woensdag 30 mei 2018

Visitatie Technische Informatica van Stenden Hogeschool Emmen

Woensdag 30 mei 2018 
Plenaire terugkoppeling van de auditbevindingen door het visitatiepanelZelfevaluatie
Vandaag zijn we de hele dag aan het werk in de Stenden Hogeschoolvestiging Emmen ten behoeve van de visitatie van onze Stenden HBO-Bachelor-opleiding Technische Informatica.
Een auditpanel van de Netherlands Quality Agency is op bezoek om de kwaliteit van deze ICT-opleiding te beoordelen.
Daartoe heeft deze opleiding eerst een zogenoemd Zelfevaluatierapport opgesteld, en dat met een aantal bijlagen zo'n zes weken geleden opgestuurd naar de panelleden, zodat zij zich goed konden voorbereiden op dit kwaliteitsonderzoek.
Voor het panel is een visitatiekamer ingericht, waarin allerhande documenten en andere items liggen die horen bij deze Zelfstudie en die het panel nodig heeft om zich een goed oordeel te vormen over de kwaliteit van deze opleiding.

Visitatie
Nadat de visitatiecommissie vanmorgen vroeg is verwelkomd, begint deze auditdag met een zogenoemde Showcase en een Rondleiding, waarin studenten, afgestudeerden, docenten, management en werkveldvertegenwoordigers de gelegenheid krijgen om de diverse ins en outs van hun opleiding aan het panel te presenteren.
Vervolgens passeren de diverse opleidingsvertegenwoordigers de revue bij het panel, zoals studenten, alumni, docenten, management en de leden van enkele kwaliteitsborgingsteams. In deze deelsessies gaat het panel met deze subgroepen in gesprek om te verifiëren of haar bevindingen uit de bestudeerde documenten overeenkomen met hetgeen door deze groepen wordt verteld, bewezen en verantwoord.

Doorontwikkeling
Aan het eind van de middag verzorgt de voorzitter van het visitatiepanel namens de commissie een presentatie over de auditbevindingen met betrekking tot de kwaliteit van deze beroepsopleiding.
Vervolgens krijgt een delegatie van de opleiding nog de gelegenheid om het auditpanel van onafhankelijke deskundigen te bevragen over de beoogde doorontwikkelrichting van deze opleiding. Dit zogenoemde Ontwikkelgesprek resulteert te zijner tijd tot een aantal welkome aanbevelingen, die de opleiding kan gebruiken bij de doorontwikkeling van haar onderwijsprogramma en onderwijsorganisatie.
Over enkele weken ontvangt de opleiding van dit visitatiepanel haar Visitatierapport, dat door de hogeschool vervolgens zal worden gebruikt om bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie voor de komende zes jaren het verdiende kwaliteitskeurmerk te ontvangen.

Geen opmerkingen: