woensdag 16 mei 2018

Mei-vergadering bestuur Stifting Nijkleaster

Dinsdag 15 mei 2018
Bloeiende seringen tooien het koor van de kloosterkerk van NijkleasterStil rondom seringen
Rondom bloeiende seringentakken komen we aan het begin van de avond als bestuur van de Stifting Nijkleaster bijeen in het koor van de kloosterkerk van Nijkleaster, in de Sint-Radboudkerk te Jorwert.
Vanuit de hectiek van de voorbije werkdag worden we hier eerst enkele momenten stil, om de overgang van onze dagelijkse werkzaamheden naar het bestuurswerk voor Nijkleaster op passende wijze te markeren.
Na de zegen en heenzending van pionierspredikant Hinne Wagenaar zijn we klaar voor de bestuursvergadering in de benedenzaal van de Voorkerk van Nijkleaster.

Bestuurszaken
Na het gebruikelijke begin met notulen, actielijst, ingekomen post en mededelingen, krijgen we een rapportage van alle uiteenlopende werkzaamheden van de Kleasterried van Nijkleaster.
Kort passeren ook onderwerpen als fondsenwerving, publicaties zoals bijvoorbeeld jaarrekening en jaarverslag, en de komende verkoop-tentoonstelling van het mooie werk van de Friese kunstenaar Jentsje Popma.
Ook de beoogde kloostervestiging en het voorbereidingsproces van de toekomstige 'kleasterlingen' krijgen de bestuurlijke aandacht die zij verdienen.
Wederom staat ook het onderwerp over de algemene verordening gegevensbescherming op de agenda, want met ingang van de nieuwe wetgeving willen we ook als Nijkleaster zorgvuldigheid betrachten inzake de naleving van deze privacy-regelgeving jegens alle relaties van Nijkleaster.

Geen opmerkingen: