dinsdag 23 juni 2009

Diplomering post-hbo Bedrijfskunde in Groningen

Dinsdag 23 juni 2009

Na twee jaar deeltijdopleiding Bedrijfskunde heeft mijn broer Jan Koehoorn vandaag zijn avondopleiding afgesloten. In Hotel Hampshire te Groningen woon ik de diplomauitreiking bij van deze post-hbo-opleiding van Hanzeconnect, de aan de Hanzehogeschool Groningen verbonden instelling, die o.a. post-hbo-opleidingen op het gebied van management, organisatie en Human Resource Mananagement aanbiedt.

Achtereenvolgens passeren alle 22 geslaagde cursisten de revue; soms solo, enkelen in tweetallen. Van alle geslaagden wordt tijdens de diplomauitreiking verteld met welke "In-company-study" de gediplomeerden binnen de eigen werkkring afstuderen. Jan krijgt zijn diploma met speech aangeboden door docent Hans van Rooij. Dit diploma vormt het bewijs van een welkome deskundigheidsbevordering voor Jan zijn werk als Kwaliteitsmanager bij het Sportbedrijf Smallingerland te Drachten.

Geen opmerkingen: