zondag 8 februari 2009

Route 5 van "Leeuwarden. Natuurlijk!"

Zondag 8 februari 2009

Na het avondmaal in De Hege Stins en het middagmaal thuis gaan Durkje en ik direct op stap. Mooi winterweer, een helderblauwe lucht met oerhollands witte wolken, af en toe een kleine bui met speels dwarrelende sneeuw, het zijn de ingrediënten van een mooie winterse middag in het veld. Als wandelroute kiezen we vanmiddag route nummer 5 uit de wandelgids "Leeuwarden. Natuurlijk". Deze route is 10 kilometer lang en heet: "Snakkerburen en Lekkum".

We starten in noord-Leeuwarden, in Lekkumerend en wandelen over de Lekkumerweg naar het terpdorp Lekkum. Dan over de Canterlânswei naar Miedum, met zijn toren zonder kerk. Aan onze rechterhand ligt dan in de verte de Leeuwarder nieuwbouwwijk Blitsaerd en tussen ons wandelpad en Blitsaerd ligt de Bullepolder, waarin nog het ijs op de sloten ligt.

Voorbij Miedum lopen we over een boerderijpad om de Groote Miedumerpolder heen, in de richting van de Dokkumer Ee. Bij de Dokkumer Ee aangekomen, gaan we in zuidelijke richting over het Wynserbinnenpaad, langs de kop-hals-rompboerderijen en tussen de velden door weer terug naar Lekkum.

In Lekkum wandelen we aan de voet van de terp om de 18e eeuwse kerk heen, om vervolgens eerst langs de Dokkumer Ee en verderop weer door het veld naar Snakkerburen te gaan. Bij het Drenkelingenkerkhof - dat sinds 1873 werd gebruikt voor overledenen van wie men de identiteit niet kon vaststellen - komen we Snakkerburen binnen. In Snakkerburen gaan we over de Bonkevaart en dan door de Leeuwarder Vrijheidswijk, langs de Bonkevaart weer terug naar Lekkumerend waar onze auto staat.

Geen opmerkingen: