dinsdag 30 juni 2009

Maaike Grendel exposeert in Stiens

Dinsdag 30 juni 2009

Tot 31 augustus 2009 exposeert Maaike Grendel haar schilderijen in het Gemeentehuis van de gemeente Leeuwarderadeel te Stiens. Maaike Grendel is in 1966 geboren in Leeuwarden en woont nu bijna 14 jaar in Cornjum, gelegen tussen Leeuwarden en Stiens, waar zij ook haar atelier en een kleine galerie heeft.

In haar jeugd ging Maaike's interesse al op de basisschool uit naar de creatieve vakken. Maar sinds 2004 is zij pas gaan tekenen en schilderen, om zo haar ideeën op bijvoorbeeld papier, doek en paneel te zetten. Ze is autodidact en volgt in 2009 een cursus tekenen en schilderen bij Joke Zwaan.

Maaike is heel divers in haar werk. Ze schildert het liefst op acrylbasis, maar vindt het ook boeiend om met gemengde technieken te werken. Een mooi voorbeeld van zo’n gemengde techniek met acryl is het kunstwerk “Klaproosjes”, een werk van 80 bij 79 centimeter, geproduceerd in het jaar 2004.

Naast schilderen houdt Maaike Grendel zich ook bezig met digitale fotografie en met het bewerken van haar foto’s..

maandag 29 juni 2009

It Dokkumer Lokaaltsje is ‘t paad noch net alhiel bjuster

Moandei 29 juny 2009

"It Dokkumer Lokaaltsje” is de folksnamme fan it âld spoar fan Ljouwert fia Stiens nei Dokkum. It is it eastlike diel fan ‘e “Noord-Friesche Locaalspoorweg-Maatschappij” (it NFLS), oprjochte yn 1899. Yn 1901 gie de earste persoane-trein oer dit spoar fan Ljouwert fia Stiens nei Ferwert. Letter waard it spoar trochlutsen fia Ternaard, Dokkum, Mitselwier en yn 1913 ek noch oan’t Aenjum ta. Us Jan Wijbe siet mei syn klassegenoaten noch op 9 septimber 1992 yn ‘e persoane-trein dy’t fan Stiens nei Ljouwert en wer werom ryd, by gelegenheid fan it 750 jierrich bestean fan ús gemeente Ljouwerteradiel.

Yn Stiens op ‘e oergang fan it lokaaltsje dwers troch de Truerderdyk stiet noch it ferruste, inkel Andreaskrús, wat hjir seit dat it in inkeldspoar wie. It skean steand Andreaskrús is makke fan de twa diagonalen fan in rjochthoek. Der wurdt sein dat Jezus syn apostel Andreas yndertiid krusige is op sa’n soarte fan krús. Dêrom neame wy it in Andreaskrús.

It is allegearre âlde spoar-gloarje.
Hjoed sjogge jo yn Stiens noch spoaren fan krús en spoar, mar it is sûnder doel net folle mear as âld izer.

Mar net alle gloarje fergiet; âlde lieten bliuwe bygelyks.
Sa bliuwe de wurden en de meldy fan it liet oer “It Dokkumer lokaaltsje” bestean.
Harkje (sjoch de weblink hjirûnder), lês en sjong ris mei.

Weblink nei "It Dockumer Lokaeltsje"

Yn it noarden fan Fryslân, der ried ris in tram mei in gong fan sa'n tritich yn 't oer.
Mar de tiid gong foarby en dat tramke moast wei.
En doe rekke de bouhoek fol fjoer.
Refrein:
Yn it Dokkumer lokaaltsje, siet men rom it hiele ein.
En it wie der sa smûk, as men siet yn 'e hoek.
O, wat wie dochs dat tramke soms fijn.


In kommisje fan trije, dy kaam oan it wurd.
Foar dy tram der moast komme in bus.
En it duorre net lang, want it spoar wie net bang.
En no hinget in elts oan ‘e lus.
Refrein

Hiel de bouhoek stiet stram, hast yn fjoer en yn flam,
want de bus no dy is oan 'e rol.
En jo stean by de wei en jo kinne net mei,
want de bus, no dy is altyd fol.
Refrein

Dêrom no ta beslút, smyt dy bus der wer út,
en jou ús dan mar leaver it spoar.
Ek al fret hy de koal ek by 't weintsje hast fol,
en al wie men fan 't reizgjen wat goar.
Refreinzondag 28 juni 2009

Wees niet bezorgd, sta op en ga helpen

Zondag 28 juni 2009

Voorganger van de ochtendkerkdienst van deze zondag in De Hege Stins te Stiens is de heer Hille Vlasman uit Hallum. Vanmorgen nemen de basisschoolkinderen van groep 8 afscheid van de Kindernevendienst. Aan deze fleurige kerkdienst in de goed gevulde kerkzaal werkt naast organist Han Giesing ook onze eigen Hegestinsband mee. Zonder met de blote voeten in het zand te zitten, gaan we straks wel ervaren wat het is om met Hagar & Ismaël de woestijn van Berseba in te trekken, aldus de dienstdoende voorganger.

Vóórin de kerkzaal zingen alle basisschoolkinderen een prachtig kinderlied voor, waarna ook wij als gemeente dit lied met hen zingen. Daarna gaat deze kinderschare zingend tussen de rijen door naar de bijzalen, waar met hen de Kindernevendienst verder gaat. Na afloop komen ze met allerhande muziekinstrumenten weer terug, waarna ze de afscheidnemende Kindernevendienstgroep toezingen en tenslotte ten afscheid van de Kindernevendienst handjes van ballonnen en van papier geven aan de kinderen van groep 8.

In de grote kerkzaal worden we door voorganger Vlasman in figuurlijk opzicht samen met Hagar & Ismaël meegenomen naar en in de woestijn van Berseba. De bijvrouw, slavin en draagmoeder van Abraham & Sarai wordt door Abraham op last van zijn vrouw Sarai met haar kind van Abraham de woestijn ingejaagd, om nooit weer terug te keren. Als het meegekregen water al lang op is, huilt Hagar bittere tranen nabij haar uitgedroogde, stervende zoon. Maar zo mag het niet aflopen. God roept Hagar in deze nood om haar bezorgdheid weg te nemen. Als ze opdracht krijgt om op te staan om haar zoon te helpen, blijkt dat de aanvankelijk hopeloos ogende situatie niet zo hopeloos is als eerder door haar werd gedacht. Als ze opstaat om actief te worden, biedt God haar het zicht op een waterput.

De oplossing voor haar probleem was er dus al wel, maar die werd door Hagar nog niet gezien. Zo zouden ook wij in ons dagelijks leven in nood kunnen gaan berusten in de gegeven situatie. Maar de opwekkende en activerende boodschap van de heer Vlasman is duidelijk en overtuigend: wees niet bezorgd, sta op en ga aan de slag. Je ziet dan ineens nieuwe kansen, bent dan in staat om ook anderen overeind te helpen en hen te ondersteunen; een nieuwe, betere toekomst tegemoet. En neem maar van mij aan dat deze voorganger Hille Vlasman alle recht van spreken heeft om óns deze waardenvolle levenskunst te leren.

zaterdag 27 juni 2009

Vaarwel Vlieland

Zaterdag 27 juni 2009

Goed uitgerust van onze wandeltocht van gisteren, genieten Durkje en ik van een welverzorgd ontbijt in Hotel Donia State. Na het uitchecken wandelen we van het hotel over de Badweg naar Oost-Vlieland. Daar ontmoeten we Pieter in de personeelswoning van het restaurant Puur Vlieland waar hij werkt.

Als we om kwart voor elf door de Dorpsstraat lopen, is aan de ons tegemoetkomende wandelaars en fietsers met bagage te zien dat zojuist een veerboot in de veerhaven van Oost-Vlieland arriveerde. Slingerend gaan deze pas aangekomen fietsers - waarvan je direct kunt zien dat sommigen thuis nooit of nauwelijks fietsen - op soms veel te grote of ook wel veel te kleine fietsen tussen de voetgangers en andere fietsers door. Gelukkig is de Dorpsstraat van dit autoluwe eiland breed genoeg voor deze wirwar van zoekende en flanerende toeristen.

Nadat we in het zicht van de veerhaven samen met Pieter op het terras van restaurant De Stern koffie hebben gedronken, monsteren we tegen kwart voor twaalf weer aan op de veerboot naar Harlingen. Vanaf het bovendek van de varende veerboot zien we de haven steeds kleiner worden, passeren we de vernieuwde jachthaven, laten we het havenstrand aan de oostzijde van Oost-Vlieland ook achter ons en kiezen we met de nodige deining het ruime sop tussen Vlieland en Terschelling, om vervolgens tussen een groot aantal zeilschepen en motorbootjes door over de Waddenzee richting Harlingen-haven te varen. Het zonovergoten Vlieland achter onze veerboot verdwijnt langzaam als een nog wel zichtbare, wit-geel-groene, streep op de horizon. Vaarwel Vlieland.

Lanterfanten over Route 1.6 van Oost-Vlieland naar Oost-Vlieland

Vrijdag 26 juni 2009

De auto laten Durkje en ik achter op het havenparkeerterrein in Harlingen en we nemen om 9.00 uur de boot van Harlingen naar Vlieland. Een deel van onze bagage stallen we in het dorp Oost-Vlieland, bij Restaurant Puur Vlieland, waar Pieter werkt.

We gaan vandaag de 21 kilometer lange route 1.6 wandelen van de Wandelgids "Friesland voor lanterfanters". Het thema van deze wandeltocht is: "Dromen van verre reizen", als verwijzing naar de dichter Jan Jacob Slauerhof, die hier op Vlieland als ziek kind vaak voor herstel bij familie logeerde. Vanaf de aanlegsteiger van de veerdienst Vlieland-Harlingen gaan we langs het waterfront over de Waddenzeedijk naar de jachthaven, waar vanavond het nieuwe jachthavengebouw met havenkantoor en restaurant officieel wordt geopend. Voorbij de jachthaven gaan we over de duinopgang naar het havenstrand aan de oostzijde van het eiland. Dan wandelen we langs de vloedlijn tot aan Dam 60, waar we bij de strandopgang van Camping Stortemelk achter de duinen en door het bos verder gaan, tot we bij de meest noordelijke bebouwing van Oost-Vlieland komen.

Over bospaden en fietspaden en langs de ijsbaan komen we dan bij de hoge Vuurboetsduin. Ten noorden van de vuurturen dalen we over het Dievenpaadje door het naaldbos af naar de Torenvijver, waarin de waterlelies vandaag bloeien. Via de Langebaan, het Ankerpad en het Kantonnierspad komen we uit op het Pad van Dertig ter hoogte van Dam 30. Vanaf dit pad lopen we in zuidwestelijke richting door het ruige begrazingsgebied, zoveel mogelijk gebruik makend van de hier en daar door koeien getreden smalle paadjes. Bij het Pad van Vianigh (Twintig) gaan we richting strand, om bij de strandopgang naar het westen te gaan over het Malgumpad. We komen dan uit bij het meest westelijke punt van onze dagmars, bij het Posthuis, waar we pauzeren.

Vanaf het Posthuis gaan we door Bomenland, langs De Oude (eenden)Kooi, langs de werkschuur van Staatsbosbeheer, langs het Dijkstra plasje en weer door het begrazingsgebied. Dan langs de Nieuwe Kooi tot de Oude Postweg, om dan weer binnendoor langs het Natuurkampeerterrein Lange Paal van Staatsbosbeheer te gaan. En dan gaat het weer richting Oost-Vlieland.

We dineren in de Dorpsstraat van Oost-Vlieland in het gezellige restaurant Puur Vlieland, waar Pieter ook vanavond aan het werk is. Aan het eind van de avond wandelen we vanuit Oost-Vlieland over de Badweg naar het nieuwe Hotel Donia State, waar we de nacht doorbrengen.

donderdag 25 juni 2009

Krúspunt op Radio Middelsé

Tongersdei 25 juny 2009

Radio-omropster Joukje Deelstra fan Radio Middelsé noege my koartlyn út om yn 'e radio-útstjoering fan jûn tusken seis oere en healwei sânen foar in fraachpetear yn 'e studio te kommen. It giet jûn oer de oprjochting fan Krúspunt, it Frysk Oekumenysk Platfoarm, dat de fuortsetting wêze sil fan it Kristlik Frysk Selskip (sjoch myn weblogberjocht fan 2 juny 2009).

Joukje hie yn it Frysk Deiblêd lêzen dat ik út namme fan en as bestjoerder fan 'e Kristlik Fryske Folks Bibleteek (KFFB) ien fan 'e fjouwer oprjochters bin fan Krúspunt, wat har brocht ta it radio-fraachpetear fan hjoed.

It fraachpetear wurdt jûn streekrjocht útstjoerd en wurdt werhelle op sneintemoarn 28 juny 2009 tusken âlve oere en healwei tolven op Radio Middelsé. Yn it radiopraatsje giet it jûn fral oer de wize wêrop as Krúspunt oprjochte is, wêrom't Krúspunt sa wichtich is foar de hjoeddeistige en kommende Fryske oekumene en hokfoar tsjinstferliening Krúspunt fersoargje sil yn 'e kommende jierren.

Radio Middelsé stjoert radioprogramma's út yn it noarden fan Fryslân. It fraachpetear fan jûn mei my yn 'e Stienzer studio is it earste diel fan it radioprogramma "Tsjerke yn Beweging", dat alle tongersdeis en sneins útstjoerd wurdt op Radio Middelsé.

woensdag 24 juni 2009

Teamdag Corporate Office-Quality Assurance in Fredeshiem

Woensdag 24 juni 2009

De hele dag zijn we als team voor een Teamdag van de de afdeling Quality Assurance van het Corporate Office van Stenden hogeschool aan het werk in Buitengoed Fredeshiem nabij Steenwijk. Samen met de collega's Helma en Regina èn inmiddels ook met onze nieuwe collega Nienke geven we verdergaande invulling aan ons werk op het gebied van de Quality Assurance in onze hogeschoolorganisatie, in onze opleidingen en in onze binnenlandse en buitenlandse sites.

Zoals te doen gebruikelijk tijdens een teamvergadering beginnen we als warming up vanmorgen met een leergesprek over één van de 100 regels uit het boek "100 Gouden regels voor kwaliteitsmanagement" (zie mijn weblogbericht van 1 februari 2009). Vandaag gaat het over: "Een goede kwaliteitsmanager heeft een geweten èn lef".

Daarna bespreken we de inhoud van het recente strategiedocument van Stenden hogeschool, genaamd "New University; Tocht naar de toekomst" (zie mijn weblogbericht van 2 april 2009). Daarna stellen we gevieren een zo compleet mogelijke SWOT-analyse op met onze eigen afdeling Quality Assurance als object. De geïnventariseerde sterktes & zwaktes en kansen & bedreigingen gebruiken we ten behoeve van de doorontwikkeling van ons beleidsplan voor Quality Assurance.

Bij aanvang van het middagprogramma beginnen we met een resumé van waar Quality Assurance binnen het Corporate Office van Stenden hogeschool voor staat en gaat. Dat vormt vervolgens een mooie opstap naar ons Jaarplan 2009 en het Activiteitenoverzicht 2009, waarmee wij dit jaar aan het werk zijn. Vanuit de geconstateerde stand van zaken per heden en rekening houdend met de strategische hogeschoolkeuze voor de komende jaren, kunnen we aan het eind van de middag het Jaarplan 2010 in de steigers zetten, om op korte termijn de overgang van het lopende naar het komende collegejaar en om op wat langere termijn de overgang van het lopende kalender(boek)jaar naar het komende kalender(boek)jaar vlekkeloos te laten verlopen.

dinsdag 23 juni 2009

Diplomering post-hbo Bedrijfskunde in Groningen

Dinsdag 23 juni 2009

Na twee jaar deeltijdopleiding Bedrijfskunde heeft mijn broer Jan Koehoorn vandaag zijn avondopleiding afgesloten. In Hotel Hampshire te Groningen woon ik de diplomauitreiking bij van deze post-hbo-opleiding van Hanzeconnect, de aan de Hanzehogeschool Groningen verbonden instelling, die o.a. post-hbo-opleidingen op het gebied van management, organisatie en Human Resource Mananagement aanbiedt.

Achtereenvolgens passeren alle 22 geslaagde cursisten de revue; soms solo, enkelen in tweetallen. Van alle geslaagden wordt tijdens de diplomauitreiking verteld met welke "In-company-study" de gediplomeerden binnen de eigen werkkring afstuderen. Jan krijgt zijn diploma met speech aangeboden door docent Hans van Rooij. Dit diploma vormt het bewijs van een welkome deskundigheidsbevordering voor Jan zijn werk als Kwaliteitsmanager bij het Sportbedrijf Smallingerland te Drachten.

maandag 22 juni 2009

Monstercollecties tassen & accessoires van SBenRM

Maandag 22 juni 2009

In de vitrine van het Fashion Experience Center van Stenden hogeschool in Leeuwarden worden momenteel vier monstercollecties tassen & accessoires geëtaleerd, die zijn gemaakt door 20 derdejaars studenten van de HBO-bachelor-opleiding Small Business en Retail Management (SBenRM).

Voor hun opdrachtgever Maytrade hebben deze SBenRM-studenten met als specialisatie Fashion Retail Management een deel van de nieuwe collectie voor de zomer van 2010 gemaakt. Deze monstercollectie werd door hen gemaakt in het semester "Fashion Retail", een derdejaars onderwijssemester.
Maytrade specialiseert zich in geitenleren tassen en accessoires en ze produceert fairtrade in Marokko.

De opdracht die onze SBenRM-studenten kregen, luidt: "Maak voor een opdrachtgever uit het werkveld een monstercollectie, die aansluit bij de actuele trendvoorspellingen". Het resultaat is nu te zien in de vitirine van het Fashion Experience Center.

zondag 21 juni 2009

Geke Pot exposeert in De Hege Stins

Zondag 21 juni 2009

Vanaf medio april 2009 exposeert Geke Pot enkele van haar schilderijen in De Hege Stins te Stiens. Geke Pot is geboren in 1943 in Beilen en woont momenteel in Leeuwarden. Ze heeft in Hoogeveen de A-opleiding Verpleegkundige gedaan en daarna in 1969 in het Diaconessenhuis van Leeuwarden volgde ze ook de kraamopleiding. Vanaf 1976 werkte ze bij de “Stichting Hallum” en volgde ze de opleiding Maatschappelijk Werk in Ede. Ze heeft uiteindelijk 23 jaar gewerkt bij de Stichting Hallum; onder andere als intaker. Verder verrichtte ze werk op het gebied van deskundigheidsbevordering.

Vanaf 1981 schildert ze. Geke Pot heeft van diverse kunstenaars les gehad. Momenteel heeft ze wekelijks nog les in Leeuwarden. Daar heeft ze ook aan diverse exposities mee gedaan.

Er liggen heel wat voetstappen van haar in Stiens en in ons het kerkelijk centrum “De Hege Stins”. Ze vindt het leuk dat ze gevraagd werd om in de ontvangsthal van De Hege Stins te exposeren. Geke Post zocht voor haar tentoonstelling vooral “kleur & fleur” bij elkaar en nu hoopt ze dat je er als bezoeker van de expositie van zult genieten. Eén van de door haar momenteel geëxposeerde werken, is het schilderij "Klaproos".

zaterdag 20 juni 2009

The little book of Bathroom Philosophy

Zaterdag 20 juni 2009

Het is toch al weer ruim 30 jaar geleden dat ik tijdens mijn studie de denkbeelden van de belangrijkste filosofen van de wereld bestudeerde. Tijdens die studie lag de focus op onderwijs. Voldoende aanleiding om mijn kennis van de filosofie weer eens wat op te frissen èn die in een iets breder kader (dan onderwijs) te plaatsen. Het in 2004 gepubliceerde boek "The little book of Bathroom Philosophy" van de Amerikaan Gregory Bergman is daartoe een aanrader. Dit boek is vertaald door Chiel van Soelen en Pieter van der Veen en is in 2009 uitgegeven met als titel: "Filosofie voor in bed, op het toilet of in bad". In dit boek van Bergman passeren veel filosofen en hun denkbeelden.

Twee hoofstromingen van het denken komen hier aan de orde, te weten:
A. de Rationalisten, die geloven dat de rede onderscheiden is van zintuiglijke ervaringen en dat de rede de voornaamste bron is van menselijke kennis;
B. de Empiristen, die stellen dat menselijke kennis ontstaat vanuit zintuiglijke ervaring en die zeggen dat de rede alleen dient om informatie uit zintuiglijke waarneming over te brengen.
De filosofen die hier worden beschreven, richtten zich op onder andere ethiek, politiek, religie, kennisleer (epistemologie), metafysica en/of taal.
Van ruim 20 filosofen (die leefden tusssen 640 voor Christus en 2000 na Christus) las ik hun beknopte levensbeschrijving, hun belangrijkste ideeën en een serie citaten:

1. Thales: "Het oerbeginsel van alles is water; alles heeft zijn oorsprong in water en keert daarin terug";
2. Socrates: "Wees zoals je wilt zijn";
3. Plato: "De richting die de opvoeding geeft aan een mens, zal diens toekomstig leven bepalen";
4. Aristoteles: "Plezier bij het doen, zorgt voor perfectie in het werk";
5. Augustinus: "Leef in een christelijke gemeenschap";
6. Thomas van Aquino: "Liefde begint, waar weten eindigt";
7. René Descartes: "Om te weten wat mensen werkelijk denken, moet men eerder letten op wat ze doen, dan op wat ze zeggen";
8. Thomas Hobbes: "Onmatigheid wordt van nature gestraft met ziekten";
9. Benedictus de Spinoza: "Alles wat is, is in God, en zonder God kan niets zijn of ontstaan";
10. John Locke: "Lezen voorziet de geest alleen van kennismateriaal; het is door ons denken dat we ons eigen maken wat we lezen";
11. David Hume: "Het heeft het onderwijs bepaald geen goed gedaan dat het werd opgesloten in schoolgebouwen en monnikscellen, afgezonderd van de wereld en goed gezelschap";
12. Immanuel Kant: "Het slechte aan oorlog is, dat het meer slechte mensen oplevert dan afvoert";
13. G.W.F. Hegel: "In de wereld is nooit iets groots tot stand gekomen zonder hartstocht";
14. Karl Marx: "De mensheid stelt zich altijd alleen maar taken, die zij in staat is uit te voeren";
15. Jean-Jacques Rousseau: "De mens die niet gauw een belofte doet, houdt zich er het trouwst aan";
16. Arthur Schopenhauer: "Wat men goed leert in zijn jeugd, wordt nooit meer vergeten";
17. John Stuart Mil: "De leerling van wie nooit het onmogelijke geëist wordt, zal nooit doen wat hij kan";
18. Soeren Kierkegaard: "Bidden verandert niet God, maar wel degene die bidt";
19. Friedrich Nietzsche: "Alleen door te doen, leert men";
20. John Dewey: "We vinden het makkelijker om een nieuwe studie, cursus of nieuw type school toe te voegen, dan te kijken naar wat in de bestaande situatie nodig is";
21. Ludwig Wittgenstein: "De grenzen van mijn taal, zijn de grenzen van mijn wereld";
22. Jean-Paul Sartre: "Een verloren strijd, is een strijd die men denkt verloren te hebben";
23. Ayn Rand: "Een argument gebaseerd op intimidatie, is intellectuele onmacht bekennen";
24. W.V.O. Quine: "Leven is wat de minsten van ons, de meesten van ons het gevoel doet geven, dat de minsten van ons, er het meest van maken".

vrijdag 19 juni 2009

FIBAA visiteert School of Graduate Studies - 2e dag

Vrijdag 19 juni 2009

Dit is de laatste dag van de tweedaagse visitatie van de HBO-Master-opleidingen "Master International Service Management" (MISM) en "Master International Leisure and Tourism Studies" (MILTS) van Stenden university in Leeuwarden (voor een verslag van de eerste dag, zie mijn weblogbericht van 18 juni 2009). De Duits-Nederlands-Finse visitatiecommissie van de Duitse "Foundation for International Business Adminstration Accreditation" (FIBAA) besteedt zowel vanmorgen als vanmiddag haar tijd o.a. aan het uitgebreid bestuderen van de inhoud van allerlei documenten uit de visitatiekast van deze twee opleidingen.

Het visitatiepanel voert vandaag ook een aantal vraaggesprekken met onze "administative staff", met het management team van de beide Master-opleidingen en met een Britse vertegenwoordiger van de London Metropolitan University (LondonMet), met wie onze beide opleidingen al zo'n 20 jaar een intensieve samenwerkingsrelatie onderhouden ten behoeve van de double degree, die aan onze studenten wordt uitgereikt bij het succesvol afstuderen aan één van beide Master-opleidingen @Stenden.

Aan het einde van de middag verzorgt het visitatiepanel van FIBAA een plenaire feedback sessie, waarin de panelvoorzitter de voorlopige bevindingen van de twee afgelopen visitatiedagen presenteert. Het FIBAA-panel bljkt met groeiend enthousiasme kennis genomen te hebben van alle ins en outs van de beide gevisiteerde opleidingen en van onze internationale hogeschool. Tussen de loftuitingen door geeft de voorzitter nuttig en interessant "Food for thought", zoals hij het noemt.

"Leadership" zou wel wat prominenter en verdiend in het curriculum genoemd mogen worden, want dat zou de lading als vlag met recht dekken. De voorzitter prijst het committment van het hogeschoolbestuur voor deze kleine topopleidingen. Ook complimenten voor de vertegenwoordiger van London Metropolitan University voor de duurzame, zich steeds verder verdiepende samenwerkingsrelatie tussen LondonMet en Stenden university. Het onderwijsaanbod wordt herkend als een ware concretisering van het onderwijsconcept van de hogeschool. Onze Quality Assurance krijgt een compliment. De voorzitter van de visitatiecommissie vergelijkt ons voorzieningenniveau voor studenten met de faciliteiten die hij in Duitse Fachhochschulen en Universiteiten aantreft en kan ons geen groter compliment geven dan met zijn typering over de Stenden facilities: "You're in heaven".

donderdag 18 juni 2009

FIBAA visiteert School of Graduate Studies - 1e dag

Donderdag 18 juni 2009

Twee HBO-Master-opleidingen van de School of Graduate Studies (SGS) van Stenden university worden vandaag en morgen gevisiteerd in Leeuwarden. We hebben de Duitse accreditatieorganisatie 'Foundation for International Business Administration Accreditation" (FIBAA) verzocht om de opleidingen "Master International Leisure and Tourism Studies" (MILTS) en "Master International Service Management" (MISM) te visiteren, teneinde de heraccreditatie voor de komende zes jaren te verkrijgen.

FIBAA heeft een internationaal visitatiepanel samengesteld, waarvan de panelleden afkomstig zijn uit Duitsland, Nederland en Finland. De beide gevisiteerde opleidingen van Stenden University hebben voor vandaag vertegenwoordigers van het College van Bestuur, het opleidingsmanagement, het docententeam, van studenten, alumni en werkveld vanuit een aantal landen en werelddelen naar Leeuwarden laten komen om hen vandaag (en morgen) in gesprek te laten gaan met de visitatiecommissie. Verder staan op gestelde tijden andere (oud)studenten, werkveldvertegenwoordigers en docenten in diverse landen telefonisch standby om in telefonisch overleg aanvullende, eventueel resterende vragen van het FIBAA-panel te beantwoorden.

Samen met het opleidingsmanagement en met stafmedewerkers verzorg ik de hele dag de briefings en debriefings voor alle gespreksgroepen die vandaag de revue passeren.

Het is op zo'n hoogtijdag mooi om te zien wat het voor ons allemaal betekent om op een internationale hogeschool werkzaam te zijn.

woensdag 17 juni 2009

Raad van Advies van Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Woensdag 17 juni 2009

Op uitnodiging van de Raad van Advies van de HBO-Bachelor-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) van Stenden hogeschool ben ik aanwezig in de periodieke bijeenkomst van dit adviesorgaan om een presentatie te verzorgen en met de Raad in gesprek te gaan over de betrokkenheid van de Raad van Advies bij het reeds ingezette accreditatietraject.

De Raad van Advies is voor het management van de opleiding het werkveld-adviesorgaan dat structureel en actief betrokken is bij de interne kwaliteitszorg van de opleiding. Tijdens de bijeenkomst van vanavond richten we de focus op de taak die de Raad van Advies heeft bij bijvoorbeeld:

* de kennisontwikkeling van studenten, middels het aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en/of de interactie met de beroepspraktijk, zoals bijvoorbeeld via toegepast onderzoek;
* de ontwikkeling van beroepsvaardigheden, in bijvoorbeeld de actuele beroepspraktijk;
* het adviseren tijdens het beoordelen, toetsen en examineren van studenten;
* de deskundigheidsbevordering van docenten, zodat zij bijvoorbeeld een optimale verbinding kunnen blijven leggen tussen opleiding en beroepspraktijk;
* het toetsen of studenten aan het eind van hun afstudeerfase aan de vereiste eindkwalificaties voldoen qua nivo, beroepsoriëntatie en aan de specifieke eisen die het domein van de sociaal pedagogische hulpverlening stelt.

In het verlengde van bovenstaande aspecten van interne kwaliteitszorg bespreken we tenslotte de wijze waarop de Raad van Advies van deze opleiding in de nu aangevangen periode van zelfevaluatie en visitatie ook actief, in een adviserende rol, zal worden betrokken als werkveldvertegenwoordigers.

dinsdag 16 juni 2009

Visitatie van Logistiek en Economie in Emmen

Dinsdag 16 juni 2009

Een belangrijke dag voor onze HBO-Bachelor-opleiding "Logistiek en Economie (LenE) van Stenden hogeschool in Emmen. De opleiding LenE wordt gevisiteerd om op afzienbare termijn opnieuw voor zes jaar te worden geaccrediteerd door de in Den Haag gevestigde Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Op dinsdag 2 juni 2009 was daartoe de eerste visitatiedag. Vandaag is voor LenE de tweede, afsluitende visitatiedag in Emmen, die wordt uitgevoerd door een visitatiecommissie van de Visiterende en Beoordelende Instantie (VBI) "Certiked". De opleiding LenE wordt gevisiteerd door een visitatiepanel bestaande uit gezaghebbende, onafhankelijke deskundigen uit het betreffende werkveld en op het gebied van kwaliteitszorg, hoger onderwijs en studentenzaken.

Voordat docenten, studenten en afgestudeerden (alumni) vandaag in gesprek gaan met het visititiepanel van Certiked, worden ze door ons in 20 minuten voorbereid op het volgende gesprek. Na afloop van het visitatiegesprek komen ze weer bij ons ondersteuningsteam van management en staf terug voor een 20 minuten durende debriefing. Op deze manier trachten we de visitatiecommissie goed voorbereide gespreksgroepen aan te bieden en bieden we voor alle groepen die de revue passeren de altijd weer gewaardeerde voor- en nazorg op zo'n altijd toch weer spannende werkdag. We dagen elkaar uit, maar bieden elkaar daarbij zo ook de nodige hulp en zorg.

Aan het eind van de dag biedt de visitatiecommissie ons allen een plenaire feedback-sessie aan, waarin kort maar krachtig terug wordt gekoppeld wat de bevindingen van de twee afgelopen visitatiebezoekdagen zijn. Het visitatiepanel laat ons niet al te lang in spanning zitten, want al in het begin van de feedback-sessie wordt ons meegedeeld dat het visitatiepanel zal komen tot een positief accreditatie-adviesrapport met goede facetscores. Als de NVAO dit advies te zijner tijd overneemt en de opleiding accrediteert, is dat de kroon op het werk van zes jaar hard werken aan hoger beroepsonderwijs en kan de opleiding met een aantal goed bruikbare suggesties de bewezen kwaliteit van de opleiding in de komende zes jaren nog verder optimaliseren.

maandag 15 juni 2009

Jonge lijsters zijn uitgevlogen

Maandag 15 juni 2009

Enkele weken geleden begon een lijster te nestelen in een conifeer in onze tuin.
Vier eieren werden in dit nest gelegd.
Het broeden begon.

Drie van de vier eieren kwamen uit.
De lijster-ouders vlogen dagenlang af en aan met wormen en larven en alles wat de drie lijster-kids maar wilden verorberen.
Ze groeiden letterlijk het nest uit.

Toen we gisteren na de kerkdienst thuiskwamen waren twee van de drie jonge lijsters uitgevlogen; precies twee weken nadat ze uit het ei kwamen.
Lijsterjong 1 zat nog in de conifeer, op een tak boven het ouderlijk nest.
Lijsterjong 2 zat zo'n tien meter verder, verscholen in de Hedera-klimop.
Lijsterjong 3 zat op een houten rek, vlakbij lijsterjong 2.
De lijsterouders - hoog in twee bomen - hielden mij goed in de gaten.

Aan het eind van de middag is van het hele lijstergezin - behoudens het nest en de uitwerpselen - geen spoor meer te bekennen.
Het vierde eitje ligt nog verlaten in het nest.

zondag 14 juni 2009

Invitatie voor het Avondmaal

Zondag 14 juni 2009

Vanmorgen vieren we tijdens de ochtendkerkdienst in De Hege Stins te Stiens het Heilig Avondmaal. Voorganger is dominee Gerrit Wessels en we worden muzikaal begeleid en ondersteund door organist/pianist Han Giesing, dwarsfluitist Mirjam van Tellingen en door de zanggroep Hege Stins o.l.v. Take Beukema. Voorafgaand aan het uitdelen van brood & wijn als teken van het lichaam & bloed van Jezus Christus zingen we in wisselzang het Tafelgebed "Van alle dagen deze morgen".

Het Heilig Avondmaal is een verwijzing naar het lijden & sterven van Jezus Christus, voorafgegaan door het zogenoemde Pesachmaal, het laatste avondmaal met Zijn twaalf leerlingen.

Jezus' Laatste Avondmaal heeft veel kunstenaars geïnspireerd om daaraan op eigen wijze een kunstwerk te wijden. Zo kennen we bijvoorbeeld tekeningen en schilderijen, fresco's, houtsneden, beeldengroepen, gevelstenen en gebrandschilderde ramen van deze maaltijd. Wereldberoemd is bijvoorbeeld het meesterwerk van Leonardo da Vinci, bekend onder de benaming "Laatste Avondmaal". Die muurschildering van Leonardo da Vinci heeft andere kunstenaars geïnspireerd om op hun eigen wijze in de kunsten mee te liften op de afbeelding die Leonardo da Vinci schiep.

Een modern voorbeeld van zo'n eigenzinnige kopie is het panoramische "Invitation" (Renato Casaro, 1992) met een afbeelding van bekende Hollywoodsterren van de afgelopen honderd jaar, die hier bij elkaar aan tafel zijn geschoven. Zo zien we daarop bijvoorbeeld Laurel & Hardy, Elvis Presley, James Dean, Charly Chaplin en Fred Astaire. Op de centerplaats van Jezus, als stralend middelpunt tussen al die beroemdheden, zit Marilyn Monroe. Deze maaltijd van filmhelden van de Amerikaanse filmgeschiedenis is een product van Renato Casaro. Casaro is een wereldberoemde kunstenaar, die zich veelvuldig heeft laten inspireren door de filmwereld van Hollywood. Films beïnvloedden Renato Casaro, hetgeen ertoe leidde dat hij hierover ging tekenen en schilderen. Casaro heeft veel filmposters gemaakt, die alom bekend zijn en waarmee hij ook grote prijzen heeft gewonnen.

En wij?
Jezus Christus koos Zijn 12 discipelen (leerlingen) voor Zijn laatste Avondmaal.
Renato Casaro koos 12 filmhelden uit Hollywood.
Wie zou jij uitnodigen?

zaterdag 13 juni 2009

Ledenraadsvergadering Vereniging VU-Windesheim in VUmc Amsterdam

Vrijdag 12 juni 2009

De vergadering van de Ledenraad van de Vereniging VU-Windesheim woon ik vandaag bij, samen met de twee andere Friese Ledenraadsleden Hans Capel en Ties Jan Eekhof. De bijeenkomst vindt plaats in het VU medisch centrum (VUmc) te Amsterdam. Verenigingsvoorzitter Elmer Mulder, tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van VUmc, opent deze statutaire vergadering.

Vóór de pauze staat de voortgang van het in 2008 vastgestelde "Meerjarenplan Vereniging VU-Windesheim 2008-2012" centraal. Elmer Mulder presenteert de stand van zaken op de hernieuwde impuls die wordt gegeven aan de ontwikkeling van de bijzondere (christelijke) identiteit van de instellingen. Daarna worden we door de VUmc-"Dienst Pastoraat en Geestelijke Verzorging" uitvoeriger geïnformeerd over de algemene identiteitsontwikkeling binnen VUmc door Jeannette Delver, en door Reina Steenwijk specifiek over de wijze waarop Interculturalisatie vorm en inhoud krijgt binnen het Diversiteitsbeleid.
Dit agendapunt wordt afgesloten met een voortgangsrapportage over de Opbouw van de Vereniging en over de programmaorganisatie VU-Connected, door Verenigingsvoorzitter René Smit, tevens voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit (VU), wiens rapportage wordt vervolgd met een plenaire discussie over de landelijke en regionale ontwikkelingen, ervaringen en verbetervoorstellen inzake de Vereniging en VU-Connected.

Na de pauze volgen een aantal statutaire zaken.
Eerst bespreken we de "Taken & Werkwijze van de Benoemingsadvies Commissie" (BAC), de commissie van de Ledenraad waarvan ik voorzitter ben, die o.a. gesprekken voert met (her) te benoemen leden van de Raad van Toezicht, teneinde de Ledenraad te adviseren op de voorliggende benoemingsvoordrachten.
Daarna presenteert de voorzitter van de Raad van Toezicht Pieter Bouw het "Verslag van de Raad van Toezicht 2008" en verleent de Ledenraad na een gespreksronde met de Raad van Toezicht kwijting over het afgelopen jaar. Daarna keurt de Ledenraad de Jaarrekening 2008 goed en verleent daarmee kwijting voor de de verenigingsbestuurders en voor de leden van de Raad van Toezicht.
Voorafgaand aan de Mededelingen en Rondvraag stelt de Ledenraad op voorstel van het Algemeen Bestuur en op positief advies van de Benoemingsadviescommissie ook de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht vast, zoals die is vastgelegd in de "Remuneratieregeling Raad van Toezicht".

's Avonds wordt afgesloten met een Diner Pensent in het mooie nieuwe bedrijfsrestaurant van het VUmc. Tijdens het diner wordt gediscussieerd over de tussen de dinergangen door gepresenteerde bijdrage van René Smit over de ontwikkeling van de nieuwe VU-Campus in het VU-Kwartier aan de Amsterdamse Zuidas, over de bijdrage van Elmer Mulder over de Patiëntenveiligheid van het VUmc en over de actuele ontwikkelingen binnen Christelijke Hogeschool Windesheim, verzorgd door Albert Cornelissen, de per 1 april 2009 benoemde en aangetreden Voorzitter van het College van Bestuur (tevens lid van het Algemeen Verenigingsbestuur), met wie wij vandaag persoonlijk kennismaken.
Aan het eind van het diner sluit tafelpreses Elmer Mulder deze halfjaarlijkse Ledenraadsvergadering af, waarna de ledenraadsleden weer huiswaarts keren naar hun provincie die zij in deze vergadering representeren.

donderdag 11 juni 2009

Certificering, Accreditatie en de Professional

Donderdag 11 juni 2009

Samen met Stenden-collega Nienke Ketelaar woon ik vandaag in Utrecht de periodieke netwerkbijeenkomst bij van het Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg (LNK), de sector van het Nederlands Netwerk Kwaliteitszorg (NNK) dat zich bezig houdt met kwaliteitszorg in het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO). Het thema van deze bijeenkomst is "Certificering, Accreditatie en de Professional", ontleend aan de titel van het proefschrift van de op 23 april 2009 op deze dissertatie gepromoveerde LNK-collega dr. Everard van Kemenade.

Everard van Kemenade begint ons in zijn presentatie te vertellen dat hij in zijn promotieonderzoek onderzocht onder welke voorwaarden hogeschooldocenten als professionals bereid zijn mee te werken aan een certificeringsproces, zoals bijvoorbeeld het in het HBO gebruikelijke accreditatieproces. Zijn promotieonderzoek bestond uit een theoretische verdieping, een brede enquête van 55 vragen op 3 opleidingen van Fontys hogescholen, een beperkte enquête met 7 stellingen onder 1.500 Nederlandse en Vlaamse hogeschooldocenten en een Delphi-bevraging onder 37 experts op het gebied van accreditatie in het HBO.

De volgende resultaten van dit onderzoek worden door Everard vandaag aan ons gepresenteerd.
Hogeschooldocenten zijn bereid aan accreditatie mee te werken, maar meer dan de helft van deze groep zou zelf niet voor accreditatie kiezen.
Accreditatie verhoogt de werkdruk en zorgt voor stress; hogeschooldocenten hebben daarbij hulp nodig van kwaliteitszorgspecialisten.
Het object en de procedure van de accreditatie moeten motiveren en de leden van de visitatiepanels moeten deskundig zijn.
Bij accreditatieprocessen onderscheiden we onder de betrokkenen een verschil in waardeoriëntatie: enerzijds wordt de docent-eigen betrokkenheid op onderwijsverbetering herkend, terwijl daar tegenover blijkt dat hogeschooldocenten accreditatie ervaren als een aan hen opgelegd beheersingsmiddel.

Onze Vlaamse collega's blijken positiever tegenover accreditatie te staan dan onze Nederlandse collega's en binnen Nederland blijken onze noordelijke collega's positiever in deze dan hogeschooldocenten uit het zuiden van Nederland.
Binnen de verschillende sectoren/domeinen van het HBO zien we een negatiever houding omtrent accreditatie bij de opleidingen voor de kunsten, terwijl de economische opleidingen en de opleidingen in de gezondheidszorg in deze beduidend positiever zijn.
Voor de beleving maakt het geen verschil of hogeschooldocenten al dan niet coördinerende taken hebben en ook is er geen significant onderscheid aan te wijzen onder docenten die te maken kregen met de verschillende Visiterende en Beoordelende Instellingen (VBI's) die Nederland kent.

Everard van Kemenade komt in zijn proefschrift tot de volgende conclusies.
Nederlandse en Vlaamse hogeschooldocenten zijn bereid mee te werken aan het accreditatieproces als:
1. het Certificeringsproces interne meerwaarde heeft, een motiverend object, procedure en subject heeft, eenvoudige basisregels heeft en waarbij het "control" niet als de dominante waarde heeft;
2. de Hogeschooldocent loyaal is, eigenbelang ziet, organisatiebetrokken is en als hij/zij de verantwoordelijkheid niet op anderen afschuift;
3. de Hogeschool het werk niet alleen door kwaliteitsdeskundigen laat doen, als de hogeschool voldoende steun vanuit het management biedt en als de hogeschool de kwaliteitszorg op orde heeft.

Ook als aan al deze succesbepalende factoren is voldaan, ziet Everard van Kemenade toch ook nog een kritische, laatste conclusie onder ogen, namelijk die van - wat hij noemt - de "dramaturgical compliance als risico", wat in en buiten het onderwijs ook wel "window dressing" wordt genoemd, wat in feite betekent dat bij accreditatieprocessen in het hoger beroepsonderwijs de neiging bij hogescholen bestaat om de zaken mooier voor te spiegelen dan ze feitelijk zijn.

Als het nieuwe accreditatiestelsel dat in 2010 in zal gaan, tendeert naar nog meer "accountability" (met goed gevolg verantwoording afleggen teneinde overheidsfinanciering te behouden) in plaats van zich meer te richten op "improvement" (het continu verbeteren van onderwijs), brokkelt de bereidheid van hogeschooldocenten om aan accreditatieprocessen mee te werken nog verder af, waarmee het gevaar bestaat dat het management en bestuur van hogescholen nog meer nadruk zullen gaan leggen op het beheersen van bedrijfskritische processen teneinde het risico van niet-verleende accreditaties te minimaliseren.
Interne kwaliteitszorg (met zelfevaluatierapporten) en externe kwaliteitsverantwoording (met zelfverdedigingsrapporten) dreigen dan uiteendrijvende continenten te worden; een in mijn ogen heil-loze weg.

woensdag 10 juni 2009

"Zonder school is je toekomst verpest", ook in India

Woensdag 10 juni 2009

Bovenstaande uitspraak is afkomstig van een vader in India. Het is de titel van een artikel in het weekblad "Schooljournaal" van CNV-Onderwijs, waarin Ciska de Graaf schrijft over de door Edukans gesteunde organisatie "Seva Mandir", die in India onderwijs geeft in zogenoemde "Non-Formal Education Centers", op plaatsen waar nog geen scholen zijn.

In India gaan 44 miljoen kinderen niet naar de basisschool en maken nog eens 55 miljoen jongens en meisjes die onderwijsvorm niet af. Staatsscholen zijn voor velen te duur, liggen vaak te ver weg en de kwaliteit laat sterk te wensen over. India kent ook zogenoemde "Gali-scholen": steeg-scholen in smalle steegjes en nissen in sloppenwijken, waar jonge vrouwen tegen een kleine vergoeding peuters en kleuters opvangen en tegelijk ook basis-onderwijs aanbieden.

Vorige week werd in de vestiging van Stenden hogeschool in Emmen aandacht gevraagd voor Kashi Mandir, een Nederlandse stichting die Indiase onderwijzers helpt om bouwgrond te kopen, daarop een school te bouwen en daarin onderwijs te geven.

Vier maanden geleden zag ik op het NOS-journaal de jongen die in de bioscoopfilm "Slumdog Millionaire" de jonge hoofdrolspeler "Jamal" speelt: Ayush Mahesh Khedekar. Ayush was vanuit zijn Indiase sloppenwijk op 22 februari 2009 aanwezig bij de 81st "Academy Awards Sunday" in Los Angeles en werd na afloop voor de camera geïnterviewd. Hij vertelde dat hij tussen al die "grote mensen" tot de volgende conclusie was gekomen: "Onderwijs is belangrijk als je een groot acteur wilt worden". Kinderen en jongeren hebben ook identificatiefiguren nodig om zich er bewust van te worden dat het volgen van (goed) onderwijs het verschil kan maken tussen falen en slagen in je leven en werken.

Kinderen en volwassenen hebben elkaar nodig om basisonderwijs te realiseren. Media kunnen helpen om dat mede mogelijk te maken. De vraag naar onderwijs in India krijgt in Nederland veel aandacht. Maar er zijn meer landen en films en kinderen die onze aandacht vragen. Zo werd kort geleden de film "Buddha collapsed out of shame" gepubliceerd. Daarin zet de zesjarige Bakhtay alles op alles om naar school te kunnen gaan. Ze woont met haar moeder en haar kleine zusje (een baby) in een grot in Afghanistan. Bakhtay wil net zoals haar buurjongen ook naar school. Al weer een film als warm pleidooi voor onderwijs.

dinsdag 9 juni 2009

Visitatie International Business and Languages in Emmen

Dinsdag 9 juni 2009

Een belangrijke dag voor onze HBO-Bachelor-opleiding "International Business and Languages" (IBandL) van Stenden hogeschool in Emmen. De opleiding IBandL wordt gevisiteerd om op afzienbare termijn opnieuw voor zes jaar te worden geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Vorige week dinsdag 2 juni 2009 was daartoe de eerste visitatiedag. Vandaag is de tweede, afsluitende visitatiedag in Emmen, die wordt uitgevoerd door een visitatiecommissie van de Visiterende en Beoordelende Instantie (VBI) "Certiked". De opleiding wordt gevisiteerd door een visitatiepanel bestaande uit gezaghebbende, onafhankelijke deskundigen uit het betreffende werkveld en op het gebied van kwaliteitszorg, hoger onderwijs en studentenzaken.

Voordat docenten, studenten en afgestudeerden (alumni) vandaag in gesprek gaan met het visititiepanel, worden ze door ons in 20 minuten voorbereid op het volgende gesprek. Na afloop van het visitatiegesprek komen ze weer bij ons ondersteuningsteam van management en staf terug voor een 20 minuten durende debriefing. Op deze manier trachten we de visitatiecommissie goed voorbereide gespreksgroepen aan te bieden en bieden we voor alle groepen die de revue passeren de altijd weer gewaardeerde voor- en nazorg op zo'n altijd toch weer spannende werkdag. We dagen elkaar uit, maar bieden elkaar daarbij zo ook de nodige hulp en zorg.

Aan het eind van de dag biedt de visitatiecommissie ons allen een plenaire feedback-sessie aan, waarin kort maar krachtig terug wordt gekoppeld wat de bevindingen van de twee afgelopen visitatiebezoekdagen zijn. Het visitatiepanel laat ons niet al te lang in spanning zitten, want al in het begin van de feedback-sessie wordt ons meegedeeld dat het visitatiepanel zal komen tot een positief accreditatie-adviesrapport. Als de NVAO dit advies te zijner tijd overneemt en de opleiding accrediteert, is dat de kroon op het werk van zes jaar hard werken aan hoger beroepsonderwijs en kan de opleiding met een aantal goed bruikbare kanttekeningen en aanbevelingen de bewezen kwaliteit van de opleiding in de komende zes jaren nog verder optimaliseren.

maandag 8 juni 2009

Zand scheppen en her-scheppen in Stenden hogeschool

Maandag 8 juni 2009

Momenteel is Stenden hogeschool omringd door zand. Zand dat de ondergrond vormt voor de parkeerplaatsen van Stenden hogeschool. Maar ook een enorme zandoppervlakte langs de Dammelaan, waar een grote parkeerplaats voor de Kennis Campus Leeuwarden wordt gerealiseerd. Zware grondverzetmachines en vrachtwagens rijden heen en weer. Lawaai in de hectiek van de dag.

Zand is sinds kort ook te vinden ín het gebouw van Stenden hogeschool. Loop maar eens even binnen in het Stiltecentrum van het Ontmoetingscentrum, gelegen tussen de beide hoogbouwlocaties. Hier geen lawaai. Hier alleen stilte. In die stilte branden vanmiddag in het Stiltecentrum enkele kaarsjes. Kaarsjes van .....? en kaarsjes voor .....?

Collega Jettie Holwerda is hier weer scheppend aan het werk geweest. Op het altaar in het Stiltecentrum staan verschillende zandfiguren. Deze keer geen uitleg erbij. Is het een verwijzing naar de naderende zomervakantie? Met een knipoog naar het strand, waar kinderen zand vorm geven met emmertjes en met andere zandvormpjes?

Of gaat het hier om eens uiteengevallen zand, in stilte (op)nieuw vorm gegeven, als her-schepping, ofwel re-creatie? Hoe sterk of broos is deze herschepping? Hoe lang houdt de nieuwe creatie stand? Een werkweek? Een moduulperiode? Een semester? Of toch een heel nieuw collegejaar?

Laat ons voorzichtig omgaan met wat geschapen of her-schapen is.
En, laten we zorgvuldig omgaan met wie gere-creëerd is.

zondag 7 juni 2009

Lanterfanten over Route 3.8 van Easterlittens naar Wergea

Zondag 7 juni 2009

Deze zondag begint al vroeg als een zonnige dag, met later toenemende bewolking. Durkje en ik rijden met de ene auto naar Wergea en dan met de andere auto naar Easterlittens. We bewandelen vandaag route 3.8 van de wandelgids "Friesland voor lanterfanters". De 22 kilometer lange route van Easterlittens naar Wergea heeft als thema: "Op het snijvlak van stad, dorp en platteland".

Onder de nog ver in het veld klinkende afkondigingen van de Easterlittense kaatswedstrijden lopen we over het bijkans overwoekerde fietspad langs de Bolswardertrekvaart vanaf het Krúswetter (Franekervaart) van Easterlittens naar Baard. Vanuit Baard gaan we eerst verder langs de Bolswardertrekvaart in de richting van Húns om vervolgens af te buigen naar Leons.

Bij Leons gaan we het veld in, in de richting van Jorwert. Hier volgen we een oud kerkenpad door de landerijen, over een aantal dammen en hekken, eerst over een veldweg en later over nauwelijk nog zichtbare eenvoetsbrede paadjes door uitgestrekte weilanden, tussen de koeien door en vlak langs een broedende zwaan die tegen een dam op zijn nest zit. We volgen vanaf het Easterlittense Krúswetter tot aan Jorwerd gelijktijdig ook "Etappe 5 West" van het mooie Jabikspaad, het begin van de Friese pelgrimsroute van Sint Jacobiparochie naar Santiago de Compostela. Deze étappe wandelden wij ook al eens op 27 augustus 2006.

In Jorwert lopen we een rondje om de oude dorpskerk, passeren het "Skriuwershûske" van Geert Mak en verlaten dan Jorwert weer in de richting van Hilaard. Vlak buiten Jorwert buigen we bij Fûns echter al af om met verleende toestemming over het erf en een eigen weg van een boer uit Fûns door het veld naar de spoorwegovergang bij Bears te lopen. In Bears drinken we een kop koffie bij Auke de Jong, de eigenaar van Kinderboerderij Jongia State. Voorbij de Mariakerk en het silhouet van Unia State verlaten we Bears om naar Jellum te gaan.

In Jellum bellen we Jochum Rijpma, de biologische boer van de ecologische boerderij "De Swetteblom", met de vraag of hij ons bij zijn boerderijcamping met een bootje over de Zwette wil zetten. Dat wil hij wel, dus over het meer dan een kilometer lange sintelpad lopen we van Jellum tussen de velden door naar zijn boerderij aan de oever van de Zwette. Rijpma leidt ons eerst even rond over zijn boerderijcamping en boomt ons daarna met zijn roeiboot naar de overzijde van de Zwette.

Eerst over het Swettepaad en daarna over de Kempenaarsreed wandelen we naar de spoorwegovergang bij Barrahûs, om dan tussen de spoorweg en de uitvalsweg van Leeuwarden naar Heerenveen naar Goutum te lopen. Vanuit Goutum lopen we door de Leeuwarder nieuwbouwwijk Techum en door de landerijen naar De Hem, waar we onder de Wâldwei door gaan naar Swichum. Vanuit Swichum wandelen we langs de Ringsleat naar ons eindpunt in Wergea.

zaterdag 6 juni 2009

Unrêst op Sumarreheide

Sneon 6 juny 2009

'De âld pleats stie omraak yn 'e brân. De lôge sloech in grut gat yn it tsjuster fan 'e simmernacht...'
As it fjoer him einlings deljûn hat, wurdt in deademan yn 'e jiske fûn. Yn 'e earste opslach liket it in swalker te wêzen dy't wat ûnfoarsichtich wie mei syn smokerij.
Mar wie dat wol sa? En wat hie dy oare omstipper dêr midden yn 'e nacht op dat Sumarreheidster sânpaad te sykjen? De iene fraach ropt de oare op, en sa wurde it hieltyd mear.
Ald-resjersjeur Jolke Antema mei de hiele tizeboel útinoar raffelje. Hy komt der lang om let achter dat dy brân net samar in ûngelokje wie, mar dat dêr hiel wat oan foarôf gong. En hokker rol spilet âlde Douwe Poat yn it barren?

As bestjoer fan 'e Kristlik Fryske Folks Bibleteek (KFFB) publisearren wy yn de moanne maaie 2009 de nije roman "Unrêst op Sumarreheide" fan ús Fryske skriuwer Hedzer Hooijenga út Ljouwert. It boek hat KFFB-nûmer: 454 en ISBN-nûmer: 978 90 74918 72-5. Yn 'e boekhannel èn by de KFFB kinne jo dizze histoaryske roman keapje foar € 16,00. Foar KFFB-leden is de priis by de KFFB € 9,00.

Faaks wolle jo ek lid wurde fan ús feriening de Kristlik Fryske Folks Bibleteek (KFFB). It lidmaatskip fan 'e KFFB kostet mar € 27,00 yn 't jier. Dêrfoar krije jo mar leafst trije kear yn 't jier (yn febrewaris, maaie en septimber) in nije roman-útjefte; en de Frysk literêre krante "De fleanende krie" krije jo der dan ek noch trije kear mei op ta.

Fia ynternet kinne jo fuortendaliks lid wurde op 'e side: http://kffb.nl/nijlid.html

vrijdag 5 juni 2009

Vergadering Ledenraad NBG in Haarlem

Vrijdag 5 juni 2009

De Ledenraadsvergadering van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) die ik als vertegenwoordiger van de NBG-Regio Noord bijwoon, vindt plaats in het NBG-kantoor in Haarlem. Deze statutaire vergadering wordt voorgezeten door Verenigingsvoorzitter Henk van de Graaf.

We nemen vandaag afscheid van Ledenraadslid ds. Niehof en richten ons dan op de (her)benoemingen van de ledenraadsleden ds. van Deventer, Z.H.E. mrg. dr. Schoon, ds. Linandi en ds. Zandbergen. In de bestuursvacature die is ontstaan door het vertrek van mevr. dr. Doorewaard voorzien we vandaag met het benoemen tot lid van het NBG-bestuur mevr. ir. van der Stelt-Scheele. We benoemen twee leden tot lid van verdienste van het NBG.

Vervolgens wordt het Jaarverslag 2008 van de NBG geheel doorgenomen, hetgeen leidt tot de goedkeuring van de jaarverslaglegging over afgelopen boekjaar. Daarna gaan we over tot wijzigen van de statuten, betrekking hebbend op de vernieuwde zienswijze ten aanzien van de bestuurlijke structuur (governance) van het NBG en de statutenwijzigingen die betrekking hebben op de herziening van de regionale structuur van de vrijwilligersbeweging van het bijbelgenootschap. In een eerder stadium zijn een aantal reglementen die aanhaken aan de statuten reeds vastgesteld. Het reglement dat vandaag door ons tenslotte nog wordt vastgesteld, is het "Reglement Ledenvertegenwoordiging".

In de afgelopen maanden hebben we in diverse gremia gewerkt aan de nota over het vrijwilligersbeleid van het Nederlands Bijbelgenootschap. Als kroon op het vele werk keurt de Ledenraad vandaag de inhoud van de nota "Een beweging in beweging; het vrijwilligerswerk van het Bijbelgenootschap" goed en worden hieromtrent werkafspraken voor de komende maanden gemaakt.

donderdag 4 juni 2009

Verkiezing Nederlandse leden Europees Parlement

Donderdag 4 juny 2009

Vandaag geef ik gehoor aan de oproep voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Met de oproepingskaart - en voor het eerst ook met een identiteitsbewijs - meld ik mij op het stembureau van Kieskring 2 (Leeuwarden) in Talant te Stiens. Het stembureau is gevestigd in de grote sportzaal van Talant, tussen een ballenbak en andere sportmaterialen.

Na melding en registratie krijg ik een groot stembiljet mee, met daarop de namen van de Nederlandse kandidaten voor het Europees Parlement, keurig gerangschikt in de kolommen van de 17 deelnemende politieke partijen: van Lijst 1 CDA-Europese Volkspartij tot en met Lijst 17 Libertas.

In het stemhokje liggen twee rode stempotloden klaar. Geen stemcomputer, want die is door ons kabinet afgeschaft wegens gebleken onbetrouwbaarheid. Voor onze gemeente Leeuwarderadeel maakt die kabinetsmaatregel niet het verschil, want Leeuwarderadeel had nog geen stemcomputers. Wij stemden nog steeds - en nu ook weer- op zijn Flinstones: met stembiljet en rood potlood.

Na het invullen van het stembiljet verdwijnt het biljet in de stembus, in afwachting van de stemmentelling, die vanavond na 21.00 uur in Stiens en in de rest van Nederland zal plaatsvinden. Het NOS-achtuurjournaal meldt vanavond dat de opkomst vandaag zo rond de 40% ligt, zowaar geen van het verleden sterk afwijkend opkomstpercentage; gematigde tevredenheid over dit opkomstpercentage overheerst landelijk.

Vandaag hebben we weer gebruik mogen en kunnen maken van een belangrijk democratisch recht; een groot voorrecht, dat helaas aan velen op deze aardbol nog niet is gegeven. En nu vanavond maar afwachten wat deze verkiezingsdag heeft opgeleverd. Er zal zoals altijd ook nu waarschijnlijk nog lang en veel worden gesproken en geschreven over de uitslag van deze Europese verkiezingsronde.

woensdag 3 juni 2009

Kunst-kastjes van OLB-3 in Stenden hogeschool

Woensdag 3 juni 2009

Werkstukken van onze studenten staan en hangen op diverse plaatsen in de hogeschoolgebouwen. Je loopt er zo gemakkelijk achteloos aan voorbij. Toch verdient het aanbeveling om in de hectiek van de werkdag er toch gewoon eens even letterlijk bij stil te gaan staan. Dan zie je pas echt welke moeite onze studenten zich getroosten om met zorg en aandacht mooi, uniek werk af te leveren. Dan zie je in die werkstukken ook de details, waarover deze studenten hebben nagedacht alvorens ze die details een beredeneerde plaats geven in hun werkstuk.

In de gang van onze Leeuwarder vestiging van Stenden hogeschool passeer ik op de gang een aantal gestapelde kastjes. Het zijn zogenoemde "Kunst-kastjes", gemaakt door 3e jaars studenten van de Christelijke Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (OLB), in het kader van het vak Beeldende Vorming.

De derdejaars OLB-studenten zijn hiertoe eerst op bezoek geweest bij een kunstenaar. Op basis van dat bezoek maken ze zo'n werkstuk, waarbij ze kunnen uitgaan van een onderwerp of van materialen/technieken en/of van een combinatie van het werk van de bezochte kunstenaar.

Bij de produktie van deze werkstukken maken studenten gebruik van materialen naar keuze, met de verplichting om naast het platte vlak ook half-ruimtelijk en ruimtelijk te werken. Ieder mens is uniek. Iedere student is een uniek mens. Zo is ook elk werkstuk uniek. Kijk maar.

dinsdag 2 juni 2009

Krúspunt yn Jorwert oprjochte

Tiisdei 2 juny 2009
Wiep Koehoorn tekenet it karbrief, mei Paul Hekstra, Ellert Jongstra en Hinne WagenaarJûn fûn yn ‘e âlde doarpstjerke fan Jorwert de feestlike oprjochtingsgearkomste plak fan Krúspunt, it nij Frysk Oekumenysk Platfoarm, fuortsetting van it wurk fan it Kristlik Frysk Selskip 1908-2008 (KFS).

Op inisjatyf fan de Rie fan Tsjerken yn Fryslân hawwe in grut tal organisaasjes dy’t harren rjochtsje op it befoarderjen en it brûken fan it Frysk yn tsjerke, yn earetsjinsten en dêrbûten yn 2008 in wurkgroep yn it libben roppen. Dizze tariedingsgroep moast der yn foarsjen dat der in nij Frysk Oekumenysk Platfoarm oprjochte wurde soe. Dat platfoarm bringt allerhanne ynformaasje en materiaal byinoar foar elkenien dy’t mear witte wol fan wat der allegearre beskikber is en dêrmei ek foar elk dy’t al it beskikber steld Frysktalig materiaal brûke wol yn en bûten tsjerke.

De mem fan in grut tal hjoeddeistige kristlik Fryske organisaasjes, it KFS, bliuwt noch in lyts tal jierren bestean om Krúspunt as in nij bern fan ‘e famylje grut te meitsjen. As Krúspunt har wurk as Frysk Oekumenysk Platfoarm goed opset hat, wurdt it mear as hûndert jier âlde KFS opheft. Krúspunt is de beëage organisaasje dy’t dan de eigentiidske fuortsetting wêze sil fan it KFS. It ynternet sil foar Krúspunt in wichtige wei wurde wêrmei't alle selsstannich bliuwende, dielnimmende Fryske organisaasjes harren ynformaasje en materiaal meiinoar wrâldkundig meitsje.

Yn it koar fan in folle Jorwerter tsjerke, yn it bywêzen fan notaris Van der Hem fan Jorwert is it karbrief fan Krúspunt op dizze Tredde Pinksterdei ûndertekene troch de fjouwer oprjochters fan Krúspunt: Ellert Jongstra fan it Ferbân fan Fryske Foargongers (FFF), Paul Hekstra fan it Project Hânsume Help, Wiep Koehoorn fan ’e Kristlik Fryske Folks Bibleteek (KFFB) en Hinne Wagenaar fan it KFS.

Nei it passearjen fan de notariële akte wurde de earste bestjoerders fan Krúspunt presintearre oan alle oanwêzigen. De bestjoerders binne Douwe Gerbens út namme fan ’e KFFB, Eelke Goodijk út namme fan ‘e Frysk Oekumenyske Wurkferbannen, Toos Reichman út namme fan ‘e Beriedsgroep Earetsjinst en Tsjerkemuzyk en Warner Veltman út namme fan it FFF. Foarsitter wurdt Liuwe Westra fan it KFS, skriuwer wurdt Tytsje Hibma fan ’e Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst en ponghâlder wurdt Piet Miedema fan it KFS. Foarsitter Liuwe Westra sprekt nei de ûndertekening syn iepeningstaspraak út.

Nei it skoft fersoarget it Kwartettekoar fan Itens ûnder lieding fan Hindrik van der Meer in blier muzikaal programma as wie it in priuwerij fan allerhanne Frysktalige lieten om nei te harkjen en fral ek om mei te sjongen. Oan ’e ein fan ’e jûn gean de oanwêzigen alhiel optein werom nei hûs. In lyts tal giet yn de betide jûnskimer rinnendewei trocht de fjilden wer werom nei de auto. Hja rinne werom nei de tsjerke fan Leons, dêr’t in grut tal fan de dielnimmers oan it begjin fan de jûn als pylgers oer in part fan it Fryske Jabikspaad rûn fan Leons nei dizze tige slagge oprjochtingsgearkomste fan Krúspunt, yn ’e tsjerke fan Jorwert.

(foto: Pastoar Jan Romkes van der Wal fan Boalsert)

maandag 1 juni 2009

Lanterfanten over Route 1.1 van Buitenpost naar Anjum

Maandag 1 juni 2009
Als we vanmorgen naar Anjum rijden, kruisen we bij de brug over de Dokkumer Ee wielrenners van de Fietselfstedentocht, die op deze Tweede Pinksterdag als een lang lint door Friesland rijden. In Anjum parkeren we de ene auto en daarna rijden we naar het startpunt van onze wandeltocht van vandaag: Buitenpost. Op deze "healsnein" (christelijke feestdag) bewandelen Durkje en ik de 28 kilometer lange route nummer 1.1 van de wandelgids "Friesland voor lanterfanters". Deze wandeling van Buitenpost naar Anjum krijgt in de wandelgids als titel mee: "Nieuwe toekomst voor getemde zee"; waarmee de actuele bestemming van de voormalige Lauwerszee wordt bedoeld.

Vanaf het NS-station Buitenpost lopen we door het schilderachtige Paradyske en langs de Stroobosser Trekvaart naar Kollum. Vervolgens lopen we van Kollum naar Kollumerpomp, met - ten zuiden van Kollumerpomp - zicht op het grote aantal schotelantenne's (ofwel paraboolantenne's) van Burum. In Kollumerpomp pauzeren we aan de voet van een oude zeedijk. Over die slaperdijk lopen we langs het zogenoemde Contributiehuisje: een waterschapsmonument dat in 1828 werd gebouwd als stormwachtershuisje, in een tijd dat de zeedijk waarop dit huisje staat bij stormvloed het wassende water van de Lauwerszee moest keren.

Dan steken we de Kwelderweg over om het 5.000 hectare grote Nationaal Park Lauwersmeer binnen te wandelen. Daar volgen we door de verruigde graslanden, door de rietvelden, moerassen en bossen eerst een deel van de Vogelroute en daarna een deel van de Diepsterbosroute. Als we op een hoger gelegen wal bij het jacht(vlucht)haventje van het Dokkumerdiep even gaan pauzeren, volgt een verrassende ontmoeting. Mede-regiocomitélid (Vereniging VU-Windesheim Fryslân) Gerben Stavenga en zijn echtgenote Dini Stavenga-van der Waals (emeritus-predikant) komen met Nordic Walking-stokken in onze richting de hoge wal op klimmen. Een mooi moment om hier gevieren even te pauzeren op onze elkaar alhier kruisende wandelpaden.

Langs het Kollumeroord (voorheen YMCA-buitencentrum) en het Dokkumerdiep lopen wij dan naar Dokkumer Nieuwe Zijlen. Als we aan de overzijde van het Dokkumerdiep aan de voet van de voormalige zeedijk in noordelijke richting verder gaan, krijgen we af en toe mooie doorkijkjes naar het Lauwersmeergebied door de openingen in de oude Lauwerszeedijk. Een tweede verrassende ontmoeting volgt als we deze slaperdijk over steken om de polder Ezumakeeg in te gaan. Op de zeedijk ontmoeten we medepelgrim (Santiago de Compostela) Jitse van der Wal met zijn echtgenote. Zij fietsen vandaag vanuit hun woonplaats Kollum rondom het Lauwersmeer. Zowel Jitse als Durkje & ik hebben ervoor gekozen om het pelgrimspad naar het Spaanse Santiago de Compostela in een aantal opeenvolgende jaren te bewandelen. Af en toe wisselen we onze pelgrimservaringen uit tijdens de bijeenkomsten van het Fries Genootschap van Sint Jacob.

Door het prachtige natuurschoon van Ezumakeeg arriveren we bij de sluisbrug van Ezumazijl, gebouwd in 1901. Daarna wandelen we naar het boerengehucht Stiem, om vervolgens om de Aardgasboorlocatie naar Esonstad en Oostmahorn te gaan. Na een korte pauze in Oostmahorn lopen we via het gehucht Jewier naar de koren- en pelmolen van Anjum, waar onze auto staat. Via Buitenpost gaan we aan het eind van de middag weer naar huis. Een prachtige wandelroute met heel mooi weer: de hele dag zon, warm en op de vlaktes een heerlijk verfrissende, stevige noordenwind. Perfect wandelweer dus.