woensdag 30 mei 2018

Visitatie Technische Informatica van Stenden Hogeschool Emmen

Woensdag 30 mei 2018 
Plenaire terugkoppeling van de auditbevindingen door het visitatiepanelZelfevaluatie
Vandaag zijn we de hele dag aan het werk in de Stenden Hogeschoolvestiging Emmen ten behoeve van de visitatie van onze Stenden HBO-Bachelor-opleiding Technische Informatica.
Een auditpanel van de Netherlands Quality Agency is op bezoek om de kwaliteit van deze ICT-opleiding te beoordelen.
Daartoe heeft deze opleiding eerst een zogenoemd Zelfevaluatierapport opgesteld, en dat met een aantal bijlagen zo'n zes weken geleden opgestuurd naar de panelleden, zodat zij zich goed konden voorbereiden op dit kwaliteitsonderzoek.
Voor het panel is een visitatiekamer ingericht, waarin allerhande documenten en andere items liggen die horen bij deze Zelfstudie en die het panel nodig heeft om zich een goed oordeel te vormen over de kwaliteit van deze opleiding.

Visitatie
Nadat de visitatiecommissie vanmorgen vroeg is verwelkomd, begint deze auditdag met een zogenoemde Showcase en een Rondleiding, waarin studenten, afgestudeerden, docenten, management en werkveldvertegenwoordigers de gelegenheid krijgen om de diverse ins en outs van hun opleiding aan het panel te presenteren.
Vervolgens passeren de diverse opleidingsvertegenwoordigers de revue bij het panel, zoals studenten, alumni, docenten, management en de leden van enkele kwaliteitsborgingsteams. In deze deelsessies gaat het panel met deze subgroepen in gesprek om te verifiëren of haar bevindingen uit de bestudeerde documenten overeenkomen met hetgeen door deze groepen wordt verteld, bewezen en verantwoord.

Doorontwikkeling
Aan het eind van de middag verzorgt de voorzitter van het visitatiepanel namens de commissie een presentatie over de auditbevindingen met betrekking tot de kwaliteit van deze beroepsopleiding.
Vervolgens krijgt een delegatie van de opleiding nog de gelegenheid om het auditpanel van onafhankelijke deskundigen te bevragen over de beoogde doorontwikkelrichting van deze opleiding. Dit zogenoemde Ontwikkelgesprek resulteert te zijner tijd tot een aantal welkome aanbevelingen, die de opleiding kan gebruiken bij de doorontwikkeling van haar onderwijsprogramma en onderwijsorganisatie.
Over enkele weken ontvangt de opleiding van dit visitatiepanel haar Visitatierapport, dat door de hogeschool vervolgens zal worden gebruikt om bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie voor de komende zes jaren het verdiende kwaliteitskeurmerk te ontvangen.

maandag 28 mei 2018

Volle maan boven Feinsum

Maandag 28 mei 2018
Volle maan boven Feinsum

Zonsondergang in Feinsum

Maandag 28 mei 2018
Zonsondergang boven de Feinsumer Feart in Feinsum

Zonsondergang in Feinsum

Zondagavond 27 mei 2018 
Zonsondergang boven de Feinsumer Feart

Cricket Clinic van Ma'laap in Stiens

Zondagmiddag 27 mei 2018 
Cricket Clinic op het kaatsveld van StiensVerbinding
Ma'laap is een werkgroep binnen de Protestantse Gemeente van Stiens.
Ma'laap betekent 'verbinding' of 'contact', in het Urdu, één van de talen die in Pakistan wordt gesproken.
Contact is waar deze Stienser werkgroep voor staat en gaat, in de contacten met een christelijke gemeenschap in Lahore, een grote stad in Pakistan.
Als leden van onze Protestantse Gemeente van Stiens, samen met veel andere sponsoren van buiten Stiens, schrijven we brieven naar de Pakistaanse kinderen en hun gezinnen. Af en toe is er ook Skype-contact met Lahore, en door onze financiële steun kunnen deze kinderen uit christelijke gezinnen in Lahore naar school, en wordt die christelijke gemeenschap bemoedigd.

Cricket clinic
Alle sponsoren en andere belangstellenden zijn uitgenodigd om vanochtend en vanmiddag naar het ijsbaanterrein/het kaatsveld van Stiens te komen, voor een ontmoeting met onder andere de werkgroepleden.
Daar en zo is er volop gelegenheid om met elkaar sponsor-ervaringen uit te wisselen en/of om meer te weten te komen over de vorm en inhoud van dit Ma'laap-project.
Nadat alle gasten door de werkgroep welkom zijn geheten, wordt iedereen uitgenodigd het zonovergoten kaatsveld mee op te gaan, waar twee ervaren cricket-spelers uit India en uit Pakistan gezamenlijk een cricket clinic aanbieden.
Eerst wordt in grote lijnen het spel uitgelegd, en daarna wordt in groepen elementen van het spel met elkaar geoefend.
Daarna biedt de werkgroep een heerlijke lunch aan op het terras van de sportkantine, waarbij allen genieten van de mix van Nederlandse en Pakistaanse gerechten.

Spel met passie
Na de lunch gaan we met zijn allen het sportveld weer op, want nu is het moment aangebroken dat er met elkaar een cricket-wedstrijd wordt gespeeld.
Je merkt aan het enthousiasme van de deelnemers dat het spel steeds beter wordt begrepen, en dat er vol verve met en tegen elkaar wordt gespeeld, want ... je wilt natuurlijk wel winnen!
Aan het eind van de wedstrijd wordt door de twee ervaren cricket-spelers uit Pakistan en India een demonstratie gegeven van de enorme snelheid waarmee de cricket-bal het spel in wordt gebracht.
De opbrengst van deze interactieve cricket-demonstratie en van het samen spelen draagt bij aan verbinding tussen de gepassioneerde leden van deze Stienser Ma'laap-werkgroep en haar betrokken sponsoren, die elkaar en hun sponsorkinderen en -gezinnen een warm hart toedragen.

zondag 27 mei 2018

Zonsondergang in Feinsum

Zaterdag 26 mei 2018 
Zonsondergang in Feinsum

Zonsondergang in Feinsum

Donderdagavond 24 mei 2018
Zonsondergang in Feinsum


Visitatie van Media en Entertainment Management

Donderdag 24 mei 2018 
Terugkoppeling van de auditbevindingen in de Studio van Stenden Hogeschool
Zelfevalueren & visiteren
Voor de HBO-Bachelor-opleiding Media en Entertainment Management van Stenden Hogeschool is het vandaag een belangrijke dag. Een visitatiecommissie van onafhankelijke, gezaghebbende panelleden komt vandaag bij deze hogere beroepsopleiding op bezoek om de kwaliteit van deze opleiding te beoordelen.
Het auditteam heeft zich goed voorbereid door onder andere de Zelfstudie met allerlei bijlagen van deze opleiding te bestuderen, en door ook onderzoek te doen naar de kwaliteit van de eindwerken van afgestudeerden.

Kwaliteitsonderzoek
Na aankomst bij Stenden Hogeschool te Leeuwarden neemt het panel eerst de tijd om allerlei documenten van de opleiding nader te bestuderen, die ter inzage liggen in de studio van deze opleiding.
Aansluitend krijgt de commissie een rondleiding langs de faciliteiten van de opleiding aangeboden en volgt een zogenoemde showcase, waarin studenten, medewerkers en werkveldvertegenwoordigers diverse ins en outs van Media en Entertainment Management presenteren, waarna het panel ter verdieping een gesprek voert met de vertegenwoordigers uit het werkveld.
De rest van de dag voert de visitatiecommissie aaneensluitend allerlei auditgesprekken met onder andere studenten, afgestudeerden (alumni), docenten, vertegenwoordigers van de diverse kwaliteitsborgingscommissies, en met het managementteam.

Doorontwikkeling
Na een uur intern beraad koppelt het visitatiepanel haar auditbevingen terug aan het management van de opleiding.
Nu de opleidingsbeoordeling door het panel is afgewikkeld, volgt het zogenoemde Ontwikkelgesprek, waarin de opleiding in de gelegenheid wordt gesteld om met deze deskundige panelleden een aantal opleidingszaken door te nemen met het oog op de doorontwikkeling van de opleiding in de komende jaren.
En dan is aan het eind van de middag het moment aangebroken dat de visitatiecommissie haar auditbevindingen plenair presenteert aan alle betrokkenen van deze opleidingsvisitatie, en voor allen die belangstelling hebben voor deze auditresultaten.
De opleiding kan vanaf nu met vertrouwen het visitatierapport tegemoet zien, en krijgt daarbij ook nog een aantal goede adviezen mee voor de doorontwikkeling van deze Leeuwarder opleiding.

Veendag van Nijkleaster in Veenhuizen

Woensdag 23 mei 2018 
Rondleiding op de fiets door VeenhuizenHet veen op
Eenmaal per jaar gaan we als bestuur van de Stifting Nijkleaster een avond met elkaar op stap, naar een andere locatie dan in Jorwert. Zo zijn we al een keer de hei op geweest en een keer het water op geweest, en dit jaar gaan we het veen op.
Om elkaar beter te leren kennen en om nieuwe en verdiepende verbinding met elkaar te zoeken, hebben we als bestuur dit jaar naast de medewerkers ook de vrijwilligers van de Kleasterried en de leden van de groep Kleasterlingen uitgenodigd om deze avond met ons het veen op te gaan. Die sessie vindt vandaag plaats in en rond Veenhuizen.

Why
Carpoolend komen we tegen 17.00 uur allen aan op het kolonieterrein van Veenhuizen. Nadat iedereen welkom is geheten, krijgen we in de bierbrouwerij Maallust uitleg over het proces van het bierbrouwen, zoals dat hier in Veenhuizen dagelijks plaatsvindt.
Daarna krijgen we in de buitenlucht op deze aangename voorjaarsavond een heerlijke maaltijd voorgeschoteld, waar iedereen volop van geniet.
Dan gaan we naar de zolder van Maallust, waar we met zijn allen aanschuiven rond een kolossale ronde houten tafel. Daar vinden de groepsgesprekken plaats over het 'Why' van Nijkleaster, volgens de Golden Circle-methode van Simon Sinek. De opbrengst daarvan nemen we mee naar later vanavond.

In beweging
Dan is het tijd om in beweging te komen. Op onze meegenomen fietsen maken we een fietstocht over het kolonieterrein van Veenklooster, waarbij we hier en daar onderweg een toelichting krijgen van wat hier zoal is te zien. We passeren de oude koloniehuizen, de ijskoepel, het gevangenismuseum, de penitentiaire inrichting, en verlaten even later het kolonieterrein om over mooie fietspaden naar het Fochteloërveen te gaan.
Op het Fochteloërveen halen we plenair als het ware het net op van onze Why-sessie van zojuist.
Daarna fietsen we weer terug naar het kolonieterrein, waar we in één van de kerkgebouwen bijeenkomen voor een gemeenschappelijk avondgebed.
In de schemer fietsen we daarna weer terug naar Maallust, waar we deze goede avond met elkaar afsluiten, om tot slot allen weer huiswaarts te keren.


Zonsondergang in Feinsum

Dinsdag 22 mei 2018 
Zonsondergang in Feinsum

maandag 21 mei 2018

Zonsondergang in Feinsum

Pinkstermaandagavond 21 mei 2018 

Zonsondergang in Feinsum

Zuiderzeepad van Munnekeburen naar Lemmer

Pinkstermaandag 21 mei 2018 – 22,7 km.
Alweer een groep Duitse toeristen de Tjonger overDoorstart vanuit Munnekeburen
Vandaag lopen we het derde traject van onze driedaagse Pinkster-wandeltocht over 66,1 kilometer Zuiderzeepad, die eergisteren begon in Genemuiden, en die vandaag - Pinkstermaandag - eindigt in Lemmer. Vandaag gaan we dus de derde etappe lopen, van Munnekeburen naar Lemmer, over een afstand van 22,7 kilometer.
Het is en blijft een zonnige dag, met een temperatuur die tijdens deze wandeldag oploopt tot 26 graden Celsius, met een aangenaam verkoelende stevige bries vanuit het oosten. Deze wind zal de Elfstedentochtfietsers vandaag af en toe wel even parten spelen, maar voor ons als wandelaars biedt het de gewenste verkoeling in de volle zon.

De Rottige Meente in
Na het ontbijt en het uitchecken vertrekken Durkje en ik met onze auto’s vlak vóór 9.00 uur vanuit Hotel ‘t Voorhuys in Emmeloord en rijden dan eerst naar Lemmer, ons eindpunt van vandaag, waar we een auto parkeren. Dan rijden we door naar Munnekeburen waar we de andere auto parkeren, en dan begint om 9.45 uur onze derde wandeldag bij het Voetpad van Munnekeburen.
Van het Voetpad nemen we in Munnekeburen het schelpenpad dat ons het natuurreservaat Rottige Meente in brengt. Al vrij snel komen we op het Scheenepad, dat we vervolgen langs de Scheene in de richting en tot aan de pittoreske Scheenesluis met erachter ook de windwatermolen.
Vanaf de Scheenesluis nemen we het fiets- en wandelpad langs de Helomavaart, tot aan de Oldelamerbrug, waar we in de theetuin naast de brug genieten van de koffiepauze op het terras aan de vaart. Het is na de eerste kilometers al wel een vroege koffiepauze, maar omdat we na dit eerste deel pas over zo’n tien kilometer weer een horecagelegenheid passeren, past het beter om nu alvast de koffiepauze hier bij de Oldelamerbrug te nemen.

Door Veenpolders naar Delfstrahuizen-Echtenerbrug
Aan de overzijde van de Helomavaart vervolgen we het Zuiderzeepad over een breed, gelukkig pas gemaaid, lang graspad langs de Helomavaart, tot aan de kruising met de rivier de Tjonger.
Natuurschoon in Polder De Brandemeer
Vanaf hier volgen mooie graspaden door het natuurreservaat van Polder De Brandemeer, waarbij we regelmatig weer een stuk langs de Tjonger lopen. Kilometers gaat dit door totdat we arriveren bij de zelfbedieningspont waarmee we de Tjonger moeten oversteken. Hier zijn we beslist niet alleen, want aan beide zijden van het water staat een groep Duitse fietstoeristen op elkaars oversteek te wachten. Ze vertellen dat ze een gecombineerde bootreis maken, met regelmatig een mooie fietstocht in de omgeving waar hun boot afmeert. Vandaag genieten ze van een prachtige fietstocht van zo’n drie uren, vanuit Lemmer door deze mooie natuurgebieden ten oosten van Lemmer.
Als we met zijn allen de overtocht hebben gemaakt, gaan we verderop over een lange houten brug, en dan gaat het weer enkele kilometers terug in tegengestelde richting, maar nu over de Westerse Dijk aan de andere zijde van de Tjonger. Regelmatig komen ons weer Duitse boot-fiets-toeristen tegemoet, uitgedost in sportieve fietskleding, helm op en allen een rode e-bike als transportmiddel.
Via het buurtschap Zevenbuurt en over het voet-/fietspad langs de Pier Christiaansloot komen we aan in het tweelingdorp Delfstrahuizen-Echtenerbrug, elk aan een zijde liggend van de Pier Christiaansloot. Aan de overzijde, in Echternerbrug nemen we een theepauze op een zonovergoten kade-terras aan het water.

Door de Veenpolder van Echten naar Lemmer
Voorbij Echtenerbrug duiken we opnieuw een veenpolder in, maar nu langs de zuidelijke oever van het Tjeukemeer, dat vandaag op deze prachtige zomerse dag druk wordt bevaren met allerlei vormen van boten en bootjes.
Daar passeren we het gemaal ‘Veenpolder Echten’, en wandelen dan door naar de jachthaven van Gietersebrug.
Vanuit Oosterzee nemen we daarna het smalle schelpenpaadje langs de Gietersevaart, een voetpad dat mooi laat zien hoe decennia geleden her en der in Fryslân allerlei paden de verspreid staande woningen met elkaar verbond, alvorens de verharde wegen werden aangelegd. Over goede wegen door dit veenweidegebied lopen we naar de Grietenijdijk, die tot aan Lemmer de loop van de Dijksloot volgt. De weg tussen de Dijksloot en de Grietenijdijk volgen we, aan de voet van de dijk, richting Lemmer.
Vlak vóór Lemmer lopen we onder de A6 (Emmeloord-Joure) door, en dan wandelen we Lemmer binnen. Ter afkoeling trakteren we ons eerst nog even op een welverdiend Sun-dae-ijsje op deze zo zonnige dag, alvorens we iets verderop weer in de auto stappen.
Met die auto rijden we dan vanuit Lemmer terug naar Munnekeburen, waar we de andere auto afhalen, om dan naar huis te rijden. We zien terug op een prachtige driedaagse Pinksterwandeling over het Zuiderzeepad.

Zuiderzeepad van Blokzijl naar Munnekeburen

Pinksterzondag 20 mei 2018 – 22,3 km.
In Polder Wetering-WestDoorstart rond de Zuiderzee
Vandaag lopen we het tweede traject van een driedaagse Pinkster-wandeltocht over 66,1 kilometer Zuiderzeepad, die gisteren begon in Genemuiden, en die morgen - Pinkstermaandag - eindigt in Lemmer. Vandaag gaan we de tweede etappe lopen, van Blokzijl naar Munnekeburen, over een afstand van 22,3 kilometer.
Het is en blijft een zonnige dag, met een temperatuur die tijdens deze wandeldag oploopt van 14 tot 27 graden Celsius, met een aangenaam verkoelende zachte bries vanuit het oosten.

Over de scheiding van nieuw en oud land
Durkje en ik vertrekken met onze auto’s iets na 9.00 uur vanuit Hotel ‘t Voorhuys in Emmeloord en rijden dan eerst naar Munnekeburen, ons eindpunt van vandaag, waar we een auto parkeren. Dan rijden we door naar Blokzijl waar we de andere auto parkeren, en dan begint om 10.00 uur onze tweede wandeldag vlak buiten Blokzijl over de Kuinderdijk richting Baarlo, op de hoge, oude zeedijk, die hier de scheiding vormt tussen oud land (Overijssel) en nieuw land (voorheen Zuiderzee).
Bij Baarlo verlaten we de oude zeedijk en dalen we af in het oude land, langs de kleine begraafplaats dicht tegen de zeedijk, en verderop langs een boerderijtje dat hier – zoals dat in Baarlo meer gebeurde - vroeger op een terp is gebouwd.

Van Baarlo via Nederland naar Kalenberg
Vanuit Baarlo lopen we over nog niet en pas wel geasfalteerde binnenwegen door de Baarlingerpolder naar het buurtschap Nederland, dat met een plaatsnaambord met – let wel - oranje letters wordt aangegeven. Net voorbij dat kombord staat een ooievaar op een nest hoog in een boom de jongen te voeren.
De ooievaar is terug in Nederland
Vanuit Nederland gaan we over een breed veldpad de Polder Wetering West in, over een oud voetpad door natuurland dat eerst in cultuur is gebracht, maar inmiddels al weer terug wordt gebracht tot natuurterrein.
Aan het eind van dit mooie pad komen we op een weggetje en verderop een fietspad, dat ons langs de Heuven- en Kalenbergergracht naar het begin van de bebouwde kom van Kalenberg voert. Daar nemen we een eerste pauze op een picknickbank aan de gracht, om in de zon een broodje te eten, alvorens we doorlopen naar het centrum van Kalenberg, waar we een koffiepauze genieten op een terras aan het water naast de brug over de Kalenbergergracht.

Door de Weerribben naar Ossenzijl
Na deze koffiepauze volgen we het 4,6 kilometer lange voet-/fietspad langs de Kalenbergergracht naar Ossenzijl. De gracht wordt op deze Pinksterdag druk bevaren, maar het aantal fietsers dat gebruik maakt van dit naastgelegen wandel- en fietspad overstijgt dat aantal aanmerkelijk, dus heel regelmatig moeten we van het asfaltpaadje af om in de grasberm de fietsers nu eens van voren, dan van achteren, en soms tegelijk van beide kanten veilig te laten passeren. Fietsers die niet zo vertrouwd zijn met de fiets, passeren ons zichtbaar onzeker, soms een beetje paniekerig slingerend, en één keer stapt een fietsster zelfs af. Zonder kleerscheuren komen we echter aan bij de openstaande brug van Ossenzijl.
Voorbij de brug aan de overzijde van de doorgaande weg willen we een kop thee op het terras drinken, maar omdat daar met deze Pinksterdrukte merkbaar te weinig personeel rondloopt, stappen we na enige wachttijd op, om straks verderop dan maar een theepauze in te lassen.

Van Ossenzijl via Spanga naar de caféthee bij Scherpenzeel
Vlak buiten Ossenzijl steken we al spoedig de rivier de Linde over, die hier de provinciegrens vormt tussen Overijssel en Fryslân. Dit is dus het moment waarop we op het Zuiderzeepad Fryslân binnentreden, in de gemeente Westellingwerf.
Door een mooi polderlandschap lopen we naar een oud betonnen bruggetje over de rivier de Scheene. Daar gaan we over op een prachtig smal schelpenpad dat ons naar de oude begraafplaats van Spanga brengt, waarop ook een houten klokkenstoel staat. Daar ontmoeten we een fietsend echtpaar uit Andijk, dat hier enkele dagen fietsend geniet van het prachtige landschap van de grensstreek van Overijssel en Fryslân.
Dit schelpenpaadje kruist verderop de drukke Pieter Stuyvesantweg. Op die kruising verlaten we even de route, om enkele honderden meters verderop bij het volgende kruispunt bij de entree van Scherpenzeel, bij het monument van Pieter Stuyvesant op het terras van een in het veen verzakkend 19e eeuws dorpscafé de gewenste theepauze te genieten. Op het terras ontmoeten we onder andere een groep motorrijders die vanuit Noord-Holland op weg zijn naar het Van der Valk-hotel te Hardegarijp, waar ze vannacht overnachten, om dan morgenochtend vroeg op hun motoren deel te nemen aan de Friese Elfstedentocht.

Langs de Rottige Meente naar Munnekeburen
Tot in Munnekeburen blijven we het schitterende schelpenpad volgen, dat op enkele honderden meters van de doorgaande verkeersweg door Scherpenzeel en Munnekeburen door de velden loopt, die grenzen aan het natuurreservaat de Rottige Meente, met ook haar petgaten en ribben zichtbaar aan onze rechterhand.
Het is ook deze wandeldagen weer opvallend hoeveel boeren en particulieren in en/of bij hun woningen gastenverblijven hebben, of theetuinen, galerieën, minicampings, of allerlei andere vormen van gastenopvang. Ook langs dit ongeveer drie kilometers strekkend schelpenpad zijn al meerdere overnachtingsaccommodaties beschikbaar voor al die gasten die hier voor één of meerdere nachten en dagen willen verblijven. Dat grote aanbod maakt het voor automobilisten, motorrijders, fietsers en/of wandelaars eenvoudig om dit natuurschone gebied te bezoeken, en bovendien zorgt het voor de leefbaarheid in deze dorpen.
Achter de dorpskerk van Munnekeburen eindigt onze etappe van vandaag. Vanaf het punt waar we morgen doorstarten, lopen we vanaf het schelpenpad naar de doorgaande weg door het lintdorp Munnekeburen. Daar parkeerden we vanochtend onze auto.
Met die auto rijden we dan vanuit Munnekeburen terug naar Blokzijl, waar we de andere auto afhalen, om dan weer naar Emmeloord terug te rijden, waar we de komende nacht nogmaals overnachten in Hotel-Restaurant-Grandcafé ‘t Voorhuys, dat wordt geëxploiteerd door een stel afgestudeerden van onze HBO-Bachelor-opleiding Hoger Hotelonderwijs van Stenden Hogeschool. Mooi om te zien met hoeveel elán onze alumni hier zo'n succesvol hotel beheren.

Zuiderzeepad van Genemuiden naar Blokzijl

Zaterdag 19 mei 2018 – 21,1 km.
Aankomst bij de Sint-Nicolaaskerk van VollenhoveDoorstart rond de Zuiderzee
Het is al weer ruim anderhalf jaar geleden dat we onze vorige etappe wandelden op het Zuiderzeepad, van Kampen naar Genemuiden. Dus de hoogste tijd om een vervolg te geven aan deze mooie wandelroute rond de voormalige Zuiderzee.
Vandaag beginnen we aan de eerste dag van een driedaagse Pinkster-wandeltocht over 66,1 kilometer, die begint in Genemuiden, en die aanstaande Pinkstermaandag eindigt in Lemmer. Vandaag gaan we de eerste etappe lopen, van Genemuiden naar Blokzijl, over een afstand van 21,1 kilometer.
Het is vandaag een bewolkte dag, met in de middag enige aanhoudende lichte motregen. De temperatuur is bij aanvang 12 graden Celsius en het waait nauwelijks.

Doorstart vanuit Genemuiden
Durkje en ik vertrekken met onze auto’s om 8.30 uur uit Feinsum, en rijden dan eerst naar Blokzijl, ons eindpunt van vandaag, waar we een auto parkeren. Dan rijden we door naar de veerboot waarmee je de oversteek over het Zwarte Water kunt maken naar Genemuiden. Bij die pont parkeren we de andere auto, en dan begint om 9.45 uur onze eerste wandeldag met een graspad over de kade langs het Zwarte Water. Omdat het nog vroeg is, is het hoog opgaande dijkgras nog nat, dus we moeten een beetje laveren onderaan en bovenop de polderdijk om niet al te nat te worden op de eerste kilometers. Op dit dijkje tussen de Broekenpolder en het Zwarte Water kun je aan de uitwerpselen ziet dat hier veel ganzen verblijven, en verderop kruist ons inderdaad ook al het jong van een gans, waggelend door het hoge dijkgras. Verderop komen we op een dijkvak waar schapen en lammeren grazen. Zwanen dobberen in de sloot en in de sloot bloeit de Gele lis.

Van De Krieger naar Sint-Jansklooster
Vanaf Barsbeker lopen we over een fietspad tussen de Oppen Swolle en de Groote Buitenlanden. Bij De Krieger steken we de Oppen Swolle over, om dan door Barsbeek en langs De Harskamp tussen een glooiend landschap van de ‘tuunwallen’, een keileembult aan onze linkerzijde en een plat en laagliggend polderlandschap aan onze rechterzijde te lopen. Nadat de Barsbeek is overgegaan in de Kloosterweg arriveren we in Sint-Jansklooster. Een mooi moment om een kop koffie te drinken, maar omdat in het dorpscentrum alle horeca gesloten is, lopen we door naar De Monnikenmolen, waarbij een bezoekerscentrum staat waar wel koffie wordt geschonken.

Via landgoed De Oldenhof naar de ‘Stad vol van hoven’
Na deze koffiepauze lopen we over de Halleweg naar boerderij De Halle, waar we het landgoed De Oldenhof betreden. Langs het huis De Oldenhof, en de boerderij met minicamping van De Oldenhof verlaten we het landgoed langs de oude duiventil van het landgoed.
Krusende flerken
Als we de N331 zijn overgestoken, gaan we een eindje verder de dijkoprit om, om over het fietspad op de dijk van de Noordwal langs het Vollenhoverkanaal te lopen, waarbij we ook het kunstwerk ‘Krusende flerken’ van de Friese kunstenaar Ids Willemsma passeren.
Voorbij het transformatorstation kun je mooi zien hoe hoog hier de hele oude scheiding tussen land en water is, het restant van de oude klifkust van keileem, die hier als gevolg van de IJstijd voorheen de voormalige kustlijn was van de voormalige Zuiderzee. Hier ter plaatse is het dus ook heel voor de hand liggend dat dit fietspad deel uitmaakt van het Zuiderzeepad rondom de vroegere Zuiderzee. Rechts ligt het oude land, en links het nieuwe land.
Onze route voert ons de plaats Vollenhove binnen, waar we arriveren in de gezellige drukte van de Havendagen, die in dit Pinksterweekend worden gehouden. Bij de binnenhaven komen we langs de Sint-Nicolaaskerk, die voor deze Havendag geopend is. We wonen hier binnen een deel bij van het concert van een koor uit het Drentse Borger. In een café aan het kerkplein drinken we een kop koffie voordat we weer verder gaan voor het laatste deel van deze wandeldag.

Langs het Vollenhoverkanaal naar Blokzijl
Langs de buitenhaven lopen we naar de brug, waarmee we over het Vollenhoverkanaal gaan. Aan de overzijde gaan we direct rechtsaf, om dan via een fietspad boven op de polderdijk langs het Vollenhoverkanaal naar Blokzijl te lopen.
Gaandeweg deze dag wordt het iets frisser en gaat de aanvankelijk nog heel lichte motregen over in iets zwaardere motregen. Gelukkig valt het met deze motregen wel mee, dus na een ongeveer een uur wandelen komen we overwegend droog over in het oude havenstadje Blokzijl.
Langs de hoge oude sluis komen we op de Noorderkade, die we langs de binnenhaven volgen naar het centrum van Blokzijl. We zijn nu gearriveerd op onze wandelbestemming voor vandaag, maar omdat Blokzijl een prachtig stadje is, maken we nog een korte rondwandeling over de havenkades, langs de centrumsluis, om daarna om 15.30 uur weer terug te lopen naar onze hier geparkeerde auto.
Met de auto rijden we dan vanuit Blokzijl weer terug naar de pont van Genemuiden, waar we de andere auto afhalen, om dan naar Emmeloord door te rijden, waar we inchecken in Hotel-Restaurant-Grandcafé ‘t Voorhuys, waar we vanavond dineren en vannacht overnachten.

woensdag 16 mei 2018

Luca Solari exposeert in Stenden Hogeschool

Woensdag 16 mei 2018
Foto van voormalig kapitein Hilbrand Abma (foto: Luca Solari)

Foto-expositie
Tot en met 3 juli 2018 exposeert fotograaf Luca Solari enkele van zijn foto's in de Stenden Art Gallery van Stenden Hogeschool te Leeuwarden.
Deze publiek toegankelijke expositieruimte bevindt zich op de begane grond achter het Auditorium van ons Leeuwarder hogeschoolgebouw aan de Rengerslaan.
Stenden Hogeschool organiseert deze expositie in samenwerking met het Leeuwarder Kunstbureau Art Connection.

Fotografie vanuit passie
Toen de Italiaans-Peruaanse geluidstechnicus-fotograaf Luca Solari in 2009 voor het eerst vanaf de veerboot het Friese Waddeneiland Schiermonnikoog betrad, was hij zich nog niet bewust van de Schierse traditie van zelfredzaamheid, verandering en openheid. 
Lopend door de duinen zag hij de dynamiek van verandering: het zand en het water dat door de wind in altijd maar veranderende patronen werd geblazen. De beweeglijke zandkorrels: bouwsteentjes van een beweeglijk fort. Deze universele afwisseling van vestiging en verandering, van afzondering en vrijheid, is wat de Wadden-archipel maakt tot wat ze is. 
En dat is wat Luca Solari zag, herkende en vastlegde in zijn foto’s. 

Mei-vergadering bestuur Stifting Nijkleaster

Dinsdag 15 mei 2018
Bloeiende seringen tooien het koor van de kloosterkerk van NijkleasterStil rondom seringen
Rondom bloeiende seringentakken komen we aan het begin van de avond als bestuur van de Stifting Nijkleaster bijeen in het koor van de kloosterkerk van Nijkleaster, in de Sint-Radboudkerk te Jorwert.
Vanuit de hectiek van de voorbije werkdag worden we hier eerst enkele momenten stil, om de overgang van onze dagelijkse werkzaamheden naar het bestuurswerk voor Nijkleaster op passende wijze te markeren.
Na de zegen en heenzending van pionierspredikant Hinne Wagenaar zijn we klaar voor de bestuursvergadering in de benedenzaal van de Voorkerk van Nijkleaster.

Bestuurszaken
Na het gebruikelijke begin met notulen, actielijst, ingekomen post en mededelingen, krijgen we een rapportage van alle uiteenlopende werkzaamheden van de Kleasterried van Nijkleaster.
Kort passeren ook onderwerpen als fondsenwerving, publicaties zoals bijvoorbeeld jaarrekening en jaarverslag, en de komende verkoop-tentoonstelling van het mooie werk van de Friese kunstenaar Jentsje Popma.
Ook de beoogde kloostervestiging en het voorbereidingsproces van de toekomstige 'kleasterlingen' krijgen de bestuurlijke aandacht die zij verdienen.
Wederom staat ook het onderwerp over de algemene verordening gegevensbescherming op de agenda, want met ingang van de nieuwe wetgeving willen we ook als Nijkleaster zorgvuldigheid betrachten inzake de naleving van deze privacy-regelgeving jegens alle relaties van Nijkleaster.

maandag 14 mei 2018

Klein maar fijn, Feinsum

Maandag 14 mei 2018
De Sint-Vituskerk van Feinsum boven een kleurenpalet van weideflora

Een parel in het Friese land
Wie onderweg goed om zich heen kijkt, ziet hier en daar in Fryslân in deze overgangsperiode van lente naar zomer prachtige weilanden, met een rijk kleurenpalet van allerlei soorten weideflora te midden van het frisgroene gras.
Zo'n mooi tafereel is momenteel ook te aanschouwen in het Friese dorpje Feinsum, één van de kleinste dorpen van de gemeente Leeuwarden, maar door deze schilderachtige compositie van de Sint-Vituskerk met de woningen en de bomen aan de Holdingawei als een kroon boven het kleurrijke glasland.

donderdag 10 mei 2018

Er ging eens een sprookje van Feinsum naar Hijum

Donderdagmiddag 10 mei 2018 - Hemelvaartsdag
De optocht verlaat Feinsum, op weg naar Hijum


Er was eens een sprookje
Het jaarlijkse 'Dorpsfeest Hijum-Finkum' van vandaag, morgen en overmorgen heeft dit jaar als thema: Er was eens een sprookje.
Dit jaar vinden de meeste activiteiten van dit dorpsfeest plaats op het feestterrein in Hijum, maar de optocht is daarop één van de uitzonderingen, want die begint in Feinsum en eindigt in Hijum.

Sprookjesachtige deelnemers
Middels het uitgebreide programmaboekje van de 'Feestcommissie 'Mei inoar ien'' zijn alle plaatselijke prinsessen, dwergen en heksen opgeroepen om zich aan het begin van deze middag te verzamelen in Feinsum.
De vraag daarbij was om je best te doen om je zo origineel mogelijk te verkleden.
Alles mag: met mooie praalwagens, op fietsen, op je bezemsteel of als prins op het witte paard; het is allemaal goed hoe je aan de start verschijnt.
En één ding weet je als deelnemer zeker: je goede inspanning wordt beloond met een lekkernij.


Van de Feinsumer vlinders naar de Hijumer kikkers
Met de muzikale begeleiding van fanfare Crescendo Hijum Finkum voorop wordt de feestelijke optocht vanuit het dorp Feinsum begonnen.
Aan weerszijden van de Feinsumer Holdingawei staan de dorpsbewoners en het andere publiek te genieten van de optocht die door het dorp gaat.
Bij de Lege Hearewei verlaat de optocht Feinsum, om dan via die Lege Hearewei richting Hijum te gaan, waar de sprookjesachtige tocht straks zal arriveren op het feestterrein van Hijum.Er was eens ..... geen sprookje

Donderdagochtend 10 mei 2018 - Hemelvaartsdag
Samenzang tijdens de tentdienst met CrescendoMei elkoar ien
Het jaarlijkse dorpsfeest van Hijum & Feinsum vindt dit jaar voornamelijk plaats in Hijum.
De 'Feestcommissie 'Mei elkoar ien'' heeft ook dit jaar voor vandaag, morgen en overmorgen een groot aantal activiteiten georganiseerd, die vroeg in deze ochtend beginnen met 'Dauwtrappen', een ochtendwandeling van ongeveer twaalf kilometer, afgesloten met een ontbijt in de feesttent op het sportterrein, dat voor deze drie dagen is omgedoopt tot feestterrein.

Er was eens ..... geen sprookje
Op dat feestterrein staat een grote feesttent, waarin vanmorgen om 10:00 uur in het gecombineerde kader van dorpsfeest en Hemelvaartsdag de tentdienst wordt georganiseerd, om deze Hemelvaartsdag gezellig met elkaar te beginnen.
De tentdienst wordt georganiseerd en voor een deel uitgevoerd door de Zendings- en Evangelisatiecommissie van de Protestantse Gemeente Mariëngaarde van Hallum, waartoe kerkelijk ook de dorpen Feinsum en Hijum behoren.
Voorganger van deze tentdienst is domina Jeannette van den Boogaard-Bongers, en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door de fanfare 'Crescendo' van Hijum & Feinsum.
Thema van deze feestelijke ochtendkerkdienst is: 'Er was eens ..... geen sprookje'.

Klaar om mee te gaan
Dat op Hemelvaartsdag de hemelpoorten open staan, blijkt wel bij aanvang van de tentdienst, als op deze stralende dag de regenstralen kletterend op het tentdak vallen. Maar dat wordt gemakkelijk overstemd als we onder begeleiding van de fanfare ons openingslied 'Er ruist langs de wolken' zingen.
Na de bemoediging en het gezamenlijk uitgesproken drempelgebed van voorganger en feestgangers volgt de schriftlezing uit Handelingen 1: 1-14, die we Friestalig beantwoorden met het lied 'Jowes bin ik, Abba Heit'.
Enkele malen tijdens deze dienst wordt door de 'gelegenheidsapostelen' een tekst aan tafel uitgesproken door de leden van de Zendings- en Evangelisatiecommissie.

Wij leven tastend op Uw toekomst aan
en onze monden spreken van de dromen,
van visioenen, werelden die komen.
Heer, maak ons klaar om met U mee te gaan.

Bijbelverhalen zijn geen sprookjes
Na de samenzang van 'Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere' volgt de meditatie van domina Van den Boogaard-Bongers, waarin onder andere wordt gewezen op het verschil tussen sprookjes en bijbelverhalen. Waar sprookjes bijvoorbeeld normaal gesproken 'uit de lucht' zijn gegrepen, zijn de ons welbekende bijbelverhalen 'uit het leven' gegrepen.
De Heilige Geest vuurt ons aan om als christenen - ook in Hallum, Feinsum en Hijum - in beweging te komen, en door die actie kunnen we - als waren we een fietsdynamo - ons licht laten schijnen over de wereld, en in onze leefomgeving laten zien waar we als volgelingen van Jezus voor staan en gaan; immers - zo schreef dichter Jan Cogh:
"Hij zal ons naar beneden wijzen - 
naar wat te doen valt onder mensen ...
Hij zal ons naar elkaar verwijzen ....
Pas dan kan hier de hemel groeien ..."

Wol oan't wersjen oer ús weitsje
Na de gebeden, de collecte en een slotwoord van de organiserende commissie sluiten we op voorstel van Crescendo deze feestelijke tentdienst af met een mooi lied, waarin we zingen:
Hear, wês mei ús oan't in oare kear,
wol oan't wersjen oer ús weitsje,
lit gjin kwea ús rigen reitsje. 
Hear, wês mei ús oan't in oare kear.

maandag 7 mei 2018

Expositie van tweedejaars studenten Beeldende Therapie

Maandag 7 mei 2018 
Beeldend werk van tweedejaars studenten Creatieve Therapie
Verbreden en experimenteren
Momenteel is in de vitrine van de HBO-Bachelor-opleiding Creatieve Therapie van Stenden Hogeschool te Leeuwarden de expositie te bekijken van het werk van tweedejaars studenten Beeldende Therapie.
Het onderwijsmoduul 'Medium Beeldend 2.3' staat in het teken van het verbreden van ambachtelijke kennis, en het experimenteren met nieuwe materialen.
De ruimtelijke werken in deze vitrine zijn werken waarbij geëxperimenteerd is met de mogelijkheden en de onmogelijkheden van karton en cement.
Het werken vanuit de materiaal-ervaring staat hierin voorop.
Het reflecteren op het ontstaansproces en het ontleden van de theoretische driehoek van 'denken, voelen en handelen' is hierbij een belangrijk onderdeel.

zondag 6 mei 2018

Naar buiten door Boswachterij Leersum (12.2) en over Klompenpaden (12.1)

Zondag 6 mei 2018 
Over de voormalige spoordijk richting ScherpenzeelWandeldagen in Utrecht
Tijdens dit weekend staan twee wandeldagen op ons outdoor-programma, opgebouwd uit vier verschillende wandelroutes, waarvan de eerste twee eenzelfde startplaats hebben, en de tweede twee in elkaars nabijheid van start gaan, en waarvan de beide duo-wandelroutes in dezelfde regio liggen, namelijk in Utrecht.
Gisteren stonden de mysterieuze vennen en de dichte bossen rondom Lage Vuursche op ons wandelprogramma.
De twee routes die we vandaag wandelen, zijn de routenummers 12.2 met als titel ‘Boswachterij Leersum’ en 12.1 met als titel ‘Klompenpaden’, beide routes uit de wandelgids met als titel ‘naar buiten! – 25 wandel-weekenden’. De eerste route is 11 kilometer lang en de tweede route is 10 kilometer, dus we wandelen vandaag totaal 21 kilometer.
Na een stevig ontbijt in Hotel Schimmel vertrekken we om 9.00 uur vanuit Woudenberg, en staan we een kwartier later al klaar bij het informatiekantoor van Staatsbosbeheer aan de Maarsbergseweg in Boswachterij Leersum
De temperatuur is dan 15 graden Celsius. Evenals gisteren belooft het vandaag weer een zonnige voorjaarsdag te worden, waarbij de temperatuur halverwege de middag is opgelopen naar 26 graden Celsius, kortom, een prachtig zonnige en betrekkelijk warme wandeldag.

Rond de Leersumsche Plassen door het Leersumse Veld
We beginnen vanmorgen met de Leersumseveldroute, die rond de Leersumsche Plassen, door het bos en over de heide door Boswachterij Leersum voert.
Over een breed bospad lopen we op enige afstand langs de Leersumsche Plassen. Deze plassen mogen we niet benaderen, want het hele gebied rondom de plassen is vogelbroedterrein, dat tussen 15 maart en 1 augustus is gesloten voor publiek. Maar vanuit de vogelobservatiehut op de oever van de Leersumsche Plassen krijgen we toch een prachtig uitzicht over deze hoorbaar vogelrijke en kikkerrijke waterpartij. 
Als we ongeveer de helft van de route achter ons hebben, komen we tijdelijk in een meer open gebied, namelijk door het begrazingsgebied over heidevelden, waaronder het Breeveen.
Voorbij Breeveen laat de gedateerde routebeschrijving ons net zoals gisteren weer in de steek, dus we moeten met enig speurvermogen en gebruik makend van alle paden die dit bosperceel doorkruisen, parallel aan de Maarsbergseweg (verderop horen we daar het autoverkeer) door het bosperceel weer terug naar de parkeerplaats van Staatsbosbeheer. Ook dat komt wel weer goed, en als we daar arriveren, blijkt dat nu het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer wel open is, dus daar genieten we van onze ochtendkoffiepauze. Daarna vertrekken we naar De Boerenstee nabij Woudenberg, waar we onze auto parkeren voor het tweede deel van deze mooie wandeldag.

Klompenpad naar Scherpenzeel
Over en voorbij het erf van De Boerensteen bij Woudenberg gaan we een zandpad op, waarbij we de bewegwijzering van het Oudehorsterpad over de Oudehorsterlaan volgen.
Bij een voormalige spoortunnel moeten we naar boven, de spoordijk op. Daar hangt nog wel een papiertje waarop staat dat de gemeente verderop werkzaamheden verricht, dus we zijn van plan om deze stremming te omzeilen via de omleidingsroute, als een stel vanaf de spoordijk naar ons afdaalt, en ons vertelt dat er geen enkele belemmering is om de spoordijk te bewandelen, omdat er op dit moment geen werkzaamheden zijn, en dat het gesnoeide hout al in de bermen is opgestapeld. De linten versperren de spoordijk niet meer, dus we kunnen er wel langs, aldus de wandelaars die het pad zojuist vanaf de andere zijde hebben bewandeld. Dus dan toch maar over deze prachtige oude spoordijk richting Woudenberg en Scherpenzeel.
Verderop lopen we over de Brinkkanterweg naar het Valleikanaal, dat hier de grens vormt tussen de provincies Utrecht en Gelderland.
We lopen over het prachtige Liniepad van de Grebbeberglinie hoog langs het Valleikanaal in de richting van Scherpenzeel. Wel heel toepasselijk trouwens om zo vlak na Dodenherdenking van eergisteren en Bevrijdingsdag van gisteren nu vandaag over de Grebbeberglinie te lopen, langs ook de bunkers van de Tweede Wereldoorlog die hier en daar nog bovengronds zichtbaar zijn langs dit Liniepad.
Ter hoogte van de Lambalgseweg steken we het Valleikanaal over, om aan de overzijde eerst een lunchpauze te nemen op een picknickplek, waarna we via de Polschesteeg en over het dijkje van de Lambalgerkeerkade naar de bebouwde kom van Scherpenzeel lopen.

Van Scherpenzeel over de Grebbelinie naar De Boerenstee
We doorkruisen Scherpenzeel via de Holevoetlaan, de Nieuwstraat, de Vlieterweg, de Burgemeester Royaardslaan en de Dorpsstraat naar de oude Hervormde kerk van Scherpenzeel. Op het Plein 1940 nemen we tegenover de kerk de tijd voor een Prinsheerlijke theepauze.
Na deze rustpauze wandelen we door een ijzeren hekwerk het park in van Huis Scherpenzeel. Dit park lopen we helemaal door, om daarna via de Boslaan naar de meanderende Lunterse Beek te lopen. Daar verlaten we via een bruggetje over de Lunterse Beek de provincie Gelderland weer, om over De Groep verder te lopen door de provincie Utrecht.
Verderop via de Broekerweg komen we weer bij het Valleikanaal, dat we hier oversteken, om direct aan de overzijde  wederom de het Liniepad van de Grebbeberglinie op te gaan. Hoog langs het Valleikanaal lopen we dan naar het veldhek dat we door moeten om over een weidepad terug te lopen naar De Boerenstee, waar we tegen het middaguur eerder vandaag deze wandeling over het Klompenpad aanvingen.
We hebben de twee wandelroutes om 15.00 uur voltooid, dus we besluiten nog even via Baukje & Rauke & Elwin in Westerbork terug te rijden naar huis. Met deze prachtige wandeltweedaagse sluiten we een onvergetelijk mooie meivakantie af.

Naar buiten langs Pluismeer en de Zeven Linden (13.1) en langs Hilversumse Wasmeer (13.2)

Zaterdag 5 mei 2018 - Bevrijdingsdag 
Koeien met kalveren langs de 300 Roedenlaan bij Lage VuurscheWandeldagen in Utrecht
Tijdens dit weekend staan twee wandeldagen op ons outdoor-programma, opgebouwd uit vier verschillende wandelroutes, waarvan de eerste twee eenzelfde startplaats hebben, en de tweede twee in elkaars nabijheid van start gaan, en waarvan de beide duo-wandelroutes in dezelfde regio liggen, namelijk in Utrecht.
Morgen staat het Klompenpad bij Scherpenzeel en de Boswachterij Leersum – beide in de Gelderse Vallei - op het programma, en vandaag de mysterieuze vennen en de dichte bossen rondom Lage Vuursche.
De twee routes die we vandaag wandelen, zijn de routenummers 13.1 met als titel ‘Pluismeer en de Zeven Linden’ en 13.2 met als titel ‘Hilversumse Wasmeer’, beide routes uit de wandelgids met als titel ‘naar buiten! – 25 wandel-weekenden’. De eerste route is 11,5 kilometer lang en de tweede route is 9 kilometer, dus we wandelen vandaag totaal 20,5 kilometer.
Om 8.15 uur rijden we een lichtbewolkt Feinsum uit. Via Heerenveen rijden we door de IJsselmeerpolders naar het Utrechtse Lage Vuursche. De temperatuur is onderweg al opgelopen van 13 naar 16 graden Celsius als we om 10.00 uur onze auto parkeren bij Restaurant Hotel De Kastanjehof, waar we op het ochtendzonnige terras eerst een kop koffie drinken, alvorens we om 10.30 uur van start gaan in het centrum van Lage Vuursche.
Het belooft vandaag een zonnige voorjaarsdag te worden op deze Bevrijdingsdag, waarbij de temperatuur aan het eind van de middag is opgelopen naar 23 graden Celsius, kortom, een prachtig zonnige en betrekkelijk warme wandeldag.

Kasteel Drakensteyn en Pluismeer
Door het nu nog rustige dorpscentrum lopen we in zuidelijke richting Lage Vuursche uit.
Iets voorbij Lage Vuursche lopen we voorbij de G.S. van Voorstbrug over de brede zandweg van de 300 Roedenlaan, met links van ons een hoog metalen hekwerk met veel lampen en camera’s, waarmee het landgoed met Kasteel Drakensteyn en prinses Beatrix worden beveiligd.
Rechts van ons graast een kudde witte koeien met hun kalveren op een schilderachtige mooie open weideplek in het bos.
Voorbij dat landgoed komen we langs het Pluismeer, waar we van het uitzicht genieten in een vogelkijkhut aan de rand van dit ven.

Zeven Linden en ’t Hooge Erf
Daarna gaan we verder over de lange brede onverharde boswegen van de Stulpselaan en de Zeven Lindenweg. Voorbij de boscamping gaan we over smallere bospaden tussen de twee bospercelen door van de Zeven Linden en Wolfsdreuvik.
Nadat we de Hoge Vuurscheweg over zijn gestoken, lopen we langs het Klimbos naar het Theehuis ’t Hooge Erf, waar we pauzeren om te lunchen.

Lage Vuursche
Door het bosperceel van ’t Hooge Erf lopen we naar de Zwarte Weg, en als we daar over heen zijn, komen we in het bos van Lage Vuursche. Na enige tijd blijkt de beknopte routebeschrijving niet meer te kloppen met de structuur van de paden en ook de beschreven gekleurde wandelpalen ontbreken geheel. Omdat we nu midden in het bosperceel van Lage Vuursche zitten, maken we gebruik van de GPS-sofware op de smartphone om in zuidelijke richting door het bosperceel naar de Hoge Vuurscheweg te lopen, waarna we de doorsteek door het bos weer naar de Lage Vuurscheweg kunnen maken. Via de beschreven route komen we even later via de Lage Vuurscheweg en de in het verlengde daarvan liggende Kloosterlaan om 13.00 uur weer uit bij ons startpunt van de route.
Voordat we om 13.30 uur beginnen aan de tweede wandelroute nemen we op het terras van De Kastanjehof eerst een half uur theepauze.

De tweede ronde
Voor de tweede wandeling gaan we eerst ook weer door het centrum van Lage Vuursche, om dan af te buigen naar de Koudelaan. Een met ANWB-paddenstoelen bewegwijzerde route voert ons over de Karnemelksweg richting Hollandse Rading.
Vlak vóór de Bosberg echter buigen we af in noordelijke richting, om over het Jeneverpad door een begrazingsgebied naar het Hilversumse Wasmeer te lopen. Onderweg kruipt in de berm van het Jeneverpad een mooie hazelworm, die roerloos naast ons in de berm blijft liggen als wij te dichtbij komen.
Bij het Hilversumse Wasmeer is de picknickbank door enkele fietsers al bezet, dus wij lopen nog even door langs dit ven, om dan in de vogelkijkhut ten zuidoosten van het Wasmeer te pauzeren voor een lunchpauze.

Terug naar Lage Vuursche
Voorbij het Wasmeer komen we op de Lage Vuurscheweg, die evenals veel andere paden hier in deze regio ook veel gebruikt wordt door wandelaars, fietsers, ruiters en mountainbikers.
We blijven – eerst langs het Cronebos van Natuurmonumenten - voortdurend de Lage Vuurscheweg volgen, om daarna via de in het verlengde liggende Kloosterlaan het dorp Lage Vuursche weer binnen te lopen.
Voordat we vertrekken, bezoeken we iets verderop in Lage Vuursche op het kerkhof bij de plaatselijke kerk eerst nog het graf van prins Johan Friso, die in de hoek tegen het landgoed van zijn moeder, prinses Beatrix, ligt begraven, nadat hij zo tragisch en nog veel te jong het leven verloor na een noodlottig ski-ongeluk. Met ons zijn er hier nog enkele anderen die met hun bezoek aan het graf ook hun deelneming betuigen na dit veel te vroege afscheid van één van onze Nederlandse prinsen.
Aansluitend rijden we naar Woudenberg, waar we inchecken voor de overnachting en het avondeten in Hotel Schimmel te Woudenberg.
We blikken tijdens het diner terug op een aangename dubbele boswandeling met een vroeg-zomerse sfeer in en rond het gezellige Lage Vuursche.


woensdag 2 mei 2018

De stem van mijn moeder

Woensdag 2 mei 2018 
Cover van De stem van mijn moeder

Eerste verhaallijn

Een fotograaf met Marokkaanse achtergrond heeft zich met succes gevestigd in de culturele elite in Nederland. Hij is inmiddels een veelgevraagde vakfotograaf, die werkt voor diverse glossy tijdschriften en voor toonaangevende week- en maandbladen.
Als kleine jongen emigreerde hij samen met zijn ouders vijfentwintig jaar geleden vanuit Marokko naar Nederland.
Met zijn ouders heeft hij momenteel nauwelijks nog contact.
Maar, daarin komt verandering als hij op een dag gebeld wordt door zijn vader, met wie hij een moeizame verhouding heeft, die hem dringend vraagt naar huis te komen. Zijn zieke moeder wil namelijk het familiefotoalbum zien, dat zijn vader - zo zegt hij - thuis niet kan vinden.
De fotograaf merkt - thuisgekomen - dat hij de ziekte van zijn moeder – en ook haar jarenlange stilzwijgen – kan keren. Het bewuste fotoalbum is daarbij van groot belang, zo blijkt.
Ook de daarop volgende voorzichtige confrontatie met een uiterst trieste gebeurtenis, die het gezin nu al zo'n twintig jaar geleden heeft ontwricht, met daarbij de herbeleving van dat vreselijke familiedrama, heeft verrassende gevolgen voor vader, moeder en zoon.

Twee andere verhaallijnen
De roman 'De stem van mijn moeder' kent verschillende verhaallijnen. Naast bovenstaande verhaallijn loopt er aanvankelijk ook nog een tweede verhaal parallel, over de gevolgen van overspel, waar de fotograaf een aandeel in heeft. Aan het eind van het boek vloeien beide verhalen in elkaar over.
Maar er loopt nog een derde verhaallijn door deze roman, namelijk van een migrantenkind, dat leeft tussen twee landen en twee culturen.
De flashbacks in deze roman verhalen over de zomervakantiereizen vanuit Nederland naar Marokko, en over het verblijf bij de Marokkaanse familie en in de Marokkaanse gemeenschap dat het gezin van de fotograaf vroeger achter zich liet, maar nooit uit het hart. In die flashbacks lezen we over de reiservaringen van een basisschoolkind, maar ook over de dramatische gebeurtenis die het leven van dit gezin zo sterk bepaalde.
Langzamerhand krijgen de fotograaf en de lezer meer te weten over wat er vroeger werkelijk is gebeurd.
Na haar jarenlange (20 jaar) stilzwijgen hoort de fotograaf weer de stem van zijn moeder; en de ziekte van zijn moeder krijgt een verrassende wending, naar het perspectief dat naar de vader verschuift.

Abdelkader Benali
Enkele zinsneden van Abdelkader Benali, de auteur van deze roman:

 • Vergetelheid doodt de migrant in zijn hart.
 • Ik zal een schrijver zijn, al was het maar van één boek.
 • Ik voelde niets voor kinderen, omdat ik ze geen geloof kon bieden. Stel dat ik kinderen kreeg, dan zou ik ze moeten opvoeden zonder geloof. Die gedachte leek me ondraaglijk.
 • Door te gaan wandelen zou ik mijn gemoed weer tot rede kunnen brengen.
 • Sowieso zie je alles, voel je alles wanneer je instincten op scherp staan.
 • Geloof, hoop en veel klappen. Zo bracht je kinderen groot.
 • Ik haatte het dat er tussen mij en het geloof weerstand was.
 • Uit loutere verliefdheid het afgedankte geloof van een ander overnemen is een teken van liefde, inderdaad, en een teken van vereenzelviging met de exoot.
 • Kinderen zijn werkelijk de ooggetuigen van alles wat menselijk is.
 • De hele reden van de reis is het aankomen, niet de reis zelf.
 • Het verschil tussen de leugen en de waarheid kan alleen door het hart beoordeeld worden.
 • Soms kan alleen woede nog uitdrukking geven aan je verlies.
 • Er is altijd vraag naar opgewektheid. sprankjes hoop en euforie.
 • Boeken boden me een vlucht uit de aaneenschakeling van dagen zonder kop of staart.
 • Ik had geleerd dat leugens er waren om je geloof te testen opdat het sterker werd.
 • Je overdrijft je bezigheden. Een echte man rust uit.
 • Spanjaarden zijn eigenlijk halve Marokkanen.
 • Ze hadden een verhaal. Dat was genoeg.
 • Foto's van het verleden kunnen als een koud kompres wat verkoeling brengen.
 • Als het om discipline ging, was mijn moeder een vader.
 • Zijn leugen heeft mij gevormd.
 • Bewondering is een vorm van liefde.
 • Wie zich verwondert, wordt niet teleurgesteld.
 • Twijfel is een dunne draad waarover je moet leren lopen.


Pui-raam vervangen

Dinsdag 1 mei 2018 
Vervanging van het pui-raam met behulp van een kraanRaamwerk
Omdat één van de grote pui-ramen van onze woning een scheur bleek te hebben, was het nodig dat raam te vervangen.
Vandaag is het dan zover dat het oude pui-raam wordt vervangen door een nieuw raam.
Met een grote kraan wordt vanmorgen vroeg eerst het defecte raam uit de sponning van de pui getakeld, waarna het nieuwe raam door dezelfde kraan op zijn plaats wordt gebracht in de pui aan de westzijde van onze woning.
Het nieuwe raamwerk wordt naar binnen getakeld, waarna het aan de binnenzijde in de pui wordt vastgezet.