zondag 14 juni 2009

Invitatie voor het Avondmaal

Zondag 14 juni 2009

Vanmorgen vieren we tijdens de ochtendkerkdienst in De Hege Stins te Stiens het Heilig Avondmaal. Voorganger is dominee Gerrit Wessels en we worden muzikaal begeleid en ondersteund door organist/pianist Han Giesing, dwarsfluitist Mirjam van Tellingen en door de zanggroep Hege Stins o.l.v. Take Beukema. Voorafgaand aan het uitdelen van brood & wijn als teken van het lichaam & bloed van Jezus Christus zingen we in wisselzang het Tafelgebed "Van alle dagen deze morgen".

Het Heilig Avondmaal is een verwijzing naar het lijden & sterven van Jezus Christus, voorafgegaan door het zogenoemde Pesachmaal, het laatste avondmaal met Zijn twaalf leerlingen.

Jezus' Laatste Avondmaal heeft veel kunstenaars geïnspireerd om daaraan op eigen wijze een kunstwerk te wijden. Zo kennen we bijvoorbeeld tekeningen en schilderijen, fresco's, houtsneden, beeldengroepen, gevelstenen en gebrandschilderde ramen van deze maaltijd. Wereldberoemd is bijvoorbeeld het meesterwerk van Leonardo da Vinci, bekend onder de benaming "Laatste Avondmaal". Die muurschildering van Leonardo da Vinci heeft andere kunstenaars geïnspireerd om op hun eigen wijze in de kunsten mee te liften op de afbeelding die Leonardo da Vinci schiep.

Een modern voorbeeld van zo'n eigenzinnige kopie is het panoramische "Invitation" (Renato Casaro, 1992) met een afbeelding van bekende Hollywoodsterren van de afgelopen honderd jaar, die hier bij elkaar aan tafel zijn geschoven. Zo zien we daarop bijvoorbeeld Laurel & Hardy, Elvis Presley, James Dean, Charly Chaplin en Fred Astaire. Op de centerplaats van Jezus, als stralend middelpunt tussen al die beroemdheden, zit Marilyn Monroe. Deze maaltijd van filmhelden van de Amerikaanse filmgeschiedenis is een product van Renato Casaro. Casaro is een wereldberoemde kunstenaar, die zich veelvuldig heeft laten inspireren door de filmwereld van Hollywood. Films beïnvloedden Renato Casaro, hetgeen ertoe leidde dat hij hierover ging tekenen en schilderen. Casaro heeft veel filmposters gemaakt, die alom bekend zijn en waarmee hij ook grote prijzen heeft gewonnen.

En wij?
Jezus Christus koos Zijn 12 discipelen (leerlingen) voor Zijn laatste Avondmaal.
Renato Casaro koos 12 filmhelden uit Hollywood.
Wie zou jij uitnodigen?

Geen opmerkingen: