donderdag 10 mei 2018

Er was eens ..... geen sprookje

Donderdagochtend 10 mei 2018 - Hemelvaartsdag
Samenzang tijdens de tentdienst met CrescendoMei elkoar ien
Het jaarlijkse dorpsfeest van Hijum & Feinsum vindt dit jaar voornamelijk plaats in Hijum.
De 'Feestcommissie 'Mei elkoar ien'' heeft ook dit jaar voor vandaag, morgen en overmorgen een groot aantal activiteiten georganiseerd, die vroeg in deze ochtend beginnen met 'Dauwtrappen', een ochtendwandeling van ongeveer twaalf kilometer, afgesloten met een ontbijt in de feesttent op het sportterrein, dat voor deze drie dagen is omgedoopt tot feestterrein.

Er was eens ..... geen sprookje
Op dat feestterrein staat een grote feesttent, waarin vanmorgen om 10:00 uur in het gecombineerde kader van dorpsfeest en Hemelvaartsdag de tentdienst wordt georganiseerd, om deze Hemelvaartsdag gezellig met elkaar te beginnen.
De tentdienst wordt georganiseerd en voor een deel uitgevoerd door de Zendings- en Evangelisatiecommissie van de Protestantse Gemeente Mariëngaarde van Hallum, waartoe kerkelijk ook de dorpen Feinsum en Hijum behoren.
Voorganger van deze tentdienst is domina Jeannette van den Boogaard-Bongers, en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door de fanfare 'Crescendo' van Hijum & Feinsum.
Thema van deze feestelijke ochtendkerkdienst is: 'Er was eens ..... geen sprookje'.

Klaar om mee te gaan
Dat op Hemelvaartsdag de hemelpoorten open staan, blijkt wel bij aanvang van de tentdienst, als op deze stralende dag de regenstralen kletterend op het tentdak vallen. Maar dat wordt gemakkelijk overstemd als we onder begeleiding van de fanfare ons openingslied 'Er ruist langs de wolken' zingen.
Na de bemoediging en het gezamenlijk uitgesproken drempelgebed van voorganger en feestgangers volgt de schriftlezing uit Handelingen 1: 1-14, die we Friestalig beantwoorden met het lied 'Jowes bin ik, Abba Heit'.
Enkele malen tijdens deze dienst wordt door de 'gelegenheidsapostelen' een tekst aan tafel uitgesproken door de leden van de Zendings- en Evangelisatiecommissie.

Wij leven tastend op Uw toekomst aan
en onze monden spreken van de dromen,
van visioenen, werelden die komen.
Heer, maak ons klaar om met U mee te gaan.

Bijbelverhalen zijn geen sprookjes
Na de samenzang van 'Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere' volgt de meditatie van domina Van den Boogaard-Bongers, waarin onder andere wordt gewezen op het verschil tussen sprookjes en bijbelverhalen. Waar sprookjes bijvoorbeeld normaal gesproken 'uit de lucht' zijn gegrepen, zijn de ons welbekende bijbelverhalen 'uit het leven' gegrepen.
De Heilige Geest vuurt ons aan om als christenen - ook in Hallum, Feinsum en Hijum - in beweging te komen, en door die actie kunnen we - als waren we een fietsdynamo - ons licht laten schijnen over de wereld, en in onze leefomgeving laten zien waar we als volgelingen van Jezus voor staan en gaan; immers - zo schreef dichter Jan Cogh:
"Hij zal ons naar beneden wijzen - 
naar wat te doen valt onder mensen ...
Hij zal ons naar elkaar verwijzen ....
Pas dan kan hier de hemel groeien ..."

Wol oan't wersjen oer ús weitsje
Na de gebeden, de collecte en een slotwoord van de organiserende commissie sluiten we op voorstel van Crescendo deze feestelijke tentdienst af met een mooi lied, waarin we zingen:
Hear, wês mei ús oan't in oare kear,
wol oan't wersjen oer ús weitsje,
lit gjin kwea ús rigen reitsje. 
Hear, wês mei ús oan't in oare kear.

Geen opmerkingen: