zondag 22 februari 2009

CESE centraal op VoorjaarsZendingsZondag 2009

Zondag 22 februari 2009

Op deze Zendingszondag van de Voorjaarszendingsweek staat in de beide PKN-gemeenten het CESE-project centraal. De Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Stiens beleggen daartoe vanmorgen in De Hege Stins een gemeenschappelijke zendingsdienst, waarin ds. Gerrit Wessels van Stiens en de heer Louis Bakker van PKN-Kerk in Actie voorgaan. De SOW-Zendingscommissie levert de beide lectoren Ronald Dobma en Annet Brouwer en de organist is Take Beukema. We zingen een aantal zendingsliederen, die afkomstig zijn uit Zuid-Amerika.

CESE is het gezamenlijke zendingsproject van Kerk in Actie, dat wordt uitgevoerd door de Friese PKN-gemeenten van Blessum, Boksum, Deinum, Goutum, Leeuwarden, Stiens en Wirdum. Het is een project voor de stadsjeugd in het Braziliaanse Salvador de Bahia. Deze havenstad heeft 3,5 miljoen inwoners, waarvan ongeveer 80% afstamt van de slaven, die in de 17e en 18e eeuw werden overgebracht van Afrika naar Zuid-Amerika. Aan het begin van de kerkdienst wordt door onze Zendingscommissie een CESE-kaars aangestoken aan de Paaskaars, die op het liturgisch centrum staat. Zo wordt het licht doorgegeven als symbool van de hulp die wij - zij het op interactieve wijze - willen doorgeven aan dit zendingsproject van de gezamenlijke kerken.

In zijn preek wijst dominee Wessels met name op de vier mensen die samen een verlamde man ter genezing bij Jezus brengen (Marcus 2: 1-12). Doordat deze vier mensen de verlamde man gezamenlijk hun hulp verlenen, wordt het mogelijk gemaakt om de positie van de verlamde aanmerkelijk te verbeteren. Daarmee wordt de link gelegd naar de informatie die Louis Bakker ons vervolgens geeft over het CESE-project.

Geen opmerkingen: