zondag 27 mei 2018

Visitatie van Media en Entertainment Management

Donderdag 24 mei 2018 
Terugkoppeling van de auditbevindingen in de Studio van Stenden Hogeschool
Zelfevalueren & visiteren
Voor de HBO-Bachelor-opleiding Media en Entertainment Management van Stenden Hogeschool is het vandaag een belangrijke dag. Een visitatiecommissie van onafhankelijke, gezaghebbende panelleden komt vandaag bij deze hogere beroepsopleiding op bezoek om de kwaliteit van deze opleiding te beoordelen.
Het auditteam heeft zich goed voorbereid door onder andere de Zelfstudie met allerlei bijlagen van deze opleiding te bestuderen, en door ook onderzoek te doen naar de kwaliteit van de eindwerken van afgestudeerden.

Kwaliteitsonderzoek
Na aankomst bij Stenden Hogeschool te Leeuwarden neemt het panel eerst de tijd om allerlei documenten van de opleiding nader te bestuderen, die ter inzage liggen in de studio van deze opleiding.
Aansluitend krijgt de commissie een rondleiding langs de faciliteiten van de opleiding aangeboden en volgt een zogenoemde showcase, waarin studenten, medewerkers en werkveldvertegenwoordigers diverse ins en outs van Media en Entertainment Management presenteren, waarna het panel ter verdieping een gesprek voert met de vertegenwoordigers uit het werkveld.
De rest van de dag voert de visitatiecommissie aaneensluitend allerlei auditgesprekken met onder andere studenten, afgestudeerden (alumni), docenten, vertegenwoordigers van de diverse kwaliteitsborgingscommissies, en met het managementteam.

Doorontwikkeling
Na een uur intern beraad koppelt het visitatiepanel haar auditbevingen terug aan het management van de opleiding.
Nu de opleidingsbeoordeling door het panel is afgewikkeld, volgt het zogenoemde Ontwikkelgesprek, waarin de opleiding in de gelegenheid wordt gesteld om met deze deskundige panelleden een aantal opleidingszaken door te nemen met het oog op de doorontwikkeling van de opleiding in de komende jaren.
En dan is aan het eind van de middag het moment aangebroken dat de visitatiecommissie haar auditbevindingen plenair presenteert aan alle betrokkenen van deze opleidingsvisitatie, en voor allen die belangstelling hebben voor deze auditresultaten.
De opleiding kan vanaf nu met vertrouwen het visitatierapport tegemoet zien, en krijgt daarbij ook nog een aantal goede adviezen mee voor de doorontwikkeling van deze Leeuwarder opleiding.

Geen opmerkingen: