zondag 7 juli 2013

Bewaakte Rollator-stalling

Zondag 7 juli 2013 
De rollator-stalling bij de Sint-Vituskerk van Stiens

De terp op en de kerk in
De Hege Stins wordt momenteel verbouwd, dus alle kerkdiensten van de Protestantse Gemeente (PKN) van Stiens worden gedurende de zomermaanden gehouden in ons andere kerkgebouw: de Sint-Vituskerk.
Samen met Durkje en mem gaan we vanmorgen op deze zonnige zondagochtend ter kerke in deze eeuwenoude dorpskerk van Stiens. Gedrieën klimmen we de kerkterp op om door de oude kerkdeur het kerkgebouw te betreden.
Vanuit het hele dorp en van rondom Stiens komen de kerkgangers af op deze kerkdienst, die vanmorgen zal worden geleid door mijn Stenden-collega dominee Rein Veenboer, die in Leeuwarden studentpastor is voor alle drie Leeuwarder hogescholen. Jong en oud arriveert bij de kerk, op de fiets, in de auto of wandelend, de kinderen in behendige beweging en de oudere gemeenteleden voorzichtig manoeuvrerend over de veranderende ondergrond buiten (grind en steen) en binnen (stenen vloer) de kerk.

Kerkgang voor jong en oud
Buiten - bij de ingang van de kerk - staat een delegatie van onze kerkenraad en de koster om alle kerkgangers die de kerkdienst gaan bezoeken hartelijk welkom te heten. Naast de ingang van de kerk zie ik een rij van zes rollators staan, keurig in het gelid langs de oude kerkmuur. Onze oudere gemeenteleden die niet meer zo goed ter been zijn, zijn met hun rollator langzaam de kerk-terp op gelopen, en stalden hun rollator buiten, alvorens ze zonder deze loophulpmiddelen het kerkgebouw betraden.
Als ik de kerkenraadsleden en de koster erop wijs dat deze gelegenheidsparkeerplaats voor rollators toch ook wel een prachtig gezicht en een prima oplossing is, grapt één van de diakenen: 'Ja, dit is onze bewaakte rollator-stalling'.

Geen opmerkingen: