vrijdag 19 juni 2009

FIBAA visiteert School of Graduate Studies - 2e dag

Vrijdag 19 juni 2009

Dit is de laatste dag van de tweedaagse visitatie van de HBO-Master-opleidingen "Master International Service Management" (MISM) en "Master International Leisure and Tourism Studies" (MILTS) van Stenden university in Leeuwarden (voor een verslag van de eerste dag, zie mijn weblogbericht van 18 juni 2009). De Duits-Nederlands-Finse visitatiecommissie van de Duitse "Foundation for International Business Adminstration Accreditation" (FIBAA) besteedt zowel vanmorgen als vanmiddag haar tijd o.a. aan het uitgebreid bestuderen van de inhoud van allerlei documenten uit de visitatiekast van deze twee opleidingen.

Het visitatiepanel voert vandaag ook een aantal vraaggesprekken met onze "administative staff", met het management team van de beide Master-opleidingen en met een Britse vertegenwoordiger van de London Metropolitan University (LondonMet), met wie onze beide opleidingen al zo'n 20 jaar een intensieve samenwerkingsrelatie onderhouden ten behoeve van de double degree, die aan onze studenten wordt uitgereikt bij het succesvol afstuderen aan één van beide Master-opleidingen @Stenden.

Aan het einde van de middag verzorgt het visitatiepanel van FIBAA een plenaire feedback sessie, waarin de panelvoorzitter de voorlopige bevindingen van de twee afgelopen visitatiedagen presenteert. Het FIBAA-panel bljkt met groeiend enthousiasme kennis genomen te hebben van alle ins en outs van de beide gevisiteerde opleidingen en van onze internationale hogeschool. Tussen de loftuitingen door geeft de voorzitter nuttig en interessant "Food for thought", zoals hij het noemt.

"Leadership" zou wel wat prominenter en verdiend in het curriculum genoemd mogen worden, want dat zou de lading als vlag met recht dekken. De voorzitter prijst het committment van het hogeschoolbestuur voor deze kleine topopleidingen. Ook complimenten voor de vertegenwoordiger van London Metropolitan University voor de duurzame, zich steeds verder verdiepende samenwerkingsrelatie tussen LondonMet en Stenden university. Het onderwijsaanbod wordt herkend als een ware concretisering van het onderwijsconcept van de hogeschool. Onze Quality Assurance krijgt een compliment. De voorzitter van de visitatiecommissie vergelijkt ons voorzieningenniveau voor studenten met de faciliteiten die hij in Duitse Fachhochschulen en Universiteiten aantreft en kan ons geen groter compliment geven dan met zijn typering over de Stenden facilities: "You're in heaven".

Geen opmerkingen: