zaterdag 29 maart 2008

Sloop Snijder Woon-ideeën, voorheen Zwembad Stiens

Zaterdag 29 maart 2008
Ook vandaag, op zaterdag, wordt in Stiens gewerkt aan de sloop van het grote winkelpand van Snijder Woon-ideeën. De sloop betekent het einde van deze grote woninginrichter langs de Uniawei, aan de voet van de Stienser molen De Hoop.
Toen wij in 1992 in Stiens kwamen wonen, heeft onze zoon Jan Wijbe in dit pand zijn eerste zwemlessen gehad. In het begin van de 90er jaren was dit winkelpand namelijk nog het zwembad van Stiens. Dat zwembad verhuisde destijds naar Sportcomplex It Gryn, aan de oostzijde van Stiens.
Als de sloop van dit winkelpand en woonhuis achter de rug is, wordt op deze locatie gestart met de nieuwbouw van twee naast elkaar gelegen supermarkten: Lidl en Poiesz. Lidl is nieuw voor Stiens en Poiesz verhuist dan vanuit de Langebuorren naar de Uniawei.

vrijdag 28 maart 2008

Zevenwoudenpad: van Vledder naar Steenwijk

Vrijdag 28 maart 2008
Durkje en ik lopen de laatste dagtocht van het Zevenwoudenpad. Vandaag resteert nog het traject van Vledder naar Steenwijk: 25 kilometer.
Bij Wilhelminaoord bezoeken we het Jan Wartenahof: een heemtuin met reconstructie van prehistorische gebouwen, eigendom van de Gemeente Den Haag. Door het Nijensleeker Veld arriveren we bij het Landgoed De Eese, met een kasteeltje. We rusten even in het Eeserveld: een heideveld met grafheuvels. Voorbij Fredeshiem klimmen we over De Woldberg en komen daarna in Steenwijk aan.
Hiermee sluiten we vandaag het 155 kilometer lange Zevenwoudenpad af, dat we hebben gelopen van Lauwersoog (22 december 2008) naar Steenwijk (28 maart 2008).
Omdat we tussen Ureterp en Hoornsterzwaag zowel de Westroute als de Oostroute hebben gelopen, is het Zevenwoudenpad voor ons een route van 175 kilometer geweest.

donderdag 27 maart 2008

1e Landelijk Beraad Nederlands Bijbelgenootschap


Donderdag 27 maart 2008

Het is de eerste keer dat we vandaag bijeenkomen als Landelijk Beraad van het Nederlands Bijbelgenootschap. Dit is een geheel nieuw orgaan binnen het NBG. Het Landelijk Beraad is het overleg- en adviesorgaan ten behoeve van het vrijwilligerswerk in de regio's van het NBG. Deze groep komt met voorstellen en adviezen (bij bijvoorbeeld de directeur van het NBG) om het vrijwilligerswerk nog effectiever en efficiënter te maken.


Bert de Jong (NBG-manager van de afdeling Presenteren en Activeren) fungeert deze opstartvergadering in Hotel Leusden als enthousiasmerend avondvoorzitter en brengt ons na een kennismakingsronde tot de eerste werkafspraken.

We wijzen onze afvaardiging naar de Landelijke Ledenraad van de NBG aan èn benoemen Hans van Loon als onze eerste voorzitter van het Landelijk Beraad. Met dit elftal - elke regio 2 vertegenwoordigers èn Bert de Jong als toegevoegd lid - zullen we proberen om de vrijwilligersbeweging van het Nederlands Bijbelgenootschap zo goed mogelijk te dienen met onze adviezen en voorstellen.

maandag 24 maart 2008

Snie op Peaskemoandei


Moandei 24 maart 2008

Fan'e moarn is de wrâld al wer wyt fan'e snie. It is in dei fan wikseljend snie en waarme sinne.

Wy binne te kofjedrinken by skoanheit en skoanmem yn Broeksterwâld.

In moai tin snietek leit oer de Hallumermieden en oer it Bûtenfjild tusken Stiens en Broeksterwâld. In protte einen, swannen, ljippen, fiskmiuwen, besnijde skiep en hjir en der ek hazzen sjogge wy yn it fjild.

Ek it kampke grûn tusken de Master Hamstrjitte en de Woudstrastrjitte yn Broeksterwâld leit hjir och sa moai by.

zondag 23 maart 2008

Pasen: De Heer is waarlijk opgestaan


Zondag 23 maart 2008

In de afgelopen nacht van Witte Zaterdag op Paaszondag sneeuwde en hagelde het, dus vanmorgen beginnen we met een wit Pasen.

Vanaf half elf vieren we als gezin vanmorgen in het midden van onze gemeente het Paasfeest in De Hege Stins van Stiens.

De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken onder de klanken van "Licht ontstoken aan het duister."

Het Veertigdagenproject over Nehemia "Bouwen aan de stad van je dromen" wordt vandaag afgesloten.

De eerste bloemen in de stad, de nieuwe Paarskaars en de Stad van onze dromen zien we op het liturgisch centrum in de kerkzaal (foto).


We sluiten de dienst af met het zingen van:

"U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer".