zaterdag 28 februari 2009

Twee Christelijke organisaties eigentijds in beweging

Zaterdag 28 februari 2009

In de Hoeksteen te Leek woon ik vanmorgen de Regiodag van Regio Noord bij van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG). Als lid van het Regioteam, het Landelijk Beraad en de landelijke Ledenraad is het een goede zaak om hier bij te zijn, omdat dit dè jaarlijkse ontmoetingsplaats bij uitstek is waar beroepskrachten, vrijwilligers, leden en bestuurders hun waardevolle tijd schenken om elkaar ontmoeten.
NGB-Regiocoördinator Henk Ruiter heeft vandaag de leiding; hij opent de bijeenkomst in een liturgische setting en met een aantal zaken van huishoudelijke aard. De opening wordt afgesloten met een sprankelende film waarin wordt getoond dat het NBG een wel heel actieve vrijwilligersbeweging in Nederland is.

Eerste spreekster is Tineke Bol, die een presentatie verzorgt over de in productie zijnde nieuwe "Bijbel in Gewone Taal"; de nieuwe Bijbel die in 2014 gepubliceerd zal worden, in het jaar dat het NBG het 200-jarig bestaan viert. Momenteel wordt hard gewerkt aan een nieuwe Bijbel in gewone, eenvoudige taal, die compleet is en die ook brontekstgetrouw is.
Daarna volgt een podium-interview van Henk Ruiter met kinderboekenschrijfster Liesbeth van Binsbergen, één van de medewerkers van de onlangs door het NBG uitgegeven Prentenbijbel, met prachtige tekeningen van Marijke ten Cate, waarvan vandaag ook enkele tientallen originelen worden geëxposeerd t.b.v. de aanwezigen.

Na de pauze volgt Ruud Blom van het NBG, met een presentatie over het bijbelverspreidingsproject van de NBG in China. In 1986 maakte het NBG het mogelijk dat Bijbels ook in een Chinese drukkerij gedrukt konden worden. China kent "Ja-Bijbels" met vertikaal gezette teksten die veelal door de oudere generatie op en neer worden gelezen èn de meer moderne "Nee-bijbels" met horizontaal gezette teksten die heen en weer worden gelezen. Het NBG is medesponsor van goed bijbelpapier, waarmee in de nieuwe drukkerij in China zo'n 3.000.000 bijbels per jaar kunnen worden gedrukt.
Het ochtendprogramma wordt afgesloten met een vrolijk optreden van zanger-cabaretier Rob Favier ("Muziek met een glimlach").

Dan volgt de middagpauze, alvorens de beide workshopsessies van de middag aanvangen. Voor mij is dat het moment om naar Stiens te vertrekken, omdat ik vanmiddag bij de Voorjaarsbijeenkomst van het Kristlik Frysk Selskip (KFS) wordt verwacht, waar we vanmiddag als Oprichtingswerkgroep van het KFS-PFO van de KFS-leden na een uitgebreide discussie het fiat krijgen om vanuit het KFS een nieuw "Platfoarm Fryske Oekumene" (PFO) [of "Frysk Oekumenysk Platfoarm"] op te richten, dat beoogd is als de gewenste voortzetting van het inmiddels 100 jaar bestaande KFS. Daarmee zal op afzienbare termijn het goeds van vroeger plaats maken voor het beoogde nieuwe Friese goud voor de Friese oecumene van de 21e eeuw.

vrijdag 27 februari 2009

Vier de kruispunten op je levenspad

Vrijdag 27 februari 2009

Ieder mens komt op zijn levenweg op een aantal kruispunten: momenten waarop je belangrijke keuzes gaat maken (bv. studie, partner, werk), momenten waarop je iets overkomt (bv. ziekte, ongeluk, hoofdprijs) en/of momenten waarop heuglijke feiten worden gevierd (bv. verjaardag, geboorte, jubileum). In allerlei samenlevingsverbanden krijg je ermee te maken, zo ook op je werk. Vandaag staan we op het werk een half uur vrolijk stil op twee zulke kruispunten, waarbij geluk en dankbaarheid centraal staan.

Om tien uur vanmorgen staan in de koffieruimte van onze werkplek een aantal heerlijke zelfgemaakte taarten voor ons klaar. Ze zijn gemaakt door Lotte, die ons vanaf vandaag tijdelijk gaat verlaten wegens zwangerschapsverlof èn door Charissa met wie we vandaag haar veertigste verjaardag vieren. Twee kruispunten, die we met zijn allen fleurig markeren, door die in een gezellige koffiepauze gezamenlijk te vieren.

De collega's Barbara en Charissa bieden Lotte namens ons allen een kadodoos aan (lees: verhuisdoos) met een groot aantal kadootjes, die alle met zwangerschap, bevalling en babyzorg te maken hebben. Daarna neemt collega Marjolein het estafettestokje over om namens het Quality Center van Stenden hogeschool Charissa een verwen-verjaardagskado aan te bieden. Al met al wordt het een gezellige koffiepauze waarin Lotte temidden van alle smullende collega's stuk voor stuk alle kado's uitpakt.

Charissa zal nu als wijze veertiger met ons verder samenwerken, maar Lotte mag na vandaag vooralsnog genieten van de welverdiende rust in de aanloop naar de bevalling. Het is een voorrecht dat je zo gezond mag zijn en blijven om tot aan je zwangersschapsverlof te kunnen blijven werken. En nu hopen en wensen we Lotte alle goeds, in het zwangerschapsverlof, bij de bevalling en daarna tijdens haar bevallingsverlof. Beide collega's zij met hun beide echtgenoten alle heil & zegen gewenst in de dagen, weken, maanden en jaren die voor ons liggen.

donderdag 26 februari 2009

Poiesz bouwt weer in Stiens en Lidl en Hema volgen

Donderdag 26 februari 2009

Afgelopen zomer 2008 schorste de rechter de bouwvergunning van de toen reeds in aanbouw zijnde Poiesz-supermarkt, omdat de gemeente Leeuwarderadeel een verkeerde ruimtelijke ordeningsprocedure had gevolgd. Deze fout is inmiddels hersteld. Pas daarna mochten en konden de bouwwerkzaamheden weer worden hervat, hetgeen op 10 december 2008 ook gebeurde.

De supermarkt aan de Uniawei in Stiens, aan de voet van Molen De Hoop, is nu bijna klaar. Het casco is afgebouwd, waarna de aannemer is begonnen aan de vloer, de wanden en de plafonds. Dan volgt de inrichting van de nieuwe winkel. Het is de bedoeling dat de supermarkt in maart 2009 open gaat.

Vandaag wordt ook buiten, rondom de Poiesz gewerkt. Zodra de voorbereidende grondwerkzaamheden gereed zijn, kan de definitieve bestrating worden aangelegd. Over enkele weken kan Poiesz de eerste klanten in de nieuwe winkel ontvangen en zal het pand aan de Langebuorren - in het centrum - van Stiens worden verlaten.

Achter dit winkelpand komt ook nog een Lidl-supermarkt. Lidl introduceert daarmee als concullega van Albert Heijn, Aldi, C1000 en de Poiesz de vijfde supermarkt in Stiens. De nieuwbouw van de Lidl valt onder de dezelfde bouwvergunning als die van de Poiesz. Tegelijk met het opheffen van de bouwstop van de Poiesz is dus ook het sein op groen gezet voor de bouw van deze vijfde Stienser supermarkt, die later dit jaar aanvangt.

Een volgende stap zal dan de introductie van de Hema zijn, in het centrum van Stiens. Daarmee wordt dan tegemoet gekomen aan een lang gekoesterde wens van de Stienser middenstand, de dorpsbewoners en hun burgemeester Erik ter Keurs, die na zijn installatie beweerde dat hij onze gemeente pas zou gaan verlaten als hij de eerste Hema-worst in Stiens zou kunnen kopen.

woensdag 25 februari 2009

Wereldgasten op Open Dag Stenden hogeschool 7 maart 2009

Woensdag 25 februari 2009

"Wereldgasten bij Stenden" is het nieuwe thema van de Open Dag van Stenden hogeschool op zaterdag 7 maart 2009. Maar liefst negen wereldgasten, waaronder Richard Krajicek, Jort Kelder en Sara Kroos, komen naar deze Open Dag om te vertellen over hun studietijd, hun carrière en natuurlijk over de mogelijkheden die Stenden hogeschool biedt.

Van 10.00 uur tot 16.00 uur staan de deuren open op de Stenden-locaties in Leeuwarden, Emmen, Assen, Groningen en Meppel. Volop redenen voor aanstaande studenten en hun ouders om te komen. Deze Open Dag van Stenden hogeschool is voor nieuwe studenten een uitstekende gelegenheid om sfeer te proeven, het studieaanbod te bekijken en om te ontdekken welke mogelijkheden er zijn. Dat zijn er nogal wat. Hierbij onderscheidt Stenden hogeschool zich vooral vanwege haar internationale oriëntatie.

Met de komst van verschillende wereldgasten is het extra aantrekkelijk om op zaterdag 7 maart 2009 de Open Dag van Stenden hogeschool te bezoeken. De toppers zijn aanwezig op de volgende locaties:
> Wereldgasten die naar Emmen gaan, zijn Richard Krajicek, Dennis Karpers en Adelinde Cornelissen;
> Wereldgasten in Leeuwarden: Jort Kelder, Sara Kroos, Annemarie van Gaal, Willem Reimers en Sebastiaan Labrie;
> Ook is er een rol weggelegd voor voormalig Stenden-studente Miriam Stuut, die onlangs is verkozen tot Leraar van het Jaar 2008. Zij zal op 7 maart 2009 spreekbeurten geven op de Stenden-vestigingen in Meppel, Assen en Groningen.

Concert VU-orkest in Muziekgebouw aan 't IJ

Dinsdag 24 februari 2009

Aan het begin van de avond worden we op het foyerdeck van het Amsterdamse "Muziekgebouw aan 't IJ" welkom geheten door de voorzitters van het College van Bestuur van de VU (René Smit) en van de Raad van Bestuur van VU-medisch centrum (Elmer Mulder), beiden in die hoedanigheid tevens algemeen bestuurder van de Vereniging VU-Windesheim. Durkje en ik zijn hier vanavond als genodigden vanuit de Ledenraad van de Vereniging VU-Windesheim aanwezig bij het jaarlijkse Voorjaarsconcert van het VU-orkest.

Elk jaar is het weer een lust om te zien dat zoveel VU-studenten samen zo'n jonge bezetting van ruim 90 muzikanten vormen. Met deze omvangrijke bezetting is dit orkest bij uitstek geschikt voor het spelen van grote orkestwerken. Het is absoluut ook mede een verdienste van de gepassioneerde dirigent Daan Admiraal dat dit orkest inmiddels het grootste amateursymfonieorkest is van Nederland.

Na het buffet openen de bestuurders Mulder en Smit de avond in de bijna volle concertzaal. De heer Smit wijst ons onder andere op de financiële sponsor-aktie "VU voor Academische Vrijheid", waarmee de VU het elk jaar mogelijk maakt om gerenommeerde wetenschappers enkele maanden in de Vrije Universiteit (VU) kennis te laten maken met de wetenschap in een land waar academische vrijheid eigenlijk een vanzelfsprekendheid is, zulks in tegenstelling tot het land van herkomst van de betreffende gastwetenschappers.

Vóór de pauze speelt het VU-orkest twee stukken:
1. Van George Bizet: suite I en II uit de opera Carmen;
2. Van Darius Milhaud: Scaramouche, in het arrangement voor altsaxofoon en orkest, met als saxofoon-soliste Juana Palop Tecles, die met haar buitengewoon beweeglijk expressieve stijl de show steelt van het in onvervalste samba-stijl gesoleerde slotdeel.

Na de pauze met dessert & koffie speelt het orkest:
3. Van Paul Dukas: L'Apprenti sorcier (De tovenaarsleerling), geïnspireerd op Der Zauberlehrling van Goethe, met een canon tussen fagot en basklarinet;
4. Van Manuel de Falla: El sombrero de tres picos (De driekante steek), met in de aanvang een solo van de onzichtbare sopraan Ella Rombouts en waarin even later de fagot en Spaanse castagnetten een belangrijke rol spelen.

Na de laatste klanken van De Falla volgt een daverend, lang applaus voor de jonge musici van dit unieke VU-orkest en voor hun dirigent Daan Admiraal en soliste Rombouts. Morgen is dezelfde uitvoering in de Geertekerk in Utrecht en op 1 maart 2009 nogmaals in het Muziekgebouw aan 't IJ te Amsterdam. Daarna bereidt het orkest zich voor op de tournee naar Bulgarije, van eind juni en begin juli 2009.

maandag 23 februari 2009

Wat net kin, is noch nea bard, ensafuort'hinne

Maandag 23 februari 2009

Stenden hogeschool groeit. Voorzieningen, gebouwen en campus-terreinen worden intensief gebruikt. Wie laat op de ochtend arriveert, heeft moeite om nog een parkeerplaats te scoren op het campus-terrein. Zie daartoe bijvoorbeeld mijn weblogbericht van 15 december 2008, aangaande de campus in Emmen.

Maar ook op de campus Leeuwarden valt het op bepaalde werkdagen tegen om snel een parkeerplaats te vinden. Vooral op de maandagen, als ook veel deeltijdse studenten aanwezig zijn, wordt enige inventiviteit van automobilisten gevergd om met z'n allen zo optimaal mogelijk gebruik te maken van alle beschikbare parkeerruimte. Dat daar ook onconventionele oplossingen worden bedacht, ligt uiteraard voor de hand. Maar dat we al zover zijn gevorderd dat je met een terreinwagen op school moet komen om nog een parkeerplaats te bemachtigen, was voor mij nieuw.

Zou het een Friese student(e) of medewerk(st)er zijn geweest die hier parkeerde onder het Friese motto van: "As 't net kin sa 't it moat, dan moat it mar sa 't it kin?
Ik soe sizze: "It kin eins net, mar hawar, it koe dochs wol".

zondag 22 februari 2009

CESE centraal op VoorjaarsZendingsZondag 2009

Zondag 22 februari 2009

Op deze Zendingszondag van de Voorjaarszendingsweek staat in de beide PKN-gemeenten het CESE-project centraal. De Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Stiens beleggen daartoe vanmorgen in De Hege Stins een gemeenschappelijke zendingsdienst, waarin ds. Gerrit Wessels van Stiens en de heer Louis Bakker van PKN-Kerk in Actie voorgaan. De SOW-Zendingscommissie levert de beide lectoren Ronald Dobma en Annet Brouwer en de organist is Take Beukema. We zingen een aantal zendingsliederen, die afkomstig zijn uit Zuid-Amerika.

CESE is het gezamenlijke zendingsproject van Kerk in Actie, dat wordt uitgevoerd door de Friese PKN-gemeenten van Blessum, Boksum, Deinum, Goutum, Leeuwarden, Stiens en Wirdum. Het is een project voor de stadsjeugd in het Braziliaanse Salvador de Bahia. Deze havenstad heeft 3,5 miljoen inwoners, waarvan ongeveer 80% afstamt van de slaven, die in de 17e en 18e eeuw werden overgebracht van Afrika naar Zuid-Amerika. Aan het begin van de kerkdienst wordt door onze Zendingscommissie een CESE-kaars aangestoken aan de Paaskaars, die op het liturgisch centrum staat. Zo wordt het licht doorgegeven als symbool van de hulp die wij - zij het op interactieve wijze - willen doorgeven aan dit zendingsproject van de gezamenlijke kerken.

In zijn preek wijst dominee Wessels met name op de vier mensen die samen een verlamde man ter genezing bij Jezus brengen (Marcus 2: 1-12). Doordat deze vier mensen de verlamde man gezamenlijk hun hulp verlenen, wordt het mogelijk gemaakt om de positie van de verlamde aanmerkelijk te verbeteren. Daarmee wordt de link gelegd naar de informatie die Louis Bakker ons vervolgens geeft over het CESE-project.

zaterdag 21 februari 2009

75 Jier It Fryske Boek

Sneon 21 febrewaris 2009

Stifting "It Fryske Boek" hat 75 jier bestean. Dat litte hja net samar foarby gean. De jubilearjende organisaasje organisearret jûn yn 'e Stêdsskouboarch De Harmonie yn Ljouwert in grut Frysk Boekefeest mei in muzykaal en literêr program mei in soad fariaasje. Durkje en ik binne der jûn út namme fan 'e Kristlik Fryske Folks Bibleteek (KFFB) ek by op útnoeging fan It Fryske Boek. It tema fan de Fryske Boekewike 2009 is "Feestlift".

Mindert Wijnstra (skriuwer fan "It kweade wiif fan Hylpen") is presintator. Foarsitter J. Geersing hâld de feesttaspraak ta gelegenheid fan in 75-jierrich bestean fan It Fryske Boek. Dan presentearret Wijnstra it Boekewikegeskink "Feestlift", mei ferhalen fan fjouwer "mystery" skriuwers. Samar in lêzer út 'e seal is de persoan dy't it earste eksimplaar oanbean wurd. Dernei lêst Ate Grypstra syn ferhaal "Fleisferfanger"; in húverferhaal neamt er it sjenre. Foar it skoft komt dan it moaie "interactive cross-media program Under Wetter", spile troch TiDDER, dat is basearre op it nijste boek fan Koos Tiemersma mei deselde titel.

Nei it skoft sjongt Liet-winneres Yldou Bylsma mei pianobegelieding in tal moaie frysktalige sjongstikken. En dan komt it dichtersprogram fan Ytsje Hoekstra en Grytsje Schaaf mei harren swipjende en dragende gedichten ûnder de grutte foto's op it projeksjeskêrm. It program wurd ôfsluten mei in petear fan Klaas Jansma (skriuwer fan "De razende man") mei Arjen Terpstra (skriuwer fan "De hearen fan Fryslân").

Nei ôfrin is der muzyk fan Trio Kaspers yn de foyer fan De Harmonie. It is in literêre jûn mei in soad skriuwers (bygelyks Hylke Speerstra, Anders Rozendal, Corry Boelens, Steven de Jong), útjouwers, boekhannelers en allegearre oare minsken út 'e literêre wrâld en út in breder kultureel en bestjoerlik fermidden.

vrijdag 20 februari 2009

Vormende identiteit

Vrijdag 20 februari 2009

Identiteitsgerichte onderwijsorganisaties die in het huidige tijdsbestek ervoor kiezen om hun identiteit in rapport met de tijd te brengen en te houden, verdienen respect. Het is niet altijd gemakkelijk, maar het is zeker wel mogelijk om nieuwe woorden te vinden voor je identiteit, woorden voor wie je bent en woorden voor wie je wilt worden. Een actuele good practice case vinden we in de Bisschop Möller Stichting, een stichting die 30 basisscholen in Friesland en op Texel bestuurt en beheert: 28 op katholieke grondslag en twee op oecumenische basis, met bijna 6.000 leerlingen en ongeveer 600 medewerkers.

Bestuurders, directie, identiteitsbegeleider en medewerkers zijn met elkaar in gesprek gegaan om nieuwe woorden te geven aan de katholieke identiteit, om vervolgens te kijken hoe die identiteit wordt vormgegeven in activiteiten. Uit dat proces kwam een drietal pijlers, waarop de identiteit rust. Die identiteit wil men binnen de basisscholen verder vorm geven. Mede daarom heet dan ook de onlangs gepublicerde brochure over de visie op katholieke identiteit van de Bisschop Möller Stichting:: "Vormende identiteit".

"Geworteld in de katholieke traditie", noemt men de eerste pijler. Een belangrijke deugd voor katholieken is liefde: liefde tot de naaste als goedheid, maar ook als bijbelse opdracht. Waarden die hierbij horen, zijn: solidariteit, verantwoordelijkheid, barmhartigheid en rentmeesterschap. In de ontmoeting gaat het om gastvrijheid, dienstbaarheid, thuis voelen en geborgenheid. Het is nu voor de basisschoolleerkracht de uitdaging je levenshouding zichtbaar te maken en over te dragen op kinderen; een levenshouding die is gebaseerd op deze traditioneel katholieke grondhouding.

De tweede pijler is die van de drie kernwaarden voor het katholiek basisonderwijs:
a. Spiritualiteit, dat verwijst naar zingeving en aandacht voor waarden;

b. Subsidiariteit, dat betrekking heeft op verantwoordelijkheid dragen waar dat kan en daarover verantwoording afleggen;
c. Solidariteit, waarmee je Jezus zichtbaar kunt maken in de omgang met je naaste.

De derde pijler wordt gevormd door de vier deelgebieden waarmee de basisscholen zich in de onderwijspraktijk willen gaan profileren:
a. Gemeenschapsvorming, dat betrekking heeft op de omgang met elkaar;
b. Vieren, om de band met je naaste en met God te beleven en tot uitdrukking te brengen;
c. Leren: van kennis, maar ook "leren leven", je in dialoog persoonlijk ontwikkelen;
d. Dienen, waarmee de beleden katholieke identiteit zichtbaar gemaakt wordt.

Gelukkig is Anno 2009 religie weer opnieuw een geliefd onderwerp voor het publieke debat. Om je heen zie je bijvoorbeeld in de boekwinkel, in tijdschriften, op televisie, in alle lezingen die worden georganiseerd en ook in het christelijk onderwijs dat de zoektocht naar zingeving weer actueel is. De Bisschop Möller Stichting beweegt daarin mee en durft het aan om te laten zien dat zij voortkomt uit een lange katholieke traditie en dat ze ervoor kiest om niet speelbal van toevalligheden en trends te worden, maar poogt die traditie juist actueel te maken en te houden, vanuit een verlangen naar voortdurende vernieuwing.

Dat is "durven dromen", en als je wakker wordt hard aan het werk gaan, om er zelf mee voor te zorgen dat je "dromen werkelijkheid" worden.

donderdag 19 februari 2009

Ark van Noach in de haven van Drachten

Donderdag 19 februari 2009

Tot en met 4 april 2009 ligt de "Ark van Noach" in de industriehaven van Drachten. Dit immense schaalmodel is gebouwd door Johan Huibers uit Broek op Langedijk. Al meer dan 300.000 bezoekers trok deze replica. Deze druilerige middag is geschikt voor een binnenaktiviteit, dus aan het begin van de middag rijden Durkje en ik met ons ex-buurmeisje Benthe naar Drachten om gedrieën dit houten bouwwerk te bewonderen.

Als we bij de Ark aan de Loswal in Drachten arriveren, regent het nogal en zien we een lange rij wachtenden buiten in de regen staan, bij de ingang van de Ark. We besluiten om dan eerst maar even een familiebezoek in Drachten af te leggen, in de hoop en verwachting dat het hier op de havenkade later op de middag rustiger zal worden. Dat wordt bewaarheid, want als we tegen vier uur weer bij de boot aankomen, zijn de meeste parkeerplaatsen weer vrij en kun je zo de Ark binnenlopen.

Bouwer Johan Huibers deed er anderhalf jaar over om dit houten schip van 1.200 bomen op een metalen drijver te bouwen. De Ark is 70 meter lang, 9,5 meter breed en 14 meter hoog. In de Ark is van alles te zien: van grote polyester en opgezette dieren tot kleine fossielen, informatieborden over schepping en evolutie, diverse platen van bijbelse taferelen, maar ook modellen van bijvoorbeeld de put van Jozef, de tent van Abraham, het woon- en slaapvertrek van Noach, de Ark des Verbonds en in het open graf een kerststal. Er zijn diverse filmpjes te bekijken, je kunt vanaf het bovendek van het uitzicht genieten, er is een speelplaats met "Ark & Noach"-speelgoed en er is natuurlijk een winkeltje waar je bijvoorbeeld prentenbijbels kunt kopen. De opbrengsten van deze Ark wordt gebruikt om een nog veel grotere Ark te bouwen, conform de afmetingen zoals je die in de Bijbel leest.

woensdag 18 februari 2009

Route 7 & 10 & 11 van "Leeuwarden. Natuurlijk!"

Woensdag 18 februari 2009

Aan het eind van de ochtend rijden Durkje en ik naar Zuiderburen, ten zuiden van Leeuwarden. Het is mooi voorjaarsweer, een nagenoeg blauwe lucht met hier en daar nog enkele vlagen witte wolken, prima weer voor een lange wandeling. Als wandelroute kiezen we vanmiddag de routenummers 7, 10 en 11 uit de wandelgids "Leeuwarden. Natuurlijk". Deze combi-route van vandaag is drie maal acht = 24 kilometer lang.

We beginnen in Zuiderburen met route 7: "Zuiderburen en Hempens". Langs de Drachtsterweg naar de Drachtsterbrug (1975) en dan langs het Van Harinxmakanaal (1957). Via de Kromme Zijl en Foudering over de Nauwe Greuns. Dan met een wijde boog in zuidelijke richting om Hempens heen, langs de camping van Hiddemastate (1859). Over de Súderbuorren en de Skoalledyk langs de Sint Martinuskerk van Hempens; in Hempens over de brug (1891) nogmaals over de Nauwe Greuns en tenslotte over de Hempenserdyk weer terug naar de auto, waarin we even pauzeren.

Dan rijden we naar Huizum, waar we beginnen met route 10: "Potmargeroute". Vanuit het dorp Huizum gaan we voorbij Villa Vaartzicht (1874) langs de Potmarge, onder de Drachtsterweg door en achter gevangenis de Marwei langs, tot we uitkomen bij de Wijde Greuns, waar momenteel de rondvaart-raderboot Frisian Queen op de helling ligt. Langs de Wijde Greuns lopen we ten oosten en ten zuiden om Aldlân-oost heen, langs het Van Harinxmakanaal. Een eind voorbij de Drachtsterbrug gaan we om Erasmushiem heen, tussen het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en het Abbingapark door en komen dan weer uit in het dorp Huizum. Over de brug bij het monument van De Tuinder (1980) steken we de Wirdumervaart over, waarna we al spoedig weer terug zijn bij de auto.

Vanuit Huizum rijden we naar Goutum, waar we eerst even pauzeren. Hier beginnen we aan route 11: "Goutum". Die route brengt ons eerst naar de Van Harinxmabrug. Vanaf hier lopen we over het Stripepaad langs het Van Harinxmakanaal tot aan de Drachtsterbrug. Over de Hempenserdijk en de Tearnserdyk wandelen we Goutum weer binnen. Via de Haven en langs de Agneskerk en de ijsbaan komen we uiteindelijk weer uit bij ons startpunt in Goutum.

Hiermee hebben we vandaag de laatste drie routes van deze wandelgids gelopen. De twaalf routes met een totale lengte van 102 kilometer hebben ons in de zes trajecten in de periode van 20 juni 2008 tot en met vandaag een mooi beeld gegeven van interessante wandelpaden en locaties in en rond Leeuwarden. Deze eerste editie van de wandelgids van Anneke Oosterman vergt in een volgende druk nog wel de nodige aanpassingen in de routebeschrijving; de studenten van het Leerbedrijf Communicatie van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) verdienen in elk geval een compliment voor hun grafisch ontwerp en voor hun opmaak van deze mooi uitgevoerde wandelgids.

dinsdag 17 februari 2009

Eigen-aardigheden

Dinsdag 17 februari 2009

In de koffieruimte van de tweede verdieping van Stenden hogeschool te Leeuwarden hangt momenteel een mooie, opvallende expositie van eigen werk van studenten van onze Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (OLB). Het is werk van vierdejaars OLB-studenten.

De titel van de OLB-expositie is: "Eigen-aardigheden". Om tot de eigen werkstukken te komen, moesten deze studenten vooraf de volgende drie taken uitvoeren:
1. Eerst speelt het toeval een rol: Zoek een voorwerp;
2. Vervolgens moet de student een bewuste keuze maken: Koop een voorwerp voor € 0,50;
3. Daarna moeten de studenten de keus aan iemand anders geven: Krijg een voorwerp van iemand anders die je kent.

Als die drie stappen zijn doorlopen, worden bovenstaande voorwerpen verwerkt in één werkstuk. Daarbij moet de student gebruik maken van diverse materialen & technieken. Behalve het presenteren van het resultaat van dit creatief proces, moet de student ook laten zien hoe hij/zij tot een "eigen" oplossing is gekomen.

Het "Eigen-aardige" resultaat mag er zijn!

maandag 16 februari 2009

Frij as de wyn

Moandei 16 febrewaris 2009

"It is om 1847 hinne in roerige tiid yn Fryslân. It mislearjen fan rispingen, mûzepleagen, sykte yn 'e ierappels en yn it fee soargje derfoar dat in grut part fan 'e befolking yn earmoed libje moat. Alhoewol't it swurd fan 'e honger hieltyd skerper field wurdt, binne der ek inkelden dy't profitearje fan dizze tastân en der goed jern by spinne. Twa froulju mei in folslein ferskillende eftergrûn stribje beide op harren eigen wize nei wat mear frijheid. Se besykje de libbenswei dy't foar harren útstippele is te ferlitten en út eigen fearren te fleanen."

As bestjoer fan 'e Kristlik Fryske Folks Bibleteek (KFFB) publisearje wy dizze moanne de nije roman "Frij as de wyn" fan ús Fryske skriuwer Rommert Tjeerdsma út Marrum. It boek hat KFFB-nûmer: 452 en ISBN-nûmer: 978 90 74918 701. Yn 'e boekhannel èn by de KFFB kinne jo dizze histoaryske roman keapje foar € 16,00. Foar KFFB-leden is de priis by de KFFB € 9,00.

Faaks wolle jo ek lid wurde fan ús feriening de Kristlik Fryske Folks Bibleteek (KFFB). It lidmaatskip fan 'e KFFB kostet mar € 27,00 yn 't jier. Dêrfoar krije jo mar leafst trije kear yn 't jier (yn febrewaris, maaie en septimber) in nije roman-útjefte; en de Frysk literêre krante "De fleanende krie" krije jo der dan ek noch trije kear mei op ta.

Fia ynternet kinne jo fuortendaliks lid wurde op 'e side: http://kffb.nl/nijlid.html

zondag 15 februari 2009

Sing In met Orgelconcert in De Hege Stins

Zondag 15 februari 2009

De Evangelisatiecommissie van de (Gereformeerde) PKN-Kerk Stiens organiseert vanavond als Gemeentedienst een Sing In in De Hege Stins te Stiens. Het is een co-productie van veel talent uit Stiens. Zo is organist Minnema uitgenodigd met trompettist Anjema en flügelhorniste Douwes. Voor de muzikale ondersteuning zorgt onze eigen Hegestinsband met een sterke bezetting van Tineke Kok (zang), Gerke Draaistra (zang, gitaar en keyboard), Jan Veltman (gitaar en zang), Jorick Feenstra (piano), Henk Jan Broersma (drums) en Taco Jan Osinga (basgitaar en zang). Dominee D. de Boer uit Middelstum is uitgenodigd om als dienstdoende predikant voor te gaan. Voldoende ingrediënten voor een mooi programma.

Het thema van de Sing In is: "Jezus was, is en blijft". Dominee De Boer zijn opgewekte boodschap is duidelijk: focus niet op al hetgeen tijdelijk is in ons leven, maar wel op dat wat blijft, wat houdbaar is: een duurzame relatie met God, waaraan ook dwars door alle hoogtijdagen en door alle moeilijkheden heen geen einde aan komt.

De muziek is toch wel heel bijzonder vanavond. Veel mooie muziek van onze Stienser band, prachtige orgelbegeleiding met de beide blazers erbij. Er wordt flink gezongen in een prima gevulde kerkzaal. Wie van kerkmuziek houdt, komt vanavond niets tekort.

Aan het eind van de dienst volgt nog een bijzonder muziekstuk. Gerke Draaistra zingt onder begeleiding van de organist en de trompettist het welbekende lied: "Mijn Gebed" van DC Lewis.
Uit de vele malen dat er vanavond wordt geapplaudiseerd is onmiskenbaar op te maken dat de aanwezige kerkgangers deze Gemeentedienst bijzonder waarderen.

zaterdag 14 februari 2009

Valentijn: wit dat ik fan dy hâld!

Zaterdag 14 februari 2009
Elk jaar is het op 14 februari Valentijnsdag. Dan kun je bijvoorbeeld een bloemengroet of een kaartje sturen aan mensen die je dankbaar bent of op wie je in het bijzonder gesteld of zelfs verliefd bent.Vooral de bloemenhandel en de postbedrijven spannen zich in om deze gedachte ook in Nederland sterker in het leven te roepen.

Hoewel het beeld bestaat dat de viering van Valentijnsdag in Nederland niet veel voorstelt, bleek uit een al in 1996 door het bureau Trendbox gehouden steekproef onder 500 Nederlanders dat ruim de helft van de ondervraagden wel eens een Valentijnskaart of -cadeau had gekregen. Hun aandeel was het hoogst in de categorie van 16 tot 24-jarigen en in de grote steden was het gebruik beter bekend dan op het platteland.

Er worden enkele miljoenen Valentijnskaarten verstuurd rond Valentijnsdag, De laatste tijd raakt ook het plaatsen van kleine Valentijnsadvertenties in kranten in zwang en je kunt ook via het internet Valentijnswensen versturen. In Nederland had Valentijnsdag eerst vooral het karakter van een ‘Dag van de Vriendschap’, een dag voor het uiten van gevoelens van respect en waardering. Bijzondere mensen of hele groepen werden voor hun vrijwillige inzet met een bloemetje bedankt.

De recente opkomst van de televisie-romantiek en ook het steeds meer focussen op de Amerikaanse cultuur, hebben er vooral bij de jeugd toe bijgedragen dat Valentijnsdag de laatste jaren steeds meer in het teken van de verliefdheid en van liefde is komen te staan. Het aanbod van allerlei producten in de vorm van een hart speelt daarop in.

De Leeuwarder Courant van vandaag speelt ook in op Valentijnsdag met bijvoorbeeld: een foto van een Valentijnsgroet die de stuntpiloten van de Red Arrows in Lincoln in de vorm van een hart aftekenden tegen de blauwe lucht, een foto van moeder & dochter die in Leeuwarden voor oma een bos bloemen hebben gekocht, een aankondiging over een Valentijnspraatpaal in Leeuwarden waar je Friestalige liefdesboodschappen kunt inspreken die vervolgens als virtuele kusjes bij de geadresseerde worden bezorgd èn een halve pagina Valentijnsadvertenties, waaronder deze van Johannes aan Evelien:

"Sjoch yn myn eagen en wit dat ik fan dy hâld!"

vrijdag 13 februari 2009

Dag Mirjam, tot ziens!

Vrijdag 13 februari 2009

Voor je gevoel is ze er altijd: Mirjam, de directiesecretaresse van het Educational Support Office van Stenden hogeschool te Leeuwarden. Toch zullen we de hoogzwangere Mirjam een lange periode niet in ons midden hebben. Voldoende reden om daar vandaag met zijn allen op de werkvloer even bij stil te staan. Met een speech en bloemen zwaaien we Mirjam uit met ook een grote zak vol zwangerschapskadootjes voor Mirjam, voor haar echtgenoot én natuurlijke voor de baby die op komst is.

Kadootjes met goede wensen zorgen even na het middaguur rond de pauzetafel voor een gezellig halfuurtje met een stralende Mirjam in ons midden. Vaarwel Mirjam, we wensen je een rustige tijd tot aan de bevalling en hopen dat alles rond de geboorte van jullie baby voorspoedig zal verlopen en dat je na je bevallingsverlof weer met goede moed en hopelijk ook als een trotse moeder in ons midden zult zijn. Het is je van harte gegund om na zo'n lange tijd van hoop en verwachting al over enkele weken volop te mogen genieten van jullie baby. We wensen jullie daarbij alle geluk van de wereld.

donderdag 12 februari 2009

"Water & Vuur" of "Yin & Yang" ?

Donderdag 12 februari 2009

Als Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg (LNK) van het NNK sluiten we vandaag een drieluik van bijeenkomsten over "De Kwaliteitszorgmedewerker" af. Met ongeveer 20 leden komen we bijeen in de Hogeschool Utrecht. Het thema vandaag van deze derde seriebijeenkomst is: "Docenten(teams) & kwaliteitsmedewerkers: water & vuur of yin & yang?". We zetten de rol van docenten(teams) in de verbetering van de kwaliteit het onderwijs centraal en zoeken naar passende manieren op daar als (de)centrale kwaliteitsfunctionaris een bijdrage aan te leveren, middels ondersteuning, stimulering en/of kritische reflectie.

De voorgaande LNK-bijeenkomst ging over de kwaliteitszorgmedewerker in het onderwijs als spil in de kwaliteitszorg (zie mijn weblogverslag van 18 december 2008) en de eerste bijeenkomst van deze LNK-drieluik had als thema: "Wordt de Kwaliteitszorgmedewerker overbodig?" (zie mijn weblogbericht van 17 april 2008).

Voordat we in de workshopsessie uiteen gaan in groepen, worden drie korte presentaties verzorgd. Léon van der Meij van M'ij Organisatieadvies leidt het thema in. Jouko van der Mast van Upstream Consulting bespreekt het verandermodel van Metselaar (1997) over Verandernoodzaak (= moeten), Veranderbereidheid (= willen) en Verandervermogen (= kunnen). Tenslotte volgt Everard van Kemenade van Fontys Hogescholen over een deel van zijn nu in druk zijnde dissertatie, waarin hij de docent als professional definieert en daaraan diens wil/bereidheid koppelt om al dan niet mee te doen aan het afleggen van verantwoording inzake kwaliteitszorg, waarna hij een typering in 10 categorieën toelicht uit zijn promotieonderzoek over hoe hogeschooldocenten reageren op een accreditatieproces.

De real life case die we daarna in subgroepen in de workshop bespreken heet: "Verbeteren kwaliteit van het onderwijs binnen MBO", over een MBO-opleiding die aanvang 2008 bij een kwaliteitsonderzoek door de Onderwijsinspectie een onvoldoende beoordeling kreeg. We krijgen een casusbeschrijving, een overzicht van de kwaliteitsoordelen van de Onderwijsinspectie en de opdracht om als team kwaliteitszorgmedewerkers met een voorstel te komen over de wijze waarop deze opleiding met drie locaties, zes deelteams, 30 medewerkers, 6 teamvoorzitters, 2 opleidingscoördinatoren, een afdelingsdirecteur en het college van bestuur over een jaar de opleiding "in control" heeft, met als ultieme doel de kwaliteit van het onderwijs tijdig op voldoende niveau te krijgen. Complicerende factoren zijn: de verkeerde focus van management & docenten, de samenstelling van het docententeam en de lage "sense of urgency", want eigenlijk had het team tijdens de eerste, vernietigende inspectieaudit het bezoek van deze inspecteurs niet serieus genomen.

Voldoende ingrediënten dus voor een geanimeerde werkbespreking in de subgroepen, gevolgd door korte samenvattingen en conclusies in de plenaire afsluiting. De tijd vliegt om en wel zo snel dat we voortijdig moeten afsluiten, omdat aansluitend in onze vergaderzaal een diplomauitreiking van de Hogeschool Utrecht volgt. We verlaten zo spoedig mogelijk de zaal, want zoals dat op elke hogeschool betaamt: studenten gaan altijd vóór.

woensdag 11 februari 2009

Onderzoek Catering van Leerbedrijf Office Management

Woensdag 11 februari 2009

De opleiding Office Management van Stenden hogeschool in Leeuwarden is op maandag 2 februari 2009 begonnen met het derde onderwijsmoduul van dit collegejaar. Voor eerstejaars en derdejaars studenten betekent dit dat zij voor het merendeel van hun studiebelastingsuren werkzaam zijn in het Leerbedrijf van Office Management, waar leren & werken hand in hand gaan. De eerstejaars studenten zijn er voornamelijk voor de uitvoerende office-werkzaamheden en de derdejaars studenten nemen deel als office managers, zij geven leiding aan de eerstejaars. Er wordt ook gewerkt met externe opdrachtgevers.

Eén van de interne opdrachtgevers heeft het Leerbedrijf van Office Management opdracht gegeven om binnen de hogeschool vanuit het huidige gebruik dat Stenden-medewerkers maken van de beschikbare horecatieve voorzieningen, te onderzoeken of die medewerkers speciale - wellicht nieuwe - wensen hebben met betrekking tot die horecatieve voorzieningen. De eerstejaars studenten nemen daartoe her en der in de hogeschool mondelinge enquêtes af.

Ook de medewerkers in de nieuwbouw worden in het kader van dit onderzoek bevraagd. Verwacht mag worden dat in dit gebouw, waar iedereen kortgeleden is begonnen met aktiviteitgerelateerd werken en waar iedereen ook nog in het gewenningsproces zit van samen werken en samen pauzeren, andere onderzoeksuitkomsten zullen komen vergeleken met die van de collega's uit het hoofdgebouw. Vandaag kreeg ik in het kader van dit onderzoek op mijn werkplek bezoek van OM-student-enquêteur Pieter Koehoorn (klopt, is inderdaad de zoon van ...). Pieter stelde de vragen, mijn antwoorden werden genoteerd op het enquêteblad en daarna waren de volgende medewerkers van de diverse locaties en afdelingen in ons nieuwe gebouw (de Haak) aan de beurt.

dinsdag 10 februari 2009

EHBO voor de Accipiter nisus

Dinsdag 10 februari 2009

Toen ik afgelopen zaterdagmiddag aan het bureau zat te lezen, zag ik vanuit onze werkkamer laag over de tuin een sperwer - letterlijk - vliegensvlug op me af komen. De sperwer boog enigzins af en vloog met een doffe klap tegen een raam. Van sperwers (Latijnse naam is: Accipiter nisus) is bekend dat ze op onbesuisde wijze langs allerlei obstakels vliegen om hun prooi koste wat kost te pakken te krijgen, maar dat ze zoveel risico nemen, was voor mij een verrassing.

Toen ik snel naar buiten liep, trof ik de sperwer gelukkig nog levend aan. Gezien de kleurstelling was het een vrouwtje. Ze was nog net bij bewustzijn, maar ook niet veel meer. Ik ben er even op gepaste afstand bij gaan zitten, om de vogel niet nog angstiger te maken en bovenal om te voorkomen dat een passerende kat de onfortuinlijke vogel te pakken zou krijgen. De ogen vielen af en toe half toe, hetgeen er dan even op leek dat ze het niet zou overleven.

Maar waarschijnlijk is de nek niet gebroken en blijft het bij een fikse hersentjesschudding, want na enkele minuten kwam de sperwer in beweging en fladderde vlak boven de grond naar de struiken. De vleugels leken ook intact te zijn gebleven. Weer een paar minuten later vloog ze op de pergola, waar ik ook nog enkele foto's van deze mooie roofvogel heb kunnen maken.

Toen de sperwer na ongeveer vijf minuten de wijk wilde nemen, vloog het arme dier nogmaals - maar nu langzamer - tegen hetzelfde raam. Weer belandde de vogel op de grond, waar ze nòg een keer enkele minuten op apegapen lag. Tot mijn vreugde kwam de sperwer weer overeind en herstelde zichtbaar. Ze liet zich nog steeds van nabij fotograferen, wat erop duidde dat ze nog niet geheel in orde was. Toen de sperwer na enige tijd weer op voldoende krachten was gekomen, vloog ze langzaam in zuidelijke richting over de tuin weg.

Het was al weer enkele jaren geleden dat ik een sperwer in de tuin had gezien; het was dan ook wel heel toevallig dat ik één dag later - afgelopen zondagmiddag - wéér een sperwer in onze tuin op de pergola aantrof; waarschijnlijk dezelfde van de dag ervoor, aangezien ook deze sperwer een vogelring om de linker poot had.

maandag 9 februari 2009

Benoemingsadviescommissie in de VU te Amsterdam

Maandag 9 februari 2009

De landelijke Ledenraad van de Vereniging VU-Windesheim heeft op 15 november 2008 uit haar midden drie Ledenraadsleden benoemd, die samen de statutaire Benoemingsadviescommissie vormen (zie daartoe mijn weblogbericht van die 15e november). Op basis van een voorlopige maatregel was ik al lid van de toen nog voorlopige commissie (zie daartoe mijn weblogbericht van 7 oktober 2008). Vanavond komt de geïnstalleerde Benoemingsadviescommissie voor het eerst bijeen in de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam.

De Benoemingsadviescommissie voert overleg met de Raad van Toezicht van de vereniging op het moment dat de Raad een voordracht voor een nieuw te benoemen of een her te benoemen lid voor de Raad van Toezicht gaat doen aan de landelijke Ledenraad. Als Benoemingsadviescommissie spreken we dan eerst met de voorgestelde kandidaat-toezichthouder, waarna we een advies aan de Raad van Toezicht en aan de Ledenraad geven m.b.t. deze voordracht. Ook stemt de Raad van Toezicht bij elke nieuwe bestuursvoorzittersbenoeming de profielschets voor de voorzitter van het College van Bestuur van de VU en voor de voorzitter van de Raad van Bestuur van het VU-Medisch Centrum af met de Benoemingsadviescommissie. Voorts kan de Raad van Toezicht of het Verenigingsbestuur incidenteel overleg voeren over een aantal statutaire zaken, zulks ter voorbereiding op bijvoorbeeld de aanstaande vergadering van de landelijke Ledenraad.

Vanavond komen we als nieuw samengestelde Benoemingsadviescommissie bijeen in een eerste overleg met de secretaris en de voorzitter van het Bestuur van de Vereniging VU-Windesheim. We bespreken de voorgenomen werkwijze van de Benoemingsadviescommissie, in relatie tot de Raad van Toezicht, het Verenigingsbestuur en de Ledenraad, waarbij we nader ingaan op bijvoorbeeld de uitvoering van de taken, de facilitering en de vastlegging van onze werkwijze. Met deze vastlegging beogen we dat nieuwe leden van de Raad van Toezicht op goede wijze welkom worden geheten en op grond van correct gevoerde kennismakingsgesprekken worden voorgedragen aan de Ledenraad als kandidaat-lid van de Raad van Toezicht.

Tweede agendapunt is het voorliggende voorstel van het Presidium aan de Raad van Toezicht omtrent de remuneratie van de leden van de Raad van Toezicht. Wij geven vanavond ter vergadering ons advies op dit wijzigingsvoorstel voor de vacatiegelden, opdat de Raad van Toezicht - de Benoemingsadviescommissie gehoord hebbend - komend voorjaar aan de Ledenraad een nieuwe, geactualiseerde remuneratieregeling ter vaststelling kan voorleggen.

zondag 8 februari 2009

Route 5 van "Leeuwarden. Natuurlijk!"

Zondag 8 februari 2009

Na het avondmaal in De Hege Stins en het middagmaal thuis gaan Durkje en ik direct op stap. Mooi winterweer, een helderblauwe lucht met oerhollands witte wolken, af en toe een kleine bui met speels dwarrelende sneeuw, het zijn de ingrediënten van een mooie winterse middag in het veld. Als wandelroute kiezen we vanmiddag route nummer 5 uit de wandelgids "Leeuwarden. Natuurlijk". Deze route is 10 kilometer lang en heet: "Snakkerburen en Lekkum".

We starten in noord-Leeuwarden, in Lekkumerend en wandelen over de Lekkumerweg naar het terpdorp Lekkum. Dan over de Canterlânswei naar Miedum, met zijn toren zonder kerk. Aan onze rechterhand ligt dan in de verte de Leeuwarder nieuwbouwwijk Blitsaerd en tussen ons wandelpad en Blitsaerd ligt de Bullepolder, waarin nog het ijs op de sloten ligt.

Voorbij Miedum lopen we over een boerderijpad om de Groote Miedumerpolder heen, in de richting van de Dokkumer Ee. Bij de Dokkumer Ee aangekomen, gaan we in zuidelijke richting over het Wynserbinnenpaad, langs de kop-hals-rompboerderijen en tussen de velden door weer terug naar Lekkum.

In Lekkum wandelen we aan de voet van de terp om de 18e eeuwse kerk heen, om vervolgens eerst langs de Dokkumer Ee en verderop weer door het veld naar Snakkerburen te gaan. Bij het Drenkelingenkerkhof - dat sinds 1873 werd gebruikt voor overledenen van wie men de identiteit niet kon vaststellen - komen we Snakkerburen binnen. In Snakkerburen gaan we over de Bonkevaart en dan door de Leeuwarder Vrijheidswijk, langs de Bonkevaart weer terug naar Lekkumerend waar onze auto staat.

zaterdag 7 februari 2009

De Goede Steden van Kevin Lynch en Geert Mak

Zaterdag 7 februari 2009

De Amerikaanse stedenbouwkundige Kevin Lynch gaf in 1981 zijn boek "Good City Form" uit. Daarin onderscheidt Lynch drie waardesystemen over het begrip "Goede Stad". Zijn eerste denkcomplex noemt hij het "Kosmische": de stad als plaats waar de mens een veilige en permanente plaats krijgt in het universum, zichtbaar in bijvoorbeeld de wijze waarop steden rondom het religieuze centrum met een kathedraal zijn gebouwd, bijvoorbeeld het Franse Reims, waar Durkje en ik afgelopen zomer op onze pelgrimstocht waren (zie daartoe mijn weblogbericht van 20 juli 2008). Zijn tweede waardesysteem is die van de stad als "Praktische", functionele plaats om te wonen en te werken, met als schoolvoorbeeld het Franse Charleville-Mezière, de stad waar Durkje en ik afgelopen zomer op "Quatorze Juillet" waren; een stad met boulevards, grote pleinen en veel - op machtscentra gerichte - doorzichten, hetgeen ons vanuit het immense reuzenrad toen al direct opviel. Het derde en jongste denkcomplex dat Lynch over de Goede Stad onderscheidt, is die van het "Organische", die vanuit het individualistische op zoek is naar nieuwe vormen van collectiviteit, ingedeeld in bijvoorbeeld stadscentrum, stadsdelen, wijken, buurten en straten, zoals we die in veel moderne Nederlandse steden aantreffen.

Op dit boek van Kevin Lynch baseerde Geert Mak de titel van zijn in 2007 uitgegeven bundel "De Goede Stad", die ik in de afgelopen tijd - evenals enkele andere publicaties van Mak - met aandachtig genoegen heb gelezen. Daarin staat ook zijn inaugurele rede, die Mak op 19 januari 2001 uitsprak bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar voor "Grootstedelijke Vraagstukken en Amsterdam in het bijzonder", op de Wibautleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. Behalve deze bijdrage staan er ook andere, opnieuw geredigeerde, geactualiseerde en soms ook uitgebreide lezingen, redes, voordrachten èn een reisreportage in. De laatste - de 14e - bijdrage is zijn afscheidscollege van dezelfde universiteit, bijna drie jaar na zijn inaugurele rede.

Geert Mak is in zijn boeken in staat om zo treffend mensen van voorheen en hun denkbeelden en materie in tijd en ruimte te zetten, om zo oude tijden in je leesproces te laten herleven en je van dat historische gezichtspunt weer mee terug te nemen naar vandaag, om je dan weer terug te plaatsen tussen de mensen van nu, met hun denkbeelden en hun materie in onze huidige tijd en ruimte.

Zo laat Mak je in dit boek nader kennis maken met de Amsterdamse architecten Jacob van Campen en Hendrik Petrus Berlage, met Koning Willem I, met de Amsterdamse monumentenbeschermer Geurt Brinkgreve, met de Friese schrijver Ype Poortinga, met de exotische danseres Margaretha Geertruida Zelle (Mata Hari), met een door een Amerikaanse journalist beschreven Emma Woods, met de directeur van de Amsterdamse Gemeentelijke Woningdienst Arie Keppler, met de Turkse auteur Orhan Pamuk, met de hooggeleerde Casparus Barlaeus, met de stadssociologe Jane Jacobs, met de Amerikaanse journalist Walter Lippmann, met de in 1740 rijkste inwoonster van Amsterdam weduwe A. Pels èn met de smarten van de rijke koopman, burgemeester en topdiplomaat Coenraad van Beuningen.

In zijn afscheidscollege vergelijkt Geert Mak de in 2003 door de Zweedse columniste Göran Rosenberg beschreven pijnlijke en gecompliceerde overgangssituatie, waarin wij momenteel leven. Mak noemt een aantal van Rosenbergs turbulenties, die ook in Nederland in combinatie met elkaar een politieke en morele storm kunnen veroorzaken, zoals: De diepgaande politieke en religieuze overgang die wij momenteel doormaken, De verstedelijking (metroplexen) in Nederland, De vergrijzing die onze kathedraal aan voorzieningen in duigen slaat èn De immigrant die onterecht als zondebok voor alle zorgen en frustaties wordt getypeerd.

Mak: "Een van de historische wetmatigheden waaraan wij ..... weer zullen moeten wennen ..... is dat dingen ook weer slechter kunnen gaan, minder worden, dat verworvenheden verdwijnen, en dat zo'n verlies niet tijdelijk is, maar permanent. Een deel van onze burgercrisis bestaat uit rouw". Hoe waar zijn deze woorden toch zes jaar later, waarin we vandaag de dag te maken hebben met een wereldwijde kredietcrisis, met de vooraankondiging dat we ook na onze 65e verjaardag zullen moeten werken, in een tijd waarin wij bijna allemaal wel iemand kennen die door de laagconjuncturele situatie ontslag kreeg of krijgt.

En hoe bijzonder is het dat Mak in zijn inleiding bij een brainstormbijeenkomst op het Ministerie van Binnenlandse Zaken op 29 maart 2004 de - toen nog - senator zijnde Barack Obama uit 2002 citeerde: "Waar ik me tegen verzet, is een domme oorlog. Waar ik me tegen verzet, is een haastige oorlog, Waar ik me tegen verzet ...... zonder acht te slaan op de kosten in verloren levens en al het leed dat hieruit voort zal komen."

Mak voegt daar in 2004 aan toe: "De Nederlandse regering hield zich blind en doof".
Zeven jaar na Obama en vijf jaar na Mak kondigt Minister-president Balkenende afgelopen week aan dat er de komende maanden tòch een onderzoek - weliswaar geen Parlementaire Enquête, maar wel van een Staatscommissie - komt naar de manier waarop Nederland qua politieke besluitvorming haar bondgenootschap met de Verenigde Staten vorm en inhoud gaf in de gezamenlijke oorlog in Irak.

Door dit boek van Mak te lezen, word ik wederom gesterkt in mijn visie dat het alleszins aanbeveling verdient om weer eens wat vaker ook vergeeld nieuws, gedateerde interviews, vergeten historie en "verouderde" maatschappijkritische lezingen te lezen. Die historische teksten helpen je om de wereld van vandaag weer eens iets anders te beschouwen dan vanuit de waan van de dag.

vrijdag 6 februari 2009

Bouwteam De Haak @ Stenden 2008

Vrijdag 6 februari 2009

Eerder schreef ik op deze weblog enkele malen over de aanbouw van mijn nieuwe werkplek; zie daartoe bijvoorbeeld de weblogberichten uit 2008 van 30 juni, 22 augustus en 17 november. Deze aanbouw heeft in de figuurlijke en in de letterlijke wandelgangen reeds de namen "Roestbak" en "Haak" als voorlopige werknaam gekregen. Een definitieve naam zal nog wel volgen, zo schat ik in.

Roestbak en Haak zijn in elk geval geen unieke namen meer, want er bestaat al een internetbureau Connectholland dat in Rotterdam in De Roestbak is gehuisvest en in Almere Haven is al een theater De Roestbak. Verder kent Almere al een gezondheidscentrum De Haak, waarin ook een Tandartsenpraktijk De Haak is gevestigd.

Het gelegenheidsbouwteam dat de nieuwe aanbouw van Stenden hogeschool in Leeuwarden als een haak om de bestaande bouw van De Globe heeft gebouwd, heeft zich op gepaste wijze bouwteam "de Haak" genoemd. Tijdens de bouw, maar ook nu het gebouw in de afwerkfase zit, staat in het atrium van deze nieuwbouw een haaks blok, dat in de grote - nog nagenoeg lege - ruimte even als zitbankje kan worden gebruikt.

donderdag 5 februari 2009

HO-conferentie 2009 van de IBG in Utrecht

Donderdag 5 februari 2009

Even na 10.00 uur opent dagvoorzitter Lex Valk in het Utrechtse Beatrixtheater de Hoger Onderwijs-(HO)-conferentie 2009, die dit jaar als thema mee krijgt: "Van jonge mensen, de dingen die..." Elk jaar organiseert de Informatie Beheer Groep (IBG) deze conferentie voor allerhande beroepskrachten uit het Hoger Onderwijs, die op enige manier beroepshalve te maken krijgen met uiteenlopende IBG-zaken, zoals Studielink, CROHO, Studiefinanciering, Bekostiging, CRIHO, CFI, Diplomafraude, OV-jaarkaart, BRON, aanmelding & inschrijving. De deelnemerslijst van deze conferentie bevat 293 namen.

Nadat Chris Spanjaard als hoofddirecteur van de IBgroep de conferentie heeft geopend, verzorgt de directeur van Studielink - Wouter de Haan - een lezing met als titel: "De Studielinkketen wordt steeds sterker". Er waren en zijn nog steeds veel opstartproblemen van Studielink, maar met de lancering van Studielink versie 2.9 van vorige week is de helft van het aantal onvolkomendheden opgeheven. Op dit moment werken 38 HO-instellingen met Studielink; aan het eind van dit jaar zullen dat er 56 hogescholen en universiteiten zijn.

Daarna volgen de "zieleroerselen" van OC&W-minister Plasterk, die op dit moment zijn OC&W-lezing zelf niet kan verzorgen, aangezien hij momenteel met Prins Willem Alexander en Prinses Maxima op werkbezoek is op Antarctica. Zijn stand in is Bas Derks, programmamanager kwaliteit en studiesucces van het Ministerie van Onderwijs & Wetenschap (OC&W) met de lezing: "Een ambitieuze studiecultuur: van beleidsagenda naar realiteit", die in gaat op de rol van de overheid in deze. Het meerjarenplan van het ministerie bevat extra investeringen, extra kwaliteitsprikkels via wet- en regelgeving en nieuwe experimenten, want er is volgens Derks veel mis met het huidige hoger onderwijs:
- 30-40% van de studenten heeft na 7 studiejaren nog geen diploma;
- door een slechte studiekeuze is de uitval in het hoger onderwijs 51%;
- 50% van de HBO-ers en 37% van de WO-ers voelen zich onvoldoende uitgedaagd;
- Nederlandse studenten zijn relatief lui;
- er is sprake van te weinig excellentie onder studenten;
- de afwezigheid van een professionele cultuur onder docenten in het HO;
- universiteiten geven prioriteit aan onderzoek i.p.v. aan onderwijs;
- de reductie van het aantal contacturen tussen docenten en studenten.
Jaarlijks zal de minister op resultaatverantwoordelijkheid monitoren en als financiële prikkel zullen hogescholen en universiteiten de extra investeringen van de minister moeten terugbetalen als de gewenste resultaten niet aantoonbaar worden geboekt.

Inez Groen, de auteur van het boek "Generatie Einstein" neemt in haar interactieve presentatie de zaal mee in de wereld van Helicopter Parents, Youtube, SMS, Hyves, generatiekloof, pubers, internet, email, MSN, briefpost, Superdudes, Twitter, Facebook, Provo, Kernraketten, Diddle, Swiebertje, enz., enz.
Inez Groen:
- Percepties over jeugd lopen altijd één generatie achter;
- Wat er ook verandert, pubers blijven altijd pubers;
- Internet betekende mee het einde van de docent als automatische kennisautoriteit;
- Studenten en hun ICT-docent zijn elkaars nachtmerrie;
- Voor jongeren ben jij de expert op het gebied waar jouw absolute passie ligt;
- Digitale applicaties voor jongeren moeten ontzettend goed zijn, anders laten jongeren ze collectief links liggen;
- Briefpost heeft zijn autoriteitswaarde verloren, email leidt tot uitgesteld contact en alleen MSN is geschikt voor direct contact met onze Generatie Einstein.

Tijdens het middagprogramma woon ik eerst de workshop bij van Lennart Nooij, van het Ministerie van OC&W, over "Van jonge mensen ... de internationalisering als hun Grenzeloos Goed". Nooij geeft een toelichting op de Internationaliseringagenda 2008 "Het Grenzeloze Goed", de opvolger van "Koers op Kwaliteit". Nooij: vanwege de dreigende internationaliseringscompetitie moeten hogescholen en universiteiten een passend profiel kiezen om te overleven en de overheid zal die instellingen dan steeds minder moeten sturen, maar wel steeds meer moeten faciliteren. Het ministerie wil de komende jaren sterker inzetten op de promotie van het studeren in het buitenland., want afgestudeerden zullen steeds meer internationale competenties moeten hebben om te kunnen concurreren op de internationaler wordende arbeidsmarkt.

De laatste workshop die ik bijwoon, is van Paul van Capelleveen van het Ministerie van OC&W over "Van jonge mensen ... de bekostiging van hun inschrijving en examens". In zijn presentatie over de bekostiging in de keten van inschrijving van studenten tot en met de overheidsbekostiging van het onderwijs verwijst Van Capelleveen voor alle ketenfases eerst naar de geldende regelgeving en daarna naar de actuele ontwikkelingen met betrekking tot die fase van het hele proces.

Aan het eind van de conferentie blikken Lex Valk en Inez Groen samen met een groep deelnemende studenten terug op hun en onze ervaringen van deze conferentiedag.

woensdag 4 februari 2009

KFFB-bestjoersgearkomste yn Ljouwert

Woansdei 4 febrewaris 2009

De earste bestjoersgearkomste fan 'e Kristlik Fryske Folks Bibleteek (KFFB) is hjoed yn 'e Kurios-tsjerke fan Ljouwert. De earste gearkomste nei tritich jier sûnder âld-bestjoerslid Coby Laanstra, no't hja yn jannewaris 2009 yn 'e Jiergearkomste ôfskie fan ús nommen hat. Ik wurd beneamd ta twadde foarsitter fan it KFFB-bestjoer, no't Coby ôfgien is. Wy prate hjoed in datum ôf foar Coby har wolfertsjinne ôfskie fan ús bestjoer, yn 't Ponkje fan Wâldsein. Fierder sjogge wy werom op wat allegearre west hat en wat troch ús dien is nei ús foarige gearkomste en wy evaluearje de Jiergearkomste fan 17 jannewaris 2009. Dat wie in boppeslach, fûnen ek ús leden.

Wy beprate in nij manuskript, in al âlder manuskript en de kranteresinsjes oer ús útjeften. Fierder prate wy oer de presintaasje fan trije nije KFFB-boeken en beprate in mooglik nije bewurking fan in bernebibel fan 'e KFFB. In tal jildsaken komme oan 'e oarder, dy't ús by steat stelle moatte om ús nije - ek bysûndere - útjeften fan it 75e besteansjier fan 'e KFFB mooglik meitsje te kinnen. Dy finansjele stipe fan oerheid en fûnsen binne wy nedich om jierliks in tal goede romans en bygelyks dichtbondels, lieteboeken en oare spesjale útjeften út te jaan.

Ta beslút prate wy oer ús ôffurdiging nei it Frysk Boekefeest by gelegenheid fan it 75-jierrich bestean fan "It Fryske Boek". It lêste besprekpunt is in wichtich punt: hoe komme wy wer oan mear leden? Kommend jier wolle wy aksjes fiere om it tal leden ta nimme te litten. Ek yn ús 75e besteansjier is it noch altyd foar ús: "Klim Fleurich Fierder Berch-op" (KFFB).

dinsdag 3 februari 2009

Mag ik uw voetbalplaatjes?

Dinsdag 3 februari 2009

Oude tijden herleven, met de voetbalplaatjes van Albert Heijn. Tot 9 maart 2009 krijg je bij besteding van elke 10 Euro een set van 5 voetbalplaatjes gratis. Alle Eredivisieclubs doen mee! Voor € 1.49 is bovendien een prachtig verzamelalbum te koop. Mis je nog plaatjes? Van 9 t/m 31 maart 2009 kun je de voetbalplaatjes op de hiervoor speciaal ingerichte website online nabestellen. Er zijn maar liefst 270 verschillende plaatjes. Scoor ze allemaal!

Daarmee lanceerde Albert Heijn haar nieuwe spaaractie onder de naam "AH Eredivisie Voetbalplaatjes". Albert Heijn is sinds 1 juli 2008 Official Partner geworden van de Eredivisie CV. Naast de voetbalkaartjesspaaractie zijn er allerlei andere activiteiten. Zo is er een wedstrijd wie van een blanco clubsjaal de meest originele voetbalclubsjaal maakt. Voor de voetbalplaatjes is een online ruilwebsite ingericht. En er zijn bijvoorbeeld ook toegangskaartjes te winnen van Eredivisievoetbalwedstrijden.

Zoals overal in Nederland heeft ook bij de Albert Heijn-supermarkt in Stiens de voetbalplaatjesspaargekte toegeslagen. Vorige week stonden de om voetbalplaatjes bedelende kinderen achter een dranghek in deze Stienser winkel tussen de kassa's en de uitgang. Vandaag speelt de voetbalplaatjesbedelactie zich buiten de winkel af. Alle klanten die de winkel verlaten, worden met een snelle blik op het boodschappenvolume gretig benaderd met de vraag "Hebt u ook voetbalplaatjes?" bij een zichtbaar geringe hoeveelheid boodschappen, en met de vraag "Mag ik uw voetbalplaatjes?", als in één oogopslag is te zien dat de klant die de winkel met boodschappen verlaat toch zeker wel voor meer dan tien Euro heeft gekocht.

maandag 2 februari 2009

Grondwerk hervat

Maandag 2 februari 2009

Toen de vorst nog niet regeerde, is enkele weken geleden begonnen met de grondwerkzaamheden rondom de nieuwbouw van Stenden hogeschool aan de Rengerslaan in Leeuwarden. De voorbereidende werkzaamheden voor de later nog uit te voeren beplanting zijn nagenoeg gereed. Toen Koning Winter echter wel ging regeren, was het met de rest van het grondwerk even gedaan.

Op de dagen dat de vorst nog in de grond zat, was het vrij eenvoudig om vanuit alle richtingen de ingang van het atrium te bereiken. De paar meters over diepgevroren modderkluiten en over het cunet met het daarin bevroren zandbed, vormden geen belemmering en lieten het toe om met redelijk schoon schoeisel de nieuwbouw te betreden. Dat werd eind vorige week al lastiger, toen de bevroren bovenlaag van de ondergrond ontdooide.

Inmiddels is het werk hervat en is begonnen met de aanleg van de ingangspartij vóór de Globe, vóór de nieuwbouw èn vóór het tussenliggende atrium. Een groot deel van de bestaande bestrating is vandaag verwijderd en met groot materieel is vandaag heen en weer gereden om grond te verzetten vanaf de huidige grondopslag achter de nieuwbouw naar de voorzijde aan de Rengerslaan. Het zal nog enige tijd duren, maar dan zal ook deze ingangspartij er weer netjes bij liggen om alle interne en externe gasten over een schoon plaveisel het atrium te laten betreden.

zondag 1 februari 2009

100 Gouden regels voor kwaliteitsmanagement

Zondag 1 februari 2009

Per 1 januari 2009 vorm ik samen met mijn collega's Helma en Regina gedrieën het Quality Assurance-team in het Corporate Office van Stenden hogeschool. We zijn momenteel op zoek naar een vierde collega - een (senior) beleidsmedewerker Interne Kwaliteitszorg -, waarvoor gisteren in de dagbladen een vacaturetekst heeft gestaan. Mijn werkterrein is de Externe Kwaliteitszorg, ofwel dat wat te maken heeft met het toezicht van buitenaf op de kwaliteit van ons onderwijs. Daaronder vallen met name: visitaties & accreditaties van degree courses, Onderwijsinspectiebezoek, externe audits en certificeringen van bijvoorbeeld non-degree courses.

Eén van de zaken waarmee we zijn begonnen, is het lezen van het in 2008 uitgegeven boekje "100 Gouden regels voor kwaliteitsmanagement", geschreven door Roger Leenders & Jan Maas, uitgegeven bij Academic Service, een imprint van Sdu Uitgevers bv. De opzet van de auteurs is de essentie van kwaliteitsmanagement te vangen in 100 gouden regels. Het boekje wil ons op weg helpen naar excellentie, door de balans in ons werk te versterken tussen beheersing, betrokkenheid en creativiteit. Helemaal mee eens!

Het boek bevat 100 korte teksten over Leidinggeven, Inspireren & initiëren, Sturen & besturen, Beheren & beheersen, Invoeren & uitvoeren, Verbeteren & problemen oplossen, Innoveren en Persoonlijk excelleren. Al lezende merk je dat het boek is gebaseerd op allerlei herkenbare praktijkervaringen van de auteurs, die in de praktijk staan en die met deze publicatie hun kennis omzetten in aanbevelingen.

Dat de auteurs onderwijskundig niet stevig onderlegd zijn, blijkt o.a. uit het feit dat ze in de definiëring van het begrip "Competentie" tot een veel te smalle karakterisering komen, als ze schrijven dat het kwaliteiten & vaardigheden zijn die een specifieke persoon "van nature" heeft. Als we daar in onderwijsland in zouden gaan geloven, zou een groot deel van het competentiegerichte onderwijs in Nederland fundamenteel op de schop moeten. Zolang ik er nog van overtuigd ben dat ons onderwijs een essentiële bijdrage kan leveren aan de competentie(door)ontwikkeling van studenten, leg ik deze definitie van Leenders & Maas op grote afstand terzijde.

Meer waardering heb ik voor het merendeel van hun gouden regels. Die zijn alleszins het lezen waard. Sommige zijn heel goed bruikbaar. Gouden regel 44 gaat over het vertrouwen tonen aan je collega's. De auteurs schrijven dat je collega's vaak afwijzend staan tegenover "Toezicht & Sturing", omdat zij streven naar zelfstandigheid. Hun zelf opgedane kennis - zo staat er - zullen je collega's pas doorspelen aan jou als "Toezichthouder en/of Leidinggevende" als zij erop kunnen vertrouwen je daar op een vakbekwame & vertrouwelijke manier mee om gaat.