vrijdag 30 mei 2008

Ledenraadvergadering NBG in Haarlem

Vrijdag 30 mei 2008

Met z'n vijven zijn we als leden van het Landelijk Beraad van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) voor het eerst als primus aanwezig in de Ledenraadvergadering in het NBG-hoofdkantoor te Haarlem. Voor de komende vijf jaar zijn we gekozen als afgevaardigde vanuit onze eigen regio naar deze landelijke Ledenraad. Ik vertegenwoordig hierin Friesland, Groningen en Drenthe.

Voordat het aftreden en alle (her)benoemingen van de leden van de Ledenraad en van het Bestuur de revue passeren, bereiden we het wijzigen van de Statuten van het NBG voor.

Na de lunch staan we lang stil bij het NBG-concept "Zin in de Bijbel", waarin het NBG haar Visie & Strategie voor de jaren 2008-2010 beschrijft. In de Ledenraad toetsen we vandaag de inhoud van dit stuk aan de statutaire doelstelling van het NBG.

Tenslotte stellen we eerst de NBG-Jaarrekening 2007 vast en daarna ook het NBG-Jaarverslag 2007, dat binnenkort via internet openbaar wordt gemaakt.

donderdag 29 mei 2008

3e SBO-scholingsdag Accreditatie in Hilversum

Donderdag 29 mei 2008

We zijn halverwege de 5-daagse verkorte SBO-opleiding "Kwaliteitsverbetering en accreditatie in het hoger onderwijs"; vandaag wederom in Hotel Lapershoek te Hilversum. Drie docenten passeren de revue.
Eerst verzorgt hoofddocent Theo Douma een presentatie over de wijze waarop een hoger onderwijsinstelling kwalitatief "in control" is en/of kan komen.

Vervolgens is het aan Nel Göbel - senior auditor van de NQA - om vanuit het perspectief van haar Visiterende en Beoordelende Instelling het proces van opleidingsaccreditatie in het hoger beroepsonderwijs met ons door te nemen.

Tenslotte volgt Frank Wamelink - coördinator onderwijsvisitaties van de QANU - met zijn presentatie over datzelfde proces, toegepast in het wetenschappelijk onderwijs, door een voorzitter van een audit team eens betiteld als "measuring the size of cotton balls with a rubber band".


woensdag 28 mei 2008

Algemene Vergadering CNV-Onderwijs in Amersfoort

Woensdag 28 mei 2008

In De Eenhoorn te Amersfoort woon ik als stemgerechtigde vertegenwoordiger van de Sector Hoger Onderwijs de Algemene Vergadering (AV) bij van CNV-Onderwijs. Naast een aantal statutaire zaken staan actuele beleidsontwikkelingen op de agenda.

Zo passeren in het programma het Jaarverslag 2007, de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de besluiten van de AV van november 2007 en een aantal actuele (beleids)ontwikkelingen. Ik kies ervoor om met een groep van ongeveer 30 collega's de Deelsessie "Tijd voor Onderwijs, rapport Dijsselbloem" bij te wonen, waarin we aan de hand van dat rapport van de Parlementaire Onderwijscommissie Onderwijsvernieuwingen spreken over de topics omtrent de onderwijsvernieuwingen vanaf de 90er jaren, die de kwaliteit van ons onderwijs tot op heden raken. Ook de stagnatie die momenteel optreedt met betrekking tot de Verenigingsvernieuwing binnen CNV-Onderwijs komt in de plenaire sessie aan de orde.

Halverwege deze AV houdt Staatssecretaris Marja van Bijsterveld een toespraak, waarin onderstaande door haar wordt geponeerd:
1. Goed onderwijs begint met een goede leraar;
2. Er zullen meer mensen moeten zijn die kiezen voor een (goede) lerarenopleiding;
3. Het is tijd voor herstel in vertrouwen tussen politiek, onderwijs en samenleving;
4. De leerkracht wordt de meester over zijn eigen ontwikkeling;
5. De VO-raad en de MBO-raad moeten investeren in onderwijskundig leiderschap;
6. Onderwijs: passie en liefde voor jonge mensen!

dinsdag 27 mei 2008

Regionaal Comité Vereniging VU-Windesheim bijeen

Dinsdag 27 mei 2008

Enkele malen per jaar vergadert het Regionaal Comité Fryslân van de Vereniging VU-Windesheim in Stenden university hotel te Leeuwarden. Onze bijeenkomst begint altijd met een gezamenlijke maaltijd in La Salle à Manger van Stenden hogeschool, om in een informele setting onze onderlinge band te onderhouden. Deze maaltijd wordt gevolgd door een vergadering in het vergadercentrum van Stenden hogeschool. Joop Bouma is secretaris en ik ben voorzitter van dit regionaal comité voor de regio Fryslân. Namens VU-podium is Menno van Oel aanwezig.

In het eerste deel van de vergadering staan de lopende zaken binnen de Vereniging VU-Windesheim centraal, zowel de regionale als de landelijke ontwikkelingen. Vanavond staat de voorbereiding van de komende landelijke Ledenraadsvergadering in de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam prominent op de agenda. In dat kader bespreken we bijvoorbeeld concepten van bestuurlijke reglementen, verenigingsfinanciën, identiteitsprofilering inclusief de wijze waarop de expertise van het Blaise Pascal Instituut zal worden voortgezet in de Faculteit der Wijsbegeerte en in het recent opgerichte instituut VISOR. Ook de vitalisering van de ledenorganisatie, zoals omschreven in het concept-Meerjarenplan 2008-2012, wordt besproken.

Daarna komen de meer praktische zaken van onze regio aan de orde, waaronder de planning en organisatie van de regionale activiteiten zoals het nieuwe Wetenschapscafé, de Statutaire Regionale Ledenvergadering en de lezingen die we met VU-podium in de komende maanden zullen aanbieden in de regio Fryslân.

maandag 26 mei 2008

Op zoek naar Zingeving in Organisaties

Maandag 26 mei 2008

In dit lopende collegejaar biedt Adriaan Bekman vanuit zijn Kenniskring als Lector "Mens & Organisatie" van Stenden hogeschool aan studenten, medewerkers en externe relaties een zestal Openbare Colleges aan. Vanmiddag wordt deze collegeserie afgesloten met een themabijeenkomst met het gelijkluidende jaarthema: "Zingeving in Organisaties".

In het eerste gedeelte van de bijeenkomst staat de essentie van het boek van Adriaan Bekman - "Op zoek naar zingeving in de Nederlandse gemeenschap" - centraal, waarbij wij ook focussen op de wijze waarop we er al dan niet in slagen om zingeving binnen Stenden hogeschool vorm en inhoud te geven.

In de tweede helft van dit dagdeel zijn we met Adriaan Bekman in gesprek over Leiderschap voor mensen, afgezet tegen management van systemen/organisaties. Het gaat ons vooral om de mens als bron voor leiderschap, staande ten dienste van de organisatie.

We zoeken, vinden en benoemen onderscheidende voorbeelden van bestuur, management en leiderschap zoals we die in onze hogeschool aantreffen. Leiderschap is niet alleen voorbehouden aan bestuur en management. We kunnen aansprekende praktijkvoorbeelden geven van leiderschap van andere collega's uit alle geledingen en functienivo's van onze hogeschool. Het is de kunst om al die vormen van waarde(n)vol leiderschap te ((h)er)kennen, zeker ook van die collega's van wie je dat nog nooit hebt verwacht en/of gezien.

zaterdag 24 mei 2008

Regiobijeenkomst Vereniging VU-Windesheim in Amersfoort

Zaterdag 24 mei 2008

In het overleg van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging VU-Windesheim (VVW) met de voorzitters van de Regiocomité's werd op 9 april 2008 de wens geuit om op korte termijn een brede bijeenkomst te beleggen voor alle leden van de Regionale comité's, om gezamenlijk de samenhangende onderwerpen "Publieksactiviteiten van de regio's en VU-podium" en "Marketing, Communicatie en Ledenzaken" te bespreken. Dat overleg is vandaag in het Berghotel Amersfoort, onder leiding van Roeleke Vunderink, secretaris van de VVW.

Interim-directeur Ledenzaken Mark Popelier verzorgt eerst een presentatie over de beoogde doorontwikkeling van de Vereniging "VU Connected". Daarna volgt een inleiding over "De rol van de regio's en de regionale programmering", verzorgd door Gijs van Seters, directeur van VU-podium. Beide presentaties zijn gebaseerd op het "Meerjarenplan VVW 2008-2012", dat op 14 juni 2008 zal worden besproken in de landelijke Ledenraad van de Vereniging.

Dan volgt een discussie in twee subgroepen, op basis van de beide inleidingen en de uitgereikte stellingen en vragen. De bijeenkomst wordt plenair afgesloten met een presentatie van de bevindingen van beide groepen, waarna enkele conclusies worden getrokken en afspraken worden gemaakt voor het vervolg na vandaag.

vrijdag 23 mei 2008

Laatste etappe Pieterpad: van Holten naar Vorden

Vrijdag 23 mei 2008

In de periode van 3 juni 2006 t/m 18 mei 2007 hebben Durkje en ik het tweede, zuidelijk deel van het Pieterpad - van Vorden tot en met de Sint Pietersberg - gelopen, als onderdeel van ons pelgrimspad naar Santiago de Compostela. Om het Pieterpad in elk geval ook helemaal eens gelopen te hebben, wandelden we in de periode van 28 mei 2007 t/m 3 januari 2008 ook nagenoeg het hele eerste, noordelijke deel van het Pieterpad: van Pieterburen naar Holten. Vandaag is de dag dat we het noordelijke en het zuidelijke deel aan elkaar koppelen, door onze laatste etappe - van Holten naar Vorden - te wandelen.

Eerst met de auto naar Deventer en vanuit Deventer met de trein naar Holten. Vanuit Holten gaan we over de Beuseberg en steken we de autosnelweg A1 over naar het riviertje de Schipbeek. Bij het verkoopstalletje voor Pieterpad-wandelaar op het erf van de boerderij Drost kopen we wat lekkers en komen vervolgens via Landgoed Verwolde aan in Laren, waar we lunchen.

Voorbij Groot Dochteren over het Twentekanaal en over het riviertje de Berkel. Tenslotte door het Achterhoekse esdorpenlandschap het Grote Veld en Veldwijk - met haar kasteel Den Bramel - arriveren we op ons eindpunt: het NS-station van Vorden. Hier komen voor ons het noordelijke en het zuidelijk deel van het Pieterpad bijelkaar. We hebben daarmee de doorgaande route van het 485 kilometer lange Pieterpad afgesloten.

Met de trein gaan we dan van Vorden naar Zutphen, overstappen in de trein van Zutphen naar Deventer en vanuit Deventer weer met de auto naar huis. Alweer een prachtige dag!


donderdag 22 mei 2008

Start nieuwbouw Stenden hogeschool Leeuwarden

Donderdag 22 mei 2008

Deze week is een deel van het parkeerterrein van Stenden hogeschool in Leeuwarden opgeheven om plaats te maken voor de nieuwbouw van de hogeschool. De voorbereidende werkzaamheden zijn nu gestart om binnenkort te beginnen met het bouwen van een nieuw gebouw, dat in een L-vorm wordt geplaatst aan de zuidzijde en oostzijde van De Globe, het gebouw waar momenteel ons Instituut Service Management (ISM) is gehuisvest.

Als de nieuwbouw komende zomer gereed is, zal een groot deel van de dienstverlenende afdelingen van de hogeschool hierin gehuisvest worden. Daarmee komt in het hoofdgebouw ruimte vrij, om plaats te maken voor de toegenomen vraag naar onderwijsruimtes, die nodig zijn om de doorgaande groei van het aantal (inter)nationale studenten op te vangen.

woensdag 21 mei 2008

Chinese vlag bij Stenden hogeschool halfstok

Woensdag 21 mei 2008
Normaal siert een groot aantal vlaggen van o.a. de partnerlanden van Stenden hogeschool het terrein aan de voorzijde van het Leeuwarder hoofdgebouw. Maar vanmorgen niet. Slechts één vlag wappert al vroeg in de zachte ochtendbries. Het is de Chinese vlag, die halfstok hangt.
Ook vandaag gedenken we het groot aantal slachtoffers van de zware aarbeving die China trof. Met een kracht van 7,9 op de schaal van Richter is bijvoorbeeld de provincie Sichuan zeer zwaar getroffen. Vanuit China komen geluiden over nu al meer dan 20.000 doden en dat dodental gaat waarschijnljk oplopen tot wel 50.000. Het aantal gewonden is nu al meer dan 200.000 en het aantal daklozen wordt vandaag geschat op 5.000.000 mensen. Schrijnende beelden op televisie.

Morgen zullen we in Stenden hogeschool nadrukkelijk stilstaan bij deze ramp, waaraan vooral ook onze Chinese studenten en collega's op grote fysieke afstand lijden. Alle Chinese studenten zullen morgenochtend samen Chinese, nationale liederen zingen en aansluitend zullen ze hand in hand een minuut stilte in acht nemen om de slachtoffers te herdenken. De opbrengst van een geldinzamelingsactie wordt door Stenden hogeschool gedoneerd voor hulpverlening in China.

2e Landelijk Beraad van het NBG in Eemnes

Dinsdag 20 mei 2008
Voor de tweede maal komt het Landelijk Beraad van het Nederlands Bijbelgenootschap bijeen, vandaag in Hotel De Witte Bergen in Eemnes. Het is de eerste keer dat Hans van Loon onze vergadering voorzit.

Een groot deel van deze bijeenkomst beoordelen we de door het verenigingsbestuur voorgestelde statutenwijzigingen voor het NBG, zoals die binnenkort voor accoord voorliggen aan de vergadering van de landelijke Ledenraad van het NBG. In het tweede deel van onze vergadering discussiëren we met Bert de Jong (NBG-manager Presenteren & Activeren) over zijn notitie "Nieuw Perspectief, de vrijwilligersbeweging in ontwikkeling".

Omdat mij vanuit het bestuur van het Kristlik Frysk Selskip ter ore kwam dat het als een gemis wordt ervaren dat de Friestalige Bijbel nog niet beschikbaar is op de website van het NBG, kaart ik deze wens vanuit Friesland ook aan. Mijn doel is om op afzienbare termijn ook de Fryske Bibel op internet beschikbaar te laten stellen door het NBG. Lijkt mij prima passen bij de missie van het NBG: "Zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt."

maandag 19 mei 2008

Sta eens even stil @ Stenden hogeschool

Maandag 19 mei 2008
Even na half acht in de ochtend staan vandaag de deuren van het Stiltecentrum in het Ontmoetingscentrum van Stenden hogeschool in Leeuwarden al uitnodigend open.
Omdat er in het Ontmoetingscentrum nog geen activiteiten zijn, heerst er een serene rust. Het is deze stilte die dit Stiltecentrum voor christenen en de beide andere gebedsruimtes voor islamieten en boeddhisten zo geschikt maken om even stil te staan bij zaken van werken & leren van meer contemplatieve aard.
Kortom, buitengewoon waarde(n)vol om deze voorzieningen in onze hogeschool aan te bieden en desgewenst te gebruiken om even te zwijgen, te bidden, te mediteren, te gedenken en te herdenken, om daarmee gewoon even stil te staan bij .....

zondag 18 mei 2008

Friese Kustpad van Blija naar Lauwersoog

Zondag 18 mei 2008
Het laatste traject van het Friese Kustpad staat vandaag op het wandelprogramma van Durkje en mij. Het is de route van Blija naar Lauwersoog, over een afstand van 27 kilometer.

Met de klanken van het orgelspel vertrekken we aan de voet van het koor van de oude dorpskerk van Blija. Bij de zeedijk aangekomen, gaan we in oostelijke richting en passeren al spoedig de Holwerder pier, vanwaar de veerboot naar Ameland gaat. Over de Nieuwe Zeedijk komen we ten noorden van Ternaard bij 't Skoar, het buitendijks natuurgebied van de schoorsterpollen. Dit is één van de weinige gebieden in Nederland waar het nog echt stil is.

En dan alsmaar verder over en langs de zeedijk door de Waddenzeekustdorpen Wierum, boven Nes langs en dan door Moddergat en Peazens. Voorbij de Peazemerlânnen buitendijks en de Bantpolder binnendijks passeren we op een gegeven moment de Cleveringsluizen en komen daar op ons eindpunt bij de veerhaven van Lauwersoog, vanwaar de veerboot naar Schiermonnikoog vertrekt.

vrijdag 16 mei 2008

2e Accreditatiebijeenkomst HBO-raad in Tilburg

Vrijdag 16 mei 2008
De "Bestuurlijke Werkgroep Accreditatie" van de HBO-raad organiseert deze week twee Accreditatiebijeenkomsten, die in het teken staan van de herziening van het accreditatiestelsel 2010 voor het hoger onderwijs. De laatste van de twee woon ik vandaag bij in de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg.

Het hoofd algemeen beleid van de HBO-raad, Erwin van Braam, verzorgt eerst een korte presentatie over de uitgangspunten, doelen en werking van de beoogde wijzigingen, gevolgd door een vragen- en gespreksronde.

In drie subgroepen gaan we dan uiteen voor een rondetafelgesprek over die conceptkaders voor de instellingsaudit en voor de beperkte opleidingsaccreditatie. De eerste groep beoordeelt of de voorliggende NVAO-conceptkaders voldoen aan de vooraf geformuleerde uitgangspunten. De tweede groep beoordeelt of het conceptkader voor de instellingsaudit een realistisch perspectief biedt op het succesvol kunnen doorlopen van die instellingsaudit. In mijn groep beoordelen we of de beoogde instellingsaudit zich goed verhoudt tot de beperkte opleidingsaccreditatie.

Aan het eind van de middag volgt in de plenaire setting een terugrapportage van Theo Douma, Ben van Schijndel en Foka Brouwer over de resultaten van bovenstaande drie subgroepen. Deze resultaten en de inhouden van de daaropvolgende discussie worden door de bestuurlijke werkgroep van de HBO-raad gebruikt als input voor volgend overleg met het dagelijks bestuur van de NVAO.

donderdag 15 mei 2008

2e SBO-scholingsdag Accreditatie in Hilversum

Donderdag 15 mei 2008

De tweede dag van de "Verkorte opleiding Kwaliteitsverbetering en accreditatie in het hoger onderwijs" hebben we in Hotel Lapershoek in Hilversum. In deze tweede module staan Kwaliteitsbeleid en Kwaliteitsmanagement centraal.

De eerste gastdocent is Ronald Stevens, van Stevens Consultancy bv. Ronald zet ons na een korte inleiding aan de hand van het INK-managementmodel aan het werk met de onderwijscasus "Een Frisse Wind", geïnspireerd op de Christelijke Hogeschool Windesheim. Na een opdracht in subgroepjes volgt een plenaire bespreking o.l.v. Ronald Stevens.

De tweede gastdocent is Edwin Kok, van Capgemini Nederland BV. Thema van zijn onderwijsleergesprek is "Operational Excellence Framework & Key Methodologies". We bespreken achtereenvolgens de Operational Excellence-methoden: Business Process Management, Lean Management en Six Sigma.

Met een huiswerkopdracht van hoofddocent Theo Douma keren wij daarna huiswaarts.

woensdag 14 mei 2008

Platfoarm foar Fryske Oekumene yn WurdumWoansdei 14 maaie 2008

Yn de Fikary yn Wurdum komme we as oprjochtingsbestjoer foar de twadde keer gear om nei te tinken op hokker wize Fryske organisaasjes dy't dwaande binne mei Frysk yn 'e eretsjinst yn de mande mei it Kristlik Frysk Selskip (KFS) en yn gearwurking mei de Rie fan Tsjerken yn Fryslân in nij platfoarm foar Fryske oekumene gearstalle kinne.

Wy prate oer wêr ferlet fan is yn Fryske tsjerken en yn oare Fryske kristlike organisaasjes en op hokker wize it KFS yn de takomst hjirby bygelyks in licht koördinearjende rol spylje kin.

Foar de simmer wolle wy allerhanne Fryske organisaasjes noegje om kommende hjerst mei ús nei te tinken oer wat yn de kommende jierren foar de Fryske Oekumene, foar it Frysk yn 'e eretsjinst wiis is.

dinsdag 13 mei 2008

Afscheid van de secretaresse van ESO-Expertise

Dinsdag 13 mei 2008

Het is vandaag de laatste keer dat onze ESO-Expertise-secretaresse de notulen van ons ESO-Expertise-teamoverleg verzorgt. Ze werkt voortaan alleen voor de ESO-afdeling Marketing. Ook voor Paul van Amsterdam is het de laatste keer dat hij onze plenaire teamvergadering voorzit, maar Paul blijft na vandaag nog enige weken in ons midden. De afscheidnemende secretaresse krijgt van Paul bloemen aangeboden aan het begin van ons werkoverleg, als dank voor haar secretariële diensten aan ons team verleend.

Daarna volgt het overleg over met name EVC èn over de door ons team in het afgelopen jaar aangeboden dienstverlening en de daar ook uit voortvloeiende speerpunten voor het komende collegejaar.

maandag 12 mei 2008

Elfstedentocht voor motoren bij Finkum en Stiens

Maandag 12 mei 2008
Op onze middagwandeling ten noordwesten van Stiens - op deze 2e Pinksterdag - kruist ons pad tweemaal de route van de Elfstedentocht voor motoren.

Tussen Stiens en Finkum komt ons een lange sliert van motorrijders tegemoet. Het is een bont gezelschap met bv. klassiekers, snelle motoren, trikes en een enkele motor met zijspan. Tussen de groepen motoren rijden af en toe ook enkele oldtimer auto's. Voor de liefhebbers is deze combinatie een lust voor het oog en voor het oor.

De tweede maal kruisen onze wegen op het Stienser kruispunt waar de motoren vanaf Hallum bij Stiens hun weg in westelijke richting vervolgen in de richting van Sint Annaparochie. Ook hier rond dit kruispunt staan groepjes toeschouwers. Deze bermtoeristen wuiven naar de motorrijders en krijgen veelal een claxonstoot en een handgroet retour.

zondag 11 mei 2008

Pinksterfeest: vuurtongen verspreidden zich

Zondag 11 mei 2008

"Vandaag is rood", de liturgische kleur van feest in de Kerk. Vanmorgen vieren we in De Hege Stins onder leiding van dominee Bart Ramaker het Pinksterfeest. De muzikale begeleiding wordt vandaag verzorgd door organist Han Giesing, pianist Jorick Feenstra, dwarsfluitist Mirjam van Tellingen en hoboïst Paula Faber.

Deze dag is extra feestelijk, omdat de vier jonge gemeenteleden Margriet de Boer, Sandra Kooistra, Wiebrand van der Meer en Anna de Vries hun geloofsintenties uitspreken en daarna hun geloof belijden in het midden van onze gemeente. Na afloop felicitaties voor deze vier nieuw-belijdende leden, hen alle heil en zegen toewensend in hun verdere leven.

Het liturgisch bloemstuk voorin de kerk verbeeldt de "... vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, ..." (Handelingen 2: 1-13).vrijdag 9 mei 2008

KFFB-boekefoarrie ferfarre

Freed 9 maaie 2008
Hjoed ferfarre KFFB-bestjoerslid Dick Eisma en ik it grutste part fan 'e boekefoarrie fan 'e Kristlik Fryske Folks Bibleteek. Jierren lang hat dizze mânske foarrie yn 'e garaazje fan Dick yn Aldehaske goed plak hawn. No is de tiid kommen om foar ús kommende KFFB-bestjoerslid en boekebehearder Corrie Rozendal de foarrie te ferfarren nei in oar plak, by Dokkum om.

Ús oar Dokkumer KFFB-bestjoerslid Jacobus Knol hat in goed plak foar ús boeken fûn yn in pleats yn Boarnwert. Mei ús auto's en twa swiere oanhingweinen fol KFFB-boeken ryde Dick en ik oerdei nei ús nije KFFB-magazyn. Yn Boarnwert hat Koos al in soad wurk ferset mei it meitsjen fan in grut tal boekerakken; in knap stik wurk. Yn Boarnwert stiet Koos klear om Dick en my by te stean mei it sjouwen fan alle boekedoazen fan 'e oanhingweinen yn 'e nije boekerakken. No noch ien kear op en del ryde en dan is de hiele KFFB-foarrie op it nije plak.

woensdag 7 mei 2008

6-10 verlies voor CSL korfbal vs Quick '21


Woensdag 7 mei 2008

Vanavond wandelen Durkje en ik even van Stiens naar Britsum. Daar moet zoon Pieter op Sportcomplex Britsenburgh voor CSL korfballen tegen Quick '21 uit Oudega (Smallingerland).

De wedstrijd begint om 20.00 uur, op het moment dat de aangename voorjaarszon nog net boven de bomen rond het Britsumer korfbalveld haar zachte avondlicht en warmte schenkt.

De A1-jeugd van CSL zet alles op alles, maar moet na een ruststand van 3-3 in de tweede speelhelft toch het onderspit delven met een verliezende eindstand van 6-10.