vrijdag 31 oktober 2014

Een wonder op je pad

Vrijdag 31 oktober 2014
De cover van 'Een wonder op je pad'

Pelgrimeren naar Santiago de Compostela
Van de Friese medepelgrims Simon & Ytje kregen Durkje en ik in mei van dit jaar als dank voor onze support bij hun inmiddels volbrachte pelgrimage naar Santiago de Compostela en naar Cabo Fisterra het boeiende verhalenboek 'Een wonder op je pad', geschreven door kunsthistorica Marije de Nood (werkzaam bij het Catharijneconvent te Utrecht).
De subtitel van dit boek luidt 'Pelgrimeren naar Santiago de Compostela'.
Marije de Nood was in 2011-2012 als conservator en educator de samenstelster van de tentoonstelling 'Pelgrims. Onderweg naar Santiago de Compostela', die van medio oktober 2011 tot en met eind februari 2012 te zien was in Museum Catharijneconvent te Utrecht.
Met bijzonder beeldmateriaal van het museum en met veel intrigerende ervaringsverhalen van pelgrims heeft De Nood dit boek geschreven; over de wonderen die pelgrims al sinds de 10e eeuw op de camino (dat is de pelgrimsweg naar Santiago de Compostela), ervaren; zowel historische verhalen, als hedendaagse wonderverhalen. De ontmoetingen, de beproevingen, de gastvrijheid, het loslaten en alle emoties die daarbij naar boven komen, kunnen een diepe lading krijgen en leiden tot gebeurtenissen, die rationeel niet te verklaren zijn. 
 
Verzamel vanaf nu al je moed en lef, en zet de eerste stap.
Elke stap in de richting van de vervulling van jouw wens,
brengt hem dichterbij.

Wondere pelgrimsverhalen van toen en nu
Ook aan de pelgrimswegen naar het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela zijn wonderverhalen en wonderlijke gebeurtenissen verbonden. In dit boek brengt Marije de Nood een selectie van enkele legenden en dagboekfragmenten samen van vier historische pelgrims uit de 15e en de 17e eeuw, waarin wordt beschreven over iets wonderlijks dat hen tijdens hun pelgrimage is overkomen.
In dit boek zijn ook fragmenten opgenomen uit reisverslagen van hedendaagse pelgrims, al dan niet gelovig, waarin zij hun wonderlijke ervaringen beschrijven.
Ook is een aantal eigen ervaringen van Marije zelf als pelgrim opgenomen.
Al deze korte teksten worden afgewisseld met citaten, spreuken, gedichten en oefeningen; om oog te krijgen voor deze bijzondere ervaringen en om er voor open te leren staan.
De teksten zijn gegroepeerd naar thema's zoals bijvoorbeeld: Verlangen & vertrouwen, Kracht & verwondering, Liefde & vriendschap, en Vier het leven.
Het boek is mooi geïllustreerd met kleurenfoto's, prenten, beelden en schilderijen van bijvoorbeeld pelgrims onderweg en van de heilige Jacobus. Die sfeervolle illustraties vullen de teksten aan tot een mooi geheel.
Het bijzondere van dit boek is dat het ook enkele inspirerende oefeningen bevat om thuis oog te krijgen voor de ervaren wonderen op je (levens)pad. De bijgeschreven oefeningen, citaten (inspirerende uitspraken), gedichten en spreuken in dit boek ondersteunen de uiteenlopende thema's, verhalen en beleefde wonderen.

Geef je een keer over aan het toeval, het lot,
en plan een avontuurlijke dag in.

Beleef iets van dat wonder van de camino
Als je pelgrims spreekt, blijkt dat de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela vrijwel geen pelgrim onberoerd laat. Als pelgrim kom je anders thuis dan toen je vertrok als wandelaar. Aspecten zoals Loslaten, Onderweg zijn, Ontmoetingen, Levenslessen, Gastvrijheid, Emoties, en Aankomst krijgen voor de pelgrim onderweg een diepere lading dan hij of zij vooraf ooit had bevroed. Meer dan eens ervaart de onderweg zijnde pelgrim gebeurtenissen, die je rationeel niet kunt verklaren. Zo'n buitengewone ervaring kan variëren van heel klein tot ook heel groot, en wordt soms als 'wonder' ervaren.
Marije de Nood maakt voor de context van haar boek onderscheid tussen twee typen wonderen, namelijk enerzijds wonderen door/met hulp van God (die natuurkrachten te boven gaan) en anderzijds vrij alledaagse ervaringen en/of ontmoetingen waarin je als pelgrim iets allesomvattends of iets hogers ervaart en ontdekt.
Een wonder is iets heel persoonlijks, en kan voor jou als individu van groot belang zijn, en zelfs de rest van je leven veranderen. Pelgrims die lang onderweg zijn - uit de gewone dagelijkse beslommeringen - blijken vaak meer open te staan, ontvankelijker te zijn voor die af en toe ervaren wondermomenten. Pelgrims voelen dat vaak als overweldigend aan, waardoor veelal een gevoel van ultiem geluk ontstaat.
Als je dergelijke ervaringsverhalen hoort of leest, ontdek je dat de 'Camino de Santiago' aan de pelgrim iets geeft wat hij of zij op dat moment nodig heeft. Wie ervaringsdeskundige is op deze pelgrimstocht, weet wat hiermee wordt bedoeld, immers, hij/zij heeft dit vast en zeker onderweg ook eens of meerdere malen ervaren.

Koester de momenten waarin je je intens verbonden voelt
met de mensen om je heen.

Pelgrims van toen en nu vertellen hun verhaal
 • 1108: Hun verlangen is echter zo groot, dat het echtpaar al hun vertrouwen in de handen van de heilige Jacobus legt.
 • 1480: De eerste stap die een pelgrim moet maken voordat hij aan zijn pelgrimstocht begint, is die van loslaten.
 • 1494: Ik vraag God om ervoor te zorgen dat ik de moed niet zal verliezen.
 • 1999: Meer dan eens ervaren pelgrims dat de camino hen alles aanreikt wat ze nodig hebben, maar dan moet je de signalen wel willen zien.
 • 2003: Als ik loop, voel ik mij juist heel sterk verbonden met de aarde.
 • 2009: Langzaam laat hij dit leven los, en komt hij dichterbij zichzelf.
 • 2010: Met iedere stap die ik maak, raak ik al mijn overtollige ballast kwijt. Ondanks dat ik best wel eens eenzaam ben, voel ik altijd de nabijheid van God.
 • 2010: Blijkbaar is iedereen op de camino om elkaar iets te leren en te helpen. Door de tranen die zachtjes over haar gezicht stromen, realiseer ik me dat we weliswaar allemaal dezelfde weg volgen, maar dat we daar allemaal een andere reden voor hebben.
 • 2010: Wat begon als een werk-reis, wordt ineens een heel persoonlijke tocht waarin ze (Marije de Nood) tot een belangrijk inzicht komt. Ik besef dat deze tocht meer behelst dan zomaar een vakantie. Op mijn spiksplinternieuwe schoenen lijkt het wel alsof de weg mij draagt. Stap voor stap kom ik weer bij mezelf. Het is helemaal leeg in mijn hoofd. Hoever je ook bij elkaar vandaan bent, ook in gedachten kun je dichtbij de ander zijn. De camino zit voor altijd in ons hart. Ook na de camino zetten de wonderen zich voort. Ga op zoek naar de kleine en grote wonderen in je leven. Deel ze met anderen en wees op jouw beurt een inspiratiebron.
 • 2010: De camino lijkt me een perfecte manier om opnieuw naar mijn leven te kijken. Ik moet vaker mijn eigen weg gaan, niet teveel achter iemand aanlopen. Steeds vaker zet ik nu een stap op de weg naar mijzelf. Die medepelgrim heeft mij de liefde leren kennen, maar nu de liefde voor mijzelf.
 • 2010: Ik besef dat het om de intentie van de ander gaat, en niet om zijn of haar vermeende prestatie.
 • 2010: De camino levert veel goede gesprekken op met inspirerende mensen, samen met een hoop plezier en gezelligheid. Als de weg moeilijker begaanbaar wordt, worden de zegeningen die je onderweg ontvangt veel beter zichtbaar.
 • 2010: Zo is ook mijn camino: alles is in balans. Realiseer je dat afstand nemen ook kan betekenen dat je juist dichter bij elkaar komt.
 • 2011: Het is goed dat hij naar zijn gevoel heeft geluisterd. Zijn pelgrimstocht leerde hem dat wanneer je als mens in vertrouwen kunt leven, alles goed komt.
 • 2011: Iedereen loopt zijn eigen route, zijn eigen camino, en maakt zijn eigen keuzes.
 • 2011: Voor haar betekent het ondernemen van een pelgrimstocht een reis naar jezelf maken. Licht sturen naar een ander is de beste heling die ik ooit heb ervaren. Ik wil de camino graag iets teruggeven voor deze waardevolle momenten.
Gezegend ben jij, pelgrim, wanneer je ontdekt
dat de echte camino begint wanneer hij is voltooid.

donderdag 30 oktober 2014

Besturen vanuit de Voorkerk van Nijkleaster

Woensdag 29 oktober 2014
Kleasterkoeke fan Nijkleaster by kofje & tee

Vergaderen rondom de ronde kloosterkoek
In de Voorkerk van de Sint-Radboudkerk van Jorwert komen we vanavond als medewerkers, bestuur en een stagiaire bijeen voor de maandelijkse bestuursvergadering van de Stifting Nijkleaster. Alle plekken rond de lange 'Tafel van Verhalen' zijn bezet, en de koffie en thee staan samen met de inmiddels traditionele 'Kleasterkoeke' gereed. Als iedereen aanwezig is, begint de vergadering met een eerste of nadere kennismaking met onze stagiaire Geertje van der Meer, die onder andere vertelt over háár eerste ervaringen met het werk van Nijkleaster, hier in het Friese Jorwert.
Daarna begint het zakelijke deel van onze stichtingsbestuursvergadering.

Acties en programma
Eerst blikken we terug op wat klaar is en wat is geweest. Uiteraard evalueren we ook de prachtige bijeenkomst die we hebben georganiseerd op 28 september 2014, en onlangs ook nog die van 19 oktober 2014 (de Nijkleaster Jaardag 2014) We stellen de notulen vast en bespreken de voortgang op de daarin genoemde actiepunten. En ook nu weer zijn er nieuwe zaken, waar we nu en/of in de toekomst mee aan de slag kunnen; zoals een uitnodiging van een Friese organisatie die graag iets samen met Nijkleaster wil organiseren in het kader van 'Culturele Hoofdstad 2018'.
We zijn blij dat ons nieuwe jaarprogramma van Nijkleaster voor de periode van dit najaar tot de zomer van 2015 is gepubliceerd en dat het goed gaat met de aanmelding en inschrijving van deelnemers. Voor enkele activiteiten staan er nu al belangstellenden op de wachtlijst, dus ons aanbod spreekt de mensen wel aan. We krijgen ook een mondelinge rapportage vanuit de Kleasterried van Nijkleaster, met betrekking tot de voortgang van hun dagelijkse werkzaamheden ten behoeve van Nijkleaster.

Nei in hûs foar Nijkleaster
Nu bekend is gemaakt welke boerderijlocatie we voor de permanente huisvesting van Nijkleaster in Jorwert op het oog hebben, is het aan ons als medewerkers, bestuur en andere vrijwilligers om voortdurend met elkaar in gesprek te zijn over de wijze waarop we Nijkleaster qua gedachtegoed en qua accommodatie willen gaan inrichten. Na een eerste en globale bespreking in onze vorige bestuursvergadering gaan we verder met onze nog prille planvorming, aan de hand van een gespreksnotitie van bestuurster Sietske Visser en haar echtgenoot Hinne Wagenaar, onze pionierspredikant van Nijkleaster. Een buitengewoon boeiende discussie ontstaat, in een fase waarvan we ons realiseren dat het nu nog veel kanten op kan, in dit zo vroege stadium van ideeën- en planvorming.
Afscheidsspeeches voor Anje Wester
Afscheid van een oprichtingsbestuurder
Ook bespreken we vanavond enkele financiële zaken, zoals overzichten met betrekking tot de fondsenwerving en de uitgaven voor de onlangs geopende Ferdjipping. We belichten van diverse zijden de keuzes die we kunnen maken om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de gelden die ons door fondsen, provincie, donateurs en door andere Nijkleastervrienden ten behoeve van bepaalde doelen ter beschikking zijn gesteld.
En aan het eind van deze bestuursvergadering is dan toch het moment aangebroken dat we afscheid nemen van ons medebestuurslid Anje Wester, die vanaf het prille begin van de initiatiefgroep nu al weer zo'n zes jaar haar bestuurlijke inbreng heeft geleverd bij de oprichting en bij de eerste twee bestaansjaren van Nijkleaster. Door onze pionierspredikant en door enkele bestuursleden wordt zij met waarderende woorden van dank toegesproken voor het vele en goede dat zij bij de start van Nijkleaster heeft ingebracht. Dit bestuurdersafscheid onderstrepen we na de bestuursvergadering nog even met een gezellig samenzijn in de Voorkerk van Nijkleaster.

Bezieling op de werkvloer - Vakmanschap in het MBO

Dinsdag 28 oktober 2014 
Discussie met Liesbeth Vos over Bezieling & Vakmanschap in het MBOVakbekwame MBO-ers, Docenten en Schoolbestuurders
De minister, de politiek, veel ouders en soms bedrijven vragen om 'vakmanschap', 'doelmatigheid' en 'vakbekwame docenten'. 
Dat klinkt vertrouwd en logisch, maar is dat wel zo? 
 • Wat vraagt de 21e eeuw; wat betekent een steeds sneller en moeilijk voorspelbare arbeidsmarkt voor het beroepsonderwijs?
 • Wat is doelmatig opleiden in een arbeidsmarkt waar meer banen verdwijnen dan er bij komen? Zeker daar waar het gaat om banen die vragen om MBO-ers die niet het hoogste niveau halen en jongeren die niet gemakkelijk een vervolgopleiding in het HBO als perspectief hebben.
 • En wat is een vakbekwame docent in deze tijd? Wat inspireert en wat drijft professionals in een omgeving die steeds meer gericht is op controle, abstracte definities van kwaliteit en vaak wantrouwen. 
 • En tot slot, wat betekenen deze ontwikkelingen, deze trends voor een schoolbestuurder?
Over de sprekers
Over deze thema's spreekt Liesbeth Vos vanavond in Tresoar te Leeuwarden; op uitnodiging van het Regiocomité Fryslân (VU-Vereniging), Tresoar en het Friesch Dagblad. Liesbeth Vos is voorzitter van het College van Bestuur van het Friesland College, het regionaal opleidingencentrum (ROC) voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en volwasseneneducatie.
Deze debatavond is de tweede in een serie van vier avonden over 'Bezieling op de werkvloer'. De eerste lezing werd verzorgd door prof. dr. Govert Buys, handelend over het vakmanschap bij de overheid en in het maatschappelijk middenveld. Vanavond vindt de tweede lezing plaats, handelend over 'Vakmanschap in het MBO'. 
Deze tweede avond wordt geopend door Siem Jansen (directeur van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij), die vanavond als gespreksleider het programma in goede banen leidt.
Regiocomitélid Govert Geldof verzorgt na deze opening een korte inleiding, waarin hij als het ware de theoretische thema-draad door het gespreksonderwerp van vanavond weeft. Dat doet hij aan de hand van enkele uiteenlopende definiëringen van het begrip 'Vakmanschap', naar definities van onder andere Spiers, Sennett en Schön.

Goed zijn en beter worden
Gespreksleider Siem Jansen daagt spreekster Liesbeth Vos in zijn kennismakingsitem uit zich eerst eens uit te spreken over haar best ontwikkelde competentie en haar gewenste verbeterpunt. Geen gemakkelijke vraag, maar er komt vlot een antwoord. Sterk acht ze haar focus om ook dicht bij de professionals te staan uit de werkvelden waarvoor haar opleidingen opleiden, om daarmee de verbinding tussen alles buiten en binnen haar ROC te leggen en te behouden. Als schoolbestuurder ziet ze zichzelf in de dagelijkse schoolpraktijk graag nog wat dichter bij de leidinggevenden, om daar - en met hen - zoveel mogelijk de goede dingen te doen.

Heftige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
In haar presentatie begint Liesbeth Vos te vertellen over de omgeving waarin een school opereert, over wat er momenteel qua heftige ontwikkelingen aan de hand is in onze arbeidsmarkt, waarvan de helft van onze beroepsbevolking een MBO-opleiding heeft gevolgd: "In de huidige arbeidsmarktcrisis verdwijnen vooral de banen op nivo 2 en 3 van het MBO, de invloed van de informatietechnologie is groot, bedrijven globaliseren en is er sprake van een hoge jeugdwerkloosheid. MBO-ers moeten zich steeds verder, breder ontwikkelen; en de ROC's moeten vooral in gesprek blijven met bedrijven in het bijzonder en met de samenleving in het algemeen."

Praktijkgestuurd leren bij het Friesland College
Het eerste perspectief dat in deze avondlezing aan de orde komt, is de plaats van de MBO-student. Het is goed om je af te vragen wat maakt dat een student leert voor de langere termijn. Een student moet er eerst achter zien te komen waarom het relevant is wat geleerd moet worden, want dan pas begint hij/zij zichzelf en anderen de bijpassende vragen te stellen, dan komt het leren op gang, en dan moet je er als docent vooral zijn om de student in dat proces te helpen. Dan helpt het dat je als student díe werkplekken zoekt waar je de toepassing van je opleidingsinhouden aantreft, want daar in die setting ontdek je dan bijvoorbeeld welke kennis je allemaal nodig hebt voor je werk. Liesbeth Vos: "Dit alles noemen we in het Friesland College 'Praktijkgestuurd leren".
Verder moet je jongeren zicht geven op wie ze zijn en of ze de juiste passie voelen in de beoogde werksetting waarvoor die student wordt opgeleid.

Worstelen voor docenten
Vakmanschap betekent ook dat je als professional aandacht besteedt aan beroepsidentiteit en beroepsontwikkeling. Wees je ervan bewust dat docenten doorgaans in de praktijk echt wel worstelen met vorm en inhoud geven aan hun vakmanschap, bijvoorbeeld voor wat betreft hun (1) Autonomie (welke ruimte neem je om je eigen keuzes te maken, ook daar waar vaak teamwerk nodig is), hun (2) Meesterschap (ze willen elke dag een beetje beter worden), en de (3) Zingeving ervan (je werk verbinden aan persoonlijke en arbeidsgerelateerde doelen).  

Een professionele leidinggevende begrijpt de docenten
Een leidinggevende (bijvoorbeeld bestuurder, directeur, teamleider) dient eveneens een professional zijn, zeker ook waar het gaat om het goed begrijpen van de medewerkers aan wie je leiding geeft.
Zoals vooraangekondigd sluit Liesbeth Vos af met haar eigen perspectief van de schoolbestuurder als professional. Liesbeth Vos: "De ruimte die we van de politiek en van de overheid krijgen om ons werk goed te kunnen doen, is veel te beperkt. Teveel wordt er van buitenaf naar en in de school gekeken naar wat daar niet goed gaat, en hoe dat in het vervolg kan worden voorkomen. Voor scholen moet er meer ruimte komen om te zoeken naar wat binnen die scholen en wat binnen het onderwijs wel werkt."

My Dream Team
Na de pauze ontstaat een geanimeerde discussie, waarbij Liesbeth Vos antwoorden geeft op de gestelde vragen en reageert op de stellingen die de aanwezigen in de zaal naar voren brengen. We spreken in deze plenaire debatronde onder andere over zaken als: systemen van kwaliteitsbewaking, het benutten van talenten, cultuurkritische aspecten, ondernemend gedrag, stimuleren van zelfkennis, meer inspelen op ICT-middelen, over de 'pedagogiek van de onderbreking' van professor Gert Biesta, over 'onderwijs geven' & 'onderwijs halen'; en we constateren aan het eind van de avond ook dat we vanavond gelukkig niet terugvallen op die vaak weer terugkomende en verlammende discussies over het gemis aan kennisoverdracht en over de bureaucratie in het onderwijsveld.
Op de aan haar gestelde vraag waar Liesbeth Vos haar droom-docenten vooral op zou selecteren als ze morgen een eigen school zou mogen stichten, antwoordt ze: "Dan ga ik op zoek naar open zoekende mensen, die graag omgaan met jonge mensen, naar docenten die zich verdiepen in leerprocessen en in begeleiding, en die vooral een basisvertrouwen hebben in kinderen."
Aan het eind van deze boeiende discussie wordt Liesbeth Vos namens de drie samenwerkende organiserende partijen bedankt door Roalah Leppink, lid van het Regiocomité Fryslân van de VU-Vereniging, die - ook vanuit zijn eigen ervaring als docent in het Friesland College - Liesbeth Vos bedankt en eert 'voor je eerbied voor de jonge mensen, van wie je wilt dat zij goed terechtkomen".

woensdag 29 oktober 2014

Keep calm, we share knowledge @ Stenden

Maandag 28 oktober 2014
De Stenden-flyer van MyStendenAcademy

Maak werk van leren
De primaire taak van Stenden Hogeschool is het verzorgen van goed hoger beroepsonderwijs en toegepast onderzoek. Dit doen we door kennis te creëren, dat aan elkaar over te dragen en het ook via toegepast onderzoek ten goede te laten komen aan de continu veranderende samenleving. Dit vraagt van ons als hogeschoolmedewerkers een open, reflectieve houding, en de wil om onszelf en elkaar voortdurend te blijven doorontwikkelen.

Professionaliseringsprioriteiten
Daarbij kun je jezelf de vraag stellen: wat heb ik en wat heeft mijn team nu en in de toekomst nodig om optimaal te kunnen functioneren?
Stenden ​​​​​​​stimuleert en faciliteert de professionele ontwikkeling van zowel individuele medewerkers als die van teams. De professionaliseringsprioriteiten van Stenden voor de jaren 2013-2017 zijn:
 • Pedagogisch-didactische bekwaamheid en toetsingsbekwaamheid. Dit worden binnenkort: 'Basis Kwalificatie Onderwijs' (BKO) en 'Basis Kwalificatie Examinering' (BKE);
 • Master- en Promotietrajecten;
 • Onderzoeksvaardigheden en onderzoek met en voor het werkveld;
 • Probleemgestuurd Onderwijs (PGO);
 • Engels;
 • Interculturele sensitiviteit.
Naast deze prioriteiten kunnen ook andere initiatieven worden gehonoreerd, als die bijdragen aan individuele en teamprofessionalisering.

MyStendenAcademy
Het digitale portaal 'MyStendenAcademy' biedt aan onze hogeschoolmedewerkers een breed aanbod aan trainingen, opleidingen en informatie. Je kunt hier terecht met al je scholings- en professionaliseringsvragen, zoals het aanvragen van een masteropleiding of een promotietraject.

Kwaliteit van het onderwijs begint bij jou
MyStendenAcademy heeft onlangs voor alle hogeschoolmedewerkers haar aanbod vernieuwd en uitgebreid. Het volledige aanbod kunnen we op de intranetpagina's van MyStendenAcademy vinden. Om het beste uit jezelf te halen, zou je uit het nieuwe aanbod van MyStendenAcademy bijvoorbeeld kunnen kiezen voor:
 • Blackboard-trainingen;
 • De Drijfverenmeting;
 • Onderzoeksvaardigheden voor docenten;
 • Plagiaatbestrijding;
 • De POP(Persoonlijk Ontwikkelings Plan)-training 'Zicht op je eigen talent'.
Op dit moment bestaat op de intranetpagina van MyStendenAcademy het aanbod uit maar liefst 57 items voor deskundigheidsbevordering. Het is een aanrader om af en toe het assortiment weer eens even opnieuwe te bekijken, want het aanbod wordt regelmatig met nieuwe cursussen, trainingen en informatie aangevuld.

zondag 26 oktober 2014

Genieten van de Drentsche Aa

Zondag 26 oktober 2014
Herfstwandelen door het bos en over de heide bij AnlooDa's pas fit met Fitpas @ Stenden
Gezondheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Het vormt binnen Stenden Hogeschoool al sinds 2007 onderdeel van haar visie & missie, en heeft met ingang van het collegejaar 2010-2011 gestalte gekregen in het Stenden Gezondheidsbeleid. Dit hogeschoolbeleid is erop gericht je als medewerker het vertrouwen en de ondersteuning te geven duurzaam actief te zijn en te blijven. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het hebben en houden van werk met behoud van fysieke en mentale gezondheid in een omgeving die je daartoe in staat stelt en ondersteunt.
Maar hoe wordt met dat Stenden Gezondheidsbeleid handen en voeten gegeven aan de visie en de missie van onze hogeschool?
Welnu, medewerkers van Stenden Hogeschool krijgen bijvoorbeeld regelmatig een zogenoemde 'Fitpas Nieuwsbrief'. De nieuwsbrief van 5 november 2013 bevatte ook een item over herfstwandelingen, waarbij je van elke provincie van Nederland een wandelroute kon downloaden, om een mooie wandeling te maken in de kleurrijke natuur. De Drentse wandeling in deze novembernieuwsbrief was de 'Genieten van de Drentsche Aa', gelegen ten zuiden van Anloo.

Wandelen in het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa
Na een prachtige doopdienst op deze Nationale Bijbelzondag (met aandacht voor de Bijbel in Gewone Taal) onder leiding van dominee Jaap Overeem en met de sfeervolle muzikale begeleiding van onze gemeenteband United - in De Hege Stins van Stiens - rijden Durkje en ik rond het middaguur naar Groningen, vanwaar we Jan Wijbe & Gaby meenemen naar het stroomdal van de Drentsche Aa. Vanuit het Drentse brinkdorp Anloo beginnen we een acht kilometer lange wandeling door het bos en over de heide ten zuiden van Anloo. Dit dorp en het prachtige landschap waar we doorheen wandelen, liggen in het 'Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa'.

Alle middelen geoorloofd en gewenst
Wandelen volgens een beschreven, maar niet bewegwijzerde route, door een bosperceel - zoals in dezen het geval - vraagt een goed lezen en volgen van de beschreven route, en bovenal een goed richtingsgevoel. Al hoe goed we ook ons best doen om van het begin tot het eind de beschreven route nauwgezet te volgen, binnen de kortste keren klopt de routebeschrijving niet met de paden, t-splitsingen, kruispunten en landschapsbeschrijvingen zoals we die op schrift bij ons hebben. Ook het bijgeleverde boskaartje met routerichtingslijnen, maar zonder ingetekende bospaden, biedt geen soelaas om de juiste route aan de houden.
Met het nodige richtingsgevoel, gps op de smartphones en het 'lezen' van het landschap dat we doorkruisen, lukt het ons wonderwel goed om alle bezienswaardigheden van deze mooie bos- en heidewandeling toch allemaal te passeren.

Zo gaat ie goed
Zo lopen we door het kleurrijke herfst-bos, langs de graslanden, over het heideveld, langs de heidevennen zoals het Galgwanderveen, over de veeroosters, via slingerpaadjes, over loopplanken, langs prehistorische grafheuvels, over een zandweg, langs een groot hunebed en door het oude en verscholen Pinetum, en komen we uiteindelijk na al deze beschreven attentiepunten precies weer uit op de Anderenseweg en - geheel volgens plan - op de Brinkstraat in het centrum van Anloo.
We vinden het dan ook welverdiend om bij de Koningsherberg van Anloo na te genieten van deze mooie herfstwandeling met een kopje koffie en thee erbij. Daarna rijden we terug naar Groningen, waar we bij Gaby & Jan Wijbe thuis nog een warme maaltijd nuttigen, alvorens we weer huiswaarts keren naar Stiens.

Ga met God, dan ga je goed in Bergentheim

Vrijdag 24 oktober 2014

Presentatie van Durkje over pelgrimeren naar Santiago de Compostela


Ga met God in Bergentheim
Op uitnodiging van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Bergentheim zijn Durkje en ik vanavond in de grote kerkzaal van het plaatselijk kerkelijk centrum 'De Hoeksteen', om hier samen een presentatie te verzorgen over onze pelgrimstocht van het Friese Sint-Jacobiparochie naar het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela.
Deze kerkelijke gemeente van Bergentheim heeft een gemeente-opbouwproject georganiseerd met als thema 'Ga met God', naar het gelijknamige boek van dominee Gunnink. Als we de kerkzaal binnen gaan waar wij onze presentatie zullen gaan verzorgen, zie je hier en daar de signalen die wijzen op dit 43-dagenproject, dat de gemeente over ruim een week al weer afsluit. Er hangen bijvoorbeeld verkeersborden als symbolische richtingwijzers voor het op weg zijn met God, en van de kinderen hangt voorin de kerkzaal een lange slinger met letters, die samen de kleurrijke spreuk vormen: 'Ga met God, dan ga je goed'.

Op (levens)weg (met God)
Ongeveer driehonderd Bergentheimer gemeenteleden nemen actief deel aan de activiteiten van dit gemeenteproject. In de hiertoe gepubliceerde Reisgids staan alle gemeenteactiviteiten genoemd, zoals bijvoorbeeld: de kerkdiensten, een cabaretvoorstelling, de Bijbellezingen, de gespreksactiviteiten in de wijken, een sport- & geloof-avond, een pop-avond, wandelingen, en een kampvuuravond. En voor vanavond staat onze presentatie op het programma: een lezing over onze pelgrimstocht, in relatie tot God, ons geloof, het werk en wat dat betekent voor ons leven.
In de afgelopen weken hebben we de drie thema's van onze presentatie met een korte beamerpresentatie al aan de kerkelijke gemeente gepresenteerd, bestaande uit:
 1. 1. Durf jij op weg te gaan (met God)?
 2. 2. Hou houd jij het onderweg vol (met God)?
 3. 3. Waar kom jij uit (met God)?
Daarbij sluiten we inhoudelijk ook aan bij het boek 'Ga met God', van dominee Gerrit Gunnink.
Een soortgelijke presentatie heb ik op 22 mei 2014 ook al eens verzorgd in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van het Groninger Winsum, maar hier in Bergentheim wordt vanavond nader ingezoomd op bovenstaande drie thema's, die aansluiten bij het hier & nu lopende gemeenteproject.

Ga met God, en Hij zal met je zijn
Na een korte introductie van onszelf vertellen we een en ander over de discipel-apostel Jacobus, die centraal staat bij de bedevaart naar diens graf in de kathedraal van Santiago de Compostela. Daarna: wat is een pelgrim, en volgens welke Europese pelgrimswegen trekken zij naar Santiago de Compostela?
Als muzikaal intermezzo vóór, tussen en na de drie thema's zingen we met zijn allen met orgelbegeleiding steeds een couplet van het bijpassende Lied(boek voor de Kerken) 416: "Ga met god, en Hij zal met je zijn". Een lid van het plaatselijke beamerteam en de koster zorgen er de hele avond voor dat ook de ondersteuning met foto, film en geluid vanavond perfect verloopt.

154 pelgrimsdagen in een uur samengevat
 1. Bij het eerste thema vertellen we over de motieven van pelgrims om te gaan pelgrimeren, en over wat het betekent dat je je leven ook als pelgrimstocht kunt beschouwen.
 2. In het kader van het tweede thema vertellen we en laten we zien waarmee je te maken krijgt als je zo'n lange pelgrimstocht onderneemt; over ontberingen, de herbergen onderweg, over bijzondere ontmoetingen en richtingwijzers en (levens)kruispunten.
 3. Bij het derde thema focussen we vooral op onze aankomst in Santiago de Compostela, en op de Atlantische rotskust bij Cabo Fisterra, op Schiphol, en over de warme ontvangst van onze kerkelijke, protestantse gemeente in Stiens. Dan maken we duidelijk tot welke ommekeer in je leven zo'n bijzondere pelgrimage kan leiden.
We sluiten af met een vooruitblik op onze pelgrimageplannen voor de komende tijd, geven de aanwezige gemeenteleden gelegenheid hun vragen te stellen, en sluiten dan af met de mooie beamerpresentatie van het Pelgrimsgebed van Amanda Strydom, in beeld, geluid en gebedstekst.
Gemeentepredikant dominee Bert Meijer, die deze avond opende met het lezen & zingen van de pelgrimspsalm 121, sluit de avond tenslotte af met woorden van dank, en daarna is er in de ruime ontvangsthal van de kerk nog volop gelegenheid om onder het genot van een drankje nog even met elkaar na te praten over deze thema-avond en over dit waarde(n)volle thema-project in Bergentheim.

zaterdag 25 oktober 2014

Kulturele jûn foar de Freonen fan Omrop Fryslân

Woensdag 22 oktober 2014
Konsert fan De Fersyskrivers foar de Freonen fan Omrop FryslânKulturele jûn foar freonen
Het verenigingsbestuur van de 'Freonen fan Omrop Fryslân' organiseert vanavond haar culturele avond. Samen met mim bezoek ik deze gevarieerde avond, die wordt gehouden in het bedrijfsrestaurant van Omrop Fryslân.
Het avondvullend cultuurprogramma wordt verzorgd door Auke Zeldenrust (verslaggever en journalist bij Omrop Fryslân) en 'De Fersyskrivers', van het muzikale duo, bestaande uit Jan de Vries & Hein Jaap Hilarides.

De Fersyskrivers
Na de woorden van welkom van de zijde van het verenigingsbestuur wordt begonnen met de uitvoering van de eerste twee liedjes van De Fersyskrivers.
Veelzijdig zanger-muzikant Hein Jaap Hilarides (gitaar, mondharmonica, accordeon) & zanger-pianist Jan de Vries hebben hun muzikale krachten gebundeld, en zij zijn sinds kort op pad met hun Bildtse liedjesprogramma 'De Fersyskrivers'. Dit programma is zowel uit ernstige als ook uit humoristische liedjes opgebouwd. Ze beginnen hun concert met:
 1. 1. Geluk is faak heul dichtby (wat een geluk at it wat lukt met je geluk);
 2. 2. A jonge ja, jonge ja, jonge ja, wil'k mar sêge, sil'k mar sêge (over de man fan wainig woorden).
Auke Zeldenrust in de gevangenis
Daarna komt auteur Auke Zeldenrust met een uitgebreide presentatie over zijn boek 'Dorp achter tralies', dat hij schreef tijdens en na zijn bezoeken aan de penitentiaire inrichting 'De Marwei' te Leeuwarden. Zeldenrust is gedurende een jaar lang één dag per week op bezoek geweest in deze Leeuwarder gevangenis. In die periode werd De Marwei bevolkt door 248 gedetineerden en 200 gevangenismedewerkers. Deze omvangrijke gemeenschap zou je kunnen beschouwen als een dorp. Alles is er aanwezig, zoals bijvoorbeeld een arts, tandarts en kapper. Er worden kerkdiensten georganiseerd, er zijn sporttoernooien, en er zijn vader- en kinddagen.
Auke Zeldenrust: 'We horen niets vanuit deze gevangenis, maar het is er niet stil. Ik mocht hier mijn werk doen, onder voorwaarde dat de anonimiteit en de staatsveiligheid door de inhoud van mijn boek niet in gevaar zou komen".
Op onderhoudende wijze vertelt Auke onder andere over:
 • a. De man die zonder familie hier zijn 84e verjaardag vierde;
 • b. De vrijlating van een gevangene;
 • c. De helicopterontsnapping van 1991;
 • d. De drugshandel en de drugshonden in de gevangenis;
 • e. De Turkse pizzabakker met zijn parkiet Pasja;
 • f.  De familieruzie over de kleine erfenis van een pas overleden gevangene.
Zijn eerste presentatieronde sluit hij af met de spreuk: "Het mooiste van vastzitten, is vrijkomen".
Auteur Auke Zeldenrust vertelt verhalen uit zijn boek 'Dorp achter tralies'
Dorp achter tralies
Na de pauze zingen Hilarides & De Vries weer enkele liedjes:
 1. 3. Sy gaat nerges hiene;
 2. 4. Dêr't ik weg kom (over Sint Jabik).
Daarna stelt Auke Zeldenrust alle aanwezigen in de volle zaal in de gelegenheid om aan hem vragen te stellen. Daar wordt volop gebruik van gemaakt.
Auke Zeldenrust:
 • In de gevangenis wordt alles voor je bepaald; de hele dag, je hele weekprogramma;
 • Heel indrukwekkend is de periodieke Vader- & Kinddag;
 • Eén keer in de zes weken is een bezoek aan de kapper gratis;
 • De gebitten van de gevangenen zijn doorgaans niet om aan te zien, die vragen nogal behoorlijke herstelwerkzaamheden van de tandarts;
 • Hier in de gevangenis ervaar en voel je niet meer de baas te zijn over je eigen leven.
Stikkys & Fersys
Deze boeiende en onderhoudende avond wordt afgesloten met het vervolg van het concert van De Fersyskrivers. Het bekende Bildtse duo zingt:
 1. 5. De sûnde fan Haitze Holwerda;
 2. 6. Wat in nacht: As ik 't niet doen, doet 'n ander 't wel;
 3. 7. Willem, over 'de man dy't wat hangen bleven is in syn jeugd;
 4. 8. Foor de helsdeuren weg; over een frou dy't it moeilik met hurself het;
 5. 9. De mannen in't kafee;
 6. 10. Sprot, een 'fluggertsy', over 'Sprot, dat ok lekkere fis is, at d'r gyn hering is'.

Stichtingen voor Jabikspaad en Jacobspad in Sint-Jacobiparochie bijeen

Dinsdag 21 oktober 2014
Pelgrimsinformatiecentrum Sint Jacob

Twee pelgrimspaden naar Hasselt
Als bestuur en vrijwilligers van de Stichting Jabikspaad Fryslân zorgen we voor een goed beheer van het Jabikspaad, het pelgrimspad voor wandelaars en fietsers dat je van het Friese Sint-Jacobiparochie naar het Overijsselse Hasselt voert.
Zo zorgt het bestuur met de vrijwilligers van de Stichting Jacobspad Groningen Drenthe voor het goede beheer van het Jacobspad, het pelgrimspad voor wandelaars en fietsers dat je vanuit het Groningse Uithuizen (ook) naar het Overijsselse Hasselt voert.
In Hasselt - één van de oudste bedevaartsplaatsen in Nederland - kunnen wandelaars en fietsers dan verder richting Santiago de Compostela.

Kennismaking & bestuurswerk
Op het verzoek van het bestuur van de Stichting Jacobspad Groningen Drenthe om eens nader met elkaar kennis te maken, reageren we als bestuur van de Stichting Jabikspaad graag en positief, met als gevolg dat we vanavond met een vertegenwoordiging van beide stichtingsbesturen bijeenkomen in de Jacobshoeve van medebestuurslid Klaske Wijbenga te Sint-Jacobiparochie.
Het is een avond waarin alle gelegenheid is om nader met elkaar en met elkaars bestuurswerk kennis te maken. Onderwerpen die zoal aan de orde komen, zijn: route, routebeheer, nieuwe edities van routegidsen, stempelposten, en het verleden, heden en de toekomstplannen voor de beide pelgrimsroutes.

Pelgrimsinformatiecentrum Sint Jacob
Daarna sluiten we dit interbestuurlijk overleg af met een bezoek aan de nabijgeleden Groate Kerk, waarin we als Stichting Jabikspaad Fryslân samen met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob het 'Pelgrimsinformatiecentrum Sint Jacob' beheren; het mooie voorlichtingscentrum in het drie verdiepingen tellende grote voorportaal van De Groate Kerk, waar de Friese pelgrimsleden van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob op de tweede en de vierde zaterdagen van elke maand voorlichting geven aan belangstellenden, die overwegen - of al hebben besloten - om het Jabikspaad te gaan bewandelen (of fietsen) met als mogelijk doel om meer dan 3.000 kilometer verderop ooit als pelgrim te arriveren bij het graf van Sint Jacobus in de kathedraal van het Spaanse Santiago de Compostela.

maandag 20 oktober 2014

Herfst op de campus van Stenden Hogeschool in Leeuwarden

Maandag 20 oktober 2014
Herfst op de campus van Stenden Hogeschool in Leeuwarden


Even stilstaan bij pracht
In de afgelopen weken heeft de verkleuring van de bladeren aan de bomen op de campus van Stenden Hogeschool te Leeuwarden ons getoond dat de herfst is aangevangen.
Vandaag laten die bomen de volle pracht van hun herfsttooi zien.
Geniet er nog even van, want als morgen en later deze week de herfstwinden en -stormen zullen komen, zal deze herfstpracht snel verdwijnen.
Sta dus nog eens even stil bij, en geniet van die mooie vormen en kleuren op het binnenterrein van onze campus.
Vaak is iets wat heel mooi is, ook heel dichtbij, zie jij dat ook?

zondag 19 oktober 2014

2e Nijkleaster Jaardag 2014

Zondag 19 oktober 2014

Workshop van voorzitter Henk Kroes over Nijkleaster in de boerenschuur


Tweede verjaardag van Nijkleaster
Bijna twee jaar geleden - op 28 oktober 2012 - is Nijkleaster in Jorwert officieel van start gegaan.
Vandaag vieren we als bestuur & medewerkers van de Stifting Nijkleaster samen met alle belangstellenden de tweede verjaardag van Nijkleaster. Durkje en ik bezoeken deze tweede 'Nijkleaster Jaardag' in de Sint-Radboudkerk van Jorwert.
Ook dit jaar is de opkomst weer groot, gelukkig zo groot, dat de kerk bij aanvang van het programma om 14.30 uur bijna vol zit. Tijdens de inloop is er koffie en thee, en wordt het kerkorgel bespeeld. En vanzelfsprekend is de Ferdjipping ook open voor alle publiek, dus er is ook alle gelegenheid om te bekijken wat het prachtige verbouwresultaat is van de actie die we in het afgelopen jaar hebben gevoerd.
 
Prachtige start en hoopvolle toekomst
Ons mede-bestuurslid Jan Henk Hamoen opent deze Nijkleaster Jaardag en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij blikt kort terug op de grote belangstelling waarmee Nijkleaster werd beloond tijdens alle Nijkleaster-activiteiten van het afgelopen jaar. De geplande Nijkleaster-activiteiten mochten zich wederom verheugen op een grote en betrokken opkomst. Al met al dus een prachtige doorstart van een hoopvolle toekomst van Nijkleaster, het nieuwe protestante klooster in oprichting, in het Friese Jorwert.
Verder verwijst Jan Henk nog naar de nieuwe Ferdjipping, de verdiepingsvloer, die we op 28 september 2014 officieel in gebruik hebben genomen, in het bijzijn van allen die de bouw en inrichting van deze extra kloosterruimte mede mogelijk hebben gemaakt.
 
Vreugde voert ons naar dit huis van stilte
De Nijkleasterdei van vandaag is bedoeld voor iedereen die zich verbonden voelt met, of kennis wil maken met Nijkleaster. Mensen komen overal vandaan. Zo ontmoet ik bijvoorbeeld een echtpaar uit Dieren en een echtpaar uit Wildervank, dat meer dan 25 jaar geleden vlakbij mij in Delfzijl woonde, dat ik daar toen via de kerk heb ontmoet en nader heb leren kennen. Een buitengewoon aangenaam weerzien is het resultaat. Van heinde en verre zijn de mensen gekomen om hier in Nijkleaster gastvrij te worden ontvangen in onze kloostergemeenschap.
Na het welkom van Jan Henk Hamoen zingen we gezamenlijk het lied "De freugde liedt ús nei dit hûs"; Friezen in het Fries, en voor wie dat te moeilijk is, gelijktijdig ook in het Nederlands: "De vreugde voert ons naar dit huis'.
Mede-bestuurslid Sietske Visser leest aansluitend het mooie nieuwe Friestalige gedicht van de Friese dichter Eppie Dam: 'De Ferdjipping', over de nieuwe verdiepingsvloer in de voorkerk van de Sint-Radboudkerk van Nijkleaster. Door dominee Jurjen Hilverda wordt aansluitend de Nederlandstalige versie van dit gedicht 'De Verdieping' voorgelezen.
 
Workshop 1: Verleden, heden en toekomst van Nijkleaster
In de naburige boerderijschuur van de familie Castelein gaat medebestuurslid Henk Kroes met alle aanwezigen van de eerste workshop in gesprek over Nijkleaster: over de ontwikkelingen van de afgelopen eerste twee bestaansjaren en over onze plannen en onze droom van, het visioen van een eigentijds protestants klooster in Fryslân. We zitten in een halve kring in de schuur van de dorpsboerderij, die wij als Nijkleaster graag zouden willen verkrijgen, om hier in deze boerderij en op het boerenerf aan de rand van Jorwert ons klooster - Nijkleaster - permanent te vestigen. Onze bestuursvoorzitter vertelt hierover, en aansluitend is er volop gelegenheid om hem te bevragen op alle ins en out omtrent Nijkleaster.
Enkele items die in deze workshop aan de orde komen, zijn:
 1. Iedereen is welkom binnen Nijkleaster; er is ruimte voor alle geloofsovertuigingen en voor alle talen;
 2. De aspecten 'Stilte, Bezinning en Verbinding' blijven de rode draad van Nijkleaster;
 3. De samenhang van 'Kerk, Klooster en Kroeg' zorgt ook voor een blijvende verbinding van Nijkleaster met het dorp en met de buitenwereld in de wijde omgeving van Jorwert;
 4. Voor de realisatie van dit nieuwe klooster is heel veel geld nodig, maar dat geld is er nog niet;
 5. We hopen dat de kerken in deze Friese regio financieel gaan deelnemen in Nijkleaster, om hen middels mede-eigendom vooral ook te betrekken bij het werk van Nijkleaster;
 6. We hebben prachtige dromen en fantasieën, maar de planvorming voor een Nijkleaster in Jorwert ligt nog geheel open;
 7. Het antwoord op de vraag waarom mensen naar Nijkleaster zouden komen, ligt vooral in het begrip 'Verbinding'; zo blijkt uit onze ervaringen van de afgelopen twee bestaansjaren van Nijkleaster;
 8. Voor de verdere invulling en vormgeving van Nijkleaster zijn de beoogde doelstellingen essentieel;
 9. We moeten vooral duidelijke (identiteits)keuzes maken qua positionering en profilering, opdat belangstellenden zich een voorstelling kunnen maken van wat zij bij Nijkleaster kunnen verwachten;
 10. Aanbevolen wordt om een zogenoemde 'inner circle' te organiseren, die bestaat uit mensen die de cultuurdragers worden, zijn en blijven van het gedachtegoed van Nijkleaster; en dan kunnen anderen deel uit maken van een zogenoemde buitenschil, bestaande uit de cultuurvolgers, die zich voor korte of langere tijd verbinden met Nijkleaster.
Omdat enkelen van de aanwezigen (vele) jaren hebben gewoond en gewerkt in de Schotse Iona Community en in een boeddhistische leefgemeenschap zitten we al vrij snel in een inhoudelijk gesprek, waarin aan elkaar wordt verteld wat belangrijke succesbepalende factoren zouden kunnen zijn bij de bouw en inrichting van een eigentijdse kloostergemeenschap. Ook de vragen en suggesties die door de andere aanwezigen worden aangedragen, helpen ons als Nijkleaster om onze doelen en middelen verstandig te kiezen.
 
In de kerkzaal en op de Ferdjipping van Nijkleaster,
en in de velden rond Jorwert
zijn op dit moment de andere gasten bezig met hun workshops: 

Workshop 2: Sjonge, zingen, sing
Na de plenaire openingssessie zijn alle aanwezigen in vier groepen uiteen gegaan, ieder naar de workshop van zijn of haar interesse en keuze. Eén van de workshops wordt in het koor van de kerk verzorgd door Hindrik van der Meer.
De deelnemers van deze workshop krijgen een bundeltje uitgedeeld met daarin enkele Nijkleaster-liederen, en dan begint een zangsessie, met liederen in het Fries, in het Nederlands en in het Engels, met teksten uit bijvoorbeeld Taizé en van Hindrik van der Meer, met onder andere liederen die zijn vertaald en op muziek gezet door onze Nijkleaster-musicus Hindrik van der Meer.
 
Workshop 3: Kleasterkuier
Een andere groep bestaat uit wandelliefhebbers, die onder leiding van Nijkleaster-vrijwilligster Trees van der Wal een zogenoemde 'Kleaster-kuier' wandelen, waarin ook wordt vooruitgeblikt op de Nijkleaster-dag 'Op Ademen', die Trees van der Wal zal verzorgen op 16 mei 2015.
Deze groep wandelt het dorp uit en gaat daartoe het veld rond Jorwert in en door.
 
Workshop 4: Psalmen lezen en beleven
Op de Ferdjipping zit een groep literaire liefhebbers te luisteren naar dominee Jurjen Hilverda, die als een voorproefje van zijn programma-onderdeel 'Psalmen beleven' van 14 maart 2014 van het komende winterseizoen alvast samen Psalmen leest en daarop gezamenlijk mediteert met de aanwezige belangstellenden.
 
Slotviering
Tussen 15.30-16.00 uur komen we allemaal weer bijeen in de Sint-Radboudkerk. De koffie en thee met de heerlijke Nijkleaster-koek staat voor iedereen klaar, en er is volop tijd om met elkaar even een praatje te maken. Ook elkaar ontmoeten is een waarde(n)vol goed tijdens de activiteiten van Nijkleaster.
Het middagprogramma sluiten we af met een gemeenschappelijke slotviering in de kerkzaal, onder leiding van onze Nijkleaster-pionierspredikant Hinne Wagenaar.
Na het aanvangslied 'Veni Sancte Spiritus' (Kom by ús, o hill'ge Geast & Kom tot ons, o heil'ge Geest), worden de zeven adviezen van Mevlana (Riedjouwings fan Mevlana) voorgezongen en nagezongen, in de vertaling van en op muziek gezet door Hindrik van der Meer.
 
Jou jim mar del ûnder de beam
Na de schriftlezing uit het bijbelboek Genesis over de drie mannen, vreemdelingen, gasten van Abraham & Sara volgt de preek van dominee Hinne Wagenaar.
Hinne maakt duidelijk dat het hier gaat om een visioen dat al is verwelkt. De vraag is of je dan toch je droom weer tot leven kunt brengen. Kan de toekomst je dan toch weer tegemoet lachen?
Ook wij leven in een tijd van mobiliteit, een tijd waarin vreemdelingen en vluchtelingen aan ons voorbij trekken en bij ons op bezoek komen.
Abraham boog voor zijn gasten en nodigde de drie mannen (dan komt God in beeld) gastvrij uit om te blijven eten.
Hinne Wagenaar:
 
 • Nijkleaster wil een plek zijn om te oefenen.
 • Wij buigen - evenals Abraham - voor onze gasten, geven onze gasten ruimte.
 • Wij pelgrimeren, zijn onderweg naar nieuw land, naar een nieuwe toekomst, naar een 'nieuw mens' zijn.
 • Wij willen een vaste plek zijn in een wereld die op drift is; Nijkleaster wil een plek zijn waar gastvrijheid wordt geboden.
 • Wij willen de 'gemeenschap van gasten' koesteren; gasten komen iets bij ons halen, maar deze gasten komen ons ook iets moois brengen
 • Nijkleaster kan een zogenoemd 'Bezield Verbandhuis' (Huub Oosterhuis) worden, waar we gastvrij buigen voor onze gasten, op een plek waar wij het de gast gemakkelijk maken, waar we (met Abraham) tegen onze gasten kunnen zeggen: "Jou jim mar del ûnder de beam".
Het is goed dat u hier langsgekomen bent
Na een kort moment van stilte en pianospel zingen we - wederom in drie talen - het Taizélied naar Psalm 117: 
"Laudate omnes gentes, laudate Dominum,
Verblijd u alle volken, verblijd u in de Heer,
Bring hulde, alle folken, bring hulde oan de Hear."
De slotgebeden sluiten we af met het gezamenlijk zingen van het Friestalige Onze Vader: "God fan fier en hein ús Heit."
De Zegen 'Dat it paad op dy takomt' (May the road rise to meet you) wordt achtereenvolgens alzo tweetalig uitgesproken door Trees van der Wal en Jurjen Hilverda, waarna we deze 'Irish Blessing' naar de zegen van Saint Patrick gezamenlijk aaneensluitend tweetalig zingen.
Een gevoelige afsluiting, die op veel van de aanwezigen diepe indruk maakt.
Hier en nu voel je je ten diepste te gast als nog de woorden van Abraham in je hoofd en hart doorklinken:
Rust hier maar uit onder de boom.
Het is goed dat u hier langsgekomen bent.
Ik zal ook eten voor u halen.
Dan krijgt u weer kracht om verder te gaan.
Bron: Bijbel in Gewone Taal (NBG, 2014)

vrijdag 17 oktober 2014

Go

Vrijdag 17 oktober 2014
De cover van de CD 'GO' van Ofra Rademaker & Judith Kelly

CD Release Go
Op 1 oktober 2014 - na de presentatie van de Bijbel in Gewone Taal - kreeg ik in het World Forum te Den Haag van Judith Kelly de eerste muziek-CD die ze onlangs heeft geproduceerd en uitgegeven, samen met Ofra Rademaker.
De titel van deze CD is 'Go', want GO staat voor het begin van iets moois, namelijk het maken van hun volgende stap. Gaandeweg heeft dit duo al veel mogen doen en meemaken, maar de release van hun eerste CD is voor hen natuurlijk echt een mijlpaal.
Met deze CD willen ze de luisteraars uitdagen om mee op weg te gaan, en daarbij God je kompas te laten zijn.

Zo begon Soul Compass
De CD is gemaakt door Ofra Rademaker & Judith Kelly, die als duo optreden onder de naam van 'Soul Compass'.
Ofra's liefde voor Jezus uit zich voornamelijk in zang. 'Als gewoon praten tot God voor mij niet voldoende is, geeft zingen voor mijn gevoel een diepere dimensie van wat ik wil zeggen", aldus Ofra. Zij zingt en schrijft de liedteksten. Als ze zingt, voelt ze zich heel dicht bij God. Ofra: "Bij God voel je je geliefd, geaccepteerd, waardevol en compleet; ik zou graag willen dat iedereen dat kan meemaken! Daarom zijn we gestart met Soul Compass". Met Soul Compass wil ze mensen laten ontdekken wie Jezus is.
Judith Kelly doet niets liever dan bezig zijn met muziek. Ze is gitaar gaan spelen en ging op zoek naar iemand die muzikaal is en die met muziek graag iets voor God doet. Met Ofra - die naar dezelfde kerk gaat - kon ze haar wens om God met muziek te eren - om daarbij (vooral) jongeren te bemoedigen - werkelijkheid laten worden. Zo begon Soul Compass! Judith: "We willen mensen bemoedigen, hen via muziek kennis laten maken met de Here Jezus, en met onze muziek vertellen wie Jezus is en wat Hij doet voor ons."

Soul Compass
Ofra Rademaker (zang) & Judith Kelly (zang & gitaar) dragen hun eerste CD op aan het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), dat dit jaar haar 200-jarig bestaan viert. Een deel van de verkoopopbrengst van deze CD is dan ook bestemd voor het bijbelwerk van het NBG.
Ofra & Judith hebben als Soul Compass reeds opgetreden bij Groot Nieuws Radio, bij Youth for Christ, bij de EO-Jongerendag, en afgelopen zomer bij de conferentie van de United Bible Societies en tijdens het Bijbelfestival van 'NBG 200 jaar'.

Five to go
De liedjes op deze CD zijn vanuit het hart voor God en voor de mensen geschreven. Judith & Ofra schreven zelf de muziek en de song-teksten.
De CD bevat de volgende songs:
 1. 1. My Heart to Yours: "You are the living Word, ... Your mighty work firmly stands". 
 2. 2. Grow: "Because then He said: "Grow my child, grow"."
 3. 3. The One: 'The one that I love, The one that I need, ... The one that I adore'.
 4. 4. No Greater Love: 'There's just no greater love, ... Jesus, You are my no greater love.'
 5. 5. Spread the Word: "With the Word we're crossing borders, ... Reaching peoples hart, ... With love we can".
He guides,
we Go!


donderdag 16 oktober 2014

Pelgrimeren van Zwammerdam naar Gouda

Donderdag 16 oktober 2014
Met behulp van opstapjes over de hekken op de Ringdijk bij TempelPelgrimspad van Amsterdam naar Visé
Pelgrimspad Deel 1 van Amsterdam naar ’s-Hertogenbosch
Etappe van Zwammerdam naar Gouda
Donderdag 16 oktober 2014 – 27 km.
Dag 3: 53 – 80 km

Pelgrim zonder hoed
Vlak vóór 8.00 uur brengt de boerin van Hoeve Molenweide in Zwammerdam ons een stevig ontbijt in een grote picknickmand in de trekkershut, waarin we vannacht overnachtten. Het regent dan nog behoorlijk, dus het is bepaald niet aantrekkelijk om straks naar buiten te gaan. Als we tegen 9.00 uur klaar staan voor vertrek, regent het nog licht, en besluiten we om toch maar te vertrekken, zij het met de regenjassen aan.
Durkje en ik steken via de twee bruggen de Oude Rijn over en dan wandelen we door Zwammerdam naar de autoweg N11, waar we onderdoor lopen. Aan het eind van de Spoorlaan gaat de route verder over een drassig weilandpad. Het regent niet meer, dus we trekken de regenjassen uit, en dan ontdek ik dat ik mijn pelgrimshoed heb laten liggen in de trekkershut in Zwammerdam.
We bellen de boerin, die vriendelijk toezegt dat ze de hoed met de auto naar ons brengt. Ik loop haar alvast tegemoet, weer terug over de Spoorlaan. Pas als ik Zwammerdam binnen ben gelopen, komt ze aanrijden. Het bleek dat de pelgrimshoed moeilijk vindbaar was, omdat we per ongeluk een kussen van het stapelbed boven op de hoed hadden gegooid. Maar gelukkig is de hoed weer terecht en kunnen wij verder. Ik loop weer terug naar het eind van de Spoorlaan. Ondertussen schijnt de zon al.

Met een boog over de Ringdijk om Tempel
We gaan nu het natte veld in, over een behoorlijk drassig weilandpad. Vanaf de Vosholstede gaan we over een smal asfaltpaadje door polder De Wijk en langs de Zijdesloot naar de entree van het dorpje Tempel. Het smalle asfaltweggetje op de polderdijk rond Tempel is verderop een grasdijk, die ongeveer vijf meter hoger ligt dan de aan de voet van de Ringdijk liggende polder, waarin Tempel lig.
Na de grote U-bocht van de Ringdijk komen we aan de andere zijde van het lintdorp Tempel uit. Hier wordt een nieuwe betonbrug gebouwd, maar gelukkig kunnen we over een smalle pontonbrug om deze nieuwe brug heen lopen, en hoeven we niet een eind om te lopen.

Reeuwijkse Plassen
Voorbij Oud-Reeuwijk, bij Reeuwijk-Brug, gaan we onder de A12 door, en dan komen we in het waterrijke recreatiegebied van Reeuwijk. Bij de Reeuwijksche Hof, aan de oever van de Reeuwijkse Plassen, nemen we een rustpauze om hier een kop koffie te drinken. Het is hier bij onze aankomst precies 12.00 uur.
Na de pauze volgt een lang traject over smalle dijkjes dwars door de Reeuwijkse Plassen heen. Via Sluipwijk wandelen we naar Oukoop, waar we arriveren aan de overzijde van de Reeuwijkse Plassen.

Heftige regenbui langs de Enkele Wiericke
Dan lopen we over een graspad naar de hoge grasdijk langs de Enkele Wiericke. Op het moment dat we die grasdijk op klimmen, krijgen we een heftige regenbui over ons heen. In een ommezien hebben we de regenjassen aan, en dan wandelen we diep weggedoken in de capuchons door de stevige wind en harde regen over de hoge grasdijk.

Vanuit Driebruggen langs de Dubbele Wiericke
Gelukkig is de regen maar van korte duur, dus als we enkele kilometers verderop arriveren in het dorpje Driebruggen, is het al droog en kan de regenkleding weer uit.
Bij de ophaalbrug van Driebruggen worden we aangesproken door een jonge man; een wandelliefhebber, die graag iets wil weten over onze route en bestemming. In het gesprek dat daarop volgt, blijkt dat hij jaren geleden een relatie had met een vriendin uit onze woonplaats Stiens. Wij kennen haar, dus dit wordt ook voor hem een bijzondere ontmoeting. Hij maakt even een foto van ons beiden vóór zijn ouderlijk huis, zodat we vanavond na deze wandeldriedaagse in elk geval ook met een foto thuiskomen waar Durkje en ik samen op staan. We nemen afscheid van de jongeman en wandelen dan vanuit Driebruggen over de natte grasdijk langs de Dubbele Wiericke.

Tiendweg
Rusten, eten en drinken bij de Enkele Wiericke

Aan het eind van de grasdijk komen we uit in het dorpje Hogebrug, waar we onder de spoorlijn doorgaan in de richting van Hekendorp. Maar voordat we in Hekendorp arriveren, moeten we rechtsaf de Tiendweg op. Op dit smalle asfaltweggetje met links en rechts knotwilgen lopen we naar de brug over de Enkele Wiericke. Aan de overzijde van de brug is een kleine picknickplaats, waar we kort pauzeren, alvorens we het laatste deel van deze dag-etappe zullen lopen.

Naar Gouda Goverwelle
De Tiendweg wordt een eind verderop een smalle grasdijk. Deze Steinse Tiendweg is een 3,5 kilometer lang veldpad waarbij je steeds na enkele honderden meters weer een dam over gaat, die in onze wandelrichting nagenoeg elke keer met twee metalen hekken is afgesloten. Dat betekent tientallen malen hek openen, erdoor en hek sluiten, en een enkele maal met een overstap over die hoge hekken klimmen.
Dit pad komt uit bij de rand van de bebouwde kom van Gouda. Hier gaat de doorgaande route van het Pelgrimspad linksaf verder naar Haastrecht, maar hier bij de Grote Lot eindigt onze wandeldriedaagse. We zijn namelijk van plan om vanuit het treinstation Gouda Goverwelle weer huiswaarts te keren. Daarom wandelen we langs en daarna door de bebouwde kom van de wijk Goverwelle van Gouda naar het lokale treinstation.

Stilstaande wandelaars in de trein
Om 16.00 uur kwamen we in Gouda aan. De 27 kilometers van vandaag hebben we dus in zeven uren afgelegd. Met uitzondering van het beetje regen op de eerste kilometers en de stevige bui onderweg op de grasdijk hebben we toch prima weer gehad tijdens deze derde wandeldag.
Met de trein reizen we vanuit Gouda via Utrecht en Amersfoort naar Leeuwarden. Op het traject tussen Amersfoort en Zwolle is voor ons geen zitplaats meer beschikbaar, dus dat eind staan in de rijdende trein kan er na 27 kilometer wandelen ook nog wel even bij.
In Leeuwarden lukt het ons na een sprintje met volle wandelbepakking van treinstation naar busstation om nog net op tijd de bus van Leeuwarden naar Stiens te halen, dus een kwartiertje later stappen we vlakbij ons huis uit de bus, om nog vóór 20.00 uur thuis te komen. Daar heeft Pieter een heerlijke warme maaltijd voor ons klaar staan, dus het thuiskomen na drie zulke schitterende wandeldagen is ook een feest.

Pelgrimeren van Aalsmeer naar Zwammerdam

Woensdag 15 oktober 2014

Langs de Molenviergang in de Noordeinder Polder
Pelgrimspad van Amsterdam naar Visé
Pelgrimspad Deel 1 van Amsterdam naar ’s-Hertogenbosch
Etappe van Aalsmeer naar Zwammerdam
Woensdag 15 oktober 2014 – 26 km.
Dag 2: 27 – 53 km

De polders van het Groene Hart
Tijdens onze tweede wandeldag van deze driedaagse op het Pelgrimspad hebben we veel beter weer dan gisteren. Vandaag is het half bewolkt met veel zonnige perioden, dus prachtig herfstweer, bij een aangename temperatuur. Ook de route is prachtig, door het polderland van het Groene Hart, omgeven door de Randstad, zoals de luchtvaartpionier dit waterrijke polderlandschap typeerde.
Vandaag lopen we over het Pelgrimspad van Aalsmeer naar Zwammerdam, over een afstand van 26 kilometer.

Aalsmeer
Iets na 9.00 uur verlaten Durkje en ik hotel ’t Schouwse Hof, waar we vannacht hebben overnacht. Nog geen kwartier later lopen we al weer langs de oever van de Westeinderplassen. Ook nu nog liggen de witte schuimkoppen – evenals gisteren – op het water langs de oever.
We komen langs de markante watertoren van Aalsmeer, die op de oever van de Westeinderplassen staat. Deze nu door de ochtendzon zo mooi beschenen watertoren is enkele jaren geleden bekroond met de titel ‘mooiste watertoren van Nederland’.
Bij Vrouwentroost buigt de route af naar De Kwakel.

De Kwakel
Met achter ons het voormalige Fort Kudelstaart en vóór ons Fort De Kwakel wandelen we via de zogenoemde Vuurlijn van het ene fort naar het andere fort. Beide forten maakten deel uit van de Stelling van Amsterdam, de verdedigingslinie die rondom onze hoofdstad is gebouwd.
In De Kwakel lopen we via de ophaalbrug het terrein op van het voormalige Fort De Kwakel, dat dateert van 1906.

Lange jaagpaden
Wegwijzer bij Bilderdam

Bij Vrouwenakker gaan we het jaagpad op langs het Amstel-Drechtkanaal. Voorbij Jan Ploegensluis wordt het jaagpad een smal paadje, dat we blijven volgen, tot we via Huis ter Lucht, Huis ter Leeuwe en Rhusland arriveren bij Tolhuissluis. Bij deze sluis op de driesprong met het Aarkanaal nemen we onze eerste pauze op een bankje in de warme herfstzon.
Dan gaan we verder over het jaagpad langs het Aarkanaal, tot aan het dorpje Bilderdam. Daar steken we via de ophaalbrug het kanaal over, en dan gaat het aan de andere zijde van het kanaal terug, onderweg weer voorbij Tolhuissluis, en dan tot aan het dorp Nieuwveen.

Al weer een ringvaart
Vanuit Nieuwveen gaan we de Hogendijk op, die langs de Ringvaart tussen Nieuwveen en Papenveer loopt. Onder aan de dijk ligt een golfterrein, waar wordt gegolft en gemaaid. Halverwege de Hogendijk houden we halt bij De Sfeerstal, waar we een koffiepauze inlassen. De siertuin van De Sfeerstal staat nog volop in bloei, terwijl hier en daar ook kleurrijke herfstkleuren het bonte kleurenpalet aanvullen.
Ter hoogte van Papenveer blijven we de Hoge Dijk volgen. Bij Korteraar passeren we het uit 1894 daterende Korteraarse gemaal. Pas bij Aarlanderveen komt er voor een ons een eind aan de wandeling over de kilometers lange Hoge Dijk.

De Molenviergang
Voorbij Aarlanderveen krijgen we tijdens onze laatste vijf kilometers van vandaag te maken met de zogenoemde Molenviergang, de enige ter wereld die tot op heden nog steeds in bedrijf is. De enige nog originele molen van deze Molenviergang passeren we direct al buiten Aarlanderveen: de Putmolen. Dit is een vijzelmolen, waarmee het water uit de polder met een schroef omhoog wordt ‘gevijzeld’ naar de volgende molen: de Ondermolen.
Door de Noordeinder Polder loopt een grasdijkpad met een lengte van twee kilometer, over de Grote Wetering, naar de Oude Rijn. We gaan verder over dat graspad, met links en rechts van ons de poldersloten en vaarten. De eerste molen die we op dit traject passeren, is de Ondermolen. Daarna volgt de Middenmolen. En bijna aan het eind van het graspad komen we langs de Bovenmolen.

Langs de Oude Rijn naar Zwammerdam
Het graspad voert ons naar de oever van de Oude Rijn. In de richting van Zwammerdam kunnen we eerst langs de oever van de Oude Rijn lopen, waar een smal paadje ligt tussen de Oude Rijn rechts van ons en de langs het water gebouwde huizen aan onze linkerzijde.
Op dit moment is de zon behoorlijk krachtig, dus het is nogal warm als we langs de oever naar onze bestemming van vandaag wandelen.

Overnachten bij de recreatieboerin van Zwammerdam
Een eindje voorbij De Dikke Molen, en net binnen de bebouwde kom van Zwammerdam arriveren we bij de boerderij 'Hoeve Molenweide', waar we vannacht zullen overnachten in één van de trekkershutten die het jonge boerenechtpaar heeft gebouwd met uitzicht op de Noordeinder Polder.
We worden hartelijk ontvangen door het echtpaar en door hun peuter-zoon op de grote plastic tractor. We krijgen een trekkershut toegewezen en daarna volgt een rondleiding over het boerenbedrijf, verzorgd door de boerin en de boerenzoon.
Daarna is het tijd voor een verfrissende douche, waarna het dagverslag wordt geschreven, met ter afsluiting van deze mooie wandeldag een warme maaltijd bij één van de beide plaatselijke restaurants die Zwammerdam kent.

Pelgrimeren van Amsterdam naar Aalsmeer

Dinsdag 14 oktober 2014

Het Pelgrimspad begint bij het Centraal Station van Amsterdam

Pelgrimspad van Amsterdam naar Visé
Pelgrimspad Deel 1 van Amsterdam naar ’s-Hertogenbosch
Etappe van Amsterdam naar Aalsmeer
Dinsdag 14 oktober 2014 – 27 km.
Dag 1: 0 – 27 km

Pelgrimeren in Noord-Holland
In de periode van 20 februari tot en met 24 oktober 2013 hebben Durkje en ik de langeafstandswandeling Van Wad tot IJ’ gelopen. Deze route begint in Den Oever en eindigt bij de Schinkel in Amsterdam. Die wandelroute zou je kunnen beschouwen als de Noordhollandse aanlooproute van het Nederlandse Pelgrimspad van Amsterdam naar Visé. Vandaag beginnen we dat Nederlandse Pelgrimspad, dat staat beschreven in Deel 1 en Deel 2 van het ‘Pelgrimspad’. We beginnen nu met een driedaagse wandeltocht van Amsterdam via Aalsmeer en Zwammerdam naar Gouda. Het eerste traject dat we vandaag lopen, begint in Amsterdam en eindigt in Aalsmeer.
Pieter brengt ons vanmorgen vroeg naar het treinstation van Leeuwarden, vanwaar we om 7.44 uur met de trein vertrekken naar Amsterdam.


Door Amsterdam
Om 10.00 uur begint onze wandeling in het Centraal Station van Amsterdam. Via onder andere de Zeedijk, de Warmoesstraat en het Beursplein komen we bij het Paleis op de Dam. Over het Rokin, langs het Amsterdams Historisch Museum en door de Begijnhof komen we op het Spui. Daarna gaan we langs de Heerengracht, de Keizersgracht, de Prinsengracht en de Leidsekade over het Leidseplein. Dan wandelen we aan de overzijde van de Stadhouderskade het Vondelpark in, waar we in een parkcafé onze koffiepauze nemen, iets voorbij het standbeeld van dichter Joost van den Vondel.
Vanuit het Vondelpark lopen we naar de Schinkel. Bij de sluis in de Schinkel vinden we de aansluiting op onze voorgaande route: Van Wad tot IJ.

Langs het ING-kantoor in Amsterdam

Amsterdamse Bos
Langs de tramweg van de voormalige Haarlemmermeerspoorlijn gaan we onder de A10 door, om dan langs de jachthavens en langs de Bosbaan (roeibaan) het Amsterdamse Bos in te wandelen. We lopen achter een  groep kleuters, die onder begeleiding het Kabouterpad door het Amsterdamse Bos loopt. Alle kinderen en de leerkrachten dragen oranje hesjes, en de kinderen hebben allemaal een rode kabouter-puntmuts op. Als ze even stilstaan bij een belevingspunt en één van de leerkrachten een uitleg geeft over kabouters, passeren we de groep boskaboutertjes.
Enkele kilometers zuidelijker – reeds voorbij de Heuvelmantop - gaan we onder de A9 door, die hier het Amsterdamse Bos doorsnijdt. Bij de Bamboebrug in het Bloesempark (de voormalige stadskwekerij) vinden we een geschikte bank om even te pauzeren.
Toen we door Amsterdam wandelden, motregende het voordurend. Nu is het even droog en kunnen we in de luwte van het bos rusten, eten en drinken.
Na deze pauze wandelen we langs de oever van de Amstelveense Poel. Linksvoor ons zien we aan de overzijde van het water de ranke kerktoren van de Urbanuskerk van Bovenkerk, en rechts van ons zie je de overblijfselen van de vroegere veenafgraving in de Oeverlanden. Nòg een keer doorkruisen we het Amsterdamse Bos, totdat we uiteindelijk uitkomen bij de Ringvaart om de Haarlemmermeerpolder, met aan de overzijde van de Ringvaart Schiphol-Oost.


Schinkelpolder
Vanaf Schiphol-Oost gaan we kilometers lang over de hoge dijk met aan onze rechterhand de Ringvaart en binnendijks links van ons de veel lager gelegen Schinkelpolder. Via deze Takkade passeren we de voormalige vijzelmolen – en later gemaal – waarmee vroeger de Schinkelpolder werd drooggelegd.


Aalsmeer
Aan het eind van de Takkeskade wandelen we bij Oosteinde de bebouwde kom van Aalsmeer binnen. Dan volgt nog een traject over en parallel aan de Oosteinderweg, waarna we linksaf draaien over de Stormmeerkade naar het immense gebouwencomplex van de Aalsmeerder Bloemenveiling. Ter hoogte van de bloemenveiling pauzeren we nog even in een abri, waarna we de N201 oversteken en ter hoogte van Hornmeer arriveren bij de grasdijk van de Westeinderplassen. Hier beëindigen we de doorgaande route van het Pelgrimspad voor vandaag. Dan lopen we langs de oever van de Westeinderplassen in de richting van het centrum van Aalsmeer. In de hoek van het grote water, op de plaats waar de stevige wind de golfslag tegen de oever van de plas opzweept, zien we een dikke schuimlaag op het water liggen. Dikke schuimvlokken worden door de wind opgewaaid, om verderop neer te slaan in de berm van de doorgaande weg.
Als we in het centrum van Aalsmeer arriveren, zien we rechts van ons aan het Raadhuisplein het hotel, waar we een kamer hebben gereserveerd. Op het marktplein tegenover het hotel zijn de marktkooplieden bezig om hun verkoopwaar in de auto’s te laden en de marktkramen af te breken. Het is 16.45 uur als we bij ons hotel arriveren, dus de afstand van 27 kilometer hebben we in ongeveer zeseneenhalf uur afgelegd.


Weer en verkeer
Het weer was vandaag wisselvallig en als we in Aalsmeer arriveren, hebben we al weer enige tijd aanhoudende motregen gehad. De regenponcho’s hebben we vandaag niet nodig gehad, want met af en toe de paraplu even in de aanslag konden we deze wandeldag redelijk droog volbrengen.
Het was wel een dag van veel lawaai. Eerst in het centrum van Amsterdam, dan af en toe vóór of achter ons het aanhoudende geluid van het autoverkeer op de autosnelwegen en autowegen die we hebben gekruist, en vanaf Schiphol-Oost hebben we met tussenpozen van enkele minuten steeds een groot of klein vliegtuig met brullende motoren het zwaarbewolkte luchtruim horen en zien kiezen. Stilte is in dit gebied van Nederland kennelijk een schaars goed.


Maaltijd voor pelgrims
Als we aan het begin van de avond het restaurant van het hotel binnenkomen om daar van een warme maaltijd te genieten, blijkt het restaurant tot de laatste tafel en stoel bezet te zijn. Ons wordt geadviseerd om dan maar even verderop in het centrum naar het plaatselijke Italiaanse restaurant te gaan, waar we een heerlijke maaltijd krijgen voorgeschoteld met een goede fles rode wijn, dus de goede wandeldag sluiten we hier af met een goede maaltijd.