zaterdag 28 februari 2009

Twee Christelijke organisaties eigentijds in beweging

Zaterdag 28 februari 2009

In de Hoeksteen te Leek woon ik vanmorgen de Regiodag van Regio Noord bij van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG). Als lid van het Regioteam, het Landelijk Beraad en de landelijke Ledenraad is het een goede zaak om hier bij te zijn, omdat dit dè jaarlijkse ontmoetingsplaats bij uitstek is waar beroepskrachten, vrijwilligers, leden en bestuurders hun waardevolle tijd schenken om elkaar ontmoeten.
NGB-Regiocoördinator Henk Ruiter heeft vandaag de leiding; hij opent de bijeenkomst in een liturgische setting en met een aantal zaken van huishoudelijke aard. De opening wordt afgesloten met een sprankelende film waarin wordt getoond dat het NBG een wel heel actieve vrijwilligersbeweging in Nederland is.

Eerste spreekster is Tineke Bol, die een presentatie verzorgt over de in productie zijnde nieuwe "Bijbel in Gewone Taal"; de nieuwe Bijbel die in 2014 gepubliceerd zal worden, in het jaar dat het NBG het 200-jarig bestaan viert. Momenteel wordt hard gewerkt aan een nieuwe Bijbel in gewone, eenvoudige taal, die compleet is en die ook brontekstgetrouw is.
Daarna volgt een podium-interview van Henk Ruiter met kinderboekenschrijfster Liesbeth van Binsbergen, één van de medewerkers van de onlangs door het NBG uitgegeven Prentenbijbel, met prachtige tekeningen van Marijke ten Cate, waarvan vandaag ook enkele tientallen originelen worden geëxposeerd t.b.v. de aanwezigen.

Na de pauze volgt Ruud Blom van het NBG, met een presentatie over het bijbelverspreidingsproject van de NBG in China. In 1986 maakte het NBG het mogelijk dat Bijbels ook in een Chinese drukkerij gedrukt konden worden. China kent "Ja-Bijbels" met vertikaal gezette teksten die veelal door de oudere generatie op en neer worden gelezen èn de meer moderne "Nee-bijbels" met horizontaal gezette teksten die heen en weer worden gelezen. Het NBG is medesponsor van goed bijbelpapier, waarmee in de nieuwe drukkerij in China zo'n 3.000.000 bijbels per jaar kunnen worden gedrukt.
Het ochtendprogramma wordt afgesloten met een vrolijk optreden van zanger-cabaretier Rob Favier ("Muziek met een glimlach").

Dan volgt de middagpauze, alvorens de beide workshopsessies van de middag aanvangen. Voor mij is dat het moment om naar Stiens te vertrekken, omdat ik vanmiddag bij de Voorjaarsbijeenkomst van het Kristlik Frysk Selskip (KFS) wordt verwacht, waar we vanmiddag als Oprichtingswerkgroep van het KFS-PFO van de KFS-leden na een uitgebreide discussie het fiat krijgen om vanuit het KFS een nieuw "Platfoarm Fryske Oekumene" (PFO) [of "Frysk Oekumenysk Platfoarm"] op te richten, dat beoogd is als de gewenste voortzetting van het inmiddels 100 jaar bestaande KFS. Daarmee zal op afzienbare termijn het goeds van vroeger plaats maken voor het beoogde nieuwe Friese goud voor de Friese oecumene van de 21e eeuw.

Geen opmerkingen: