maandag 23 februari 2009

Wat net kin, is noch nea bard, ensafuort'hinne

Maandag 23 februari 2009

Stenden hogeschool groeit. Voorzieningen, gebouwen en campus-terreinen worden intensief gebruikt. Wie laat op de ochtend arriveert, heeft moeite om nog een parkeerplaats te scoren op het campus-terrein. Zie daartoe bijvoorbeeld mijn weblogbericht van 15 december 2008, aangaande de campus in Emmen.

Maar ook op de campus Leeuwarden valt het op bepaalde werkdagen tegen om snel een parkeerplaats te vinden. Vooral op de maandagen, als ook veel deeltijdse studenten aanwezig zijn, wordt enige inventiviteit van automobilisten gevergd om met z'n allen zo optimaal mogelijk gebruik te maken van alle beschikbare parkeerruimte. Dat daar ook onconventionele oplossingen worden bedacht, ligt uiteraard voor de hand. Maar dat we al zover zijn gevorderd dat je met een terreinwagen op school moet komen om nog een parkeerplaats te bemachtigen, was voor mij nieuw.

Zou het een Friese student(e) of medewerk(st)er zijn geweest die hier parkeerde onder het Friese motto van: "As 't net kin sa 't it moat, dan moat it mar sa 't it kin?
Ik soe sizze: "It kin eins net, mar hawar, it koe dochs wol".

Geen opmerkingen: