijs. In het kader van die toezichtstaak doet de Onderwijsinspectie in de eerste helft van dit jaar een onderzoek naar de kwaliteit van het huidige Accreditatiestelsel voor hogescholen en universiteiten. Als Resonansgroep adviseren we de Onderwijsinspectie tijdens dit onderzoeksproject op onderdelen zoals de opzet van het onderzoek, de onderzoeksvragen en op het onderzoeksrapport.

Feedback op concept-Inspectierapport
Vanmorgen komen we bijeen om het concept van het onderzoeksrapport te bespreken, waarin de uitkomsten van het onderzoek staan geschreven op het gebied van bijvoorbeeld onafhankelijkheid, deskundigheid, betrouwbaarheid, validiteit, zorgvuldigheid, kwaliteitsborging, stimulerende werking, transparantie, accreditatielasten, dekking en wettelijke vereisten. Daarnaast bespreken we de vijf uitgangspunten bij de invoering van dit nieuwe stelsel en tenslotte nog zaken als conclusies, aanbevelingen, beschouwing en vervolgtoezicht.
Naar verwachting zal in september 2013 het Inspectieonderzoek worden gepubliceerd.

Rondje IJsselmeer
Vanmorgen ben ik vanuit Stiens via Flevoland naar het Inspectiekantoor in Utrecht gereden. 
Als daar de vergadering van de Resonansgroep is afgelopen, rijd ik na het middaguur vanuit Utrecht naar Den Haag, om daar naar een volgende bijeenkomst te gaan in hogeschool Inholland
Aan het eind van de middag rijd ik dan van Den Haag via de Afsluitdijk naar Stiens. 
Daarmee is het rondje rond het IJsselmeer weer rond.

Hersteltrajecten Accreditatie
Het nieuwe Accreditatiestelsel dat wij vanmorgen bij de Onderwijsinspectie bespraken, heeft een verbeterfunctie in zich. Eén van de maatregelen die in dat stelsel kan worden genomen, is dat aan een hogeschool-opleiding een hersteltraject kan worden toegekend, indien de kwaliteit op een accreditatiestandaard niet aan de maat blijkt te zijn tijdens een visitatie.
Enkele hogeschoolopleidingen in Nederland hebben door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) inmiddels zo'n verbetertraject toegekend gekregen en zijn nu druk in de weer om op een nader overeengekomen tijdstip aan te tonen dat de beoogde verbeteringen op dat beoordelingsmoment zjn gerealiseerd.

Hogescholen-intervisiegroep Hersteltrajecten
Omdat dergelijke hersteltrajecten in het hoger onderwijs nieuw zijn, hebben een aantal kwaliteitszorgmedewerkers van hogescholen die al dan niet al in zo'n hersteltraject zitten, een kleine intervisiegroep opgericht, waarvan de groepsleden incidenteel bijeenkomen om het opstarten, het doorlopen en het afronden van zo'n hersteltraject met elkaar te bespreken, om zodoende van elkaar te leren en elkaar met raad bij te staan in de keuzes die in zo'n verbetertraject kunnen en moeten worden gemaakt.
In veel Nederlandse hogescholen en universiteiten wordt momenteel hard gewerkt aan de doorgaande kwaliteitsverbetering van het huidige hoger onderwijs. Alle extra inspanningen die hogescholen in dat kader momenteel getroosten, zullen er uiteindelijk toe bijdragen dat het Nederlandse hoger (beroeps)onderwijs goed is en in ruime mate voldoet aan de kwaliteitseisen die Anno 2013 en in de daarop volgende jaren aan het hoger onderwijs worden gesteld.

Accreditatielasten & Accreditatiebaten
Vandaag blijkt maar weer dat overal in het land - bij de Onderwijsinspectie, bij de NVAO, bij Evaluatieburo's, bij hogescholen en universiteiten en bij allerlei belangenorganisatie in het hoger onderwijs - kosten noch moeite worden gespaard om toekomstbestendig hoger onderwijs te ontwerpen, te ontwikkelen en te geven, dat voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria.

maandag 1 juli 2013

Waterland in twintig gedichtenMaandag 1 juli 2013
Cover van de poëziebundel Waterland

Tuindorpen
Amsterdam-Noord is bekend om zijn tuindorpen.
De benaming tuindorp (of tuinwijk) verwijst naar een speciale vorm van Europese stedenbouw. Tuindorpen zijn doorgaans stadswijken, die een typisch dorps karakter hebben. Veel Nederlandse tuindorpen zijn gebouwd vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw, als een tegenwicht tegen de toen al verpauperde arbeiderswoningen in grote steden.
Sommige tuindorpen werden gebouwd door sociaal georiënteerde ondernemers, maar er zijn ook tuindorpen gebouwd door woningbouworganisaties of door burgerlijke gemeenten.
Tuindorpen herken je aan lage eengezinswoningen met een voor- en een achtertuin in een naaste omgeving met veel groen. Dergelijke woningen en hun woonomgeving moesten een  bijdrage leveren aan de vorming van een fatsoenlijk, burgerlijk karakter van de inwoners.

Waterland 1988 en 2009
Een aantal van dergelijke tuindorpen van Amsterdam-Noord dragen namen als: Tuindorp Oostzaan, Nieuwendam, Buiksloot en Buiksloterham.
In het jaar 2009 gaf het Historisch Archief Tuindorp Oostzaan een nieuwe editie uit van de gedichtenbundel ‘Waterland in twintig gedichten’. Het is de tweede, gewijzigde en aangevulde druk van de oorspronkelijk in 1988 gepubliceerde cyclus ‘Waterland’.
Deze gedichtenbundel bevat gedichten van Gert J. Peelen, die ik jaren geleden heb leren kennen in zijn functie van programmacoördinator van VU-podium te Amsterdam.
Gert J. Peelen – geboren in 1947 – is schrijver, journalist en dichter. Hij woont en werkt in Amsterdam-Noord, in Nieuwendam. Toen ik onlangs van Gert zijn dichtbundel kreeg toegezonden, was dat een voor de hand liggende uitnodiging om zijn in deze bundel gepubliceerde gedichten met aandacht te lezen.

Waterland met watermerk
Alle 20 gedichten in deze poëziebundel Waterland dragen een geografische titel, verwijzend naar een locatie nabij en in Waterland (ten oosten van Amsterdam-Noord), zoals bijvoorbeeld Landsmeer, Zunderdorp, Kwadijk, Uitdam, Durgerdam en Schellingwoude.
De welgekozen bewoordingen in Gert Peelen zijn gedichten verdienen het watermerk van ‘ware poëzie’.
Laat je bijvoorbeeld eens mee waaien met de wind over – het gedicht – Landsmeer, dat als volgt aanvangt:
Als in het veen waar de geknakte
halm zo mededeelzaam
wuift, waar riet scharniert op storm
uit meest vervreemde streken.

Kerkje op de tocht
Ook in het gedicht over Uitdam schetst Peelen plaats en sfeer in zijn vaste dichtvorm 4-4-3-3.
Evenals in enkele van zijn andere gedichten heeft ook in dit gedicht de Hollandse wind vrij spel.
Wind rond de kerk, en wind in de kerk; op de plaats waar wind hoort te waaien: door orgelpijpen. Dan klinkt wind als muziek in je oren.
Gert J. Peelen neemt ons in zijn poëzie even mee op bezoek in:

Uitdam

Een dam tegen de angsten
opgeworpen. Ontvreemde grond
naarstig benut. Geschikt in
schoven ligt er ’t riet.

De witte stenen op de muur
en ’t groene hek waarachter
het gemengd gevoelen van
weinig zoden aan de dijk.

Met hoge rug staat er een
kerkje op de tocht. Wind ruist
bedachtzaam door de pijpen.

In elke psalm weerklinkt de
deemoed om een bestaan,
gewaagd op al te smalle voet.