woensdag 11 februari 2009

Onderzoek Catering van Leerbedrijf Office Management

Woensdag 11 februari 2009

De opleiding Office Management van Stenden hogeschool in Leeuwarden is op maandag 2 februari 2009 begonnen met het derde onderwijsmoduul van dit collegejaar. Voor eerstejaars en derdejaars studenten betekent dit dat zij voor het merendeel van hun studiebelastingsuren werkzaam zijn in het Leerbedrijf van Office Management, waar leren & werken hand in hand gaan. De eerstejaars studenten zijn er voornamelijk voor de uitvoerende office-werkzaamheden en de derdejaars studenten nemen deel als office managers, zij geven leiding aan de eerstejaars. Er wordt ook gewerkt met externe opdrachtgevers.

Eén van de interne opdrachtgevers heeft het Leerbedrijf van Office Management opdracht gegeven om binnen de hogeschool vanuit het huidige gebruik dat Stenden-medewerkers maken van de beschikbare horecatieve voorzieningen, te onderzoeken of die medewerkers speciale - wellicht nieuwe - wensen hebben met betrekking tot die horecatieve voorzieningen. De eerstejaars studenten nemen daartoe her en der in de hogeschool mondelinge enquêtes af.

Ook de medewerkers in de nieuwbouw worden in het kader van dit onderzoek bevraagd. Verwacht mag worden dat in dit gebouw, waar iedereen kortgeleden is begonnen met aktiviteitgerelateerd werken en waar iedereen ook nog in het gewenningsproces zit van samen werken en samen pauzeren, andere onderzoeksuitkomsten zullen komen vergeleken met die van de collega's uit het hoofdgebouw. Vandaag kreeg ik in het kader van dit onderzoek op mijn werkplek bezoek van OM-student-enquêteur Pieter Koehoorn (klopt, is inderdaad de zoon van ...). Pieter stelde de vragen, mijn antwoorden werden genoteerd op het enquêteblad en daarna waren de volgende medewerkers van de diverse locaties en afdelingen in ons nieuwe gebouw (de Haak) aan de beurt.

Geen opmerkingen: