dinsdag 17 februari 2009

Eigen-aardigheden

Dinsdag 17 februari 2009

In de koffieruimte van de tweede verdieping van Stenden hogeschool te Leeuwarden hangt momenteel een mooie, opvallende expositie van eigen werk van studenten van onze Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (OLB). Het is werk van vierdejaars OLB-studenten.

De titel van de OLB-expositie is: "Eigen-aardigheden". Om tot de eigen werkstukken te komen, moesten deze studenten vooraf de volgende drie taken uitvoeren:
1. Eerst speelt het toeval een rol: Zoek een voorwerp;
2. Vervolgens moet de student een bewuste keuze maken: Koop een voorwerp voor € 0,50;
3. Daarna moeten de studenten de keus aan iemand anders geven: Krijg een voorwerp van iemand anders die je kent.

Als die drie stappen zijn doorlopen, worden bovenstaande voorwerpen verwerkt in één werkstuk. Daarbij moet de student gebruik maken van diverse materialen & technieken. Behalve het presenteren van het resultaat van dit creatief proces, moet de student ook laten zien hoe hij/zij tot een "eigen" oplossing is gekomen.

Het "Eigen-aardige" resultaat mag er zijn!

Geen opmerkingen: